Grannsamverkan nov 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grannsamverkan nov 2012"

Transkript

1 Grannsamverkan nov 2012 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare

2 Trygghet/Säkerhet Säkerhetschef KLF Marcus Qvennerstedt Trygghetssamordnare SF Beyron Ahxner Säkerhetssamordnare SF Lena Maria Fritzberg Informationssäkerhetssamordnare Carine Spång

3 Trygghet/Säkerhet Grannsamverkan

4 Trygghet/Säkerhet Trygg och säker miljö

5 Trygghet/Säkerhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg/projekteringsanvisningar Barnutbildnings Säkra skolor Kultur fritid Lov-helg verksamhet VårdOmsorg Trygghet

6 Stöd till insatser till medborgare Samverkan mot brott polis och kommunens förvaltningar Brå Lokala Brå Botkyrka - Grannsamverkan kommun/polis - Social grannsamverkan - områdesgrupp Tullinge,föreningar - Grannstöd kommun/polis/folksam/frivilliga - Töm bilen själv - kommun/polis/grannstöd - Certifiering av p-plats/p-hus- kommun/polis/grannstöd/företag - Certifiering av säkert och tryggt centrum Kommun/polis, centrumägare - Handslag mot klotter Alby/Fittja kommun/polis, centrumägare, sl Vattenfall, företag

7 forts - Rent och snyggt förebygga och snabbt ta bort (klotter, skadegörelse, nedskräpning) kommun, grannsamverkan, grannstöd, områdesgrupper - Planarbete översiktsplaner, detaljplaner kommun - Stödja utvecklingen av mötesplatser för vuxna och äldre

8 Insatser omfattande barn och unga Stärka värdegrunden och det normskapande samhället inom skola fritid föreningar - föräldrar/vuxna (social prevention alkohol drog brottsprevention) - Samordning vidareutveckling av lov-helgverksamhet kommun, polis, områdesgrupper, föreningar. - Samordna mobilisering vid oro, brända bilar- kommun, polis, områdesgrupper, föreningar - Nattvandrarna kommun/polis, områdesgrupper, föreningar

9 Grannsamverkan

10 Bostadsinbrott 2009: 230 inbrott. 2011: 190 st En minskning med 40 polisanmälda bostadsinbrott på 2 år Men i jan-mars-2012 ökade bostadsinbrotten kraftigt men har sedan april gått ner igen. Kom många tips från boende Obs! En vanlig anledning till att försöken till inbrott avbryts är att tjuven blir upptäckt av grannar dvs. tjuven skräms iväg.

11 Bilbrott 2010 var det 1092 st anmälningar mot 1087st för Det har varit trend neråt större delen av 2011, men i nov.-febr. ökade det. I mars sjönk polisanmälningarna kraftigt igen. Det är främst skadegörelse och bilinbrotten som har minskat. Bilbrotten sker över hela kommunen. Vi kan bidra till detta genom att ha rena och snygga p-platser och få upp Töm bilen själv skyltarna. Kontakta gärna Grannstödsbilen , Mats eller Beyron. Rattkryckor inte att förakta till bilar som inte har larm!

12 En tömd bil stoppar tjuven! Lämna inga nycklar, värdesaker eller lös elektronik i bilen Lås alltid bilen när du lämnar den

13 Har din parkering mer än 8 platser? - Säkra din parkering! Snyggt, ljust och rent Bra sikt - inga buskar som skymmer! Skaffa skylten Töm bilen själv! hos kommunen eller grannstödsbilen

14 Grannsamverkan- Historik Startade i USA på 1970-talet Grannsamverkan har fått en vid spridning i Botkyrka På drygt 7 år har drygt 270 grannsamverkansområden bildats (Jan 2012: 228 områden) I Botkyrka kommun bor ca medborgare Det finns ca hushåll i flerbostadshus och i småhus Över 65 % av hushållen ingår i grannsamverkan (i aug 2012) Det finns mellan kontaktombud Vi har även en stor grupp intresserade

15 Grannsamverkan i Botkyrka vilar på 4 ben Botkyrka kommun Närpolisen - Botkyrkapolisen Grannstödjare Kontaktombud

16 Framgångsfaktorer Stöd och resurser från kommun- och polisledning Samordning av säkerhet och trygghet/social prevention i kommunen Logistiken för Grannsamverkan ligger på kommunen i nära samverkan med polis och Grannstöd Snabbt ta tag i nya situationer t.ex. mobilisering vid större incidenter/oro Del i klotterarbete (Grannstöd) Ett nära samarbete med boende, polis, kommunens kontaktcenter, samhällsbyggnadsförvaltning, bostadsföretag, bostadsföreningar, områdesarbetet Gemensam styrgrupp för Grannsamverkan och Grannstöd (polis, kommun, frivilliga)

17 Framgångsfaktorer, forts Tydliga rutiner finns Öppna för nya sätt och metoder Bra stöd av material + sponsring från Samverkan mot brott (utbildningar) Utvecklat eget material 2 grannstödjare uppsök och kartläggning av grannsamverkan bidrar starkt till ökningen av grannsamverkansföreningarna Ett starkt engagemang

18 Grannsamverkan samverkan mot brott.nu - Mål Främja trivseln Öka tryggheten Minska brottsligheten Forskning bekräftar ovanstående

19 Allmänna förebyggande åtgärder för att lura tjuven Larm - avhålla - skrämma Mekaniskt Inbrottskydd dörrar-fönsterlås-spärrar Grannsamverkan märkning-registrering-knepomtanke-uppmärksamhet

20 Målgrupper Samfällighetsföreningar Bostadsrätter Hyresrätter

21 Organisation Trygghetsamordnare, Lokala Brå Polisinspektör, Botkyrkapolisen Huvudkontaktombud Kontaktombud Boende

22 Utbildningar 1 utbildningskväll/termin - grundkurs mars och oktober (polis, kommun, Räddningstjänst, Grannstöd) Grannstödjarna får utbildning av polis Mats Backström i samband sin första körning

23 Fördjupningskväll Byta erfarenheter Ge information och inspirera Tema- anknyter till bostadsfrågor Något gott serveras 2 gånger/år (polis, kommun, föreläsare) Nästa gång: 26 nov. kl fika från 17.45, matsalen Tumba gymnasium

24 Nyhetsbrev Polisen och lokala brå informerar Information och tips Statistik Inspirera 9 ggr/år

25 Grannstöd Samarbete mellan: - Botkyrka kommun - Närpolisen i Botkyrka - Grannstödjare och Grannsamverkan

26 Vi patrullerar i hela kommunen Utsättning hos polisen kl Avrapportering Gratis lunch på skolorna

27 Grannstöd - brottsofferstöd Erbjuder brottsofferstöd/ återbesök Strukturerade körningar - Alltid kontakta kontaktombud Informerar om säkerhetsfrågor/hemförsäkring Undersökning/rapport om hembesök finns på kommunens hemsida mycket uppskattat

28 Vi ger tips för ökad trygghet och säkerhet Kampanjer Våren Handslag klotter Hösten - Klippa häcken! Jul - Töm bilen själv! Centrumdagar Politiker, kontaktombud, tjänstemän, pensionärsföreningar kan åka med bilen Styrgruppen ht 2012

29 Kvalitetsäkring - enkätundersökning Ett frågeformulär gjordes med 10 frågor till kontaktombuden - 96 svarv Några exempel: Kontaktuppgifterna kollas Finns informationsfolder och skyltar? På vilket sätt sprider kontaktombudet nyhetsbrevet och övrig information vidare? Vet alla var man ringer vid misstänkt brottslighet under dagtid samt kvällar och helgdagar? Förväntningar på grannstöd/kommun/polis

30 Botkyrkabyggen och privata bostadsföretag Trygghetssamordnare träffar bostadsföretagens ledningar både centralt i kommunen men också ute i respektive områdesarbetet ang. etablering av grannsamverkan i flerbostadshus

31 Rutiner och arbetssätt Etablera nytt Grannsamverkansområde Villa/radhusområden: Grannstödjarna tar kontakt med företrädare för föreningar etc. Talar med boende och lämna ut broschyrer om Grannsamverkan och försöker intressera någon att ta på sig uppgiften att vara samordnare för ett nytt Grannsamverkansområde. Flerbostadshus: Grannstödjarna tar kontakt med Bovärdar, Miljövärdar eller motsvarande kontaktpersoner och intressera dem för att vara kontaktpersoner för Grannsamverkan Grannstöd tar också kontakt med lokala ombud för Hyresgästföreningen ang. kontaktombud för Grannsamverkan Skyltar att placera i områdena lämnas ut när föreningen är bildad

32 Fördjupad information och uppföljning Fördjupad information lämnas till boende i samband med möten i resp. Grannsamverkansområden. Trygghetssamordnare Botkyrka kommun ( och/eller Närpolisen kan medverka) Intresserade medhjälpare till Bovärdarna t ex ViBo (hyresgästföreningen) samt Miljövärdarna har inbjudits till Grannsamverkanskursen Grannstödjarna tar kontakt med resp. kontaktombud (inkl. Bovärdarna) två gånger/ år för uppföljning av hur Grannsamverkan fungerar. Man levererar även skyltar och informationsmaterial till Kontaktombuden Botkyrkabyggen (Kundcenter) meddelar Botkyrka kommun (trygghetssamordnare) ev. ändringar av Bovärdarnas arbetsområden

33 Tjuvens 10 i topp Nr Föremål 1 1 Kontanter 2 Smycken 3 Pass 4 Videokamera/Kamerautrustning 5 Matsilver 6 Datorer 7 Videospelare/TV/ Hemmabio/DVD 8 Konst 9 Telefoner 10 Dyrare kläder

34 forts:vad avhåller från bostadsinbrott? Antal lås på dörren 63 Kamerabevakning 59 Vetskap om att människor finns i området 58 (ex. i angränsande lägenhet) Typ av lås på dörren 58 Skylt om larm 56 Brytskydd med negativ brytvinkel längs hela dörrbladet 56 Skylt om kamerabevakning 54 Skylt om grannsamverkan 53

35 Knep Social kontroll - uppmärksamhet - promenader, rastning av hund, levande gård med lekplatser, fikabord, m.m Bebodd bostad timerstyrda lampor under mörker utomhusbelysning med rörelsevakt radio påslagen

36 Larm Larm är komplement till andra förebyggande åtgärder. Lokallarm är avsedda att påkalla grannars och förbipasserandes uppmärksamhet. Uppringande larm (larmcentral eller telefon)

37 Töm bilen själv - Certifiering av p-platser

38 Vi har gjort vårt nu måste du göra ditt så att inte tjuven tar sitt! EXEMPEL! Denna P-plats är certifierad som trygg och säker. Vi har lagt ner ett omfattande arbete på att öka tryggheten och säkerheten för dig som kund på denna P-plats, i linje med de krav kommunen och polisen ställer. Detta innebär emellertid ingen garanti för att din bil klarar sig ifrån inbrott eller stöld. Var därför noga med att inte lämna kvar någravärdefulla tillhörigheter i bilen!

39 Certifiering av öppen P-plats 1. Är parkeringen väl upplyst? 2.* Är parkeringen välskött och fri från skräp och skrot? 3.* Är hela parkeringen översiktbar från bostadshus eller närliggande trafikstråk eller har en bristande naturlig övervakning kompenserats med teknisk övervakning? 4.* Är skyltsättningen på parkeringen tydlig med klara markeringar av förhyrda respektive besöksparkeringar? 5. Finns det skyltar som uppmanar bilägaren att tömma bilen själv. 6. Finns det rörelsedetektorer som reglerar ljuset? 7. Har antalet in- och utfarter minimerats?

40 Certifiering av öppen P-plats 8. Har parkeringen tydliga avgränsningar? 9. Finns det skyltar där det tydligt framgår vem som äger eller förvaltar parkeringen? 10. Är garageportar försedda med rätt lås med tanke på portens belägenhet? 11. Är radgaragen sektionerade? 12. Är garageportarna väl upplysta? 13. Är P-bolag/väktare eller andra ex. frivilliga engagerade i arbetet med att minska bilbrotten på parkeringen. 14. Erbjuds rattkrycka vid hyra av P-plats?

41 Läs mer kommunens Grannsamverkan och Grannstöd på kommunens hemsida

42 Tillvägagångssätt vid inbrott i lägenhet och villa/radhus villainbrott + (15 försök)= 107 anm Tid: Fönster vid 36 tillfällen. Ytterdörren 27 gånger. Altandörren 20 gånger. Okänt hur?. 4 tillfällen. Källardörr Nybygge 4 gånger. 1 gång. (Villalarm 7 gånger)

43 Tillvägagångssätt vid inbrott i lägenhet och villa/radhus. 44 lägenhetsinbrott. + (16 försök)= 60 anm. Ytterdörren 31 gånger. (3 säkerhetsdörrar) Balkongdörr 5 gånger. Okänt hur? 5 gånger. Fönster(markplan) 3 gånger.

44 Tillvägagångssätt vid inbrott i lägenhet och villa/radhus. Tidpunkter: Måndagar 17 gånger: 12 dagtid o 5 kväll Tisdagar 18 : 9 9 Onsdagar 24 : 15 9 Torsdagar 22 : Fredagar 28 : Lö-Sö 27 : 13 14

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder

tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder Broschyren finns att ladda ner på www.stockholm.polisen.se Produktion Polismyndigheten

Läs mer

Om Landskrona. för Landskrona

Om Landskrona. för Landskrona Om Landskrona för Landskrona Denna bilaga är en annons från Kanske ses vi i helgen? Det är många grupper som hjälper till för att vi ska få ett trevlig helg- och nattliv i Landskrona. Några av dem möter

Läs mer

Vad vet vi om bostadsinbrott?

Vad vet vi om bostadsinbrott? Vad vet vi om bostadsinbrott? 20 gärningspersoners svar Kent Pira 2008 Polismyndigheten i Stockholms län FÖRORD Studiens tillkomst har varit beroende av att gärningspersoner delat med sig av sina erfarenheter.

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Bättre tänka efter före

Bättre tänka efter före Bättre tänka efter före ger säkerhet i vardagen Det gäller att göra något själv medan man kan! Det är fler äldre som skadar sig vid fall i hemmet än de som skadar sig i trafiken! Halvera fallolyckorna

Läs mer

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014 Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalen Information för oss som bor i Ramsdalen Nr 2:2014 Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet Ramsdalens Byalag 2013 Styrelse: Ordförande Hans Carlsson

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Materialet ska fungera som vägledande

Läs mer

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN!

REKORD. Bo bättre. i ombildningar. Bo bättre avslöjar JÄMFÖR SPARA. försäkringar. upp till 100 000 STOPPA TJUVEN! Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 4 2011 39:50 kronor Bo bättre avslöjar REKORD i ombildningar Mest i Stockholm unika siffror från hela landet TEMA säkerhet svar från

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Säker och trygg. motala.se. Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare Motala. Säker och trygg i Motala 1

Säker och trygg. motala.se. Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare Motala. Säker och trygg i Motala 1 motala.se Säker och trygg Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare Motala. Säker och trygg i Motala 1 2 Säker och trygg i Motala Livet i Motala ska vara säkert och tryggt Vi arbetar för att skapa

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011 Framtidsspaning hulebäcksgymnasiet 2011 Framtidsspaning 2011 1 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2011 För tredje året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Kommuner i samverkan...............................................

Läs mer

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE Sagt i Strandbaden... 2 Bertil Andersson Vad skulle du vilja att föreningen gör för att

Läs mer