Innehåll. Det här är Unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Det här är Unionen"

Transkript

1 Det här är Unionen

2 Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans med Unionen påverkar internationellt... 9 Demokratin i Unionen Kollektivavtal vårt viktigaste verktyg Ständigt på väg Våra medlemsförmåner Unionens medlemskap i korthet... 14

3 Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet. Vi är fler än medlemmar varav ca förtroendevalda på arbetsplatser. Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag och ideella organisationer och föreningar. Visionen för Unionen är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Större och närmare Nya tider kräver nya fack. Unionen är svaret på att arbetslivet förändras och därmed våra möjligheter att vara med och påverka. När gränsen mellan industri- och tjänstesektorn blir allt mer otydlig har vi valt att sudda ut den helt för medlemmarna. Med resurserna samlade blir stödet och servicen till medlemmar och förtroendevalda ännu bättre. Vi får mer inflytande både i förhandlingarna om löner och villkor på jobbet och i samhällsdebatten. Eftersom Unionen inte är bundet till något politiskt parti, kan vi alltid driva på för en politik som oavsett färg innebär ett bättre arbetsliv för medlemmarna. Unionens viktigaste frågor Unionens handlingsprogram är fastställt av kongressen och är utgångspunkten för förbundets verksamhet, både för de förtroendevalda på arbetsplatserna och anställda i Unionen. Programmet beskriver de områden som är särskilt viktiga för oss att arbeta med under kongressperioden: Fler och bättre jobb Balans i arbetslivet Kompetens ger kraft Läs mer om Unionens handlingsprogram och hur förbundet ska arbeta med dessa områden på unionen.se. Namnet står för gemenskap Med namnet Unionen vill vi visa medlemmarnas styrka, gemenskap och enighet. Det för tankarna till det engelska ordet för fackförbund, union, men Unionen uttalas alltid på svenska. Logotypen symboliserar en länk mellan människor, branscher och yrkeskategorier. 3

4 Våra medlemmar Medlemmarna arbetar inom bland annat: Verkstadsindustri, gross- och partihandel, transport och spedition, forskning och utveckling, byråer/uppdragsverksamhet, callcenter, byggindustri, kemisk industri, konsult, ideella organisationer och föreningar, it-branschen, skogs- och pappersindustri, telekom, livsmedel, media, privat tandvård. Alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar i Unionen oavsett befattning, utbildning eller lön. Till exempel är många chefer medlemmar och en stor del av medlemmarna har utbildning från högskola eller universitet. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även studenter och egenföretagare. Kvinnorna är nästan lika många som männen och medelåldern är ungefär 44 år. Lönerna varierar kraftigt eftersom medlemmarna finns i många branscher och har många olika yrken på alla nivåer i företagen. Yrken i Unionen Vanliga: Projektledare, ingenjör, administratör, ekonom, it-konsult, tekniker, chef, säljare. Ovanliga: Mjölkbedömare, hattmakare, hockeyspelare, perukmakare, virkesmätare. 4

5 5

6 6

7 Unionen på jobbet Arbetsplatsen är Unionens viktigaste arena. Där finns kunskapen om villkoren på jobbet och om hur vi vill ha det. Tillsammans driver vi våra frågor i samverkan och i förhandlingar med arbetsgivaren. I Unionen har vi cirka klubbar och arbetsplatsombud. En av våra viktigaste uppgifter är att bilda ännu fler klubbar och se till att vi får fler arbetsplatsombud. Våra klubbar har allt ifrån fem till flera tusen medlemmar. Medlemmar kan också bilda samverkansgrupper utifrån en bransch, ett yrke eller någon annan gemensam nämnare. Några arbetsplatser där Unionen finns: AstraZeneca, SAS, Volvo, Ikea, Manpower, ABB, Transcom, Telenor, Ica, Telia Sonera, Ellos, Ericsson, Systembolaget, Röda Korset, Svenska fotbollsförbundet. Unionens ledning Unionens förbundsstyrelse leder förbundets verksamhet mellan kongresserna och kommer normalt att ha 13 ledamöter, valda på kongressen. Styrelsen har till sin hjälp ett förbundskontor med anställda experter inom många områden: förhandling, rådgivning, juridik, arbetsmiljö, utbildning, kommunikation, administration med mera. Förbundskontoret ligger på Olof Palmes gata i Stockholm. Unionens Ordförande landet runt Ordförande i Unionen är Cecilia Fahlberg. 1:e vice ordförande är Peter Hellberg. 2:e vice ordförande är Martin Linder. 7

8 Unionen är uppbyggt av 18 regioner, från Unionen Norrbotten till Unionen Sydväst, alla med egna styrelser. I varje region finns ett kontor, ibland flera. Vi finns i Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Borlänge, Karlstad, Örebro, Västerås, Uppsala, Stockholm, Södertälje, Visby, Norrköping, Linköping, Skövde, Trollhättan, Göteborg, Borås, Jönköping, Växjö, Kalmar, Karlshamn, Helsingborg och Malmö. Det betyder att vi är nära och lätta att nå om medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatser i regionen behöver stöd i fackliga vardagsfrågor som förhandling och rådgivning. Många regioner ordnar även regelbundna aktiviter för sina medlemmar i form av seminarier, kurser, rabatter på olika evenemang mm. Mellannorrland Unionen tillsammans med Unionen är medlem i Tjänstemännens centralorganisation, TCO, som driver tjänstemannafackens frågor mot politiker och beslutsfattare, till exempel när det gäller arbetslöshetsförsäkringen och våra sociala trygghetsförsäkringar som sjukoch föräldraförsäkringarna. Unionen är också med i PTK, som är en förhandlings- och samverkansorganisation. I PTK samverkar 26 fackförbund med medlemmar i det privata arbetslivet kring främst pensions- och försäkringsfrågor. Ett annat exempel på samverkan är Facken inom industrin ett förhandlingssamarbete mellan sex fackförbund som skrivit på Industriavtalet. Teknikföretagen är det största av elva arbetsgivarförbund på motpartssidan. Avtalet som arbetades om 2011 reglerar hur avtalsförhandlingarna på industri området ska gå till och har bidragit till stabilitet, ordning och reda och till reell löneutveckling. Ett annat samarbete är Tjänstesektorns samarbetsavtal. Fem arbetsgivarorganisationer och sex fackförbund, däribland Unionen, lyfter fram tjänstesektorns betydelse för tillväxten och ekonomin i Sverige. Västerbotten Gävleborg Dalarna Norrbotten Uppland Värmland Mälar- Stockholm Berg-daleslagen Skaraborg/Väst Göteborg SjuHall Öst Småland Sydost Sydväst Östra Sörmland /Gotland 8

9 Unionen påverkar internationellt Många av Unionens medlemmar arbetar idag i företag som agerar på en global arbetsmarknad. När företag och arbetsmarknader blir alltmer gränslösa ökar det internationella fackliga arbetet och samarbetet i betydelse. Unionens uppdrag att tillvarata medlemmarnas intressen sträcker sig därför över Sveriges gränser. Vi arbetar med att påverka på de arenor där beslut fattas, på såväl europeisk som global nivå. Det handlar om allt från att öka representationen av europeiska företagsråd, att teckna fler europeiska och globala ramavtal till att påverka politiker och tjänstemän i EU:s beslutande organ. Vi samarbetar med fackförbund utanför Sveriges gränser och finns med i många internationella fackliga organisationer. Unionen är också medlem i olika branschfederationer inom Norden, Europa och globalt. På så sätt arbetar vi för att göra medlemmarnas röst hörd, inte minst inom EU. Vi stärker också fackliga och mänskliga rättigheter och förbättrar villkoren i de svenska multinationella företagen genom arbete med företagens uppförandekoder och sociala samhällsansvar genom olika biståndsprojekt. Några internationella organisationer som Unionen är engagerade i: UNI Union Network International IMF Internationella Metallarbetarfederationen ITF Internationella Transportarbetarekonfederationen Eurocadres Rådet för europeiska chefer och specialister 9

10 Demokratin i Unionen Unionen är en medlemsstyrd organisation byggd på representativ demokrati. Medlemmarna i klubbarna väljer sin styrelse eller, om en facklig klubb saknas på arbetsplatsen, exempelvis ett arbetsplatsombud. Medlemmarna utser också sina representanter till någon av Unionens 18 regionråd. Representanter för samverkansgrupper kan delta i regionrådens möten. Regionrådet väljer i sin tur en regionstyrelse, representanter till Unionens kongress och till förbundsrådet. Kongressen är Unionens högsta beslutande församling. 260 ombud träffas vart fjärde år och beslutar om vad Unionen ska uträtta framöver. Grunden är motioner från medlemmar, regioner och förbundsstyrelse. Kongressen beslutar också om ekonomi, stadgar, medlemsavgifter och väljer förbundsstyrelse. Varje år utom kongressår träffas 130 ombud vid ett förbundsråd för att behandla den årliga verksamheten och, när det är dags, dra upp riktlinjerna för avtalsförhandlingarna. Motionera när som helst Alla medlemmar i Unionen kan lämna förslag, motionera till sin klubb, regionrådet, förbundsrådet och kongressen. Dessutom kan medlemmarna när som helst motionera till regionstyrelsen och förbundsstyrelsen och få ett svar inom tre månader. 10

11 Kollektivavtal vårt viktigaste verktyg Ungefär 8 av 10 medlemmar i Unionen har kollektivavtal på sin arbetsplats. Avtalet är Unionens allra viktigaste verktyg för att garantera medlemmarna trygghet och inflytande på jobbet. Därför är en av Unionens mest angelägna uppgifter att se till så att så många som möjligt kan dra nytta av kollektivavtalets fördelar, som bland annat är: Tydliga och gemensamma regler om lön, arbetstid, övertid, semester och kompetensutveckling Rätt till ersättning vid övertid, restid och obekväm arbetstid Rätt att förhandla om lön och löneökning varje år Rätt till information och möjlighet att påverka villkoren på jobbet Bättre ersättning vid föräldraledighet, längre sjukdom och semester Garanterad tjänstepensionsförsäkring som ökar möjligheterna till bra pension I Unionen har vi kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer inom ett hundratal olika branscher. En arbetsgivare som är med i en arbetsgivarorganisation är normalt bunden av kollektivavtalets överenskommelser. Företag som inte är med i någon arbetsgivarorganisation kan teckna hängavtal också ett kollektivavtal direkt med Unionen. Kollektivavtalen är grunden för den svenska modellen där villkoren i varje bransch bestäms av fackförbunden och arbetsgivarna. I Unionen tror vi på modellen och försvarar den närhelst den ifrågasätts. Några av Unionens motparter: Teknikföretagen, Svensk Handel, Almega Tjänsteföretagen, Almega Tjänsteförbunden, TransportGruppen, IKEM, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Idea, IT & Telekomföretagen inom Almega, Medieföretagen, Visita, Livsmedelsföretagen, Bemanningsföretagen, Energiföretagens Arbetsgivarförening, Skogsindustrierna. 11

12 Ständigt på väg Unionen är ett nytt fackförbund och vi förnyar och utvecklar oss i takt med att medlemmarnas förväntningar och behov förändras. Ett exempel på hur vi har moderniserat medlemskapet är inkomstförsäkringen. Den ingår i medlemskapet och omfattar alla som är med i en svensk a-kassa. Unionens inkomstförsäkring garanterar vid arbetslöshet upp till 80 procent av inkomsten ända upp till kronor i månaden (du kan utöka skyddet genom en premie för fler ersättningsdagar och för inkomster upp till kronor i månaden). Vi erbjuder ett brett karriär- och kompetensprogram med tjänster som bland annat karriärcoach, cv-bank, cv-guide, karriärplanering och företagsupplysning. Våra medlemsförmåner Medlemmar i Unionen har tillgång till en lång rad förmåner. Bland annat medlemsförsäkringar, medlemslån, studiestöd och livförsäkring vid arbetslöshet. Alla medlemmar får också förbundstidningen Kollega. På vår webbplats unionen.se finns ett stort utbud av nyheter, fakta och tjänster. Medlemmarna har också tillgång till personligt anpassade sidor. Dessutom ger medlemskapet i Unionen förmånliga priser och rabatter på till exempel utbildningar, tidningar, resor och semesterboende. Medlemsavgifter Inkomst Månadsavgift kronor kronor kronor kronor 12

13 13

14 Unionens medlemskap i korthet y Nära dig 26 Unionenkontor över hela landet y Juridisk rådgivning och förhandlingshjälp y En av Sveriges bästa inkomstförsäkringar y Karriärtjänster y Utbildning, seminarier och nätverk y Möjlighet att påverka ditt arbetsliv y Lönecoachning och lönestatistik y Studiestöd, medlemsförsäkringar och andra förmåner Läs allt om Unionens medlemskap på unionen.se 14

15 Unionen ger dig krafter utöver det vanliga Som medlem i Unionen får du krafter utöver det vanliga på jobbet. Då menar vi krafter som du har nytta av varje dag. Som säkrar din trygghet, ger dig chansen att påverka och ökar dina möjligheter att utvecklas i yrkeslivet. Här är några av krafterna du får: Inkomstförsäkring. Ingår i medlemskapet och kompletterar a-kassan så att du kan få ersättning på upp till 80 procent av din inkomst upp till kr/månad i 150 dagar. Du kan också komplettera skyddet ända upp till kr/månad och 200 dagar. Juridisk hjälp. Som medlem har du alltid någon att fråga om dina rättigheter i lag och avtal och får förhandlingsstöd om det uppstår problem. Lönecoachning. Få koll på löneläget och vässa argumenten så att du inte säljer dig för billigt vid lönesamtalet eller anställningsintervjun. Karriärtjänster. Boka tid med en coach och prata om nästa steg i arbetslivet. Och hitta dina drivkrafter och kompetensbehov med våra karriärtjänster. En stark röst. Som Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet utnyttjar vi vår kraft för att påverka arbetsgivare och politiker i frågor som är viktiga för dig. Till exempel när det gäller kompetensutveckling, likabehandling och balansen mellan arbete och fritid. Just nu bjuder vi alla nya medlemmar på avgiften de 3 första månaderna. Därefter betalar du medlemsavgift utifrån din månadsinkomst: Din inkomst före skatt Förbundsavgift kr kr kr kr Kom ihåg A-kassan Avgiften till a-kassan tillkommer. Ett medlemskap i Unionen innebär inte att du automatiskt är ansluten till Unionens a-kassa. Vi rekommenderar att du är medlem i a-kassan, Unionens a-kassa eller någon annan svensk a-kassa. Klubbavgift Har du en Unionenklubb på arbetsplatsen kan den också ta ut en mindre klubbavgift. Hör med klubben vad som gäller på din arbetsplats. Jag vill bli medlem i Unionen Tre enkla sätt att bli medlem 1. Fyll i, vik ihop och skicka in formuläret här nedan. Vi betalar portot. 2. Ansök direkt på 3. Ring Namn Personnummer E-postadress Telefon Arbetsgivare, företagets fullständiga namn Arbetsplatsadress Postnr Ort Månadslön, före skatt Beskrivning av mina arbetsuppgifter och ansvar kr kr Jag är chef kr kr kr kr Jag vill bli medlem from ÅÅ MM Datum Namnteckning Jag godkänner samtidigt att mina personuppgifter behandlas och utlämnas för sådana ändamål som har med mitt medlemskap att göra.

16 Unionen Direkt Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre bli medlem Inkomstförsäkring Unionens A-KASSA Unionen nära dig Bergslagen Dalarna Gävleborg Göteborg Mellannorrland Mälardalen Norrbotten SjuHall Skaraborg/VÄST Skövde Trollhättan Småland Jönköping, Kalmar, Växjö Stockholm Sydost Sydväst Malmö, Helsingborg Uppland Värmland Västerbotten Skellefteå Umeå Öst Linköping Norrköping Östra Sörmland/Gotland Södertälje Visby Tnr: 1009:13 ISBN: Upplaga: ex Foto: Sune Fridell Illustration: Tove Hennix Tryck: NRS Okt 2013

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Arbeta utomlands. Håkan von Platen och Bo Ragnar Omarbetning av Hilkka Helle (2001) och Lena Lidberg (2009)

Arbeta utomlands. Håkan von Platen och Bo Ragnar Omarbetning av Hilkka Helle (2001) och Lena Lidberg (2009) Arbeta utomlands Arbeta utomlands Håkan von Platen och Bo Ragnar Omarbetning av Hilkka Helle (2001) och Lena Lidberg (2009) 4 5 Artikelnummer: 501 Upplaga: 8 000 ex Producerad: Mars 2009 Papper: Maxioffset

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer