Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v"

Transkript

1 B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen kunnat underhålla våra fastigheter på ett bra sätt. Under många år har kostnadsläget, den höga räntan och tomma lägenheter gjort att vårt underhåll fått stryka på foten, och det känns oerhört roligt att få vara med under detta år då underhållet kommit igång ordentligt. Anledningen till att vi kunnat satsa extra pengar på underhållet under år 2009 är att vi kunde ta del av de låga räntenivåerna som följde i finanskrisens spår. Under året som gått har vi bl.a renoverat balkonger på Furuvägen 6 och 10, vi har bytt tak på Senstavägen 2 i Munktorp, vi har renoverat utemiljön vid Bergslagsvägen och bytt fönster i Kolsva. På Mariebergsgatan 8 och 10 har stamrenoveringar skett, där har också lägenheterna fått nya kök. Inom våra dotterbolag händer det också spännande saker, tillsammans med Köpings kommun skall KBAB Service AB utreda vem som bör äga de kommunala fastigheterna som vi under många år förvaltat. Det gäller t ex skolor och förvaltningslokaler. Arbetet pågår och vi räknar med att kunna presentera ett förslag under hösten Inom Köpings Kabel-TV AB har man under år 2009 köpt hela kabel-tv-nätet i Kungsör av Kungsörs Fastighets AB. Nätet köptes in till bokfört värde, och vi ser klara samordningsvinster redan nu. Under år 2009 har vi också fått investeringsbidrag till att bygga en spontanidrottsanläggning, mer om detta inne i tidningen. Under året har vi också genomfört en upphandling för våra elkostnader med gott resultat. Under år 2010 kommer ett arbete med översyn av hela vårt arbetssätt att ske. Vi vänder på organisationen och sätter kunden främst, vi kallar förändringsarbetet Kunden i fokus. Mer information kring detta spännande förändringsarbete kommer längre fram. Väl mött inför ettspännande 2010! Fredrik Millertson VD i KBABkoncernen L i t e u t a v i n n e h å l l e t.. Stadsdelsutveckling. Brandguide Bokortet 2010 >> >> >> Nytt samarbete för ökad trygghet >>

2 Stadsdelsutveckling Ovan ser ni våra två stadsdelsutvecklare, Ermina Jarcevic från Hyresgästföreningen och Carina Tikkanen från oss som tillsammans driver våra boinflytande projekt. Syftet med projekten är att stärka hyresgästernas inflytande i sitt boende. Projektet riktar sig till alla våra hyresgäster och man behöver inte vara medlem i Hyresgästföreningen för att få delta. KBAB s och HGF:s gemensamma syfte är att utveckla hyresrätten till ett boende som kännetecknas av Trygghet, Inflytande och Trivsel samt god kvalitet till en rimlig kostnad. Alla hyresgäster som så önskar skall kunna medverka. Tillsammans med boende och andra aktörer medverka till en utveckling av respektive bostadsområde socialt, kulturellt och ekonomiskt. Använda och utveckla metoder som ger den enskilde inflytande över sin lägenhet, gemensamma anläggningar och bostadsområdet som helhet. Utvecklingsarbetet ska präglas av öppenhet, samarbete och reellt inflytande. Verka för ett regelbundet informationsutbyte med samtliga hyresgäster. Under året har stadsdelsutveckling skett bl.a inom kv Hallonet (Furuvägen och Hagavägen). Där började man med att skicka ut en enkätundersökning till hyresgästerna som fick svara på frågor och även anmäla sitt intresse för att delta i arbetet. Flera möten har genomförts och ett antal personer har engagerat sig i olika frågor. Gårdarna kommer att få en total översyn och man kommer att ta bort gamla buskar och träd. Man kommer också att göra om vid entréer och se över lekplatserna och göra i ordning en grillplats samt ställa i ordning en boulebana. Samtliga åtgärder har beslutats i samråd med de boende. Det finns även några engagerade personer som vill vara tvättstugevärdar i sitt hus. Även i Kolsva har en enkätundersökning gjorts. Också här finns en mycket aktiv grupp som är med och planerar för den yttre miljön och är engagerade i en del odling intill deras eget boende där KBAB håller med jord och blomster. Gruppen som startats inom Nygård har inte riktigt kommit igång ännu, men det är mycket spännande på gång. Det finns för närvarande en liten lokal som håller på att ställas i ordning och rustas. En sygrupp har dragit igång på området. Planering pågår för grönytorna. Alla som vill vara med kan när som helst bli med och det finns inget som är bindande, allt är helt frivilligt och man är bara med precis så mycket som man själv vill och orkar. Finns det intresse för något engagemang där du bor? Vill du själv göra något eller är ni flera tillsammans som vill förändra eller förbättra i området eller i huset, kontakta: Carina Tikkanen, tel eller Ermina Jarcevic tel Gårdsträff Hallonet 2 BoBladet April Maj 2010

3 nygårdssatsningar Trygghetsvandring på Nygård Tillsammans med boende och andra aktörer i området genomfördes en kall decemberkväll en trygghetsvandring inom Nygård. Vi tittade runt tillsammans och de som deltog lämnade förslag och tips på hur man kan göra området tryggare. Vid ett senare tillfälle har man även tittat över all belysning på området. Spontanidrottsanläggning på Nygård Just nu pågår planering för anläggning av en spontanidrottsanläggning på Nygård i samarbete med Leader, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och EU som har beviljat investeringsstöd för anläggningen. Investeringsstöd möjliggör att vi kan satsa på en anläggning, som kommer att kunna nyttjas av alla. Precis som namnet indikerar kommer ingen bokning av planerna att kunna ske, utan meningen är att man samlas och kan nyttja planer och utrustning. Hela byggnationen sker i samråd med boende, föreningar och andra aktörer på Nygård. Vi räknar med att kunna inviga hela anläggningen under juni månad. Nytt sätt att sköta om Nygård Från årsskiftet 2009/10 sköter vi även om Nygård med egen personal, tidigare köpte vi in den yttre fastighetsskötseln av en entreprenör. Grabbarna som sköter om Nygård heter Bengt Meijer, Per Forsström och Robert Eriksson. Maj 2010 BoBladet 3

4 brandguide Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar om att år 2009 var ett dystert år vad gäller bostadsbränder. Varje år brinner det i över 6000 bostäder bara i Sverige. Myndigheten har därför tagit fram en guide för att skydda alla mot brand. Några tips: Ställ inget brännbart i trapphuset Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger. Håll vind, källare och garage låsta Låsta dörrar förhindrar risken för anlagda bränder. Blockera inte trapphuset Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även amulanspersonal med bår måste kunna komma fram. Stäng in branden! Brinner det i din lägenhet ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfullt stanna i din lägenhet! Larma 112 och visa dig i fönster eller gå ut på balkongen. Räddningstjänsten hjälper till. 4 BoBladet Maj 2010

5 NOTISER Genomförda hyresförhandlingar Som vi har informerat om färdigställdes våra hyresförhandlingar i mitten av mars. Uppgörelsen innebär att hyrorna för bostäder i genomsnitt ökar med 1,4% från den 1 maj Hyresvärderingssystemet innebär att hyreshöjningen inom våra områden kommer att variera mellan 0 upp till 3,15%. P-platser, garage och lokaler med förhandlingsklausul höjs med 1,8% från samma datum. Överenskommelsen innebär också att vi betalar ut en trohetsrabatt på 500 kr för de hyresgäster som vid utbetalningstillfället i juni 2010 har 10-års sammanhängande boende med Köpings Bostads AB som fastighetsägare och hyresvärd. Rabatten dras av på hyresavin som skickas ut under juni. Planerade underhållsinsatser 2010 Under år 2010 har vi planerat för ett stort antal underhållsåtgärder. Här kommer ett ax-plock: Omläggning tak kommer att ske på Mejerivägen 4, Mariebergsgatan 8 och Sveavägen 19. Utemiljön kommer att rustas upp vid Karlsdals torg, upprustning av lekplats kommer att ske på Hagavägen och belysning kommer att ses över inom kv. Nygård. Balkonger kommer att renoveras på Mejerivägen 4 och på Furuvägen 4 och 8. Fönster kommer att bytas ut och badrum att renoveras på Dybecksgatan. Ett stort antal trapphus kommer att målas och snyggas upp, likaså kommer många lägenheter att rustas invändigt med nya tapeter och målning. Enkät I samarbete med AktivBo kommer vi under maj månad att skicka ut en enkät till alla, där vi kommer att ställa ett antal frågor kring boendet och trivsel. Vi är mycket tacksamma om så många som möjligt tar sig tid att svara. Vi använder svaren för att se vad vi ska bli bättre på. AktivBo garanterar att alla svar är anonyma gentemot oss, enkäterna är numrerade för att vi ska kunna sortera svaren per område och för att AktivBo ska kunna påminna rätt personer om man inte svarar. inför semesterperioden Den som vill ha hyresavi för flera månader, kontakta Irene Smedberg på telefon så ordnar vi detta. Nya praktiska ramper och planteringar Vår underhållssatsning är helt nödvändig, säger Kristoffer Rådås, Bygg- och underhållschef inom Köpings Bostads AB. Vi har under ett antal år legat alltför lågt vad gäller underhållsåtgärder och ser nu att det är absolut nödvändigt att satsa ordentligt på våra hus. Stora asfaltytor ersätts av grönt Maj 2010 BoBladet 5

6 renoverade gårdsmiljöer på Karlsdal och Byjorden Köpingsleran är beryktad och illa omtyckt av fler än en fastighetsägare. Den gör att marken har en förmåga att sjunka vilket innebär att det blir svårare och svårare att ta sig in i sina hus då första trappsteget blir högre och högre Detta är en av huvudanledningarna till de renoveringar av gårdsmiljöer som KBAB satsade på under Innergården vid Karlsdals torg har genom åren fått stora sättningar och blivit dåligt anpassat för äldre hyresgäster. Ökad tillgänglighet var därför prioritet ett då Per Bürger på Bürgers Växtgård blev ombedd att skissa på hur man skulle kunna få en vänligare miljö i området. Kristoffer Rådås som är Bygg- och underhållschef på KBAB berättar: Vi bjöd in de boende till ett informationsmöte i områdets fritidslokal. Det var en del pusslande för att få in mötet i Pers späckade schema, men till slut fick vi ihop det och personer dök upp. Per presenterade sina ideér för en entusiastisk skara som anammade idéerna fullt ut när man kompletterat med några träd som fick vara kvar. Per Bürger berättar: Tanken var att göra ett mycket grönare område med mycket hemma-känsla. Mycket asfalt skulle brytas bort och ersättas med gräs och växtmaterial. Jag valde att inte använda så många traditionella gårdsväxter utan mera hemmaväxter. Några exempel är valnöt, japanska körsbär, magnolior, japansk lönn och en del vintergröna växter såsom hybrididegran. Vi försökte också få till en del färgklickar genom att använda perenner som bottenvegetation. Skötselaspekten var också något som vi prioriterade högt, området ska vara lättarbetat för fastighetsskötarna. Arbetet igång och avslutas i vår Det praktiska arbetet sköttes av Falks Mark & Asfalt, medan Bürgers levererade växterna. Vi har en del kvar att göra, berättar Kristoffer Rådås, det blev för blött så vi kommer att färdigställa Del 1 under våren. I den ingår innergården mellan daghemmet Svalan, Torggatan och Bergslagsvägen. Del 2 handlar om de stora asfaltytorna vid Bergslagsvägen-Torggatan som ska ses över. Bland annat ska sopsorteringen på parkeringen ersättas av miljöbodar med fullsortering. Vi har haft samma problem med nedskräpning vid Furuvägen och de försvann när vi byggde miljöbodarna. Per Bürger Stora asfaltytor ersätts av grönt Hur har hyresgästerna reagerat under processen? De trodde inte att det skulle bi så roligt och annorlunda, och samtidigt lättskött. Det blir väldigt spännande att se hur det ser ut framåt sommaren när grönskan kommer på allvar. Vi har genomfört ett mindre projekt med samma tänkande på Scheelegatan 31. Även där hade marken satt sig mycket så vi fick höja upp den i en ramp så att man kan komma in i trapphuset utan trappsteg. Som sagt, Köpingsleran ställer till problem och vi får nog räkna med att det kommer att behövas markarbeten på flera ställen med fördelen att vi får se ännu mera spännande och exotiska växter på våra gårdar. Nya praktiska ramper och planteringar Byjorden 6 BoBladet Maj 2010

7 bokortet erbjudanden Värde 80:-/st Köping FF Köping FF erbjuder 50% rabatt på entréavgiften vid hemmamatcherna vid uppvisande av giltigt Bokort. tävling Tävling: Vi lottar ut 10 st Naturpass (värde 80 kr/st), som innehåller 2 kartor, startkort och kontrollbeskrivning. 45 kontroller finns utplacerade i Ållestaskogen, Karlbersskogen och i Nibbleskogen. För att delta i utlottningen, skicka e-post till oss, eller ett vanligt brev eller vykort. Du kan också lämna in anmälan till något av våra kontor. Ange Naturpasset samt namn, adress, telefonnr och lägenhetsnummer i anmälan. Vi underrättar vinnarna personligen. 50% rabatt Glada hyrsläp Glada Hyrsläp, finns invid Däckgubben vid Folkets park, erbjuder 40 kr i rabatt vid dygnshyra vid något av släpen. Visa giltigt Bokort för att ta del av erbjudandet. 40:- rabatt Kunden i fokus Scheeleskolan Tomas Bandh som är biträdande rektor på Scheeleskolan i Köping är en av många kunder som är nöjda med den service som KBAB Service erbjuder. Vi har ett väldigt bra samarbete. Förutom att de gör ett bra jobb är personalen väldigt positiv och glad. Det handlar inte bara om ett väl utfört jobb, de kommer även med goda idéer och håller uppsikt och berättar om det händer saker som inte vi ser. Förutom städning sköter KBAB Service även andra göromål såsom gräsklippning, snöröjning, sandning, lampbyten med mera. Städning dagtid Allt arbete sker dagtid, klassrummen städas under håltimmar. Man städar äver korridorer, idrottshallen och omklädningsrummen. Det är ganska stora ytor som ska städas av Niina och hennes fem kollegor. De håller också koll på om saker gått sönder på grund av slitage eller skadegörelse och ser till att det åtgärdas. Tomas fortsätter: Vi har fått ett mycket bättre samarbete senaste året. Tidigare var man tvungen att vänta till dess att skolledningen sagt sitt om t ex en lysknapp gått sönder. Numera åtgärdas sakerna direkt så att det inte blir stopp i arbetet. Det är smidigare idag, mindre byråkrati. Vi har tre träffar per läsår med Tobias Johansson, fastighetschef på KBAB, då vi diskuterar förslag på förbättringar, avslutar en nöjd Tomas Bandh. Maj 2010 BoBladet 7

8 nytt samarbete för ökad trygghet För att öka tryggheten för dig som hyresgäst har vi inlett ett samarbete med Svenska Stöldskyddsföreningen. SSF är en oberoende ideell förening som har arbetat brottsförebyggande i 75 år och har under den tiden byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. Idag erbjuder SSF en rad säkerhetstjänster och som hyresgäst har du möjlighet att ta del av dem på flera sätt. Försvåra för tjuven, märk dina ägodelar Vi har köpt in en märkbox som du kan låna för att märka upp dina värdesaker, t ex dator, cykel, digitalkamera osv. Märkboxen finns för utlåning i vår reception på Sveavägen 18, slå oss en signal på innan du kommer, så att boxen finns inne. Du lånar kostnadsfritt märkboxen av oss. Den innehåller bl.a elgravyrpenna, diamantstiftpenna, UV-penna och ett antal dekaler. Polisen får årligen in stora mängder stöldgods som de inte kan identifiera till någon ägare. Men genom att du märker dina saker kan de spåras tillbaka till dig vid eventuell förlust. Dina saker blir också mindre åtråvärda för tjuven då det är svårare att sälja märkta saker vidare. Gratis nyckelbricka 1 år Genom samarbetet erbjuds du en nyckelbricka gratis i ett år (värde 75 kr). Nyckelbrickan resulterar i att 9 av 10 kunder får tillbaka sina borttappade nycklar, inom bara några dagar och SSF lämnar tillbaka ca 100 upphittade nyckelknippor i veckan. Om du känner behov av fler brickor så erbjuder SSF även ett familjepaket till förmånligt pris. Se för mer information. Varje Nyckelbricka har ett unikt nummer som registreras tillsammans med dina personuppgifter. Upphittaren lämnar antingen in nycklarna till valfri polisstation och får hittelön eller lägger nycklarna i närmaste postlåda så levereras de till SSF. Polisen eller SSF kontaktar dig därefter omedelbart och dina uppgifter hanteras med full sekretess. Teknik är inte alltid den enda lösningen SSF är en av de drivande krafterna bakom grannsamverkan i Sverige och forskningsrapporter från Brå visar att konceptet kan minska inbrott med i snitt 26 procent. Grannsamverkan handlar om att hålla koll när grannen är bortrest, t ex genom att tömma brevlådan, vattna blommor eller dra ner/upp persienner. Att folk är i rörelse är en annan viktig brottsförebyggande åtgärd. Till SSF kan du ringa för kostnadsfri telefonrådgivning t ex för att få råd vid val av säkerhetsprodukter, tel Mer information finns även på SSFs hemsida: 8 BoBladet Maj 2010

9 Storsatsning för bättre boende - gav nytt kök och bad för trogna hyresgästen Anna på Marieberg På Mariebergsgatan 8 och 10 har det under 2009 pågått stora renoveringar för att ge hyresgästerna ett bättre boende. Cirka 10 miljoner har det kostat att få nya kök och badrum i de 38 lägenheterna. Man har samtidigt bytt avlopp och vattenledningar i källaren och dragit om elen i lägenheterna. I samband med detta målade man även om trapphusen och bytte alla lägenhetsdörrar. Nyrenoverade badrummet Anna hemma i nya köket En av de nöjda hyresgästerna är Anna Stenberg som bott i huset i närmare 50 Gamla köket år: Jag trivs jättebra här. Områdeschefen och fastighetsskötaren är jättetrevliga och det har blivit så fint, både i lägenheten och i trapphuset. Det är naturligtvis stor skillnad mot när du flyttade hit? Det är mera ungdomar som bor här än när jag flyttade hit och det kan vara lite hög musik ibland, men man har ju varit ung själv och vet hur det är. Jag tycker inte att det är så farligt. Smidig omflyttning under renoveringen Under byggnationen utnyttjade man outhyrda lägenheter i samma hus där man fick bo medan renoveringen pågick. Kristoffer Rådås som är Bygg- och underhållschef berättar om bygget. Vi började i trapphuset 8A och tog sex lägenheter i stöten. Rivningsteamet gjorde sitt under två veckor och lämnade över till nästa team med snickare, målare, rörmokare och elektriker som behövde två veckor för återuppbyggnaden. På så sätt kunde hyresgästen flytta tillbaka efter fyra veckor. Hyresgästerna hade hela tiden tillgång till sin lägenhet och behövde inte flytta med sig mer saker än nödvändigt. Vad hade hyresgästerna för möjlighet att påverka materialval och så? Vi valde att sätta in vita släta köksluckor i alla kök och praktiska skåplösningar. Det blir mera tidlöst och hållbart. Hyresgästerna fick möjlighet att välja mattor och kakel. Badrummen helkaklades och hyresgästerna fick välja mellan tre olika färger på kaklad fondvägg. Låg hyreshöjning trots dyr renovering En så omfattande renovering är naturligtvis kostsam, 10 miljoner delat på 38 lägenheter ger ett snitt på cirka kronor per lägenhet. Men den chockhöjning av hyran som man kanske skulle kunna misstänka blev inte alls så farlig: I åttan blev höjningen 296 kronor och i tian där vi samtidigt installerade mekanisk frånluft hamnade vi på 370 kronor. Sen kunde man välja att få en säkerhetsdörr istället för en vanlig entrédörr för 37 kronor extra per månad, vilket de flesta gjorde. Anna är nöjd med sin nygamla lägenhet och tycker att renoveringen gått bra. Det var lite jobbigt under byggnationen då jag fick bo i en lägenhet i andra trapphuset, men det gick ganska bra. Och nu trivs jag jättebra. Vi önskar Anna lycka till med sitt ljusa och praktiska kök och fräscha och lättstädade badrum. Maj 2010 BoBladet 9

10 nyheter Nya driftgruppen Från den 22 mars är vår driftgrupp nu komplett, och består av sammanlagt 4 personer. Stig Eriksson leder gruppen, som också består av våra tekniker Joakim Andersson, Peter Johansson och Hans Andersén. I gruppen finns vår expertkompetens samlat vad gäller värme, ventilation och energi. Gruppen arbetar på uppdrag av våra områdeskontor och kommer också att arbeta med förebyggande åtgärder. Ny uthyrningspolicy Vår styrelsen fastställde under januari vår uthyrningspolicy. I korthet innebär denna att vi fastställer de krav vi har på de som vill hyra en bostad hos oss, t ex att man ska vara myndig, att man ska ha en inkomst så att hyran kan betalas, att vi gör en kreditkontroll och att man ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd och ha en gällande hemförsäkring. Kraven har funnits tidigare också, men vi har inte haft dem nertecknade. Policyn finns i sin helhet på vår hemsida. Bokslut 2009 Årets sammanställning över våra räkenskaper visar på ett resultat på ca 3 mkr för Köpings Bostads AB. Vi har under året som gått fått uppleva historiskt låga räntenivåer och överskottet från finansförvaltningen har ograverat gått till ökat underhåll, något som är absolut nödvändigt för att hålla våra fastigheter i gott skick. Kontakta Robert Larsson tel eller Lena Ekman tel om du vill ha ett eget exemplar av årsredovisningen. Årsredovisningen finns också på vår hemsida Ny Miljö- och kvalitetschef utsedd Under år kommer vi att förbereda för certifiering i enlighet med ISO Detta innebär att vi gör en omfördelning av arbetsuppgifterna från och med den 1 april, då Anders D Nilsson övergår till att helt arbeta med miljöfrågorna. Tobias Johansson, som idag är fastighetschef inom KBAB Service AB, tar över ansvaret som förvaltare inom KBAB från samma datum. Omfördelning av arbetsuppgifter inom KBAB Service kommer att ske för att ge Tobias möjlighet att satsa på det nya uppdraget. Mer information om vårt miljöarbete kommer i ett senare nummer av Bobladet. 10 BoBladet Maj 2010

11 MILJÖ OCH ENERGI i fokus KBAB har inlett en satsning på miljö- och energifrågor. I samband med detta har man tillsatt en driftgrupp och rekryterat personal som ska jobba med dessa frågor. Målet är att få en effektivare energianvändning och spara 10% utan att göra några större investeringar. Fastighetschef Tobias Johansson berättar: Tidigare hade varje fastighetsskötare ansvaret för energifrågorna, men med alla andra arbetsuppgifter som de har, blev det svårt att prioritera detta.. Därför gick vi ut med en förfrågan internt angående vilka som var intresserade av att jobba i en driftgrupp med fokus på detta område. Stig Eriksson som är driftingenjör fick ansvaret för gruppen. I mitten av 2009 inleddes en process för att rekrytera personal till gruppen. Man hittade två personer internt och anställde en externt. Ledningen har satt upp som mål att sänka energiförbrukningen med 10% utan att göra några omfattande investeringar. Detta gäller såväl bostäder som de kommunala lokaler som man förvaltar, däribland ett antal skolor. Värme vädras ut En viktig del handlar om uppvärmningen. Naturligtvis ska vi leverera en god komfort, men inom rimliga gränser grader kan man som hyresgäst kräva, men vi vet att en del vädrar ut värdefull värme vilket påverkar alla i huset. Det gör att det blir kallt i andra lägenheter. Sen finns det naturligtvis även behov av att se över injusteringar av installationer. Vi måste även bli av med behovet av fossila bränslen och måste se till att de kommunala fastigheter som eldas med olja får en annan uppvärmningsform. Vi har väldigt låg fjärrvärmetaxa i Köping vilket sparar mycket pengar. Letar onödiga energitjuvar Att spara energi handlar naturligtvis inte bara om att spara på uppvärmning av lokaler och bostäder. Man byter till lågenergibelysning och ersätter elinstallationer med effektivare system så långt det är möjligt. I skolor och allmänna ytor står vi för elabonnemangen och har möjlighet att påverka förbrukningen. Hyresgäster som har egna elavtal i sina lägenheter uppmanar vi att göra besparingar, både för den egna ekonomin och för miljöns skull. Det ger vinster som vi alla tjänar på. Vattenbesparingar Även vattenförbrukningen är en viktig sak i sammanhanget. Dels sätter man in snålspolande toaletter och munstycken i kranar och duschar och man ber också hyresgästerna att inte slösa på vatten i onödan. Mest vatten går faktiskt åt till att tvätta händerna. Där finns det mycket att spara, även om man inte ska spara på renlighet. Vindkraft något för KBAB? Under 2009 påbörjades en utredning angående att bygga ett eller flera egna vindkraftverk. På flera platser i Köping finns goda förutsättningar för byggen. Bland annat på Norsatippen och vid E18 är vindarna goda enligt de mätningar som experter gjort. Tobias Johansson Tyvärr kommer sannolikt skattereglerna att ändras inom kort, då det finns ett förslag om att ta bort skattesubventionerna för egenproducerad el. Är vindkraften framtidens energi för KBAB och Köping? Bilden är ett montage Visionen finns kvar Tobias hoppas och tror ändå att vindkraft är framtidens melodi för KBAB, även om det innebär stora investeringar: Vi har idag en elkostnad på ca 15 miljoner kr per år, och inget talar för att det skulle bli billigare i framtiden. Visst skulle det kännas bra att producera sin egen el, det vore också kul om KBAB kunde äga stans första vindkraftverk. Delar av Uppnådda miljömål för 2009 energibesparingar Ombyggnad av 17 st undercentraler för dataövervakning. Energibesparingen för dessa fastigheter beräknas minska med 15-20%. Utbyte av ständigt lysande trapphusbelysning till närvarostyrd belysning Kv. Nygård etapp 2. Garage Kv: Blenda samt garage 1 Nygård. Minskning av utsläpp till mark & vatten Sanering av PCB på de 6 sista huskropparna på Nygård samt fönster och dörrfogar Odensvivägen 4-6, Kolsva varmed PCB är färdigsanerat inom KBAB s fastigheter. Minskning av växthusgaser Skrotning av 4 st bensinslukande bensinbilar. Inköp av miljövänligare dieseldrivna servicebilar. Utbyte av 1 st traktor samt inköp av 1 mindre elbil. Servicepersonalen inom förvaltningen har utbildats i Eco-driving. Maj 2010 BoBladet 11

12 B Bladet Håll köping rent! För femte året i rad genomfördes tisdagen den 27 april Köpings officiella städdag. Kommunen utmanade förvaltningar, föreningar, företag och organisationer samt privatpersoner att göra ett krafttag mot nedskräpningen för att öka tryggheten och trivseln. Möjligen gjorde det vackra vädret sitt till, för uppslutningen på Stora torget var god vid lunchtid, då städdagen avslutades med jippo och tal av Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande, tillika Köpings Bostads AB s ordförande. Kommunen har också i år anmält deltagande till de nationella Skräpplockardagarna som föreningen Håll Sverige Rent utlyst för att ta ställning mot skräpet och för att bidra till en skräpfri miljö. Skräpplockardagarna är en manifestation mot skräpet och har deltagare över hela landet. Postadress: Box 13, Köping Besöksadress: Sveavägen 18 E-post: Internet: Öppet: Måndag Tisdag fredag Telefon: Telefax: Felanmälan: Område Öst Område Väst Område Kolsva Vid akuta fel och störningar: Kvällar och helger kontakta Bevakningstjänst på telefon Delar av deltagarna vid städdagen Se vidare info i portarna. B Elizabeth Salomonsson talar Dansgruppen Sorry no Name från Köpings dansskola uppträdde. f o I n r å n f K ö p i n g s o s t a d s A B BoBladet Redaktion: Anders D Nilsson Tobias Johansson Kristoffer Rådås Carina Tikkanen Lena Eriksson Lena Ekman Ansvarig utgivare: Fredrik Millertson Layout: RINK AB

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen 1. Hur upplevde du säkerheten mot inbrott/stöld i din lägenhet under stambytet? a. God, inga problem b. Bristfällig 19% God, inga problem

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

BLADET VD N HAR ORDET. Hyresgästenkät. Bokortet 2011. Kunden i folus. Radonmätningar. från Köpings Bostads AB December 2010. Trevlig läsning!

BLADET VD N HAR ORDET. Hyresgästenkät. Bokortet 2011. Kunden i folus. Radonmätningar. från Köpings Bostads AB December 2010. Trevlig läsning! B Information BLADET från Köpings Bostads AB December 2010 VD N HAR ORDET Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss genom att besvara kundenkäten som skickades ut i våras! Enkäten

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Täby 2011-09-20 minskad förbrukning av EL Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer

Läs mer

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132 Linghem http://www.visit.se/~hsblinghem Antal Byggnadsår: lägenheter: 198365 HSB Brf. Linghem. Med denna broschyr vill vi informera nyinflyttade och övriga boende i föreningen

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är lugnt och jag trivs jättebra! -- Annette Kjell, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmig och ljus funkistvåa. Ett stenkast till Slottskogen och Linné med natur

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Göteborg 26 april 2012 Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Vi har förstått på reaktionerna att det finns mycket oro och många frågor kring upprustningen på Pennygången. Vi får också positiva reaktioner

Läs mer

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Nr 27 januari 2011 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Hyror och lediga lägenheter i hus 23 Nu presenterar vi de nya

Läs mer

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken!

Stallgatan 6 A. 1:a med utsikt över hustaken! Stallgatan 6 A Län Skåne Typ Lägenhet Kommun Eslöv Storlek 27 m2 Område Eslöv Tillträde tidigast Gatuadress Stallgatan 6 A enligt överenskommelse 1:a med utsikt över hustaken! Ljus och fräsch 1:a med kokvrå.

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS LUNDSTRÖMS lilla GRÖNA Nu har vi bestämt oss för att göra ännu mer för att bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. I den här lilla skriften kan du läsa om vad vi hittills gjort i vårt miljöarbete,

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

Nu renoveras ditt hus

Nu renoveras ditt hus Nu renoveras ditt hus Du och dina grannar väljer nivån Fakta om ditt hus och ditt kvarter BAKGRUND - HISTORIA Miljonprogrammet I april 1965 beslutade riksdagen att fram till 1974 bygga en miljon bostäder

Läs mer

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område Slottsstaden/ Fridhem Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag upplever att lägenheten är mycket välplanerad. Sen tycker jag att läget

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011 Info angående vårt nya låssystem På dagtid (06.00 22.00) kommer du in genom att sätta magnetbrickan mot läsaren vid dörren. På nattetid (22.00 06.00) måste du både sätta brickan mot läsaren och slå portkoden

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Bladet. En pigg 90-åring

Bladet. En pigg 90-åring B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s Bladet A B Mars 2007 Fonden I samband med hyresförhandlingarna i december kom vi överens med Hyresgästföreningen om att ta bort tapetsering och målning ur

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Upprustning av. kvarteret Drakenberg

Upprustning av. kvarteret Drakenberg Upprustning av kvarteret Drakenberg Fakta om ditt hus och ditt kvarter HISTORIK På 1870-talet startades snickerifabriken Ligna i området. Området runtom Ligna utvecklades till ett industri- och hantverksområde,

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Bjerehov 7 A Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lomma Storlek 4 rum (3 sovrum) / 100 m² Område Bjärred Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenheten har det bästa läget i föreningen med fri utsikt och inga hus som

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

TRETTIOFYRAN. Det händer i din bostadsrättsförening. Januari börjar året, februari kommer näst. Bostadsrättsförsäkring. Årsstämman 2004.

TRETTIOFYRAN. Det händer i din bostadsrättsförening. Januari börjar året, februari kommer näst. Bostadsrättsförsäkring. Årsstämman 2004. TRETTIOFYRAN Det händer i din bostadsrättsförening Nr 1/25 Utges av Styrelsen Linköpingshus nr 34 Januari börjar året, februari kommer näst Så blev det ändå vinter till slut. Koltrasten och hans fru trodde

Läs mer

Pinnpojksbladet. augusti 2013. Viktig information till alla boende med balkong

Pinnpojksbladet. augusti 2013. Viktig information till alla boende med balkong Pinnpojksbladet augusti 2013 Viktig information till alla boende med balkong Våra balkonger behöver rensas från löst sittande betong. Den kan annars ramla ner. För att göra detta kommer en firma som heter

Läs mer

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 8 augusti,

Läs mer

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden Översyn balkonger Uppdaterad: 101108 Från och med onsdagen den 10/11 kommer översyn av balkongerna ske. Man kommer att göra en kontroll av moment på synliga bultförband och gängförsegla bultarna. Kran

Läs mer