I N N E H Å L L C E N T R A L E N. Introduktion Logotyp Grafiskt element Typsnitt Färger Fordon... 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I N N E H Å L L C E N T R A L E N. Introduktion... 2. Logotyp... 3. Grafiskt element... 5. Typsnitt... 6. Färger... 7. Fordon... 8"

Transkript

1 GRAFISK MANUAL

2 C E N T R A L E N I N N E H Å L L Introduktion Logotyp Grafiskt element Typsnitt Färger Fordon Kontorsmaterial Annonser Skyltar & Flaggor Textiltryck Övrigt tryck

3 C E N T R A L E N I N T R O D U K T I O N Det är viktigt att vi alltid ger en riktig helhetsbild av Centralen, eftersom den grafiska formgivningen spelar stor roll för hur ett företag uppfattas av omgivningen. Vi kan inte styra allt som påverkar vår image men den visuella profilen kan vi styra. Därför är det viktigt med konsekvens och kontinuitet. Grafisk formgivning är i många lägen en fråga om personlig smak och tycke, men en grafisk profil är att betrakta som en affärsstrategi. Alla beslut gällande vårt ansikte utåt påverkar oss. Genom att vara konsekventa i genomförandet stärker vi vårt varumärke och vår konkurrenskraft. Därför vill vi ha en fast grepp om detta i vår grafiska manual! De två grundstenarna i den grafiska profilen utgörs av logotypen och färgerna. Dessa är de centrala och samlande grundelementen för Centralens identitet och får inte bytas ut eller ändras - oavsett sammanhang. Den här manualen är därför ett arbetsredskap. Här finns riktlinjer för hur logotypen får användas och hur den kan kombineras med färg och typografi. När du anlitar utomstående leverantörer så ge dem denna trycksak. Här finns allt de behöver veta. Den grafiska profilen har utarbetats i samarbete med Zebra Reklambyrå. 2

4 L O G O T Y P L O G O T Y P Logotypen är grunden för Centralens grafiska profil och kan användas som avsändare på de flesta objekt. Logotypen fungerar både som en kvalitetsstämpel och som en snabb identifikation. Därför ska vi inte vara rädda för at använda logotypen så ofta som möjligt! Centralens logotyp förekommer i flera varianter (färg, svartvit, negativ) men ska så långt som möjligt användas i färg. Vår logotyp består av två element svängen, vår symbol, och Centralen, vårt namn. Tillsammans utgör de vår logotyp. Svängen (prickarna) kan ensam användas som ett extra grafiskt element, men annars används alltid de två enheterna tillsammans. Logotypen appliceras som grundregel mot blå bakgrund. Logotypen används helst i mitten eftersom dess form bygger på centrering. Överdriv inte storleken vid användande av logotypen då detta lätt kan bli för dominerande God kontrast är oftast viktigare än storlek. Logotypen är specialskuren och kan ej ersättas med något typsnitt. Rita aldrig om eller ändra proportionerna. Vid reproduktion ska alltid godkända original användas. Ändra aldrig färgerna. Vid reproduktion ska alltid godkända original användas. Logotypen ska alltid ha en frizon det betyder att logotypen alltid ska omges av en viss yta luft omkring sig. Närmare än så får man inte placera andra logotyper eller andra bilder/texter. Frizonen definieras i vårt fall utifrån logotypens bokstav C och illustreras här nedan som ett X. Detta X följer den storlek som logotypen har. X:et (samma höjd som bokstaven C) illustrerar den frizon som alltid ska omge logotypen. 3

5 L O G O T Y P L O G O T Y P VA R I A N T E R Huvudlogotypen i färg är den variant som ska användas så långt som möjligt. Men ibland tillåter inte tekniken (fax/skrivare) eller bakgrund att huvudlogotypen kommer till sin fulla rätt. Därför har vi tagit fram några alternativ som fungerar som komplement till huvudlogotypen. FYRFÄRG OCH PMS-TRYCK: Används på brevpapper, kuvert, visitkort, flaggor, give-aways etc. ENFÄRGSTRYCK, NEGATIV: Används vid screentryck på olika material med mörk/färgad bakgrund. OBS. Den svarta plattan sla INTE användas på mörk/färgad bakgrund (se exempel på T-shirt sid 15). Den svarta plattan ska användas i sv/vitt annonsmaterial. ENFÄRGSTRYCK, POSITIV: Används vid tryck på ljusa material. Den här logotypen ska INTE användas i sv/vitt annonsmaterial. OBS.Vår fyrfärgslogotyp ska aldrig användas utan blå bakgrund (se exempel ovan). Däremot kan den här varianten sättas ovanpå en i övrigt blå bakgrund på t.ex ett blått klädesplagg, en blå flagga, en blå penna. Försök få den blå färgen så nära PMS-färgen som möjligt (se sid 7). F O R D O N S L O G O T Y P Det finns även en logotyp som är framtagen endast för användning på fordon. Fordonslogotypen är grövre än originallogotypen, detta för att få bästa möjliga synlighet på fordonet. Prickarna är även något indragna, detta för att logotypen som helhet ska kunna dras upp maximalt i storlek på fordonets yta. 4

6 G R A F I S K T E L E M E N T G R A F I S K T E L E M E N T Logotypens prickiga sväng kan även användas som ett extra grafiskt dekorelemement. Det används som bakgrund på t.ex. annonser, brevpapper, OH-mall, visitkort. För att behålla läsbarheten i texterna som ligger över är det dock viktigt att svängen endast är svagt rastrerad i 20 procent av sin originalfärg. Svängen nedan får dock aldrig användas utan en formellt korrekt logotyp som avsändare. GRÖN CMYK: 6 % cyan, 0% magenta, 19% gul, 0% svart PMS: 20% eller 30 % av 382 Klädtryck: PMS 365 E X E M P E L : 5

7 T Y P S N I T T T Y P S N I T T Typsnitt eller teckensnitt, är också en viktig beståndsdel i vår grafiska profil utåt. Det är viktigt att vi inte blandar olika typsnitt i brev, offerter, hemsida, visitkort och dylikt. En enhetlig linje förstärker intrycket av ett proffessionellt och genomtänkt företag. V E R D A N A Vi har valt ett enkelt och modernt typsnitt som fungerar i alla möjliga miljöer. Typsnittet heter Verdana och används i allt material som produceras, riktas och används både externt och internt. Verdana har skapats av Matthew Carter för Microsoft och är ett sans-serif teckensnitt, specialdesignat för att ge en klar och tydlig ordbild. Verdana ingår, sedan den släpptes 1996, i alla Windows-versioner, samt i Office-paketet och i Internet Explorer, till både PC och Mac. Verdana ger en tydlig ordbild även i mindre storlekar då den saknar mindre seriffer, har en hög x-höjd och vida bokstäver, har tydliga skillnader mellan bokstäver som annars kan vara svåra att skilja åt. Tack vare dess vida spridning och klara ordbild, används teckensnittet flitigt på webbsidor. V E R D A N A N O R M A L ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() V E R D A N A B O L D ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() V E R D A N A I TA L I C ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() V E R D A N A B O L D I TA L I C ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ?!,.+- %*() 6

8 F Ä R G E R F Ä R G E R L O G O T Y P Våra färger utgör ett viktigt grundelement i vår grafiska profil. Färgerna skapar lika stor igenkänning som logotypen. Vår huvudfärg är en blå nyans som är en distinkt och tydlig färg. Beroende av vilket papper eller material som du ska trycka på, kan färgåtergivningen påverkas. Låt alltid dina ögon avgöra så att nyansen går i linje med originalfärgerna. C M Y K / E U R O PA S K A L A N CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow och Black och används vid tryckning och fyrfärgsutskrifter. Färgnyanserna anges då som ett blandningsförhållande i procent mellan de olika fyra grundfärgerna cyanblått, magentarött, gult och svart. P M S PMS är ett kulörsystem som främst används för dekorfärger i tryck. BLÅ CMYK: 100% cyan, 38% magenta, 0% gul, 25% svart PMS: 2945 LJUSSKYLT: 540C av märket Oracal VINYL: 281C av märket Oracal BEIGE CMYK: 3% cyan, 3% magenta, 35% gul, 0% svart PMS: 461 LJUSSKYLT: 155C av märket Oracal VINYL: PMS 155C (utgå från varumärket Oracal) GRÖN CMYK: 31% cyan, 0% magenta, 94% gul, 0% svart PMS: 382 LJUSSKYLT: 375C av märket Oracal VINYL: 368C av märket Oracal 7

9 F Ä R G E R F Ä R G E R F O R D O N Användandet av färger på våra fordon är styrt av regler för bästa resultat. Se kommande sidor för beskrivning. BLÅ METALLIC: VWLA5M SOLID: RAL 5017 BEIGE METALLIC: SOLID: NCS S 1020-Y10R RÖD METALLIC: SEC 9932 SOLID: RAL

10 F O R D O N P R O F I L E R I N G AV F O R D O N Centralen har beslutat att medlemmarnas fordon skall ha en gemensam profilering som måste följas. Vid byte av fordon skall profilering ske innan bilen tas i bruk. Vid enstaka fall kan man använda fordonet i max 6 månader innan profilering sker med ett godkännande av styrelsen. Undantag från Centralens profilering är då kund överenskommit via avtal med Centralen om annan profilering. Medlemmar som inte följer dessa regler bestraffas med ett basbelopp per kalender år. H Y T T E N VIKTIGT: Fordonsdörrarna bör alltid hållas rena från andra dekorelement så att Centralens logotyp kan göras så stor som möjligt! Med andra ord: Fordonsdörrarna fungerar som frizoner som enbart ska innehålla logotypen och inget annat. Hytten ska vara minst 75 % blå (Metallic: VWLA5M), färgprover finns att tillgå på Centralens kontor. Minst 5 % av hyttens front samt vänster och höger sida på hytten skall vara beige och minst 5 % röd. Viktigt är att den beiga och den röda färgen är i lika stora mängder. Färgprover finns att tillgå på Centralens kontor. Vill man inte måla utan stripa, kontakta Centralen kontoret för beställning av stripes. Toning med svart mellan färgerna är godkänt. Eventuell motivlack skall alltid godkännas av styrelsen. Anropsnummer skall vara minst 11 cm och högst 18 cm höga. Numren skall vara beige och i typsnittet Arial Bold. Dessa beställs på Höögs Reklam i Trollhättan. Centralen loggan finns att beställa på Höögs Reklam i Trollhättan. Centralen loggan skall finnas på båda dörrarna samt på takskylt/vind avvisare. Företags och eller förarnamn får endast förekomma efter samråd med åkarrådet. R A M / F Ä L G Ramen får vara Scania sub grey, Volvo 1029 chassi grå, Volvo 1042 nya chassi grå eller röd RAL 3002, (röd Berkley 856). Tillåten färg på fälgar är silver eller grå och inget annat. 9

11 F O R D O N TA K S K Y LT Takskyltar skall finnas på alla fordon undantaget är mindre budbilar. Logotypen ska ligga centrerad på skylten. Undantag är då kund överenskommit med Centralen om annan takskyltstext. Loggan skall vara proportionerlig. Vindavvisare skall vara proportionerlig till fordonets storlek och texten skall vara proportionerlig till storleken på vindavvisaren. S K Å P / K A P E L L Skåpen skall vara vita eller blå med färgnummer RAL F L A K Flakens färger skall vara antingen blå RAL 5017, silver RAL 9006 eller grå RAL Motiv eller företagsnamn på skåp skall godkännas av styrelsen. Vid köp av nytt kapell skall färgen vara antingen grå, silver eller röd. P Å B Y G G N A D E R Kranar får vara blå, grå eller röd. Släde skall vara blå eller blå färg med färg nummer RAL Betongrulle skall vara målad i blå eller kundens färger efter överenskommelse mellan båda parter. C O N TA I N R A R Containrar skall vara blåa med färg nummer RAL Centralen logga skall monteras på sidorna samt unikt containernummer som fås av Centralen. F O R D O N S L O G O T Y P Observera! För bästa synlighet på fordonet ska alltid den speciellt framtagna fordonslogotypen användas. Fordonslogotypen är grövre än originallogotypen. Prickarna är även något indragna, detta för att logotypen som helhet ska kunna dras upp maximalt i storlek på fordonets yta. För övrigt är fordonslogotypens färger detsamma som originallogotypen. 1 0

12 K O N T O R S M AT E R I A L K O N T O R S M AT E R I A L Våra brevpapper, kuvert och visitkort hör till våra allra viktigaste profilbärare. Alla dessa enheter påverkar omvärldens bild av oss. Därför är det mycket viktigt att de följer vår grafiska manual och inte är individuellt utformade. Glöm inte grundelementen: rätt logotyp, färg och typsnitt. B R E V PA P P E R Vi har 2 olika sorters brevpapper. Dels vår tryckta variant som har utfallande blå platta överst (se höger bild nedan), dels vår brevmall i Word, utan utfall och utan prickar (se vänster bild nedan). Tryckta brevpappret: Prickarna läggs i mitten av sidan, 20 procent av sin originalfärg. Adressraderna längst ner i Verdana normal, 7,5 pt storlek. 11 pt radavstånd. Word-mallen för brevpapper, ej utfall på bakgrundsplattan eftersom vanliga skrivare inte hanterar detta. Tryckta brevpappret. 1 1

13 K O N T O R S M AT E R I A L V I S I T K O R T Namn, föjt av titel, fullständig adress, telefon, mobil, fax, e-post och www-adress. Prickarna läggs i mitten av det vita fältet, 20 procent av sin originalfärg. Papper för visit- och korrespondanskort bör vara kraftigare än vanligt brevpapper, minst 250 gr. K U V E R T Logotypen placeras i vänster överkant på kuvertet med utfall åt vänster. Prickarna läggs i mitten av sidan, 20 procent av sin originalfärg. Adressraderna i Verdana normal, 7 pt storlek. FA X Logotyp i svart/vit upptill. Ordet FAX samt datum i vitt (Verdana) i det mörka fältet. Adress och info-rader längst ner. K O R R E S P O N D A N S B L O C K Utfallande blå platta upptill. Prickarna läggs i mitten av det vita fältet, 20 procent av sin originalfärg 1 2

14 A N N O N S E R A N N O N S E R Annonser är en stor del i vårt varumärkesbyggande. Även annonserna ska följa de riktlinjer som gäller för hela vår grafiska profil, vad gälker logotyp, typsnitt och färger. A N N O N S E R Personalannonser (vänster nedan) skiljer sig något från övriga mer allmänna annonser (bilderna till höger). PLATSANNONSER: Loggan i överkant. Prickarna i 20 % i nedre delen av annonsen. Ramen runt = 1 pt. ÖVRIGA ANNONSER: Rubriken i blå fältet i överkant. Loggan centreras över adressraderna längst ner. Prickarna i 20 % i nedre delen av annonsen. Ramen runt = 1 pt. För att understryka något går det bra att lyfta fram ett eller flera ord i Verdan Bold och den blå loggofärgen på bokstäverna. Se exempel nedan höger. Övrig annons. Platsannons. Platsannons svart/vit. Närbild på övrig annons med utvalda blå ord. Tekniken används för att sätta fokus på väl valda detaljer. 1 3

15 S K Y LTA R & F L A G G O R S K Y LTA R & F L A G G O R Det är viktigt att försöka etablera vår logotyp på alla nivåer för att skapa tydlig igenkänning. På skyltar, flaggor och fasader ska logotypen användas enligt exemplen på följande sidor. Viktigt är att alltid respektera frizonen så att inte logotypen kläms ihop med andra bilder/texter. Logotypen ska alltid vara centrerad på skylten/flaggan. F L A G G O R Bakgrunden är alltid blå (PMS 2945). Centrerad logga i mitten. S K Y LTA R Bakgrunden är alltid blå (PMS 2945). Centrerad logga i mitten. Exempel på utomhusskylt. 1 4

16 T E X T I LT R Y C K T E X T I LT RY C K Eftersom vår logotyp har en blå bakgrundsplatta undvik om möjligt andra blå nyanser på kläderna. I de fall det inte går använd broderade logotyp-märken för bästa kontrast. T- S H I R T S Här visas olika exempel på hur tröjor kan se ut med vår logotyp. Beroende på sammanhanget kanske man vill ha logotypen mer synligt (alt 1) eller mindre synligt (alt 2). Det grafiska elementet kan användas som en extra detalj vid tex en kampanj eller annan speciell satsning (alt 3). Intrycket är ungdomligt och modernt. (På textil används prickarna i 100 % av sin PMS-färg för bästa synlighet). Prickarna ska ligga svängt över axelpartiet. Alt 4 och alt 5 visar att logotypen kan användas både i färg och som negativ på svart/mörk botten. Om färglogotypen används ska den blå plattan vara under. Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 1 5

17 T E X T I LT R Y C K J A C K O R Text R E F L E X K L Ä D E R För bästa synlighet, lägg logotypen i reflexvitt direkt mot plagget. Loggan läggs i större format över ryggen. 1 6

18 Ö V R I G T T R Y C K Ö V R I G T T RY C K Det finns ett stort utbud av give-aways som logotypen kan tryckas på. Viktigt är att hålla samma linje som i övriga marknadsföringsmaterial (se anvisningar för användandet av logotypen på sid 4). Vid val av blå penna, mugg eller övrigt material undvik blå nyanser som går mot lila. Försök istället att välj en blå nyans som ligger så nära PMS 2945 som möjligt. P E N N O R Här visas olika exempel på hur pennor ska se ut med vår logotyp. Logotypen placeras på den yta på pennan där den kan bli som störst. Svart penna med fyrfärgslogotyp eller med negativ logotyp. Vit penna med fyrfärgslogotyp eller med positiv logotyp. Blå penna med fyrfärgslogotyp, ej bakgrundsplatta. 1 7

19 Ö V R I G T T R Y C K M U G G A R Om logotypen ska placeras på en mugg eller annan keramik gäller samma regler som tidigare, logtypen används utan blå bakgrundsplattan om den används mot ett blått material (ex 1). Mot vit eller ljus bakgrund (ex 2) används logotypen med den blå bakgrundsplattan. Exempel 1. Exempel

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

PROFILMANUAL. Sametinget 2008

PROFILMANUAL. Sametinget 2008 PROFILMANUAL Sametinget 2008 INLEDNING En enhetlig grafisk profil för Sametinget är mycket viktig. Myndigheten måste uppfattas som en enhet, även om vi är geografiskt utspridda och inrymmer många olika

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman.

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. 1 Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. Åbo Akademis Studentkår 2015 2 Innehåll 1. Logotyp... 4 2. Sigill... 9 3. Rutnät... 10 4. Dekorelement... 11 5. Färger... 12 6. Teckensnitt...

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL. April 2016

VÅR GRAFISKA PROFIL. April 2016 VÅR GRAFISKA PROFIL April 2016 Selbergs Entreprenad har en enkel och tydlig grafisk profil. Vår logotyp och kompletterande grafiska element ska alltid användas enligt dom riktlinjer som anges i denna manual.

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 02 Innehåll INNEHÅLL Identitet...03 Logotyp...04 Stödgrafik...09 Specialgrafik...10 Typografi...13 Implementering...15 Kontaktuppgifter...19 03 Identitet

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14 Grafisk Manual Innehåll En profil ett förbund...4 Historien bakom vårt emblem...5 Vår logotyp...7 Typografi...12 Färger...14 2 Inledning Foto Ingrid Niklasson En profil ett förbund Att ha en tydlig grafisk

Läs mer

Grafisk Manual. Version 1.0 2011-06-01

Grafisk Manual. Version 1.0 2011-06-01 Grafisk Manual Version 1.0 2011-06-01 Inledning Identitet är viktigt. Omvärlden måste få klart för sig vilka vi är, vad vi gör och hur vi kan hjälpa våra kunder. Lika viktigt som det är för omvärlden,

Läs mer

PLÅT & VENTFÖRETAGEN Grafisk manual

PLÅT & VENTFÖRETAGEN Grafisk manual 08-762 75 85 info@pvforetagen.se www.pvforetagen.se Grafisk manual Manual Den här manualen är främst framtagen för alla som är anställda eller arbetar som leverantör till Plåt & Ventföretagen. Målet är

Läs mer

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Grafisk Guide 2013 BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Borgeby FältDagar - Nordens lantbruksmässa i fält! Borgeby FältDagar är den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare. Mässan i fält erbjuder

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt.

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. GRAFISK MANUAL RIKTLINJER Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. För att Våra Gårdar ska kunna bli välkänt varumärke måste vi lyckas förmedla

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

Grafiska element och rekommendationer

Grafiska element och rekommendationer Grafiska element och rekommendationer 2011 Introduktion Vårt samhälle står inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 Sid 1 (10) 1 GRAFISK PROFIL 1.1 Inledning 2 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 1.3 Försvarsutbildarna som

Läs mer

GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN

GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN INNEHÅLL Introduktion............................... 2 Historia.................................. 3 Logotyper................................. 4 Tagline...................................

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

svenska EventAkademin

svenska EventAkademin grafisk manual Svenska bakgrund Bakgrund Svenska har till uppgift att belysa och lyfta fram förtjänstfulla personer och initiativ inom den event- och upplevelseindustrin. Akademin arbetar aktivt för att

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Grafisk manual Albin Carlssons Järnhandel 2012.1

Grafisk manual Albin Carlssons Järnhandel 2012.1 Grafisk manual 2012.1 1 Innehåll Varumärket Albins... 3 Om den grafi ska manualen... 4 Huvudlogotype... 5 Kedjelogotyper... 6 Färger... 7 Designelement... 8 Typografi... 9 Visitkort... 10 Brevpapper...

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

GDL - Varumärkesmanual Version 1.3

GDL - Varumärkesmanual Version 1.3 GDL - Varumärkesmanual Version 1.3 Vårt gemensamma varumärke eller som vi väljer att se på det vårt anseende och rykte, är oerhört värdefullt för oss. Innehållsförteckning GDL:s varumärke 4 Introduktion

Läs mer

GRAFISK MANUAL GNESTA GNESTA

GRAFISK MANUAL GNESTA GNESTA GRAFISK MANUAL Med en grafiskprofil menas att man sammanställer regler för hur varumärket ska och får användas. Det är viktigt att följa de anvisade regler som ställs upp i denna manual samt att endast

Läs mer

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi Grafisk IDENTITET Med en enhetlig profil blir företaget tydligare i omvärlden AKU -FYS har en stor verksamhet med kontaktytor mot i praktiken alla delar i samhället. I dessa kontakter är det viktigt att

Läs mer

Grafiska riktlinjer för

Grafiska riktlinjer för Grafiska riktlinjer för INNEHÅLL Detta är FR2000 3 De grafiska elementen 4 Färgerna 5 Att använda logotypen 6 Användarföretagen och FR2000 7 Typografin 8 Frågor? 9 2 Detta är FR2000 är ett integrerat,

Läs mer

Grafisk manual Ture Johanssons Trävaru

Grafisk manual Ture Johanssons Trävaru Grafisk manual Ture Johanssons Trävaru Ve rsion 1. 2012 1 I N N E H Å L L L o g o t y p e F ä r g e r T e c k e n s n i t t P a p p e r s v a l E x e m p e l V i s i t k o r t K o r r e s p o n d e n s

Läs mer

Kap 17 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2

Kap 17 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2 17.1 Inledning 2 17.2 Skölden 2 17.2.1 Allmänt 2 17.2.2 Broschyrer och liknande 3 17.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 17.3 Försvarsutbildarna

Läs mer

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16 Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp, Varianter 3 Färg 4 Luft runt logotype 5 Typsnitt 6 Internt material, exempel 7-9 Profilering av fordon 10-15 Profilering av kläder 16 Profilering av presentreklam

Läs mer

GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN

GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN INNEHÅLL Introduktion............................... 2 Historia.................................. 3 Logotyper................................. 4 Tagline...................................

Läs mer

GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11

GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11 GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11 2 Välkommen att använda varumärket pingst! Att arbeta för en gemensam profil i syfte att förstärka sitt varumärke har blivit mer och mer självklart för näringslivet.

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL.

VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅRT VARUMÄRKE. I det här dokumentet finns riktlinjer som ska göra det lättare att bygga upp och stärka vårt varumärke. Ju mer konsekvent, genomtänkt och sammanhållet vi kommunicerar

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Grafiskt program för Närkefrakts fordon

Grafiskt program för Närkefrakts fordon Grafiskt program för Närkefrakts fordon Efter beslut vid Närkefrakts föreningsstämma 2016-11-XX gäller ett grafiskt profilprogram för Närkefrakts delägaranslutna fordon. I detta profilprogram finns regler

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk profil till Dear Area

Grafisk profil till Dear Area Grafisk profil till Dear Area Av: Jenny Andersson & Josephine Persson 2008-09-26 Webbutvecklare på KY Akademien Introduktion Detta är en grafisk manual för Dear Area, ett designföretag som gör butiksinredning,

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Struktanalys. Analys av strukturerade produkter. grafisk manual v1.0

Struktanalys. Analys av strukturerade produkter. grafisk manual v1.0 grafisk manual v1.0 Innehåll: Inledning Varumärket... 3 Logotyp Grundregler & utföranden... 4 Tillämpning... 5 Luft & storlek... 6 Färgpalett Primära färger & komplementfärger... 7 Färgpalett... 8 Typsnitt

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Logomanual SEPTEMBER 2008

Logomanual SEPTEMBER 2008 Logomanual SEPTEMBER 2008 LOGOMANUAL SEPTEMBER 2008 v 1.0 2 Före Logotyp före & efter Den ursprungliga logotypen kommer att leva kvar parallellt med den nya som gäller för LOB- STER seafood Sweden. Typsnittet

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING SWEDISH NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY Profilmanual Vår logotyp Föreningens logotyp är den huvudsakliga och viktigaste bäraren av vår identitet. Den särskiljer oss från alla

Läs mer

Guide för synliggörande av projekt

Guide för synliggörande av projekt Migrationsverket Funktionen för fonderna Rapport 2015-11-12 Guide för synliggörande av projekt Så här bör du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska unionen och Asyl-, migrations

Läs mer

PROFILGUIDE GRAFISKA RIKTLINJER för Weda Skog

PROFILGUIDE GRAFISKA RIKTLINJER för Weda Skog PROFILGUIDE PROFILGUIDE GRAFISKA RIKTLINJER för Weda Skog Denna profilguide visar på ett överskådligt sätt hur Weda Skogs grafiska profil ser ut. För att skapa igenkänning och bygga långsiktigt förtroende

Läs mer

Kårstyrelsen består av ett tiotal arvoderade som i personval väljs av fakultetens alla sektioner. Dessa förtroendevalda

Kårstyrelsen består av ett tiotal arvoderade som i personval väljs av fakultetens alla sektioner. Dessa förtroendevalda GRAFISK MANUAL OM OSS Vi är Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings universitet. Vi ser till att studenternas åsikter hörs och arbetar aktivt för att göra den enskilde studentens utbildning,

Läs mer

One company, one voice?

One company, one voice? One company, one voice? Företagsidentitet Varumärken Kommunikation 13 tips/voice UC.20x20.141119.indd 1 2014-11-19 10.48 Det sitter i detaljerna. Man förvånas hur ofta hur många som missar att vårda och

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Konceptmanual butiksutställningar

Konceptmanual butiksutställningar Konceptmanual butiksutställningar Innehållsförteckning Varumärket måste speglas i utställningen 3 Återförsäljarna viktiga för varumärket 3 Exteriör profil 4 Skyltar och skyltbelysning 5 Interiör profil

Läs mer

HSBs SKYLTMANUAL VERSION 1.1 NOVEMBER 2015

HSBs SKYLTMANUAL VERSION 1.1 NOVEMBER 2015 s SKYLTMANUAL VERSION 1.1 NOVEMBER 2015 Innehåll manual Introduktion... 3 Vår grafiska profil... 4 Den grafiska profilen flyttar ut... 5 Välj de skyltar som bäst passar ert kontor.... 6 Skyltleverantör...

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Manual. Grafiska anvisningar. Så här använder du Svenska Kennelklubbens logotyper

Manual. Grafiska anvisningar. Så här använder du Svenska Kennelklubbens logotyper Manual Grafiska anvisningar Så här använder du Svenska Kennelklubbens logotyper SKKs logotyper Innehåll Innehåll SKKs logotyp 3 4 SKKs övriga varumärken 5 Översikt 6 Stockholm Hundmässa 7 Köpahund.se 8

Läs mer

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL Verkstadskedjans logotype... Den ECA-blå bakgrundsplattan Ordmärket ECA Car Service DIN BILVERKSTAD Verkstadskedjans budskap Bakgrunden Den ECA-blå bakgrunden tillför logotypen

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

ab kristianstadsbyggen grafisk manual

ab kristianstadsbyggen grafisk manual a kristianstadsyggen grafisk manual några inledande ord logotype ABK är synligt i många sammanhang, från informationsladen i trapphuset till vårt månadslad och annonser i lokaltidningen. Vi har egna fordon,

Läs mer

Grafisk profil fordon

Grafisk profil fordon 2011-03-07 Grafisk profil fordon Regler för profilering beslutade 2010-06-18 Styrelsen för MLT beslutade att följande regler ska gälla fr.o.m. 2011-01-01 för anslutna fordon: Alla fabriksnya fordon ska

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer