Betong Användning av EN i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betong Användning av EN i Sverige"

Transkript

1 SVENSK STANDARD SS Fastställd Utgåva 2 Betong Användning av EN i Sverige Concrete Application of EN in Sweden ICS Språk: svenska Tryckt i mars 2002 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

2 Förord Denna standard är framtagen av SIS (BST) TK 45 Betong. Den är fastställd som svensk standard efter allmän remiss och notifiering till CEN. Standarden kompletterar SS-EN 206-1, utgåva 1, och skall användas tillsammans med denna. Ändringarna i förhållande till utgåva 1 utgörs av beräkning av vct ekv i avsnitten Några smärre textjusteirngar och uppdateringar har också gjorts. Dokumentet består av 14 sidor. Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, tel Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Postadress: SIS Förlag AB, STOCKHOLM Telefon: Telefax: E-post: Internet:

3 Sida 1 Orientering Betongstandarden EN är resultatet av ett omfattande och komplicerat arbete. För att kunna användas i hela Europa ger den valmöjlighet i ett antal frågor och i vissa fall hänvisas till regler och standarder som gäller där betongen används. Varje land behöver därför ange vilken nivå/klass/värde i europastandarden som gäller vid användning i det egna landet samt att göra erforderliga preciseringar och kompletteringar. Det behovet förstärks av att ett antal av de normativa hänvisningarna som ges i EN ännu inte finns publicerade som europastandard, varför vissa övergångslösningar måste anges. Nämnda val och kompletteringar görs i föreliggande standard, som följer dispositionen i EN Om det finns svenska kompletterande krav och rekommendationer under ett visst avsnitt är alla överordnade rubriker medtagna. Rubriker för avsnitt i EN som inte behandlas i denna standard är inte medtagna.

4 Sida 2 1 Omfattning Standarden redovisar kompletterande svenska krav och rekommendationer där sådana krävs eller tillåts i EN 206-1, behandlar delmaterial och anger provningsmetoder, vilka inte behandlas i EN 206-1, men som används i Sverige och anger vissa tillämpningar som används i Sverige. 2 Normativa hänvisningar Denna standard innehåller genom hänvisning regler från andra dokument. Dessa normativa hänvisningar är åberopade på tillämpligt ställe i texten och är förtecknade nedan. Den senaste utgåvan gäller såvida inte utgåvan preciseras nedan. SS-EN SS-EN SS-EN SS-EN 450 SS-EN SS-EN SS-EN Cement Provning Del 1: Bestämning av hållfasthet Cement Provning Del 3: Bestämning av bindetid och volymbeständighet Cement Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement Betong Tillsatsmaterial Flygaska Fordringar och kvalitetskontroll Betong Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse Ballast Beständighetsegenskaper Del 1: Bestämning av frostbeständighet genom frys/tö-växling Provning av hårdnad betong Del 2: Tillverkning och lagring av provkroppar för hållfasthetsbestämning SS-EN Provning av hårdnad betong Del 3: Tryckhållfasthet hos provkroppar 1 SS-EN Provning av hårdnad betong Del 4: Tryckhållfasthet Fordringar på tryckpressar pren Silica fume for concrete Part 1: Definitions, requirements and conformity criteria 2 SS SS SS SS SS SS SS Betongprovning Ballast Korndensitet (hydrostatisk metod) och vattenabsorption Cement Sammansättning och fordringar för cement med begränsad värmeutveckling (BV-cement) Cement Sammansättning och fordringar för cement med låg alkalihalt (LA-cement) Cement Sammansättning och fordringar för sulfatresistenta cement (SR-cement) Standardiserad föreskriven betong Betongkonstruktioner Täckande betongskikt Betongprovning Hårdnad betong Kubhållfasthet 1 Beräknad utgivning första halvåret Ersätts av SS-EN så snart den är publicerad

5 Sida 3 SS Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysprovning BKR Boverkets konstruktionsregler, Boverket 1999 BÅ 99 Boverkets handbok om användning av återvunna byggnadsmaterial, Boverket, 1999 Vidareutbildning inom betongområdet Platsgjutning av betong, fabriksbetongtillverkning, betongelementtillverkning samt montering av betongelement, Svenska Betongföreningen, Betongrapport nr 8, 2000 Klassificering av betongkonstruktioner beroende på exponeringstyp, Svenska Betongföreningen, Betongrapport nr 11, Definitioner, symboler och förkortningar I denna standard används definitioner, symboler och förkortningar enligt SS-EN I förekommande fall gäller avsteg, modifiering eller komplement enligt vad som följer av definitioner, termer etc i de normativa hänvisningarna. 4 Klassificering 4.1 Exponeringsklasser för inverkan av miljö Vägledning för inplacering av betongkonstruktioner i olika exponeringsklasser ges enligt Klassificering av betongkonstruktioner beroende på exponeringstyp, Svenska Betongföreningen, Betongrapport nr 11. ANM: Miljöklasserna A1 till A4 i BBK 94 är relaterade till risken för korrosion på armering varvid flera olika angreppsmekanismer beaktas samtidigt. Miljöklasserna B2 till B4 är relaterade till risken för angrepp av frysning/upptining. Miljöklassen B1 gäller för en miljö utan risk för frostangrepp. Miljöklasserna enligt BBK 94 kan inte direkt jämföras med eller översättas till exponeringsklasser enligt SS-EN Hårdnad betong Klasser för tryckhållfasthet Mellanliggande klasser för tryckhållfasthet enligt tabell 4.3.1, avpassade för dimensionering enligt svensk praxis, kan användas. Tabell Mellanliggande klasser för tryckhållfasthet Klass för tryckhållfasthet C28/35 C32/40 Lägsta karakteristiska tryckhållfasthet för cylindrar f ck, cyl MPa Lägsta karakteristiska tryckhållfasthet för kuber f ck, cube MPa C54/65 C58/

6 Sida 4 5 Krav på betong och metoder för verifiering 5.1 Grundläggande krav på delmaterial Cement I tabell 5.1.2a angivna cement enligt SS-EN är beprövade för användning i betong. Tabell 5.1.2a Beprövade cement för användning i betong Cement Beteckning Typ Benämning I Portlandcement I II Portland-slaggcement Portland-silikastoftcement Portland-flygaskecement Portland-kalkstencement Portland-kompositcement II/A-S II/B-S II/A-D II/A-V II/B-V II/A-LL II/A-M II/B-M III Slaggcement III/A III/B Användningen i olika exponeringsklasser framgår av tabell 5.3.2a. Dessutom finns cement som uppfyller krav på begränsad värmeutveckling, begränsad alkalihalt och sulfatresistens. Enligt SS används för dessa cement tilläggsbeteckningar BV, LA respektive SR. Användning av icke beprövade cementtyper Användning av icke beprövade cementtyper förutsätter att cementets lämplighet dokumenteras genom en teknisk utvärdering för aktuell betong och aktuell exponeringsklass. Utvärderingen baseras på laboratorieprovningar eller fältförsök eller långvarig väldokumenterad användning eller någon kombination därav. I avsaknad av kravnivåer bör det aktuella cementet jämföras med ett valfritt beprövat cement. Resultatet för det aktuella cementet får inte vara signifikant sämre än för det beprövade cementet. Utvärderingen bör göras av expertis med lång erfarenhet inom området. Exempel på provningar som kan ingå i en utvärdering av betong med icke beprövade cement anges i tabell 5.1.2b.

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Fastställd 2004-10-15 Utgåva 3 Betong Användning av EN 206-1 i Sverige

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 13 70 03 Fastställd Utgåva Sida 2001-05-23 1 1 (12) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Betong Användning av EN 206-1

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 13 70 10 Fastställd 2002-03-22 Utgåva 1 Betongkonstruktioner Täckande betongskikt Concrete structures Concrete cover ICS 91.010.30 Språk: svenska Tryckt

Läs mer

Betongprovning Hårdnad betong Tryckhållfasthet Omräkningsfaktorer

Betongprovning Hårdnad betong Tryckhållfasthet Omräkningsfaktorer SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-18 Utgåva 4 Betongprovning Hårdnad betong Tryckhållfasthet Omräkningsfaktorer Concrete testing Hardened concrete Compressive strength Conversion factors ICS 91.100.30

Läs mer

Betongprovning Hårdnad betong Elasticitetsmodul vid tryckprovning. Concrete testing Hardened concrete Modulus of elasticity in compression

Betongprovning Hårdnad betong Elasticitetsmodul vid tryckprovning. Concrete testing Hardened concrete Modulus of elasticity in compression SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-18 Utgåva 2 Betongprovning Hårdnad betong Elasticitetsmodul vid tryckprovning Concrete testing Hardened concrete Modulus of elasticity in compression ICS 91.100.30 Språk:

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2005. Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning. Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing

SVENSK STANDARD SS :2005. Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning. Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-18 Utgåva 4 Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing ICS 91.100.30 Språk: svenska Publicerad: mars

Läs mer

Betong Standarder för materialspecifikation och provningsmetoder Översikt Concrete Standards for specification and testing Survey

Betong Standarder för materialspecifikation och provningsmetoder Översikt Concrete Standards for specification and testing Survey Utgåva 5 Mars 2006 Sida 1 (9) Betong Standarder för materialspecifikation och provningsmetoder Översikt Concrete Standards for specification and testing Survey Innehåll 0 Orientering 1 Delmaterial 1.1

Läs mer

Produkter för vårdbäddar Allmänna bestämmelser Egenskaper, provning och kontroll

Produkter för vårdbäddar Allmänna bestämmelser Egenskaper, provning och kontroll SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-04 Utgåva 2 Produkter för vårdbäddar Allmänna bestämmelser Egenskaper, provning och kontroll Hospital bed products General requirements Characteristics, testing and inspection

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2012

SVENSK STANDARD SS :2012 SVENSK STANDARD SS 137006:2012 Fastställd/Approved: 2012-05-08 Publicerad/Published: 2012-05-15 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.010.30; 91.080.40; 91.100.30; 92.200.20 Betongkonstruktioner

Läs mer

Henry Flisell. Silika Flygaska GGBS. AD dagen Henry Flisell Swecem AB

Henry Flisell. Silika Flygaska GGBS. AD dagen Henry Flisell Swecem AB EPCC-konceptet. Valda delar om Cement och tillsatsmaterial (TM) utifrån kraven i EN 206, EN 197-1 och SS 137003 för användande av GGBS och flygaska i betongproduktion Henry Flisell Silika Flygaska GGBS

Läs mer

DOSERINGSRÅD MERIT 5000

DOSERINGSRÅD MERIT 5000 DOSERNGSRÅD ANVÄNDNNG AV MERT 5000 BETONG TLLÄMPNNG AV SS-EN 206-1 OCH SS 13 70 03:2008. 1 nledning Merit 5000 är granulerad, torkad och mald masugnsslagg. Kraven i SS 13 70 03:2008 utgåva 4 punkt 5.1.6.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS 3522:2004. Byggnadsbeslag Låsenhet för fast montering Inbrottsskydd Klassindelning

SVENSK STANDARD SS 3522:2004. Byggnadsbeslag Låsenhet för fast montering Inbrottsskydd Klassindelning SVENSK STANDARD Fastställd 2004-12-03 Utgåva 4 Byggnadsbeslag Låsenhet för fast montering Inbrottsskydd Klassindelning Door and window fittings Fixed mounted locks Burglar resistance Classification ICS

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 43

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 43 SVENSK STANDARD SS 14 23 43 Fastställd 2-11-15 Utgåva 14 Rostfritt SS- 23 43 Stainless steel SS steel 23 43 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2 Copyright SIS. Reproduction in any form without

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 62

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 62 SVENSK STANDARD SS 14 25 62 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 6 Rostfritt stål SS-stål 25 62 Stainless steel SS steel 25 62 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

Metallic industrial piping

Metallic industrial piping SVENSK STANDARD SS-EN 13480/C2:2005 Fastställd 2005-09-14 Utgåva 1 Industriella rörledningar av metalliska material Metallic industrial piping ICS 23.040.01 Språk: svenska Publicerad: april 2006 Copyright

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview Utgåva 6 Mars 2007 Sida 1 (10) Betong Standarder för materialspecifikation och provningsmetoder Översikt Concrete Standards for specification and testing Survey Innehåll

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 33

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 33 SVENSK STANDARD SS 14 23 33 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 13 Rostfritt SS- 23 33 Stainless steel SS steel 23 33 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in any form

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 77

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 77 SVENSK STANDARD SS 14 23 77 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 4 Rostfritt stål SS-stål 23 77 Stainless steel SS steel 23 77 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Copyright SIS. Denna standard är ett personligt arbetsexemplar från SIS projektledare och det får endast användas

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2005

SVENSK STANDARD SS :2005 SVENSK STANDARD Fastställd 2005-08-16 Utgåva 1 Avlopp Rör och rördelar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong Kompletterande svenska krav till SS-EN 1916 med tillhörande provningsmetoder Concrete

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 84

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 84 SVENSK STANDARD SS 14 25 84 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 3 Rostfritt stål SS-stål 25 84 Stainless steel SS steel 25 84 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 12390-1 Fastställd Utgåva Sida 2001-03-30 1 1 (1+10) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Provning av hårdnad betong

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 01

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 01 SVENSK STANDARD SS 14 23 01 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 9 Rostfritt stål SS-stål 23 01 Stainless steel SS steel 23 01 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2015

SVENSK STANDARD SS :2015 SVENSK STANDARD SS 137003:2015 Fastställd/Approved: 2015-05-05 Publicerad/Published: 2015-05-08 (Rättad version/corrected version February 2016) Utgåva/Edition: 5 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.100.30;

Läs mer

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål SVENSK STANDARD SS-EN 10277-2 Fastställd 1999-07-30 Utgåva 1 Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål Bright steel products Technical delivery conditions

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-3:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 3: Normala kvalitetskrav (ISO 3834-3:2005) Quality requirements for fusion

Läs mer

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål. Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting steels

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål. Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting steels SVENSK STANDARD SS-EN 10277-3 Fastställd 1999-07-30 Utgåva 1 Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 62 77 50 Fastställd 2003-10-24 Utgåva 1 Energiledningssystem Kravspecifikation Energy management systems Specification ICS 13.020.10 Språk: svenska Publicerad:

Läs mer

SVENSK STANDARD SS 3659

SVENSK STANDARD SS 3659 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 3659 Fastställd Utgåva Sida 2000-09-12 1 1 (17) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Rullflaksväxlare Rullflaksramar

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 62 40 70 Fastställd 2002-10-11 Utgåva 1 Ledningssystem för kompetensförsörjning

Läs mer

SVENSK STANDARD Fastställd 2006-10-13 Utgåva 3 Motorbränslen Oblyad bensin av miljöklass 1 Krav och provningsmetoder Automotive fuels Unleaded petrol of enviroment class 1 Requirements and test methods

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-5:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 5: Referenser med vilka överensstämmelse är nödvändig för att hävda överensstämmelse

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Fastställd 2006-10-13 Utgåva 4 Dieselbränsle av miljöklass 1 och 2 för snabbgående dieselmotorer Diesel fuel oil of environmental class 1 and 2 for high-speed

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Fastställd 2006-12-31 Utgåva 3 Byggnadsutformning Bostäder Funktionsplanering Building design Housing Functional planning ICS 91.040.30; 94.100 Språk: svenska

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2014

SVENSK STANDARD SS :2014 SVENSK STANDARD SS 134203:2014 Fastställd/Approved: 2014-11-18 Publicerad/Published: 2014-12-03 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.100.10; 91.100.30 Cement Sammansättning och fordringar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 12350-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 2000-04-20 1 1 (1+7) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission

Läs mer

SEK Handbok 450 Utgåva 1

SEK Handbok 450 Utgåva 1 Elinstallationer i medicinska utrymmen SEK Handbok 450 Utgåva 1 SEK Handbok 450 Utgåva 1 Mars 2008 Elinstallationer i medicinska utrymmen En handbok utgiven av SEK Svensk Elstandard 2008, SEK Svensk Elstandard

Läs mer

Nyheter i nya SS 137003

Nyheter i nya SS 137003 Nyheter i nya SS 137003 Elisabeth Helsing, CBI VUC Infodag 2014-05-13 Läget SS-EN 206:2013 (reviderad version) gavs ut i december förra året Övergångstid för denna är t.o.m. juni 2014 Då bör den svenska

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 12350-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 2000-04-20 1 1 (1+8) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 12350-3 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 2000-04-20 1 1 (1+7) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission

Läs mer

Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder

Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder SVENSK STANDARD Fastställd 2006-07-03 Utgåva 1 Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder Automotive fuels Ethanol E85 Requirements and test methods ICS 75.160.20 Språk: svenska Publicerad: september

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4157-1 Fastställd Utgåva Sida 1999-05-28 1 1 (1+9) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Byggritningar Beteckningssystem

Läs mer

KRAV PÅ FROSTBESTÄNDIGHET HOS SVENSK BETONG ÅREN 1994-2008

KRAV PÅ FROSTBESTÄNDIGHET HOS SVENSK BETONG ÅREN 1994-2008 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avdelning byggnadsmaterial KRAV PÅ FROSTBESTÄNDIGHET HOS SVENSK BETONG ÅREN 1994-2008 Requirements for frost resistance of Swedish concrete the years 1994-2008

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 004:9 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 4 juni 004 beslutade

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2014

SVENSK STANDARD SS :2014 SVENSK STANDARD SS 134204:2014 Fastställd/Approved: 2014-11-18 Publicerad/Published: 2014-12-03 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.100.10; 91.100.30 Cement Sammansättning- och fordringar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12246

SVENSK STANDARD SS-EN 12246 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 12246 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-12-22 1 1 (1+7) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission

Läs mer

EPCC Hur man praktiskt kan gå tillväga. Mikael Westerholm Cementa AB

EPCC Hur man praktiskt kan gå tillväga. Mikael Westerholm Cementa AB EPCC Hur man praktiskt kan gå tillväga Mikael Westerholm Cementa AB Konceptet Equivalent likvärdig Performance prestanda hos of bindemedelskombinationer Combinations Concept Innehåll Bakgrund Den svenska

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN Ballast Generella egenskaper Del 2: Metoder för neddelning av laboratorieprov

SVENSK STANDARD SS-EN Ballast Generella egenskaper Del 2: Metoder för neddelning av laboratorieprov SVENSK STANDARD SS-EN 932-2 Fastställd 1999-07-30 Utgåva 1 Ballast Generella egenskaper Del 2: Metoder för neddelning av laboratorieprov Tests for general properties of aggregates Part 2: Methods for reducing

Läs mer

Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet

Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet Ingemar Löfgren, FoU chef TCG & adjungerad professor Chalmers tekniska högskola Betongens tidslinje Blandning Gjutning Tillstyvnande

Läs mer

Tätningselement O-ringar Inbyggnad

Tätningselement O-ringar Inbyggnad BEKRÄFTELSE SMS 1588 SIS/TK 104 Fastställd 1974-11-15 Datum 2004-07-15 Utgåva 4 Tätningselement O-ringar Inbyggnad O-rings Housing Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

Betongkonstruktioner - lnjektering av foderrör för spännkablar - Utförande

Betongkonstruktioner - lnjektering av foderrör för spännkablar - Utförande Betongkonstruktioner - lnjektering av foderrör för spännkablar - Utförande Grout for presfressing tendons - Grouting procedures Europastandarden EN 446:1996 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller

Läs mer

Byggmaterial och byggprodukter Fukt- och värmetekniska egenskaper Tabeller med beräkningsvärden

Byggmaterial och byggprodukter Fukt- och värmetekniska egenskaper Tabeller med beräkningsvärden SVENSK STANDARD SS-EN 12524 Fastställd 2000-10-20 Utgåva 1 Byggmaterial och byggprodukter Fukt- och värmetekniska egenskaper Tabeller med beräkningsvärden Building materials and products Hygrothermal properties

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. SVENSK STANDARD SS-EN 206-1 Fastställd

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-2:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav

Läs mer

Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer. Identification marking for gas, liquid and ventilating installations

Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer. Identification marking for gas, liquid and ventilating installations SVENSK STANDARD SS 741 Fastställd 2002-05-17 Utgåva 6 Märkning av gas-, vätske- ventilationsinstallationer Identification marking for gas, liquid and ventilating installations ICS 23.040.01 Språk: svenska

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2012

SVENSK STANDARD SS :2012 SVENSK STANDARD SS 137005:2012 Fastställd/Approved: 2012-03-13 Publicerad/Published: 2012-03-16 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.100.30 Förtillverkade betongprodukter Gemensamma

Läs mer

Standarder/nya regler

Standarder/nya regler Standarder/nya regler Elisabeth Helsing, CBI CBI Intressentförenings höstmöte 2014-11-05 Huvudfråga Vad händer med ny betongstandarden SS-EN 206 och uppdateringen av tillämpningsstandarden SS137003? Lite

Läs mer

Dokumentförvaring Förvaringsmedel för handlingar på papper Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp

Dokumentförvaring Förvaringsmedel för handlingar på papper Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp SVENSK STANDARD Fastställd 2004-08-20 Utgåva 2 Dokumentförvaring Förvaringsmedel för handlingar på papper Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp Document storage Storage means for paper documents

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 338

SVENSK STANDARD SS-EN 338 SVENSK STANDARD SS-EN 338 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1995-08-25 1 1 (1+6) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4157-2 Fastställd Utgåva Sida 1999-05-28 1 1 (1+7) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Byggritningar Beteckningssystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN Mobile access and working towers Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual

SVENSK STANDARD SS-EN Mobile access and working towers Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual SVENSK STANDARD SS-EN 1298 Fastställd 1996-03-15 Utgåva 1 Temporära konstruktioner Rullställningar Regler och vägledning för framtagning av instruktioner Mobile access and working towers Rules and guidelines

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

Ritregler Allmänna regler Del 23: Linjer för byggritningar

Ritregler Allmänna regler Del 23: Linjer för byggritningar SVENSK STANDARD SS-ISO 128-23 Fastställd 2001-03-16 Utgåva 1 Ritregler Allmänna regler Del 23: Linjer för byggritningar Technical drawings General principles of presentation Part 23: Lines on construction

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2005

SVENSK STANDARD SS :2005 SVENSK STANDARD Fastställd 05-08-16 Utgåva 1 Avlopp Brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong Kompletterande svenska krav till SS-EN 1917 med tillhörande provningsmetoder Concrete manholes

Läs mer

Brotschar Terminologi. Reamers Terminology

Brotschar Terminologi. Reamers Terminology BEKRÄFTELSE SS 1135 SIS/TK 273 Fastställd 1980-09-15 Datum 2004-09-29 Utgåva 1 Brotschar Terminologi Reamers Terminology Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Efter

Läs mer

Träbearbetningsverktyg Säkerhetskrav Del 2: Krav på fäste på fräsverktyg

Träbearbetningsverktyg Säkerhetskrav Del 2: Krav på fäste på fräsverktyg SVENSK STANDARD SS-EN 847-2 Fastställd 2001-04-06 Utgåva 1 Träbearbetningsverktyg Säkerhetskrav Del 2: Krav på fäste på fräsverktyg Tools for woodworking Safety requirements Part 2: Requirements for the

Läs mer

Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO :2001)

Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO :2001) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14122-3 Fastställd 2001-06-08 Utgåva 1 Maskinsäkerhet Fasta anordningar för tillträde till maskiner Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken Safety of machinery Permanent

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN Ballast Geometriska egenskaper Del 5: Bestämning av andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast

SVENSK STANDARD SS-EN Ballast Geometriska egenskaper Del 5: Bestämning av andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast SVENSK STANDARD SS-EN 933-5 Fastställd 1998-07-31 Utgåva 1 Ballast Geometriska egenskaper Del 5: Bestämning av andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast Tests for geometrical properties

Läs mer

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI)

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 Revideringsarbetet avslutat och standard publicerad Viktigaste nyheterna i nya EN 206 - överblick

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14122-1 Fastställd 2001-06-08 Utgåva 1 Maskinsäkerhet Fasta anordningar för tillträde till maskiner Del 1: Val av fasta anordningar för tillträde mellan två nivåer Safety of machinery

Läs mer

Vägfordon Ergonomiska krav för förarens arbetsplats i linjebussar Del 3: Informationsanordningar och manöverkontroller (ISO :2005, IDT)

Vägfordon Ergonomiska krav för förarens arbetsplats i linjebussar Del 3: Informationsanordningar och manöverkontroller (ISO :2005, IDT) SVENSK STANDARD Fastställd 2005-10-14 Utgåva 1 Vägfordon Ergonomiska krav för förarens arbetsplats i linjebussar Del 3: Informationsanordningar och manöverkontroller (ISO 16121-3:2005, IDT) Road vehicles

Läs mer

BETONGTEKNIK DÅ OCH NU. En exposé över 90 års betongutveckling

BETONGTEKNIK DÅ OCH NU. En exposé över 90 års betongutveckling BETONGTEKNIK DÅ OCH NU En exposé över 90 års betongutveckling Göran Fagerlund Avd. byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola KONSTRUKTIONSTEKNIK Alltmer sofistikerade beräkningsmetoder Allt större (mer

Läs mer

Posttjänster Svenska postadresser. Postal services Swedish postal addresses

Posttjänster Svenska postadresser. Postal services Swedish postal addresses SVENSK STANDARD SS 61 34 01 Fastställd 2003-11-07 Utgåva 2 Posttjänster Svenska postadresser Postal services Swedish postal addresses ICS 03.240.00 Språk: svenska Publicerad: december 2003 Copyright SIS.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ENV

SVENSK STANDARD SS-ENV SVENSK STANDARD SS-ENV 1993-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-02-26 1 1 (1+182) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Stålkonstruktioner

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 962

SVENSK STANDARD SS-EN 962 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 962 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Tryckkärlsstandardiseringen, TKS 1996-12-30 1 1 (1+11) Copyright SIS. Reproduction in any form without

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50116

SVENSK STANDARD SS-EN 50116 SVENSK STANDARD SS-EN 50116 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2007-08-13 2 1 (1+6) SEK TK 108 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Elektrisk utrustning för informationsbehandling

Läs mer

VUC:s Informationsdag, Elisabeth Helsing, RISE

VUC:s Informationsdag, Elisabeth Helsing, RISE VUC:s Informationsdag, 2019-05-14 Elisabeth Helsing, RISE Plats för uttag: även om betongens egenskaper förändras mellan platsen för provtagning och avlämning får uttag av prover ske på annan plats än

Läs mer

Europa standarder gäller!

Europa standarder gäller! Standardisering inom betongområdet Hur funkar det? Vad händer inom svenskt kommittéarbete? Vad händer på Europa nivå? Markus Peterson, Betongforum Annika Almqvist, SIS Europa standarder gäller! Swedish

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN Ballast Geometriska egenskaper Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning Siktning

SVENSK STANDARD SS-EN Ballast Geometriska egenskaper Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning Siktning SVENSK STANDARD SS-EN 933-1 Fastställd 1998-02-27 Utgåva 1 Ballast Geometriska egenskaper Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning Siktning Tests for geometrical properties of aggregates Part 1: Determination

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Betong med lägre klimatpåverkan

Betong med lägre klimatpåverkan Betong med lägre klimatpåverkan Hur åstadkommer vi detta? Thomas Concrete Group, C-lab Betong ett naturligt och oorganiskt material Finns tillgängligt överallt & lokalt tillverkat råmaterialen till cement

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 60896-11 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2003-05-26 1 1 (1+20) SEK Område 21 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet   Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2019 RISE CBI Betonginstitutet RISE CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen

Läs mer

Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 2: Working platforms and walkways (ISO :2001)

Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part 2: Working platforms and walkways (ISO :2001) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14122-2 Fastställd 2001-06-08 Utgåva 1 Maskinsäkerhet Fasta anordningar för tillträde till maskiner Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor (ISO 14122-2:2001) Safety of machinery

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CBI BETONGINSTITUTETS KURSER. Höst Vår Läs mer p

VÄLKOMMEN TILL CBI BETONGINSTITUTETS KURSER. Höst Vår Läs mer p VÄLKOMMEN TILL CBI BETONGINSTITUTETS KURSER Höst 2016 - Vår 2017 å Läs mer p se www.cbi. CBI:s kursverksamhet CBI har anordnat Klass II och Klass I kurser sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 755-9 Fastställd 2001-10-19 Utgåva 1 Aluminium och aluminiumlegeringar Strängpressad stång, rör och profiler Del 9: Profiler, toleranser för dimension och form Aluminium and aluminium

Läs mer

Bascement TEKNISK BESKRIVNING

Bascement TEKNISK BESKRIVNING TEKNISK BESKRIVNING Förord är en produkt som är anpassad till dagens högt ställda krav på ett hållbart samhällsbyggande. j Betong med ger en lägre CO 2 -belastning eftersom klinkerandelen kunnat reduceras.

Läs mer

Teknisk rapport SIS-CEN/CR 13901:2000. Användningen av begreppet betongfamiljer vid produktionskontroll och kontroll av överensstämmelse för betong

Teknisk rapport SIS-CEN/CR 13901:2000. Användningen av begreppet betongfamiljer vid produktionskontroll och kontroll av överensstämmelse för betong Teknisk rapport SIS-CEN/ Utgåva 1 Januari 2002 Användningen av begreppet betongfamiljer vid produktionskontroll och kontroll av överensstämmelse för betong ICS 91.100.30 Språk: svenska Copyright SIS. Reproduction

Läs mer

Byggkalk Del 1: Sammansättning och fordringar. Building lime Part 1: Definitions, specification and conformity criteria

Byggkalk Del 1: Sammansättning och fordringar. Building lime Part 1: Definitions, specification and conformity criteria SVENSK STANDARD SS-EN 459-1 Fastställd 2001-11-23 Utgåva 1 Byggkalk Del 1: Sammansättning och fordringar Building lime Part 1: Definitions, specification and conformity criteria ICS 01.040.91; 91.100.10

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2012

SVENSK STANDARD SS :2012 SVENSK STANDARD SS 137006:2012 Fastställd/Approved: 2012-05-08 Publicerad/Published: 2012-05-15 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.010.30; 91.080.40; 91.100.30; 92.200.20 Betongkonstruktioner

Läs mer

Klimartsmart Betong - Egenskaper & användning. Ingemar Löfgren FoU chef Thomas Concrete Group

Klimartsmart Betong - Egenskaper & användning. Ingemar Löfgren FoU chef Thomas Concrete Group Klimartsmart Betong - Egenskaper & användning Ingemar Löfgren FoU chef Thomas Concrete Group Betong som ett material Utvecklas gradvis (kontrollerbart) från flytande/plastisk till fast form däremellan

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1744-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1998-09-25 1 1(1+26) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK

Läs mer