BLADET VD N HAR ORDET. Hyresgästenkät. Bokortet Kunden i folus. Radonmätningar. från Köpings Bostads AB December Trevlig läsning!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLADET VD N HAR ORDET. Hyresgästenkät. Bokortet 2011. Kunden i folus. Radonmätningar. från Köpings Bostads AB December 2010. Trevlig läsning!"

Transkript

1 B Information BLADET från Köpings Bostads AB December 2010 VD N HAR ORDET Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss genom att besvara kundenkäten som skickades ut i våras! Enkäten ger oss svar på vad vi ska satsa på inför framtiden, både vad gäller de hårda frågorna kring lägenheten, fastigheten och utemiljön, men också på vad vi kan förbättra vad gäller trygghet, återkoppling och kundbemötande. Svaren i enkäten ligger också till grund för vårt förändringsarbete vad gäller arbetssätt och på vilket sätt vi återkopplar till våra kunder. Vi har under året som gått lagt ner stor möda på att se över organisation och arbetssätt inom vår koncern. Tillsammans har nästan 50 medarbetare suttit i olika arbetsgrupper för att arbeta fram förslag till nytt arbetssätt. Vi kommer att ha en väg in till oss i ett nytt kundcenter, som kommer att hantera alla frågor. Kundcenter kommer att finnas på Sveavägen 18, där huvudkontoret ligger. Denna förändring innebär att vi lägger ner våra områdeskontor i dess nuvarande form. För att möta kraven från Kolsvakunderna kommer dock områdeskontoret där att finnas kvar. Vi inför också central felanmälan med generösa öppettider. Nytt i den nya organisationen blir också att vi utser kundvärdar som kommer att ansvara för olika geografiska områden. Dessa områden kommer att innehålla både hyreshus och lokaler, t ex skolor och andra förvaltningslokaler. Kundvärden blir vår förlängda arm ut mot de kunder som bor hos oss, eller bedriver verksamhet i våra lokaler. Vi ser även detta som en väg in, en ansvarig kundvärd per område. Precis som tidigare kommer vi att ha fastighetsskötare, reparatörer, målare och andra specialister som arbetar på uppdrag av kundvärdarna. Vi beskriver detta även inne i tidningen. Den nya lagstiftningen, den s.k Allvill-lagen som gäller för allmännyttiga bostadsföretag träder i kraft vid årsskiftet. Lagen innebär i korthet att det inte skall finnas någon skillnad mellan kommunägda bostadsföretag och privatägda bostadsföretag. Nytt efter årsskiftet blir också att inte bara våra hyror är bruksvärdesledande, alla hyror som förhandlats kollektivt kan användas som jämförelseobjekt. I den nya lagen skrivs också fast att hyresgästerna skall ha inflytande i bolaget. Inom KBAB har vi ju sedan några år arbetat mer strukturerat med boinflytande som är en del av det inflytande hyresgästerna ska ha i bolaget. Vi arbetar nu för högtryck i bolagen för att ta fram en budget, och i förlängningen en hyreskalkyl inför år Vi ser redan nu att det finns ett höjningsbehov inför 2011, då taxeökningar och allmän kostnadsuppräkning gör att hyran måste höjas. Vi kommer att göra allt vad vi kan för att hålla hyreshöjningarna på en rimlig nivå. Trevlig läsning! Fredrik Millertson VD Hyresgästenkät Bokortet 2011 Lite utav innehållet... Kunden i folus >> >> >> Radonmätningar >>

2 Kommentar: Lägenhetens temperatur/värmekomfort: sommarhalvåret? vinterhalvåret? 1. (t.ex. har du bott 2,5 år kryssar du i rutan 1-2 år) Mindre än 1 år 3-5 år år år 1-2 år 6-9 år år 31 år eller längre 2. : I din lägenhet? I trappuppgången? I kvarteret/bostadsområdet? HYRESGÄSTENKÄT Mycket Ganska Inte så Dåligt Har inte tagit Inte bra bra bra ställning aktuellt Med Köpings Bostads AB som hyresvärd? 3. Lägenhetens planlösning/möblerbarhet? Lägenhetens utrustning? Lägenhetens underhåll? Mycket Ganska Inte så Dåligt Har inte tagit Inte bra bra bra ställning aktuellt Luftkvaliteten/ventilationen i lägenheten? Ljudmiljön/ljudisoleringen? y Ljusmiljön/tillgången på dagsljus? Säkerheten mot inbrott i lägenheten? Entréns utformning? Underhållet av trapphuset? Städningen av trapphuset? Den personliga tryggheten i trapphuset? Tillsynen/städningen av källare/motsv? Förrådens säkerhet mot inbrott? Den personliga tryggheten i källare/motsv? Tillgången till parkeringsplatser? Kommentar: På uppdrag av Köpings Bostads AB 2010 AktivBo y Vårt främsta mål är att ha nöjda hyresgäster. En viktig del i att uppnå detta mål är att med jämna mellanrum ställa frågor till våra hyresgäster för att få reda på vad som fungerar bra och mindre bra. Enkätsvaren ger oss en tydlig vägledning av vilka frågor vi bör arbeta med framöver. I slutet av maj började vi dela ut hyresgästenkäten till alla våra hyresgäster. Vi har haft hjälp med frågorna och insamlingen av svaren av AktivBo. Fördelen att använda en extern samarbetspartner är att vi kan garantera alla anonymitet när man svarar. Från KBAB kan vi se svaren ner till trapphus om det är fler än 5 stycken som har svarat i trapphuset. Ytterligare en fördel med att leja in en samarbetspartner som AktivBo är att detta företag hjälper fler bostadsföretag med liknande enkäter. Våra svar kan jämföras med svar från andra bostadsföretag som sammanlagt har lägenheter. Väger man ihop frågorna kring bemötande, öppettider, telefontider och få åtgärder vidtagna med anledning av klagomål ligger vi nästan exakt som övriga bostadsföretag gör. Vi ligger något lägre än övriga på att informera om vad som planeras i området och vad som händer i fastigheten. På frågorna som rör trygghet, t ex säkerhet vid inbrott i fastigheten, kontakten med grannarna, att inte bli störd ligger vi också väl till jämfört med övriga hyresvärdar. Vi har väldigt låga siffror på förrådens säkerhet mot inbrott, där vi, tillsammans med er hyresgäster, måste hitta bra sätt att säkra våra vindsoch källarförråd mot inbrott. Inom avsnittet rent och snyggt ligger vi bra till jämfört med andra. Sophantering och möjligheter till källsortering värderas högt av många, likaså städning av gårdar. Vi kan bli bättre på att städa våra tvättstugor. Med ledning av dessa svar, ser vi nu över vår organisation i syfte att med egen personal städa tvättstugorna med jämna intervall. Tidigare har ju städningen helt legat på hyresgästen som nyttjat tvättstugan. Vi måste bli bättre på att tala om när ett fel kommer att åtgärdas. Vi har fått dåliga betyg på detta och håller just nu på att se över hur vi ska kunna åtgärda detta på bästa sätt. Sammanlagt skickade vi ut 2416 enkäter och vi har fått 1387 svar, vilket motsvarar ca 60% svarsfrekvens. Enkäten var i två delar, dels mer mjuka frågor kring service, dels rena produktfrågor, dvs hur man trivs i sin lägenhet, allmänna utrymmen och utemiljön. Går man in på det som gäller lägenheten, visar svaren att de allra flesta trivs väldigt bra i sin lägenhet. Precis som vid tidigare enkäter upplever många problem med ljudisolering mellan lägenheterna, något som är väldigt svårt att åtgärda i gamla hus. Ser man till svaren på vad man tycker om våra allmänna utrymmen, upplever många att det är svårt att få tvätten torr i tid. Vi har fått in många synpunkter på torktumlare, vilket vi kommer att ta hänsyn till inför budgetarbetet Utemiljön upplever de flesta som riktigt bra, men det saknas tillgång till bänkar och bord på många områden. Detta är också något vi måste ta hänsyn till inför budgetarbetet Vi vill än en gång rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att svara på enkäten. Vi kommer att återkoppla på trapphusnivå under våren med de åtgärder som vidtas med tanke på de svar vi har fått in. 2 BoBladet December 2010

3 BOKORTSERBJUDANDEN GLADA HYRSLÄP Glada Hyrsläp, som finns invid Däckgubben vid Folkets Park, erbjuder 40 kr i rabatt vid dygnshyra vid något av släpen. Visa giltigt BoKort för att ta del av erbjudandet. KÖPINGS HOCKEY KÖPINGS RIDKLUBB Visa giltigt BoKort och få 20% rabatt på privatlektion hos Köpings Ridklubb! Ordinarie priser: 1 elev 400 kr/person, 2-3 elever 250 kr/person, fler 175 kr/person och ridskolehäst. Lektion med privathäst ordnas efter överenskommelse med ridlärare. Privatlektioner bokas via telefon Lycka till och sitt säkert i sadeln! KIS BANDY Vid uppvisande av giltigt BoKort erhåller KBABs hyresgäster 50% rabatt på entrépriset för samtliga av A-lagets hemmamatcher. Vid uppvisande av giltigt BoKort går KBABs hyresgäster in för halva priset på Köping Hockey A-lags alla hemmamatcher. Gäller division 2 och 3. Kaffe ingår. BOKORTET 2011 Bokortet delas ut en gång per år till alla våra hyresgäster. Tanken med Bokortet är att det skall kunna nyttjas för att kunna ta del av erbjudanden som erbjuds. Aktuella Bokortserbjudanden finns alltid uppdaterade på vår hemsida December 2010 BoBladet 3

4 NYGÅRDSDAGEN OCH INVIGNING AV SPONTANIDROTTS- ANLÄGGNINGEN SAMARBETE FÖR ÖKAD TRYGGHET Vi har inlett ett samarbete med Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF för att öka tryggheten för dig som hyresgäst. SSF är en oberoende ideell förening som arbetat brottsförebyggande i 75 år och har under den tiden byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. Genom att man märker sina värdesaker ökar polisens möjligheter att identifiera påträffat stöldgods och återlämna detta till sin ägare. Vi har köpt en märkbox, som du som hyresgäst kan låna kostnadsfritt av oss. Det finns olika verktyg i märkboxen, både för osynlig och synlig märkning. Kontakta oss på telefon och kolla att boxen finns inne. Boxen finns på vårt huvudkontor på Sveavägen 18. Den 12:e juni avlöpte Nygårdsdagen och den efterlängtade Spontanidrottsanläggningen blev invigd. Det var mycket planerande och städande och fixande för att göra det möjligt. Inför Nygårdsdagen var det många föreningar som pratade sig samman om dansuppvisning, modeuppvisning, grillbord för hamburgare och kebab, kiosk med smågodis, ansiktsmålning, hoppborg för barnen, lekfarbror, musikanläggning, lotterier mm. Denna dag blev otroligt lyckad med många deltagare. Vår styrelseordförande Elizabeth Salomonsson började med att inviga Spontanidrottsanläggningen och sedan klippte hon bandet och sparkade ut första bollen till spel. Flera ungdomar fanns på plats och hade delat upp sig i två lag och startade en match omgående och sen bara fortsatte det. Några stopp i spelet blev det dock ändå när det var dansuppvisning, modevisning från damerna som har gått sykurs på området och när det var lek för barnen. Utanför spontanidrottsanläggningen var det full fart på försäljningen av mat, godis och lotter. Även Pingisklubben var på plats med sina proffs och spelade med de som ville på det fina pingisbordet som finns där. Genom vårt samarbete erbjuds du som hyresgäst hos KBAB en gratis nyckelbricka i ett år, värde 75 kr. Tips inför julen Tala inte om på telefonsvarare eller på sociala medier att du är bortrest. Fördragna persienner och undanställda blommor skvallrar om att ingen är hemma. Koppla gärna lampor till timer så att lägenheten ser bebodd ut. Varje nyckelbricka har ett unikt nummer som registreras tillsammans med dina personuppgifter. Upphittaren lämnar in nycklarna på valfri polisstation och får hittelön, eller lägger nycklarna i närmaste postlåda. Nycklarna levereras sedan till SSF. Polisen eller SSF kontaktar dig sedan omedelbart så att du får tillbaka dina nycklar. Alla personuppgifter hanteras naturligtvis med full sekretess. BESTÄLLNING Namn: Personnr: (10 siffror, obligatorisk uppgift) Adress: Postnr: Ort: Telefonnr, även riktnr Bostad: Arbete: Mobil: E-post: Kryssa i ett alternativ: Ja, tack, jag beställer 1 Nyckelbricka gratis i ett år (ord. pris 75 kr) Ja tack, jag beställer 6 Nyckelbrickor för 170 kr i ett år (ord. pris 245 kr) (Är du under 18 år vill vi att målsman står som beställare). Lägg talongen i ett kuvert och skicka till: SSF, Frisvar, Stockholm. Portot är betalt. MK XX 2010 Beställningstalong 210x87.indd :36:24 4 BoBladet December 2010

5 NYHETER KÖPINGSMÄSSAN FÖRSTA PRIS SOM BÄSTA MONTER I slutet av augusti genomfördes Köpingsmässan. Precis som vanligt erbjöd mässan ett stort utbud och mängder av besökare letade sig ner till Ullvihallen. Köpings Bostads AB och Köpings Kabel-TV AB deltog. Temat för året var hem, i KBAB s monter fanns ett matrum och i KTV s monter ett vardagsrum. Glädjande nog vann KTV s monter det hedrande förstapriset som bästa monter! FÖRFRÅGAN FRÅN SKATTEVERKET Någon gång under perioden september 2010 och mars 2011 kommer Skattemyndigheten att gå ut med brev till alla som bor i lägenhet. Brevet innehåller en fråga om vilket nummer lägenheten har. Det nummer som skattemyndigheten frågar efter består av fyra siffror och framgår av namntavlan som finns i trapphuset. HYRESFÖRHANDLINGAR PÅKALLADE Vi har till hyresgästföreningen påkallat om förhandling rörande hyror Anledningen till detta är flera, bl.a har kommunen aviserat om taxehöjningar på fjärrvärme och vatten. Vi har också räknat med att underhålla våra fastigheter på en rimlig nivå. Den nya lagstiftningen som träder i kraft vid årsskiftet kommer också att medverka till att våra kostnader, framför allt kapitalkostnaderna kommer att öka. Vi återkommer med mer information så snart förhandlingsarbetet påbörjats ordentligt och kalkylen är klar. KONTORET PÅ VÄST Som många observerat har områdeskontor Väst flyttat från Nibblesbackevägen 13 till Nibblesbackevägen 9, det gula huset med paraboler på taket. Anledningen till flytten är att de gamla lokalerna var för små och vi vill få plats med utrymmen till all personal som arbetar på området. Som vi informerar om på sidan 7 kommer detta kontor i fortsättningen enbart att fungera som personalutrymmen och för bokade besök efter organisationsförändringen. December 2010 BoBladet 5

6 ÖVRIGT UNDERHÅLLSARBETE DYBECKSGATAN STAMRENOVERING OCH UTBYTE AV FÖNSTER Vi har från i våras genomfört en stor ombyggnation på Dybecksgatan 2 och 4. Stammarna var i bedrövligt skick, många badrum likaså och fönstren hade gjort sitt. Arbetet påbörjades redan under våren och har sedan pågått under hela hösten, allt beräknas vara klart innan jul. Åtgärderna, som blev mer omfattande än vad vi räknade med från början, har inneburit en stor påverkan för våra hyresgäster. Vi kommer tillbaka och berättar mer kring projektet i ett senare Boblad och visar lite bilder före och efter ombyggnationen. I enlighet med vår överenskommelse i samband med årets hyresförhandlingar har ett stort underhållsprogram sjösatts under det gångna året. Vi har lagt om tak på Virgatan 5 och 7, Kihlmansgatan 3 och 5 och på Sveavägen 19, samt bytt tak och tvättat fasaden på Mariebergsgatan 8. Fasadtvätt är också gjord på Torsgatan. Vi har under året som gått också renoverat ett stort antal balkonger, t ex på Furuvägen 4, 8 och 10. Även i Munktorp, på Mejerivägen 4, har vi renoverat balkonger samt lagt nytt tak. En riktig översyn av utemiljön vid Karlsdalstorg, Bergslagsvägen/Torggatan har genomförts. Köpingsleran har gjort att marken framför husen sjunkit och för att öka tillgängligheten har vi höjt marken invid fastigheten. Den stora asfaltsplanen inne på gården är ersatt med gräsmatta och en liten uteplats. För att spara energi har belysningen bytts ut på Furuvägen 2, 6 och 10. Tidigare var det belysning som lyste hela dygnet, nu finns nödbelysning via Ledlampor samt närvarostyrd belysning, något som spar energi och pengar. Målning av trapphus har skett inom bl. a Nygård, och fasaden på Kvarngatan 7 har nu äntligen ny färg. Den gångna vintern har gjort att extra underhållsåtgärder har krävts på putsade fasader, snöskottningen på tak som genomfördes med anledning av stora snömassor orsakade också en hel del skador som vi nu lagat upp. Köpingsleran påverkar också garagegolven på Nygård, som i vissa fall har sjunkit ner till 50 cm, vilket gjort att flera garageplatser inte längre gått att använda. Omläggning av garagegolv pågår nu i garaget som finns på Nibblesbackevägen Man gräver bort asfalt och översta lagret och ersätter detta med lecakulor och lägger sedan ny asfalt ovanpå detta. För att säkra värmekomforten har undercentraler bytts ut på flera ställen. Riktvärdet är att alla ska ha 20,5 gr, +/- 0,5 gr. 6 BoBladet December 2010

7 KUNDEN I FOKUS Under våren påbörjades ett stort förändringsarbete inom KBAB-koncernen. Förändringsarbetet innebär att vi ser över vårt arbetssätt för att alltid sätta kunden i fokus. Vi börjar nu bli färdiga med ramarna och vi hoppas att våra kunder kommer att bli belåtna. Mycket av synpunkterna vi fått i hyresgästenkäten ligger också till grund för den förändring som kommer att ske. Det ska finnas en väg in till oss. Det gäller både besök och felanmälningar. Det ska aldrig finnas någon tvekan om var man ska gå för att besöka oss. Vi har idag två områdeskontor och en egen ingång till Köpings Kabel-TV. I fortsättningen kommer det bara att finnas en väg in till oss och våra områdeskontor kommer att fungera som mötesplats vid tidbokade möten och som personalutrymmen. I övrigt kommer alla ärenden att kunna uträttas vid vårt nya kundcenter, där kommer man t ex att kunna lämna och hämta nycklar, hyra lägenhet, ställa allmänna frågor och besöka oss. Vill man bli internetkund, eller abonnera på något programpaket går man till samma ställe och uträttar sina ärenden. Alla ärenden kommer i fortsättningen att kunna utföras i vårt kundcenter i hörnet Sveavägen/Stora Gatan. Som en utökad service för våra hyresgäster i Kolsva, kommer kontoret där att finnas kvar. Där kan man även fortsättningsvis hämta nycklar och hantera praktiska frågor kring boendet i Kolsva. Sammanlagt nio kundvärdar kommer att ansvara för att alla hyresgäster får den service man förväntar sig. Vi har delat upp alla fastigheter, bostadsfastigheter, skolor och lokaler geografiskt och varje kundvärd kommer att ansvara för sitt geografiska område. Precis som förut kommer vi att ha ett antal fastighetsskötare och reparatörer (t ex snickare, rörmokare, elektriker m.fl) som hjälper till om det blir fel på en fastighet eller i någon lägenhet. Skillnaden mot nu blir att kundvärden är ansvarig för allt som sker, eller ska ske, i sina fastigheter. Kundvärden kommer också att bli samordningsansvarig när något skall rustas i lägenheten eller i fastigheten. Vid större ombyggnadsarbeten kommer kundvärden att få hjälp av projektledare. Felanmälan blir centralt placerad och kommer att bemannas dagtid, precis som tidigare har vi avtal med Bevakningstjänst för akuta fel och störningar. Felanmälan kan antingen göras via hemsidan, eller via telefon Det nya felanmälannumret börjar gälla från och med den 10 januari När vi är klara med organisationsförändringen kommer uppdaterad information om var man vänder sig i olika frågor att finnas i trapphuset. Enligt vår preliminära tidplan skall organisationsförändringen sjösättas redan den 10 januari 2011, vi kommer dock inte att hinna anpassa vårt nya kundcenter till denna dag utan kommer att arbeta med provisoriska lösningar under en period. Besök och felanmälningar kommer dock att ske till vårt huvudkontor på Sveavägen 18 redan från den 10 januari. December 2010 BoBladet 7

8 RADONMÄTNINGAR KBAB har gjort nya radonmätningar i de fastigheter som vid tidigare mätningar har haft en radonhalt på över 100Bq/m3. Radon är en gas som är osynlig och som inte luktar. Radonet kan finnas i byggmaterialet, oftast i blå lättbetong s.k. blåbetong, beroende på var i Sverige materialet har brutits. Trots att vi har en hel del med väggar av blåbetong så kommer radonet oftast från marken. Den luft som finns i marken har alltid hög radonhalt, mellan Bq/m3. Eftersom lufttrycket inomhus är lägre än utomhus, kan radonhaltig luft sugas in genom sprickor, rörgenomföringar och ledningar. instrument innan åtgärd. Därefter mäter vi igen. Alla mätningar har visat att vi fått ned radonhalterna efter åtgärder. Även om man bor på översta våningen så kan man få in markradon. Det kan följa el-rör eller andra ledningar eller schakt från källare och uppåt. Dessa tätas i samband med åtgärder vid förhöjda värden. I lägenheter är det mycket viktigt att frånluftsfläktar är på, där sådana finns, samt att man inte har eventuella fönsterventiler stängda. Genom att öppna ventiler och dammsuga rent i filtren, så sänks radonvärdena betydligt. Den nya lagen säger att år 2020 skall alla bostäder ha ett gränsvärde under 200 Bq/m3 luft. Gränsvärdet idag är 400Bq/m3 om inte huset är nybyggt. Lagen säger även att alla bostäder i markplan skall mätas, samt 20% av övriga lägenheter i varje huskropp. Mätningen görs med spårfilmsdosor som skall hängas upp i lägenheterna och sitta 2-3 månader för att sedan framkallas på ett laboratorium. Vi har idag gjort mätningar i c:a 85% av de lägenheter som måste mätas. Nu under vintern kommer vi att mäta de som är kvar. Vi har gjort korttidsmätningar bl. annat i källare, där vi haft för höga värden. Åtgärder i form av radontätningar i kulvertledningar, avloppsschakt och andra ledningsgravar har visat sig mycket effektivt. Vi gör en korttidsmätning med ett nyinköpt 8 BoBladet December 2010

9 BOINFLYTANDE UNDER ÅRET Efter ett gemensamt beslut av hyresgästerna har en lekplats på Hagavägen 5 ställts i ordning till sommaren. På Kv Hallonet, Furuvägen 2, har en hyresgäst fått gå till Bürgers och hämta ut växter och göra fint utanför porten. Resultatet blev fantastiskt. Bakom Furuvägen 6 och 8 planeras att ställa i ordning en grillplats med lite fina växter som ska planeras till våren. I Kolsva har vi träffats nästan månatligen. I juni månad anordnades en grillfest, där ca ett hundratal personer kom och deltog. Det fanns hoppborg, ballongfigurer och ponnyridning för barnen och tipspromenad där alla kunde delta. En hundutställning, som en hyresgäst anordnade var också väldigt uppskattat under den dagen. Korv, kaffe och saft gick åt till sista droppen och en ny grillfest planeras redan för nästa år. Tre lokaler till Hyresgästernas förfogande håller på att ställas i ordning. Det är på Nygård, Furuvägen och Bergsgatan Hyresgästerna kommer att kontaktas lite längre fram och då vill vi gärna hitta några som vill vara lite ansvariga för dessa. Lokalerna ska användas som träffpunkt för hyresgästerna och kan även lånas om man vill ha lite kaffekalas. På Byjordsgatan har en sandlåda byggts om till en örtagård, där får hyresgästerna själva bestämma vad den ska fyllas med till våren. Grannsamverkan ska komma igång på Nygård och samtliga hyresgäster har fått en första information om detta. Vidare kommer polisen att vara med på möten där man får mer information och där kan man även anmäla sig om man vill bli kontaktperson för att aktivt delta i grannsamverkansarbetet. Detta arbete är helt frivilligt och man bestämmer själv hur mycket man vill delta. De som är intresserade kommer att få en utbildning hos Polisen och få en pärm som berättar hur man ska agera. I Kolsva har vi gått en Trygghetsvandring tillsammans med hyresgäster, Hgf och fastighetsskötare och sett över belysningen och lite annat som kan fixas till. I det stora hela var det riktigt bra där. MILJÖARBETET FÖR KONCERNEN KÖPINGS BOSTADS AB. Arbetet med att komma till ett certifieringsbart miljöledningssystem enligt ISO pågår. En miljöutredning är framtagen där vår miljöpåverkan beskrivs inom vår verksamhet. Allt ifrån transporter, uppvärmning, el- och vattenförbrukning, avfallsproduktion, markföroreningar, pappersförbrukning, störande ämnen i bostäder etc. Vi har också gjort en värdering av våra miljöaspekter, där omfattning tillsammans med hur stor miljöpåverkan de olika aspekterna har för vår omvärld. Vi har bl.a gjort beräkningar på hur mycket koldioxid som släpps ut från vår verksamhet vid uppvärmning av bostäder och koldioxidutsläpp från transporter av våra servicebilar, arbetsredskap samt privatbilar i tjänst. Vi har också inventerat miljöstörande ämnen i våra fastigheter som kvicksilver, PCB, asbest, radon mm. Efter de olika värderingarna har vi tagit fram miljömål och handlingsplaner för att minska vår påverkan av utsläpp till luft, mark och vatten samt åtgärder för att sänka energiförbrukning som el-, vatten och värmeförbrukning, utan att minska boendekomforten. Alla medarbetare skall dessutom genomgå en miljöutbildning och vid alla möten skall en punkt om miljö finnas på dagordningen. December 2010 BoBladet 9

10 KOLLA BRANDVARNAREN När nu mörkret faller tidigt tänder många levande ljus, vi närmar oss också den högtid där vi av tradition tänder ljus. En adventsljusstake som är dekorerad med mossa är fin, men brandfarlig. Byt gärna ut mossan mot dekorationssten! Att pryda balkonger med ljusslingor har de senaste åren blivit otroligt populärt, men det är viktigt att alltid kolla att sladdar och kontakter är hela. Tänk också på att om ljusslingan skall vara ute, måste det vara en slinga för utomhusbruk. Den allra vanligaste orsaken till brand är dock att man glömmer något på spisen. Torrkokning står för hela 50% av alla bränder. I alla våra lägenheter finns det brandvarnare monterade. - Kolla brandvarnaren då och då, säger Christer Berggren som arbetar med brandskyddsfrågor inom KBAB. För att kolla batteriet, tryck på knappen som finns på brandvarnaren. Tjuter varnaren är allt OK, i annat fall måste batteriet bytas. Blir det problem vid batteribytet, kontakta felanmälan så hjälper vi till. Passa gärna på att damma av brandvarnaren samtidigt som du kollar den. Om det blir en brand i en lägenhet, ger brandvarnaren en tidig signal. Om inte elden hunnit sprida sig kan en brandsläckare vara en god livförsäkring. Om det börjar brinna i en grannlägenhet, stanna alltid kvar i den egna lägenheten. Att ge sig ut i ett rökfyllt trapphus är livsfarligt. Den näst vanligaste brandorsaken är anlagd brand. Se därför till att inga brännbara föremål förvaras i trapphuset. Att trapphuset hålls rent från barnvagnar och annat är också viktigt för brandkår och annan räddningspersonal som snabbt behöver ta sig fram i trapphuset. DU HAR VÄL EN HEMFÖRSÄKRING? Du som är hyresgäst hos KBAB har möjlighet att teckna en mycket förmånlig hemförsäkring via ett samarbete mellan KBAB och Länsförsäkringar Bergslagen. Hemförsäkringen är en fullvärdesförsäkring som ger dig den ersättning dina saker faktiskt är värda om du råkar ut för en ersättningsbar skada. Du slipper alltså göra en egen värdering som kanske inte stämmer om något händer. Du kan aldrig bli underförsäkrad. Månadspremie: 1 rum och kök/kokvrå - 42 kr 2 rum och kök - 52 kr 3 rum och kök - 60 kr 4 rum och kök - 69 kr 5 rum och kök och större - 76 kr Vill du teckna försäkringen kontakta oss på telefon , alternativt via e-post till Försäkringen gäller för dig och din familj som är folkbokförda på adressen, men den gäller inte för inneboende. Det är obligatoriskt att ha en hemförsäkring när du bor hos KBAB. Om du väljer att teckna KBAB s hemförsäkring så betalas den månadsvis via hyran. 10 BoBladet December 2010

11 INFORMATION FRÅN KTV NYA KANALER I BASUTBUDET Till vår stora glädje kan Köpings Kabel-TV AB meddela att de efterfrågade kanalerna TV400, TV4 Fakta och TV4 Sport kommer att finnas med i basutbudet från och med 1 februari För att slippa höja priserna kommer en del kanaler att bytas ut mot ovanstående och TV4 Film kommer att flyttas över till TV4 paketet. På grund av nya villkor från programbolagen, främst från TV4, har vi varit tvungna att se över vårt basutbud. Anledningen är att TV4 höjer priserna och även villkoren för hur vi får visa deras kanaler. De har krav på att alla tv-tittare ska få tillgång till TV400, TV4 Fakta och TV4 Sport. Kanalerna ska alltså finnas i basutbudet. Följden blir att vi måste göra vissa justeringar för att slippa höja priset för våra kunder. Att bara acceptera prishöjningen och införa kanalerna skulle innebära en höjning av priset för basutbudet, berättar Daniel Nordqvist. Vi har dels tagit hänsyn till ovanstående och dels till den enkät som Köpings Bostads AB skickat ut till alla hyresgäster. Där har det visat sig att man önskar fler TV4-kanaler i basutbudet. Vi på Köpings Kabel-TV AB är väldigt glada att kunna tillmötesgå detta önskemål. KANALFÖRÄNDRINGAR Förändringarna blir alltså att TV400 ersätter MTV, TV4 Fakta ersätter National Geographic/CNBC, TV4 Sport ersätter TV4 Film och Sky News ersätter CNN. TV4 Film hamnar i TV-4 paketet. Förändringarna träder i kraft 1 februari INTERNET - MER KAPACITET TILL NÄSTA ÅR Under hösten gjordes ett större arbete i vår huvudcentral. Detta för att förbereda nätet för högre kapacitet och i slutändan högre hastigheter för dig som kund. Bredband ses idag som en bastjänst i svenska hushåll och vi ser att användandet ökar hela tiden. Uppgraderingen som gjordes medför att vi kommer kunna erbjuda tjänster med bredbandshastigheter upp till 100 Mbit/s till nästan alla våra kunder i början på nästa år. Information kommer att finnas på vår hemsida längre fram, enligt Daniel. ÅRETS JULKLAPP FRÅN KÖPINGS KABEL-TV AB Visst blir det en julklapp i år också till våra kunder. Men vad det blir kan vi inte avslöja just nu. Håll utkik på vår hemsida Förra året hade vi fri visning av Viasat Sport- och filmpaketet under julhelgen. KANALPLAN (BASUTBUD) SVT1 SVT2 TV3* TV4 Kanal 5* TV8* TV6 Underhållning Kanal 9** TV10* Sport TV 400* blir TV 11 19/1-11 Underhållning TV4 plus* Sport, fritid och underhållning TV 4 Sport* Sport Eurosport Sport Kunskapskanalen Kunskap och vetenskap Sky News (tidigare CNN) Nyheter (engelsk) Västra Mälardalens Television Lokalkanal, nyheter m m Discovery Channel Natur & Vetenskap Animal Planet Natur/filmer, serier m m TV4 Fakta* (tidigare National Geographic/CNBC) Dokumentärer NRK** Norsk TV Finland** Finsk TVE** Spansk TV5** Fransk M24** Magazin24 Barnkanalen/SVT24 Barnprogram/Nyheter, sport och underhållning Nickelodeon Barnprogram SVT1 HD** HD GOD Channel** Kristen TV Köping (endast i analoga kanalplanen) * Vi har krypterat sändningarna för delar av det digitala basutbudet, vilket innebär att man måste ha ett programkort för att se kanalerna TV3, Kanal5, TV8, TV 10, TV 11, TV4 Plus, TV4 Sport samt TV4 Fakta digitalt. Korten kostar 250 kr/st. ** Denna kanal visas endast digitalt. December 2010 BoBladet 11

12 B BLADET P-PLATSER OCH GÄSTPARKERINGAR På många av våra områden är det brist på parkeringsplatser. Anledningen är att när våra hus byggdes, fanns inte lika många bilar som det finns idag. Många hushåll har ju idag också flera bilar. Vi har försökt bygga nya p-platser, men det är svårt att göra det överallt. Vi har nu uppdaterat vår hemsida även med lediga fordonsplatser, så lägg gärna in en ansökan om behov finns av p-plats. Många parkerar framför sin garageport. När nu snön faller, ställer detta till problem för snöröjarna. Vi ber därför alla att ställa in bilen i garaget. GÄSTPARKERING Maximalt 4 timmar får man parkera på en gästparkering. Har du övernattande gäster, kontakta oss så försöker vi lösa problemet, antingen med hjälp av någon ledig p-plats eller via ett p-tillstånd. Detta fungerar inte på alla våra områden, men i värsta fall kan en p-plats erbjudas i något närliggande område. Gästparkeringar är inte till för de som bor i området, boendeparkering erbjuds via de vanliga p-platserna. Postadress: Box 13, Köping Besöksadress: Sveavägen 18 E-post: Internet: Telefon: Telefax: Felanmälan: Vid akuta fel och störningar: Kvällar och helger kontakta Bevakningstjänst på telefon FRÅN OSS ALLA TILL ER ALLA GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! I n f f o Se vidare info i portarna. r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B BoBladet Redaktion: Lena Ekman Maria Eriksson Anders D Nilsson Carina Tikkanen Kristoffer Rådås Tobias Johansson Ansvarig utgivare: Fredrik Millertson Layout: RINK AB

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Trotjänare går i pension

Trotjänare går i pension Mitt Nyttigt för oss som bor i HALLSTAHEM NummeR 1 Mars 2012 Vi på Hallstahem tackar Kristina för hennes mycket goda insatser för Hallstahem under 32 år och önskar henne stort lycka till med det nya pensionärslivet!

Läs mer

Bobladet fyller tio år!

Bobladet fyller tio år! M A R S 2 0 0 7 Ansvarig utgivare: Birgitta Sandell Redaktion: Birgitta Sandell, Ingrid Nilsson, kristina Narsell, Erna Olsson Telefon: 040-53 97 00 Fax: 040-43 25 63 info@burlovsbostader.se www.burlovsbostader.se

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6 ENERGISMARTA JULKLAPPAR SIDAN 3 # 04-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Herrhagen i högform SIDAN 4 5 App, lapp, sa att du slapp SIDAN 6 LEDARE Ett bekymmersfritt boende Tidningen

Läs mer

Din Bofolder 2014. Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder

Din Bofolder 2014. Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder Din Bofolder 2014 Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder Innehållsförteckning Sidan 3 Välkommen Sidan 4 Vår Boservice Sidan 5 Vart vänder jag mig? Sidan 6 Felanmälan/Jourtjänst Sidan

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

MÖBLERA RÄTT Behåll värmen i lägenheten

MÖBLERA RÄTT Behåll värmen i lägenheten ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 4 DECEMBER 2014 Så tycker hyresgästerna om HFAB MÖBLERA RÄTT Behåll värmen i lägenheten Sök bostad förenklade regler VALLÅS VISIONER Barn visar konstverk TRYGGT BOENDE Viktigt

Läs mer

Bladet. 85 år! KBAB. Välkommen... l l. e t. n e. Juli 2002. Gamla Sparbankshuset. Centrumgruppen. Sommarcampen. Renoveringar. Tävling.

Bladet. 85 år! KBAB. Välkommen... l l. e t. n e. Juli 2002. Gamla Sparbankshuset. Centrumgruppen. Sommarcampen. Renoveringar. Tävling. B Info från Köpings Bostads AB Bladet Juli 2002 Välkommen......att dela det första numret av den nygamla tidningen BoBladet med oss! BoBladet är tänkt att vara en informationstidning från oss inom KBAB

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005 Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 Allt var inte bättre förr JAG MÖTS OFTA AV ÖNSKEMÅL att ÖBO ska ta mer

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Vi i VätterHem nr 6 2011 Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Alla tjänar på att du sorterar rätt, sidan 4-5 Mats Green - om pengar till hemlösa, sidan 8-9 Tidningsredaktion

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar 2-11 Fr. Förvaltaren På tapeten Försmak av nyrenoverat i Ör Äntligen picknick! Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar Alltid redo när du ringer NY PARKERINGSKÖ. BUMSBRA. FLER LÄGENHETER TILL

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer

Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter

Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter Gunilla Grip har bott på Kvarngärdet sedan 1962 Grattis! 30 år hos Uppsalahem ger hyresrabatt! Gör en klimatinsats och spara pengar Individuell mätning av vatten

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

kvarter Upprustning pågår I VÅRA FÖRE EFTER FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND KULTURHUS

kvarter Upprustning pågår I VÅRA FÖRE EFTER FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND KULTURHUS I VÅRA kvarter ALFONS ÅBERGS VINN BILJETTER TILL KULTURHUS HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON FEBRUARI 2014 FÖRE EFTER Upprustning pågår FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer