LEVAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. FÖRSÄKRING FÖR UTLANDSVISTELSE För studier, praktik och arbete utomlands Från 30 till 365 dagar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. FÖRSÄKRING FÖR UTLANDSVISTELSE För studier, praktik och arbete utomlands Från 30 till 365 dagar"

Transkript

1 LEVAUTOMLANDS FÖRSÄKRING FÖR UTLANDSVISTELSE För studier, praktik och arbete utomlands Från 30 till 365 dagar Giltig från SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

2 GOUDARESEFÖRSÄKRING SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan skulle vara framme, exempelvis läkarvård eller hemtransport. Utan att du själv behöver stå för kostnaderna. Att bli av med mobiltelefonen eller kameran är väl inte hela världen, men har du råd att: Åka ambulanshelikopter om du bryter benet på en helgutflykt med dina arbetskamrater? Stå för kostnaderna om ditt studentrum får brand- och rökskador för att du råkade slå ned ett brinnande ljus så att gardinen började brinna? Få en saftig sjukhusräkning efter att ha krockat med cykel, på väg till praktikplatsen? Och dessutom bli stämd av den du krockade med? GOUDAS FÖRSÄKRING LEVA UTOMLANDS TÄCKER ALLT DETTA, OCH MER, SÅ ATT DU SLIPPER LIDA EKONOMISKT. Det första och absolut viktigaste att tänka på när du ska välja reseförsäkring är om den täcker alla viktiga delar av din resa. Täcker den dina utbildningsavgifter? Gäller den för de fritidsaktiviteter du tänkt ägna dig åt? Och vad får du för service om något skulle hända? Sedan kan du börja jämföra pris och självrisker. Jämför gärna vår försäkring med andra alternativ innan du tar ett beslut. Du kommer att se att Gouda täcker mer till ett lägre pris. ALARMCENTRAL DYGNET RUNT På vår alarmcentral sitter rutinerade servicekoordinatorer redo att hjälpa dig i en akutsituation. Alarmcentralen har all nödvändig kompetens knuten till sig. Bland medarbetarna hittar du exempelvis läkare, specialister, sjuksköterskor och krismedarbetare. För din del innebär det att du alltid bara är på ett telefonsamtals avstånd från hjälpen. Genom alarmcentralen får du hjälp när som helst på dygnet var som helst i världen, om något oförutsett händer dig. EXEMPEL PÅ HJÄLP DU FÅR GENOM ALARMCENTRALEN: All kontakt med sjukhus Betalningsgaranti, så att du inte själv behöver ligga ute med pengar vid sjukhusbesök (om sjukhuset godkänner) Övervakad behandling, för att du ska få rätt sådan Kommunikation med dig, din familj och ambassader Organisation av återtransport till hemlandet 2

3 Med Goudas försäkring Leva Utomlands kan du känna dig trygg på resan och vara säker på att få effektiv assistans om något händer. Vi fokuserar uteslutande på reseförsäkringar, så vi vet vad vi talar om. GOUDAS FÖRSÄKRING LEVA UTOMLANDS FÖR DIG SOM SKA LEVA UTOMLANDS UNDER EN TID Du kan ha Goudas försäkring Leva Utomlands när du, till exempel, ska resa utomlands för att studera, Arbeta (ej Working Holliday Visa), praktisera, arbeta som au-pair eller på Kibbutz. Försäkringen är anpassad till den täckning du behöver under din utlandsvistelse och har en premie som gör den väldigt prisvärd. FÅ EN BRA START Du får ersättning för att komma ikapp din resa om du skulle råka ut för något oförutsett på utresan, som till exempel trafikhinder eller anslutningsförseningar. Du får också ersättning för eventuella förseningar av bagaget, om du valt försäkring med bagageskydd. ALLTID FULLT FÖRSÄKRAD MED VALMÖJLIGHET Försäkringen har komplett täckning för alla delar som är nödvändiga vid din utlandsvistelse. Du kan sedan välja hur du vill försäkra ditt bagage. Tycker du inte att du har behov av ett egendomsskydd så får du 25 % lägre premie. Försäkringen är möjlig att teckna för dig som är mellan 1 och 65 år på avresedagen. OBS! Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringsprodukten. Det är alltid de fullständiga villkoren, nr 752, som gäller vid skadereglering. Du kan få de kompletta villkoren på 3

4 TÄCKNINGSÖVERSIKT LEVA UTOMLANDS Täckning A. LÄKARVÅRD Akut tandläkarvård Maximal ersättningsnivå Nödvändiga och skäliga kostnader B. HEMTRANSPORT Resekostnader för att besöka nära anhörig pga allvarlig sjukdom, olycksfall eller död Anhörig resa till försäkringstagare pga allvarlig sjukdom, olycksfall eller död Nödvändiga och skäliga kostnader C. OLYCKSFALL kr Dödsfall kr D. ANSVAR FÖR PRIVATPERSON kr Ansvar vid tjänsteutövning (Au-pair eller Kibbutz) kr E. ÖVERFALL kr F. RÄTTSSKYDD Ersätter 80% av kostnaden kr G. KRISHJÄLP kr H. TENTAMENSKYDD kr I. ÅTERBETALNING AV UTBILDNINGSKOSTNADER kr J. EGENDOM * Personlig lösegendom varav: Stöldbegärlig egendom Kontanter Bagageförsening Kr Kr Kr Mer än 6 tim 750 kr, mer än 24 tim kr, mer än 48 tim kr K. RESSTARTSSKYDD Komma ikapp resan Försening av allmänt färdmedel Anslutningsskydd inom Norden kr Mer än 4 tim 500 kr, mer än 24 tim kr, (max kr) kr *) Möjlig att välja bort för att minska premien A. LÄKARVÅRD Du får ersättning för alla nödvändiga och skäliga kostnader för akut läkarvård, sjukhusvård, medicin, ambulanstransporter och övriga transporter för behandling och vård. Du skall söka läkare på vistelseorten i direkt anslutning till sjukdomens eller olycksfallsskadans uppkomst. 4

5 B. HEMTRANSPORT I de fall det krävs ordnar och täcker vi hemtransport tillbaks till Sverige. Du får också ersättning för extrakostnader om du är tvungen att resa hem till allvarligt sjuk nära anhörig, eller om nära anhörig är tvungen att resa till dig. C. OLYCKSFALL Vid olycksfallsskada gäller samma förutsättningar som i A. Läkarvård, för läkarvård. Försäkringen gäller för medicinsk eller ekonomisk invaliditet vid olycksfall som leder till bestående men och vid dödsfall på grund av olyckfall som drabbar dig under försäkringstiden. Invaliditet för bestående men räknas i procent av försäkringsbeloppet på kronor. Försäkringen gäller även för vanprydande ärr. D. ANSVAR FÖR PRIVATPERSON Försäkringen gäller, om du under resan orsakar skada på tredje (annan) person eller dennes egendom och du blir ersättningsansvarig eller skadeståndsskyldig för detta. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder. E. ÖVERFALLSSKYDD Vi lämnar ersättning för skada som du utsätts för genom misshandel eller annat uppsåtligt våld. Ersättning beräknas enligt skadeståndslagen. F. RÄTTSSKYDD Blir du involverad i en rättssak under resan hjälper vi dig och täcker för dina kostnader, inklusive ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder. G. KRISHJÄLP Krishjälp innebär att du blir omhändertagen för psykiska skador som kan uppstå i samband med olycksfall, terrorhandlingar, brott begångna mot dig och liknande händelser. Försäkringen täcker krispsykologisk behandling. H. TENTAMENSSKYDD Missar du ett tentamenstillfälle på grund av olycksfall eller akut sjukdom får du ersättning i förhållande till antalet poäng tentan är värd - en poäng motsvarar en veckas studier. Ersättning uträknas enligt CSN:s regler för lån och bidrag.5 I. återbetalning AV UTBILDNINGSKOSTNADER Om du måste avbryta dina studier på grund av en försäkringshändelse kan du få dina utbildningskostnader återbetalade. J. EGENDOMSSKYDD Försäkringen gäller för lösegendom (ditt bagage) som du äger, hyr eller lånar för tillfälligt personligt bruk. Försäkringen gäller för skada på din lösegendom som är orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, såsom till exempel inbrott, stöld, brand, skadegörelse, läckage eller rån. Försäkringen gäller under förutsättning att du varit aktsam. K. RESSTARTSSKYDD Resstartsskyddet hjälper dig om du får problem med förseningar och liknande när du är på väg till ditt studieland. 5

6 PRISÖVERSIKT/PREMIER Europa Första 30 dagarna Resterande dagar, per dag Heltäckande 445 kr 15 kr Frånval av egendomsskydd - 25 % - 25 % Världen, exkulsive USA Första 30 dagarna Resterande dagar, per dag Heltäckande 595 kr 20 kr Frånval av egendomsskydd - 25 % - 25 % Världen, inkulsive USA Första 30 dagarna Resterande dagar, per dag Heltäckande 750 kr 26 kr Frånval av egendomsskydd - 25 % - 25 % VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? Försäkringen gäller i vistelselandet samt under resa till och från vistelselandet. Dessutom gäller försäkringen under resor till tredje land under längst 14 dagar. FÖRSÄKRINGSPERIOD Tänk också på att försäkringen inte förnyas med automatik, varför du i god tid bör planera för vilket försäkringsskydd du behöver när försäkringen upphör. Har du då behov av försäkring för fortsatta studier, arbete eller praktik, kan du förlänga försäkringen. Vid ferieuppehåll eller semester längre än 14 dagar kan du teckna en tilläggsförsäkring. När studie-, praktik- eller arbetstiden är kortare än försäkringstiden gäller försäkringen hela försäkringsperioden under förutsättning att studie-, praktik- eller arbetstiden omfattar minst hälften av försäkringsperioden och att den fortsatta vistelsen sker i vistelseelandet. Vid avbrutna studier, praktik eller arbete upphör försäkringen att gälla 14 dagar efter avbrottet. LEVA UTOMLANDS ÄR STUDIEMEDELSBERÄTTIGAD Leva Utomlands är berättigad till studiemedel från CSN, för dig som tänker använda försäkringen under studier utomlands. Försäkringens kostnad blir då finansierad genom ditt studielån. När du köpt försäkringen skickar du in en kopia på försäkringen till CSN. 6

7 BERÄKNING AV PREMIE 1. Var noga med att läsa i rätt tabell. I den ena tabellen gäller premierna för Europa och den andra för hela världen. 2. Därefter går du in i tabellen och läser av din premie för de första 30 dagarna. Detta är din minimipremie. 3. Multiplicera sedan din tabells dagspremie med det antal dagar utöver de 30 första dagarna du vill teckna försäkringen. 4. Vill du ha försäkringen utan egendomsskydd drar du av 25 % på din premie. Observera att du även kan välja att teckna försäkringen med start från dag 46. Det kan du göra under förutsättning att du ska utnyttja din hemförsäkring de första 45 dagarna. SE EXEMPEL NEDAN. Du kan alltid få hjälp av personalen på din resebyrå eller på Gouda för att teckna din försäkring. På vår hemsida finns en beställningsfunktion som enkelt hjälper dig att beräkna rätt premie. SKA DU RESA RUNT I SAMBAND MED DINA STUDIER? Leva Utomlands kan du teckna för den delen av din utlandsvistelse som består av studier, praktik eller arbete. Leva Utomlands kan börja gälla 14 dagar innan kursstart och även under lov kortare än 14 dagar. Ska du se dig omkring i ditt vistelseeland eller passa på att resa runt i den delen av världen, i samband med vistelsen, så bör du komplettera med en reseförsäkring. Gouda erbjuder även förmånliga reseförsäkringar.vi har en speciell Ungdomsreseförsäkring för dig under 35 år, till ett förmånligt pris. Fråga din resebyrå efter mer information eller ta kontakt med Gouda. Prisexempel EX. 1. En person Ska studera i Paris (Europa) i 2 månader. Standard (med bagage) EX. 2. En person Ska jobba i Kapstaden (Världen) i 8 månader och en vecka. Budget (utan bagage) 445 kr (premie de första 30 dagarna) 31 x 15 kr (premie per dag, resterande dagar) = Premie: = 910 kr 595 kr (premie de första 30 dagarna) 213 x 20 kr (premie per dag, resterande dagar) = 4260 kr -25 % (frånval av bagage) kr = Premie: = kr 7

8 Gouda Reseförsäkringar säkerhet på resan Gouda Reseförsäkring säljer reseförsäkringar i mer än 40 länder och är därmed brett representerat över hela världen. Gouda etablerades i Sverige Gouda Reseförsäkring är en svensk filial till det holländska försäkringsbolaget Goudse Schadeverzekeringen N.V. som etablerades HJÄLP OM DET HÄNDER Medarbetarna på Goudas Alarmcentral finns tillgängliga för att hjälpa dig dygnets alla 24 timmar. Du får en egen servicekoordinator som blir knuten till dig. Av servicekoordinatorn får du både kompetent och personlig service. Bland medarbetarna på Alarmcentralen finns all nödvändig kompetens bland annat läkare, specialister, sjuksköterskor och krismedarbetare. Alarmcentralen har bland sina medarbetare all nödvändig kompetens knuten till sig i läkare, specialister, sjuksköterskor och krismedarbetare. Alarmcentralen ingår i ett världsomspännande assistansnätverk, som innefattar 101 alarmcentraler runt om i världen. Tillsammans har assistansnätverket kontakt med mer än läkare och sjukhus. Eftersom alarmcentralen kan lämna betalningsgarantier för sjukvårdsbehandling och sjukhusbesök behöver du inte lägga ut några pengar själv. Detta är under förutsättning att du kontaktar Alarmcentralen först och att sjukhuset godtar internationella betalningsgarantier. Alarmcentralens nätverk ger dem en lokalkännedom som innebär att de kan hänvisa dig till ett sjukhus eller läkare som kan ge dig den vård du behöver. Det innebär att du snabbt kan få kompetent och bra vård, utan att behöva söka dig fram själv. TECKNA FÖRSÄKRING: För att teckna försäkring, gå in på vår hemsida eller ring oss på Gouda Gouda Reseförsäkring Rejseforsikring Rønnssgade Wollmar København Yxkullsgatan Ø 14 Tlf.: Stockholm Fax: Tfn: Fax: CVR-nr.: Filial Org. nr.: af: Goudse Schadeverzekeringen N.V. Gouda, Holland Reg. nr coma reklame x 0510 Västerås Tryckpartners AB,

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

Semesterförsäkring Semesterförsäkring Sport

Semesterförsäkring Semesterförsäkring Sport Semesterförsäkring Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1 mars 2013 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar, det är ju därför man reser eller hur? Men inte alla överraskningar är

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

STUDERAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd

STUDERAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd STUDERAUTOMLANDS Fullständiga villkor 751 UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd Villkoren gäller from 2007-07-07 SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Försäkra hemmet. * Per 140402

Försäkra hemmet. * Per 140402 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring och ersätter

Läs mer

SEMESTER FÖRSÄKRING SEMESTER FÖRSÄKRING SPORT. Fyller hålen i din hemförsäkrings reseskydd. Du är försäkrad, din utrustning är försäkrad

SEMESTER FÖRSÄKRING SEMESTER FÖRSÄKRING SPORT. Fyller hålen i din hemförsäkrings reseskydd. Du är försäkrad, din utrustning är försäkrad SEMESTER FÖRSÄKRING Fyller hålen i din hemförsäkrings reseskydd SEMESTER FÖRSÄKRING SPORT Du är försäkrad, din utrustning är försäkrad Gäller fr o m 1 april 2010 Upplev världen med oss. Varje resa är full

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Stockholm, 1 november 2013. Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300

Stockholm, 1 november 2013. Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300 Stockholm, 1 november 2013 Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300 SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga begränsningar,

Läs mer

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation Hemförsäkring för medlemmar och grupper 2012 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

RESEF ÖRSÄKRING 735:3

RESEF ÖRSÄKRING 735:3 Reseförsäkring 06-02-09 12.22 Sida 1 RESEF ÖRSÄKRING 735:3 FÖR ENSKILD PERSON/FAMILJ/GRUPP Flexibel med anpassningsmöjlighet för semestergaranti Med eller utan hemförsäkring - 2 till 365 dagar Villkoren

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer