Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3"

Transkript

1 OP-fondförsäkring

2 PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna 5 Beskattningen av din OP-fondförsäkring 6 Information om ditt försäkringsavtal 7 Din försäkrare är OP-Livförsäkrings Ab 8 Uppgifter om ombud 9 Fördelar med en OPfondförsäkring du hanterar flera placeringsobjekt med ett avtal ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina besparingar på olika placeringsobjekt som försäkringsbolaget erbjuder ett mångsidigt utbud av placeringsobjekt som förvaltas av experter du kan med dina val påverka den förväntade avkastningen för dina försäkringsbesparingar inom försäkringen betalar du i regel vare sig teckningsprovisioner eller inlösenprovisioner i anslutning till fondsparande du kan på nätet byta placeringsobjekt avgiftsfritt du har tillgång till stöd från andelsbankens placeringsexperter premieplanen är flexibel enligt dina mål du kan ta ut besparingar utan uttagsavgift efter tre år i vår nättjänst op.fi kan du göra tilläggsplaceringar, ändringar i fördelningen av besparingarna samt granska utvecklingen av dina besparingar och innehållet i ditt avtal avkastningen beskattas först då du tar ut den lämpar sig vid arvsplanering besparingarna i fondförsäkringen kan ge OP-bonus* OP-bonus används för den driftskostnad som tas ut från den första premie som betalas in i försäkringen på kontoret * Mer information om OP-bonus och andra förmåner får du på adressen op.fi/formaner eller i din bank.

3 Det lönar sig att spara i försäkringar Vill du spara regelbundet eller är du ute efter placeringsobjekt för dina tillgångar? Har du som mål att bli förmögnare? OP-fondförsäkringen är en fondanknuten sparlivförsäkring för sparande och placering på lång sikt. Det är ett enkelt, smidigt och bekvämt alternativ för olika livssituationer som också erbjuder skatteförmåner. Du väljer själv placeringsobjekt för dina premier bland de alternativ som försäkringsbolaget erbjuder och du kan fritt byta dem. Du bestämmer själv hur länge avtalet gäller. Besparingarna kan tas ut när som helst helt eller delvis. OP-fondförsäkringen kan du teckna i andelsbanken. Planera tillsammans med våra experter en lämplig helhet för just dig. Det är på många sätt fördelaktigt att spara i en försäkring. Börja alltså redan i dag! Mångsidiga möjligheter Genom att spara regelbundet når du dina mål nästan obemärkt. En OP-fondförsäkring är ett utmärkt verktyg för den aktiva placeraren. Med ett enda avtal förvaltar du flera olika placeringsobjekt. Du kan fritt byta objekt inom försäkringen och i nättjänsten är bytena avgiftsfria. Inom försäkringen betalar du i regel inte heller de normala teckningsprovisionerna och inlösenprovisionerna i anslutning till fondsparande. Och det bästa är att den avkastning som samlats till följd av lyckade val av placeringsobjekt beskattas inte vid bytena utan den avkastning som samlas i försäkringen kan ge tilläggsavkastning under hela spartiden. Om dina planer ändras kan du ta ut de besparingar som samlats redan före försäkringstiden tar slut. Om du inte behöver besparingarna själv kan du låta dem förfalla som gåvor till de förmånstagare som du förordnat. Vid behov går det att ändra förmånstagare för försäkringen. Försäkringen är flexibel i olika livsskeden. OP-fondförsäkring 3

4 OP-fondförsäkringen planeras alltid individuellt utgående från dina behov. En OP-fondförsäkring som planerats just för dig Premiebelopp Engångspremie eller regelbundet sparande minst 50 /mån. eller 500 /år Betalningstidpunkter betalningsmånaderna kan väljas Betalningsplan I betalningsplanen avtalas bl.a. hur stor premien ska vara och hur ofta du betalar den. Du kan placera ett större belopp åt gången i försäkringen eller så kan ett visst belopp överföras automatiskt från ditt konto till försäkringen varje månad. Det är senare möjligt att ändra på månadsbeloppen och betalningstidpunkterna. Premierna som betalas enligt betalningsplanen är bundna till levnadskostnadsindexet. Du kan när som helst betala in extra premier i försäkringen utan att ändra i din normala betalningsplan. Placeringsalternativ Enligt din personliga placerarprofil kan du bland de OP-placeringsfonder eller andra placeringsobjekt såsom placeringskorgar som försäkringsbolaget erbjuder välja de alternativ som lämpar sig bäst för dig. Att spara för dig själv Sparbeloppet förfaller vid önskad tidpunkt Uttag av tillgångarna delvis eller helt under försäkringstiden Att spara för någon annan Sparbeloppet förfaller vid önskad tidpunkt Förmånstagare till dödsfallsersättning Placeringsplan Det är viktigt att du väljer sådana placeringsobjekt till din försäkring som lämpar sig för dina mål som placerare. Du kan styra dina premier till de OP-fonder och andra placeringsobjekt som försäkringsbolaget erbjuder. Under hela spartiden kan du fritt ändra fördelningen mellan placeringsobjekten både beträffande besparingarna i försäkringen och de framtida premierna. I nättjänsten op.fi kan du byta Uttagsplan En OP-fondförsäkring tecknas alltid som ett tidsbundet försäkringsavtal för minst tre år och högst 30 år. Om du vill kan du ta ut dina försäkringsbesparingar antingen delvis eller helt under avtalstiden. Då försäkringen löper ut betalas besparingarna till den förmånstagare placeringsobjekt avgiftsfritt. I andelsbanken kan du byta placeringsobjekt avgiftsfritt fyra gånger om året. Våra experter står gärna till tjänst om du vill veta mer om de olika alternativen som stöd för ditt beslut. Försäkringsbolaget har rätt att i de situationer som närmare definieras i försäkringsvillkoren begränsa överföringen av besparingar från ett placeringsobjekt till ett annat samt ändringen av fördelningsförhållandet för framtida premier eller ändra tidpunkten för överföringen eller ändringen. som du förordnat. Också vid arvsplanering är det du som förordnar förmånstagarna. Vid dödsfall betalas försäkringsersättningen alltså till den förmånstagare som du förordnat. Du kan ändra förmånstagare under försäkringens giltighetstid. Livförsäkringsskyddet Dina försäkringsbesparingar tryggas mot dödsfall genom att förse försäkringen med ett dödsfallsskydd. Skyddet utgör 100 % av besparingarna. Vid dödsfall betalas försäkringsersättningen till den förmånstagare som du förordnat. Det lönar sig att komma ihåg att det inte går att förordna förmånstagare för en fondförsäkring i ett testamente, eftersom försäkringens förmånstagarförordnande alltid går före ett testamente. Det är alltså viktigt att du meddelar oss om du vill ändra förmånstagare för din försäkring. OP-fondförsäkring 4

5 Avkastning på pengarna Hurdan placerare är du? Till vilka placeringsobjekt lönar det sig för dig att styra dina besparingar? Det beror på hurdan avkastning du är ute efter och hur stor risk du är beredd att ta för att få avkastning på dina besparingar. Ta reda på det genom att kartlägga din placerarprofil i vår nättjänst op.fi eller tillsammans med bankens placeringsexpert. Kartläggningen av placerarprofilen berättar hurdan du är som placerare och vilka placeringsobjekt som passar dina planer bäst. Våra experter berättar gärna mera om alternativ som lämpar sig för dig. Du kan läsa mer om dem själv på adressen op.fi. Efter det är det säkert lättare för dig att välja placeringsobjekt för försäkringen. Val av placeringsobjekt Värdet av din försäkringsbesparing följer värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som du valt. Placeringsobjekt som försäkringsbolaget erbjuder är t.ex. OP-placeringsfonder. Beträffande alla placeringsobjekt bär du själv risken för hur besparingarna utvecklas och för det placerade kapitalet. I det här ingår också risk för att kapitalet kan minska eller gå förlorat. Placeringsobjektens tidigare värdeutveckling är inte en garanti för den framtida utvecklingen. Du kan med dina val väsentligt påverka den risk som förknippas med dina placeringar. Aktiefonderna är ett bra alternativ då du strävar efter en bättre avkastning på dina placeringar. Bland OP-fonderna finns också alternativ med lägre risk såsom räntefonder. Så här väljer du placeringsfond Då du väljer en lång avtalstid kan du försöka få större avkastning genom att välja aktiefonder, eftersom den långa avtalstiden jämnar ut de risker som förknippas med aktiefonder. Om avtalstiden är kortare, är det bättre att välja fonder med lägre risk såsom räntefonder, eftersom deras värde inte fluktuerar så mycket. Om du enkelt vill dra nytta av möjligheterna på ränte- och aktiemarknaden är blandfonderna ett beaktansvärt alternativ. Marknaden gynnar regelbundet sparande Då du sparar regelbundet får du ut det mesta av en fondanknuten försäkring. Genom att regelbundet betala in premier jämnas risken med timingen av enskilda placeringar ut. Med tidsmässig spridning kan du väsentligt minska på risken med timing särskilt beträffande aktiefonder. Då försäkringens förfallodag närmar sig lönar det sig att minska på aktiefondernas andel i tid och överföra besparingar till räntefonder med lägre risk. På det här sättet skyddar du dina besparingar mot större kursfluktuationer de sista åren innan försäkringen förfaller. Försäkringsbolagets alternativ I stället för eller vid sidan av OPplaceringsfonderna kan du också placera dina besparingar i andra placeringsobjekt såsom placeringskorgar som OP-Livförsäkrings Ab tillhandahåller. Hör dig för om aktuella alternativ i din bank. Alla OP-placeringsfonder kan inte anslutas till en OP-fondförsäkring. Tilläggsinformation om vilka placeringsobjekt som kan anslutas till försäkringen får du i andelsbanken eller i vår nättjänst op.fi. OP-fondförsäkring 5

6 All information som finns i den här produktbeskrivningen grundar sig på gällande lagstiftning och gäller i Finland allmänt skattskyldiga personer. Lagstiftningen kan ändras under försäkringstiden. Beskattningen är inte en del av försäkringsavtalet. Andelsbankernas experter ger närmare information om beskattningen av försäkringen. Beskattningen av din OP-fondförsäkring Beskattning av avkastningen på placeringen Avkastningen på OP-fondförsäkringen beskattas som kapitalinkomst först när försäkringen har löpt ut. I det här hänseendet skiljer sig försäkringssparandet till fördel för t.ex. direkta fondplaceringar. Den avkastning som samlats till följd av lyckade val av placeringsobjekt kan således ge tillläggsavkastning under hela spartiden. Om du tar ut dina försäkringsbesparingar endast delvis under avtalstiden anses uttagen skattemässigt först gälla endast kapitalet. När hela kapitalet har tagits ut, är det avkastningen som tas ut och den beskattas som kapitalinkomst. Skattebehandlingen av försäkringsplaceringar avviker från beskattningen av andra placeringar, eftersom avkastning från fondanknutna försäkringar inte är sådan överlåtelsevinst som avses i inkomstskattelagen, utan annan kapitalinkomst. På motsvarande sätt ger inte en förlustbringande fondanknuten försäkring upphov till sådan överlåtelseförlust som avses i inkomstskattelagen och som skulle berättiga till avdrag i beskattningen. Från kan från kapitalinkomster (inkl. kapitalinkomster som uppkommit ur en försäkring) dras av överlåtelseförluster som avses i inkomstskattelagen, om överlåtelsevinster saknas helt eller om de är otillräckliga för att dra av överlåtelseförluster. Ändringen gäller överlåtelseförluster som uppkommit 2016 eller senare, överlåtelseförluster som uppkommit tidigare kan endast dras av från överlåtelsevinster. Beskattning av sparbeloppet Då en OP-fondförsäkring löper ut betalas försäkringens sparbelopp ut antingen till försäkringstagaren eller till den förmånstagare som försäkringstagaren förordnat. Försäkringens avkastning är alltid skattepliktig kapitalinkomst, oberoende av till vem den betalas. Försäkringskapitalet är skattefritt då det betalas till försäkringstagaren är den som är försäkrad. Om försäkringskapitalet betalas till försäkringstagarens nära anhöriga beskattas den med gåvoskatt. Försäkringskapital som betalats ut till en nära anhörig beskattas dock inte som gåva, om kapitalandelen av det sparbelopp och de övriga gåvor som den nära anhöriga som förmånstagare fått av samma gåvogivare inte tillsammans överstiger euro under tre år. Mottagaren ska själv följa upp situationen och anmäla skattepliktiga gåvor till skattebyrån. För andra förmånstagare än nära anhöriga är hela sparbeloppet beskattningsbar kapitalinkomst. Beskattning av ersättning vid dödsfall På basis av det dödsfallsskydd som ingår i OP-fondförsäkringen betalas dödsfallsersättningen ut till den förmånstagare som försäkringstagaren förordnat eller till dödsboet. Dödsfallsersättningar som utbetalas till nära anhöriga som är förmånstagare är skattefria om de sammanlagt uppgår till högst euro per förmånstagare. Det överskjutande beloppet beaktas i arvsbeskattningen. En änka eller änkling kan också få ett större belopp än det skattefritt. Vid beräkningen av det skattefria beloppet beaktas alla dödsfallsersättningar som betalas för samma dödsfall. Med fondförsäkringen kan du alltså minska på arvsskatten. Nära anhöriga betalar inte heller kapitalskatt på ersättningen. För andra än den försäkrades nära anhöriga är en dödsfallsersättning som betalas till försäkringens förmånstagare till hela beloppet beskattningsbar kapitalinkomst. Beskattningsmässigt är nära anhöriga den försäkrades make eller maka, arvinge i rakt upp- eller nedstigande led, adoptivbarn eller bröstarvinge till adoptivbarn, fosterbarn eller makes/ makas barn. En sambo räknas som nära anhörig om sambon också i inkomstbeskattningen behandlas som sambo. OP-fondförsäkring 6

7 Information om ditt försäkringsavtal OP-fondförsäkring är en fondanknuten sparlivförsäkring där utvecklingen av värdet på försäkringsbesparingen är bunden till värdeutvecklingen för det placeringsobjekt som försäkringstagaren valt. Anslutningen av placeringsobjekten till försäkringen sker endast kalkylmässigt för att beräkna värdet av försäkringsbesparingen. Försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagaren har inte rätt till de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen eller till den egendom som finns i placeringsobjekten. Äganderätten till de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen och den egendom som ingår i dem tillhör försäkringsbolaget. OP-fondförsäkringen är ett försäkringsavtal mellan OP-Livförsäkrings Ab och försäkringstagaren och består av ett försäkringsbrev, försäkringsvillkor, en produktbeskrivning, beräkningsgrunder och en tariff. På försäkringsavtalet tillämpas lagen om försäkringsavtal och annan finsk lagstiftning. Försäkringarna har inte ett lagstadgat begränsat insättningsskydd. När träder försäkringsavtalet i kraft? Försäkringsavtalet träder i kraft när kunden med sin underteckning har godkänt anbudet och när den första premien är betald. Den första premien ska betalas inom en månad från det att anbudet har undertecknats. Kostnader för försäkringen Kostnaderna som tas ut för försäkringen eller grunden på vilken de beräknas framgår ur tariffen som utgör en del av försäkringsavtalet. För försäkringspremien och besparingen tas det ut kostnader som anges i tariffen. Förvaltningsprovisionerna för placeringsobjekten ingår i värdet av respektive placeringsobjekt. För extra åtgärder tas det ut en separat åtgärdsavgift. Uttag av besparingarna under pågående försäkringstid Den del av försäkringsbesparingarna som omfattas av skyddet vid dödsfall kan vid behov tas ut helt eller delvis under avtalstiden. Om du tar ut dina försäkringsbesparingar endast delvis under avtalstiden anses uttagen först gälla kapitalet. För uttag av besparingar under de tre första försäkringsåren tas det ut en uttagsavgift enligt tabellen nedan, dock alltid minst 50 euro. Efter tre år är uttaget avgiftsfritt. Tid (mån.) Avgift på beloppet som tas ut % % % över 36 avgiftsfritt Ångerrätt Försäkringstagaren har rätt att frånträda försäkringsavtalet genom att meddela OP-Livförsäkrings Ab om detta skriftligen inom 30 dagar från det att försäkringstagaren fått försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. OP- Livförsäkrings återbetalar utan dröjsmål premierna senast inom 30 dagar från det att meddelandet om frånträde har mottagits. Försäkringsbolaget kan dock från de premier som ska återbetalas dra av ett belopp som motsvarar placeringsobjektets eventuella värdenedgång det datum då meddelandet om frånträde inkommit. Information om din försäkring Du får försäkringsbrevet när du har undertecknat anbudet. Ur det årliga försäkringsbeskedet och försäkringssammandraget framgår bl.a. premierna, försäkringsbesparingens belopp och utveckling samt de avgifter som tagits ut. I vår nättjänst op.fi får du information i realtid om din försäkring. Ändringar i avtalet OP-Livförsäkrings Ab har rätt att ändra utbudet av placeringsobjekt och de åtgärdsavgifter som fastställts i tariffen. Bolaget kan under avtalstiden ändra försäkringsvillkor och andra avtalsvillkor endast på grund av de särskilda skäl och grunder som nämns i lagen om försäkringsavtal. I försäkringsavtalsvillkoren och i de andra avtalsvillkoren kan bolaget göra sådana mindre ändringar som inte påverkar försäkringens huvudsakliga innehåll. Om villkorsändringen försvagar försäkringstagarens ställning har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen. Ansökan om ändring Om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut eller med försäkringsbolagets eller dess förmedlares verksamhet i övrigt lönar det sig att först kontakta försäkringsbolaget för att reda ut ärendet. I problemsituationer hjälper Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE). FINE ger avgiftsfritt opartiska råd och anvisningar till kunderna. FINEs Försäkrings- och finansrådgivning och Försäkrings-nämnden ger också rekommendationer till avgörande i tvistemål. FINE behandlar inte en tvist som är anhängig eller har behandlats hos konsumenttvistenämnden eller en domstol. Du kan också, i enlighet med de anvisningar för sökande av ändring som bifogats beslutet, hänskjuta OP-Livförsäkrings Ab:s ärende till tingsrätten på din hemort eller till Helsingfors tingsrätt. Talan ska väckas inom tre år från det att du fick kännedom om OP-Livförsäkrings Ab:s beslut. FINE Försäkrings- och finansrådgivningen Porkalagatan 1, Helsingfors telefon (09) Enklast går det att anhängiggöra ärendet med den elektroniska blanketten på adres-sen fine.fi/tunnistaudu.html. OP-fondförsäkring 7

8 Din försäkrare är OP-Livförsäkrings Ab OP-fondförsäkringen beviljas av OP- Livförsäkrings Ab, som är ett av OP Gruppen helägt livförsäkringsbolag. Bolagets huvudkontor finns på adressen Gebhardsplatsen 1, OP. Bolaget är infört i handelsregistret i Finland och dess FO-nummer är Kundbetjäningen i försäkringsärenden sköts av andelsbankerna som fungerar som ombud för försäkringsbolaget. Uppgifter om det ombud som betjänar dig finns på sista sidan i den här broschyren. OP- Livförsäkrings Ab:s postadress är PB 308, Helsingfors. Försäkringsbolagens och deras representanters verksamhet i Finland övervakas av Finansinspektionen PB 103, Helsingfors tfn Hantering av personuppgifter Vid skötsel av försäkringsärenden hanterar OP-Livförsäkrings Ab sina kunders personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen och svarar också i övrigt för att integritetsskyddet för kunderna följs vid hanteringen av personuppgifter. Uppgifterna införskaffas från kunden själv, av honom eller henne befullmäktigade instanser, från offentliga register som förs av myndigheter samt från kreditregister.op-livförsäkring bandar samtalen till telefontjänsten för att försäkra sig om innehållet i det samtal som förts med kunden då det är fråga om att till exempel ingå ett avtal eller om att ge råd i försäkrings- eller ersättningsärenden. OP-Livförsäkrings Ab använder sitt kundregister också vid marknadsföring och distansförsäljning riktad till kunderna. OP-Livförsäkrings Ab kan överlåta sina kunduppgifter också till andra bolag inom OP Gruppen för distansförsäljning och marknadsföring. Om du vill förbjuda användningen av uppgifter för ovannämnda syften, ber vi dig anmäla det direkt till OP- Livförsäkrings Ab. Försäkringsbolaget har emellertid alltid rätt att överlåta kunduppgifter till en bank som fungerar som ombud eller till ett annat bolag inom OP Gruppen för skötseln av kundförhållandet. OP-fondförsäkring 8

9 Uppgifter om ombud Ombud för din försäkring är: Ombudet är antecknat i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister. Anteckningen kan kontrolleras hos Finansinspektionen som också övervakar försäkringsombudens verksamhet. Den som är missnöjd med ombudets verksamhet kan vända sig till samma instanser som ovan nämns gällande ansökan om ändring för försäkringsbolagets del. OP-fondförsäkring 9

10 /16 Framgång tillsammans.

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

Fondförsäkringen OP-Framtid

Fondförsäkringen OP-Framtid Fondförsäkringen OP-Framtid Fördelar med fondförsäkringen OP-Framtid OP-Framtid är ett enkelt och skatteeffektivt sätt att pensionsspara eller annars spara på lång sikt. Med hjälp av den kan du t.ex. komplettera

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring...3 1. Lagstadgad ålderspension...3 2. Varför en Pensionsförsäkring?...3

Läs mer

Fördelar med. Produktbeskrivning för OP-fondförsäkring Gäller från 1/2017 INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med. Produktbeskrivning för OP-fondförsäkring Gäller från 1/2017 INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring INNEHÅLL Produktbeskrivning för OP-fondförsäkring Gäller från 1/2017 Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Fördelar med. Produktbeskrivning för OP-fondförsäkring Gäller från 03/2019

Fördelar med. Produktbeskrivning för OP-fondförsäkring Gäller från 03/2019 OP-fondförsäkring Produktbeskrivning för OP-fondförsäkring Gäller från 03/2019 INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 Du får råd av våra experter och en personlig rekommendation

Läs mer

Fondförsäkringen OP-Framtid. Produktbeskrivning

Fondförsäkringen OP-Framtid. Produktbeskrivning Fondförsäkringen OP-Framtid Produktbeskrivning FONDFÖRSÄKRINGEN OP-FRAMTID Produktbeskrivning gäller från 05/2017. INNEHÅLL Fördelar med fondförsäkringen OP-Framtid...3 För vem lämpar sig OP-Framtid?...4

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016 Nordea Personskydd 1 (5) Nordea Personskydd för privatkunder 1 Försäkringen Nordea Personskydd Nordea Personskydd är en dynamisk och individuell personförsäkring. I försäkringen kan du välja ett heltäckande

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktbeskrivning för OP-pensionsförsäkring Gäller från 1/2017 Innehåll Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats

Läs mer

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010 Selekta-pensionsplacering som 1 (9) Selekta-pensionsplacering som Selekta-pensionsplacering är en individuell, frivillig pensionsförsäkring för vilken försäkringsavtalet kan ingås i sin helhet i nätbanken.

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten.

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten. E-blankett för gåvoskattedeklaration Så här fyller du i blanketten Fyll i blanketten systematiskt genom att fylla i alla obligatoriska vita fält (*) och andra uppgifter som ska anmälas. Det går inte att

Läs mer

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring

SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring Förköpsinformation. Publicering 2016-06-01. SPPs PLUSpension privat pensionsförsäkring PLUSpension riktar sig till privatpersoner som vill flytta sitt försäkringskapital till SPP från annat försäkringsbolag

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Placeringsförsäkring

Placeringsförsäkring Placeringsförsäkring Vill du ha bättre avkastning på dina pengar? Mandatum Lifes Placeringsförsäkring är det rätta alternativet för dig, då du vill sörja för din egen och dina anhörigas ekonomiska trygghet,

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4.

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. Bakgrundsfärgen bakom plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. OBS! Plusset

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst?

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? 1 Vad består vår bostadstjänst av? Vare sig du vill köpa ditt första egna hem eller byta ut ditt nuvarande, har vi ett lämpligt bolån just för dig. Vi sköter också

Läs mer

SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension

SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Ett viktigt val för din framtid Gör ett aktivt val för din pension. Michaela, SPP SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem då?

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017 NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Produktguiden gäller från NewLife-försäkring

Produktguiden gäller från NewLife-försäkring Produktguiden gäller från 1.4.2018 NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension Specialutformade pensionslöften Helena, SPP SPPs Direktpension Större möjligheter än med vanlig tjänstepension SPPs Direktpension är en

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN

ÖVERLÅTELSE AV BOLAGSANDEL VID INKOMSTBESKATTNINGEN OCH GÅVOBESKATTNINGEN Bemyndigande SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING Datum 2 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (237/08) 21.4.2010 Giltighetstid Diarienummer Tills vidare 330/349/2010 Mottagare Skatteförvaltningens enheter ÖVERLÅTELSE

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare 1 INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare Nästan alla ägare av aktiebolag betalar privat mera skatter och avgifter än vad de egentligen är skyldiga att göra. Pensionsförsäkring är det

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner!

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner! Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Sjukförsäkring Extra inkomst vid sjukskrivning Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter

ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter SKATTEFÖRVALTNINGEN 1.1.2016 A137/200/2015 version 1.9 ÅRSANMÄLAN Egendomsförvaltningsavgifter POSTBESKRIVNING för år 2016 2 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR FRÅN FJOLÅRET... 3 2 ALLMÄNT... 4 3 POST MED FAST POSTLÄNGD...

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid Gör ett aktivt val för din pension. Sofia, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

OP-företagspensionsförsäkring

OP-företagspensionsförsäkring OP-företagspensionsförsäkring Företagspensionsförsäkringens fördelar för företaget ett kostnadseffektivt sätt att engagera och belöna personalen genom att engagera personalen kan företaget reducera nyckelpersonsriskerna

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Försäkringsvillkor 0522 SAS Svensk Pilotförening (SPF) Försäkringsvillkoren gäller från och med 1 maj 2013 för försäkringar tecknade från och med

Läs mer

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam 1 januari 2016 Tjänstetandläkarnas Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

OP-företagspensionsförsäkring

OP-företagspensionsförsäkring OP-företagspensionsförsäkring Produktbeskrivning för OP-företagspensionsförsäkring Gäller från 1/2017 Fördelar med OP-företagspensionsförsäkringen För företaget ett kostnadseffektivt sätt att engagera

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer