Täby kommun Nordiska Undersökningsgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22"

Transkript

1 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen

2 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent: Marcus Kvist Om rapporten: Efter genomförd medborgardialog skickades rådatafiler och kommentarer till Nordiska Undersökningsgruppen för sammanställning och rapportering. Dock ej kapitel 6 som är sammanställt av Täby kommun. Nordiska Undersökningsgruppen AB Slottsgatan 14, Jönköping

3 Kapitel 1-90 sekunder Täby Kännedom om stadsdelen Vad saknas i Täby idag? Skäl till att flytta Geografisk hemvist... 9 Kapitel 2-5 minuter för Täby Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Kännedom om stadsdelen Värdet av olika mötesplatser Värdet av olika utbud Övriga värden Kapitel 3-5 minuter till för Täby Hållbarhet, idrotts- och träningsmöjligheter Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Hållbarhet, idrotts- och träningsmöjligheter Mötesplatser, parker & lekplatser Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Mötesplatser, parker & lekplatser Spännande arkitektur Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Spännande arkitektur Transporter Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Transporter Sammanställning av öppna svar Kapitel 4 Arbetsbok medborgardialog Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Hemmavarande barn Bor idag i Täby idag Fyra teman - Övergripande Tema - Den miljövänliga och trygga staden

4 4.8.1 Miljömässigt hållbar Socialt hållbar Tema - Sätta Täby på kartan Hur viktigt är det? Vad ska skapas? Spännande arkitektur Tre bilder En känsla av spännande arkitektur Bo på galoppfältet Förebilder Viktigt vid flytt Kapitel 5 Utvärdering Kännedom Intressanta ämnen Möjlighet att lämna synpunkter Dialogmetoden Helhetsbetyg Kapitel 6 - Sammanställning av medborgardialoger på ÅVA Gymnasium Genomförande av dialog Sammanställning av material Fråga 1. Vad skulle göra galoppfältsområdet så pass intressant att du skulle vara intresserad av att flytta hit? Allmänt Om byggnader Om grönska, park och belysning Om aktiviteter och verksamheter Om kommunikationer och infrastruktur Övrigt Fråga 2. Hur kan galoppfältet göras till en så trygg stadsdel som möjligt? Allmänt Om byggnader Om grönska, park och belysning Om aktiviteter och verksamheter Om kommunikationer och infrastruktur Övrigt Fråga 3. Hur tycker du galoppfältet kan göras till en hållbar stadsdel? Socialt hållbart Ekonomiskt hållbart Ekologiskt hållbart Fråga 4. Hur kan galoppfältet sätta Täby på kartan? I Stockholms region I Sverige Internationellt Fråga 5. Vad för särskiljande arkitektur tycker du skulle passa på galoppfältet? Allmänt Om byggnader Om grönska, park och belysning Om aktiviteter och verksamheter

5 6.5.5 Om kommunikationer och infrastruktur Övrigt Fråga arbetsplatser ska byggas på galoppfältet. Vad för slags verksamheter/service/företag skulle kunna finnas på galoppen för att du skulle vilja flytta dit? Allmänt Om byggnader Om grönska, park och belysning Om aktiviteter och verksamheter Om kommunikationer och infrastruktur Övrigt Bilaga 1 Mötesupplägg ÅVA dialogerna Kapitel 7 Företagare Antal anställda Bransch Finns företaget i Täby idag? Vilka tycker du är Täbys styrkor idag? Vilka tycker du är Täbys svagheter idag? Vad krävs för att ditt företag ska kunna växa i Täby? Vad skulle få dig och ditt företag att flytta sin verksamhet till den nya stadsdelen på galoppfältet? Vilken typ av verksamhet/företag skulle du vilja se på galoppfältet?

6 Bor i Täby Bor ej i Täby Total Ja Nej 9 88 Faktaruta: Vad: Enkel digital enkät vars syfte var att öka synligheten kring medborgardialogen. Annonserades med geotaggning på aftonbladet.se När: 25 maj-9 juni 2013 Antal svar: 414 Ej svar Procent Figur 1.1 Känner du till att en ny stadsdel ska byggas på galoppfältet i Täby? (fråga 1) Kännedomen om att en ny stadsdel ska byggas på galoppfältet i Täby är hög bland de som svarat. Täbyborna har högre kännedom jämfört med de som inte bor i Täby idag (91% jämfört med 81%). Kännedom Ja 91% 81% 88% Nej 7% 19% 9% Ej svar 2% 0% 3% Antal

7 Bor i Täby Bor ej i Täby Total Bra restauranger 75 Bättre kollektivtrafik Parker Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ är möjliga Fler idrottsanläggningar 21 Möjligheter att arbeta 21 Mötesplatser 16 Ingenting särskilt Procent Figur 1.2 Vad saknar du i Täby idag? (fråga 2) Av de som besvarat enkäten anser 3 av 4 att det saknas bra restauranger. Hälften vill ha bättre kollektivtrafik. Svaren skiljer sig något beroende på om man bor i Täby eller inte. Vad saknas i Täby? Bra restauranger 79% 60% 75% Bättre kollektivtrafik 52% 32% 49% Parker 26% 35% 27% Fler idrottsanläggningar 22% 21% 21% Möjligheter att arbeta 22% 18% 21% Mötesplatser 16% 21% 16% Ingenting särskilt 2% 11% 4% Antal

8 Bor i Täby Bor ej i Täby Total Bra utbud av restauranger och butiker 42 Bra kollektivtrafik En levande stadsdel dygnet runt Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ är möjliga Bra skolor och förskolor 23 En stor stadspark 22 Spännande arkitektur 19 Närhet till arbetsplatser 17 Vill inte flytta dit Procent Figur 1.3 Vad skulle få dig att flytta till galoppfältet utöver lämpligt boende? (fråga 3) Totalt sett kan 7 av 10 tillfrågade tänka sig att flytta till galoppfältet. Det finns inget enskilt som väger extra tungt, det är snarare en mix av olika förutsättningar som ska uppfyllas för att överväga en flytt till galoppfältet. Bland annat önskas ett bra utbud av restauranger och butiker, bra kollektivtrafik och att stadsdelen är levande dygnet runt. Det är liten eller ingen skillnad i svaren per undergrupp. Skäl till att flytta Bra utbud av restauranger och butiker 43% 39% 42% Bra kollektivtrafik 40% 37% 39% En levande stadsdel dygnet runt 30% 32% 30% Bra skolor och förskolor 23% 26% 23% En stor stadspark 22% 27% 22% Spännande arkitektur 19% 21% 19% Närhet till arbetsplatser 16% 24% 17% Vill inte flytta dit 32% 26% 30% Antal

9 Ja 84 Nej 15 Ej svar Procent Figur 1.4 Bor du i Täby idag? (fråga 4) 9

10 Man Kvinna Faktaruta: Vad: Digital enkät vars syfte var att få deltagarna att ta första steget in i medborgardialogen och att skapa kännedom om den nya stadsdelen på galoppfältet. När: 27 maj-31 augusti 2013 Antal svar: Vill ej ange 1 Ej svar Procent Figur 2.1 Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 5 Ej svar Procent Figur 2.2 Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 10

11 Bor i Täby 20 Bor utanför Täby 9 Kringboende 7 Ej svar Procent Figur 2.3 Postnummer (Bakgrundsinfo) 11

12 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total 1=Har inte hört talas om det 14 2=Nja, möjligen hört i förbigående 6 3=Jo, det känner jag till 48 4=Javisst, vet en hel del om det 5=Självklart, följer varje steg i processen Procent Figur 2.4 Känner du till att det ska byggas en ny stadsdel på galoppfältet i Täby? (fråga 1) Svaren i denna enkät indikerar att kännedomen är något högre jämfört med tidigare enkät (se föregående kapitel) då totalt sett minst 80% har kännedom om projektet. Högst kännedom har kringboende och de äldsta. Det skiljer inget i svaren beroende på kön. 5 minuter för Täby Kännedom om stadsdelen Självklart, följer varje steg i processen 19% 20% 25% 22% 4% 16% 28% 30% 21% 17% 18% 17% Javisst, vet en hel del om det 15% 14% 14% 9% 18% 18% 12% 17% 15% 14% 21% 16% Jo, det känner jag till 45% 42% 39% 42% 55% 49% 29% 34% 42% 43% 43% 48% Nja, möjligen hört i förbigående 6% 6% 4% 6% 4% 5% 10% 7% 6% 5% 4% 6% Har inte hört talas om det 16% 18% 18% 20% 18% 11% 22% 12% 16% 21% 14% 14% Medelvärde 3,1 3,1 3,2 3,1 2,8 3,2 3,1 3,5 3,2 3,0 3,3 3,2 Antal Kringboende I rapporten förekommer begreppet Kringboende. Med detta begrepp avses den geografiska yta som ringar in galoppfältet idag. Ytan omfattar följande postnummer: , , 18339, 18348, 18349, 1835, 18364, , ,

13 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur värdefullt är det med parker och lekplatser i den nya stadsdelen? 3,9 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Inte alls värdefullt 2=Nja, sådär värdefullt 3=Rätt värdefullt 4=Värdefullt 5=Kan inte leva utan Hur värdefullt är det med olika sorters mötesplatser som bibliotek, torg, parker etc. i den nya stadsdelen? 3, Medelvärde Figur 2.5 Medelvärden (fråga 2-3) Mötesplatser så som parker, lekplatser, torg och så vidare anses vara värdefulla. Det skiljer ganska lite i svaren bland undergrupperna. Det finns en tendens att gruppen mitt i livet (36-55 år) värderar dessa mötesplatser lägre än övriga grupper. 5 minuter för Täby Värdet av olika mötesplatser Hur värdefullt är det med parker och lekplatser i den nya stadsdelen? 3,9 3,9 3,9 4,0 3,8 3,7 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 Hur värdefullt är det med olika sorters mötesplatser som bibliotek, torg, 3,7 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 parker etc. i den nya stadsdelen? Antal

14 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur gärna vill du ha ett rikt utbud av restauranger, caféer och butiker i den nya stadsdelen? 3,5 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Spelar ingen roll 2=Rätt gärna 3=Gärna 4=Riktigt gärna 5=Värderar mycket högt Medelvärde Figur 2.6 Medelvärden (fråga 4) De svarande vill gärna ha ett rikt utbud av restauranger, caféer och butiker i den nya stadsdelen. Medelvärdet är visserligen lägre än det för mötesplatserna på föregående sida men eftersom svarsalternativen/skalan skiljer sig åt är dessa svåra att jämföra. Det är små skillnader i svaren i undergrupperna. 5 minuter för Täby Värdet av olika utbud Hur gärna vill du ha ett rikt utbud av restauranger, caféer och butiker i 3,4 3,4 3,6 3,3 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 den nya stadsdelen? Antal

15 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur viktigt är det med bra kollektivtrafik i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med ett rikt kulturutbud i den nya stadsdelen? 3,5 4,1 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Hur viktigt är det att det finns goda möjligheter till träning och att kunna utöva sporter i den nya stadsdelen? 3,2 Hur viktigt är det att den nya stadsdelen är hållbar? 3,2 Hur viktigt är det med spännande arkitektur i den nya stadsdelen? 3, Medelvärde Figur 2.7 Medelvärden (fråga 5-9) Även ovan nämnda faktorer anses generellt sett var värdefulla. Totalt sett, och oavsett undergrupp, värderas bra kollektivtrafik högt (speciellt för de allra äldsta). Återigen är det gruppen mitt i livet (36-55 år) som oftast värderar faktorerna lägre jämfört med övriga grupper. Det är inga skillnader i svaren mellan könen. För de allra yngsta är det viktigt att den nya stadsdelen är hållbar (relativt viktigt i övriga grupper). 5 minuter för Täby Övriga värden Hur viktigt är det med bra kollektivtrafik i den nya 4,2 4,2 4,4 4,2 3,9 3,9 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 stadsdelen? Hur viktigt är det med ett rikt kulturutbud i den nya stadsdelen? 3,5 3,4 2,7 3,4 3,3 3,5 4,0 4,0 3,5 3,3 3,6 3,5 Hur viktigt är det att det finns goda möjligheter till träning och att kunna utöva sporter i den nya 3,3 3,4 3,3 3,4 3,1 3,0 3,6 3,7 3,3 3,2 3,3 3,2 stadsdelen? Hur viktigt är det att den nya stadsdelen är hållbar? 3,3 3,3 3,9 3,6 2,7 3,0 3,2 3,0 3,2 3,4 3,2 3,2 Hur viktigt är det med spännande arkitektur i den nya stadsdelen? 3,2 3,2 3,3 3,1 2,9 3,0 3,4 3,3 3,2 3,2 3,0 3,1 Antal

16 Man Kvinna Vill ej ange Faktaruta: Vad: Digital enkät som var nästa steg in i dialogen. Här fick de som svarat att de var intresserade av detta område i Fem minuter för Täby svara på uppföljande frågor. När: 27 maj-30 augusti 2013 Antal svar: 173 Ej svar Procent Figur Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 20 Ej svar Procent Figur Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 16

17 Bor i Täby 51 Bor utanför Täby 14 Kringboende 27 Ej svar Procent Figur Postnummer (Bakgrundsinfo) 17

18 Hur viktigt är det med hållbara transporter till, från och inom den nya stadsdelen? Hur viktig är social hållbarhet; mångfald i bebyggelse och bland människor, trygghet, tillgänglighet i nya stadsdelen? Hur viktigt är det med ett hållbart energisystem med bl.a. effektiv energianvändning i husen i den nya stadsdelen? Hur viktig är hållbar resurshantering där matavfall blir biogas, återvinningsmöjligheter i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det att stadsdelen anpassas efter nya klimatutmaningar, t.ex. regnvattenuppsamling vid kraftiga skyfall? 4,1 3,9 3,9 3,7 3,7 Hur viktigt är det med möjlighet till utomhusträning året runt? 3,2 Hur viktigt är det med en sport- och simhall i den nya stadsdelen? 3,2 Hur viktigt är det med ytor för lag- och bollsporter utomhus i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det att det finns utrymme för brännboll, utegym, dansbana och liknande i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med tillgång till sällskapssporter som bowling, biljard och boule i den nya stadsdelen? 2,9 2,8 3,1 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Hur viktigt är det att kunna utöva friidrott i den nya stadsdelen? 2, Medelvärde Figur Medelvärden (fråga 1-11) Samtliga aspekter som handlar om hållbarhet värderas högre än idrottsaspekten. Kvinnor värderar hållbarhet högre än männen som värderar idrottsaspekten högre än kvinnorna. De som inte bor i Täby värderar också idrottsaspekten högre än övriga. En friidrottsanläggning tillsammans med ytor för bowling och boule värderas lägre. 18

19 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total 5 minuter till för Täby Hållbarhet, idrotts- och träningsmöjligheter Hur viktigt är det med hållbara transporter till, från och inom den nya stadsdelen? 4,0 4,1 3,8 3,9 4,2 4,0 4,1 4,1 4,0 4,3 4,0 4,1 Hur viktig är social hållbarhet; mångfald i bebyggelse och bland människor, 3,8 4,1 3,6 3,7 4,1 4,1 3,8 4,1 3,9 4,0 3,9 3,9 trygghet, tillgänglighet i nya stadsdelen? Hur viktigt är det med ett hållbart energisystem med bl.a. effektiv energianvändning i husen i den nya 3,9 4,0 3,7 3,8 3,7 4,0 3,8 4,4 4,0 3,9 4,0 3,9 stadsdelen? Hur viktig är hållbar resurshantering där matavfall blir biogas, återvinningsmöjligheter i den nya 3,6 3,9 3,6 3,9 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 4,2 3,6 3,7 stadsdelen? Hur viktigt är det att stadsdelen anpassas efter nya klimatutmaningar, t.ex. regnvattenuppsamling vid kraftiga 3,6 3,7 3,2 3,5 3,6 3,4 3,6 4,2 3,6 3,7 3,7 3,7 skyfall? Hur viktigt är det med möjlighet till utomhusträning året runt? 3,3 3,2 2,7 3,3 3,4 3,9 2,9 3,0 3,1 3,6 3,1 3,2 Hur viktigt är det med en sport- och simhall i den nya stadsdelen? 3,0 3,3 3,9 2,8 3,5 3,4 2,7 2,9 3,1 3,5 3,0 3,2 Hur viktigt är det med ytor för lag- och bollsporter utomhus i den nya 3,3 3,1 3,0 3,0 3,2 3,4 2,9 3,2 3,1 3,3 3,1 3,1 stadsdelen? Hur viktigt är det att det finns utrymme för brännboll, utegym, dansbana och 3,1 2,7 3,1 2,8 3,1 3,0 2,5 2,9 2,8 3,2 2,7 2,9 liknande i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med tillgång till sällskapssporter som bowling, biljard och 2,9 2,6 3,0 2,6 2,7 2,6 2,9 2,8 2,7 3,0 2,7 2,8 boule i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det att kunna utöva friidrott i den nya stadsdelen? 2,8 2,6 2,9 2,3 2,9 2,7 2,4 2,8 2,5 3,4 2,4 2,7 Antal

20 Man Kvinna Vill ej ange Faktaruta: Vad: Digital enkät som var nästa steg in i dialogen. Här fick de som svarat att de var intresserade av detta område i Fem minuter för Täby svara på uppföljande frågor. När: 27 maj-31 augusti 2013 Antal svar: 171 Ej svar Procent Figur Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 18 Ej svar Procent Figur Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 20

21 Bor i Täby 53 Bor utanför Täby 10 Kringboende 29 Ej svar Procent Figur Postnummer (Bakgrundsinfo) 21

22 Hur viktigt är det med mötesplatser i form av parker och lekplatser i den nya stadsdelen? 4,1 Hur viktigt är det med promenadslingor i den nya stadsdelens parker? Hur viktigt är det med möjlighet till egen odling i form av kolonilotter, stora balkonger och innergårdar i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med parker i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med mötesplatser i form av restauranger, caféer och barer i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med lekplatser i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med mötesplatser i form av torg i den nya stadsdelen? 4,0 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Hur viktigt är det med blomsterplanteringar i den nya stadsdelens parker? Hur viktigt är det med kulturella mötesplatser som bibliotek, gallerier, ställen för sång och dans och så vidare i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med mötesplatser som erbjuder idrott och träning i den nya stadsdelen? 3,3 3,1 3, Medelvärde Figur Medelvärden (fråga 1-10) Mötesplatser generellt sett värderas högre än idrottsaspekten på föregående sida. Extra högt värderas parker med promenadslingor, lekplatser tillsammans med möjligheter till egen odling. Kvinnor (och de som inte bor i Täby) värderar detta något högre än männen och yngre värderar detta lägre än övriga åldersgrupper. 22

23 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total 5 minuter till för Täby - Mötesplatser, parker & lekplatser Hur viktigt är det med mötesplatser i form av parker och lekplatser i den 4,0 4,1 3,1 4,3 4,2 4,1 3,8 4,2 4,0 4,2 4,1 4,1 nya stadsdelen? Hur viktigt är det med promenadslingor i den nya 3,9 4,1 3,5 4,2 4,0 3,8 3,8 4,1 4,0 4,2 4,0 4,0 stadsdelens parker? Hur viktigt är det med möjlighet till egen odling i form av kolonilotter, stora balkonger och innergårdar i 3,7 4,1 3,5 4,4 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med parker i den nya stadsdelen? 3,7 3,7 3,3 3,9 3,9 3,7 3,3 3,8 3,7 3,8 3,6 3,7 Hur viktigt är det med mötesplatser i form av restauranger, caféer och 3,7 3,7 3,1 3,9 3,9 3,9 3,3 3,4 3,6 4,1 3,9 3,6 barer i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med lekplatser i den nya stadsdelen? 3,5 3,7 3,1 3,7 3,7 3,6 3,4 3,6 3,6 3,8 3,5 3,6 Hur viktigt är det med mötesplatser i form av torg i den nya stadsdelen? 3,4 3,6 3,1 3,1 3,7 3,3 3,4 3,8 3,5 3,4 3,6 3,5 Hur viktigt är det med blomsterplanteringar i den nya 3,3 3,4 3,3 3,6 3,2 3,6 2,9 3,3 3,2 3,7 3,1 3,3 stadsdelens parker? Hur viktigt är det med kulturella mötesplatser som bibliotek, gallerier, ställen för sång och dans 3,2 3,1 2,9 3,0 3,3 2,8 3,4 3,4 3,1 3,4 3,2 3,1 och så vidare i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med mötesplatser som erbjuder idrott och träning i den 2,7 3,4 2,6 3,2 3,1 2,9 3,0 3,3 3,1 3,2 3,1 3,1 nya stadsdelen? Antal

24 Man Kvinna Faktaruta: Vad: Digital enkät som var nästa steg in i dialogen. Här fick de som svarat att de var intresserade av detta område i Fem minuter för Täby svara på uppföljande frågor. När: 27 maj-31 augusti 2013 Antal svar: 83 Vill ej ange 0 Ej svar Procent Figur Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 22 Ej svar Procent Figur Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 24

25 Bor i Täby 54 Bor utanför Täby 12 Kringboende 24 Ej svar Procent Figur Postnummer (Bakgrundsinfo) 25

26 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur viktigt är det med innovativ belysning i den nya stadsdelen? 3,8 Hur viktigt är det med spännande växter och planteringar i den nya stadsdelen? 3,7 Hur viktigt är det med spännande och speciella byggnader i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med varierande färgval på arkitekturen i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med skulpturer och annan utsmyckning i den nya stadsdelen? 2,7 3,6 3,4 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Medelvärde Figur Medelvärden (fråga 1-5) Innovativ belysning värderas högst tillsammans med spännande växter och planteringar (som även framgått på föregående sida). Skulpturer och annan utsmyckning värderas lägre. Kvinnor värderar generellt sett dessa frågor högre än männen. 5 minuter till för Täby - Spännande arkitektur Hur viktigt är det med innovativ belysning i den nya stadsdelen? 3,6 4,0 4,0 3,4 3,8 4,0 3,5 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 Hur viktigt är det med spännande växter och planteringar i den nya 3,5 3,9 3,5 3,1 3,6 3,8 3,4 4,1 3,6 4,1 3,6 3,7 stadsdelen? Hur viktigt är det med spännande och speciella byggnader i den nya 3,5 3,6 3,0 3,6 3,5 3,6 2,8 3,9 3,5 3,6 3,6 3,6 stadsdelen? Hur viktigt är det med varierande färgval på arkitekturen i den nya 3,5 3,4 3,0 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,8 3,4 3,4 stadsdelen? Hur viktigt är det med skulpturer och annan utsmyckning i den nya 2,6 2,8 2,5 2,6 3,0 2,5 2,8 2,8 2,7 3,0 3,0 2,7 stadsdelen? Antal

27 Man Kvinna Faktaruta: Vad: Digital enkät som var nästa steg in i dialogen. Här fick de som svarat att de var intresserade av detta område i Fem minuter för Täby svara på uppföljande frågor. När: 27 maj-31 augusti 2013 Antal svar: 169 Vill ej ange 1 Ej svar Procent Figur Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 20 Ej svar Procent Figur Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 27

28 Bor i Täby 52 Bor utanför Täby 9 Kringboende 30 Ej svar Procent Figur Postnummer (Bakgrundsinfo) 28

29 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur viktigt är det med trygga gångvägar inom den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med busslinjer till och från den nya stadsdelen? Hur viktigt är det att kunna cykla till och från den nya stadsdelen? 4,1 4,1 4,4 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Hur viktigt är det med ytterligare spårtrafik till och från den nya stadsdelen? 3,6 Hur viktigt är det att kunna ta sig fram med bil inom den nya stadsdelen? 3, Medelvärde Figur Medelvärden (fråga 1-5) När det gäller transporter så är detta det område som överlag värderas högst. Trygga gångvägar inom stadsdelen värderas extra högt. Relativ lågt (men ändå viktigt) värderas möjligheterna att ta sig fram med bil inom den nya stadsdelen. Åldersgrupperna värderar cykelmöjligheterna högre än övriga åldersgrupper. 5 minuter till för Täby - Transporter Hur viktigt är det med trygga gångvägar inom den nya 4,4 4,4 4,3 4,5 4,5 4,4 4,2 4,5 4,4 4,6 4,4 4,4 stadsdelen? Hur viktigt är det med busslinjer till och från den nya stadsdelen? 4,0 4,2 4,0 4,1 4,2 4,1 3,9 4,2 4,1 4,2 4,0 4,1 Hur viktigt är det att kunna cykla till och från den nya stadsdelen? 4,1 4,2 3,8 4,6 4,6 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 4,0 4,1 Hur viktigt är det med ytterligare spårtrafik till och från den nya 3,6 3,6 2,3 4,1 3,4 3,7 3,6 3,6 3,5 3,8 3,5 3,6 stadsdelen? Hur viktigt är det att kunna ta sig fram med bil inom den nya 3,1 3,2 3,0 2,5 3,2 3,4 3,4 3,3 3,2 3,3 2,9 3,2 stadsdelen? Antal

30 -Det är viktigt att ha kvar loppisen, 60 st -Hyreslägenheter/billigare bostäder för unga, 55 st -Bevara grönområden, 53 st -Tunnelbana, 43 st -Kollektivtrafiken/kommunala transporter och vägnät måste fungera, 39 st -Simhall och äventyrsbad önskas, 32 st -Galoppfältet måste vara kvar. Det är vårt landmärke, 28 st -Vi behöver en idrottshall för friidrott och innebandy bl.a (multihall), 28 st -Aktiviteter och mötesplatser för barn och ungdomar, 22 st -Fler restauranger, pubar och uteliv, 19 st -Bra gång- och cykelbanor, 16 st -Ha kvar bra infartsparkeringar, 15 st -Mötesplatser/träffpunkter, 14 st -Inga höga byggnader, 13 st -Låg bullernivå, 13 st -Bilfritt med trafik bara till och från bostäder. Garage under husen, 12 st -Det är viktigt att man bygger för en levande stadsdel, 12 st -Hållbart ur ekologiskt/klimatperspektiv, 12 st -Studentlägenheter, 12 st -Förstör inte Täby. Det behöver inte byggas mer, 11 st -Vi vill ha en moské, 11 st -Skola och dagis måste finnas, 10 st -Smakfull och harmonisk arkitektur, 10 st -Att kultur ska kunna utvecklas och få ta plats, 9 st -Bygg olika typer av boendeformer för olika åldrar och storlek så att det blir variation, 9 st -Bygg seniorboende, 9 st -Spännande arkitektur, 9 st -Både bostads- och hyresrätter, 8 st -En mötesplats över religioner, 8 st -Belysning är viktigt för trygghet, 8 st -Grönområde med vattendrag, 7 st -Bibliotek, 6 st -Det ska inte vara någon bro över Roslagsbanan vid galoppfältets station, 6 st -Rekreationsområde, 6 st -En motionsslinga i något av skogsområden nära, 5 st -Inga kolonilotter behövs, 5 st -Torghandel/saluhall, 5 st -Simhallen ska inte flyttas till galoppen, 5 st -Aktivitetscenter för seniorer, 4 st -Balkongerna ska vara stora och inglasade från början, 4 st -Det finns redan stort utbud i centrum, 4 st -Egentligen borde man inte bygga på galoppen eftersom i marken finns vatten och marken är mycket sankt, 4 st -Fler småbutiker som inte är kedjor, 4 st -Gärna en hundlekplats (inhägnad), 4 st -Mycket höga hus, 4 st -Skärma av mot motorvägen, 4 st -Tillgång till kolonilott vore trevligt, 4 st -Bra parkeringsmöjligheter även för gäster, 3 st -Det behövs ytor för spontanidrott och s k "näridrottsplatser" inom området, 3 st -Musikscen, 3 st -Trevlig stadsdel typ Hammarby sjöstad, 3 st -Varför dra hit massor av folk. Köer överallt till läkare och kollektivtrafik, 3 st -Önskar mataffär i området, 3 st -Bygg tillbaka landet in i Täby. Täby stan på landet ska kunna upplevas på riktigt, 2 st -Husen får inte byggas för tätt, 2 st -Ingen tunnelbana till Täby, 2 st -Jackriborg i Lund. Bra inspiration för galoppens stadsdel, 2 st 30

31 -Jag känner mig överkörd av politikerna eftersom de lyssnar inte på våra åsikter, 2 st -Max hamburgare, 2 st -Mer fotbollsplaner, 2 st -Miljön är viktig. Luften fritt från avgaser och ljudnivån från motorvägen, 2 st -Mångkulturellt. Minska samhällsklyftor och segregation, 2 st -Ställ krav på att lägenheter har högt till tak, är rymliga och ljusa, 2 st -Tycker det är klokt att utnyttja Galoppfältets yta till bostäder, 2 st -Tänk på allt som inte fungerar idag. Lär er av misstagen, 2 st -Vårdcentral, 2 st -Vi vill att motorvägen ska överdeckas, 2 st -Aktiviteter i Täby för alla åldrar. Man ska ej behöva åka iväg utanför Täby, 1 st -Antalet parkeringsplatser per bostad borde vara cirka 2-3 för varje lägenhet. Det kommer att främja och stödja kollektivtrafiken. Annars parkerar man i infartsparkeringen, och då finns inte plats för pendlare att ställa bilen där och ta tåget sista biten, 1 st -Att bevara gränsområden är viktigt, 1 st -Bakom Mars 1 och kyrkan, det befintliga cykelstråket. Vägen är brant och tvårullatorer får inte plats, behöver breddas och få asfalt, 1 st -Behövs inte fler skolor, fyll de som finns, 1 st -Betr. färgval på hus bör ej grönt och helsvart användas, 1 st -Bevaka den sk parken, korsningen lilla Marknadsvägen brf Volten, 1 st -Bevara och utveckla ridvägar, 1 st -Bra "flyt" mellan nya stadsdelen och Marknadsvägen, 1 st -Bra att Skanska bygger och äger galoppmarken. Det är ett stort internationellt företag som har tillit hos folket, 1 st -Bra kvalitet på byggnader och området, 1 st -Bra tillfartsvägar. Bör ej belasta t.ex. Grindtorpsvägen, 1 st -Bygg inte för låga hus så de saknar hiss. Det ska vara handikappvänligt, 1 st -Bygg inte som Norra Djurgårds stad, 1 st -Bygg klassiskt, inte modernt, 1 st -Bygg om Ullnabacken för ordentlig standard för att attrahera, 1 st -Bygg Täby Arena, 1 st -Det måste alltid finnas möjlighet att se något annat än hus, 1 st -Det ska vara barnvänligt, 1 st -Det ska vara färgglatt, 1 st -Det är viktigt att man skapar en statsdel som är unik och tillhör samhällets historia, 1 st -Det är viktigt att planera för oss närboende: kopplingar, transporter etc, 1 st -Det är viktigt med arbetsplatser så att detta inte blir ännu en sovande stadsdel, 1 st -Ej för mycket hyresrätter då det kan bli problem och dåligt rykte, 1 st -Ekonomiskt hållbart. Bygg bara det vi har råd med, 1 st -Elstolpar för elbilar vore bra, 1 st -En skarp kontrast till trista Grindtorp behövs, 1 st -Ett gångstråk som går under den planerade vägen från Grindtorp vore önskvärt, 1 st -Fler butiker - nej tack, 1 st -Förfärligt för mig som jobbar här i Täby dålig luft p.g.a byggnationen, 1 st -Galoppfältet=park. Det bör inte konkurrera med Täby centrum, 1 st -Glöm inte bort de andra stadsdelarna i Täby, 1 st -Gärna ett stall för hästar och kaniner, 1 st -Kanske något för en trädgårdsshow, 1 st -Minigolf, 1 st -Gärna lite lantlig miljö, 1 st -Gör inte misstaget att låta någon okunnig "kommunarkitekt" bestämma vad som är snyggt eller inte. Det var det som förstörde villastaden i Täby Kyrkby, 1 st -Gör inte så många förändringar hela tiden, 1 st -Gör ljusberäkningar i tunnlar för bilar, eftersom det är viktigt att skapa siktlinjer för trafikanterna, 1 st -Hela Sverige ser likadant ut och i andra länder växer det upp områden som borde få svenska byggherrar att skämmas, 1 st -Hellre en mindre stadsdel, 1 st -Hjälporganisationer ska råd att ha verksamhet i området, 1 st -Hotell viktigt för turister, 1 st 31