Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utskottet för sysselsättning och sociala frågor"

Transkript

1 Europaparlamentet Utskottet för sysselsättning och sociala frågor EMPL_PV_(2018)1119_1 PROTOKOLL från sammanträdet den 19 november 2018 kl och den 20 november 2018 kl och kl BRYSSEL Sammanträdet öppnades måndagen den 19 november 2018 kl med utskottets förste vice ordförande och tillförordnad ordförande, Marita Ulvskog, som ordförande. 1. Godkännande av föredragningslistan EMPL_OJ (2018)1119_1 öredragningslistan godkändes med följande ändringar: Omröstningen om punkt 14, Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl och migrationsfonden, onden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, bordlades till EMPLutskottets sammanträde den 27 november Meddelanden från ordföranden 1. TOLKNING Alla språk fanns tillgängliga med undantag för maltesiska, finska och kroatiska. 2. BESÖKSGRUPPER Alessandra Mussolini tog emot en grupp på 35 ungdomar från sju europeiska länder som ingår i ett Erasmusprojekt med inriktning på sysselsättning och sociala frågor. Gruppen deltog i EMPLutskottets sammanträde den 20 november. 3. Justering av sammanträdesprotokoll 9 oktober 2018 PV PE v0100 Protokollet justerades. PV\ docx PE v0200 örenade i mångfalden

2 4. Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren EMPL/8/13736 ***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 C80264/2018 öredragande av yttrande: Deirdre Clune (PPE) Ansvarigt utskott: CULT* Michaela Šojdrová (PPE) Rådgivande utskott: DEVE*, BUDG, EMPL*, ENVI, REGI Behandling av ändringsförslag PA PE v0100 AM PE v0100 PR PE v0100 AM PE v0200 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 oktober 2018 kl Antagande i EMPLutskottet: 3 december 2018 Antagande i CULTutskottet: 4 februari 2019 öljande yttrade sig: Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Jasenko Selimovic, Lynn Boylan, Dominique Martin, Jean Lambert och kommissionen (Robert rance, EAC.B.3.001). 5. Erasmus: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott EMPL/8/13459 ***I2018/0191(COD) öredragande av yttrande: Emilian Pavel (S&D) Ansvarigt utskott: CULT Milan Zver (PPE) Rådgivande utskott: DEVE, BUDG, EMPL, ITRE Behandling av ändringsförslag COM(2018)0367 C80233/2018 PA PE v0100 AM PE v0100 PR PE v0100 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 23 oktober 2018 kl Omröstning i EMPLutskottet: 3 december 2018 Omröstning i CULTutskottet: 22 januari 2019 öljande yttrade sig: Emilian Pavel, Helga Stevens och Thomas Mann. Sammanträdet ajournerades kl PE v0200 2/321 PV\ docx

3 20 november 2018 kl Sammanträdet återupptogs kl med utskottets förste vice ordförande och tillförordnad ordförande, Marita Ulvskog, som ordförande. *** Elektronisk omröstning *** 6. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EUOsha) EMPL/8/07602 ***I 2016/0254(COD) COM(2016)0528 C80344/2016 öredragande: Czesław Hoc (ECR) Ansvarigt utskott: EMPL Rådgivande utskott: BUDG, ENVI Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar Beslut: Resultatet av omröstningen om den preliminära överenskommelsen från interinstitutionella förhandlingar, som bekräftades av Coreper den 9 november, var: 44 röster för, 3 röster emot och 2 nedlagda röster (se resultatet av omröstningen i bilaga II). 7. Europeiska fonden för förbättring av levnads och arbetsvillkor (Eurofound) EMPL/8/07604 ***I 2016/0256(COD) COM(2016)0531 C80342/2016 öredragande: Enrique Calvet Chambon (ALDE) Ansvarigt utskott: EMPL Rådgivande utskott: BUDG Beslut: Resultatet av omröstningen om den preliminära överenskommelsen från interinstitutionella förhandlingar, som bekräftades av Coreper den 9 november, var: 44 röster för, 3 röster emot och 2 nedlagda röster (se resultatet av omröstningen i bilaga II). 8. Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) EMPL/8/07605 ***I 2016/0257(COD) COM(2016)0532 C80343/2016 öredragande: Anne Sander (PPE) PV\ docx 3/321 PE v0200

4 Ansvarigt utskott: EMPL Rådgivande utskott: BUDG, JURI (AL) Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar Beslut: Resultatet av omröstningen om den preliminära överenskommelsen från interinstitutionella förhandlingar, som bekräftades av Coreper den 9 november, var: 45 röster för, 3 röster emot och 2 nedlagda röster (se resultatet av omröstningen i bilaga II). 9. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter EG/2018/003 EL/Attica publishing Grekland EMPL/8/ /2240(BUD) COM(2018)0667 C80430/2018 Ansvarigt utskott: BUDG Eider Gardiazabal Rubial (S&D) Rådgivande utskott: EMPL, REGI Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse PR PE v0100 AM PE v0100 Beslut: EMPLutskottet antog yttrandet med 45 röster för, 5 röster emot och 0 nedlagda röster (se resultatet av omröstningen i bilaga II.) 10. Samordning av de sociala trygghetssystemen EMPL/8/08764 ***I 2016/0397(COD) COM(2016)0815 C80521/2016 öredragande: Guillaume Balas (S&D) Ansvarigt utskott: EMPL Rådgivande utskott: BUDG Beslut: inget yttrande PR PE v0200 AM PE v0100 AM PE v0100 AM PE v0100 LIBE Beslut: inget yttrande EMM Beslut: inget yttrande PETI Soledad Cabezón Ruiz (S&D) AD PE v0300 AM PE v0100 Antagande av förslag till betänkande Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 januari 2018 kl PE v0200 4/321 PV\ docx

5 Beslut: EMPLutskottet antog betänkandet med 29 röster för, 19 röster emot och 5 nedlagda röster (se resultatet av omröstningen i bilaga II.) Resultatet av omröstningen om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar var: 32 röster för, 17 röster emot och 3 nedlagda röster. Efter omröstningen mottog sekretariatet ett skriftligt meddelande från Guillaume Balas som ville ändra sin röst avseende ändringsförslag 437 från () till (). Efter sammanträdet mottog ordföranden ett meddelande på Siôn Simons vägnar om att han ville ändra sin slutliga röst avseende betänkandet om samordning av de sociala trygghetssystemen från ( ) till (). Detta meddelande ändrar inte resultatet av slutomröstningen. 11. Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten EMPL/8/12523 ***I 2018/0064(COD) COM(2018)0131 C80118/2018 öredragande: Jeroen Lenaers (PPE) Ansvarigt utskott: EMPL Rådgivande utskott: BUDG Jens Geier (S&D) IMCO Beslut: inget yttrande TRAN Karima Delli (Verts/ALE) PR PE v0100 AM PE v0100 AM PE v0100 AM PE v0100 AM PE v0100 AD PE v0200 AM PE v0100 AD PE v0200 AM PE v0100 JURI Angel Dzhambazki (ECR) AD PE v0200 AM PE v0100 LIBE Emilian Pavel (S&D) AD PE v0300 AM PE v0100 EMM Jordi Solé (Verts/ALE) Antagande av förslag till betänkande Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 juli 2018 kl AD PE v0300 AM PE v0100 Beslut: EMPLutskottet antog betänkandet med 33 röster för, 6 röster emot och 9 nedlagda röster (se resultatet av omröstningen i bilaga II.) Resultatet av omröstningen om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar var: 33 röster för, 9 röster emot och 6 nedlagda röster. Den franska delegationen i ENgruppen lade fram ett minoritetsyttrande. PV\ docx 5/321 PE v0200

6 12. Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet EMPL/8/12691 ***I 2018/0081(COD) COM(2018)0171 C80130/2018 öredragande: Laura Agea (EDD) Ansvarigt utskott: EMPL Rådgivande utskott: ENVI Joëlle Mélin (EN) PR PE v0200 AM PE v0200 PA PE v0100 AM PE v0100 JURI Jiří Maštálka (GUE/NGL) AD PE v0200 AM PE v0100 Antagande av förslag till betänkande Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 september 2018 kl Beslut: EMPLutskottet antog betänkandet med 43 röster för, 0 röster emot och 2 nedlagda röster (se resultatet av omröstningen i bilaga II.) Resultatet av omröstningen om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar var: 39 röster för, 3 röster emot och 1 nedlagd röst. 13. Inrättande av programmet för rättigheter och värden EMPL/8/13474 ***I 2018/0207(COD) COM(2018)0383 C80234/2018 öredragande av yttrande: Jean Lambert (Verts/ALE) Ansvarigt utskott: LIBE* Bodil Valero (Verts/ALE) Rådgivande utskott: BUDG, EMPL, ENVI, CULT*, JURI, ACO, EMM*, PETI Antagande av förslag till yttrande Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 oktober 2018 kl PA PE v0100 AM PE v0100 PR PE v0200 AM PE v0100 Beslut: EMPLutskottet antog yttrandet med 38 röster för, 2 röster emot och 1 nedlagd röst (se resultatet av omröstningen i bilaga II.) Sekretariatet tog emot en begäran om korrigering av Dominique Martins slutliga röst om Jean Lamberts yttrande från (ingen röst) till (). *** Den elektroniska omröstningen avslutades. *** PE v0200 6/321 PV\ docx

7 15. Begränsning av dualismen på arbetsmarknaden: Tillsvidareanställning och andra instrument EMPL/8/14468 Redogörelse för en studie, Andrea Broughton, Ecorys UK. Sammanträdet ajournerades kl * * * 20 november 2018 kl Sammanträdet återupptogs kl med utskottets förste vice ordförande och tillförordnad ordförande, Marita Ulvskog, som ordförande. 16. Utfrågning med europeiska ungdomar i anslutning till det europeiska ungdomsevenemanget 2018 EMPL/8/14899 Diskussion öljande yttrade sig: Arthur Corazza, Guillemette Dejean, Christian Andersen Mølby, Elisabeth MorinChartier, Anthea McIntyre, Edouard Martin, Martina Dlabajová, Michael Detjen och Andriana Sukova (kommissionen, GD EMPL). 20 november 2018 kl Människorättsveckan: Presentation av rapporten Combating child poverty: an issue of fundamental rights från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter EMPL/8/14898 Diskussion öljande yttrade sig: Grigorios Tsioukas (RA) och Jean Lambert. 18. Kommande sammanträden 27 november 2018 kl (Bryssel) Sammanträdet avslutades kl Bilaga I omröstningar med namnupprop Samordning av de sociala trygghetssystemen Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet Inrättande av programmet för rättigheter och värden Bilaga II Slutliga omröstningslistor: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EUOsha) Europeiska fonden för förbättring av levnads och arbetsvillkor (Eurofound) Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) PV\ docx 7/321 PE v0200

8 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter EG/2018/003 EL/Attica publishing Grekland Samordning av de sociala trygghetssystemen Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet Inrättande av programmet för rättigheter och värden PE v0200 8/321 PV\ docx

9 ANNEX I RESULTS O ROLL CALL VOTES Contents Coordination of social security systems...10 Establishing a European Labour Authority...25 Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work...26 Establishing the Rights and Values programme...27 Key to symbols: : in favour : against 0 : abstention PV\ docx 9/321 PE v0200

10 Coordination of social security systems INAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE 29 ALDE EDD EN GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Robert Rochefort Laura Agea, Rosa D'Amato Dominique Martin, Joëlle Mélin Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo Lampros ountoulis David Casa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope ontagné, Elisabeth MorinChartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Marita Ulvskog Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 19 ALDE ECR GUE/NGL PPE S&D Martina Dlabajová, Ivo Vajgl Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská Rina Ronja Kari Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze, Romana Tomc Ole Christensen, Agnes Jongerius, Siôn Simon* 5 0 ALDE EN GUE/NGL Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Renate Weber Mara Bizzotto João Pimenta Lopes Corrections to votes and voting intentions PE v /321 PV\ docx

11 0 *After the meeting, the Chair received a communication on behalf of Mr Siôn Simon that he would like to change his final vote on the report on Coordination of social security systems from () to ().This communication does not alter the outcome of the final vote as recorded above. PV\ docx 11/321 PE v0200

12 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR GUE/NGL PPE Marian Harkin Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens Rina Ronja Kari Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Sven Schulze 39 ALDE ECR EDD EN GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Renate Weber Czesław Hoc, Jana Žitňanská Laura Agea, Rosa D'Amato Dominique Martin, Joëlle Mélin Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes Lampros ountoulis David Casa, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Verónica Lope ontagné, Elisabeth MorinChartier, Claude Rolin, Anne Sander, Romana Tomc Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 2 0 EN S&D Mara Bizzotto Ole Christensen PE v /321 PV\ docx

13 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR GUE/NGL PPE Marian Harkin Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Sven Schulze 40 ALDE ECR EDD EN GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Renate Weber Czesław Hoc, Jana Žitňanská Laura Agea, Rosa D'Amato Dominique Martin, Joëlle Mélin Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes Lampros ountoulis David Casa, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope ontagné, Elisabeth MorinChartier, Claude Rolin, Anne Sander, Romana Tomc Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 2 0 EN S&D Mara Bizzotto Ole Christensen PV\ docx 13/321 PE v0200

14 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR GUE/NGL PPE Marian Harkin Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Sven Schulze 39 ALDE ECR EDD EN GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Renate Weber Czesław Hoc, Jana Žitňanská Laura Agea, Rosa D'Amato Dominique Martin, Joëlle Mélin Patrick Le Hyaric Lampros ountoulis David Casa, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope ontagné, Elisabeth MorinChartier, Claude Rolin, Anne Sander, Romana Tomc Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 5 0 EN GUE/NGL S&D Mara Bizzotto Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes Ole Christensen PE v /321 PV\ docx

15 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR GUE/NGL PPE Marian Harkin, Ivo Vajgl Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Sven Schulze, Romana Tomc 40 ALDE ECR EDD EN GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Renate Weber Czesław Hoc, Jana Žitňanská Laura Agea, Rosa D'Amato Dominique Martin, Joëlle Mélin Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes Lampros ountoulis David Casa, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope ontagné, Elisabeth MorinChartier, Claude Rolin, Anne Sander Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Dietmar Köster, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 2 0 EN S&D Mara Bizzotto Ole Christensen PV\ docx 15/321 PE v0200

16 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR GUE/NGL PPE Marian Harkin Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens Rina Ronja Kari Jeroen Lenaers, Dennis Radtke, Sven Schulze 39 ALDE ECR EDD GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Renate Weber Czesław Hoc, Jana Žitňanská Laura Agea, Rosa D'Amato Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes Lampros ountoulis David Casa, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Verónica Lope ontagné, Thomas Mann, Elisabeth MorinChartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere Guillaume Balas, Brando Benifei, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Jakob von Weizsäcker Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 5 0 ALDE EN S&D António Marinho e Pinto Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin Ole Christensen PE v /321 PV\ docx

17 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR GUE/NGL PPE Marian Harkin, Ivo Vajgl Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens Rina Ronja Kari David Casa, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Sven Schulze 35 ALDE ECR EDD GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Renate Weber Czesław Hoc, Jana Žitňanská Laura Agea, Rosa D'Amato Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes Lampros ountoulis Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Verónica Lope ontagné, Elisabeth MorinChartier, Claude Rolin, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere Guillaume Balas, Brando Benifei, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Jakob von Weizsäcker Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 4 0 EN S&D Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin Ole Christensen PV\ docx 17/321 PE v0200

18 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR GUE/NGL PPE S&D Marian Harkin, Ivo Vajgl Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens Rina Ronja Kari Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Sven Schulze Guillaume Balas, Brando Benifei 34 ALDE ECR EDD GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Renate Weber Czesław Hoc, Jana Žitňanská Laura Agea, Rosa D'Amato Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes Lampros ountoulis David Casa, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Verónica Lope ontagné, Elisabeth MorinChartier, Claude Rolin, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Jakob von Weizsäcker Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 4 0 EN S&D Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin Ole Christensen PE v /321 PV\ docx

19 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR GUE/NGL PPE Marian Harkin, Ivo Vajgl Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens Rina Ronja Kari Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sven Schulze 37 ALDE ECR EDD GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Renate Weber Czesław Hoc, Jana Žitňanská Laura Agea, Rosa D'Amato Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes Lampros ountoulis David Casa, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Verónica Lope ontagné, Elisabeth MorinChartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere Guillaume Balas, Brando Benifei, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Jakob von Weizsäcker Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 4 0 EN S&D Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin Ole Christensen PV\ docx 19/321 PE v0200

20 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR GUE/NGL PPE Marian Harkin, Ivo Vajgl Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens Rina Ronja Kari Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Sven Schulze 36 ALDE ECR EDD GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Renate Weber Czesław Hoc, Jana Žitňanská Laura Agea, Rosa D'Amato Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes Lampros ountoulis David Casa, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Verónica Lope ontagné, Elisabeth MorinChartier, Claude Rolin, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere Guillaume Balas, Brando Benifei, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Jakob von Weizsäcker Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 4 0 EN S&D Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin Ole Christensen PE v /321 PV\ docx

21 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR PPE Marian Harkin, Ivo Vajgl Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Sven Schulze 39 ALDE ECR EDD EN GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Renate Weber Czesław Hoc, Jana Žitňanská Laura Agea, Rosa D'Amato Dominique Martin, Joëlle Mélin Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes Lampros ountoulis David Casa, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Verónica Lope ontagné, Elisabeth MorinChartier, Claude Rolin, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere Guillaume Balas, Brando Benifei, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Jakob von Weizsäcker Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 2 0 EN S&D Mara Bizzotto Ole Christensen PV\ docx 21/321 PE v0200

22 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR GUE/NGL PPE Marian Harkin, Ivo Vajgl Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens Rina Ronja Kari Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Sven Schulze 37 ALDE ECR EDD EN GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Renate Weber Czesław Hoc, Jana Žitňanská Laura Agea, Rosa D'Amato Dominique Martin, Joëlle Mélin Patrick Le Hyaric Lampros ountoulis David Casa, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Verónica Lope ontagné, Elisabeth MorinChartier, Claude Rolin, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere Guillaume Balas, Brando Benifei, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Jakob von Weizsäcker Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 2 0 EN S&D Mara Bizzotto Ole Christensen PE v /321 PV\ docx

23 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR EN PPE Marian Harkin, Ivo Vajgl Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská Dominique Martin David Casa, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Jeroen Lenaers, Verónica Lope ontagné, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Sven Schulze Tom Vandenkendelaere 29 ALDE EDD GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Renate Weber Laura Agea, Rosa D'Amato Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes Lampros ountoulis Elisabeth MorinChartier, Claude Rolin, Anne Sander, Romana Tomc Guillaume Balas, Brando Benifei, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Jakob von Weizsäcker Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 2 0 EN S&D Mara Bizzotto Ole Christensen PV\ docx 23/321 PE v0200

24 ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE ON AM ALDE ECR PPE Marian Harkin Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Sven Schulze 37 ALDE ECR EDD GUE/NGL NI PPE S&D VERTS/ALE Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Manfred Weber Czesław Hoc, Jana Žitňanská Laura Agea, Rosa D Amato Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes Lampros ountoulis David Casa, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope ontagné, Elisabeth MorinChartier, Claude Rolin, Anne Sander, Romana Tomc Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Jakob von Weizsäcker Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs 5 0 EN GUE/NGL S&D Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin Rina Ronja Kari Ole Christensen PE v /321 PV\ docx

25 Establishing a European Labour Authority INAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE 33 ALDE EDD PPE S&D VERTS/ALE Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber Laura Agea, Rosa D'Amato Georges Bach, David Casa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope ontagné, Thomas Mann, Elisabeth MorinChartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, lavio Zanonato Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 6 ECR EN GUE/NGL NI Anthea McIntyre, Helga Stevens Dominique Martin, Joëlle Mélin João Pimenta Lopes Lampros ountoulis 9 0 ECR EN GUE/NGL PPE Czesław Hoc Mara Bizzotto Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo Danuta Jazłowiecka, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Ádám Kósa Corrections to votes and voting intentions 0 PV\ docx 25/321 PE v0200

26 Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work INAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE 43 ALDE ECR EDD EN GUE NI PPE S&D VERTS/ALE Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens Laura Agea, Rosa D'Amato Mara Bizzotto Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo Lampros ountoulis Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope ontagné, Thomas Mann, Elisabeth MorinChartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Peter Simon, Marita Ulvskog, lavio Zanonato Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke EN Dominique Martin, Joëlle Mélin Corrections to votes and voting intentions 0 PE v /321 PV\ docx

27 Establishing the Rights and Values programme INAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED OR OPINION 38 ALDE ECR GUE/NGL PPE S&D VERTS/ALE Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo Georges Bach, David Casa, Ádám Kósa, Agnieszka KozłowskaRajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope ontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, lavio Zanonato Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 2 EN NI Mara Bizzotto Lampros ountoulis 1 0 EDD Rosa D'Amato Corrections to votes and voting intentions 0 After the meeting, the Chair received a communication from Mr Dominique Martin that he intended to vote () on the opinion on Establishing the Rights and Values programme.this communication does not alter the outcome of the final vote as recorded above. PV\ docx 27/321 PE v0200

28 ANNEX II VOTING LISTS Contents Establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EUOSHA) and repealing Council (EC) 2062/ Establishing the European oundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound) and repealing Council (EEC) No 1365/ Establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) and repealing (EEC) No 337/ Opinion on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment und (EG) for the case EG/2018/003 EL/Attica publishing from BUDG(COM(2018)0667 final)...32 DRAT report by Guillaume Balas on the proposal amending (EC) No on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Reg. (EC) No...33 DRAT report on Establishing a European Labour Authority 2018/0064 (COD) DRAT report on Protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work 2018/0081(COD) DRAT opinion on Establishing the Rights and Values Programme 2018/0207 (COD) PE v /321 PV\ docx

29 VOTING LIST Establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EUOSHA) and repealing Council (EC) 2062/94 Rapporteur: Czesław HOC ***I 2016/0528(COM) 2016/0254 (COD) C80344/2016 Vote on the provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations, and confirmed by COREPER on 9 November (Rollcall vote) In favour Against Abstentions PV\ docx 29/321 PE v0200

30 VOTING LIST Establishing the European oundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound) and repealing Council (EEC) No 1365/75 Rapporteur: Enrique CALVET CHAMBON ***I 2016/0531(COM) 2016/0256 (COD) C8 0342/2016 Vote on the provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations, and confirmed by COREPER on 9 November (Rollcall vote) In favour Against Abstentions PE v /321 PV\ docx

31 VOTING LIST Establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) and repealing (EEC) No 337/75 Rapporteur: Anne SANDER ***I 2016/0532(COM) 2016/0257 (COD) C80343/2016 Vote on the provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations, and confirmed by COREPER on 9 November (Rollcall vote) In favour Against Abstentions PV\ docx 31/321 PE v0200

32 VOTING LIST Opinion on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment und (EG) for the case EG/2018/003 EL/Attica publishing from BUDG(COM(2018)0667 final) VOTE on the letter or against abstention(s) PE v /321 PV\ docx

33 DRAT report by Guillaume Balas on the proposal amending (EC) No on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Reg. (EC) No (COM(2016)815 C80521/ /0397 (COD)) INAL VOTING LIST Concerned text ; Article 1 point c ; point i point 1 point ii ; point va, point i; point vb ; point vb a ; point vb b Article 3 point a ; Article 3 point ba ; Title III Chapter 1 title; Article 25; Article 27 title; Article 27 paragraph 3 ; Article 28 subparagraph 1 ; Article 30 ; Chapter 1a AM Tabled by Remarks Vote COMP A S&D, EPP, GUE/NGL, Greens/EA Replaces AM , 224, 225, , , , , /2/0 PV\ docx 33/321 PE v0200

34 Concerned text point 9 point a ; Article 1 point c point 9 Article 1 point 9 point a ; Article 1 point c point 9 point a ; Article 1 point c point 9 point a ; Article 1 AM Tabled by Remarks Vote COMP A AM 203 AM 204 AM 205 Marita Ulvskog Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Kostadinka Kuneva Marian Harkin, Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon Jean Lambert No vote, Replaces AM alls if COMP A is, Seeks to delete alls if COMP A is, Seeks to delete, Identical, vote as one AM 206 COMP A Replaces AM 207, 208 AM 207 Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, alls if COMP A, AM 203 is PE v /321 PV\ docx

35 Concerned text point c point 9 point a ; Article 1 point c point 9 point b ; point i point 1 point ii AM Tabled by Remarks Vote Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann AM 208 Jean Lambert alls if COMP A, AM 203, 207 is COMP A AM 209 AM 212 AM 213 Marian Harkin, Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Kostadinka Kuneva Marian Harkin, Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon, Jasenko Selimovic No vote, Replaces AM alls if COMP A, AM 203 is, seeks to delete alls if COMP A, AM 203, 209 is, identical, vote as one AM 210 Jean Lambert alls if COMP A, AM 203, 209, PV\ docx 35/321 PE v0200

36 Concerned text point 9 point c ; point va point i AM Tabled by Remarks Vote AM 211 COMP A Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann 212, 213 is, Identical, vote as one No vote, Replaces AM point 9 point c a ; point va point 9 point c ; point va point i AM 218 AM 214 Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort alls if COMP A is alls if COMP A, AM 203, 218 is, Seeks to delete AM 215 Jean Lambert alls if COMP A, AM 203, 218, 214 is AM 216 Sven alls if COMP A, AM 203, 218, Schulze, 214, 215 is PE v /321 PV\ docx

37 Concerned text point 9 point d ; point vb AM Tabled by Remarks Vote AM 217 Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Kostadinka Kuneva alls if COMP A, AM 203, 218, 214, 215, 216 is COMP A No vote AM 219 Jean Lambert alls if COMP A, AM 203 is AM 220 Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann alls if COMP A, AM 203, 219 is AM 221 Marian Harkin, Jasenko alls if COMP A, AM 203, 219, 220 is, identical, vote as one PV\ docx 37/321 PE v0200

38 Concerned text point 9 point d ; point v c point 9 a ; Article 3 point a point 10 Article 3 point ba AM Tabled by Remarks Vote AM 222 PETI 19 AM 223 COMP A AM 224 Selimovic Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López PETI Helga Stevens Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann Jean Lambert alls if COMP A is No vote, Replaces AM 224, 225 alls if COMP A is, Identical, vote as one, AM 225 COMP A Replaces AM 226, 227, 228 AM 226 Marita alls if COMP A is, Ulvskog Seeks to delete, AM 227 Sven Identical, vote as one Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter PE v /321 PV\ docx

39 Concerned text point 10 Article 3 point b b Article 4 point 11 Article 4 point 11; Article 4 paragraph 2 AM Tabled by Remarks Vote AM 228 AM 229 Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann Jean Lambert Helga Stevens COMP M S&D, GUE/NGL, Greens/EA 230 Sven Schulze, Georges Bach, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Elisabeth Morin Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Thomas Mann, Sofia Ribeiro AM 20 Guillaume Balas AM 231 Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López AM 232 Renate Weber AM 233 Jean Lambert alls if COMP A is Replaces AM 20, 6875, , PETI 20 alls if COMP M is, Seeks to delete alls if COMP M is, Seeks to delete, Identical, vote as one 44/6/0 PV\ docx 39/321 PE v0200

40 Concerned text point 11 a ; AM Tabled by Remarks Vote AM 234 AM 235 AM 236 AM 237 AM 238 AM 239 AM 240 PETI 20 AM 241 Ádám Kósa Elena Gentile Marian Harkin Czeslaw Hoc, Zdzislaw Krasnodebski, Kosma Zlotowski Georgi Pirinski Sven Schulze, Georges Bach, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Danuta Jazlowiecka, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Elisabeth Morin Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Thomas Mann Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Kostadinka Kuneva PETI Sven Schulze, Georges Bach, Csaba 17/33/0 PE v /321 PV\ docx

41 Concerned text Article 4 a point 12 point a ; Article 11 paragraph 2 point 12 point a a ; Article 11 paragraph 3 point c AM Tabled by Remarks Vote COMP C AM 242 AM 243 Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Elisabeth Morin Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Thomas Mann S&D, EPP, GUE/NGL, Greens/EA Marita Ulvskog Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann Replaces AM /0/2 alls if COMP C is, Seeks to delete alls if COMP C, AM 242 is AM 244 Jean Lambert alls if COMP C, AM 242, 243 is AM 245 Sven Schulze, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Thomas Mann, Sofia Ribeiro 47/1/0 AM 246 Guillaume PV\ docx 41/321 PE v0200

42 Concerned text point 12 point a a ; Article 11 paragraph 4 point 12 point b ; Article 11 paragraph 5 Article 12 ; 987/2009 Article 14 paragraph 4a ; Article 15 ; Article 15 a ; Article 15 a AM Tabled by Remarks Vote AM 247 AM 248 COMP T ALT. COMP T Balas 43/7/0 Guillaume Balas Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Thomas Mann S&D, GUE/NGL, Greens/EA SPLIT VOTE (requested by Greens/EA): Part 1: 1st paragraph An activity as...is located. Part 2: 2nd paragraph However, a member of...two Member States. alls if Part 1 is rejected alls if AM 247 is Replaces AM 23, , , , 580, 591 EPP, ALDE Replaces AM 23, , , , 580, 28/23/0 2/45/3 27/24/0 PE v /321 PV\ docx

43 Concerned text Article 12 ; 987/2009 Article 14 paragraph 4a ; Article 15 ; Article 15 a COMP T point 13 ; ALT. COMP T Article 12 AM 249 Marita Ulvskog point 13 ; Article 12 title point 13 ; Article 12 AM Tabled by Remarks Vote AM 250 AM 251 AM 257 AM 256 Joëlle Mélin, Dominique Martin Czeslaw Hoc, Zdzislaw Krasnodebski, Kosma Zlotowski Joëlle Mélin, Dominique Martin Agnes Jongerius alls if COMP T is No vote, Replaces AM 23, , , 591 No vote, Replaces AM 23, , alls if COMP T, ALT. COMP T is, Seeks to delete alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249 is alls if COMP T, ALT. COMP T is, compatible with AM 249, Seeks to delete alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251 is alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257 is AM 253 AM 264 Martina Dlabajová, Renate Weber Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Kostadinka alls if COMP T, AM 249, 251, 257, 256 is alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253 is PV\ docx 43/321 PE v0200

44 Concerned text AM Tabled by Remarks Vote Kuneva PETI 21 PETI alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264 is AM 252 Maria Arena alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264, PETI 21 is AM 21 Guillaume Balas alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264, PETI 21, AM 252 is AM 254 Helga Stevens alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264, PETI 21, AM 252, 21 is AM 255 Guillaume Balas alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264, PETI 21, AM 252, 21, 254 is AM 262 Emilian Pavel alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264, PETI 21, AM 252, 21, 254, 255 is AM 258 AM 259 AM 260 Danuta Jazlowiecka, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Jasenko Selimovic Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Georges alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264, PETI 21, AM 252, 21, 254, 255, 262 is alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264, PETI 21, AM 252, 21, 254, 255, 262, 258 is, Identical, vote as one PE v /321 PV\ docx

45 Concerned text point 13 ; Article 12 a AM Tabled by Remarks Vote AM 261 Bach, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Elisabeth Morin Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Thomas Mann, Sofia Ribeiro Georgi Pirinski alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264, PETI 21, AM 252, 21, 254, 255, 262, 258, 259, 260 is AM 265 Jean Lambert alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264, PETI 21, AM 252, 21, 254, 255, 262, 258, 259, 260, 261 is AM 263 Claude Rolin alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264, PETI 21, AM 252, 21, 254, 255, 262, 258, 259, 260, 261, 265 is AM 267 AM 266 Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli Jeroen Lenaers alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264, PETI 21, AM 252, 21, 254, 255, 262, 258, 259, 260, 261, 265, 263 is alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 251, 257, 256, 253, 264, PETI 21, AM 252, 21, 254, 255, 262, 258, 259, 260, 261, 265, 263, 267 is AM 268 Maria Arena alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249 is AM 269 Czeslaw Hoc, alls if COMP T, ALT. COMP T, PV\ docx 45/321 PE v0200

46 Concerned text point 13 ; Article 12 paragraph 2 AM Tabled by Remarks Vote AM 270 AM 22 AM 271 PETI 22 AM 272 Zdzislaw Krasnodebski, Kosma Zlotowski Joëlle Mélin, Dominique Martin Guillaume Balas Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Kostadinka Kuneva PETI Agnes Jongerius is, compatible with AM 249, Seeks to delete alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249 is alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 270 is, Identical, vote as one alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 270, 22, 272, PETI 22 is AM 277 AM 278 AM 273 Martina Dlabajová, Renate Weber Danuta Jazlowiecka, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 270, 22, 272, PETI 22, AM 272 is, Identical, vote as one alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 270, 22, 272, PETI 22, AM 272, 277, 278 is AM 274 Claude Rolin alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 270, 22, 272, PETI 22, AM 272, 277, 278, 273 is AM 276 Jeroen Lenaers alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 270, 22, 272, PETI 22, AM 272, 277, 278, 273, 274 is AM 280 Helga alls if COMP T, ALT. COMP T, PE v /321 PV\ docx

47 Concerned text point 13 ; Article 12 paragraph 2 a point 13 ; Article 12 paragraph 2 a point 13 ; Article 12 paragraph 2 a point 13 ; Article 12 paragraph 2 a AM Tabled by Remarks Vote AM 275 Stevens AM 249, 270, 22, 272, PETI 22, AM 272, 277, 278, 273, 274, 276 is Emilian Pavel alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 270, 22, 272, PETI 22, AM 272, 277, 278, 273, 274, 276, 280 is AM 279 Elena Gentile alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 270, 22, 272, PETI 22, AM 272, 277, 278, 273, 274, 276, 280, 275 is AM 23 AM 282 AM 284 AM 286 Guillaume Balas Jeroen Lenaers Emilian Pavel Sven Schulze, Dieter Lebrecht Koch, Danuta Jazlowiecka, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Elisabeth alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249 is alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 23 is alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 23, 282 is alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249, 23, 282, 284 is PV\ docx 47/321 PE v0200

48 Concerned text point 13 ; Article 12 paragraph 2 a point 13 ; Article 12 paragraph 2 a point 13 ; Article 12 paragraph 2 a point 13 ; Article 12 paragraph 2 a point 13 ; Article 12 paragraph 2 a AM Tabled by Remarks Vote AM 281 AM 283 AM 285 PETI 23 Morin Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Thomas Mann, Sofia Ribeiro Agnes Jongerius Danuta Jazlowiecka, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva PETI alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249 is alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249 is Identical, vote as one 23/26/2 AM 287 Jean Lambert alls if AM 289, PETI 23 is 24/27/0 PE v /321 PV\ docx

49 Concerned text point 13 ; Article 12 paragraph 2 a Article 13 ; 987/2009 Article 14 paragraph 8 a ; Article 14 0 AM Tabled by Remarks Vote AM 288 COMP S Joëlle Mélin, Dominique Martin S&D, GUE/NGL, Greens/EA alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 249 is Replaces AM 52, 289, 290, 573, /22/0 point 13 a ; Article 13 point 13 b ; Article 13 paragraph 3 point 14 ; Article 13 COMP S No vote, Replaces AM 289, 290 AM 289 Guillaume alls if COMP S is Balas AM 290 Elisabeth alls if COMP S, AM 289 is Morin Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier AM 291 Elisabeth alls if COMP S is Morin Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy AM 292 AM 293 Didier Helga Stevens Martina Dlabajová, Renate Weber paragraph 4 a AM 294 Jean Lambert Seeks to delete, Identical, vote as one 31/19/0 PV\ docx 49/321 PE v0200

50 Concerned text point 14 a ; Article 15 a point 14 a ; Article 16 point 14 b ; Article 16 point 14 a ; Article 16 a point 14 a ; Article 16 a point 14 a ; AM Tabled by Remarks Vote AM 295 AM 24 AM 296 AM 25 Jeroen Lenaers Guillaume Balas Agnes Jongerius Guillaume Balas alls if AM 291, 292, 293 are 34/13/5 Seeks to delete 3/44/3 alls if AM 296 is 21/28/0 AM 297 Maria Arena alls if COMP T, ALT. COMP T, is AM 298 AM 26 Elisabeth Morin Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier Guillaume Balas alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 297 is alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 296, 297 is, Identical, vote as one PE v /321 PV\ docx

51 Concerned text Article 16 a point 14 a ; Article 16 a point 14 a ; Article 16 a point 14 a ; Title III Chapter 1 title AM Tabled by Remarks Vote AM 300 Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Kostadinka Kuneva AM 299 Claude Rolin alls if COMP T, ALT. COMP T, AM 296, 297, 26, 300 is COMP A AM 301 AM 302 Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Georges Bach, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof No vote, Replaces AM 301, 302, 303 alls if COMP A is, Vote as one, identical PV\ docx 51/321 PE v0200

52 Concerned text Article 19 AM Tabled by Remarks Vote AM 303 COMP D AM 304 AM 305 AM 306 AM 307 Hetman, Marek Plura, Thomas Mann Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Kostadinka Kuneva S&D, EPP, GUE/NGL, Greens/EA Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto Jean Lambert Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, João Replaces AM /5/1 alls if COMP D is, Identical, vote as one PE v /321 PV\ docx

53 Concerned text : Article 20 title; Article 20 paragraph 2 point 14 d ; Article 20 title point 14 b ; Article 20 paragraph 2 AM Tabled by Remarks Vote COMP E COMP E AM 308 COMP E AM 309 AM 310 Pimenta Lopes, Kostadinka Kuneva S&D, EPP, GUE/NGL, Greens/EA Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann Jean Lambert Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, AM /3/0 No vote, Replaces AM 308 alls if COMP E is No vote, Replaces AM 309, 310 alls if COMP E is, Identical, vote as one PV\ docx 53/321 PE v0200

54 Concerned text point 14 a ; Article 25 point 14 g ; Article 25 point 14 b ; Article 27 title point 14 i ; Article 27 title AM Tabled by Remarks Vote COMP A AM 311 AM 312 COMP A AM 313 Marek Plura, Thomas Mann Sven Schulze, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann Jean Lambert Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, No vote, Replaces AM 311, 312 alls if COMP A is, vote as one, identical No vote, Replaces AM 313 alls if COMP A is PE v /321 PV\ docx

55 Concerned text point 14 c ; Article 27 paragraph 3 point 9 point d a ; point vb a point 9 point d a ; point vb b AM Tabled by Remarks Vote COMP A AM 314 AM 315 COMP A COMP A Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann Jean Lambert No vote, Replaces AM 314, 315 alls if COMP A is, Identical, vote as one No vote, Replaces AM No vote, Replaces AM COMP A No vote, PV\ docx 55/321 PE v0200

56 Concerned text point 14 d, Article 28 subparagraph 1 point 14 a, Article 28 paragraph 2 point 14 b, Article 28 AM Tabled by Remarks Vote AM 316 AM 317 Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Danuta Jazlowiecka, Csaba Sógor, Dieter Lebrecht Koch, Agnieszka Kozlowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura, Thomas Mann Marian Harkin, Nathalie Griesbeck, Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto Replaces AM alls if COMP A is alls if COMP A, AM 316 is AM 318 Jean Lambert alls if COMP A, AM 316, 317 is AM 319 Pascal Arimont, Claude Rolin AM 320 Pascal Arimont, Claude Rolin 28/14/10 Vote only if AM 319 is 28/13/10 PE v /321 PV\ docx

Plenarhandling *** REKOMMENDATION

Plenarhandling *** REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0252/2016 29.8.2016 *** REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning och om upphävande av

Läs mer

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. PROTOKOLL från sammanträdet den 23 juni 2015 kl och kl

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. PROTOKOLL från sammanträdet den 23 juni 2015 kl och kl Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor EMPL_PV(2015)0623_1 PROTOKOLL från sammanträdet den 23 juni 2015 kl. 9.00 12.30 och kl. 15.00 18.30 BRYSSEL Sammanträdet öppnades

Läs mer

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A8-0066/

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A8-0066/ EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 26.3.2015 A8-0066/2015 * BETÄNKANDE om utkastet till rådets beslut om inrättande av kommittén för socialt skydd och om upphävande av beslut 2004/689/EG (05126/2015

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG

ÄNDRINGSFÖRSLAG Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2017/0355(COD) 28.6.2018 ÄNDRINGSFÖRSLAG 313-604 Förslag till betänkande Enrique Calvet Chambon (PE621.099v01-00) Tydliga och

Läs mer

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV A8-0243/

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV A8-0243/ EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 23.7.2015 A8-0243/2015 *** REKOMMENDATION utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års

Läs mer

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0119/

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0119/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0119/2019 28.2.2019 BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2017/2279(INI) från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2017/2279(INI) från utskottet för sysselsättning och sociala frågor Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2017/2279(INI) 22.3.2018 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för regional utveckling

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2014/2150(INI) från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2014/2150(INI) från utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 28.5.2015 2014/2150(INI) YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga frågor över

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EUROPAPARLAMENTET Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2014/2240(INI) 2.6.2015 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ITRE(2017)0424_1 Sammanträde Måndagen den 24 april 2017 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 25 april

Läs mer

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0102/

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0102/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0102/2017 29.3.2017 ***I BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer

Läs mer

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A8-0247/

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A8-0247/ EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 30.7.2015 A8-0247/2015 BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet (2014/2236(INI)) Utskottet för sysselsättning

Läs mer

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2095(INI) 18.2.2016 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för medborgerliga fri-

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG

ÄNDRINGSFÖRSLAG Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2321(INI) 1.4.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 151-377 Förslag till betänkande Brando Benifei (PE575.366v01-00) Flyktingar: social delaktighet

Läs mer

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0293/

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0293/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0293/2018 27.9.2018 BETÄNKANDE om rollen för anställdas finansiella deltagande i skapandet av arbetstillfällen och återaktivering av de arbetslösa (2018/2053(ΙΝΙ))

Läs mer

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0118/

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0118/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0118/2017 30.3.2017 BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2015 (2016/2171(DEC))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EUROPAPARLAMENTET Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2014/2228(INI) 1.4.2015 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för internationell handel

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG

ÄNDRINGSFÖRSLAG EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 18.12.2014 2014/0124(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 72-318 Förslag till betänkande Georgi Pirinski (PE539.484v01-00) Inrättande av ett

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA LIBE(2017)0112_1 Sammanträde Torsdagen den 12 januari 2017

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/2024(BUD) 12.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 Thomas Händel (PE580.767v01-00) Budgeten för 2017 mandat för trepartsmötet (2016/2024(BUD))

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG

ÄNDRINGSFÖRSLAG Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2017/0085(COD) 20.4.2018 ÄNDRINGSFÖRSLAG 19-262 Förslag till betänkande David Casa (PE618.193v01-00) Balans mellan arbete och

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/2349(INI) från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/2349(INI) från utskottet för sysselsättning och sociala frågor Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2349(INI) 29.9.2016 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för transport och turism

Läs mer

FÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

FÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 18.5.2015 2014/2210(INI) YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-309

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-309 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 21.5.2015 2014/2237(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-309 Förslag till betänkande Inês Cristina Zuber (PE554.950v01-00) Att minska ojämlikhet,

Läs mer

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor EMPL_PV(2014)1201_1 PROTOKOLL från sammanträdet den 1 december 2014 kl. 15.00 18.30 och den 2 december 2014 kl. 8.00 12.30 och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-67

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-67 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2014/2208(INI) 9.4.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-67 Tiziana Beghin (PE549.113v01-00) Resurseffektivitet: i riktning mot en cirkulär

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EUROPAPARLAMENTET Utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor EMPL_PV (2014)0929_1 PROTOKOLL från sammanträdet den 30 september 2014 kl. 10.00 12.30 BRYSSEL Sammanträdet öppnades tisdagen

Läs mer

FÖRSLAG 2014-2019. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

FÖRSLAG 2014-2019. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2014/2160(INI) 1.6.2015 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 18-51

ÄNDRINGSFÖRSLAG 18-51 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 30.1.2015 2013/0390(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 18-51 Förslag till betänkande Elisabeth Morin-Chartier (PE541.670v01-00) om förslaget

Läs mer

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0076/

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0076/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0076/2016 5.4.2016 BETÄNKANDE om tillämpningen av rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ENVI(2014)1105_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Onsdagen den 5 november 2014 kl. 9.00 12.30 och kl. 15.00

Läs mer

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0008/

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0008/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0008/2018 26.1.2018 *** REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-382

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-382 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2107(INI) 14.07.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-382 Förslag till betänkande Ole Christensen (PE557.257v01-00) EU:s strategiska ram

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA (2018)0326_1 Sammanträde Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 9.00 12.30 och kl. 14.30 16.30 Bryssel Lokal: Altiero Spinelli

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-117

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-117 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2006(INI) 8.5.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-117 Jana Žitňanská (PE552.089v01-00) Främjande av ungt företagande genom utbildning

Läs mer

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0400/

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0400/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0400/2017 11.12.2017 *** REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta

Läs mer

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A8-0241/

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A8-0241/ EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 23.7.2015 A8-0241/2015 BETÄNKANDE om rapporten om genomförandet, resultaten och en samlad bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling. om EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden (2015/2061(INI))

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling. om EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden (2015/2061(INI)) EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 24.7.2015 A8-0244/2015 BETÄNKANDE om EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden (2015/2061(INI)) Utskottet för den inre marknaden

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/2327(ΙΝΙ) från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/2327(ΙΝΙ) från utskottet för sysselsättning och sociala frågor Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2327(ΙΝΙ) 17.11.2016 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för kultur och utbildning

Läs mer

Result of roll-call votes of October 2016

Result of roll-call votes of October 2016 Committee on Industry, Research and Energy Result of roll-call votes of 12-13 October 2016 Table of Contents 1. Measures to safeguard the security of gas supply J. Buzek... 2 2. Establishing an information

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenar handling 13.5.2015 B8-0460/2015 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om den förteckning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 11.11.2014 2014/2156(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60 David Casa (PE539.693v01-00) Europeiska investeringsbanken Årsrapport för 2013

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG

ÄNDRINGSFÖRSLAG EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2014/0002(COD) 5.2.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 45-350 Förslag till betänkande Heinz K. Becker (PE544.332v02-00) Europeiskt nätverk för

Läs mer

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0364/

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0364/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0364/2017 23.11.2017 * BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Chiles, Islands och

Läs mer

Diskussionspunkter (II) 2. Möte i rådet (konkurrenskraft: inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor) den 18 och 19 februari 2019: dagordning

Diskussionspunkter (II) 2. Möte i rådet (konkurrenskraft: inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor) den 18 och 19 februari 2019: dagordning Europeiska unionens råd Bryssel den 31 januari 2019 (OR. en) 5737/1/19 REV 1 OJ CRP1 4 PRELIMINÄR DAGORDNING STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Justus Lipsius-byggnaden, Bryssel 30 januari

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utrikesfrågor (2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 19.00 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00 12.30

Läs mer

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0051/

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0051/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0051/2017 3.3.2017 * BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark (12212/2016

Läs mer

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0174/

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0174/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0174/2017 27.4.2017 *** REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan unionen och Konungariket

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A8-0391/10. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV A8-0391/10. Ändringsförslag 11.1.2017 A8-0391/10 Ändringsförslag 10 Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela Šojdrová, Pascal

Läs mer

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. PROTOKOLL från sammanträdet den 7 februari 2019 kl BRYSSEL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. PROTOKOLL från sammanträdet den 7 februari 2019 kl BRYSSEL Europaparlamentet 2014 2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor EMPL_PV(2019)0207_1 PROTOKOLL från sammanträdet den 7 februari 2019 kl. 10.30 12.00 BRYSSEL Sammanträdet öppnades torsdagen den

Läs mer

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0281/

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0281/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0281/2016 5.10.2016 *** REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken

Läs mer

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Förteckning över ledamöter Ledamöter Iratxe GARCÍA PÉREZ Ordförande Barbara MATERA João PIMENTA LOPES Portugal Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Läs mer

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0022/

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0022/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0022/2019 23.1.2019 *** REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG

ÄNDRINGSFÖRSLAG Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0359(COD) 2.6.2017 ÄNDRINGSFÖRSLAG 18-298 Förslag till yttrande Edouard Martin (PE601.220v02-00) Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2094(INI) 7.12.2015 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för kvinnors rättigheter

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för internationell handel 13.11.2014 2014/0177(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/0263(COD) från fiskeriutskottet. till utskottet för regional utveckling

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/0263(COD) från fiskeriutskottet. till utskottet för regional utveckling Europaparlamentet 2014-2019 Fiskeriutskottet 2015/0263(COD) 16.6.2016 YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för regional utveckling över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 19.3.2015 A8-0053/2015 ***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/2284(INI) från utskottet för internationell handel

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/2284(INI) från utskottet för internationell handel Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2015/2284(INI) 25.4.2016 YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över verksamheten

Läs mer

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2201(INI) 4.6.2010 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för internationell handel

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-99

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-99 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2042(INI) 16.9.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-99 Förslag till betänkande Sven Schulze (PE554.913v01-00) Genomförande av det europeiska

Läs mer

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0306/

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0306/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0306/2018 2.10.2018 *** REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Federationen

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 04-09 Plenarhandling B8-0/06 6..06 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel. i arbetsordningen om teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar

Läs mer

JOBBET SOM DÖDS- FÄLLA. En rapport om hur farorna i arbetslivet negligeras av extremhögern.

JOBBET SOM DÖDS- FÄLLA. En rapport om hur farorna i arbetslivet negligeras av extremhögern. JOBBET SOM DÖDS- FÄLLA En rapport om hur farorna i arbetslivet negligeras av extremhögern. Arbetsmiljön för vanligt folk En bra arbetsmiljö för alla som arbetar måste vara målet, och en arbetsplats som

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA (2015)0922_1 Sammanträde Tisdagen den 22 september 2015 kl.

Läs mer

OMRÖSTNINGSRESULTAT. Förkortningar och symboler

OMRÖSTNINGSRESULTAT. Förkortningar och symboler OMRÖSTNINGSRESULTAT BILAGA Förkortningar och symboler + antogs - förkastades bortföll T drogs tillbaka ONU (...,...,...) omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster) EO (...,...,...)

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor LIBE(2015)0121_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Onsdagen den 21 januari 2015

Läs mer

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0343/

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0343/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0343/2016 21.11.2016 * BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 01/03/2013. ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III - KOMMISSIONEN - AVDELNINGARNA 04 och 40

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 01/03/2013. ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III - KOMMISSIONEN - AVDELNINGARNA 04 och 40 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 01/03/2013 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III - KOMMISSIONEN - AVDELNINGARNA 04 och 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 02/2013 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2009/2002(BUD) från utskottet för sysselsättning och sociala frågor. till budgetutskottet

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2009/2002(BUD) från utskottet för sysselsättning och sociala frågor. till budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2002(BUD) 8.9.2009 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

ARBETSDOKUMENT. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet

ARBETSDOKUMENT. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.1.2016 ARBETSDOKUMENT om genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt

Läs mer

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04.

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 21.6.2013 2011/0276(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 543 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04.00) Ändrat

Läs mer

Icke lagstiftande verksamhet 14798/18

Icke lagstiftande verksamhet 14798/18 Europeiska unionens råd Bryssel den 5 december 2018 (OR. en) 14795/18 OJ CONS 69 SOC 736 EMPL 551 SAN 432 CONSOM 341 PRELIMINÄR DAGORDNING EUROPEISKA UNIONENS RÅD (sysselsättning, socialpolitik, hälso-

Läs mer

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0256/

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0256/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0256/2017 14.7.2017 *** REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET PE/VI/OJ/03-18

EUROPAPARLAMENTET PE/VI/OJ/03-18 EUROPAPARLAMENTET PE/VI/OJ/03-18 UTSKOTTET FöR RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH DEN INRE MARKNADEN Sammanträde onsdag den 1 oktober 2003 kl. 15.00-18.30 torsdag den 2 oktober 2003 kl. 09.00-12.30 ASP 3G-2 BRYSSEL

Läs mer

Diskussionspunkter (II) 2. Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 8 juli 2019: dagordning

Diskussionspunkter (II) 2. Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 8 juli 2019: dagordning Europeiska unionens råd Bryssel den 14 juni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 PRELIMINÄR DAGORDNING STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Justus Lipsius-byggnaden, Bryssel 19 juni 2019 (kl. 12.30)

Läs mer

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A8-0005/

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A8-0005/ EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 22.1.2015 A8-0005/2015 * BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Marockos

Läs mer

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0317/2017 19.10.2017 ***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 15.7.2014 B8-0051/2014 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om ungdomssysselsättning

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2015/2011(BUD) från utskottet för transport och turism. till budgetutskottet

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2015/2011(BUD) från utskottet för transport och turism. till budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för transport och turism 14.4.2015 2015/2011(BUD) YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till 1 till den allmänna budgeten

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A8-0170/66. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV A8-0170/66. Ändringsförslag 20.3.2019 A8-0170/66 66 Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Stelios

Läs mer

1. Godkännande av dagordningen Godkännande av I-punkterna i bilagan

1. Godkännande av dagordningen Godkännande av I-punkterna i bilagan Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2017 (OR. en) 5737/17 OJ CRP1 4 PRELIMINÄR DAGORDNING Ärende: Datum: 1 februari 2017 Tid: kl. 10.00 Plats: 2614:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-88

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-88 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 6.11.2014 2014/2157(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-88 David Casa (PE539.692v01-00) Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (2014/2157(INI))

Läs mer

1. Godkännande av dagordningen Godkännande av I-punkterna i bilagan

1. Godkännande av dagordningen Godkännande av I-punkterna i bilagan Europeiska unionens råd Bryssel den 27 februari 2017 (OR. en) 6694/17 OJ CRP1 8 PRELIMINÄR DAGORDNING Ärende: Datum: 1 mars 2017 Tid: kl. 10.00 Plats: 2618:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/2258(INI) från utskottet för regional utveckling

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/2258(INI) från utskottet för regional utveckling Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 2015/2258(INI) 21.3.2016 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över genomförandet

Läs mer

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A8-0157/

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A8-0157/ EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling 12.5.2015 A8-0157/2015 * BETÄNKANDE om rekommendationen till rådets beslut om Kroatiens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 JUNI 2017 (kl )

ONSDAGEN DEN 28 JUNI 2017 (kl ) Europeiska unionens råd Bryssel den 26 juni 2017 (OR. en) 10661/17 OJ CRP1 24 PRELIMINÄR DAGORDNING Ärende: 2634:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: 28 och 30 juni 2017 Tid:

Läs mer

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0189/

* BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0189/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0189/2017 9.5.2017 * BETÄNKANDE om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter (COM(2016)0758

Läs mer

Plenarhandling *** REKOMMENDATION

Plenarhandling *** REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0337/2016 15.11.2016 *** REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Mikronesiska federationen om undantag

Läs mer

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0254/

*** REKOMMENDATION. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0254/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0254/2018 12.7.2018 *** REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0110/

BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0110/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0110/2016 8.4.2016 BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2014 (2015/2185(DEC)) Budgetkontrollutskottet

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2015/0128(COD) 12.10.2015 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av de ordningar

Läs mer

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0256/

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet A8-0256/ Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0256/2015 21.9.2015 ***I BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A8-0031/3. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV A8-0031/3. Ändringsförslag 11.4.2018 A8-0031/3 3 John Howarth, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos,

Läs mer

Plenarhandling *** REKOMMENDATION

Plenarhandling *** REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling A8-0335/2016 15.11.2016 *** REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om undertecknande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna

Läs mer