Den nya betongen? Erfarenheter från cementtillverkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den nya betongen? Erfarenheter från cementtillverkare"

Transkript

1

2 Den nya betongen? Erfarenheter från cementtillverkare Anders Selander Cementa AB

3

4 Utblick - Europa: Vilka cementtyper används? Cementa % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CEMBUREAU = European Cement Association

5 Noll koldioxidutsläpp under produktens livscykel kg CO 2 /ton cement Energieffektivitet Biobränslen Cementrecept CO CO 2 2 Koldioxidupptag i betong Tekniksprång/ CCS och CCR

6 Ett exempel där extra SCM används Brf. Viva

7 Allmänt om mineraliska tillsatsmaterial, Typ II

8 Vanliga tillsatsmaterial till betong, Typ II (SS-EN 206) Granulerad masugnsslagg (S) Restmaterial från stålindustrin Latent hydrauliskt Standard SS-EN Flygaska (V) Restmaterial från koleldade kraftverk Puzzolant material Standard SS-EN Silikastoft (D) Restmaterial vid framställning av kiselmetall och ferrokisel Puzzolant material Standard SS-EN

9 Hydraulisk (cementreaktionen) Portlandklinker + vatten (Alite, C 3 S) (H 2 O) Kalciumsilikathydrat (CSH) + Kalciumhydroxid (Ca(OH) 2 )

10 Puzzolaners reaktion med portlandklinker Samma typ av reaktionsprodukt

11 Porstorleksfördelning vid olika ålder med FA Muller et al (CBI-projekt HydraDur)

12 Latent hydrauliska material Portlandcement + vatten (PC) (H 2 O) Kalciumhydroxid + Kalciumsilikathydrat (Ca(OH) 2 ) (CSH) aktivator Slagg + vatten + Kalciumhydroxid (GGBS) (H 2 O) (Ca(OH) 2 ) Kalciumsilikathydrat (CSH) Samma typ av reaktionsprodukt

13 Porstorleksfördelning vid olika ålder med slagg Muller et al (CBI-projekt HydraDur)

14 Hållfasthet vid ersättning av cement med tillsatsmaterial Tryckhållfasthet (MPa) Utan flygaska 10 % Flygaska 20 % Flygaska 1d 2d 28d 56d

15 Optimering av hållfasthet Hållfasthet Hållfasthet (MPa) Modifiera klinkerns reaktivitet Andel tillsatsmaterial(%)

16 Hållfasthet Slite Std., Byggcement och Bascement Slite std CEM I 42,5 R (365 m2/kg) Byggcement CEM II/A-LL 42,5 R (460 m2/kg) Bascement CEM II/A-V 52,5 N (450 m2/kg) Hållfasthet (MPa) d 2d 28d

17 Flygaskans inverkan på uttorkning

18 Avgörande faktorer för uttorkning i betong Fuktbelastning, temp, geometri etc. Transportegenskaper Jämviktsfuktkurvor Kemiskt bundet vatten, hydratationsgradsutveckling

19 Exempel Transportegenskaper (lagring, ca 1 år i 100 % RF) 10 0, , ,008 Migration Cl coeff. [10 12 m 2 /s] Sorption coeficient [kg/m 2 s 1/2 ] 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 O 2 permeability (10 17 m 2 ) , , CEM I w/c=0,35 (Celik et al. 2015) CEM I (30 % FA) w/b=0,35 (Celik et al. 2015) CEM I w/c=0,4 (Selander et al. 2016) CEM I (25 % FA) w/b=0,4 (Selander et al. 2016)

20 Exempel Transportegenskaper (lagring 2 månader i olika RF) O 2 - permeability (10-17 m 2 ) CEM I w/c=0,49 1d 3d 7d 28d 1) Vattenhärdning enligt beteckning 2) Lagring i 65 % RF och 20 grader 3) Provning vid två månaders ålder CEM I (15 % FA) w/b=0,51 Thomas & Matteus (1992)

21 Exempel - Fysikaliskt bundet vatten Jämförelse av fuktjämviktskurvor för bruk med olika mängd flygaska; Xu (1992).

22 Exempel Kemiskt bundet vatten Med de låga vattencementtal som i dag används förlitar vi oss till stor del på betongens självuttorkande förmåga. Mindre vatten binds kemiskt av flygaskan när den reagerar, men detta vägs upp av flera andra effekter. Zeng et al. (2012)

23 Cementas erfarenheter av uttorkning

24 Provningar vid introduktionen av Byggcement LTH (Lunds Tekniska Högskola) Slite Bygg vs Slite Std P vct 0,37; 0,40; 0,42; 0,45; 0,47; 0,50. Dubbelsidig uttorkning (+20ºC, 35% RF) Kvarsittande Humi-Guardgivare Exempel med vct 0,37

25 Provningar vid introduktionen av Bascement CR (Cementa Research) vct: 0,35 (B450); 0,45 (B380); 0,55 (B450) Självuttorkning (+20ºC) Enkelsidig uttorkning (+20ºC, 50% RF) Borrhålsmätning med Vaisala-givare LTH (Lunds Tekniska Högskola) vct: 0,38 Självuttorkning (+20ºC) Enkelsidig uttorkning (+20ºC, 55% RF) Uttaget prov med Vaisala-givare

26 Sammanfattning från provningar Vid introduktionen av Byggcement och Bascement gjordes jämförande uttorkningsprovningar i CR:s laboratorium och vid LTH enligt då gällande kunskap kring mätteknik. Byggcement jämfördes med Slite Std P (CEM I) och Bascement jämfördes senare med Byggcement. Alla prover gav tillfredsställande resultat! CEM I CEM II/A-LL CEM II/A-V RF (%) LTH (2001) vct=0,37 50d CR (2012) vct=0,35 50d LTH (2013) vct=0,38 84d AK (2017) vct=0,36 42d

