BLADET VD N HAR ORDET. Hyresgästenkät. Bokortet Kunden i folus. Radonmätningar. från Köpings Bostads AB December Trevlig läsning!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLADET VD N HAR ORDET. Hyresgästenkät. Bokortet 2011. Kunden i folus. Radonmätningar. från Köpings Bostads AB December 2010. Trevlig läsning!"

Transkript

1 B Information BLADET från Köpings Bostads AB December 2010 VD N HAR ORDET Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss genom att besvara kundenkäten som skickades ut i våras! Enkäten ger oss svar på vad vi ska satsa på inför framtiden, både vad gäller de hårda frågorna kring lägenheten, fastigheten och utemiljön, men också på vad vi kan förbättra vad gäller trygghet, återkoppling och kundbemötande. Svaren i enkäten ligger också till grund för vårt förändringsarbete vad gäller arbetssätt och på vilket sätt vi återkopplar till våra kunder. Vi har under året som gått lagt ner stor möda på att se över organisation och arbetssätt inom vår koncern. Tillsammans har nästan 50 medarbetare suttit i olika arbetsgrupper för att arbeta fram förslag till nytt arbetssätt. Vi kommer att ha en väg in till oss i ett nytt kundcenter, som kommer att hantera alla frågor. Kundcenter kommer att finnas på Sveavägen 18, där huvudkontoret ligger. Denna förändring innebär att vi lägger ner våra områdeskontor i dess nuvarande form. För att möta kraven från Kolsvakunderna kommer dock områdeskontoret där att finnas kvar. Vi inför också central felanmälan med generösa öppettider. Nytt i den nya organisationen blir också att vi utser kundvärdar som kommer att ansvara för olika geografiska områden. Dessa områden kommer att innehålla både hyreshus och lokaler, t ex skolor och andra förvaltningslokaler. Kundvärden blir vår förlängda arm ut mot de kunder som bor hos oss, eller bedriver verksamhet i våra lokaler. Vi ser även detta som en väg in, en ansvarig kundvärd per område. Precis som tidigare kommer vi att ha fastighetsskötare, reparatörer, målare och andra specialister som arbetar på uppdrag av kundvärdarna. Vi beskriver detta även inne i tidningen. Den nya lagstiftningen, den s.k Allvill-lagen som gäller för allmännyttiga bostadsföretag träder i kraft vid årsskiftet. Lagen innebär i korthet att det inte skall finnas någon skillnad mellan kommunägda bostadsföretag och privatägda bostadsföretag. Nytt efter årsskiftet blir också att inte bara våra hyror är bruksvärdesledande, alla hyror som förhandlats kollektivt kan användas som jämförelseobjekt. I den nya lagen skrivs också fast att hyresgästerna skall ha inflytande i bolaget. Inom KBAB har vi ju sedan några år arbetat mer strukturerat med boinflytande som är en del av det inflytande hyresgästerna ska ha i bolaget. Vi arbetar nu för högtryck i bolagen för att ta fram en budget, och i förlängningen en hyreskalkyl inför år Vi ser redan nu att det finns ett höjningsbehov inför 2011, då taxeökningar och allmän kostnadsuppräkning gör att hyran måste höjas. Vi kommer att göra allt vad vi kan för att hålla hyreshöjningarna på en rimlig nivå. Trevlig läsning! Fredrik Millertson VD Hyresgästenkät Bokortet 2011 Lite utav innehållet... Kunden i folus >> >> >> Radonmätningar >>

2 Kommentar: Lägenhetens temperatur/värmekomfort: sommarhalvåret? vinterhalvåret? 1. (t.ex. har du bott 2,5 år kryssar du i rutan 1-2 år) Mindre än 1 år 3-5 år år år 1-2 år 6-9 år år 31 år eller längre 2. : I din lägenhet? I trappuppgången? I kvarteret/bostadsområdet? HYRESGÄSTENKÄT Mycket Ganska Inte så Dåligt Har inte tagit Inte bra bra bra ställning aktuellt Med Köpings Bostads AB som hyresvärd? 3. Lägenhetens planlösning/möblerbarhet? Lägenhetens utrustning? Lägenhetens underhåll? Mycket Ganska Inte så Dåligt Har inte tagit Inte bra bra bra ställning aktuellt Luftkvaliteten/ventilationen i lägenheten? Ljudmiljön/ljudisoleringen? y Ljusmiljön/tillgången på dagsljus? Säkerheten mot inbrott i lägenheten? Entréns utformning? Underhållet av trapphuset? Städningen av trapphuset? Den personliga tryggheten i trapphuset? Tillsynen/städningen av källare/motsv? Förrådens säkerhet mot inbrott? Den personliga tryggheten i källare/motsv? Tillgången till parkeringsplatser? Kommentar: På uppdrag av Köpings Bostads AB 2010 AktivBo y Vårt främsta mål är att ha nöjda hyresgäster. En viktig del i att uppnå detta mål är att med jämna mellanrum ställa frågor till våra hyresgäster för att få reda på vad som fungerar bra och mindre bra. Enkätsvaren ger oss en tydlig vägledning av vilka frågor vi bör arbeta med framöver. I slutet av maj började vi dela ut hyresgästenkäten till alla våra hyresgäster. Vi har haft hjälp med frågorna och insamlingen av svaren av AktivBo. Fördelen att använda en extern samarbetspartner är att vi kan garantera alla anonymitet när man svarar. Från KBAB kan vi se svaren ner till trapphus om det är fler än 5 stycken som har svarat i trapphuset. Ytterligare en fördel med att leja in en samarbetspartner som AktivBo är att detta företag hjälper fler bostadsföretag med liknande enkäter. Våra svar kan jämföras med svar från andra bostadsföretag som sammanlagt har lägenheter. Väger man ihop frågorna kring bemötande, öppettider, telefontider och få åtgärder vidtagna med anledning av klagomål ligger vi nästan exakt som övriga bostadsföretag gör. Vi ligger något lägre än övriga på att informera om vad som planeras i området och vad som händer i fastigheten. På frågorna som rör trygghet, t ex säkerhet vid inbrott i fastigheten, kontakten med grannarna, att inte bli störd ligger vi också väl till jämfört med övriga hyresvärdar. Vi har väldigt låga siffror på förrådens säkerhet mot inbrott, där vi, tillsammans med er hyresgäster, måste hitta bra sätt att säkra våra vindsoch källarförråd mot inbrott. Inom avsnittet rent och snyggt ligger vi bra till jämfört med andra. Sophantering och möjligheter till källsortering värderas högt av många, likaså städning av gårdar. Vi kan bli bättre på att städa våra tvättstugor. Med ledning av dessa svar, ser vi nu över vår organisation i syfte att med egen personal städa tvättstugorna med jämna intervall. Tidigare har ju städningen helt legat på hyresgästen som nyttjat tvättstugan. Vi måste bli bättre på att tala om när ett fel kommer att åtgärdas. Vi har fått dåliga betyg på detta och håller just nu på att se över hur vi ska kunna åtgärda detta på bästa sätt. Sammanlagt skickade vi ut 2416 enkäter och vi har fått 1387 svar, vilket motsvarar ca 60% svarsfrekvens. Enkäten var i två delar, dels mer mjuka frågor kring service, dels rena produktfrågor, dvs hur man trivs i sin lägenhet, allmänna utrymmen och utemiljön. Går man in på det som gäller lägenheten, visar svaren att de allra flesta trivs väldigt bra i sin lägenhet. Precis som vid tidigare enkäter upplever många problem med ljudisolering mellan lägenheterna, något som är väldigt svårt att åtgärda i gamla hus. Ser man till svaren på vad man tycker om våra allmänna utrymmen, upplever många att det är svårt att få tvätten torr i tid. Vi har fått in många synpunkter på torktumlare, vilket vi kommer att ta hänsyn till inför budgetarbetet Utemiljön upplever de flesta som riktigt bra, men det saknas tillgång till bänkar och bord på många områden. Detta är också något vi måste ta hänsyn till inför budgetarbetet Vi vill än en gång rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att svara på enkäten. Vi kommer att återkoppla på trapphusnivå under våren med de åtgärder som vidtas med tanke på de svar vi har fått in. 2 BoBladet December 2010

3 BOKORTSERBJUDANDEN GLADA HYRSLÄP Glada Hyrsläp, som finns invid Däckgubben vid Folkets Park, erbjuder 40 kr i rabatt vid dygnshyra vid något av släpen. Visa giltigt BoKort för att ta del av erbjudandet. KÖPINGS HOCKEY KÖPINGS RIDKLUBB Visa giltigt BoKort och få 20% rabatt på privatlektion hos Köpings Ridklubb! Ordinarie priser: 1 elev 400 kr/person, 2-3 elever 250 kr/person, fler 175 kr/person och ridskolehäst. Lektion med privathäst ordnas efter överenskommelse med ridlärare. Privatlektioner bokas via telefon Lycka till och sitt säkert i sadeln! KIS BANDY Vid uppvisande av giltigt BoKort erhåller KBABs hyresgäster 50% rabatt på entrépriset för samtliga av A-lagets hemmamatcher. Vid uppvisande av giltigt BoKort går KBABs hyresgäster in för halva priset på Köping Hockey A-lags alla hemmamatcher. Gäller division 2 och 3. Kaffe ingår. BOKORTET 2011 Bokortet delas ut en gång per år till alla våra hyresgäster. Tanken med Bokortet är att det skall kunna nyttjas för att kunna ta del av erbjudanden som erbjuds. Aktuella Bokortserbjudanden finns alltid uppdaterade på vår hemsida December 2010 BoBladet 3

4 NYGÅRDSDAGEN OCH INVIGNING AV SPONTANIDROTTS- ANLÄGGNINGEN SAMARBETE FÖR ÖKAD TRYGGHET Vi har inlett ett samarbete med Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF för att öka tryggheten för dig som hyresgäst. SSF är en oberoende ideell förening som arbetat brottsförebyggande i 75 år och har under den tiden byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. Genom att man märker sina värdesaker ökar polisens möjligheter att identifiera påträffat stöldgods och återlämna detta till sin ägare. Vi har köpt en märkbox, som du som hyresgäst kan låna kostnadsfritt av oss. Det finns olika verktyg i märkboxen, både för osynlig och synlig märkning. Kontakta oss på telefon och kolla att boxen finns inne. Boxen finns på vårt huvudkontor på Sveavägen 18. Den 12:e juni avlöpte Nygårdsdagen och den efterlängtade Spontanidrottsanläggningen blev invigd. Det var mycket planerande och städande och fixande för att göra det möjligt. Inför Nygårdsdagen var det många föreningar som pratade sig samman om dansuppvisning, modeuppvisning, grillbord för hamburgare och kebab, kiosk med smågodis, ansiktsmålning, hoppborg för barnen, lekfarbror, musikanläggning, lotterier mm. Denna dag blev otroligt lyckad med många deltagare. Vår styrelseordförande Elizabeth Salomonsson började med att inviga Spontanidrottsanläggningen och sedan klippte hon bandet och sparkade ut första bollen till spel. Flera ungdomar fanns på plats och hade delat upp sig i två lag och startade en match omgående och sen bara fortsatte det. Några stopp i spelet blev det dock ändå när det var dansuppvisning, modevisning från damerna som har gått sykurs på området och när det var lek för barnen. Utanför spontanidrottsanläggningen var det full fart på försäljningen av mat, godis och lotter. Även Pingisklubben var på plats med sina proffs och spelade med de som ville på det fina pingisbordet som finns där. Genom vårt samarbete erbjuds du som hyresgäst hos KBAB en gratis nyckelbricka i ett år, värde 75 kr. Tips inför julen Tala inte om på telefonsvarare eller på sociala medier att du är bortrest. Fördragna persienner och undanställda blommor skvallrar om att ingen är hemma. Koppla gärna lampor till timer så att lägenheten ser bebodd ut. Varje nyckelbricka har ett unikt nummer som registreras tillsammans med dina personuppgifter. Upphittaren lämnar in nycklarna på valfri polisstation och får hittelön, eller lägger nycklarna i närmaste postlåda. Nycklarna levereras sedan till SSF. Polisen eller SSF kontaktar dig sedan omedelbart så att du får tillbaka dina nycklar. Alla personuppgifter hanteras naturligtvis med full sekretess. BESTÄLLNING Namn: Personnr: (10 siffror, obligatorisk uppgift) Adress: Postnr: Ort: Telefonnr, även riktnr Bostad: Arbete: Mobil: E-post: Kryssa i ett alternativ: Ja, tack, jag beställer 1 Nyckelbricka gratis i ett år (ord. pris 75 kr) Ja tack, jag beställer 6 Nyckelbrickor för 170 kr i ett år (ord. pris 245 kr) (Är du under 18 år vill vi att målsman står som beställare). Lägg talongen i ett kuvert och skicka till: SSF, Frisvar, Stockholm. Portot är betalt. MK XX 2010 Beställningstalong 210x87.indd :36:24 4 BoBladet December 2010

5 NYHETER KÖPINGSMÄSSAN FÖRSTA PRIS SOM BÄSTA MONTER I slutet av augusti genomfördes Köpingsmässan. Precis som vanligt erbjöd mässan ett stort utbud och mängder av besökare letade sig ner till Ullvihallen. Köpings Bostads AB och Köpings Kabel-TV AB deltog. Temat för året var hem, i KBAB s monter fanns ett matrum och i KTV s monter ett vardagsrum. Glädjande nog vann KTV s monter det hedrande förstapriset som bästa monter! FÖRFRÅGAN FRÅN SKATTEVERKET Någon gång under perioden september 2010 och mars 2011 kommer Skattemyndigheten att gå ut med brev till alla som bor i lägenhet. Brevet innehåller en fråga om vilket nummer lägenheten har. Det nummer som skattemyndigheten frågar efter består av fyra siffror och framgår av namntavlan som finns i trapphuset. HYRESFÖRHANDLINGAR PÅKALLADE Vi har till hyresgästföreningen påkallat om förhandling rörande hyror Anledningen till detta är flera, bl.a har kommunen aviserat om taxehöjningar på fjärrvärme och vatten. Vi har också räknat med att underhålla våra fastigheter på en rimlig nivå. Den nya lagstiftningen som träder i kraft vid årsskiftet kommer också att medverka till att våra kostnader, framför allt kapitalkostnaderna kommer att öka. Vi återkommer med mer information så snart förhandlingsarbetet påbörjats ordentligt och kalkylen är klar. KONTORET PÅ VÄST Som många observerat har områdeskontor Väst flyttat från Nibblesbackevägen 13 till Nibblesbackevägen 9, det gula huset med paraboler på taket. Anledningen till flytten är att de gamla lokalerna var för små och vi vill få plats med utrymmen till all personal som arbetar på området. Som vi informerar om på sidan 7 kommer detta kontor i fortsättningen enbart att fungera som personalutrymmen och för bokade besök efter organisationsförändringen. December 2010 BoBladet 5

6 ÖVRIGT UNDERHÅLLSARBETE DYBECKSGATAN STAMRENOVERING OCH UTBYTE AV FÖNSTER Vi har från i våras genomfört en stor ombyggnation på Dybecksgatan 2 och 4. Stammarna var i bedrövligt skick, många badrum likaså och fönstren hade gjort sitt. Arbetet påbörjades redan under våren och har sedan pågått under hela hösten, allt beräknas vara klart innan jul. Åtgärderna, som blev mer omfattande än vad vi räknade med från början, har inneburit en stor påverkan för våra hyresgäster. Vi kommer tillbaka och berättar mer kring projektet i ett senare Boblad och visar lite bilder före och efter ombyggnationen. I enlighet med vår överenskommelse i samband med årets hyresförhandlingar har ett stort underhållsprogram sjösatts under det gångna året. Vi har lagt om tak på Virgatan 5 och 7, Kihlmansgatan 3 och 5 och på Sveavägen 19, samt bytt tak och tvättat fasaden på Mariebergsgatan 8. Fasadtvätt är också gjord på Torsgatan. Vi har under året som gått också renoverat ett stort antal balkonger, t ex på Furuvägen 4, 8 och 10. Även i Munktorp, på Mejerivägen 4, har vi renoverat balkonger samt lagt nytt tak. En riktig översyn av utemiljön vid Karlsdalstorg, Bergslagsvägen/Torggatan har genomförts. Köpingsleran har gjort att marken framför husen sjunkit och för att öka tillgängligheten har vi höjt marken invid fastigheten. Den stora asfaltsplanen inne på gården är ersatt med gräsmatta och en liten uteplats. För att spara energi har belysningen bytts ut på Furuvägen 2, 6 och 10. Tidigare var det belysning som lyste hela dygnet, nu finns nödbelysning via Ledlampor samt närvarostyrd belysning, något som spar energi och pengar. Målning av trapphus har skett inom bl. a Nygård, och fasaden på Kvarngatan 7 har nu äntligen ny färg. Den gångna vintern har gjort att extra underhållsåtgärder har krävts på putsade fasader, snöskottningen på tak som genomfördes med anledning av stora snömassor orsakade också en hel del skador som vi nu lagat upp. Köpingsleran påverkar också garagegolven på Nygård, som i vissa fall har sjunkit ner till 50 cm, vilket gjort att flera garageplatser inte längre gått att använda. Omläggning av garagegolv pågår nu i garaget som finns på Nibblesbackevägen Man gräver bort asfalt och översta lagret och ersätter detta med lecakulor och lägger sedan ny asfalt ovanpå detta. För att säkra värmekomforten har undercentraler bytts ut på flera ställen. Riktvärdet är att alla ska ha 20,5 gr, +/- 0,5 gr. 6 BoBladet December 2010

7 KUNDEN I FOKUS Under våren påbörjades ett stort förändringsarbete inom KBAB-koncernen. Förändringsarbetet innebär att vi ser över vårt arbetssätt för att alltid sätta kunden i fokus. Vi börjar nu bli färdiga med ramarna och vi hoppas att våra kunder kommer att bli belåtna. Mycket av synpunkterna vi fått i hyresgästenkäten ligger också till grund för den förändring som kommer att ske. Det ska finnas en väg in till oss. Det gäller både besök och felanmälningar. Det ska aldrig finnas någon tvekan om var man ska gå för att besöka oss. Vi har idag två områdeskontor och en egen ingång till Köpings Kabel-TV. I fortsättningen kommer det bara att finnas en väg in till oss och våra områdeskontor kommer att fungera som mötesplats vid tidbokade möten och som personalutrymmen. I övrigt kommer alla ärenden att kunna uträttas vid vårt nya kundcenter, där kommer man t ex att kunna lämna och hämta nycklar, hyra lägenhet, ställa allmänna frågor och besöka oss. Vill man bli internetkund, eller abonnera på något programpaket går man till samma ställe och uträttar sina ärenden. Alla ärenden kommer i fortsättningen att kunna utföras i vårt kundcenter i hörnet Sveavägen/Stora Gatan. Som en utökad service för våra hyresgäster i Kolsva, kommer kontoret där att finnas kvar. Där kan man även fortsättningsvis hämta nycklar och hantera praktiska frågor kring boendet i Kolsva. Sammanlagt nio kundvärdar kommer att ansvara för att alla hyresgäster får den service man förväntar sig. Vi har delat upp alla fastigheter, bostadsfastigheter, skolor och lokaler geografiskt och varje kundvärd kommer att ansvara för sitt geografiska område. Precis som förut kommer vi att ha ett antal fastighetsskötare och reparatörer (t ex snickare, rörmokare, elektriker m.fl) som hjälper till om det blir fel på en fastighet eller i någon lägenhet. Skillnaden mot nu blir att kundvärden är ansvarig för allt som sker, eller ska ske, i sina fastigheter. Kundvärden kommer också att bli samordningsansvarig när något skall rustas i lägenheten eller i fastigheten. Vid större ombyggnadsarbeten kommer kundvärden att få hjälp av projektledare. Felanmälan blir centralt placerad och kommer att bemannas dagtid, precis som tidigare har vi avtal med Bevakningstjänst för akuta fel och störningar. Felanmälan kan antingen göras via hemsidan, eller via telefon Det nya felanmälannumret börjar gälla från och med den 10 januari När vi är klara med organisationsförändringen kommer uppdaterad information om var man vänder sig i olika frågor att finnas i trapphuset. Enligt vår preliminära tidplan skall organisationsförändringen sjösättas redan den 10 januari 2011, vi kommer dock inte att hinna anpassa vårt nya kundcenter till denna dag utan kommer att arbeta med provisoriska lösningar under en period. Besök och felanmälningar kommer dock att ske till vårt huvudkontor på Sveavägen 18 redan från den 10 januari. December 2010 BoBladet 7

8 RADONMÄTNINGAR KBAB har gjort nya radonmätningar i de fastigheter som vid tidigare mätningar har haft en radonhalt på över 100Bq/m3. Radon är en gas som är osynlig och som inte luktar. Radonet kan finnas i byggmaterialet, oftast i blå lättbetong s.k. blåbetong, beroende på var i Sverige materialet har brutits. Trots att vi har en hel del med väggar av blåbetong så kommer radonet oftast från marken. Den luft som finns i marken har alltid hög radonhalt, mellan Bq/m3. Eftersom lufttrycket inomhus är lägre än utomhus, kan radonhaltig luft sugas in genom sprickor, rörgenomföringar och ledningar. instrument innan åtgärd. Därefter mäter vi igen. Alla mätningar har visat att vi fått ned radonhalterna efter åtgärder. Även om man bor på översta våningen så kan man få in markradon. Det kan följa el-rör eller andra ledningar eller schakt från källare och uppåt. Dessa tätas i samband med åtgärder vid förhöjda värden. I lägenheter är det mycket viktigt att frånluftsfläktar är på, där sådana finns, samt att man inte har eventuella fönsterventiler stängda. Genom att öppna ventiler och dammsuga rent i filtren, så sänks radonvärdena betydligt. Den nya lagen säger att år 2020 skall alla bostäder ha ett gränsvärde under 200 Bq/m3 luft. Gränsvärdet idag är 400Bq/m3 om inte huset är nybyggt. Lagen säger även att alla bostäder i markplan skall mätas, samt 20% av övriga lägenheter i varje huskropp. Mätningen görs med spårfilmsdosor som skall hängas upp i lägenheterna och sitta 2-3 månader för att sedan framkallas på ett laboratorium. Vi har idag gjort mätningar i c:a 85% av de lägenheter som måste mätas. Nu under vintern kommer vi att mäta de som är kvar. Vi har gjort korttidsmätningar bl. annat i källare, där vi haft för höga värden. Åtgärder i form av radontätningar i kulvertledningar, avloppsschakt och andra ledningsgravar har visat sig mycket effektivt. Vi gör en korttidsmätning med ett nyinköpt 8 BoBladet December 2010

9 BOINFLYTANDE UNDER ÅRET Efter ett gemensamt beslut av hyresgästerna har en lekplats på Hagavägen 5 ställts i ordning till sommaren. På Kv Hallonet, Furuvägen 2, har en hyresgäst fått gå till Bürgers och hämta ut växter och göra fint utanför porten. Resultatet blev fantastiskt. Bakom Furuvägen 6 och 8 planeras att ställa i ordning en grillplats med lite fina växter som ska planeras till våren. I Kolsva har vi träffats nästan månatligen. I juni månad anordnades en grillfest, där ca ett hundratal personer kom och deltog. Det fanns hoppborg, ballongfigurer och ponnyridning för barnen och tipspromenad där alla kunde delta. En hundutställning, som en hyresgäst anordnade var också väldigt uppskattat under den dagen. Korv, kaffe och saft gick åt till sista droppen och en ny grillfest planeras redan för nästa år. Tre lokaler till Hyresgästernas förfogande håller på att ställas i ordning. Det är på Nygård, Furuvägen och Bergsgatan Hyresgästerna kommer att kontaktas lite längre fram och då vill vi gärna hitta några som vill vara lite ansvariga för dessa. Lokalerna ska användas som träffpunkt för hyresgästerna och kan även lånas om man vill ha lite kaffekalas. På Byjordsgatan har en sandlåda byggts om till en örtagård, där får hyresgästerna själva bestämma vad den ska fyllas med till våren. Grannsamverkan ska komma igång på Nygård och samtliga hyresgäster har fått en första information om detta. Vidare kommer polisen att vara med på möten där man får mer information och där kan man även anmäla sig om man vill bli kontaktperson för att aktivt delta i grannsamverkansarbetet. Detta arbete är helt frivilligt och man bestämmer själv hur mycket man vill delta. De som är intresserade kommer att få en utbildning hos Polisen och få en pärm som berättar hur man ska agera. I Kolsva har vi gått en Trygghetsvandring tillsammans med hyresgäster, Hgf och fastighetsskötare och sett över belysningen och lite annat som kan fixas till. I det stora hela var det riktigt bra där. MILJÖARBETET FÖR KONCERNEN KÖPINGS BOSTADS AB. Arbetet med att komma till ett certifieringsbart miljöledningssystem enligt ISO pågår. En miljöutredning är framtagen där vår miljöpåverkan beskrivs inom vår verksamhet. Allt ifrån transporter, uppvärmning, el- och vattenförbrukning, avfallsproduktion, markföroreningar, pappersförbrukning, störande ämnen i bostäder etc. Vi har också gjort en värdering av våra miljöaspekter, där omfattning tillsammans med hur stor miljöpåverkan de olika aspekterna har för vår omvärld. Vi har bl.a gjort beräkningar på hur mycket koldioxid som släpps ut från vår verksamhet vid uppvärmning av bostäder och koldioxidutsläpp från transporter av våra servicebilar, arbetsredskap samt privatbilar i tjänst. Vi har också inventerat miljöstörande ämnen i våra fastigheter som kvicksilver, PCB, asbest, radon mm. Efter de olika värderingarna har vi tagit fram miljömål och handlingsplaner för att minska vår påverkan av utsläpp till luft, mark och vatten samt åtgärder för att sänka energiförbrukning som el-, vatten och värmeförbrukning, utan att minska boendekomforten. Alla medarbetare skall dessutom genomgå en miljöutbildning och vid alla möten skall en punkt om miljö finnas på dagordningen. December 2010 BoBladet 9

10 KOLLA BRANDVARNAREN När nu mörkret faller tidigt tänder många levande ljus, vi närmar oss också den högtid där vi av tradition tänder ljus. En adventsljusstake som är dekorerad med mossa är fin, men brandfarlig. Byt gärna ut mossan mot dekorationssten! Att pryda balkonger med ljusslingor har de senaste åren blivit otroligt populärt, men det är viktigt att alltid kolla att sladdar och kontakter är hela. Tänk också på att om ljusslingan skall vara ute, måste det vara en slinga för utomhusbruk. Den allra vanligaste orsaken till brand är dock att man glömmer något på spisen. Torrkokning står för hela 50% av alla bränder. I alla våra lägenheter finns det brandvarnare monterade. - Kolla brandvarnaren då och då, säger Christer Berggren som arbetar med brandskyddsfrågor inom KBAB. För att kolla batteriet, tryck på knappen som finns på brandvarnaren. Tjuter varnaren är allt OK, i annat fall måste batteriet bytas. Blir det problem vid batteribytet, kontakta felanmälan så hjälper vi till. Passa gärna på att damma av brandvarnaren samtidigt som du kollar den. Om det blir en brand i en lägenhet, ger brandvarnaren en tidig signal. Om inte elden hunnit sprida sig kan en brandsläckare vara en god livförsäkring. Om det börjar brinna i en grannlägenhet, stanna alltid kvar i den egna lägenheten. Att ge sig ut i ett rökfyllt trapphus är livsfarligt. Den näst vanligaste brandorsaken är anlagd brand. Se därför till att inga brännbara föremål förvaras i trapphuset. Att trapphuset hålls rent från barnvagnar och annat är också viktigt för brandkår och annan räddningspersonal som snabbt behöver ta sig fram i trapphuset. DU HAR VÄL EN HEMFÖRSÄKRING? Du som är hyresgäst hos KBAB har möjlighet att teckna en mycket förmånlig hemförsäkring via ett samarbete mellan KBAB och Länsförsäkringar Bergslagen. Hemförsäkringen är en fullvärdesförsäkring som ger dig den ersättning dina saker faktiskt är värda om du råkar ut för en ersättningsbar skada. Du slipper alltså göra en egen värdering som kanske inte stämmer om något händer. Du kan aldrig bli underförsäkrad. Månadspremie: 1 rum och kök/kokvrå - 42 kr 2 rum och kök - 52 kr 3 rum och kök - 60 kr 4 rum och kök - 69 kr 5 rum och kök och större - 76 kr Vill du teckna försäkringen kontakta oss på telefon , alternativt via e-post till Försäkringen gäller för dig och din familj som är folkbokförda på adressen, men den gäller inte för inneboende. Det är obligatoriskt att ha en hemförsäkring när du bor hos KBAB. Om du väljer att teckna KBAB s hemförsäkring så betalas den månadsvis via hyran. 10 BoBladet December 2010

11 INFORMATION FRÅN KTV NYA KANALER I BASUTBUDET Till vår stora glädje kan Köpings Kabel-TV AB meddela att de efterfrågade kanalerna TV400, TV4 Fakta och TV4 Sport kommer att finnas med i basutbudet från och med 1 februari För att slippa höja priserna kommer en del kanaler att bytas ut mot ovanstående och TV4 Film kommer att flyttas över till TV4 paketet. På grund av nya villkor från programbolagen, främst från TV4, har vi varit tvungna att se över vårt basutbud. Anledningen är att TV4 höjer priserna och även villkoren för hur vi får visa deras kanaler. De har krav på att alla tv-tittare ska få tillgång till TV400, TV4 Fakta och TV4 Sport. Kanalerna ska alltså finnas i basutbudet. Följden blir att vi måste göra vissa justeringar för att slippa höja priset för våra kunder. Att bara acceptera prishöjningen och införa kanalerna skulle innebära en höjning av priset för basutbudet, berättar Daniel Nordqvist. Vi har dels tagit hänsyn till ovanstående och dels till den enkät som Köpings Bostads AB skickat ut till alla hyresgäster. Där har det visat sig att man önskar fler TV4-kanaler i basutbudet. Vi på Köpings Kabel-TV AB är väldigt glada att kunna tillmötesgå detta önskemål. KANALFÖRÄNDRINGAR Förändringarna blir alltså att TV400 ersätter MTV, TV4 Fakta ersätter National Geographic/CNBC, TV4 Sport ersätter TV4 Film och Sky News ersätter CNN. TV4 Film hamnar i TV-4 paketet. Förändringarna träder i kraft 1 februari INTERNET - MER KAPACITET TILL NÄSTA ÅR Under hösten gjordes ett större arbete i vår huvudcentral. Detta för att förbereda nätet för högre kapacitet och i slutändan högre hastigheter för dig som kund. Bredband ses idag som en bastjänst i svenska hushåll och vi ser att användandet ökar hela tiden. Uppgraderingen som gjordes medför att vi kommer kunna erbjuda tjänster med bredbandshastigheter upp till 100 Mbit/s till nästan alla våra kunder i början på nästa år. Information kommer att finnas på vår hemsida längre fram, enligt Daniel. ÅRETS JULKLAPP FRÅN KÖPINGS KABEL-TV AB Visst blir det en julklapp i år också till våra kunder. Men vad det blir kan vi inte avslöja just nu. Håll utkik på vår hemsida Förra året hade vi fri visning av Viasat Sport- och filmpaketet under julhelgen. KANALPLAN (BASUTBUD) SVT1 SVT2 TV3* TV4 Kanal 5* TV8* TV6 Underhållning Kanal 9** TV10* Sport TV 400* blir TV 11 19/1-11 Underhållning TV4 plus* Sport, fritid och underhållning TV 4 Sport* Sport Eurosport Sport Kunskapskanalen Kunskap och vetenskap Sky News (tidigare CNN) Nyheter (engelsk) Västra Mälardalens Television Lokalkanal, nyheter m m Discovery Channel Natur & Vetenskap Animal Planet Natur/filmer, serier m m TV4 Fakta* (tidigare National Geographic/CNBC) Dokumentärer NRK** Norsk TV Finland** Finsk TVE** Spansk TV5** Fransk M24** Magazin24 Barnkanalen/SVT24 Barnprogram/Nyheter, sport och underhållning Nickelodeon Barnprogram SVT1 HD** HD GOD Channel** Kristen TV Köping (endast i analoga kanalplanen) * Vi har krypterat sändningarna för delar av det digitala basutbudet, vilket innebär att man måste ha ett programkort för att se kanalerna TV3, Kanal5, TV8, TV 10, TV 11, TV4 Plus, TV4 Sport samt TV4 Fakta digitalt. Korten kostar 250 kr/st. ** Denna kanal visas endast digitalt. December 2010 BoBladet 11

12 B BLADET P-PLATSER OCH GÄSTPARKERINGAR På många av våra områden är det brist på parkeringsplatser. Anledningen är att när våra hus byggdes, fanns inte lika många bilar som det finns idag. Många hushåll har ju idag också flera bilar. Vi har försökt bygga nya p-platser, men det är svårt att göra det överallt. Vi har nu uppdaterat vår hemsida även med lediga fordonsplatser, så lägg gärna in en ansökan om behov finns av p-plats. Många parkerar framför sin garageport. När nu snön faller, ställer detta till problem för snöröjarna. Vi ber därför alla att ställa in bilen i garaget. GÄSTPARKERING Maximalt 4 timmar får man parkera på en gästparkering. Har du övernattande gäster, kontakta oss så försöker vi lösa problemet, antingen med hjälp av någon ledig p-plats eller via ett p-tillstånd. Detta fungerar inte på alla våra områden, men i värsta fall kan en p-plats erbjudas i något närliggande område. Gästparkeringar är inte till för de som bor i området, boendeparkering erbjuds via de vanliga p-platserna. Postadress: Box 13, Köping Besöksadress: Sveavägen 18 E-post: Internet: Telefon: Telefax: Felanmälan: Vid akuta fel och störningar: Kvällar och helger kontakta Bevakningstjänst på telefon FRÅN OSS ALLA TILL ER ALLA GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! I n f f o Se vidare info i portarna. r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B BoBladet Redaktion: Lena Ekman Maria Eriksson Anders D Nilsson Carina Tikkanen Kristoffer Rådås Tobias Johansson Ansvarig utgivare: Fredrik Millertson Layout: RINK AB

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

ULLARED! Detta gigantiska köpcentrum. Det är många som frågat om vi inte kan ordna en resa dit. Absolut det kan vi. Mera info om detta i bladet.

ULLARED! Detta gigantiska köpcentrum. Det är många som frågat om vi inte kan ordna en resa dit. Absolut det kan vi. Mera info om detta i bladet. Nyhetsbrevet Nr 3 Invigningen närmar sig Av vårt nya hus. Men först skall vi ha visningar dels för de hyresgäster som tecknat avtal där, men vi kommer även att ha visningar för våra övriga hyresgäster

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET

GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET FULLMAKT FÖR ATT HÄMTA NYCKLAR I MITT STÄLLE. Jag ger följande person tillstånd att hämta ut mina lägenhetsnycklar i mitt ställe: För- och efternamn GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET Produktnummer på kontraktet

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast

Län Kalmar Gatuadress Södra långgatan 21 A Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m². Tillträde tidigast Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område " Oskarshamn/ Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Vi trivs med läget, perfekt att man kan gå ner till centrum

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Västra Gatuadress Arvesgärde 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 41 m² Område Tuve Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Arvesgärde 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 41 m² Område Tuve Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 41 m² Område Tuve Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Praktisk planlösning i ett lugnt och omtyckt område. Lägenheten har ett bra

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Hitta din hyresrätt i Södertälje

Hitta din hyresrätt i Södertälje Hitta din hyresrätt i Södertälje 2 Plats för nöjda hyresgäster Söker du nytt boende? Vill du bo större eller mindre? Eller kanske mer centralt? Hos oss finns alternativen, oavsett om du letar efter din

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

Rådhusgången och Skolgången Seniorlägenheter

Rådhusgången och Skolgången Seniorlägenheter Rådhusgången och Skolgången Seniorlägenheter Vad är en seniorlägenhet? Att bo i en seniorlägenhet är samma sak som att bo i vilken lägenhet som helst. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll för planlösningen när jag flyttade in, för mig var det viktigt

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

NYHETSBREV December 2015

NYHETSBREV December 2015 NYHETSBREV December 2015 Föreningens Ordförande har ordet Ännu ett år har nu passerat i vår unga förening. Ett år som det hänt mycket spännande i och som kännetecknats av många projekt som har färdigställts.

Läs mer

Vi försöker hålla vår hemsida ständigt uppdaterad. Det är viktigt att även du håller dig uppdaterad genom att ibland gå in på hemsidan.

Vi försöker hålla vår hemsida ständigt uppdaterad. Det är viktigt att även du håller dig uppdaterad genom att ibland gå in på hemsidan. Brf Alströmer Alingsås Välkommen till Bostadsrättsföreningen Alströmer Alingsås Välkommen! Styrelsen önskar er välkomna till vår bostadsrättsförening - brf Alströmer - i centrala Alingsås. Området färdigställdes

Läs mer

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015.

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015. lägenheter med inflyttning oktober 01. OM PROJEKTET ligger i området Lindö i Norrköping, precis bredvid Hemköp. Totalt i området byggs tre punkthus där BRABOs hyresrätter kommer att ligga i ett av dem.

Läs mer

Informationsblad. BRF Johannesfred 4

Informationsblad. BRF Johannesfred 4 1 (6) Informationsblad BRF Johannesfred 4 2 (6) Historik Initiativet till bildandet av bostadsrättsföreningen togs 1982, föreningen konstituerades 1982 och i december 1983 förvärvades huset av dåvarande

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område Slottsstaden/ Fridhem Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag upplever att lägenheten är mycket välplanerad. Sen tycker jag att läget

Läs mer

Bo-info för hyresgäster

Bo-info för hyresgäster Bo-info för hyresgäster Bostadsrättsföreningen Åsunden www.brf-asunden.se Detta dokument tillhör lägenhet nr... med adress Sköntorpsvägen... Rev 2010-01-16 Bo-info. Sidan 1 av 6 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning 1 Hyresgästundersökning Enkäten innehåller frågor inom ett antal delområden. De flesta frågorna är utformade som påståenden. För varje påstående ombeds du att markera ett alternativ på en skala från 1

Läs mer

Om BRF Citymunken. Ort: Malmö. E-Mail: Kontaktpersoner. Namn: Torbjörn Bodin Telefon: 0768558960. Ansvarsområde i föreningen: Ordförande.

Om BRF Citymunken. Ort: Malmö. E-Mail: Kontaktpersoner. Namn: Torbjörn Bodin Telefon: 0768558960. Ansvarsområde i föreningen: Ordförande. Om BRF Citymunken Föreningens juridiska namn: Brf Citymunken Organisationsform: Bostadsrättsförening Organisationsnummer: 7696110217 Föreningens adress: Munkgatan 3 Postnummer: 21147 Hemsida: www.citymunken.se

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Viskgatan 6 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Viskgatan 6 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt läge med utsikt mot Wilson Park. Nära till centrum och färje-

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt 2 I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och vad

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Detta dokument (pdf-format) samt ytterligare information finns på föreningens hemsida: www.bojen11.a.se Detta dokument riktar sig till föreningens medlemmar

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014. God Ju l. oc h ett. Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014. God Ju l. oc h ett. Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 4 2014 God Ju l oc h ett Got t n ytt År! TACK, ALLA GODA GRANNAR! Bäst och sämst i hyresgästundersökningen Har du tänkt på att det ofta finns någon granne i din närhet som

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ang brevet från Malung-Sälens Kommun ang skriftlig brandskyddsredogörelse. Ska ni renovera lägenheten? Brandvarnare och varmvattenberedare

Ang brevet från Malung-Sälens Kommun ang skriftlig brandskyddsredogörelse. Ska ni renovera lägenheten? Brandvarnare och varmvattenberedare 2016-06-07 Till Medlemmar i Brf Kalvheden, Sälen Nyhetsbrev Vill med detta brev informera om några av de punkter vi i styrelsen just nu arbetar med, samt informera er om några viktiga punkter inför sommaren

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Västra Gatuadress Karlstorpsvägen 99 Götaland Kommun Trollhättan Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Karlstorpsvägen 99 Götaland Kommun Trollhättan Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Trollhättan Storlek 2 rum (1 sovrum) / 62 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En lägenhet med härlig radhuskänsla, då den ligger på botten plan och har

Läs mer

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015.

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015. Idrottsparken lägenheter med inflyttning november 0. OM PROJEKTET Idrottparken är ett bostadskvarter centralt beläget i orrköping precis intill idrottsanläggningen ya Parken. Kvarteret består av st hyresrätter

Läs mer

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14.

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14. 34: ans nyhetsbrev. Årgång 2Nummer 1 16 april 2002 Vår eminente fastighetsskötare går i pension Som säkert flera av er vet har vår fastis Leif Flink arbetat på övertid ett år. Fast i år väljer Leif att

Läs mer

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla

Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner. Kyrkogatan /Götgatan. Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla Scandinav Bildbyrå/Fotograf Anne Dillner Kyrkogatan /Götgatan Flerfamiljshus i fyra plan, centralt i Kumla DAGS FÖR NYTT BOENDE? Flytta in i Urmakaren! Ett nytt modernt boende väntar på dig mitt i centrala

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare

I februari påbörjas ett servicearbete på samtliga garageportar. Berörda kommer att informeras ytterligare Januari 2015 Stamarbetet är igång för fullt, nu i Hus 10. Arbetet i samtliga fastigheter kommer att vara slutfört i vår. PEAB kontaktar varje medlem i god tid innan de behöver få tillgång till lägenheten.

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

Seniorlägenheter i Forserum

Seniorlägenheter i Forserum Seniorlägenheter i Forserum Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder.

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder. Bra att veta! Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? Vår snabbguide till TV och bredband för dig som bor hos Hyresbostäder. Välkommen till en värld av möjligheter. Välkommen till Hyresbostäder!

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Lönngatan 46 B Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Lönngatan 46 B Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett extra plus att bredband om 100/10 Mbit ingår i avgiften. Goda kommunikationer

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Sadelmakarebyn 4 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 43 m² Område Annestad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt med markplan på uteplatsen och hörnläge. Goda kommunikationer och cykelavstånd

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Mätningar har utförts i ca 22 lägenheter och låga värden 40 90 Bq/m3 har uppmätts i lägenheterna Källarförråd

Mätningar har utförts i ca 22 lägenheter och låga värden 40 90 Bq/m3 har uppmätts i lägenheterna Källarförråd Senast reviderad: 2010 09 02 Ämne Beskrivning Allmänt & tekniskt Fastighetens byggnadsår 1949 Förvärvsdatum 09 nov 09 Uppvärmning Fjärrvärme, en UC per huskropp Antal lägenheter 119 Antal Lokaler 7 (3

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar!

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar! INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012 Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi Ha en skön sommar! LEDARE PERNILLA BERGKVIST Rent, snyggt och bättre service

Läs mer

Karl Gerhards väg 29. Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast

Karl Gerhards väg 29. Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Vardagsrum Vardagsrum

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen 1. Hur upplevde du säkerheten mot inbrott/stöld i din lägenhet under stambytet? a. God, inga problem b. Bristfällig 19% God, inga problem

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

Välkommen till Orgelns Samfällighet

Välkommen till Orgelns Samfällighet Välkommen till Orgelns Samfällighet Med hjälp av detta informationsblad ska vi försöka ge er en inblick i och känsla för vad det innebär att bo i vårt område. Vad är en Samfällighet? En samfällighetsförening

Läs mer