FÖR PRIVATPERSONER FÖR FÖRETAG Ersta diakoni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR PRIVATPERSONER FÖR FÖRETAG Ersta diakoni 2013"

Transkript

1 013 Årsredovisning

2 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Bilder omslag: Ebbe och Seija arbetar på Erstabacken, Ersta diakonis vårdboende för svårt sjuka hemlösa. Anna arbetar på avdelning 5 på Ersta sjukhus.

3 Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård och socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och utan vinstintressen. Verksamheten startade 1851 och vilar på kristen grund. I vårt dagliga arbete möter vi människor som är utsatta, svårt sjuka eller döende. Vi inte bara möter dem, utan framförallt ser vi och respekterar dem. Det kan vi göra tack vare vår fantastiska personal och våra volontärer. Alla som arbetar hos oss har den erfarenhet och kompetens som behövs för att skapa trygghet och ge god vård. Att bry sig om sina medmänniskor har aldrig varit omodernt. Därför är vårt arbete lika viktigt och aktuellt idag som för 163 år sedan.

4 Då Ersta diakonisällskap grundade 1851 ett sjukhus på Kungsholmen i Stockholm. Lokalerna blev snart otillräckliga och efter att först ha hyrt det som då var en Malmgård på Erstagatan köpte Ersta diakonisällskap tomten på Erstaklippan satte bygget av ett sjukhus på Erstaklippan igång och 1864 var det inflyttningsklart. Det var ett mycket modernt sjukhus som till exempel inte hade kakelugnar utan istället järnrör med cirkulerande varmvatten för att värma upp lokalerna.

5 Men även dessa lokaler blev snart otillräckliga. Och 1907 invigdes ett nytt Ersta sjukhus på andra sidan Erstagatan. Det nya sjukhuset hade plats för 90 patienter.

6 Nu Sedan 1907 har sjukhuset byggts om, byggts till och såklart renoverats. Det har till exempel tillkommit helt nya byggnader och också helt nya vårdområden. Under 2013 var antalet vårdtillfällen över Ersta sjukhus har också växt utanför Erstaklippan och Södermalm och har även verksamhet på andra platser.

7

8 Snart Stockholm växer med en mindre stad varje år. Det behövs och kommer att behövas fler vårdplatser. Vi vill vara en del av lösningen. Ett nytt Ersta sjukhus skulle kunna erbjuda mer vård till fler. Än en gång har vi växt ur våra lokaler. Bilden visar den skiss som Ersta diakoni i samråd med Stockholms stad valt ut att arbeta vidare med.

9

10 PROFESSIONALISM TILLIT HOPP

11 Innehåll Verksamhetsredovisning Året som gått Ersta sjukhus Ersta socialt arbete Ersta fastigheter Ersta kyrka Insamling Medarbetare Kvalitetsarbete Ledning Styrelse Så här styrs den ideella föreningen Ersta diakoni Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Ersta diakoni Årsredovisning

12 Nu får vi lägga 2013 till handlingarna Sammanfattningsvis kan vi säga att 2013 har varit ett riktigt bra år för Ersta diakoni. I siffror avspeglas detta i att omsättningen ökade med knappt 7 % till 738 MSEK, och att rörelseresultatet förbättrades från -4 till +49 MSEK. Föreningens egna kapital ökade som en följd av resultatförbättringen och uppgår till 447 MSEK vartill kommer ett övervärde i värdepappersportföljen om 64 MSEK. Verksamhetsmässigt har året inneburit en bra utveckling inom egentligen alla delar av Ersta diakoni. Vi har kunnat erbjuda mer och ännu bättre vård och omsorg, samtidigt som vi återigen kunnat åstadkomma ett förbättrat resultat i rörelsen. Framförallt sjukhuset har visat en imponerande utveckling som skänker stor trovärdighet till planerna på en utvidgad verksamhet och stora nyinvesteringar. Av vad vi ser har sjukhuset aldrig hjälpt fler än vad man gjort under Även de sociala verksamheterna kan känna stolthet över många framsteg. Det mest märkbara steget var att Ersta diakoni vann upphandlingen av äldreboendet Linnégården på Östermalm och tog över driften 1 december. Fastighetsförvaltningen har gett ett ökat överskott och vi har dessutom avyttrat två mindre fastigheter vilket gett ett positivt tillskott. Under 2013 togs också ytterligare steg på vägen mot ett nytt sjukhus då planprocessen tillsammans med Stockholms stad fortsatte. Det totala bedömda marknadsvärdet på vårt fastighetsbestånd är drygt 1 miljard SEK. Kyrkan har fortsatt det viktiga arbetet med utvecklingen av vår värdegrund och har under året, tillsammans med övriga delar inom Ersta diakoni, sjösatt våra tre värdeord; professionalism, tillit och hopp. Även andra verksamheter inom kyrkan har utvecklats positivt, t.ex. konsertverksamheten och konfirmationsundervisningen. Rörelseresultatet för 2013 hamnar som framgått på 49 MSEK och för första gången på väldigt länge får vi glädjas åt att såväl sjukhuset som sociala verksamheterna och fastighetsförvaltningen uppvisar positiva resultat och att det i och med detta är kärnverksamheterna som bär Ersta diakonis resultat En framgångsrik kapitalförvaltning de senaste åren har gjort att vårt sparkapital i form av aktier och andra värdepapper har stigit ordentligt i värde. Inklusive den förvaltning som avser separata, anknutna stiftelser förfogar vi nu över 618 miljoner kronor som både är en buffert i besvärliga tider och som till del kan nyttjas i samband med större investeringar. Det bokförda värdet på portföljen i Ersta diakoni är 469 MSEK. Insamlingsverksamheten har även den utvecklats väl och vi känner stor tacksamhet gentemot alla generösa donatorer och bidragsgivare som stöttar oss med större och mindre belopp. Sammantaget har Ersta under 2013 mottagit 49 MSEK i gåvor och bidrag. I uppladdningen inför större investeringar är vi fortsatt beroende av detta stöd och då är det extra viktigt att vi fortsätter att ha ett gott rykte för hur vi alla tillsammans sköter Ersta diakoni både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Så skapar vi trovärdighet i omvärlden och trygghet för alla medarbetare. 10 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

13 Sammanfattningsvis: vi växer och kan hjälpa fler vi sköter våra affärer och ger överskott så att vi kan investera för framtiden vi har nöjda patienter och omsorgstagare vi har medarbetare som är stolta över Ersta och som trivs på sina arbeten vi har ett gott anseende i vår omvärld, hos politiker och andra beslutsfattare. Utifrån detta vill vi rikta ett varmt tack till alla medarbetare, medlemmar, volontärer, gåvogivare och alla andra som på olika sätt gör det möjligt att bedriva denna så viktiga verksamhet. Under 2014 fortsätter arbetet att utveckla och ytterligare förbättra Ersta diakonis verksamheter. Undertecknad Staffan Bohman lämnar vid årsmötet 2014 ordförandeskapet efter 5 år i styrelsen och dessförinnan 5 år i sällskapets rådgivargrupp för insamling. Det har varit mycket stimulerande att under dessa tio år få bidra till det angelägna arbete som bedrivs inom Ersta diakoni. Jag vill tacka mina kollegor i styrelsen, vår direktor och övrig ledning, alla engagerade och kompetenta medarbetare och inte minst alla generösa gåvogivare och donatorer. Med dessa ord önskar jag Ersta diakoni många framgångsrika år framöver. Staffan Bohman Ordförande Stefan Nilsson Direktor 2013 i korthet Ersta diakoni tar över driften av äldreboendet Linnégården. Planerna för det nya sjukhusbygget fortskrider. Nya mottagningar Ersta Familjerådgivning, Ersta sorgecentrum samt gynekologisk mottagning på Ersta sjukhus. Ersta oblatbageri går över till att baka helt ekologiska oblater. Ny professur med inriktning mot vård i livets slutskede för barn och unga inrättas vid Palliativ forskningscentrum som är ett samarbete mellan Ersta sjukhus och Ersta Sköndal högskola. Ersta diakoni Årsredovisning

14 Ersta sjukhus Till Ersta sjukhus, Sveriges största non-profitsjukhus för planerad vård, kommer patienter från hela länet och under vårdgarantin även från närliggande län. Ersta sjukhus är ett specialistsjukhus som är offentligt finansierat och drivs utan vinstintresse. Genom åren har vi lärt oss att samtid och framtid måste gå hand i hand vilket innebär att göra skillnad där vi står nu men också ta ansvar för framtidens sjukvård. Stockholm växer och Ersta sjukhus spelar en aktiv roll i arbetet att skapa fler vårdplatser. Vi vill hjälpa fler Alla våra mottagningar har under året tagit emot fler patienter än tidigare. För att kunna hjälpa fler även i framtiden pågår nu arbetet med att bygga ett nytt sjukhus. Det är många steg som återstår men vår förhoppning är att inom några år kunna erbjuda plats för fler patienter. Vi måste också tänka på det sjukhus vi har idag och under 2014 planerar vi därför för fler lokalanpassningar som ytterligare kommer att öka vår kapacitet. Ny gynekologimottagning Under året öppnades en gynekologimottagning som erbjuder utredning, rådgivning och behandling. Gynekologimottagningen utgör ett bra komplement till det vårdutbud vi har och förhoppningen är att den ska växa framöver. Forskning och utbildning På Ersta sjukhus bedrivs patientnära forskning som får direkt betydelse för vården. De största forskningsområdena är utredning inom magtarmsjukdom och nya kirurgiska tekniker. Målet är att få fram nya behandlingar som både är bättre för patienten och mer kostnadseffektiva. Ersta sjukhus har tre professurer, en i palliativ vård, en i kirurgi och en i palliativ vård för barn och unga. Ersta sjukhus rymmer följande mottagningar Medicin. Vi arbetar främst med internmedicin: mag-tarmsjukvård, hjärtsjukvård och diabetesvård. Vår endoskopienhet är Stockholms största. Kirurgi. Kliniken är specialiserad på diagnostik och operation av kirurgiska mag-tarmsjukdomar. Röntgen. Mottagningen genomför de flesta typer av undersökningar magnetkamera, datortomografi, ultraljud med mera. Psykiatri. Vi erbjuder psykiatrisk specialistvård såväl i öppen- som heldygnsvård. Primär målgrupp är sjukvårdspersonal från hela landet. Hospice. Vi erbjuder traditionellt hospice, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och Lilla Erstagården, ett hospice för barn och ungdomar. Sjukgymnastik. Aktiv Fysioterapi Södra är en sjukgymnastmottagning med specialister inom neurologi, ortopedi, smärta/smärtbehandling och lymfterapi. Sjukvård för hemlösa. Vi erbjuder vård genom en öppenvårdsmottagning med bland annat allmänläkare, psykiater, tandläkare och psykolog samt en slutenvårdsenhet med specialistvård och hospiceplatser. Viktiga händelser 2013 Gynekologimottagning öppnad. Fortsatt arbete med nya Ersta sjukhus. Bra resultat i öppna undersökningar som jämför sjukvård. 12 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

15 Stockholm växer med en mindre stad varje år BEHÖVER STOCKHOLM NYA VÅRDTILLFÄLLEN 7 My, Siv-Inger, Niza, Tin-tin och Annika arbetar på avdelning 5 på Ersta sjukhus. 85 % av patienterna är nöjda med Ersta sjukhus röntgenundersökningar operationer (snittet i Sverige är 79 %) Ersta diakoni Årsredovisning

16 Ersta socialt arbete Ersta socialt arbete hjälper människor i utsatta livssituationer. Det kan vara kvinnor som utsatts för våld eller barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp, vuxit upp i missbrukarmiljöer, har bevittnat våld eller behöver hjälp med myndighetskontakter. Verksamheten växer och hjälper fler. Ersta diakonis sociala arbete riktar sig till människor som av olika anledningar befinner sig i en socialt utsatt situation. En del av våra verksamheter är unika i sitt slag, till exempel Ersta Flickhem som i år firar 10 år. Här kan flickor från hela landet få vård och under året hjälpte vi 13 flickor, vilket är rekord. Verksamheten är till största delen offentligt finansierad men i viss mån även finansierad av gåvor och bidrag. Nya verksamheter Under året har vi startat Ersta Familjerådgivning, en helt ny verksamhet. Hit kan alla som lever i nära vuxenrelationer vända sig för stöd, hjälp och rådgivning. Familjerådgivning är ett bra komplement till övriga verksamheter inom Ersta socialt arbete och vi hoppas att verksamheten ska kunna växa framöver. I december tog Ersta diakoni över driften av äldreboendet Linnégården på Östermalm i Stockholm. Det innebär att vår äldreomsorg växer till att omfatta nästan dubbelt så många vårdplatser. Äldreomsorg har funnits hos oss sedan tidigt i vår historia, så det är glädjande att den kan fortsätta att utvecklas. Inför 2014 Under 2014 vill vi fortsätta att växa. Klart är att vi kommer påbörja arbetet med att starta ett nytt finsk-svenskt äldreboende i Råcksta samt att Ersta Mariahemmet kommer att flytta från Erstaklippan till helt nyrenoverade lokaler i Enskededalen. Mariahemmet Enskededalen kommer att ha 83 platser. Vi ser också över möjligheterna att starta till exempel gruppboende och dagverksamhet för unga med demensdiagnos. Våra verksamheter Barnrättsbyrån är ett projekt som arbetar med barns rättigheter och kan erbjuda enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning. Ersta Familjerådgivning. Hit kan alla som lever i nära vuxenrelationer vända sig för stöd och rådgivning. Ersta Flickhem. Målgruppen är flickor mellan år som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Behandlingen innehåller hästunderstödd terapi. Ersta Fristad. Ersta Fristad erbjuder skyddat boende, stöd och behandling till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld. Ersta Vändpunkten. Vi vänder oss till den som lever med eller som vuxit upp med missbruk inom familjen. Verksamheten erbjuder både grupp- och enskilda samtal samt rådgivning. Äldreomsorg. Villa Cederschiöld är en dagverksamhet riktad till människor med demensdiagnos. Mariahemmet är ett vård- och omsorgsboende med gruppboende för personer med demenssjukdom. Ersta Linnégården är ett äldreboende för äldre med somatiska sjukdomar, demenssjukdomar och även geropsykiatri. Viktiga händelser 2013 Ny verksamhet, Ersta Familjerådgivning startade. Övertagande av driften av äldreboendet Linnégården. Ersta Flickhem firar tio år. 14 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

17 Från deltagare i Ersta Vändpunktens program för ungdomar. 50 % av deltagarna har förbättrat sin arbetsprestation i skolan 77 % svarade att deras självbild blivit bättre Linda arbetar på äldreboendet Ersta Linnégården. 128 PLATSER I Ersta äldreomsorg

18 Ersta fastigheter Ersta fastigheter ansvarar för att vårda och utveckla alla byggnader och all mark som tillhör Ersta diakoni. Vårt arbete omfattar allt från daglig skötsel till långsiktigt utvecklingsarbete. De första fastigheterna byggdes redan på 1860-talet då verksamheten flyttade från Kungsholmen till Södermalm. Under 2013 har planeringen inför ett helt nytt sjukhus fortsatt. Ersta fastigheter vårdar Ersta diakonis kulturbärande byggnader och mark. Totalt rör det sig om ungefär kvm bebyggd yta. Vi förvaltar alla typer av fastigheter bostäder, kontorslokaler, sjukhus, kliniker, äldreboende, fritidhus, hotell- och konferensanläggning, parkeringsgarage samt vår kyrka. Gemensamt för alla våra fastigheter är att de spelar en viktig roll i vår kärnverksamhet trygga, sunda fastigheter som är grundpelaren för att ge trygg omvårdnad. Våra verksamheter Förvaltning. Vi förvaltar och utvecklar Ersta diakonis fastighetsbestånd. Det innebär att vi arbetar aktivt med fastigheterna genom att ge stöd och service till verksamheterna för att utveckla fastigheternas värde se till att de håller den standard som behövs för respektive verksamhet. Drift och service. Vi sköter den löpande driften och underhållet av våra fastigheter. Vi sköter även Ersta diakonis mark, parker och trädgårdar. Dessutom erbjuder vi service till verksamheten i form av kundtjänst, vaktmästeri, godshantering med mera. Säkerhet och miljö. Vi ansvarar för säkerhet och brandskydd och arbetar aktivt med Ersta diakonis kvalitets- och miljöarbete. Hotell och konferens Hotell- och konferensanläggningen har en fantastisk utsikt i lugna och avkopplande omgivningar. Här erbjuds KRAV-certifierad och ekologisk mat, flexibla konferenslokaler och vänlig och engagerad personal. Allt överskott bidrar till Ersta diakonis övriga verksamheter. Upprustning och utveckling Under 2013 fortsatte arbetet med att rusta upp student- och personalbostäderna på Erstaklippan. Flera etapper har redan genomförts och inom de närmaste åren kommer samtliga bostäder att vara stambytta med renoverade kök och badrum. Under året har vi minskat vår värme- och energiförbrukning avsevärt. Det är positivt ur såväl ekonomiskt som miljövänligt perspektiv. Inför 2014 Våra planer på att bygga ett nytt sjukhus på Södermalm har fortskridit. Vi har genomfört ett så kallat parallellt uppdrag med flera arkitektkontor för att studera utformning och gestaltning av den nya byggnaden. Detta är utfört i gott samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor. Det bygglov vi erhöll redan 2012 för att bygga ett nytt barnhospice i Hästhagen, Nacka, har tyvärr överklagats av några grannar. I två instanser, Länsstyrelse och Mark- och miljödomstol har överklagandet avslagits och vi tror på byggstart under våren Viktiga händelser 2013 Fortsatt planerande för nytt sjukhus och studentboende. Positiva besked för utbyggnad av lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice. Införande av digitalt systemstöd för underhåll av våra fastigheter. 16 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

19 VI PLANERAR FÖR ATT växa med m INOM EN FEMÅRSPERIOD John och Marcus arbetar som vaktmästare på Ersta fastigheter. 880 konferenser koppar kaffe luncher Ersta diakoni Årsredovisning

20 Ersta kyrka Diakoni, eller hjälp till människor i utsatta situationer, är själva utgångspunkten för hela Ersta diakoni och den viktigaste uppgiften för Ersta kyrka. Vi är tillgängliga och lyhörda för existentiella och andliga frågor. Möten med patienter och boende har under året lett till många fördjupade samtal. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att stödja människor i utsatta situationer. Kyrkan är öppen för alla! Ersta kyrka förmedlar den värdegrund som hela Ersta diakonis verksamhet vilar på och under året har vi bland annat fokuserat på att göra värdeorden professionalism, tillit och hopp kända i organisationen men också för patienter och boende. Orden är en sammanfattning av vår värdegrund och är hämtade ur vår historia. De säger vad vi som organisation vill stå för idag och i framtiden. Värdedialog Värdedialog har under flertalet år tillämpats på Ersta sjukhus. Metoden erbjuds nu i modifierad form och i samarbetet med sjukhuset som en del av vårt fördjupade värdegrundsarbete i hela organisationen. Syftet med värdedialogen är att i arbetsgrupper skapa förståelse för de egna och andras handlande i komplicerade situationer. Livsåskådningskurs I Ersta diakonis värdegrund står det att vi ska vara öppna för människors existentiella frågor och andliga behov. Livsåskådningskursen syftar till att ge Erstas medarbetare en orientering om livsåskådningar samt medvetandegöra deras betydelse vid livskriser. Årets livsåskådningskurs samlade deltagare från nästan alla sjukhusets kliniker. Externa utbildningsinsatser Under året har vi genomfört tre pastoralteologiska heldagskonferenser som riktade sig till beslutsfattare, kyrkoherdar och diakoner i Svenska kyrkan. Totalt samlades 175 deltagare. Representant från Ersta kyrka har också under året deltagit i planeringen av 2014 års Nordisk diakonal Hospicekonferens i Köpenhamn. Under året har vi, i samarbete med Stockholms stift, också konfirmerat den första kullen konfirmander på många år. Kultur och musik på Ersta Kultur är viktigt för vårt välbefinnande och musiken har alltid spelat en stor roll i Ersta kyrka var inget undantag. Höjdpunkterna var bland annat en konsert med Benny Andersson till förmån för Ersta Flickhem samt Bachs hela juloratorium som framfördes med stjärnsolisten Dame Emma Kirkby till förmån för Ersta barnhospice. Totalt skänktes över kr till dessa verksamheter. Vi gav också ut Ulf Nilssons Konventionen om barn och ormar med Julia Dufvenius, Patrik Sandin och Rolf Lindblom på CD. I samarbete med Kungliga musikhögskolan genomfördes avkopplande lunchkonserter för Erstas personal. Oblatbageriet Under året har vi ändrat produktionen så att alla våra egentillverkade oblater bakas på ekologiskt odlade råvaror. Vi är glada över att därmed kunna minska miljöpåverkan i vår oblattillverkning. Ersta diakonkår Kåren har under året arrangerat kurs med temat existentiell folkhälsa. Ytterligare två Erstarapsodier med tillbakablickar i Erstas historia har publicerats under året. Syföreningens årliga försäljning inbringade SEK. Viktiga händelser 2013 Drygt 500 själavårdssamtal. Konsert med bland andra Benny Andersson. Två konfirmationskullar i augusti. 18 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

21 2 300 personer besökte våra 14 konserter oblater såldes under året timmar bidrog våra volontärer med i tillverkningen av oblater Mattias är präst i Ersta kyrka BESÖKARE I Gudstjänster, andakter & konserter I ERSTA KYRKA

22 Insamling Ersta diakonis insamlingsarbete har till uppgift att skapa extra resurser för alla våra verksamheter. De insamlade medlen ger oss möjlighet att erbjuda ännu bättre vård och omsorg, att satsa på forskning och utveckling samt att investera i teknik som gör att vi alltid ligger i framkant. Parallellt bedriver vi en volontärverksamhet som ger oss ännu större möjlighet att hjälpa och vårda de människor vi möter. De medel som genereras via insamlingsarbete innebär ett viktigt bidrag till både den löpande verksamheten och till spjutspetssatsningar inom forskning och teknik. Följande områden är prioriterade i Ersta diakonis insamlingsarbete och volontärverksamhet: Verksamheter för utsatta grupper i samhället. Forskning och utveckling som direkt gör nytta inom sjukvård och socialt arbete. Utrustning och teknik som förbättrar både för människor vi möter och för medarbetare. Gåvor som kommer till nytta Vårt 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att alla gåvor används så effektivt som möjligt. Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med så kallat 90-konto använder minst 75 % av de totala intäkterna till verksamhetens ändamål. För Ersta diakonis del gick 92 % av insamlade medel till ändamålet under Alla kan bidra Företag och privatpersoner. För både företag och privatpersoner erbjuder vi flera olika alternativ för att bidra både med tid och pengar. Vi driver också Ersta Second Hand som tar emot kläder och föremål. Volontärer. Volontärverksamheten har utvecklats positivt under Vi har en ständig ström in av nya volontärer och har en utmaning i att hitta meningsfulla uppgifter till alla som vill hjälpa till. Vi märker också av ett stort intresse från företag. Insamlingsåret 2013 Under året har vi utvecklat arbetet med återrapportering och uppföljning samt resultatredovisning och ser än en gång ett ökat insamlingsresultat. Vi härleder det bland annat till våra fördjupade och väl utvecklade relationer med våra givare samt att Ersta diakoni nu är en godkänd organisation för skattereduktion av gåvor. Inför 2014 Under 2014 kommer vi att fokusera på insamling till Ersta diakonis expansion och då specifikt det nya sjukhuset och utbyggnaden av Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice. Vi kommer också fokusera på att utveckla Ersta diakonis erbjudande gentemot givare samt våra relationer till företag. Viktiga händelser 2013 Ersta diakoni godkänd organisation för skattereduktion för gåvor. Insamlingskampanjer till förmån för Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice och Ersta Fristad, skyddat boende. Nyinvigning av Ersta Second Hand i större lokaler. 20 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

23 49 MILJONER samlades in UNDER 2013 Ett av insamlingsprojekten för 2014 är utbyggnad av Lilla Erstagården, barn- och ungdomshospice. Fördelning av inkomna gåvor Insamlingsresultatet nedan mäter alla mottagna gåvor och bidrag som har registrerats från januari-december 2013 i vår givardatabas. Inkomna gåvor 2013 Ändamål 2013 Belopp i tusen SEK Stiftelser och organisationer Personer Dödsbon Företag Församlingar och syföreningar Totalt Belopp i tusen SEK Ersta sjukhus Ersta socialt arbete Forskning, Ersta Sköndal högskola Forskning, Ersta sjukhus Ersta diakoni (hjälpfonden) Totalt Ersta diakoni Årsredovisning

24 Medarbetare Ersta diakoni har 757 anställda inom flera olika yrkes-och verksamhetsområden. Detta ställer krav på en fungerande HR-verksamhet som stöttar våra chefer, bidrar till en positiv arbetsmiljö och stärker vårt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Under året har fokus legat på att förtydliga och lyfta upp personalförmåner, utvecklingsinsatser inom arbetsmiljöområdet samt rutiner kring verksamhetsövertaganden. Medarbetarundersökningen som genomfördes under våren hade glädjande nog en svarsfrekvens på hela 86 %! Den höga svarsfrekvensen har bidragit till att verksamheterna kunnat arbeta fram tydliga handlingsplaner för att vi tillsammans ska kunna skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Från och med 2013 har samtliga anställda kostnadsfritt medlemskap i Ersta Idrottsförening för att friskvårdsaktiviteter ska vara lättillgängliga för alla. Dessutom infördes Förmånsporten, ett webbaserat verktyg som samlar information om lön och personalförmåner på ett ställe. Medarbetaren har också möjlighet att utnyttja ett antal valfria förmåner anpassade efter individuella behov och önskemål. Under året fick Ersta diakoni genom upphandling uppdraget att driva äldreboendet Linnégården på Östermalm. Detta har medfört att Ersta diakoni under senare delen av 2013 har vuxit med drygt 100 medarbetare. Ett stimulerande, roligt och välfungerande projekt där HR-avdelningen har deltagit hela vägen. Seija arbetar på Erstabacken, Ersta diakonis vårdboende för svårt sjuka hemlösa. 757 anställda I HELA VERKSAMHETEN 16 Ersta diakoni Årsredovisning 2012

25 UNDER 2013 HAR 26 INTERNA REVISIONER genomförts för att säkerställa att Ersta diakoni lever upp till CERTIFIERINGSKRAVEN Kerstin är kvalitetssamordnare på Ersta diakoni. Kvalitetsarbete Under år 2012 certifierades Ersta diakoni enligt ISO 9001 och under 2013 har en recertifiering av vårt gemensamma ledningssystem för kvalitet och miljö genomförts. En revision som innebär att Ersta diakoni nu kommer att vara ISO 9001 och certifierade 3 år framåt. Kvalitetsorganisationens övergripande fokus under 2013 har varit samordning och förbättring av ledningssystemet. Inom ramen för detta har en integrering av ledningssystemen för miljö och kvalitet till ett gemensamt verksamhetssystem genomförts. Expert- och metodstöd har erbjudits verksamheterna som exempelvis förankringsrundor med alla verksamhetsföreträdare. Dessa besök och samtal har varit konstruktiva och fokuserat på ständiga förbättringar, allt från avvikelser till förbättringsidéer. Glädjande är att också ett nytt verktyg och rutin för avvikelserapportering nu är på plats och implementerat. De interna revisionerna har varit inriktade på ständiga förbättringar och resultaten har bekräftat ledningssystemets verkan men också gett information om förbättringar. Att arbeta med kvalitet är bland annat en fråga om systematik och vi fortsätter därför 2014 års arbete med samma övergripande fokus som föregående år. Det vill säga samordning och förbättring av ledningssystemet i syfte att få ett stabilt integrerat system. Ersta diakoni Årsredovisning

26 24 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

27 Ledning Ledningsgrupp Stefan Nilsson Direktor Christian Ödman Ekonomichef Sven Strand Chef för Ersta fastigheter Paul Westerlund Chef för Ersta kyrka Ann-Sofie Wetterstrand Chef för Ersta socialt arbete Jan-Åke Zetterström Chef för Ersta sjukhus Gemensamma stödfunktioner Mats Hagner IT-chef Ola Kroon Inköpschef Anna Lassen Chef för kommunikation och insamling Anna-Karin Midunger HR-chef (från om med ) Under verksamhetsåret har följande personer ingått i ledningen: Rein Nyman, HR-chef fram till Anna Lassen 2. Sven Strand 3. Stefan Nilsson 4. Christian Ödman 5. Ola Kroon 6. Paul Westerlund 7. Mats Hagner 8. Ann-Sofie Wetterstrand 9. Jan-Åke Zetterström 10. Anna-Karin Midunger Ersta diakoni Årsredovisning

28 Styrelse Ordförande Staffan Bohman Civilekonom, född 1949 Invald i styrelsen år: 2009 Andra uppdrag: Ordförande i Höganäs AB och Cibes Lift AB, vice ordförande i Rezidor Hotel Group AB och SNS Förtroenderåd, ledamot i Atlas Copco AB, Boliden AB, Inter-IKEA Holding SA och Ratos AB. Vice ordförande Kenneth Bengtsson Direktör, född 1961 Invald i styrelsen år: 2013 Andra uppdrag: Ordförande i Ahlsell, SLK oy Finland och Ung Företagssamhet. Vice ordförande i World Childhood foundation. Ledamot i Mekonomen och Clas Ohlsson. Elin Santell Diakon, född 1981 Invald i styrelsen år: 2013 Andra uppdrag: Vice ordförande i Ersta Diakonråd. Åke Dahlman Civilingenjör, född 1950 Invald i styrelsen år: 1995 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ersta Sköndal högskola. Erik Blennberger Professor och teologie doktor, född 1948 Invald i styrelsen år: 2001 Andra uppdrag: Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd. 26 Ersta diakoni Årsredovisning 2013

29 Maria Soares Lindberg 2. Lisbeth Gustafsson 3. Erik Blennberger 4. Elin Santell 5. Anders Milton 6. Staffan Bohman 7. Lotta Persson 8. Åke Dahlman 9. Anette Sand 10. Mikael Machado 11. Ulla Litzén 12. Kenneth Bengtsson Lotta Persson Socionom, född 1949 Invald i styrelsen år: 2009 Andra uppdrag: Vice ordförande i Centralföreningen för socialt arbete, ledamot i skyddsvärnets styrelse och ledamot i ersättningsnämnden. Anette Sand VD i Fastighets AB Förvaltaren, född 1957 Invald i styrelsen år: 2008 Andra uppdrag: Ordförande i Sundbybergs stadsnät AB, ordförande i Sundbybergs Bredband AB, styrelseledamot i Haninge Bostäder AB, styrelseledamot i Sundbyberg infrastruktur AB. Lisbeth Gustafsson Socionom, född 1947 Invald i styrelsen år: 2010 Andra uppdrag: Ordförande i Trygga Hem Skandinavien AB. Styrelseledamot i Kitron AS, Evry AS. Är ordförande i en rådgivargrupp på Ersta diakoni. Anders Milton Läkare, född 1947 Invald i styrelsen år: 2007 Andra uppdrag: Ordförande i Vironova AB, Tikomed AB, Uppsala Monitoring Centre. Styrelseledamot i WeMind, Stiftelsen Gundua, Stiftelsen Star for Life, Charity Rating Sverige ideell förening. Ulla Litzén Civilekonom och MBA, född Invald i styrelsen år: 2013 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, Boliden AB, Husqvarna AB, NCC AB och AB SKF. Mikael Machado Personalrepresentant Kirurg, född 1957 Invald i styrelsen år: 2007 Maria Soares Lindberg Personalrepresentant Barnombud, född 1974 Invald i styrelsen år: 2013 Ersta diakoni Årsredovisning

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2011 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Verksamheten vilar på kristen grund. Vårt mål är att människor,

Läs mer

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan FRIIs Kvalitetskod Redovisning av FRIIs kvalitetskod 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 3. Förhållningssätt

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Blomsterfondens kodrapport 2012

Blomsterfondens kodrapport 2012 Blomsterfondens kodrapport 2012 Friis kvalitetskod Följs Kommentar Hur informationen finns tillgänglig 1. Övergripande principer 1.1-1.5 Organisationens värdegrund Vision och värdeord Verksamhetsplan,

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext

Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext Förslag till FRIIs årsmöte 2013 bilaga 1, 14 Inledning Syftet med FRIIs kvalitetskod är att bidra till ett starkt och långsiktigt förtroende för givande

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund FRIIs kvalitetskod Kodmall Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang På webbplatsen under fliken Organisation

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan)

Stämmovalda styrelseledamöter (närmare presentation, se nedan) Länsförsäkringar Bergslagen följer i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapport tillsammans

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kodrapport 2012 Läkare Utan Gränser

Kodrapport 2012 Läkare Utan Gränser Kodrapport 2012 Läkare Utan Gränser Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), där Läkare Utan Gränser är medlem, antog 2007 en kvalitetskod, som medlemsorganisationerna åtagit sig att tillämpa och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015

FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015 FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015 Inledning Syftet med FRIIs kvalitetskod är att lyfta fram och tydliggöra hur FRIIs medlemmar arbetar för att säkerställa intern kontroll samt en god kvalitet i

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer