Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort."

Transkript

1 Kurser

2 Autoskolan utbildar för framtiden Framtiden för allbilsverkstäder ser ljus ut, inte minst tack vare de nya EU-reglerna som ger stora möjligheter till ökad lönsamhet. Men för att lyckas med det måste du och din personal vara uppdaterade och ha rätt kompetens inom era områden. Autoskolan erbjuder ett stort och väl anpassat kursutbud inom ämnena fordonsteknik och verkstadadministration. Här kan du både fräscha upp gammal kunskap och ta del av det senaste inom branschen. Vi försöker alltid lägga våra kurser på tider som vi tror passar dig och vårt mål är att din debiterbara tid skall påverkas så lite som möjligt. Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort. Autoskolan strävar efter att anpassa kurserna efter dina behov. Tveka därför inte att framföra dina önskemål till din kontaktperson hos Autoexperten. Välkommen till Autoskolan! Certifierande utbildningar, mobila kylanläggningar De flesta bilar som säljs idag är utrustade med någon typ av luftkonditionering. Det innebär att behovet av service och reparationer kommer att öka. Vi tror att de som utbildar sig på detta område har goda möjligheter till ökad lönsamhet. Autoskolan har de kurser som krävs för att verkstaden ska bli ackrediterad och därmed få utföra service- och reparationsarbeten. Kravet är att någon vid verkstaden ska ha genomgått den längre utbildningen på 40 timmar medan övrig personal som arbetar inom området måste gå en 16-timmarskurs. Genom att avlägga ett godkänt skriftligt och praktiskt prov, erhåller du certifierad kompetens och blir godkänd kyltekniker. Vi genomför utbildningarna tillsammans med Hedemora Mobila UtbildningsCentrum och Lernia. Kostnaden för utbildningarna varierar beroende på ort och utbildningsinnehåll. Kontakta Hedemora MUC eller Lernia för information om utbildningsplatser och kursdatum.

3 Innehåll Kurser i Fordonsteknik Fordonsel med mätteknik... 4 Start- och laddningssystem...5 Fordonselektronik och komponentkännedom... 6 Grundkurs tändsystem... 7 Tändsystem med knackreglering... 8 Grundkurs bränsleinsprutning... 9 Integrerade motorstyrsystem...10 Motordiagnos Volvo S/V Motordiagnos SAAB Motordiagnos VAG Elektronisk dieselkotroll, TDI och partikelfilter...14 Mät- och diagnosteknik, motor Alternativa bränslen...16 Avgasrening och avgasanalys...17 Ljusteknik med Xenon...18 Elektronisk bromskontroll...19 Hjulinställningar Säkerhetsutrustning och airbag...21 Bränslevärmare i bil Navigation och multimedia i bil...23 Skadereparationer Certifierad kompetens,mobila kylanläggningar Omcertifiering,mobila kylanläggningar Nödvändig kompetens, mobila kylanläggningar...27 Automatisk klimatkontroll Kurser i Verkstadsadministration Verkstadsutveckling och -ekonomi Datorn ett verktyg i bilverkstaden... 30

4 Fordonsel med mätteknik Mekaniker eller andra som behöver grundläggande kunskaper inom ellära för fordon. Denna utbildning ger deltagarna kompetens för vidareutbildning inom områdena bilel, och fordonselektronik. Kursen innehåller en teoretisk del som behandlar sambanden mellan ström, spänning, resistans och effekt samt en praktisk del som innehåller mätteknik med multimeter. Ohms lag, Effektlagen. Serie- och parallellkoppling. Lik- och växelström. Induktion och transientskydd. Multimeterns funktion. Ledningsberäkningar. Fordonets belysningssystem. Kursdeltagarna ska efter genomförd utbildning: Förstå sambandet mellan de olika delarna av elläran. Förstå konstruktionen av, och funktionen hos ett relä. Förstå grundläggande uppbyggnad och funktion i fordons belysningssystem. Kunna utföra mätningar med multimeter. Kunna beräkna ledningsarea. 4

5 Start- och laddningssystem Mekaniker eller andra som vill veta mer om ett fordons start- och laddningssystem, batteriets funktion inkluderat. Teoretisk genomgång av konstruktion och funktion i de olika systemen samt praktiska övningar i form av mätningar med multimeter och oscilloskop i syfte att kunna felsöka i systemen och utvärdera uppmätta värden. Elektromagnetisk induktion. Likriktning av växelström. Y-, D-, O-kopplingars inverkan i generatorer. Laddningsreglering. Felsökningsmetodik i laddningssystemet. Felsökningsmetodik i startsystemet. Funktionen av serie- och parallellindade motorer. Olika typer av batterikonstruktioner. Vanliga felkällor och symptom på dessa i startbatterier. Kursdeltagarna ska efter genomförd utbildning: Förstå begrepp och användningsområden för elektromagnetisk induktion. Förstå hur start- och laddningssystem är konstruerade och dess funktion. Kunna utföra felsökning med multimeter och oscilloskop på start- och laddningssystem i fordon. Kunna utvärdera de uppmätta resultaten av felsökningen för att ställa rätt diagnos. Besitta kunskap om startbatteriets konstruktion och funktion. 5

6 Fordonselektronik och komponentkännedom Mekaniker och andra som vill bredda sina kunskaper inom området fordonselektronik. Kursen tar vid där självdiagnosen slutar med Inga felkoder funna. Kursen innehåller en teoretisk genomgång av de komponenter som ingår i fordonets elektroniska system, benämningar och funktion. Utbildningen innehåller praktiska övningar, bland annat felsökning med oscilloskop och multimeter. Luftmängdsmätare, luftmassemätare. PTC- och NTC-givare samt element. Potentiometer, spjällägesgivare, nivågivare. Induktiv- och hallgivare. Lambdasonder. Ultraljud- och infraljussensorer. Parkeringshjälp och regnsensorer. Felsökning med multimeter och oscilloskop. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnad av, och funktionen hos elektroniska system i fordon. Kunna genomföra kontroll och felsökning i fordonets elektroniska system. Kunna använda multimeter och oscilloskop. 6

7 Grundkurs tändsystem Mekaniker eller andra som besitter goda kunskaper i allmän fordonselektronik och bilel, som vill utveckla sina kunskaper inom området fordonets tändsystem. Kursen innehåller teoretisk genomgång av hur fordonets tändsystem är konstruerat och dess funktion. Praktiska övningar i mätteknik via oscilloskop. Batteritändsystem. Elektroniska tändsystem (TZ-system). Felsökningsmetodik. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå konstruktion av, och funktion hos fordonets tändsystem. Förstå funktionen av elektroniska tändsystem, så kallade TZ-system, med induktiv- och hallgivarstyrning. Kunna utföra felsökning samt mätning med oscilloskop på primäroch sekundärkretsar. 7

8 Tändsystem med knackreglering Mekaniker eller andra med mycket goda kunskaper i allmän fordonselektronik, som vill utveckla sig inom området tändsystem. Kursen ger kunskap i hur tändsystem(ez-system) med så kallad knacksensorreglering, är konstruerade. Elektroniska tändsystem med knackreglering (Ez-system). Felsökningsmetodik. Självdiagnostik och felkodsutläsning. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnad och funktion hos helelektroniska tändsystem (Ez-system). Kunna utföra felsökningart, mätningar och ställa diagnoser med hjälp av oscilloskop. 8

9 Grundkurs bränsleinsprutning Mekaniker och andra som besitter god kunskap i allmän fordonsel, och vill vidareutveckla sig inom området bränsleinsprutning. Kursen omfattar uppbyggnaden av och funktionen hos elektroniskt styrd bränsleinsprutning med lambda- och tomgångsreglering. Kursen behandlar i huvudsak LH- jetronic. Praktiska övningar i felsökning. Begreppet elektronisk bränsleinsprutning. LH-jetronic, uppbyggnad och funktion. Felsökningsmetodik. Självdiagnos och felkodsutläsning. Kontroll och justering av tomgångsreglersystem. Kontroll och felsökning av lambdareglersystem. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnad av, och funktionen hos elektronisk bränsleinsprutning med lambda- och tomgångsreglering. Kunna utföra felsökning och mätningar med oscilloskop och multimeter. Kunna utföra felsökning med avgas- och bränsletrycksmätare. 9

10 Integrerade motorstyrsystem Mekaniker och andra som besitter god kunskap inom området allmän fordonselektronik och vill vidareutveckla sig inom området integrerade motorstyrsystem. Kursen visar hur integrerade motorstyrsystem fungerar i teori, samt praktiska övningar i felsökning. Motronic bränslesystem. Felsökningsmetodik. Självdiagnos och felkodsutläsning. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnaden av, och funktionen hos integrerade motorstyrsystem. Kunna utföra felsökning, göra mätningar samt ställa diagnos med hjälp av oscilloskop. Kunna genomföra systemtester. 10

11 Motordiagnos Volvo S/V 70 (Motronic M 4.4, Fenix 5.4) Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sina kunskaper om integrerade motorsystem med betoning på fordonsspecifikation. Kursen omfattar beskrivning av Volvo S/V 70 integrerade motorstyrsystem samt felsökning och diagnostik. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur systemet är uppbyggt och dess funktion. Kunna felsöka i systemet med hjälp av diagnosverktyg, multimeter och oscilloskop. 11

12 Motordiagnos SAAB 9-5 ( Trionic T 7.7) Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sina kunskaper om integrerade motorsystem med betoning på fordonsspecifikation. Kursen omfattar beskrivning av Saab 9-5 integrerade motorstyrsystem samt felsökning och diagnostik. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur systemet är uppbyggt och dess funktion. Kunna felsöka i systemet med hjälp av diagnosverktyg, multimeter och oscilloskop. 12

13 Motordiagnos VAG (Motronic 3) Mekaniker eller andra med god kännedom om motorstyrsystem, som vill vidareutveckla sig inom området integrerade motorstyrsystem, med betoning på fordonsspecifikation. Kursen omfattar beskrivning av VAG integrerade motorstyrsystem samt felsökning och diagnostik. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur systemet är uppbyggt och dess funktion. Kunna felsöka i systemet med hjälp av diagnosverktyg, Multimeter och oscilloskop. 13

14 Elektronisk dieselkotroll, TDI och partikelfilter Mekaniker och andra med goda kunskaper om dieselmotorns mekaniska bränslesystem som vill vidareutveckla sig inom området direktinsprutning. Kursen ger en teoretisk och praktisk inblick i olika arbeten i en dieselmotor med direktinsprutning. Hur en grundinställning av dieselmotorns insprutningssystem utförs. Vilka servicepunkter som finns i bränslesystemet. Vilka servicepunkter som tillkommer vid partikelfilter Hur kontroll av systemets in- och utsignaler görs med hjälp av multimeter och oscilloskop. Kraven för användning av självdiagnos vid felsökning. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur en modern dieselmotors bränslesystem är uppbyggt och dess funktion. Förstå hur dieselmotorns elektroniska reglersystem är uppbyggt och dess funktion. Förstå hur dieselmotorns självdiagnossystem fungerar. Förstå hur dieselmotorns avgasreningssystem och partikelfilter fungerar. Känna till metoder för rökgasmätning (opacitetsmätning). 14

15 Mät- och diagnosteknik, motor Mekaniker och andra med god systemkännedom om fordonselektronik som vill vidareutveckla sig inom området mät och diagnosteknik. Kursen ger genom teoretisk genomgång och praktiska övningar en god insikt i de olika hjälpmedel som erbjuds för att kunna genomföra en effektiv felsökning. Felsökning via felsökningsprogram. Självdiagnos via EOBD II. Avgasmätning via Fyrgasmätare, inkl. analys. Multimeter- och oscilloskopmätning. Praktiska felsökningsmetoder. Deltagaren ska efter avslutad kurs : Förstå vikten av en effektiv felsökning. Förstå olika instruments användningsområden. Kunna använda fyrgasmätare för kontroll och analys av avgassammansättning. Kunna använda och förstå fordonets självdiagnos. Kunna använda systemtestare. Kunna använda multimeter och oscilloskop. 15

16 Alternativa bränslen Mekaniker och andra som vill bredda sina kunskaper inom området alternativa bränslen Kursen innehåller en teoretisk genomgång av de nya konstruktioner som krävs vid olika alternativa bränslen. Utbildningen innehåller även de punkter som förändras vid service på dessa bilar. Etanoldrift Biogasdrift Elhybrider Vätgasdrift Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnad av, och funktionen hos fordon avsedda för alternativa bränslen. Kunna genomföra kontroll och felsökning i fordonets motorkontroll system. Kunna utföra service och reparation av dessa bilar. 16

17 Avgasrening och avgasanalys Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sig inom området avgasrening. Kursen beskriver hur fordonets avgaser är sammansatta, hur de mäts och hur man tolkar resultatet för att kunna ställa diagnos på motorns funktion. Avgasreningssystemets olika komponenter och deras funktion beskrivs teoretiskt och testas praktiskt genom övningar med avgasmätare. EGR-, luftpump- och Puls Air-systemen. Katalysatorn- konstruktion och funktion. Lambdasond- konstruktion och funktion. Avgasers sammansättning och hur dessa påverkas genom avgasrening. Hur mätresultat från avgasmätare analyseras. Tankventilationssystem. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå avgasernas sammansättning och hur de påverkar fordonets funktion. Kunna använda fyrgasmätare för kontroll av avgasernas sammansättning, samt tolka testresultatet. Förstå lambdasondens uppbyggnad och funktion. Förstå hur katalysatorn är uppbyggd och dess funktion. 17

18 Ljusteknik med Xenon Mekaniker och andra som vill förbättra sina kunskaper om fordonets strålkastarsystem, i syfte att kunna reparera och serva alla typer av moderna fordons olika system. Kursen innehåller en teoretisk del om olika typer av strålkastarsystem, samt en praktisk del med tyngdpunkt på den nya xenontekniken. Dessutom ljustest och inställning av ljusbild med ljusinställningsapparat. Tekniken bakom olika strålkastar- och belysningssystem. Xenonstrålkastare ingående delar, bland annat högspänning. Automatiska och dynamiska system för ljuslängdsreglering. Strålkastarrengöring. Ljusinställning av strålkastare. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå konstruktion och funktion hos olika strålkastarsystem. Kunna genomföra felsökning och reparera xenonstrålkastare. Kunna genomföra ljusinställning. 18

19 Elektronisk bromskontroll Mekaniker och andra som vill lära sig mer om låsningsfria bromsar och de stabiliseringssystem som är integrerade i moderna bilar. Kursen innehåller teoretisk genomgång av hur systemen är konstruerade och deras funktion, samt praktiska övningar i felsökning med multimeter och oscilloskop. Funktionen hos låsningsfria bromssystem. Funktionen hos fordonets stabiliseringssystem. Felsökning och justering av hjulsensorer. Självdiagnos och felkodsläsning. Felsökning av elektriska signaler i bromssystemet. Felsökning av bilens stabiliseringssystem. Felsökning med multimeter och oscilloskop. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur låsningsfria bromssystem är konstruerade och dess funktion. Kunna utföra kontroll och felsökning i låsningsfria bromssystem. Förstå hur ett fordons antislirsystem är konstruerat och dess funktion. 19

20 Hjulinställningar Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sig inom området hjulinställning, Kursen beskriver hur fordonets hjulinställning påverkar köregenskaperna, de olika termer som används i arbetet med att justera hjulvinklar, hur man åtgärdar felaktiga värden på dessa och vilka specialverktyg som kan underlätta arbetet. Terminologi. Orsak och verkan i förhållandet mellan de olika hjulvinklarna. Uppmätning av hjulvinklar och åtgärd av uppmätta värden. Hjulinställningsutrustning samt olika specialverktyg. Hur sportsatser för sänkning av karossen påverkar hjulinställningen. Prissättning av arbeten inom området hjulinställning. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hjulvinklarnas inverkan på köregenskaperna. Förstå hur en förändring av hjulinställningen påverkar hjulgeometrin. Kunna göra en hjulinställning. Se förtjänstmöjligheter i hjulinställningsarbeten. 20

21 Säkerhetsutrustning och airbag Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sin kunskap om fordonets säkerhetsutrustning. Kursen behandlar metoder och arbetssätt för arbeten i och runt fordon som är utrustade med airbags, samt beskriver bältessträckarens funktion. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur airbags är konstruerade och dess funktion. Kunna SRS arbetsmetoder för airbags och de säkerhetsföreskrifter som gäller. Förstå bältessträckarens konstruktion och funktion. 21

22 Bränslevärmare i bil Mekaniker och andra som monterar och/eller installerar tillbehör och extrautrustning i fordon, som vill bredda sin kompetens genom kunskap i montering och service av bränslevärmare. Kursen innehåller en kombination av produktkunskap, monteringstips och funktionskontroll av monterade värmare, samt felsökning. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Inneha god kännedom om bränslevärmarens konstruktion och funktion. Känna till de olika typer av värmare som finns på marknaden. Kunna installera bränslevärmare i fordon. Kunna kontrollera, felsöka och justera ett monterat system. 22

23 Navigation och multimedia i bil Mekaniker och andra som monterar och/eller installerar tillbehör och extrautrustning i fordon, som vill bredda sin kompetens genom kunskap i montering av denna produktgrupp. Kursen innehåller en kombination av produktkunskap, monteringstips och funktionskontroll av installerade system. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Ha viss sortimentskännedom inom områdena navigation och multimedia för fordon. Ha god kännedom om de olika komponenternas uppgifter i ett sammankopplat navigations- och multimediasystem. Kunna installera produkter inom navigation och multimedia. Kunna felsöka och justera i redan installerade system. 23

24 Skadereparationer Mekaniker och andra som vill utveckla sina kunskaper inom området skadereparationer. Kursen syftar till att deltagaren ska få kunskap om spackling på plåt och andra material, kunna återställa lim- och falsförseglingar på kaross samt återställa småskador i bilens plastdetaljer. Deltagaren erhåller information om moderna bilars rostskydd, limning, skruvlåsning, cylindrisk fastsättning, gängtätning samt universalpackningar. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Kunna genomföra mindre skadereparationer på fordon. 24

25 Certifierad kompetens, mobila kylanläggningar 2.3 Verkstadsägare, mekaniker eller andra som vill utveckla sin rörelse genom service av mobila kylanläggningar upp till 3 kg. Kursen pågår under 40 timmar uppdelat på 5 arbetsdagar, och innehåller följande kursavsnitt: Introduktion Grundläggande kylteknik. Kylprocessens komponenter. Köldmedieteknik. Service av kylanläggningar. Typutbildning av mobil klimatkomfort. Köldmediekungörelsen. Svensk kylnorm. Praktisk felsökning. Skriftligt prov. Praktiskt prov. Efter genomförd utbildning med godkänt resultat i de avslutande proven erhåller deltagaren Certifierad kompetens för arbete inom området mobila kylanläggningar. 25

26 Omcertifiering, mobila kylanläggningar 2.3 Personer med 5 års erfarenhet av arbete med mobila kylanläggningar behöver enligt NFS:s normer omcertifiering för fortsatt verksamhet inom området. Kursen pågår under två dagar och innehåller följande kursavsnitt: Introduktion. Köldmediekungörelsen. Svensk kylnorm, utveckling. Teoretiskt prov. Deltagaren erhåller efter godkänt teoretiskt prov fortsatt Certifierad kompetens. 26

27 Nödvändig kompetens, mobila kylanläggningar Mekaniker eller andra med minst ett års erfarenhet av arbete med fordon, som vill utveckla sin kompetens för att under ledning av certifierad arbetsledare arbeta med mobila kylanläggningar upp till 3 kg. Kursen pågår under två dagar och deltagaren får teoretisk kunskap i grundläggande kylteknik, samt mobila kylanläggningar och dess funktion. Praktiska övningar i användande av olika serviceaggregat, läcksökningsmetoder samt kontroll efter ingrepp i fordonets kylanläggning. Introduktion. Grundläggande kylteknik. Köldmedieteknik. Service av kylanläggningar. Typutbildning av mobil klimatkomfort. Praktisk felsökning. Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna arbeta med mobila kylanläggningar under ledning av certifierad arbetsledare. 27

28 Automatisk klimatkontroll Mekaniker eller andra med goda kunskaper om fordonselektronik och grundläggande kunskaper om kylteknik, som vill vidareutveckla sig inom området klimatkontroll. Kursen behandlar teorin kring funktionen i automatiska och elektroniska klimatanläggningar samt praktiska övningar i felsökning och tryckanalys. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Ha kunskap om olika elektroniska komfortsystems konstruktion och funktion. Ha kunskap om automatiska och elektroniska klimatanläggningars konstruktion och funktion. Ha erfarenhet av felsökning i klimatsystem. 28

29 V Verkstadsutveckling och -ekonomi Verkstadsägare som vill utveckla sin befintliga rörelse och andra som är intresserade av att öppna bilverkstad. Kursen innehåller en blandning av teori och praktik, och behandlar följande kursavsnitt: Företagets affärsidé och utveckling av denna. Företagets marknadsplan och marknadsplan. Företagets konkurrens. Kundrelationer. Ekonomiska begrepp, (täckningsbidrag, likviditet, soliditet, nyckeltal). Investeringar( leasa, hyra, avbetala, kontant). Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå betydelsen av en god affärsidé. Kunna förstå tillvägagångssättet för en marknadsbedömning. Kunna förstå vikten av affärsutveckling och investeringsbehovet för densamma. Förstå vikten av en god marknadsföring. Kunna upprätta en budget med intäkts- och kostnadskalkyl. 29

30 V Datorn ett verktyg i bilverkstaden Verkstadsägare, mekaniker och andra med viss förkunskap, som vill effektivisera arbetet i verkstaden genom att utnyttja datorns fördelar. Kursen behandlar följande kursavsnitt: Genomgång av datorns hårdvara, skrivare, CD-läsare m.m. Reservdelshantering. Tekniska data. Arbetstider och servicescheman. Motorstyrning och reparationsanvisningar. Fakturering. Kund- och fordonsregister. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Ha insikt i fördelarna med att utveckla och effektivisera det dagliga arbetet i verkstaden genom användande av dator. Praktiskt kunna använda datorn för att snabbare kunna ta fram reservdelspriser och arbetstider, boka arbeten och fakturera utfört arbete, vilket ger ökad lönsamhet och nöjda kunder. 30

31 Autoexperten Verkstanet Bas Effektivare arbete och ökad lönsamhet Autoexperten Verkstanet Bas är verktyget som underlättar det dagliga arbetet i verkstaden och som i hög grad bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet, framförallt genom tidsbesparing och vid prissättning av både material och arbete. Kundmottagning Fordonet identifieras via registreringsnumret. I Verkstanet Bas sammanställs och lagras sedan kunduppgifter, material- och arbetskostnad, tidsplanering m.m. för att därefter presentera ett korrekt kostnadsförslag till kunden. All information sparas och kan hämtas upp när kunden återkommer för att beställa det offererade arbetet. Vid återbesök fungerar informationen som historik över tidigare utförda reparationer. Arbetsberedning När arbetet bokats i Verkstanet Bas skrivs en arbetsorder ut för mekanikern. Där ingår alla registrerade uppgifter: reservdelar, tidsåtgång, tidpunkt för leverans och kunddata. Samtidigt skapas ett underlag över reservdelsbehovet som kan skickas elektroniskt via Internet till den lokala Autoexperten. Du får en kvittens på beställningen och reservdelarna levereras på överenskommet sätt. Verkstadsarbete Verkstanet Bas levereras med arbetstidsmodul från Autodata. Så gott som alla inom Autoverkstaden använder sig dessutom av Autodatas kompletta produkt på CD, innehållande servicescheman, monteringsanvisningar, felkodsbeskrivning, komponentplacering m.m. Dessutom finns förberedda kopplingar till andra programvaror, exempelvis Cabas. Ekonomihantering Administrations- och ekonomidelen i Verkstanet Bas är mycket lättanvänd. Det finns flera möjligheter för olika typer av prissättning och betalningssätt för olika kundkategorier. Kontantkunder kan enkelt erbjudas möjlighet till delad betalning genom Autokortet. Fakturakunder bevakas i reskontran med både påminnelse- och räntefaktureringsfunktion. Vagnparksägare hanteras smidigt genom att fler fordon knyts till samma kundnummer. Färdigkonterad kassa-, faktura- och inbetalningsjournal skapas efter dagens arbete för bokning i de flesta förekommande bokföringsprogram. Verkstanet Pro Du kan när som helst uppgradera ditt Verkstanet Bas till Verkstanet Pro, som innehåller fler funktioner för den lite större verksamheten, bl.a. lagerhantering och mekanikerstatistik. Arbetskort i Verkstanet Bas Bild med mått etc. visas i reservdelskatalogen

32 Ditt framgångsrecept Idag finns Autoverkstaden på cirka 300 platser i landet och antalet ökar stadigt. Vill du också kunna erbjuda dina kunder en hög kvalitet, kompetens och personlig service? Tror du på idén: Vi tar hand om din ögonsten som om den vore vår egen? I så fall, ta chansen att bli en Autoverkstad! Som medlem i Autoverkstaden får du tillgång till: Effektivare administration med Autoexperten Verkstanet Bas. Gemensam profilering och marknadsföring. Marknadens kanske smidigaste betalsystem för dina kunder. Möjlighet till merförsäljning genom Shop in workshop. Miljöanpassning av verkstaden. Utbildning via Autoskolan. Information och support om du vill ansluta din verkstad till ett kvalitetskontrollsystem. Leverantörer av högklassig verkstadsutrustning. Förmånliga finansieringsmöjligheter vid investeringar. Assistansförsäkring för dina kunder vid service. Teknisk support och E-utbildningar. Medlemsskap i Hella Service Partner. Profilkläder och PR-material till förmånliga priser. Kontakta Autoexperten på din ort så får du veta mer om fördelarna med Autoverkstaden! Autoexperten i Sverige AB, Sollentuna. Tel , fax

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

TRUCKS Professionell diagnos för tunga fordon

TRUCKS Professionell diagnos för tunga fordon TRUCKS Professionell diagnos för tunga fordon TRUCKS Autocom Fordonsdiagnos för proffs Autocom är ett världsledande svenskt företag inom utveckling och tillverkning av diagnos- och felsökningsverktyg för

Läs mer

NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning FORDON FORDON. Hittills utkomna titlar

NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning FORDON FORDON. Hittills utkomna titlar NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning Vi är inne i en spännande utvecklingsfas och ser nu de första titlarna växa fram. Vårt koncept bygger på att informationen delas in

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK Ämnet maskin- och lastbilsteknik behandlar funktion hos och tillsyn, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner samt felsökning och support. Det behandlar också

Läs mer

KURSPROGRAM HÖSTEN 2012. Kunskap ger framgång. produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar

KURSPROGRAM HÖSTEN 2012. Kunskap ger framgång. produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar KURSPROGRAM HÖSTEN 2012 produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar Kunskap ger framgång Välkommen till höstens kurser Vad händer på marknaden? Hur

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Security Products Kursutbud

Security Products Kursutbud Security Products Kursutbud 3 Building Technologies, Security Products Bli mer konkurrenskraftig med en kurs från Security Products Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra

Läs mer

Utbildning, kurser & datasupport

Utbildning, kurser & datasupport Utbildning, kurser & datasupport Mobila totallösningar för yrkestrafiken Lär dig jobba effektivt med datorn Hantera digitalkamera & scanner Skapa & uppdatera dina egna hemsidor Gör egna visitkort produktblad

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Det är vi som står bakom Lasingoo. Tillsammans har vi skapat en unik bil- och verkstadsportal som förenklar och förbättrar din

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. RESERVDELSSPECIALIST MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

DVS90 världens mest intelligenta larm

DVS90 världens mest intelligenta larm världens mest intelligenta larm larmet från DEFA sätter standard för larm till fordon Larmet anpassas till fordonet i samband med monteringen är konstruerad på en flexibel elektronikplattform. Detta innebär

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

CABAS Basic. CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se.

CABAS Basic. CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se. CABAS Basic CAB Group AB Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se Utgåva 2014:1 CABAS Basic Effektiva processer spar både tid och pengar

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag Vill du veta mer? För mer information om våra tjänster eller hur Bilprovningen kan underlätta din vardag kontakta ansvarig områdeschef för stationen eller ring 0771-600 900. Du är också välkommen att besöka

Läs mer

Bilprovningen E-diagnos folder E-diagnos

Bilprovningen E-diagnos folder E-diagnos E-diagnos folder E-diagnos E-diagnos E-diagnos. Nu erbjuder vi på Bilprovningen en helt ny tjänst: E-diagnos. Det är en tilläggstjänst för dig med fordon från årsmodell 2002 och framåt, där vi gör en grundlig

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

FÖRESKRIFT 3/011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 3/011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 3/011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR BILMEKANIKER 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR BILMEKANIKER 2002 FÖRESKRIFT 3/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Gy&Vux 2013 El och energi

Gy&Vux 2013 El och energi Gy&Vux 2013 El och energi Välkommen till vår värld. Vår värld är full av allt från läromedel till digitala lärverktyg. Här i broschyren finner du det senaste inom just ditt område. Hela vårt utbud finns

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Felkoder och kontrollfunktioner för Volvo 850 från -92 till och med -95.

Felkoder och kontrollfunktioner för Volvo 850 från -92 till och med -95. Felkoder och kontrollfunktioner för Volvo 850 från -92 till och med -95. Dosorna för diagnos och kontrollfunktioner sitter till höger långt fram I motorrummet där databoxarna sitter. Ta av locken så ser

Läs mer

CABAS Light. Utgåva 2013:1

CABAS Light. Utgåva 2013:1 CABAS Light Consulting AB Lennermark & Andersson Stortorget 11, SE - 702 11 Örebro, Sweden Tel +46 (0)19-15 86 00 Fax +46 (0)19-611 30 71 www: www.cab.se Utgåva 2013:1 CABAS Light Effektiva processer spar

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

M/S Navigare. Ett webbaserat bokningssystem för rederibranschen. Möt programmet som effektiviserar Er

M/S Navigare. Ett webbaserat bokningssystem för rederibranschen. Möt programmet som effektiviserar Er Ett webbaserat bokningssystem för rederibranschen Möt programmet som effektiviserar Er Bokning Planering Kundservice Lönsamhet Administration På ett enkelt, tryggt och säkert sätt! BOKNINGSSYSTEM Kryssnings-

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK FÖR LEDANDE KAROSSERIVERKSTÄDER Behåll ledarpositionen Historien har lärt oss att det är bra att välkomna förändringar och följa med i utvecklingen. I dag går utvecklingen

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad

Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad Mechanum + ditt märke = Framtiden Nu har du nu en ny modern verkstad som är auktoriserad av din biltillverkare att vända dig till. Mechanum är ett bilserviceföretag

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

Multi-Diag. Ledare NEWS. I fokus. Nyhet. Temaartikel. Juli 2010. Klimatsystem sida 3. Tabell över Multi-Diag -tjänster 2010 sida 6

Multi-Diag. Ledare NEWS. I fokus. Nyhet. Temaartikel. Juli 2010. Klimatsystem sida 3. Tabell över Multi-Diag -tjänster 2010 sida 6 NEWS Multi-Diag Juli 2010 Fordonselektronik & diagnos Ledare Temaartikel Bästa kunder, Uppdateringen via DVD II-2010 är ett viktigt steg framåt vad gäller fordonstäckningen. Den är även det första steget

Läs mer

Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion. Pris kr 13500.

Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion. Pris kr 13500. Åf-utbildningar 2012 Digitala kvitton Presentation av Digitala kvitton. 1 timme på nätet Konsultstudiocertifiering, 4 dagar inkl tentamen Ger dig en certifiering i verktyget Pyramid Design Studio Konsultstudion.

Läs mer

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. Datorsystem för maskinuthyrning Vad är WinHyra för något? Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare. WinHyra är Windows baserat datorsystem och är

Läs mer

INNOVATIVA REPARATIONSLÖSNINGAR. Nexa Autocolor Kursprogram 2015

INNOVATIVA REPARATIONSLÖSNINGAR. Nexa Autocolor Kursprogram 2015 INNOVATIVA REPARATIONSLÖSNINGAR Nexa Autocolor Kursprogram 2015 Kära kund, Från praktiska övningar till praktiskt arbete utifrån detta har vi delvis sammanställt kursprogrammet för 2015. Vår uppfattning

Läs mer

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Rätt Bosch-batteri till alla bilar S5: Energikällan till bilar i högre prisklasser S4: Massor av energi och kraftig start till alla bilklasser S3: Den

Läs mer

En ef f ek t iv hel het slösning för administration av en teknisk reservdelsbutik och verkstad

En ef f ek t iv hel het slösning för administration av en teknisk reservdelsbutik och verkstad En ef f ek t iv hel het slösning för administration av en teknisk reservdelsbutik och verkstad E N F Ä R D I G T Ä N K T L Ö S N I N G F Ö R E X P E R T E R I N O M Foto: Alppilan Autohuolto Oy LÄTT ATT

Läs mer

VIDA MJUKVARUBESTÄLLNING SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE

VIDA MJUKVARUBESTÄLLNING SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE 1 SÅ HÄR BESTÄLLER DU OCH LADDAR NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA I det här dokumentet beskrivs hur fristående

Läs mer

Kurser i Airbrush Makeup

Kurser i Airbrush Makeup Som Makeup Artist måste du hålla dig ajour med utvecklingen för att handskas med den konkurrens som vi har i branschen. Att lära sig airbrush makeup har blivit en självklarhet efter att nya HD tekniken

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VIDA-PRENUMERATION INNEHÅLL

INSTRUKTIONER FÖR VIDA-PRENUMERATION INNEHÅLL INSTRUKTIONER FÖR VIDA- PRENUMERATION INSTRUKTIONER FÖR OBEROENDE VERKSTÄDER INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 VIDA... 4 2.1 Reservdelsinformation... 4 2.2 Serviceinformation... 5 2.3 Diagnostisk felsökning...

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Kommunikationsnät 1 Kurskod: INSKOM01

Kommunikationsnät 1 Kurskod: INSKOM01 Kommunikationsnät 1 Kurskod: INSKOM01 innehåll: Mindmap över kurs Kurslitteratur/referensmaterial Planering för våren 2013 Kursbeskrivning Betygskriterier MindMap över kurs Kurslitteratur/referensmaterial

Läs mer

Besiktningstekniker fordonskontroll

Besiktningstekniker fordonskontroll Besiktningstekniker fordonskontroll Certifikat som besiktningstekniker visar DIN kompetens inom området och vald behörighetsklass. Fordonskategorier Fordon som omfattas av 4 kap. 2 a 1 p. fordonslagen

Läs mer

ERBJUDANDE OM CITROËN TEKNISK DOKUMENTATION FÖR YRKESFOLK INOM FORDONSINDUSTRIN

ERBJUDANDE OM CITROËN TEKNISK DOKUMENTATION FÖR YRKESFOLK INOM FORDONSINDUSTRIN ERBJUDANDE OM CITROËN TEKNISK DOKUMENTATION FÖR YRKESFOLK INOM FORDONSINDUSTRIN CITROËN ställer till förfogande Yrkesfolk inom fordonsindustrin*, Skribenter för teknisk dokumentation och Tillverkare av

Läs mer

Spara tusenlappar. Vi jämförde servicepriserna

Spara tusenlappar. Vi jämförde servicepriserna Den stora Saab-verkstaden tar 7 700 kr för en service på en Saab 9-5. Samma service kostar 5 800 kr på den lilla privata bilverkstaden. Vilken verkstad väljer du? AV MIKAEL OCH JOHANNA STJERNA/TEKNIKENS

Läs mer

PRISLISTA. Kvalitet & ergonomi - utan kompromisser. kokgrytor och tillbehör MARS 2012

PRISLISTA. Kvalitet & ergonomi - utan kompromisser. kokgrytor och tillbehör MARS 2012 PRISLISTA kokgrytor och tillbehör MARS 2012 Kvalitet & ergonomi - utan kompromisser Prislista Prislista gällande leveranser från 12-03-20 Leveransvillkor FCA Getinge Storköks fabrik enligt incoterms 2000.

Läs mer

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02 PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

REKLAMATIONSERSÄTTNING 2010-05-01

REKLAMATIONSERSÄTTNING 2010-05-01 REKLAMATIONSERSÄTTNING 2010-05-01 Timersättning 550:- Hanteringskostnad 50:- Bilersättning 50 km = 1 tim restid). Endast fall där maskin ej går att transportera till verkstaden godkännes. Vid restid överskridande

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

The Battery Replacement Programme

The Battery Replacement Programme Vår vision Underlätta batteribyten för våra kunder...din framtid Nya kunder, förbättrad lönsamhet och anpassning till marknaden Synergy Battery Replacement Programme The Battery Replacement Programme Vi

Läs mer

Kurskatalog 2009 Allmänt. Produktportföljen PMR. Introduktion till TETRA. Användarutbildning Merlot Mobile. Användarutbildning Merlot Office

Kurskatalog 2009 Allmänt. Produktportföljen PMR. Introduktion till TETRA. Användarutbildning Merlot Mobile. Användarutbildning Merlot Office Kurskatalog 2009 Allmänt UTB006 Produktportföljen PMR Digitalt UTB007 UTB008 Introduktion till TETRA Användarutbildning EADS Rakelterminaler UTB009 Användarutbildning Merlot Mobile UTB010 Användarutbildning

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VIDA-PRENUMERATION ALLT DU BEHÖVER VETA OM VIDA INNAN DU BESTÄLLER EN PRENUMERATION

INSTRUKTIONER FÖR VIDA-PRENUMERATION ALLT DU BEHÖVER VETA OM VIDA INNAN DU BESTÄLLER EN PRENUMERATION ALLT DU BEHÖVER VETA OM VIDA INNAN DU BESTÄLLER EN PRENUMERATION INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 VIDA - VEHICLE INFORMATION AND DIAGNOSTICS FOR AFTERSALES... 4 2.1 Reservdelsinformation... 4 2.2 Serviceinformation...

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Serviceutbildningar Fronius 2014

Serviceutbildningar Fronius 2014 Serviceutbildningar Fronius 2014 Södra Långebergsgatan 18 421 32 Västra Frölunda tel: 031-748 52 80 fax: 031-748 52 81 www.axson.se Södra Långebergsgatan 18 421 32 Västra Frölunda tel: 031-748 52 80 fax:

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB BIL Sweden Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 BIL Sweden Punkter i stämningen BIL Sweden har stämt MECA att vid vite upphöra med marknadsföring

Läs mer

Hjulinställare RAVAGLIOLI RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS. Tel 0500-444 555 Fax 0500-470 270 www.spikenservice.se info@spikenservice.

Hjulinställare RAVAGLIOLI RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS. Tel 0500-444 555 Fax 0500-470 270 www.spikenservice.se info@spikenservice. RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS 3DT TARGET (Solid Vision Technology) 3-punktfäste med snabblåsning 8-24 styrning Ingen adapter krävs Extremt snabb Inget behov av run out Extremt lätt Inga elektroniska komponenter

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SMÅMASKINSINSTALLATÖR 2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SMÅMASKINSINSTALLATÖR 2004 FÖRESKRIFT 19/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

SNÖSKOTER FÖRR OCH NU ENGAGEMANG UTVECKLING MILJÖ TURISM EKONOMI TRENDER FRAMTID

SNÖSKOTER FÖRR OCH NU ENGAGEMANG UTVECKLING MILJÖ TURISM EKONOMI TRENDER FRAMTID VÄLKOMMEN! SNÖSKOTER FÖRR OCH NU 1960 2014 ENGAGEMANG UTVECKLING MILJÖ TURISM EKONOMI TRENDER FRAMTID Lars Gunnar Lundvall Jokkmokk Snöskoteråkare sedan 1968 Har varit: Ordförande i Jokkmokks skoterförening

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com 6 års fabriksgaranti med Bosch VärmePartner Vår garanti utökas från 3 till 6 år om anläggningen sålts och installerats av en godkänd installatör t.ex. certifierad Bosch VärmePartner. Förutsättningarna

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. 1 För att optimera YITs verktygshantering har YIT/CalVan och Hilti tecknat ett samarbetsavtal.

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré?

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré? Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2014 MAJ Har du testat Supportklienten i Entré? Med de senaste versionerna av Entré finns vår nya supportklient tillgänglig som ett hjälpmedel till våra användare.

Läs mer

Information om utbildning

Information om utbildning Datum 2014-10-07 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator. Utbildningen

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Likspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

geoliner 550 prism Noggrann Lätt att använda Professionell hjulinställning med två-kamerateknik

geoliner 550 prism Noggrann Lätt att använda Professionell hjulinställning med två-kamerateknik Noggrann Flexibel Lätt att använda Professionell hjulinställning med två-kamerateknik Ny teknik med många fördelar Snap-on Equipment har lång och gedigen erfarenhet av att utveckla hjulinställningsutrustning,

Läs mer

API PRO Basfunktioner

API PRO Basfunktioner 1 2 3 API PRO Certifierad Expert På dessa kurser är fokus att ge information på expertnivå i API PRO-systemet. erna är superanvändare och supervisor. API PRO Certifierad professionell På dessa kurser får

Läs mer