Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v"

Transkript

1 B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen kunnat underhålla våra fastigheter på ett bra sätt. Under många år har kostnadsläget, den höga räntan och tomma lägenheter gjort att vårt underhåll fått stryka på foten, och det känns oerhört roligt att få vara med under detta år då underhållet kommit igång ordentligt. Anledningen till att vi kunnat satsa extra pengar på underhållet under år 2009 är att vi kunde ta del av de låga räntenivåerna som följde i finanskrisens spår. Under året som gått har vi bl.a renoverat balkonger på Furuvägen 6 och 10, vi har bytt tak på Senstavägen 2 i Munktorp, vi har renoverat utemiljön vid Bergslagsvägen och bytt fönster i Kolsva. På Mariebergsgatan 8 och 10 har stamrenoveringar skett, där har också lägenheterna fått nya kök. Inom våra dotterbolag händer det också spännande saker, tillsammans med Köpings kommun skall KBAB Service AB utreda vem som bör äga de kommunala fastigheterna som vi under många år förvaltat. Det gäller t ex skolor och förvaltningslokaler. Arbetet pågår och vi räknar med att kunna presentera ett förslag under hösten Inom Köpings Kabel-TV AB har man under år 2009 köpt hela kabel-tv-nätet i Kungsör av Kungsörs Fastighets AB. Nätet köptes in till bokfört värde, och vi ser klara samordningsvinster redan nu. Under år 2009 har vi också fått investeringsbidrag till att bygga en spontanidrottsanläggning, mer om detta inne i tidningen. Under året har vi också genomfört en upphandling för våra elkostnader med gott resultat. Under år 2010 kommer ett arbete med översyn av hela vårt arbetssätt att ske. Vi vänder på organisationen och sätter kunden främst, vi kallar förändringsarbetet Kunden i fokus. Mer information kring detta spännande förändringsarbete kommer längre fram. Väl mött inför ettspännande 2010! Fredrik Millertson VD i KBABkoncernen L i t e u t a v i n n e h å l l e t.. Stadsdelsutveckling. Brandguide Bokortet 2010 >> >> >> Nytt samarbete för ökad trygghet >>

2 Stadsdelsutveckling Ovan ser ni våra två stadsdelsutvecklare, Ermina Jarcevic från Hyresgästföreningen och Carina Tikkanen från oss som tillsammans driver våra boinflytande projekt. Syftet med projekten är att stärka hyresgästernas inflytande i sitt boende. Projektet riktar sig till alla våra hyresgäster och man behöver inte vara medlem i Hyresgästföreningen för att få delta. KBAB s och HGF:s gemensamma syfte är att utveckla hyresrätten till ett boende som kännetecknas av Trygghet, Inflytande och Trivsel samt god kvalitet till en rimlig kostnad. Alla hyresgäster som så önskar skall kunna medverka. Tillsammans med boende och andra aktörer medverka till en utveckling av respektive bostadsområde socialt, kulturellt och ekonomiskt. Använda och utveckla metoder som ger den enskilde inflytande över sin lägenhet, gemensamma anläggningar och bostadsområdet som helhet. Utvecklingsarbetet ska präglas av öppenhet, samarbete och reellt inflytande. Verka för ett regelbundet informationsutbyte med samtliga hyresgäster. Under året har stadsdelsutveckling skett bl.a inom kv Hallonet (Furuvägen och Hagavägen). Där började man med att skicka ut en enkätundersökning till hyresgästerna som fick svara på frågor och även anmäla sitt intresse för att delta i arbetet. Flera möten har genomförts och ett antal personer har engagerat sig i olika frågor. Gårdarna kommer att få en total översyn och man kommer att ta bort gamla buskar och träd. Man kommer också att göra om vid entréer och se över lekplatserna och göra i ordning en grillplats samt ställa i ordning en boulebana. Samtliga åtgärder har beslutats i samråd med de boende. Det finns även några engagerade personer som vill vara tvättstugevärdar i sitt hus. Även i Kolsva har en enkätundersökning gjorts. Också här finns en mycket aktiv grupp som är med och planerar för den yttre miljön och är engagerade i en del odling intill deras eget boende där KBAB håller med jord och blomster. Gruppen som startats inom Nygård har inte riktigt kommit igång ännu, men det är mycket spännande på gång. Det finns för närvarande en liten lokal som håller på att ställas i ordning och rustas. En sygrupp har dragit igång på området. Planering pågår för grönytorna. Alla som vill vara med kan när som helst bli med och det finns inget som är bindande, allt är helt frivilligt och man är bara med precis så mycket som man själv vill och orkar. Finns det intresse för något engagemang där du bor? Vill du själv göra något eller är ni flera tillsammans som vill förändra eller förbättra i området eller i huset, kontakta: Carina Tikkanen, tel eller Ermina Jarcevic tel Gårdsträff Hallonet 2 BoBladet April Maj 2010

3 nygårdssatsningar Trygghetsvandring på Nygård Tillsammans med boende och andra aktörer i området genomfördes en kall decemberkväll en trygghetsvandring inom Nygård. Vi tittade runt tillsammans och de som deltog lämnade förslag och tips på hur man kan göra området tryggare. Vid ett senare tillfälle har man även tittat över all belysning på området. Spontanidrottsanläggning på Nygård Just nu pågår planering för anläggning av en spontanidrottsanläggning på Nygård i samarbete med Leader, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och EU som har beviljat investeringsstöd för anläggningen. Investeringsstöd möjliggör att vi kan satsa på en anläggning, som kommer att kunna nyttjas av alla. Precis som namnet indikerar kommer ingen bokning av planerna att kunna ske, utan meningen är att man samlas och kan nyttja planer och utrustning. Hela byggnationen sker i samråd med boende, föreningar och andra aktörer på Nygård. Vi räknar med att kunna inviga hela anläggningen under juni månad. Nytt sätt att sköta om Nygård Från årsskiftet 2009/10 sköter vi även om Nygård med egen personal, tidigare köpte vi in den yttre fastighetsskötseln av en entreprenör. Grabbarna som sköter om Nygård heter Bengt Meijer, Per Forsström och Robert Eriksson. Maj 2010 BoBladet 3

4 brandguide Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar om att år 2009 var ett dystert år vad gäller bostadsbränder. Varje år brinner det i över 6000 bostäder bara i Sverige. Myndigheten har därför tagit fram en guide för att skydda alla mot brand. Några tips: Ställ inget brännbart i trapphuset Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger. Håll vind, källare och garage låsta Låsta dörrar förhindrar risken för anlagda bränder. Blockera inte trapphuset Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även amulanspersonal med bår måste kunna komma fram. Stäng in branden! Brinner det i din lägenhet ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfullt stanna i din lägenhet! Larma 112 och visa dig i fönster eller gå ut på balkongen. Räddningstjänsten hjälper till. 4 BoBladet Maj 2010

5 NOTISER Genomförda hyresförhandlingar Som vi har informerat om färdigställdes våra hyresförhandlingar i mitten av mars. Uppgörelsen innebär att hyrorna för bostäder i genomsnitt ökar med 1,4% från den 1 maj Hyresvärderingssystemet innebär att hyreshöjningen inom våra områden kommer att variera mellan 0 upp till 3,15%. P-platser, garage och lokaler med förhandlingsklausul höjs med 1,8% från samma datum. Överenskommelsen innebär också att vi betalar ut en trohetsrabatt på 500 kr för de hyresgäster som vid utbetalningstillfället i juni 2010 har 10-års sammanhängande boende med Köpings Bostads AB som fastighetsägare och hyresvärd. Rabatten dras av på hyresavin som skickas ut under juni. Planerade underhållsinsatser 2010 Under år 2010 har vi planerat för ett stort antal underhållsåtgärder. Här kommer ett ax-plock: Omläggning tak kommer att ske på Mejerivägen 4, Mariebergsgatan 8 och Sveavägen 19. Utemiljön kommer att rustas upp vid Karlsdals torg, upprustning av lekplats kommer att ske på Hagavägen och belysning kommer att ses över inom kv. Nygård. Balkonger kommer att renoveras på Mejerivägen 4 och på Furuvägen 4 och 8. Fönster kommer att bytas ut och badrum att renoveras på Dybecksgatan. Ett stort antal trapphus kommer att målas och snyggas upp, likaså kommer många lägenheter att rustas invändigt med nya tapeter och målning. Enkät I samarbete med AktivBo kommer vi under maj månad att skicka ut en enkät till alla, där vi kommer att ställa ett antal frågor kring boendet och trivsel. Vi är mycket tacksamma om så många som möjligt tar sig tid att svara. Vi använder svaren för att se vad vi ska bli bättre på. AktivBo garanterar att alla svar är anonyma gentemot oss, enkäterna är numrerade för att vi ska kunna sortera svaren per område och för att AktivBo ska kunna påminna rätt personer om man inte svarar. inför semesterperioden Den som vill ha hyresavi för flera månader, kontakta Irene Smedberg på telefon så ordnar vi detta. Nya praktiska ramper och planteringar Vår underhållssatsning är helt nödvändig, säger Kristoffer Rådås, Bygg- och underhållschef inom Köpings Bostads AB. Vi har under ett antal år legat alltför lågt vad gäller underhållsåtgärder och ser nu att det är absolut nödvändigt att satsa ordentligt på våra hus. Stora asfaltytor ersätts av grönt Maj 2010 BoBladet 5

6 renoverade gårdsmiljöer på Karlsdal och Byjorden Köpingsleran är beryktad och illa omtyckt av fler än en fastighetsägare. Den gör att marken har en förmåga att sjunka vilket innebär att det blir svårare och svårare att ta sig in i sina hus då första trappsteget blir högre och högre Detta är en av huvudanledningarna till de renoveringar av gårdsmiljöer som KBAB satsade på under Innergården vid Karlsdals torg har genom åren fått stora sättningar och blivit dåligt anpassat för äldre hyresgäster. Ökad tillgänglighet var därför prioritet ett då Per Bürger på Bürgers Växtgård blev ombedd att skissa på hur man skulle kunna få en vänligare miljö i området. Kristoffer Rådås som är Bygg- och underhållschef på KBAB berättar: Vi bjöd in de boende till ett informationsmöte i områdets fritidslokal. Det var en del pusslande för att få in mötet i Pers späckade schema, men till slut fick vi ihop det och personer dök upp. Per presenterade sina ideér för en entusiastisk skara som anammade idéerna fullt ut när man kompletterat med några träd som fick vara kvar. Per Bürger berättar: Tanken var att göra ett mycket grönare område med mycket hemma-känsla. Mycket asfalt skulle brytas bort och ersättas med gräs och växtmaterial. Jag valde att inte använda så många traditionella gårdsväxter utan mera hemmaväxter. Några exempel är valnöt, japanska körsbär, magnolior, japansk lönn och en del vintergröna växter såsom hybrididegran. Vi försökte också få till en del färgklickar genom att använda perenner som bottenvegetation. Skötselaspekten var också något som vi prioriterade högt, området ska vara lättarbetat för fastighetsskötarna. Arbetet igång och avslutas i vår Det praktiska arbetet sköttes av Falks Mark & Asfalt, medan Bürgers levererade växterna. Vi har en del kvar att göra, berättar Kristoffer Rådås, det blev för blött så vi kommer att färdigställa Del 1 under våren. I den ingår innergården mellan daghemmet Svalan, Torggatan och Bergslagsvägen. Del 2 handlar om de stora asfaltytorna vid Bergslagsvägen-Torggatan som ska ses över. Bland annat ska sopsorteringen på parkeringen ersättas av miljöbodar med fullsortering. Vi har haft samma problem med nedskräpning vid Furuvägen och de försvann när vi byggde miljöbodarna. Per Bürger Stora asfaltytor ersätts av grönt Hur har hyresgästerna reagerat under processen? De trodde inte att det skulle bi så roligt och annorlunda, och samtidigt lättskött. Det blir väldigt spännande att se hur det ser ut framåt sommaren när grönskan kommer på allvar. Vi har genomfört ett mindre projekt med samma tänkande på Scheelegatan 31. Även där hade marken satt sig mycket så vi fick höja upp den i en ramp så att man kan komma in i trapphuset utan trappsteg. Som sagt, Köpingsleran ställer till problem och vi får nog räkna med att det kommer att behövas markarbeten på flera ställen med fördelen att vi får se ännu mera spännande och exotiska växter på våra gårdar. Nya praktiska ramper och planteringar Byjorden 6 BoBladet Maj 2010

7 bokortet erbjudanden Värde 80:-/st Köping FF Köping FF erbjuder 50% rabatt på entréavgiften vid hemmamatcherna vid uppvisande av giltigt Bokort. tävling Tävling: Vi lottar ut 10 st Naturpass (värde 80 kr/st), som innehåller 2 kartor, startkort och kontrollbeskrivning. 45 kontroller finns utplacerade i Ållestaskogen, Karlbersskogen och i Nibbleskogen. För att delta i utlottningen, skicka e-post till oss, eller ett vanligt brev eller vykort. Du kan också lämna in anmälan till något av våra kontor. Ange Naturpasset samt namn, adress, telefonnr och lägenhetsnummer i anmälan. Vi underrättar vinnarna personligen. 50% rabatt Glada hyrsläp Glada Hyrsläp, finns invid Däckgubben vid Folkets park, erbjuder 40 kr i rabatt vid dygnshyra vid något av släpen. Visa giltigt Bokort för att ta del av erbjudandet. 40:- rabatt Kunden i fokus Scheeleskolan Tomas Bandh som är biträdande rektor på Scheeleskolan i Köping är en av många kunder som är nöjda med den service som KBAB Service erbjuder. Vi har ett väldigt bra samarbete. Förutom att de gör ett bra jobb är personalen väldigt positiv och glad. Det handlar inte bara om ett väl utfört jobb, de kommer även med goda idéer och håller uppsikt och berättar om det händer saker som inte vi ser. Förutom städning sköter KBAB Service även andra göromål såsom gräsklippning, snöröjning, sandning, lampbyten med mera. Städning dagtid Allt arbete sker dagtid, klassrummen städas under håltimmar. Man städar äver korridorer, idrottshallen och omklädningsrummen. Det är ganska stora ytor som ska städas av Niina och hennes fem kollegor. De håller också koll på om saker gått sönder på grund av slitage eller skadegörelse och ser till att det åtgärdas. Tomas fortsätter: Vi har fått ett mycket bättre samarbete senaste året. Tidigare var man tvungen att vänta till dess att skolledningen sagt sitt om t ex en lysknapp gått sönder. Numera åtgärdas sakerna direkt så att det inte blir stopp i arbetet. Det är smidigare idag, mindre byråkrati. Vi har tre träffar per läsår med Tobias Johansson, fastighetschef på KBAB, då vi diskuterar förslag på förbättringar, avslutar en nöjd Tomas Bandh. Maj 2010 BoBladet 7

8 nytt samarbete för ökad trygghet För att öka tryggheten för dig som hyresgäst har vi inlett ett samarbete med Svenska Stöldskyddsföreningen. SSF är en oberoende ideell förening som har arbetat brottsförebyggande i 75 år och har under den tiden byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. Idag erbjuder SSF en rad säkerhetstjänster och som hyresgäst har du möjlighet att ta del av dem på flera sätt. Försvåra för tjuven, märk dina ägodelar Vi har köpt in en märkbox som du kan låna för att märka upp dina värdesaker, t ex dator, cykel, digitalkamera osv. Märkboxen finns för utlåning i vår reception på Sveavägen 18, slå oss en signal på innan du kommer, så att boxen finns inne. Du lånar kostnadsfritt märkboxen av oss. Den innehåller bl.a elgravyrpenna, diamantstiftpenna, UV-penna och ett antal dekaler. Polisen får årligen in stora mängder stöldgods som de inte kan identifiera till någon ägare. Men genom att du märker dina saker kan de spåras tillbaka till dig vid eventuell förlust. Dina saker blir också mindre åtråvärda för tjuven då det är svårare att sälja märkta saker vidare. Gratis nyckelbricka 1 år Genom samarbetet erbjuds du en nyckelbricka gratis i ett år (värde 75 kr). Nyckelbrickan resulterar i att 9 av 10 kunder får tillbaka sina borttappade nycklar, inom bara några dagar och SSF lämnar tillbaka ca 100 upphittade nyckelknippor i veckan. Om du känner behov av fler brickor så erbjuder SSF även ett familjepaket till förmånligt pris. Se för mer information. Varje Nyckelbricka har ett unikt nummer som registreras tillsammans med dina personuppgifter. Upphittaren lämnar antingen in nycklarna till valfri polisstation och får hittelön eller lägger nycklarna i närmaste postlåda så levereras de till SSF. Polisen eller SSF kontaktar dig därefter omedelbart och dina uppgifter hanteras med full sekretess. Teknik är inte alltid den enda lösningen SSF är en av de drivande krafterna bakom grannsamverkan i Sverige och forskningsrapporter från Brå visar att konceptet kan minska inbrott med i snitt 26 procent. Grannsamverkan handlar om att hålla koll när grannen är bortrest, t ex genom att tömma brevlådan, vattna blommor eller dra ner/upp persienner. Att folk är i rörelse är en annan viktig brottsförebyggande åtgärd. Till SSF kan du ringa för kostnadsfri telefonrådgivning t ex för att få råd vid val av säkerhetsprodukter, tel Mer information finns även på SSFs hemsida: 8 BoBladet Maj 2010

9 Storsatsning för bättre boende - gav nytt kök och bad för trogna hyresgästen Anna på Marieberg På Mariebergsgatan 8 och 10 har det under 2009 pågått stora renoveringar för att ge hyresgästerna ett bättre boende. Cirka 10 miljoner har det kostat att få nya kök och badrum i de 38 lägenheterna. Man har samtidigt bytt avlopp och vattenledningar i källaren och dragit om elen i lägenheterna. I samband med detta målade man även om trapphusen och bytte alla lägenhetsdörrar. Nyrenoverade badrummet Anna hemma i nya köket En av de nöjda hyresgästerna är Anna Stenberg som bott i huset i närmare 50 Gamla köket år: Jag trivs jättebra här. Områdeschefen och fastighetsskötaren är jättetrevliga och det har blivit så fint, både i lägenheten och i trapphuset. Det är naturligtvis stor skillnad mot när du flyttade hit? Det är mera ungdomar som bor här än när jag flyttade hit och det kan vara lite hög musik ibland, men man har ju varit ung själv och vet hur det är. Jag tycker inte att det är så farligt. Smidig omflyttning under renoveringen Under byggnationen utnyttjade man outhyrda lägenheter i samma hus där man fick bo medan renoveringen pågick. Kristoffer Rådås som är Bygg- och underhållschef berättar om bygget. Vi började i trapphuset 8A och tog sex lägenheter i stöten. Rivningsteamet gjorde sitt under två veckor och lämnade över till nästa team med snickare, målare, rörmokare och elektriker som behövde två veckor för återuppbyggnaden. På så sätt kunde hyresgästen flytta tillbaka efter fyra veckor. Hyresgästerna hade hela tiden tillgång till sin lägenhet och behövde inte flytta med sig mer saker än nödvändigt. Vad hade hyresgästerna för möjlighet att påverka materialval och så? Vi valde att sätta in vita släta köksluckor i alla kök och praktiska skåplösningar. Det blir mera tidlöst och hållbart. Hyresgästerna fick möjlighet att välja mattor och kakel. Badrummen helkaklades och hyresgästerna fick välja mellan tre olika färger på kaklad fondvägg. Låg hyreshöjning trots dyr renovering En så omfattande renovering är naturligtvis kostsam, 10 miljoner delat på 38 lägenheter ger ett snitt på cirka kronor per lägenhet. Men den chockhöjning av hyran som man kanske skulle kunna misstänka blev inte alls så farlig: I åttan blev höjningen 296 kronor och i tian där vi samtidigt installerade mekanisk frånluft hamnade vi på 370 kronor. Sen kunde man välja att få en säkerhetsdörr istället för en vanlig entrédörr för 37 kronor extra per månad, vilket de flesta gjorde. Anna är nöjd med sin nygamla lägenhet och tycker att renoveringen gått bra. Det var lite jobbigt under byggnationen då jag fick bo i en lägenhet i andra trapphuset, men det gick ganska bra. Och nu trivs jag jättebra. Vi önskar Anna lycka till med sitt ljusa och praktiska kök och fräscha och lättstädade badrum. Maj 2010 BoBladet 9

10 nyheter Nya driftgruppen Från den 22 mars är vår driftgrupp nu komplett, och består av sammanlagt 4 personer. Stig Eriksson leder gruppen, som också består av våra tekniker Joakim Andersson, Peter Johansson och Hans Andersén. I gruppen finns vår expertkompetens samlat vad gäller värme, ventilation och energi. Gruppen arbetar på uppdrag av våra områdeskontor och kommer också att arbeta med förebyggande åtgärder. Ny uthyrningspolicy Vår styrelsen fastställde under januari vår uthyrningspolicy. I korthet innebär denna att vi fastställer de krav vi har på de som vill hyra en bostad hos oss, t ex att man ska vara myndig, att man ska ha en inkomst så att hyran kan betalas, att vi gör en kreditkontroll och att man ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd och ha en gällande hemförsäkring. Kraven har funnits tidigare också, men vi har inte haft dem nertecknade. Policyn finns i sin helhet på vår hemsida. Bokslut 2009 Årets sammanställning över våra räkenskaper visar på ett resultat på ca 3 mkr för Köpings Bostads AB. Vi har under året som gått fått uppleva historiskt låga räntenivåer och överskottet från finansförvaltningen har ograverat gått till ökat underhåll, något som är absolut nödvändigt för att hålla våra fastigheter i gott skick. Kontakta Robert Larsson tel eller Lena Ekman tel om du vill ha ett eget exemplar av årsredovisningen. Årsredovisningen finns också på vår hemsida Ny Miljö- och kvalitetschef utsedd Under år kommer vi att förbereda för certifiering i enlighet med ISO Detta innebär att vi gör en omfördelning av arbetsuppgifterna från och med den 1 april, då Anders D Nilsson övergår till att helt arbeta med miljöfrågorna. Tobias Johansson, som idag är fastighetschef inom KBAB Service AB, tar över ansvaret som förvaltare inom KBAB från samma datum. Omfördelning av arbetsuppgifter inom KBAB Service kommer att ske för att ge Tobias möjlighet att satsa på det nya uppdraget. Mer information om vårt miljöarbete kommer i ett senare nummer av Bobladet. 10 BoBladet Maj 2010

11 MILJÖ OCH ENERGI i fokus KBAB har inlett en satsning på miljö- och energifrågor. I samband med detta har man tillsatt en driftgrupp och rekryterat personal som ska jobba med dessa frågor. Målet är att få en effektivare energianvändning och spara 10% utan att göra några större investeringar. Fastighetschef Tobias Johansson berättar: Tidigare hade varje fastighetsskötare ansvaret för energifrågorna, men med alla andra arbetsuppgifter som de har, blev det svårt att prioritera detta.. Därför gick vi ut med en förfrågan internt angående vilka som var intresserade av att jobba i en driftgrupp med fokus på detta område. Stig Eriksson som är driftingenjör fick ansvaret för gruppen. I mitten av 2009 inleddes en process för att rekrytera personal till gruppen. Man hittade två personer internt och anställde en externt. Ledningen har satt upp som mål att sänka energiförbrukningen med 10% utan att göra några omfattande investeringar. Detta gäller såväl bostäder som de kommunala lokaler som man förvaltar, däribland ett antal skolor. Värme vädras ut En viktig del handlar om uppvärmningen. Naturligtvis ska vi leverera en god komfort, men inom rimliga gränser grader kan man som hyresgäst kräva, men vi vet att en del vädrar ut värdefull värme vilket påverkar alla i huset. Det gör att det blir kallt i andra lägenheter. Sen finns det naturligtvis även behov av att se över injusteringar av installationer. Vi måste även bli av med behovet av fossila bränslen och måste se till att de kommunala fastigheter som eldas med olja får en annan uppvärmningsform. Vi har väldigt låg fjärrvärmetaxa i Köping vilket sparar mycket pengar. Letar onödiga energitjuvar Att spara energi handlar naturligtvis inte bara om att spara på uppvärmning av lokaler och bostäder. Man byter till lågenergibelysning och ersätter elinstallationer med effektivare system så långt det är möjligt. I skolor och allmänna ytor står vi för elabonnemangen och har möjlighet att påverka förbrukningen. Hyresgäster som har egna elavtal i sina lägenheter uppmanar vi att göra besparingar, både för den egna ekonomin och för miljöns skull. Det ger vinster som vi alla tjänar på. Vattenbesparingar Även vattenförbrukningen är en viktig sak i sammanhanget. Dels sätter man in snålspolande toaletter och munstycken i kranar och duschar och man ber också hyresgästerna att inte slösa på vatten i onödan. Mest vatten går faktiskt åt till att tvätta händerna. Där finns det mycket att spara, även om man inte ska spara på renlighet. Vindkraft något för KBAB? Under 2009 påbörjades en utredning angående att bygga ett eller flera egna vindkraftverk. På flera platser i Köping finns goda förutsättningar för byggen. Bland annat på Norsatippen och vid E18 är vindarna goda enligt de mätningar som experter gjort. Tobias Johansson Tyvärr kommer sannolikt skattereglerna att ändras inom kort, då det finns ett förslag om att ta bort skattesubventionerna för egenproducerad el. Är vindkraften framtidens energi för KBAB och Köping? Bilden är ett montage Visionen finns kvar Tobias hoppas och tror ändå att vindkraft är framtidens melodi för KBAB, även om det innebär stora investeringar: Vi har idag en elkostnad på ca 15 miljoner kr per år, och inget talar för att det skulle bli billigare i framtiden. Visst skulle det kännas bra att producera sin egen el, det vore också kul om KBAB kunde äga stans första vindkraftverk. Delar av Uppnådda miljömål för 2009 energibesparingar Ombyggnad av 17 st undercentraler för dataövervakning. Energibesparingen för dessa fastigheter beräknas minska med 15-20%. Utbyte av ständigt lysande trapphusbelysning till närvarostyrd belysning Kv. Nygård etapp 2. Garage Kv: Blenda samt garage 1 Nygård. Minskning av utsläpp till mark & vatten Sanering av PCB på de 6 sista huskropparna på Nygård samt fönster och dörrfogar Odensvivägen 4-6, Kolsva varmed PCB är färdigsanerat inom KBAB s fastigheter. Minskning av växthusgaser Skrotning av 4 st bensinslukande bensinbilar. Inköp av miljövänligare dieseldrivna servicebilar. Utbyte av 1 st traktor samt inköp av 1 mindre elbil. Servicepersonalen inom förvaltningen har utbildats i Eco-driving. Maj 2010 BoBladet 11

12 B Bladet Håll köping rent! För femte året i rad genomfördes tisdagen den 27 april Köpings officiella städdag. Kommunen utmanade förvaltningar, föreningar, företag och organisationer samt privatpersoner att göra ett krafttag mot nedskräpningen för att öka tryggheten och trivseln. Möjligen gjorde det vackra vädret sitt till, för uppslutningen på Stora torget var god vid lunchtid, då städdagen avslutades med jippo och tal av Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande, tillika Köpings Bostads AB s ordförande. Kommunen har också i år anmält deltagande till de nationella Skräpplockardagarna som föreningen Håll Sverige Rent utlyst för att ta ställning mot skräpet och för att bidra till en skräpfri miljö. Skräpplockardagarna är en manifestation mot skräpet och har deltagare över hela landet. Postadress: Box 13, Köping Besöksadress: Sveavägen 18 E-post: Internet: Öppet: Måndag Tisdag fredag Telefon: Telefax: Felanmälan: Område Öst Område Väst Område Kolsva Vid akuta fel och störningar: Kvällar och helger kontakta Bevakningstjänst på telefon Delar av deltagarna vid städdagen Se vidare info i portarna. B Elizabeth Salomonsson talar Dansgruppen Sorry no Name från Köpings dansskola uppträdde. f o I n r å n f K ö p i n g s o s t a d s A B BoBladet Redaktion: Anders D Nilsson Tobias Johansson Kristoffer Rådås Carina Tikkanen Lena Eriksson Lena Ekman Ansvarig utgivare: Fredrik Millertson Layout: RINK AB

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING

GRANNAR. Boendestöd Andreas vill berätta om sina handikapp. Boskola 32 ton skräp hamnar i avloppet varje vecka DIN LOKALA BOTIDNING GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2010. EDITION STOCKHOLM INNERSTAN DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor på Norrmalm och Södermalm

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

KOPPLAR SNABBT BOSTADS- RÄTT? LÅSBART ECONOMISKT. I mina kvarter. 3-08 Fr. Förvaltaren. Peter fixar bredbandet. Allt om ombildningar

KOPPLAR SNABBT BOSTADS- RÄTT? LÅSBART ECONOMISKT. I mina kvarter. 3-08 Fr. Förvaltaren. Peter fixar bredbandet. Allt om ombildningar I mina kvarter 3-08 Fr. Förvaltaren KOPPLAR SNABBT Peter fixar bredbandet BOSTADS- RÄTT? Allt om ombildningar LÅSBART Elektroniskt i Rissne ECONOMISKT Smartast köra sparsamt en 30 augusti flyttar vi åter

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN

Bostadsrätt BALKONGEN. din ODLA PÅ. Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA. Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 juni 2006 www.sbc.se Skattechock höjer avgiften SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA Nu blommar asfalten BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager

Dikten 1 50 år. Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Berättelser om en fastighet i Solna av Peter Holstad och Göran Lager Dikten 1 50 år 1957 2007 Jubileumsskrift utgiven av bostadsrättsföreningen Dikten 2, Solna redaktör och layout:

Läs mer

Mobilisering - prosesser og verktøy

Mobilisering - prosesser og verktøy Metodenotat Mobilisering - prosesser og verktøy med utgangspunkt i strategisk arbeid med fornyelse i bydelen Gårdsten, Gøteborg "det måste vara viktig det måste vara på riktig det måste vara för alla"

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus!

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! Augusti 2012 Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! sid 6 Inledning Nu inför Alingsåshem Om man äger

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Miljöspecial. Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips. Dett a nummer. Hållbar utveckling och boende

Miljöspecial. Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips. Dett a nummer. Hållbar utveckling och boende INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 1 2015 Dett a nummer Miljöspecial Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips HållbSSorteraHållbartHållbart boende Hållbar utveckling och boende Enligt

Läs mer

informerar Alebyggen bjuder hyresgästerna på fotboll sid 4 TRONSKIFTE I BANGOLFCUPEN sid 6 www.alebyggen.se Nr 3 Nr september 2 mars 2006

informerar Alebyggen bjuder hyresgästerna på fotboll sid 4 TRONSKIFTE I BANGOLFCUPEN sid 6 www.alebyggen.se Nr 3 Nr september 2 mars 2006 informerar www.alebyggen.se Nr 3 Nr september 2 mars 2006 Gammal är äldst! 36-årige mittbacken Anders Brandt har hittills svarat för en strålande säsong och bidragit till Ahlafors IF:s framskjutna placering

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015

Det grönskar i asfalten. Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar #2 2015 EN TIDNING FRÅN RIKSBYGGEN #2 2015 Gemenskap utvecklar föreningen Ny i styrelsen Hur bor vi år 2090? Råd & Rön testar smörgåsgrillar Det grönskar i asfalten Öppet hus #2, 2015 rådgivning & PrOJEKtEring

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer