Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00"

Transkript

1 Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl Närvarande: Frånvarande: Anders Fischer, avdelningschef, Uddevalla Bo Lundgren, socialchef, Uddevalla Doris Söderman, MAS, Uddevalla Anders Paulin, enhetschef, Uddevalla Jan-Erik Samuelsson, avdelningschef, Uddevalla Barbro Rönnberg, verksamhetschef Närhälsan Dalaberg, Uddevalla Anki Larsson, samordnare AchimaCare, Uddevalla Per Kjellson, verksamhetschef Närhälsan Herrestad, Uddevalla Lena Sundell, verksamhetschef Capio Orust Barbro Edéus-Karlsson, Silentzvägens vårdcentral, Uddevalla Christina Hellqvist, utvecklingsledare, PV Fyrbodal, Uddevalla Ulla-Britt Rosander, verksamhetschef Neuro- och rehabkliniken Marie Winesh, KLARA-samordnare Brita Lindahl, samordnare Vårdsamverkans kansli kom kl Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg, Orust kommun Ann-Christine Westberg, MAS, Orust Kommun Lotta Hofmann, sekreterare Christer Fransson, avdelningschef, Uddevalla Eva Andersson, avdelningschef, Uddevalla Solveig Eldenholm, verksamhetschef äldreomsorgen Orust kommun Maude Kardell, områdeschef äldreomsorg, Bräcke diakoni Kristina Nyckelgård, MAS, Bräcke diakoni Eva Lidman, avdelningschef/utv.ledare Palliativa enheten Marianne Laiberg, planeringsledare HSNK, Uddevalla Mats Möller, planeringsledare, HSNK, Uddevalla Maria Bruhn, enhetschef/samordnare, Vårdsamverkan Fyrbodal 1. Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor Dagordning godkänns enligt utskick 5 maj Doris Söderman anmäler övrig fråga. 2. Deltagarlista Närsjukvårdsgruppens möte Sändlista skickas runt i gruppen för komplettering av namnuppgifter på ordinarie och ersättare samt ordinaries e-postadresser. 1

2 3. Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningar läggs till handlingarna. 4. Information från ledningsgrupp VSFBD Bo Lundgren informerar om ledningsgruppens minnesanteckningar från mötet 11 april 2014 bland annat om god läkemedelshantering för äldre, verksamhetsberättelse 2013, rutin utskrivningsklara som man är oense om och den kommer att tas upp igen, informationsbroschyr som har upprättats m.m. Närsjukvårdsgruppen lägger informationen till handlingarna. 5. Status inför sommaren Orust Kommun: Verksamheten har börjat mycket tidigare med semesterplaneringen inför sommaren 2014 än tidigare år. Planeringen av sommarvikarier för sjuksköterskorna är i stort sett klar. Situationen ser ovanligt bra ut. Det finns ett sommaravtal, som tidigare år. Fördel vid planeringen har varit att sjuksköterskor som är sommargäster på Orust går in och vikarierar, även flera ordinarie som har gått i pension vikarierar samt föregående års vikarier har varit intresserade att arbeta i sommar. Det är inte klart när det gäller baspersonal. Där har det varit svårare att bemanna upp inför sommaren. Uddevalla kommun: Planeringen inför sommaren ser i nuläget inte bra ut. Det kommer bli mycket omorganisationer och förändringar för att lösa situationen. Sommaravtal underlättar till viss del, dock är det 150 turer för sjuksköterskorna som måste täckas. Situationen har de senaste 2-3 åren sett likadant ut. Situationen för baspersonalen är mer stabil, känns och flyter på bättre, men av erfarenhet så finns det risk för avhopp. NU-sjukvården: Det finns behov av 290 platser för att klara verksamheten och situationen är mycket besvärlig då det fattas många turer. Ett möte är på gång för att gå igenom och finna lösningar. Avdelning 52 stängs. Patienter flyttas över till avdelning 51. MÄVA stängs. Övrigt, Hematologen prioriteras, men i nuläget vet ledningen inte hur vikariesituationen kommer lösas. Situationen för MAVA är också besvärlig. Bemanningsföretag kan inte heller leverera för att lösa bristen på semestervikarier. Capio, Orust: Sommarsituationen för Capio, Orust ser bra ut och kommer fungera. En filial kommer att vara öppen. Offentlig primärvård i Uddevalla: I stort sett är alla semestrar är klara, förutom några veckor för läkare, där det finns behov av bemanning. Det har inte varit någon respons från bemanningsföretagen och därför måste det lösas på ett annat sätt. Uddevalla vårdcentral: Semestrarna är mer eller mindre klara. 2

3 Med anledning av sjukhusens lägesrapport inför sommaren 2014 ifrågasätts hur beslutet har kommunicerat ut till primärvården om att vissa avdelningar kommer att stängas och om förhandling har skett. I övrigt samtalar närsjukvårdsgruppen om bemanningsföretagens kapacitet att tillgodose leveranser. 6. Genomgång av aktivitetsplaner Uddevalla och Orust Aktivitetsplanen utgår från Vårdsamverkan Fyrbodals verksamhetsplan Närsjukvårdsgruppen går igenom dokumentet för aktivitetsplan Uddevalla och Orust dels mål/områden att arbeta vidare på dels nuläge för Uddevalla och Orust. Uddevalla och Orust redogör för sina delar. Information ges om mobila sjuksköterskor och deras arbetsuppgifter där funktionen fungerar som en bro mellan primärvården och sjukhusen, hemtjänst, rehab m.m., Folkhälsorådets arbete gäller barn och unga och är inte riktade mot äldre, Senior Alert och dess praktiska utvecklingsområden m.m., MÄVA, läkemedelsgenomgångar, registrering BPSD, stöd till anhöriga och närstående m.m. Mål 1 Förebyggande och hälsofrämjande för undvikande av slutenvård - Det finns förslag från Uddevalla kommun om att sjuksköterska Helen kommer och informerar. Mål 2 Proaktiv hälso- och sjukvård/vård och omsorg - Även där finns förslag om att Helen och Åsa bör vara med och informera för att få ihop alla delar. Mål 3 Avancerad sjukvård i hemmet ASIH - Målet bör definieras och Närsjukvårdsgruppen beslutar att ta med sig frågan till heldagen på Bohusgården 25 augusti. Mål 5 Samordnad vårdplanering etc. Checklistan, var finns den, vilket nätverk och vem är ansvarig? Mas i Uddevalla tar kontakt med Brita Lindahl, Fyrbodal för att få mer information. Mål 10 Ökad geriatrik kompetens Det är finns läkare, utsedda av primärvården, som ansvarar för hemsjukvården i Orust kommun. Mål 11 Avvikelsehantering Det är viktigt att få avvikelsehanteringen att fungera, men genom att det finns olika system istället för ett gemensamt system är det mer svårarbetat. Samtal förs om hantering med avvikelser, handlingsplaner, digitala verktygssystem m.m. Uddevalla justerar sin del av aktivitetsplanen och Orust sin. Närsjukvårdsgruppen går igenom aktivitetsplanen vid nästa möte. 3

4 7. Information om program för heldagen på Bohusgården 25 augusti Brita Lindahl, Fyrbodal presenterar ett förslag om innehåll: Pass 1 Start kl med en film som Sveriges Kommuner och Landsting har producerat gällande omvärldsorientering. Filmvisning cirka 10 minuter. Rapport i dagsläget om utmaningar, satsningar, prioriteringar och förutsättningar HSNK Ny politisk organisation i Västra Götaland Orientering hur läget är NU-sjukvårdens rapport Pass 2 Maria Bruhn, samordnare Fyrbodal håller i förutsättningar och utmaningar i samverkan. Eventuellt SWOT analys Verksamhetsberättelsen för Vårdsamverkan Fyrbodal 2013 Nådiga luntan Aktivitetsplaner Vad behövs det arbetas med, verksamhet, säkra övergångar Avvikelsehantering Behov av egen dag för genomgång. Praktiskt arbete för genomlysningsarbete Vanliga mötespunkter NSV-grupper Avancerad sjukvård i hemmet. Finns med i aktivitetsplanen. Ordföranden Anders Asklund anser att det finns behov att diskutera målet. Bör tas bort. Gränsdragningar. Diskussion om vem gör vad? Primärvården tar upp andra viktiga punkter som läkemedelshantering m.m. Genomgång av hälso- och sjukvårdsavtalet. Information från Orust om anmälningsplikt att anmäla barn som far illa. Synpunkter om dagens innehåll mailas till Brita Lindahl, Fyrbodal. 8. Övriga frågor Doris Söderman, MAS Uddevalla går igenom överenskommelse vad som gäller för slutenvård och hemsjukvård och den rutin som finns. De kriterier som gäller är att NU-sjukvårdens läkare ska se till att förskrivning av medicin (upptill tre månader) görs plus vid behov nyinsättning av ApoDos för person, som åker hem till sin hemkommun. Det har förekommit vid flera tillfällen att uppgiften att se till att patienten får rätt medicin läggs på kommunens sjuksköterska istället. Närsjukvårdsgruppen diskuterar det regionala och kommunala ansvaret i frågan, nya riktlinjer som har kommit, läkares patientansvar, kommunicering och trygg hemgång. 4

5 9. Verksamhetsberättelse för Vårdsamverkan Fyrbodal 2013 Närsjukvårdsgruppen tar del av verksamhetsberättelsen. Brita Lindahl, Fyrbodal går igenom innehållet. Den 30 september är det en konferens om läkemedel för läkare och sjuksköterskor. Samma upplägg som tidigare. Inbjudan kommer. Närsjukvårdsgruppen tar med sig verksamhetsberättelsen till heldagen på Bohusgården 25 augusti. 10. Nådiga luntan från Vårdsamverkan Fyrbodal Nådiga luntan ska komma varje kvartal. Häftet är klart i början av juni och kommer då skickas ut. Information om Nådiga luntan kommer att ligga till grund för FoU arbetet och en utvärdering görs i augusti. Häftet innehåller statistik, problemområden, antal utförda uppdrag, kommande utbildningsdagar, överrapporteringar primärvård och kommunens hemsjukvård m.m. 11. Lathund för in- och utskrivningar vid slutenvård Lathunden klubbas igenom eventuellt 5 juni efter extra kontroll. Brita Lindahl, Fyrbodal skickar ut minnesanteckningar för att få in synpunkter från Närsjukvårdsgruppen. 12. Ärenden till nästa möte Aktivitetsplan. 5

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02 1 (5) Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon 0522-69 7047 camilla.a.karlsson@uddevalla.se Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust Närvarande Gunilla Dimsjö, enhetschef, Uddevalla

Läs mer

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla och Orust

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla och Orust Anteckningar 1 (5) Dnr: nr Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla och Orust 140120 Närvarande: Bo Lundgren, socialchef, Uddevalla kommun Doris Söderman, MAS, Uddevalla kommun Jan-Erik Samuelsson,

Läs mer

Minnesanteckning Ledningsgruppens AU möte

Minnesanteckning Ledningsgruppens AU möte Närvarande: Charlotta Wilhelmsson, Ulrika Holmqvist, Maria Fredriksson, Brita Lindahl, Maria Bruhn (ordf.) Förhindrade: Marianne Laiberg, Magnus Kronvall och Anette Forsberg Minnesanteckning Ledningsgruppens

Läs mer

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Birgitha Olsson 2010-09-14 Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Plats: Konferensrum Socialkontor, Melleruds kommun Närvarande: Kommun Stina Leander Marianne Jadehill Carina

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte minnesanteckningar

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte minnesanteckningar Birgitha Olsson 2010-06-14 Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-06-03 - minnesanteckningar Plats: Konferensrum Socialkontor, Melleruds kommun Närvarande: Kommun Carina Johansson MAS, Dals Eds kommun

Läs mer

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /ad Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-08-28. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Lena Johansson (ordf.), Nina Roos, Maj Lätto, Bo Lundgren, Charlotta Wilhelmsson,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för lokal samverkan i närsjukvårdsgrupper

Uppdragsbeskrivning för lokal samverkan i närsjukvårdsgrupper Författare: Amira Donlagic Godkänd av: Ledningsgrupp Vårdsamverkan Datum: 19 02 22 Dokumentet gäller för: Lokala Närsjukvårdsgrupper Bakgrund Vårdsamverkan Fyrbodal är en samverkansorganisering som funnits

Läs mer

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Uppföljning 2017

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Uppföljning 2017 Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 Uppföljning 2017 Bakgrund Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 är den tredje handlingsplanen för

Läs mer

Handlingsplan närsjukvårdsgrupp/er i Fyrbodal Lilla Edet

Handlingsplan närsjukvårdsgrupp/er i Fyrbodal Lilla Edet Följs upp av ledningsgrupp Vårdsamverkan 2ggr/år Handlingsplan närsjukvårdsgrupp/er i Lilla Edet Handlingsplanen utgår från regionala länsgemensamma handlingsplaner och Vårdsamverkan s Verksamhetsplan.

Läs mer

Dalslandsrummet, Mellerud

Dalslandsrummet, Mellerud Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2013-04-15, Dalslandsrummet, Mellerud Närvarande: Henry Einestedt (ordf.), Gunnar Erlandsson, Mona Lundahl Davies, Carina Johansson, Stina Leander, Christina

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1(5)

Vårdsamverkan FyrBoDal 1(5) Vårdsamverkan FyrBoDal 1(5) Birgitha Olsson 2006-10-23 Närsjukvårdsgruppens Munkedal/Sotenäs/Lysekil möte 2006-10-19 - minnesanteckningar Plats: Närvarande: Gunilla Gustafsson Mats Olson Annika Stelling

Läs mer

Anteckningar vid Närsjukvårdsgrupp

Anteckningar vid Närsjukvårdsgrupp Anteckningar vid Närsjukvårdsgrupp Fredagen den 18 mars 2016, kl. 09.00-15.00 Närhälsan Lysekils vårdcentral: Kallade: Vård och omsorg samt psykiatri 9-13 Barn och Unga samt missbruk 11-15 Elin Hansson

Läs mer

Nuläge lokalt. Aktivitet Indikator Måltal. Måltal lokalt. Resultat. Skaraborg 5 % hälso och sjukvård Andel listade patienter 65 år och äldre som

Nuläge lokalt. Aktivitet Indikator Måltal. Måltal lokalt. Resultat. Skaraborg 5 % hälso och sjukvård Andel listade patienter 65 år och äldre som 1 Lokal handlingsplan mellan Kommun och Primärvård Område: Datum: Den lokala handlingsplanen är framtagen utifrån den länsgemensamma Det goda livet för de mest sjuka äldre i Västra Götaland. Handlingsplan

Läs mer

Temagrupp Äldre. Strategi Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre.

Temagrupp Äldre. Strategi Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre. Temagrupp Äldre Äldre med sjukdom/funktionsnedsättning ska känna att vård, stöd och omsorgsinsats är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus och tandvård. Strategi Att stärka

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

BILAGA 1: FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT VID PLANERING INFÖR UTSKRIVNING, UT- SKRIVNING OCH MOTTAGANDE I HEM- MET UNDER STORHELG

BILAGA 1: FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT VID PLANERING INFÖR UTSKRIVNING, UT- SKRIVNING OCH MOTTAGANDE I HEM- MET UNDER STORHELG DEN 18 SEPTEMBER 2018 BILAGA 1: FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT VID PLANERING INFÖR UTSKRIVNING, UT- SKRIVNING OCH MOTTAGANDE I HEM- MET UNDER STORHELG CHECKLISTA MED VILKA ÅTGÄRDER SOM KRÄVS, SWOT-ANALYS OCH REKOMMENDATION

Läs mer

Minnesanteckning lokala Närsjukvårdsgrupp Uddevalla, , Kasen, Stadshuset, Uddevalla

Minnesanteckning lokala Närsjukvårdsgrupp Uddevalla, , Kasen, Stadshuset, Uddevalla Minnesanteckning lokala Närsjukvårdsgrupp Uddevalla, 2017-12-07, Kasen, Stadshuset, Uddevalla Närvarande/ Förhindrade: Se bilaga 1. Godkännande av dagordning/ anmälan övriga frågor Dagordningen godkändes.

Läs mer

/mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 03 15 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta

/mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 03 15 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 03 15 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta Wilhelmsson, Maj Lätto-Karlsson, Anders Fischer, Gunnar Erlandsson, Ulrika

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Uddevalla sjukhus, Vårdsamordnare, akutkliniken Orust, primärvården, verksamhetschef, Carema Henån Uddevalla kommun, socialdirektör

Uddevalla sjukhus, Vårdsamordnare, akutkliniken Orust, primärvården, verksamhetschef, Carema Henån Uddevalla kommun, socialdirektör 1 (5) Handläggare Utredare Camilla Karlsson Tfn 0522-69 70 47 Närvarande: Lena Andersson Anders Fallenius Kurt Hansson Gunilla Johansson Marianne Johansson Per Kjellson Åsa Kullvik Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Bakgrund. Den första handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland gällde under åren Länk

Bakgrund. Den första handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland gällde under åren Länk Bakgrund 2010 2011 2012 2014 2016 Mellan åren 2010 till 2014 träffade staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) överenskommelser om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov

Läs mer

Minnesanteckningar ledningsgrupp vuxna, Vårdsamverkan

Minnesanteckningar ledningsgrupp vuxna, Vårdsamverkan Minnesanteckningar ledningsgrupp vuxna, Vårdsamverkan 2016-11-11 Närvarande: Kommun Lena Mossberg, socialchef Bengtsfors. Maj Lätto, socialchef Tanum. Region Norra hälso- och sjukvårdsnämnd Marianne Laiberg,

Läs mer

Minnesanteckningar ledningsgrupp vuxna

Minnesanteckningar ledningsgrupp vuxna Vänersborg 2017-04-07 Minnesanteckningar ledningsgrupp vuxna 1. Godkännande av dagordning/anmälan av övriga frågor. Dagordningen godkändes och tre övriga frågor anmäldes. 2. Föregående minnesanteckningar.

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplanen baseras på samverkansavtal samt politiskt antaget Inriktningsdokument för framtidens närsjukvård i Fyrbodal samt Lilla Edet. Antagen 2010-05-21 Övergripande syfte

Läs mer

Samverkansmöte 27/9. Agenda

Samverkansmöte 27/9. Agenda Agenda Samverkansmöte 27/9 Nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård from 1/1-18. Kristina Jungmar, chef avdelningen för myndighetsutövning Information från Maria Kittel, verksamhetschef

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-02-10, Tingshuset, Mellerud

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-02-10, Tingshuset, Mellerud Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-02-10, Tingshuset, Mellerud Närvarande: Gunnar Erlandsson (ordf.), Anna-Karin Lindblom, Stina Leander, Christina Olsson, Margareta Wårlén, Camilla Henricson,

Läs mer

Introduktion till dig som är ny i Vårdsamverkan Fyrbodal. Sammandrag om Vårdsamverkans organisering och vårt uppdrag

Introduktion till dig som är ny i Vårdsamverkan Fyrbodal. Sammandrag om Vårdsamverkans organisering och vårt uppdrag Introduktion till dig som är ny i Vårdsamverkan Sammandrag om Vårdsamverkans organisering och vårt uppdrag Vårdsamverkan i Västra Götaland Kommunerna i Västra Götaland: - Boråsregionen - Göteborgsregionen

Läs mer

Minnesanteckningar: Temagrupp/NOSAM: Datum:

Minnesanteckningar: Temagrupp/NOSAM: Datum: Minnesanteckningar: Temagrupp/NOSAM: Datum: 2018-03-15 Kallade: Marie Berg, Närhälsan Vc Torslanda Ordförande Daniel Pus, Västra Hisingen, Göteborgs Stad Gunhild Unger Snygg Västra Hisingen, Göteborgs

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR HELDAG NSV- GRUPP Strömstad och Tanum,

MINNESANTECKNINGAR HELDAG NSV- GRUPP Strömstad och Tanum, MINNESANTECKNINGAR HELDAG NSV- GRUPP Strömstad och Tanum, Vann 2014-09-05, kl.9.30-16.00 Deltagare Maj Lätto Karlsson, Helena Lilliebjelke, Veronica Arvidsson, Karin Bemert, Marianne Laiberg, Maria Engelbrektsson,

Läs mer

Uppdrag inom Vårdsamverkan 2016: Ständigt arbete med underhåll av hemsidan och nyhetsbrev. SVPL / SAMSA stort frågetecken råder, komplex organisation

Uppdrag inom Vårdsamverkan 2016: Ständigt arbete med underhåll av hemsidan och nyhetsbrev. SVPL / SAMSA stort frågetecken råder, komplex organisation Verksamhetsberättelse 2016 Nicoline Wackerberg & Eva-Marie Sundqvist 2011 Bakgrund 2014 internat ledningsgrupp, tog beslut om omorganisering av Närsjukvårdsgrupper. 2015 nytt uppdrag från samrådet barn

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal

Vårdsamverkan FyrBoDal Vårdsamverkan FyrBoDal /bo 2007-05-21 Närsjukvårdsgruppens Strömstad/Tanum möte 2007-05-11 - minnesanteckningar Plats Konferensrum Irmasalen, Strömstads kommun Närvarande: Kommun Florence Almhede Medicinskt

Läs mer

Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Förberedelser för nytt arbetssätt gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Den gemensamma checklistan är övergripande och vänder sig till alla parters chefer. Syftet är

Läs mer

Protokoll från Politisk samverkan Skaraborg PSS

Protokoll från Politisk samverkan Skaraborg PSS 1 Protokoll från Politisk samverkan Skaraborg PSS Tid: 27 maj 2016 kl 09-12 Gothia Science Park Skövde Närvarande Linn Brandström Styrelsen för beställd primärvård Michael Melby Styrelsen för beställd

Läs mer

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen , Lilla Edets kommun, Kommunhuset, Lilla Edet

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen , Lilla Edets kommun, Kommunhuset, Lilla Edet Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-05-27, Lilla Edets kommun, Kommunhuset, Lilla Edet Närvarande: Lena Johansson(ordf.), Maria Ljungberg, Eva Källén, Annelie Örtendahl, Anita Alvång,

Läs mer

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Bakgrund Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trädde i kraft den 1 januari 2018 Syftet med den nya lagen

Läs mer

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Uppföljning 2017

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, Uppföljning 2017 Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 Uppföljning 2017 Bakgrund Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, 2016-2018 är den tredje handlingsplanen för

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1(5)

Vårdsamverkan FyrBoDal 1(5) Vårdsamverkan FyrBoDal 1(5) Birgitha Olsson 2007-10-07 Närsjukvårdsgruppens Munkedal/Sotenäs/Lysekil möte 2007-09-11- minnesanteckningar Plats: Konferensrum, Vårdcentralen Munkedal Närvarande: Primärvården

Läs mer

Ledningsgrupp Närvårdsområde Borås

Ledningsgrupp Närvårdsområde Borås Närvårdsområde Borås Ledningsgrupp Närvårdsområde Borås Datum/Tid Torsdagen den 26 mars kl 13.30 16.30 Plats Sammanträdesrummet Liden, Sdf Väster Omfattning 14-23 Närvarande Monica Svensson Joakim Cannerfors

Läs mer

Kommunikationsstrategi. Antagen av Ledningsgruppen Vuxna

Kommunikationsstrategi. Antagen av Ledningsgruppen Vuxna Kommunikationsstrategi Antagen av Ledningsgruppen Vuxna 2016-04-25 Innehållsförteckning Kommunikationsstrategi för Vårdsamverkan Fyrbodal... 2 Mål... 2 Strategi... 2 Målgrupp... 3 Kanaler... 3 1 Kommunikationsstrategi

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

nyårshelgen 2018 Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Anneli Andersson i samverkan med samordningsgruppen

nyårshelgen 2018 Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Anneli Andersson i samverkan med samordningsgruppen 2018-12-04 1 (5) Riktlinje för samverkan jul- och Bakgrund I år sammanfaller jul- och nyårshelgen med de vanliga helgerna vilket resulterar i att det i perioden 22 december till och med 1 januari endast

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR HELDAG NSV-GRUPP ORUST OCH UDDEVALLA

MINNESANTECKNINGAR HELDAG NSV-GRUPP ORUST OCH UDDEVALLA MINNESANTECKNINGAR HELDAG NSV-GRUPP ORUST OCH UDDEVALLA BOHUSGÅRDEN 2014-08-25 Deltagare: Bo Lundgren, Christer Fransson, Eva Andersson, Anders Asklund, Ann- Christine Westberg, Solveig Eldenholm, Anders

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Närvarande: Lena Johansson(ordf.), Sven Bergelind, Karin Hallberg, Eva Källén, Inger

Läs mer

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen , Trollhättans Statshus.

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen , Trollhättans Statshus. Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2012-03-15, Trollhättans Statshus. Närvarande: Sture Johansson (ordf.), Tommy Carlgren, Maria Ljungberg, Lena Johansson, Ulla Arwidsson, Mats Möller, Annelie

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 2014-06-11 Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04 Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 Närvarande: Gunilla Augustsson, Niclas Lundström, Johanna Karlsson, Mervi Qvarnström, Åsa

Läs mer

DEN 22 MARS 2018 PLANERING INFÖR UTSKRIVNING PÅ LÖRDAG OCH SÖNDAG IDENTIFIERADE RISKER MED NYTT ARBETSSÄTT

DEN 22 MARS 2018 PLANERING INFÖR UTSKRIVNING PÅ LÖRDAG OCH SÖNDAG IDENTIFIERADE RISKER MED NYTT ARBETSSÄTT DEN 22 MARS 2018 PLANERING INFÖR UTSKRIVNING PÅ LÖRDAG OCH SÖNDAG IDENTIFIERADE RISKER MED NYTT ARBETSSÄTT Tillfällig uppdragsgrupp i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg angående samverkan vid utskrivning

Läs mer

Minnesanteckningar Det goda livet workshop Vårdsamverkan SIMBA

Minnesanteckningar Det goda livet workshop Vårdsamverkan SIMBA Minnesanteckningar Det goda livet workshop 151117 Vårdsamverkan SIMBA Närvarande: Susanne Turesson Kungälvs sjukhus Birgitta Berghänkel Sikberger Brukarrepresentant Elisabeth Olsson Stenungsunds kommun

Läs mer

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen , Vargen, NÄL

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen , Vargen, NÄL Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-02- 13, Vargen, NÄL Närvarande: Lena Johansson(ordf.), Ulla Arwidsson, Maria Ljungberg, Camilla Högström, Eva Källén, Annelie Örtendahl och Brita Lindahl

Läs mer

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen , Elffröken, kommunhuset, Lilla Edet

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen , Elffröken, kommunhuset, Lilla Edet Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2013-05- 27, Elffröken, kommunhuset, Lilla Edet Närvarande: Sture Johansson (ordf.), Lena Johansson, Ulla Arwidsson, Maria Ljungberg, Yvonne Gunnarsson

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal

Vårdsamverkan FyrBoDal Vårdsamverkan FyrBoDal /bo 2006-10-25 Närsjukvårdsgruppens Strömstad/Tanum möte 2006-10-20 - minnesanteckningar Plats Omsorgskontoret, Strömstads kommun Närvarande Anders Fischer, socialchef Strömstads

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2018-01-31 Närvarande: Ann Lindgren, Cecilia Lundberg, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund,

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Lysekil, Munkedal, Sotenäs kl Plats: Kungshamns kommunhus

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Lysekil, Munkedal, Sotenäs kl Plats: Kungshamns kommunhus Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Lysekil, Munkedal, Sotenäs 2015-02-02 kl. 13.30 Plats: Kungshamns kommunhus Närvarande: Annica Stelling, Johan Petersson, Kerstin Löfving, Maria Ottosson Lundström, Pia

Läs mer

Utskottet för omsorg Henrik Svedberg (s) tjänstg. ers. för Hans Pernervik

Utskottet för omsorg Henrik Svedberg (s) tjänstg. ers. för Hans Pernervik 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån 2012-01-24 8:30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Gunilla Josefsson (s) Henrik Svedberg (s) tjänstg. ers. för Hans Pernervik

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård Skara kommun. 2019-05-13 Kommunal hälso- och sjukvård Kommunen och Västra Götalandsregionen samarbetar genom avtal om vad som är kommunal hälso- och sjukvård och vad som är

Läs mer

Bedömning av egenvård, riktlinjer för region Jämtland / Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län

Bedömning av egenvård, riktlinjer för region Jämtland / Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län för region Jämtland / Härjedalen Version: 4 Ansvarig: 2(12) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2014-12-11 2. 2015-01-12 redigering 3 2015-02-06 4 2015-03-30 Nyutgåva baserad

Läs mer

Minnesanteckning Ledningsgruppens AU Uddevalla sjukhus, Snäckan

Minnesanteckning Ledningsgruppens AU Uddevalla sjukhus, Snäckan Minnesanteckning Ledningsgruppens AU 2013-03-01 Uddevalla sjukhus, Snäckan Närvarande: Charlotta Wilhelmsson, Magnus Kronvall, Ulrika Holmqvist, Maria Bruhn, Maria Fredriksson, Brita Lindahl. Adj. Lena

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Kommunikationsplan. Antagen av Ledningsgruppen Vuxna

Kommunikationsplan. Antagen av Ledningsgruppen Vuxna Kommunikationsplan Antagen av Ledningsgruppen Vuxna 2016-04-25 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Mål för kommunikationsarbetet... 2 Kommunikationsprocessens komplexitet... 2 2.1 Ambitionstrappan...

Läs mer

Dagordningen godkändes. Övriga frågor: Per Lundgren lyfter vårdplatssituationen inom NU-sjukvården och hur vi kan lösa den.

Dagordningen godkändes. Övriga frågor: Per Lundgren lyfter vårdplatssituationen inom NU-sjukvården och hur vi kan lösa den. Närvarande Lena Johansson Nina Roos Maj Lätto Bo Lundgren Charlotta Wilhelmsson Lena Mossberg Carina Hansson Torbjörn Erneholm Tove Holmgren Marianne Laiberg Magnus Kronvall, t.o.m punkt 10. Anti Stridsman

Läs mer

Protokoll från pensionärsråd för norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 december 2015

Protokoll från pensionärsråd för norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 december 2015 1 (6) Protokoll Protokoll från pensionärsråd för norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 december 2015 Tid: 10.00-12.00 Plats: Regionens Hus, lokal Tärnan, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Närvarande Ledamöter

Läs mer

Minnesanteckningar Ledningsgrupp barn och unga

Minnesanteckningar Ledningsgrupp barn och unga Till Enligt sändlista Minnesanteckningar Ledningsgrupp barn och unga 2016-03-24 DAGORDNING Presentationsrunda. 1. Godkännande av dagordning, övriga frågor. Dagordningen godkändes, inga övriga frågor anmäldes.

Läs mer

Hemsjukvård i Hjo kommun

Hemsjukvård i Hjo kommun Hemsjukvård i Hjo kommun Kommunal hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård/hemsjukvård är till för dig som bor i en särskild boendeform eller i bostad med särskild service vistas på en biståndsbedömd

Läs mer

Förslag till strukturering på lokal nivå

Förslag till strukturering på lokal nivå Förslag till strukturering på lokal nivå Bakgrund Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Den demografiska och medicinska utvecklingen gör att efterfrågan på vård ökar i snabb takt. De

Läs mer

Öppenvårdsplats för patient med enbart omsorgsbehov, SÄS Borås

Öppenvårdsplats för patient med enbart omsorgsbehov, SÄS Borås 2017-09-22 29580 1 (7) Öppenvårdsplats för patient med enbart omsorgsbehov, SÄS Borås Sammanfattning När patienter bedöms på akutmottagningen beslutas om hemgång eller inskrivning i slutenvård. För patienter

Läs mer

Minnesanteckning Ledningsgruppens AU möte

Minnesanteckning Ledningsgruppens AU möte Närvarande: Charlotta Wilhelmsson, Ulrika Holmqvist, Magnus Kronvall, Brita Lindahl, Maria Fredriksson, Maria Bruhn (ordf.). Anette Forsberg och Ulla Arwidsson punkt 2-4. Förhindrade: Marianne Laiberg

Läs mer

utvecklingssekreterare, Primärvården avdelningschef, Palliativa enheten, U-a sjh chefläkare, Uddevalla sjukhus

utvecklingssekreterare, Primärvården avdelningschef, Palliativa enheten, U-a sjh chefläkare, Uddevalla sjukhus Sjukhuskansliet Uddevalla sjukhus Kerstin Mattsson Chefsjuksköterska Tel 0522-65 45 30 Mobil 070-55 67 377 Minnesanteckningar för Närsjukvårdsgrupp i Uddevalla 060925 Närvarande: Eivor Mård Kerstin Mattsson

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2013-05-27, Bolstarummet, Kommunhuset, Mellerud

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2013-05-27, Bolstarummet, Kommunhuset, Mellerud Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2013-05-27, Bolstarummet, Kommunhuset, Mellerud Närvarande: Gunnar Erlandsson (ordf.), Carina Johansson, Stina Leander, Christina Olsson, Jan-Erik Johansson,

Läs mer

Närvårdsutveckling som utgår från medborgarna

Närvårdsutveckling som utgår från medborgarna Närvårdsutveckling som utgår från medborgarna Nätverkskonferens Göteborg 8 februari 2012 Tinna Cars-Björling, Närvårdsstrateg Landstinget i Uppsala län Uppsala län i Sverige Åtta kommuner i tre länsdelar

Läs mer

Vårdplaneringsprocessen i. Link VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård

Vårdplaneringsprocessen i. Link VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård Vårdplaneringsprocessen i Link VÄLKOMNA! Agenda Vårdplaneringsprocessen introduktion Samordnad vårdplanering i Link Utbildningsmaterial Support Trygg och säker vård och omsorg Jag får den vård jag behöver

Läs mer

Minnesanteckningar Lokala Förvaltare KLARA SVPL , 09:00 12:00 Vänerparken FoUU-enheten, lokal Älvsborg

Minnesanteckningar Lokala Förvaltare KLARA SVPL , 09:00 12:00 Vänerparken FoUU-enheten, lokal Älvsborg Minnesanteckningar Lokala Förvaltare KLARA SVPL 2014-06-17, 09:00 12:00 Vänerparken FoUU-enheten, lokal Älvsborg Närvarande: Carina Deall, Carina Fors, Britt Collin, Helen Thorsson, Lena Andersson, Berith

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg

Minnesanteckningar från styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg 1 Minnesanteckningar från styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg 2017-11-08 Tid: 13.30-16.30 Plats: Gothia Science Park, Vänern och Vättern, Skövde Närvarande Agneta Nilsson Hörnlund Koncernkontoret, ordförande

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal

Vårdsamverkan FyrBoDal Vårdsamverkan FyrBoDal 0.1.1.1. /bo 2006-10-04 Närsjukvårdsgruppens Strömstad/Tanum möte 2006-09-15 - minnesanteckningar Plats Fornsalen, Tingshuset, Tanumshede Närvarande Anders Fischer, Strömstads kommun

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre- i Sjuhärad, Södra Älvsborg

Bättre liv för sjuka äldre- i Sjuhärad, Södra Älvsborg Bättre liv för sjuka äldre- i Sjuhärad, Södra Älvsborg AKTIVITETSPLAN för hösten 2012, Sjuhärad, Södra Älvsborg Allmänt: Nedan följer de mål och aktiviteter som är planerade under höstterminen 2012, inom

Läs mer

/mb. Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2014-10-03. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

/mb. Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2014-10-03. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2014-10-03. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Marianne Laiberg, Magnus Kronvall, Lars Wiklund, Gunnar

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Omsorgsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Omsorgsnämnden TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 5 mars 2009, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås MINNESANTECKNINGAR 1 (1) Mötesrubrik Plats Samordningsmöte med projektledningsgrupp/utvecklingsledare/teamsamordnare Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås Tidpunkt 2013-08-27 Närvarande Projektgruppen:

Läs mer

Minnesanteckning Färgelanda, , Närhälsan, konferensrum, Färgelanda. 8:00-11:00 Personer med sammansatta behov av vård och omsorg

Minnesanteckning Färgelanda, , Närhälsan, konferensrum, Färgelanda. 8:00-11:00 Personer med sammansatta behov av vård och omsorg Minnesanteckning Färgelanda, 2016-09-21, 8.00-16.30 Närhälsan, konferensrum, Färgelanda 8:00-11:00 Personer med sammansatta behov av vård och omsorg Irene Svenningsson(chef VC), Anne Lundström(chef rehab

Läs mer

Årsrapport. Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2016

Årsrapport. Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2016 Årsrapport Det goda livet för mest sjuka äldre i Skaraborg 2016 Bakgrund Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Tre planer som hänger ihop 5 gemensamma fokusområden SIP- samordnad individuell

Läs mer

Utskottet för omsorg 2014-01-14. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön 2014-01-14 8:30-14.30

Utskottet för omsorg 2014-01-14. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön 2014-01-14 8:30-14.30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön 2014-01-14 8:30-14.30 Beslutande Leif Appelgren (-) tjänstg. ers. för Johan Stein (C) 1-2 g. kl. 13.20 Eva Skoglund (S) tjänstg. ers. för 4-5, 9-11 Anders

Läs mer

Beredningen Psykiatri Minnesanteckningar

Beredningen Psykiatri Minnesanteckningar Beredningen Psykiatri Minnesanteckningar 2009-05-15 Tid: Tisdag den 10 mars 2009, kl. 9.00-12.00 Plats: NÄL, Trollhättan Lars Alverbratt Gunilla Bexelius Pär Levander (sekr.) Lars Helldin (ordf.) Margaretha

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Johanna Svahn, Eksjö kommun Magdalena Fritzon, Nässjö kommun Malin Johansson, Nässjö kommun Jeanette Öhrlund, Nässjö

Läs mer

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård Fast vårdkontakt.. verktygen i Äldresatsningen! Staben för verksamhetsutveckling 4 enheter! Enhet för läkemedel Enhet för säkerhet, användarnära IT MT Enhet för patientsäkerhet Enhet för ehälsa kvalitet

Läs mer

Välfärdsberedningen Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson

Välfärdsberedningen Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson Välfärdsberedningen Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson 2015-09-11 Tid: Fredagen den 11 september, 2015, kl. 9.00 15.00 Plats: Kommunhuset, Tanumshede Närvarande: Erica Parkås

Läs mer

Sammanfattning av implementering av distansmöte via video vid samordnad vård-och omsorgsplanering i Västra Götaland:

Sammanfattning av implementering av distansmöte via video vid samordnad vård-och omsorgsplanering i Västra Götaland: (1)8 Sammanfattning av implementering av distansmöte via video vid samordnad vård-och omsorgsplanering i Västra Götaland: Uppföljning i alla vårdsamverkansområden har gjorts under 2016. Fortsatt implementering

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Sammanfattning av Samverkansdialogen

Sammanfattning av Samverkansdialogen Sammanfattning av Samverkansdialogen In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2019-04-10 Lena Arvidsson, processledare SAMLA Målsättning med samverkan vid in och utskrivning från sluten hälso-

Läs mer

5 % Journal. primärvård Punktmätning 1 g/år i kommunerna. personer 65 år äldre. Implementera arbetssätt medicinska vårdplaner i verksamheterna

5 % Journal. primärvård Punktmätning 1 g/år i kommunerna. personer 65 år äldre. Implementera arbetssätt medicinska vårdplaner i verksamheterna 1 Indikatorer och Måltal för Skaraborg 2016-2018 Samverkan geriatrik, demens och palliativ vård Dokumentet ska fungera som en vägledning äldrearbetet i Skaraborg. För fokusområden som berör det direkta

Läs mer

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland Resultaten för indikatorerna Resultaten för indikatorerna I detta bildspel redovisas resultaten för indikatorerna i handlingsplanen Det goda livet

Läs mer

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-05-10 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg* Övergripande mål

Verksamhetsplan 2016 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg* Övergripande mål Verksamhetsplan 2016 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg* Bakgrund Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs målgrupp är de patienter och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vård- och

Läs mer

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6)

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6) SID 1 (6) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från Revideras 2018-07-11 Innehåll Korttidsvård Hallen... 2 Korttidsvård Polhemsgården... 2 Korttidsvård

Läs mer