EuroMaint förenar nytänkande med lång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EuroMaint förenar nytänkande med lång"

Transkript

1 euromaint ÅRSREDOVISNING EuroMaint förenar nytänkande med lång e r f a r e n h e t. G e n o m i n n o vat i va t e k n i s k a systemtjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap medverkar vi t i l l vå r a k u n d e r s k o n k u r r e n s k r a f t o c h framgång. I EuroMaint-koncernen ingår EuroMaint Rail som bidrar till att stärka s p å r t r a f i k b r a n s c h e n s l ö n s a m h e t o c h EuroMaint Industry som bidrar till att öka sina kunders produktivitet.

2 06 Välkommen till EuroMaint EuroMaint stärker sina kunders konkurrenskraft genom kundanpassade underhålls- och tekniklösningar. EuroMaints bolag är specialistföretag som erbjuder kvalificerade underhållstjänster. Vi tillför våra kunder kompetens, utvecklingsresurser, proaktiv planering och innovativa underhållslösningar.

3 Innehåll EuroMaint i korthet EuroMaint i korthet 3 Året i korthet 4 Året som gått 5 VD har ordet 6 EuroMaint Rail 8 Kort om EuroMaint Rail 9 EuroMaint Rail, VD 10 Underhåll av Stockholms pendeltåg ett prestigeavtal 12 Ny interiör för Arlanda Express design Björn Borg 14 Trafiknära underhåll av Green Cargos godsvagnar 14 Avtal med Arriva ny operatör på svenska marknaden 15 Etableringen i Baltikum är första steget ut i Europa 16 Ombyggnadsaffär i Norge banbrytande för båda parter 18 Innovativ utveckling en naturlig del i varje process 20 Marknadsstrategier för tillväxt 21 EuroMaint Industry 22 Kort om EuroMaint Industry 23 EuroMaint Industry, VD 24 Produktionseffektivisering i framkant 26 Etablering i Gävle vidgar vår marknad 28 Kundnärhet i fokus 29 Från Euromation till EuroMaint Industry 29 Specialanpassade produktionsutrustningar 30 Nya kundsegment och nya marknader 31 EuroMaint 32 Kort om EuroMaint 33 Koncernledningens roll 34 Affärsutveckling 35 Verksamhetsutveckling 36 Aktsamhet en naturlig del i förändringsarbetet 37 Medarbetarutveckling 38 Arbetstagarnas roll i styrelsen 39 Flerårsöversikt 40 Verksamheten i siffror 41 Förvaltningsberättelse 42 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Förändringar i eget kapital 47 Kassaflödesanalys 48 Noter 49 Revisionsberättelse 64 Bolagsstyrning 65 Bolagsstyrningsrapport 66 Styrelseordförande har ordet 70 Styrelse EuroMaint 72 Ledning EuroMaint Rail 74 Ledning EuroMaint Industry 75 Koncernledning EuroMaint 76 EuroMaint är sedan den 1 januari 2006 en koncern, med huvuduppgift att vara en stark och ledande underhållspartner som ökar kundernas effektivitet. Koncernen har två dotterbolag, EuroMaint Rail och EuroMaint Industry, som verkar inom spårtrafikbranschen respektive tillverkningsindustrin. Inom hela koncernen finns starkt fokus på utveckling av nya tjänster och koncept som gör att bolagen kan erbjuda de främsta underhållsoch tekniklösningarna inom respektive bransch. Huvudprodukten är ett totalåtagande, ett heltäckande servicekoncept som inkluderar förebyggande, avhjälpande, återställande och förbättrande underhåll. Dotterbolagen koncentrerar sig på kundnytta och leveranskvalitet, medan strategiska utvecklingsfrågor och utvecklingen av samarbetet med strategiska partners drivs på koncernnivå. Underhållslösningar för spårtrafikbranschen EuroMaint Rail erbjuder kostnadseffektiva underhållslösningar för fordon inom spårtrafikbranschen, vilket innebär utveckling, produktion samt leverans av tekniska systemtjänster och underhåll för och ombyggnad av alla sorters järnvägsfordon och dess komponenter. Under året har en internationalisering av verksamheten påbörjats. Effektivisering inom industrisektorn EuroMaint Industry är specialister på produktionseffektivisering. Med utgångspunkt från den befintliga produktionsprocessen erbjuds underhåll, komponentservice, produktionsteknik och produktionsutrustning i syfte att stärka industrins konkurrenskraft. EuroMaints verksamhetsorter EuroMaint bedriver verksamhet från Luleå i norr till Malmö i söder. Övrigt Adresser 77 3

4 Året i korthet Om EuroMaint EuroMaint stärker sina kunders konkurrenskraft genom anpassade underhålls- och tekniklösningar. EuroMaints bolag är specialistföretag som erbjuder kvalificerade underhållstjänster till spårtrafikbranschen och tillverkningsindustrin. Omsättningen 2006 var MSEK och resultatet 100 MSEK. Medelantalet medarbetare 2006 var EuroMaint ägs av AB Swedcarrier, ett helstatligt holdingbolag. nyckeltal * Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde efter investeringar, MSEK Rörelsemarginal, % 5 6 Soliditet, % Medelantal anställda *Inkluderar EuroMaint Industry från och med EuroMaint AB EuroMaint Rail AB EuroMaint Industry AB I koncernen ingår EuroMaint Rail som bidrar till att stärka spårtrafikbranschens lönsamhet och EuroMaint Industry som bidrar till att öka sina kunders produktivitet. EuroMaint Rail står för 89 % av koncernens omsättning och EuroMaint Industry för 11 %. Omsättning* MSEK Rörelseresultat* MSEK 200 Kassaflöde efter investeringar* MSEK * Inkluderar EuroMaint Industry från och med

5 Året som gått Underhåll av Stockholms pendeltåg ett prestigeavtal EuroMaint Rail i ett vinnande team för punktligare pendeltrafik läs mer på sidan 12 Etableringen i Baltikum är första steget ut i Europa Internationalisering: Egen upparbetning av produkter i Lettland läs mer på sidan 16 ombyggnadsaffär i Norge banbrytande för båda parter Internationalisering: Första riktigt stora ordern utanför Sverige läs mer på sidan 18 Produktionseffektivisering i framkant Trygghet, mervärde och effektivisering med Total Service Concept läs mer på sidan 26 etablering i Gävle vidgar vår marknad EuroMaint Industry inleder regionuppbyggnad och närmar sig nya kunder läs mer på sidan 28 5

6 VD har ordet Under året som gått har vi på EuroMaint stärkt vår ställning som underhållspartner i Sverige. De två branscher vi arbetar inom idag, spårtrafik och tillverkningsindustri, befinner sig på olika stadier i sin utveckling av underhållstjänster. Vi gör kraftfulla satsningar för att bidra till våra kunders positiva utveckling, anpassade till kraven inom respektive bransch. Våra kunder ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Tanken är att EuroMaint levererar servicen som gör att verksamheten kan fungera. Vi går allt mer mot ett helhetstänkande, där vår långa erfarenhet från spårtrafikbranschen utvecklas och tas tillvara även i industrin. Vi arbetar genomgående med höga nivåer på kvalitet och kompetens, samtidigt som vi går in i nätverk och partnerskap för att kunna leverera fullservice enligt de önskemål och behov som kunderna har. EuroMaint Rail blickar över gränserna Inom spårtrafikbranschen är konkurrensen inom underhåll hård och marknadens omfattning förändras inte mycket. Det gäller att ge ett verkligt kundvärde för att vara konkurrenskraftiga. Vi har som närmaste mål dels att behålla marknadsandelen i Sverige genom att vinna många av de omförhandlingar och nya upphandlingar som kommer att genomföras inom kort, dels att etablera oss internationellt för att kunna fortsätta vår tillväxt och öka vår konkurrenskraft. EuroMaint Industry har framtidstro På industrisidan har vi haft ett utmanande år. Vi har behövt minska antalet medarbetare inom vissa områden samtidigt som vi kan se personalbehov inom andra, och i slutet av året valde vi att byta VD för bolaget. Ambitionen och min övertygelse är att verksamheten har mycket stor potential och jag har stark tilltro till medarbetarnas kompetens och kapacitet. Vi ska stärka de befintliga affärerna parallellt med en satsning på utveckling av nya. En viktig trend i den här branschen är att gå från att sälja timmar till fullserviceåtaganden. Miljösatsning Koncernen har ett tydligt miljöfokus. Som en del av detta genomför vi ett omfattande energibesparingsprojekt med syfte att både sänka kostnader och värna miljön. På EuroMaint Rail har projektet genomförts under 2006 och EuroMaint Industry står på tur under Utveckling med många fördelar EuroMaint är inne i en positiv utveckling med både breddning av verksamheten och internationalisering. Den utmaningen ska vi fortsätta att arbeta med. Resultatet är till glädje inte enbart för våra kunder och ägare det ger även spännande utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Man kan utvidga sina arbetsuppgifter, byta bransch eller arbeta utomlands allt inom samma koncern. Branschutveckling för framtiden Att vara ledande underhållskoncern innebär att branschutveckling, utbildning och forskning är angelägna områden. I samarbete med branschorganisationer, gymnasieskolor och högskolor vill vi både bidra till och dra nytta av ny branschkunskap. Med tanke på framtida rekrytering vill vi också stödja en god återväxt när det gäller underhållskompetens. Ett exempel är planeringen av ett underhållstekniskt centrum i Malmö för kompetens- och processutveckling kopplat till fordonsunderhåll. Här samarbetar vi med kommunen och Almega. Långsiktiga ambitioner Det finns många branscher som kräver säkerhetsklassade underhållstjänster av den typ som vi på EuroMaint har lång erfarenhet av. Teknikutvecklingen innebär också att tjänsterna blir mer och mer specialiserade. Vår långsiktiga ambition är att etablera oss inom fler branscher, där våra erfarenheter av utveckling och nytänkande inom underhåll kan bidra till kundernas framgångar. På ännu längre sikt räknar vi med att satsa internationellt vid den tidpunkt då vi uppnått en gedigen kunskapsbas i Sverige inom respektive bransch. Detta kräver i sin tur att EuroMaint har en huvudägare som har finansiell styrka, uthållighet och en vilja att göra underhåll till en svensk exportprodukt med EuroMaint som bas för utvecklingen. Pether Wallin VD och koncernchef 6

7 Positiv utveckling med både breddning av verksamheten och internationalisering Pether Wallin Familj: Fru och tvillingsöner, 16 år Bostadsort: Göteborg Arbetsplats: Stockholm Tågresande: Veckopendlar, minst sex timmar på tåg varje vecka. Stänger av telefonen, hinner läsa och fundera mycket. Fritidsintressen: Resa med familjen (mycket senaste året med två 50-årsdagar i familjen). Mat och vin (hjälper gärna till med matlagningen, men är inte chef i köket). Inredning (gemensamt intresse). Renovering. Trädgårdsarbete. Föreningsliv: St Jörgens Golfklubb. Hela familjen spelar golf sedan tre år tillbaka. Uppskattar att vara tillsammans alla fyra. Det visste ni inte: Stryker alla mina skjortor själv! Bästa egenskap: Oftast glad och tycker att livet är kul. 7

8 EuroMaint Rail Underhåll av Stockholms pendeltåg ett prestigeavtal EuroMaint Rail i ett vinnande team för punktligare pendeltrafik läs mer på sidan 12 avtal med Arriva ny operatör på svenska marknaden Underhåll av Pågatågen avtalat med den internationella operatören Arriva läs mer på sidan 15 Etableringen i Baltikum är första steget ut i Europa Internationalisering: Egen upparbetning av produkter i Lettland läs mer på sidan 16 Ombyggnadsaffär i Norge banbrytande för båda parter Internationalisering: Första riktigt stora ordern utanför Sverige läs mer på sidan 18 Innovativ utveckling en naturlig del i varje process EuroMaint Rail arbetar aktivt med att utveckla teknik och planering läs mer på sidan 20 8

9 Kort om EuroMaint Rail EuroMaint Rail erbjuder kostnadseffektiva underhållslösningar för fordon inom spårtrafikbranschen. Bolaget utvecklar, producerar och levererar tekniska systemtjänster och underhåll för alla sorters järnvägsfordon och dess komponenter. Med huvudkontor i Solna och verksamhet på 13 orter i Sverige har EuroMaint Rail ett rikstäckande nät av verkstäder. nyckeltal Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde efter investeringar, MSEK Rörelsemarginal, % 6 6 Soliditet, % Medelantal anställda Tågunderhåll KUNDER Ombyggnad KUNDER Materialservice EuroMaint Rails huvudsakliga verksamhet är tågunderhåll och ombyggnad av spårburna fordon. Tågunderhåll håller fordonsparken rullande med optimerad drift under trafiksäkra förhållanden. Ombyggnader höjer fordonens prestanda, ökar komforten, uppdaterar designen och förlänger livslängden. EuroMaint Rail har dessutom branschens mest kompletta system för materialförsörjning. Omsättning MSEK Rörelseresultat MSEK 200 Kassaflöde efter investeringar MSEK

10 EuroMaint Rail Under 2006 har EuroMaint Rail vunnit flera stora och strategiskt viktiga upphandlingar i en allt hårdare internationell konkurrens. Till framgångarna kan också läggas att vi har inlett en internationell etablering. Det gångna året har varit fantastiskt på många sätt. Med ett framgångsrikt år bakom oss ser vi ljust på framtiden. EuroMaint Rail står väl förberett att konkurrera om nya, stora kontrakt och att expandera internationellt. Till vardags fortsätter vårt målmedvetna arbete för att bli ännu mer effektiva och produktiva. Fortsatt förtroende från SJ AB Under de närmaste åren kommer ett antal kontrakt att löpa ut. Bästa sättet att åter vinna dem är att hålla vad vi lovar, bygga förtroende och anpassa våra erbjudanden till kunderna. Exempel på att vi har lyckats är de förlängda, direktupphandlade treårsavtalen med SJ AB, om underhåll av personvagnar och RC-lok. Vinnande team för Stockholms pendeltåg Det var stort för EuroMaint Rail att vara en av vinnarna i SLs upphandling av pendeltågtrafiken. Teamkänslan och partnerskapet i Stockholmstågsalliansen var en fröjd tillsammans erbjöd vi ett vinnande kvalitetskoncept. Detta underhållsavtal har också tillfört oss ett hundratal nya medarbetare, som vi delar vår framtidstro med. Avtal med Arriva om underhåll av Pågatågen Brittiska Arriva ett av Europas största företag inom passagerarservice var den operatör som Skånetrafiken valde för att driva Pågatågen. Arriva valde i sin tur att samarbeta med EuroMaint Rail. Underhållsavtalet, som är ett nioårigt tillgänglighetsavtal, utformades i nära samarbete med kunden. Ombyggnad för NSB ett internationellt genombrott EuroMaint Rail fick förtroendet av NSB, Norges Statsbaner AS, att bygga om 59 personvagnar ett viktigt internationellt genombrott. Avtalet innebär ett komplett ombyggnadsprojekt, från konstruktion till leverans. Jonas Samuelson, VD för EuroMaint Rail Etablering i Baltikum en offensiv satsning De nya EU-länderna kommer att göra stora investeringar i järnvägar. EuroMaint Rails nya verkstad i Baltikum, för upparbetning av utbytesartiklar, är en offensiv satsning för ökad effektivitet och för att vara närvarande på en ny och expansiv marknad. Dialog för delaktighet Under 2006 har vi genomfört första steget i Dialog för delaktighet. Målet har varit att öka medarbetarnas helhetssyn, delaktighet och vi-känsla. Var och en ska förstå affärsplanen vart vi är på väg och varför. största avtalen 2006 arriva Underhåll av Pågatågen (elmotorvagnar X11) ASJ Ombyggnad av sovvagnar, underhåll av personvagnar A-Train Underhåll och ombyggnad av Arlanda Express (X3) Veolia Underhåll av motorvagnar (X52), personvagnar och lok Green Cargo Underhåll av el- och diesellok, underhåll och ombyggnad av godsvagnar NSB Ombyggnad av personvagnar SJ AB Underhåll och ombyggnad av X 2000-tåg (X2), underhåll av RC-lok, personvagnar, elmotorvagnar (X11 X14, X32 och X50) och dieselmotorvagnar (Y1 och Y2) Stockholmståg Underhåll av pendeltåg (elmotorvagnar X1, X10 och X60) TKAB Underhåll av elmotorvagnar (X50, X51 och X52) Omsättning per produktområde Tågunderhåll 84 % 3. Materialservice 4 % 2. Ombyggnad 11% 4. Övrigt 1 % 10

11 Det andra steget innebär att det ska bli enklare för alla att påverka och föreslå förbättringar. Vi har en bred bas av branscherfarenhet. Med snabbare beslutsvägar tar vi bättre tillvara medarbetarnas skicklighet och ansvarskänsla. Vi uppnår en mer aktiv planering och ett mer delegerat ansvar för effektivitets- och kvalitetsutveckling. Den främsta styrkan i vårt förbättringsarbete är en företagskultur präglad av kundfokus, kompetens, yrkesstolthet och uthållighet. Här finns lång erfarenhet av förändringar och framför allt viljan att förändra. Innovativa medarbetare Innovativa medarbetare inspireras ofta av vardagens problem: Vore det inte bättre att svarva hjulen på plats, med en portabel hjulsvarv istället för att montera bort dem från tågen och skicka dem till verkstad? Kurt-Göran Thyni, som arbetar på EuroMaint Rails verkstad i Luleå, började fundera på den frågan för ett par år sedan. Nu är en prototyp testad och ett utvecklingsprojekt har startats. Vore det inte också bättre att göra bromsprov på plats, med en portabel provutrustning istället för att behöva ta in tågen till verkstad? Thord Rutqvist, också han medarbetare i Luleå, utvecklade sin första bromsprovningsutrustning för sex år sedan. Efter vidareutveckling fungerar den till och med bättre än de som finns i verkstäderna. Vi har också med framgång utvecklat och utvärderat en hastighetssimulator som används för kontroll av att tågens dörrar låser när tåget rullar igång. Simulatorn har utvecklats av Bengt Bergelin, medarbetare i Hagalund. Marknad och marknadsutveckling EuroMaint Rail har en stark position på hemmamarknaden och en väl etablerad dialog med kunderna. Sverige har tydliga tillväxtregioner för spårtrafik, men den totala underhållsvolymen växer inte. Däremot ökar kraven på flexibilitet avseende när och hur underhållet ska utföras. Likaså ökar kraven på att vi tillför mervärden och flyttar fram våra erbjudanden i värdekedjan. Exempel på det senare är den fortsatta utvecklingen av split-baserat underhåll och etableringen av en enhet för integrerad logistiksupport, ILS. Samtidigt koordineras hela företagets planering och utvecklingen av nya underhållsmetoder. Innovativ utveckling av teknik och planering genomsyrar varje process och delprocess. Marknaden för ombyggnad fluktuerar år från år, både i Sverige och internationellt. Även om stora investeringar görs i nya fordon, finns det många äldre och väl fungerande fordonstyper kvar, vars livslängd och bekvämlighet behöver förlängas genom ombyggnad. Att den internationella marknaden blir allt mer avreglerad och får fler aktörer framgår av att vi i ökande grad möter internationella konkurrenter, både på hemmamarknaden och i vårt geografiska närområde. Samtidigt möter vi också allt fler internationella kunder. Deras goda erfarenheter av att samarbeta med oss är en framgångsfaktor i vår internationella expansion. Framtid EuroMaint Rails strategi är att vara stark på hemmamarknaden och att gradvis expandera i närområdet, främst i Danmark, Norge, Tyskland och Baltikum. För 2007 är målet att vinna ytterligare en stor internationell upphandling. Ett strategiskt viktigt avtal, som vi har varit djupt engagerade i sedan fyra år, är Skånetrafikens och danska Trafikstyrelsens upphandling av Öresundstågtrafiken. Här har vi valt att inte på förhand bilda partnerskap med någon av de konkurrerande operatörerna, utan att istället vända oss till var och en med kundanpassade erbjudanden. Det stora uppdraget att bygga om X2-tågen för SJ AB ska vara helt genomfört under sommaren. Det är därför bland annat mot den bakgrunden nödvändigt för oss att vinna nya ombyggnadsavtal. För närvarande arbetar vi med anbud till Green Cargo. Dessutom kommer NSB att handla upp ytterligare ombyggnad, ett kontrakt som vi också arbetar hårt för att vinna. Det gångna året har varit fantastiskt på många sätt omsättning per kund Sjukfrånvaro* Rehabiliteringsfall* % 4 % 5,2 5,2 0,30 0,20 0,26 0, % 0, SJ AB 48 % 2. Green Cargo 17 % 5. TKAB 3 % 6. Citypendeln 2 % 9. NSB 2 % 10. ASJ 1 % *Faktiskt frånvaro i förhållande till normal arbetstid. * Beräknas som (sjukfrånvaroperioder som påbörjar dag 29/arbetade timmar)* Stockholmståg 9 % 7. Banverket 2 % 11. Övriga 10 % 4. Veolia 4 % 8. A-Train 2 % 11

12 EuroMaint Rail Underhåll av Stockholms pendeltåg ett prestigeavtal Under natten mellan den 17 och 18 juni 2006 lämnade Citypendeln över driften av SLs pendeltågtrafik till Stockholmståg, med EuroMaint Rail som underhållsleverantör. Konkurrensen från både svenska och utländska aktörer var påtaglig i denna prestigeaffär. Vi sneglade inte särskilt mycket på konkurrenterna, utan koncentrerade oss på SLs behov och att, tillsammans med våra partners i Stockholmstågsalliansen, finna de bästa lösningarna, säger Niclas Flodin. Han är kontraktsansvarig för underhållsavtalet och chef för den underhållsenhet som EuroMaint Rail tog över från Citypendeln. Mjuk rivstart för våra nya medarbetare Avtalet tillförde EuroMaint Rail ett hundratal nya medarbetare samt driften av två verkstäder, en i Älvsjö och en helt nybyggd verkstad i Bro. När vi tar över en så stor organisation måste vi vara ödmjuka och inte förändra för mycket för snabbt. Därför valde vi att låta hela den befintliga organisationen ingå som en särskild enhet inom EuroMaint Rail. Det viktigaste inför starten var att snabbt sätta in våra nya kollegor i vårt arbetssätt, våra system och rutiner. Nya tankar om tillgänglighet I introduktionen ingick också att informera så många som möjligt om vårt sätt att tänka kring tågunderhåll. Det finns många konventioner, till exempel att större översyner kräver att tågen tas in till verkstad i flera dagar en tid då tågen är otillgängliga för trafik. Vi vill istället dela upp de större översynerna i mindre delar, som kan utföras vid olika tillfällen. På det sättet kan vi utnyttja driftspauser i lågtrafik för underhållsarbetet och hålla tågen bättre tillgängliga i högtrafik. Lägre kostnader eller ökade intäkter eller båda? Att vi har tågunderhåll som kärnverksamhet innebär att vi arbetar med både kostnads- och intäktssidan. Med en genomtänkt strategi för process-, teknik- och värdeutveckling arbetar vi mer kostnadseffektivt och bidrar samtidigt till att tågen blir mer tillgängliga. Bland annat har vi, i den nya verkstaden i Bro, investerat i ett View-system för automatisk tillståndskontroll av bromsbelägg och hjul ett säkerhetsrelaterat arbete som annars kräver stora manuella insatser. Ökad punktlighet och pålitlighet starkaste kraven SLs pendeltåg är av tre generationer. De äldsta är X1-tåg från 60-talet, som fram till november 2007 kommer att ersättas med nya X60-tåg. De medelålders X10-tågen från 80-talet är fortfarande i sin tekniskt sett bästa ålder. Ju fler fordonsgenerationer, desto högre krav på underhållsorganisationen. Det är alltid svårt att få tag på reservdelar till gamla tåg. Samtidigt bär nya tåg ofta med sig vissa inkörningsproblem. Med vårt fordonstekniska kunnande och välutvecklade underhåll gör vi allt för att minimera risken för vagnbrist och förseningar. Ökad punktlighet och pålitlighet är de starkaste kraven, både från SL och från pendeltågsresenärerna. Avtalet tillförde ett hundratal nya medarbetare samt driften av två verkstäder 12

13 Stockholms pendeltåg Stockholmstågsalliansen består av tre nära samverkande partners, med Stockholmståg som operatör, ISS TraffiCare som leverantör av städning och stationsservice och EuroMaint Rail som leverantör av tågunderhåll. Stockholmstågsalliansen driver tillsammans med Banverket en gemensam driftcentral och erbjuder SL en helhetslösning, där de gemensamma målen är tydliga: punktlig trafik, rena och hela tåg och bra service till resenärerna. Typ av avtal: Tillgänglighetsavtal med en fast och en rörlig del. Avtalstid: Fem år med option på ytterligare fem år. 13

14 EuroMaint Rail Ny interiör för Arlanda Express design Björn Borg A-Train har i samarbete med Björn Borgs designteam tagit fram helt ny inredning för sina tåg Arlanda Express. EuroMaint Rail fick uppdraget att under sommaren 2006 utföra ombyggnaden av företagets sju tågsätt. Trafiknära underhåll av Green Cargos godsvagnar Sedan den 1 januari 2006 har EuroMaint Rail och Green Cargo en helt ny avtalsstruktur för underhållet av godsvagnar och postvagnar i norra Sverige. Det är ett noga uppstyrt och reglerat avtal som är åtgärdsbaserat. Ombyggnadsarbetet omfattade förstärkning av golv, nya väggfält, nya mattor samt ny klädsel på stolarna. Utmaningen var att uppdraget skulle utföras snabbt, för att medföra minsta möjliga störningar av tågtrafiken och konsekvenser för resenärerna. Förberedelserna pågick i ungefär ett halvår. Snäv tidplan för arbetet på varje tåg Det första av de totalt sju tågsätten togs in för ombyggnad i maj. Efter mindre justeringar i produktionsplanen togs övriga tåg in under sommarens lågtrafik, ett efter ett. De sammanlagt 25 personer som var involverade i ombyggnaden hade en vecka på sig att klara av varje tåg. Ombyggnaden utfördes samtidigt som det löpande underhållet för att minimera påverkan på trafiken. EuroMaint Rail och övriga projektdeltagare har planerat och genomfört projektet på ett professionellt sätt, där ramarna varit hög kvalitet och snäva tidsförhållanden, säger Martin Byström, fordonschef på A-Train. Avtalet, som löper till den 1 mars 2008, omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll av godsvagnar och postvagnar. Underhållet utförs vid våra verkstäder i Luleå, Vännäs och Sundsvall. Dessutom ingår en stor andel fältservice som utgår från dessa orter. En mindre del av postvagnarna underhålls i Malmö och Hagalund. Avtalet ger ungefär 25 årsarbeten. Kunnig beställare Green Cargo arbetar på en marknad med mycket hård konkurrens och stora krav på noggrann kostnadskontroll. Med sin goda kunskap om underhåll har de kunnat välja ett åtgärdsbaserat avtal med strikta villkor för leverans. Konkurrenskraftig leverantör Några av våra mest tydliga konkurrensfördelar är att vi har både en etablerad struktur och organisation för underhållet av godsvagnar samt bevisad förmåga och kapacitet att utföra den stora mängd fältunderhåll som krävs. Resultatet för vår kund blir hög tillgänglighet till vagnparken kombinerat med kostnadseffektivt underhåll. 14

15 Avtal med Arriva ny operatör på svenska marknaden Skånetrafiken har gjort en upphandling av Pågatågstrafiken. EuroMaint Rail har fått i uppdrag att utföra både komponentunderhåll och trafiknära underhåll av Pågatågen, som från juni 2007 kommer att köras av Arriva Tåg AB. Det är ett nioårigt avtal som idag omfattar 26 tågsätt. Skånetrafiken har gjort en upphandling av Pågatågstrafiken. EuroMaint Rail valde att lämna anbud på underhåll till de operatörer som deltog i upphandlingen, både svenska och internationella aktörer. Anbuden vi lämnade utgick från samma grund, men skilde sig åt en hel del beroende på att innehållet i förfrågningarna var mycket olika. Det i sin tur berodde på att Skånetrafiken hade gjort en öppen förfrågan där man överlät till operatören att avgöra hur verksamheten skulle läggas upp. Internationell operatör I början av 2006 beslutade sig Skånetrafiken för Arriva som operatör för Pågatågen. Brittiska Arriva är ett av Europas största privata företag inom passagerarservice och har ungefär anställda, varav inom spårtrafik. Verksamhet bedrivs i åtta europeiska länder. I Sverige har företaget tidigare enbart bedrivit busstrafik. I och med den vunna upphandlingen bildades bolaget Arriva Tåg AB. Gott samarbete Arriva valde EuroMaint Rail som leverantör för allt underhåll, vilket givetvis känns hedrande för oss. Vi har förhandlat fram ett underhållsavtal i mycket gott samarbete. Arriva har valt att inte göra separata upphandlingar av revisioner på komponenter, utan låter allt underhållsarbete ingå i det samlade tillgänglighetsavtalet. Den ursprungliga förfrågan avsåg ett treårigt avtal för de befintliga X11-tågen, eftersom de därefter skulle fasas ut. Under avtalsförhandlingarna kom parterna överens om en möjlighet till utökning av avtalsperioden till nio år, det vill säga fram till halvårsskiftet 2016, som då inkluderar utfasning av äldre tåg och infasning av nya. Avtal med ökande omfattning Avtalet är ett helhetsåtagande för både komponentunderhåll och trafiknära underhåll. Inledningsvis gäller det 26 tågsätt av modell X11 och det kan även komma att omfatta nya fordon under avtalstiden. Idag kör tågen mellan fyra och fem miljoner kilometer per år och alla prognoser tyder på att volymen kommer att stiga under de närmaste tio åren. I december 2006 beställde Skånetrafiken 49 nya Pågatåg av modell X60 från Alstom. De kommer att levereras successivt från och med hösten Underhållet för dessa nya fordon kommer att upphandlas separat av Skånetrafiken. Om vi får underhållsavtal även för de nya tågen innebär det att de befintliga tågen ska fasas ut och de nya fasas in i underhållsåtagandet, en omfattande process som vi har gedigen erfarenhet av. Nya fordon kräver nya arbetssätt, men övergången underlättas av att vi har erfarenhet av den valda modellen. Under en lång tidsperiod kommer det att krävas kompetens och underhållsprocesser för båda fordonstyperna. För att övergångstiden ska fungera bra ställs höga krav på våra medarbetare liksom på ett gott samarbete med operatören. 15

16 Estland Lettland Jelgava Litauen verkstad i Baltikum Förberedelserna för etableringen startade i oktober 2006 och beräknas ta ungefär ett år. Produktionen flyttas i första projektfasen i slutet av 2007 och i andra fasen som planeras till mitten av Lokalisering: Verkstaden kommer att vara belägen i staden Jelgava, fyra mil utanför Riga i Lettland. Yta: Cirka kvadratmeter verkstad och 500 kvadratmeter kontor. Produktion: Första fasen av projektet omfattar upparbetning av stötdämpare och bromscylindrar. Andra fasen omfattar upparbetning av ytterligare mekaniska produkter samt vissa elprodukter. Omfattning: I slutet av 2007 beräknas ungefär 20 medarbetare vara sysselsatta i Lettland. Under 2008 kommer antalet att öka till ungefär 35 medarbetare. 16

17 EuroMaint Rail Etableringen i Baltikum är första steget ut i Europa Inom ett år kommer EuroMaint Rail att starta egen upparbetning av mekaniska och elektriska produkter i Jelgava utanför Riga i Lettland. Det är en etablering med flera syften. Långsiktigt handlar det om att vara närvarande och delaktig på en för EuroMaint helt ny järnvägsmarknad. På kort sikt handlar det om att sänka produktionskostnaderna för att stärka konkurrenskraften. Det här är EuroMaints första steg ut i Europa, och första gången som en verksamhet med ursprung i Affärsverket Statens Järnvägar etablerar sig utomlands. Varför en flytt och varför till Baltikum? En egen verksamhet i Baltikum ligger väl i linje med vår ambition att expandera internationellt, eftersom den svenska marknaden för tågunderhåll är begränsad. Dessutom är konkurrensen på vår inhemska marknad hård. För att vara fortsatt konkurrenskraftiga måste vi hela tiden visa att vi på olika sätt rationaliserar och effektiviserar vår produktion. Detta är en del i det arbetet. Baltikum står inför stora investeringar i infrastruktur, och en fysisk närvaro ger helt andra möjligheter att påverka och medverka i den förändringen. Alternativet att samarbeta med partners skulle inte ge den fördelen, samtidigt som det skulle göra det svårare att säkerställa kompetens, kvalitet och leveranssäkerhet. Säkerställa hög kvalitet En väl sammansatt projektgrupp arbetar med etableringen i Lettland. När de första stegen med att hyra lokal, fastställa verkstadslayout och att köpa in vissa maskiner är avklarade väntar större utmaningar. Det gäller att personalen inte bara är yrkeskunnig, lär sig sina arbetsuppgifter och att hantera våra system, de måste också bli en integrerad del av EuroMaints företagskultur. Vi ska inte enbart flytta över produktion, vi ska samtidigt utveckla både administration och arbetsmetoder och därmed kvaliteten, förklarar projektägaren Steven Davidsson. Vi har ett bra utgångsläge i befintlig produktion nu investerar vi för att bli ännu bättre. Han förklarar också att den utvecklade arbetsprocessen ska ge kortare genomloppstider i produktionen och att logistiken måste anpassas till de nya förutsättningarna. Det är förvisso annorlunda att planera för utlandstransporter med båt jämfört med inhemska landtransporter. Men vi måste ändå hitta sätt att ytterligare förbättra vår leveranskvalitet. Den största utmaningen ligger i att säkerställa kvalitet och leveranser. Verksamheten kommer inledningsvis att handla om upparbetning av ett fåtal mekaniska produktgrupper. Redan nu har vi på EuroMaint Rail påbörjat bedömningen av nya underleverantörer på den baltiska marknaden, med målet att ge verkstaden i Lettland ett totalt leveransansvar av upparbetade produkter till lägsta möjliga kostnad. Framtidssatsning för höjda kundvärden Satsningen i Baltikum ger en möjlighet att i Sverige fokusera på att höja tekniknivån för underhållet av de nya, mer avancerade och komplicerade fordonen. EuroMaint Rails ambition är att flytta framåt i värdekedjan och höja kundvärdet i våra erbjudanden. Verkstaden i Lettland kommer inledningsvis att försörja vår hemmamarknad. På sikt kan verksamheten utvecklas till att även omfatta upparbetning av mer komplicerade produkter samt att erbjuda den lokala marknaden våra tjänster. Vi ser också möjligheten att i framtiden kunna erbjuda ombyggnader och tågunderhåll i Baltikum. Vi ska samtidigt utveckla både administration och arbetsmetoder och därmed kvaliteten 17

18 EuroMaint Rail Ombyggnadsaffär i Norge banbrytande för båda parter EuroMaint Rail har fått i uppdrag av NSB, Norges Statsbaner AS, att bygga om 59 personvagnar under de närmaste två åren. För oss är det den första riktigt stora ordern utanför Sverige och för NSB är det första gången man går utanför landets gränser med ett så omfattande uppdrag. Det vunna ombyggnadsavtalet är strategiskt viktigt för EuroMaint Rail. Det visar att vi står oss väl i konkurrens med andra europeiska aktörer och är ett tydligt första steg i vår internationella etablering. Den norska marknaden är nyligen avreglerad och det var ett stort beslut för NSB att lägga en så stor order utanför landets gränser. Samtidigt gav det en tydlig signal till omvärlden att nationsgränserna minskar i betydelse. Samtidigt har vi fått utökade relationer med NSB, eftersom de vid årsskiftet 2006/07 förvärvade delar av Tågkompaniet, som redan är vår kund. Modernisering av personvagnar Uppdraget omfattar modernisering och ombyggnad av 59 vagnar som trafikerar längre sträckor i södra Norge. För oss är detta en viktig förnyelse av vårt erbjudande till kunderna. Om vi ska behålla vår konkurrenskraft måste tågen vara av god kvalitet. Därför genomför vi stora ombyggnader under de närmaste åren. Vi ser med glädje fram emot att få sätta de moderniserade vagnarna i trafik, säger NSBs vice koncernchef Rolf Roverud. Ett stort beslut för NSB att lägga en så stor order utanför landets gränser Internationell konkurrens Flera europeiska leverantörer konkurrerade om ordern. Anbuden värderades utifrån teknik, pris, kommersiella villkor och erfarenhet. I samband med utvärderingen gjorde NSB en auditering, genomgång, vid verkstaden i Malmö. Efter kontraktsskrivandet har de tydligt uttalat att resultaten från det besöket vägde tungt vid beslutet. Jag tror att, förutom ett konkurrenskraftigt pris och vår kvalitet, var auditeringen i Malmö en av de avgörande faktorerna för att vi fick ordern, säger Lars Åkerlind, marknadschef på EuroMaint Rail. Upphandlingen var en process med frågor, svar och förhandlingar, och samtidigt gjordes justeringar i specifikationen från båda håll. Under det arbetet kunde vi tydligt visa vår förmåga att vara lyhörda och svara upp mot kundens önskemål och krav. Planering pågår Det är ett komplett ombyggnadsprojekt från konstruktion till leverans som innebär en komfort- och miljöuppgradering av vagnarna. Till största delen handlar det om en invändig uppfräschning, med ny interiör och nya stolar, men även en del tekniskt avancerade system, exempelvis klimatanläggning. Det är mycket som ska planeras i en interaktiv process med kunden, exempelvis färg- och materialval. När den första vagnen kommer in till verkstaden måste alla flöden fungera samtliga arbetsmoment vara planerade och materialflödet flyta friktionsfritt. 18

19 Ombyggnad för NSB Omfattning: 59 personvagnar Leverans: Start i april 2007, slutfört under första halvåret Plats: EuroMaint Rails verkstad i Malmö kommer att göra ombyggnaden. Ordern passar bra in i planeringen, eftersom den pågående ombyggnaden av X2-fordonen ska vara avslutad i april

20 EuroMaint Rail Innovativ utveckling en naturlig del i varje process Skillnaden mellan att bara lösa ett problem och att omvandla det till en ny möjlighet för kunden ligger i vår förmåga att utveckla och utvecklas. Innovativ utveckling av teknik och planering ska genomsyra varje process och delprocess inom EuroMaint Rail, från första kundkontakt till leverans. Kundernas nytta av innovativ utveckling är högre tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet, lägre underhållskostnader och ständigt förbättrad lönsamhet. Skillnaden mellan bra och ännu bättre ligger inte enbart i vad vi gör utan hur vi gör det. Systemtekniskt angreppssätt Tekniska fel visar sig på komponentnivå, medan orsaken ofta kan finnas på systemnivå. Då är det där åtgärderna måste sättas in, så att felen återkommer mer sällan eller i bästa fall aldrig. För underhåll av X2-tågen har vi skapat en arbetsmodell där speciella reparatörer följer upp viktiga fordonssystem, analyserar felen och föreslår förbättringar. Det här är en modell som vi för in i fler nyckelkontrakt, för att minska antalet driftstörningar och nedbringa underhållskostnaderna. Split-baserat underhåll Stora översyner görs traditionellt genom att fordonen tas in på verkstad i flera dagar. Om översynerna istället delas upp i mindre åtgärder (split-baserat underhåll) som kan utföras vid olika tillfällen och på olika verkstäder, utnyttjar vi fordonens driftspauser bättre. Med förfinad material- och personalplanering, enkel åtkomst av underhållsdokumentation och snabbare rapportering ökar vi tillgängligheten. Licens i Norden på View-systemet EuroMaint Rails partnersamarbete med det ledande brittiska företaget Delta Rail (tidigare AEA Technology Rail) har fördjupats under året. Vi har fått licensrätt i Norden på deras View-system, som automatiskt avläser tillståndet hos bromsbelägg och hjul och lägger grunden för tillståndsbaserat underhåll. View-systemet har med mycket positiva resultat acceptanstestats och utvärderats på vår verkstad i Hagalund. Detta gjordes i samband med underhåll av SJ ABs X2-tåg. Systemet är även installerat i vår verkstad i Bro där vi underhåller SLs pendeltåg. Från View-system till arbetsorder View-systemet ger snabb indikation om tekniska fel. Det innebär att vi kan vidta åtgärder på ett tidigt stadium, innan felen har hunnit leda till allvarliga driftstörningar och kostnadskrävande reparationer. Målet på sikt är också att omvandla View-systemets data till information som automatiskt genererar arbetsorder. Vår kostnadseffektivitet är kundens lönsamhet. ILS i forskningsfronten Informations- och mätteknik medger mycket. Men det återstår att omvandla alla data till stöd i ledningssystemet, så att de nya möjligheterna kommer kunderna till del. Därför bygger vi upp en speciell ILS-enhet, Integrated Logistics Support, för teknikutveckling, processoptimering, stödsystem och dokumentation. För att driva på underhållsbranschens utveckling ska vi också bli mer synliga i forskarvärlden. Split-baserad ombyggnad från ATC till ETCS EU-beslutet att ersätta signalsystemet ATC, Automatic Train Control, med det EU-gemensamma systemet ETCS, European Train Control System, innebär på längre sikt att alla lok och motorvagnar måste byggas om för att anpassas till det nya systemet. Vårt mål är att kunna erbjuda split-baserad ombyggnad. En metodik som, i kombination med vårt rikstäckande nät av verkstäder, medför stora tillgänglighetsvinster för kunderna i Sverige. 20

21 Marknadsstrategier för tillväxt EuroMaint Rail har en tydlig vision att behålla den starka ställningen på underhållsmarknaden i Sverige, samtidigt som vi gradvis ska expandera internationellt med hjälp av kärnprodukterna. För att nå visionen krävs en väldefinierad strategi. Idag har EuroMaint Rail drygt 50 procent av den svenska marknaden. För att behålla eller öka den andelen måste vi lyckas vinna många av de kontrakt som ska upphandlas inom de närmaste åren, både de som vi har sedan tidigare och helt nya. Marknadsstrategi i tre delar Hög kvalitet på leveranserna, inklusive leveranssäkerhet, är en av de tre viktigaste beståndsdelarna i strategin. Kunderna ska vara övertygade om att vi har attraktiva erbjudanden och lösningar som garanterar hög kvalitet. Information, dialog och tydlighet är nyckelorden. Flexibilitet i erbjudandet är den andra viktiga delen. Operatören har tåg för att utföra tjänster åt sina kunder, så fordonen måste vara tillgängliga på de tider som resenärerna vill åka eller godset ska transporteras. Underhållet måste utföras på andra tider. Rätt pris och kostnadseffektiva lösningar är givetvis viktiga ingredienser för en framgångsrik upphandling och är därför den tredje delen av marknadsstrategin. Internationell satsning har startat Styrelsen har bedömt att vi nu har så hög kvalitet i våra leveranser och processer att det är dags för internationell etablering. Den inleds på den närliggande marknaden, som är den mest avreglerade. Vi ser tre möjliga vägar; samarbete med en kund i ett annat land, utvidgning från Sverige med det som vi redan är bra på eller start av egen produktion i ett annat land. I samtliga fall handlar det om en gradvis expansion. Löftena om kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet måste alltid stå i fokus. Satsningar på att synas 2006 Den aktivitet som märktes mest för gemene man under det gångna året var Järnvägen 150 år. EuroMaint Rail bidrog med att hålla öppet hus i många av verkstäderna. Inte direkt en marknadsaktivitet, men nog så viktigt för vårt varumärke, våra anställda och goodwill bland allmänheten. För allra första gången hade EuroMaint Rail en egen monter på den stora transportmässan InnoTrans i Berlin. Det var ett led i att göra namnet EuroMaint känt utanför Skandinavien och bilda oss en uppfattning om var de intressanta och tänkbara affärerna finns. Fem av våra marknadsförare fanns på plats och knöt nya kontakter för framtiden en del i den långsiktiga marknadsföringen. Vi deltog som vanligt även i Persontrafik 2006 på Stockholmsmässan. Mässan arrangeras av SLTF, Svenska Lokaltrafikföreningen, branschorganisation för bland andra länstrafikbolagen, som är en viktig målgrupp. Deltagandet hade syftet att stärka vårt varumärke hos dem. De är oftast inte våra direktkunder, men vi har avtal med deras tågoperatörer. Mässor 2007 Under 2007 deltar vi traditionsenligt på Nordic Rail i Jönköping, den nordiska branschmässan som äger rum vartannat år och som får ett allt större internationellt inslag. Vi kommer även att delta i den internationella mässan High Tech in Heavy Haul, som arrangeras i Kiruna. Den handlar om tunga transporter på järnväg. Syftet med deltagandet är att visa att vi befinner oss i framkant när det gäller utveckling av underhållsteknik och underhållsoptimering. 21

22 EuroMaint Industry Produktionseffektivisering i framkant Trygghet, mervärde och effektivisering med Total Service Concept läs mer på sidan 26 Etablering i Gävle vidgar vår marknad EuroMaint Industry inleder regionuppbyggnad och närmar sig nya kunder läs mer på sidan 28 Kundnärhet i fokus Tydligt kundansvar stärker relationerna läs mer på sidan 29 Från Euromation till EuroMaint Industry Det nya varumärket presenterades på Underhållsmässan i Göteborg läs mer på sidan 29 Specialanpassade produktionsutrustningar Växande efterfrågan på kundanpassade automationslösningar läs mer på sidan 30 22

23 Kort om EuroMaint Industry EuroMaint Industry stärker industrins konkurrenskraft genom att erbjuda kunskap, service och utrustningar som ger en effektivare produktion. Bolaget utformar och förädlar produktionsprocesser, utvecklar och tillverkar kundspecifik produktionsutrustning samt är en komplett leverantör inom underhåll för tillverkningsindustrin. Huvudkontoret ligger i Skövde, verksamhet bedrivs också i Hallsberg, Gävle och Åmål. nyckeltal * Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde efter investeringar, MSEK Rörelsemarginal, % negativ 8 Soliditet, % Medelantal anställda *Avser värden från då EuroMaint Industry förvärvades av EuroMaint AB. Underhåll KUNDER Komponentservice Produktionsteknik KUNDER Produktionsutrustning EuroMaint Industry skapar effektivare produktion genom tjänste- och produktområdena Underhåll, Komponentservice, Produktionsteknik och Produktionsutrustning. Omsättning* MSEK Rörelseresultat* MSEK Kassaflöde efter investeringar* MSEK * Värden för år 2005 avser helår. 23

24 EuroMaint Industry Det gångna året har varit turbulent. Mycket har hänt på gott och ont. Minskade försäljningsvolymer inom produktområdet Produktionsutrustning har varvats med framgångar inom andra främst produktområdet Underhåll, där vi har utvecklat TSC, Total Service Concept, som ett nytt koncept för helhetsåtaganden. Det stora arbetet med att lansera EuroMaint Industry som nytt varumärke inledde året. Presentationen skedde på Underhållmässan i Göteborg. I början av sommaren tvingades vi lägga varsel om uppsägningar. Senare under året lyckades vi vända utvecklingen och står nu starka inför framtiden. För produktivitet och konkurrenskraft Den kraftigt minskade försäljningen av produktionsutrustningar var en nedgång från hög höjd, jämfört med rekordåren , då en av våra större kunder genomförde ett mycket omfattande investeringsprogram. Samtidigt som vi tvingades till uppsägningar, upplevde vi en växande efterfrågan inom övriga produktområden. Vår unika kombination av specialistkunnande inom underhåll och produktion innebär att vi kan arbeta på flera fronter för att höja kundernas produktivitet och konkurrenskraft. En omfattande satsning på att vidareutveckla och omorientera medarbetarnas kompetens har stärkt vår ställning. Likaså nyanställning av ett antal medarbetare som förstärker våra specialistkompetenser inom de tillväxtområden vi tror starkt på inför framtiden. Total Service Concept nytt koncept för helhet TSC bygger på vår kärnkompetens inom produktionseffektivisering och innebär att vi kan erbjuda outsourcingavtal för underhåll av hela eller delar av kundens anläggningar. Att vi ligger rätt i tiden visar inte minst den utveckling vi ser runt omkring oss. Industrin går för högtryck. Samtidigt genomförs program för besparingar och produktivitetsutveckling, för att ytterligare stärka konkurrenskraften. Allt fler företag väljer att köpa externa tjänster, både av lönsamhetsskäl och för att det ger ökad flexibilitet. Nicklas Falk, VD för EuroMaint Industry Denna trend bekräftar att den stora satsning vi har gjort under året på att utveckla TSC för helhetsåtaganden har rätt inriktning och är attraktiv för industrin. Bredd, djup och helhet inom komponentservice Under 2006 tog EuroMaint Industry över försäljnings- och affärsansvaret för den del av EuroMaint Rails verksamhet i Åmål, som riktar sig till energisektorn och processindustrin. Därmed kunde vi välkomna nya kunder. Med kompetens och resurser för service på allt från kretskort till gigantiska elmotorer har vi breddat vårt erbjudande och även lagt grunden för helhetsåtaganden i form av tillgänglighetsavtal på utbytesenheter. Betydande affärer 2006 Volvo-bolagen (fordonsindustrin) Alla produktområden junoverken (tillverkningsindustri) Förebyggande underhåll på maskinparken ab Sandvik Materials Technology (verkstadsindustri) Underhållstekniska tjänster e.on (kraftindustri) Renovering av generator husqvarna AB (tillverkningsindustri) Spindelservice Drivesol (underleverantör till fordonsindustrin) Projektledning DIAB AB (tillverkningsindustri) Beredningsarbete Getrag (underleverantör till fordonsindustrin) Fixturer till växellådor Omsättning per produktområde Underhåll 32 % 2. Komponentservice 31 % 3. Produktionsteknik 12 % 4. Produktionsutrustning 25 % 24

25 Etablering i Gävle start på ny regionuppbyggnad Vår under året nyetablerade filial i Gävle är det första steget i en planerad regionuppbyggnad. Etableringen stärker våra relationer med kunder i norra Sverige och för oss geografiskt närmare dem. Här finns ett uttalat behov som vårt produktutbud kan täcka. Till Gävlefilialen har vi rekryterat ett antal erfarna underhållsspecialister med väl upparbetade kontakter i regionen. Från Euromation till EuroMaint Industry Avstampet för varumärkesbytet från Euromation till EuroMaint Industry inträffade i mars på Underhållsmässan i Göteborg. Mässan har följts upp av ett antal marknadsförings- och informationsinsatser. För våra kunder har varumärkesskiftet enbart setts som ett led i en positiv utveckling för bolaget. Marknad och marknadsutveckling Verkstadsindustrin är EuroMaint Industrys etablerade marknad för samtliga produktområden. Här är vår erfarenhet av produktionsutrustningar och produktionsteknik en framgångsfaktor för underhåll och komponentservice. Och vice versa vår erfarenhet av underhåll gör att vi bygger in hög funktionssäkerhet och underhållsmässighet i de produktionsutrustningar och produktionslösningar vi erbjuder kunderna. Våra produktområden bildar en unik och komplett helhet. Vi känner trygghet såväl inför en geografisk expansion som när det gäller att erbjuda helhetsåtaganden för produktivitetshöjande underhåll. Det finns en stor tillväxtpotential för TSC och marknaden för outsourcingavtal är snabbt på väg att mogna. Process- och energiindustrin är nya marknader för EuroMaint Industry som företag dock inte för våra nya medarbetare i Åmål och Gävle. Dessutom finns här många likheter med fordonsindustrin, som vi har gedigen erfarenhet av: Höga tillgänglighetskrav och god förståelse för att ett väl genomtänkt underhåll inte enbart är en kostnad, utan också ger intäkter genom ökat TAK-värde (tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte). Framtid För att bättre kunna möta de komplexa behoven hos stora kunder har vi utvecklat säljorganisationen med ett dedikerat nyckelkundsansvar. I planerna för de närmaste åren ingår att erbjuda TSC till industrin med målet att få in minst ett outsourcingavtal per år. Våra processer är väl utvecklade för ett helhetsansvar. En stor fördel är att TSC är skalbart; konceptet kan tillämpas på hela eller delar av kundens anläggningar. Kunden kan börja med ett avgränsat avtal och låta det växa i takt med förtroendet för oss. Vi kommer också i ökande omfattning att erbjuda TSC i form av kompletta tillgänglighetsavtal på komponenter/utbytesenheter. Detta innebär upparbetning, logistik, inköp, reservdelshållning och dygnetrunt öppen service: Rätt komponent, med rätt funktion på rätt plats och vid rätt tid hos kunden. Vår etablering i Gävle kommer under 2007 att följas av etablering av minst ett nytt regioncentrum, med kvalificerade tekniker och driftsäkerhetsteam. Regioner där vi vill komma närmare kunderna är till exempel Mälardalen, Göteborgs- och Trestadsregionen, där industrin gör stora investeringar och behöver hjälp med produktivitetshöjande underhåll. Våra produktområden bildar en unik och komplett helhet omsättning per kund Sjukfrånvaro* Rehabiliteringsfall* 3 6 % 0,30 0, % 0,20 0,20 2 % 2,8 2,5 0, AB Volvo 45 % 2. Volvo Cars 27 % 3. Övriga kunder 28 % *Faktiskt frånvaro i förhållande till normal arbetstid * Beräknas som (sjukfrånvaroperioder som påbörjar dag 29/arbetade timmar)*

26 EuroMaint Industry Produktionseffektivisering i framkant EuroMaint Industry har under året intensifierat utvecklingen av underhållsverksamheten för att kunna erbjuda kunderna maximal produktionseffektivitet. Två tunga utvecklingsprojekt, färdigpaketerade underhållstjänster och TSC, har dominerat. Båda handlar om hur vi möter marknaden. Båda handlar om mervärden för kunden. Målet är att öka tillgängligheten, anläggningsutnyttjandet och kvalitetsutbytet, det så kallade TAK-värdet, i de verksamheter där kunderna anlitar oss för att effektivisera produktionen. Kunden styr Färdigpaketerade underhållstjänster ger kunden ökad valfrihet. Varje tjänst kan levereras var för sig eller alla på en gång. Behovet hos kunden är det som styr. Det finns kunder som börjar med en tjänst och sedan bygger på med fler. Andra köper till exempel bara tjänsten Effektiv nyanskaffning, då köp av maskiner är något som ställer krav på specialistkompetens i organisationen. EuroMaint Industry har de specialistkompetenser som mindre och medelstora tillverkande företag har svårt att upprätthålla över tiden då behoven av dessa varierar kraftigt. Hos en av våra större kunder har vi under året levererat samtliga tjänster. Denna utmaning att utveckla och driva hela underhållsverksamheten hos en stor kund har varit en viktig erfarenhet när vi under året har utvecklat TSC-konceptet. TSC för trygghet, mervärde och effektivisering Total Service Concept är ett branschövergripande koncept för fullserviceåtaganden. EuroMaint Industry tar hand om hela eller delar av kundens produktionsnära underhåll, komponentservice och/eller reservdelshantering. Syftet är att skapa större trygghet, bättre möjligheter till effektivisering och ett ökat finansiellt värde för kunden, jämfört med vad ett traditionellt tjänsteupplägg ger. Det har länge varit en trend inom fordonsindustrin att integrera produktion och underhåll. Operatörerna tar hand om det enklare, dagliga underhållet, medan underhållspersonalen allt mer specialiserar sig på mer avancerade uppgifter inom förebyggande underhåll, felsökning och reparationer. Kompetenskraven har på det sättet blivit tydligare, likaså underhållets positiva inverkan på intäkterna. Det är denna trend som TSC bygger på. Tydlighet och flexibilitet Ett TSC-avtal innebär att EuroMaint Industry blir underhållspersonalens nya arbetsgivare. Samplaneringen mellan produktion och underhåll förfinas. Operatörerna fortsätter att ta hand om det dagliga underhållet och utbildas löpande av EuroMaint Industry, medan underhållspersonalens specialistkompetens vidareutvecklas. Genom att anlita EuroMaint Industry, som har underhåll som kärnverksamhet, får de ett effektivare stöd, med tydliga rutiner, tydligt ansvar, välutvecklade metoder och välplanerad kompetensutveckling. För kunden innebär ett TSC-avtal större trygghet i form av förutsägbara kostnader, högre tillgänglighet och förbättrad säkerhet. Tack vare att vi kan tillföra ytterligare resurser i samband med stora underhållsarbeten alternativt unik spetskompetens tillför vi också ökad flexibilitet. TSC skapar trygghet, effektivisering och ökat finansiellt värde för kunden 26

27 UNDERHÅLLSKONCEPT Aktiviteter för att öka utrustningens tillgänglighet Färdigpaketerade underhållstjänster: Underhållsmoduler som implementeras en eller flera hos kund. Total Service Concept, TSC Finns i två varianter outsourcingavtal för produktivitetshöjande underhåll av hela eller delar av kundens produktionsanläggningar. tillgänglighetsavtal för komponenter/utbytesenheter. Aktiviteter för att åstadkomma effektivitet i underhållsarbetet Avhjälpande underhåll Förebyggande underhåll Återställande underhåll Förbättrande underhåll Underhållsplanering Reservdelsstyrning Underhållsekonomi Underhållsdokumentation Etablera Operatörsunderhåll Effektiv nyanskaffning Mätning och analys Informationsåterföring Etablerat specialistunderhåll 27

28 EuroMaint Industry Etablering i Gävle vidgar vår marknad För EuroMaint Industry är närhet till kunden a och o. Det kan vi uppnå bland annat genom att expandera geografiskt och finnas där kunderna är. Filialen i Gävle är ett steg i vår strävan att bygga upp regioncentra på strategiska platser runt om i landet. Etableringen i Gävle är ett första steg för att vi ska kunna erbjuda hela vår bredd inom underhåll, komponentservice, produktionsteknik och produktionsutrustning till kunder på en utvidgad marknad. Ökad konkurrenskraft i Gävleregionen Syftet med vår etablering i Gävle är att bidra till ökad konkurrenskraft hos företagen i regionen. Här finns en intressant marknad med många företag inom processindustrin; kraft, stål, papper och massa. Vår förmåga att möta marknadens behov är stor då samtliga medarbetare i Gävle har gedigen bakgrund från just processindustrin och dessutom kan vi tillföra den samlade kunskap som vi inom bolaget sedan många år har från tillverkningsindustrin. Bred och djup kompetens I vår nystartade verksamhet, som redan är på väg att expandera, finns bred och djup kompetens inom underhållsteknik, produktionsteknik, nyanskaffning och logistik. Här finns också stor erfarenhet av såväl el, mekanik, servo, hydraulik och pneumatik. Hit kan våra kunder vända sig för att få hjälp i produktionsprocessen från analys till implementering och förvaltning. Förståelse ger resultat Uppdragen kan till exempel bestå i att tillsammans med kunden genomföra effektivitetsmätningar och analyser, etablera förståelse i organisationen kring olika underhållsprocesser, genomföra förändringsarbeten samt strukturera kundens dokumentation. Det är svårt för företag att optimera en egen underhållsorganisation, både med avseende på antal medarbetare och kompetens. Utvecklingen inom underhåll, arbetssätt och tekniska lösningar, förändras i rask takt. Att ha tillgång till underhållskompetens från någon som har detta som sin kärnverksamhet efterfrågas av allt fler. EuroMaint Industry är just en sådan partner. Vi genomför både stora och små projekt inom underhåll och produktionsteknik. Där det behövs tar vi fram kundspecifik produktionsutrustning. När det gäller komponentservice kan vi bland annat erbjuda reparationer, reservdelshållning och utbytesenheter, för att hjälpa kunderna att minimera sina driftstörningar. Allt beroende på vilket behov kunderna har. 28

29 Kundnärhet i fokus Stora kunder har behov som varierar inom vida ramar från tid till annan. För att vi ska förstå kunden rätt, räcker det inte med att enbart förstå kundens verksamhet. Vi måste också förstå kundens marknad för att kunna ge den uppmärksamhet och stöttning som vi lägger i begreppet kundnärhet. Från Euromation till EuroMaint Industry På Underhållsmässan i Göteborg år 2006 presenterade sig före detta Euromation under sitt nya varumärke EuroMaint Industry. Detta bekräftade ett medvetet vägval och betonade en förstärkt identitet som underhållsföretag. För att öka fokuseringen på våra nyckelkunder har vi infört en struktur där utsedda Key Account Managers, KAM, har ett uttalat ansvar för att följa en eller ett par kunders utveckling, knyta kontakter och fungera som dörröppnare. Den KAM-ansvarige representerar helheten i våra erbjudanden och ska vara väl insatt i alla våra relationer med kunden. Det här är egentligen inget nytt. Så har det ofta fungerat informellt hos de kunder som vi känner väl. Anledningen till att vi har formaliserat KAM-strukturen är att den tydliggör vårt ansvar för att kunderna är nöjda. I KAM-ansvaret ingår att leda en grupp som representerar olika funktioner inom EuroMaint Industry. För att stärka relationerna och utveckla affärsmöjligheterna tar gruppen fram nyckeltal och handlingsplaner. Arbetet som KAM-ansvarig är långsiktigt. I praktiken kan det dock vara minutoperativt. Skulle kunden få problem gäller det att snabbt få fram en lösning. Om någon hos kunden inte hittar rätt hos oss, eller vice versa, ska alla veta till vem de kan vända sig för att få hjälp. Den KAM-ansvarige är vår röst hos kunden och i ännu högre grad kundens röst hos oss. Det nya varumärket EuroMaint Industry förstärker företagsprofilen och kommunicerar mervärden i ett för medarbetare och kunder nytt sammanhang. Den symboliserar en koncerntillhörighet som ger ytterligare styrka, stabilitet och förstärkta utvecklingsmöjligheter för bolaget. Hos våra kunder har varumärkesskiftet setts som ett led i en positiv utveckling för bolaget. Varumärkesbytet har tagits väl tillvara för att kommunicera företagets värden bland annat igenom den nystartade kundtidningen Aktuellt som blivit en värdefull direktkanal till befintliga och presumtiva kunder. Den koncerngemensamma hemsidan blev en ny och betydelsefull kanal för att presentera vår nya identitet i ett större sammanhang. För medarbetarna kommer utbyte av erfarenheter och aktiviteter över bolagsgränserna ytterligare bidra till att förstärka samhörigheten kring varumärket EuroMaint. 29

30 EuroMaint Industry Specialanpassade produktionsutrustningar Den kraftigt minskade försäljningen av produktionsutrustningar under årets första hälft lyckades vi senare vända, genom att ta hem ett antal stora och viktiga affärer. Vi ser nu en växande efterfrågan på kundanpassade produktionsutrustningar och automationslösningar. Inför framtiden har vi byggt upp en flexibel, skicklig och kundfokuserad organisation inom produktområdet Produktionsutrustning. Vi har fått en effektivare, vassare och mer snabbrörlig grupp med egna säljare och ett uttalat ansvar för att driva tekniken framåt. Erfarenhet bygger framgång Vi är vana vid att uppfylla högt ställda krav på kvalitet, kundanpassning och funktion från våra etablerade kunder inom fordonsindustrin. En viktig erfarenhet för framtiden är att vi gentemot nya kunder behöver vara mycket tydligare med att föra fram de mervärden vi har i våra erbjudanden. Samtidigt ska vi också vara mer lyhörda för att de inte alltid behöver extra allt, utan vill kunna välja utifrån ett grundkoncept. Innovativ kundanpassning Den ökade automatiseringen inom industrin medför ökad efterfrågan på flera fronter. Automated Guided Vehicle, AGV, som ursprungligen var en speciallösning, bildar nu kärnan i kundanpassade monteringssystem för många olika användningsområden. En faktor som också påverkar efterfrågan är att kunderna snabbt måste kunna anpassa sin produktion till nya produkter. När standardlösningar inte räcker till, kan det krävas allt från kundunika helhetslösningar till innovativa specialanpassningar i och mellan kundens befintliga produktionsutrustningar. Tydligare mervärden Priset får allt större betydelse och det räcker inte att peka på kvalitet som ett mervärde. Bättre exempel på mervärden är istället vår förmåga att förstå kunderna, snabbt lösa deras problem och ta ansvar för helheten. Ett viktigt mervärde är också att vårt nytänkande hjälper kunderna att utnyttja sina befintliga investeringar bättre. Det är inte alltid nödvändigt att köpa nytt. Genom att istället förlänga livslängden hos kundens produktionssystem bidrar vi direkt till ökad lönsamhet. Samarbete med partners För att erbjuda den helhet som kunden behöver samarbetar vi med partners som kompletterar vårt specialistkunnande inom produktionseffektivisering. Olika erfarenheter tillför nya idéer. Det vinner alla på inte minst kunderna. 30

31 Nya kundsegment och nya marknader Etableringen i Gävle, samt att vi under året tog över försäljnings- och affärsansvaret för EuroMaint Rails industriservice i Åmål, innebär att EuroMaint Industry har fått nya kundsegment och en bredare marknad. Verksamheterna i Gävle och Åmål tillför nya erfarenheter och kundrelationer inom energi- och processindustrin och utvidgar vår marknad geografiskt. Unik helhet för komponentunderhåll Vi är en leverantörsoberoende partner som erbjuder en unik bredd inom komponentservice. Vi arbetar med allt från tunga elkomponenter som transformatorer, generatorer och elmotorer till maskinbearbetning, spindelrenovering och kretskort. Efterfrågan på bland annat elektronikservice blir allt större. Genom teknisk rådgivning och analys av logistiken kan vi vara en spindel i nätet, som tar totalansvar för att kunden ska ha rätt komponent/utbytesenhet med rätt funktion på rätt plats och vid rätt tid. Nyckeltalen är enkla att mäta: Minskat kapital i reservdelslager samt kortare väntetider och åtgärdstider, som direkt påverkar tillgängligheten. Varje drifttimme är guld för Fortum Ett exempel: Genom ett tätt samarbete med EuroMaint Industry får Fortum Generation i Sunne akut support inom extremt snäva tidsramar, oavsett när stoppen inträffar. Eftersom varje drifttimme är värd sin vikt i guld så värdesätter vi samarbetet mycket, säger Tord Skymberg, Fortums Operations & Maintenance Manager för Vänerområdet. Nya affärsmöjligheter Där vi tidigare enbart har levererat el- och motorunderhåll till kunder inom energi- och processindustrin, kan vi nu utvidga våra erbjudanden till att omfatta alla våra produktområden och en större helhet. Att samarbeta med kunder från olika branscher ger synergier. Allt fler företag tar till sig ett processtänkande i underhållet och ser de produktivitetshöjande effekterna. Ett välstrukturerat underhåll är en kärnverksamhet som har stor potential att skapa intäkter. Att locka fram den dolda fabriken är det bästa vi kan erbjuda de företag som vill öka sin kapacitet och konkurrenskraft. Det har vi gjort förr. Idag kan vi göra det ännu tydligare, inom ramen för outsourcing. Hittills har endast ett fåtal underhållsorganisationer inom industrin outsourcats. Det är ett viktigt steg att ge en utomstående underhållsleverantör ett så stort förtroende. Förtroende hos nya kunder För att teckna ett komplett outsourcingavtal måste kunden känna oss väl och veta att vi håller våra löften. Hos nya kunder bygger vi upp förtroendet med mer avgränsade erbjudanden. Vår helhet kan tillämpas på delar av kundens anläggningar och även utformas som tillgänglighetsavtal på komponenter/utbytesenheter eller produktionsutrustningar. Varje kund kan välja den nivå som känns bäst. 31

32 EuroMaint Koncernledningens roll EuroMaints koncernledning driver den övergripande utvecklingen läs mer på sidan 34 Aktsamhet en naturlig del i förändringsarbetet Konsekvenserna av förändringar i verksamheten analyseras noggrant läs mer på sidan 37 Arbetstagarnas roll i styrelsen hur fungerar samverkan mellan de fackliga organisationerna och koncernen? Läs mer på sidan 39 Flerårsöversikt EuroMaints utveckling under de senaste fem åren i siffror läs mer på sidan 40 32

33 Kort om EuroMaint Affärsidé EuroMaint stärker sina kunders konkurrenskraft genom anpassade underhålls- och tekniklösningar inom företrädesvis spårtrafik, tillverknings- och processindustri. Vision EuroMaints vision är att vara ledande innovativ underhållspartner för ökad effektivitet. Kärnvärden Affärsorienterade Ansvarstagande Nyskapande En koncern i utveckling EuroMaint är en underhållskoncern som förenar nytänkande med lång erfarenhet och därigenom kan erbjuda innovativa och kundanpassade helhetslösningar. På koncernnivå drivs branschövergripande frågor som bidrar till att bibehålla och utveckla ställningen som en ledande underhållspartner oavsett vilket verksamhetsområde det handlar om samt utvecklingen av samarbetet med strategiska partners. Dotterbolagen fokuserar på kunderna och deras behov. Historisk utveckling Båda dotterbolagen, EuroMaint Rail och EuroMaint Industry, har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Båda bolagen har utvecklats från att vara interna resurser hos sina tidigare ägare, Affärsverket Statens Järnvägar respektive Volvo, till att bli konkurrensutsatta bolag. EuroMaint Rail bildades vid årsskiftet 2000/01 när Affärsverket Statens Järnvägar bolagiserades och SJ Teknik blev EuroMaint AB. EuroMaint Industry bildades år 2000 när den affärsdrivande enheten Maskinteknik inom Volvo-koncernen ombildades till ett bolag och fick namnet Euromation. Koncernen bildades vid årsskiftet 2005/06 efter det att EuroMaint under 2005 förvärvat Euromation. Strategiska mål EuroMaints strategiska mål är att tillgodose ägarnas krav på lönsamhet. utveckla långsiktiga relationer genom partnerskap med kunder och leverantörer. vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom våra verksamhetsområden. Strategiska teman För att nå de strategiska målen ska EuroMaint expandera inom nuvarande affärsenheter och med nya branscher. utveckla varumärket och relationen med intressenter och omvärld genom strategisk kommunikation. utveckla nya underhållstekniska lösningar samt gemensamma processer för koncernen (strukturkapitalet). säkerställa framgången genom engagerad och motiverad personal med rätt kunskap och inställning och med en gemensam värdegrund (humankapitalet). nyckeltal, utfall och mål 2006 Strategiskt mål Nyckeltal Mål 2006 Utfall Kommentar EuroMaint Industry EuroMaint Rail Förbättra lönsamheten Rörelsemarginal, % 6,5 6 Åtgärder pågår Flexiblare och kostnadseffektivare produktion Produktivitetsförbättring, % 3 under 3 Åtgärder pågår Vidareutveckla hemmamarknaden tillväxt, % + 3 Över 3 Målet är uppfyllt för 2006 och expandera internationellt Rätt leveranskvalitet nki, Nöjd-Kund-Index 24,5 25,4 (2004) Nästa mätning av NKI görs 2007 Delaktiga och stolta medarbetare MMI, Motiverad-Medarbetar-Index 2,9 2,4 (2004) Resultat av MMI kommer 2007 Stärka marknadspositionen omsättning, MSEK Åtgärder pågår Bli kundernas naturliga och prioriterade Kundnöjdhet, % över har ökat men måste förbättras partner inom produktionseffektivisering ytterligare, åtgärder pågår Tillgodose våra ägares krav på lönsamhet Rörelseresultat, % 5,4-3,5 Åtgärder pågår Vara en attraktiv arbetsgivare ledarstil över 4,0 4,0 Målet är uppfyllt för 2006 Säkerställa en flexibel produktionskapacitet Kvalitetsindex över Åtgärder pågår och en verksamhet fokuserad på ständiga förbättringar och processorientering 33

34 EuroMaint Koncernledningens roll Hela EuroMaint-koncernen arbetar med teknik och underhåll. Dotterbolagen fokuserar på kunderna och deras behov och har planerings-, teknik- och ledningsansvar för sin verksamhet. På koncernnivå drivs strategiska utvecklingsfrågor i nätverk med dotterbolagen och samordning sker av viss verksamhet. Sedan koncernen bildades vid 2006 års början finns i moderbolaget EuroMaint AB en ledningsgrupp som ska göra den planerade expansionen möjlig. Utvecklingsfrågor som är övergripande, branschneutrala och av stor betydelse för hela koncernens utveckling drivs av koncernledningen. Det handlar exempelvis om gemensamma modeller för affärsutveckling, verksamhetsutveckling, HR-utveckling (Human Resources) och kommunikation. För att komplettera de funktioner för affärs- och verksamhetsutveckling och ekonomi som fanns sedan tidigare har ledningsgruppen under året utökats med ansvariga för HR- och kommunikationsfrågor. Styrning med målen i fokus Koncernledningens uppgift är dels att samordna de verksamheter där det är motiverat med gemensamma processer, dels att leda dotterbolagen mot de strategiska målen. Vid utvecklingsprojekt kommer resurserna huvudsakligen från bolagen själva. Om det handlar om helt nya områden tas externa resurser in. Dotterbolagscheferna ingår i koncernledningen, som i sin tur utgör dotterbolagens styrelser. Antalet anställda på koncernnivå hålls nere samtidigt som nivån på det centrala utvecklingsarbetet måste vara hög det som levereras måste stå i proportion till kostnaden. Kvalitetshöjning under 2006 Hela koncernen har under det gångna året arbetat mycket med kvalitetshöjande åtgärder. Med hjälp av värdeskapandeanalyser har vi fått ökad kunskap om sambanden mellan leveranssäkerhet, kvalitet och lönsamhet. Traditionellt har utveckling inom ett av dessa områden skett på bekostnad av något annat. Genom att identifiera ett antal förbättringsområden och åtgärda dessa har vi kunnat höja nivån inom samtliga områden. Under året har en koncerngemensam personaltidning lanserats med namnet emma. En enhetlig grafisk profil har tagits fram och på den koncerngemensamma webbplatsen presenteras numera de båda dotterbolagen. Koncernledningen driver utvecklingsfrågor som gör expansionen möjlig EuroMaint AB Finans/ Affärscontrolling/IT Kommunikation Affärsutveckling/ Strategi Verksamhetsledning/ Underhållsteknik HR (Human Resources) EuroMaint Rail AB EuroMaint Industry AB 34

35 Affärsutveckling Genom att systematiskt fokusera på kundens behov har EuroMaint nått sin ledande ställning inom underhållsteknik. Det är inte vad vi kan leverera som är huvudsaken, utan vad kunden har behov av. Från kundens sida krävs å andra sidan ett visst mod för att gå från traditionella underhållsprogram till den nya tekniken med tillståndsbaserat underhåll. Idag verkar EuroMaint inom spårtrafikbranschen och tillverkningsindustrin, som befinner sig i olika faser i utvecklingen av underhållsteknik. Oavsett vilken eller vilka ytterligare branscher som koncernen utökas med är den avgörande framgångsfaktorn densamma att ha oerhört duktiga tekniker, som dessutom har förmågan att förstå och förverkliga kundens behov. Tydliga kostnader och intäkter I de tekniktunga branscher som EuroMaint verkar i är det viktigt att tydligt kunna visa mätbara resultat. Tillgängligheten till produktionsresurserna är inte det enda som går att förbättra, även intäktssidan kan påverkas exempelvis genom att planerade driftstopp läggs vid rätt tidpunkter. Vi måste också kunna visa att säkerheten bibehålls fastän kostnaden blir lägre. Återigen kundens behov i fokus. Partnerskap, samverkan och påverkan Samarbete i olika former är en betydelsefull komponent för EuroMaints utveckling. Det handlar om långsiktiga och stabila relationer med våra kunder för att på bästa sätt förstå deras behov. Det handlar om partnerskap och nätverk med leverantörer för att tillgodose kundernas olika behov, men även för att öka tempot och kapaciteten i vår utveckling samt säkerställa flexibilitet och anpassningsförmåga till förändringar på marknaden. För att utveckla ett tillståndsbaserat underhåll krävs att mätutrustningar finns installerade på exempelvis fordonen. Inom spårtrafikbranschen har EuroMaints roll som rådgivare ökat successivt. Ofta får vi möjlighet att påverka hur våra kunder utrustar nya fordon för att tillgängligheten ska öka och antalet stopp minska. På samma sätt måste vi hålla oss à jour med andra branscher för att på sikt utveckla den rådgivande rollen även där. Vi samarbetar med Järnvägsstyrelsen och har kunnat visa upp goda exempel, vilka har kommit att påverka det internationella regelverket. Detta är en roll som vi är stolta över och som ger positiva signaler till marknaden. Vi vet redan nu att det kommer att krävas en certifiering från European Railway Agency, ERA, för att få leverera underhåll till den europeiska järnvägen och att systemet inte skiljer sig avsevärt från det vi använder idag. Vi välkomnar denna utveckling och kommer att finnas främst bland Europas ERAcertifierade underhållsföretag. Branscher i olika stadier EuroMaint Industry tar just nu steget från klassiskt underhåll som säljs per timme, till att erbjuda fullservice med fokus även på intäktssidan. Vi investerar mycket, med målet att nå nya underhållskontrakt med tillverkande industrier under 2007 enligt konceptet Total Service Concept. EuroMaint Rail är redo att etablera sig internationellt. Det kan ske genom att vi följer med partners ut i världen, då vi tar med oss vårt etablerade underhållskoncept och investerar successivt. Vi kan också expandera från Sverige, som i exemplet med ombyggnad av personvagnar för NSB. Det sker även som i Baltikum, där vår etablering bekostas av att den egna produktionen av komponentunderhåll blir mer kostnadseffektiv. På lång sikt räknar vi med att skapa relationer med lokala tågoperatörer och att kunna tillföra modernt underhållstänkande i utbyggnaden av järnvägen även på den sidan Östersjön. 35

36 EuroMaint Verksamhetsutveckling Underhåll är ett förtroendeuppdrag som bygger på en djup branschspecifik yrkesskicklighet och ett brett branschövergripande nytänkande. Oavsett vilken bransch EuroMaint arbetar för är målet att finna den för kunderna bästa avvägningen mellan tillgänglighet, lönsamhet och säkerhet. Vi skapar kundvärde genom att optimera processer och teknik. Frågan för vår verksamhetsutveckling är ett ständigt hur: Hur kan vi göra våra processer effektivare? Hur kan vi föra in ny teknik och nya metoder för effektiviserat underhåll? Hur kan vi utveckla samarbetet med strategiska partners? Hur kan vi ta tillvara och utveckla innovativa idéer? Synergi och kundnytta Det finns synergieffekter i att EuroMaint är en underhållskoncern med verksamheter inom skilda branscher. Den minsta gemensamma nämnaren är att varje driftstörning kommer som en överraskning mer eller mindre. Helst mindre. Genom att förfina underhållsplaneringen, förebygga överraskningar, trimma logistiken och ha en hög handlingsberedskap inför det oväntade, minimerar vi antalet driftstörningar. Statistik eller verklighet Konventionellt förebyggande underhåll är baserat på driftstatistik som avgör hur ofta åtgärderna ska utföras. Det nya förebyggande underhållet är istället tillståndsbaserat. Med ny teknik för tillståndskontroller kan vi mäta underhållsbehovet och utföra arbetet när det verkligen behövs. Partnerskap och helhet Underhåll kräver både generalist- och specialistkompetens. Inom EuroMaint erkänner vi att vi inte kan vara specialister på allt. Därför samarbetar vi med utvalda partners. En del av dem är nära involverade i vår verksamhetsutveckling kring tillståndskontroll, dokumentation och Integrated Logistics Support, ILS. Andra bidrar till den helhet som kunden behöver. Från aktivitet till process EuroMaint har under året sjösatt Total Service Concept, TSC, som ett branschövergripande koncept för fullservice. Helheten bygger på att vi ser underhållet inte enbart som en serie aktiviteter, utan som en process som är nära integrerad med driften. Med det synsättet kan driftspauser bättre tas tillvara för förebyggande underhåll. Likaså kan operatörernas kunskaper bättre tas tillvara för det dagliga underhållet. Underhållsarbetet i övrigt blir allt mer specialiserat och kompetenskrävande. Vill kunden att vi enbart tar hand om det specialiserade underhållet? Eller att vi även tar ansvar för helheten? Valet är kundens. Branschoberoende helhetskoncept TSC utvecklades ursprungligen inom EuroMaint Rail för att erbjuda kunder inom spårtrafikbranschen en större helhet, avlasta dem och ta ett totalansvar för tillgängligheten. Därefter har EuroMaint Industry med koncernledningens stöd vidareutvecklat och anpassat konceptet till tillverkningsindustrin. En av de stora fördelarna för våra bolag att ingå i en underhållskoncern är att metodutveckling kring driftsäkerhet och underhåll till stora delar är branschoberoende. Aktivt idéarbete EuroMaint har en underhållsteknisk bredd som gör att vi kan ta tillvara och förmedla goda idéer mellan spårtrafik, tillverkningsindustri, energiindustri, processindustri och andra branscher. Ett sätt att tillföra ny kunskap är att arrangera medarbetarseminarier med externa föreläsare. I en koncern som bejakar innovativt nytänkande, aktivt jagar nya idéer och ser till att snabbt förverkliga dem, behöver en god idé sällan komma ensam. 36

37 Aktsamhet en naturlig del i förändringsarbetet Inom en konkurrensutsatt koncern som EuroMaint är det nödvändigt med ständig förbättring av verksamheten. Varje förändring påverkar en mängd olika faktorer både inom och utom koncernen. Det är av stor vikt att i förväg analysera de konsekvenser som kan uppstå av förändringar och minimera risken för att de uppstår. Alla planerade större förändringar av verksamheten inom EuroMaint föregås av en riskanalys för att klarlägga vilka följder som kan uppstå för företaget, kunderna eller omvärlden. Allt för att förebygga risker och ha hög beredskap. Analys inför förändringar Analysen används löpande under bolagens anbudsarbete och leveranser för att utreda konsekvenser för exempelvis ekonomi, säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Även händelser som inte sker på EuroMaints eget initiativ utreds i form av olika tänkbara scenarier. Under exempelvis anbudsarbetet med SLs pendeltågstrafik gjordes en riskanalys redan innan anbudet lämnades in. Analysen användes sedan framgångsrikt för att eliminera risker efter att kontraktet vunnits och övertagandet av verksamheten gjordes. Aktiviteter som syftar till att minska risker har lyfts in i verksamhetens löpande handlingsplaner. Riskanalys Analysen består av fyra faser: Fas 1 Identifiera Fas 2 Analysera och klassificera Fas 3 Förebyggande åtgärder Fas 4 Uppföljning Faserna beskrivs mer ingående i illustrationen nedan. Varsam ekonomihantering EuroMaint utsätts också för valutarisker, ränterisker, kreditrisker, likviditets- och refinansieringsrisker. Koncernen fokuserar på att minimera effekter som är ogynnsamma för resultatet. Valutarisker EuroMaint är i viss utsträckning utsatt för valutarisker på grund av relativt stora inköpsvolymer i utländsk valuta och liten kundfakturering i motsvarande valutor. Inköp i utländsk valuta avsedda för större projekt valutasäkras eller avtalas med rörliga valutaklausuler under offert- eller avtalsarbetet. Ränterisker EuroMaints låneportfölj påverkas av de allmänna räntejusteringarna. För att motverka dessa har portföljen delats upp och bundits med olika löptider. Kreditrisk EuroMaint har rutiner för att minimera löpande kundkreditrisker. Dessa rutiner är exempelvis kreditprövning, förskottsoch garantihantering samt löpande kreditbevakning. Likviditets- och refinansieringsrisk EuroMaints policy är att hela tiden ha tillgängliga likvida medel och säkerställd refinansiering i den omfattning som krävs för verksamheten. Riskanalysens faser Identifiera Analysera och klassificera Förebyggande åtgärder Uppföljning Att identifiera risker kräver engagemang från dem som arbetar i den aktuella verksamheten. Metoden kan skifta: situationsanpassade frågeställningar, workshops eller intervjuer. Riskklassificeringen utförs med stöd av en matris, där tänkbara skador och sannolikheten för att de ska inträffa graderas. Dessförinnan bör en kvalitativ analys göras för att upptäcka eventuella trender eller mönster som kan påverka bedömningen. Sannolikheten för att de identifierade riskerna ska inträffa minskas genom förebyggande åtgärder, som dokumenteras i en handlingsplan. De förebyggande åtgärderna följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de får avsedd verkan. I vissa fall kan det behövas en ny identifierings- och analysfas som resulterar i en ny handlingsplan. 37

38 EuroMaint Medarbetarutveckling EuroMaint har som mål att vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom våra verksamhetsområden. Vår image har betydelse också i resultatredovisningen. Är företaget attraktivt såväl inåt som utåt kan vi locka till oss de bästa resurserna och långsiktigt försäkra oss om kompetent arbetskraft. Därför ska vi vara våra medarbetares och framtida medarbetares första val som arbetsplats. För att vi som koncern ska kunna nå våra tufft satta mål är det viktigt med engagerad och motiverad personal. Rätt kunskap och inställning samt en gemensam värdegrund är faktorer som bidrar till vår framgång. Hur EuroMaint uppfattas som arbetsgivare är avgörande för att attrahera nya medarbetare, för att behålla duktiga medarbetare i företaget och för att se till att vi har motiverade medarbetare. Vi ökar därför fokus på att utveckla EuroMaints arbetsgivarimage både internt och externt. Chefer med totalansvar Cheferna i bolagen har hela personalansvaret. I sitt arbete ska de fokusera på prestation och varje medarbetares inneboende möjlighet. Vi arbetar för att våra medarbetare ska möta framtiden med självförtroende, engagemang och ansvar. För att möjliggöra detta får cheferna stöttning från HR-funktionen (Human Resources) för att i sin tur kunna stötta medarbetarna. Kompetenta medarbetare är nyckeln till konkurrenskraftiga prestationer, därför är det viktigt att utveckla HR-processer till en del av det dagliga ledarskapet. Det ska vara lika naturligt för våra chefer att leda människor som att driva affärer eller att vara experter inom sitt område. För att ge bättre utrymme för det mer strategiska HR-arbetet, där cheferna ska få stöd i svåra frågor, krävs att administrationen effektiviseras så långt det är möjligt. Detta är ett arbete som pågår. Rätt folk på rätt plats i rätt tid Åldersstrukturen inom EuroMaint gör att vi om fem år kommer att tacka av i snitt en pensionär per vecka. För att klara generationsväxlingen samtidigt som vi har ambitioner att expandera krävs ett aktivt agerande och en tydlig plan. Som ett led i kompetensförsörjningen krävs utbildningssatsningar på flera nivåer och vi strävar efter att ha långa och tydliga samarbeten med några få utvalda skolor. I Malmö samverkar vi med Almega och Malmö Stad för att den nya verkstadslösningen i regionen ska utökas till att bilda ett innovativt teknikcenter. Detta är tänkt att innehålla utbildningar samt forsknings- och utvecklingssamarbete med universitet och högskolor. Utbildningarna kan vara inriktningar inom gymnasieskolans befintliga program, KY (kvalificerad yrkesutbildning) och rekryteringsutbildningar. Vi satsar också på att ännu fler medarbetare ska få ta del av vårt ledarutvecklingsprogram. Förutom utbildningar för gruppchefer startar vi nu program även för lagbasar. Ökat engagemang är bra för företagets mål Vi strävar efter att ha motiverade medarbetare. Motiverade människor skapar framgång. Vi vill främja och stärka de faktorer som ger engagerade, motiverade och nöjda medarbetare. För att säkra att alla medarbetare arbetar mot ett gemensamt mål och för att vara säkra på att de känner till och förstår företagets strategier, visioner och affärsmål arbetar vi med verktyget Dialog för delaktighet och gemensamma kärnvärden. Kärnvärdena handlar om att skapa en gemensam plattform och miljö som medför att alla medarbetare gör sitt bästa och lite till. Alla medarbetare måste förstå kundernas behov även de som inte har direktkontakt med kunderna. Med viljan att vara affärsorienterade, ansvarstagande och nyskapande bygger vi upp en stolthet för det vi åstadkommer tillsammans. Under hösten 2007 och våren 2008 kommer vi att arrangera medarbetaraktiviteter för att arbeta vidare med mål och strategier. Medarbetarfakta Personalomsättning, % 6,0 6,0 Omsättning/medarbetare, TSEK Antal nyanställda, tillsvidareanställda ledarskapsutveckling Chefer i utbildning Sjukfrånvaro, % 4,7 4, Andelen kvinnor, % 6,5 7,0 Genomsnittsålder EuroMaint Rail EuroMaint Industry EuroMaint Rail EuroMaint Industry 38

39 Arbetstagarnas roll i styrelsen En av de tre arbetstagarrepresentanterna i EuroMaints styrelse heter Bertil Hallén. Som facklig talesman är hans uppgift att bevaka medlemmarnas intressen. Som styrelseledamot deltar han i ledningen av koncernens utveckling. Finns det en motsättning i dessa båda uppdrag? Hur fungerar samverkan mellan de fackliga organisationerna och koncernen? Relationen mellan koncernledningen och facket är bra. Det är en kort sammanfattning av Bertil Halléns syn på klimatet dem emellan. Det viktigaste är att vi numera alltid får information mycket tidigt, så snart som det på något vis är möjligt. Och att det ständigt pågår en dialog, där jag märker att både bolagens chefer och koncernledningen verkligen lyssnar och tar till sig våra argument. Överens men inte om allt När koncernens långsiktiga strategier diskuteras går det oftast att komma överens. Alla parter tycker exempelvis att satsningarna på utveckling är viktiga. För medarbetarna är det viktigt att ligga väl framme i teknik- och kompetensutveckling, eftersom det ger en möjlighet att ligga bra till lönemässigt. På EuroMaint finns ett samverkansavtal Det innebär inte att vi är överens om allt, utan att vi kommer överens i en förhandling. Skillnaden är att vi kommer in i ett tidigare skede och har större möjlighet att påverka besluten, även om det också kan innebära att vi måste vara med i processen inför obehagliga beslut. Sedan finns det vissa frågor vi aldrig kommer att vara helt överens om, exempelvis övertalighet och lön, säger Bertil. Han förklarar att det ibland kan kännas svårt att vara informerad om tuffa beslut i ett tidigt skede. Det är inte alltid som han omedelbart kan informera medlemmarna om vad han fått veta. För mig är det väsentligt att alltid ha medlemmarnas bästa för ögonen. Konsten är att veta vad som är det bästa på lång sikt. Efteråt måste jag alltid kunna förklara vad det är som händer, och varför. Information är en viktig del av mitt uppdrag, och det kan man alltid bli bättre på. Medarbetarna har mycket kunskap Bertil Hallén har arbetat inom spårtrafikbranschen i snart 30 år och har varit arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan Nu sitter han i styrelserna för AB Swedcarrier och för EuroMaint AB. Från början var det inte lätt att vara facklig representant i styrelsen. Det tog ett tag för alla att komma in i sina roller och jag upplevde att många av de externa representanterna inte förstod så mycket av vår verksamhet, vilket har förbättrats mycket. Jag tycker att vi arbetstagarrepresentanter har bidragit med stor kunskap till styrelsen. Vi ser på ett helt annat sätt hur företaget mår och kan förklara vad som behöver göras. Bertil menar att det inte alltid är lätt för den enskilde medarbetaren att påtala för sin egen chef att man ser saker som bör förbättras. Då kan det vara enklare att ta frågan via facket, som kan gå in på en högre nivå och driva frågan. Positiv utveckling Den största förändringen som Bertil sett under de senaste fem åren är att alla känner sig mer delaktiga nu. Det hänger nära samman med att styrningen är tydligare. Det har tagit tid att komma så här långt, men nu känns det mycket positivt. Till stor del är det ledningens förtjänst, man har verkligen satsat på att alla ska ha möjlighet att förstå sammanhangen. Dessutom är man väldigt tydlig med var vi står och vart vi är på väg. En annan positiv sak är att EuroMaint Industry kommit in i koncernen, det är bra att det finns ett ben till att stå på. Där finns potential till mycket bra resultat. Jag tror att vi från fackets sida kan ge många goda råd för den utvecklingen. 39

40 Flerårsöversikt PROFORMA PROFORMA Resultaträkning, MSEK Omsättning Rörelseresultat Finansnetto Vinst efter skatt Kassaflöden, MSEK Kassaflöden från: Löpande verksamhet Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring likvida medel Balansräkning, MSEK Anläggningstillgångar Fordringar och lager Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Rörelseskulder Summa eget kapital och skulder Gällande siffror är det EuroMaint Rail som avses. Från och med ingår EuroMaint Industry. 40

41 Verksamheten i siffror Förvaltningsberättelse Läs mer på sidan 42 Resultaträkning Läs mer på sidan 44 Balansräkning Läs mer på sidan 45 Förändringar i eget kapital Läs mer på sidan 47 Kassaflödesanalys Läs mer på sidan 48 Noter Läs mer på sidan 49 Revisionsberättelse Läs mer på sidan 64 41

Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå

Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail stärker kundernas konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Svensk. EuroMaint Rail

Svensk. EuroMaint Rail Svensk EuroMaint Rail Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail stärker kundernas konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

INNEHÅLL. VERKSAMHETEN EuroMaint i korthet 2005 4. VERKSAMHETEN I SIFFROR Förvaltningsberättelse 48. BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning 73

INNEHÅLL. VERKSAMHETEN EuroMaint i korthet 2005 4. VERKSAMHETEN I SIFFROR Förvaltningsberättelse 48. BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning 73 ÅRSREDOVISNING 05 Årsredovisning 05 INNEHÅLL VERKSAMHETEN EuroMaint i korthet 2005 4 Viktiga händelser 2005 5 VD har ordet 6 Till nytta i en föränderlig värld 8 EuroMaint en koncern i rörelse 10 Mål och

Läs mer

Års berättelse 2008 2008

Års berättelse 2008 2008 Års berättelse 2008 2008 euromaint årsberättelse 2008 Innehåll Koncernöversikt 3 Koncernchefen har ordet 6 Affärsidé, vision, strategier och mål 8 EuroMaints erbjudande 10 Dotterbolag EuroMaint Industry

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry På EuroMaint Industry är vi specialister på effektiv produktion. Vi hjälper ledande industriföretag att öka sin konkurrenskraft genom

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kemtvätt och klädvård Att bedriva ett trovärdigt och kvalitativt företag inom kem- och vittvättsbranschen

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kollektivtrafik I dag lever merparten av alla bolag med ständiga effektiviseringsbehov. En förutsättning

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN FÅ UT MER FÖR MINDRE Behöver du hjälp att utföra och förbättra ditt underhåll? Kanske saknar du tillräckliga resurser? Kanske saknar du den kompetens som behövs?

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR

INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR INDUSTRISERVICE FÖR BÄTTRE SNURR Varje dag, året om, hjälper vi industrin att snurra både säkrare och mer effektivt. Vi finns lokalt där du som kund finns. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord

Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord Organisationen skall inte uppnå maximalt resultat utan ett optimalt resultat där säkerhet, miljö och arbetsmiljö ständigt tas i beaktande vid återinvesteringar

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

En VD För långsiktig och hållbar utveckling. Uppdragsbeskrivning

En VD För långsiktig och hållbar utveckling. Uppdragsbeskrivning En VD För långsiktig och hållbar utveckling Uppdragsbeskrivning Sammanhang, Mål och Roll Roll: VD Organisation: Scana Booforge Karlskoga Sammanhang: Scana Steel Booforge AB är en leverantör av smidda och

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15 1 Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Kommunens krav 2. Historia 3. Nuläge 4. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 5. Affärsidé 6. Långsiktiga mål

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Gunnar Alexandersson Senior Adviser Konference om jernbanestrategien, Odense, 31. maj 2010 Outline Branschföreningen Tågoperatörerna Den

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISning ÅRSREDOVISNING ÅRSredoVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSredoVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISning ÅRSREDOVISNING Affärsidé EuroMaint stärker sina kunders

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Bokslutskommuniké 2015 Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Full fart i Storbritannien Ökat underhållstryck i Sverige Årets intäkter uppgick till 294,7 (309,2) MSEK Årets resultat efter finansiella

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

1 2013-05-03. Banbrytande kompetens

1 2013-05-03. Banbrytande kompetens 1 2013-05-03 Banbrytande kompetens Detta är Infranord Infranord ägs av svenska staten, bolagiserades 2010 och hette tidigare Banverket Produktion. 2 600 medarbetare varav drygt 2000 tekniker. 4 516 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer