Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Inst för språkstudier Malmqvist/Valfridsson/Jendis Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng Examination 1. Auskultation (totalt 6 dagar) 2. Aktivt deltagande i seminarierna 3. Portfolio som innehåller: 2 observationsuppgifter (Formular zur Unterrichtsbeobachtung + analys och reflektion) Översikt över en specifik elevs totala input och output under en lektion (vad och hur mycket läser/hör eleven? vad och hur mycket säger/skriver eleven? Vilket språk?). Gör gärna ett cirkeldiagram där du skiljer på tyska och svenska och input och output. Performansanalys (på tyska) Observation kring arbete med kultur/interkulturell jämförelse vid arbete med en lärobokstext + analys av texten och dess ev. ytterligare möjligheter (på tyska). De två sista uppgifterna ska vara skrivna på en någorlunda korrekt tyska. Hela portfolion ska lämnas in senast den 13 januari 2012.

2 Observationsuppgifter Två språklektioner där du auskulterar ska beskrivas och analyseras utförligt. Uppgifterna ska redovisas muntligt vid uppföljningstillfället och sedan lämnas in skriftligt som en del av portföljen. Du behöver inte skriva med dator om du har en prydlig handstil. Den beskrivande delen kan gärna vara i punktform. De analyserande och reflekterande delarna bör vara så utförliga att vi kan följa din tankegång. Del 1 och 2 ska vara objektiv, i del 3 kan du gärna vara lite mer personlig. Märk att du inte ska avge något omdöme om läraren, undervisningen, eleverna etc. Namnge heller inte enskilda personer. Kom ihåg att föra anteckningar under lektionen över dina observationer. 1. BESKRIVNING Fyll i bifogade formulär. 2. ANALYS a) Målen för denna lektion Vad var målen med denna lektion för lärare resp. för eleverna/grupper av elever? Vad ville de uppnå? (Tänk både på det som är direkt iakttagbart och det som inte märks så väl, t.ex. att tiden ska gå, att hålla sig väl med läraren resp. eleverna etc.) b) Lektionen och kursplanens mål Sätt det du iakttagit i relation till kursplanens mål. Vilka delmål betonades under just denna lektion? Såg du något som inte nämns i kursplanen? c) Lektionen ur ett specifikt perspektiv Välj för varje lektion en aspekt som du tittar lite närmare på, t.ex. arbetet med grammatik eller ordförråd. 3. REFLEKTION a) Såg eller hörde du något som gladde dig, gjorde dig betänksam, överraskade dig etc? Tänk här förutom på innehåll och arbetssätt gärna också på interaktionen lärare elever och elev elev, det psykosociala klimatet, förhållandet svenska det främmande språket, elevernas entusiasm och motivation och liknande. b) Kan du utifrån de iakttagelser du gjort dra några slutsatser om denna lärares språksyn (jfr Tornberg kap. 3)? c) Om du jämför med din egen skoltid verkar det vara ungefär likadant eller var något annorlunda? Andra tankar kring undervisningen? Exempel på specifika aspekter: Grammatik a) Vad hände under denna lektion som har med språkets struktur (grammatik) att göra? Fanns explicita grammatikgenomgångar, arbetade eleverna med språkets struktur i någon form etc? b) Om de arbetade med grammatik, vilka stadier i processen (input, intake, output) fokuserades? c) Vilka morfologiska och/eller syntaktiska fenomen var aktuella (explict eller implicit) under lektionen? d) Hur hänger det du iakttog samman med kursplanens mål? Ordförråd a) Vad hände under denna lektion som har med ordförråd att göra? b) Fick du någon uppfattning om hur de brukar arbeta med ordförråd i den här klassen? Beakta både det som ev. görs i klassrummet och det de ev. har i läxa, både ordförståelse, inkodning, lagring och användning. c) Hur hänger det du iakttog samman med kursplanens mål?

3 Översikt över en specifik elevs totala input och output under en lektion Följ det som en specifik elev är med om under en lektion: a) Hur mycket och vad hör/läser eleven? Hur mycket och vad säger/skriver eleven? Vilket språk används? Fyll gärna i detta diagram (eller gör en egen figur). b) Skriv en kort kommentar där du också diskuterar följande: Vem tar initiativet till språkproduktionen (läraren, eleven själv, en annan elev)? Har det eleven säger och skriver med lektionens innehåll att göra? Vem bestämmer vad som sägs/skrivs?

4 Mündliche Schülerprodukte Performanzanalyse Bei einer Gesamtbewertung von Schülerprodukten muss man sowohl den Inhalt als auch die Form beachten, d.h. sowohl das Was als auch das Wie. 1. Wähle ein einfaches Bild (aus dem Lehrwerk) aus, das du einem/r SchülerIn vorlegst mit der Bitte, das Bild zu beschreiben. 2. Nimm das Gespräch auf Kassette/mit dem Handy auf. 3. Transkribiere alles, was gesagt wird. 4. Mach eine sog. Performanzanalyse von deiner Aufnahme, wo du Folgendes analysierst und beschreibst: Aussprache: Welche Laute beherrscht der Schüler/die Schülerin bzw. welche nicht? Wie ist die Intonation? Grammatik: Was beherrscht der Schüler/die Schülerin schon, was nicht? Gibt es ein Muster? Beachte sowohl die Morphologie als auch die Syntax. Wortschatz: dürftig, begrenzt oder variiert, abwechslungsreich? Was fehlt? Wie flüssig spricht der Schüler/die Schülerin? Wie informationsreich ist das Gesprochene, d.h. wie gelingt es diesem Schüler/dieser Schülerin, einen Inhalt zu vermitteln? 5. Wenn du diesen Schüler/diese Schülerin in deiner Klasse hättest, was würdest du ihm/ihr raten? Was soll er/sie in erster Linie verbessern? Was ist weniger wichtig? Ein Textdokument mit Transkription, Performanzanalyse und Ratschläge soll ins Portfolio gelegt werden. Arbete med kultur/interkulturell förståelse utifrån en lärobokstext 1. Under en lektion där du auskulterar ska du iaktta hur de kulturella eller interkulturella apsekterna i en lärobokstext utnyttjas. Är det det genomgående temat i lektionen? Ger läraren sakupplysningar? Uppmanas eleverna att bidra med sina egna erfarenheter? Får eleverna i uppgift att ta reda på mer fakta om något/någon? Görs explicita jämförelser mellan förhållanden i Sverige och ett tyskspråkigt land? Kommenteras vissa ords olika konnotationer i de två språken? Framställs det främmande som positivt eller negativt? Om klassen består av elever med olika etnisk bakgrund: görs jämföresler också med andra länder än Sverige? osv. 2. Efter lektionen ska du själv göra en analys av den lärobokstext som användes och utifrån denna analys diskutera den lektion du observerat. Vilken kulturell information innehåller texten i form av fakta eller underliggande värderingar? Hade läraren hittat en aspekt som du inte upptäcker så direkt? Missade läraren något? Hade man kunnat gestalta lektionen annorlunda för att starkare framhäva det kulturella/interkulturella? Även denna text ska skrivas på en någorlunda korrekt tyska.

5 Formular zur Unterrichtsbeobachtung Datum: Schulform: Klasse: Zahl der SchülerIinnen: ( weiblich + männlich) Lehrwerk: Zeit was? wie?

6 Formular zur Unterrichtsbeobachtung Datum: Schulform: Klasse: Zahl der SchülerIinnen: ( weiblich + männlich) Lehrwerk: Zeit was? wie?

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 /Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 - Eleven har kunskaper om MR & BR och visar de genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. - Eleven kan samtala

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

Nya språket lyfter! Innehåll

Nya språket lyfter! Innehåll Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag

Läs mer