Grafisk manual. Grafisk utformning av kommunikations-, marknadsförings- och informationsmaterial. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk manual. Grafisk utformning av kommunikations-, marknadsförings- och informationsmaterial. Version 2013-01."

Transkript

1 Grafisk manual Grafisk utformning av kommunikations-, marknadsförings- och informationsmaterial. Version

2 Varför en grafisk manual? Varje möte med en kund eller partner formar dennes uppfattning av Polyamp AB, hädanefter Polyamp. Det är en chans att framföra varumärket och det löfte som höjer oss från konkurrenterna - ett löfte om teknisk kvalitet, service och det engagemang som är Polyamp. En grafisk manual kommer av det behov som finns att skapa ett konsekvent uttryck kring varumärkets identitet och strategi. Polyamps identitet skapas av alla de (marknadsförings-)aktiviteter som påverkar en kund eller partners uppfattning. Många av de faktorer som påverkar individuella konsumenter gäller även för personer som sitter som inköpare vid företag. En enhetlig och konsekvent hantering av en grafisk profil skapar igenkänning och stärker varumärket. Ett inkonsekvent uttryck gentemot omvärlden riskerar att förvirra och ge en missvisande bild av produkterna och företaget. Den som verkar i Polyamps namn bör därför följa de regler och riktlinjer som finns gällande grafisk och elektronisk produktion. Målet med manualen är att fungera som ett stöd genom att vara ett lättarbetat verktyg vid tillämpning av det grafiska uttrycket för alla användare. Polyamps visuella identitet genomsyras av företagets grundstenar där hög kvalitet, kundanpassning och miljömedvetenhet är ledande ord. I de fall en konsult ingår i ett arbete ska denne ta del av grafiska profilen, så att bestämmelser kring bl.a. text- och logotyphantering följs. På så vis finns ett skapandeutrymme inom de ramar som utgör Polyamp. Ett levande dokument Kontinuerlig uppdatering och förnyelse av "Grafisk manual för Polyamp AB" gör det till ett levande och aktuellt dokument. Genom samverkan kan vi skapa en stadig grafisk identitet som utstrålar den långsiktighet och kvalitet som utgör Polyamp. Eric Östlund (VD) har det yttersta ansvaret för "Grafisk manual för Polyamp AB". I ansvaret ingår att utbilda övriga medarbetare i hur manualen ska användas. Manuelan ska uppdateras kontinuerligt efter behov samt vart tredje år. Vid funderingar och frågor, kontakta gärna Lena Josefsson (Sales Engineer).

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Polyamps identitet Varumärkesstrategi... 4 Polyamps värdegrund... 5 Visuell identitet - profilelement Färger... 6 Bilder... 7 Logotyp... 8 Hantering av logotyp... 9 Frizon och minsta storlek Logotyp och slogan Teckenssnitt - Identitetsskapande Teckenssnitt - Microsoft Office Applikation Användningsområden Tryckt material Digitalt material Webb Presentationer... 17

4 Varumärkesstrategi Ett varumärke med en visuell strategi stärker och ökar sitt värde på marknaden. En konsekvent hantering minskar risken för förvirring hos omvärlden och kan lyfta ett företag över konkurrenter. Polyamps varumärkesstrategi i korthet: I varumärkesstrategin ingår att förmedla vad verksamheten kan och vem den är. För att lyckas med att åstadkomma detta är det viktigt att vårda företagets identitet. Polyamps identitet vårdas genom att följa de regler och rekommendationer som ingår i företagets "Identity guidelines". Verksamheten representeras av en tydlig symbol i form av logotyp med kompletterande slogan. Teckensnittet Frutiger är identitetstypsnittet för officiellt bruk. För produktion i Microsoft Office kan teckensnittet Arial användas. Logotyp och typsnitt används i kombination med Polyamps färgpalett. Förmedla vilka vi är och vad vi gör Målet med en varumärkesstrategi är att våra kunder och distributörer ska få en mer komplett och djupare förståelse av Polyamp. En genomtänkt och systematisk strategi hjälper oss att bättre förmedla varumärket Polyamp. Nedan presenteras några fördelar av en varumärkesstrategi: Vägleda och instruera det som utgör Polyamps varumärke Skapa en koordinerad visuell identitet Förmedla ett enhetligt uttryck gentemot omvärlden Sammanställa och bevara den "tysta" kunskapen Skapa ökat mervärde 4

5 Polyamps värdegrund Text ur Polyamps affärsidé: Polyamp är världsledande på system för elektromagnetiska signaturer på fartyg och ubåtar samt utvecklar och tillverkar strömförsörjningskomponeter och system. Text ur Polyamps vision: Polyamp skall vara det självklara valet i hela världen när system för minimering av elektromagnetiska signaturer skall designas och installeras på fartyg och ubåtar eller andra anläggningar. Grundstenarna i Polyamp utgörs av följande ledord: Flexibelt Kundanpassat Långsiktigt Miljömedvetet Tryggt Engagerat Ansvarstagande Brett produktprogram Snabb leverans Vi skall även vara kundens första val av Strömförsörjningsutrustning med lång livslängd. Exempelvis inom sektorerna militära fordon och fartyg, tåg, kärnkraft- och andra kraftstationer samt oljeplattformar. Text ur Polyamps strategiska mål: Polyamp ska ses som den enda riktiga samarbetspartnern när det gäller kvalitetsomvandlare. Inriktningen ska inte var kvantitet utan kvalitet med mindre serier, gärna med udda in och utspänningar efter kvalitetskrav. Polyamp ska fortsätta att leverera hög kvalité, hålla leveranstider och uppträda som en samarbetspartnergentemot våra kunder. - En säker del i ert system - A secure part of your system 5

6 Färger Polyamps färgpalett är av stor vikt för att skapa ett uttryck och symbolik som fastnar i minnet hos betraktaren. En konsekvent hantering av dessa färger skapar igenkännelse och stärker varumärket. De olika färgsystemen används beroende på i vilket sammanhang färgerna ska användas och ska alltid väljas därefter. Färgerna kan skilja sig åt något beroende på färgsystem, om det exempelvis handlar om tryck i PMS jämfört med CMYK. Därför finns Polyamps färger representerade i de olika färgsystemen och är valda så att de är så nära varandra som möjligt. Notera även att färger kan se olika ut beroende på webbläsare och skärminställning. Vid val av en ny färg, utgå alltid från PMS skalan för att avgöra rätt nyans i de olika färgsystemen. Vilken färgkod ska jag använda? För de flesta tryckapplikationer, använd PMS eller CMYK färger. Godkända färger i CMYK går att använda i det fall att PMS färger ej finns tillgängliga. Godkända RGB färger kan användas för skärmvisning, såsom presentationer i PowerPoint. Godkända färger används för hemsidor och webb. Vad betyder de olika färgsystemen? PMS (Pantone) I PMS eller Pantone ingår tusentals färger. Det är ett internationellt system som är väletablerat på tryckerier och som ofta används av formgivare. Färgerna presenteras i kartor eller kataloger med recept på framtagning av färgerna. CMYK Färger i CMYK framställs med olika mängd av de tre grundfärgerna cyan (C), magenta (M) och gul (Y) samt svart (K), och blandas i denna ordning. RGB RGB är speciellt anpassad för skärmvisning. Färger i RGB, även kallat srgb, återges genom att blanda rött (C), grönt (G) och blått (B). Varje färgkomponent kan ha ett värde mellan 0 och 255. kommer av systemet Hexadecimala talsystem och används för angivelser av RGB-färger i HTML-kod för datorer. Färgerna baseras på grundfärgerna röd (C), grön (G) och blå (B) och anges på följande sätt; #RRGGBB. Guide för färger i PMS (Pantone) 6

7 Bilder Bilder från Polyamps bildarkiv är alltid tillåtna att användas. I annat fall måste copyright och licensavtal följas. Bilder från privat bildarkiv får användas med tillåtelse av Polyamps ledning. Generellt eftersträvas att ej använda många bilder på en sida, utan hålla sig till så få bilder som möjligt. Detta för att undvika en plottrig och rörig layout där många element gör att betraktaren har svårt att finna fokus. Bilder och element kan verka förvirrande om för mycket information visas på samma gång. Försök satsa på en kvalitativ bild som förstoras och står i fokus, vilket ger ett mer proffsigt intryck. Vilket format/standard ska jag välja? EPS (Encapsulated Postscript) Detta är ett format för filer som är tänkta att monteras i fotografier, digitala dokument och även ofta för bilder avsedda för tryck. Logotypen i eps-format är framtagen med vektorgrafik vilket innebär att den kan skaländras utan försämrad kvalitet. JPEG (Joint Photography Experts Group) JPEG även kallat JPG eller JPE är ett format för bilder i färg. En fil kan bli mindre i JPEG format, men det innebär också att originalbildens kvalitet går förlorad. Bilder bör vara inspirerande och kopplade till Polyamps ledord såsom miljömedvetenhet och långsiktighet. Det kan till exempel vara bilder på natur, industrier eller människor som gett sitt tillåtande. PNG (Portable Network Graphics) Vid bruk av PowerPoint eller Excel så är PNG lämpligt då bildens kvalitet blir oförändrad, samtidigt som filens storlek komprimeras. Formatet stöder genomskinlighet vilket är passande då logotyp inte placeras på en vit ruta då den ska placeras på en färgad bakgrund. PNG har tagits fram som en ersättare till formatet GIF, då det ej har samma tekniska begränsningar och komprimerar effektivare. TIFF (Tagged Image File Format) Format för skärmvisning, multimedia som även innehåller information om bilden och som ofta används för fotografier. Notera att detta format ofta resulterar i större filer. 7

8 Logotyp Färger Tryck Webb Bilfolie Den mest framträdande symbolen för Polyamps varumärke är logotypen. För ett enhetligt uttryck är det av stor vikt att hantering av logotyp är konsekvent. Logotypen används på produkter och samtlig extern kommunikation, såsom annonsering och visitkort. Nedan presenteras godkända färger vid användning av logotyp som representerar Polyamps färgpalett. Notera att PMS även uttrycks som Pantone i vardagligt tal (PMS = Pantone Matching System). C M Y K PMS 356C C M Y K PMS 151C C M Y K R G B # R G B #FF7900 R G B M M (100% svart) # C M Y K R G B PMS 443C #949D9E C M Y K R G B PMS WHITE #FFFFFF 8

9 Hantering av logotyp För att säkra ett konsekvent uttryck finns några få regler vid hantering av logotypen som innefattar färg, proportion och bakgrund. Logotyp med eller utan slogan finns att ladda ned på Polyamps hemsida under "Identity guidelines" > "Nedladdningar". Färg Endast Polyamps färger Proportion Tryck aldrig ihop eller dra isär logotypen Färg och proportion Logotypens grunduttryck är "Polyampgrön" och "Polyamporange" och ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Ibland är det, av praktiska och visuella skäl, bättre att använda en annan färgkombination, på produkter är exempelvis logotypen vit. Logotypfiler i godkända färger finns att tillgå på Polyamps hemsida. Logotypens proportioner ska alltid vara samma vilket innebär att logotypen aldrig får tryckas ihop eller dras ut. Bakgrund Undvik ytor i liknande logotypfärg Bakgrund Logotypen ska alltid användas mot bakgrunder där den syns tydligt. Vid användning av bild som bakgrund är det viktigt att det är logotypen som står ut visuellt i det aktuella området. Konkurrerande objekt och mönster som tar fokus från logotypen ska undvikas i närheten av dess yta, så att inget stör den visuellt. Undvik ytor med många detaljer och hög kontrast Undvik ytor med störande element i närheten Representativ bakgrund 9

10 Frizon och minsta storlek Frizon - logotyp Placering av logotypen påverkar hur tydligt den syns. Som vägledning vid placering finns ett område kallat frizon, som garanterar att logotypen inte är för nära omgivande element. Logotypen ska alltid omges av en frizon, vilket är ett minimiavstånd till andra grafiska uttryck och ytterkanter på produkt. Den fria zonen fås ur avståndet mellan de två linjerna bakom triangeln i logotypen, vid den röda cirkeln på bilden för frizon. Minsta tillåtna storlek för logotyp är 35mm i bredd. För logotyp med slogan är minsta tillåtna storlek 40mm i bredd. OBS! Som nämnt är frizonen ett minimiavstånd och detta område kan givetvis vara större. Frizon - logotyp med slogan - En säker del i ert system - En säker del i ert system 10

11 Logotyp och slogan En slogan koncentrerar ett företags varumärke i några få ord. Polyamps slogan är en koncis och kärnfull mening som uttrycker organisationens mål och motto. En inspirerande slogan skapar mening till företagsnamnet samtidigt som det ger en fingervisning om Polyamps anda och en känsla av varumärkets personlighet. Det är ett kraftfullt vapen vid marknadsföring då en slogan skapar möjlighet att sticka ut bland konkurrenter och fastna i kunderns minne. - En säker del system Polyamps svenska slogan är; "En säker del av kundens system" och för internationell marknadsföring eller till kunder som ej talar svenska används engelsk slogan; "A secure part of the customer's system". Logotyp med slogan finns att ladda ned på Polyamps hemsida under "Identity guidelines" > "Nedladdningar". Hantering av slogan - A secure part of system Typsnittet för Polyamps slogan är "Frutiger 56 Italic" och minsta tillåtna teckenstorlek är 6 punkter (pkt). I förhållande till logotypen ska slogans teckenstorlek vara lika hög som frizonen. Polyamps slogan måste alltid stödjas av logotypen, vilket innebär att den inte kan stå ensam utan logotyp. Slogan bör användas så ofta som möjligt i kommersiella sammanhang, så att den fastnar i kundens minne. Slogan, i anslutning till logotyp i grön och orange, är grå. Placering av slogan Slogan i anslutning till logotyp placeras i det nedre vänstra hörnet, vid logotypens slut inklusive frizon, se anvisning. - En säker del system OBS! Logotyp med slogan finns att tillgå i olika format under Identity guidelines > Nedladdningar > Logotyp. 11

12 Teckensnitt - Identitetsskapande Polyamps teckensnitt är en central del av varumärkets identitet. I huvudsak används "Frutiger" vilket är ett teckensnitt som är lättläst, oavsett om det används på webbplats eller som tryckt material. "Frutiger" ger en organisk och samtidigt strukturerad känsla som passar Polyamps varumärke. Rubriker och underrubriker ska i största möjliga mån vara gröna och övrig text grå. I de fall andra färger lämpar sig går det givetvis bra att välja ett annat alternativ ur färgpaletten nedan. För instruktionsmanualer används svart text då ljusförhållanden på plats kan vara dåliga och hög textkontrast krävs. OBS! Teckenstorlek, radavstånd och bokstavstyp är vägledningar och alltså ej krav FRUTIGER - TECKENSNITT FÖR RUBRIK RUBRIKTYP TYPSNITT TECKENSTORLEK RADAVSTÅND BOKSTAVSTYP Textrubrik Frutiger 57 Condensed 28 pkt 36 pkt Gemener Underrubrik Frutiger 65 Bold 11 pkt 12 pkt Gemener Punktlista rubrik Frutiger 65 Bold 9 pkt 13 pkt Gemener Produkttext rubrik Frutiger 55 Roman 9 pkt 12 pkt Versaler Tabellrubrik Frutiger 55 Roman 9 pkt 12 pkt Versaler Tabellunderrubrik Frutiger 55 Roman 9 pkt 12 pkt Valfritt Adressrubrik Frutiger 55 Roman 9 pkt 12 pkt Versaler Färger Tryck C M Y K PMS 356C Webb R G B # FRUTIGER - TECKENSNITT FÖR TEXT TEXTTYP TYPSNITT TECKENSTORLEK RADAVSTÅND BOKSTAVSTYP Ingress Frutiger 65 Bold 10 pkt 13 pkt Gemener Brödtext Frutiger 55 Roman 10 pkt 13 pkt Gemener Bildtext Frutiger 56 Italic 7 pkt 10 pkt Gemener C M Y K R G B #73797C Nottext Frutiger 56 Italic 6 pkt 9 pkt Gemener Punktlista text Frutiger 55 Roman 9 pkt 13 pkt Gemener Tabelltext Frutiger 55 Roman 8 pkt 12 pkt Gemener Adresstext Frutiger 55 Roman 9 pkt 12 pkt Gemener C M Y K (100% svart) R G B # De teckensnitt som saknas kan laddas ned från Polyamps hemsida under "Nedladdningar">"Typografi". För produktion i Microsoft Office finns alternativet att använda teckenssnittet Arial, se nästa sida. C M Y K R G B #FFFFFF 12

13 Teckensnitt - Microsoft Office För att göra det så enkelt som möjligt och slippa installera nya typsnitt på varje dator, har det beslutats att för material som produceras i Microsoft Office, så kan teckensnittet Arial användas. Arial är ett teckensnitt som formmässigt och funktionellt påminner om Frutiger. Anledningen till att Arial passar som ersättning av Frutiger, vid bruk av Microsoft Office, är att det är ett teckensnitt som ingår som standard i de flesta datorer. Genom att använda Arial, som är mer lättillgängligt än teckensnittet Frutiger, så minskar risken för problem eller hinder kring nedladdning av nya teckensnitt till datorn. Material där Arial används är exempelvis brev, offerter, rapporter och PowerPoint. Arial används då till all typ av text, såsom rubriker, tabeller, bildtext och brödtext, enligt anvisningar i tabell. Dokumentmallar med förinställt format för text och rubriker finns under Identity guidelines > Nedladdningar". Webbplatser Polyamps typografi och typsnitt för webbplatser finns utförligt att tillgå på Polyamps hemsida under "Admin">"Typography". Där finns även information, utöver typografi, för hemsidans grafiska utformning. ARIAL - TECKENSNITT FÖR RUBRIK RUBRIKTYP TYPSNITT TECKENSTORLEK BOKSTAVSTYP Textrubrik Arial (= Arial Regular) 16 pkt Gemener Underrubrik Arial (Fet) 11 pkt Gemener Punktlista rubrik Arial (Fet) 9 pkt Gemener Produkttext rubrik Arial 9 pkt Versaler Tabellrubrik Arial 9 pkt Versaler Tabellunderrubrik Arial 9 pkt Valfritt Adressrubrik Arial 9 pkt Versaler ARIAL - TECKENSNITT FÖR TEXT TEXTTYP TYPSNITT TECKENSTORLEK BOKSTAVSTYP Ingress Arial (Fet och Kursiv) 10 pkt Gemener Brödtext Arial 10 pkt Gemener Bildtext Arial (Kursiv) 9 pkt Gemener Nottext Arial (Kursiv) 6 pkt Gemener Punktlista text Arial 10 pkt Gemener Tabelltext Arial 9 pkt Gemener Adresstext Arial 9 pkt Gemener 13

14 Användningsområden Tidigare i texten har visuella element såsom logotyp, textsnitt och färg behandlats i enlighet med Polyamps varumärkesstrategi. Här under användningsområde visas hur dessa visuella bestämmelser används i olika kommunikationskanaler, såsom tryckt material och presentationer. Nedan listas några användningsområden: Annonser Brevpapper Dokumentmall i Word, Sollentuna Dokumentmall i Word, Åtvidaberg signatur Filmer Hemsida Kataloger PowerPoint Presentartiklar Rollups/Mässmaterial Visitkort Under användningsområden ingår; tryckt och digitalt material, webb samt presentationer. Frutiger 55 Roman Frutiger 56 Italic Frutiger 57 Condensed Frutiger 65 Bold Arial Regular OCR A Std Medium 14

15 Tryckt material Vid skapande av tryckt material ska den grafiska profilen följas. Under tryckt material ingår kataloger och annonser samt stationärt material såsom visitkort och brev. De teckensnitt som saknas kan laddas ned från Polyamps hemsida under; "Identity guidelines" > "Nedladdningar" > "Typografi". Nedan presenteras exempel på tryckt material: Brevpapper Visitkort Roll-ups Kataloger 15

16 Digitalt material Vid skapande av digitalt material ska den grafiska profilen följas. Då en konsult gör ett arbete såsom reklamfilm eller en företagsapp, ska denne ta del av den grafiska profilen så att bestämmelser kring bl.a. text- och logotyphantering följs. Därmed ges skapandeutrymme inom de ramar som utgör Polyamp. Nedan presenteras exempel på digitalt material: E-post signatur App Reklamfilm Informationsfilm Webb Information kring typografi och symboler för hemsidan finns utförligt att tillgå på hemsidan under "Admin">"Typography". Där finns även information, utöver typografi, för hemsidans grafiska utformning. 16

17 Presentationer Det är viktigt att presentationer i Polyamps namn utförs på ett enhetligt sätt, enligt den grafiska profilen, samtidigt som individen själv ska kunna anpassa presentationen till sina behov. För presentationer i PowerPoint finns därför en mall med utplacerad logotyp och korrekta typsnitt. I denna mall finns även olika exempelsidor som kan användas för enskilda sidor eller som inspiration för layout. Nedan visas bilder från Polyamps PowerPoint mall som finns att tillgå på Polyamps hemsida under "Identity guidelines">"nedladdningar">"presentationer": Stora bilder Det är viktigt att bilder som används, om möjligt, följer den struktur som mallen har. Snarare än att ha många bilder på en sida, försök att välja en som får fokus och som förstoras upp. Annars kan resultatet gärna se plottrigt och rörigt ut. Bilder i presentationen börjar generellt strax ovanför den gröna stödlinjen och fortsätter rakt upp till sidans övre kant eller används på hela sidan, se nedan. Korta texter Håll texten så kort som möjligt eller använd punktlistor. Låt bilder och ditt tal vara i fokus, istället för en lång text vilket kan bli tröttsamt för åskådarna. Det är bättre med ett budskap uppdelat i många sidor, snarare än att samla mycket text eller bilder på färre sidor. 17

18 HEAD OFFICE Polyamp AB Box 925 SE Sollentuna Sweden Phone: Telefax: SALES OFFICES Polyamp AB Box 229 SE Åtvidaberg Sweden Phone: Telefax: info@polyamp.se Switch Craft S.A Ruel bel Air 63 CH-2300 La Chaux-de-fonds Switzerland Phone: Telefax: Distributor Catalogue Version 9.1

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

Grafisk Manual. Version 1.0 2011-06-01

Grafisk Manual. Version 1.0 2011-06-01 Grafisk Manual Version 1.0 2011-06-01 Inledning Identitet är viktigt. Omvärlden måste få klart för sig vilka vi är, vad vi gör och hur vi kan hjälpa våra kunder. Lika viktigt som det är för omvärlden,

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 02 Innehåll INNEHÅLL Identitet...03 Logotyp...04 Stödgrafik...09 Specialgrafik...10 Typografi...13 Implementering...15 Kontaktuppgifter...19 03 Identitet

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman.

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. 1 Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. Åbo Akademis Studentkår 2015 2 Innehåll 1. Logotyp... 4 2. Sigill... 9 3. Rutnät... 10 4. Dekorelement... 11 5. Färger... 12 6. Teckensnitt...

Läs mer

INNOVATIONSKLUSTER GRAFISK MANUAL

INNOVATIONSKLUSTER GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Den här manualen ger riktlinjer för hur du använder Green Factorys grafiska uttryck i kommunikativa sammanhang. Vi går igenom de delar som tillsammans ger det visuella intrycket och skapar

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Struktanalys. Analys av strukturerade produkter. grafisk manual v1.0

Struktanalys. Analys av strukturerade produkter. grafisk manual v1.0 grafisk manual v1.0 Innehåll: Inledning Varumärket... 3 Logotyp Grundregler & utföranden... 4 Tillämpning... 5 Luft & storlek... 6 Färgpalett Primära färger & komplementfärger... 7 Färgpalett... 8 Typsnitt

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL. April 2016

VÅR GRAFISKA PROFIL. April 2016 VÅR GRAFISKA PROFIL April 2016 Selbergs Entreprenad har en enkel och tydlig grafisk profil. Vår logotyp och kompletterande grafiska element ska alltid användas enligt dom riktlinjer som anges i denna manual.

Läs mer

Inledning. Innehåll. Inledning

Inledning. Innehåll. Inledning GRAFISK MANUAL 2019 Inledning 2 Inledning Det här är en uppdaterad manual som ska tydliggöra Moderaternas grafiska profil och göra det enkelt att göra rätt. Att den grafiska profilen följs på nationell,

Läs mer

Grafiska riktlinjer för

Grafiska riktlinjer för Grafiska riktlinjer för INNEHÅLL Detta är FR2000 3 De grafiska elementen 4 Färgerna 5 Att använda logotypen 6 Användarföretagen och FR2000 7 Typografin 8 Frågor? 9 2 Detta är FR2000 är ett integrerat,

Läs mer

Grafisk manual reviderad

Grafisk manual reviderad EFFEKTIV KOMMUNIKATION. En väl genomtänkt, enhetlig och konsekvent tillämpad grafisk profil skapar igenkänning och tydlighet. En förutsättning för korrekt och konsekvent tillämpning av den grafiska profilen

Läs mer

PLÅT & VENTFÖRETAGEN Grafisk manual

PLÅT & VENTFÖRETAGEN Grafisk manual 08-762 75 85 info@pvforetagen.se www.pvforetagen.se Grafisk manual Manual Den här manualen är främst framtagen för alla som är anställda eller arbetar som leverantör till Plåt & Ventföretagen. Målet är

Läs mer

Guide för synliggörande av projekt

Guide för synliggörande av projekt Migrationsverket Funktionen för fonderna Rapport 2015-11-12 Guide för synliggörande av projekt Så här bör du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska unionen och Asyl-, migrations

Läs mer

Grafiska element och rekommendationer

Grafiska element och rekommendationer Grafiska element och rekommendationer 2011 Introduktion Vårt samhälle står inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

PROFILMANUAL. Sametinget 2008

PROFILMANUAL. Sametinget 2008 PROFILMANUAL Sametinget 2008 INLEDNING En enhetlig grafisk profil för Sametinget är mycket viktig. Myndigheten måste uppfattas som en enhet, även om vi är geografiskt utspridda och inrymmer många olika

Läs mer

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14 Grafisk Manual Innehåll En profil ett förbund...4 Historien bakom vårt emblem...5 Vår logotyp...7 Typografi...12 Färger...14 2 Inledning Foto Ingrid Niklasson En profil ett förbund Att ha en tydlig grafisk

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11

GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11 GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11 2 Välkommen att använda varumärket pingst! Att arbeta för en gemensam profil i syfte att förstärka sitt varumärke har blivit mer och mer självklart för näringslivet.

Läs mer

Grafisk profil till Dear Area

Grafisk profil till Dear Area Grafisk profil till Dear Area Av: Jenny Andersson & Josephine Persson 2008-09-26 Webbutvecklare på KY Akademien Introduktion Detta är en grafisk manual för Dear Area, ett designföretag som gör butiksinredning,

Läs mer

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Grafisk Guide 2013 BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Borgeby FältDagar - Nordens lantbruksmässa i fält! Borgeby FältDagar är den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare. Mässan i fält erbjuder

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL.

VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅRT VARUMÄRKE. I det här dokumentet finns riktlinjer som ska göra det lättare att bygga upp och stärka vårt varumärke. Ju mer konsekvent, genomtänkt och sammanhållet vi kommunicerar

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

GRAFISK MANUAL

GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 1.2 2012-02-16 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL Om förkortningar...2 Consats Logotyp...3 Färger...4 Dotterbolagens logotyper...5 Symbol...6 Payoff...7 Payoff SES...8 Frizon...9 Typografi...10 Huvudtypsnitt...10

Läs mer

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL Verkstadskedjans logotype... Den ECA-blå bakgrundsplattan Ordmärket ECA Car Service DIN BILVERKSTAD Verkstadskedjans budskap Bakgrunden Den ECA-blå bakgrunden tillför logotypen

Läs mer

Kårstyrelsen består av ett tiotal arvoderade som i personval väljs av fakultetens alla sektioner. Dessa förtroendevalda

Kårstyrelsen består av ett tiotal arvoderade som i personval väljs av fakultetens alla sektioner. Dessa förtroendevalda GRAFISK MANUAL OM OSS Vi är Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings universitet. Vi ser till att studenternas åsikter hörs och arbetar aktivt för att göra den enskilde studentens utbildning,

Läs mer

Sveaskog Manual varumärke. Manual Varumärke

Sveaskog Manual varumärke. Manual Varumärke Manual Varumärke 2 Växtkraft. För generationer. Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING SWEDISH NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY Profilmanual Vår logotyp Föreningens logotyp är den huvudsakliga och viktigaste bäraren av vår identitet. Den särskiljer oss från alla

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

svenska EventAkademin

svenska EventAkademin grafisk manual Svenska bakgrund Bakgrund Svenska har till uppgift att belysa och lyfta fram förtjänstfulla personer och initiativ inom den event- och upplevelseindustrin. Akademin arbetar aktivt för att

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

small phones for big people Grafisk manual Innehåll Förutsättningar small phones for big people En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp

small phones for big people Grafisk manual Innehåll Förutsättningar small phones for big people En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp Grafisk manual Innehåll Förutsättningar En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp Cellulite s logotyp 2 Mini logga 3 Frizon 4 Storlek 5 Placering 5 Färger 2 Cellulite s färger 6 Typografi Cellulite s typografi

Läs mer

Innehåll. Vår grafiska profil

Innehåll. Vår grafiska profil Grafisk Profil 2016 Vår grafiska profil Om vi konsekvent tänker på hur vi presenterar oss kan vi skapa en visuell identitet som gör att mottagaren känner att det är vi som talar. Med visuell identitet

Läs mer

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt.

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. GRAFISK MANUAL RIKTLINJER Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. För att Våra Gårdar ska kunna bli välkänt varumärke måste vi lyckas förmedla

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

I N N E H Å L L C E N T R A L E N. Introduktion... 2. Logotyp... 3. Grafiskt element... 5. Typsnitt... 6. Färger... 7. Fordon... 8

I N N E H Å L L C E N T R A L E N. Introduktion... 2. Logotyp... 3. Grafiskt element... 5. Typsnitt... 6. Färger... 7. Fordon... 8 GRAFISK MANUAL C E N T R A L E N I N N E H Å L L Introduktion............................................................... 2 Logotyp...................................................................

Läs mer

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 Sid 1 (10) 1 GRAFISK PROFIL 1.1 Inledning 2 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 1.3 Försvarsutbildarna som

Läs mer

Grafisk manual Albin Carlssons Järnhandel 2012.1

Grafisk manual Albin Carlssons Järnhandel 2012.1 Grafisk manual 2012.1 1 Innehåll Varumärket Albins... 3 Om den grafi ska manualen... 4 Huvudlogotype... 5 Kedjelogotyper... 6 Färger... 7 Designelement... 8 Typografi... 9 Visitkort... 10 Brevpapper...

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid.

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid. GRAFISK MANUAL Välkommen till BankIDs grafiska manual som ger grundläggande instruktioner kring skrivregler, logotypens placering och hantering av färger. GRAFISK MANUAL Varför är det viktigt med en grafisk

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Direktonline. GRAFISK MANUAL

Direktonline. GRAFISK MANUAL Visuell kommunikation Direktonline Direktonline. GRAFISK MANUAL KONTAKT Telefon: 031-301 33 20 E-post: info@direktonline.se ADRESS Erik Dahlbergsgatan 9 411 26 Göteborg ONLINE Webbplats: www.direktonline.se

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL 1 GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2.0 SEPTEMBER 2019

GRAFISK MANUAL VERSION 2.0 SEPTEMBER 2019 GRAFISK MANUAL VERSION 2.0 SEPTEMBER 2019 SEKAB GRAFISK MANUAL VERSION 2.0 AUGUSTI 2019 Inledning 2 Visuell identitet Den grafiska profilen skapar tillsammans med vårt sätt att arbeta och vårt uppträdande

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL JUNI 2017 INLEDNING Vår grafiska identitet är det snabbaste och starkaste uttrycksmedlet för vårt varumärke. Därför är det av största vikt att vi följer de grafiska riktlinjer som

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Program för grafisk profil Ks/ 2018:140. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning. Fastställt av kommunfullmäktige

Program för grafisk profil Ks/ 2018:140. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning. Fastställt av kommunfullmäktige Program för grafisk profil Ks/ 2018:140 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för grafisk profil Fastställt av kommunfullmäktige 2018-03-22 65 1 2 Program för GRAFISK PROFIL

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

PROFILGUIDE GRAFISKA RIKTLINJER för Weda Skog

PROFILGUIDE GRAFISKA RIKTLINJER för Weda Skog PROFILGUIDE PROFILGUIDE GRAFISKA RIKTLINJER för Weda Skog Denna profilguide visar på ett överskådligt sätt hur Weda Skogs grafiska profil ser ut. För att skapa igenkänning och bygga långsiktigt förtroende

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Centerpartiets grafiska manual Version 2.2, 2007

Centerpartiets grafiska manual Version 2.2, 2007 Centerpartiets grafiska manual Version 2.2, 2007 innehåll Centerpartiets logotyp 1 Centerpartiets färg 2 Centerpartiets typografi 3 Exempel och anvisningar 4 Kontakt & nerladdning 5 Centerpartiets logotyp

Läs mer

Den liggande logotypen är den som huvudsakligen ska användas som avsändare i olika sammanhang, såsom i t ex trycksaker och kontorsmaterial.

Den liggande logotypen är den som huvudsakligen ska användas som avsändare i olika sammanhang, såsom i t ex trycksaker och kontorsmaterial. Profilguide Introduktion Profilguiden innehåller kortfattad information om hur vi ska använda vår grafiska profil i syfte att öka tydligheten och ytterligare stärka vårt varumärke. För att varumärket Karolinska

Läs mer

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 Del 1 Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 INNEHÅLL INNEHÅLL Tillsammans bygger vi ett starkt varumärke 3-4 Grundelement 5 Logotyp 6-7 Färger 8 Typografi 9 Bild och formspråk

Läs mer

Vårt sätt att synas. En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT

Vårt sätt att synas. En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT Vårt sätt att synas En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT Vi vill bli igenkända Kungsbacka Golfklubb har under årens lopp tagit stora steg

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer