Styrelsen Anders Mejersten, Vera Dahlin, Anita Hägglund, Jannice Rådahl, Lennart Edwall. Personal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen 2014-2015 Anders Mejersten, Vera Dahlin, Anita Hägglund, Jannice Rådahl, Lennart Edwall. Personal"

Transkript

1 Styrelsen Anders Mejersten, Vera Dahlin, Anita Hägglund, Jannice Rådahl, Lennart Edwall Foto: Denny Bergerholm Personal Natalia och Denny Bergerholm Foto: Vladimir Loshkarev UPPSALA LÄNS DÖVAS FÖRENING 2014

2 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Uppsala Läns Dövas Förening avger härmed redogörelse för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning och deras ansvarsområden: Lennart Edwall Ordförande Intressepolitik Fastighet Arbetsledare för personal Anders Mejersten Kassör Äldrefrågor Trivselfrågor inom föreningen Medlemsvård Verksamhetsledare Jannice Rådahl Sekreterare Intressepolitik Tolkrådet Ansvarig utgivare av Timmermansbladet Anita Hägglund Ledamot Äldrefrågor Vera Dahlin Ledamot Medlemsvård Tillgänglighetsfrågor Adjungerade sekreterare Firmatecknare Arbetsledare Denny Bergerholm, som tjänsteman Denny Bergerholm, som tjänsteman Lennart Edwall Lennart Edwall Personal Uppsala Läns Dövas Förening har under året haft två anställda: Natalia Bergerholm innehar 100 % tjänst med arbetsuppgifter inom lokalvård, kaffeförsäljning och kontorsuppgifter. Denny Bergerholm innehar 100 % tjänst med arbetsuppgifter på kansliet och är föreningens informatör. Sitter som adjungerade sekreterare vid styrelse- och föreningsmöten. Han bistå även medlemmar som har tekniska frågor i samband som t.ex. First Class. Revisorer Ordinarie revisor Revisorssuppleant Valberedning Johnny Slotts Anders Mauritzon Yvonne Wallin, sammankallade Inger Edwall Edison Shadabi 2

3 Sammanträden Under året har styrelsen haft 6 sammanträden varav ett konstituerande möte. Samtliga möten är protokollförda. Arbetsledaren och personalen har haft regelbundna träffar under året. Föreningsmöten Fyra föreningsmöten har hållits, den 5 februari, 7 maj, 10 september och 8 november. Årsmöte Årsmöte hölls den 15 mars medlemmar var närvarande vid mötet. Årets medlem för år 2014 blev Edison Shadabi då han ställt upp och fixat två luciatåg och varit aktivt med barnverksamhet under 2012 och Han fick gåva på 500 kr. Föreningens medlemsantal Föreningen hade vid årets slut 82 medlemmar. En nygammal medlem och en ny medlem tillkom under året och de heter Bert Dahlin (döv från Uppsala), Elin Brandt Korall (döv från Almunge). Organisationsanslag och övriga bidrag Från Uppsala Kommun har föreningen erhållit kr i organisationsanslag varav kr är hyresbidrag. Från Uppsala läns landsting har föreningen erhållit kr i organisationsanslag varav kr är merkostnadsbidrag för översättning av information till teckenspråk. Funktionärer/Representanter Korrespondent till Dövas Tidning/ övrig press Teckenspråksansvarig Redaktionskommitté för Timmermansbladet HSO i Uppsala län Styrelsen Styrelsen Denny Bergerholm Edison Shadabi Birgit Burman Lennart Edwall Länets handikappråd, LHR Denny Bergerholm, ledamot Samrådet Hörcentralen Denny Bergerholm Tolkrådet Birgit Burman, ledamot Catharina Oscarsson, ledamot Medlemskap Föreningen är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund, SDR Föreningen är medlem i: UFR Uppsala Föreningsråd HSO Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Uppsala Län SDHS Sveriges Dövhistoriska Sällskap Folkrörelsearkivet för Uppsala Län Carlborgsons gård i Leksand, Västanviks Folkhögskola ekonomiska förening 3

4 Självständiga närstående föreningar: Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening Uppsala Dövas Byggnadsförening u.p.a. Föreningslokalen Föreningslokalen är öppen för medlemmarna. Lokalen disponeras också av Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening, släktforskningssektionen och plumpsällskapet. Under året genomfördes många sammanträden, allmänna möten, föreläsningar, informationskvällar, barnaktiviteter, samkväm och fester i lokalen. Kaffeserveringen Natalia Bergerholm har under året varit huvudansvarig för inköp av fika till fikakvällar. Hon har även bakat kaffebröd under året för fikaförsäljningen. Alla medlemmar som var med på dessa cafékvällar har hjälpt till att ställa undan fikat och torka av borden. Timmermansbladet Föreningens tidning Timmermansbladet har under 2014 utkommit med tre nummer och ett flygblad. Beslut har fattats att minska innehållet i Timmermansbladet och utöka direktinformation på hemsida. Hemsidan Föreningens hemsida med adressen uppdateras kontinuerligt. Föreningen har lanserat en ny hemsida på adressen, deafuppsala.com under julhelgen 2014 med ett nytt utseende och design som kommer att utvecklas under år Hemsidan ska nås i fortsättning på Mediatek I mediateket finns en samling av nyare tidskrifter och en del gamla speciella tidskrifter böcker som är av kulturellt och historiskt värde för oss döva filmer på videoband och DVD CD-skivor med programvaror och datamaterial för datoranvändning och släktforskning. Delar av samlingen får utnyttjas av medlemmar och kan med vissa undantag lånas hem. Tidskrifter under året Dövas Tidning från Sveriges Dövas Riksförbund. DHB Dialog från Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn. Tidskrift från Sveriges Dövhistoriska Sällskap. Medlemstidningar från andra dövföreningar i Sverige och andra organisationer. Inköp BOK: Bakom välviljans mask - Försvagning av dövsamhället, Harlan Lane Samarbete är vår styrka, Urban Mesch & Johanna Mesch Teckenspråkets Guldålder, Lennart Andersson Dove kunstnere i Danmark gennem 400 år, Peter Niemelä 4

5 Informationsverksamhet SDR har ett nätverk av informatörer runt om i landet. Denny Bergerholm är informatör för Uppsala län. Vid möten med flera politiker och tjänstemän har Denny informerat om dövas behov och tillgänglighet. Information, föreläsning och debatter på Dövas Hus 25 januari Föreläsning Friskvård med Cristino Biondino från Teckenspråk Gym Fitness 16 februari SDR:s nya ordförande Hanna Sejlitz presenterar sig och berättar om Nya Vindar 26 februari Föreläsning om Deafhood med Patrik Nordell 5 mars Information om Mina Vårdkontakter med Lasse Larsson från landstinget. 9 april Information om brandsäkerhet, två brandmän från Viktoria brandstation 23 april Introduktion om Geocachning 4 juni Denny Bergerholm rapporterade om SDR:s förbundsmöte och Västanviks FHS:s årsmöte i Göteborg. 20 september Debatt om Föreningens framtid med Åsa Henningsson 15 oktober Vera Dahlin rapporterade om Dövas Dag i Hässleholm. 22 oktober Inger Edwall rapporterade om dövhistoriska seminariet och årsmötet i Norrköping som ordnats av SDHS. 15 november Föreläsning om Nigeria med Jannice Rådahl Aktiviteter på onsdagskvällar Fika på Dövas Hus ordnades på onsdagskvällar. Öppning och stängning ansvarades av dörrjouren som styrelsens ledamöter turades om. I samband med fika ordnades ibland föreläsningar, möten och debatter. Teckenspråksdagen 14 maj Teckenspråket blev erkänt som ett språk för döva den 14 maj Klockan börjar pensionärsföreningen med sin sammankomst för pensionärer och flera medlemmar från dövföreningen anslöt senare under kvällen. Totalt besökte 13 politikerna från både landstinget och kommun oss på Dövas Hus och vi hade en trevlig dialog om bristande tillgänglighet i olika nivåer från lokal nivå upp till EU. En riksdagsledamot från centerpartiet, Solveig Zander var också med under debatten. Bland annat tog vi upp; EU - tillgänglighet för döva?, teckenspråk som språk borde vara ett obligatoriskt ämne i skolan, stöd till döva föräldrar med hörande barn, att anställda måste registrera sig som "arbetssökande" för att få stöd från arbetsförmedlingen för tolkkostnader i tjänsten, teckenspråkskunnig personal i vården och omsorg, förslag på mobila dövteam som åker runt i länet, säkerhet som t.ex. brandlarm eller larmanrop i hissen ej tillgänglig för döva ute på offentliga platser, medborgarkontor på teckenspråk som hjälper till med vägledning i kommunen och landstinget och mer visuell information i samband med inställda bussar och tåg då information nu sker bara via högtalare. Utflykt med geocaching tillsammans med Upplandsstiftelsen 19 maj Några medlemmar trotsade regnskuren och samlades utanför svandammen och mötte Åsa från Upplandsstiftelsen. Några fick låna GPSer och testade under promenaden mot Kungsängen. Där såg vi alla vackra kungsängsliljor. Det var en trevlig dag. 5

6 Minigolf på Studenternas 2 juni 10 medlemmarna samlades och tävlade mot varandra i minigolf. De hade en skön spelkväll och fikade innan de for hem. Rävstensdagen 24 juli Sju medlemmar från Uppsala och tre gäster från Dalarna och Umeå samlades vid hamnen Äspskär och väntade på en båt som tog oss till Rävsten. Rävstens stugby och Upplandsstiftelsen hade ordnat så att alla fick åka gratis med båten. Det var en härlig båttur på öppet hav och vi tittade på den vackra skärgården. När vi kom fram till Rävsten, möttes vi av Åsa Sjögren från Upplandsstiftelsen och av tolken Lena. Vädret var toppen, 31 grader varmt. Vi tittade på motorsågskonstnären Hans Gustavsson som visade prov på sina färdigheter med sina sågar inför publiken. Åsa introducerade oss i geocaching och vi fick låna GPS:er. Det var dock svårt att hitta den första gömda skatten så vi fick avbryta gå tillbaka. Vi valde att njuta av dagen ute vid en klippa istället och badade i havet. Grillafton 15 augusti Samma dag som pensionärsföreningen ordnat Länna-utflykten. Aftonen inleddes med korvgrillning utomhus och alla njöt av goda korvar och det fina vädret avbröts av ösregnet som tvingade alla inomhus. Timmermansgatan var översvämmad. Föreningen bjöd på fika efter korvgrillningen för dem som var med på Länna-utflykten. Surströmmingsfest 27 september Pensionärsföreningen har tidigare ordnat surströmmingsfest på Dövas Hus. Nu detta år försökte dövföreningen att ordna festen för att locka föreningens yngre medlemmar. Det blev en trevlig lördag med samkväm. Frågesport á la Mejersten 8 oktober Anders Mejersten ordnade frågesport med olika ämnesområden. Två lag bestående av tre personer per lag tävlade mot varandra med viksskärmar emellan. Laget med Birgit Burman, Bernt Rådahl och Jan Ivarsson vann frågesporten och belönades med Natalias fin gjorda kuponger som berättigade till 3 stycken fri fika á 30 kr per person som kan användas under året i föreningens verksamhet. Teaterbesök i Gävle 18 oktober En grupp på 14 medlemmar åkte tillsammans med en abonnerad buss till Gävle Teater. De tittade på föreställningen från Tyst Teater, Bröderna Marx. Många tyckte föreställningen var bra. Föreningen subventionerade en del av teaterresan för att få fler medlemmar att delta i kulturella aktiviteter. 6

7 Utvalda bilder från verksamheten

8 Nigeria 15 november Jannice Rådahl och Edison Shadabi visade bilder, en film och berättade om samarbetet med Nigeria som började år 2013 med en workshop för tolkar i Nigeria. Detta samarbete har fortsatte och de var en grupp som kom på studiebesök till Sverige och de var bl. a. var på Uppsala dövas förening Jannice och Edison fortsatte berätta om dövas livsförutsättningar och status de har i samhället, bland annat om döva kvinnor och barn som blir utsatta för människohandel och att de behöver stöd i att få en yrkesutbildning för att kunna försörja sig själva. Edison beskrev också stora brister av information som han och Christer Borg uppmärksammat på en resa till Nigeria Det finns ingen tolkservice utan de flesta jobbar som volontärer och har ingen riktig tolkutbildning. Dövorganisationen behöver även stöd i ledarskapsutbildning för att kunna organiseras sig och leda dövorganisationen på ett bra sätt. Det finns c:a 9-10 miljoner döva i landet. Dövföreningen gav denna eftermiddag sin kaffekassa som ett bidrag till Deaf Resource Center som har till syfte att utbilda och ge döva en chans till arbete. Deaf Resource Center stödjer och samarbetar med NNAD den nigerianska döv organisationen. Föreningen fick också en bonad som en hälsning från NNAD som tack för det stöd som de fått. Bonaden överlämnades till föreningens ordförande Lennart Edwall. Luciafirandet 13 december På en lördag firade vi Lucia på Dövas Hus. Cirka 45 personer kom och inledde dagen med glöggmingel. Det var en trevlig stämning och många köpte lotter. En lite spex som handlar om advent framfördes av Natalia Bergerholm och Mairi Shadabi och senare tillsammans med Denny Bergerholm tecknade luciasång. Som avslutning av föreställningen tågade in ett barnluciatåg med lucian Isabell Shadabi och tärnorna Angelina och Amelia Bergerholm. Isabell sjöng på teckenspråk välkommen-versen. Därefter serverades gästerna lussekatter, pepparkakor och kaffe, te och saft. Barnen i luciatåget fick hjälpa till med att dra vinnare i lotteriet. Det var en annorlunda luciafirande men alla var nöjda med kvällen. Barnverksamhet Den 13 april var det påsk-pyssel tillsammans med HRF Familjeförening på Dövas Hus. Många barn och föräldrar kom. Under pågående pyssel serverades varmkorvar, kaffe med kakor. Under dagen ordnades också lekar för de vilda barnen med som hade gott om energi. Även den 22 november ordnade vi tillsammans med HRF Familjeförening julpyssel. Totalt 16 barn kom och pysslade för livet. Det blev många vackra saker som t.ex. snöflingor med pärlor och dekorativa glas som barnen fick ta hem. Det serverades varma korvar och julgröt som åts med gott aptit. Det har varit en riktig trevlig dag för oss alla. Barnen åkte hem belåten med en godispåse som de fått. Plumpverksamhet Vi har spelat1 gång i månaden så detta år blev det 10 gånger sammanlagt. Vi har även haft en klubbmatch mot IF Dalir (Dalarnas plumpgäng) och den matchen vann Uppsala med 71 poäng mot deras 68 poäng. Årets plumpmästare blev Bernt Rådahl. Aktiva spelare i år är, Peter Rådahl, Bernt Rådahl, Berit Rådahl, Sven Hägglund, Roine Ahlgren, Jan Ivarsson, Eivor Ivarson, Birgit Burman, Anders Mauritzon och Rolf Lindfors. Vi har även haft några gäster som kom och spelade med oss. Oskargruppen Oskargruppen år 2014 bestod av Inger Edwall, Margareth Mejersten och Denny Bergerholm. Damerna har översatt informationer till teckenspråk. Denny har jobbat som tekniker i samband med inspelningen och jobbat med videoredigering och lagt ut färdiga material på hemsidan. 8

9 Släktforskningssektionen Ansvariga för sektionen under året var Birgit Burman och Anders Mauritzon. Vi hade haft några träffar med tips och råd hur vi kan gå vidare med släktforskning. Vi har också visat för varandra våra släktbilder och släkttavlor. Verksamheten under året har varit trög. Förhoppningsvis blir det bättre kommande år. Representationer och möten 4 mars och Birgit Burman har medverkat i två möten med Tolkrådet. 13 oktober Catharina Oscarsson deltog bara i det första mötet. 24 april Denny Bergerholm närvarande Arvsfondens informationsdag i Uppsala 19 maj Lennart Edwall närvarade vid HSO:s årsmöte maj Denny Bergerholm medverkade kansliträffen i Leksand maj Denny Bergerholm företräder för Uppsala Läns Dövas Förening vid SDR:s förbundsmöte i Göteborg. 24 maj Denny Bergerholm representerade Uppsala Läns Dövas Förening vid Västanviks Folkhögskolans årsstämma i Göteborg. 27 augusti Styrelsen för dövföreningen hade ett möte med Hörcentralens representanter och diskuterade om verksamhet hos finns hos HC och vad vi kan samarbeta mer framöver. 9 september Denny Bergerholm och Lennart Edwall representerade Uppsala Läns Dövas Förening i mötet med Akademiska Sjukhuset om Framtidens Akademiska september Vera Dahlin representerade Uppsala Läns Dövas Förening vid ombudskonferensen på Dövas Dag i Hässleholm oktober Inger Edwall närvarade vid 22:e dövhistoriska seminariet som arrangerades av Sveriges Dövhistoriska Sällskap (SDHS) i Norrköping. 24 oktober Denny Bergerholm medverkade workshop för tolkbrukarna tillsammans med några av landets tolkchefer. Mötet ordnades av socialdepartementen 7 9 november Denny Bergerholm medverkade SDR:s workshop i Umeå. Nya Vindar med organisation som tema. Denny Bergerholm har medverkat i flera möten med Länshandikapprådet och ett samrådsmöte med Hörcentralens samarbetspartner. Lennart Edwall har under året närvarat vid flera möten anordnade av HSO, t.ex. ordförandemöte, halvårsmöte. 9

10

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Klubbkonferens, Vaxholms Kastell Inspirationshelg, Stockholm Teaterläger, Skinnskatteberg Personalutbildning, Ånnaboda Inspirationshelg, Heron city Världsjuniorläger, Leksand Klubbkonferens, Vaxholms Kastell

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Grunden. Tidning. Festival del Mar. Asperö 26 juli 2014. Grunden. Norgeresan. ett skandinaviskt samarbete. På Vetenskapsfestivalen.

Grunden. Tidning. Festival del Mar. Asperö 26 juli 2014. Grunden. Norgeresan. ett skandinaviskt samarbete. På Vetenskapsfestivalen. Pris 59 sek Nr 2/Juni 2014 Grunden Tidning Grunden På Vetenskapsfestivalen Föreningen Grunden Festival del Mar Asperö 26 juli 2014 Norgeresan ett skandinaviskt samarbete Grunden Tidning nummer 2/Juni 2014

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 2012 Sida 1 av 12 Funkisdygn Den 21-22 januari träffades distriktets funktionärer för teambuilding i Valbo. Där gick de igenom Första hjälpen

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus.

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2012 Projektledarens viktigaste projekt Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. Debatt: Vem stödjer den som överklagar? 5 Rapport

Läs mer

Vilken spännande vår!

Vilken spännande vår! Vilken spännande vår! På flera olika sätt har vi den senaste tiden sett hur svenskt teckenspråk uppmärksammas utanför minoritetsgruppen genom TV (Melodifestivalen, UR, SVT dokumentärer), Röhsska museum

Läs mer

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N

!!! !!!!! Stockholms Forum F Ö R E N I N G E N F Ö R E N I N G E N Stockholms Forum Förvaltningsberättelse för år 2013 Stiftad 1866 FÖRENINGEN STOCKHOLMS FORUM Nybrogatan 18, Stockholm Tel.nr 661 02 88 Plusgiro nr 1976-0. DIREKTION CERVIN TOMMY ORDFÖRANDE

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln!

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! SVERIGES TECKENSPRÅKSTOLKARS FÖRENINGS TIDNING NUMMER 3, SEPTEMBER 2005 NUMMER SEDAN STARTEN: 51 Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! 3..... Styrelsenytt 11.... Våra tolkkollegor i Finland 4-5... Rikstolkkonferensen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 December 2013 Nr 6 Socialhaptisk kommunikation - Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Innehåll

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer