FÖR PRIVATPERSONER FÖR FÖRETAG Ersta diakoni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR PRIVATPERSONER FÖR FÖRETAG Ersta diakoni 2013"

Transkript

1 013 Årsredovisning

2 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Bilder omslag: Ebbe och Seija arbetar på Erstabacken, Ersta diakonis vårdboende för svårt sjuka hemlösa. Anna arbetar på avdelning 5 på Ersta sjukhus.

3 Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård och socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och utan vinstintressen. Verksamheten startade 1851 och vilar på kristen grund. I vårt dagliga arbete möter vi människor som är utsatta, svårt sjuka eller döende. Vi inte bara möter dem, utan framförallt ser vi och respekterar dem. Det kan vi göra tack vare vår fantastiska personal och våra volontärer. Alla som arbetar hos oss har den erfarenhet och kompetens som behövs för att skapa trygghet och ge god vård. Att bry sig om sina medmänniskor har aldrig varit omodernt. Därför är vårt arbete lika viktigt och aktuellt idag som för 163 år sedan.

4 Då Ersta diakonisällskap grundade 1851 ett sjukhus på Kungsholmen i Stockholm. Lokalerna blev snart otillräckliga och efter att först ha hyrt det som då var en Malmgård på Erstagatan köpte Ersta diakonisällskap tomten på Erstaklippan satte bygget av ett sjukhus på Erstaklippan igång och 1864 var det inflyttningsklart. Det var ett mycket modernt sjukhus som till exempel inte hade kakelugnar utan istället järnrör med cirkulerande varmvatten för att värma upp lokalerna.

5 Men även dessa lokaler blev snart otillräckliga. Och 1907 invigdes ett nytt Ersta sjukhus på andra sidan Erstagatan. Det nya sjukhuset hade plats för 90 patienter.

6 Nu Sedan 1907 har sjukhuset byggts om, byggts till och såklart renoverats. Det har till exempel tillkommit helt nya byggnader och också helt nya vårdområden. Under 2013 var antalet vårdtillfällen över Ersta sjukhus har också växt utanför Erstaklippan och Södermalm och har även verksamhet på andra platser.

7

8 Snart Stockholm växer med en mindre stad varje år. Det behövs och kommer att behövas fler vårdplatser. Vi vill vara en del av lösningen. Ett nytt Ersta sjukhus skulle kunna erbjuda mer vård till fler. Än en gång har vi växt ur våra lokaler. Bilden visar den skiss som Ersta diakoni i samråd med Stockholms stad valt ut att arbeta vidare med.

9

10 PROFESSIONALISM TILLIT HOPP

11 Innehåll Verksamhetsredovisning Året som gått Ersta sjukhus Ersta socialt arbete Ersta fastigheter Ersta kyrka Insamling Medarbetare Kvalitetsarbete Ledning Styrelse Så här styrs den ideella föreningen Ersta diakoni Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Ersta diakoni Årsredovisning

12 Nu får vi lägga 2013 till handlingarna Sammanfattningsvis kan vi säga att 2013 har varit ett riktigt bra år för Ersta diakoni. I siffror avspeglas detta i att omsättningen ökade med knappt 7 % till 738 MSEK, och att rörelseresultatet förbättrades från -4 till +49 MSEK. Föreningens egna kapital ökade som en följd av resultatförbättringen och uppgår till 447 MSEK vartill kommer ett övervärde i värdepappersportföljen om 64 MSEK. Verksamhetsmässigt har året inneburit en bra utveckling inom egentligen alla delar av Ersta diakoni. Vi har kunnat erbjuda mer och ännu bättre vård och omsorg, samtidigt som vi återigen kunnat åstadkomma ett förbättrat resultat i rörelsen. Framförallt sjukhuset har visat en imponerande utveckling som skänker stor trovärdighet till planerna på en utvidgad verksamhet och stora nyinvesteringar. Av vad vi ser har sjukhuset aldrig hjälpt fler än vad man gjort under Även de sociala verksamheterna kan känna stolthet över många framsteg. Det mest märkbara steget var att Ersta diakoni vann upphandlingen av äldreboendet Linnégården på Östermalm och tog över driften 1 december. Fastighetsförvaltningen har gett ett ökat överskott och vi har dessutom avyttrat två mindre fastigheter vilket gett ett positivt tillskott. Under 2013 togs också ytterligare steg på vägen mot ett nytt sjukhus då planprocessen tillsammans med Stockholms stad fortsatte. Det totala bedömda marknadsvärdet på vårt fastighetsbestånd är drygt 1 miljard SEK. Kyrkan har fortsatt det viktiga arbetet med utvecklingen av vår värdegrund och har under året, tillsammans med övriga delar inom Ersta diakoni, sjösatt våra tre värdeord; professionalism, tillit och hopp. Även andra verksamheter inom kyrkan har utvecklats positivt, t.ex. konsertverksamheten och konfirmationsundervisningen. Rörelseresultatet för 2013 hamnar som framgått på 49 MSEK och för första gången på väldigt länge får vi glädjas åt att såväl sjukhuset som sociala verksamheterna och fastighetsförvaltningen uppvisar positiva resultat och att det i och med detta är kärnverksamheterna som bär Ersta diakonis resultat En framgångsrik kapitalförvaltning de senaste åren har gjort att vårt sparkapital i form av aktier och andra värdepapper har stigit ordentligt i värde. Inklusive den förvaltning som avser separata, anknutna stiftelser förfogar vi nu över 618 miljoner kronor som både är en buffert i besvärliga tider och som till del kan nyttjas i samband med större investeringar. Det bokförda värdet på portföljen i Ersta diakoni är 469 MSEK. Insamlingsverksamheten har även den utvecklats väl och vi känner stor tacksamhet gentemot alla generösa donatorer och bidragsgivare som stöttar oss med större och mindre belopp. Sammantaget har Ersta under 2013 mottagit 49 MSEK i gåvor och bidrag. I uppladdningen inför större investeringar är vi fortsatt beroende av detta stöd och då är det extra viktigt att vi fortsätter att ha ett gott rykte för hur vi alla tillsammans sköter Ersta diakoni både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Så skapar vi trovärdighet i omvärlden och trygghet för alla medarbetare. 10 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

13 Sammanfattningsvis: vi växer och kan hjälpa fler vi sköter våra affärer och ger överskott så att vi kan investera för framtiden vi har nöjda patienter och omsorgstagare vi har medarbetare som är stolta över Ersta och som trivs på sina arbeten vi har ett gott anseende i vår omvärld, hos politiker och andra beslutsfattare. Utifrån detta vill vi rikta ett varmt tack till alla medarbetare, medlemmar, volontärer, gåvogivare och alla andra som på olika sätt gör det möjligt att bedriva denna så viktiga verksamhet. Under 2014 fortsätter arbetet att utveckla och ytterligare förbättra Ersta diakonis verksamheter. Undertecknad Staffan Bohman lämnar vid årsmötet 2014 ordförandeskapet efter 5 år i styrelsen och dessförinnan 5 år i sällskapets rådgivargrupp för insamling. Det har varit mycket stimulerande att under dessa tio år få bidra till det angelägna arbete som bedrivs inom Ersta diakoni. Jag vill tacka mina kollegor i styrelsen, vår direktor och övrig ledning, alla engagerade och kompetenta medarbetare och inte minst alla generösa gåvogivare och donatorer. Med dessa ord önskar jag Ersta diakoni många framgångsrika år framöver. Staffan Bohman Ordförande Stefan Nilsson Direktor 2013 i korthet Ersta diakoni tar över driften av äldreboendet Linnégården. Planerna för det nya sjukhusbygget fortskrider. Nya mottagningar Ersta Familjerådgivning, Ersta sorgecentrum samt gynekologisk mottagning på Ersta sjukhus. Ersta oblatbageri går över till att baka helt ekologiska oblater. Ny professur med inriktning mot vård i livets slutskede för barn och unga inrättas vid Palliativ forskningscentrum som är ett samarbete mellan Ersta sjukhus och Ersta Sköndal högskola. Ersta diakoni Årsredovisning

14 Ersta sjukhus Till Ersta sjukhus, Sveriges största non-profitsjukhus för planerad vård, kommer patienter från hela länet och under vårdgarantin även från närliggande län. Ersta sjukhus är ett specialistsjukhus som är offentligt finansierat och drivs utan vinstintresse. Genom åren har vi lärt oss att samtid och framtid måste gå hand i hand vilket innebär att göra skillnad där vi står nu men också ta ansvar för framtidens sjukvård. Stockholm växer och Ersta sjukhus spelar en aktiv roll i arbetet att skapa fler vårdplatser. Vi vill hjälpa fler Alla våra mottagningar har under året tagit emot fler patienter än tidigare. För att kunna hjälpa fler även i framtiden pågår nu arbetet med att bygga ett nytt sjukhus. Det är många steg som återstår men vår förhoppning är att inom några år kunna erbjuda plats för fler patienter. Vi måste också tänka på det sjukhus vi har idag och under 2014 planerar vi därför för fler lokalanpassningar som ytterligare kommer att öka vår kapacitet. Ny gynekologimottagning Under året öppnades en gynekologimottagning som erbjuder utredning, rådgivning och behandling. Gynekologimottagningen utgör ett bra komplement till det vårdutbud vi har och förhoppningen är att den ska växa framöver. Forskning och utbildning På Ersta sjukhus bedrivs patientnära forskning som får direkt betydelse för vården. De största forskningsområdena är utredning inom magtarmsjukdom och nya kirurgiska tekniker. Målet är att få fram nya behandlingar som både är bättre för patienten och mer kostnadseffektiva. Ersta sjukhus har tre professurer, en i palliativ vård, en i kirurgi och en i palliativ vård för barn och unga. Ersta sjukhus rymmer följande mottagningar Medicin. Vi arbetar främst med internmedicin: mag-tarmsjukvård, hjärtsjukvård och diabetesvård. Vår endoskopienhet är Stockholms största. Kirurgi. Kliniken är specialiserad på diagnostik och operation av kirurgiska mag-tarmsjukdomar. Röntgen. Mottagningen genomför de flesta typer av undersökningar magnetkamera, datortomografi, ultraljud med mera. Psykiatri. Vi erbjuder psykiatrisk specialistvård såväl i öppen- som heldygnsvård. Primär målgrupp är sjukvårdspersonal från hela landet. Hospice. Vi erbjuder traditionellt hospice, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och Lilla Erstagården, ett hospice för barn och ungdomar. Sjukgymnastik. Aktiv Fysioterapi Södra är en sjukgymnastmottagning med specialister inom neurologi, ortopedi, smärta/smärtbehandling och lymfterapi. Sjukvård för hemlösa. Vi erbjuder vård genom en öppenvårdsmottagning med bland annat allmänläkare, psykiater, tandläkare och psykolog samt en slutenvårdsenhet med specialistvård och hospiceplatser. Viktiga händelser 2013 Gynekologimottagning öppnad. Fortsatt arbete med nya Ersta sjukhus. Bra resultat i öppna undersökningar som jämför sjukvård. 12 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

15 Stockholm växer med en mindre stad varje år BEHÖVER STOCKHOLM NYA VÅRDTILLFÄLLEN 7 My, Siv-Inger, Niza, Tin-tin och Annika arbetar på avdelning 5 på Ersta sjukhus. 85 % av patienterna är nöjda med Ersta sjukhus röntgenundersökningar operationer (snittet i Sverige är 79 %) Ersta diakoni Årsredovisning

16 Ersta socialt arbete Ersta socialt arbete hjälper människor i utsatta livssituationer. Det kan vara kvinnor som utsatts för våld eller barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp, vuxit upp i missbrukarmiljöer, har bevittnat våld eller behöver hjälp med myndighetskontakter. Verksamheten växer och hjälper fler. Ersta diakonis sociala arbete riktar sig till människor som av olika anledningar befinner sig i en socialt utsatt situation. En del av våra verksamheter är unika i sitt slag, till exempel Ersta Flickhem som i år firar 10 år. Här kan flickor från hela landet få vård och under året hjälpte vi 13 flickor, vilket är rekord. Verksamheten är till största delen offentligt finansierad men i viss mån även finansierad av gåvor och bidrag. Nya verksamheter Under året har vi startat Ersta Familjerådgivning, en helt ny verksamhet. Hit kan alla som lever i nära vuxenrelationer vända sig för stöd, hjälp och rådgivning. Familjerådgivning är ett bra komplement till övriga verksamheter inom Ersta socialt arbete och vi hoppas att verksamheten ska kunna växa framöver. I december tog Ersta diakoni över driften av äldreboendet Linnégården på Östermalm i Stockholm. Det innebär att vår äldreomsorg växer till att omfatta nästan dubbelt så många vårdplatser. Äldreomsorg har funnits hos oss sedan tidigt i vår historia, så det är glädjande att den kan fortsätta att utvecklas. Inför 2014 Under 2014 vill vi fortsätta att växa. Klart är att vi kommer påbörja arbetet med att starta ett nytt finsk-svenskt äldreboende i Råcksta samt att Ersta Mariahemmet kommer att flytta från Erstaklippan till helt nyrenoverade lokaler i Enskededalen. Mariahemmet Enskededalen kommer att ha 83 platser. Vi ser också över möjligheterna att starta till exempel gruppboende och dagverksamhet för unga med demensdiagnos. Våra verksamheter Barnrättsbyrån är ett projekt som arbetar med barns rättigheter och kan erbjuda enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning. Ersta Familjerådgivning. Hit kan alla som lever i nära vuxenrelationer vända sig för stöd och rådgivning. Ersta Flickhem. Målgruppen är flickor mellan år som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Behandlingen innehåller hästunderstödd terapi. Ersta Fristad. Ersta Fristad erbjuder skyddat boende, stöd och behandling till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld. Ersta Vändpunkten. Vi vänder oss till den som lever med eller som vuxit upp med missbruk inom familjen. Verksamheten erbjuder både grupp- och enskilda samtal samt rådgivning. Äldreomsorg. Villa Cederschiöld är en dagverksamhet riktad till människor med demensdiagnos. Mariahemmet är ett vård- och omsorgsboende med gruppboende för personer med demenssjukdom. Ersta Linnégården är ett äldreboende för äldre med somatiska sjukdomar, demenssjukdomar och även geropsykiatri. Viktiga händelser 2013 Ny verksamhet, Ersta Familjerådgivning startade. Övertagande av driften av äldreboendet Linnégården. Ersta Flickhem firar tio år. 14 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

17 Från deltagare i Ersta Vändpunktens program för ungdomar. 50 % av deltagarna har förbättrat sin arbetsprestation i skolan 77 % svarade att deras självbild blivit bättre Linda arbetar på äldreboendet Ersta Linnégården. 128 PLATSER I Ersta äldreomsorg

18 Ersta fastigheter Ersta fastigheter ansvarar för att vårda och utveckla alla byggnader och all mark som tillhör Ersta diakoni. Vårt arbete omfattar allt från daglig skötsel till långsiktigt utvecklingsarbete. De första fastigheterna byggdes redan på 1860-talet då verksamheten flyttade från Kungsholmen till Södermalm. Under 2013 har planeringen inför ett helt nytt sjukhus fortsatt. Ersta fastigheter vårdar Ersta diakonis kulturbärande byggnader och mark. Totalt rör det sig om ungefär kvm bebyggd yta. Vi förvaltar alla typer av fastigheter bostäder, kontorslokaler, sjukhus, kliniker, äldreboende, fritidhus, hotell- och konferensanläggning, parkeringsgarage samt vår kyrka. Gemensamt för alla våra fastigheter är att de spelar en viktig roll i vår kärnverksamhet trygga, sunda fastigheter som är grundpelaren för att ge trygg omvårdnad. Våra verksamheter Förvaltning. Vi förvaltar och utvecklar Ersta diakonis fastighetsbestånd. Det innebär att vi arbetar aktivt med fastigheterna genom att ge stöd och service till verksamheterna för att utveckla fastigheternas värde se till att de håller den standard som behövs för respektive verksamhet. Drift och service. Vi sköter den löpande driften och underhållet av våra fastigheter. Vi sköter även Ersta diakonis mark, parker och trädgårdar. Dessutom erbjuder vi service till verksamheten i form av kundtjänst, vaktmästeri, godshantering med mera. Säkerhet och miljö. Vi ansvarar för säkerhet och brandskydd och arbetar aktivt med Ersta diakonis kvalitets- och miljöarbete. Hotell och konferens Hotell- och konferensanläggningen har en fantastisk utsikt i lugna och avkopplande omgivningar. Här erbjuds KRAV-certifierad och ekologisk mat, flexibla konferenslokaler och vänlig och engagerad personal. Allt överskott bidrar till Ersta diakonis övriga verksamheter. Upprustning och utveckling Under 2013 fortsatte arbetet med att rusta upp student- och personalbostäderna på Erstaklippan. Flera etapper har redan genomförts och inom de närmaste åren kommer samtliga bostäder att vara stambytta med renoverade kök och badrum. Under året har vi minskat vår värme- och energiförbrukning avsevärt. Det är positivt ur såväl ekonomiskt som miljövänligt perspektiv. Inför 2014 Våra planer på att bygga ett nytt sjukhus på Södermalm har fortskridit. Vi har genomfört ett så kallat parallellt uppdrag med flera arkitektkontor för att studera utformning och gestaltning av den nya byggnaden. Detta är utfört i gott samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor. Det bygglov vi erhöll redan 2012 för att bygga ett nytt barnhospice i Hästhagen, Nacka, har tyvärr överklagats av några grannar. I två instanser, Länsstyrelse och Mark- och miljödomstol har överklagandet avslagits och vi tror på byggstart under våren Viktiga händelser 2013 Fortsatt planerande för nytt sjukhus och studentboende. Positiva besked för utbyggnad av lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice. Införande av digitalt systemstöd för underhåll av våra fastigheter. 16 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

19 VI PLANERAR FÖR ATT växa med m INOM EN FEMÅRSPERIOD John och Marcus arbetar som vaktmästare på Ersta fastigheter. 880 konferenser koppar kaffe luncher Ersta diakoni Årsredovisning

20 Ersta kyrka Diakoni, eller hjälp till människor i utsatta situationer, är själva utgångspunkten för hela Ersta diakoni och den viktigaste uppgiften för Ersta kyrka. Vi är tillgängliga och lyhörda för existentiella och andliga frågor. Möten med patienter och boende har under året lett till många fördjupade samtal. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att stödja människor i utsatta situationer. Kyrkan är öppen för alla! Ersta kyrka förmedlar den värdegrund som hela Ersta diakonis verksamhet vilar på och under året har vi bland annat fokuserat på att göra värdeorden professionalism, tillit och hopp kända i organisationen men också för patienter och boende. Orden är en sammanfattning av vår värdegrund och är hämtade ur vår historia. De säger vad vi som organisation vill stå för idag och i framtiden. Värdedialog Värdedialog har under flertalet år tillämpats på Ersta sjukhus. Metoden erbjuds nu i modifierad form och i samarbetet med sjukhuset som en del av vårt fördjupade värdegrundsarbete i hela organisationen. Syftet med värdedialogen är att i arbetsgrupper skapa förståelse för de egna och andras handlande i komplicerade situationer. Livsåskådningskurs I Ersta diakonis värdegrund står det att vi ska vara öppna för människors existentiella frågor och andliga behov. Livsåskådningskursen syftar till att ge Erstas medarbetare en orientering om livsåskådningar samt medvetandegöra deras betydelse vid livskriser. Årets livsåskådningskurs samlade deltagare från nästan alla sjukhusets kliniker. Externa utbildningsinsatser Under året har vi genomfört tre pastoralteologiska heldagskonferenser som riktade sig till beslutsfattare, kyrkoherdar och diakoner i Svenska kyrkan. Totalt samlades 175 deltagare. Representant från Ersta kyrka har också under året deltagit i planeringen av 2014 års Nordisk diakonal Hospicekonferens i Köpenhamn. Under året har vi, i samarbete med Stockholms stift, också konfirmerat den första kullen konfirmander på många år. Kultur och musik på Ersta Kultur är viktigt för vårt välbefinnande och musiken har alltid spelat en stor roll i Ersta kyrka var inget undantag. Höjdpunkterna var bland annat en konsert med Benny Andersson till förmån för Ersta Flickhem samt Bachs hela juloratorium som framfördes med stjärnsolisten Dame Emma Kirkby till förmån för Ersta barnhospice. Totalt skänktes över kr till dessa verksamheter. Vi gav också ut Ulf Nilssons Konventionen om barn och ormar med Julia Dufvenius, Patrik Sandin och Rolf Lindblom på CD. I samarbete med Kungliga musikhögskolan genomfördes avkopplande lunchkonserter för Erstas personal. Oblatbageriet Under året har vi ändrat produktionen så att alla våra egentillverkade oblater bakas på ekologiskt odlade råvaror. Vi är glada över att därmed kunna minska miljöpåverkan i vår oblattillverkning. Ersta diakonkår Kåren har under året arrangerat kurs med temat existentiell folkhälsa. Ytterligare två Erstarapsodier med tillbakablickar i Erstas historia har publicerats under året. Syföreningens årliga försäljning inbringade SEK. Viktiga händelser 2013 Drygt 500 själavårdssamtal. Konsert med bland andra Benny Andersson. Två konfirmationskullar i augusti. 18 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

21 2 300 personer besökte våra 14 konserter oblater såldes under året timmar bidrog våra volontärer med i tillverkningen av oblater Mattias är präst i Ersta kyrka BESÖKARE I Gudstjänster, andakter & konserter I ERSTA KYRKA

22 Insamling Ersta diakonis insamlingsarbete har till uppgift att skapa extra resurser för alla våra verksamheter. De insamlade medlen ger oss möjlighet att erbjuda ännu bättre vård och omsorg, att satsa på forskning och utveckling samt att investera i teknik som gör att vi alltid ligger i framkant. Parallellt bedriver vi en volontärverksamhet som ger oss ännu större möjlighet att hjälpa och vårda de människor vi möter. De medel som genereras via insamlingsarbete innebär ett viktigt bidrag till både den löpande verksamheten och till spjutspetssatsningar inom forskning och teknik. Följande områden är prioriterade i Ersta diakonis insamlingsarbete och volontärverksamhet: Verksamheter för utsatta grupper i samhället. Forskning och utveckling som direkt gör nytta inom sjukvård och socialt arbete. Utrustning och teknik som förbättrar både för människor vi möter och för medarbetare. Gåvor som kommer till nytta Vårt 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att alla gåvor används så effektivt som möjligt. Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med så kallat 90-konto använder minst 75 % av de totala intäkterna till verksamhetens ändamål. För Ersta diakonis del gick 92 % av insamlade medel till ändamålet under Alla kan bidra Företag och privatpersoner. För både företag och privatpersoner erbjuder vi flera olika alternativ för att bidra både med tid och pengar. Vi driver också Ersta Second Hand som tar emot kläder och föremål. Volontärer. Volontärverksamheten har utvecklats positivt under Vi har en ständig ström in av nya volontärer och har en utmaning i att hitta meningsfulla uppgifter till alla som vill hjälpa till. Vi märker också av ett stort intresse från företag. Insamlingsåret 2013 Under året har vi utvecklat arbetet med återrapportering och uppföljning samt resultatredovisning och ser än en gång ett ökat insamlingsresultat. Vi härleder det bland annat till våra fördjupade och väl utvecklade relationer med våra givare samt att Ersta diakoni nu är en godkänd organisation för skattereduktion av gåvor. Inför 2014 Under 2014 kommer vi att fokusera på insamling till Ersta diakonis expansion och då specifikt det nya sjukhuset och utbyggnaden av Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice. Vi kommer också fokusera på att utveckla Ersta diakonis erbjudande gentemot givare samt våra relationer till företag. Viktiga händelser 2013 Ersta diakoni godkänd organisation för skattereduktion för gåvor. Insamlingskampanjer till förmån för Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice och Ersta Fristad, skyddat boende. Nyinvigning av Ersta Second Hand i större lokaler. 20 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

23 49 MILJONER samlades in UNDER 2013 Ett av insamlingsprojekten för 2014 är utbyggnad av Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice. Fördelning av inkomna gåvor Insamlingsresultatet nedan mäter alla mottagna gåvor och bidrag som har registrerats från januari-december 2013 i vår givardatabas. Inkomna gåvor 2013 Ändamål 2013 Belopp i tusen SEK Stiftelser och organisationer Personer Dödsbon Företag Församlingar och syföreningar Totalt Belopp i tusen SEK Ersta sjukhus Ersta socialt arbete Forskning, Ersta Sköndal högskola Forskning, Ersta sjukhus Ersta diakoni (hjälpfonden) Totalt Ersta diakoni Årsredovisning

24 Medarbetare Ersta diakoni har 757 anställda inom flera olika yrkes-och verksamhetsområden. Detta ställer krav på en fungerande HR-verksamhet som stöttar våra chefer, bidrar till en positiv arbetsmiljö och stärker vårt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Under året har fokus legat på att förtydliga och lyfta upp personalförmåner, utvecklingsinsatser inom arbetsmiljöområdet samt rutiner kring verksamhetsövertaganden. Medarbetarundersökningen som genomfördes under våren hade glädjande nog en svarsfrekvens på hela 86 %! Den höga svarsfrekvensen har bidragit till att verksamheterna kunnat arbeta fram tydliga handlingsplaner för att vi tillsammans ska kunna skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Från och med 2013 har samtliga anställda kostnadsfritt medlemskap i Ersta Idrottsförening för att friskvårdsaktiviteter ska vara lättillgängliga för alla. Dessutom infördes Förmånsporten, ett webbaserat verktyg som samlar information om lön och personalförmåner på ett ställe. Medarbetaren har också möjlighet att utnyttja ett antal valfria förmåner anpassade efter individuella behov och önskemål. Under året fick Ersta diakoni genom upphandling uppdraget att driva äldreboendet Linnégården på Östermalm. Detta har medfört att Ersta diakoni under senare delen av 2013 har vuxit med drygt 100 medarbetare. Ett stimulerande, roligt och välfungerande projekt där HR-avdelningen har deltagit hela vägen. Seija arbetar på Erstabacken, Ersta diakonis vårdboende för svårt sjuka hemlösa. 757 anställda I HELA VERKSAMHETEN 16 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

25 UNDER 2013 HAR 26 INTERNA REVISIONER genomförts för att säkerställa att Ersta diakoni lever upp till CERTIFIERINGSKRAVEN Kerstin är kvalitetssamordnare på Ersta diakoni. Kvalitetsarbete Under år 2012 certifierades Ersta diakoni enligt ISO 9001 och under 2013 har en recertifiering av vårt gemensamma ledningssystem för kvalitet och miljö genomförts. En revision som innebär att Ersta diakoni nu kommer att vara ISO 9001 och certifierade 3 år framåt. Kvalitetsorganisationens övergripande fokus under 2013 har varit samordning och förbättring av ledningssystemet. Inom ramen för detta har en integrering av ledningssystemen för miljö och kvalitet till ett gemensamt verksamhetssystem genomförts. Expert- och metodstöd har erbjudits verksamheterna som exempelvis förankringsrundor med alla verksamhetsföreträdare. Dessa besök och samtal har varit konstruktiva och fokuserat på ständiga förbättringar, allt från avvikelser till förbättringsidéer. Glädjande är att också ett nytt verktyg och rutin för avvikelserapportering nu är på plats och implementerat. De interna revisionerna har varit inriktade på ständiga förbättringar och resultaten har bekräftat ledningssystemets verkan men också gett information om förbättringar. Att arbeta med kvalitet är bland annat en fråga om systematik och vi fortsätter därför 2014 års arbete med samma övergripande fokus som föregående år. Det vill säga samordning och förbättring av ledningssystemet i syfte att få ett stabilt integrerat system. Ersta diakoni Årsredovisning

26 24 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

27 Ledning Ledningsgrupp Stefan Nilsson Direktor Christian Ödman Ekonomichef Sven Strand Chef för Ersta fastigheter Paul Westerlund Chef för Ersta kyrka Ann-Sofie Wetterstrand Chef för Ersta socialt arbete Jan-Åke Zetterström Chef för Ersta sjukhus Gemensamma stödfunktioner Mats Hagner IT-chef Ola Kroon Inköpschef Anna Lassen Chef för kommunikation och insamling Anna-Karin Midunger HR-chef (från om med ) Under verksamhetsåret har följande personer ingått i ledningen: Rein Nyman, HR-chef fram till Anna Lassen 2. Sven Strand 3. Stefan Nilsson 4. Christian Ödman 5. Ola Kroon 6. Paul Westerlund 7. Mats Hagner 8. Ann-Sofie Wetterstrand 9. Jan-Åke Zetterström 10. Anna-Karin Midunger Ersta diakoni Årsredovisning

28 Styrelse Ordförande Staffan Bohman Civilekonom, född 1949 Invald i styrelsen år: 2009 Andra uppdrag: Ordförande i Höganäs AB och Cibes Lift AB, vice ordförande i Rezidor Hotel Group AB och SNS Förtroenderåd, ledamot i Atlas Copco AB, Boliden AB, Inter-IKEA Holding SA och Ratos AB. Vice ordförande Kenneth Bengtsson Direktör, född 1961 Invald i styrelsen år: 2013 Andra uppdrag: Ordförande i Ahlsell, SLK oy Finland och Ung Företagssamhet. Vice ordförande i World Childhood foundation. Ledamot i Mekonomen och Clas Ohlsson. Elin Santell Diakon, född 1981 Invald i styrelsen år: 2013 Andra uppdrag: Vice ordförande i Ersta Diakonråd. Åke Dahlman Civilingenjör, född 1950 Invald i styrelsen år: 1995 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ersta Sköndal högskola. Erik Blennberger Professor och teologie doktor, född 1948 Invald i styrelsen år: 2001 Andra uppdrag: Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd. 26 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

29 Maria Soares Lindberg 2. Lisbeth Gustafsson 3. Erik Blennberger 4. Elin Santell 5. Anders Milton 6. Staffan Bohman 7. Lotta Persson 8. Åke Dahlman 9. Anette Sand 10. Mikael Machado 11. Ulla Litzén 12. Kenneth Bengtsson Lotta Persson Socionom, född 1949 Invald i styrelsen år: 2009 Andra uppdrag: Vice ordförande i Centralföreningen för socialt arbete, ledamot i skyddsvärnets styrelse och ledamot i ersättningsnämnden. Anette Sand VD i Fastighets AB Förvaltaren, född 1957 Invald i styrelsen år: 2008 Andra uppdrag: Ordförande i Sundbybergs stadsnät AB, ordförande i Sundbybergs Bredband AB, styrelseledamot i Haninge Bostäder AB, styrelseledamot i Sundbyberg infrastruktur AB. Lisbeth Gustafsson Socionom, född 1947 Invald i styrelsen år: 2010 Andra uppdrag: Ordförande i Trygga Hem Skandinavien AB. Styrelseledamot i Kitron AS, Evry AS. Är ordförande i en rådgivargrupp på Ersta diakoni. Anders Milton Läkare, född 1947 Invald i styrelsen år: 2007 Andra uppdrag: Ordförande i Vironova AB, Tikomed AB, Uppsala Monitoring Centre. Styrelseledamot i WeMind, Stiftelsen Gundua, Stiftelsen Star for Life, Charity Rating Sverige ideell förening. Ulla Litzén Civilekonom och MBA, född Invald i styrelsen år: 2013 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, Boliden AB, Husqvarna AB, NCC AB och AB SKF. Mikael Machado Personalrepresentant Kirurg, född 1957 Invald i styrelsen år: 2007 Maria Soares Lindberg Personalrepresentant Barnombud, född 1974 Invald i styrelsen år: 2013 Ersta diakoni Årsredovisning

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

1 Årsredovisning 2008

1 Årsredovisning 2008 Årsredovisning 20081 Tryck: AMAB Grafiska AB, mars 2009. Fotograf: Jonas Ahlman. Grafisk form: Marlene Söder. Copy: Anna Olsson. Handskrivna texter: Margareta Hardenfalk. Upplaga: 5 000 ex. Omslag: Munken

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens

Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Årskrönika 2010 Årskrönika 2010 Diakonistiftelsen Samariterhemmet avger här redogörelse för år 2010. Vi hoppas att den skall ge information om stiftelsens arbete och utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Fouriertransform Aktiebolag

Fouriertransform Aktiebolag Fouriertransform Aktiebolag ORG NR 556771-5700 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1.1 31.12 2012 1 (59) Styrelsen och verkställande direktören i Fouriertransform AB avger följande årsredovisning inklusive

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer