Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330"

Transkript

1 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB

2

3 Svenska, Installatörshandbok - Tariff Kit SE Allmänt Detta tillbehör möjliggör separat matning av värmepumpens styrning så att eltillsats och kompressor kan blockeras i F1330. OBS! Programvara 1.40 eller senare krävs. Innehåll 1st 1st 1st 1st 1st Kopplingsplint till huvudnolla, märkt 5. Kopplingsplint, märkt 0. Kopplingsplint, märkt L. Brun kabel, 2,5 mm mm lång. Blå kabel, 1,5 mm mm lång. 3

4 SE Funktion För att blockera eltillsats och kompressor skall följande ingångar slutas: KPRAA, plint X4:1 och X4:2 på EBV-kortet KPRAB, plint J5:1 och J5:2 på Mätkortet TB, plint X1:6 och X1:7 på EBV-kortet +EBV-card Värmepumpen låser nu gradminutberäkningen samt hindrar motorskyddslarm under tiden ingångarna är slutna. +Measure card +EBV-card 4

5 SE Elinkoppling OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av Tariff Kit. Anslutning av tariffkit i värmepump 1. Montera de två nya kopplingsplintarna märkta 0 och L på terminal X9. De skall monteras direkt efter kopplingsplinten X9:N och i ordningen först kopplingsplint märkt 0 följt av den märkt L. 2. Flytta blå kabel märkt 035 från position X9:N till den nya kopplingsplinten märkt 0 (X9:0). 3. Ta bort den svarta kabeln märkt 004 från säkring F2:1 och Q1A:3. 4. Flytta brun kabel 001 från -QA1:1 till -F2:1. 5. Anslut den nya bruna 150 mm 2,5 mm 2 kabeln till den nya grå kopplingsplinten X9:L och säkring F1:1. 6. Montera den nya kopplingsplinten på terminal X13 efter position 4 med den nya positionen 5. Skyddet på sidan av kopplingsplinten med position 4 kan behövas tas bort. 7. Anslut den nya huvudnollan mellan X9:N och X13:5 med den nya blå 800 mm 1,5 mm 2 kabeln. 8. Flytta blåa kablar märkta 047 och 048 från -X13:4 till -X13:5. 9. Koppla in extern manöver 1x230V AC till plint -X9:L, -X9:0 samt PE. Q1B Q1A F2 F1 L3 L2 L1 N 0 L X X13 5

6 GB English, Installer manual - Tariff Kit General This accessory enables separate supply of heat pump control so that electrical addition and compressor can be blocked in F1330. NOTE Software 1.40 or later required. Contents 1x Terminal block to main neutral terminal, marked 5. 1x 1x 1x 1x Terminal block marked 0. Terminal block marked L. Brown cable, 2.5 mm mm long. Blue cable, 1.5 mm mm long. 6

7 GB Function To block the electrical addition and compressor the following inputs must be closed: KPRAA, terminal X4:1 and X4:2 on the EBV card KPRAB, terminal J5:1 and J5:2 on the Measurement card TB, terminal X1:6 and X1:7 on the EBV card +EBV-card The heat pump now locks the degree minute calculation and prevents the motor protection alarm whilst the inputs are closed. +Measure card +EBV-card 7

8 GB Electrical connection NOTE All electrical connections must be carried out by an authorised electrician. Electrical installation and wiring must be carried out in accordance with the stipulations in force. The heat pump must not be powered when installing Tariff Kit. Connection of tariff kit in heat pump 1. Install the two new terminal blocks marked 0 and L on terminal X9. They must be installed immediately after terminal block X9:N and in order with terminal block marked 0 first followed by the one marked L. 2. Transfer the blue cable marked 035 from terminal X9:N to the new terminal block marked 0 (X9:0). 3. Remove the black cable marked 004 from fuse F2:1 and Q1A:3. 4. Transfer the brown cable 001 from -QA1:1 to -F2:1. 5. Connect the new brown 150 mm 2.5 mm 2 cable to the new grey terminal block X9:L and fuse F1:1. 6. Install the new terminal block on terminal X13 after terminal 4 with the new terminal 5. The protection on the side of the terminal block with terminal 4 may need to be removed. 7. Connect the new main neutral terminal between X9:N and X13:5 with the new blue 800 mm 1.5 mm 2 cable. 8. Transfer the blue cables marked 047 and 048 from -X13:4 to -X13:5. 9. Connect external control 1x230V AC to terminal - X9:L, -X9:0 and PE. Q1B Q1A F2 F1 L3 L2 L1 N X9 0 L X13 8

9 Deutsch, Installateurhandbuch - Tariff Kit DE Allgemeines Dieses Zubehör ermöglicht eine separate Stromversorgung der Wärmepumpensteuerung, sodass elektrische Zusatzheizung und Verdichter in F1330 blockiert werden können. HINWEIS! Software 1.40 oder höher erforderlich. Inhalt 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. Anschlussklemme mit Hauptnullleiter, Kennzeichnung 5. Anschlussklemme, Kennzeichnung 0. Anschlussklemme, Kennzeichnung L. Braunes Kabel; Querschnitt 2,5 mm 2 ; Länge 150 mm. Blaues Kabel; Querschnitt 1,5 mm 2 ; Länge 800 mm. 9

10 DE Funktion Zum Blockieren von elektrischer Zusatzheizung und Verdichter müssen folgende Eingänge geschlossen werden: KPRAA, Anschlussklemme X4:1 und X4:2 an der EBV-Karte KPRAB, Anschlussklemme J5:1 und J5:2 an der Messkarte TB, Anschlussklemme X1:6 und X1:7 an der EBV- Karte Die Wärmepumpe sperrt jetzt die Gradminutenberechnung und deaktiviert den Motorschutzalarm, während die Eingänge geschlossen sind. +EBV-card +Measure card +EBV-card 10

11 DE Elektrischer Anschluss HINWEIS! Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem geprüften Elektriker ausgeführt werden. Bei der Elektroinstallation und beim Verlegen der Leitungen sind die geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Die Wärmepumpe darf bei der Installation von Tariff Kit nicht mit Spannung versorgt werden. Tarifsetanschluss in der Wärmepumpe 1. Montieren Sie die beiden zusätzlichen Anschlussklemmen mit der Kennzeichnung "0" und "L" auf der Hutschiene des Anschlussblocks "X9". Die Montage muss direkt nach Anschlussklemme X9:N und in dieser Reihenfolge vorgenommen werden: erst 0, dann L. 2. Setzen Sie das blaue Kabel 035 von Position X9:N zur neuen Anschlussklemme 0 (X9:0) um. 3. Entfernen Sie das schwarze Kabel 004 von Sicherung F2:1 und Q1A:3. 4. Setzen Sie dann das braune Kabel 001 von -QA1:1 kommend nach -F2:1 um. 5. Verbinden Sie das neue braune Kabel mit 150 mm Länge und 2,5 mm 2 Querschnitt mit der neuen grauen Anschlussklemme X9:L und Sicherung F1:1. 6. Montieren Sie die zusätzliche Anschlussklemme mit der Kennzeichnung "5" direkt neben Position "4" des Anschlussblocks"X13". Dabei ist dessen seitlicher Schutz ggf. zu entfernen. 7. Verbinden Sie den neuen Hauptnullleiter zwischen X9:N und X13:5 mit dem neuen blauen Kabel mit 800 mm Länge und 1,5 mm 2 Querschnitt. 8. Setzen Sie die beiden blauen Kabel 047 und 048 von -X13:4 zu -X13:5 um. 9. Verbinden Sie die externe Steuerung 1 x 230 V WS mit Anschlussklemme -X9:L, -X9:0 und PE. Q1B Q1A F2 F1 L3 L2 L1 N 0 L X X13 11

12 DE 12

13 DE 13

14 DE 14

15

16 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd Phone Telefax

DEH 40/DEH 41. Installatörshandbok. Installer manual. Installateurhandbuch IHB 1138-1 031047 LEK

DEH 40/DEH 41. Installatörshandbok. Installer manual. Installateurhandbuch IHB 1138-1 031047 LEK DEH 0/DEH SE Installatörshandbok EK GB Installer manual DE Installateurhandbuch IHB - 00 Svenska, Installatörshandbok - DEH 0/DEH SE Allmänt OBS! Denna symbol betyder fara för maskin eller människa. Innehåll

Läs mer

NIBE Uplink IHB 1239-2 231221

NIBE Uplink IHB 1239-2 231221 SE GB DE NIBE Uplink Installatörshandbok NIBE Uplink - Uppgradering för NIBE F1345 Installer manual NIBE Uplink - Upgrade kit for NIBE F1345 Installateurhandbuch NIBE Uplink - Nachrüstung für NIBE F1345

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG INSTRUKTIONSOK FÖR LPATRONR Instruction ook MONTAG- UN TRISANLITUNG 77 76 76 S 1 A A C C F G 4 Kopplingsschema för 77 och 76 vid inkoppling till manöverpanel 77 10 Rumstermostat 900 560 Säkring 1 A Comfortpanna

Läs mer

CONNECTING THINGS. Ontech GSM 9035. Deutch English Svenska. Quick Start Guide - 1 -

CONNECTING THINGS. Ontech GSM 9035. Deutch English Svenska. Quick Start Guide - 1 - Deutch English Svenska CONNECTING THINGS Ontech GSM 9035 Quick Start Guide - 1 - Figures SIM Fig. 1 Normally Open RJ11 Normally Closed RJ11 + B A - + B A - Sensor B Sensor A Sensor B Sensor A Fig. 2 Fig.

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Assa DAC430RC. Motorlåsstyrenhet Manual. Denna manual avser följande motorlås: Assa 810S, 811S, 8000S, 8001S, 8087S Abloy 8164-II, 8165-II, EL650-II

Assa DAC430RC. Motorlåsstyrenhet Manual. Denna manual avser följande motorlås: Assa 810S, 811S, 8000S, 8001S, 8087S Abloy 8164-II, 8165-II, EL650-II Assa DAC430RC Motorlåsstyrenhet Manual Denna manual avser följande motorlås: Assa 810S, 811S, 8000S, 8001S, 8087S Abloy 8164-II, 8165-II, EL650-II Manual in English? Please turn over 702147A_060715_SWE

Läs mer

Telemetriemodul zur Fernalarmierung, Überwachung und Steuerung. Telemetry module for remote alerting and control

Telemetriemodul zur Fernalarmierung, Überwachung und Steuerung. Telemetry module for remote alerting and control GSM-pro Telemetriemodul zur Fernalarmierung, Überwachung und Steuerung Telemetry module for remote alerting and control Telemetrimodul för fjärralarmering, övervakning och styrning Bedienungs- und Montageanleitung

Läs mer

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 0826-4 6114 SE GB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C MONTERINGSANVISNING Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125

Läs mer

MAJOR 4000 / 7000 (august 2012)

MAJOR 4000 / 7000 (august 2012) MAJOR 4000 / 7000 (august 2012) MONTAGEVEJLEDNING (ORIGINAL VERSION) INSTALLATION INSTRUCTIONS (TRANSLATED VERSION) MONTAGEANLEITUNG (ÜBERSETZTE AUSGABE) MONTERINGSANVISNING (ÖVERSATT DOKUMENTATION) STENHØJ

Läs mer

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK 60 40 80 20 100 0 120 SIT 0946-4 Servicedisplay 031391 Serviceinstruktion servicedisplay EVP 500 SE Serviceinstruktion servicedisplay GB SERVICE INSTRUCTION service display RE10 LEK Servic LEK LEK SERVICEINSTRUKTION

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

MESH RIDGE MESH RIDGE WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. cm 280. inch 110

MESH RIDGE MESH RIDGE WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. cm 280. inch 110 MESH RIDGE inch cm 59 150 50 inch 125 cm inch 110 Alla produktegenskaper och mått, däribland vikt och dimensioner, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på vår

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG EN SV Mifare Reader MF1040 & MF1050 HW version 1.6 or later Installation Note MF1040 MF1050 Siemens AG ENGLISH MF1040 & MF1050 Installation Description MF1040 and MF1050 is a compact Smartcard reader using

Läs mer

3. Turbopumpens lager =k? sm6rj as med

3. Turbopumpens lager =k? sm6rj as med 4 PROVKORNING 1. Se tiii att arbetsbrytaren dr franslagen och 16st. 2. Kontrollera att pumpen kan startas utan oliigenhet och att aila uttag i systemet tir stdngda. 3. Anslut en manometer kallibrerad till

Läs mer

MANUAL SAFETRON 5000 S. 2-4 S. 5-7 P. 8-10

MANUAL SAFETRON 5000 S. 2-4 S. 5-7 P. 8-10 MANUAL SAFETRON 000 SE EN S. - S. -7 P. - 0 0 0 0 07 SE. KOPPLINGSPLINT -. Dagblockering Vid potentialfri slutning mellan plint och (jord) öppnar låset vid första öppningsimpulsen på plint 0 och eller

Läs mer

Refrigerator Kühlgerät Køleskab Kylskåp Kjøleskap SSM 1540. Bedienungsanleitung

Refrigerator Kühlgerät Køleskab Kylskåp Kjøleskap SSM 1540. Bedienungsanleitung Refrigerator Kühlgerät Køleskab Kylskåp Kjøleskap SSM 1540 D Bedienungsanleitung GB Index 01-08 Safety first/1 Electrical requirements/2 Transportation instructions/2 Installation instructions/2-3 Getting

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FAN COIL VENTILO-CONVECTEURS GEBLÄSEKONVEKTOREN. Omnia UL Omnia UL-C IHLLS 0212 68872.04

FLÄKTKONVEKTOR FAN COIL VENTILO-CONVECTEURS GEBLÄSEKONVEKTOREN. Omnia UL Omnia UL-C IHLLS 0212 68872.04 FLÄKTKONVEKTOR FAN COIL VENTILO-CONVECTEURS GEBLÄSEKONVEKTOREN Omnia UL Omnia UL-C IHLLS 0212 68872.04 AERMEC S.p.A. I-37040 Bevilacqua (VR) Italia Via Roma, 44 Tel. (+39) 0442 633111 Telefax (+39) 0442

Läs mer

English. Svenska. Driver for Generic PROFIBUS DP. Manual MA00622 2002-02

English. Svenska. Driver for Generic PROFIBUS DP. Manual MA00622 2002-02 English Svenska Driver for Generic PROFIBUS DP Manual MA00622 2002-02 Contents Contents 1 Introduction... 3 2 Install and update driver... 4 2.1 Installation of driver using Internet...4 2.2 Installation

Läs mer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

TAC Xenta 911. Ethernet Communication Device Ø 4 10,1

TAC Xenta 911. Ethernet Communication Device Ø 4 10,1 Ø 4 TAC Xenta 911 Ethernet Communication Device 0FL-3956-001 Installationsanvisning Installation instruction 24 V AC (19-40 V DC) } ~ 0 G G0 C1 C2 1 2 3 4 (Anv. ej Not used) 90 2 3 4 5 6 7 8 10 110 48

Läs mer

Merlin Gerin Vigirex RMH

Merlin Gerin Vigirex RMH ågspänningsapparater ow voltage switchgear Merlin Gerin Vigirex Centraliserad jordfelsövervakning Earth leakage monitor Driftkontinuitet är ett grundläggande krav i industriella såväl som kommersiella

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

På resa genom Halland, ett landskap som lockar med äventyr, smakupplevelser och fantastisk natur är ni välkomna till Marias Camping i Mellbystrand.

På resa genom Halland, ett landskap som lockar med äventyr, smakupplevelser och fantastisk natur är ni välkomna till Marias Camping i Mellbystrand. På resa genom Halland, ett landskap som lockar med äventyr, smakupplevelser och fantastisk natur är ni välkomna till Marias Camping i Mellbystrand. Mellbystrand 1 Hej och Välkomna till Marias Camping Mellbystrand

Läs mer

Monteringsanvisning Isotherm SP Installation instruction Isotherm SP Istruzioni per l installazione Isotherm SP Instructions pour l installation

Monteringsanvisning Isotherm SP Installation instruction Isotherm SP Istruzioni per l installazione Isotherm SP Instructions pour l installation Monteringsanvisning Isotherm SP Installation instruction Isotherm SP Istruzioni per l installazione Isotherm SP Instructions pour l installation Isotherm SP Montageanleitung Isotherm SP Isotherm SP Isotherm

Läs mer

CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1

CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1 AI3 Frnlufttemperatur! AI4 Avlufttemperatur AI5 Utetemperatur AI6 Tillufttemperatur AI7 Rumstemperatur AI8 Frysvaktsgivare CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1 Corrigo C20-LON är en regulator för

Läs mer

Montage-, drift- och skötselanvisning Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung

Montage-, drift- och skötselanvisning Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung Montage-, drift- och skötselanvisning Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung CE-1350PB CE-1500PB INNEHÅLL PLACERING sid. 2 MONTERING sid. 2 ANSLUTNING AV RÖRSYSTEM sid. 3 ANSLUTNING AV STYRKABEL

Läs mer

VX3/VXX3 Kylmedelkylare / Dry Cooler ANVÄNDARMANUAL USER S GUIDE

VX3/VXX3 Kylmedelkylare / Dry Cooler ANVÄNDARMANUAL USER S GUIDE VX/VXX Kylmedelkylare / Dry Cooler ANVÄNDARMANUAL USER S GUIDE Innehållsförteckning Table of Contents Kapitel Sida Chapter Page 1. Allmänt. Personsäkerhet 4. Mottagning och förvaring 4 4. Teknisk beskrivning

Läs mer