Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort."

Transkript

1 Kurser

2 Autoskolan utbildar för framtiden Framtiden för allbilsverkstäder ser ljus ut, inte minst tack vare de nya EU-reglerna som ger stora möjligheter till ökad lönsamhet. Men för att lyckas med det måste du och din personal vara uppdaterade och ha rätt kompetens inom era områden. Autoskolan erbjuder ett stort och väl anpassat kursutbud inom ämnena fordonsteknik och verkstadadministration. Här kan du både fräscha upp gammal kunskap och ta del av det senaste inom branschen. Vi försöker alltid lägga våra kurser på tider som vi tror passar dig och vårt mål är att din debiterbara tid skall påverkas så lite som möjligt. Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort. Autoskolan strävar efter att anpassa kurserna efter dina behov. Tveka därför inte att framföra dina önskemål till din kontaktperson hos Autoexperten. Välkommen till Autoskolan! Certifierande utbildningar, mobila kylanläggningar De flesta bilar som säljs idag är utrustade med någon typ av luftkonditionering. Det innebär att behovet av service och reparationer kommer att öka. Vi tror att de som utbildar sig på detta område har goda möjligheter till ökad lönsamhet. Autoskolan har de kurser som krävs för att verkstaden ska bli ackrediterad och därmed få utföra service- och reparationsarbeten. Kravet är att någon vid verkstaden ska ha genomgått den längre utbildningen på 40 timmar medan övrig personal som arbetar inom området måste gå en 16-timmarskurs. Genom att avlägga ett godkänt skriftligt och praktiskt prov, erhåller du certifierad kompetens och blir godkänd kyltekniker. Vi genomför utbildningarna tillsammans med Hedemora Mobila UtbildningsCentrum och Lernia. Kostnaden för utbildningarna varierar beroende på ort och utbildningsinnehåll. Kontakta Hedemora MUC eller Lernia för information om utbildningsplatser och kursdatum.

3 Innehåll Kurser i Fordonsteknik Fordonsel med mätteknik... 4 Start- och laddningssystem...5 Fordonselektronik och komponentkännedom... 6 Grundkurs tändsystem... 7 Tändsystem med knackreglering... 8 Grundkurs bränsleinsprutning... 9 Integrerade motorstyrsystem...10 Motordiagnos Volvo S/V Motordiagnos SAAB Motordiagnos VAG Elektronisk dieselkotroll, TDI och partikelfilter...14 Mät- och diagnosteknik, motor Alternativa bränslen...16 Avgasrening och avgasanalys...17 Ljusteknik med Xenon...18 Elektronisk bromskontroll...19 Hjulinställningar Säkerhetsutrustning och airbag...21 Bränslevärmare i bil Navigation och multimedia i bil...23 Skadereparationer Certifierad kompetens,mobila kylanläggningar Omcertifiering,mobila kylanläggningar Nödvändig kompetens, mobila kylanläggningar...27 Automatisk klimatkontroll Kurser i Verkstadsadministration Verkstadsutveckling och -ekonomi Datorn ett verktyg i bilverkstaden... 30

4 Fordonsel med mätteknik Mekaniker eller andra som behöver grundläggande kunskaper inom ellära för fordon. Denna utbildning ger deltagarna kompetens för vidareutbildning inom områdena bilel, och fordonselektronik. Kursen innehåller en teoretisk del som behandlar sambanden mellan ström, spänning, resistans och effekt samt en praktisk del som innehåller mätteknik med multimeter. Ohms lag, Effektlagen. Serie- och parallellkoppling. Lik- och växelström. Induktion och transientskydd. Multimeterns funktion. Ledningsberäkningar. Fordonets belysningssystem. Kursdeltagarna ska efter genomförd utbildning: Förstå sambandet mellan de olika delarna av elläran. Förstå konstruktionen av, och funktionen hos ett relä. Förstå grundläggande uppbyggnad och funktion i fordons belysningssystem. Kunna utföra mätningar med multimeter. Kunna beräkna ledningsarea. 4

5 Start- och laddningssystem Mekaniker eller andra som vill veta mer om ett fordons start- och laddningssystem, batteriets funktion inkluderat. Teoretisk genomgång av konstruktion och funktion i de olika systemen samt praktiska övningar i form av mätningar med multimeter och oscilloskop i syfte att kunna felsöka i systemen och utvärdera uppmätta värden. Elektromagnetisk induktion. Likriktning av växelström. Y-, D-, O-kopplingars inverkan i generatorer. Laddningsreglering. Felsökningsmetodik i laddningssystemet. Felsökningsmetodik i startsystemet. Funktionen av serie- och parallellindade motorer. Olika typer av batterikonstruktioner. Vanliga felkällor och symptom på dessa i startbatterier. Kursdeltagarna ska efter genomförd utbildning: Förstå begrepp och användningsområden för elektromagnetisk induktion. Förstå hur start- och laddningssystem är konstruerade och dess funktion. Kunna utföra felsökning med multimeter och oscilloskop på start- och laddningssystem i fordon. Kunna utvärdera de uppmätta resultaten av felsökningen för att ställa rätt diagnos. Besitta kunskap om startbatteriets konstruktion och funktion. 5

6 Fordonselektronik och komponentkännedom Mekaniker och andra som vill bredda sina kunskaper inom området fordonselektronik. Kursen tar vid där självdiagnosen slutar med Inga felkoder funna. Kursen innehåller en teoretisk genomgång av de komponenter som ingår i fordonets elektroniska system, benämningar och funktion. Utbildningen innehåller praktiska övningar, bland annat felsökning med oscilloskop och multimeter. Luftmängdsmätare, luftmassemätare. PTC- och NTC-givare samt element. Potentiometer, spjällägesgivare, nivågivare. Induktiv- och hallgivare. Lambdasonder. Ultraljud- och infraljussensorer. Parkeringshjälp och regnsensorer. Felsökning med multimeter och oscilloskop. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnad av, och funktionen hos elektroniska system i fordon. Kunna genomföra kontroll och felsökning i fordonets elektroniska system. Kunna använda multimeter och oscilloskop. 6

7 Grundkurs tändsystem Mekaniker eller andra som besitter goda kunskaper i allmän fordonselektronik och bilel, som vill utveckla sina kunskaper inom området fordonets tändsystem. Kursen innehåller teoretisk genomgång av hur fordonets tändsystem är konstruerat och dess funktion. Praktiska övningar i mätteknik via oscilloskop. Batteritändsystem. Elektroniska tändsystem (TZ-system). Felsökningsmetodik. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå konstruktion av, och funktion hos fordonets tändsystem. Förstå funktionen av elektroniska tändsystem, så kallade TZ-system, med induktiv- och hallgivarstyrning. Kunna utföra felsökning samt mätning med oscilloskop på primäroch sekundärkretsar. 7

8 Tändsystem med knackreglering Mekaniker eller andra med mycket goda kunskaper i allmän fordonselektronik, som vill utveckla sig inom området tändsystem. Kursen ger kunskap i hur tändsystem(ez-system) med så kallad knacksensorreglering, är konstruerade. Elektroniska tändsystem med knackreglering (Ez-system). Felsökningsmetodik. Självdiagnostik och felkodsutläsning. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnad och funktion hos helelektroniska tändsystem (Ez-system). Kunna utföra felsökningart, mätningar och ställa diagnoser med hjälp av oscilloskop. 8

9 Grundkurs bränsleinsprutning Mekaniker och andra som besitter god kunskap i allmän fordonsel, och vill vidareutveckla sig inom området bränsleinsprutning. Kursen omfattar uppbyggnaden av och funktionen hos elektroniskt styrd bränsleinsprutning med lambda- och tomgångsreglering. Kursen behandlar i huvudsak LH- jetronic. Praktiska övningar i felsökning. Begreppet elektronisk bränsleinsprutning. LH-jetronic, uppbyggnad och funktion. Felsökningsmetodik. Självdiagnos och felkodsutläsning. Kontroll och justering av tomgångsreglersystem. Kontroll och felsökning av lambdareglersystem. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnad av, och funktionen hos elektronisk bränsleinsprutning med lambda- och tomgångsreglering. Kunna utföra felsökning och mätningar med oscilloskop och multimeter. Kunna utföra felsökning med avgas- och bränsletrycksmätare. 9

10 Integrerade motorstyrsystem Mekaniker och andra som besitter god kunskap inom området allmän fordonselektronik och vill vidareutveckla sig inom området integrerade motorstyrsystem. Kursen visar hur integrerade motorstyrsystem fungerar i teori, samt praktiska övningar i felsökning. Motronic bränslesystem. Felsökningsmetodik. Självdiagnos och felkodsutläsning. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnaden av, och funktionen hos integrerade motorstyrsystem. Kunna utföra felsökning, göra mätningar samt ställa diagnos med hjälp av oscilloskop. Kunna genomföra systemtester. 10

11 Motordiagnos Volvo S/V 70 (Motronic M 4.4, Fenix 5.4) Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sina kunskaper om integrerade motorsystem med betoning på fordonsspecifikation. Kursen omfattar beskrivning av Volvo S/V 70 integrerade motorstyrsystem samt felsökning och diagnostik. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur systemet är uppbyggt och dess funktion. Kunna felsöka i systemet med hjälp av diagnosverktyg, multimeter och oscilloskop. 11

12 Motordiagnos SAAB 9-5 ( Trionic T 7.7) Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sina kunskaper om integrerade motorsystem med betoning på fordonsspecifikation. Kursen omfattar beskrivning av Saab 9-5 integrerade motorstyrsystem samt felsökning och diagnostik. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur systemet är uppbyggt och dess funktion. Kunna felsöka i systemet med hjälp av diagnosverktyg, multimeter och oscilloskop. 12

13 Motordiagnos VAG (Motronic 3) Mekaniker eller andra med god kännedom om motorstyrsystem, som vill vidareutveckla sig inom området integrerade motorstyrsystem, med betoning på fordonsspecifikation. Kursen omfattar beskrivning av VAG integrerade motorstyrsystem samt felsökning och diagnostik. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur systemet är uppbyggt och dess funktion. Kunna felsöka i systemet med hjälp av diagnosverktyg, Multimeter och oscilloskop. 13

14 Elektronisk dieselkotroll, TDI och partikelfilter Mekaniker och andra med goda kunskaper om dieselmotorns mekaniska bränslesystem som vill vidareutveckla sig inom området direktinsprutning. Kursen ger en teoretisk och praktisk inblick i olika arbeten i en dieselmotor med direktinsprutning. Hur en grundinställning av dieselmotorns insprutningssystem utförs. Vilka servicepunkter som finns i bränslesystemet. Vilka servicepunkter som tillkommer vid partikelfilter Hur kontroll av systemets in- och utsignaler görs med hjälp av multimeter och oscilloskop. Kraven för användning av självdiagnos vid felsökning. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur en modern dieselmotors bränslesystem är uppbyggt och dess funktion. Förstå hur dieselmotorns elektroniska reglersystem är uppbyggt och dess funktion. Förstå hur dieselmotorns självdiagnossystem fungerar. Förstå hur dieselmotorns avgasreningssystem och partikelfilter fungerar. Känna till metoder för rökgasmätning (opacitetsmätning). 14

15 Mät- och diagnosteknik, motor Mekaniker och andra med god systemkännedom om fordonselektronik som vill vidareutveckla sig inom området mät och diagnosteknik. Kursen ger genom teoretisk genomgång och praktiska övningar en god insikt i de olika hjälpmedel som erbjuds för att kunna genomföra en effektiv felsökning. Felsökning via felsökningsprogram. Självdiagnos via EOBD II. Avgasmätning via Fyrgasmätare, inkl. analys. Multimeter- och oscilloskopmätning. Praktiska felsökningsmetoder. Deltagaren ska efter avslutad kurs : Förstå vikten av en effektiv felsökning. Förstå olika instruments användningsområden. Kunna använda fyrgasmätare för kontroll och analys av avgassammansättning. Kunna använda och förstå fordonets självdiagnos. Kunna använda systemtestare. Kunna använda multimeter och oscilloskop. 15

16 Alternativa bränslen Mekaniker och andra som vill bredda sina kunskaper inom området alternativa bränslen Kursen innehåller en teoretisk genomgång av de nya konstruktioner som krävs vid olika alternativa bränslen. Utbildningen innehåller även de punkter som förändras vid service på dessa bilar. Etanoldrift Biogasdrift Elhybrider Vätgasdrift Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnad av, och funktionen hos fordon avsedda för alternativa bränslen. Kunna genomföra kontroll och felsökning i fordonets motorkontroll system. Kunna utföra service och reparation av dessa bilar. 16

17 Avgasrening och avgasanalys Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sig inom området avgasrening. Kursen beskriver hur fordonets avgaser är sammansatta, hur de mäts och hur man tolkar resultatet för att kunna ställa diagnos på motorns funktion. Avgasreningssystemets olika komponenter och deras funktion beskrivs teoretiskt och testas praktiskt genom övningar med avgasmätare. EGR-, luftpump- och Puls Air-systemen. Katalysatorn- konstruktion och funktion. Lambdasond- konstruktion och funktion. Avgasers sammansättning och hur dessa påverkas genom avgasrening. Hur mätresultat från avgasmätare analyseras. Tankventilationssystem. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå avgasernas sammansättning och hur de påverkar fordonets funktion. Kunna använda fyrgasmätare för kontroll av avgasernas sammansättning, samt tolka testresultatet. Förstå lambdasondens uppbyggnad och funktion. Förstå hur katalysatorn är uppbyggd och dess funktion. 17

18 Ljusteknik med Xenon Mekaniker och andra som vill förbättra sina kunskaper om fordonets strålkastarsystem, i syfte att kunna reparera och serva alla typer av moderna fordons olika system. Kursen innehåller en teoretisk del om olika typer av strålkastarsystem, samt en praktisk del med tyngdpunkt på den nya xenontekniken. Dessutom ljustest och inställning av ljusbild med ljusinställningsapparat. Tekniken bakom olika strålkastar- och belysningssystem. Xenonstrålkastare ingående delar, bland annat högspänning. Automatiska och dynamiska system för ljuslängdsreglering. Strålkastarrengöring. Ljusinställning av strålkastare. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå konstruktion och funktion hos olika strålkastarsystem. Kunna genomföra felsökning och reparera xenonstrålkastare. Kunna genomföra ljusinställning. 18

19 Elektronisk bromskontroll Mekaniker och andra som vill lära sig mer om låsningsfria bromsar och de stabiliseringssystem som är integrerade i moderna bilar. Kursen innehåller teoretisk genomgång av hur systemen är konstruerade och deras funktion, samt praktiska övningar i felsökning med multimeter och oscilloskop. Funktionen hos låsningsfria bromssystem. Funktionen hos fordonets stabiliseringssystem. Felsökning och justering av hjulsensorer. Självdiagnos och felkodsläsning. Felsökning av elektriska signaler i bromssystemet. Felsökning av bilens stabiliseringssystem. Felsökning med multimeter och oscilloskop. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur låsningsfria bromssystem är konstruerade och dess funktion. Kunna utföra kontroll och felsökning i låsningsfria bromssystem. Förstå hur ett fordons antislirsystem är konstruerat och dess funktion. 19

20 Hjulinställningar Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sig inom området hjulinställning, Kursen beskriver hur fordonets hjulinställning påverkar köregenskaperna, de olika termer som används i arbetet med att justera hjulvinklar, hur man åtgärdar felaktiga värden på dessa och vilka specialverktyg som kan underlätta arbetet. Terminologi. Orsak och verkan i förhållandet mellan de olika hjulvinklarna. Uppmätning av hjulvinklar och åtgärd av uppmätta värden. Hjulinställningsutrustning samt olika specialverktyg. Hur sportsatser för sänkning av karossen påverkar hjulinställningen. Prissättning av arbeten inom området hjulinställning. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hjulvinklarnas inverkan på köregenskaperna. Förstå hur en förändring av hjulinställningen påverkar hjulgeometrin. Kunna göra en hjulinställning. Se förtjänstmöjligheter i hjulinställningsarbeten. 20

21 Säkerhetsutrustning och airbag Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sin kunskap om fordonets säkerhetsutrustning. Kursen behandlar metoder och arbetssätt för arbeten i och runt fordon som är utrustade med airbags, samt beskriver bältessträckarens funktion. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur airbags är konstruerade och dess funktion. Kunna SRS arbetsmetoder för airbags och de säkerhetsföreskrifter som gäller. Förstå bältessträckarens konstruktion och funktion. 21

22 Bränslevärmare i bil Mekaniker och andra som monterar och/eller installerar tillbehör och extrautrustning i fordon, som vill bredda sin kompetens genom kunskap i montering och service av bränslevärmare. Kursen innehåller en kombination av produktkunskap, monteringstips och funktionskontroll av monterade värmare, samt felsökning. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Inneha god kännedom om bränslevärmarens konstruktion och funktion. Känna till de olika typer av värmare som finns på marknaden. Kunna installera bränslevärmare i fordon. Kunna kontrollera, felsöka och justera ett monterat system. 22

23 Navigation och multimedia i bil Mekaniker och andra som monterar och/eller installerar tillbehör och extrautrustning i fordon, som vill bredda sin kompetens genom kunskap i montering av denna produktgrupp. Kursen innehåller en kombination av produktkunskap, monteringstips och funktionskontroll av installerade system. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Ha viss sortimentskännedom inom områdena navigation och multimedia för fordon. Ha god kännedom om de olika komponenternas uppgifter i ett sammankopplat navigations- och multimediasystem. Kunna installera produkter inom navigation och multimedia. Kunna felsöka och justera i redan installerade system. 23

24 Skadereparationer Mekaniker och andra som vill utveckla sina kunskaper inom området skadereparationer. Kursen syftar till att deltagaren ska få kunskap om spackling på plåt och andra material, kunna återställa lim- och falsförseglingar på kaross samt återställa småskador i bilens plastdetaljer. Deltagaren erhåller information om moderna bilars rostskydd, limning, skruvlåsning, cylindrisk fastsättning, gängtätning samt universalpackningar. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Kunna genomföra mindre skadereparationer på fordon. 24

25 Certifierad kompetens, mobila kylanläggningar 2.3 Verkstadsägare, mekaniker eller andra som vill utveckla sin rörelse genom service av mobila kylanläggningar upp till 3 kg. Kursen pågår under 40 timmar uppdelat på 5 arbetsdagar, och innehåller följande kursavsnitt: Introduktion Grundläggande kylteknik. Kylprocessens komponenter. Köldmedieteknik. Service av kylanläggningar. Typutbildning av mobil klimatkomfort. Köldmediekungörelsen. Svensk kylnorm. Praktisk felsökning. Skriftligt prov. Praktiskt prov. Efter genomförd utbildning med godkänt resultat i de avslutande proven erhåller deltagaren Certifierad kompetens för arbete inom området mobila kylanläggningar. 25

26 Omcertifiering, mobila kylanläggningar 2.3 Personer med 5 års erfarenhet av arbete med mobila kylanläggningar behöver enligt NFS:s normer omcertifiering för fortsatt verksamhet inom området. Kursen pågår under två dagar och innehåller följande kursavsnitt: Introduktion. Köldmediekungörelsen. Svensk kylnorm, utveckling. Teoretiskt prov. Deltagaren erhåller efter godkänt teoretiskt prov fortsatt Certifierad kompetens. 26

27 Nödvändig kompetens, mobila kylanläggningar Mekaniker eller andra med minst ett års erfarenhet av arbete med fordon, som vill utveckla sin kompetens för att under ledning av certifierad arbetsledare arbeta med mobila kylanläggningar upp till 3 kg. Kursen pågår under två dagar och deltagaren får teoretisk kunskap i grundläggande kylteknik, samt mobila kylanläggningar och dess funktion. Praktiska övningar i användande av olika serviceaggregat, läcksökningsmetoder samt kontroll efter ingrepp i fordonets kylanläggning. Introduktion. Grundläggande kylteknik. Köldmedieteknik. Service av kylanläggningar. Typutbildning av mobil klimatkomfort. Praktisk felsökning. Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna arbeta med mobila kylanläggningar under ledning av certifierad arbetsledare. 27

28 Automatisk klimatkontroll Mekaniker eller andra med goda kunskaper om fordonselektronik och grundläggande kunskaper om kylteknik, som vill vidareutveckla sig inom området klimatkontroll. Kursen behandlar teorin kring funktionen i automatiska och elektroniska klimatanläggningar samt praktiska övningar i felsökning och tryckanalys. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Ha kunskap om olika elektroniska komfortsystems konstruktion och funktion. Ha kunskap om automatiska och elektroniska klimatanläggningars konstruktion och funktion. Ha erfarenhet av felsökning i klimatsystem. 28

29 V Verkstadsutveckling och -ekonomi Verkstadsägare som vill utveckla sin befintliga rörelse och andra som är intresserade av att öppna bilverkstad. Kursen innehåller en blandning av teori och praktik, och behandlar följande kursavsnitt: Företagets affärsidé och utveckling av denna. Företagets marknadsplan och marknadsplan. Företagets konkurrens. Kundrelationer. Ekonomiska begrepp, (täckningsbidrag, likviditet, soliditet, nyckeltal). Investeringar( leasa, hyra, avbetala, kontant). Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå betydelsen av en god affärsidé. Kunna förstå tillvägagångssättet för en marknadsbedömning. Kunna förstå vikten av affärsutveckling och investeringsbehovet för densamma. Förstå vikten av en god marknadsföring. Kunna upprätta en budget med intäkts- och kostnadskalkyl. 29

30 V Datorn ett verktyg i bilverkstaden Verkstadsägare, mekaniker och andra med viss förkunskap, som vill effektivisera arbetet i verkstaden genom att utnyttja datorns fördelar. Kursen behandlar följande kursavsnitt: Genomgång av datorns hårdvara, skrivare, CD-läsare m.m. Reservdelshantering. Tekniska data. Arbetstider och servicescheman. Motorstyrning och reparationsanvisningar. Fakturering. Kund- och fordonsregister. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Ha insikt i fördelarna med att utveckla och effektivisera det dagliga arbetet i verkstaden genom användande av dator. Praktiskt kunna använda datorn för att snabbare kunna ta fram reservdelspriser och arbetstider, boka arbeten och fakturera utfört arbete, vilket ger ökad lönsamhet och nöjda kunder. 30

31 Autoexperten Verkstanet Bas Effektivare arbete och ökad lönsamhet Autoexperten Verkstanet Bas är verktyget som underlättar det dagliga arbetet i verkstaden och som i hög grad bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet, framförallt genom tidsbesparing och vid prissättning av både material och arbete. Kundmottagning Fordonet identifieras via registreringsnumret. I Verkstanet Bas sammanställs och lagras sedan kunduppgifter, material- och arbetskostnad, tidsplanering m.m. för att därefter presentera ett korrekt kostnadsförslag till kunden. All information sparas och kan hämtas upp när kunden återkommer för att beställa det offererade arbetet. Vid återbesök fungerar informationen som historik över tidigare utförda reparationer. Arbetsberedning När arbetet bokats i Verkstanet Bas skrivs en arbetsorder ut för mekanikern. Där ingår alla registrerade uppgifter: reservdelar, tidsåtgång, tidpunkt för leverans och kunddata. Samtidigt skapas ett underlag över reservdelsbehovet som kan skickas elektroniskt via Internet till den lokala Autoexperten. Du får en kvittens på beställningen och reservdelarna levereras på överenskommet sätt. Verkstadsarbete Verkstanet Bas levereras med arbetstidsmodul från Autodata. Så gott som alla inom Autoverkstaden använder sig dessutom av Autodatas kompletta produkt på CD, innehållande servicescheman, monteringsanvisningar, felkodsbeskrivning, komponentplacering m.m. Dessutom finns förberedda kopplingar till andra programvaror, exempelvis Cabas. Ekonomihantering Administrations- och ekonomidelen i Verkstanet Bas är mycket lättanvänd. Det finns flera möjligheter för olika typer av prissättning och betalningssätt för olika kundkategorier. Kontantkunder kan enkelt erbjudas möjlighet till delad betalning genom Autokortet. Fakturakunder bevakas i reskontran med både påminnelse- och räntefaktureringsfunktion. Vagnparksägare hanteras smidigt genom att fler fordon knyts till samma kundnummer. Färdigkonterad kassa-, faktura- och inbetalningsjournal skapas efter dagens arbete för bokning i de flesta förekommande bokföringsprogram. Verkstanet Pro Du kan när som helst uppgradera ditt Verkstanet Bas till Verkstanet Pro, som innehåller fler funktioner för den lite större verksamheten, bl.a. lagerhantering och mekanikerstatistik. Arbetskort i Verkstanet Bas Bild med mått etc. visas i reservdelskatalogen

32 Ditt framgångsrecept Idag finns Autoverkstaden på cirka 300 platser i landet och antalet ökar stadigt. Vill du också kunna erbjuda dina kunder en hög kvalitet, kompetens och personlig service? Tror du på idén: Vi tar hand om din ögonsten som om den vore vår egen? I så fall, ta chansen att bli en Autoverkstad! Som medlem i Autoverkstaden får du tillgång till: Effektivare administration med Autoexperten Verkstanet Bas. Gemensam profilering och marknadsföring. Marknadens kanske smidigaste betalsystem för dina kunder. Möjlighet till merförsäljning genom Shop in workshop. Miljöanpassning av verkstaden. Utbildning via Autoskolan. Information och support om du vill ansluta din verkstad till ett kvalitetskontrollsystem. Leverantörer av högklassig verkstadsutrustning. Förmånliga finansieringsmöjligheter vid investeringar. Assistansförsäkring för dina kunder vid service. Teknisk support och E-utbildningar. Medlemsskap i Hella Service Partner. Profilkläder och PR-material till förmånliga priser. Kontakta Autoexperten på din ort så får du veta mer om fördelarna med Autoverkstaden! Autoexperten i Sverige AB, Sollentuna. Tel , fax

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. LASTBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Undervisningen i ämnet marinmotorteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet marinmotorteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Marinmotorteknik Ämnesplan: Marinmotorteknik Kurser: Marinmotorteknik 1-4 Marinmotorteknik Ämnet marinmotorteknik behandlar marina motorers uppbyggnad och funktion samt bakomliggande principer inom mekanik.

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Hjulutrustningsteknik

Hjulutrustningsteknik Hjulutrustningsteknik Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar den teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet omfattar de kunskaper som behövs för reparation och utbyte av däck, fälgar och hjul samt detaljer

Läs mer

TRUCKS Professionell diagnos för tunga fordon

TRUCKS Professionell diagnos för tunga fordon TRUCKS Professionell diagnos för tunga fordon TRUCKS Autocom Fordonsdiagnos för proffs Autocom är ett världsledande svenskt företag inom utveckling och tillverkning av diagnos- och felsökningsverktyg för

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hjulutrustningsteknik i gymnasieskolan; SKOLFS 2011:164 Utkom från trycket den 29 december 2011 beslutade

Läs mer

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK

HJULUTRUSTNINGSTEKNIK HJULUTRUSTNINGSTEKNIK Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar den teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet omfattar de kunskaper som behövs för reparation och byte av däck, fälgar och hjul samt detaljer

Läs mer

Utbildning, kurser & datasupport

Utbildning, kurser & datasupport Utbildning, kurser & datasupport Mobila totallösningar för yrkestrafiken Lär dig jobba effektivt med datorn Hantera digitalkamera & scanner Skapa & uppdatera dina egna hemsidor Gör egna visitkort produktblad

Läs mer

NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning FORDON FORDON. Hittills utkomna titlar

NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning FORDON FORDON. Hittills utkomna titlar NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning Vi är inne i en spännande utvecklingsfas och ser nu de första titlarna växa fram. Vårt koncept bygger på att informationen delas in

Läs mer

SPÅRFORDONSTEKNIK. Ämnets syfte

SPÅRFORDONSTEKNIK. Ämnets syfte SPÅRFORDONSTEKNIK Ämnet spårfordonsteknik behandlar funktion hos samt service och reparation av spårfordon. Det behandlar även spårfordons olika användningsområden och branschens olika arbetsområden. Ämnet

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

Omfattande Innovativt Affärsorienterat

Omfattande Innovativt Affärsorienterat Omfattande Innovativt Affärsorienterat Världsledande leverantör av teknisk information för fordonseftermarknaden www.autodata-group.com VÄRLDLEDANDE LEVERANTÖR av teknisk information för fordonseftermarknaden

Läs mer

TEKNISK INFORMATION FÖR FORDONSEFTERMARKNADEN

TEKNISK INFORMATION FÖR FORDONSEFTERMARKNADEN OMFATTANDE INNOVATIVT AFFÄRSORIENTERAT TEKNISK INFORMATION FÖR FORDONSEFTERMARKNADEN www.autodata-group.com www.autodata-group.com Omfattande Autodatas verkstadslösningar tillhandahåller den mest omfattande

Läs mer

Security Products Kursutbud

Security Products Kursutbud Security Products Kursutbud 3 Building Technologies, Security Products Bli mer konkurrenskraftig med en kurs från Security Products Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER

MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER MEKOPARTNER ETT ATTRAKTIVT KONCEPT FÖR BILVERKSTÄDER EN BILVERKSTADSKEDJA I MEKONOMENFAMILJEN www.mekopartner.se SÄLJHJÄLPMEDEL OCH PROFILERING. FÖR ATT UPPNå FULL EFFEKT MED MEKOPARTNER FINNS ETT KOMPLETT

Läs mer

PERSONBILSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PERSONBILSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PERSONBILSTEKNIK Ämnet personbilsteknik behandlar funktion hos samt tillsyn, service, underhåll och reparation av personbilar och lätta Ämnets syfte Undervisningen i ämnet personbilsteknik ska syfta till

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

PRODUKTKURSER FÖR VERKSTADS- PERSONAL OCH SÄLJANDE PERSONAL INTERAKTIVA UTBILDNINGAR KURSPROGRAM VÅREN 2014

PRODUKTKURSER FÖR VERKSTADS- PERSONAL OCH SÄLJANDE PERSONAL INTERAKTIVA UTBILDNINGAR KURSPROGRAM VÅREN 2014 PRODUKTKURSER FÖR VERKSTADS- PERSONAL OCH SÄLJANDE PERSONAL INTERAKTIVA UTBILDNINGAR KURSPROGRAM VÅREN 2014 Välkommen till vårens kurser Utbildning har ett mål: Det är att få dig att växa och hamna där

Läs mer

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK Ämnet maskin- och lastbilsteknik behandlar funktion hos och tillsyn, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner samt felsökning och support. Det behandlar också

Läs mer

Mekonomens verkstadssystem MekoEasy

Mekonomens verkstadssystem MekoEasy s verkstadssystem 2010 12 21 s verkstadssystem s verkstadssystem bygger på en modern plattform och är anpassat och utvecklat för att uppfylla kraven i en modern verkstad. Självklart stödjer systemet s

Läs mer

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Det är vi som står bakom Lasingoo. Tillsammans har vi skapat en unik bil- och verkstadsportal som förenklar och förbättrar din

Läs mer

EBERSPÄCHER UTBILDNINGSPROGRAM 2015

EBERSPÄCHER UTBILDNINGSPROGRAM 2015 VATTENVÄRMARE LUFTVÄRMARE TILLBEHÖR KONTROLLENHETER EBERSPÄCHER UTBILDNINGSPROGRAM 2015 CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS A WORLD OF COMFORT 2 VATTENVÄRMARE LUFTVÄRMARE TILLBEHÖR KONTROLLENHETER

Läs mer

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK Ämnet maskin- och lastbilsteknik behandlar funktion hos och tillsyn, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner samt felsökning och support. Det behandlar också

Läs mer

Arbetsflödet i verkstaden

Arbetsflödet i verkstaden Arbetsflödet i verkstaden hitta guldklimpar på din tomt! INDEX Inledning 01 Smidigt + effektivt = lönsam verkstad 02 Kontroll och optimering av arbetsflödet 03 Kundmottagning Det första och sista din kund

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. RESERVDELSSPECIALIST MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

KURSPROGRAM HÖSTEN 2012. Kunskap ger framgång. produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar

KURSPROGRAM HÖSTEN 2012. Kunskap ger framgång. produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar KURSPROGRAM HÖSTEN 2012 produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar Kunskap ger framgång Välkommen till höstens kurser Vad händer på marknaden? Hur

Läs mer

Ver. 2. Mekonomens nya verkstadssystem

Ver. 2. Mekonomens nya verkstadssystem 2009 12 10 Ver. 2 s nya verkstadssystem s nya Under Q2/2010 lanserar sitt nya verkstadssystem. Systemet bygger på en modern plattform och är anpassat och utvecklat för att uppfylla kraven i en modern verkstad.

Läs mer

Kunskap ger framgång

Kunskap ger framgång Kunskap ger framgång KGK Academy 10 år I 10 år har vi kunnat erbjuda externa och interna kurser under namnet KGK Academy. I nya, fina lokaler fortsätter vi att erbjuda utbildning för våra återförsäljare.

Läs mer

Grundläggande Kraftelektronik

Grundläggande Kraftelektronik Grundläggande Kraftelektronik Innehåll Sidnr Kraftelektronikprogrammet 2 Basenhet 2000 ELE 102000 3 Labkort: IK 1 Spänningsregulator ELE 102221 4 IK 2 Transistorer ELE 102222 4 IK 3 Operationsförstärkare

Läs mer

PRODUKTINFORMATION. Dessa böcker är även utmärkta som uppslagsverk för den som vill lära känna sin bil mer i detalj.

PRODUKTINFORMATION. Dessa böcker är även utmärkta som uppslagsverk för den som vill lära känna sin bil mer i detalj. PRODUKTINFORMATION Auto info publicerar teknisk information framtagen på svenska. Alla böcker är specialanpassade för den svenska/skandinaviska marknaden. Reparationshandböcker skrivna så att den enskilde

Läs mer

EBERSPÄCHER UTBILDNINGSPROGRAM 2014

EBERSPÄCHER UTBILDNINGSPROGRAM 2014 VATTENVÄRMARE LUFTVÄRMARE TILLBEHÖR KONTROLLENHETER EBERSPÄCHER UTBILDNINGSPROGRAM 2014 CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS A WORLD OF COMFORT 2 VATTENVÄRMARE LUFTVÄRMARE TILLBEHÖR KONTROLLENHETER

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

NYA AUTODATA OMFATTANDE INNOVATIVT AFFÄRSORIENTERAT

NYA AUTODATA OMFATTANDE INNOVATIVT AFFÄRSORIENTERAT NYA AUTODATA OMFATTANDE INNOVATIVT AFFÄRSORIENTERAT Autodata s mission Att vara den mest innovativa, noggranna och respekterade leverantören av teknisk Information till fordonseftermarknaden. En omfattande

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2014 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Kursprogram 2014 Rätt produkt, rätt monterad och underhållen medför

Läs mer

PERSONBILSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PERSONBILSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PERSONBILSTEKNIK Ämnet personbilsteknik behandlar funktion hos samt tillsyn, service, underhåll och reparation av personbilar och lätta transportfordon. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet personbilsteknik

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

CABAS Basic. CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se.

CABAS Basic. CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se. CABAS Basic CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se Utgåva 2014:1 CABAS Basic Effektiva processer spar både tid och pengar

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK FÖR LEDANDE KAROSSERIVERKSTÄDER Behåll ledarpositionen Historien har lärt oss att det är bra att välkomna förändringar och följa med i utvecklingen. I dag går utvecklingen

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling VVFS 1995:19 Vägverkets föreskrifter om kompetenskrav för förare som anlitas för godstransporter; Utkom från trycket den 3 april 1995 Allmänna råd markeras med indragen text

Läs mer

MTK Montage och Brand kurs för montörer

MTK Montage och Brand kurs för montörer Inbjudan till MTK Montage och Brand kurs för montörer Dag 1 Montage Varje år uppstår skador och reklamationer på glasade partier till stora belopp. Kontroller visar att de uppkomna felen och skadorna i

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

BRANSCHKRAV GRUNDUTBILDNING

BRANSCHKRAV GRUNDUTBILDNING BRANSCHKRAV GRUNDUTBILDNING December 2011 Branschkrav för grundutbildningen inom yrkesgrenarna: PERSONBILSMEKANIKER BILSKADEREPARATÖR FORDONSLACKERARE LASTBILSMEKANIKER MASKINMEKANIKER Reservdelsspecialist

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem ProjektHydraulik AB Målinriktad hydraulikutbildning HYDRAULIK FÖR EL & AUTOMATION GRUNDKURS EL FÖR HYDRAULIKER 3 dagar TILLÄMPAD FELSÖKNING Mobil Industri PROPORTIONAL- TEKNIK (GRUNDKURS 2) GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTVÄRDERING UTBILDNING UPPFÖLJNING VÅRA KURSER Camozzis utbildningar baseras på mångårig erfarenhet av olika problemställningar och applikationer inom

Läs mer

DVS90 världens mest intelligenta larm

DVS90 världens mest intelligenta larm världens mest intelligenta larm larmet från DEFA sätter standard för larm till fordon Larmet anpassas till fordonet i samband med monteringen är konstruerad på en flexibel elektronikplattform. Detta innebär

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

CABAS Light. Utgåva 2013:1

CABAS Light. Utgåva 2013:1 CABAS Light Consulting AB Lennermark & Andersson Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se Utgåva 2013:1 CABAS Light Effektiva processer spar

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

KAROSSERITEKNIK. Ämnets syfte

KAROSSERITEKNIK. Ämnets syfte KAROSSERITEKNIK Ämnet karosseriteknik omfattar området bilskadeteknik och behandlar materiallära, arbetsmetoder, verktyg och andra hjälpmedel för reparation av skadade fordon. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

KURSPROGRAM VÅREN 2011

KURSPROGRAM VÅREN 2011 KURSPROGRAM VÅREN 2011 produktkurser för säljande personal affärskurser produktkurser för verkstadspersonal Produktutbildningar är vi bra på kompetens gör skillnad! Utbildning har egentligen bara ett mål,

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte MEDICINSK TEKNIK Inom området medicinsk teknik används teknik och naturvetenskap för att ta fram nya behandlingar och diagnostik för sjukvården. Där integreras fysik, matematik och biovetenskap med tekniskt

Läs mer

KURSPROGRAM HÖSTEN 2013

KURSPROGRAM HÖSTEN 2013 KURSPROGRAM HÖSTEN 2013 10-års jubileum! Produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal interaktiva utbildningar Välkommen till höstens kurser Utbildning har ett mål: Det är att få dig att växa

Läs mer

Mekonomen Bilverkstad ett vinnande koncept

Mekonomen Bilverkstad ett vinnande koncept Mekonomen Bilverkstad ett vinnande koncept ÄR DU BEREDD ATT SATSA PÅ NÅGOT NYTT? Mekonomen är ett av Sveriges starkaste varumärken. År efter år topprankar vi i olika undersökningar. Det är naturligtvis

Läs mer

KTS 340: Lättanvänd och svårslagen

KTS 340: Lättanvänd och svårslagen KTS 340: Lättanvänd och svårslagen Ny flexibilitet: Växla när som helst från ECUdiagnos till felsökning eller komponentreparation KTS 340: Kompakt, komplett, mobil Tydligt ordnad presentation av information:

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Produkter till fordon med känsliga elsystem

Produkter till fordon med känsliga elsystem SEPAB 2008/09 Produkter till fordon med känsliga elsystem Trailersafe PowerSwitch Batterivakt Elcentral Extraljuskablage Batterifrånskiljare Matlådevärmare www.autokatalogen.se Marknadsförs av KG Knutsson

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB Alingsås kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Lastbil med kran till Alingsås Energi Nät AB Diarie 2014.083 Upphandlare Jonas Brunnegård Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Ledare EXPRESS DIAG. Hela diagnosen i ett enda klick! Nyheterna på CD III-2007. Asiatiska fordon i Multi-Di@g. Diagnostiken är vårt yrke.

Ledare EXPRESS DIAG. Hela diagnosen i ett enda klick! Nyheterna på CD III-2007. Asiatiska fordon i Multi-Di@g. Diagnostiken är vårt yrke. Diagnosmagasinet ACTIA för flera märken nr 18, december 2007 Ledare Bästa kund, Det är tydligt att du har valt rätt. Din Multi-Di@g har blivit ett referensredskap tack vare att den är lätt att använda

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

M/S Navigare. Ett webbaserat bokningssystem för rederibranschen. Möt programmet som effektiviserar Er

M/S Navigare. Ett webbaserat bokningssystem för rederibranschen. Möt programmet som effektiviserar Er Ett webbaserat bokningssystem för rederibranschen Möt programmet som effektiviserar Er Bokning Planering Kundservice Lönsamhet Administration På ett enkelt, tryggt och säkert sätt! BOKNINGSSYSTEM Kryssnings-

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING Funktioner i Axxos Kalibrering Se nedan vilka funktioner som ingår i en installation av Axxos Kalibrering. Funktioner Axxos Kalibrering 4.0 Ärendehantering

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen inom bilbranschen

Yrkesprovsplaner Grundexamen inom bilbranschen splaner Grundexamen inom bilbranschen Fordonsmekaniker Fastställda av Yrkesteam Inveon Teknik 29.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll 1 och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov...

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

PROFESSIONAL WORKSHOP INFORMATION SYSTEM

PROFESSIONAL WORKSHOP INFORMATION SYSTEM PROFESSIONAL WORKSHOP INFORMATION SYSTEM AUTOCOM INFO SYSTEM Nu lanserar vi Info System det perfekta tillvalet till CARS och TRUCKS. Info System ger dig ingående beskrivningar av hur du åtgärdar de identifierade

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna handbok är baserade

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

utbildning elektronik med över 400 aktuella kurser inom teknik- och management hittar du alltid något som passar dig.

utbildning elektronik med över 400 aktuella kurser inom teknik- och management hittar du alltid något som passar dig. utbildning elektronik med över 400 aktuella kurser inom teknik- och management hittar du alltid något som passar dig. SIDA 2 avsnittsrubrik konstruktion Orienteringsutbildning. elektronik för tekniker

Läs mer

Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad

Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad Mechanum + ditt märke = Framtiden Nu har du nu en ny modern verkstad som är auktoriserad av din biltillverkare att vända dig till. Mechanum är ett bilserviceföretag

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

PRISLISTA. Kvalitet & ergonomi - utan kompromisser. kokgrytor och tillbehör MARS 2012

PRISLISTA. Kvalitet & ergonomi - utan kompromisser. kokgrytor och tillbehör MARS 2012 PRISLISTA kokgrytor och tillbehör MARS 2012 Kvalitet & ergonomi - utan kompromisser Prislista Prislista gällande leveranser från 12-03-20 Leveransvillkor FCA Getinge Storköks fabrik enligt incoterms 2000.

Läs mer

BASIC. Consulting AB Lennermark & Andersson. Stortorget 11 S Örebro +46(0) www:

BASIC. Consulting AB Lennermark & Andersson. Stortorget 11 S Örebro +46(0) www: BASIC Consulting AB Lennermark & Andersson Stortorget 11 S-702 11 Örebro +46(0)19-15 86 00 info@cab.se www: www.cab.se Utgåva 2010:1 CABAS Basic Effektiva processer spar både tid och pengar På begäran

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

VOLVO PENTA VÅRSÄSONG 2009 TIPS FRÅN DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

VOLVO PENTA VÅRSÄSONG 2009 TIPS FRÅN DIN ÅTERFÖRSÄLJARE VÅRSÄSONG 2009 TIPS FRÅN DIN VOLVO PENTA ÅTERFÖRSÄLJARE Priserna gäller t.o.m. 15 Maj 2009 om inget annat anges. Alla priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Vissa produkter kan vara beställningsvaror.

Läs mer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår vision Underlätta batteribyten för våra kunder...din framtid Nya kunder, förbättrad lönsamhet och anpassning till marknaden Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme Vi

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

ATI-Plåt - En unik informationslösning för Sveriges alla skadeverkstäder

ATI-Plåt - En unik informationslösning för Sveriges alla skadeverkstäder ATI-Plåt - En unik informationslösning för Sveriges alla skadeverkstäder Nyckeln till Information ATI-Plåt ATI-Plåt är en unik informationslösning för Sveriges alla skadeverkstäder och erbjuder en totallösning

Läs mer

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS /TC Innehåll Innehåll... 2 /TC... 3 -uppbyggnad och funktion... 4 /TC-uppbyggnad och funktion... 6 /TC med EDC-uppbyggnad och funktion... 7 Gränsvärden för fram- och bakhjulens rullningsomkrets... 9 Kontrollampor...

Läs mer

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar

Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Företagsekonomi för icke ekonomer 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Institutionen för Fysik

Institutionen för Fysik Institutionen för Fysik KURS-PM KURS: Elektronik 1: Ellära FYD101 LÄSÅR: 16/17 HT16 FÖR: Datorstödd Fysikalisk Mätteknik (samt fristående kurs) EXAMINATOR: Vitali Zhaunerchyk 031-786 9150 KURSANSVARIG:

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs Del 1 - KUP113 - Inloggning & Övningar - Navigering, sökningar & skapa favoriter - Grundmoduler & Rutiner - Genvägar & Övningar

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer