meddelad i Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-08 meddelad i Norrköping"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Lindgren Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Norrköping Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts Advokatbyrå HB Box Linköping Tilltalad Karl MIKAEL Moberg, Frihetsberövande: Häktad Mandelblomsvägen Finspång Offentlig försvarare: Advokat Jonas Dahl Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan Norrköping SLUT Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn Lagrum 6 kap 4 1 st brottsbalken 2. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken 3. Sexuellt ofredande 6 kap 10 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 2 år 9 månader Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 418 Olai Kyrkogata måndag - fredag Norrköping E-post: 08:00-16:00

2 2 Skadestånd Mikael Moberg ska utge skadestånd till Sekretess A med kr jämte ränta på beloppet enligt 4 och 6 räntelagen (1975:635) från den 30 april 2012 till dess betalning sker. Häktning m.m. Mikael Moberg ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Med stöd av 43 kap. 5 andra stycket och 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnas att sekretessen enligt 35 kap. 12 samma lag ska bestå för uppgifterna om målsäganden Sekretess A och vårdnadshavarna Sekretess B och C:s identiteter och andra uppgifter som kan röja deras identiteter såvitt uppgifterna härom har lämnats vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar samt uppgifterna i domsbilaga 1 till domen. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Jonas Dahl tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 2. Henrik Lindblom tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan,1 260 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

3 3 SEKRETESS M.M. Huvudförhandlingen har ägt rum inom stängda dörrar. Målsägandens (A) samt hennes fars (B) och mors (C) namn m.m. redovisas i domsbilaga nr 1. YRKANDEN M.M. Åklagaren har, såsom hon slutligen har bestämt sin talan, yrkat ansvar å Mikael Moberg med följande påståenden. Moberg har under våren 2011 t.o.m. april 2012 inom Finspångs kommun vid ett flertal tillfällen utsatt A född i maj 1998 för brottsliga gärningar enligt 6 kap. brottsbalken, trots att han varit medveten om att A varit under 15 år. Moberg har härvid; a) Sexuellt ofredat A vid ett flertal tillfällen under våren 2011 t.o.m. den 8 april 2012 genom att förmå A att tillsammans med Moberg medverka i MSNkonversationer med sexuellt och ibland grovt sexuellt innehåll där bl.a. Moberg beskriver hur han genomför samlag med A samt genom att via MSN och/eller SMS fråga A om hon vill ha samlag med honom. b) Vid ett tillfälle i maj/juni 2011 i ett soputrymme i närheten av Mobergs bostad på Mandelblomsvägen i Finspång sexuellt ofredat A genom att tafsa på hennes kropp samt pussa/kyssa och krama henne. c) Vid två tillfällen under tiden augusti december 2011 i en lada i Finspång sexuellt ofredat A genom att tafsa på hennes kropp, pussa/kyssa och krama henne samt vid något av tillfällena även förmått A att utanpå Mobergs kläder smeka hans penis. d) Vid två tillfällen under augusti december 2011 i en lada i Finspång våldtagit A genom att föra upp och hålla kvar sina fingrar i hennes underliv och/eller anus samt slicka henne i underlivet, vilket med hänsyn till

4 4 kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförligt med samlag. Moberg har vidare vid samma tillfällen sexuellt berört A:s kropp genom att tafsa på hennes bröst och bakdel, kysst/pussat henne samt förmått henne att med kläder - på sitta gränsle över hans erigerade penis och gnida fram och tillbaka. Moberg har vidare vid något av tillfällena förmått A att utanpå Mobergs kläder smeka hans penis. e) Vid ett tillfälle i mars/april 2012 vid sjön Gron i Finspångs kommun utsatt A för sexuellt övergrepp genom att tafsa på hennes kropp, förmått henne att smeka hans penis utanpå kläderna samt stoppa sin hand innanför A:s trosor och vidröra henne blygdläppar. Mikael Moberg har erkänt att han gjort sig skyldig till de gärningar som åklagaren har påstått under a) ovan men förnekat de andra gärningarna som åklagaren har lagt honom till last. A har på grund av de av åklagaren beskrivna brottsliga gärningarna mot henne yrkat förpliktande för Mikael Moberg att till henne utge skadestånd med kr, varav för kränkning kr och för sveda och värk kr, jämte ränta därå enligt 6 räntelagen från den 30 april 2012 till dess betalning sker. Mikael Moberg har medgivit att på grund av de av åklagaren angivna gärningarna under a) betala skadestånd för kränkning med kr. Han har bestritt A:s yrkanden i övrigt och inte vitsordat några belopp såsom skäliga i och för sig. Han har inte haft något att erinra mot det yrkade sättet för beräkning av ränta Mikael Moberg har på grund av misstanke om brott, som prövas i denna dom, varit berövad friheten som anhållen från den 29 augusti 2012 och därefter som häktad från den 31 augusti 2012.

5 5 SKÄL Ansvar Åklagaren har till utveckling av åtalen uppgivit i huvudsak följande. A är idag 14 år gammal. Under våren 2011 fyllde hon 13 år. A lider av en hörselskada och hon har vissa språksvårigheter. Hon lider emellertid inte av någon utvecklingsstörning som påverkar hennes förmåga att förstå andra människor. Under uppväxten i Finspång har hon varit klasskamrat med Mikael Mobergs son. Hon och sonen umgicks mycket. Förhållandet mellan dem tog emellertid slut någon gång under åren 2009 och A hade funderingar över livet och sexuella frågor. Hon hade känt att det varit lätt att prata med Mikael Moberg. Hon hade förtroende för honom och kom att anförtro sig till honom. Under en period var hon förälskad i Mikael Moberg. Under påskhelgen 2012 reagerade A:s föräldrar på att hon använde sin dator och sin telefon i stor omfattning. Slutligen tog fadern från henne en mobiltelefon. Hon reagerade då så kraftigt att föräldrarna valde att undersöka innehållet i telefonen. De fann då en s.k. MSN-konversation av sexuellt slag mellan Mikael Moberg och A. En senare del av konversationen har kunnat sparas medan tidigare delar av denna har försvunnit i samband med att polisen försökte tömma telefonen. Genom föräldrarnas försorg anmäldes konversationen till polisen. Vid förhör med A kom det fram att A och Mikael Moberg hade haft sexuella kontakter vid ett antal tillfällen, bl.a. i ett soprum och i en lada, som nu är riven. Enligt föräldrarna var A:s beteende förändrat under den tid som de sexuella kontakterna pågick. A har även berättat för sina skolkamrater Maria Hansson och Daniella Koss om sitt förhållande till Mikael Moberg. Mikael Moberg var under år 2004 föremål för en utredning om misstänkt sexuellt ofredande av en underårig flicka men utredningen lades ned i brist på bevis för brottsligt förfarande. Mikael Moberg har berättat följande. Hans son och A har varit skolkamrater sedan de började skolan. De var länge lekkamrater. När deras kamratförhållande tog slut,

6 6 var han och hans sambo ett stöd för A. De försökte att medla mellan de båda barnen. I sin verksamhet som fotbollstränare för sin dotters lag behövde han kunna få kontakt med lagets medlemmar på ett enkelt sätt. Hans dotter skaffade då MSN åt honom. A tog vid något tillfälle kontakt med honom på det mediet. Det kom därvid fram att A mådde dåligt, bl.a. på grund av ett mindre bra förhållande till sina föräldrar. Han förklarade för henne att hon borde tala med sina föräldrar men försökte samtidigt stötta henne på olika sätt. Under sommaren 2011 började A ställa frågor till honom om pojkar och sexuella omständigheter. Han hänvisade henne då till skolsköterskan och till hennes föräldrar. Hon återkom emellertid och tjatade på honom om svar på sina frågor. När hon bad att han skulle berätta om sex, gav han med sig. Han kopierade en sexberättelse på nätet och delgav henne denna. Vissa saker skrev han dock själv. A ville att han skulle byta ut namnen i berättelsen mot hans och A:s namn, vilket han också gjorde. Han tycker att det handlade om ett oskyldigt rollspel, ett tidsfördriv. Själv blev han inte upphetsad av konversationen. Liknande konversation som den på påskaftonen 2012 ägde rum mellan honom och A i januari 2012 och även vid ett tillfälle några veckor därefter. Han har inte varit tillsammans med A i ett soprum eller i en lada. Det finns ett soprum i närheten av hans bostad och i detta finns, såsom A har berättat, en avfallskvarn. De kan dock ha träffat varandra i närheten av såväl soprummet som ladan. A brukade promenera i närheten. Han minns att han vid ett tillfälle var ute och joggade och att han då mötte A i närheten av ladan. Hon var ute med sin kamera och han stannade till och frågade hur hon mådde. Därefter joggade han vidare. Han har vid ett tillfälle träffat A vid sjön Gron. Hon messade honom, berättade att hon hade blivit osams med någon och att hon därför ville träffa honom. Hon ville inte komma hem till honom och hans familj, eftersom hon inte ville träffa hans sambo och den övriga familjen. Han begav sig till sjön. A satt på en bänk och han satte sig bredvid henne. Då hon var nedstämd, lade han armen om hennes rygg. Någon annan beröring förekom inte mellan dem. Han har vid ett tillfälle fått besök av A i hans garage. Hon kom förbi i samband med att han pumpade däcken på sin cykel. Hans dotter Jennifer kom då till garaget och det blev en stressig stämning. Jennifer försökte få bort A från garaget.

7 7 Han vet inte om A försökte gömma sig för Jennifer vid det tillfället. Själv ville han inte lägga sig i vad som förekom mellan A och Jennifer. Från hans sida har det inte varit någon kärleksrelation med A. Han har inte heller uppfattat att hon skulle vara förtjust i honom. Han är helt oskyldig till de brott som han anklagas för under punkterna b) e). Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat fotografier av en s.k. MSN-chatt mellan Mikael Moberg och A samt fotografier och en tjänsteanteckning rörande den i målet aktuella ladans placering m.m. Vidare har åklagaren åberopat förhör med A och hennes båda vårdnadshavare, fadern och modern, här benämnda B respektive C, uppspelning av polisförhör med A:s klasskamrater Maria Hansson och Daniella Koss samt vittnesförhör med Mikael Mobergs dotter Jennifer Moberg och polisassistenten Tommy Pettersson. Av förhöret med A har väsentligen framgått följande. Hon har känt Mikael Moberg sedan hon gick i första klass tillsammans med dennes son. För omkring fyra år sedan fick hon känslor för Mikael. Hon märkte det genom att det pirrade i hennes mage när hon var i kontakt med honom. Hon frågade honom på MSN-chatten om han var kär i henne. Han svarade att han vid ett tillfälle hade råkat se hennes ena bröst och då blivit kär i henne. Hon var då 12 eller 13 år gammal. Hon minns inte riktigt hur det senare kom sig att de började skriva till varandra om sexuella saker. De skrev till varandra på det sättet under omkring ett halvt år till dess hennes föräldrar upptäckte konversationen. Sådan konversation förekom två eller tre gånger i månaden. Konversationen handlade aldrig om att de skulle ha sex med varandra på riktigt. Hon visste för övrigt att de inte fick ha sådant på grund av hennes ålder. Hon blev ibland upphetsad av deras konversation. Mikael uppgav att hans förhållande till sin sambo var dåligt och att han inte var lycklig. Hon umgicks mycket med Mikaels son Christoffer. Vid ett tillfälle stod denne vid sidan om henne när hon hade en MSN-kontakt med Mikael. Christoffer var

8 8 misstänksam mot Mikael och han undrade vad hon och Mikael pratade om. Christoffers syster Jennifer blev arg på henne. Hon vet inte riktigt varför men hon tror att Jennifer hade fått kännedom om hennes och Mikaels konversation på MSN. När hon en kväll var med Mikael i dennes garage, kom Jennifer dit. Mikael ville träffa henne. Han hade sagt till sin familj att han skulle laga A:s moped. Garageporten var vid tillfället stängd. När Jennifer öppnade porten och fick se A, blev Jennifer jätteförbannad och sade åt henne att komma ut. Eftersom hon var rädd för Jennifer, gömde hon sig bakom bilen, som stod i garaget. Jennifer kallade henne hora och uppmanade henne att komma ut ur garaget. Det slutade med att hon avlägsnade sig. Sedan hennes far hade upptäckt hennes MSN-förbindelse med Mikael blev hon förhörd av polisen. Vid det första förhöret berättade hon att Mikael hade rört henne och tafsat på henne. Senare har hon berättat mera i detalj vad som förekommit mellan dem. Deras första möte ägde rum i ett sophus i huset där hon bor. I sophuset fanns soptunnor och maskiner av något slag. Mötet ägde rum ett par veckor efter hennes födelsedag i maj månad Hon vet inte vem som föreslog att de skulle mötas där. När hon kom dit, fanns Mikael redan där. De kramades och pussades. Han rörde vid hennes bröst, såväl utanpå som innanför hennes linne. Det gjorde inte ont. De var kära i varandra. De kramades och han lyfte henne. Det pirrade i hennes mage. Vid ett tillfälle kom det en gammal man till sophuset. Denne hälsade på Mikael, kastade sina sopor och avlägsnade sig sedan. Hon och Mikael uppehöll sig i sophuset i cirka 15 minuter. Senare träffades de i en lada i närheten. Det var Mikael som föreslog den mötesplatsen. I ladan fanns en gammal köksstol, en metallåda för förvaring av kläder, en skylt som det stod 1997 på samt en grön presenning, som var omkring 120 centimeter lång. De satt på stolen samt stod och låg tillsammans på presenningen. Första gången de träffades där satt Mikael på stolen och hon i hans famn. Han kramade henne vänligt och lite hårt. Det kändes tryggt. Han var lycklig med henne och han log åt henne. Han var varm och det var något hårt därnere, ungefär som om han hade en sten i snoppen. Han masserade hennes axlar. Efter en halv timme lämnade de ladan och skildes åt. De träffades sammanlagt fyra eller fem gånger i ladan. Andra och tredje gången de träffades i

9 9 ladan hände samma saker. Dessutom kysstes de och det förekom fler smekningar än den första gången. De låg då även på presenningen. Han rörde på hennes slida utanpå hennes byxor. Hon minns inte hur det kändes. Hon minns inte heller om hon rörde vid honom. De hånglade, dvs. använde tungan då de kysste varandra. Hon minns inte hur längde de var i ladan vid dessa tillfällen. Fjärde och femte gången de träffades i ladan rörde han vid hennes slida samt förde in sina fingrar i denna och rörde dem i minst fem minuter. Han stack in sina fingrar i slidan vid mer än ett tillfälle i ladan. Vid ett av tillfällena stack han även in två fingrar i hennes rumpa. Hon minns inte hur det kändes men tror att det var obehagligt. Han rörde även hennes rumpa utanpå hennes trosor samt kysste henne på halsen och huden så att hon fick ett sugmärke. Hon satt på stolen i ladan när han stoppade in sina fingrar i hennes slida. Hon fick då orgasm. Det kändes som om blodet rusade i kroppen. Vid mer än ett tillfälle i ladan slickade han utanpå hennes slida. Han stack inte in tungan i denna. Han sade att det smakade som sött vatten. Vid ett tillfälle hade de s.k. torrsex. De hade sina kläder på sig. Han låg på rygg och hon satt gränsle över hans penis samt red som på en häst, dvs. rörde sig. Det kändes hårt i hennes slida. Det var lite obehagligt. Hans penis var ömsom hård, ömsom mjuk. Torrsexet var det första som hände mellan dem av det slaget. Hon tror att detta förekom vid deras tredje besök i ladan. Sista gången de träffades innan hennes föräldrar avslöjade deras förhållande var vid sjön Gron. Hon tog kontakt med Mikael via sms. Det bestämdes att de skulle träffas vid en viss bänk vid sjön. Hon var där när han kom dit. Han kramade hennes ben och sade att han älskade henne. När de skulle gå hem, ställde han sig bakom henne samt stoppade ned sin fingrar innanför hennes jeans och trosor. Han rörde sin fingrar utanpå hennes slida i en till två minuter. Det var obehagligt. Hon ville inte träffa honom efter detta. Hennes känslor för honom hade förändrats. Hon ville bara träffa honom, eftersom hon var så ensam. De pussades men han rörde inte henne på något annat sätt. Själv smekte hon vid det tillfälle vid sjön hans snopp utanpå hans kläder. Hon gjorde så även vid ett av tillfällena i ladan. Under tiden hon och Mikael skrev till varandra om sexuella ting mådde hon ibland dåligt och hade t.o.m. tankar på självmord. Det kan dock ha varit kaos i

10 10 hennes familj, som inverkade på hur hon mådde. Hon ville inte att någon skulle se hur dåligt hon mådde. Hennes tillstånd gjorde henne uppkäftig mot föräldrarna. Det hade hon inte varit dessförinnan. Förhållandet mellan henne och föräldrarna har blivit bättre sedan föräldrarna fick veta vad som hade hänt henne. Hon har berättat om sitt förhållande med Mikael för sina klasskamrater Maria och Daniella. Maria tyckte att det inte var lämpligt att förhållandet fortsatte. När hon var yngre kunde hon ha problem med att tala sanning men så är det inte idag. Hon har berättat sanningen för polisen. Tingsrätten gör följande bedömning. Mikael Moberg har erkänt att vid tre tillfällen under tiden från och med januari månad till och med den 8 april 2012 med A har haft s.k. MSN-konversationer med sexuellt innehåll. Åklagaren har åberopat fotografier av delar av den konversation som ägde rum den 8 april 2012 men uppgivit att konversationen i övrigt har gått förlorad i samband med att A:s telefon tömdes på information om samtalen. Åklagarens uppgifter i sistnämnda avseende vinner stöd av vad Tommy Pettersson har uppgivit. Innehållet i den av åklagaren framlagda bevisningen rörande konversationen mellan Mikael Moberg och A den 8 april 2012 styrker att Mikael Moberg vid det tillfället har förmått A att medverka i en konversation med sexuellt innebörd. Han har därigenom gjort sig skyldig till sådant sexuellt ofredande som åklagaren har påstått. Åtalet i den delen skall bifallas. Det framstår som mycket sannolikt att de andra MSN-samtal som skall ha förekommit mellan Mikael Moberg och A har haft en liknande innebörd. Mikael Moberg har även erkänt att så har varit fallet. Innehållet i konversationen har emellertid inte kunnat återges av åklagaren och A har vid huvudförhandlingen inte lämnat några detaljerade uppgifter om detta. Tingsrätten kan därför inte bedöma den

11 11 tidigare konversationens innebörd. Det kan därför inte anses ställt utom varje rimligt tvivel att konversationens innebörd varit brottslig på det sättet som förutsätts i bestämmelserna om sexuellt ofredande i 6 kap. 10 brottsbalken. Åtalet enligt punkten a) i åklagarens gärningspåståenden kan därför bifallas endast beträffande tillfället den 8 april Mikael Moberg har helt förnekat förekomsten av de händelser som åklagaren har beskrivit under punkterna b) e). Redan mot bakgrunden av den av honom erkända konversationen enligt punkten a) finns det anledning att ifrågasätta hans trovärdighet i dessa delar. Den av honom erkända och av åklagaren visade konversationen tyder med betydande styrka på att han varit starkt sexuellt fixerad vid A. A har gjort ett mycket trovärdigt intryck. Hon har relativt detaljerat redogjort för vad som fanns i de berörda lokalerna, sophuset och ladan. Hon har även berättat för andra, särskilt för klasskamraten Maria Hansson, om sin kontakt med Mikael Moberg. Enligt Maria Hansson har A berättat att hon hade en vuxen pojkvän, som hon bl.a. i en lada hade pussat och hånglat med. De hade även knullat lite och han hade slickat hennes könsorgan. Enligt A:s far har A ett dåligt korttidsminne medan det inte är något fel på hennes minne i övrigt. Det har inte kommit fram något som tyder på att A skulle vilja hämnas på Mikael Moberg eller av annan anledning osant tillvita honom de gärningar som hon har redogjort för. Mot bakgrund av vad som har tagits upp ovan anser tingsrätten att A:s berättelse är så tillförlitlig att den kan läggas till grund för tingsrättens bedömning av ansvarsfrågan. Det är därför styrkt att Mikael Moberg har gjort sig skyldig till de gärningar som åklagaren har beskrivit under punkterna b)-c) och e) utom såvitt påståendet att han vid ett av tillfällen under punkten c) förmått A att smeka hans penis. A har nämligen uppgivit att hon endast smekt Mikael Mobergs penis utanpå dennes kläder vid ett tillfälle i ladan och ett tillfälle vid sjön Gron. Såsom framgår

12 12 nedan fälls Mikael Moberg till ansvar för en sådan gärning i ladan under punkten d). Tingsrätten delar åklagarens uppfattning om de ifrågavarande gärningarnas rubricering. När det gäller gärningarna under punkten d) gör tingsrätten följande bedömning. Genom A:s uppgifter är styrkt att Mikael Moberg under den berörda tiden vid åtminstone två tillfällen fört in sina fingrar i A:s underliv samt att han vid ett av tillfällen även fört in två fingrar i hennes anus. Vidare har han vid mer än ett tillfälle i ladan slickat utanpå hennes slida. Genom nyss nämnda förfaranden har han gjort sig skyldig till två gärningar, vilka med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag. Brotten kan inte anses som mindre allvarliga. Åtalet för våldtäkt vid två tillfällen skall därför bifallas. Den sexuella beröring som därutöver förekommit vid dessa tillfällen har sådant samband med våldtäkten att den får anses omfattad av denna. Mikael Moberg skall därför inte även fällas till ansvar för sexuellt ofredande vid dessa tillfällen. Påföljd För våldtäkt mot barn är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år. Mikael Moberg har tidigare inte straffats för brott. Med hänsyn till att påföljden skall avse två fall av sådant brott kan annan påföljd än fängelse inte komma ifråga. Vid straffmätningen beaktar tingsrätten att våld eller hot inte förekommit samt omständigheterna i övrigt kring gärningarna. Det bör framhållas att den omständigheten att A synes ha samtyckt till gärningarna inte kan medföra att dessa inte betraktas som brottsliga. Ett underårigt barn anses inte kunna samtycka till gärningar av förevarande slag. Slutligen beaktar tingsrätten vid straffmätningen att Mikael Moberg på grund av den fällande domen med säkerhet inte kommer att kunna behålla sin anställning som elevassistent inom skolväsendet i Finspångs kommun.

13 13 Skadestånd Vid ovan redovisad bedömning av åtalen är A berättigad till skadestånd för kränkning samt sveda och värk. Det yrkade beloppet för kränkning är skäligt och yrkandet därom skall därför bifallas. Yrkandet om ersättning för sveda och värk är mera svårbedömt. Gärningarna synes inte ha medfört att A har behövt avstå från skolarbetet eller behövt behandling av läkare, psykolog eller kurator. Av A:s och föräldrarnas berättelser framgår emellertid att vad som förekommit har påverkat A:s sinneslugn och humör i sådan omfattning att hon bör vara berättigad till en viss ersättning för psykiskt lidande av övergående natur. Ersättningen kan skäligen bestämmas till kr. Yrkandet om ränta är medgivet. Häktning För brottet våldtäkt mot barn är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Därtill kommer att det föreligger risk för att Mikael Moberg avviker eller på annat sätt undandrar sig straffet. Han skall därför i häkte avvakta att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Övriga frågor Mikael Moberg skall enligt lag betala en avgift till brottsofferfonden. Med hänsyn till hans personliga och ekonomiska förhållanden skall kostnaden för försvaren och målsägandebiträdet stanna på staten.

14 14 ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE, se domsbilaga nr 2 (DV 400) Överklagande, ställt till Göta hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 29 oktober Jim Josefsson Avräkningsunderlag, se aktbilaga nr

15 DV Producerat av Domstolsverket Bilaga 3 Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

16 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten. Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand

2013-02-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jennie Söderberg Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad

2014-04-09 meddelad i Karlstad. Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad DOM Mål nr B 422-14 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Cramnert Högström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad 1. Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

2012-01-26 meddelad i Örebro

2012-01-26 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 4437-11 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Magnus Oscarsson Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande Simon Ahlstedt Östergårdsvägen 6 692 32 Kumla Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge 1 DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge Mål nr: B 11410-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998 c/o Tatyana Ogay Höders Väg 14 Lgh 1201 145 70 Norsborg Offentlig försvarare:

Läs mer

2012-06-12 meddelad i Malmö

2012-06-12 meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 9751-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jörgen Larsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad Shirko Midak, 680710-2030 Norrbäcksgatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 5450-10 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lisa Lindberg City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Anne-Charlotte

Läs mer

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna

TREDSKODOM 2013-10-07 Meddelad i Sollentuna 1 Meddelad i Sollentuna Mål nr PARTER KÄRANDE Aspis Liv Försäkrings AB i likvidation, 516406-0203 c/o Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ombud: Advokat Robert Wikholm Advokatfirman Vinge

Läs mer

2012-12-17 meddelad i Stockholm

2012-12-17 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-11-27 meddelad i Södertälje

2012-11-27 meddelad i Södertälje en DOM Mål nr B 1939-12 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Fredrik Karlsson Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Folksam c/o U

Läs mer

Kriminellt.com. NORRKÖPINGS TINGSRÄTT Enhet 2. 2013-04-30 meddelad i Norrköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NORRKÖPINGS TINGSRÄTT Enhet 2. 2013-04-30 meddelad i Norrköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare My Lindholm Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Norrköping Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Carlsson

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM 2016-04-27 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM 2016-04-27 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 11224-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MUSTAFE Abdi Haji Yussuf, 19811202-2598 Frihetsberövande: Häktad c/o Mohammed Edjama Skånegatan 17

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

DOM 2013-11-07 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr B 14508-11, se bilaga A

DOM 2013-11-07 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr B 14508-11, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040212 2013-11-07 Stockholm Mål nr B 444-13 Dok.Id 1106497 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad

PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2013-04-30 Handläggning i Ystad Aktbilaga 12 Mål nr T 1162-13 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN tillika PROTOKOLLFÖRARE Rådmannen Claes Enhörning PARTER KÄRANDE Bökebergs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2013 Ö 1459-12 SÖKANDE BÅ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat TO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

DOM 2015-01-27 Stockholm

DOM 2015-01-27 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060105 DOM 2015-01-27 Stockholm Mål nr M 5356-14 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-15 i mål nr M 7447-13,

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 16. DOM 2016-01-29 meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS meddelad i Västerås Mål nr: B 4883-15 PARTER (Antal tilltalade: 6) Tilltalad SARA Johanna Justina Andersson, 19870323-6946 Knutsgatan 13 B Lgh 1304 722 14 Västerås Ombud och försvarare:

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-10-29 meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande ERIKSHJÄLPEN BOX 1 570 15 HOLSBYBRUNN

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm

PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand. Kärande Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834, 118 88 Stockholm 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen PROTOKOLL 2015-09-23 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 22 Mål nr F 1405-14 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Inge Karlström, ordförande, och

Läs mer

DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-07-05 meddelad i Nacka Strand Mål nr F 1321-13 KLAGANDE 1. Agneta Olsson, Villagatan 14, 761 40 Norrtälje Fjäll 19:46 Ombud för 1: Kjell Olsson, Villagatan

Läs mer

2013-03-19 meddelad i Visby

2013-03-19 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Erik Öström Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Tilltalad Mahdi Rahimi, 970124 c/o Hassela

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

Kriminellt.com. 2012-09-10 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 5. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2012-09-10 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 5. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie-Louise Eskilstorp Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand

SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2014-09-26 Meddelat i Nacka Strand Mål nr M 2182-14 PARTER Klagande 1. Celeste Kay (uppgivet namn) 2. Axel Skog Hökegårdsgatan 14A Lgh 1202 431

Läs mer

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-05-16 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2105-12 KLAGANDE 1. Lovisa Axelle Johnson, Box 2049, 103 12 Stockholm 2. Gladys Hultenby-Johnson, Box 2049, 103

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 B 2648-14 KLAGANDE JK Ombud och offentlig försvarare: Advokat KS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess

Läs mer

DOM 2016-03-23 Stockholm

DOM 2016-03-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030104 2016-03-23 Stockholm Mål nr B 9078-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 22 september 2015 i mål nr B 8253-15, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-01-20 meddelad i Luleå

DOM 2012-01-20 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2896-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Bergström Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Målsägande A Se bilaga l (hemlig) Målsägandebiträde:

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄVLE TINGSRÄTT Rotelgrupp A 2008-02-22 meddelad i Gävle. Mål nr B 1015-08. PARTER (Antal tilltalade: 1) Sida 1 (6) GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2008-02-22 meddelad i Gävle Mål nr B 1015-08 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagaren Annika Öster Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Mattias Strandberg Gågatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 1894-05 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE SAKEN Sexuellt

Läs mer

DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö

DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö DOM 2015-05-06 Meddelad i Malmö Mål nr 3753-15 1 SÖKANDE MåleriCentralen syd AB, 556904-1378 Kullamöllevägen 339 275 71 Lövestad MOTPART AB Sjöbohem, 556650-0665 c/o Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo SAKEN Överprövning

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A

DOM. 2016-03-31 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0505 DOM 2016-03-31 Stockholm Mål nr B 7872-15 Dok.Id 1237398 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den 27 augusti 2015 i mål nr B 1847-15, se bilaga A PARTER

Läs mer

DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand 1 Miljödomstolen DOM 2010-09-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1036-09 KLAGANDE Marja Entrich AB, 556184-6287 Box 5393 102 49 Stockholm MOTPART Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 Rotel 2:1 DOM Mål nr B 7993-12 2012-11-01 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i

Läs mer

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-04-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 6011-09 KLAGANDE Föräldrakooperativet Framtiden ekonomisk förening, 769606-9801 c/o Anne-Marie S Lundell Vallavägen 9 B

Läs mer

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2009-02-26 meddelad i Falun. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christel Anderberg Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sofia Cederhorn Stråtenbo Herrgård Stråtenbo 703 791 94 Falun Målsägandebiträde:

Läs mer

Lagrum 1. Medhjälp till rån

Lagrum 1. Medhjälp till rån VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 6744-11 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Per-Åke Kvarnström Åklagarkammaren i Uddevalla 1. Målsägande Brunnereds Bensin AB

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2016-03-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr F 6153-15 KLAGANDE Agneta Olsson Villagatan 14 761 40 Norrtälje Ombud: Kjell Olsson Samma adress ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2008 B 509-08 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RL Ombud och offentlig försvarare: Advokat JEJ SAKEN Misshandel

Läs mer

DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-09-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2892-13 KLAGANDE Botkyrka kommun 147 85 Tumba Ombud: Advokat Mikael Wärnsby och advokat Madeleine Edqvist Advokatfirman

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Begångna brott 1. Misshandel

Begångna brott 1. Misshandel meddelad i Södertälje Mål nr 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Assistentåklagare Veronica Närfors Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Målsägandebiträde: Advokat Agneta Kinch Advokat

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

2010-05-12 meddelad i Huddinge

2010-05-12 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Leif H Johansson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Enheten i Stockholm Tilltalad Homer Simon Häggblom, 530311-2816

Läs mer

Den nya sexualbrotts- lagstiftningen en första praxisöversikt

Den nya sexualbrotts- lagstiftningen en första praxisöversikt Den nya sexualbrotts- lagstiftningen en första praxisöversikt RättsPM 2005:6 Utvecklingscentrum Göteborg November 2005 - 1 - November 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 2. Våldtäkt av normalgraden

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7979-11 Enhet 1 1 KLAGANDE AB Kramfors Energiverk, 556066-8492 872 80 Kramfors Ombud: Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 1000-14 KLAGANDE M R Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-O M MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 23707-15 1 SÖKANDE AB OmsorgsCompagniet i Norden, 556640-2292 Edövägen 2 132 30 Saltsjö-Boo MOTPART Stockholms Stad, Socialförvaltningen 106 64 Stockholm

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Ekvall Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2016-02-10 Meddelad i Göteborg

DOM 2016-02-10 Meddelad i Göteborg Avdelning 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Rimab Facility Service AB, 556345-6226 Bäckstensgatan 9 431 49 Mölndal Ombud: Advokaten Michael Gibbons Odevall Advokatbyrå AB Box 5052 402 22 Göteborg

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-10-22 ÅM 2012/6701 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SF Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 december 2013 B 4262-12 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. ES Ombud och målsägandebiträde: Advokat MM MOTPART BK

Läs mer

DOM 2015-02-02 Stockholm

DOM 2015-02-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-02-02 Stockholm Mål nr P 7493-14 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-07-10 i mål nr P 5199-13,

Läs mer