Kommunfullmäktige Vaxholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Vaxholm"

Transkript

1 (412) Agneta Wessberg, 70,, (1050) Anders Flodin, 52,, (1132) Anna Hansson, 49, VD Niana friskvård /Hälsostrateg, Från, jobbar som Vd och arbetar med friskvårds och hälsofrågor. Arbetar för att hjälpa och motivera människor inom näringslivet, skola och äldreomsorg att leva ett långsiktigt och friskt liv. Mitt mål är att genom proaktiva insatser skapa ett hälsosamt, genom starkt engagemang, långsiktiga och hållbara strategier. Alla insatser ska utföras med rätt kompetens och hög kvalitet. Jag har 25 års yrkeserfarenhet i friskvårds- och hälsobranschen. Vill bidra till mer fysisk aktivitet för våra barn och äldre. Hjälpa unga kvinnor till en god hälsa. Jag är en flexibel, resultatorienterad,har problemlösande inställning. Har genomgått omfattande utbildningar inom hälsa, träning i ledarskap. Jag har goda kunskaper i coachning, föreläsningar, kommunikation i hälsa samt uppföljning och statistik. Sitter som ordinarie ledamot i Näringslivsberedningen, ersättare i Barn och Ungdomsnämnden samt ersättare i Kommunfullmäktige i. Ta rätt beslut Rösta på ett friskt! (813) Annicka Hörnsten Blommé, 60, Egen företagare, Min grundutbildning är teknolog från KTH som jag sedan byggt på med en hel del annan utbildning inom t.ex. beteendevetenskap, kognitiv beteendeterapi, sorg & krishantering, coach utbildningar, ledarskapsutbildningar etc. Jag har avslutat en lång anställning på TeliaSonera för att jobba i mitt eget företag som coach för arbetssökande personer samt för att stödja människor i sorg & kris. Har ett stort engagemang för medmänniskor då jag vet att nyckeln till ett bra liv går genom att varje individ får rätt förutsättningar för att ta ansvar för sin försörjning/liv, därför valde jag att lämna tekniken och satsa på mänskligheten i mitt eget företag. Jag bor i sedan länge med min familj och vi ägnar stor del av fritiden tillsammans i vårt fritidshus i skärgården. I den politiska sociala verksamhet som jag är ordförande för sedan 2007, jobbas det med flera stora utvecklingsarbeten för att skapa meningsfull tillvaro? alla skall kunna ta ansvar för sitt eget liv i kommunen. (1918) Bo Carlsson, 69, Civilekonom, Jag var år 1968 ordförande i det dåvarande Högerns Ungdomsdistrikt i Stockholms stad. Året därpå anställdes jag vid Högerpartiets riksorganisation som politisk assistent åt Yngve Holmberg. Jag fortsatte sedan som politisk sekreterare under Gösta Bohman med ansvar för bl.a. Moderata Samlingspartiets partimotioner om ekonomisk politik, skattepolitik och energipolitik. Under de två regeringarna Fälldin var jag knuten till det s.k. samordningskansliet och fungerade också som talskrivare åt Gösta Bohman. Från 1982 fram till bildandet av Svenskt Näringsliv var jag verksam som s.k. SAF-ekonom med uppgift bl.a. att bekämpa löntagarfonderna. På Google, under "Bo E Carlsson", finner man ett antal artiklar och skrifter av min penna. Jag flyttade från Norrtälje till i år där jag har barn och barnbarn. Jag känner att jag nu gärna återupptar min politiska aktvitet bl.a. för att efter bästa förmåga medverka till att de får en så bra tillvaro som möjligt i en bra kommun. K29 1(6)

2 (181) Christian Söderman, 41, jurist, Hej, Christian Söderman heter jag, 41 år,. Jag kandiderar för att få en plats i s Fullmäktige efter valet Om du kryssar mig kommer jag att: -Sträva efter att det fortfarande skall kännas tryggt att bo och vistas i. -verka för att skall utvecklas på så sätt att kommunens särart, miljö och karaktär inte går förlorad, samtidigt som vi bibehåller och förbättrar kommunens kärnvärden såsom, skola och omsorg. - näringslivet/turismnäringen i kommunen växer och får stöd till det. -jobba för att delar av Lägret blir en stadspark -sträva att bussarna utgår från Västerhamnsplan för att på så sätt få mer yta/park på Söderhamnsplan. (1940) Dan Pierre, 55, lärare, (649) Elaine Nord Larsson, 65,, Bor sedan 1991 i ett vackert 20-talshus på Rindö tillsammans med make och hund. Under nuvarande mandatperiod representerar jag moderaterna som ledamot i styrelsen, stadsbyggnadsnämnden samt kommunfullmäktige. Jag vill arbeta för att sätta individen, dennes förmåga och behov i centrum. Valfrihet och eget ansvar är viktiga ledord för mig. Som sbo vill jag arbeta för att stadens särart som skärgårdsstad bevaras, men också för att utvecklas till att vara en levande stad året runt. En annan viktig fråga för mig är utvecklingen av våra tvärkommunikationer, såväl på land som till sjöss, blir en prioriterad fråga. Vidare ser jag det som en viktig uppgift att arbeta föratt Oskars-Fredriksborg ut- vecklas till en ort med både företag och bostäder i samklang med bevarandet av den historiska och kulturella miljön på Rindö. Kontakta mig för frågor och åsikter: (1261) Eleonore Jansson, 44, Socionom, (2703) Emma García Hejninger, 19,, Mitt namn är Emma García Hejninger och jag är 19 år gammal. Jag är född i Spanien och bodde där de förstå 7 åren i mitt liv, därefter flyttade jag till Sverige tillsammans med min lillebror och min mamma, som ville flytta tillbaka till Sverige för att jag och min bror skulle kunna ta del utav den utbildning som Sverige erbjuder alla barn. K29 2(6)

3 (320) Gunilla Harvig, 71, Fil kand, Varför vill jag vara politiker i Skärgårdens huvudstad? jag vill vara med och utveckla livsförhoppningarna för stadens invånare på olika sätt beroende på deras olika behov. på deras oroliga funderingar om dagis ger deras barn den stimulering de förväntar sig eller om de skall flytta, vill jag svara genom att vara med och höja kvalitén.på samma sätt vill jag vara med och höja och förbättra skolornas lärandemiljö och förbättra elevernas bildning och kunskaper så att de ej behöver söka sig till skolor i andra kommuner.för de äldre invånarna vill jag skapa en miljö som möjliggör egna val av service, kultur och nöjen.det skall vara kul att bli äldre i.kvinnorna i vill jag stimulera till att vara med i Moderaterna och påverka sin situation och därigenom förändra bilden av ett parti med farbröder som bara tänker på pengar,totalt ointresserade av kultur. Min utbildning och mina arbetslivserfarenheter som handlat om att hjälpa människor att välja, frihet och ansvar. (2412) Hanna Backström, 32, Politiskt sakkunnig, Jag har alltid tyckt om att debattera politik. När jag hade tagit min civilekonomexamen på Handelshögskolan i Stockholm föll det sig naturligt att söka jobb inom politik och kommunikation. Efter drygt fem år som politiskt sakkunnig för (M) på Statsrådsberedningen och Finansdepartementet vill jag gärna ta med mig mina erfarenheter till kommunpolitiken. är en spännande och dynamisk kommun och jag ser fram emot att engagera mig, särskilt i frågor som jag brinner för. Som nybliven småbarnsförälder vill jag vara med och påverka framtidens barnomsorg och skola. Vi föräldrar ska kunna känna oss trygga med att våra barn får bästa möjliga start i livet och en gedigen utbildning under grundskolan. Jag tycker om att söka människors förtroende och det skulle vara mycket givande att få möjlighet att företräda sborna i kommunfullmäktige. (2394) Hans Håkansson, 66, VD, (2692) Hans w Berglund, 63, Pensionär, Jag har bott och verkat på Resarö i nästan hela mitt liv och har en bred och djup förankring i Resarös föreningsliv. Under min yrkesverksamma period fram till våren 2013 har jag arbetat inom många delar av det svenska arbetslivet. En stor del av min sista anställning var att arbeta med förtroendevalda och att lobba för det svenska fritidsbåtslivet. I staden har jag under föregående mandatperiod varit fullmäktiges ordförande. Under innevarande mandatperiod är jag stadens representant i Skärgårdstiftelsen och i Regionala skärgårdsrådet. Mitt största intresse har jag för turism och näringlivsfrågor samt bygg- och planfrågor. (2174) Herman Donner, 25,, Fastighetsekonom och Doktorand på KTH. Boende på Tynningö. Som ledamot av kommunalfullmäktige i vill jag verka för ett större fokus på s öar och de behov som uppstår för de boende. Detta med utgångspunkt i en moderat värdegrund. K29 3(6)

4 (245) Ingemar Visteus, 73, jur.kand. civilekonom, direktör, Ingemar Visteus 73 år Jur.kand och Civilekonom samt direktör (2006) Karin Enström, 47, Försvarsminister, Att få vara med och göra till en ännu bättre plats att leva, bo och arbeta i är en förmån och en utmaning. Valfrihet och trygghet är viktigt för att människor ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Som riksdagsledamot och nu som försvarsminister har jag drivit på utvecklingen av vår försvars-och säkerhetspolitik för ett starkt och modernt försvar. Jag bor i villa på Vaxön med man och tre barn. (731) Kenth Öhman, 63, Lärare, Namn: Kenth Öhman Bor: Rindö, Ålder: 63 år Familj: Gift sedan Tre vuxna barn, fyra barnbarn. Bakgrund: Född och uppväxt i Enköping. Kom till Nacka 1973, lämnade Stockholm 1977 för Västerås. Återvände till Stockholm och år 2000 Yrke : Arbetar som naturkunskapslärare på Hahrska gymnasiet sedan 1985 Intressen: Familjen och barnbarnen. Segling, friluftsliv, fiske och vinteridrott, både utförsåkning och längdåkning. Även en långfärdstur på skridsko när tillfälle ges. Viktiga frågor för mig under kommande mandatperiod: Möjliggöra för fler att omvandla sina fritidshus till permanentboende i. Verka för att s skolor även i fortsättningen skall hålla hög kvalitet, behålla sin plats bland de högst rankade skolorna i Sverige. Verka för att Campus blir ett kulturens och idrottens Mecka för sbor, ung som gammal. Skapa en god grund till ett aktivt föreningsliv och aktivt utövande av idrott och friluftsliv. (746) Lars Lindgren, 63, Kommunstyrelsens ordförande, (381) Lars Wessberg, 70,, K29 4(6)

5 (842) Liliana Lindgren, 59,, (2173) Malin Kyllenbeck, 24, Marknadsekonom, Har bott i i drygt ett och ett halvt år och uppskattar verkligen denna levande skärgårdskommun! Jag har referenser inom min tidigare kommun Vallentuna i Moderaterna. Jag vill verka för att skall vara en blomstrande kommun när det gäller såväl vård, omsorg och skola som näringslivs- och infrastrukur. Det är viktigt att hela tiden ligga i framkant inom dessa områden så att kommunens invånare inte känner sig tvungna att se sig om efter andra geografiska alternativ. De bästa alternativen skall finnas att hitta på hemmaplan! Jag vill också verka för att kommunen skall vara ett stöd och inte ett hinder när man bor här - vill förändra sitt hus, etablera företag eller utveckla fritidsintressen. Vidare tycker jag att det är viktigt att fortsätta utvecklingen och framstegen vad gäller skärgårdstrafiken; från "skärgårdens huvudstad" skall det vara en självklarhet att man snabbt och enkelt kan förflytta sig med båttrafik. (1823) Mats Olofsson, 56,, (1567) Patrik Håkansson, 29, Lärare, (1369) Peter Lindqvist, 40,, K29 5(6)

6 (230) Rickard Gille, 60, Civilekonom, Jag är fast boende på Rindö sedan 1990 men har bott i i perioder även under 70/80-talet i samband med militära tjänstgöringar i Marinen. Jag har en ekonom- och en reservofficersutbildning. Mitt jobb har länge handlat om organisations- och ledningsfrågor, både som rådgivare och som personalansvarig i några större internationella organisationer. Jag har alltid haft ett starkt intresse för samhällsutveckling. I gymnasiet var jag elevrådsordförande och här i har jag varit ordförande i Föreningen Rindöborna i sju år fram till det att jag gick med i Moderaterna förra sommaren. Då blev jag även invald som ersättare i KS och KS/PLU. Min ambition som politiker är att medverka till en sund utveckling för. Vi ska växa på ett klokt sätt och bli mer effektiva och moderna utan att tappar sin själ. har unika förutsättningar med sitt läge i gränszonen mellan fastland och skärgård. Dom förutsättningarna tror jag mig förstå och vill använda till vår fördel. (609) Svante Nordell, 66,, (2693) Synnöve Visteus, 70, revisorsassistent, (1072) Ulla Fernqvist Lind, 51,, (2048) Viktor Pierre, 24, Viktor Pierre, En hemvändande student från Lund som vill vara med och utveckla sin hemkommun. är en fantastisk kommun på många sätt och vis men likt många andra kommuner står inför en rad utmaningar. Under senare tid har kommunens ungdomar valt att välja sin skolgång utanför kommunen. Frihet att välja själv är givetvis positivt och har stora möjligheter att öka sin attraktionskraft igen. Detta i form av Campus och möjligheterna det för med sig. Jag kommer även arbeta för att fortsätter arbeta med sitt folkhälsoarbete i form av att utveckla Campus. Även kunna bidra till att snäringsliv attraktionskraft ökar. Detta skulle göras med exempelvis ett fokus på en marininriktning. K29 6(6)

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla!

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Västervik Tillsammans Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Framtiden bygger på tolerans, viljan att förbättra och framför allt att vi gör det tillsammans Vår kommun är en av de

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010)

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Att börja plugga som vuxen kan verka både främmande och svårt. Men det kan bli din bästa investering någonsin. När Birgitta Lindström

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer