PROVNING AV BORRKÄRNOR FRÅN FORSMARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROVNING AV BORRKÄRNOR FRÅN FORSMARK"

Transkript

1 PROVNING AV BORRKÄRNOR FRÅN FORSMARK Manouchehr Hassanzadeh VATTENFALL RESEARCH AND DEVELOPMENT AB Rapportnummer U 09:

2 Provning av borrkärnor från Forsmark Från Rapportdatum Rapportnr Vattenfall Research and Development AB, Civil and Materials Engineering U 09:135 Författare Tillgänglighet Uppdragsnr Manouchehr Hassanzadeh Öppen PR Beställare Forsmark Kraftgrupp AB Marcus Edin Teknisk granskning Arvid Hejll Godkänd Daniel Eklund Sökord Antal textblad Antal bilagor Tillståndsbedömning, Betongkonstruktion, Korrosion, Klorid Sammanfattning På uppdrag av Forsmark Kraftgrupp har Vattenfall Research and Development AB, VRD, ombesörjt provning av borrkärnor levererade från Forsmark. Borrkärnorna levereras med avseende på klorid- och fukthalt, ph-värde, karbonatiseringsdjup, vattentäthet under juni och juli Borrkärnorna togs ut i samband med tillståndsbedömning av vattenvägar i Forsmark. VRD:s uppgift var att se till att borrkärnorna provade, porositet, densitet samt hållfasthet. VRD skickade provkroppar till Cement och betonginstitutet, CBI, för bestämning av betongens kloridhalt och ph-värden. Vidare skickade VRD provkroppar till Lunds Tekniska Högskola avdelning Byggnadsmaterial, LTH- BML, för bestämning av betongens fukthalt, vattenmättnadsgrad, porositet och densitet. VRD har utfört provningar för att bestämma betongens vattentäthet, tryckhållfasthet och karbonatiseringsdjup. Föreliggande rapport presenterar enbart provningsresultaten.

3 Distributionslista Företag Avdelning Namn Antal Forsmark Kraftgrupp AB PFTPB Marcus Edin 10 Vattenfall Research & Anläggning och Manouchehr 10 Development Material Teknik Hassanzadeh

4 Innehållsförteckning Sida 1 INLEDNING 1 2 PROVKROPPAR Provkroppar för bestämning av kloridhalt och ph Provkroppar för bestämning av relativ fuktighet, vattenmättnadsgrad, densitet, porositet och karbonatiseringsdjup Provkroppar för bestämning av tryckhållfasthet, vattentäthet och kloriddiffusivitet 5 3 PROVNINGSRESULTAT Kloridprofil och ph-värde Fukthalt, densitet och porositet Karbonatiseringsdjup Vattentäthet Tryckhållfasthet 14

5 Bilageförteckning Sidor BILAGA 1 Klorid- och cementhalt 4 BILAGA 2 PH-värde 2 BILAGA 3 Provningsprotokoll CBI 10 BILAGA 4 RF, vattenmättnadsgrad, densitet och porositet 2 BILAGA 5 Karbonatiseringsdjup 2 BILAGA 6 Tryckhållfasthet och densitet 2

6 Vattenfall Research and Development AB U 09:135 1 Inledning 2 Provkroppar På uppdrag av Forsmark Kraftgrupp har Vattenfall Research and Development AB, VRD, ombesörjt provning av borrkärnor levererade från Forsmark. Borrkärnorna levererades under juni och juli Borrkärnorna togs ut i samband med tillståndsbedömning av vattenvägar i Forsmark. VRD:s uppgift var att se till att borrkärnorna provades med avseende på klorid- och fukthalt, ph-värde, karbonatiseringsdjup, vattentäthet, porositet, densitet samt hållfasthet. VRD skickade provkroppar till Cement och betonginstitutet, CBI, för bestämning av betongens kloridhalt och ph-värden. Vidare skickade VRD provkroppar till Lunds Tekniska Högskola avdelning Byggnadsmaterial, LTH-BML, för bestämning av betongens fukthalt, vattenmättnadsgrad, porositet och densitet. VRD har utfört provningar för att bestämma betongens vattentäthet, tryckhållfasthet och karbonatiseringsdjup. Föreliggande rapport presenterar enbart provningsresultaten. VRD har inga uppgifter om borrkärnornas placering i konstruktionen, exponeringsförhållanden, materialsammansättning, m.m. Den enda utmärkande uppgiften som VRD har om borrkärnorna är den beteckning som står på borrkärnorna. Beteckningarna används nedan för att presentera resultaten. 2.1 Provkroppar för bestämning av kloridhalt och ph Figur 1a visar en borrkärna med längden L och diametern D. De borrkärnor som har levererats har haft olika längder, men samtliga har varit längre än 120 mm. Borrkärnans diameter var ca 100 mm. Vid VRD:s laboratorium spräcktes samtliga borrkärnor, i två halvcylindrar, längs med sin längdaxel. Delarna betecknades HC1 och HC2 i Figur 1a. HC1 användes för bestämning av kloridprofil och ph. HC2 användes i vissa fall för bestämning av provkroppens jämvikt Relativ Fuktighet, RF, vattenmättnadsgrad, porositet och densitet, samt i andra fall för bestämning av karbonatiseringsdjup. Den yttre delen av borrkärnan Δd, ca 10 mm, eliminerades när prover togs för bestämning av kloridhalt, ph-värde, RF, vattenmättnadsgrad, densitet och porositet. Analysdelen framgår av Figur 1b. I Figur 1a är 7 områden markerade på HC1, d.v.s. område K1 K7, från vilka materialpulver framställdes för bestämning av klorid-, cementhalt samt ph-värde. Området K1 var placerat vid konstruktionens yta medan K7 var placerat längst in i konstruktionen. Varje K-område var 5 mm tjockt. K-områdens placering, räknat i mm från ytan, var enligt nedan: Sida 1 (14)

7 Vattenfall Research and Development AB U 09:135 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K X1 X2 Område K7s placering varierade och bestämdes av borrkärnans längd. Det bör noteras att någon/några avvikelser vad gäller placering förekommer. De exakta placeringarna framgår av resultattabeller och diagram. VRD fick sammanlagd 19 borrkärnor. Kloridprofilen hos samtliga 19 borrkärnor bestämdes. Antal kloridtester som utfördes för varje borrkärna var 7 stycken, (18 borrkärnor). I en borrkärna var antalet kloridtestester 5 stycken. Totalt 131 kloridtester utfördes. Kloridhalten uttrycks i förhållande till betongens cementhalt. Därför bestämdes även cementhalten hos 131 prover. ph-värdet bestämdes i 4 borrkärnor inom 3-4 K-områden. CBI utförde kloridhalt-, cementhalt- och ph-mätningarna. För ändamålet levererade VRD halvcylindrar till CBI. De provningsmetoder som CBI använde beskrivs i CBI:s provningsprotokoll som finns i Bilaga 3. Följande borrkärnors kloridprofil har bestämts: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 402, 403, 404 och 405. De borrkärnor som är angivna med fetstil och är understrukna levererades först. De markerade borrkärnornas fukthalt, densitet, porositet och ph har bestämts. 2.2 Provkroppar för bestämning av relativ fuktighet, vattenmättnadsgrad, densitet, porositet och karbonatiseringsdjup Den andra halvan, d.v.s. del HC2, av fyra borrkärnor användes för att bestämma materialets RF, vattenmättnadsgrad, porositet och densitet. De övriga borrkärnornas halvor användes för att bestämma karbonatiseringsdjupet. F1, F2 och F3, i Figur 1a, är områden varifrån provbitar togs för bestämning av betongmaterialets RF, vattenmättnadsgrad, porositet och densitet. Samtliga parametrar bestämdes med hjälp av en och samma provkropp. Följande borrkärnor användes för bestämning av materialets RF, vattenmättnadsgrad, porositet och densitet: Sida 2 (14)

8 Vattenfall Research and Development AB U 09: , 303, 307 och 308. LTH-BML bestämde materialets RF, vattenmättnadsgrad, densitet och porositet med hjälp av de provkroppar som VRD skickade till dem. Karbonatiseringsdjupet bestämdes med följande borrkärnor: 302, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 402, 403, 404 och 405. VRD bestämde karbonatiseringsdjupet. X L K1K2K3 K4 K5 HC1 K6 Δd K7 Δd D d Δd F1 F2 F3 HC2 Figur 1a. Sida 3 (14)

9 Vattenfall Research and Development AB U 09:135 Analysdel för kloridtest Analysdel för fukttest Figur 1b. Figur 1 Indelning av en borrkärna för uttag av provkroppar. Sida 4 (14)

10 Vattenfall Research and Development AB U 09: Provkroppar för bestämning av tryckhållfasthet, vattentäthet och kloriddiffusivitet VRD fick ytterligare 6 borrkärnor, B1 B6 i Figur 2a, vilka skulle användas för bestämning av betongens tryckhållfasthet, vattentäthet och kloriddiffusivitet. De provkroppar som sågades ut från borrkärnorna framgår av Figur 2b. Borrkärnorna i Figur 2b är uppställda i samma ordning som borrkärnorna i Figur 2a. De delar av borrkärnorna som i Figur 2b betecknas T2, T5 och T6 användes för bestämning av materialets tryckhållfasthet. Tryckhållfasthetsprovningarna utfördes av VRD. De delar som betecknas K1, K3 och K4 användes för bestämning av kloriddiffusivitet. Provkropparna skickades till SP för provning. Provkroppar som användes för bestämning av vattentäthet betecknas V2 och V3 i Figur 2b. Vattentäthetsprovningarna utfördes av VRD. Borrkärnor avsedda för bestämning av tryckhållfast, vattentäthet och kloriddiffusivitet. Figur 2a Forsmarks märkning av borrkärnor. Sida 5 (14)

11 Vattenfall Research and Development AB U 09:135 Figur 2b VRD:s märkning av borrkärnor som visas i Figur 2a. 3 Provningsresultat 3.1 Kloridprofil och ph-värde I följande figurer visas resultaten av klorid- och ph-mätningarna. Samtliga figurer är baserade på data som är sammanställda i Bilaga 1 och 2. Bilagorna är i sin tur baserade på CBI:s provningsrapporter som finns i Bilaga 3. De provningsmetoder som har använts framgår av CBI:s provningsrapporter. I Figur 3 visas borrkärnornas kloridprofil. Kloridhalten anges i procent av cementhalten. På X-axeln anges Avstånd från yta vilket anger avståndet mellan K-områdens, se Figur 1a, mittpunkt till konstruktionens yta där borrningen började. Till exempel avser K2 intervallet 5 10 mm vilket motsvarar Avståndet 7.5 mm. Sida 6 (14)

12 Vattenfall Research and Development AB U 09: Kloridhalt [%] Avstånd från yta [mm] Figur 3a Kloridprofiler hos borrkärnorna 301, 302, 303, 304 och Kloridhalt [%] Avstånd från yta [mm] Figur 3b Kloridprofiler hos borrkärnorna 306, 307, 309, och 310. Sida 7 (14)

13 Vattenfall Research and Development AB U 09: Kloridhalt [%] Avstånd från yta [mm] Figur 3c Kloridprofiler hos borrkärnorna Kloridhalt [%] Avstånd från yta [mm] Figur 3d Kloridprofiler hos borrkärnorna 311, 312, 313 och 314. Sida 8 (14)

14 Vattenfall Research and Development AB U 09: Kloridhalt [%] Avstånd från yta [mm] Figur 3e Kloridprofiler hos borrkärnorna 401, 402, 403, 404 och 405. Betongens ph-värden framgår av Figur ph Avstånd från yta [mm] Figur 4 ph-värden i borrkärnor. 3.2 Fukthalt, densitet och porositet I Figur 5 och 6 visas vattenmättnadsgraden (S) och relativa fuktigheten (RF) hos borrkärnorna 301, 303, 307 och 308. Tre provkroppar togs ut från varje borrkärna. Delarna, som betecknas F1, F2 och F3 i Figur 1a, visar provkropparnas ungefärliga placering i en borrkärna. I Figur 5 och 6 representerar 1, 2 och 3 de provkroppar som Sida 9 (14)

15 Vattenfall Research and Development AB U 09:135 är tagna inom områdena F1, F2 och F3. Provkropp 1 är placerad närmast ytan och provkropp 3 längst in i konstruktionen. VRD tillverkade provkropparna och svepte dem i plastfolie och skickade till LTH-BML för provning. Det bör noteras att på grund av semester utfördes mätningarna ca 6 veckor efter provkropparnas tillverkning. Detta har med all säkerhet inverkat på resultaten. Provkropparnas RF, vattenmättnadsgrad, densitet och porositet har bestämts enligt nedan: Efter uppackning vägdes provkropparna. I fortsättningen benämns denna vikt initial vikt och betecknas med M I [kg]. Därefter placerades provkroppen in i en tät skål för RF-mätning. RF-mätaren var av typen Vaisala HMP44. Efter avslutad RF-mätning vägdes provkropparna igen och användes för bestämning av betongmaterialets vattenmättnadsgrad S [m 3 /m 3 ], densitet ρ [kg/m 3 ], och porositet P [%]. Vattenmättnadsgraden bestämdes med följande formel: M I = M S = M I vm M M Provkroppens initial vikt [kg] M 105 = Provkroppens vikt [kg] efter uttorkning vid 105ºC. M vm = Provkroppens vikt [kg] efter vakuumbehandling och vattenlagring. Denna behandling medför att öppna porer vattenfylldes. Betongmaterialets torra densitet bestämdes med hjälp av följande formel: M 105 ρ = [kg/m 3 ] V V = Provkroppens volym. Volymen bestämdes genom att väga provkroppen i vatten och i luft. M vml M V = vmv [m 3 ] ρv M vml = Provkroppens vikt [kg] i luft. Obs M vml = M vm. M vmv = Provkroppens vikt [kg] i vatten ρ v = Vattnets densitet [kg/m 3 ] Sida 10 (14)

16 Vattenfall Research and Development AB U 09:135 Betongmaterialets porositet bestämdes med följande formel: Vp P = 100 [%] V M vm M105 Vp = [kg/m 3 ] ρ V p = Porvolym [m 3 ] Resultaten finns i Bilaga 4. v Spridningen hos betongens densitet och porositet var inte stor. Därför anges här parametrarnas medelvärden och standardavvikelser beräknad för samtliga serier. De enskilda seriernas resultat finns i Bilaga 4. Betongmaterialets densitet är 2260 kg/m 3 med standardavvikelsen 30 kg/m 3. Betongmaterialets porositet är 15.5% med standardavvikelsen 1.1% Vattenmättnadsgrad Figur 5 Vattenmättnadsgrad. Sida 11 (14)

17 Vattenfall Research and Development AB U 09: Relativ fuktighet [%] Figur 6 Relativa fuktighet. 3.3 Karbonatiseringsdjup VRD bestämde karbonatiseringsdjupet hos provkropparna 302, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 401, 402, 403, 404 och 405, se avsnitt 2.2. Provningen utfördes enlig SS Resultatet framgår av figur 7 och Bilaga 5. Karbonatiseringsdjup [mm] Provkropp Figur 7 Karbonatiseringsdjup bestämt enlig SS Sida 12 (14)

18 Vattenfall Research and Development AB U 09: Vattentäthet VRD bestämde betongens vattentäthet enligt SS Enligt standarden skall vattnets inträngningsdjup i betong bestämmas då betongen är utsatt för 0.8 MPa vattentryck under 24 timmar. VRD använde provkropp V2 och V3 för provningen, Figur 2b. Inträngningen var 20 mm i V2 respektive 10 mm i V3. I Figur 8 visas en principiell skiss över provningsutförandet. En sida av provkroppen utsattes för vattentryck. Efter genomförd provning spräcktes provkropparna genom planet ABCD. Vatteninträngning markerades och mättes. De markerade vattenlinjerna framgår av Figur 9. Figuren visar de spräckta delarna bredvid varandra. I Figur 9 är den högra delen av den spräckta provkroppen roterad 90º medurs. Den vänstra delen är roterad 90º moturs. Provkropparnas diameter var ca 100 mm. Provkropparnas tjocklek, h enligt Figur 8, var 50 mm för V2 och 75 mm för V3. C B A D h Vattentryck Figur 8 Principiell skiss över vattentäthetsprovning. Sida 13 (14)

19 Vattenfall Research and Development AB U 09:135 Figur 9 Vatteninträngning i betongprovkroppar. V3 ligger till vänster om V Tryckhållfasthet Betongens tryckhållfasthet respektive densitet bestämdes enligt SS Provningarna utfördes med provkropparna T2, T5 och T6, se Figur 2b. Medeltryckhållfastheten var 62 MPa med standardavvikelsen 1.4 MPa, vilken motsvarar betong i hållfasthetsklass C 45/55. Betongens medeldensitet var 2350 kg/m 3 med standardavvikelsen 0.0. Resultatet av de enskilda provkropparna framgår av Bilaga 6. Sida 14 (14)

20 Vattenfall Research and Development AB Bilaga 1 U 09:135 Klorid- och cementhalt

21 Bestämning av totalklorid/cement Forsmark CaO i cement: 0,63 Spädning: 10 ml Prov kloridjoner/cement totalklorid cement cementhalt namn djup(mm) vikt-% mg/l mg vikt-% Utförda i juli Fuktmätning har utförts Utförda i juli Fuktmätning har utförts Utförda i juli Fuktmätning har utförts Utförda i juli Fuktmätning har utförts

22

23

24 Vattenfall Research and Development AB Bilaga 2 U 09:135 ph-värde

25 Prov Djup, Prov : ph mm vatten :2, :2, :2, :2, :4, :2, :2, :2, :2, :2, :2, :2, :2,

26 Vattenfall Research and Development AB Bilaga 3 U 09:135 Provningsprotokoll CBI

27 ph-mätning Prover från Forsmark Från varje djup fanns en sågad skiva. Av denna skiva togs en bit ut och mortlades ned. Av det mortlade materialet togs ca 5 g och späddes med ca 10 ml vatten i ett provrör. Spädningsförhållandet finns angivet i Tabell 1. Av det mortlade materialet som uttogs för analys var d max ca 2-3 mm. Efter utspädning fick proverna rotera 30 min i en karusell och fick sedan sedimentera i ytterligare 30 min. Därefter pipetterades av det vatten för ph-analys. ph bestämdes titrimetrisk genom att titrera med 0,01 M HCl med fenolftalein som indikator. Metoden fungerar inte vid ph < 9,8 varför även en ph-elektrod användes. Resultatet finns angivet i Tabell 1. Av prov 303 på djup 0-5 mm fanns inte tillräcklig provmängd för samma utspädning. Utspädningen blev här större. Vid andra försök utfördes ph-titrering vid olika utspädningar. Utspädningen i detta fall dvs. en utspädning på 1:4,6 ger ett ph som är ca 0,1 enheter lägre än vid en utspädning på 1:2. Tabell 1. ph på olika djup och utspädningsförhållandet mellan prov och vatten. Prov Djup, mm Prov : vatten ph :2,1 8,9 (elektrod) :2,0 9,2 (elektrod) :2,1 9,7 (elektrod) :2,0 12, :4,6 11, :2,1 12, :2,0 12, :2,0 12, :2,0 12, :2,1 12, :2,1 12, :2,0 12, :2,0 12,6 Leif Fjällberg

28 Analysrapport Bestämning av totalklorid/cement Projekt nr: Forsmark Datum : sid 1 (1) CaO i cement: 0,63 Spädning: 10 ml Prov kloridjoner/cement totalklorid cement cementhalt namn djup(mm) vikt-% mg/l mg vikt-% ,03 6,97 272,86 20, ,02 5,03 227,91 15, ,08 21,91 285,60 19, ,03 6,42 217,98 15, ,04 12,36 275,99 19, ,02 5,24 307,10 22, ,02 5,03 204,78 15, ,19 32,98 178,08 15, ,51 122,08 240,91 19, ,83 138,02 166,35 12, ,70 216,42 307,10 24, ,19 68,86 353,52 25, ,03 8,21 277,31 21, ,03 10,07 293,88 21, ,67 183,76 273,92 20, ,50 451,85 301,82 20, ,16 288,16 249,29 19, ,00 312,72 311,60 24, ,87 254,89 293,80 21, ,45 122,08 271,53 18, ,10 25,81 265,22 20, , ,04 249,20 17, , ,09 349,46 25, ,49 532,16 356,11 24, ,78 207,75 267,00 19, ,44 143,78 329,40 22,6 Cement och Betong Institutet FoU Laboratorium Fredrik Öhlund

29 STOCKHOLM Tel: Fax: Bilaga 1 sid 1(2) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Provningsdatum: Rapport nr: 170/2007 Provföremål: betong från Forsmark Projektnr: Provningsmetod: Total klorid i hårdnad betong enl Mottagningsdatum: CBI metod 5 Uppdragsgivare: Vattenfall Research and Development AB Provuttagningen har utförts av uppdragsgivaren genom uttagning av borrkärnor. Proven inkom ( ) till CBI och överlämnades till metodkunnig. Märkningen kompletterades med Projektnummer (550980) och skrevs in enligt registreringsblankett. Provmärkning och uppdelning anges i bifogat mätprotokoll. Kontroll av förekomst av kalkhaltig ballast utförd ( ) enligt med negativt resultat. Kloridelektroden kalibrerad ( ) med kalibreringslösningar tillverkade ( ). Bestämning av klorid har utförts direkt efter kalibreringen med direktpotentiometrisk metod med jonselektiv elektrod. Kalciumbestämningen har utförts ( ) genom titrering med EDTA och fotometrisk mätning av färgomslaget på Murexidindikator. Beräknade resultat av bestämningarna redovisas i bifogat mätprotokoll sid 2(2). När totala kloridhalten i mg/l, understiger 5, befinner sig halten under kalibreringskurvans lägsta stabila nivå och beräknas därför som ett nollvärde (ej kalibrerad kloridhalt). Provningens mätosäkerhet för enskilt värde är vid Cl - /C = 1,0 vikt % ± 0,1 vikt % Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Provningsresultaten avser enbart det provade föremålet (provföremålet).

30 Bilaga 1 sid 2(2) Bestämning av totalklorid/cement Projekt nr: Ackrediterad rapport: 170/2007 Datum CaO i cement: 0,63 Spädning: 10 ml Prov totalklorid/cemen t totalklori d cement provvik t cementhalt namn djup, mm vikt-% mg/l mg g vikt-% ,52 138,22 267,11 1,21 22, ,33 85,93 258,10 1,18 21, ,51 121,41 239,69 1,19 20, ,04 195,31 186,98 1,29 14, ,05 13,40 276,51 1,22 22, ,20 48,99 244,79 1,19 20, ,31 82,29 267,09 1,18 22, ,28 75,48 267,43 1,25 21, ,58 164,30 284,81 1,26 22, ,56 138,22 245,50 1,20 20, ,40 93,68 236,64 1,19 19, ,23 58,24 251,04 1,22 20, ,14 37,80 276,38 1,25 22, ,07 18,13 258,50 1,18 21, ,05 11,27 231,49 1,20 19, ,15 39,47 267,09 1,24 21, ,27 58,24 219,49 1,19 18, ,20 55,78 283,95 1,23 23, ,14 34,67 249,29 1,26 19, ,12 33,21 281,26 1,20 23, ,03 8,33 277,12 1,19 23, ,14 25,62 178,08 1,21 14, ,81 144,32 178,08 1,18 15, ,75 195,31 260,12 1,19 21, ,59 144,32 243,12 1,22 19, ,42 111,36 267,09 1,22 21, ,24 46,92 196,81 1,17 16, ,06 18,13 279,89 1,20 23,3 Stockholm Cement och Betong Institutet Leif Fjällberg Metodkunnig för provningen Jan Trägårdh Tekniskt ansvarig

31 STOCKHOLM Tel: Fax: Bilaga 2 sid 1(2) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Provningsdatum: Rapport nr: 173/2007 Provföremål: betong från Forsmark Projektnr: Provningsmetod: Total klorid i hårdnad betong enl Mottagningsdatum: CBI metod 5 Uppdragsgivare: Vattenfall Research and Development AB Provuttagningen har utförts av uppdragsgivaren genom uttagning av borrkärnor. Proven inkom ( ) till CBI och överlämnades till metodkunnig. Märkningen kompletterades med Projektnummer (550980) och skrevs in enligt registreringsblankett. Provmärkning och uppdelning anges i bifogat mätprotokoll. Kontroll av förekomst av kalkhaltig ballast utförd ( ) enligt med negativt resultat. Kloridelektroden kalibrerad ( ) med kalibreringslösningar tillverkade ( ). Bestämning av klorid har utförts direkt efter kalibreringen med direktpotentiometrisk metod med jonselektiv elektrod. Kalciumbestämningen har utförts ( ) genom titrering med EDTA och fotometrisk mätning av färgomslaget på Murexidindikator. Beräknade resultat av bestämningarna redovisas i bifogat mätprotokoll sid 2(2). När totala kloridhalten i mg/l, understiger 5, befinner sig halten under kalibreringskurvans lägsta stabila nivå och beräknas därför som ett nollvärde (ej kalibrerad kloridhalt). Provningens mätosäkerhet för enskilt värde är vid Cl - /C = 1,0 vikt % ± 0,1 vikt % Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Provningsresultaten avser enbart det provade föremålet (provföremålet).

32 Bilaga 2 sid 2(2) Bestämning av totalklorid/cement Projekt nr: Datum : Ackrediteradrapport: 173/2007 CaO i cement: 0,63 Spädning: 10 ml Prov kloridjoner/cement totalklorid cement cementhalt namn djup(mm) vikt-% mg/l mg vikt-% ,11 16,38 151,40 11, ,07 9,07 124,30 8, ,13 13,84 108,07 8, ,14 33,60 240,39 19, ,07 13,84 187,57 12, ,02 5,70 240,56 20, ,02 5,02 223,31 18, ,70 119,40 169,56 12, ,65 160,50 246,56 19, ,56 88,82 159,94 13, ,40 92,66 231,49 18, ,25 55,80 224,16 17, ,15 41,51 275,99 19, ,03 6,75 231,49 18, ,93 620,52 211,82 16, ,81 343,41 189,30 15, ,62 373,70 230,71 18, ,10 234,77 213,68 17, ,60 167,42 279,20 22, ,37 63,34 169,18 12, ,08 17,83 231,40 15, ,46 329,20 225,14 17, ,14 461,62 215,35 16, ,73 424,21 245,17 19, ,77 315,58 178,08 11, ,56 160,50 285,77 22, ,69 167,42 242,31 16, ,08 21,11 248,83 20,1 Stockholm Cement och Betong Institutet Fredrik Öhlund Metodkunnig för provningen Jan Trägårdh Tekniskt ansvarig

33 STOCKHOLM Tel: Fax: Bilaga 3 sid 1(3) RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Provningsdatum: & 11 Rapport nr: 177/2007 Provföremål: betong från Forsmark Projektnr: Provningsmetod: Total klorid i hårdnad betong enl Mottagningsdatum: CBI metod 5 Uppdragsgivare: Vattenfall Research and Development AB Provuttagningen har utförts av uppdragsgivaren genom uttagning av borrkärnor. Proven inkom ( ) till CBI och överlämnades till metodkunnig. Märkningen kompletterades med Projektnummer (550980) och skrevs in enligt registreringsblankett. Provmärkning och uppdelning anges i bifogat mätprotokoll. Kontroll av förekomst av kalkhaltig ballast utförd ( ) enligt med negativt resultat. Kloridelektroden kalibrerad ( & 11) med kalibreringslösningar tillverkade ( ). Bestämning av klorid har utförts direkt efter kalibreringen med direktpotentiometrisk metod med jonselektiv elektrod. Kalciumbestämningen har utförts ( & 11) genom titrering med EDTA och fotometrisk mätning av färgomslaget på Murexidindikator. Beräknade resultat av bestämningarna redovisas i bifogat mätprotokoll sid 2(2). När totala kloridhalten i mg/l, understiger 5, befinner sig halten under kalibreringskurvans lägsta stabila nivå och beräknas därför som ett nollvärde (ej kalibrerad kloridhalt). Provningens mätosäkerhet för enskilt värde är vid Cl - /C = 1,0 vikt % ± 0,1 vikt % Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Provningsresultaten avser enbart det provade föremålet (provföremålet).

34 Bestämning av totalklorid/cement Projekt nr: Datum : &11 Ackrediteradrapport:177/2007 Bilaga 3 sid 2(3) CaO i cement: 0,63 Spädning: 10 ml totalklori Prov kloridjoner/cement d cement cementhalt namn djup(mm) vikt-% mg/l mg vikt-% ,15 35,60 230,24 17, ,74 158,16 214,18 14, ,36 236,67 173,86 13, ,97 256,54 264,62 19, ,88 227,32 258,19 19, ,49 105,70 213,68 15, ,26 62,59 240,44 18, ,22 49,15 222,58 16, ,40 93,66 231,49 17, ,36 101,52 281,03 20, ,37 89,96 240,39 16, ,27 62,59 231,49 17, ,20 40,18 198,24 14, ,05 13,53 284,90 21, ,31 89,96 285,81 21, ,15 38,59 258,71 18, ,29 60,12 206,79 15, ,27 289,51 227,93 16, ,69 171,44 248,90 18, ,27 65,17 240,39 17, ,06 13,00 228,20 16, ,14 31,55 229,02 17, ,29 49,15 167,83 12, ,59 110,05 187,01 12, ,50 101,52 204,78 14, ,26 47,21 180,10 12, ,14 32,85 242,47 18, ,02 5,81 241,90 18, ,22 58,92 268,34 19, ,33 330,61 249,20 18, ,67 344,47 205,72 16, ,53 373,95 244,79 18, ,20 248,01 207,12 16, ,76 151,52 199,20 14, ,38 69,44 180,86 12,4

35 Bilaga 3 sid 3(3) CaO i cement: 0,63 Spädning: 10 ml Prov kloridjoner/cement totalklorid cement cementhalt namn djup(mm) vikt-% mg/l mg vikt-% ,13 28,14 213,38 16, ,07 248,01 231,49 16, ,69 405,96 240,30 18, ,48 330,61 223,90 15, ,10 304,54 275,99 19, ,80 164,49 204,78 14, ,18 56,55 311,51 22, ,10 21,11 209,27 15, ,72 145,42 202,00 15, ,81 164,49 203,91 15, ,57 151,52 267,47 19, ,51 118,43 231,74 17, ,29 58,92 204,30 14, ,05 15,20 285,11 21,4 Stockholm Cement och Betong Institutet Fredrik Öhlund Metodkunnig för provningen Jan Trägårdh Tekniskt ansvarig

36 Vattenfall Research and Development AB Bilaga 4 U 09:135 RF, Vattenmättnadsgrad, densitet och porositet

37 Prov Vikt RF Vikt torr Vikt våt Vikt i vatten Volym Densitet Porositet Vattenmättnadsgrad g % g g g liter kg/m3 % Medelvärde Std-avvikelse Medelvärde Std-avvikelse Medelvärde Std-avvikelse Medelvärde Std-avvikelse Medelvärde Std-avvikelse

38 Vattenfall Research and Development AB Bilaga 5 U 09:135 Karbonatiseringsdjup

39 Provning av karbonatiseringsdjup på 15 st kärnor från Forsmark. Samtliga kärnor har diametern ca 103 mm. Märkning Längd Karboatiseringsdjup [mm] Antal Anmärkning [mm] Max Medel Armeringsjärn delar vid ankomst delar vid ankomst Utförande enligt SS Utfört av Per-Erik Thorsell

40 Vattenfall Research and Development AB Bilaga 6 U 09:135 Tryckhållfasthet och densitet

41

Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A, Stockholm

Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A, Stockholm CBI UPPDRAGSRAPPORT PX00223 Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A, Stockholm www.cbi.se CBI Betonginstitutet Konstruktioner Uppdragsrapport PX00223 Undersökning av gårdsbjälklag, Frejgatan 46A,

Läs mer

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix CBI UPPDRAGSRAPPORT P900734-B Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix www.cbi.se CBI Betonginstitutet Uppdragsrapport P900734-B Provning av tryckhållfasthet,

Läs mer

för kalibrering av fuktgivare. Systemet organiseras inom Rådet för Byggkompetens (RBK). I dag är fuktmätning i betonggolv en betydande verksamhet.

för kalibrering av fuktgivare. Systemet organiseras inom Rådet för Byggkompetens (RBK). I dag är fuktmätning i betonggolv en betydande verksamhet. Hög betongkvalitet ger kort och säker torktid även under ogynnsamma klimatförhållanden Resultat från ett forskningsprojekt vid Lunds tekniska högskola (LTH) presenteras i artikeln. Det framgår att betong

Läs mer

Lars Lundström Box Järfälla. Provning av impregneringsmedel för betong enligt Bro 2002 (1 bilaga)

Lars Lundström Box Järfälla. Provning av impregneringsmedel för betong enligt Bro 2002 (1 bilaga) utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Handläggare, enhet Pavlos Ollandezos Bygg och Mekanik 033-16 51 32, pavlos.ollandezos@sp.se SIKA Sverige AB Lars Lundström

Läs mer

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak 1(13) Uppgifter som inhämtas från tillverkare eller leverantör av produkt med bestyrkta egenskaper Det är tillverkaren alternativt leverantören som ansvarar för riktigheten i underlaget. Observera att

Läs mer

Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012

Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012 Vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, 2009-2012 Projekt WR 27 Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar Projekt WR 34 Kartläggning av

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

Läs mer

Åldring och skador på vattenkraftens dilatationsfogar

Åldring och skador på vattenkraftens dilatationsfogar Åldring och skador på vattenkraftens dilatationsfogar PVC-band Älvkarleby - Betongdagen, 2011-03-30 Bojan Stojanović, Vattenfall Research and Development AB Bakgrund Skador på dilatationsfogar i dammkonstruktioner

Läs mer

Referensvärden för olika byggmaterial

Referensvärden för olika byggmaterial Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Alla värden som redovisas i detta dokument är ungefärliga och bör betraktas som riktlinjer, snarare än som någon exakt vetenskap. Värdena är hämtade

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Sid 1 (6) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Bestämning av styvhetsmodulen hos asfaltbetong genom pulserande pressdragprovning Bituminous pavement and mixture. Determination of resilient modulus of asphalt concrete

Läs mer

Utvärdering av uttorkning av fukt i betongväggar med aktiv elektroosmos.

Utvärdering av uttorkning av fukt i betongväggar med aktiv elektroosmos. Utgiven av: Stephan Mangold Till: Björn Sundvall, Arid AB 2016-04-04 Klassifikation: Öppen Dränering utan att gräva Utvärdering av uttorkning av fukt i betongväggar med aktiv elektroosmos. Sammanfattning

Läs mer

MILJÖLABORATORIET RAPPORT 1 (6)

MILJÖLABORATORIET RAPPORT 1 (6) MILJÖLABORATORIET RAPPORT 1 (6) utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Bestämning av emissioner från pyrolysugn Projektnr: Utgåva. nr: 1 Uppdragsgivare: PUMP &

Läs mer

ANODAL CS-3A TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Kall eftertätning.

ANODAL CS-3A TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Kall eftertätning. TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM Kall eftertätning. ANODAL CS-3A Anodal CS-3A avsedd för eftertätning vid rumstemperatur. Anodal CS-3A används vid färglös eftertätning, färganodiserad, elektrolytisk färgad

Läs mer

TILLSTÅNDSBEDÖMNING AV HJÄLPKYLVATTENVÄGAR I FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK

TILLSTÅNDSBEDÖMNING AV HJÄLPKYLVATTENVÄGAR I FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK TILLSTÅNDSBEDÖMNING AV HJÄLPKYLVATTENVÄGAR I FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK Tillståndsbedömning med avseende på armeringskorrosion i hjälpkylvattenvägar L3 och L4 Manouchehr Hassanzadeh, Vattenfall Research and

Läs mer

P-13-07. Studier av frysningsegenskaper hos betong från 1 BMA. Per-Erik Thorsell Vattenfall Research and Development AB, Civil Engineering.

P-13-07. Studier av frysningsegenskaper hos betong från 1 BMA. Per-Erik Thorsell Vattenfall Research and Development AB, Civil Engineering. P-13-07 Studier av frysningsegenskaper hos betong från 1 BMA Per-Erik Thorsell Vattenfall Research and Development AB, Civil Engineering Maj 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong

Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong Korrosion och korrosionsskydd av stål i betong Bror Sederholm Swerea KIMAB bror.sederholm@swerea.se Detta är Swerea KIMAB Korrosions- och metallforskningsinstitut 239 medlemsföretag 600 kunder per år 172

Läs mer

Fuktupptagning och frostbeständighet

Fuktupptagning och frostbeständighet Fuktupptagning och Frostbeständighet hos byggnadsbetong Förekommande skador på betongkonstruktioner som står i ständig kontakt med sötvatten har i en del fall misstänkts bero på frostnedbrytning. Inom

Läs mer

Lågtemperaturkorrosion

Lågtemperaturkorrosion Feb-2007 Lågtemperaturkorrosion Erfarenheter från Våt/Torra Rökgasreningsanläggningar efter Biobränsle och Avfallseldning Tina Edvardsson Lågtemperaturkorrosion Introduktion - Definition Lågtemperaturkorrosion

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Erfarenheter från besiktningåret 2011 Fabriksbetong

Erfarenheter från besiktningåret 2011 Fabriksbetong Fabriksbetong Älvkarleby 2012-05-08 Revisionsåret 2011 Fabriksbetong Ballast Prefab Fortlöpande revisioner 167 st (164 st) 150 st 6 st Förbesiktningar 9 st (13 st) 23 st 2 st Särskilda besiktningar 2 st

Läs mer

Komplett reparationssortiment

Komplett reparationssortiment Betongreparation Finja Bemix Komplett reparationssortiment Specialister på specialbetong Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbetong till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort

Läs mer

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

1. Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak 1(11) Uppgifter som inhämtas från tillverkare eller leverantör av produkt med bestyrkta egenskaper Det är tillverkaren alternativt leverantören som ansvarar för riktigheten i underlaget. Observera att

Läs mer

RAPPORT. Näckenbadet UPPDRAGSNUMMER 2511430000 NACKA KOMMUN 2013-10-18 SWECO STRUCTURES AB JOHAN HAGLUND GRANSKAD AV BENGT LUNDGREN OCH STAFFAN DYRSCH

RAPPORT. Näckenbadet UPPDRAGSNUMMER 2511430000 NACKA KOMMUN 2013-10-18 SWECO STRUCTURES AB JOHAN HAGLUND GRANSKAD AV BENGT LUNDGREN OCH STAFFAN DYRSCH NACKA KOMMUN Näckenbadet UPPDRAGSNUMMER 2511430000 SWECO STRUCTURES AB JOHAN HAGLUND GRANSKAD AV BENGT LUNDGREN OCH STAFFAN DYRSCH repo001.docx 2012-03-2914 Sammanfattning Swecos uppdrag är att utvärdera

Läs mer

Fukttransport i vattenbyggnadsbetong

Fukttransport i vattenbyggnadsbetong Fukttransport i vattenbyggnadsbetong Doktorandprojekt Martin Rosenqvist 2011.03.30 DAGORDNING EXAMENSARBETE KUNSKAPSLUCKOR DOKTORANDPROJEKT PLANERING DELSTUDIER 2 Fukttransport i vattenbyggnadsbetong Martin

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

Modern analytik för skoländamål

Modern analytik för skoländamål KEMIA TÄNÄÄN WORKSHOP 9.10 2009 Modern analytik för skoländamål Stig-Göran Huldén Laboratoriet för Oorganisk Kemi Åbo Akademi 11/9/09 1 KEMIA TÄNÄÄN WORKSHOP 9.10 2009 I workshopen presenteras några exempel

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Per-Arne Thuresson 2015-09-16 5P06581 1 (5) SP Bygg & Mekanik 010-516 51 44 per-arne.thuresson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Per-Arne Thuresson 2015-09-16 5P06581 1 (5) SP Bygg & Mekanik 010-516 51 44 per-arne.thuresson@sp. Kontaktperson Per-Arne Thuresson 2015-09-16 5P06581 1 (5) SP Bygg & Mekanik 010-516 51 44 per-arne.thuresson@sp.se GFAB Lindberg & Co AB Box 21 360 75 ALSTERMO Balkongräcke (1 bilaga) 1 Inledning På uppdrag

Läs mer

Datum: Loggschema Linje B (Ytter), se länk badstatus. A ------ B 4-8 p A ------- B 5-10 p A ------- B ------- A ------- B ------- A ------- B -------

Datum: Loggschema Linje B (Ytter), se länk badstatus. A ------ B 4-8 p A ------- B 5-10 p A ------- B ------- A ------- B ------- A ------- B ------- Instruktion förbehandling Lessebo 6 Sid 1 av 16 Allmänt: De olika förbehandlingsstegen kontrolleras 1 ggr/skift, vid drift, enligt nedanstående instruktion. Samtliga ärvärden noteras i loggbok. Noteringar

Läs mer

Avancerad ph-mätare 8601

Avancerad ph-mätare 8601 Avancerad ph-mätare 8601 Med extern givare och möjlighet till PC-uppkoppling via RS-232 interface. (ver. 1.0. injektor solutions 2005) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. FUNKTIONSBESKRIVNING...

Läs mer

Strålning. VUC s informationsdag 14 maj Magnus Döse/RISE BUILT ENVIRONMENT CBI SWEDISH CEMENT AND CONCRETE RESEARCH INSTITUTE

Strålning. VUC s informationsdag 14 maj Magnus Döse/RISE BUILT ENVIRONMENT CBI SWEDISH CEMENT AND CONCRETE RESEARCH INSTITUTE Strålning VUC s informationsdag 14 maj Magnus Döse/RISE Research Institutes of Sweden BUILT ENVIRONMENT CBI SWEDISH CEMENT AND CONCRETE RESEARCH INSTITUTE Översiktligt innehåll Joniserande strålning, vilken

Läs mer

Kvalitetssäkring och Produkttester

Kvalitetssäkring och Produkttester Kvalitetssäkring och Produkttester 1 2013 51004 3.0 Kvalitetssäkring och produkttester Uponors kvalitetsstyrningssystem omfattar alla faser av en produkts livslängd. Systemet säkerställer alltså inte bara

Läs mer

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN Görviks trä VERKTYG & MATERIAL Skruvdragare Golvskruv Hammare Kofot Såg Häftpistol Trälim Underlagspapp (grålumpapp) FÖRBEREDELSER Det är viktigt att allt arbete

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

Inverkan av balkonginglasning

Inverkan av balkonginglasning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Inverkan av balkonginglasning på armeringskorrosion Ali Farhang Bro & Tunnel Ramböll Sverige AB Agenda Balkonginglasning Bakgrund om karbonatisering och armeringskorrosion

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

2013-03-19. Fuktkvotsmätning OBS! ENBART I TRÄ! Fuktkvotsmätning. Torrviktsmetoden ISO 3130. 1. Provbiten vägs

2013-03-19. Fuktkvotsmätning OBS! ENBART I TRÄ! Fuktkvotsmätning. Torrviktsmetoden ISO 3130. 1. Provbiten vägs SIDAN 1 Fuktkvotsmätning Torrviktsmetoden ISO 3130 1. Provbiten vägs 2. Torkning av provbiten i 103 o C +/- 2 o C 3. När träet är absolut torrt vägs biten igen 4. Fuktkvoten kan beräknas SIDAN 2 Fuktkvotsmätning

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Fukt i fastighet och våtrum

Fukt i fastighet och våtrum Fukt i fastighet och våtrum Västra avdelningen 3 juni 2009 1 Vattenskadorna i våtrum ökar Försäkringsbolagen Volymen vattenskador ökar Fastighetsbeståndets ålder Miljonprogrammet står inför renovering

Läs mer

Beräkning av rökgasflöde. Provningsjämförelse 2009. Gunnar Nyquist. Institutionen för tillämpad miljövetenskap

Beräkning av rökgasflöde. Provningsjämförelse 2009. Gunnar Nyquist. Institutionen för tillämpad miljövetenskap ITM-rapport 184 Beräkning av rökgasflöde Provningsjämförelse 2009 Gunnar Nyquist Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental Science Beräkning av rökgasflöde Provningsjämförelse

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 24 januari 2004, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 24 januari 2004, kl. 09.00-13.00 Karlstads universitet Institutionen för informationsteknologi Avdelningen för statistik Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen, 5p 4 januari 004, kl. 09.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Ansvarig lärare:

Läs mer

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion.

Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Grönare byggmaterial med avancerad teknik och funktion. Produkt Tänk nytt & innovativt. Bygg ansvarsfullt & ekonomiskt. Wekla Colorit är en mångsidig ytterväggsskiva, gjord på naturliga material som ger

Läs mer

Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar

Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar Dokumentet kan i flera avsnitt även användas till andra betongreparationer INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Kontrollschema 3

Läs mer

Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare. Redovisa tydligt beräkningar, förutsättningar, antaganden och beteckningar!

Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare. Redovisa tydligt beräkningar, förutsättningar, antaganden och beteckningar! Magnus Persson, Linus Zhang Teknisk Vattenresurslära LTH TENTAMEN Vatten VVR145 9 OKTOBER 2007, 14:00-16:30 Tillåtna hjälpmedel: Kom ihåg: För samtliga uppgifter: Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare

Läs mer

4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999.

4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4 Hållfasthet 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999. 4.1.1 Omfattning och tillämpning Denna del av ISO 898-1:1999 anger mekaniska egenskaper för skruvar och pinnskruvar av kolstål och legerat stål i omgivningstemperaturer

Läs mer

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM Sanodal Gold 4N Sanodal Gold 4N är en vattenlöslig produkt baserad på järnoxalat för kemisk färgning av oxidfilm på aluminium i guldnyanser av hög beständighet. Sanodal Gold

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-4 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-4 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-4 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa @Home Meridian

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Värmeisoleringsprodukter Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av värmeisoleringsprodukter Given i Helsingfors den 22 oktober 2007 I enlighet

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-JB

Brandgasspjäll EKO-JB Brandgasspjäll EKO-JB Beskrivning Brandgasspjäll EKO-JB är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag. Spjället

Läs mer

Is i livsmedelsanläggningar

Is i livsmedelsanläggningar Is i livsmedelsanläggningar Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter Syfte Syftet med projektet är att med hjälp av provtagning undersöka den mikrobiologiska kvaliteten på

Läs mer

MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk

MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk Results esearch 9 Research results from the Department of Forest Products at the University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden www.slu.se/skogensprodukter MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt FASTIGHETSFÖRVALTNING Många av betongkonstruktionerna från miljonprogrammet som balkonger och garage är i behov av reparation. Fastighetsförvaltare kan minska sina kostnader genom tidigare och bättre tillsyn.

Läs mer

CMA (Kalcium Magnesium Acetat)

CMA (Kalcium Magnesium Acetat) CMA (Kalcium Magnesium Acetat) 1-2009 CMA Bakgrund. Hur fungerar CMA? Parametrar som påverkar skadebilden och skadeomfattningen. Egna försök. Litteraturstudie. Slutsatser. 2-2009 Bakgrund Trafikkontoret

Läs mer

Tilluftkanal ROL (BVOL)

Tilluftkanal ROL (BVOL) Tilluftskanal ROL fungerar väl i såväl små som stora lokaler, från kontor, skolor till industri.stor induktions effekt. Donet levereras i 0 mm moduler, montagefärdigt och lackerat. I leveransen ingår muffar

Läs mer

UTVÄRDERING AV FÖRSÖK MED FLOAT ABSORB

UTVÄRDERING AV FÖRSÖK MED FLOAT ABSORB UTVÄRDERING AV FÖRSÖK MED FLOAT ABSORB Göteborg SWECO VIAK AB Miljö- och grundvattengruppen Uppdragsnummer 2342395.000 SWECO VIAK VATTEN & MILJÖ Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Tentamen i Optik för F2 (FFY091)

Tentamen i Optik för F2 (FFY091) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-03-10 Teknisk Fysik 08.30-12.30 Sal: H Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts.

http://www.leidenhed.se Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att ett fel upptäckts. Dokumentet är från sajtsidan Matematik: som ingår i min sajt: http://www.leidenhed.se/matte.html http://www.leidenhed.se Minst och störst Senaste revideringen av kapitlet gjordes 2014-05-08, efter att

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 10200;11420 1,2 10200 zink etylsilikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är avsedd för målning av tankar där det

Läs mer

ARBETSANVISNING. Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen

ARBETSANVISNING. Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen ARBETSANVISNING Installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen Byggboken på Paroc.se Juni 2011 2011-06-10 SE Arbetsanvisning - installation av PAROC Lösull i slutna utrymmen Dessa anvisningar avser i första

Läs mer

Digisign 15 april 2007. Användarmanual

Digisign 15 april 2007. Användarmanual ViktorV12 Användarmanual Användarmanual Viktor Viktor är ett verktyg för att simulera en last i en hisskorg. Verktyget kan även användas för att mäta viktskillnad mellan motvikt och korg. I figur 1 nedan

Läs mer

WSP Jerbol Sjögatan 29 383 30 Mönsterås Tel: +46 499 125 60 www.wspgroup.se/jerbol

WSP Jerbol Sjögatan 29 383 30 Mönsterås Tel: +46 499 125 60 www.wspgroup.se/jerbol SPORNERFALLSANALYS Analysrapport nr 14328, Ormstaskolan Vallentuna Uppdragsgivare MCA Analys AB Vallstanäsvägen 82 195 70 Rosersberg Laboratorium WSP Jerbol Sjögatan 29 383 30 Mönsterås Tel: +46 499 125

Läs mer

Moisture Conditions and Frost Resistance of Concrete in Hydraulic Structures. Martin Rosenqvist SVC-dagarna

Moisture Conditions and Frost Resistance of Concrete in Hydraulic Structures. Martin Rosenqvist SVC-dagarna Moisture Conditions and Frost Resistance of Concrete in Hydraulic Structures Martin Rosenqvist SVC-dagarna 2014.03.10 Bakgrund Elforsk SBUF SVC Vattenfall Huvudhandledare: Biträdande handledare: - Lars

Läs mer

Fuktsäkra golvet med Floor Screedry

Fuktsäkra golvet med Floor Screedry Fuktsäkra golvet med Floor Screedry Innehållsförteckning Förord 3 Vad är fukt? 4 Floor Screedry Konceptet 5 Floor Screedry Produkten 6 Floor Screedry Användning 7 Floor Screedry Utplacering 8 Utbildning

Läs mer

TEKNISK HANDBOK DEL 2 - ANLÄGGNING. Bilaga 2

TEKNISK HANDBOK DEL 2 - ANLÄGGNING. Bilaga 2 TEKNISK HANDBOK DEL 2 - ANLÄGGNING Avdrag för värdeminskning av varmblandade massabeläggningar, bundet bärlager, gjutasfalt och ytbehandling. 2014-03-03 Sidan 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 01 ALLMÄNT...

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel Glukosdehydrogenas Laktos och Ga. Enzymatisk bestämning i livsmedel Innehållsförteckning 1. Ändamål och Användningsområde...1 2. Princip...1 3. Reagens...1 3.1 Citratbuffert...1 3.2 NAD-Citratbuffert...2

Läs mer

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik K 1 Bestäm resultanten till de båda krafterna. Ange storlek och vinkel i förhållande till x-axeln. y 4N 7N x K 2 Bestäm kraftens komposanter längs x- och y-axeln.

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 LIB Luck och Inredningsbolaget

Läs mer

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1.

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy L Epoxilim EN 1504-4 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mapepoxy L används för kraftöverförande limning av - färsk (ohärdad) på härdad - härdad

Läs mer

Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor

Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor Kurt Johansson Stenindustrins Forskningsinstitut Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp Projektledare: Björn Schouenborg, CBI Grågröna systemlösningar för hållbara

Läs mer

Fuktmätning i betong med lågt vattencementtal, steg 3 (samt slutsatser från Steg 1-2)

Fuktmätning i betong med lågt vattencementtal, steg 3 (samt slutsatser från Steg 1-2) Fuktmätning i betong med lågt vattencementtal, steg 3 (samt slutsatser från Steg 1-2) SBUF projekt 12941 och 13085 Peter Johansson Stefan Backe Avdelning Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola Resultat

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:22 2006-08-31 Dnr C 25/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:22 2006-08-31 Dnr C 25/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:22 2006-08-31 Dnr C 25/05 KÄRANDE LPAB Produktion AB, Trastvägen 2, 890 51 LÅNGVIKSMON Ombud: Advokaten Helén Waxberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 1711, 111 87 STOCKHOLM

Läs mer

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt?

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt? 2 Materia 2.1 OH1 Atomer och molekyler 1 Vid vilken temperatur kokar vatten? 2 Att rita diagram 3 Vid vilken temperatur kokar T-sprit? 4 Varför fryser man ofta efter ett bad? 5 Olika ämnen har olika smält-

Läs mer

Korrosion på stål i betong i kylvattenvägar

Korrosion på stål i betong i kylvattenvägar Korrosion på stål i betong i kylvattenvägar Delrapport I - Litteraturgranskning Elforsk rapport 10:82 Sture Lindmark & Bror Sederholm September 2010 Korrosion på stål i betong i kylvattenvägar Delrapport

Läs mer

Statistisk acceptanskontroll

Statistisk acceptanskontroll Publikation 1994:41 Statistisk acceptanskontroll BILAGA 1 Exempel på kontrollförfaranden Metodbeskrivning 908:1994 B1 Exempel på kontrollförfaranden... 5 B1.1 Nivåkontroll av terrassyta, exempel... 5 B1.1.1

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-31 PX10513-10 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer

Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink

Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink Kraftindustrins Betongdag 2014 Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offerander av zink Bror Sederholm, Swerea KIMAB & Anders Selander, CBI Betonginstitutet Bror.Sederholm@swerea.se

Läs mer

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente

Stockholms Sportvagnsklubb. Tekniskt reglemente Tekniskt reglemente SSK Classic 2010-2012 2010-01-11 Utgåva 1 2 (6) TEKNISKT REGLEMENTE 2010-2012 SSK Classic 1 Ändringshistorik Nr Beskrivning Datum Utgåva 1 Förändringar från tidigare reglementsperiod:.

Läs mer

CBI-dagen Ny metod för utvärdering av impregnering mot kloridinträngning Elisabeth Helsing, CBI

CBI-dagen Ny metod för utvärdering av impregnering mot kloridinträngning Elisabeth Helsing, CBI CBI-dagen 2016-03-06 Ny metod för utvärdering av impregnering mot kloridinträngning Elisabeth Helsing, CBI ETT SAMNORDISKT PROJEKT - EN NY NORDISK PROVNINGSMETOD FÖR VATTEN- AVVISANDE IMPREGNERINGSMEDELS

Läs mer

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89 Instruktioner 54490-89 CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor Anvisningar för användningen Introduktion Kalibrerungs- och verifikationssatsen CL 17 möjliggör för användaren att genomföra en

Läs mer

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör Indelningsgrunder för rör... 218 enligt DIN 1626... 219 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1629... 220 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1630... 222 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 17121...

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

4 Halveringstiden för 214 Pb

4 Halveringstiden för 214 Pb 4 Halveringstiden för Pb 4.1 Laborationens syfte Att bestämma halveringstiden för det radioaktiva sönderfallet av Pb. 4.2 Materiel NaI-detektor med tillbehör, dator, högspänningsaggregat (cirka 5 kv),

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Prestandadeklaration för byggprodukten StoCrete TF 200

Prestandadeklaration för byggprodukten StoCrete TF 200 1 / 7 Prestandadeklaration för byggprodukten StoCrete TF 200 Identifikationskod för produkttypen PROD0747 StoCrete TF 200 Ändamål Ytskyddsprodukt beläggning skydd mot inträngning av ämnen (1.3) reglering

Läs mer

Kapacitansmätning av MOS-struktur

Kapacitansmätning av MOS-struktur Kapacitansmätning av MOS-struktur MOS står för Metal Oxide Semiconductor. Figur 1 beskriver den MOS vi hade på labben. Notera att figuren inte är skalenlig. I vår MOS var alltså: M: Nickel, O: hafniumoxid

Läs mer

En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt

En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt Publicerad: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA):

Läs mer

Mätdatum 2010-06-29 (nr 1 9) resp. 2010-07-07 ((nr 10 12)

Mätdatum 2010-06-29 (nr 1 9) resp. 2010-07-07 ((nr 10 12) Handläggare, enhet Datum Beteckning Sida MTkPX04935 1 (3) Stefan Källberg Mätteknik 010-516 56 26, stefan.kallberg@sp.se Favoptic Glasögondirekt Sverige AB Skärsnäsvägen 8 182 63 DJURSHOLM Uppmätning av

Läs mer

CERTIFIERAD BRUKSBESKRIVNINGSPROV AV TILLSATSMEDEL XYPEX ADMIX C-1000 NF FÖR BETONG

CERTIFIERAD BRUKSBESKRIVNINGSPROV AV TILLSATSMEDEL XYPEX ADMIX C-1000 NF FÖR BETONG Forkningrapport (2) Jaakko Roinito 27.2.06 A7S Ditribution: Ingenjörbyrå Sulin Oy Dick Sulin Ormuåkervägen 8 00700 HELSINKI Grankad av, datum Godkänd av, datum Erätter CERTIFIERAD BRUKSBESKRIVNINGSPROV

Läs mer

VISSTE DU ATT... Skørpingskolan, Danmark, Adit, Tangent

VISSTE DU ATT... Skørpingskolan, Danmark, Adit, Tangent VISSTE DU ATT... Adit kan nu levereras med tryck efter egna önskemål och kan ge rummet en vacker utsmyckning samtidigt som en behaglig ljudmiljö skapas. Skørpingskolan, Danmark, Adit, Tangent ADIT VÄGGBEKLÄDNAD

Läs mer

Vattenavvisande impregnering - material och utförande. CBI Betonginstitutet

Vattenavvisande impregnering - material och utförande. CBI Betonginstitutet Vattenavvisande impregnering - material och utförande CBI Betonginstitutet Vattenavvisande impregnering Vad består vattenavvisande impregneringsmedel av? Inträngning och utvärderingsmetoder Faktorer som

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer