Täby kommun Nordiska Undersökningsgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22"

Transkript

1 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen

2 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent: Marcus Kvist Om rapporten: Efter genomförd medborgardialog skickades rådatafiler och kommentarer till Nordiska Undersökningsgruppen för sammanställning och rapportering. Dock ej kapitel 6 som är sammanställt av Täby kommun. Nordiska Undersökningsgruppen AB Slottsgatan 14, Jönköping

3 Kapitel 1-90 sekunder Täby Kännedom om stadsdelen Vad saknas i Täby idag? Skäl till att flytta Geografisk hemvist... 9 Kapitel 2-5 minuter för Täby Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Kännedom om stadsdelen Värdet av olika mötesplatser Värdet av olika utbud Övriga värden Kapitel 3-5 minuter till för Täby Hållbarhet, idrotts- och träningsmöjligheter Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Hållbarhet, idrotts- och träningsmöjligheter Mötesplatser, parker & lekplatser Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Mötesplatser, parker & lekplatser Spännande arkitektur Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Spännande arkitektur Transporter Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Transporter Sammanställning av öppna svar Kapitel 4 Arbetsbok medborgardialog Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Hemmavarande barn Bor idag i Täby idag Fyra teman - Övergripande Tema - Den miljövänliga och trygga staden

4 4.8.1 Miljömässigt hållbar Socialt hållbar Tema - Sätta Täby på kartan Hur viktigt är det? Vad ska skapas? Spännande arkitektur Tre bilder En känsla av spännande arkitektur Bo på galoppfältet Förebilder Viktigt vid flytt Kapitel 5 Utvärdering Kännedom Intressanta ämnen Möjlighet att lämna synpunkter Dialogmetoden Helhetsbetyg Kapitel 6 - Sammanställning av medborgardialoger på ÅVA Gymnasium Genomförande av dialog Sammanställning av material Fråga 1. Vad skulle göra galoppfältsområdet så pass intressant att du skulle vara intresserad av att flytta hit? Allmänt Om byggnader Om grönska, park och belysning Om aktiviteter och verksamheter Om kommunikationer och infrastruktur Övrigt Fråga 2. Hur kan galoppfältet göras till en så trygg stadsdel som möjligt? Allmänt Om byggnader Om grönska, park och belysning Om aktiviteter och verksamheter Om kommunikationer och infrastruktur Övrigt Fråga 3. Hur tycker du galoppfältet kan göras till en hållbar stadsdel? Socialt hållbart Ekonomiskt hållbart Ekologiskt hållbart Fråga 4. Hur kan galoppfältet sätta Täby på kartan? I Stockholms region I Sverige Internationellt Fråga 5. Vad för särskiljande arkitektur tycker du skulle passa på galoppfältet? Allmänt Om byggnader Om grönska, park och belysning Om aktiviteter och verksamheter

5 6.5.5 Om kommunikationer och infrastruktur Övrigt Fråga arbetsplatser ska byggas på galoppfältet. Vad för slags verksamheter/service/företag skulle kunna finnas på galoppen för att du skulle vilja flytta dit? Allmänt Om byggnader Om grönska, park och belysning Om aktiviteter och verksamheter Om kommunikationer och infrastruktur Övrigt Bilaga 1 Mötesupplägg ÅVA dialogerna Kapitel 7 Företagare Antal anställda Bransch Finns företaget i Täby idag? Vilka tycker du är Täbys styrkor idag? Vilka tycker du är Täbys svagheter idag? Vad krävs för att ditt företag ska kunna växa i Täby? Vad skulle få dig och ditt företag att flytta sin verksamhet till den nya stadsdelen på galoppfältet? Vilken typ av verksamhet/företag skulle du vilja se på galoppfältet?

6 Bor i Täby Bor ej i Täby Total Ja Nej 9 88 Faktaruta: Vad: Enkel digital enkät vars syfte var att öka synligheten kring medborgardialogen. Annonserades med geotaggning på aftonbladet.se När: 25 maj-9 juni 2013 Antal svar: 414 Ej svar Procent Figur 1.1 Känner du till att en ny stadsdel ska byggas på galoppfältet i Täby? (fråga 1) Kännedomen om att en ny stadsdel ska byggas på galoppfältet i Täby är hög bland de som svarat. Täbyborna har högre kännedom jämfört med de som inte bor i Täby idag (91% jämfört med 81%). Kännedom Ja 91% 81% 88% Nej 7% 19% 9% Ej svar 2% 0% 3% Antal

7 Bor i Täby Bor ej i Täby Total Bra restauranger 75 Bättre kollektivtrafik Parker Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ är möjliga Fler idrottsanläggningar 21 Möjligheter att arbeta 21 Mötesplatser 16 Ingenting särskilt Procent Figur 1.2 Vad saknar du i Täby idag? (fråga 2) Av de som besvarat enkäten anser 3 av 4 att det saknas bra restauranger. Hälften vill ha bättre kollektivtrafik. Svaren skiljer sig något beroende på om man bor i Täby eller inte. Vad saknas i Täby? Bra restauranger 79% 60% 75% Bättre kollektivtrafik 52% 32% 49% Parker 26% 35% 27% Fler idrottsanläggningar 22% 21% 21% Möjligheter att arbeta 22% 18% 21% Mötesplatser 16% 21% 16% Ingenting särskilt 2% 11% 4% Antal

8 Bor i Täby Bor ej i Täby Total Bra utbud av restauranger och butiker 42 Bra kollektivtrafik En levande stadsdel dygnet runt Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ är möjliga Bra skolor och förskolor 23 En stor stadspark 22 Spännande arkitektur 19 Närhet till arbetsplatser 17 Vill inte flytta dit Procent Figur 1.3 Vad skulle få dig att flytta till galoppfältet utöver lämpligt boende? (fråga 3) Totalt sett kan 7 av 10 tillfrågade tänka sig att flytta till galoppfältet. Det finns inget enskilt som väger extra tungt, det är snarare en mix av olika förutsättningar som ska uppfyllas för att överväga en flytt till galoppfältet. Bland annat önskas ett bra utbud av restauranger och butiker, bra kollektivtrafik och att stadsdelen är levande dygnet runt. Det är liten eller ingen skillnad i svaren per undergrupp. Skäl till att flytta Bra utbud av restauranger och butiker 43% 39% 42% Bra kollektivtrafik 40% 37% 39% En levande stadsdel dygnet runt 30% 32% 30% Bra skolor och förskolor 23% 26% 23% En stor stadspark 22% 27% 22% Spännande arkitektur 19% 21% 19% Närhet till arbetsplatser 16% 24% 17% Vill inte flytta dit 32% 26% 30% Antal

9 Ja 84 Nej 15 Ej svar Procent Figur 1.4 Bor du i Täby idag? (fråga 4) 9

10 Man Kvinna Faktaruta: Vad: Digital enkät vars syfte var att få deltagarna att ta första steget in i medborgardialogen och att skapa kännedom om den nya stadsdelen på galoppfältet. När: 27 maj-31 augusti 2013 Antal svar: Vill ej ange 1 Ej svar Procent Figur 2.1 Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 5 Ej svar Procent Figur 2.2 Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 10

11 Bor i Täby 20 Bor utanför Täby 9 Kringboende 7 Ej svar Procent Figur 2.3 Postnummer (Bakgrundsinfo) 11

12 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total 1=Har inte hört talas om det 14 2=Nja, möjligen hört i förbigående 6 3=Jo, det känner jag till 48 4=Javisst, vet en hel del om det 5=Självklart, följer varje steg i processen Procent Figur 2.4 Känner du till att det ska byggas en ny stadsdel på galoppfältet i Täby? (fråga 1) Svaren i denna enkät indikerar att kännedomen är något högre jämfört med tidigare enkät (se föregående kapitel) då totalt sett minst 80% har kännedom om projektet. Högst kännedom har kringboende och de äldsta. Det skiljer inget i svaren beroende på kön. 5 minuter för Täby Kännedom om stadsdelen Självklart, följer varje steg i processen 19% 20% 25% 22% 4% 16% 28% 30% 21% 17% 18% 17% Javisst, vet en hel del om det 15% 14% 14% 9% 18% 18% 12% 17% 15% 14% 21% 16% Jo, det känner jag till 45% 42% 39% 42% 55% 49% 29% 34% 42% 43% 43% 48% Nja, möjligen hört i förbigående 6% 6% 4% 6% 4% 5% 10% 7% 6% 5% 4% 6% Har inte hört talas om det 16% 18% 18% 20% 18% 11% 22% 12% 16% 21% 14% 14% Medelvärde 3,1 3,1 3,2 3,1 2,8 3,2 3,1 3,5 3,2 3,0 3,3 3,2 Antal Kringboende I rapporten förekommer begreppet Kringboende. Med detta begrepp avses den geografiska yta som ringar in galoppfältet idag. Ytan omfattar följande postnummer: , , 18339, 18348, 18349, 1835, 18364, , ,

13 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur värdefullt är det med parker och lekplatser i den nya stadsdelen? 3,9 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Inte alls värdefullt 2=Nja, sådär värdefullt 3=Rätt värdefullt 4=Värdefullt 5=Kan inte leva utan Hur värdefullt är det med olika sorters mötesplatser som bibliotek, torg, parker etc. i den nya stadsdelen? 3, Medelvärde Figur 2.5 Medelvärden (fråga 2-3) Mötesplatser så som parker, lekplatser, torg och så vidare anses vara värdefulla. Det skiljer ganska lite i svaren bland undergrupperna. Det finns en tendens att gruppen mitt i livet (36-55 år) värderar dessa mötesplatser lägre än övriga grupper. 5 minuter för Täby Värdet av olika mötesplatser Hur värdefullt är det med parker och lekplatser i den nya stadsdelen? 3,9 3,9 3,9 4,0 3,8 3,7 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 Hur värdefullt är det med olika sorters mötesplatser som bibliotek, torg, 3,7 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 parker etc. i den nya stadsdelen? Antal

14 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur gärna vill du ha ett rikt utbud av restauranger, caféer och butiker i den nya stadsdelen? 3,5 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Spelar ingen roll 2=Rätt gärna 3=Gärna 4=Riktigt gärna 5=Värderar mycket högt Medelvärde Figur 2.6 Medelvärden (fråga 4) De svarande vill gärna ha ett rikt utbud av restauranger, caféer och butiker i den nya stadsdelen. Medelvärdet är visserligen lägre än det för mötesplatserna på föregående sida men eftersom svarsalternativen/skalan skiljer sig åt är dessa svåra att jämföra. Det är små skillnader i svaren i undergrupperna. 5 minuter för Täby Värdet av olika utbud Hur gärna vill du ha ett rikt utbud av restauranger, caféer och butiker i 3,4 3,4 3,6 3,3 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 den nya stadsdelen? Antal

15 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur viktigt är det med bra kollektivtrafik i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med ett rikt kulturutbud i den nya stadsdelen? 3,5 4,1 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Hur viktigt är det att det finns goda möjligheter till träning och att kunna utöva sporter i den nya stadsdelen? 3,2 Hur viktigt är det att den nya stadsdelen är hållbar? 3,2 Hur viktigt är det med spännande arkitektur i den nya stadsdelen? 3, Medelvärde Figur 2.7 Medelvärden (fråga 5-9) Även ovan nämnda faktorer anses generellt sett var värdefulla. Totalt sett, och oavsett undergrupp, värderas bra kollektivtrafik högt (speciellt för de allra äldsta). Återigen är det gruppen mitt i livet (36-55 år) som oftast värderar faktorerna lägre jämfört med övriga grupper. Det är inga skillnader i svaren mellan könen. För de allra yngsta är det viktigt att den nya stadsdelen är hållbar (relativt viktigt i övriga grupper). 5 minuter för Täby Övriga värden Hur viktigt är det med bra kollektivtrafik i den nya 4,2 4,2 4,4 4,2 3,9 3,9 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 stadsdelen? Hur viktigt är det med ett rikt kulturutbud i den nya stadsdelen? 3,5 3,4 2,7 3,4 3,3 3,5 4,0 4,0 3,5 3,3 3,6 3,5 Hur viktigt är det att det finns goda möjligheter till träning och att kunna utöva sporter i den nya 3,3 3,4 3,3 3,4 3,1 3,0 3,6 3,7 3,3 3,2 3,3 3,2 stadsdelen? Hur viktigt är det att den nya stadsdelen är hållbar? 3,3 3,3 3,9 3,6 2,7 3,0 3,2 3,0 3,2 3,4 3,2 3,2 Hur viktigt är det med spännande arkitektur i den nya stadsdelen? 3,2 3,2 3,3 3,1 2,9 3,0 3,4 3,3 3,2 3,2 3,0 3,1 Antal

16 Man Kvinna Vill ej ange Faktaruta: Vad: Digital enkät som var nästa steg in i dialogen. Här fick de som svarat att de var intresserade av detta område i Fem minuter för Täby svara på uppföljande frågor. När: 27 maj-30 augusti 2013 Antal svar: 173 Ej svar Procent Figur Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 20 Ej svar Procent Figur Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 16

17 Bor i Täby 51 Bor utanför Täby 14 Kringboende 27 Ej svar Procent Figur Postnummer (Bakgrundsinfo) 17

18 Hur viktigt är det med hållbara transporter till, från och inom den nya stadsdelen? Hur viktig är social hållbarhet; mångfald i bebyggelse och bland människor, trygghet, tillgänglighet i nya stadsdelen? Hur viktigt är det med ett hållbart energisystem med bl.a. effektiv energianvändning i husen i den nya stadsdelen? Hur viktig är hållbar resurshantering där matavfall blir biogas, återvinningsmöjligheter i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det att stadsdelen anpassas efter nya klimatutmaningar, t.ex. regnvattenuppsamling vid kraftiga skyfall? 4,1 3,9 3,9 3,7 3,7 Hur viktigt är det med möjlighet till utomhusträning året runt? 3,2 Hur viktigt är det med en sport- och simhall i den nya stadsdelen? 3,2 Hur viktigt är det med ytor för lag- och bollsporter utomhus i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det att det finns utrymme för brännboll, utegym, dansbana och liknande i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med tillgång till sällskapssporter som bowling, biljard och boule i den nya stadsdelen? 2,9 2,8 3,1 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Hur viktigt är det att kunna utöva friidrott i den nya stadsdelen? 2, Medelvärde Figur Medelvärden (fråga 1-11) Samtliga aspekter som handlar om hållbarhet värderas högre än idrottsaspekten. Kvinnor värderar hållbarhet högre än männen som värderar idrottsaspekten högre än kvinnorna. De som inte bor i Täby värderar också idrottsaspekten högre än övriga. En friidrottsanläggning tillsammans med ytor för bowling och boule värderas lägre. 18

19 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total 5 minuter till för Täby Hållbarhet, idrotts- och träningsmöjligheter Hur viktigt är det med hållbara transporter till, från och inom den nya stadsdelen? 4,0 4,1 3,8 3,9 4,2 4,0 4,1 4,1 4,0 4,3 4,0 4,1 Hur viktig är social hållbarhet; mångfald i bebyggelse och bland människor, 3,8 4,1 3,6 3,7 4,1 4,1 3,8 4,1 3,9 4,0 3,9 3,9 trygghet, tillgänglighet i nya stadsdelen? Hur viktigt är det med ett hållbart energisystem med bl.a. effektiv energianvändning i husen i den nya 3,9 4,0 3,7 3,8 3,7 4,0 3,8 4,4 4,0 3,9 4,0 3,9 stadsdelen? Hur viktig är hållbar resurshantering där matavfall blir biogas, återvinningsmöjligheter i den nya 3,6 3,9 3,6 3,9 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 4,2 3,6 3,7 stadsdelen? Hur viktigt är det att stadsdelen anpassas efter nya klimatutmaningar, t.ex. regnvattenuppsamling vid kraftiga 3,6 3,7 3,2 3,5 3,6 3,4 3,6 4,2 3,6 3,7 3,7 3,7 skyfall? Hur viktigt är det med möjlighet till utomhusträning året runt? 3,3 3,2 2,7 3,3 3,4 3,9 2,9 3,0 3,1 3,6 3,1 3,2 Hur viktigt är det med en sport- och simhall i den nya stadsdelen? 3,0 3,3 3,9 2,8 3,5 3,4 2,7 2,9 3,1 3,5 3,0 3,2 Hur viktigt är det med ytor för lag- och bollsporter utomhus i den nya 3,3 3,1 3,0 3,0 3,2 3,4 2,9 3,2 3,1 3,3 3,1 3,1 stadsdelen? Hur viktigt är det att det finns utrymme för brännboll, utegym, dansbana och 3,1 2,7 3,1 2,8 3,1 3,0 2,5 2,9 2,8 3,2 2,7 2,9 liknande i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med tillgång till sällskapssporter som bowling, biljard och 2,9 2,6 3,0 2,6 2,7 2,6 2,9 2,8 2,7 3,0 2,7 2,8 boule i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det att kunna utöva friidrott i den nya stadsdelen? 2,8 2,6 2,9 2,3 2,9 2,7 2,4 2,8 2,5 3,4 2,4 2,7 Antal

20 Man Kvinna Vill ej ange Faktaruta: Vad: Digital enkät som var nästa steg in i dialogen. Här fick de som svarat att de var intresserade av detta område i Fem minuter för Täby svara på uppföljande frågor. När: 27 maj-31 augusti 2013 Antal svar: 171 Ej svar Procent Figur Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 18 Ej svar Procent Figur Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 20

21 Bor i Täby 53 Bor utanför Täby 10 Kringboende 29 Ej svar Procent Figur Postnummer (Bakgrundsinfo) 21

22 Hur viktigt är det med mötesplatser i form av parker och lekplatser i den nya stadsdelen? 4,1 Hur viktigt är det med promenadslingor i den nya stadsdelens parker? Hur viktigt är det med möjlighet till egen odling i form av kolonilotter, stora balkonger och innergårdar i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med parker i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med mötesplatser i form av restauranger, caféer och barer i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med lekplatser i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med mötesplatser i form av torg i den nya stadsdelen? 4,0 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Hur viktigt är det med blomsterplanteringar i den nya stadsdelens parker? Hur viktigt är det med kulturella mötesplatser som bibliotek, gallerier, ställen för sång och dans och så vidare i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med mötesplatser som erbjuder idrott och träning i den nya stadsdelen? 3,3 3,1 3, Medelvärde Figur Medelvärden (fråga 1-10) Mötesplatser generellt sett värderas högre än idrottsaspekten på föregående sida. Extra högt värderas parker med promenadslingor, lekplatser tillsammans med möjligheter till egen odling. Kvinnor (och de som inte bor i Täby) värderar detta något högre än männen och yngre värderar detta lägre än övriga åldersgrupper. 22

23 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total 5 minuter till för Täby - Mötesplatser, parker & lekplatser Hur viktigt är det med mötesplatser i form av parker och lekplatser i den 4,0 4,1 3,1 4,3 4,2 4,1 3,8 4,2 4,0 4,2 4,1 4,1 nya stadsdelen? Hur viktigt är det med promenadslingor i den nya 3,9 4,1 3,5 4,2 4,0 3,8 3,8 4,1 4,0 4,2 4,0 4,0 stadsdelens parker? Hur viktigt är det med möjlighet till egen odling i form av kolonilotter, stora balkonger och innergårdar i 3,7 4,1 3,5 4,4 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med parker i den nya stadsdelen? 3,7 3,7 3,3 3,9 3,9 3,7 3,3 3,8 3,7 3,8 3,6 3,7 Hur viktigt är det med mötesplatser i form av restauranger, caféer och 3,7 3,7 3,1 3,9 3,9 3,9 3,3 3,4 3,6 4,1 3,9 3,6 barer i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med lekplatser i den nya stadsdelen? 3,5 3,7 3,1 3,7 3,7 3,6 3,4 3,6 3,6 3,8 3,5 3,6 Hur viktigt är det med mötesplatser i form av torg i den nya stadsdelen? 3,4 3,6 3,1 3,1 3,7 3,3 3,4 3,8 3,5 3,4 3,6 3,5 Hur viktigt är det med blomsterplanteringar i den nya 3,3 3,4 3,3 3,6 3,2 3,6 2,9 3,3 3,2 3,7 3,1 3,3 stadsdelens parker? Hur viktigt är det med kulturella mötesplatser som bibliotek, gallerier, ställen för sång och dans 3,2 3,1 2,9 3,0 3,3 2,8 3,4 3,4 3,1 3,4 3,2 3,1 och så vidare i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med mötesplatser som erbjuder idrott och träning i den 2,7 3,4 2,6 3,2 3,1 2,9 3,0 3,3 3,1 3,2 3,1 3,1 nya stadsdelen? Antal

24 Man Kvinna Faktaruta: Vad: Digital enkät som var nästa steg in i dialogen. Här fick de som svarat att de var intresserade av detta område i Fem minuter för Täby svara på uppföljande frågor. När: 27 maj-31 augusti 2013 Antal svar: 83 Vill ej ange 0 Ej svar Procent Figur Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 22 Ej svar Procent Figur Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 24

25 Bor i Täby 54 Bor utanför Täby 12 Kringboende 24 Ej svar Procent Figur Postnummer (Bakgrundsinfo) 25

26 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur viktigt är det med innovativ belysning i den nya stadsdelen? 3,8 Hur viktigt är det med spännande växter och planteringar i den nya stadsdelen? 3,7 Hur viktigt är det med spännande och speciella byggnader i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med varierande färgval på arkitekturen i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med skulpturer och annan utsmyckning i den nya stadsdelen? 2,7 3,6 3,4 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Medelvärde Figur Medelvärden (fråga 1-5) Innovativ belysning värderas högst tillsammans med spännande växter och planteringar (som även framgått på föregående sida). Skulpturer och annan utsmyckning värderas lägre. Kvinnor värderar generellt sett dessa frågor högre än männen. 5 minuter till för Täby - Spännande arkitektur Hur viktigt är det med innovativ belysning i den nya stadsdelen? 3,6 4,0 4,0 3,4 3,8 4,0 3,5 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 Hur viktigt är det med spännande växter och planteringar i den nya 3,5 3,9 3,5 3,1 3,6 3,8 3,4 4,1 3,6 4,1 3,6 3,7 stadsdelen? Hur viktigt är det med spännande och speciella byggnader i den nya 3,5 3,6 3,0 3,6 3,5 3,6 2,8 3,9 3,5 3,6 3,6 3,6 stadsdelen? Hur viktigt är det med varierande färgval på arkitekturen i den nya 3,5 3,4 3,0 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,8 3,4 3,4 stadsdelen? Hur viktigt är det med skulpturer och annan utsmyckning i den nya 2,6 2,8 2,5 2,6 3,0 2,5 2,8 2,8 2,7 3,0 3,0 2,7 stadsdelen? Antal

27 Man Kvinna Faktaruta: Vad: Digital enkät som var nästa steg in i dialogen. Här fick de som svarat att de var intresserade av detta område i Fem minuter för Täby svara på uppföljande frågor. När: 27 maj-31 augusti 2013 Antal svar: 169 Vill ej ange 1 Ej svar Procent Figur Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 20 Ej svar Procent Figur Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 27

28 Bor i Täby 52 Bor utanför Täby 9 Kringboende 30 Ej svar Procent Figur Postnummer (Bakgrundsinfo) 28

29 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur viktigt är det med trygga gångvägar inom den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med busslinjer till och från den nya stadsdelen? Hur viktigt är det att kunna cykla till och från den nya stadsdelen? 4,1 4,1 4,4 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Hur viktigt är det med ytterligare spårtrafik till och från den nya stadsdelen? 3,6 Hur viktigt är det att kunna ta sig fram med bil inom den nya stadsdelen? 3, Medelvärde Figur Medelvärden (fråga 1-5) När det gäller transporter så är detta det område som överlag värderas högst. Trygga gångvägar inom stadsdelen värderas extra högt. Relativ lågt (men ändå viktigt) värderas möjligheterna att ta sig fram med bil inom den nya stadsdelen. Åldersgrupperna värderar cykelmöjligheterna högre än övriga åldersgrupper. 5 minuter till för Täby - Transporter Hur viktigt är det med trygga gångvägar inom den nya 4,4 4,4 4,3 4,5 4,5 4,4 4,2 4,5 4,4 4,6 4,4 4,4 stadsdelen? Hur viktigt är det med busslinjer till och från den nya stadsdelen? 4,0 4,2 4,0 4,1 4,2 4,1 3,9 4,2 4,1 4,2 4,0 4,1 Hur viktigt är det att kunna cykla till och från den nya stadsdelen? 4,1 4,2 3,8 4,6 4,6 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 4,0 4,1 Hur viktigt är det med ytterligare spårtrafik till och från den nya 3,6 3,6 2,3 4,1 3,4 3,7 3,6 3,6 3,5 3,8 3,5 3,6 stadsdelen? Hur viktigt är det att kunna ta sig fram med bil inom den nya 3,1 3,2 3,0 2,5 3,2 3,4 3,4 3,3 3,2 3,3 2,9 3,2 stadsdelen? Antal

30 -Det är viktigt att ha kvar loppisen, 60 st -Hyreslägenheter/billigare bostäder för unga, 55 st -Bevara grönområden, 53 st -Tunnelbana, 43 st -Kollektivtrafiken/kommunala transporter och vägnät måste fungera, 39 st -Simhall och äventyrsbad önskas, 32 st -Galoppfältet måste vara kvar. Det är vårt landmärke, 28 st -Vi behöver en idrottshall för friidrott och innebandy bl.a (multihall), 28 st -Aktiviteter och mötesplatser för barn och ungdomar, 22 st -Fler restauranger, pubar och uteliv, 19 st -Bra gång- och cykelbanor, 16 st -Ha kvar bra infartsparkeringar, 15 st -Mötesplatser/träffpunkter, 14 st -Inga höga byggnader, 13 st -Låg bullernivå, 13 st -Bilfritt med trafik bara till och från bostäder. Garage under husen, 12 st -Det är viktigt att man bygger för en levande stadsdel, 12 st -Hållbart ur ekologiskt/klimatperspektiv, 12 st -Studentlägenheter, 12 st -Förstör inte Täby. Det behöver inte byggas mer, 11 st -Vi vill ha en moské, 11 st -Skola och dagis måste finnas, 10 st -Smakfull och harmonisk arkitektur, 10 st -Att kultur ska kunna utvecklas och få ta plats, 9 st -Bygg olika typer av boendeformer för olika åldrar och storlek så att det blir variation, 9 st -Bygg seniorboende, 9 st -Spännande arkitektur, 9 st -Både bostads- och hyresrätter, 8 st -En mötesplats över religioner, 8 st -Belysning är viktigt för trygghet, 8 st -Grönområde med vattendrag, 7 st -Bibliotek, 6 st -Det ska inte vara någon bro över Roslagsbanan vid galoppfältets station, 6 st -Rekreationsområde, 6 st -En motionsslinga i något av skogsområden nära, 5 st -Inga kolonilotter behövs, 5 st -Torghandel/saluhall, 5 st -Simhallen ska inte flyttas till galoppen, 5 st -Aktivitetscenter för seniorer, 4 st -Balkongerna ska vara stora och inglasade från början, 4 st -Det finns redan stort utbud i centrum, 4 st -Egentligen borde man inte bygga på galoppen eftersom i marken finns vatten och marken är mycket sankt, 4 st -Fler småbutiker som inte är kedjor, 4 st -Gärna en hundlekplats (inhägnad), 4 st -Mycket höga hus, 4 st -Skärma av mot motorvägen, 4 st -Tillgång till kolonilott vore trevligt, 4 st -Bra parkeringsmöjligheter även för gäster, 3 st -Det behövs ytor för spontanidrott och s k "näridrottsplatser" inom området, 3 st -Musikscen, 3 st -Trevlig stadsdel typ Hammarby sjöstad, 3 st -Varför dra hit massor av folk. Köer överallt till läkare och kollektivtrafik, 3 st -Önskar mataffär i området, 3 st -Bygg tillbaka landet in i Täby. Täby stan på landet ska kunna upplevas på riktigt, 2 st -Husen får inte byggas för tätt, 2 st -Ingen tunnelbana till Täby, 2 st -Jackriborg i Lund. Bra inspiration för galoppens stadsdel, 2 st 30

31 -Jag känner mig överkörd av politikerna eftersom de lyssnar inte på våra åsikter, 2 st -Max hamburgare, 2 st -Mer fotbollsplaner, 2 st -Miljön är viktig. Luften fritt från avgaser och ljudnivån från motorvägen, 2 st -Mångkulturellt. Minska samhällsklyftor och segregation, 2 st -Ställ krav på att lägenheter har högt till tak, är rymliga och ljusa, 2 st -Tycker det är klokt att utnyttja Galoppfältets yta till bostäder, 2 st -Tänk på allt som inte fungerar idag. Lär er av misstagen, 2 st -Vårdcentral, 2 st -Vi vill att motorvägen ska överdeckas, 2 st -Aktiviteter i Täby för alla åldrar. Man ska ej behöva åka iväg utanför Täby, 1 st -Antalet parkeringsplatser per bostad borde vara cirka 2-3 för varje lägenhet. Det kommer att främja och stödja kollektivtrafiken. Annars parkerar man i infartsparkeringen, och då finns inte plats för pendlare att ställa bilen där och ta tåget sista biten, 1 st -Att bevara gränsområden är viktigt, 1 st -Bakom Mars 1 och kyrkan, det befintliga cykelstråket. Vägen är brant och tvårullatorer får inte plats, behöver breddas och få asfalt, 1 st -Behövs inte fler skolor, fyll de som finns, 1 st -Betr. färgval på hus bör ej grönt och helsvart användas, 1 st -Bevaka den sk parken, korsningen lilla Marknadsvägen brf Volten, 1 st -Bevara och utveckla ridvägar, 1 st -Bra "flyt" mellan nya stadsdelen och Marknadsvägen, 1 st -Bra att Skanska bygger och äger galoppmarken. Det är ett stort internationellt företag som har tillit hos folket, 1 st -Bra kvalitet på byggnader och området, 1 st -Bra tillfartsvägar. Bör ej belasta t.ex. Grindtorpsvägen, 1 st -Bygg inte för låga hus så de saknar hiss. Det ska vara handikappvänligt, 1 st -Bygg inte som Norra Djurgårds stad, 1 st -Bygg klassiskt, inte modernt, 1 st -Bygg om Ullnabacken för ordentlig standard för att attrahera, 1 st -Bygg Täby Arena, 1 st -Det måste alltid finnas möjlighet att se något annat än hus, 1 st -Det ska vara barnvänligt, 1 st -Det ska vara färgglatt, 1 st -Det är viktigt att man skapar en statsdel som är unik och tillhör samhällets historia, 1 st -Det är viktigt att planera för oss närboende: kopplingar, transporter etc, 1 st -Det är viktigt med arbetsplatser så att detta inte blir ännu en sovande stadsdel, 1 st -Ej för mycket hyresrätter då det kan bli problem och dåligt rykte, 1 st -Ekonomiskt hållbart. Bygg bara det vi har råd med, 1 st -Elstolpar för elbilar vore bra, 1 st -En skarp kontrast till trista Grindtorp behövs, 1 st -Ett gångstråk som går under den planerade vägen från Grindtorp vore önskvärt, 1 st -Fler butiker - nej tack, 1 st -Förfärligt för mig som jobbar här i Täby dålig luft p.g.a byggnationen, 1 st -Galoppfältet=park. Det bör inte konkurrera med Täby centrum, 1 st -Glöm inte bort de andra stadsdelarna i Täby, 1 st -Gärna ett stall för hästar och kaniner, 1 st -Kanske något för en trädgårdsshow, 1 st -Minigolf, 1 st -Gärna lite lantlig miljö, 1 st -Gör inte misstaget att låta någon okunnig "kommunarkitekt" bestämma vad som är snyggt eller inte. Det var det som förstörde villastaden i Täby Kyrkby, 1 st -Gör inte så många förändringar hela tiden, 1 st -Gör ljusberäkningar i tunnlar för bilar, eftersom det är viktigt att skapa siktlinjer för trafikanterna, 1 st -Hela Sverige ser likadant ut och i andra länder växer det upp områden som borde få svenska byggherrar att skämmas, 1 st -Hellre en mindre stadsdel, 1 st -Hjälporganisationer ska råd att ha verksamhet i området, 1 st -Hotell viktigt för turister, 1 st 31

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 20120904 Utifrån Mariestads fem visionsmål 2017 har deltagarna arbetat med att ta fram argument, idéer och förslag på satsningar under respektive rubrik. Men

Läs mer

medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan

medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan I N N E H Å L L Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Charette... 5 7 3. Ung i Väsby... 8 9 Dialogmöte i Messingen... 10 4. Digital dialog... 12 14

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Nyhetsbrev september 2013

Nyhetsbrev september 2013 Annica Nordgren Gruppledare/kommunalråd Tel: 08-5555 90 59 e-post: annica.nordgren@centerpartiet.se Nyhetsbrev september 2013 Mina nyhetsbrev innehåller lite axplock av det som hänt under månaden, framför

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Granne med naturen NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Granne med naturen NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO Unnarydsvägen, Godegård Granne med naturen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Vi utvecklar Täby grönt

Vi utvecklar Täby grönt Vi utvecklar Täby grönt Stolpaskogen som naturreservat Behåll Gripsvall obebyggt Bevara Näsby slottspark Galoppfältet- klimatsmart kommundel Giftfri skola och barnomsorg 10-minuters trafik på Roslagsbanan

Läs mer

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun Företagsmässan 2013 Så här tyckte Enköpingsborna Enköpings kommun Det här tycker Enköpingsborna om kommunen och dess framtid Det här är en sammanställning av den interaktiva montern om framtidens Enköping

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Till dig som bor i nacka

Till dig som bor i nacka Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer