Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun"

Transkript

1 Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1

2 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida ett brottsförebyggande tänkande till myndigheter och allmänhet. Genom återkommande trygghetsundersökningar kartläggs medborgarnas upplevda trygghet. Vår vision är: I Hylte kommun ska medborgarna känna sig trygga, oavsett tid och plats. Kort om Brottsförebyggande rådet För att skapa trygghet måste det eftersträvas en nolltolerans mot brott. Det brottsförebyggande arbetet ska ske på bred front. Genom ökat föräldraansvar och tidiga insatser inom barnomsorg, skola och fritidsverksamhet, ska nyrekryteringen till brottslig verksamhet minimeras. Risken att återfalla i brott ska kraftigt motverkas genom ett intensivt samarbete mellan kommunala nämnder, kriminalvård, näringsliv, hyresvärdar, arbetsförmedling med flera. Så arbetar Brå Brottsförebyggande rådet i Hylte är politiskt sammansatt med representanter från kommun och landsting. BRÅ har också en arbetsgrupp där närpolischef är sammankallande. I gruppen ingår representanter från kommun, landsting, frivården, företagarförening, köpmannaförening och grannsamverkansgrupper. Arbetsgruppen redovisar sitt arbete till rådet. 2 3

3 Exempel på insatser Här följer exempel på verksamheter som Brottsförebyggande rådet stödjer: Pågående brottsförebyggande arbete 4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolor I Hylte arbetar två hälsopedagoger. Den ena tjänsten finansieras gemensamt av landstinget och Hylte kommun, medan Länsstyrelsen årligen beviljar pengar till den andra tjänsten. I projekten Tobaksfri trio och Ingen alkohol före 18 år arbetar hälsopedagogerna med ungdomarnas värderingar, för att stimulera dem till självständigt tänkande och att våga ta avstånd från droger. 4 Alkoholenkät till årskurs 9 i Hylte kommun Sedan 1997 gemomförs varje år en enkät om alkoholvanor bland niondeklassarna i kommunen. Enkäten ger en möjlighet att följa utvecklingen och att ta tag i oroväckande trender. 4 Ungdomars liv och hälsa En studie kring ungdomars hälsa och levnadsvanor, Ung i Halland, görs vart femte år i de halländska skolorna. Studien genomförs i årskurs 7, 9 och gymnasiets åk 2. Den senaste gjordes år Alkoholpolicy för föreningar De idrottsföreningar i Hylte kommun, som vill ha föreningsbidrag från kommunen, måste ha en policy kring alkoholfrågor. I denna ska det tydligt framgå att föreningen inte accepterar alkohol före 18 års ålder. 4 Nattvandrargrupp Gruppen består av föräldrar som i samverkan med polis, hälsopedagoger och föreningen Värmen, nattvandrar vid tillfällen då många ungdomar samlas. 4 5

4 4 Familjecentralen På familjecentralen samverkar mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och skola. Tillsammans kan de erbjuda tidiga insatser för barn och ungdomar i Hylte kommun. 4 SMIH (samverkan mellan myndigheter i Hylte) rörande barn och ungdomar I denna grupp samverkar representanter från familjecentral, skola och polis. Gruppen planerar och genomför aktiviteter och föreläsningar samt följer upp studier och enkäter (exempelvis fritidsvaneundersökning för elever på högstadiet). 4 Grannsamverkan Grannsamverkan är ett viktigt medel för att minska brotten i ett bostadsområde. Tillsammans kan de boende göra sitt område mindre attraktivt för de brottsaktiva. Grupper har bildats på flera orter i Hylte kommun. Information och stöd ges från polisen. 4 Kvinnofrid Polisen samarbetar med frivården, kommun och landsting för att stödja kvinnor som misshandlas, men också för att få männen som misshandlar att förstå sin problematik och söka hjälp. Information ges av polisen. 4 Kvinnojouren Viktoria Kvinnojouren Viktoria finns i Halmstad och är en ideell förening som stöttar kvinnor som är utsatta. Information och goda råd 4 Brottsoffer Polisen informerar om och förmedlar hjälp åt brottsoffer. Södra Hallands Brottsofferjour (BOJ) kan bistå med olika former av stöd. 6 7

5 Inbrott i bostad 4 Så skyddar du ditt hem Lås alltid ytterdörren, även om du är i trädgården eller på övervåningen. Se till att du har godkända lås på husets alla dörrar, även på fönster i markplan. Tänk på att de allra flesta bostadsinbrott görs via altandörren. Ett inbrottslarm försvårar aldrig för tjuven att ta sig in. Ett inbrottslarm ska verka avskräckande och skrämma tjuven så att inbrottsförsöket aldrig genomförs, eller att det avbryts. Om du åker bort så tänk på att förvara värdesaker i kassaskåp eller ännu hellre i bankfack. Läs absolut inte in ett meddelande på telefonsvararen som talar om att du är bortrest. Om du ska vara borta en längre tid, så be grannen om hjälp att få bostaden att se så bebodd ut som möjligt. Installera en timer som tänder och släcker belysningen i din bostad när du är bortrest. Fotografera eller filma värdeföremål i din bostad. Märk all datorutrustning och upprätta en inventarieförteckning med tillverkningsnummer. Se till att du har en anpassad hemförsäkring för din bostad. Inbrott i/stöld av fordon 4 Så skyddar du din bil Lämna aldrig bilen med nycklarna i. Lämna aldrig värdeföremål, väskor, ryggsäckar, paket eller ens tomkartonger synliga i bilen. Tag ur stereon eller stereofronten. Använd gärna rattkrycka. Parkera bilen på en upplyst och väl synlig plats. Märk bilens rutor genom etsning eller blästring med ditt registreringsnummer. Utrusta bilen med larm. Kontrollera att din bil är rätt försäkrad. 4 Så skyddar du din motorcykel/moped/cykel Se till att du har godkända lås och rätt försäkring. Lås fast motorcykeln/mopeden/cykeln i ett fast föremål. Helst med bygellås eller kätting och hänglås. Notera ram- och motornummer för att underlätta för polisen vid en eventuell stöld och för dig att bevisa att det är ditt fordon. Märk av samma skäl din moped eller cykel med personnummer. 8 9

6 Mobiltelefoner Stöldskyddsregistrera din telefon så att du enkelt kan spärra den och göra den obrukbar även om tjuven byter abonnemang (SIM-kort). Notera telefonens IMEI-nummer. Det krävs när du ska spärra din telefon. Undvik att förvara telefonen i väska eller ryggsäck. Märk allt stöldbegärligt Märkta föremål är svårare att sälja vidare och dessutom ökar polisens möjligheter att identifiera anträffat gods. Märkningen görs med ditt personnummer. Märkutrustningen får du låna kostnadsfritt hos polisen. Filma eller ta foton på stöldbegärlig egendom. Förvara fotona/filmen i bankfack. Kontaktuppgifter Brottsförebyggande rådet i Hylte kommun Polisen i Hylte Svenska Stöldskyddsföreningen God-tros-förvärvslagen Sedan 1 juli 2003 kan ingen hävda god tro vid köp av stöldgods. Den bestulne har alltid rätt att få tillbaka sin egendom. En förutsättning är att den bestulne kan bevisa vem som är ägare. Spara kvitton och märk/registrera stöldbegärlig egendom. Mer information finns på Svenska Stöldskyddsföreningens hemsida:

7 12 Grafisk form: Ordagrant i Laholm AB Tryck: Hyltebruks tryckeri, 0612

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN INFORMATION TILL HUVUDKONTAKTOMBUD, KONTAKTOMBUD OCH HUSHÅLL GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Innehåll GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Detta är Grannsamverkan 1 Kort historik 2 Grannsamverkan fungerar 2 Organisation

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Materialet ska fungera som vägledande

Läs mer

Obs! Cykel- moped och motorcykelstölder. Skydda din moped/motorcykel. Skydda din cykel

Obs! Cykel- moped och motorcykelstölder. Skydda din moped/motorcykel. Skydda din cykel Cykel- moped och motorcykelstölder Skydda din cykel Skydda din moped/motorcykel Cykelstölder är det mest frekventa stöldbrottet. Vad kan du själv göra för att undvika stölder? Lås in cykeln när du inte

Läs mer

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har Förord Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har hört ordet eller sett skyltar med grannsamverkan i något bostadsområde. Det betyder att de som bor eller verkar

Läs mer

Om Landskrona. för Landskrona

Om Landskrona. för Landskrona Om Landskrona för Landskrona Denna bilaga är en annons från Kanske ses vi i helgen? Det är många grupper som hjälper till för att vi ska få ett trevlig helg- och nattliv i Landskrona. Några av dem möter

Läs mer

tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder

tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder Broschyren finns att ladda ner på www.stockholm.polisen.se Produktion Polismyndigheten

Läs mer

Grannsamverkan. ffiffi&rury4%erewffiffik&ru. ffi Wffi&KKffiffiffiru

Grannsamverkan. ffiffi&rury4%erewffiffik&ru. ffi Wffi&KKffiffiffiru Grannsamverkan ffiffi&rury4%erewffiffik&ru ffi Wffi&KKffiffiffiru # äåi"i f'i 5"4å"lL/trä Kr&åt å PäÅKl-å K ilf"j A 1& t+6h tr å **ri", ;; * (w ffi m**m *år ffi F-ffi ffire ffi sffi,ffire w-m m'"hqmmru

Läs mer

Säker och trygg. motala.se. Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare Motala. Säker och trygg i Motala 1

Säker och trygg. motala.se. Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare Motala. Säker och trygg i Motala 1 motala.se Säker och trygg Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare Motala. Säker och trygg i Motala 1 2 Säker och trygg i Motala Livet i Motala ska vara säkert och tryggt Vi arbetar för att skapa

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA Stefan Hellberg Polisområde Älvsborg/stab Polismyndigheten i Västra Götaland Box 344 503 11 Borås o33-488226

Läs mer

Från benbrott till inbrott -fortsättning av Bättre tänka efter före

Från benbrott till inbrott -fortsättning av Bättre tänka efter före Det gäller att göra något själv medan man kan! Ett projekt i samverkan mellan PRO, SKPF och SPRF, med stöd av MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap! Det är fler äldre som skadar sig vid fall

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med.

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med. Kvinnojouren i Mark är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver

Läs mer

Bättre tänka efter före

Bättre tänka efter före Bättre tänka efter före ger säkerhet i vardagen Det gäller att göra något själv medan man kan! Det är fler äldre som skadar sig vid fall i hemmet än de som skadar sig i trafiken! Halvera fallolyckorna

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09.40 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Tack, Trevlig läsning! Hälsningar från. Christina Kiernan Projektledare. Innehåll

Tack, Trevlig läsning! Hälsningar från. Christina Kiernan Projektledare. Innehåll Nyhetsbrev mars 2012 Tack, alla ni som var med på erfarenhetskonferensen i Göteborg den 9-10 februari. Det var två oförglömliga dagar där mötesdeltagarna verkligen engagerade sig i gruppdiskussioner och

Läs mer

Tips och råd. Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott

Tips och råd. Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott Tips och råd Om hur du som är äldre skyddar dig mot brott Den här folderns syfte är att ge tips och råd om hur man kan göra för att i möjligaste mån undvika att bli bestulen, hemma i sin bostad eller ute

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Tips och råd. - om hur du som. att bli utsatt för brott. Polismyndigheten i Västra Götaland. www.polisen.se/vastragotaland

Tips och råd. - om hur du som. att bli utsatt för brott. Polismyndigheten i Västra Götaland. www.polisen.se/vastragotaland Tips och råd - om hur du som är äldre kan undvika att bli utsatt för brott Polismyndigheten i Västra Götaland Foto: Informationsenheten, Polismyndigheten i Västra Götaland Den här trycksakens syfte är

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Vad vet vi om bostadsinbrott?

Vad vet vi om bostadsinbrott? Vad vet vi om bostadsinbrott? 20 gärningspersoners svar Kent Pira 2008 Polismyndigheten i Stockholms län FÖRORD Studiens tillkomst har varit beroende av att gärningspersoner delat med sig av sina erfarenheter.

Läs mer