KONSTGUIDE. Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTGUIDE. Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö"

Transkript

1 KONSTGUIDE Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö

2 KONSTGUIDE

3

4 Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö Fotograferade av Merja Diaz ABF Malmö

5 ABF Malmö 2006 Redaktion: Conny Pettersson, Jacob Faxe, Stig Johansson och Gunnar Ericson Foto, om inget annat anges: Merja Diaz Formgivning: Christer Strandberg Text- och bildmontage: Karin Strandberg Kartor: Quist AB Typografi: Trade Gothic Papper: Magno Satin 170 g Tryck: Printing Malmö AB Bokbinderi: Förlagshuset Nordens Grafiska AB ABF Spånehusvägen Malmö Tel: Fax: Epost: Se vidare: ISBN

6 INNEHÅLL Förord 7 Introduktion 9 Centrum 10 Västra Innerstaden 60 Limhamn Bunkeflo 82 Hyllie 90 Fosie 108 Södra Innerstaden 126 Rosengård 146 Kirseberg 160 Husie 172 Oxie 176 Några personporträtt 180 Namnregister 184 Verkregister 189

7 Stortorget i Malmö före Foto: Carl de Shàrengrad/Malmö Museers fotohistoriska samlingar

8 Förord Intresset är stort för Malmös offentliga konst. Den konstguide som kom ut 2001 tog snabbt slut. Många har dessutom önskat sig en konstguide med mer information historisk och konstvetenskaplig om de olika verken. Många nya och intressanta verk har dessutom tillkommit i Malmö under de senaste 5 åren. En ny mer innehållsrik konstguide har därför tagits fram. Den utgår från den tidigare men har bearbetats på många väsentliga punkter. Ambitionen är densamma att ge en god överblick över den offentliga konsten stadsdel för stadsdel samt att stimulera till besök och konstvandringar i Malmös offentliga rum eller till egna strövtåg bland stadens skulpturer. Konstguidens första prioritet är att presentera det specifika konstverket, därefter konstnären. I somliga fall har informationen kompletterats med en fördjupad text om konstnärskapet. Ett stort arbete har lagts ner på att rättvisande skildra de olika verken i bild. Fotograf Merja Diaz har haft uppdraget att både lyfta fram konstverkets egenart, att sätta in det i sitt rumsliga sammanhang och att fånga konstverken vid olika årstider. Förhoppningsvis förmedlas därigenom den samklang mellan närmiljö och skulptur som också är ett viktigt signum för god offentlig konst. Några historiska och dokumentära bilder finns också med och ger en historisk bakgrund till ett särskilt konstverks tillblivelse, eller en glimt av konstnären bakom verket. Publiceringen av dessa bilder har möjliggjorts genom tillgång till en fotografisk samling i privat ägo, samarbete med Malmö Gatukontor och Malmö Museer, samt inte minst tillträde till Sydsvenskans rika fotoarkiv. De olika konstverkens individuella uttryck kan tillsammans (på bild i en konstguide) ge ett brokigt intryck. Formgivarna Karin och Christer Strandberg, har haft uppdraget att bemästra detta och gjort det med en tydlig och sammanhållande layout. Arbetet med att ta fram denna konstguide har skett under ledning av en redaktionskommitté, med följande sammansättning och ansvarsområden: Gunnar Ericson, Stadsträdgårdsmästare Malmö stad, sammankallande, Jacob Faxe, fil.kand. i konstvetenskap, författare av de konstvetenskapligt fördjupade texterna, Stig Johansson, ABF, initiativtagare och manus, Conny Pettersson, Studieombudsman ABF Malmö, ansvarig utgivare. Vi tackar Malmö Förskönings- och Planteringsförening, samt Malmö Kulturnämnd för generösa bidrag till Konstguidens produktion. Vår förhoppning är att Konstguiden skall komma till flitig användning och stor glädje! Redaktionskommittén 7

9 Den 28 juni 1896 invigdes Karl X Gustav-statyn på Stortorget. Foto: Anna Frankell/Malmö Museers fotohistoriska samlingar 8

10 Introduktion till Malmös offentliga konst Konstens kontext Genom åren har Malmö blivit utsmyckat med konstverk. Dessa är placerade runt om i olika miljöer i stadskärnan, i parkerna och i förorterna. Varje enskilt konstverk har först och främst ett konstnärligt uttryck. Detta kan vara av varierande kvalitet. Dessutom har de en spännande och intressant historia bakom sig. Varför blev det placerat här och varför detta verk? Vem har finansierat det? Dessa är några av de frågeställningar man kan ställa. Konstverk har genom historien pga olika avsikter och syften placerats på offentliga platser. Verken har gett staden dess identitet mer än något annat. Exempel på detta är statyn Karl X Gustav av John Börjesson, som finns på Stortorget samt Pegasus av Carl Milles som hittas på Linnéplatsen i Slottsparken. De speglar alltid tidsandan. Om de inte gör det förlorar de snart sin giltighet. Vem bestämmer i det offentliga rummet I alla tider har konsten engagerat människor och de konstverk som placerats i det offentliga rummet utgör inget undantag snarare tvärtom. Otaliga är de debatter och strider som nästan varje mer betydande verk har haft och så kommer det vara även i framtiden. Det offentliga rummet har de senaste decennierna blivit mycket större. Det har vidgats och vi vistas mer i det, mycket pga att vår livsstil har förändrats. Konkurrensen om det har ökat. Alla äger på något sätt den offentliga arenan. Otydligheten kring vem som bestämmer och styr i denna sfär skapar utrymme för initiativ från många aktörer. Även det faktum att människan instinktivt tycks inmuta revir och på olika sätt vill markera det. Detta kan ibland få spännande effekter lika väl som det kan vara förödande. Denna kamp om vem som äger och vem som bestämmer i det offentliga rummet är ständigt pågående. Här finns inga regler eller lagar utan det är den starke som vinner. Motivet bakom Varför placerar man ut konstverk på torg och i parker? Först och främst vill man försköna staden och området. Här uppstår genast frågan vad som är vackert eller fult? Det kan finnas en anledning att placera ett konstverk på en plats där en historisk händelse ägt rum - eller som man vill markera på något sätt. Komplicerade politiska aspekter med oanade konsekvenser kan då uppstå. Man vill hedra en av stadens medborgare som utmärkt sig på något sätt. Hur skall man göra detta så att personen inte blir vanvördad istället för hedrad? Detta kan bli den verkliga diskussionsfrågan. Idag bygger man många rondeller för att göra trafiken säkrare. Samtidigt får man en mängd cirklar i gatubilden som stör vårt perspektivseende. Detta kan förändras med en utsmyckning som dock inte får distrahera trafikanter för mycket. Det finns alltså flera skäl och olika typer av verk. Ett konstverk kan vara t.ex. en utsmyckning, ett monument, ett minnesmärke eller en miljöinstallation. Exempel på det sistnämnda är Ulla och Gustav Kraitz installation på båda sidor om Davidshallsbron vid Södertull. Den offentliga konstens material Vilket material skall man välja? I första hand är det konstnären som väljer det material han eller hon finner lämpligt för att det konstnärliga uttrycket skall bli optimalt. De klassiska materialen är sten och brons. Idag arbetar man även med andra material eftersom de konstnärliga teknikerna har förändrats. Ljusinstallationer och videoverk är exempel på detta. Trend eller evig De konstnärliga uttryckssätten speglar de snabba förändringar som sker i dagens samhälle. Allt går mycket snabbare och varaktigheten i de konstnärliga yttringarna har förkortats. Konstverken i det offentliga rummet speglar inte helt denna förändring. Utan här finns idéer om evigt och för alltid. Det är en vertikal rörelse ned i marken, som stabiliserar och förankrar verket. Den rörlighet, flexibilitet och förändring som utmärker vår tid och som snarare kan betecknas som horisontell i sin utformning speglas sällan i de verk som idag placeras i offentliga miljöer. Kanske är det så att vi söker en trygghet och en nostalgi i den vertikalt förankrade riktningen i motsats till den horisontella som vi lever med. Det kan dock föreligga en risk för överlastning i vår omgivning när allt placeras med grundtanken att vara för evigt. Malmö har berikats Malmö stad har genom åren berikats med konstverk som har blivit en del av Malmös identitet. Man har låtit konstnärer arbeta med gestaltning av stadsmiljöer och man har experimenterat med nya tekniker och material. Engagemanget i Malmö från alla aktörer har skapat en spännande konststad. Göran Christenson Chef Malmö Konstmuseum 9

11 CENTRUM Speditör Nils Sjöö har, vid 20-års jubileet, nedlagt en krans vid sjöfartsmonumentet Havets söner den 17 oktober Foto: Ernst Henriksson/Sydsvenskan Öresund i gips i Gerhard Hennings Ateljé Foto: Jörgen Faxe Kommunfullmäktiges ordförande Arne Lundberg och konstnärinnan Gunnel Frieberg vid invigningen av Sillagumma den 8 oktober Foto: Lasse Svensson/Sydsvenskan Placering av Samling vid Pumpen på Lilla Torg Foto: Jörgen Faxe 10

12 Avtäckningen av Cordes Vibrantes utanför Hansacompagniet. 14 november Foto: Torbjörn Carlson/Sydsvenskan Pegasus, i lyftkran just innan den skall placeras på 10 meters sockel, Foto: Jörgen Faxe Från invigningningen av Non violence den 12 september Fr.v. Kommunfullmäktiges ordf. Percy Liedholm, stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson, Carl Fredrik Reuterswärd och invigningstalare professor Sven Sandström Foto: Peter Frennesson/ Sydsvenskan 11

13

14

15 1. Karl X Gustav År: 1896 Material: Brons/granit Konstnär: John Börjesson Placering: Stortorget Ryttarstatyn på Stortorget tillkom genom en insamling Uppdraget gick till professor John Börjesson. Avbildningen av Karl X Gustav är naturtrogen med realistiska detaljer på både ryttare och häst. Gestaltningen av kungens favorithäst Hannibal visar honom i rörelse framåt, med alla hovarna i marken, med huvudet lätt på sned. Kungen är iklädd paraduniform med fjäderprydd hatt. Stensockelns sidor är smyckade med porträttmedaljonger av general Carl-Gustaf Wrangel, Eric Dahlberg, samt generalguvernörerna i Skåne Gustav-Otto Stenbock och Rutger von Ascheberg. 14

16 2. Torgbrunn År: 1964 Material: Brons/vatten Konstnär: Stig Blomberg Placering: Stortorget Inför Baltiska utställningens 50- års jubileum fick skulpturprofessor Stig Blomberg i uppdrag att skapa en torgbrunn. Brunnen skulle påminna om den vattenreservoar som från till 1800-talet försåg Malmös invånare med vatten. Den stora vattenreservoaren från 1500-talet finns fortfarende kvar under marken och är markerad med tio vita gatstenar strax intill konstverket. Vattnet leddes via rör av urholkade ekstockar från Pildammarna. Utsmyckningen av brunnen visar följande situationer: Tre soldater i begrepp att avrätta Jörgen Krabbe Karl XI:s intåg i Malmö Det gamla stadssigillet och ankaret framhåller sjöfartens betydelse. Flygande häxor, som stoppas upp av en trollkarl med en vattenstråle på huvudet, är symboler för medeltida vidskepelser. Tornet med skånska trappstegsgavlar fanns på Baltiska utställningen. Fågeln i buskaget erinrar om parker och planteringar. Två av kronprinsens husarer blåser in julen. En festprydd mö på väg till Knutsgillet samt Knutsgillets gamla sigill. Inuti kan man se en vattenbärerska, ett sillstim samt Malmös gamla sigill. Blomberg är rikligt representerad i den offentliga och monumentala konsten i vårt land. Inte sällan använde Blomberg litterära förlagor till sina verk. Se vidare om konstnären sidan

17 3. Madonna. (Replik) År: Material: Betong Ägare: Kockums Personalstiftelse Placering: Jörgen Kocks gård, Västergatan Den ursprungliga madonnan placerades i befintlig nisch, i fastighetens hörn, vid uppförandet av huset Att fastställa upphovsmannen är svårt, men den produktive stenskulptören Adam van Dürens namn har förekommit som en hypotes i sammanhanget. Den ursprungliga är gjord i kritsten, och förvaras numera på Malmö Museer, efter många års förvittring. Repliken är utförd av Vitus Nielsen, Köpenhamn, samt uppsatt i samband med en omfattande renovering av gården Madonnan är framställd som den apokalyptiska jungfrun, stående på månskäran som hon trampar på med sin högra sko. Hon bärs upp av en polygonal sockel med årtalet På huvudet bär madonnan en krona, virad av växtrankor. Även den ursprungliga madonnan var polykromt bemålad. Jörgen Kock var myntmästare i Malmö under 1500-talet. 4. Frans Suell År: 1915 Material: Brons/granit Konstnär: Edvard Trulsson Placering: Norra Vallgatan 70 Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Frans Suell, , var dåtidens främste affärsoch kommunalman i Malmö. Han var redare, tobaksfabrikör och framför allt grundare av Malmö hamn. Statyn står i fonden av Suells hamn. Skulptören är född i Malmö och har varit verksam där. Utbildad på konstakademin i Köpenhamn, samt under flera studieresor till Tyskland. Framförallt representerad i Malmö med omnejd. Bl.a. genom Flickan med snäckan (Stadsparken, Eslöv). 16

18 5. Optimistorkestern År: 1985 Material: Brons Konstnär: Yngve Lundell Placering: Södergatan Skulpturen utplacerades i samband med att Södergatan byggdes om till Malmös första gågata. 6. Monument till krigsförlista sjömäns minne År: 1945 Material: Järn/granit Konstnär: Eiler Graebe och Ivar Ålenius-Björk Placering: Ångbåtsbron, längst ut Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Domkyrkoarkitekt Eiler Graebes enkla och värdiga krigsminnesmärke domineras helt av ett autentiskt ankare som vilar på ett rektangulärt postament, försett med inskription och små reliefer av Ivar Ålenius-Björk. Monumentet flyttades 2005 på grund av bygget av Citytunneln. Det fanns tidigare på platsen söder om det gamla posthuset, ritat av arkitekt Ferdinand Boberg. 17

19 7. Port mot kontinenten År: 1975 Material: Järnplåt/granit Konstnär: Sven Carlsson (Skrot Carlsson) Placering: Bagers plats vid Hjälmarebron Gåva till Malmö hamn av Kockums Mekaniska Verkstads AB med anledning av hamnens 200- års jubileum den 22 maj Fiskegumma År: 1949 Material: Granit Konstnär: Clarens Blum Placering: Norra Vallgatan vid Älvsborgsbron På det gamla övergivna fisktorget står Fiskegumma. Hon påminner de förbipasserande om en svunnen tid då torggummorna gjorde torget levande. 18

20 9. Non Violence År: 1992 Material: Brons/granit Konstnär: Carl Fredrik Reuterswärd Placering: Malmö Börshus Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Non Violence skapades Den köptes in 1991 och placerades 1992 vid Malmö Börshus, som ett av tre existerande exemplar i världen, varav ett vid FN byggnaden i New York. Carl-Fredrik Reuterswärd började att skissa på Non Violence 1981 i protest mot John Lennons död samt för att visa på att det avskyvärda våldet måste stoppas, dvs. manifestera budskapet om Icke Våld. Egentligen var det tänkt att revolvern skulle tillverkas i glas, pipan skulle agera blomvas, men materialet var för skört. I dag har revolvern med sin knutna pipa blivit symbol för rörelsen Non Violence, och finns i otalet storlekar och utföranden. Detta exemplar är gjort i brons och står på en sockel av röd granit. 19

21 10. Gemini År: 1985 Material: Järnsmide Konstnär: Christos Gianakos Placering: Ångbåtsbron Konstverket ingick i den första Big Scale-utställningen som genomfördes Gemini flyttades från S:t Knuts torg till denna plats efter utställningen. 11. Snäckan År: 1956 Material: Marmor/vatten Konstnär: Henning Malmström Placering: Hans Mickelssonsgatan/ Skeppsbron Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Snäckan invigdes och placerades 1957, i den s.k. Badhusparken vid Skeppsbrons norra del. Snäckan är huggen i vit Carraramarmor. Henning Malmström var en av de tre konstnärer som deltog i skulpturtävlingen på Gustav Adolfs Torg Se nr 28, sidan Samling vid pumpen År: 1973 Material: Granit/brons/järn/vatten Konstnär: Thure Thörn Placering: Lilla torg Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening 2/3 och Sparbanken Bikupan 1/3. Lilla Torg tillkom 1591 när Stortorget blivit för litet för den utökade handeln. Torget har tidigare delvis varit bebyggt, bl.a. stod där en saluhall som revs inför ombyggnaden på 1970-talet. En tävling utlystes 1971 i samband med ordningsställandet av det genuina Lilla Torg. Thure Thörn vann med sin strängt hållna torgbrunn Samling vid pumpen, bl.a. för att ha tagit störst hänsyn till de antikvariska förhållandena samt torgets tidigare funktion. Utformningen av torgbrunnen har med sina skulpturala inslag således rötterna i historien, vilket förleder betraktaren att tro att brunnen är väsentligt äldre. Med sina individuellt utformade bronstavlor påminner brunnen om den rikliga torg- och saluhandel som bedrevs här under flera århundraden. Likt en kostcirkel visar brunnens bronstavlor fyra matkategorier, grönsaker, kött, fisk, samt bröd. 20

22 21

23 13. Ktree rytmobilträd År: 2000 Material: Rostfritt stål och glasfiber Konstnär: Studenter vid Malmö Högskola Ägare: Malmö Högskola Placering: Beijerskajen 8 Ktree är en musikalisk, digital skulptur, som kommunicerar med hjälp av Internet. Via Internet kan man programmera den med egen komposition. Den är skapad av studenter vid Högskolan i Malmö. 14. Claus Mortensen minnessten År: 1967 Material: Granit Konstnär: Thure Thörn Ägare: Sankt Petri kyrka Placering: Själbodgatan Claus Mortensen var reformator och kyrkoherde i Sankt Petri Grundlagen År: 1985 Material: Granit Konstnär: Pye Engström Ägare: Tingsrätten Placering: Kalendegatan 6 22

24 16. Fyrklöver År: 1997 Material: Granit/vatten Konstnär: Tom Gruen Ägare: Sankt Petri kyrka Placering: Sankt Petri kyrka, Själbodgatan 17. Picassos Sleeping Partner År: 1983 Material: Brons Konstnär: Carl Fredrik Reuterswärd Ägare: SE Banken Placering: Bruksgatan Skulpturen har tidigare stått utanför Börshuset. 23

25 18. Cordes Vibrantes År: 1992 Material: Brons/granit Konstnär: Fernandez Arman Placering: Malmborgsgatan/ Stora Nygatan Donator: Skanska och Galleri GKM Siwert Bergström, Malmö 19. Sädeskornet minnessten År: 2000 Material: Granit Konstnär: Carl Bertil Widell Placering: Rundelen Donator: Sveriges Bageriförbund och Nordmills Skulpturen tillhör sviten Cordes Vibrantes (vibrerande strängar) och består av skivade basfioler. Konstnären har tagit fasta på kubisternas kärlek för musikinstrument med mjuka rytmiska profiler. 24

26 20. Det Svenska Tungsinnet År: 2004 Material: Brons/vatten Konstnär: Marie-Louise Ekman Placering: Altonaparken Skulpturen är gjord i brons och föreställer en milt gråtande man, med anletsdrag lånade av konstnärinnans man; Gösta Ekman. Den ställdes ut första gången i den svenska paviljongen på Världsutställningen i Sevilla köptes den in till Malmö. Under åren har många alternativa platser diskuterats, vilket återges i filmen Jag har gråtit mycket i Limhamn, producerad av Mats Weman och Stefan Berg. Skulpturen har inbyggd värme för att kunna gråta oavsett årstid. 21. Delfiner År: 1973 Material: Järnplåt/granit Konstnär: Sven Carlsson (Skrot Carlsson) Placering: Södra Promenaden 23 Skulpturen har tidigare varit placerad på Södertull. Den fick sin nuvarande placering

27 22. Göta År: 1950 Material: Granit/vatten Konstnär: Olle Holmsten Placering: Raul Wallenbergs plats Skulpturen fick en ny inramning i och med att fontän och damm byggdes år Pienza År: Material: Marmor/granit/vatten Konstnär: Staffan Nihlén Placering: Raul Wallenbergs park Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening i samfinansiering med Malmö stad Marmorskulpturen och den omgärdande gestaltningen i granit och diabas är skapade för att hedra Raoul Wallenberg. Skulpturens namn är lånat av staden i Italien som Påven Pius II lät bygga i Toscana under 1400-talet. I dessa omgivningar har Staffan Nihlén bearbetat denna stora monolit till den karaktärsstarka skulptur som idag pryder parken. Den använda marmorn kommer dock från Portugal och inte från trakterna kring staden Pienza där carraramarmor bryts. Marmorn skiftar i silver och rosa och ändrar sitt uttryck efter rådande väderlek och årstid. Den är mjukt formad på ena sidan och skarpare avhuggen på den motsatta. Budskapet i verket framförs genom dess form och färg. Skulpturen reser sig upp ur det mörka karet och inger en känsla av en brinnande låga. En hoppets låga, som en symbol för det hopp Wallenberg tände hos 1000-tals judar genom sitt modiga och humana verk i Ungern. I samband med invigningen 1992 fick parken således namnet Raoul Wallenbergs park. 24. Katarakt År: 2002 Material: Brons/betong/vatten Konstnär: Ulla Kraitz och Gustav Kraitz Placering: Södertull Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening 26

28 Genom installationen vid Södertull har Malmöborna fått en sevärd attraktion med alla de ingredienser som är signifikativt för konstnärsparet Kraitz. De arbetar gemensamt samtidigt som deras personliga uttryck utmärks, vilket avspeglas tydligt i Katarakt. I utsmyckningen av Södertull har paret arbetat i en mängd olika material som granit, diabas, keramik och brons. Alla delar är lika viktiga för det slutgiltiga uttrycket av samstämmighet och harmoni. Ulla Kraitzs mjukt gestaltade katter i brons som naturtroget lapar solsken längs kanalkanten vid Södertull förenas på ett sofistikerat sätt med Gustav Kraitzs djupa glasyrer som fångar och reflekterar ljuset. Den slutliga inramningen står det porlande vattnet för. Just detta speciella och tilldragande ljud, porlandet från en bäck i skogen, är uträknat in i minsta detalj. Ingenting är lämnat åt slumpen, det färdiga verket är resultatet av åtskilliga timmar av tålmodigt och målinriktat arbete. 27

29 25. Portfölj År: 2005 Material: Brons Konstnär: Ulla Kraitz Ägare: Malmö Stad Placering: Längs Södra Promenaden från Södertull till Amiralsbron Ulla Kraitz skapade ursprungligen denna portfölj 1998, som en del av det monumentala verket Hope i New York, 1:st Avenue 47th Street. Hope skapades av Ulla och Gustav Kraitz för att hedra Raoul Wallenbergs minne och hans omfattande arbete i Budapest för att rädda judar under andra världskriget. Verket består av fem höga pelare i diabas, krönt av ett koboltfärgat klot i stengods. På marken står en portfölj i brons. Portföljen utgör en mycket stark accent med ett massivt symbolvärde. Den är lätt buktig som om att den bär på en mängd av de pass och officiella handlingar som var Wallenbergs redskap. Precis som i New York står portföljen på gatsten hämtad från Dohány Utca, dvs. Tobaksgatan, som ligger i ghettot i Budapest. Portföljen är helt naturtrogen i både storlek och uttryck. Som subtilt kännetecken om vem som ställde ifrån sig portföljen, bär den ett stiliserat monogram; RW. I Malmö förenar portföljen som en fristående länk Raoul Wallenbergs park med paret Kraitz skulpturala utsmyckning av Södertull. 26. Bikaka År: 1973 Material: Brons/marmor Konstnär: Carl Fredrik Reutersvärd Ägare: Föreningssparbanken Placering: Gustav Adolfs torg Fem fontäner och ett klot (utan titel) År: Material: Brons/granit/klinker/vatten/eld Konstnär: Sivert Lindblom Placering: Gustav Adolfs torg Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening i samfinansiering med Malmö stad 28

30 Fontänerna på Gustav Adolfs Torg tillkom i samband med att torget omdanades i slutet av 1990-talet. Under två års tid göt Skånska Klockgjuteriet i Hannas på Österlen alla de delar som skapat de fem bronsfontänerna på Gustav Adolfs Torgs östra del. Fontänerna har med sina vattenkastare i två nivåer, omväxlande mjuka och skarpa konturer samt mängdverkan, blivit en mycket påtaglig och strukturerad del av stadsrummet. Att fontänerna under vinterhalvåret byter element, från vatten till eld, ger dem ytterligare en levande och aktiv roll på torget. Karen varierar i höjd, för att kompensera torgets höjdskillnad på upp emot en meter. Verket fullbordades år 2000 med Klotet, som mäter 1,5 meter i diameter. Klotet består i lika delar av brons och röd granit. Två allegoriska figurer som representerar optimisten och pessimisten, flankerar den tronande gripen som är en helt fri tolkning av Malmös heraldiska grip. Två inskriptioner: Av den grekiska skalden Herakleitos respektive av Hjalmar Gullberg. 29

31 28. Öresund År: 1934 Material: Brons/vatten/granit Konstnär: Gerhard Henning Placering: Gustav Adolfs torg Donator: Malmö Förskönings och Planteringsförening Fontänskulpturen på Gustav Adolfs torgs västra del donerade Malmö Förskönings- och Planteringsförening åt Malmöborna för att celebrera Föreningens 50-års jubileum. Den skapades 1931 och utplacerades En skulpturtävling anordnades, Gerhard Henning vann tillsammans med domkyrkoarkitekt Eiler Graebe som ritade karet som omger Öresund. Det första förslaget föreställde en sittande flicka. Detta omarbetades för att passa platsens påtagliga rymd och omfång. Slutresultatet som invigdes 1934 blev en helt klassisk skulptur med vertikal resning, som följer ända upp genom vattenstrålen. Kvinnan håller händerna uppsträckta i håret, under henne sitter en knäböjande faun som saluterar henne genom en snäcka renoverades karet, samt kompletterades med fiberoptik och värmeslingor. De senare möjliggör åretruntdrift av vattnet. Vid extrem kyla vintertid täcks skulpturen av ett tjockt och dekorativt skal av is. 30

32 29. Lekande barn År: 1915 Material: Brons/granit/vatten Konstnär: Anders Jönsson Placering: Gustav Adolfs torg Donator: Eugen Wingård och Malmö Försköningsoch Planteringsförening Sin ringa storlek till trots, har denna bronsskulptur blivit mycket folkkär hos malmöborna. Den skapades 1913 och placerades Ursprungliga namnet var Duschen, med en väsentligt högre vattenstråle som duschade de tre barnen som står med huvuden lätt böjda in mot mitten. Många malmöbor krävde att de tre barnen skulle slippa att duscha dagarna i ända, därför sänkte man strålen och döpte om skulpturen till Lekande barn. Fram till 1934 när Öresund (28) invigdes, var Lekande barn torgets enda konstnärliga utsmyckning. Ursprungligen stod skulpturen på Gustav Adolfs torgs östra del, i den s.k. Runningen, men fick sin nuvarande plats i samband med omdaningen av torget Tranorna flyga mot väster År: 1983 Material: Keramik Konstnär: Stig Carlsson Ägare: A Nordin Placering: Engelbrektsgatan 13 (in på gården) 31. Modersglädje År: 1985 Material: Brons/granit Konstnär: Karin Schultz Ägare: A Nordin Placering: Engelbrektsgatan 13 (in på gården) 31

33 32. Sunes stenar År: 1997 Material: Granit Konstnär: Bård Breivik Placering: Stadsbiblioteket Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening De två granitpelarna köptes in och donerades av Malmö Förskönings- och Planteringsförening 1996, de placerades permanent utanför Stadsbiblioteket Ursprungligen stod de utanför Malmö Konsthall, där dåvarande konsthallschefen Sune Nordgren anordnat en utställning med Bård Breivik under sommaren och hösten Verket namngavs senare efter nämnde Sune. Den grovhuggna graniten visar tydliga spår efter de hål som borrats för att spränga loss stenen från berget. 32

34 33. Konstkritik År: 1915 Material: Brons/granit Konstnär: Otto Strandman Placering: Stadsbiblioteket Skulpturen var utställd på Baltiska utställningen Till Erinran År: 1951 Material: Brons/granit Konstnär: Axel Wallenberg Placering: Slottsparken öster om Fersens väg, snett emot Stadsbibioteket 33

35 35. Anna Lisa År: 1911 Material: Brons/granit/vatten Konstnär: Anders Olsson Placering: Slottsparken, Platangången till bron mot Kungsparken Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Ursprungligen kallad La Gamine, men försvenskades till Anna-Lisa. Den skapades 1906 och placerades Skulpturen uppvisar klara jugenddrag, exempelvis utformningen av flickans hår som slingrar sig likt en växtranka, samt själva tunnbandet som bildar en ram runt hennes gestalt. Vidare symboliserar de fyra sköldpaddorna evighet och tröghet vilket kontrasterar mot ungdomen och spontaniteten, som flickan representerar. Skulpturen skall ses som en ögonblicksbild av flickan när hon leker med sitt tunnband. Sedan år 2000 står skulpturen i Slottsparken just nedanför Parkbron till Kungsparken. Det är nära skulpturens ursprungliga plats som var i bibliotekets trädgård. 36. Vildsvinet År: 1960 Material: Brons/granit Konstnär: Carl Friesendahl Placering: Stadsbiblioteket Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Verket köptes in 1959 på en minnesutställning på museet. Carl Friesendahl föddes i Norrland ( ). Han var verksam både som målare och skulptör, framförallt var det djurmotiv som gällde inom måleriet. Denna kraftfulla skulptur, sin storlek till trots, ställdes först upp en bit från huvudentrén vid Malmö Stadsbibliotek. Idag är den placerad närmare entrén. En variant av detta vildsvin, finns i Västerås sedan 1952, fast i liggande utförande inne på gården i stadens stadshus. Carl Milles utförde i början av seklet ett vildsvin som halvsitter med ett uttryck som starkt påminner om Friesendahls. 37. Liggende pige År: 1961 Material: Brons/granit Konstnär: Gerhard Henning Placering: Slottsparken, Lördagsplan 34

36 38. Pegasus År: 1950 Material: Brons/granit Konstnär: Carl Milles Placering: Slottsparken, Linnéplatsen Donator: Malmö Förskönings- och Planteringsförening Pegasus skapades 1949, placerades och invigdes Sattes först upp på Linnéplatsen på en 4 m. hög granitpelare, 1954 höjdes den till 5,5 m., för att slutligen höjas till nuvarande 10 m I och med detta blev Pegasus så viktlös och svävande som varit Carl Milles ursprungliga tanke. Pegasus och Människan som den egentligen heter, härrör från den klassiska mytologin. Carl Milles fick själv välja ut platsen och valde Linnéplatsen för dess rymd och närhet till vatten. Milles ville genom denna skulptur gestalta tankens fria flykt. Det är själva flykten som står i centrum inte destinationen. I den grekiska mytologin är detta en bevingad häst som ville flyga till Olympen, men som inte lät sig tyglas. Milles ville även att människan skulle ha en del i verket, och placerade den unga pojken flygande jämsides med Pegasus, vilket visar människans rätt till sin konstnärliga och andliga frihet. Pojken snuddar alltså bara vid hästen. Pegasus har blivit en symbol för Malmö, precis som flertalet av Milles monumentala verk blivit för sina platser, exempelvis Europa och Tjuren i Halmstad. Pegasus står även i Des Moines, Iowa, U.S.A., samt på Millesgården Stockholm. (9 m. pelare) 35

KONSTGUIDE. Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö

KONSTGUIDE. Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö KONSTGUIDE Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö ABF Malmö 2006 Redaktion: Conny Pettersson, Jacob Faxe, Stig Johansson och Gunnar Ericson Foto, om inget annat anges: Merja Diaz Formgivning: Christer

Läs mer

RUNDVANDRING. 1 av 12. www.planteringsforeningen.se/rundvandring

RUNDVANDRING. 1 av 12. www.planteringsforeningen.se/rundvandring RUNDVANDRING Hela rundvandringen tar ca 1,5 timme att gå. Rundvandringen utgår från Centralstationen, men det går givetvis att gå vilken väg man önskar. www.planteringsforeningen.se/rundvandring Gå vår

Läs mer

KONST I EKSJÖ KOMMUN

KONST I EKSJÖ KOMMUN KONST I EKSJÖ KOMMUN 1 Välkommen på konstpromenad! Runt om i Eksjö kommun väntar konstupplevelser på torg, i parker, utmed gator och andra offentliga platser. Med denna lilla konstguide i handen kan du

Läs mer

Symbolerna på Tomtberga askgravlund HANDBOK

Symbolerna på Tomtberga askgravlund HANDBOK Symbolerna på Tomtberga askgravlund HANDBOK TOMTBERGA ASKGRAVLUND Beställare christer pettersson Huddinge kyrkogårdsförvaltning Landskapsarkitektur monica sandberg Landskapsgruppen AB Skulpturer, smidesträd,

Läs mer

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960.

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Jarlabanke Stig Blomberg Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Konstnär: Stig Blomberg, Skulptör, tecknare. Född 1901 i Linköping, d.

Läs mer

Kulturslinga i Vimmerby stad

Kulturslinga i Vimmerby stad Kulturslinga i Vimmerby stad 19 18 17 16 14 15 15 15 20 21 22 23 24 25 26 27 1 13 2 3 10 12 11 1. Stadshuset Invigt 1976 Lyftet, skulptur av Henry Gustafsson 1984 2. Båtsmansbacken Äldre bebyggelse med

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen Tommy Jerhammar Konstnär PÅ VÄG... inom Linköping till Linköping från Linköping i

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

EN STAD I EVIG FÖRÄNDRING TA DEL AV AKVARELLISTEN PETER CZERNIAK S SENTIMENTALA STOCKHOLMSSKILDRINGAR

EN STAD I EVIG FÖRÄNDRING TA DEL AV AKVARELLISTEN PETER CZERNIAK S SENTIMENTALA STOCKHOLMSSKILDRINGAR EN STAD I EVIG FÖRÄNDRING TA DEL AV AKVARELLISTEN PETER CZERNIAK S SENTIMENTALA STOCKHOLMSSKILDRINGAR 16 februari, 2018 Taggar: AkvarellKonstnärPeterCzerniakSlussenSödermalmStockholm Peter Czerniak föddes

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund; Handledare Gunilla Kronvall Ingegärd Johansson

Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund; Handledare Gunilla Kronvall Ingegärd Johansson HÄGRING- Ett Hotell i drömformat EXAMENSARBETE INOM ARKITEKTUTBILDNING ARKITEKTSKOLAN I LUND, VT 2008 ZIA POUREMAMALI ziasiavani@hotmail.com Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund;

Läs mer

Sjöparkens växthus. Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café

Sjöparkens växthus. Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café Sjöparkens växthus Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café Välkommen till Sjöparkens växthus! Sjöparkens växthus rymmer tre verksamheter; växthuset och trädgården, Möjligheternas växthus och Restaurang

Läs mer

SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland.

SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland. SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland. Vårens första resa gick till Småland där vi först besökte Vandalorums museum för samtida konst och design. Museet, som ligger vid in/utfarten till

Läs mer

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Vadsbo-stenen Häradsstenar sattes upp mellan olika härader förr i tiden för att visa att man bytte jurisdiktion, rättsbefogenhet. Vadsbo-stenen

Läs mer

TRELLEBORGS MUSEUMTRELLEBORGS MUSEUM

TRELLEBORGS MUSEUMTRELLEBORGS MUSEUM TRELLEBORGS MUSEUMTRELLEBORGS MUSEUM KOM! Omslag: Skulptur av Gert Germeraad Nyfikenhet, lust och kreativitet Öga mot öga så heter den senaste basutställningen på Trelleborgs Museum. Den handlar om de

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Lysande Nyheter. / Parkavdelningen. Kultur, park och fritid Parkavdelningen

Lysande Nyheter. / Parkavdelningen. Kultur, park och fritid Parkavdelningen Lysande Nyheter På parkavdelningen jobbar vi mycket med att ge platser en egen identitet. Vi utvecklar våra parker efter olika teman för att öka variationen i vår omgivning. 2008 föddes idén om att tillverka

Läs mer

Stadsvandring Malmö 1600-talet med fokus på försvaret

Stadsvandring Malmö 1600-talet med fokus på försvaret Stadsvandring Malmö 1600-talet med fokus på försvaret Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden. Material: Karta och information kring stoppen i kartan, se nästföljande sidor.

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Konst i Värdens Park under 2014-2015 Presentation av medverkande konstnärer

Konst i Värdens Park under 2014-2015 Presentation av medverkande konstnärer Konst i Värdens Park under 2014-2015 Presentation av medverkande konstnärer Kerstin Dahl Norén Medverkar med konstverket Vintergatan har sin gång i diabas Jag är skulptör och konstnär från Borås och mina

Läs mer

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Kyrkbyn Under medeltiden (1060-1520) fanns det en kyrkby i Västra Skrävlinge. Man kallade kyrkbyn för byhem eftersom alla gårdarna låg samlade runt kyrkan.

Läs mer

KONST. i Uddevalla Centrum

KONST. i Uddevalla Centrum KONST i Uddevalla Centrum Konsten i centrum - En vägvisare till offentlig skulptur i Uddevalla En konstpromenad i centrala Uddevalla ger inte bara en estetisk upplevelse utan också en glimt av Uddevallas

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer

Svar på remiss angående motion av Jerker Schmidt (L) om att inrätta ett veteranmonument i Göteborg

Svar på remiss angående motion av Jerker Schmidt (L) om att inrätta ett veteranmonument i Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-06-22 Diarienummer 0989/16 Fri konst och kultur Cecilia Borgström-Fälth Telefon: 031-368 32 66 E-post: cecilia.borgstrom-falth@kultur.goteborg.se Svar på remiss angående

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Konst på Stan. Konstvandring i centrala Kumla

Konst på Stan. Konstvandring i centrala Kumla Konst på Stan Konstvandring i centrala Kumla Konst på Stan Vandringen Konst på Stan består av totalt 14 konstverk. De flesta av konstverken ligger i de centrala delarna av Kumla, runt torget, svart markering,

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

grafisk design & layout regler

grafisk design & layout regler & layout regler Grafisk design eller grafisk formgivning är ett kreativt och konstnärligt språk, men till skillnad från en fri konstnär så får en grafisk designer i uppdrag att föra ut ett speciellt budskap.

Läs mer

Konst i offentlig miljö

Konst i offentlig miljö Konst i offentlig miljö Norrtälje kommun Den tid ligger redan långt tillbaka, då intresset för och förmågan att förstå konst ansågs vara privilegiet för ett fåtal. I våra dagar äro både intresset och förståelsen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Jennifer Forsberg. Ekeskolan i Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn/utomhusgestaltning. Färdigställt hösten 2009.

Jennifer Forsberg. Ekeskolan i Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn/utomhusgestaltning. Färdigställt hösten 2009. Jennifer Forsberg. Ekeskolan i Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn/utomhusgestaltning. Färdigställt hösten 2009. Projektledare: Marianne Jonsson/Statens konstråd En liten berättelse

Läs mer

Offentlig konst i centrala Falun

Offentlig konst i centrala Falun falun.se/ Offentlig konst i centrala Falun Stoder Jörg Jersche, 2005 Material: granit Tillkomstår: stensymposiet 2005 Placering: Å-rummet https://www.hitta.se/kartan?s=6b3d03f1 Reunion Sollös Hagbart Material:

Läs mer

exempelblad skulpturer Norr

exempelblad skulpturer Norr exempelblad skulpturer orr norr :2 Kleopatras nål, 1989 sid 66, skulpturguide umeå Sigurd Persson inspirerades av naturens olika former i sitt skapande. Olika växtdelar som löv, knoppar och grässtrån blev

Läs mer

Hulda Claesson-Silfverstolpe

Hulda Claesson-Silfverstolpe Hulda Claesson-Silfverstolpe 1887 1954 1887 Hulda Wilhelmina föds i Karlstad den 26 maj. 1914-15 Vistades i Ryssland där hon studerade konst, främst med inriktning på kyrklig konst. 1917-18 Studier vid

Läs mer

Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden.

Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden. Stadsvandring 1700-talet nya möjligheter för Malmö Stad Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden. Material: Karta och information kring stoppen i kartan, se nästföljande

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Offentlig konst i centrala Falun

Offentlig konst i centrala Falun falun.se/ Offentlig konst i centrala Falun Stoder Jörg Jersche, 2005 Material: granit Tillkomstår: stensymposiet 2005 Placering: Å-rummet https://www.hitta.se/kartan?s=6b3d03f1 Reunion Sollös Hagbart Material:

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. Textilia. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR. Textilia. textilkonstnär katrin bawah Textilia Textilia Huset med balkongerna Hamngatan 27 Svôlte Street 29 A Lekstugan Farstubron Lilla Fönstret Stora fönstret Hus från Pengsjö Mormor Lisa Klass 3 C examen Din för evigt Tills döden skiljer

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri

Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri Malmöhus slott Plats: Malmöhusvägen Byggnadsår: äldsta byggnaden från 1434 Byggherre: Eric av Pommern Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri Myntergården Malmöhus slott

Läs mer

Tre monument av Johan Fredrik Åbom

Tre monument av Johan Fredrik Åbom Tre monument av Johan Fredrik Åbom Fredrik Alskog Arkitekten Johan Fredrik Åbom (1817-1900) var en av sin samtid mycket uppskattad arkitekt. Åbom var en mångsidig yrkesman och ritade bland annat teatrar,

Läs mer

EKERUM KONSTHALL 2017

EKERUM KONSTHALL 2017 EKERUM KONSTHALL 2017 Konst i världsklass på Ekerum Konsthall! Det är nu 25 år sedan vi öppnade Ekerum Konsthall vid det naturskönt belägna Ekerum Golf & Resort på Öland. Sedan starten har vi satsat på

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Lärarhandledning till elevernas studiematerial

Lärarhandledning till elevernas studiematerial Lärarhandledning till elevernas studiematerial Rekommenderas för SFI: klass 1D, 2D, 3C och 3D I elevernas studiematerial finns en läsuppgift samt två olika bildanalysövningar. Bildanalysövningen med frågorna

Läs mer

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden.

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden. Konsthistoria Av: Emma Gustafsson f.kr 800 500 1300 1500 1700 1770 1800 1870 1900 1960 Antiken Renässansen Rokoko Impressionismen Modernismen Samtidskonst Medeltiden Barock Konstakademiernas konst Expressionismen

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CLARION HOTEL

ÅRETS BYGGEN 2003 CLARION HOTEL 72 HUS STOCKHOLM Jurymotivering: Via en spännande, komplicerad och logostiskt krävande överdäckning har Stockholm fått sitt största hotell i en smackfull modernistisk retroversion. FOTO: HOLGER STAFFANSSON

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

Foto Berne Gustafsson. SÖDRA KYRKOGÅRDEN år

Foto Berne Gustafsson. SÖDRA KYRKOGÅRDEN år Foto Berne Gustafsson SÖDRA KYRKOGÅRDEN 1863-2013 150 år Foto över Södra kyrkogården 150 års jubileum Södra kyrkogården Lördag den 7september kl. 11.00-14.00 Kl. 11.00 Musikstund utmot havet intill röda

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

professor och Tungelstabo.

professor och Tungelstabo. Bror Marklund, konstnär, professor och Tungelstabo. Jag skrev för några veckor sedan en artikel om Tungelstaskulptören Lars Andersson och hans liv och livsverk under slutet av 1930-talet och början av

Läs mer

EKERUM KONSTHALL 2015

EKERUM KONSTHALL 2015 EKERUM KONSTHALL 2015 Konst i världsklass på Ekerum Konsthall! Det är nu 23 år sedan vi öppnade Ekerum Konsthall vid det naturskönt belägna Ekerum Golf & Resort på Öland. Sedan starten har vi satsat på

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Utblick av Aleksandra Stratimirovic Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Stockholm, 20 april, 2015 På uppdrag av Ragunda kommun, presenteras här att förslag till konstnärlig

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

Tillbaka Skriv ut Skicka till en vän Prenumerera på Zenitkultur. Hanna Allert Karlsson - Tredimensionell teckning

Tillbaka Skriv ut Skicka till en vän Prenumerera på Zenitkultur. Hanna Allert Karlsson - Tredimensionell teckning enit - kulturtidningen i väst av 6 2012-11-27 15:22 Tillbaka Skriv ut Skicka till en vän Prenumerera på Zenitkultur Hanna Allert Karlsson - Tredimensionell teckning Galleri Imma, Mariestad - pågår till

Läs mer

Minneslund vid Himmeta kyrka

Minneslund vid Himmeta kyrka Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:56 Minneslund vid Himmeta kyrka Ändring av minnesplats Antikvarisk rapport Sticklinge 11:1 Himmeta socken Västmanland Helén Sjökvist Innehåll Inledning... 1 Bakgrund...

Läs mer

Symboliskt stråk till Judiska församlingen. Skrivelse från Stockholms konstråd. Återremiss.

Symboliskt stråk till Judiska församlingen. Skrivelse från Stockholms konstråd. Återremiss. s GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-12-14 Handläggare: Margareta Jonsson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 0850826342 margareta.jonsson@gfk.stockholm.se Dnr Dnr 02-644-1211:13

Läs mer

Bror Hjorths Hus av Johanna Uddén

Bror Hjorths Hus av Johanna Uddén 20 Bror Hjorths Hus av Johanna Uddén Den här fjärilen har dött, men den hamnade i ett finare land. Olivia som har målat fjärilen går i ettan på Bergaskolan och hon vet vad bildskapande handlar om. På Bror

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. Startplats

Läs mer

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet?

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet? 10 11 Det handlar om ljus T. v. Ett ansikte, torrnålsgravyr T. h. Alltså avgjort?, torrnålsgravyr Torrnål. Tonerna och övergångarna längs graderna som färgen ger när plåten pressas mot pappret. Bilderna

Läs mer

anita Carlsson Mindful garden med ögon känsliga för grönt 1 n

anita Carlsson Mindful garden med ögon känsliga för grönt 1 n anita Carlsson Mindful garden med ögon känsliga för grönt 1 n 2014 Actout, Anita Carlsson Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande

Läs mer

Tävling om ljuskonstverk vid Kv. Caroli i Malmö

Tävling om ljuskonstverk vid Kv. Caroli i Malmö Tävling om ljuskonstverk vid Kv. Caroli i Malmö Utlåtande av bedömningsgruppen Arrangör Malmö Stad och Profi Fastighetsförvaltning AB Malmö den 30 mars 2012 Tävling om Ljuskonstverk vid Kv. Caroli Utlåtande

Läs mer

UTSMYCKNINGSFÖRSLAG HAGA CENTRUM

UTSMYCKNINGSFÖRSLAG HAGA CENTRUM UTSMYCKNINGSFÖRSLAG HAGA CENTRUM Konstnär Mikael Richter Häftet innehåller sex utsmyckningsförslag utan inbördes ordning. Förslagen och skisserna kan betraktas som ett första utkast, tänkt att diskuteras

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Fakta om huvudbiblioteket

Fakta om huvudbiblioteket Fakta om huvudbiblioteket Täby huvudbibliotek började byggas i augusti 1969. Arkitekt var Bo Möller och inredningsarkitekterna var Lia Gottfarb och Hans Johansson. Biblioteket öppnade för allmänheten 18

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

En välgrundad obelisk

En välgrundad obelisk ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2018:15 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING En välgrundad obelisk RAÄ-nr Stockholm 103:1 Gamla Stan 1:29 Slottsbacken Stockholms stad, Uppland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Pelle Johansson, ordförande i Galleri London. Bilden på väggen är från utställningen In Transition, Sydafrika under förändring av fotografen Per

Pelle Johansson, ordförande i Galleri London. Bilden på väggen är från utställningen In Transition, Sydafrika under förändring av fotografen Per k ULLA FRIES g 90 Pelle Johansson, ordförande i Galleri London. Bilden på väggen är från utställningen In Transition, Sydafrika under förändring av fotografen Per Anders Pettersson. 91 Scener för livet

Läs mer

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA 1 Nora kommun genomförde 2013 02 28 ett dialogmöte ang ombyggnad av det sk Glasstorget i centrala Nora. Mötet var ett

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

IN MEMORIAM CARL MILLES

IN MEMORIAM CARL MILLES IN MEMORIAM CARL MILLES Sommaren 1955 fyllde Carl Milles åttio år och blev då hyllad sitt hem på Lidingön. Just vid den tiden gick hans tankar ofta till Uppsala. Han ville ge staden en ny skulptural utsmyckning;

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Välkommen till Sjonhem kyrka

Välkommen till Sjonhem kyrka SJONHEM KYRKA Välkommen till Sjonhem kyrka Gotlands över nittio medeltida stenkyrkor byggdes ursprungligen i romansk stil. Det som är typiskt för den romanska stilen är att dörrar, fönster och valv har

Läs mer

Konstmuseum och torg i Uppsala

Konstmuseum och torg i Uppsala Konstmuseum och torg i Uppsala Art Museum and Square in Uppsala Johanna Romedahl Stjernquist Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Maria Papafigou Carl Wärn Jesús Azpeitia Examensarbete inom arkitektur,

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Belysningsskolan. Stämningsfull belysning gör att vi kan fortsätta njuta av trädgården.

Belysningsskolan. Stämningsfull belysning gör att vi kan fortsätta njuta av trädgården. Belysningsskolan 2013 Stämningsfull belysning gör att vi kan fortsätta njuta av trädgården. Se din trädgård som ett extra rum till huset även under årets mörka månader! Vi lägger allt mer tid på våra trädgårdar.

Läs mer

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård.

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård. SLINGAN Natur- och kulturstig på Länssjukhuset Ryhovs sjukhusområde Runt Slingan finns information om områdets långa historia som sträcker sig ända till 1500-talet. Det finns information om växter och

Läs mer

Lusthus i solrosornas sken

Lusthus i solrosornas sken Lusthuset är en byggsats ritad av Mats Theselius till en utställning på Rosendal 1998. Det är mycket lättskött tack vare den enkla konstruktionen med skjutdörrar av glas, plasttak, väggar av segelduk och

Läs mer

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län Antikvarisk rapport Bunkeflo kyrka RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING N Bunkeflo kyrka/malmö kyrkliga samfällighet/bunkeflo socken i Malmö kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:11 Helena

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud.

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Monica Månsson Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Det är precis trettio år sedan som Monica Månsson, 23 år gammal, började undervisa i akvarell. Då hade hon redan målat på allvar i fem år

Läs mer

-Det ryker, det fräser, det brinner!

-Det ryker, det fräser, det brinner! -Det ryker, det fräser, det brinner! Signe Persson Melin om Gråsippa, debuten i aluminium. - Äntligen har jag hittat rätt material till den här formen. Signe Persson Melin hade prövat att göra sippformer

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Bjuröklubbs kapell, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Bjuröklubbs kapell, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Bjuröklubbs kapell, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kapellmiljön Bjuröklubbs kapell är beläget på en halvö längst ut i havsbandet

Läs mer