27 Erfarenheter från BI, problem att nå RF-krav har alltid funnits RF krav 90 % RF, % RF krav 85 % RF, %

28 Summering Teori Genom modifikation av klinkerns egenskaper har vi styrt hållfasthetsutvecklingen och därmed också förändrat utvecklingen av porstrukturen så att den är liknar en traditionell OPC. Laboratorieförsök De uttorkningsförsök som genomfördes vid introduktionen av byggcement och bascement gav liknade resultat som gamla Std P och dessa gav heller ingen indikation på att mer omfattande provningar krävdes. Senare gravimetriska studier indikerar att varken fuktupptag i tidig ålder, fuktavgång eller RF förändrats nämnvärt. Verkligheten Relativt få skadefall når oss men mycket negativ publicitet OPC, Bygg och Bas förekommer bland dessa Givet levererade volymer ser vi ingen högre frekvens på Bas

29 Mineraliska tillsatsmaterial är inte något nytt! Jämförande provningar på relevanta material! Gamla gränsvärden (RF krit ) vs. nya mätmetoder!

30 Tack för att ni lyssnade! Anders Selander För mer info:

Bindemedlens inverkan på betongens uttorkning

Bindemedlens inverkan på betongens uttorkning Bindemedlens inverkan på betongens uttorkning Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Niklas Johansson Cementa AB Bindmedel för betong med vct 0,36 Bascement Floridacement Byggcement

Läs mer

Nyheter inom betongområdet!

Nyheter inom betongområdet! Nyheter inom betongområdet! Betong med mineraliska tillsatser Nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Oskar Linderoth Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Nyheter inom betongforskningen

Nyheter inom betongforskningen Nyheter inom betongforskningen nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Försöken bakom TorkaS3 100 Självuttorkning, Byggcement

Läs mer

DOSERINGSRÅD MERIT 5000

DOSERINGSRÅD MERIT 5000 DOSERNGSRÅD ANVÄNDNNG AV MERT 5000 BETONG TLLÄMPNNG AV SS-EN 206-1 OCH SS 13 70 03:2008. 1 nledning Merit 5000 är granulerad, torkad och mald masugnsslagg. Kraven i SS 13 70 03:2008 utgåva 4 punkt 5.1.6.

Läs mer

TILLSATSMATERIAL FÖR BETONG

TILLSATSMATERIAL FÖR BETONG TILLSATSMATERIAL FÖR BETONG Leif Fjällberg, Oktober 2017 Research Institutes of Sweden Division Samhällsbyggnad RISE CBI Betonginstitutet Betong Betong för t. ex. hus- och broar består av: Portlandcement

Läs mer

Betong med lägre klimatpåverkan

Betong med lägre klimatpåverkan Betong med lägre klimatpåverkan Hur åstadkommer vi detta? Thomas Concrete Group, C-lab Betong ett naturligt och oorganiskt material Finns tillgängligt överallt & lokalt tillverkat råmaterialen till cement

Läs mer

Nyheter inom betongforskningen -nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar

Nyheter inom betongforskningen -nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Nyheter inom betongforskningen -nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Försöken bakom TorkaS3 100 Självuttorkning, Byggcement

Läs mer

Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet

Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet Ingemar Löfgren, FoU chef TCG & adjungerad professor Chalmers tekniska högskola Betongens tidslinje Blandning Gjutning Tillstyvnande

Läs mer

EPCC Hur man praktiskt kan gå tillväga. Mikael Westerholm Cementa AB

EPCC Hur man praktiskt kan gå tillväga. Mikael Westerholm Cementa AB EPCC Hur man praktiskt kan gå tillväga Mikael Westerholm Cementa AB Konceptet Equivalent likvärdig Performance prestanda hos of bindemedelskombinationer Combinations Concept Innehåll Bakgrund Den svenska

Läs mer

Henry Flisell. Silika Flygaska GGBS. AD dagen Henry Flisell Swecem AB

Henry Flisell. Silika Flygaska GGBS. AD dagen Henry Flisell Swecem AB EPCC-konceptet. Valda delar om Cement och tillsatsmaterial (TM) utifrån kraven i EN 206, EN 197-1 och SS 137003 för användande av GGBS och flygaska i betongproduktion Henry Flisell Silika Flygaska GGBS

Läs mer

Klimartsmart Betong - Egenskaper & användning. Ingemar Löfgren FoU chef Thomas Concrete Group

Klimartsmart Betong - Egenskaper & användning. Ingemar Löfgren FoU chef Thomas Concrete Group Klimartsmart Betong - Egenskaper & användning Ingemar Löfgren FoU chef Thomas Concrete Group Betong som ett material Utvecklas gradvis (kontrollerbart) från flytande/plastisk till fast form däremellan

Läs mer

Projektet. Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska. Doktorand: Handledare:

Projektet. Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska. Doktorand: Handledare: Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska OSKAR LINDEROTH Projektet Doktorand: Oskar Linderoth Avd. Byggnadsmaterial, Lunds Universitet

Läs mer

Tillsatsmaterial Till vad kan dessa användas?

Tillsatsmaterial Till vad kan dessa användas? Tillsatsmaterial Till vad kan dessa användas? Anders Lindvall Thomas Concrete Group, C-lab Detta med tillsatsmaterial är inget nytt i Sverige Betong med tillsatsmaterial har använts i Sverige sedan 1930-talet

Läs mer

Betong med mineraliska tillsatser -Hur förändrade materialegenskaper kan inverka på den avlästa RF-nivån vid borrhålsmätningar

Betong med mineraliska tillsatser -Hur förändrade materialegenskaper kan inverka på den avlästa RF-nivån vid borrhålsmätningar Betong med mineraliska tillsatser -Hur förändrade materialegenskaper kan inverka på den avlästa RF-nivån vid borrhålsmätningar Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Vad är

Läs mer

Projektet Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska.

Projektet Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska. Strukturutveckling och fuktbindning i cementbundna material där delar av Portlandcementet ersatts med flygaska OSKAR LINDEROTH Projektet Handledare: Peter Johansson Lars Wadsö Katja Fridh Avd. Byggnadsmaterial,

Läs mer

Bascement TEKNISK BESKRIVNING

Bascement TEKNISK BESKRIVNING TEKNISK BESKRIVNING Förord är en produkt som är anpassad till dagens högt ställda krav på ett hållbart samhällsbyggande. j Betong med ger en lägre CO 2 -belastning eftersom klinkerandelen kunnat reduceras.

Läs mer

(RF ) Mätning i betong underlag för senaste revideringarna av RBK systemet

(RF ) Mätning i betong underlag för senaste revideringarna av RBK systemet (RF ) Mätning i betong underlag för senaste revideringarna av RBK systemet Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola RBK-AUKTORISERAD FUKTKONTROLLANT 2011 / 2012 160 mm, enkelsidig

Läs mer

BETONGTEKNIK DÅ OCH NU. En exposé över 90 års betongutveckling

BETONGTEKNIK DÅ OCH NU. En exposé över 90 års betongutveckling BETONGTEKNIK DÅ OCH NU En exposé över 90 års betongutveckling Göran Fagerlund Avd. byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola KONSTRUKTIONSTEKNIK Alltmer sofistikerade beräkningsmetoder Allt större (mer

Läs mer

TEKNISK INFORMATION. Slagg Bremen. Historik och ursprung

TEKNISK INFORMATION. Slagg Bremen. Historik och ursprung TEKNISK INFORMATION Reviderad 14-01-16/OE. Gällande version kan laddas ner från www.thomasconcretegroup/thomascement Slagg Bremen Mald granulerad masugnsslagg för användning i betong och bruk enligt SS

Läs mer

Karbonatisering av slagg- och flygaskebetong och dess inverkan på transportegenskaper

Karbonatisering av slagg- och flygaskebetong och dess inverkan på transportegenskaper Karbonatisering av slagg- och flygaskebetong och dess inverkan på transportegenskaper Betong som innehåller alternativa bindemedel har en rad önskvärda och positiva egenskaper, vilka bland andra är mindre

Läs mer

TEKNISK INFORMATION. Reviderad /OE. Gällande version kan laddas ner från

TEKNISK INFORMATION. Reviderad /OE. Gällande version kan laddas ner från TEKNISK INFORMATION Reviderad 2017-04-24/OE. Gällande version kan laddas ner från www.thomascement.com Slagg Bremen Mald granulerad masugnsslagg för användning i betong och bruk enligt SS 137003. Slagg

Läs mer

Bindemedel för stabilisering av muddermassor. Sven-Erik Johansson Cementa AB

Bindemedel för stabilisering av muddermassor. Sven-Erik Johansson Cementa AB för stabilisering av muddermassor Sven-Erik Johansson Cementa AB Inledning Vad vill vi åstadkomma? Täthet Hållfasthet Miljöegenskaper Beständighet Grundprinciper för funktion Struktur Grundprinciper för

Läs mer

Prognosverktyg för betong. Hans Hedlund Skanska Sverige AB / SBUF Specialist Betong Tekn. Dr, Adj. Prof.

Prognosverktyg för betong. Hans Hedlund Skanska Sverige AB / SBUF Specialist Betong Tekn. Dr, Adj. Prof. 1 Prognosverktyg för betong Hans Hedlund Skanska Sverige AB / SBUF Specialist Betong Tekn. Dr, Adj. Prof. Presentationens innehåll Bakgrund TorkaS Korrigeringsfaktor vid lågt vct Produktionsplanering Betong

Läs mer

Fuktmätning i högpresterande

Fuktmätning i högpresterande YSC.1 betong Foto: JM Ibland hävdas det att det inte är nödvändigt att mäta fukt i högpresterande betong, eftersom det är självuttorkningen som bestämmer hur torrt det blir och inte vilka torkinsatser

Läs mer

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix CBI UPPDRAGSRAPPORT P900734-B Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix www.cbi.se CBI Betonginstitutet Uppdragsrapport P900734-B Provning av tryckhållfasthet,

Läs mer

VUC:s Informationsdag, Elisabeth Helsing, RISE

VUC:s Informationsdag, Elisabeth Helsing, RISE VUC:s Informationsdag, 2019-05-14 Elisabeth Helsing, RISE Plats för uttag: även om betongens egenskaper förändras mellan platsen för provtagning och avlämning får uttag av prover ske på annan plats än

Läs mer

VUC:s informationsdag 2016-05-17 EPCC - likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer. Elisabeth Helsing, CBI

VUC:s informationsdag 2016-05-17 EPCC - likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer. Elisabeth Helsing, CBI VUC:s informationsdag 2016-05-17 EPCC - likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer Elisabeth Helsing, CBI Innehåll Tillsatsmaterial - tre möjligheter att tillgodoräkna sig deras effektivitet. Vad

Läs mer

Betongens hållfasthetsutveckling vid användning av olika ersättare för portlandklinker

Betongens hållfasthetsutveckling vid användning av olika ersättare för portlandklinker Betongens hållfasthetsutveckling vid användning av olika ersättare för portlandklinker En laborativ studie Concrete strength development in the use of different replacement for clinker An experimental

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 13 70 03 Fastställd Utgåva Sida 2001-05-23 1 1 (12) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Betong Användning av EN 206-1

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Fastställd 2004-10-15 Utgåva 3 Betong Användning av EN 206-1 i Sverige

Läs mer

Fuktmätning i betong med lågt vattencementtal, steg 3 (samt slutsatser från Steg 1-2)

Fuktmätning i betong med lågt vattencementtal, steg 3 (samt slutsatser från Steg 1-2) Fuktmätning i betong med lågt vattencementtal, steg 3 (samt slutsatser från Steg 1-2) SBUF projekt 12941 och 13085 Peter Johansson Stefan Backe Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Resultat

Läs mer

Betong och armeringsteknik

Betong och armeringsteknik Betong och armeringsteknik Materialet betong Efterbehandling Bilder från http://www.flickr.com Idag Teori om materialet betong Teori om efterbehandling av betong Övningsexempel på efterbehandling Frågor

Läs mer

Research Institutes of Sweden DIVISION ENHET

Research Institutes of Sweden DIVISION ENHET Salt-frostprovningsmetodens tillämplighet på betong innehållande slagg, flygaska och kalkstensfiller Elisabeth Helsing CIR-dagen, 31 januari 2017 Research Institutes of Sweden DIVISION ENHET Syfte och

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tillsatsmaterial i betong. - hur påverkas den tidiga hållfasthetsutvecklingen. Camilla Lindelöf och Anna Ljungdahl. Byggingenjör 180hp

EXAMENSARBETE. Tillsatsmaterial i betong. - hur påverkas den tidiga hållfasthetsutvecklingen. Camilla Lindelöf och Anna Ljungdahl. Byggingenjör 180hp Byggingenjör 180hp EXAMENSARBETE Tillsatsmaterial i betong - hur påverkas den tidiga hållfasthetsutvecklingen Camilla Lindelöf och Anna Ljungdahl Byggteknik 15hp 2017-05-12 Sammanfattning Idag står cementindustrin

Läs mer

för kalibrering av fuktgivare. Systemet organiseras inom Rådet för Byggkompetens (RBK). I dag är fuktmätning i betonggolv en betydande verksamhet.

för kalibrering av fuktgivare. Systemet organiseras inom Rådet för Byggkompetens (RBK). I dag är fuktmätning i betonggolv en betydande verksamhet. Hög betongkvalitet ger kort och säker torktid även under ogynnsamma klimatförhållanden Resultat från ett forskningsprojekt vid Lunds tekniska högskola (LTH) presenteras i artikeln. Det framgår att betong

Läs mer

Beständighetsegenskaper hos anläggningsbetong med stenkolsflygaska. SBUF-projekt 12382

Beständighetsegenskaper hos anläggningsbetong med stenkolsflygaska. SBUF-projekt 12382 Beständighetsegenskaper hos anläggningsbetong med stenkolsflygaska SBUF-projekt 12382 Fotot på framsidan visar frysytan hos en provkropp tillverkad av betong med 25 % flygaska av CEM I och vct ekv =0,45

Läs mer

Quartzene i betong Hur påverkas hållfastheten?

Quartzene i betong Hur påverkas hållfastheten? AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Quartzene i betong Hur påverkas hållfastheten? Tobias Öhrn Juni 2012 Examensarbete 15 poäng Byggnadsteknik Examinator: Kjell Westberg Handledare: Peter Norberg 1 2 3 1 Sammanfattning

Läs mer

Simulering av uttorkning i betong med COMSOL Multiphysics

Simulering av uttorkning i betong med COMSOL Multiphysics Simulering av uttorkning i betong med COMSOL Multiphysics Förutsättningar Vct 0.36 Recept enligt Peter Johansson Modell K. Mjörnell samt J. E. Jonasson Partiellt ångtryck som drivande potential Tidsberoende

Läs mer

Citation for published version (APA): Fagerlund, G. (2010). Mineraliska tillsatsmedel i cement. Bygg & teknik,

Citation for published version (APA): Fagerlund, G. (2010). Mineraliska tillsatsmedel i cement. Bygg & teknik, Mineraliska tillsatsmedel i cement Fagerlund, Göran Published in: Bygg & teknik 2010 Link to publication Citation for published version (APA): Fagerlund, G. (2010). Mineraliska tillsatsmedel i cement.

Läs mer

Tryckhållfasthet för resurssnål betong

Tryckhållfasthet för resurssnål betong Tryckhållfasthet för resurssnål betong Utvärdering i tävling av högsta tryckhållfasthet för resurssnål betong Compressive strength of resource economic concrete Evaluation of competition in highest compressive

Läs mer

Fältprovning av betong under 20 år - Vad har vi lärt oss? Peter Utgenannt CBI Betonginstitutet

Fältprovning av betong under 20 år - Vad har vi lärt oss? Peter Utgenannt CBI Betonginstitutet Fältprovning av betong under 20 år - Vad har vi lärt oss? Peter Utgenannt CBI Betonginstitutet CBI Betonginstitutet AB 38 BORÅS 5 LUND 42 STOCKHOLM Forskning 50 % Provning 15 % Utredning 20 % Kursverksamhet

Läs mer

Betong Användning av EN i Sverige

Betong Användning av EN i Sverige SVENSK STANDARD SS 13 70 03 Fastställd 2002-02-01 Utgåva 2 Betong Användning av EN 206-1 i Sverige Concrete Application of EN 206-1 in Sweden ICS 91.100.30 Språk: svenska Tryckt i mars 2002 Copyright SIS.

Läs mer

Olika bindemedels funktion vid djupstabilisering. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre. Rapport 9

Olika bindemedels funktion vid djupstabilisering. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre. Rapport 9 Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Rapport 9 Olika bindemedels funktion vid djupstabilisering Mårten Janz Sven-Erik Johansson Svensk Djupstabilisering Svensk Djupstabilisering

Läs mer

Inverkan av balkonginglasning

Inverkan av balkonginglasning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Inverkan av balkonginglasning på armeringskorrosion Ali Farhang Bro & Tunnel Ramböll Sverige AB Agenda Balkonginglasning Bakgrund om karbonatisering och armeringskorrosion

Läs mer

Betong med mineraliska tillsatser -Nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar

Betong med mineraliska tillsatser -Nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Betong med mineraliska tillsatser -Nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Self-desiccation in the sorption isotherm

Läs mer

Energieffektiv framställning av betong baserad på krossballast. Björn Lagerblad H-E Gram Mikael Westerholm André Horta. MinBas-dagen 2009 SGU-Uppsala

Energieffektiv framställning av betong baserad på krossballast. Björn Lagerblad H-E Gram Mikael Westerholm André Horta. MinBas-dagen 2009 SGU-Uppsala Energieffektiv framställning av betong baserad på krossballast Björn Lagerblad H-E Gram Mikael Westerholm André Horta Cement och miljö Krossat berg är mera kantigt och flakigt än naturballast Betong blir

Läs mer

Riksbyggen väljer betong i Brf Viva Klimatsmart byggande i betong. Anders Rönneblad Cementa

Riksbyggen väljer betong i Brf Viva Klimatsmart byggande i betong. Anders Rönneblad Cementa Riksbyggen väljer betong i Brf Viva Klimatsmart byggande i betong Anders Rönneblad Cementa 2016-03-14 Positive Footprint Housing Brf Viva (länge leve) 2 Kravens betydelse: Vad är det unika i detta projekt?

Läs mer

Fuktcentrum informationsdag Fuktsakkunniges vardag. Johan Tannfors AK Uppsala

Fuktcentrum informationsdag Fuktsakkunniges vardag. Johan Tannfors AK Uppsala 2018-11-29 Fuktcentrum informationsdag Fuktsakkunniges vardag Johan Tannfors AK Uppsala 1 Polygon/AK 30 RBK-auktoriserade (mest HumiGuard i borrhål) Diplomerade fuktsakkunniga Fuktsäkerhetsansvariga produktion

Läs mer

PROVNING AV BORRKÄRNOR FRÅN FORSMARK

PROVNING AV BORRKÄRNOR FRÅN FORSMARK PROVNING AV BORRKÄRNOR FRÅN FORSMARK Manouchehr Hassanzadeh VATTENFALL RESEARCH AND DEVELOPMENT AB Rapportnummer U 09:135 2009-10-30 Provning av borrkärnor från Forsmark Från Rapportdatum Rapportnr Vattenfall

Läs mer

Golvvärme Fuktmätning i betonggolv med golvvärme

Golvvärme Fuktmätning i betonggolv med golvvärme Golvvärme Fuktmätning i betonggolv med golvvärme Etapp II: Täta golvbeläggningar Etapp III: Limmade trägolv Anders Sjöberg Lars-Olof Nilsson & (Bertil Persson) Lunds Tekniska Högskola Temperaturskillnad

Läs mer

Verktyg baserat på betong betraktad som partiklar > 0,125 mm och mikrobruk

Verktyg baserat på betong betraktad som partiklar > 0,125 mm och mikrobruk Modelleringsverktyg för krossat berg i betong ett strategiskt projekt inom MinBaS Innovation Verktyg baserat på betong betraktad som partiklar > 0,125 och mikrobruk Björn Lagerblad Hans-Erik Gram Indata

Läs mer

Standarder/nya regler

Standarder/nya regler Standarder/nya regler Elisabeth Helsing, CBI CBI Intressentförenings höstmöte 2014-11-05 Huvudfråga Vad händer med ny betongstandarden SS-EN 206 och uppdateringen av tillämpningsstandarden SS137003? Lite

Läs mer

Miljövärdering av olika stomalternativ. -LCA baserade krav Brf Viva. Karolina Brick

Miljövärdering av olika stomalternativ. -LCA baserade krav Brf Viva. Karolina Brick Miljövärdering av olika stomalternativ -LCA baserade krav Brf Viva Karolina Brick Riksbyggen i siffror company presentation Kooperativt företag som bildades 1940 300 kontor och verksamhet på fler än 400

Läs mer

13 års studier visar gör brobetong mer

13 års studier visar gör brobetong mer 13 års studier visar gör brobetong mer AV DOCENT BERTIL PERSSON Ölandsbron är för gemene man det mest ökända exemplet på dålig brobyggnadsteknik, där man 1972, med dåtidens bästa betong, åstadkom i stort

Läs mer

Nyheter i nya SS 137003

Nyheter i nya SS 137003 Nyheter i nya SS 137003 Elisabeth Helsing, CBI VUC Infodag 2014-05-13 Läget SS-EN 206:2013 (reviderad version) gavs ut i december förra året Övergångstid för denna är t.o.m. juni 2014 Då bör den svenska

Läs mer

Ny miljövänligare anläggningscement. Arvid Hejll, Investering Gävle

Ny miljövänligare anläggningscement. Arvid Hejll, Investering Gävle Ny miljövänligare anläggningscement Arvid Hejll, Investering Gävle Bakgrund Betongtillverkning orsakar enormt stora CO 2 utsläpp. 5% av CO2- utsläppen härstammar från betong. Sverige har ett av världens

Läs mer

snabbare lättare enastående

snabbare lättare enastående Rapid Set Cementteknologi snabbare lättare enastående CEMENT ALL Mångsidig lagningsbruk MORTAR MIX Snabbhärdande lagningsbruk CONCRETE MIX Mycket snabbhärdande lagningsbetong KORODUR och CTS Cement två

Läs mer

Bilaga 1. Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat. K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc

Bilaga 1. Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat. K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc Bilaga 1 Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc Bilaga 1 - Provväg 90 Redovisning 6.6.2001 1 (8) Provväg 90 materialundersökning

Läs mer

Temperaturberäkningar i härdande betongkonstruktioner med indata från isoterm kalorimetri

Temperaturberäkningar i härdande betongkonstruktioner med indata från isoterm kalorimetri Temperaturberäkningar i härdande betongkonstruktioner med indata från isoterm kalorimetri Minni Flemark Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för byggnadsmaterial TVBM-5110 Lund 2017 Examensarbete Copyright

Läs mer

ANVÄNDNING AV ALKALIREAKTIV BALLAST I BETONG

ANVÄNDNING AV ALKALIREAKTIV BALLAST I BETONG ANVÄNDNING AV ALKALIREAKTIV BALLAST I BETONG CBI-dagen 15 mars 2017 Karin Appelquist Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD CBI BETONGINSTITUTET Användning av alkalireaktiv ballast i betong Vad

Läs mer

ISSN TVBM Lunds Tekniska Högskola Byggnadsmaterial Box Lund.

ISSN TVBM Lunds Tekniska Högskola Byggnadsmaterial Box Lund. Värmeutveckling och självuttorkning hos pasta- och bruksprov med flygaskainblandning litteraturstudie samt test av ny metod för kombinerad mätning av värmeutveckling och RF-nivå Matilda Andersson TVBM-5113

Läs mer

UTTORKNI NGSPROGNOS FÖR BETONGKONSTRUKTI ONER MED TI LLGÄNGLI GA PROGNOSVERKTYG

UTTORKNI NGSPROGNOS FÖR BETONGKONSTRUKTI ONER MED TI LLGÄNGLI GA PROGNOSVERKTYG ID: 12476. BERÄKNAD UTTORKNI NGSPROGNOS FÖR BETONGKONSTRUKTI ONER MED TI LLGÄNGLI GA PROGNOSVERKTYG En jämförande studie av likheter och skillnader för beräknat uttorkningsförlopp för några simulerade

Läs mer

ASR problematik i Sverige

ASR problematik i Sverige ASR problematik i Sverige Jan Trägårdh CBI Betonginstitutet AB Rebetdagen 2012 Innehåll 1) Vanliga exempel på ASR i Sverige 2) Förutsättningar för ASR 3) Reaktiva bergarter i Sverige 4) Undersökning och

Läs mer

En studie om konstruktörer kan minska klimatpåverkan av koldioxid från betong via kravspecifikation

En studie om konstruktörer kan minska klimatpåverkan av koldioxid från betong via kravspecifikation En studie om konstruktörer kan minska klimatpåverkan av koldioxid från betong via kravspecifikation A study about if construction designers can reduce the climate impact of carbon dioxide from concrete

Läs mer

Sulfat- och svavelsyraangrepp på prefabricerade betongrör i VA-miljö

Sulfat- och svavelsyraangrepp på prefabricerade betongrör i VA-miljö Sulfat- och svavelsyraangrepp på prefabricerade betongrör i VA-miljö Rapport 5100 ISRN: LUTVDG/TVBM 15/5100 SE(1-68) ISSN: 0348-7911 TVBM Lunds Tekniska Högskola Byggnadsmaterial Box 118 221 00 Lund www.byggnadsmaterial.lth.se

Läs mer

Koldioxidupptag i betong

Koldioxidupptag i betong EXAMENSARBETE STOCKHOLM 2016 Koldioxidupptag i betong Accelererade laboratorieförsök LOUISE ANDERSSON KTH SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Koldioxidupptag i betong Accelererade laboratorieförsök

Läs mer

Fuktcentrum informationsdag Fuktsakkunniges vardag. Johan Tannfors AK Uppsala

Fuktcentrum informationsdag Fuktsakkunniges vardag. Johan Tannfors AK Uppsala Fuktcentrum informationsdag Fuktsakkunniges vardag Johan Tannfors AK Uppsala 1 Polygon/AK 30 RBK auktoriserade (mest HumiGuard i borrhål) Diplomerade fuktsakkunniga Fuktsäkerhetsansvariga produktion Eget

Läs mer

Husbyggnadsbetong med höga halter av tillsatsmaterial

Husbyggnadsbetong med höga halter av tillsatsmaterial Examensarbete i byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola, VT2015 Husbyggnadsbetong med höga halter av tillsatsmaterial En studie av hur stora mängder av kalcinerad lera, flygaska och mald granulerad masugnsslagg

Läs mer

Betong med mineraliska tillsatser -Nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar

Betong med mineraliska tillsatser -Nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Betong med mineraliska tillsatser -Nödvändiga materialegenskaper för uttorkningsberäkningar Peter Johansson Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Self-desiccation in the sorption isotherm

Läs mer

Betong för industrigolv:

Betong för industrigolv: Betong för industrigolv: Senaste rön inom materialteknik Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group AB C.lab Blandning Gjutning Tillstyvnande & glättning Tidig hållfasthet 28-d Rivning & återvinning Betongens

Läs mer

RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong INNEHÅLL FLIK 3 BETONG MED LÅGT vct 3.1 Betong med lågt vct sid 2 3.2 RF-mätning sid 2 3.3 Håldäcksbjälklag sid 4 3.4 Uttorkningsegenskaper beroende på betongens vct sid 6 5:1 2012-11-20 2013-01-01 Peter

Läs mer

Energieffektiv uttorkning av betongkonstruktioner. Energy efficient methods for drying out concrete structures

Energieffektiv uttorkning av betongkonstruktioner. Energy efficient methods for drying out concrete structures Energieffektiv uttorkning av betongkonstruktioner Energy efficient methods for drying out concrete structures Filip Evaldsson 2017 Sammanfattning Vid platsgjutning av tjocka betongkonstruktioner är dess

Läs mer

Klimatsmart och unik betong i Riksbyggen Brf Viva

Klimatsmart och unik betong i Riksbyggen Brf Viva Klimatsmart och unik betong i Riksbyggen Brf Viva Positive Footprint Housing Riksbyggen Positive Footprint Housing för en mer hållbar framtid Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för

Läs mer

UTTORKNING AV BETONG

UTTORKNING AV BETONG UTTORKNING AV BETONG Studie om hur olika faktorer påverkar uttorkningsförloppet genom simulering i datorprogrammet TorkaS v3.2. THE DRYING OF CONCRETE Martin Rönntoft Examensarbete, 15 hp Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

BETONGKONSTRUKTIONERS BESTÄNDIGHET En genomgång av officiella svenska regler 1926-2010

BETONGKONSTRUKTIONERS BESTÄNDIGHET En genomgång av officiella svenska regler 1926-2010 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial BETONGKONSTRUKTIONERS BESTÄNDIGHET En genomgång av officiella svenska regler 1926-2010 Göran Fagerlund Rapport TVBM-3153 Lund 2010 ISRN: LUTVDG/TVBM--10/3153--SE

Läs mer

KRAV PÅ FROSTBESTÄNDIGHET HOS SVENSK BETONG ÅREN 1994-2008

KRAV PÅ FROSTBESTÄNDIGHET HOS SVENSK BETONG ÅREN 1994-2008 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avdelning byggnadsmaterial KRAV PÅ FROSTBESTÄNDIGHET HOS SVENSK BETONG ÅREN 1994-2008 Requirements for frost resistance of Swedish concrete the years 1994-2008

Läs mer

En jämförelse av uttorkningstider mellan bascement och byggcement. A comparison of drying times in concrete with fly ash-cement and Portland cement

En jämförelse av uttorkningstider mellan bascement och byggcement. A comparison of drying times in concrete with fly ash-cement and Portland cement Uttorkning i betong En jämförelse av uttorkningstider mellan bascement och byggcement. Dehydration in concrete A comparison of drying times in concrete with fly ash-cement and Portland cement Examensarbete

Läs mer

Metoder för att framställa en miljövänligare betong

Metoder för att framställa en miljövänligare betong Aalto-universitetet Högskolan för ingenjörsvetenskaper Utbildningsprogrammet för byggnads- och miljöteknik Metoder för att framställa en miljövänligare betong Kandidatarbete 1.12.2014 Alexander Åkerlund

Läs mer

Blå Jungfrun version 2017 med nya cement

Blå Jungfrun version 2017 med nya cement Nr C 250 Juni 2017 Blå Jungfrun version 2017 med nya cement inklusive potentiella förbättringar Martin Erlandsson Författare: Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Medel från: Svenskt Betong Fotograf:

Läs mer

UTTORKNING AV BETONG -Laboratoriestudien bakom TorkaS3

UTTORKNING AV BETONG -Laboratoriestudien bakom TorkaS3 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial UTTORKNING AV BETONG -Laboratoriestudien bakom TorkaS3 Peter Johansson Rapport TVBM-3165 Lund 2012 ISRN: LUTVDG/TVBM--12/3165 SE(1-69) ISSN:

Läs mer

Mätning och Modellering av Hållfasthetsoch Värme-utveckling för Betonger med Svenska Cement

Mätning och Modellering av Hållfasthetsoch Värme-utveckling för Betonger med Svenska Cement T E K N I S K R A P P O RT Mätning och Modellering av Hållfasthetsoch Värme-utveckling för Betonger med Svenska Cement Jan-Erik Jonasson, Peter Fjellström Mätning och Modellering av Hållfasthetsoch Värme-utveckling

Läs mer

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI)

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 Revideringsarbetet avslutat och standard publicerad Viktigaste nyheterna i nya EN 206 - överblick

Läs mer

Uttorkning av betongprover

Uttorkning av betongprover Uttorkning av betongprover För betong med fokus på lågt vct, samt avjämningsmassans påverkan av uttorkningen Drying of concrete For concrete with focus on low water-cement ratio & the drying process impact

Läs mer

Great White Stone. Kalk och markstabilisering. Kari Kuusipuro Nordkalk Oyj Abp

Great White Stone. Kalk och markstabilisering. Kari Kuusipuro Nordkalk Oyj Abp Great White Stone Kalk och markstabilisering Kari Kuusipuro Nordkalk Oyj Abp Kalksten Kalksten utgör råmaterialet i kalkprodukter. Kalkstenen består nästan helt av mineralet kalcit, vars kemiska beteckning

Läs mer

Seminarium 1 Hållbar betong i bruksskedet Moderator: Peter Utgenannt CBI Betonginstitutet

Seminarium 1 Hållbar betong i bruksskedet Moderator: Peter Utgenannt CBI Betonginstitutet Seminarium 1 Hållbar betong i bruksskedet Moderator: Peter Utgenannt CBI Betonginstitutet Seminarium 1 Hållbar betong i bruksskedet Eva-Lotta Kurkinen, SP Energiberäkningar i tunga stommar Kristian Tammo,

Läs mer

Seismik. Nils Ryden, Peab / LTH. Nils Rydén, Peab / Lunds Tekniska Högskola

Seismik. Nils Ryden, Peab / LTH. Nils Rydén, Peab / Lunds Tekniska Högskola Seismik Nils Ryden, Peab / LTH Nils Rydén, Peab / Lunds Tekniska Högskola MetodgruppenVTI 091015 Nils Ryden, Peab / LTH Disposition VTI 091015 Bakgrund ljudvågor och styvhetsmodul Mätning i fält Mätning

Läs mer

Cementstabilisering. Per Lindh NCC Teknik, Malmö

Cementstabilisering. Per Lindh NCC Teknik, Malmö Cementstabilisering Per Lindh NCC Teknik, Malmö Varför skall man stabilisera? Minskar behovet av externa material i projekten Minskar utnyttjande av naturgrus och krossmaterial Minskar transportbehovet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Egenskaper för betong i ung ålder. Hållfasthets- och värmeutveckling. Ali Rasool Husain Ahmed Rasool Husain

EXAMENSARBETE. Egenskaper för betong i ung ålder. Hållfasthets- och värmeutveckling. Ali Rasool Husain Ahmed Rasool Husain EXAMENSARBETE Egenskaper för betong i ung ålder Hållfasthets- och värmeutveckling Ali Rasool Husain Ahmed Rasool Husain Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong INNEHÅLL FLIK 3 BETONG 3.1 Materialet betong sida 2 3.2 Betongtillverkning sida 5 3.3 Hållfasthet sida 5 3.4 Gjutning sida 6 3.5 Fukthärdning sida 7 3.6 Uttorkning - materialberoende sida 7 3.7 Självtorkande

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Ammoniak i flygaska Vägledning för betongtillverkare

Ammoniak i flygaska Vägledning för betongtillverkare Ammoniak i flygaska Vägledning för betongtillverkare Utfört för: E-mineral Utfört av: Jørn Bødker Taastrup, den 27 september 2006 Byggnad - 1 - Titel: Ammoniak i flygaska. Vägledning för betongtillverkare

Läs mer

AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT

AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT Anmärkningar 1. Om inte annat följer av HS-numrens lydelse eller av anmärkning 4 till detta kapitel omfattar

Läs mer

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:17

MinBaS Område 2 Rapport nr 2:17 MinBaS Område 2 Rapport nr 2:17 Alternativ ballast i betong - Krossat berg som ballast till betong - Packningsstudie av krossgrus Hans-Erik Gram Eva Attenius Alternativ ballast i betong - Krossat berg

Läs mer

Klimatmål, fossila bränslen och CCS

Klimatmål, fossila bränslen och CCS Pathways to Sustainable European Energy Systems Klimatmål, fossila bränslen och CCS Filip Johnsson Energisystem 20 januari, 2016 Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Carbon budget

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2014

SVENSK STANDARD SS :2014 SVENSK STANDARD SS 134203:2014 Fastställd/Approved: 2014-11-18 Publicerad/Published: 2014-12-03 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.100.10; 91.100.30 Cement Sammansättning och fordringar

Läs mer

Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik Betong- och armeringsteknik Idag: Betong- och armeringsteknik Kapitel 16 26 16. Hantering av betong 17. Gjutning, bearbetning och ytbehandling 18. Betongens tillstyvnande och hårdnande 19. Efterbehandling

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Namnet på ämnet eller

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Namnet på ämnet eller Sida: 1/5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Namnet på ämnet eller AEROC blocklim beredningen: 1.2. Användningsområde: Montering och sammanfogning av väggelement 1.3. Importör/distributör:

Läs mer

LTH ID: & FUKTMÄTNING I BETONG MED LÅGT VCT, STEG 3. Peter Johansson

LTH ID: & FUKTMÄTNING I BETONG MED LÅGT VCT, STEG 3. Peter Johansson ID: 12941 & 13085 LTH FUKTMÄTNING I BETONG MED LÅGT VCT, STEG 3 Peter Johansson 2016-06-17 FÖRORD Under senare år har det blivit allt vanligare att betong med lågt vattencementtal (vct) används i husbyggnadssammahang.

Läs mer

Karbonatisering i lättklinkerbetong En fältstudie Fridh, Katja

Karbonatisering i lättklinkerbetong En fältstudie Fridh, Katja Karbonatisering i lättklinkerbetong En fältstudie Fridh, Katja 2016 Link to publication Citation for published version (APA): Fridh, K. (2016). Karbonatisering i lättklinkerbetong: En fältstudie. (TVBM-7000).

Läs mer

Det är skillnad på kalk och kalk!!!

Det är skillnad på kalk och kalk!!! Vad är strukturkalkning? Vilken nytta gör den för lantbruket och miljön? Kalkens effekter på marken Kemiska - ph, basmättnadsgrad Biologiska - påverkar mikrofloran och faunan Kerstin Berglund, Inst f mark

Läs mer