Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid"

Transkript

1

2 Fritid Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Lite att göra vill flytta, negativ framtidssyn och mindre positiv livssyn Utbildning i genus och mångfald för fritidsledare och föreningsliv

3 Politik, samhälle och inflytande Skapa formella och informella kontaktytor Beröringspunkter skapar engagemang arbete, företagande, hälsa, genus Fungerande elevråd

4 Hälsa Fördjupad kunskap om ungas psykiska och fysiska hälsa ur ett genusperspektiv Betygspress, måltider, fysisk aktivitet, självförtroende/självkänsla, ekonomi

5

6 Hälsa Fördjupad kunskap om ungas psykiska och fysiska hälsa ur ett genusperspektiv Betygspress, måltider, fysisk aktivitet, självförtroende/självkänsla, ekonomi Fortsätta jobba med ANDT-frågor Hänger minskad alkohol- och tobaksanvändning ihop med ökad press?

7 Framtid Tydligt samband mellan fritid och en vilja att flytta från kommunen

8 Framtid Tydligt samband mellan fritid och en vilja att flytta från kommunen Lokala skillnader Grebbestad 71% flytta Hamburgsund 48% flytta

9 Framtid Tydligt samband mellan fritid och en vilja att flytta från kommunen Lokala skillnader Grebbestad 71% flytta Hamburgsund 48% flytta Fler tjejer tror de kommer flytta

10 Framtid Tydligt samband mellan fritid och en vilja att flytta från kommunen Lokala skillnader Grebbestad 71% flytta Hamburgsund 48% flytta Fler tjejer tror de kommer flytta Arbete och företagande ej korrelerat med flytt

11 Grundläggande analys 258 av 352 elever högstadiet, 73% (311, 94% 2011) 17 av 77 Futura, 22% (77, 65% 2011) 47 Strömstad (55) 39 Uddevalla (177 ht 2013) Totalt 103 av 309, 33%

12 LUPP 2014 Bakgrund Fritid och Genus/kultur Skola Politik, samhälle, inflytande och demokrati Trygghet Hälsa Arbete och Framtid

13 Fritid

14 Skola Majoriteten nöjd Högstadiet nöjdare än gymnasiet Undervisning Elevhälsovård Extra hjälp

15 Skola

16

17 Hälsa

18 Politik, samhälle, inflytande Nästan hälften vill vara med och påverka Satsa på skola och arbete (främlingsfientlighet högstadiet)

19

20 ANDT Tobaksanvändning varje dag nästan halverats på gymnasiet 33% på gymnasiet dricker aldrig, 10% % på högstadiet dricker aldrig, 64% 2011

21 ANDT

22

23 Arbete och Framtid Gymnasieelever starkare koppling till arbetslivet Gymnasieelever i sommarjobb i hög utsträckning, 77% jmf 58% rikssnittet Positiv framtidssyn

24

25

26 Åtgärder efter Lupp 2011 SMART och EFFEKT Positiv DISA och Machofabriken neutral Demokratidag positiv Säker på nätet - neutral

27 - Tillsammans gör vi skillnad

28 Vad är Samverkande sjukvård? mpaign=usercontent

29 Historik 2009 I slutrapport Utvecklingsprojekt Strömstads sjukhus var ett av uppdragen att i ett samverkansprojekt, mellan vårdhuvudmän i norra Bohuslän, arbeta fram förslag till samverkande omhändertagande på jourtid inom Strömstads och Tanums kommun. Uppdrag gavs mars 2009 av styrgrupp, bestående av förvaltningschefer inom NUsjukvården, Hälso- och sjukvårdskansliet Uddevalla, Primärvården FyrBoDal, Strömstads och Tanums kommun, till projektgrupp (bestående av representanter från samtliga huvudman) att ta fram förslag till samverkansformer.

30 Historik, forts 2010 Samverkansformer arbetades fram och pilotprojekt startade 3 maj 2010 inom Strömstads och Tanums kommuner, gällde inledningsvis samverkan under jourtid 2011 Samverkansprojekt utökades till hela dygnet 2013 Införande av Samverkande sjukvård inom Melleruds, Åmåls Sotenäs och Munkedals kommuner

31 Historik forts Införande av Samverkande sjukvård inom Lilla Edets kommun. Diskussioner förs om införande av Samverkande sjukvård inom Trestadskommunerna. - Uppstart av Telemedicin - Uppstart av Ambulant triagering Uddevalla kommun - Införande av SBAR vid överrapportering mellan huvudmän Planering av uppstart av mobilt team Uddevalla kommun - Alla kommuner inom FyrBoDal, utom Lysekil och Orust, utför 1177-uppdrag hos patienter 18 år och äldre - Diskussion om uppstart av Samverkande sjukvård inom Färgelanda kommun - Utveckling av Telemedicin inom Munkedals kommun - Ambulant triagering inom Orust kommun

32 Organisation Prehospitala samverkansenheten är organiserade under område Medicin och Akut. Arbetsgrupp Prehospitala samverkansenheten Styrgrupp Riktat uppdrag från HSNK till NU-sjukvården. Närsjukvårdsgrupp Strömstad/Tanum Närsjukvårdsgrupp Sotenäs/Munkedal Arbetsgrupp Mellerud/Åmål Arbetsgrupp Lilla Edet Arbetsgrupp Trestad Pilotprojekt Ambulant triagering Pilotprojekt Telemedicin Samverkanscoacher Mobila vårdteamet Uddevalla

33 Styrgrupp: Håkan Sundberg Hälso- och sjukvårdschef (ordf) Maj Lätto Karlsson Förvaltningschef Tanums kommun Gunnar Erlandsson Förvaltningschef Åmåls kommun Lena Johansson Vård- och omsorgschef Trollhättans kommun Bo Lundgren Socialchef Uddevalla kommun Karin Hallberg Socialchef Vänersborgs kommun Malin Klittvall Privata vårdgivare, Achima Carl Peter Anderberg Vårdcentralschef Kvarterskliniken Tanum Ulrika Holmqvist Primärvårdschef område 1 Torbjörn Erneholm Primärvårdschef område 2 Magnus Kronvall Områdeschef Medicin och Akut, NU-sjukvården Ulf Peter Lundberg Verksamhetschef Akutverksamhet, NU-sjukvården Jan-Erik Wounsch Teknisk chef Akutverksamheten, NU-sjukvården Monika Bondesson Primärvårdschef 1177 Vårdguiden Marianne Laiberg Planeringsledare, Hälso- och sjukvårdskansli Uddevalla Anna Aldeborg Vårdförbundet Amira Donlagic Projektledare Maria Klingberg Informatör Birgitha Olsson Projektsekreterare

34 Arbetsgrupp: Amira Donlagic Camilla Högström Anders Johansson Maria Johansson Björn Kallin Maria Klingberg Erja Kukkonen Ulf Peter Lundberg Birgitha Olsson Lena Olsson, Marianne Laiberg Marcus Lawson Jan-Erik Wounsch, Joakim Söderberg Projektledare Samverkande sjukvård Verksamhetschef Akutmedicin NU-sjukvården Vårdutvecklare Akutverksamhet, NU-sjukvården Överläkare/distriktsläkare MÄVA NU-sjukvården och Herrestads Vårdcentral Biträdande verksamhetschef Akutverksamhet NU-sjukvården Kommunikatör Samverkande sjukvård/nu-sjukvården Sjuksköterska 1177 Vårdguiden Verksamhetschef Akutverksamhet, NU-sjukvården Projektsekreterare Samverkande sjukvård/område opererande specialiteter NU-sjukvården MAS Strömstads/Tanums kommun Planeringsledare Hälso- och sjukvårdskansli Uddevalla IT, Akutverksamhet, NU-sjukvården Teknisk chef, Akutverksamheten NU-sjukvården Ambulansöverläkare Akutverksamhet NU-sjukvården

35 Vision, mål och syfte Att tillgodose invånarens behov av god sjukvård och samordna sjukvårdsresurserna som finns i invånarens närområde så att: Invånaren får rätt vård på rätt plats De samlade sjukvårdsresurserna används för invånarnas bästa En arena skapas för utveckling och förbättring av samverkan

36 Så här samverkar vi: uppdrag

37 Så här samverkar vi: Assistansuppdrag

38 Så här samverkar vi: IVPAuppdrag

39 Så här samverkar vi: MÄVAuppdrag

40 Storytelling

41 741 uppdrag inom Samverkande sjukvård 2014 fördelat per uppdragsgivare Uppdrag av Vårdcentral/Jourcentral 112 uppdrag till ambulans - direktinläggning MÄVA IVPA-uppdrag till kommunens sjuksköterskor Uppdrag av MÄVA Uddevalla sjukhus Uppdrag av ambulanssjukvård Uppdrag av kommunal hälso- och sjukvård Uppdrag av 1177 Vårdguiden Antal uppdrag

42 Samverkande sjukvårdsuppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård 2014 Uppdragsgivare HSV Mellerud HSV Åmål HSV Strömstad HSV Tanum HSV Sotenäs HSV Munkedal HSV Lilla Edet (fr 1 april) Ambulanssjukvård SOS-Alarm AB IVPA VCT/Jourcentral Totalt Uppdrag som ej kan tas Nio 1177 Ett 1177 Tre IVPA Fyra 1177 Ett 1177 Ett IVPA Nio IVPA Ett VC Fem IVPA Nio IVPA 26 IVPA

43 Samverkande sjukvårdsuppdrag inom Ambulanssjukvården 2014 Uppdragsgivare Dalslands ambulans Singel resp Dalsland Bohus norr Bohus Väst Singel responder Lilla Edet Kommunal hälso- och sjukvård MÄVA 3 SOS Alarm (MÄVA) Vårdcentral/Jourcentral Totalt Uppdrag som ej kan tas Fem 1177 Tre 1177 Sex 1177 Ett 1177 Ett 1177 Ett assistans HSV Fyra assistans HSV

44 1177 uppdrag utförda av kommunal hälso- och sjukvård och ambulanssjukvård inom Samverkande sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård Ambulanssjukvård

45 Antal IVPA-uppdrag utförda av kommunal hälso- och sjukvård

46

47 Vart patienter vid IVPA-uppdrag fördes/hänvisades 2014 [VÄRDE] % [VÄRDE] % [VÄRDE] % [VÄRDE] % Akuten/MÄVA Egenvård i hemmet Vårdcentral/JC Övrigt

48 Vill du veta mer? Vi finns också på facebook:

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Datum: 2015-04-27 NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Innehållsförteckning Nulägesrapport av införandet av NPÖ i VGK... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 3.1 Kartläggningsenkät... 4

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND KANDIDATER I BOKSTAVSORDNING TILL PROVVALET

LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND KANDIDATER I BOKSTAVSORDNING TILL PROVVALET LANDSTINGET ÖSTERGÖTLAND KANDIDATER I BOKSTAVSORDNING TILL PROVVALET Maria Almesåker Vice Ordförande Innerstadsföreningen Ledamot Landstingsfullmäktige Ersättare trafiknämnden Född: 1976 Fil Mag Kemi Telefon:

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Helårsboende och bostadsbyggande på landsbygden och i skärgården

Helårsboende och bostadsbyggande på landsbygden och i skärgården Text: Maria Kvarnbäck Helårsboende och bostadsbyggande på landsbygden och i skärgården Referat från konferens på Hensbacka Herrgård, Munkedal den 17 aug 2012. Bakgrund och syfte med dagen Elsie Hellström,

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

En agil utvecklings- och servicekommun AdvisoryBoard 2014 Text: Jörgen Wahl och Jessica Skantze Redaktör: Stina Larsson Illustratör: Joakim Larsson

En agil utvecklings- och servicekommun AdvisoryBoard 2014 Text: Jörgen Wahl och Jessica Skantze Redaktör: Stina Larsson Illustratör: Joakim Larsson En agil utvecklings- och servicekommun AdvisoryBoard 2014 Text: Jörgen Wahl och Jessica Skantze Redaktör: Stina Larsson Illustratör: Joakim Larsson Grafisk form: Boklarssons Foto: AdvisoryBoard och Ängelholms

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer