Ekopark med god utsikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekopark med god utsikt"

Transkript

1 Läs mer på I Sveaskogs 36 ekoparker finns plats för både människor, skog och hotade djurarter. Nu firar konceptet tio år. Ekopark med god utsikt jubileum, sid 20 kund Swedspan möblerar om Billy har det, liksom Pax spånskivor från Ikeaägda Swedspan i Hultsfred. sid marknad Närvaro i Storbritannien Lokal närvaro på den brittiska marknaden blir allt viktigare när pundet faller. sid 6 8 tema Planet med feber Vad händer med det svenska skogsbruket om medeltemperaturen stiger två grader? sid 13 16

2 Nr Utveckling kräver samverkan Vi står inför en strukturförändring. Om det varslar det grafiska papperets kraftiga tillbakagång, som minskat efterfrågan på skogsråvara. Kortsiktigt står skogsindustrin inför stora utmaningar, men liksom samhället i övrigt har branschen genom historien levt med ständig förändring. Nu gäller det att ta chansen och se möjligheterna! Skog är en förnämlig råvara. När den används vid till exempel husbyggnation fungerar den som långsiktig kolsänka. Därtill pågår intensiv forskning för att vi ska kunna utveckla den till fordonsbränsle. Det för osökt tankarna till de politiska mål som satts upp, om fossilfri fordonsflotta år 2013 och ett klimatneutralt Sverige år För faktum är att vi med skogsråvara skulle kunna lösa hela omställningen från fossila till förnyelsebara drivmedel. En annan aspekt är Svaveldirektivet - de skärpta regler för svavelinnehåll i fartygsbränsle som införs den 1 juli 2015 i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, med ökade kostnader för svensk exportindustri som följd. Här skulle skogsråvaran kunna användas till ett såväl kostnadseffektivt som miljövänligt alternativ. Skogsindustrin är den största enskilda exportnettogenereraren och utgör därmed ryggraden i svensk ekonomi. Vårt välstånd kommer till stor del från skogen och förädlingen av densamma i form av sågade trävaror, pappers- och massabruk och på senare år energisektorn. Men ingenting kan tas för givet. För att skogsbruket ska fortsätta att skapa arbetstillfällen och välstånd krävs samverkan. Vi måste blicka framåt. Det finns nya potentiella användningsområden för svensk skogsråvara som gynnar både samhället och miljön. Men för forskning och utveckling av demonstrationsanläggningar krävs stöd. Det är kanske dags för en nationell samling kring skogsråvarans vidareutveckling? Slutligen, vi har haft en utmärkt vinter för skogsbruk vilket speglar sig i det ekonomiska resultatet. Nu hoppas jag på en utmärkt sommar för skogsvård och att Sveaskogs alla medarbetare får tid för ledighet och rekreation. Njut av den efterlängtade värmen! per-olof wedin, vd för Sveaskog 18 Skogen som familjeangelägenhet. Swedspan vet var skåpet ska stå. 10 Dags att fira! Febrig planet. Sommaren är äntligen här och med den semestertider och ökad möjlighet att vara ute i naturen. I sommar tycker jag att du ska besöka en av Sveaskogs 36 ekoparker. I år fyller nämligen ekoparkskonceptet tio år, vilket vi i dagarna firade i vackra Omberg, vår allra första ekopark. Där finns allt från magnifika jätteekar till fantastiska naturscenerier och unika djurarter. Läs mer om våra ekoparker på sidorna Sedan några år tillbaka är klimatförändringarna allt mer i fokus. Vi går mot ett varmare klimat, även om ingen idag vet hur många graders skillnad det blir på sikt. Men visst kommer det svenska skogsbruket att påverkas, och i vissa delar av landet ser vi redan nu konsekvenser. I vårt angelägna Redaktionen Forum Sveaskog ges ut av Sveaskog fem gånger per år. Chefredaktör: Pernilla Widén, Ansvarig utgivare: Linda Andersson, Produktion: Spoon, Redaktörer: Meryem Can, Helena Kämpfe Fredén Grafisk form: Spoon Omslagsbild: Carl Lundberg Tryck: Lenanders Grafiska AB ISSN: Upplev våra ekoparker. tema kan du läsa om vad som händer när temperaturen stiger. Den 5 juni slår världens största internationella skogsmässa, Elmia Wood, upp portarna. Under fyra dagar träffas skogsägare, entreprenörer, tillverkare och andra med skogsintresse. Vi på Sveaskog är självklart på plats och kommer bland annat att presentera våra tjänster och erbjudanden. Om du har vägarna förbi, kom gärna till vår monter och hälsa! Trevlig läsning! Pernilla Widén ansvarig extern information, Sveaskog prenumeration För prenumerationsärenden, mejla till eller ring Sveaskogs kundcenter på tel Har du synpunkter på Forum Sveaskog? Mejla till redaktionen, annonsering Vill du annonsera i Forum Sveaskog, kontakta Adviser AB, tel , Forest Stewardship Council, FSC, en symbol för ett ansvarsfullt skogsbruk. Märket finns på bland annat byggmaterial, möbler och grillkol. 2 forum sveaskog

3 För skapande stunder Med riktiga verktyg är det lätt att låta kreativiteten flöda. Knivar blir som vänner, som man gärna bär med sig. En eller två, beroende på vad som behöver göras. Tiden tycks försvinna i samma stund som ett projekt tar över. Tankarna flödar fritt, medan händerna jobbar och kroppen mår gott. Tillverkas i Sverige av Mora of Sweden sedan

4 AKTUELLT Framåt för KL-trä Den massiva träskivan KL-trä är lite av en doldis, men är nu på frammarsch i Sverige. KL-trä, det vill säga korslagt trä, består av en massiv träskiva av hyvlat granvirke som limmas ihop, med vartannat skikt i kors. Det är formstarkt och har en hög bärighet i förhållande till den egna vikten. Genom att använda stora, stabila element i KL-trä underlättas rationellt, effektivt montage och byggtider kan hållas korta. Daniel Wiklund, försäljningsingenjör på träföretaget Martinsons, märker av den ökade efterfrågan. Det förändrar hela arbetsgången och flödet på bygget. Med KL-trä sker allt i ett moment, vilket gör att bygget på nästa våning kan börja direkt, säger han. vässad prognos. Vilka volymer kan Sveaskog avverka de kommande fem åren för att minst samma volymer ska kunna tas ut i framtiden? Googleverktyg ska rädda regnskogen Google har i samarbete med University of Maryland och FN:s Miljöprogram utvecklat ett verktyg som ska hjälpa till att förhindra skogsskövling. Global Forest Watch 2.0, som kommer att lanseras senare i år, är ett interaktivt skogsövervakningssystem som tar hjälp av satellitteknik, delning av information och mänskliga nätverk runt om i världen. Syftet med projektet är att se till att de ansvariga i länderna får tillgång till omedelbar information om vad som händer med skogen. Sverige är en skog Göran Persson, ordförande i Sveaskogs styrelse, uttalar sig på Sveaskogs årsstämma om det faktum att 75 procent av Sverige täcks av skog. Hyr en sjö Nu har vi ett flertal lediga vatten från norr till söder. Sveaskog upplåter fiskevatten till föreningar, privatpersoner och företag. Möjligheterna är många du kan flugfiska, bedriva fisketurism, ägna dig åt rekreation, fiskevård och mycket mer. För mer information, besök under Arrendera & hyra. Verktyg ger säkrare prognos Sedan ett år finns ett nytt prognosprogram som visar hur skogen bäst bör skötas för att säkra framtida produktionsmål. Text: Magnus Atterfors Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som inom ramen för forskningsprogrammet Heureka utvecklat programvaran som gör det möjligt att använda sig av en avancerad planering och analys i skogsbruket. Såväl kort- som långsiktiga prognoser kan göras. Hittills har det varit vanligt att göra separata analyser för olika nyttigheter och med skilda förutsättningar, och då har det varit svårt att jämka samman resultaten. Med programvaran kan man göra analyserna inom ett och samma ramverk, säger Tomas Lämås som leder verksamheten vid SLU:s program för Skogliga Hållbarhetsanalyser (SHa). Fredrik Gunnarsson, planeringsexpert vid Sveaskog, använder programmet för att göra avverkningssimuleringar. Vi gör avverkningsberäkningar på 100 års sikt. Här kan vi jämföra olika skötselprogram och se vad de får för effekter på ekonomin. Vad händer om vi gallrar i ett bestånd vid ett tillfälle istället för två? Och vad händer om vi inte gallrar alls? Kostnader i form av markberedning och plantering finns med i beräkningen, berättar han. Sveaskog fattar beslut om avverkningsvolymer omkring vart femte år, och besluten omfattar en period på 5-10 år. Då fastställs exempelvis hur många kubikmeter föryngringsavverkning och gallring som ska ske. Utgångspunkten i Fredrik Gunnarssons prognoser, som är ett av underlagen för beslutet, är att föryngringsavverkningen inte ska gå ner i framtiden. Därför lägger vi oss på en nivå som gör Fredrik Gunnarsson, planeringsexpert på Sveaskog. Vi kan visa att vi kan leverera på mycket lång sikt. att vi kan höja framöver. Eftersom optimeringarna baseras på stickprov är det den totala avverkningsnivån som kan beräknas på ett statistiskt säkerställt sätt. Vi kan även göra olika scenarier för prisutvecklingen och se hur utfallet förändras. Sveaskogs naturvårdsarealer de 20 procent av företagets produktiva skogsmark som avsatts för naturvård ingår inte i simuleringarna. Dessa arealer är redan borttagna och därmed säkrade. Vad betyder beräkningarna för Sveaskogs kunder? Vi kan göra prognoser med större säkerhet och vi kan visa att vi kan leverera på mycket lång sikt. Om en ny industri är på gång kan vi lägga in deras prislistor och se om vi kan förse dem med råvara. Om vi vet vad som kommer från vår egen skog, vet vi dessutom vad vi behöver köpa in för att klara våra leveransåtaganden. Första steget i arbetet med att analysera det behovet är de långsiktiga avverkningsberäkningarna, säger Fredrik Gunnarsson. Fakta Heurekas prognosverktyg Programvaran hjälper användare att planera och analysera skogsbruket utifrån olika dimensioner. Kort- och långsiktiga prognoser kan göras av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring. Den första versionen släpptes Läs mer på 4 forum sveaskog

5 Forestry of tomorrow På Elmia Wood lyfter vi skynket. Eco Log Sweden AB, Norra Hamngatan 41, Söderhamn Träffa oss i monter 826. EcoLog_Annons_ForumSvea_ indd Tvärjärnet finns även som soft modell för ökad bärighet. Bra grepp och ypperlig rensning, speciellt i snö, tack vare insidan på tvärjärnet. Ökad hållfasthet på tvärjärnet tack vare nedsänkt broddningspunkt. FRAMÅT. ÖVERALLT. EVO EVO är bandet som är lite snällare mot naturen. Tack vare smart utformning rengör det också sig själv. Precis som med alla andra ECO-Tracks lämnar du med EVO dessutom mindre spår i skog och mark, samtidigt som du kan lasta mer och har bättre grepp. Oavsett terräng. Där vägen slutar, börjar ECO-Tracks. Make your own way

6 marknad Vår största enskilda marknad: Närheten till kunderna är avgörande Storbritannien är en av de viktigaste exportmarknaderna för svensk skogsindustri, men nu hopar sig molnen i form av fallande pund och ökad inhemsk konkurrens. Trumfkortet för svenska sågverk kan bli lokal närvaro och trimmad distribution. Text: Markus Wilhelmson illustration: Per Thorneus Utvecklingen för den svenska exporten av sågade och hyvlade barrträvaror till Storbritannien sammanfattas enklast i två kurvor, där den ena är glädjande och den andra bekymmersam. Det negativa: Volymen för den svenska trävaruexporten till Storbritannien var i fjol den lägsta sedan 1997 (knappt 2,3 miljoner kubikmeter). Det positiva: Sveriges marknadsandel av den brittiska trävaruimporten har ökat till nära 50 procent och var i fjol 17 procent högre än för fem år sedan. En förklaring till att Sverige har tagit marknadsandelar är att vi har varit närvarande i Storbritannien under väldigt lång tid, medan våra konkurrenter inte riktigt har den närvaron historiskt, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna. Han får medhåll av Anders Dahlqvist, marknadskoordinator på Sveaskog: I besvärliga tider spelar goda kundrelationer om möjligt ännu större roll än annars. När det kärvar så tenderar köparna att premiera de trogna leverantörerna, säger han. Svenska trävaruföretag stärkte sin position på den brittiska marknaden i samband med den svaga kronkursen och har sedan dess lyckats behålla försprånget till konkurrenter från främst Finland, Baltikum, Ryssland och Tyskland. När den svenska exporten av sågade och hyvlade trävaror till länder som Danmark, Nederländerna och Frankrike under 2012 föll med tvåsiffriga procenttal, så var utvecklingen inte lika negativ för exporten till Storbritannien. Minskningen med en procent innebär att Storbritannien, strax efter Nordafrika och Mellanöstern, är den fortsatt viktigaste exportmarknaden och står för nära en femtedel av den totala trävaruexporten. Men utmaningarna är stora. Svenska sågverksindustrier känner oro av flera skäl: Den ogynnsamma valutan. Kronan är rekordstark medan pundet faller. Den inhemska brittiska sågverksindustrin växer. Nybyggnationen är på en fortsatt låg nivå. Under toppåret 2006 genomfördes ungefär byggnationsstarter i månaden i Storbritannien. Nu är de nere på Finanskrisen och skuldkrisen fortsätter att göra djupa avtryck och hur mycket det byggs eller renoveras har stor påverkan på svensk träindustri, säger Anders Dahlqvist. Det finns emellertid vissa tecken på ljusning, och antalet byggnationsstarter 6 forum sveaskog

7 0,5 miljarder kronor. Så mycket tänker Storbritanniens största sågverksbolag investera i sina sågverk under de kommande tre åren. 2,3 miljoner kubikmeter. Så stor var den svenska trävaruexporten till Storbritannien Så många nya byggen startas varje månad i Storbritannien. Att kunna distribuera med kort varsel är en stor konkurrensfördel och vi har därför eget försäljningsbolag och flera lagerplatser i England. Santhe Dahl, koncernchef för sågverkskoncernen Vida. 10% Så mycket stärktes kronan mot det brittiska pundet under perioden december 2012 till mars I besvärliga tider spelar goda kundrelationer om möjligt ännu större roll än annars. Anders Dahlqvist, marknadskoordinator på Sveaskog. Fakta Krav på certifiering För att få sälja trävaror till Storbritannien krävs PEFCcertifiering (Promoting Sustainable Forest Management). Det är ett internationellt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Målsättningen är att utveckla ett uthålligt privat skogsbruk med god balans mellan skogsproduktion, miljö och sociala intressen. Systemet har en bred förankring hos berörda skogsägare och industrier. Privata konsumenter efterfrågar allt oftare miljöcertifieringar när de köper träprodukter och troligen kommer PEFC-märkning att bli ett krav på allt fler marknader. Bland Sveaskogs sågverkskunder på alla marknader rankas dock FSC-Controlled Wood högst. FSC Controlled Wood (CW) är virke vars ursprung har verifierats så att det inte kommer från illegala eller på annat sätt kontroversiella källor. Efterfrågan på CW-certifierad råvara ökar ständigt. FSC har standarder för skogsbruk och spårbarhet. Själva certifieringen, det vill säga kontrollen av att standarderna följs, görs av oberoende certifieringsföretag forum sveaskog 7

8 Marknad skogsnäringen i siffror 48% Så stor var Sveriges marknadsandel av sågade och hyvlade barrträvaror i Storbritannien Sveriges export av sågade och hyvlade barrträvaror till UK (1000 m3) avverkningsanmälningar mars 2013 Tusen hektar jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec Källa: Skogsstyrelsen Under mars månad 2013 minskade den anmälda avverkningsarealen med 30 procent eller hektar, jämfört med mars förra året. Trävaror mars ,7% Nära en femtedel av den totala svenska trävaruexporten går till Storbritannien. 3,5 Miljoner Så många kubikmeter är den inhemska brittiska årsproduktionen av sågade barrträvaror uppe i. Exportprisindex för sågade och hyvlade trävaror, gran och tall, var 4,75 procent lägre i mars 2013 jämfört med mars Källa: SCB pappersmassa april 2013 har trots allt ökat sedan bottennoteringen 2009 då de låg på i månaden. Mer bekymmersam är den ogynnsamma valutaförändringen. Santhe Dahl, koncernchef på den privatägda sågverkskoncernen Vida, konstaterar att den svenska kronan stärktes med tio procent mot det brittiska pundet bara under perioden december 2012 till mars En utveckling som alla företag med kostnader i kronor och intäkter i pund måste kompensera på något sätt. Efter finanskrisen gjorde vi timmerkalkyler på 11 kronor per euro, jämfört med 8,40 nu. Men det är tveksamt om det går att höja timmerpriset mycket mer. Prisskillnaden mellan skandinaviskt virke och inhemskt brittiskt, så kallad homegrown, har aldrig varit så stor som nu, säger Santhe Dahl. Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna. Vi har varit närvarande i Storbritannien under väldigt lång tid. Den inhemska brittiska årsproduktionen är uppe i nära 3,5 miljoner kubikmeter, över en miljon kubikmeter mer än importen från Sverige. Storbritanniens största sågverksbolag BSW Timber har de senaste två åren höjt sin kapacitet med 60 procent vid anläggningen Fort William och har avsatt nära en halv miljard kronor för investeringar i sina sågverk under de närmaste tre åren. Sågverken har väsentligt billigare råvaror än vi har i Sverige och visar en tillfredsställande lönsamhet. Vi är inne i en stor förändring i skogsindustrin i takt med nedläggningar av tillverkningen av grafiska papper. Det är viktigt att vi bibehåller en stark privat sågverksindustri och en konkurrens med sunda villkor. Annars riskerar timmerpriset och värdet på skogen att falla och utarmas, säger Santhe Dahl. Hur ska då svenska sågverk göra för att behålla den starka marknadspositionen i Storbritannien och kunna konkurrera med utländska aktörer med en mer fördelaktig valutakurs? Att vara nära kunden är nyckeln till alla marknader, men för att exportera till Storbritannien är det extra viktigt. Till Danmark eller till norra Europa kan vi med kort varsel distribuera på väg men de långa ledtiderna över vattnet gör Storbritannien extra utmanande. Att kunna distribuera med kort varsel är en stor konkurrensfördel och vi har därför eget försäljningsbolag och flera lagerplatser i England för att kunna hantera pick och pack-leveranser inom 48 timmar. Utan mellanhänder, rakt ut till slutkunderna, säger Santhe Dahl. Magnus Niklasson instämmer: Stora delar av det vi exporterar till Storbritannien är bulkiga produkter, standardvaror som många kan producera. Har man då priset emot sig är distributionen mot bygghandeln det man kan jobba med. SEK per ton Källa: FOEX. PIX index är varumärkesskyddat. Kommersiellt utnyttjande kräver tillstånd av FOEX Indexes AB. Prisutvecklingen i Europa enligt PIX index. = långfibermassa = kortfibermassa 8,9 miljoner kubikmeter barkat virke, beräknas de totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis ha uppgått till per den 31 mars Det är en ökning med 20 procent jämfört med årsslutet Källa: Skogsstyrelsen 8 forum sveaskog

9 LH1304 Vi ses i skogen Elmia Wood 5 8 juni Kom och se Valtra marknadens bästa skogstraktor. Provkör själv eller följ vår slinga där vi med traktorn i centrum visar skogsutrustade Valtra för de olika arbetsmomenten i skogen. Och se hur andra traktorägare med hjälp av påbyggnader skapat smarta lösningar. Mohedas vagnar och kranar visas också, liksom Ilsbo kedjeröjare. Passa på att prata begagnat med vår mäklare och missa inte mässbutiken där hittar du riktigt bra erbjudanden. Självklart bjuder vi på fika så att du hinner samla alla intryck. Välkommen till monter 571 Tel , HEADS ABOVE THE COMPETITION ACTIVE FRICTION CONTROL FÖR OPTIMAL VIRKESKVALITET Välkommen att besöka oss på Elmia Wood 2013, 5-8 juni Jönköping, Monternr. 846 Tänk dig ett aggregat som automatiskt anpassar sig beroende på trädslag, diameter och typ av sortiment. Med Log Max Active Friction Control justeras ständigt knivtrycket för att försäkra att absolut bästa timmerkvalitet och friktion mellan träd och aggregat uppnås. Ring oss redan idag så berättar vi mer om alla fördelar med Log Max. Log Max - Stationsvägen Grangärde Lars Strömsund Norra Sverige, Mikael Solèn Södra Sverige, Gunnar Bäck Södra Sverige, För mer info

10 kund Brädspel på hög nivå Ikeaägda Swedspan i Hultsfred är Sveriges största tillverkare av spånskivor och i behov av kubikmeter råvara varje år. Här görs bland annat delarna till populära garderoben Pax. Säkra leveranser och flexibilitet är otroligt viktigt för oss, säger Eric Barck, ansvarig för råvaruinköpen. Text: Markus Wilhelmson Foto: Tommy Hvitfeldt Har du någon gång packat upp ett platt paket från Ikea och skruvat ihop bokhyllan Billy eller garderoben Pax, så är chansen stor att delarna kommer från Swedspan i Hultsfred. Här lossar varje dag 70 lastbilar rundved och spån, främst från närområdet. Medeltransportavståndet in till Swedspan är tio mil. Lika många bilar avgår varje dag, de flesta med något Ikeavaruhus i Skandinavien eller norra Europa som mål. Det är en logistisk utmaning i den högre skolan. En av nyckelpersonerna är Eric Barck, som varje år köper in kubikmeter råvara för Swedspans räkning, något som gör att han har kallats Sveriges mesta virkesköpare. För närvarande producerar vi mellan och kubikmeter spånskiva per år. Vi har som mål att skruva upp produktionen till , säger han. För att lyckas är Swedspan beroende av leveranser från Sveaskog. Under 2012 fördubblade Sveaskog volymerna till kubikmeter träråvara i form av rundvirke, spån och flis. Fakta Swedspan startades som Södra Skogsägarnas spånskivefabrik i Hultsfred Har 135 anställda i Sverige. Närmare anställda i Swedspan International. Förutom i Hultsfred finns produktionsanläggningar i Ryssland, Litauen, Slovakien och Frankrike. swedspan AB är en del av Swedspan International och ägs sedan 1996 av Ikea-gruppen. Dagens spånskivefabrik på kvadratmeter byggdes Den tillverkar cirka kubikmeter spånskivor varje dag. storsäljare. Ikeas garderobssystem Pax har blivit en favorit i många hem. 10 forum sveaskog

11 månlandskap. Varje timme släpps tio ton slipdamm ut, damm som leds upp och ger energi tillbaka till fabriken. Tunna skivor. Eric Barck och Peter Bjerklinger framför några av de kubikmeter spånskivor som produceras varje år. Johan Svensson, ansvarig säljare på Sveaskog, menar att flexibiliteten är en viktig framgångsfaktor i samarbetet. Vi minskar eller ökar våra flöden med väldigt kort varsel och har även stora möjligheter att mixa vårt sortiment utifrån vad Swedspan har störst behov av för tillfället. Vår styrka är att vi har egen skog och möjlighet att leverera samtliga produkter som Swedspan använder i sin process, säger han. Att leveranserna kommer på utlovad tid är också av största vikt. Vi måste kunna lita på att virket kommer fram och att inte allt kommer samtidigt. Då skulle vi inte hinna ta hand om det. Ett jämnt flöde är nödvändigt och därför är dialogen med transportledarna viktig, säger Eric Barck. Han ger ett exempel på de utmaningar som Swedspan kan ställas inför. När valutan var till Sveriges fördel under 2011 gick sågverk och massabruk för full fart. Men det sämst betalda sortimentet bränsleveden blev liggande kvar i skogen eftersom ingen tog sig tid att köra den till Swedspan. Transportkapaciteten räckte väl helt enkelt inte till. Då var det Sveaskog som Ett jämnt flöde är nödvändigt och därför är dialogen med transportledarna viktig. Eric Barck, inköpare på Swedspan. hjälpte oss ur knipan. Det är fördelen med långsiktiga samarbeten och en stor aktör som är flexibel och kundanpassad. I övrigt är den stora utmaningen att hålla i kostnaderna och att hela tiden trimma produktionen. Vi pressas konstant av våra konkurrenter i Europa som gör likvärdiga skivor men använder återvunnet material som är betydligt billigare. Vi hade varit nedlagda idag om det inte hade varit för Ikea och Bosse Nilsson. Bosse Nilsson kallas för bygdens Oppfinnar-Jocke och fick en snilleblixt Han kom på att i många delar av garderober, som är Swedspans huvudprodukt för Ikea, behöver inte spånskivorna vara lika starka som i exempelvis badrum och golv. En garderob utsätts inte för några större krafter, om man bortser ifrån hyllplan och fästen. Till de mindre utsatta delarna började Swedspan därför att tillverka en mer porös spånskiva. Lågdensitetsskivan gjorde det möjligt att minska åtgången av fiber och lim med drygt åtta procent. Därmed kunde man med samma råvaruvolym som tidigare tillverka kubikmeter mer skiva. Det sparade pengar i flera led eftersom transporterna också blev lättare. Vi har en utvecklingsavdelning på 15 personer här i Hultsfred som jobbar med att vidareutveckla spånskivorna och göra dem lättare, starkare och smartare, säger Eric Barck. Att minska utsläpp och miljöpåverkan är ett ständigt pågående arbete för Ikea och Swedspan. Ett exempel är slipdammet, motsvarande tio ton per timme, som istället för att bli avfall eldas upp och ger energi till den krävande torkprocessen (spånet får inte innehålla mer än 2,5 procent fukt). En stor investering i en ny torkpanna under 2012 har fått bort den tidigare flaskhalsen vid torkprocessen. Swedspan har tack vare det och en ny biobränsleanläggning kunnat bli näst intill oberoende av fossil energi. Tidigare krävdes mellan och kubikmeter olja per år. Vi ställer hårdare krav på oss själva än vad lagar och förordningar ålägger oss. Det är bra för miljön och bra för affärerna, helt enkelt en win-win-situation, säger Peter Bjerkinger, inköpschef på Swedspan. Fakta Arbetar med hållbarhet Swedspan följer Iway som är Ikeas uppförandekoder för leverantörer. Iway specificerar vad leverantörerna kan förvänta sig av Ikea och vad Ikea förväntar sig av leverantörerna rörande miljö, arbetsförhållanden och barnarbete. Iway lanserades år 2000 och hittills har mer än miljömässiga och sociala förbättringar registrerats. Mer specifikt för träindustrin har Swedspan FSCcertifiering, vilket är en standard för skogsbruk och spårbarhet. Certifieringen görs av ett oberoende företag forum sveaskog 11

12 Skogsaffärer på nya sätt. Vi har hela färgskalan av skoglig kompetens. Våra virkesköpare fi nns alltid nära dig. Och de har hög kompetens inom alla viktiga områden ekonomi, ekologi, teknik och marknad. Sveaskog utvecklar skogens värden. Det tjänar både du och din skog på när du säljer virke till oss. Peter Granberg Leif Randeblad Patrik Fredriksson Bror Olofsson Leif Risberg Jan-Erik Berglund Tommy Lundberg Erik Furmark Arvidsjaur och Arjeplog Luleå, Boden och Jokkmokk Gällivare och Överkalix Kalix och Haparanda Piteå Piteå och Luleå Älvsbyn Övertorneå och Korpilombolo församling Anna-Maria Eriksson Lycksele Urban Hellgren Norsjö och Jörn Melker Johansson Åsele, Vilhelmina, Storuman, och Sorsele Marcus Helletun Vindeln, Fredrika, Umeå, Bjurholm, Vännäs och Robertsfors Anette Waara Övriga Västerbotten Tommy Karlsson Övriga Västerbotten SEMESTERSTÄNGT Virkesadministrationen i Örebro och Piteå har stängt veckorna Vi önskar er en trevlig sommar! Christer Westh Peter Häger Jonny Carlsson Jan Karlsson Jakob Bäckman Ronnie Andersson Rikard Fjällman Mikael Hedin Erik Andersson Tomas Larsson Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker Sa Jämtland, Ljusdals kommun och Härjedalen Askersund Storfors, Filipstad och Hällefors Uppland Norra Uppland Avesta och Sala Hedemora, Säter, Falun, Borlänge och Ludvika Kristinehamn Karlskoga Martin Bäck Henrik Jansson Carl Westerberg Jenny Eriksson Irene Björklund Anders Ekeblad Håkan Andersson Therése Knutsson-Dermer Stefan Wiker Nora och Lindesberg Karlstad Katrineholm Fagersta, Smedjebacken och Ludvika Skinnskatteberg, Ljusnarsberg Västerås Örebro Tjänstledig Arboga och Eskilstuna Roger Johansson Skövde och Skaraborg Vakant. Info: Thomas Höök Oskarhamn, Kalmar och Osby 12 forum sveaskog Per Svensson Linköping och Kisa Anders Rydell Vimmerby Olof Liedberg Jönköping, Mjölby och Borås Henrik Hallqvist Värnamo, Gislaved, Osby och Halmstad Urban Alkeberg Jönköping, Värnamo och Borås

13 Tema C feber Nya skadedjur, mer extrema väder och risk för ökade körskador. En förhöjd medeltemperatur kan medföra många utmaningar för det svenska skogsbruket. Men med god beredskap kommer skogen att växa vidare även när temperaturen höjs. Text: Sara Bergqvist forum sveaskog 13

14 tema Det här kan hända när temperaturen stiger +0,8 +1,5 +2 redan passerat Fler värmeböljor i Sydeuropa. oundvikligt? 0,85 meter högre havsnivå jämfört med säkerhetsnivå 1,04 meter högre havsnivå jämfört med grader globalt kan innebära +2-4 grader i Skandinavien. Nuvarande växtzoner förflyttar sig cirka 50 mil norrut. Ökad risk för torka i sydöstra Sverige I höstas släppte Världsbanken en rapport som varnar för fyra graders temperaturökning redan För stora delar av världens befolkning innebär det en katastrof i form av stigande vattennivåer, torka och extrema temperaturer som gör stora arealer obeboeliga. Delar av Sydeuropa riskerar att förvandlas till öken, klimatet i Tyskland blir mer likt det i nuvarande Sydeuropa och i Sverige kan vi troligtvis vänta oss samma klimat som Tyskland har nu. Hur påverkar det den svenska skogen? Gör ett varmare och blåsigare klimat att vi kan förvänta oss fler stormfällningar, skadedjursangrepp och körskador när tjälen släpper tidigare? Enligt Annika Nordin på Future Forests beror svaret på hur vi väljer att bruka skogen. Jag tror att det är viktigt att problematisera lagom mycket. Förändringarna sker över lång tid, vilket gör att vi hinner anpassa oss. Vi kan även komma att påverkas indirekt om det blir svårare att odla i Medelhavsområdet, så att vi måste öka matproduktionen i norra Europa. Det kan i sin tur kan leda till att det blir markkonflikter mellan jordbruk och skogsbruk igen, säger Annika Nordin. ningar med största sannolikhet kommer att innebära en ökad tillväxt för skogarna på våra nordliga breddgrader det gäller bara att kunna ta vara på det. I och med att det blir varmare i södra Sverige kommer vi att kunna använda nya och mer exotiska trädslag, till exempel douglasgran, poppel och hybridasp. Men det måste göras utifrån vad samhället tycker är acceptabelt. Många människor vill inte se stora områden med främmande trädslag i skogen, även om det skulle innebära en högre tillväxt. De tycker att det minskar skogens andra värden, säger Annika Nordin. flyttar norrut? Högre temperaturer i Sydsverige kan på sikt göra att älgens utbredning förskjuts norrut. Annika Nordin, professor i skoglig genetik. Sune Linder, professor emeritus vid SLU, har i många år forskat kring hur klimatförändringen kan påverka skogens tillväxt. Bland annat har fälttester utförts på 40-åriga granar i Flakaliden i Västerbotten, där temperaturen höjts med i snitt 3,9 grader under året och luftens koldioxidhalt fördubblats. Studierna visar att det inte räcker med att öka lufttemperaturen eller luftens koldioxidhalt för att få en tillväxtökning om träden inte får mer kväve händer inte särskilt mycket. Orsaken till att många överskattar den tillväxtökning som kan ske som en effekt av en klimatförändring är att det oftast råder akut kvävebrist i skogarna norr om Genom programmet Future Forests utvecklar hon och hennes kollegor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Umeå universitet och Skogforsk ny kunskap kring viktiga frågor som rör skogens framtid, bland annat klimatförändringen. Det allra bästa man som skogsägare kan göra för att förbereda sig för klimatförändringarna är att hålla sig uppdaterad om vad forskningen säger på området. En viktig slutsats är att temperaturhöj- foto: Jimmy Pettersson 14 forum sveaskog

15 Nivå för irreversibla ekosystemförändringar 1,24 meter högre havsnivå jämfört med En global uppvärmning på +4 grader kan Extremt torra och heta somrar i Sydeuropa. innebära en temperaturhöjning med cirka +5 CO2 och metangas börjar frigöras när permafrosten i Sibirien och Arktis smälter. Skandinavien. i sydvästra Skandinavien och 6 grader i östra Trädgränsen på kalfjället flyttar cirka 600 Skogens tillväxtperiod kan öka med 1-2 månader per år och skogens totala tillväxt med meter längre upp. cirka procent. mardröm 1,43 meter högre havsnivå jämfört med Metan på havens botten börjar frigöras och orsakar en kraftig acceleration av den globala uppvärmningen (Källor: WWF / Mittuniversitetet / Roger Olsson, Boreal Forest and Climate Change - regional perspectives, 2010 / Olof Johansson, Sveaskog.) Fakta Future Forests Future Forests är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram i samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Projektet, som inleddes 2009 och pågår till 2016, ska studera frågor som är viktiga för skogens framtid ur ett hållbart perspektiv med fokus på klimatförändringen, ökad globalisering och den ökade efterfrågan på skogens resurser. Fler skadeinsekter. Längre somrar kan göra att skadeinsekter hinner föröka sig flera gånger. Dalälven. Men om marken blir varmare så ökar nedbrytningen av organiskt material och kväve frigörs. Därmed kan tillväxten öka. Produktionspotentialen är hög, och när vi optimerat näringstillgången växer granarna i Västerbotten lika bra som i Skåne, berättar Sune Linder. Varken han eller Annika Nordin tror att klimatförändringarna kommer att medföra fler stormfällningar än idag. Ännu finns inga vetenskapliga bevis för att stormar skulle ha blivit mer frekvent förekommande i Sverige. Däremot är det viktigt att vara förberedd på extrema väderhändelser. Stormen Gudrun 2005 visade att många skogsägare hade sparat skogen för länge en strategi som inte visade sig vara så hållbar. Men trots den stora stormskadan lyckades vi hantera virkesflödet, påpekar Annika Nordin. Båda tror att eventuella skadedjursangrepp kan hållas i schack. Även om det kan komma in nya skadegörare anser inte våra forskare att risken är överhängande. Genom att hantera importoch exportmarknaden, av trävaror likväl Förändringarna sker över lång tid, vilket gör att vi hinner anpassa oss. som av trädgårdsväxter, på ett bra sätt kan vi också förhindra att sjukdomar sprids i onödan, säger Annika Nordin. Möjligheten finns till och med att skadeverkningarna från älgen, en av skogens stora skadegörare, minskar i södra Sverige. Älgarna föredrar en temperatur under 15 grader, så blir det varmare kommer de att flytta längre norrut, menar Sune Linder. På samma sätt som skogsbruket i framtiden kommer att påverkas av klimatförändringarna så påverkar också skogen klimatet. Det svenska skogsbruket som det bedrivs idag resulterar i att utsläppen av koldioxid blir mycket lägre än vad de annars skulle ha varit. Det beror på att kol binds i träd, skogsmark och långlivade timmerprodukter, och produkter från skogen ersätter dessutom andra material som producerats med fossila bränslen. Utan skogsbruk skulle utsläppen av koldioxid vara mycket högre än idag. För att kunna minska på användandet av fossila bränslen behöver vi alternativa energiformer där skogsråvaran spelar en viktig roll, och då behöver vi ett mer intensivt skogsbruk för att få den mängd råvara som krävs. I Sverige har vi inte så mycket mer skogsarealer att odla på, men om vi tittar på hela världen finns stora outnyttjade resurser, säger Annika Nordin. foto: Leif Öster forum sveaskog 15

16 tema skog i förändring. Mildare vintrar med mer nederbörd ökar risken för körskador och svampangrepp. TRE TYCKER TILL Hur ser du på klimatförändringarna och hur kan vi anpassa oss till dem idag? Vi måste vårda skogen väl Sveaskog måste redan nu tänka på anpassningar till framtida klimatförändringar. En viktig aspekt är att hela tiden hämta ny kunskap om vad forskningen säger. En annan är att bedriva ett varierat skogsbruk. C Vi tittar både på nya trädslag och på möjligheter till kortare omloppstider vid den ökade tillväxt som klimatförändringarna ger. Om träden växer bra och vi kan skörda dem snabbare kan vi också byta inriktning fortare om vi märker att det inte blev bra, säger Olof Johansson, miljöchef på Sveaskog. Han tror att några av de negativa effekter som vi kan få se mer av är fler skogsbränder i sydöstra Sverige, ökade insektsoch svampangrepp och ännu mer problem med körskador när tjälen går ur marken tidigare. Körskadorna måste vi komma tillrätta Olof Johansson, miljöchef på Sveaskog. Fler bränder? Torrare somrar i sydöstra Sverige ökar risken för okontrollerade skogsbränder. med och just nu pågår mycket utvecklingsarbete då det gäller skogsmaskiner, till exempel med bandgående fordon som fördelar marktrycket på ett bättre sätt. Samtidigt förväntas klimatförändringarna ge en ökad tillväxt på upp till 25 procent, speciellt i norr. Även om det kan sägas vara bra för skogsbruket så är den överskuggande känslan att vi ger oss ut i en osäker framtid om vi inte lyckas hejda klimatförändringen. Och det i sin tur förstärker motivet att vårda skogen väl eftersom den har en sådan klimatreglerande funktion, säger Olof Johansson. foto: Leif Öster, Carl Johan Erikson, Björn Palovaara, Bengt Alm Fredric Piper vd för Högestad & Christinehof Förvaltnings AB, Skånes största privata jordoch skogsägare Vi har börjat gå mer mot blandskog och satte våra första blandbestånd med björk, barrträd, inslag av ädellövträd och hybridpoppel redan för år sedan. Klimatförändringarna var inte enda orsaken, men de senaste 5-10 åren har det varit huvudskälet. Genom att satsa mer på blandskog får vi större riskspridning. De senaste åren har vi till exempel märkt att granskogarna varit mer utsatta för olika typer av insektsangrepp. Blandskogarna står också emot stormar bättre. Utöver det arbetar vi med det vatten som finns i skogen. Istället för att dränera ser vi till att behålla vattnet ifall det blir mer torka i framtiden. Lena Sammeli vd för Svenska Skogsplantor: Vi förbereder oss på att det kommer att bli varmare längre upp i landet och tittar därför på en del nya trädslag som douglasgran och lövträd där vi idag mest säljer gran och tall. Vi har också anlagt en ny fröplantage för douglasgran. Utöver det görs anpassningar inom tillåtna fröförflyttningsregler. I dagsläget får man optimal tillväxt av till exempel gran av en viss härkomst genom en nordförflyttning på 1-3 breddgrader jämfört med ursprung. På sikt kan klimatförändringarna göra att förflyttningsreglerna justeras. Nuvarande fröförädlingsprogram är anpassat för förväntade klimatförändringar med ingående material för olika odlingszoner. Vi har också en beredskap för ett ökat behov av vårt mekaniska snytbaggeskydd Conniflex i norra Sverige, då även snytbaggen breder ut sig norrut i takt med värmen. Peter Roberntz skogsexpert vid Världsnaturfonden WWF: Idag diskuteras effekten av klimatförändringen på den svenska skogen oftast i positiva ordalag såsom ökad trädtillväxt. Att ett varmare klimat kan komma att drabba den svenska skogen och hela det nordligare skogsbältet på ett allvarligt negativt sätt diskuteras mer sällan. En global temperatur- ökning på två grader ger en ännu högre temperaturökning på nordliga breddgrader. Det ökar dramatiskt risken för bränder, skadegörare och omfattande skogsdöd med ännu mer utsläpp av klimatgaser. Vi måste minska utsläppen nu! foto: Elisabeth Ohlson 16 forum sveaskog

17 Trögt med byggandet i Europa Krönika Av svenska sågade trävaror förbrukas cirka 70 procent i Europa inklusive Sverige. En mycket stor andel av denna volym om ungefär 11,5 miljoner sågat virke är beroende av hur byggandet utvecklas. Dels används trävarorna i konstruktionerna. Men med nya hus och byggnader följer också andra behov som till exempel nya möbler där hela eller delar av möblerna innehåller trä. Byggandet har alltså en avgörande betydelse för trävarukonsumtionen. Tyvärr är den allmänna europeiska trenden för nybyggandet negativ i nästan alla länder. Tyskland visar på en relativt stabil situation och i Storbritannien kan det finnas hopp om en förbättring, där nya ekonomiska stimulanser öppnar för ett ökat byggande. Annars är det dystert också i Sverige. Det kalla och vintriga vädret i framförallt Västeuropa har dessutom bromsat efterfrågan ytterligare. Ljusglimtarna är Mellanöstern och Nordafrika samt Japan. Kina drar också men Sveriges export dit är än så länge liten, liksom till USA där byggandet tagit ny fart efter en lång svacka. Lagren av sågade trävaror är också relativt låga. Dessa svårigheter på den europeiska marknaden, plus en fortsatt stark svensk krona, pressar lönsamheten och likviditeten för sågverken. Trots problemen finns en efterfrågan på sågtimmer särskilt i södra och mellersta Sverige. I norr är situationen mer balanserad. Avverkningsaktiviteten i skogen har minskat och för perioden januari mars har avverkningsanmälningarna minskat med 30 procent jämfört med samma period förra året. Produktionskapaciteten minskar nu för grafiska papper/tidningspapper. Nedläggningarna eller de som har aviserat att stänga, har ännu så länge inte haft någon positiv inverkan på priset. Tvärtom fortsätter priset på grafiska papper att sjunka ytterligare. Vad gäller priset på långfibrig pappersmassa ligger det för närvarande på dollar per ton och kan möjligen stiga ytterligare. Även Norge har stängt ner kapacitet, vilket börjar få konsekvenser för de norska skogsägarnas avsättning för massaved. Ytterligare ett bruk i Tofte kan komma att läggas ner vilket skulle öka svårigheterna ytterligare. I stort är det balans mellan utbud och efterfrågan på massaved, utom i ett bälte från Gävle upp till Umeå, där det fortfarande finns ett visst överskott. Eldningssäsongen för biobränsle är i stort över. Marknaden har präglats av låga elpriser och annat eldningsmaterial som sopor och returträ. Anders Dahlqvist, marknadskoordinator foto: Samir Soudah Egen firma gör det enkelt att driva eget Är du skogsägare? Eller lantbrukare? Med Egen firma sköter du enkelt både firmans och dina egna bankärenden på ett och samma ställe. Överallt. Och dygnet runt, om du vill. Välkommen till Handelsbanken. En bank som kan skog och lantbruk forum sveaskog 17

18 skogsbruk Syskon med passion för skogen Text: Bulle Davidsson Foto: Tommy Hvitfeldt En varm vårdag får de äntligen sin skogsbruksplan, syskonen Kicki Wennerberg och Anders Ljungberg på Mellangården i Östergötland. Virkesköparen Anders Rydell på Sveaskog lämnar över den. Skönt att samarbeta med någon vi litar på som har ett stort team i ryggen, säger Anders Ljungberg. Kicki Wennerberg och Anders Ljungberg äger tillsammans 120 hektar skog i Kindabygden i södra Östergötland. Skogen har brukats av familjen i flera generationer. Båda arbetar på annat håll, Kicki Wennerberg i Linköping och Anders i Stockholm. Sedan i vintras bor Anders Ljungberg permanent i mangårdsbyggnaden uppe på en kulle, medan systern har sitt fritidsboende i en stuga nedanför. Anders Ljungberg driver också jordbruket, mest slåttervall, och hyr ut hästboxar i den renoverade gamla ladugården. Där kommer höet väl till pass. Syskonen ser skogen som något de förvaltar för framtiden. Den ingår ju i helheten och hänger ihop med gården, som var vår mors föräldrahem. Vi vill att det ska förbli skog här och inte något annat. Man vet aldrig, om någon annan skulle köpa marken kanske den rätt som det är förvandlas till villaområde, förklarar Kicki Wennerberg. Vi sitter i solen på altanen och dricker kaffe. Det pågår ett intensivt kvittrande i träden, och nedanför kullen ser vi ett par flickor träna en häst på gårdens ridbana. Lite längre bort glider tåget Kustpilen förbi på väg från Linköping till Kalmar. Vi vill att det ska förbli skog här och inte något annat. Kicki Wennerberg, skogsägare. Syskonens kontakt med Sveaskog är rätt ny, men sin virkesköpare känner de sedan tidigare. Anders Rydell arbetar egentligen lite längre söderut, men eftersom han funnits med i bilden några år följde Kicki och Anders med när han började arbeta för Sveaskog. Vi känner att vi har en bra och nära kontakt med Anders Rydell, säger Anders Ljungberg. Det är skönt att ha någon som vi litar på och som har ett stort team med bra logistik bakom sig. Anders Rydell gillar att jobba nära markägaren: Det är så vi gör. Det är roligt att följa utvecklingen på skiftena över tid när markägarna och jag har en ömsesidigt ansvarsfull kontakt. Hur är det då att äga skog ihop med ett syskon? Det går bra, tycker Kicki Wennerberg: Vi ringer varandra, planerar och går ut tillsammans och tittar. När jag var här som barn tyckte jag det var roligt att hjälpa till på gården, och jag är fortfarande intresserad. För nära 20 år sedan var de ute och planterade tillsammans. Nu ser de resultatet. De beskriver det som fantastiskt att kunna gå i sin egen skog och se hur små plantor blivit stora träd. nära kontakt. Kicki Wennerberg, Anders Rydell och Anders Ljungberg går igenom de planerade åtgärderna för skogen. familjeägt. Syskonen Anders Ljungberg och Kicki Wennerberg äger familjeskogen gemensamt. 18 forum sveaskog

19 elmia wood välbesökt Elmia Wood äger rum vart fjärde år och brukar locka många tusen besökare. Lysande tillfälle att knyta nya kontakter Elmia Wood är den största händelsen i skogsbranschen i Sverige. Självklart ska vi vara där, säger Helena Delborn, projektledare för Sveaskogs medverkan på mässan i Jönköping den 5-8 juni. Solen värmer så att kakorna nästan smälter. Det är dags att ge sig ut i själva samtalsämnet. Via en skumpig skogsbilväg kommer vi till ett område med blandlövskog som just gallrats. Anders Rydell från Sveaskog är mycket nöjd med entreprenörens varsamma arbete. Vi ser att maskinföraren varit noga med att lägga ut toppar, grenar och kvistar längs sin väg för att skona marken från att köras sönder. Vad händer härnäst i Mellangårdens skog? Vi har en yta som ska planteras, berättar Anders Ljungberg. Vår ambition är att göra det utan markberedning. Kanske planterar vi på egen hand, kanske inte. En annan bit med vindfällen bör också planteras. Anders säger att om man inte tar hjälp med skogen, så är det lätt hänt att man försummar den för annat som är mer akut. Kicki Wennerberg tycker att det är svårt att hinna med allt själv, och hennes bror replikerar att han vill ha tid också för andra intressen. Ska de till skogsmässan Elmia Wood? Kicki Wennerberg har inte tid och Anders Ljungberg är tveksam: Det är nog farligt för mig, det kan bli dyrt. Jag drömmer nämligen om en egen skogshuggarvagn. förvaltar för framtiden. För tjugo år sedan planterade de i skogen tillsammans. Nu kan syskonparet se resultatet. Vi ser mässan som ett lysande tillfälle att knyta nya kontakter, med både skogsägare och entreprenörer. Samtidigt ska vi vårda de kontakter vi redan har samarbete med, och det kan vi också göra på Elmia. Ett annat syfte med vårt deltagande är förstås att stärka Sveaskogs varumärke. Sveaskog erbjuder skogsägare en rad olika tjänster. Det handlar om slutavverkning, gallring och röjning men även andra skogliga tjänster som certifiering och skogsbruksplaner. Under mässan vill vi visa vilka fördelar det för med sig att låta oss hjälpa till. Dessutom är vi ju intresserade av att köpa virke och biobränsle. Därför kommer många av våra virkesköpare att vara där och prata med besökarna. Vi berättar också om hur vi jobbar med naturvård i vår egen skog, berättar Helena Delborn. Hon berättar vidare att det kommer många skogsbruksentreprenörer till mässan. De utgör en annan viktig målgrupp. Även inom det området hoppas hon att företaget ska få kontakt med nya företagare. Redan idag arbetar flera hundra entreprenörer i landets skogar på uppdrag av Sveaskog, men de kan bli ännu fler. Besökarna kommer dessutom att kunna prova på luftgevärsskytte. Sveaskog har ett samarbete med Svenska Skidskytteförbundet som finns representerat i vår monter. Helena Delborn ser fram emot mäs san: Det ska verkligen bli roligt. Jag har varit med vid några tidigare mässor, både Elmia Wood och SkogsElmia, men nu ska jag för första gången representera Sveaskog och försöka nå så många som möjligt. Och det finns onekligen stora möjligheter att knyta nya kontakter. Elmia Wood drog senast besökare från cirka femtio länder. Helena Delborn, marknadskommunikatör på Sveaskog. Våra samlade tjänster och erbjudanden möt oss på elmia. I Sveaskogs nya broschyr Våra samlade tjänster och erbjudanden presenteras ett rikt utbud av tjänster, som du även kan tala med oss om under Elmia Wood. Välkommen att besöka oss i vår monter, nummer 649! forum sveaskog 19

20 Jubileum 10år i naturens tjänst I en riktig skog kan man vandra i timmar, korsa glittrande bäckar och hisnande berg. Sveaskogs 36 ekoparker skapar plats för både hotade arter och människor med upptäckarlust. Nu är det dags att gratulera! I år är det tio år sedan ekoparkskonceptet tog form. Text: Bianca Tuula Sveaskog äger 36 unika ekoparker som omfattar hektar skogsmark. Det finns en ekologisk poäng med ekoparkerna. I så stora skogslandskap gynnas många hotade arter. Här får de förutsättningar att utveckla livskraftiga populationer som sedan kan spridas till andra områden. Ekoparkerna är också viktiga friluftsskogar med fina möjligheter till vandring, fiske och jakt. Olof Johansson är miljöchef på Sveaskog. Tillsammans med Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog, myntade han begreppet ekoparker redan år Konceptet hade funnits en tid i tankarna, men blev verklighet först efter att staten köpte skogsmarken från Assi Domän år När staten genom Sveaskog blev ägare pågick en hel del diskussioner om hur marken skulle skötas och med vilka mål. Normalt sett brukar natur skyddas i form av avgränsade naturreservat. Men här hade vi också större landskap med särskilda värden vilket gav en annan dimension och andra möjligheter, säger Olof Johansson. 20 forum sveaskog

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen LifeELMIAS och klimatet Ola Runfors, Skogsstyrelsen Klimatproblematiken Växthuseffekten In: Kortvågig strålning (ljus) Växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas, vattenånga) Ut: Långvågig värmestrålning

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson Den nya skogsindus trin Gunnar Olofsson Skogen idag 30% av världens skogar år 2010 används för produktion Virkesproduktion 7 % 15 % 30 % Skydd av biologisk mångfald Erosionsskydd Sociala tjänster 24 %

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Naturbruk SLOTTEGYMNASIET. Bra utbildning i en kreativ miljö. Ljusdal

Naturbruk SLOTTEGYMNASIET. Bra utbildning i en kreativ miljö. Ljusdal Ljusdal Naturbruk SLOTTEGYMNASIET Bra utbildning i en kreativ miljö Vill du ha en bra utbildning, gå i en skola där du får utmana din kreativitet och utveckla din kompetens? Då ska du söka till Naturbruksprogrammet!

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Lokala och regionala utmaningar på globala problem Fredrik Marklund Källa: Naturvårdsverket Klimatförändringar och det goda livet Isfjorden, nedisad vintertid

Läs mer

Ett enklare skogsägande

Ett enklare skogsägande Ett enklare skogsägande Tänk om du hade en egen skogvaktare......med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till att det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Klimateffekter och anpassningsstrategier

Klimateffekter och anpassningsstrategier Mistra-Swecia Fredrik Lagergren Lunds universitet Rapport nr 6 Klimateffekter och anpassningsstrategier i svenskt skogsbruk exempel Holmen Skog M istra-swecia Climate Impacts adaptation www.mistra-swecia.se

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet

Sveaskog i korthet. kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveaskog i korthet kundfokus innovation enkelhet öppenhet Sveriges ledande skogsföretag Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle till cirka 170 kunder inom främst

Läs mer

Klimatförändringar konsekvenser för biobränsleförsörjningen

Klimatförändringar konsekvenser för biobränsleförsörjningen Klimatförändringar konsekvenser för biobränsleförsörjningen Jenny Gode 1 Tänkbara konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar Finansiärer: Elforsk, STEM, NV Elforsk rapport 07:39 Huvudförfattare:

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin Bella Centre, Köpenhamn 2009 Hur kommer det att se ut i Paris 2015 när avtalet om utsläpp 2030 ska tas? Intergovernmental Panel

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige

Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige Utarbetad av Bernt Arvidsson för Svenska Skogsplantor AB Hybridasp och poppel kräver intensiv skötsel, men erbjuder också

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER Ödenäs kyrkby: skiktad heterogen skog. Rekommenderad att brukas med k-skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk), kalhyggesfritt

Läs mer

Vilken klimatnytta gör svensk skog och hur man hävda att den inte gör det?

Vilken klimatnytta gör svensk skog och hur man hävda att den inte gör det? Vilken klimatnytta gör svensk skog och hur man hävda att den inte gör det? Föredrag vid seminariet Ska Bryssel bestämma till vad och hur vår biomassa får användas??, Sundsvall, 8 maj 2014, anordnat av

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Miljöinspiratörsträff Skövde 10 april 2008. Koldioxid! Kan man räkna ut golfanläggningens påverkan på klimatet? Magnus Enell

Miljöinspiratörsträff Skövde 10 april 2008. Koldioxid! Kan man räkna ut golfanläggningens påverkan på klimatet? Magnus Enell Miljöinspiratörsträff Skövde 10 april 2008 Koldioxid! Kan man räkna ut golfanläggningens påverkan på klimatet? Magnus Enell Vem är Magnus Enell? Idag, sedan september 2003- Grundare av Enell Sustainable

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Skogsplantor våren 2015

Skogsplantor våren 2015 Skogsplantor våren 2015 Skogsplantor för våren 2015 Alla gran- tall- lärk- och björkplantor i ordinarie sortiment odlas av för sydsvenska förhållanden genetiskt bästa frö = plantagefrö. Alla våra producenter

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge 2 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN

EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN EUROPEISKA SKOGSFONDEN Investerar i skogsmark inom EU Sju års placeringshorisont Förväntad årlig avkastning 10 12 % Förväntad årlig utdelning 2 5 % SAMMANFATTNING Fonden köper produktiv

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Mat eller Motor - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1. Vi kan producera mat till 10 miljarder

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Loggor Utveckling av Skogsbränsle från Mittregionen SLU 19 Mars Magnus Matisons Projektledare Forest Refine

Läs mer

Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete. BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine

Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete. BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine Biomass for energy poten0al from forest and by products from forest industry

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer