Business Region Göteborg Årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Business Region Göteborg Årsredovisning 2006"

Transkript

1 Business Region Göteborg Årsredovisning 2006

2 I N N E H Å L L i sammandrag 04 Branschprojekt under Business Region Göteborg i korthet 06 Den nya Göteborgsregionen växer fram 08 Vision och verksamhet 10 Regionalt samarbete 12 Göteborgsregionen 2006 Sedan 1977 har Business Region Göteborg arbetat för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. Under april 2007 fyller vi 30 år. 14 Kluster- och affärsutvecklande projekt 22 Samarbetsprojekt 23 Företagsutveckling 27 Internationella samarbeten 29 EM i Friidrott 30 Etablering- och investerarservice 32 Medarbetare 34 Organisation 35 Förvaltningsberättelse 37 Resultaträkning Foto: Kjell Holmner 38 Balansräkning 40 Kassaflödesanalys 41 Noter 44 Förslag till resultatdisposition 44 Revisionsberättelse 45 Granskningsrapport 46 Bolagsstyrning 48 Styrelse 49 Ledning 50 Kontaktinformation Foto: Göran Assner

3 2006 i sammandrag Foto: Göran Assner Foto: Lisa Nestorson Foto: Göran Assner Göteborgsregionens Tillväxtstrategi förankras i de kommunala leden tjänstemän och 500 politiker har varit med i processen. Ostindiefararen gör framgångsrika stopp i Nelson Mandela Bay, Sydafrika och i Shanghai, Kina. Performance 2006 Näringslivsdag under EM i Friidrott. Bill Ford, Ford Motor Company, är huvudtalare. Biomedicinklustret har klättrat på världsrankningen. ADA får från KK-stiftelsen genomslag för en gemensam entreprenörsutbildning för kreatörer. Miljön i fokus genom det uppmärksammade klimathotet. Allt fler företag i Västsverige ser möjligheten till nya marknadsandelar genom att ligga i fronten med energi- och miljöriktiga lösningar och produkter t ex Preem, Göteborg Energi, Saab, Volvobolagen, Schenker, DHL, Göteborgs Hamn och SKF. Landvetter Airport beslutar att bygga en ny fraktterminal för att ta hand om ökad efterfrågan. Business Region Göteborg samarbetar med bl a Göteborg & Co och Göteborg Landvetter Airport för att attrahera hit fler direkta och mer frekventa flyglinjer. Arbetet inleds på en flygmässa i Dubai och får gott resultat: åtta nya flygbolag etablerar 27 nya flyglinjer. Ny mätning av antal utlandsägda företag genomförs. Idag uppgår dessa till 1 969, varav har sitt huvudkontor i Göteborgsregionen. Antalet arbetsställen idag är länder finns idag representerade i regionen. Arctic Nova, Dijk, Bilfinger Berger, Dritech, Aktrion, Media Markt, Mainovation, Facil & Cie, Net on Net och New Wave Group är några exempel på företag som valt att etablera sig i Göteborgsregionen. Flyttningsnettot uppgick till 400 företag. Tillväxt Start etableras och ska inspirera, stimulera och träna människor i att utveckla egna nya idéer och företag. Ett flertal publika aktiviteter och företagsstarttävlingar arrangeras i Angered, med stor medial uppmärksamhet. Business Region Göteborg blir Hälsodiplomerade. Årets mätning av NKI (NöjdKundIndex) visar på en ökning från 71 till 73.

4 Copyright Luftfartsverket, foto Rolf Andersson Foto: Sweco B R A N S C H P R O J E K T U N D E R Business Region Göteborg är huvudman för ett antal branschutvecklande projekt som syftar till att bidra till tillväxten inom strategiska områden. Affärsdriven Miljöutveckling Business Region Göteborgs biogassatsning på Kalifornien resulterade i ett samarbetsavtal om förnybar energi mellan svenska regeringen och delstaten Kalifornien. Avtalet kommer att följas upp i början av 2007 av den nya svenska regeringen genom ett affärsinriktat delegationsbesök till Kalifornien med miljöminister Andreas Carlgren och generaldirektörerna för Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Ett tiotal svenska företag kommer också att deltaga. Automotive Sweden 2006 var ett nytt framgångsrikt år för den västsvenska fordonsindustrin. AB Volvo utvecklas mycket starkt och Saab har bland annat tack vare sina miljöbilar nått framgångar på marknaden. Miljöfrågorna har under 2006 fått allt större global betydelse, vilket kan komma att gynna den svenska fordonsindustrin som ligger långt fram inom miljöområdet. IT Centrum Väst Inom visualiseringsklustret har den ideella föreningen Center of Visualization Göteborg bildats under året. IT Centrum Väst medverkade vid de inledande förberedelserna till ett av Chalmers nya Centre of Excellence inom antennteknologi, CHASE. Petrokemi 18 naturgasintressenter från Norge och Sverige har gemensamt genomfört en studie för att undersöka förutsättningarna att dra en naturgasledning från Kårstö i Norge via Grenland till Västsverige. Kultur- och medieproduktion Brew House Göteborg har under året erhållit en donation på 10 Mkr av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur för installation av teknisk utrustning. Dessutom överlämnades en gåva på 5 Mkr från Stena AB som skall användas till utbildningsinsatser och utveckling av nya unga talanger. Delprojektet Kvinnor, Kultur och Entreprenörskap som påbörjades 2004, avslutades under året med en egenproducerad utställning av Astri Bergman Taube där Sven- Bertil Taube berättade och sjöng på invigningen som förrättades av Drottning Silvia. Logistik Göteborgsregionen rankades för femte gången som Sveriges bästa region för logistiketableringar och året bjöd på fler etableringar än någonsin tidigare. Biomedicin Under året har projektet GöteborgBIO vidareutvecklats, vilket var en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxtprogram. Det har inneburit att minst 120 Mkr investeras i regionen för innovationssystemutveckling över en tidsperiod av tio år. ADA Mötesplatsen för design och marknadskommunikation har under året arbetat fram en tillväxtstrategi. Den baseras på ett 60-tal djupintervjuer med deltagare från forskning, utbildning, näringsliv samt kultur, med koppling till design och marknadskommunikation. ADA deltar också i forskningsprojekt tillsammans med CFK (Centrum för Konsumtionsvetenskap) kring temat Reklamen är dödsviktig. ADA har även etablerat seminarieserien Eftersnack, en inspirerande föreläsning för branschen som sker en gång i månaden. 4 Business Region Göteborg AB 2006

5 Foto: Sahlgrenska Science Park B U S I N E S S R E G I O N G Ö T E B O R G I KO R T H E T Business Region Göteborg AB är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (GKF AB), vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Business Region Göteborg arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionens 13 kommuner. Företaget hjälper såväl befintliga företag som nyetableringar i deras ambitioner att växa. Business Region Göteborg driver bland annat ett antal branschutvecklande projekt som syftar till att bidra till tillväxten på strategiska områden. Fokus ligger på de branscher som är starka inom regionen. Ambitionen är att arbeta långsiktigt och samtidigt uppmärksamma de förändringar som hela tiden sker inom näringslivet. De branscher Business Region Göteborg för närvarande arbetar inom är: Affärsdriven Miljöutveckling / Fordonsindustri IT / Petrokemi / Kultur- och medieproduktion Logistik och transport / Biomedicin Design o Marknadskommunikation / Livsmedel / Finans Business Region Göteborg arbetar även med företagsutveckling, framför allt i projekten Tillväxt 2000 och Tillväxt Mikro. Mål Business Region Göteborgs övergripande mål är att bidra till stark tillväxt, hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv i regionen. Business Region Göteborg har som mål att kontinuerligt utveckla verksamheten för att bättre kunna leva upp till kundernas förväntningar. Detta sker genom en kundundersökning (NKI) som mäter hur nöjda kunderna är med företagets arbete. Den senaste undersökningen gav ett mycket högt betyg vilket Business Region Göteborg nu arbetar för att bibehålla och höja ytterligare. Historia Business Region Göteborgs historia sträcker sig tillbaka till 1977 då Näringslivssekretariatet bildades. Den 1 januari 2000 ombildades verksamheten till bolag och bytte namn till Business Region Göteborg AB. Bolaget har för närvarande 81 medarbetare och arbetar tillsammans med de näringslivsansvariga i kommunerna för och med företagen i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg representerar de 13 kommuner som utgör Göteborgsregionen. Målgrupp Business Region Göteborg vänder sig till företag i Göteborgsregionen som vill och kan växa samt hjälper företag som vill etablera verksamhet i regionen.

6 Den nya Göteborgsregionen växer fram Aldrig någonsin har väl Göteborgsregionen varit så internationellt aktiv som år 2006! Jag syftar bland annat dels på det som i hög grad präglade staden under slutet av sommaren EM i Friidrott och dels på Ostindiefararen Götheborgs spännande seglats över jorden. Båda händelserna speglar något som blivit allt viktigare med tiden att lyckas göra ett avtryck på den globala arenan. Och genom åren har det visat sig att Göteborgsregionen har en dragningskraft! Inte minst visar det sig i antalet utlandsägda bolag som stadigt ökar. Senaste mätningen visar att det finns arbetsställen fördelade på bolag, en ökning med 11 procent sedan förra mätningen för två år sedan. Cirka 25 procent av vår arbetskraft arbetar i dessa bolag. Att marknadsföra regioner och städer är sålunda inte längre något som bara är önskvärt det är helt nödvändigt för att utveckla och skapa den tillväxt vi behöver. För inte så länge sedan var marknadsföring ett nästan tabubelagt ord i den kommunala sfären. Idag är det lika självklart här som överallt annars. Med EM i Friidrott visade Göteborg återigen att resurser och förutsättningar för att lyckas med stora och internationella evenemang är mycket god. Business Region Göteborg stod ansvarig för de näringslivsinriktade aktiviteterna och under EM-veckan pågick dagligen sådana i den VIP-by som byggts omkring Storan. Veckan bjöd på unika tillfällen att visa upp Göteborgsregionens styrkefaktorer på olika områden, i en miljö med folkfest och idrottsyra. Höjdpunkten var Performance Göteborg - vår seminariedag som hölls på Storan och där Bill Ford, då CEO och koncernchef på Ford Motor Company, var huvudtalare. Arrangemanget gjordes med support av Göteborg & Co Näringslivsgruppen och drog fullt hus med mer än 400 företagsledare, varav mer än 30 procent representerade internationella bolag. Budskapet koncentrerades mycket kring Västsveriges möjligheter att konkurrera globalt genom kunskap och kreativitet. Budskapet förstärktes genom nuvarande styrelseordförande Bill Fords positiva syn på Volvos roll inom Fordkoncernen. Ostindiefararen Götheborgs smått historiska ankomst till Kina blev en viktig milstolpe i Göteborgsregionens internationella marknadsföring. I Shanghai hölls Sweden China Day med 1000 åhörare. Under dagen presenterade flera av våra klusterprojekt intressanta nyheter på områden såsom IT, Biomedicin, Automotive, Design och Miljöteknik. Dessutom medverkade ett stort antal västsvenska företag med ambition att komma in på den kinesiska marknaden. Under 2007 fortsätter skeppet sin lyckosamma tur med stopp i Chennai i Indien, Nice i Frankrike och London i Storbritannien. Business Region Göteborg kommer fortsatt att ansvara för de företagsinriktade aktiviteterna i samband med stoppen. EM och Ostindiefararen är två bra exempel på hur vi har vässat vår förmåga att väcka uppmärksamhet på världsscenen. För att tala företagsspråk: Göteborgsregionen måste marknadsföra och sälja sin vara. Men lika viktigt är det att produktutveckla! Därför är det strategiska arbetet på hemmaplan så viktigt. Den tillväxtstudie som Business Region Göteborg initierade tillsammans med Göteborgsregionens 13 presidieråd har legat till grund för ett gediget visionsarbete på hemmaplan. Bland annat visar studien att även om industrin fortfarande är regionens ryggrad, så är det den kontorsbaserade tjänstenäringen som kommer att växa mest i framtiden. Vidare visar studien att utvecklingen av Göteborgs kärna är avgörande. En mer attraktiv citykärna kommer att stimulera regionens tillväxt ytterligare. Det här ger nya förutsättningar för vad som måste göras inom infrastruktur, bostäder och kontorsområden etcetera. Ett viktigt underlag för tillväxt är att det är lätt att ta sig till och från Göteborgsregionen. Därför har Business Region Göteborg tillsammans med Göteborg & Co och våra två flygplatser, Göteborg Landvetter Airport och Göteborg City Airport, inlett ett arbete som syftar till att locka hit fler direkta flyglinjer. Startskottet gick på flygmässan Routes i Dubai och resultatet blev mycket gott: Åtta flygbolag ska eller har under hösten startat 27 nya flyglinjer från Göteborg. 6 Business Region Göteborg AB 2006

7 Våra satsningar på klusterprojekt är fortsatt viktiga. Biomedicin är ett område som ständigt tar nya steg, bland annat med hjälp av det 10-åriga Vinnväxtprogrammet som är igång för fullt. Satsningarna kanaliseras genom Sahlgrenska Science Park med starkt stöd från företag som AstraZeneca, Nobel Biocare och Mölnlycke HealthCare. Även vårt miljöprojekt vidareutvecklas och har nått framgångar på en rad områden. Göteborgsregionen håller sig väl framme internationellt genom att erbjuda miljövänliga produkter. Företag som Preem, Volvo, SKF och Göteborg Energi har en omtalad miljöprofil. Intresset och engagemanget för biogas växer runt om i Europa och det finns totalt gasdrivna fordon i Europa. Vårt klusterprojekt Biogas Väst arbetar vidare med målet att antalet gasfordon och tankstationer i Västsverige ska fördubblas fram till Parallellt måste vi fortsätta att stimulera framväxten av de nya kunskapsbranscherna som Visualisering och Design. Det här är områden som lockar den kreativa talangen som starkt bidrar till att öka attraktiviteten i regionen. Därför är det väldigt roligt att notera den framgång som västsvenska modeföretag nu röner. Jag tänker till exempel på House of Dagmar, Nudie Jeans och Velour för att bara nämna några. Våra klusterprojekt ADA och Centre of Visualization är två exempel på hur vi stödjer och utvecklar nya branscher som Design med marknadskommunikation och Visualisering. Visste du till exempel att reklambranschen i Göteborgsregionen växer mer än i Stockholm? Förutom ständigt bubblande Brew House Göteborg, planeras just nu ett centrum för Design med marknadskommunikation på Klippan och bland annat det mycket framgångsrika visualiseringsföretaget MindArk planerar att lägga sin verksamhet där. Det här är några exempel på det nya Göteborg som stadigt växer fram. Att det går bra för den befintliga industrin är viktigt men att det också skapas nya företag är minst lika viktigt. Nyföretagande i Göteborgsregionen har under tidigare år varit för lågt. Under förra året initierade Business Region Göteborg tillsammans med andra aktörer en satsning för att lyfta fram företagande och entreprenörskap genom projektet Tillväxt Start. Projektet har fått en mycket positiv inledning och stor uppmärksamhet i media. Business Region Göteborg är en organisation som helt och hållet lutar sig på sina medarbetare. Därför är jag glad att säga att engagemanget och glädjen att driva våra frågor framåt är mycket stor bland personalen. Det ger avtryck mot våra kunder och i höstens mätning av NKI hade indexvärdet ökat från 71 till 73. Baksidan med ett stort engagemang och hög ambition bland medarbetarna är emellanåt stress och otillräcklighet. Detta är något som vi arbetat mycket med under året. Bland annat har vi skapat ett forum för frågor om hälsa och välbefinnande samt bildat en hälsogrupp som jobbar med stressförebyggande aktiviteter. Under hösten erhöll Business Region Göteborg också en hälsodiplomering. Tillväxtstudien som jag nämnde inledningsvis, ligger nu till grund för en mängd insatser som krävs för att utveckla Göteborgsregionen. Närmare politiker och 500 tjänstemän i ledande befattningar har tagit del av, diskuterat och vidareutvecklat vår gemensamma plan för fortsatt tillväxt. Vi står samlade med ett program av åtgärder som måste till för att möta framtiden. Bland annat omfattas stadsutveckling, infrastruktur samt bostads- och verksamhetsbyggnation. Vägen är lång att gå och mycket arbete finns kvar att göra, men startläget är gott med god förankring i de olika politiska och kommunala leden. Lennart Olausson, VD Business Region Göteborg AB

8 Vision och verksamhet Vision Göteborgsregionen ska vara ett ledande nordeuropeiskt centrum för kompetens, framtidsbranscher och tillväxtföretag. Bakgrund Näringslivssekretariatet bildades 1977 som en enhet direkt underställd kommunstyrelsen i Göteborg. Sedan 1992 har Göteborgsregionens 13 kommuner utvecklat ett unikt samarbete för att skapa utveckling och tillväxt i Göteborgsregionen. Detta samarbete ledde till att Näringslivssekretariatet Göteborg blev bolag den 1 januari 2000 och gavs namnet Business Region Göteborg AB. Bolaget har cirka 81 anställda som tillsammans med näringslivsansvariga kollegor i regionens 13 kommuner arbetar för och med företagen i Göteborgsregionen. Styrelsen är politiskt sammansatt och speglar de finansiella insatserna från kommunerna. Samtliga näringslivsansvariga i de 13 kommunerna är en del av Business Region Göteborg. En förutsättning för tillväxt är ett framgångsrikt samarbete i Göteborgsregionen. Basen för arbetet är en helgjuten samverkan med Göteborgsregionen som gemensam arbetsmarknad och näringslivsområde. Verksamhetsidé Business Region Göteborg är en neutral partner som bidrar till företagens utveckling, nya investeringar och etableringar samt ett gott företagsklimat för framtidens näringsliv i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg AB är ett icke vinstdrivande bolag utan bindningar till enskilda organisationer eller företag. Bolagets insatser ska bidra till företagsutveckling och konkurrenskraft, och verksamheten är starkt präglad av entreprenörsanda. Business Region Göteborg verkar för ett gott affärsklimat genom ständiga förbättringar inom infrastruktur, utbildning, miljö, bostäder och service etc. Bolaget arbetar för framtidens näringsliv, det vill säga branscher och företag som bidrar eller som kommer att bidra till en framtida tillväxt i regionen. Mål och mätetal Business Region Göteborg har som övergripande mål att arbetsmarknadsregionen ska vara 1,5 miljoner personer Det övergripande målet är stark ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning samt ett diffrentierat näringsliv. Mellan 2007 och 2010 skall Business Region Göteborg medverka till att den årliga tillväxten i regionen ska vara högre än för landet som helhet (tillväxten mäts med real lönesumma). 8 Business Region Göteborg AB 2006

9 Göteborg siktar framåt och bygger en ny fotbollsarena med cirka sittplatser och ståplatser. Definitioner E K O N O M I S K T I L LVÄ X T Med en hög ekonomisk tillväxt menas att företagen i Göteborgsregionen ska växa i takt med omvärlden och ha god internationell konkurrenskraft. Business Region Göteborg ska medverka till att företagen i regionen uppnår god lönsamhet och produktivitetsutveckling. Det är grunden för internationell konkurrens och därmed i förlängningen medborgarnas välfärd. S Y S S E L S ÄT T N I N G Business Region Göteborg ska medverka till att nya jobb skapas i regionen. Nya jobb skapas genom god tillväxt i befintliga företag, högt nyföretagande och nya etableringar i regionen. D I F F E R E N T I E R AT N Ä R I N G S L I V Med differentierat näringsliv menas att Business Region Göteborg ska verka för ett klimat som ger utrymme för många olika typer av verksamheter i Göteborgsregionen. Bolaget vill minska regionens beroende av enskilda branscher och vill se fler och nya branscher växa fram. Business Region Göteborg vill se en ytterligare ökning av nyföretagandet, ökat kvinnligt företagande samt ett mer mångkulturellt företagande. M ÄT E TA L Som övergripande mätetal på utvecklingen i regionen används lönesumman, vilken består av invånarnas inkomster från förvärvsarbete. En förändring i lönesumman kan bero på att antalet sysselsatta förändras eller att lönerna förändras. En löneökning är ett resultat av god ekonomisk tillväxt i regionen. Målet är att den årliga tillväxten i regionens reala lönesumma ska vara högre än för landet som helhet. Med utgångspunkt i konjunkturinstitutets nu gällande långtidsprognos (hösten 2006) ska den årliga reala tillväxten uppgå till 3,7 procent per år. Förutsatt att de årliga reala löneökningarna blir 2 procent per år kommer cirka nya jobb att skapas i Göteborgsregionen mellan Inom ramen för Business Region Göteborgs kvalitetsarbete arbetar bolaget med balanserade styrkort, och de fyra perspektiv som mäts kontinuerligt är: Medarbetarperspektivet Finansiella perspektivet Kundperspektivet Utvecklingsperspektivet

10 Regionalt samarbete Business Region Göteborg AB är ett gemensamt bolag för de tretton medlemskommunerna i Göteborgsregionen. Målet är att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i regionens näringsliv, med stark samverkan över kommungränserna som gemensam utgångspunkt. Visionen är att Göteborgsregionen ska vara ett ledande nordeuropeiskt centrum för kompetens, framtidsbranscher och tillväxtföretag. Samarbetet mellan medlemskommunerna sker bland annat genom medverkan i olika projekt för utveckling av branscher, kluster, företag och internationella relationer samt samarbeten rörande etablerings- och investeringsfrågor. Det löpande samarbetet bedrivs av medlemskommunernas näringslivsansvariga. Flera av de näringslivsansvariga deltar i referensgrupper, projektledning och olika marknadsaktiviteter som Business Region Göteborg organiserar. Under vår och höst hålls gemensamma möten med presidierna för Göteborgsregionens samtliga kommunstyrelser samt med alla kommundirektörer. På mötena diskuteras viktiga gemensamma frågor och näringslivspåverkande faktorer. Två företrädare från Business Region Göteborg finns också regelbundet med vid överläggningar när den regionala utvecklingsprocessen diskuteras inom Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR). Aktiviteter 2006 Medlemskommunerna har under året bedrivit gemensam marknadsföring, bland annat genom Marknadsföreningen i Göteborg. Diskussionen kring samverkansformer med ledande politiker och tjänstemän inom Göteborgsregionen har fortsatt, främst kring tillväxtfaktorer och deras påverkan. Första halvåret av 2006 avsatte Business Region Göteborg ytterligare resurser kring Rådslagsprocessen del 3 med samtliga kommuner i Göteborgsregionen. Projektet Lokala Miljönätverk, med syfte att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft genom att öka deras miljökompetens, har genomförts under Flertalet av medlemskommunerna har deltagit i aktiviteterna där man arbetar för att öka kontaktytorna mellan företag och kommun samt att stärka samarbetet mellan regionens kommuner. Inom Business Region Göteborg kommer regionala processer fortsatt att koncentreras kring bland annat större samordning, delregionala processer samt kartläggning av pågående aktiviteter. Större regionala aktiviteter under 2006 Arrangemang av frukostmöte i samarbete med Marknadsföreningen i Göteborg med cirka 225 personer (februari 2006). Marknadsaktiviteter i samband med Friidrotts-EM och den seminariedag som Business Region Göteborg arrangerade gällande Prestation 2006 (augusti 2006). Studiebesöksresa med alla näringslivsansvariga till Birmingham/Manchester med fokus på handelsstrategier (oktober 2006). 10 Business Region Göteborg AB 2006

11 Foto: Göran Assner Foto: Gösta Rydvall Foto Klas Eriksson K R A N S K O M M U N E R N A S U T V E C K L I N G S O M R Å D E N Ale Energiteknik och verkstadsteknik Alingsås Handel och plåtteknik Kungälv Bilunderleverantörer och livsmedel Lilla Edet Pappers- och fiberindustri samt miljödriven utveckling Härryda Flyg och logistik Lerum Agenturer och partihandel samt miljöanpassad företagsutveckling Stenungsund Petrokemi och IT Tjörn Rederiverksamhet och logistik Öckerö Fiskerinäring och utbildning Partille Handel och verkstadsteknik Kungsbacka Handel och IT Mölndal Life Science och mikrovågsteknologi

12 Regionala tillväxtprognoser för sysselsättning och BRP 2006, % Befolkningsökning i Göteborgsregionen 5 4 Sysselsättning BRP Index 1990=100 Göteborgsregionen Sverige Göteborgsregionen Stockholms län Sydsverige Källa: Nordea Källa: SCB Göteborgsregionen 2006 Konjunkturen är för närvarande mycket god i Göteborgsregionen. Enligt Nordeas senaste regionala prognos uppgick tillväxten i regionens bruttoregionalprodukt 2006 till 4,8 procent. Det är en mycket hög tillväxttakt. Bilden bekräftas av olika konjunkturbarometrar. En konjunkturbarometer som SCB genomfört under hösten 2006 visar att konjunkturläget är det starkaste sedan Den största drivkraften i uppgången är tillverkningsindustrin som upplever en hög exportefterfrågan. Högst förväntningar på konjunkturen kommande halvår har dock detaljhandel, datakonsulter och byggbranschen. Även i ett europeiskt perspektiv måste konjunkturen i Göteborgsregionen anses som god. Enligt Handelskammarorganisationen Eurochambres årliga konjunkturundersökning bland 133 regioner i Europa är företagen i Göteborgsregionen de tredje mest optimistiska inför Inför 2006 låg Göteborgsregionen på en åttonde plats i samma undersökning. Den goda konjunkturen har även medfört en förbättring på arbetsmarknaden. Preliminär statistik visar att antalet sysselsatta under 2006 ökade med cirka två procent. Under hösten minskade antalet varsel samtidigt som antalet lediga jobb ökade kraftigt hos arbetsförmedlingen. Tillsammans pekar detta på att antalet sysselsatta kommer att öka ytterligare under En region med tillväxtmöjligheter Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion omfattar idag 17 kommuner med cirka invånare. Mellan dessa kommuner är pendlingen och integrationen så hög att kommunerna tillsammans bildar en funktionell arbetsmarknadsregion. Statistik över tillväxten i Sveriges regioner visar att Göteborgs arbetsmarknadsregion är en av Sveriges viktigaste tillväxtmotorer. Under de sista 15 åren har tillväxten i regionens lönesumma uppgått till 43,2 procent. Motsvarande tillväxt för Sverige som helhet var 30,9 procent. Regionens tillväxt har framförallt drivits av en växande privat tjänsteproduktion. Några snabbväxande branscher under denna period har varit datakonsulter, FoU och företagstjänster, men också teleprodukt- och elindustrin har haft en god utveckling. I en analys som konsultföretaget Temaplan genomfört framförs även att Göteborgsregionen är Sveriges ledande exportregion och att regionen präglas av en växande ekonomisk mångfald, hög FoU-nivå och hög tillgänglighet i globala nätverk för handel. Trots att Göteborgsregionen inte är så stor i ett europeiskt sammanhang visar samma konsultrapport att regionens befolkningstillväxt är bland de tio högsta i EU 15. Vid sidan av befolkningsökningen inom regionen pågår en successiv process som innebär att regionens omland växer till följd av ökad inpendling. Denna process av regionförstoring har som en följd av bland annat bristande infrastruktur varit relativt långsam i Västsverige (jämfört med Stockholm och Malmö). Analyser visar dock att Göteborgsregionen har stor potential att växa ytterligare genom regionförstoring. Dagens cirka invånare kan under de närmaste 15 åren öka till upp mot 1,5 miljoner invånare. Det innebär att omkringliggande kommuner som Varberg, Borås och Trollhättan med flera kommer att integreras i Göteborgs arbetsmarknadsregion. Med en större region följer en rad konkurrensfördelar. När marknaden växer uppstår nya affärs- 12 Business Region Göteborg AB 2006

13 Tillväxt på arbetsmarknaden Tillväxt i lönesumma , % fasta priser Göteborgs arbetsmarknadsregion Gö te St bor g oc kh ol St m rö m st ad U Jö me å nk öp in g M al Ha mö lm Li stad dk öp in g Vä Vä x jö rn am o Ri ke t 0 Framtida arbetsmarknadsregion Källa: Affärsvärlden möjligheter vilket attraherar fler företag och människor. Det Olika sektorers bidrag till lönesummans tillväxt i Göteborgsregionen medför att tillväxten blir än större. För Göteborgsregionen är det därför viktigt att både fortsätta växa storleksmässigt och samtidigt bereda plats för nya kunskapsföretag. En sådan ut Offentlig sektor, % 0,2 0,6 Industrin, % 0,3 0,6 Tjänstesektorn, % 1,2 2,4 veckling förutsätter dock bättre infrastruktur och en starkare Byggnadssektorn, % 0,1 0,4 regionkärna. Göteborgsregionen har stora centrala markområ- Övrigt, % 0,0 0,0 Totalt, % 1,8 4,1 den som i framtiden kan ge regionen unika tillväxtmöjligheter. För att nå dit har bland annat följande mål satts upp: Göteborgs arbetsmarknadsregion ska år 2020 omfatta 1,5 miljoner invånare. Antal arbetsställen i Göteborgsregionen Befolkningsökningen inom Göteborgsregionen ska vara minst invånare per år. Källa: SCB, Kontrolluppgifterna och Temaplan AB Utan anställda (egenföretagare) Med anställda Totalt Källa: SCB, CFAR Regionens stadskärna ska stärkas med arbetsplatser och boende fram till Business Confidence 2006 (Nettotal: skillnaden mellan positiva och negativa svar) Det ger förutsättningar för att övriga delar av regionen ska Källa: Eurochambres Economic Survey 2006 stärkas med minst arbetsplatser och boende under samma period. Ett diversifierat näringsliv Göteborgsregionen har under flera decennier genomgått om % välvande strukturförändringar i näringslivet. Efter både textil % och varvskriser har Göteborgsregionen utvecklats till ett skan % Nordsjön dinaviskt centrum för såväl avancerad industri som för kvalificerade tjänsteföretag. Idag finns ett brett och diversifierat näringsliv i Göteborgsregionen. Bland regionens cirka arbetsställen finns 90 procent av alla branscher i Sverige representerade. Antalet arbetsställen har ökat kontinuerligt. 0 20% Negativ procentenhet Ingen data Medelhavet

14 Kluster- och affärsutvecklande projekt Automotive Sweden Fordonsindustrin är Västsveriges största näringsgren och fordonstillverkarna, deras leverantörer och annan fordonsrelaterad verksamhet sysselsätter cirka människor var ett nytt framgångsrikt år för den västsvenska fordonsindustrin. AB Volvo utvecklas mycket starkt och Saab har bland annat tack vare sina miljöbilar nått framgångar på marknaden. Miljöfrågorna har under 2006 fått allt större global betydelse, vilket kan komma att gynna den svenska fordonsindustrin som ligger långt fram i dessa frågor. A U T O M O T I V E S E K T O R N Antal anställda Antal arbetsställen 90 Varav egenföretagare 37 Källa: CFAR Automotive Sweden de offentliga aktörernas satsning för att stödja den västsvenska fordonsindustrin, med bland annat Business Region Göteborg som huvudman har under 2006 arbetat inom områdena Kunskap, Samverkan och Marknadsföring. Projektets första finansieringsfas avslutades under 2006 och en utvärdering av verksamheten har genomförts i regi av Handelshögskolan i Jönköping. Utvärderingen har lett till beslut om en ny verksamhetsperiod Bland raden av aktiviteter kan nämnas distribution av nyhetsbrev och informationsblad, studie av automotiveregioner i Europa, förstudier kring samverkan inom motorsport och testning samt aktiviteter i samband med olika evenemang exempelvis Ostindiefararen i Kina. Aktiv marknadsföring har bedrivits i USA, Japan, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Under slutet av året inleddes även marknadsföringsaktiviteter i Kina. Den investeringsfrämjande verksamheten har lett till att projektet medverkat i 12 investeringsbeslut. Affärsdriven Miljöutveckling Syftet med Affärsdriven Miljöutveckling är att öka tillväxten och stärka konkurrenskraften bland företag med miljöanpassade produkter, miljöteknikföretag och företag med miljö i sin affärsidé. Projektet består av tre delar; kluster och nätverk, Biogas Väst samt ECOEX. Projektet har totalt sett haft stort genomslag när det gäller marknadsföring av Göteborgsregionen och Västsverige. Under 2006 har Affärsdriven Miljöutveckling genom sina delprojekt genererat mer än 250 medieinslag i form av artiklar, rapporter med mera. Övriga resultat, se respektive delprojekt. Tillväxtpotentialen inom miljöbranschen bedöms finnas både inom Sverige och på exportmarknaden. Ett område som anses ha särskilt stora möjligheter är energilösningar som bidrar till minskad växthuseffekt. A F F Ä R S D R I V E N M I L J Ö U T V E C K L I N G * Antal anställda Antal arbetsställen 950 Källa: RAMS (SCB). Inkl. både den primära och sekundära miljösektorn. *) avser Västra Götalandsregionen Kluster/Nätverk Klusterprojektet har genomfört en utbildning inom marknadskommunikation för företag med miljö i sin affärsidé. Projektet har tillsammans med Swentec och Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet arrangerat en delegationsresa från Kalifornien som utmynnade i ett samarbetsavtal mellan Sverige och Kalifornien inom förnyelsebar energi. I delegationen om 10 personer ingick bland annat Kaliforniens energiminister, en av guvernörens energikommissionärer och företrädare för jordbruk, forskning och industri. Detta var ett viktigt steg för att öka affärsmöjligheterna för svenska och västsvenska företag. Det kan även bereda väg för ett politiskt samarbete mellan Sverige och USA i klimatfrågan. Initiativet är en fortsättning på det biogassamarbete som Business Region Göteborg startade med Calstart med hjälp av Volvo Personvagnar i Kalifornien Business Region Göteborg genomförde i samband med studiebesöket en affärsanalys för svenska företag om biogas för fordon i Kalifornien på uppdrag av Swentec. Som en följd av detta planeras ett återbesök i Kalifornien i januari. Ett samarbete med Automotive Sweden som syftar till att synliggöra och stärka företag med miljötekniklösningar till fordonsbranschen har utvecklats. En kartläggning av branschen har följts upp med ett seminarium som synliggjorde den svenska kompetensen på SACC-USA dagarna i Lidköping. Klusterprojektet deltog även med sin kompetens vid Automotives marknadsaktivitet under Pollutec-mässan se ECOEX. Arbetet i Grön Kemi om utbyte av de miljöfarliga så kallade HA-oljorna i bildäck har varit en avgörande faktor till att Nynäs 14N Business Region Göteborg AB 2005

15 Affärsdriven miljösatsning ger ökad tillväxt och stärkt konkurrens. Foto: Kjell Holmner Automotive Sweden offentlig satsning för att stärka den västsvenska fordonsindustrin. fordonsindustrina Foto: AB Volvo Petroleum planerar investeringar på cirka 4 miljarder för ökad produktion av ersättningsoljor till HA-oljor. Genom deltagande i Grön Kemi har företaget ett försprång på teknikutvecklingen inom området. Arbetet med de lokala miljönätverken har utvecklats och det har varit verksamhet i nio av regionens kommuner under året. Totalt har cirka 100 företag i regionen genomfört utbildningen. Ett samarbete med Dagens Miljö har medfört att Göteborgsregionens miljöföretag har positionerats. ECOEX Projektet ECOEX, som syftar till att stötta Västra Götalands miljöföretag, har fortsatt sitt arbete med att underlätta för export. Projektet är ett samarbete mellan Business Region Göteborg, Innovatum (Trollhättan) samt Green Market Sweden (Falköping) och finansieras bland annat av Västra Götalands regionen och delregionala tillväxtmedel. Under året har projektet genomfört ett antal aktiviteter som bidragit till att miljöföretag fått nya affärer samt lagt grunden till ökade affärsmöjligheter i framtiden. ECOEX har under 2006 fortsatt arbeta med det upplägg som slogs fast under 2005 och här ingår aktiviteter i såväl Sverige som i Polen och Frankrike. I Sverige har ECOEX bland annat arrangerat ett exportseminarium på den regionala Energikonferensen i Trollhättan, medverkat med en företagsgruppmonter på World Bioenergy i Jönköping och på Miljöteknikmässan-Sustainable Innovation i Göteborg, samt varit delarrangör på Entrepreneurial Days på Lundsbrunn inom området förnyelsebar energi. Projektet har även strävat efter att etablera tätare relationer med regionens miljöföretag för att bättre kunna öka deras förutsättningar för export. ECOEX har genomfört ett stort antal möten och företagsträffar genom att ge en kontinuerlig stöttning av företagen. Aktiviteter i utlandet har i huvudsak inriktats mot de franska och polska marknaderna men aktiviteter har även riktats mot andra länder som t ex Norge och USA. Under året har ECOEX genomfört marknadsaktiviteter med svenska miljöföretag i form av en delegationsresa till den franska staden Amiens, en samlingsmonter på en av Europas största miljömässor (Pollutec i Lyon), aktiviteter på Polens största miljömässa Poleko, marknadsföringsresa till fem amerikanska städer samt marknadsaktiviteter i Norge. Under Pollutec-mässan fanns Frankrikes största TV-bolag LCI på plats och gjorde ett inslag om den västsvenska energi- och miljökompetensen. Det affärsmässiga resultatet har varit bra i de aktiviteter som ECOEX har bedrivit. Ett antal miljöföretag har redan erhållit kommersiella order som uppgår till tiotals miljoner kronor och ytterligare några företag har fått ett stort antal konkreta affärskontakter och leads som i sin förlängning kan generera betydande exportintäkter samt säkra arbetstillfällen. Projektaktiviteterna har även medfört ett stort utländskt intresse för regionen. Tidningsartiklar, TV-inslag och propåer om samarbete och studiebesök har bidragit till att skapa förutsättningar för att kunna skapa stora exportordervolymer under kommande år. Biogas Väst Biogas Väst är ett projekt inom ramen för Affärsdriven Miljöutveckling och syftar till att stimulera en marknadsutveckling av produktion och distribution av biogas samt ökad användning av metangasfordon i Västra Götaland. Målet är att det i Västsverige innan utgången av 2009 ska finnas 65 gasstationer och gasdrivna fordon. Försäljningen av fordonsgas ska ersätta 35 miljoner liter bensin.

16 Under 2006 har arbetet med EU-projektet BiogasMax startat där bland annat Rom, Stockholm, Lille, Berne, Zielena Gora och Business Region Göteborg/Biogas Väst deltar. Projektet syftar till att genom ett europeiskt samarbete demonstrera biogas som fordonsbränsle, där 26 partners från sju europeiska länder deltar. I Göteborgskonsortiet ingår förutom Business Region Göteborg /Biogas Väst även Göteborg Energi, Fordonsgas Sverige och Falköpings kommun. Biogas Väst har deltagit och föreläst på konferenser i bland annat Finland, Frankrike, Irland och Kanada samt fyra stycken i Sverige. Projektet har ställt ut på ENGVA i Bryssel, Elmia Waste & Recycling i Jönköping och på Miljö- och Teknikmässan i Göteborg. Projektet initierade Biogas Highway, ett sammanhängande affärsområde på mässan för den internationella biogasbranschen. Biogas Väst bidrog även till lansering av ny gasteknik för dieselmotorer i Sverige genom att bjuda in ett engelskt företag som deltagare i Biogas Highway. I samband med mässan arrangerade Biogas Väst seminarium och studiebesök. Under året har två Biogas Cities-besök genomförts med delegationer från Paris och Veolia (ett storföretag med anställda inom transport, avfall och energi). Veolia vill bland annat studera Biogas Västs koncept med biogas för fordon. Biogas Cities besök har medfört att Volvo har kunnat stärka sina affärsrelationer med det franska transport- och avfallsföretaget Veolia. Hittills beräknas investeringar för produktionsanläggningar och infrastruktur uppgå till 500 Mkr. Gasdrivna fordon för totalt 1,8 miljarder kronor rullar i Västsverige. Center of Visualization Göteborg bjuder in branschen till Visual Forum Foto: Anneli Egestam IT Centrum Väst Syftet med IT Centrum Väst är att bidra till att utveckla Göteborgsregionen till en av Europas ledande IT-regioner. IT-branschen i Sverige upplever en hausse. För första gången sedan 1998 sker det tillväxt inom alla sektorer inom IT (hårdvara, mjukvara och tjänster). Brist på kompetent personal kan delvis vara ett hinder för fortsatt tillväxt. I C T - S E K T O R N Antal anställda Antal arbetsställen Varav egenföretagare Källa: CFAR Resultat som har uppnåtts: 30 tankstationer i Västsverige Cirka gasdrivna fordon Biogas Väst är modell inte bara för Biogas Syd och Biogas Öst (Stockholm) utan också för ett flertal städer och regioner i Europa. Den årliga försäljningen av fordonsgas motsvarar 15,5 miljoner liter bensin. Cirka 40 procent av fordonsgasen är biogas. Utsläppen av växthusgaser minskar med ton koldioxid årligen och bidrar till uppfyllande av Göteborgs miljömål. Det affärsorienterade visualiseringsklustret Center of Visualization Göteborg har under 2006 fortsatt att utvecklas. Den 20 juni hölls en konstituerande stämma och Center of Visualization Göteborg bildades som en ideell förening. Företag och organisationer som ingår i nätverket blir successivt formella medlemmar. För andra året i rad arrangerade klustret konferensen Visual Forum med drygt 150 deltagare. Hösten har i första hand ägnats åt att få igång arbetet i de olika fokusgrupperna. En omfattande undersökning har påbörjats för att klargöra förutsättningarna för att visualiseringsbranschen ska lyfta, både i Sverige och globalt. IT Centrum Väst har varit utställare på mässor i Göteborg och för första gången även i Stockholm, en exponering som förhoppningsvis kommer att ske fler gånger. Andra mässor som besöktes var nischade fackmässor utomlands. EM i Göteborg nyttjades som plattform för nätverksträffen DigIT, riktad mot VD:ar och beslutsfattare inom IT. Ostindiefararens ankomst i Shanghai fungerade som ett forum för medresande svenska företag och ett seminarium med titeln Emerging 16 Business Region Göteborg AB 2006

17 Technologies som arrangerades drog cirka 500 deltagare. Ett av de medföljande svenska företagen har tecknat samarbetsavtal med ett kinesiskt företag som de träffade i Shanghai. En delegation från Tyskland i oktober matchades ihop med ett tjugotal företag i regionen. Uppföljningen visade bra resultat. IT Centrum Väst värnar om Triple Helix-modellen (samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor). Tillfälle gavs att medverka vid en liten delmängd av förberedelserna till ett av Chalmers nya Center of Excellence inom antennteknologi, CHASE. Vinnova som utlysande myndighet har som mål med denna satsning att skapa hållbar tillväxt, vilket är i linje med Business Region Göteborgs uppdrag. Center of Excellencemodellen, som en grogrund för innovativa idéer och som branschöverskridande projektplattform, gör att regionen blir ännu mer konkurrenskraftig. Kultur- och medieproduktion Det långsiktiga målet för projektet Kultur- och medieproduktion är att Göteborgsregionen ska vara ett ledande centrum i Norden för kultur- och medieproduktion. Projektet ska främja näringslivsutveckling, tillväxt och nyföretagande inom främst musikbranschen och näraliggande verksamheter. Brew House Göteborg, som etablerades 2004, är en angelägen mötesplats för musik-, bild- och medieföretag samt en plattform för yrkesförkovran och utveckling av spetskompetens. Projektet Kultur- och medieproduktion har under året i huvudsak arbetat med fortsatt verksamhetsutveckling av Brew House Göteborg i form av möten och arrangemang i samverkan med olika samarbetsparter. Informationsmöten och gruppbesök i Brew House har varit frekvent förekommande. Gruppbesök från bland annat Bergen, Shanghai, Bryssel och Hamburg med intresse att samverka med musikproduktion har tagits emot för att knyta internationella kontakter till huset. musik arrangerades och i samband med detta överlämnandes en donation på 10 miljoner kronor från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Donationen har möjliggjort installationer av teknisk utrustning. Dessutom överlämnades 5 miljoner kronor i gåva från koncernen Stena AB. Gåvan skall användas till utbildningsinsatser och utveckling av unga talanger, vilka ska ges möjlighet att få experimentera och vidareutveckla sin förmåga inom musik, film, ljud och bild i en professionell miljö på Brew House. Inom temat Ungdom och musik genomfördes under våren två musiktävlingar i samarbete med organisationerna Musik Direkt och Göteborgstalangen. Under hösten visades i fyra dagar rockmusikalen RENT, ett samarbete med Hvitfeldtska musiklinjens avgångsklasser. Föreställningarna besöktes av cirka personer. I samband med Kulturnatta deltog husets företag för första gången i ett Öppet Hus och visade sina verksamheter och produktioner av musik och film. Brew House-dagen med temat Musik och film i marknadskommunikation genomfördes för andra året i samarbete med Mässhuset, som var huvudarrangör. Konferensen samlade ett par hundra personer. Kvinnor Kultur Entreprenörskap Delprojektet Kvinnor Kultur Entreprenörskap påbörjades 2004 och har erhållit ekonomiska medel från stiftelsen Framtidens Kultur och Västra Götalandsregionen. Ett mentorprogram för kvinnliga entreprenörer verksamma inom kultur- och mediebranschen har genomförts under året. Ett flertal branschinriktade seminarier har ägt rum i samarbete med inkubatorn K U LT U R - O C H M E D I E S E K T O R N Antal anställda Antal arbetsställen Varav egenföretagare Källa: CFAR Speciellt målinriktade insatser mot kvinnliga entreprenörer inom kultur- och mediesektorn har ägt rum genom arbete i nätverk och utbildning i seminarieform. Större aktiviteter och arrangemang En stor dag för Brew House Göteborg var Stenadagen den 8 april Ett musikprogram med temat Ungdom och Brew House lyfter fram unga talanger inom kultur- och medieproduktion. Foto : Alexander Fornsworth

18 ADA - mötesplatsen för design och marknadskommunkation arrangerar seminariet Eftersnack. Foto: Andrea Johnson Brewhouse Innovation. Flera kvällsprogram med föredrag för och med kvinnliga företagare har arrangerats i Brew House. Astri Bergman Taube utställning Inom ramen för projektet Kvinnor Kultur Entreprenörskap invigde HM Drottningen den 15 september utställningen Astri Bergman Taube på Röhsska museet. Utställningen har tillkommit i ett samarbete mellan projektet Kultur- och medieproduktion, Röhsska museet, Göteborgs universitet och Universitetsbiblioteket. Utställningen, som har besökts av cirka personer, visade Astri Bergman Taube som skulptör och konstnär och innehöll bland annat bilder och föremål som belyste hennes anknytning till Göteborg. Projektet Kultur- och medieproduktion som branschprojekt avslutades Det kommer att överföras till Tillväxt Mikro och får sin fortsättning där. Målen som sattes 1998 är uppfyllda. Brew House Göteborg, som skapats under projekttiden, är inte längre ett projekt utan en etablerad arbetsplats och ett kluster med 70 företag verksamma inom musik, bild och ljud. Konceptet är genomfört enligt plan. Förväntade synergieffekter och samarbeten företagen emellan börjar ta form och många företag har sedan inflyttningen i Brew House Göteborg ökat sin verksamhet och breddat sina kontaktytor. Design och Marknadskommunikation ADA Association for Design and Advertising är en mötesplats för design och marknadskommunikation i Göteborgsregionen. Syftet med ADA är att bidra till ökad kompetens, stärkt samverkan och ökad tillväxt inom design och marknadskommunikation. Vidare vill ADA stimulera till kunskapsutbyte, samarbete och debatt. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för kreatörer att utvecklas och på så sätt verka för ett framgångsrikt, kreativt klimat med nationellt/internationellt erkännande för design och marknadskommunikation. Designområdet i Göteborg utvecklas vad det gäller specialiseringar, utbildning och forskning och gränsöverskridande samarbeten har initierats. Reklambyråerna i Göteborg visar bäst resultat i Sverige ökade intäkterna med hela 14 procent medan Stockholmsbyråernas ökning låg på 9 procent enligt Institutet för reklam- och mediestatistik. D E S I G N o M A R K N A D S K O M M. S E K T O R N Antal anställda Antal arbetsställen Varav egenföretagare Källa: CFAR Aktiviteter 2006 ADA har under 2006 etablerat seminarieserien Eftersnack, som arrangeras i samarbete med Sveriges Designer Väst. På Eftersnack talar en eller flera inbjudna gäster. Eftersnack har hittills gästats av av bland annat Lars Engman från IKEA, Superflex, Artist Clothing, Kokokaka, Norway Says, Acne Creative, fem olika nätverk och kollektiv från Göteborg och Henrik Vibskov. I snitt har det kommit 90 deltagare och sammanlagt har drygt 800 personer besökt Eftersnack under I februari 2006 skickades det första nyhetsbrevet kring form-, design- och konsthantverksnyheter i västra Sverige ut. Nyhetsbrevet är initierat av Svensk Form Väst och ADA är representerat i nyhetsbrevsredaktionen. Nyhetsbrevet har 13 avsändare och distribueras till ett par tusen mottagare inom näringslivet, offentlig förvaltning samt forskning & utbildning. I samarbete med Stockholms mötesplats MO:DE koordinerade ADA tio västsvenska företag för en utställning på Rookies, en modemässa för nyetablerade företag, under Stockholms modevecka i februari I den västsvenska satsningen COOKIES for ROOKIES ett smakprov från Västra Götaland samlades utställare inom design, foto, konst och konsthantverk. Rookies lockade besökare och cirka journalister. I maj 2006 arrangerade ADA, i samarbete med KK-stiftelsen, en paneldebatt under Vetenskapsfestivalen. Sju debattörer diskuterade inför en publik på cirka 150 personer om hur verksam- 18 Business Region Göteborg AB 2006

19 ma inom de mer kreativa näringarna kan få bättre förutsättningar att leva på sin talang. Under hösten påbörjade ADA ett arbete med att ta fram en tillväxtstrategi utifrån Göteborgs särart inom områdena design och marknadskommunikation och gränssnittet dem emellan. Som utgångspunkt används KK-stiftelsens förklaringsmodell FUNK. FUNK-utbildningen i Göteborg sker parallellt med sju av KK-stiftelsen initierade mötesplatser för upplevelseindustrin och ska sedan sammanställas i en nationell tillväxtstrategi för denna industri. ADA har under hösten ingått i ett samarbete med CFK (Centrum för Konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet) för att genomföra workshops i ett forskningsprojekt kring temat Reklamen är dödsviktig. Resultatet ska ligga till grund för CFK:s fortsatta forskning. Tillsammans med mötesplatserna i Malmö, Stockholm och Göteborg på respektive ort (K3/Beckmans/Konstfack/HDK) skall ADA genomföra en pilotutbildning i entreprenörskap för kreatörer. KK-stiftelsen står bakom initiativet. Genom ett öppet samarbete som tar tillvara på varje orts särart ska utbildningen försöka hitta nya möjligheter och metoder, grundat i de samlade erfarenheter och utgångspunkter som varje högskola tar med sig in i samarbetet. Utbildningen ska gå av stapeln hösten Logistik och transport Logistik och transport har en mycket stor betydelse för Göteborgsregionens näringsliv, dels som egen bransch, dels genom att stärka konkurrenskraften för övrigt näringsliv. L O G I S T I K S E K T O R N Antal anställda Antal arbetsställen Varav egenföretagare Källa: CFAR Under 2006 rankades Göteborgsregionen för femte gången som Sveriges främsta etableringsområde för logistikverksamheter av branschtidningen Intelligent Logistik. Flera nya stora logistiketableringar fullföljdes och förbereddes under året och godsomsättningen ökade till nya toppnoteringar för Göteborgs Hamn. Ytterligare cirka 180 hektar ny mark planeras för etablering av logistikverksamheter i hamnnära lägen under de följande åren. Regionens flyginfrastruktur utvecklades med nya internationella non-stop linjer för passagerare respektive fraktlinjer. Under 2006 har regionen fått 15 nya internationella non-stoplinjer och har nu sammanlagt cirka 45 stycken. Utvecklingen kommer att fortsätta under Göteborg Landvetter Airport hade 2006 cirka 4,3 miljoner passagerare, vilket är en ökning med 7,5 procent. Göteborgsregionen Norra Europas internationella logistikcentrum. Foto: Göteborgs Hamn Samarbetet mellan Luftfartsverket, Göteborg Landvetter Airport och Business Region Göteborg utvidgades med Göteborg & Co och Svenska Mässan. Parterna och Göteborg City Airport deltog med en gemensam monter på flygmässan ROUTES som 2006 arrangerades i Dubai. Deltagandet ledde till att flera nya flyglinjer etablerades i Göteborgsregionen. Göteborg Landvetter Airport har beslutat bygga en ny fraktterminal för att ta hand om ökad efterfrågan. Under 2006 tillkom ytterligare en interkontinental fraktlinje; till Nagoya i Japan. Dessutom ökades frekvensen till Osaka från tre till fyra avgångar per vecka. Ytterligare flyglinjer startas till New York respektive Luxemburg i januari 2007 med en flygning vardera per vecka. Därefter har Landvetter sammanlagt 14 flygningar per vecka i stora fraktmaskiner till huvudsakligen interkontinentala destinationer. Dessa är fördelade på sju stycken till Dubai, fyra till Osaka, en till Nagoya, en till New York och en till Luxemburg. Projekt Logistik och Transport bidrar till tillväxt och sysselsättning genom ökad konkurrenskraft i form av vidareutvecklade logistik- och transportförutsättningar. Chalmers och Handelshögskolan, den väsentligaste resursen för forskning och utbildning inom logistik i Norden, har genom samarbetet i Logistik och Transport Stiftelsen LTS tillförts ytterligare resurser till forskning och utbildning. Projektet medverkade till en ökning av logistikforskningen bland annat med beslut om en ny förstärkt centrumbildning, Northern LEAD, gemensam för Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan. Göteborgs Hamn, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Banverket, Vägverket och Business Region Göteborg samverkade om marknadsföringen av Göteborgsregionen som norra Europas internationella logistikcentrum, bland annat på Logistik och Transportmässan. Med sina goda förutsättningar för nationell och internationell logistik samt de omfattande högskoleresurserna inom logistik och transport skulle Göteborg vara en utmärkt

20 lokalisering för Logistikforum. Detta har föreslagits i 2006 års transportpolitiska proposition för att hålla en kontinuerlig dialog mellan myndigheter, näringsliv och forskning. Förslaget har framförts till Sveriges regering. Övriga aktiviteter Business Region Göteborg har initierat och medverkar i GREAT, Göteborg Region Easy Access Technology, vars verksamhet syftar till att medverka till att Göteborgsregionens IT-infrastruktur håller världsklass. GO-samarbetets kommunikationsgrupp har genom ett EUprojekt utarbetat ett förslag till en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Göteborg som medger en restid på två timmar. Gruppen har också undersökt möjligheterna att förbättra regionens kollektivtrafik. I Skandinaviska Arenan pågår ett EU-projekt som också utvidgats med Berlin-Brandenburg. Projektet, COINCO, Corridor of Innovation and Cooperation, syftar till att genom förbättrad infrastruktur underlätta utbytet mellan länderna för att öka tillväxten i näringslivet. Biomedicin Göteborgsregionens starka engagemang inom biomedicin stärker den västsvenska utvecklingen. Under 2006 var utvecklingen i den biomedicinska sektorn positiv och antalet sysselsatta ökade, framför allt i internationella etablerade bolag. Business Region Göteborgs engagemang inom biomedicinområdet tar sig flera olika uttryck. Några av de viktigaste uppgifterna är att bidra till en ökad kommersialisering av medicinska innovationer, marknadsföra regionen för att attrahera utländska investeringar samt att stötta små- och medelstora företag. B I O M E D I C I N S E K T O R N Antal anställda Antal arbetsställen 600 Varav egenföretagare 330 Källa: CFAR GöteborgBIO Under 2006 fortskred verksamheten inom GöteborgBIO, en tioårig satsning på att bygga upp ett livskraftigt innovationssystem inom biomedicin i Göteborgsregionen. Som VINNOVAvinnare 2004 erhåller GöteborgBIO finansiering om 120 Mkr under en tioårsperiod. Bakom GöteborgBIO står både regionala och nationella aktörer. Områdena biomaterial och cellterapi samt kardiovaskulära och metabola sjukdomar är prioriterade fält för den regionala utvecklingen. Institutet för Biomaterial och Cellterapi har etablerats, där pågår fyra projekt med industri och akademi in- Foto: Göran Olofsson volverade. För det kardiovaskulära och metabola området har finansiellt och managementmässigt stöd utdelats till åtta projekt för att bland annat undersöka den kommersiella potentialen. Den första kullen studenter vid entreprenörskolan GIBBS, Göteborg International Bioscience Business School, examinerades vid årsskiftet 2006/2007. Där har fyra forskningsprojekt vidareförädlats. Andra kullen studenter antogs under hösten. Viktigt inom ramen för GöteborgBIO är också vidareutveckling av inkubatorn och forskarparken Sahlgrenska Science Park. Flera nya bolag har tagits in och utvecklas nu vidare i inkubatorn. Insatserna för Göteborgsregionens kommunikation inom biomedicin samordnas under varumärket GöteborgBIO. Som led i att upprätthålla Göteborgsregionens ställning som ett världsnamn inom biomaterial, arrangerades för första gången konferensen Biointerfaces Quo Vadis i augusti En seminarieserie riktad till olika målgrupper inom biomedicinområdet genomfördes under året, liksom deltagande vid ett flertal internationella konferenser och mässor. MedCoast Scandinavia Inom Business Region Göteborgs verksamhet för biomedicin ryms också det svensk-norska samarbetsprojektet MedCoast Scandinavia. MedCoast Scandinavias främsta uppgift är att koppla samman industri, akademi och offentlig sektor i Sverige och Norge i samarbetsprojekt och nätverk. För att få internationell konkurrenskraft behövs samarbete över gränser. Ett konkret exempel på projekt som MedCoast initierar, driver eller stödjer är plattformen för kemisk biologi som sätts upp i Göteborg och Oslo. Plattformen kommer att bli ett viktigt verktyg för både kommersiell och akademisk forskning, som höjer regionens konkurrenskraft. 20 Business Region Göteborg AB 2006

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. BRG arbetar

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Västsvensk kluster för biogas som drivmedel. Energisessionen 7 februari 2008

Västsvensk kluster för biogas som drivmedel. Energisessionen 7 februari 2008 Västsvensk kluster för biogas som drivmedel Energisessionen 7 februari 2008 Biogas Väst Bernt Svensén, Business Region Göteborg Business Region Göteborg Representerar 13 kommuner i Göteborgsregionen Ett

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Growth. Varje kopp ska vara Sveriges godaste. Ta vara på din affärsidé! ATT LEVA, BO OCH ARBETA I GÖTEBORGSREGIONEN

Growth. Varje kopp ska vara Sveriges godaste. Ta vara på din affärsidé! ATT LEVA, BO OCH ARBETA I GÖTEBORGSREGIONEN ATT LEVA, BO OCH ARBETA I GÖTEBORGSREGIONEN Growth MIND your own business Ta vara på din affärsidé! NYETABLERING Kinesiska Wicresoft väljer Göteborg som bas för Europasatsning Da Matteo växer med Business

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Bolagsstruktur Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Stadsrevisionen Göteborgs Stadshus AB Energi Göteborg Energi AB Bostäder Förvaltnings AB Framtiden Lokaler HIGAB Kollektivtrafik

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2011 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Rapporten presenterar en lista

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Samarbete Nätverk Biogas Halland och Biogas Väst?

Samarbete Nätverk Biogas Halland och Biogas Väst? Samarbete Nätverk Biogas Halland och B? Med Halländsk Energi 27 juni 2008 Bernt Svensén B Business Region Göteborg AB Business Region Göteborg epresenterar 13 kommuner i Göteborgsregionen tt regionalt

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

Göteborg, mars 2009 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2008

Göteborg, mars 2009 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2008 Göteborg, mars 2009 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2008 Fotograf: Tore Hagman 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2010 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Rapporten presenterar en lista

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer