Täby kommun Nordiska Undersökningsgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Täby kommun 2013. Nordiska Undersökningsgruppen 2013-10-22"

Transkript

1 Täby kommun 2013 Nordiska Undersökningsgruppen

2 Titel: Medborgardialog galoppfältet 2013 Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent: Marcus Kvist Om rapporten: Efter genomförd medborgardialog skickades rådatafiler och kommentarer till Nordiska Undersökningsgruppen för sammanställning och rapportering. Dock ej kapitel 6 som är sammanställt av Täby kommun. Nordiska Undersökningsgruppen AB Slottsgatan 14, Jönköping

3 Kapitel 1-90 sekunder Täby Kännedom om stadsdelen Vad saknas i Täby idag? Skäl till att flytta Geografisk hemvist... 9 Kapitel 2-5 minuter för Täby Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Kännedom om stadsdelen Värdet av olika mötesplatser Värdet av olika utbud Övriga värden Kapitel 3-5 minuter till för Täby Hållbarhet, idrotts- och träningsmöjligheter Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Hållbarhet, idrotts- och träningsmöjligheter Mötesplatser, parker & lekplatser Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Mötesplatser, parker & lekplatser Spännande arkitektur Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Spännande arkitektur Transporter Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Transporter Sammanställning av öppna svar Kapitel 4 Arbetsbok medborgardialog Kön Åldersgrupp Geografisk hemvist Hemmavarande barn Bor idag i Täby idag Fyra teman - Övergripande Tema - Den miljövänliga och trygga staden

4 4.8.1 Miljömässigt hållbar Socialt hållbar Tema - Sätta Täby på kartan Hur viktigt är det? Vad ska skapas? Spännande arkitektur Tre bilder En känsla av spännande arkitektur Bo på galoppfältet Förebilder Viktigt vid flytt Kapitel 5 Utvärdering Kännedom Intressanta ämnen Möjlighet att lämna synpunkter Dialogmetoden Helhetsbetyg Kapitel 6 - Sammanställning av medborgardialoger på ÅVA Gymnasium Genomförande av dialog Sammanställning av material Fråga 1. Vad skulle göra galoppfältsområdet så pass intressant att du skulle vara intresserad av att flytta hit? Allmänt Om byggnader Om grönska, park och belysning Om aktiviteter och verksamheter Om kommunikationer och infrastruktur Övrigt Fråga 2. Hur kan galoppfältet göras till en så trygg stadsdel som möjligt? Allmänt Om byggnader Om grönska, park och belysning Om aktiviteter och verksamheter Om kommunikationer och infrastruktur Övrigt Fråga 3. Hur tycker du galoppfältet kan göras till en hållbar stadsdel? Socialt hållbart Ekonomiskt hållbart Ekologiskt hållbart Fråga 4. Hur kan galoppfältet sätta Täby på kartan? I Stockholms region I Sverige Internationellt Fråga 5. Vad för särskiljande arkitektur tycker du skulle passa på galoppfältet? Allmänt Om byggnader Om grönska, park och belysning Om aktiviteter och verksamheter

5 6.5.5 Om kommunikationer och infrastruktur Övrigt Fråga arbetsplatser ska byggas på galoppfältet. Vad för slags verksamheter/service/företag skulle kunna finnas på galoppen för att du skulle vilja flytta dit? Allmänt Om byggnader Om grönska, park och belysning Om aktiviteter och verksamheter Om kommunikationer och infrastruktur Övrigt Bilaga 1 Mötesupplägg ÅVA dialogerna Kapitel 7 Företagare Antal anställda Bransch Finns företaget i Täby idag? Vilka tycker du är Täbys styrkor idag? Vilka tycker du är Täbys svagheter idag? Vad krävs för att ditt företag ska kunna växa i Täby? Vad skulle få dig och ditt företag att flytta sin verksamhet till den nya stadsdelen på galoppfältet? Vilken typ av verksamhet/företag skulle du vilja se på galoppfältet?

6 Bor i Täby Bor ej i Täby Total Ja Nej 9 88 Faktaruta: Vad: Enkel digital enkät vars syfte var att öka synligheten kring medborgardialogen. Annonserades med geotaggning på aftonbladet.se När: 25 maj-9 juni 2013 Antal svar: 414 Ej svar Procent Figur 1.1 Känner du till att en ny stadsdel ska byggas på galoppfältet i Täby? (fråga 1) Kännedomen om att en ny stadsdel ska byggas på galoppfältet i Täby är hög bland de som svarat. Täbyborna har högre kännedom jämfört med de som inte bor i Täby idag (91% jämfört med 81%). Kännedom Ja 91% 81% 88% Nej 7% 19% 9% Ej svar 2% 0% 3% Antal

7 Bor i Täby Bor ej i Täby Total Bra restauranger 75 Bättre kollektivtrafik Parker Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ är möjliga Fler idrottsanläggningar 21 Möjligheter att arbeta 21 Mötesplatser 16 Ingenting särskilt Procent Figur 1.2 Vad saknar du i Täby idag? (fråga 2) Av de som besvarat enkäten anser 3 av 4 att det saknas bra restauranger. Hälften vill ha bättre kollektivtrafik. Svaren skiljer sig något beroende på om man bor i Täby eller inte. Vad saknas i Täby? Bra restauranger 79% 60% 75% Bättre kollektivtrafik 52% 32% 49% Parker 26% 35% 27% Fler idrottsanläggningar 22% 21% 21% Möjligheter att arbeta 22% 18% 21% Mötesplatser 16% 21% 16% Ingenting särskilt 2% 11% 4% Antal

8 Bor i Täby Bor ej i Täby Total Bra utbud av restauranger och butiker 42 Bra kollektivtrafik En levande stadsdel dygnet runt Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ är möjliga Bra skolor och förskolor 23 En stor stadspark 22 Spännande arkitektur 19 Närhet till arbetsplatser 17 Vill inte flytta dit Procent Figur 1.3 Vad skulle få dig att flytta till galoppfältet utöver lämpligt boende? (fråga 3) Totalt sett kan 7 av 10 tillfrågade tänka sig att flytta till galoppfältet. Det finns inget enskilt som väger extra tungt, det är snarare en mix av olika förutsättningar som ska uppfyllas för att överväga en flytt till galoppfältet. Bland annat önskas ett bra utbud av restauranger och butiker, bra kollektivtrafik och att stadsdelen är levande dygnet runt. Det är liten eller ingen skillnad i svaren per undergrupp. Skäl till att flytta Bra utbud av restauranger och butiker 43% 39% 42% Bra kollektivtrafik 40% 37% 39% En levande stadsdel dygnet runt 30% 32% 30% Bra skolor och förskolor 23% 26% 23% En stor stadspark 22% 27% 22% Spännande arkitektur 19% 21% 19% Närhet till arbetsplatser 16% 24% 17% Vill inte flytta dit 32% 26% 30% Antal

9 Ja 84 Nej 15 Ej svar Procent Figur 1.4 Bor du i Täby idag? (fråga 4) 9

10 Man Kvinna Faktaruta: Vad: Digital enkät vars syfte var att få deltagarna att ta första steget in i medborgardialogen och att skapa kännedom om den nya stadsdelen på galoppfältet. När: 27 maj-31 augusti 2013 Antal svar: Vill ej ange 1 Ej svar Procent Figur 2.1 Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 5 Ej svar Procent Figur 2.2 Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 10

11 Bor i Täby 20 Bor utanför Täby 9 Kringboende 7 Ej svar Procent Figur 2.3 Postnummer (Bakgrundsinfo) 11

12 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total 1=Har inte hört talas om det 14 2=Nja, möjligen hört i förbigående 6 3=Jo, det känner jag till 48 4=Javisst, vet en hel del om det 5=Självklart, följer varje steg i processen Procent Figur 2.4 Känner du till att det ska byggas en ny stadsdel på galoppfältet i Täby? (fråga 1) Svaren i denna enkät indikerar att kännedomen är något högre jämfört med tidigare enkät (se föregående kapitel) då totalt sett minst 80% har kännedom om projektet. Högst kännedom har kringboende och de äldsta. Det skiljer inget i svaren beroende på kön. 5 minuter för Täby Kännedom om stadsdelen Självklart, följer varje steg i processen 19% 20% 25% 22% 4% 16% 28% 30% 21% 17% 18% 17% Javisst, vet en hel del om det 15% 14% 14% 9% 18% 18% 12% 17% 15% 14% 21% 16% Jo, det känner jag till 45% 42% 39% 42% 55% 49% 29% 34% 42% 43% 43% 48% Nja, möjligen hört i förbigående 6% 6% 4% 6% 4% 5% 10% 7% 6% 5% 4% 6% Har inte hört talas om det 16% 18% 18% 20% 18% 11% 22% 12% 16% 21% 14% 14% Medelvärde 3,1 3,1 3,2 3,1 2,8 3,2 3,1 3,5 3,2 3,0 3,3 3,2 Antal Kringboende I rapporten förekommer begreppet Kringboende. Med detta begrepp avses den geografiska yta som ringar in galoppfältet idag. Ytan omfattar följande postnummer: , , 18339, 18348, 18349, 1835, 18364, , ,

13 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur värdefullt är det med parker och lekplatser i den nya stadsdelen? 3,9 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Inte alls värdefullt 2=Nja, sådär värdefullt 3=Rätt värdefullt 4=Värdefullt 5=Kan inte leva utan Hur värdefullt är det med olika sorters mötesplatser som bibliotek, torg, parker etc. i den nya stadsdelen? 3, Medelvärde Figur 2.5 Medelvärden (fråga 2-3) Mötesplatser så som parker, lekplatser, torg och så vidare anses vara värdefulla. Det skiljer ganska lite i svaren bland undergrupperna. Det finns en tendens att gruppen mitt i livet (36-55 år) värderar dessa mötesplatser lägre än övriga grupper. 5 minuter för Täby Värdet av olika mötesplatser Hur värdefullt är det med parker och lekplatser i den nya stadsdelen? 3,9 3,9 3,9 4,0 3,8 3,7 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 Hur värdefullt är det med olika sorters mötesplatser som bibliotek, torg, 3,7 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 parker etc. i den nya stadsdelen? Antal

14 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur gärna vill du ha ett rikt utbud av restauranger, caféer och butiker i den nya stadsdelen? 3,5 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Spelar ingen roll 2=Rätt gärna 3=Gärna 4=Riktigt gärna 5=Värderar mycket högt Medelvärde Figur 2.6 Medelvärden (fråga 4) De svarande vill gärna ha ett rikt utbud av restauranger, caféer och butiker i den nya stadsdelen. Medelvärdet är visserligen lägre än det för mötesplatserna på föregående sida men eftersom svarsalternativen/skalan skiljer sig åt är dessa svåra att jämföra. Det är små skillnader i svaren i undergrupperna. 5 minuter för Täby Värdet av olika utbud Hur gärna vill du ha ett rikt utbud av restauranger, caféer och butiker i 3,4 3,4 3,6 3,3 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 den nya stadsdelen? Antal

15 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur viktigt är det med bra kollektivtrafik i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med ett rikt kulturutbud i den nya stadsdelen? 3,5 4,1 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Hur viktigt är det att det finns goda möjligheter till träning och att kunna utöva sporter i den nya stadsdelen? 3,2 Hur viktigt är det att den nya stadsdelen är hållbar? 3,2 Hur viktigt är det med spännande arkitektur i den nya stadsdelen? 3, Medelvärde Figur 2.7 Medelvärden (fråga 5-9) Även ovan nämnda faktorer anses generellt sett var värdefulla. Totalt sett, och oavsett undergrupp, värderas bra kollektivtrafik högt (speciellt för de allra äldsta). Återigen är det gruppen mitt i livet (36-55 år) som oftast värderar faktorerna lägre jämfört med övriga grupper. Det är inga skillnader i svaren mellan könen. För de allra yngsta är det viktigt att den nya stadsdelen är hållbar (relativt viktigt i övriga grupper). 5 minuter för Täby Övriga värden Hur viktigt är det med bra kollektivtrafik i den nya 4,2 4,2 4,4 4,2 3,9 3,9 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 stadsdelen? Hur viktigt är det med ett rikt kulturutbud i den nya stadsdelen? 3,5 3,4 2,7 3,4 3,3 3,5 4,0 4,0 3,5 3,3 3,6 3,5 Hur viktigt är det att det finns goda möjligheter till träning och att kunna utöva sporter i den nya 3,3 3,4 3,3 3,4 3,1 3,0 3,6 3,7 3,3 3,2 3,3 3,2 stadsdelen? Hur viktigt är det att den nya stadsdelen är hållbar? 3,3 3,3 3,9 3,6 2,7 3,0 3,2 3,0 3,2 3,4 3,2 3,2 Hur viktigt är det med spännande arkitektur i den nya stadsdelen? 3,2 3,2 3,3 3,1 2,9 3,0 3,4 3,3 3,2 3,2 3,0 3,1 Antal

16 Man Kvinna Vill ej ange Faktaruta: Vad: Digital enkät som var nästa steg in i dialogen. Här fick de som svarat att de var intresserade av detta område i Fem minuter för Täby svara på uppföljande frågor. När: 27 maj-30 augusti 2013 Antal svar: 173 Ej svar Procent Figur Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 20 Ej svar Procent Figur Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 16

17 Bor i Täby 51 Bor utanför Täby 14 Kringboende 27 Ej svar Procent Figur Postnummer (Bakgrundsinfo) 17

18 Hur viktigt är det med hållbara transporter till, från och inom den nya stadsdelen? Hur viktig är social hållbarhet; mångfald i bebyggelse och bland människor, trygghet, tillgänglighet i nya stadsdelen? Hur viktigt är det med ett hållbart energisystem med bl.a. effektiv energianvändning i husen i den nya stadsdelen? Hur viktig är hållbar resurshantering där matavfall blir biogas, återvinningsmöjligheter i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det att stadsdelen anpassas efter nya klimatutmaningar, t.ex. regnvattenuppsamling vid kraftiga skyfall? 4,1 3,9 3,9 3,7 3,7 Hur viktigt är det med möjlighet till utomhusträning året runt? 3,2 Hur viktigt är det med en sport- och simhall i den nya stadsdelen? 3,2 Hur viktigt är det med ytor för lag- och bollsporter utomhus i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det att det finns utrymme för brännboll, utegym, dansbana och liknande i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med tillgång till sällskapssporter som bowling, biljard och boule i den nya stadsdelen? 2,9 2,8 3,1 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Hur viktigt är det att kunna utöva friidrott i den nya stadsdelen? 2, Medelvärde Figur Medelvärden (fråga 1-11) Samtliga aspekter som handlar om hållbarhet värderas högre än idrottsaspekten. Kvinnor värderar hållbarhet högre än männen som värderar idrottsaspekten högre än kvinnorna. De som inte bor i Täby värderar också idrottsaspekten högre än övriga. En friidrottsanläggning tillsammans med ytor för bowling och boule värderas lägre. 18

19 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total 5 minuter till för Täby Hållbarhet, idrotts- och träningsmöjligheter Hur viktigt är det med hållbara transporter till, från och inom den nya stadsdelen? 4,0 4,1 3,8 3,9 4,2 4,0 4,1 4,1 4,0 4,3 4,0 4,1 Hur viktig är social hållbarhet; mångfald i bebyggelse och bland människor, 3,8 4,1 3,6 3,7 4,1 4,1 3,8 4,1 3,9 4,0 3,9 3,9 trygghet, tillgänglighet i nya stadsdelen? Hur viktigt är det med ett hållbart energisystem med bl.a. effektiv energianvändning i husen i den nya 3,9 4,0 3,7 3,8 3,7 4,0 3,8 4,4 4,0 3,9 4,0 3,9 stadsdelen? Hur viktig är hållbar resurshantering där matavfall blir biogas, återvinningsmöjligheter i den nya 3,6 3,9 3,6 3,9 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 4,2 3,6 3,7 stadsdelen? Hur viktigt är det att stadsdelen anpassas efter nya klimatutmaningar, t.ex. regnvattenuppsamling vid kraftiga 3,6 3,7 3,2 3,5 3,6 3,4 3,6 4,2 3,6 3,7 3,7 3,7 skyfall? Hur viktigt är det med möjlighet till utomhusträning året runt? 3,3 3,2 2,7 3,3 3,4 3,9 2,9 3,0 3,1 3,6 3,1 3,2 Hur viktigt är det med en sport- och simhall i den nya stadsdelen? 3,0 3,3 3,9 2,8 3,5 3,4 2,7 2,9 3,1 3,5 3,0 3,2 Hur viktigt är det med ytor för lag- och bollsporter utomhus i den nya 3,3 3,1 3,0 3,0 3,2 3,4 2,9 3,2 3,1 3,3 3,1 3,1 stadsdelen? Hur viktigt är det att det finns utrymme för brännboll, utegym, dansbana och 3,1 2,7 3,1 2,8 3,1 3,0 2,5 2,9 2,8 3,2 2,7 2,9 liknande i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med tillgång till sällskapssporter som bowling, biljard och 2,9 2,6 3,0 2,6 2,7 2,6 2,9 2,8 2,7 3,0 2,7 2,8 boule i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det att kunna utöva friidrott i den nya stadsdelen? 2,8 2,6 2,9 2,3 2,9 2,7 2,4 2,8 2,5 3,4 2,4 2,7 Antal

20 Man Kvinna Vill ej ange Faktaruta: Vad: Digital enkät som var nästa steg in i dialogen. Här fick de som svarat att de var intresserade av detta område i Fem minuter för Täby svara på uppföljande frågor. När: 27 maj-31 augusti 2013 Antal svar: 171 Ej svar Procent Figur Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 18 Ej svar Procent Figur Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 20

21 Bor i Täby 53 Bor utanför Täby 10 Kringboende 29 Ej svar Procent Figur Postnummer (Bakgrundsinfo) 21

22 Hur viktigt är det med mötesplatser i form av parker och lekplatser i den nya stadsdelen? 4,1 Hur viktigt är det med promenadslingor i den nya stadsdelens parker? Hur viktigt är det med möjlighet till egen odling i form av kolonilotter, stora balkonger och innergårdar i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med parker i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med mötesplatser i form av restauranger, caféer och barer i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med lekplatser i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med mötesplatser i form av torg i den nya stadsdelen? 4,0 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Hur viktigt är det med blomsterplanteringar i den nya stadsdelens parker? Hur viktigt är det med kulturella mötesplatser som bibliotek, gallerier, ställen för sång och dans och så vidare i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med mötesplatser som erbjuder idrott och träning i den nya stadsdelen? 3,3 3,1 3, Medelvärde Figur Medelvärden (fråga 1-10) Mötesplatser generellt sett värderas högre än idrottsaspekten på föregående sida. Extra högt värderas parker med promenadslingor, lekplatser tillsammans med möjligheter till egen odling. Kvinnor (och de som inte bor i Täby) värderar detta något högre än männen och yngre värderar detta lägre än övriga åldersgrupper. 22

23 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total 5 minuter till för Täby - Mötesplatser, parker & lekplatser Hur viktigt är det med mötesplatser i form av parker och lekplatser i den 4,0 4,1 3,1 4,3 4,2 4,1 3,8 4,2 4,0 4,2 4,1 4,1 nya stadsdelen? Hur viktigt är det med promenadslingor i den nya 3,9 4,1 3,5 4,2 4,0 3,8 3,8 4,1 4,0 4,2 4,0 4,0 stadsdelens parker? Hur viktigt är det med möjlighet till egen odling i form av kolonilotter, stora balkonger och innergårdar i 3,7 4,1 3,5 4,4 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med parker i den nya stadsdelen? 3,7 3,7 3,3 3,9 3,9 3,7 3,3 3,8 3,7 3,8 3,6 3,7 Hur viktigt är det med mötesplatser i form av restauranger, caféer och 3,7 3,7 3,1 3,9 3,9 3,9 3,3 3,4 3,6 4,1 3,9 3,6 barer i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med lekplatser i den nya stadsdelen? 3,5 3,7 3,1 3,7 3,7 3,6 3,4 3,6 3,6 3,8 3,5 3,6 Hur viktigt är det med mötesplatser i form av torg i den nya stadsdelen? 3,4 3,6 3,1 3,1 3,7 3,3 3,4 3,8 3,5 3,4 3,6 3,5 Hur viktigt är det med blomsterplanteringar i den nya 3,3 3,4 3,3 3,6 3,2 3,6 2,9 3,3 3,2 3,7 3,1 3,3 stadsdelens parker? Hur viktigt är det med kulturella mötesplatser som bibliotek, gallerier, ställen för sång och dans 3,2 3,1 2,9 3,0 3,3 2,8 3,4 3,4 3,1 3,4 3,2 3,1 och så vidare i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med mötesplatser som erbjuder idrott och träning i den 2,7 3,4 2,6 3,2 3,1 2,9 3,0 3,3 3,1 3,2 3,1 3,1 nya stadsdelen? Antal

24 Man Kvinna Faktaruta: Vad: Digital enkät som var nästa steg in i dialogen. Här fick de som svarat att de var intresserade av detta område i Fem minuter för Täby svara på uppföljande frågor. När: 27 maj-31 augusti 2013 Antal svar: 83 Vill ej ange 0 Ej svar Procent Figur Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 22 Ej svar Procent Figur Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 24

25 Bor i Täby 54 Bor utanför Täby 12 Kringboende 24 Ej svar Procent Figur Postnummer (Bakgrundsinfo) 25

26 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur viktigt är det med innovativ belysning i den nya stadsdelen? 3,8 Hur viktigt är det med spännande växter och planteringar i den nya stadsdelen? 3,7 Hur viktigt är det med spännande och speciella byggnader i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med varierande färgval på arkitekturen i den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med skulpturer och annan utsmyckning i den nya stadsdelen? 2,7 3,6 3,4 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Medelvärde Figur Medelvärden (fråga 1-5) Innovativ belysning värderas högst tillsammans med spännande växter och planteringar (som även framgått på föregående sida). Skulpturer och annan utsmyckning värderas lägre. Kvinnor värderar generellt sett dessa frågor högre än männen. 5 minuter till för Täby - Spännande arkitektur Hur viktigt är det med innovativ belysning i den nya stadsdelen? 3,6 4,0 4,0 3,4 3,8 4,0 3,5 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 Hur viktigt är det med spännande växter och planteringar i den nya 3,5 3,9 3,5 3,1 3,6 3,8 3,4 4,1 3,6 4,1 3,6 3,7 stadsdelen? Hur viktigt är det med spännande och speciella byggnader i den nya 3,5 3,6 3,0 3,6 3,5 3,6 2,8 3,9 3,5 3,6 3,6 3,6 stadsdelen? Hur viktigt är det med varierande färgval på arkitekturen i den nya 3,5 3,4 3,0 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,8 3,4 3,4 stadsdelen? Hur viktigt är det med skulpturer och annan utsmyckning i den nya 2,6 2,8 2,5 2,6 3,0 2,5 2,8 2,8 2,7 3,0 3,0 2,7 stadsdelen? Antal

27 Man Kvinna Faktaruta: Vad: Digital enkät som var nästa steg in i dialogen. Här fick de som svarat att de var intresserade av detta område i Fem minuter för Täby svara på uppföljande frågor. När: 27 maj-31 augusti 2013 Antal svar: 169 Vill ej ange 1 Ej svar Procent Figur Kön (Bakgrundsinfo) 0-19 år år år år år år 20 Ej svar Procent Figur Åldersgrupp (Bakgrundsinfo) 27

28 Bor i Täby 52 Bor utanför Täby 9 Kringboende 30 Ej svar Procent Figur Postnummer (Bakgrundsinfo) 28

29 Man Kvinna 0-19 år år år år år 68- år Bor i Täby Bor ej i Täby Kringboende Total Hur viktigt är det med trygga gångvägar inom den nya stadsdelen? Hur viktigt är det med busslinjer till och från den nya stadsdelen? Hur viktigt är det att kunna cykla till och från den nya stadsdelen? 4,1 4,1 4,4 Figuren visar medelvärden av skalan: 1=Bryr mig inte 2=Oviktigt 3=Viktigt 4=Jätteviktigt 5=Utan det flyttar jag inte dit Hur viktigt är det med ytterligare spårtrafik till och från den nya stadsdelen? 3,6 Hur viktigt är det att kunna ta sig fram med bil inom den nya stadsdelen? 3, Medelvärde Figur Medelvärden (fråga 1-5) När det gäller transporter så är detta det område som överlag värderas högst. Trygga gångvägar inom stadsdelen värderas extra högt. Relativ lågt (men ändå viktigt) värderas möjligheterna att ta sig fram med bil inom den nya stadsdelen. Åldersgrupperna värderar cykelmöjligheterna högre än övriga åldersgrupper. 5 minuter till för Täby - Transporter Hur viktigt är det med trygga gångvägar inom den nya 4,4 4,4 4,3 4,5 4,5 4,4 4,2 4,5 4,4 4,6 4,4 4,4 stadsdelen? Hur viktigt är det med busslinjer till och från den nya stadsdelen? 4,0 4,2 4,0 4,1 4,2 4,1 3,9 4,2 4,1 4,2 4,0 4,1 Hur viktigt är det att kunna cykla till och från den nya stadsdelen? 4,1 4,2 3,8 4,6 4,6 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 4,0 4,1 Hur viktigt är det med ytterligare spårtrafik till och från den nya 3,6 3,6 2,3 4,1 3,4 3,7 3,6 3,6 3,5 3,8 3,5 3,6 stadsdelen? Hur viktigt är det att kunna ta sig fram med bil inom den nya 3,1 3,2 3,0 2,5 3,2 3,4 3,4 3,3 3,2 3,3 2,9 3,2 stadsdelen? Antal

30 -Det är viktigt att ha kvar loppisen, 60 st -Hyreslägenheter/billigare bostäder för unga, 55 st -Bevara grönområden, 53 st -Tunnelbana, 43 st -Kollektivtrafiken/kommunala transporter och vägnät måste fungera, 39 st -Simhall och äventyrsbad önskas, 32 st -Galoppfältet måste vara kvar. Det är vårt landmärke, 28 st -Vi behöver en idrottshall för friidrott och innebandy bl.a (multihall), 28 st -Aktiviteter och mötesplatser för barn och ungdomar, 22 st -Fler restauranger, pubar och uteliv, 19 st -Bra gång- och cykelbanor, 16 st -Ha kvar bra infartsparkeringar, 15 st -Mötesplatser/träffpunkter, 14 st -Inga höga byggnader, 13 st -Låg bullernivå, 13 st -Bilfritt med trafik bara till och från bostäder. Garage under husen, 12 st -Det är viktigt att man bygger för en levande stadsdel, 12 st -Hållbart ur ekologiskt/klimatperspektiv, 12 st -Studentlägenheter, 12 st -Förstör inte Täby. Det behöver inte byggas mer, 11 st -Vi vill ha en moské, 11 st -Skola och dagis måste finnas, 10 st -Smakfull och harmonisk arkitektur, 10 st -Att kultur ska kunna utvecklas och få ta plats, 9 st -Bygg olika typer av boendeformer för olika åldrar och storlek så att det blir variation, 9 st -Bygg seniorboende, 9 st -Spännande arkitektur, 9 st -Både bostads- och hyresrätter, 8 st -En mötesplats över religioner, 8 st -Belysning är viktigt för trygghet, 8 st -Grönområde med vattendrag, 7 st -Bibliotek, 6 st -Det ska inte vara någon bro över Roslagsbanan vid galoppfältets station, 6 st -Rekreationsområde, 6 st -En motionsslinga i något av skogsområden nära, 5 st -Inga kolonilotter behövs, 5 st -Torghandel/saluhall, 5 st -Simhallen ska inte flyttas till galoppen, 5 st -Aktivitetscenter för seniorer, 4 st -Balkongerna ska vara stora och inglasade från början, 4 st -Det finns redan stort utbud i centrum, 4 st -Egentligen borde man inte bygga på galoppen eftersom i marken finns vatten och marken är mycket sankt, 4 st -Fler småbutiker som inte är kedjor, 4 st -Gärna en hundlekplats (inhägnad), 4 st -Mycket höga hus, 4 st -Skärma av mot motorvägen, 4 st -Tillgång till kolonilott vore trevligt, 4 st -Bra parkeringsmöjligheter även för gäster, 3 st -Det behövs ytor för spontanidrott och s k "näridrottsplatser" inom området, 3 st -Musikscen, 3 st -Trevlig stadsdel typ Hammarby sjöstad, 3 st -Varför dra hit massor av folk. Köer överallt till läkare och kollektivtrafik, 3 st -Önskar mataffär i området, 3 st -Bygg tillbaka landet in i Täby. Täby stan på landet ska kunna upplevas på riktigt, 2 st -Husen får inte byggas för tätt, 2 st -Ingen tunnelbana till Täby, 2 st -Jackriborg i Lund. Bra inspiration för galoppens stadsdel, 2 st 30

31 -Jag känner mig överkörd av politikerna eftersom de lyssnar inte på våra åsikter, 2 st -Max hamburgare, 2 st -Mer fotbollsplaner, 2 st -Miljön är viktig. Luften fritt från avgaser och ljudnivån från motorvägen, 2 st -Mångkulturellt. Minska samhällsklyftor och segregation, 2 st -Ställ krav på att lägenheter har högt till tak, är rymliga och ljusa, 2 st -Tycker det är klokt att utnyttja Galoppfältets yta till bostäder, 2 st -Tänk på allt som inte fungerar idag. Lär er av misstagen, 2 st -Vårdcentral, 2 st -Vi vill att motorvägen ska överdeckas, 2 st -Aktiviteter i Täby för alla åldrar. Man ska ej behöva åka iväg utanför Täby, 1 st -Antalet parkeringsplatser per bostad borde vara cirka 2-3 för varje lägenhet. Det kommer att främja och stödja kollektivtrafiken. Annars parkerar man i infartsparkeringen, och då finns inte plats för pendlare att ställa bilen där och ta tåget sista biten, 1 st -Att bevara gränsområden är viktigt, 1 st -Bakom Mars 1 och kyrkan, det befintliga cykelstråket. Vägen är brant och tvårullatorer får inte plats, behöver breddas och få asfalt, 1 st -Behövs inte fler skolor, fyll de som finns, 1 st -Betr. färgval på hus bör ej grönt och helsvart användas, 1 st -Bevaka den sk parken, korsningen lilla Marknadsvägen brf Volten, 1 st -Bevara och utveckla ridvägar, 1 st -Bra "flyt" mellan nya stadsdelen och Marknadsvägen, 1 st -Bra att Skanska bygger och äger galoppmarken. Det är ett stort internationellt företag som har tillit hos folket, 1 st -Bra kvalitet på byggnader och området, 1 st -Bra tillfartsvägar. Bör ej belasta t.ex. Grindtorpsvägen, 1 st -Bygg inte för låga hus så de saknar hiss. Det ska vara handikappvänligt, 1 st -Bygg inte som Norra Djurgårds stad, 1 st -Bygg klassiskt, inte modernt, 1 st -Bygg om Ullnabacken för ordentlig standard för att attrahera, 1 st -Bygg Täby Arena, 1 st -Det måste alltid finnas möjlighet att se något annat än hus, 1 st -Det ska vara barnvänligt, 1 st -Det ska vara färgglatt, 1 st -Det är viktigt att man skapar en statsdel som är unik och tillhör samhällets historia, 1 st -Det är viktigt att planera för oss närboende: kopplingar, transporter etc, 1 st -Det är viktigt med arbetsplatser så att detta inte blir ännu en sovande stadsdel, 1 st -Ej för mycket hyresrätter då det kan bli problem och dåligt rykte, 1 st -Ekonomiskt hållbart. Bygg bara det vi har råd med, 1 st -Elstolpar för elbilar vore bra, 1 st -En skarp kontrast till trista Grindtorp behövs, 1 st -Ett gångstråk som går under den planerade vägen från Grindtorp vore önskvärt, 1 st -Fler butiker - nej tack, 1 st -Förfärligt för mig som jobbar här i Täby dålig luft p.g.a byggnationen, 1 st -Galoppfältet=park. Det bör inte konkurrera med Täby centrum, 1 st -Glöm inte bort de andra stadsdelarna i Täby, 1 st -Gärna ett stall för hästar och kaniner, 1 st -Kanske något för en trädgårdsshow, 1 st -Minigolf, 1 st -Gärna lite lantlig miljö, 1 st -Gör inte misstaget att låta någon okunnig "kommunarkitekt" bestämma vad som är snyggt eller inte. Det var det som förstörde villastaden i Täby Kyrkby, 1 st -Gör inte så många förändringar hela tiden, 1 st -Gör ljusberäkningar i tunnlar för bilar, eftersom det är viktigt att skapa siktlinjer för trafikanterna, 1 st -Hela Sverige ser likadant ut och i andra länder växer det upp områden som borde få svenska byggherrar att skämmas, 1 st -Hellre en mindre stadsdel, 1 st -Hjälporganisationer ska råd att ha verksamhet i området, 1 st -Hotell viktigt för turister, 1 st 31

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 DANDERYDS KOMMUN Centrala Danderyd Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 Tisdag 8 oktober träffades 32 engagerade Danderydsbor i Kevingeskolans matsal för att

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop Dialog Tullinge, bildprotokoll Idévecka 1 Grupp 1 ENSKILD ÖVNING - post it GRUPPDISKUSSION Gemensam framtidsspaning - så här vill vi utveckla centrala Tullinge! Rätt så lugnt centrum Mataffär Bra utbud av basvaror Pendeln Ny bebyggelse Offentliga

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till?

Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? Totalt har 72 personer lämnat synpunkter via Netigate 40 Vad vill du att kvarteret Ärlan ska användas till? 35 34 30 31 29 29 27 25 20 15 17 12 13 18 17 17 15 Antal krysssvar Antal personer som kommenterat

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog DIALOG SKÄGGETORP Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog 160602 Workshop Stordialog 160602 STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Framtidens Österåker Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Österåker 2040 Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING BARNFAMILJER SDF CENTRUM GÖTEBORG STAD

ATTITYDUNDERSÖKNING BARNFAMILJER SDF CENTRUM GÖTEBORG STAD ATTITYDUNDERSÖKNING BARNFAMILJER SDF CENTRUM GÖTEBORG STAD 1 INNEHÅLL OM UNDERSÖKNINGEN Sid 3 RESULTAT I KORTHET Sid 4-5 DE INTERVJUADE Sid 6-7 FRÄMSTA SKÄL TILL ATT BO I CENTRUM Sid 8-10 VIKTIGA FAKTORER

Läs mer

Gnesta centrum - Sammanställning av medborgardialog

Gnesta centrum - Sammanställning av medborgardialog Gnesta centrum - Sammanställning av medborgardialog Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gnesta centrum - Sammanställning av medborgardialog Dokumentansvarig Diarienummer Senast

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Workshop om Slättevallens framtid Den 14 april 2015 hölls en workshop på Lysekils kommunhus med boende kring Slättevallen. Temat för

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen utanför Tensta konsthall till en levande

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Vår skala är 1:1000 Vi har många bostadshus nära till affär, skola och dagis. Husen är flerfamiljshus som flera familjer kan bo i. Våra höghus har trädgårdar på taket där man kan odla, vilket främjar jordbruk

Läs mer

Fem förslag har blivit ett

Fem förslag har blivit ett Fem förslag har blivit ett Minskat geografiskt område Fokus på centrum med fördubblad handelsyta och fler arbetstillfällen Ingen tunnel, men överdäckning vid Torsviks torg Bullerdämpande åtgärder längs

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj 2016 Kärnvärden och vision Sammanställning kärnvärden och vision Nära till allt Definitioner av nära till allt Ja! Det är nära till allt. Inte nära till mörka platser.

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Pendlingsmöjligheter 8 Brett handelsutbud 8 Kvällsaktiviteter

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Jag tycker att skolorna i Tensta är bra... Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Datum: 2013-05-14 Plats: Markuskyrkan, Björkhagen Metod: Open Space Sammarnställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden-Björkhagen

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Enkäten kommer att läsas maskinellt i en s.k. Skanner. Det är därför viktigt att tänka på följande när Du besvarar frågorna! Bästa sätt att markera -

Läs mer

Bilaga 2: Öppna svar och kommentarer

Bilaga 2: Öppna svar och kommentarer Bilaga 2: Öppna svar och kommentarer Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 1 av 7 Kan du säga tre ord eller korta meningar som du förknippar med Linköping? Akademisk stad. Attraktiv. Avancerat

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

KVARTERET SÖDERHÖJDEN

KVARTERET SÖDERHÖJDEN KVARTERET SÖDERHÖJDEN SNAPPHANEVÄGEN, JÄRFÄLLA 120 LÄGENHETER VÄLKOMMEN TILL KVARTERET SÖDERHÖJDEN HAR DU FUNDERAT PÅ ATT BO I JÄRFÄLLA OM INTE, GÖR DET NU. JÄRFÄLLA ÄR ETT LÄTT VAL FÖR DIG SOM VILL BO

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Kommundelsdialog om vision och utveckling av Rävlanda, Landvetter, Mölnlycke, Hällingsjö, Hindås och Härryda

Kommundelsdialog om vision och utveckling av Rävlanda, Landvetter, Mölnlycke, Hällingsjö, Hindås och Härryda Sektorn för administrativt stöd Emelie Ivarson Kommunstyrelsen Datum 2016-12-07 2015KS360 006 Dnr Kommundelsdialog om vision och utveckling av Rävlanda, Landvetter, Mölnlycke, Hällingsjö, Hindås och Härryda

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt och för Slussen specifikt. Tänk dig att du skulle bo i Stockholms

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL "Mothman City"

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL Mothman City Estniska skolan i Stockholm Svartmangatan 20-22 111 29 STOCKHOLM 08-412 60 20 exp@estniskaskolan.se Lärare: Patrik Slimane, patrik@parafras.se 800 ord inklusive bildtexter. UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut.

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut. BRF NATURLYCKAN NORRA ALLSÅS, LERUM Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden Utforska hur ditt nya boende ser ut. Arkitekten och naturen Brf Naturlyckan är en spektakulär byggnad som i en vacker sträckning

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad ett spännande tillskott till handeln i Kristianstad KRISTIANSTAD HAR ALLTID VARIT KÄNT FÖR BRA OCH SPÄNNANDE SHOPPING. Historiskt sett har vi attra- herat många

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

W W W. A L M E Q U I T Y. s E

W W W. A L M E Q U I T Y. s E WWW.ALMEQUITY.se MÄLARUTSIKTEN HÄSSELBY STRAND 4 BRF MÄLARUTSIKTEN BRF MÄLARUTSIKTEN Välkommen t i l l B R F MÄLARUTSIKTEN! Mitt i Hässelby strand centrum kommer ALM Equity uppföra ett 18-våningshus

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora Dag och tid Måndag 19 mars kl. 19-21 Plats Malmsjö skola Närvarande Ledamöter i dialogforum Boende

Läs mer

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05 Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 Syftet med grupparbetet var att utifrån två framtidsbilder utveckla ett förslag. Framtidsbilderna visade två olika sätt att sammanfatta kunskap och idéer

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Medborgardialog - Södra staden

Medborgardialog - Södra staden Medborgardialog - Södra staden Var: Rinkabyholmsskolans matsal När Tisdagen den 13 nov 2012, kl:18.00-20.30 Vilka: Dialog med representanter från närings- och föreningsliv, skola och kyrka. Det var ca.

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Nybyggarland i Kungens Kurva

Nybyggarland i Kungens Kurva Frågor och svar Uppdaterad i april 2013 Nybyggarland i Kungens Kurva Förslag till ny stadsdel för trähusbyggande Huddinge kommun Vi vill gärna ha en dialog om vårt förslag till ny stadsdel. För synpunkter

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Hammarby Sjöstad. Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum:

Hammarby Sjöstad. Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum: Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum: 2016-06-30 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av ElectriCity. Syftet med undersökningen

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer