Årsrapport om Grannstöd 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport om Grannstöd 2011"

Transkript

1 1 [5] Ledning och stöd Årsrapport om Grannstöd 2011 Styrgruppens sammansättning Ordförande Sune Lindholm Bilansvarig Bengt Sjöblom Körschemaansvarig Mats Backström Kassör De få kassaärenden som funnits har handlagts av Beyron Ahxner. Pr- ansvarig Samtliga i styrelsen har hjälpts åt Sekreterare Rolf Larsson Statistikansvarig Mats Backström/ Rolf Larsson Repr. Kommunen Beyron Ahxner Repr. Närpolisen Mats Backström Repr. Folksam Ingela Höök Adjungerad Kurt Hassel Adjungerad Sture Nilsson Gruppen har under året haft 9 protokollförda möten. Verksamheten Grannstödsbilen har varit ute i 173 pass Antalet inställda pass är 48. Passen har körts veckodagar mellan cirka 9.00 och Grannstödsbilen har också varit ute på kvällar o helger. Varit närvarande vid Hjärt o Lungräddning, Tumba centrum lördagen den 13/2. Fittjadagen den 29/4, torsdag em. o kväll. Hallundadagen den 30/4, Valborgsmässoafton samt Albydagen, lördagen den 29/5. Vidare deltagit i polisens informationskampanj mot inbrott, december v HLR utbildning för grannstödjarna. Grannstöd har totalt redovisat 690 st observationer/åtgärder. Med störst inriktning mot grannsamverkan, 229 av /3-del av det totala. Vidare har grannsamverkansområderna aktualiserats från 110 till 154 st. SERVICEFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Org.nr Bankgiro Fax Webb

2 BOTKYRKA KOMMUN 2 [5] Bidragit till verksamheten ekonomiskt Bilen är parkerad kostnadsfritt hos närpolisen i Tumba som har ett inbrottsäkert p-platsområde. Kostnader för bensin och biltvätt har Botkyrka kommun tagit. Folksam har stått för övriga kostnader som rör bilen. Folksam har signalerat att man kommer att dra bort stödet till bilen (gäller inte bilförsäkringen). Kostnaderna för hjärt-lunga utbildningen, utbildning för nya grannstödjare, fördjupningskvällar och Kick-Off har Botkyrka kommun tagit. Samverkan mot brott har efter ansökan av kommun/närpolis gett bidrag till matkostnaderna. Lokal/lokalkostnader för utbildningar och styrgruppsmöten har närpolisen och Botkyrka kommun tagit. Arvode till ordf. i Grannstöd har Botkyrka kommun tagit. Grannstödsdeltagare Av totalt nu 50 st grannstödjare har 35 st varit aktiva under 2011 och kört vid minst ett tillfälle. Grannsamverkansutbildningar vår och höst, 2 st. och likaså 2 grannstödsutbildningar. Dessa har medfört 10 nya grannstödjare. Ingen av dessa har direkt klivit av/slutat. Kick off för grannstödjare den 31/8. Fördjupningskväll i Tumba Gymnasium den 10/5.Mötet handlade om försäkringar av olika slag och hur bostadsinbrotten i Botkyrka ser ut.. 60 personer kom. Fördjupningskväll i Tumba Gymnasium 22/11. Botkyrka kommuns konsumentsekreterare berättade om hantverkarfrågor. Kommunens engergi- och klimatrådgivare berättade om energi-och klimatfrågar som rör bostaden. Vi fick också lära oss mera om säkra lås. Ett utvecklingsområde är att aktivera de som, av olika anledningar, inte kunnat köra, se nedan under rubriken Utveckling. Marknadsföring till allmänheten Grannstöd har bland annat synts vid polisens dag i Sörentorp, vid centrumsdagar i Hallunda, Tumba och Fittja centrum samt medverkat vid politikernas dialogmöten i flera av de olika kommundelarna.

3 BOTKYRKA KOMMUN 3 [5] Tidningarna Södra sidan, Mitt i Botkyrka, lokalbladet Pejl samt civilförsvarets tidning har haft inslag om Grannstöd. Grannstöd finns även med varje månad i BRÅ:s nyhetsbrev till kontaktombuden för grannsamverkan samt i trygghetsfrämjande nyhetsbrev som når många aktörer, föreningar och boende. Verksamheten lyfts också fram av trygghetssamordnare vid många träffar med samverkanspartner som exempelvis ledningar för bostadsföretag och etniska föreningar. Grannstöd visas också i Tumba C på en monitor nära uppgången till Biblioteket. Vid ca tillfällen har Botkyrkas trygghetssamordnare ensam eller tillsammans med en representant för polisen medverkat på årsmöten eller styrelsemöten hos olika boendeföreningar; samfälligheter, bostadsrätter och hyresrätter. Grannstöd har tagit fram flera egna foldrar med information för att stärka skyddet och förebygga brott, bland annat gömmer du en tjuv bakom häcken? som vill upplysa kommunens invånare om att risken för inbrott ökar om huset omges av höga häckar. Töm bilens själv är en del i kampanjen mot att säkra p-platser/certifiera. Dessa foldrar har delats ut av Grannstöd i bostadsområden, Grannsamverkansföreningar samt till centrumägare och företag med större p-platser. Ett annat exempel på detta är Grannstöds medverkan i mobilisering mot klotter i Alby-Fittja april-maj. Utvärdering/ Utveckling Utvärderingen har gjorts av en student som går Folkhälsovetenskapliga programmet på Karolinska Institutet. Fokus på utvärderingen har varit att se hur Grannstöd fungerar generellt och framförallt att undersöka hur personer som utsatts för bostadsinbrott ser på Grannstöds besök och stödsamtal. Utvärderingen visar sammanfattningsvis att Grannstöd har lyckats mycket bra med att ge stödsamtal och information till personer i kommunen som har utsatts för bostadsinbrott. De som utsatts för bostadsinbrott hade inte förväntat sig den servicen. De har upplevt Grannstöds besök som väldigt positivt och uppger att de har fått ett väldigt bra bemötande. De viktigaste förbättringarna när det gäller brottsofferstöd: Ökad synlighet som ökar känslan av trygghet Förslagsvis genom att patrullera mer till fots när vädret tillåter och prata med fler. Eventuellt köra fler kvällar om det går att ordna rent praktiskt.

4 BOTKYRKA KOMMUN 4 [5] Fortsätta med stödsamtalen till brottsoffer. Utveckla checklistor med stödpunkter för vad som ska gås igenom vid ett besök. Erbjuda återbesök till alla som besöks. Mer utbildning främst om säkerhetsfrågor men kanske även om försäkringsfrågor och stödsamtal. En nyhet för året var utbildningen i HLR, Hjärt och Lungräddning. Kommunen stod för alla kostnader och utbildningen sköttes av Botkyrka- Salems Civilförsvarsförbund. Ungefär hälften av samtliga medlemmar deltog. I samband med kursen inköpte kommunen en defibrillator, hjärtmaskin, som skall medfölja grannstödsbilen de gånger vi har utbildad besättning. Två av våra medlemmar har systematiskt gått igenom kommunen område för område och uppdaterat samtliga grannsamverkansföreningar. Uppgifterna har sedan överförts till våra pärmar men också ritats in på kommunkartan. Detta arbete skapar en utomordentlig översikt över våra områden och gör det lätt att få kontakt med föreningarna.antalet föreningar har under året ökat med 78 st. och teoretiskt sett är 53 % av Botkyrkas hushåll berörda av grannsamverkan. Om bilen Det finns lindriga repor och skador som skett sedan mars Kalibrering av alkoholmätaren och service gjordes den 1 april Under vintersäsongen har bilen friktionsdäck. En punktering har lagats hösten Mätarställningen den 23 januari 2012 är : km. Totalt fungerar bilen utmärkt. Planering inför kommande år Reglera att styrgruppen tar hela uppdraget Grannsamverkan och Grannstöd, Ev kompl. styrgruppen. Vara beredda på responser/förfrågningar från olika håll om medverkan efter att Botkyrka kommun har blivit 2011 års Grannsamverkanskommun. Lösa hur priset kr ska komma kontaktombud och grannstödjare till godo. Trygghetssamordnare/Säkerhetschef skriver kontrakt om bil from 1 april. Praktiska frågor omkring bilen behöver lösas i samråd med bilansvarig. Trygghetssamordnaren har i uppdrag att hitta en ny sponsor efter Folksam. Finns en arbetsgrupp med stöd av praktikant som genomför en enkät via samtal/ frågeformulär. En kvalitetssäkring/ uppföljning av kontaktombud, se bilaga frågeguide. Därefter sammanställa och analysera svaren. Följa upp enkäten.

5 BOTKYRKA KOMMUN 5 [5] Fokusera mera mot bilbrott genom att få till säkrare parkeringsplatser och certifiering Delta i arbetet mot klotter i samverkan med kommun och polis. Ett utvecklingsområde är att försöka aktivera de som, av olika anledningar,inte har kunnat delta så ofta. Öka antalet grannstödjare till 60 personer. Tumba 6 februari 2012 Sune Lindholm Ordförande Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Mats Backström Polisinspektör

Grannsamverkan nov 2012

Grannsamverkan nov 2012 Grannsamverkan nov 2012 Beyron Ahxner Trygghetssamordnare Trygghet/Säkerhet Säkerhetschef KLF Marcus Qvennerstedt Trygghetssamordnare SF Beyron Ahxner Säkerhetssamordnare SF Lena Maria Fritzberg Informationssäkerhetssamordnare

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014 Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalen Information för oss som bor i Ramsdalen Nr 2:2014 Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet Ramsdalens Byalag 2013 Styrelse: Ordförande Hans Carlsson

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Om Landskrona. för Landskrona

Om Landskrona. för Landskrona Om Landskrona för Landskrona Denna bilaga är en annons från Kanske ses vi i helgen? Det är många grupper som hjälper till för att vi ska få ett trevlig helg- och nattliv i Landskrona. Några av dem möter

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

En grupp med 18 personer reste 18/2 2015 kl. 7.00 från Arlanda. Övriga åkte 19/2 2015 kl. 12.00.

En grupp med 18 personer reste 18/2 2015 kl. 7.00 från Arlanda. Övriga åkte 19/2 2015 kl. 12.00. 150306 Konferensresa till Fatih/Istanbul Fittja nattvandringsteam och Nattvandrarna Hallunda-Norsborg reste i februari 2015 tillsammans med trygghetssamordnare, Botkyrka kommun och kvalificerad brottsförebyggare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN INFORMATION TILL HUVUDKONTAKTOMBUD, KONTAKTOMBUD OCH HUSHÅLL GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Innehåll GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Detta är Grannsamverkan 1 Kort historik 2 Grannsamverkan fungerar 2 Organisation

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer