Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort."

Transkript

1 Kurser

2 Autoskolan utbildar för framtiden Framtiden för allbilsverkstäder ser ljus ut, inte minst tack vare de nya EU-reglerna som ger stora möjligheter till ökad lönsamhet. Men för att lyckas med det måste du och din personal vara uppdaterade och ha rätt kompetens inom era områden. Autoskolan erbjuder ett stort och väl anpassat kursutbud inom ämnena fordonsteknik och verkstadadministration. Här kan du både fräscha upp gammal kunskap och ta del av det senaste inom branschen. Vi försöker alltid lägga våra kurser på tider som vi tror passar dig och vårt mål är att din debiterbara tid skall påverkas så lite som möjligt. Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort. Autoskolan strävar efter att anpassa kurserna efter dina behov. Tveka därför inte att framföra dina önskemål till din kontaktperson hos Autoexperten. Välkommen till Autoskolan! Certifierande utbildningar, mobila kylanläggningar De flesta bilar som säljs idag är utrustade med någon typ av luftkonditionering. Det innebär att behovet av service och reparationer kommer att öka. Vi tror att de som utbildar sig på detta område har goda möjligheter till ökad lönsamhet. Autoskolan har de kurser som krävs för att verkstaden ska bli ackrediterad och därmed få utföra service- och reparationsarbeten. Kravet är att någon vid verkstaden ska ha genomgått den längre utbildningen på 40 timmar medan övrig personal som arbetar inom området måste gå en 16-timmarskurs. Genom att avlägga ett godkänt skriftligt och praktiskt prov, erhåller du certifierad kompetens och blir godkänd kyltekniker. Vi genomför utbildningarna tillsammans med Hedemora Mobila UtbildningsCentrum och Lernia. Kostnaden för utbildningarna varierar beroende på ort och utbildningsinnehåll. Kontakta Hedemora MUC eller Lernia för information om utbildningsplatser och kursdatum.

3 Innehåll Kurser i Fordonsteknik Fordonsel med mätteknik... 4 Start- och laddningssystem...5 Fordonselektronik och komponentkännedom... 6 Grundkurs tändsystem... 7 Tändsystem med knackreglering... 8 Grundkurs bränsleinsprutning... 9 Integrerade motorstyrsystem...10 Motordiagnos Volvo S/V Motordiagnos SAAB Motordiagnos VAG Elektronisk dieselkotroll, TDI och partikelfilter...14 Mät- och diagnosteknik, motor Alternativa bränslen...16 Avgasrening och avgasanalys...17 Ljusteknik med Xenon...18 Elektronisk bromskontroll...19 Hjulinställningar Säkerhetsutrustning och airbag...21 Bränslevärmare i bil Navigation och multimedia i bil...23 Skadereparationer Certifierad kompetens,mobila kylanläggningar Omcertifiering,mobila kylanläggningar Nödvändig kompetens, mobila kylanläggningar...27 Automatisk klimatkontroll Kurser i Verkstadsadministration Verkstadsutveckling och -ekonomi Datorn ett verktyg i bilverkstaden... 30

4 Fordonsel med mätteknik Mekaniker eller andra som behöver grundläggande kunskaper inom ellära för fordon. Denna utbildning ger deltagarna kompetens för vidareutbildning inom områdena bilel, och fordonselektronik. Kursen innehåller en teoretisk del som behandlar sambanden mellan ström, spänning, resistans och effekt samt en praktisk del som innehåller mätteknik med multimeter. Ohms lag, Effektlagen. Serie- och parallellkoppling. Lik- och växelström. Induktion och transientskydd. Multimeterns funktion. Ledningsberäkningar. Fordonets belysningssystem. Kursdeltagarna ska efter genomförd utbildning: Förstå sambandet mellan de olika delarna av elläran. Förstå konstruktionen av, och funktionen hos ett relä. Förstå grundläggande uppbyggnad och funktion i fordons belysningssystem. Kunna utföra mätningar med multimeter. Kunna beräkna ledningsarea. 4

5 Start- och laddningssystem Mekaniker eller andra som vill veta mer om ett fordons start- och laddningssystem, batteriets funktion inkluderat. Teoretisk genomgång av konstruktion och funktion i de olika systemen samt praktiska övningar i form av mätningar med multimeter och oscilloskop i syfte att kunna felsöka i systemen och utvärdera uppmätta värden. Elektromagnetisk induktion. Likriktning av växelström. Y-, D-, O-kopplingars inverkan i generatorer. Laddningsreglering. Felsökningsmetodik i laddningssystemet. Felsökningsmetodik i startsystemet. Funktionen av serie- och parallellindade motorer. Olika typer av batterikonstruktioner. Vanliga felkällor och symptom på dessa i startbatterier. Kursdeltagarna ska efter genomförd utbildning: Förstå begrepp och användningsområden för elektromagnetisk induktion. Förstå hur start- och laddningssystem är konstruerade och dess funktion. Kunna utföra felsökning med multimeter och oscilloskop på start- och laddningssystem i fordon. Kunna utvärdera de uppmätta resultaten av felsökningen för att ställa rätt diagnos. Besitta kunskap om startbatteriets konstruktion och funktion. 5

6 Fordonselektronik och komponentkännedom Mekaniker och andra som vill bredda sina kunskaper inom området fordonselektronik. Kursen tar vid där självdiagnosen slutar med Inga felkoder funna. Kursen innehåller en teoretisk genomgång av de komponenter som ingår i fordonets elektroniska system, benämningar och funktion. Utbildningen innehåller praktiska övningar, bland annat felsökning med oscilloskop och multimeter. Luftmängdsmätare, luftmassemätare. PTC- och NTC-givare samt element. Potentiometer, spjällägesgivare, nivågivare. Induktiv- och hallgivare. Lambdasonder. Ultraljud- och infraljussensorer. Parkeringshjälp och regnsensorer. Felsökning med multimeter och oscilloskop. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnad av, och funktionen hos elektroniska system i fordon. Kunna genomföra kontroll och felsökning i fordonets elektroniska system. Kunna använda multimeter och oscilloskop. 6

7 Grundkurs tändsystem Mekaniker eller andra som besitter goda kunskaper i allmän fordonselektronik och bilel, som vill utveckla sina kunskaper inom området fordonets tändsystem. Kursen innehåller teoretisk genomgång av hur fordonets tändsystem är konstruerat och dess funktion. Praktiska övningar i mätteknik via oscilloskop. Batteritändsystem. Elektroniska tändsystem (TZ-system). Felsökningsmetodik. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå konstruktion av, och funktion hos fordonets tändsystem. Förstå funktionen av elektroniska tändsystem, så kallade TZ-system, med induktiv- och hallgivarstyrning. Kunna utföra felsökning samt mätning med oscilloskop på primäroch sekundärkretsar. 7

8 Tändsystem med knackreglering Mekaniker eller andra med mycket goda kunskaper i allmän fordonselektronik, som vill utveckla sig inom området tändsystem. Kursen ger kunskap i hur tändsystem(ez-system) med så kallad knacksensorreglering, är konstruerade. Elektroniska tändsystem med knackreglering (Ez-system). Felsökningsmetodik. Självdiagnostik och felkodsutläsning. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnad och funktion hos helelektroniska tändsystem (Ez-system). Kunna utföra felsökningart, mätningar och ställa diagnoser med hjälp av oscilloskop. 8

9 Grundkurs bränsleinsprutning Mekaniker och andra som besitter god kunskap i allmän fordonsel, och vill vidareutveckla sig inom området bränsleinsprutning. Kursen omfattar uppbyggnaden av och funktionen hos elektroniskt styrd bränsleinsprutning med lambda- och tomgångsreglering. Kursen behandlar i huvudsak LH- jetronic. Praktiska övningar i felsökning. Begreppet elektronisk bränsleinsprutning. LH-jetronic, uppbyggnad och funktion. Felsökningsmetodik. Självdiagnos och felkodsutläsning. Kontroll och justering av tomgångsreglersystem. Kontroll och felsökning av lambdareglersystem. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnad av, och funktionen hos elektronisk bränsleinsprutning med lambda- och tomgångsreglering. Kunna utföra felsökning och mätningar med oscilloskop och multimeter. Kunna utföra felsökning med avgas- och bränsletrycksmätare. 9

10 Integrerade motorstyrsystem Mekaniker och andra som besitter god kunskap inom området allmän fordonselektronik och vill vidareutveckla sig inom området integrerade motorstyrsystem. Kursen visar hur integrerade motorstyrsystem fungerar i teori, samt praktiska övningar i felsökning. Motronic bränslesystem. Felsökningsmetodik. Självdiagnos och felkodsutläsning. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnaden av, och funktionen hos integrerade motorstyrsystem. Kunna utföra felsökning, göra mätningar samt ställa diagnos med hjälp av oscilloskop. Kunna genomföra systemtester. 10

11 Motordiagnos Volvo S/V 70 (Motronic M 4.4, Fenix 5.4) Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sina kunskaper om integrerade motorsystem med betoning på fordonsspecifikation. Kursen omfattar beskrivning av Volvo S/V 70 integrerade motorstyrsystem samt felsökning och diagnostik. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur systemet är uppbyggt och dess funktion. Kunna felsöka i systemet med hjälp av diagnosverktyg, multimeter och oscilloskop. 11

12 Motordiagnos SAAB 9-5 ( Trionic T 7.7) Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sina kunskaper om integrerade motorsystem med betoning på fordonsspecifikation. Kursen omfattar beskrivning av Saab 9-5 integrerade motorstyrsystem samt felsökning och diagnostik. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur systemet är uppbyggt och dess funktion. Kunna felsöka i systemet med hjälp av diagnosverktyg, multimeter och oscilloskop. 12

13 Motordiagnos VAG (Motronic 3) Mekaniker eller andra med god kännedom om motorstyrsystem, som vill vidareutveckla sig inom området integrerade motorstyrsystem, med betoning på fordonsspecifikation. Kursen omfattar beskrivning av VAG integrerade motorstyrsystem samt felsökning och diagnostik. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur systemet är uppbyggt och dess funktion. Kunna felsöka i systemet med hjälp av diagnosverktyg, Multimeter och oscilloskop. 13

14 Elektronisk dieselkotroll, TDI och partikelfilter Mekaniker och andra med goda kunskaper om dieselmotorns mekaniska bränslesystem som vill vidareutveckla sig inom området direktinsprutning. Kursen ger en teoretisk och praktisk inblick i olika arbeten i en dieselmotor med direktinsprutning. Hur en grundinställning av dieselmotorns insprutningssystem utförs. Vilka servicepunkter som finns i bränslesystemet. Vilka servicepunkter som tillkommer vid partikelfilter Hur kontroll av systemets in- och utsignaler görs med hjälp av multimeter och oscilloskop. Kraven för användning av självdiagnos vid felsökning. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur en modern dieselmotors bränslesystem är uppbyggt och dess funktion. Förstå hur dieselmotorns elektroniska reglersystem är uppbyggt och dess funktion. Förstå hur dieselmotorns självdiagnossystem fungerar. Förstå hur dieselmotorns avgasreningssystem och partikelfilter fungerar. Känna till metoder för rökgasmätning (opacitetsmätning). 14

15 Mät- och diagnosteknik, motor Mekaniker och andra med god systemkännedom om fordonselektronik som vill vidareutveckla sig inom området mät och diagnosteknik. Kursen ger genom teoretisk genomgång och praktiska övningar en god insikt i de olika hjälpmedel som erbjuds för att kunna genomföra en effektiv felsökning. Felsökning via felsökningsprogram. Självdiagnos via EOBD II. Avgasmätning via Fyrgasmätare, inkl. analys. Multimeter- och oscilloskopmätning. Praktiska felsökningsmetoder. Deltagaren ska efter avslutad kurs : Förstå vikten av en effektiv felsökning. Förstå olika instruments användningsområden. Kunna använda fyrgasmätare för kontroll och analys av avgassammansättning. Kunna använda och förstå fordonets självdiagnos. Kunna använda systemtestare. Kunna använda multimeter och oscilloskop. 15

16 Alternativa bränslen Mekaniker och andra som vill bredda sina kunskaper inom området alternativa bränslen Kursen innehåller en teoretisk genomgång av de nya konstruktioner som krävs vid olika alternativa bränslen. Utbildningen innehåller även de punkter som förändras vid service på dessa bilar. Etanoldrift Biogasdrift Elhybrider Vätgasdrift Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå uppbyggnad av, och funktionen hos fordon avsedda för alternativa bränslen. Kunna genomföra kontroll och felsökning i fordonets motorkontroll system. Kunna utföra service och reparation av dessa bilar. 16

17 Avgasrening och avgasanalys Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sig inom området avgasrening. Kursen beskriver hur fordonets avgaser är sammansatta, hur de mäts och hur man tolkar resultatet för att kunna ställa diagnos på motorns funktion. Avgasreningssystemets olika komponenter och deras funktion beskrivs teoretiskt och testas praktiskt genom övningar med avgasmätare. EGR-, luftpump- och Puls Air-systemen. Katalysatorn- konstruktion och funktion. Lambdasond- konstruktion och funktion. Avgasers sammansättning och hur dessa påverkas genom avgasrening. Hur mätresultat från avgasmätare analyseras. Tankventilationssystem. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå avgasernas sammansättning och hur de påverkar fordonets funktion. Kunna använda fyrgasmätare för kontroll av avgasernas sammansättning, samt tolka testresultatet. Förstå lambdasondens uppbyggnad och funktion. Förstå hur katalysatorn är uppbyggd och dess funktion. 17

18 Ljusteknik med Xenon Mekaniker och andra som vill förbättra sina kunskaper om fordonets strålkastarsystem, i syfte att kunna reparera och serva alla typer av moderna fordons olika system. Kursen innehåller en teoretisk del om olika typer av strålkastarsystem, samt en praktisk del med tyngdpunkt på den nya xenontekniken. Dessutom ljustest och inställning av ljusbild med ljusinställningsapparat. Tekniken bakom olika strålkastar- och belysningssystem. Xenonstrålkastare ingående delar, bland annat högspänning. Automatiska och dynamiska system för ljuslängdsreglering. Strålkastarrengöring. Ljusinställning av strålkastare. Deltagarna ska efter avslutad kurs: Förstå konstruktion och funktion hos olika strålkastarsystem. Kunna genomföra felsökning och reparera xenonstrålkastare. Kunna genomföra ljusinställning. 18

19 Elektronisk bromskontroll Mekaniker och andra som vill lära sig mer om låsningsfria bromsar och de stabiliseringssystem som är integrerade i moderna bilar. Kursen innehåller teoretisk genomgång av hur systemen är konstruerade och deras funktion, samt praktiska övningar i felsökning med multimeter och oscilloskop. Funktionen hos låsningsfria bromssystem. Funktionen hos fordonets stabiliseringssystem. Felsökning och justering av hjulsensorer. Självdiagnos och felkodsläsning. Felsökning av elektriska signaler i bromssystemet. Felsökning av bilens stabiliseringssystem. Felsökning med multimeter och oscilloskop. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur låsningsfria bromssystem är konstruerade och dess funktion. Kunna utföra kontroll och felsökning i låsningsfria bromssystem. Förstå hur ett fordons antislirsystem är konstruerat och dess funktion. 19

20 Hjulinställningar Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sig inom området hjulinställning, Kursen beskriver hur fordonets hjulinställning påverkar köregenskaperna, de olika termer som används i arbetet med att justera hjulvinklar, hur man åtgärdar felaktiga värden på dessa och vilka specialverktyg som kan underlätta arbetet. Terminologi. Orsak och verkan i förhållandet mellan de olika hjulvinklarna. Uppmätning av hjulvinklar och åtgärd av uppmätta värden. Hjulinställningsutrustning samt olika specialverktyg. Hur sportsatser för sänkning av karossen påverkar hjulinställningen. Prissättning av arbeten inom området hjulinställning. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hjulvinklarnas inverkan på köregenskaperna. Förstå hur en förändring av hjulinställningen påverkar hjulgeometrin. Kunna göra en hjulinställning. Se förtjänstmöjligheter i hjulinställningsarbeten. 20

21 Säkerhetsutrustning och airbag Mekaniker och andra som vill vidareutveckla sin kunskap om fordonets säkerhetsutrustning. Kursen behandlar metoder och arbetssätt för arbeten i och runt fordon som är utrustade med airbags, samt beskriver bältessträckarens funktion. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå hur airbags är konstruerade och dess funktion. Kunna SRS arbetsmetoder för airbags och de säkerhetsföreskrifter som gäller. Förstå bältessträckarens konstruktion och funktion. 21

22 Bränslevärmare i bil Mekaniker och andra som monterar och/eller installerar tillbehör och extrautrustning i fordon, som vill bredda sin kompetens genom kunskap i montering och service av bränslevärmare. Kursen innehåller en kombination av produktkunskap, monteringstips och funktionskontroll av monterade värmare, samt felsökning. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Inneha god kännedom om bränslevärmarens konstruktion och funktion. Känna till de olika typer av värmare som finns på marknaden. Kunna installera bränslevärmare i fordon. Kunna kontrollera, felsöka och justera ett monterat system. 22

23 Navigation och multimedia i bil Mekaniker och andra som monterar och/eller installerar tillbehör och extrautrustning i fordon, som vill bredda sin kompetens genom kunskap i montering av denna produktgrupp. Kursen innehåller en kombination av produktkunskap, monteringstips och funktionskontroll av installerade system. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Ha viss sortimentskännedom inom områdena navigation och multimedia för fordon. Ha god kännedom om de olika komponenternas uppgifter i ett sammankopplat navigations- och multimediasystem. Kunna installera produkter inom navigation och multimedia. Kunna felsöka och justera i redan installerade system. 23

24 Skadereparationer Mekaniker och andra som vill utveckla sina kunskaper inom området skadereparationer. Kursen syftar till att deltagaren ska få kunskap om spackling på plåt och andra material, kunna återställa lim- och falsförseglingar på kaross samt återställa småskador i bilens plastdetaljer. Deltagaren erhåller information om moderna bilars rostskydd, limning, skruvlåsning, cylindrisk fastsättning, gängtätning samt universalpackningar. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Kunna genomföra mindre skadereparationer på fordon. 24

25 Certifierad kompetens, mobila kylanläggningar 2.3 Verkstadsägare, mekaniker eller andra som vill utveckla sin rörelse genom service av mobila kylanläggningar upp till 3 kg. Kursen pågår under 40 timmar uppdelat på 5 arbetsdagar, och innehåller följande kursavsnitt: Introduktion Grundläggande kylteknik. Kylprocessens komponenter. Köldmedieteknik. Service av kylanläggningar. Typutbildning av mobil klimatkomfort. Köldmediekungörelsen. Svensk kylnorm. Praktisk felsökning. Skriftligt prov. Praktiskt prov. Efter genomförd utbildning med godkänt resultat i de avslutande proven erhåller deltagaren Certifierad kompetens för arbete inom området mobila kylanläggningar. 25

26 Omcertifiering, mobila kylanläggningar 2.3 Personer med 5 års erfarenhet av arbete med mobila kylanläggningar behöver enligt NFS:s normer omcertifiering för fortsatt verksamhet inom området. Kursen pågår under två dagar och innehåller följande kursavsnitt: Introduktion. Köldmediekungörelsen. Svensk kylnorm, utveckling. Teoretiskt prov. Deltagaren erhåller efter godkänt teoretiskt prov fortsatt Certifierad kompetens. 26

27 Nödvändig kompetens, mobila kylanläggningar Mekaniker eller andra med minst ett års erfarenhet av arbete med fordon, som vill utveckla sin kompetens för att under ledning av certifierad arbetsledare arbeta med mobila kylanläggningar upp till 3 kg. Kursen pågår under två dagar och deltagaren får teoretisk kunskap i grundläggande kylteknik, samt mobila kylanläggningar och dess funktion. Praktiska övningar i användande av olika serviceaggregat, läcksökningsmetoder samt kontroll efter ingrepp i fordonets kylanläggning. Introduktion. Grundläggande kylteknik. Köldmedieteknik. Service av kylanläggningar. Typutbildning av mobil klimatkomfort. Praktisk felsökning. Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna arbeta med mobila kylanläggningar under ledning av certifierad arbetsledare. 27

28 Automatisk klimatkontroll Mekaniker eller andra med goda kunskaper om fordonselektronik och grundläggande kunskaper om kylteknik, som vill vidareutveckla sig inom området klimatkontroll. Kursen behandlar teorin kring funktionen i automatiska och elektroniska klimatanläggningar samt praktiska övningar i felsökning och tryckanalys. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Ha kunskap om olika elektroniska komfortsystems konstruktion och funktion. Ha kunskap om automatiska och elektroniska klimatanläggningars konstruktion och funktion. Ha erfarenhet av felsökning i klimatsystem. 28

29 V Verkstadsutveckling och -ekonomi Verkstadsägare som vill utveckla sin befintliga rörelse och andra som är intresserade av att öppna bilverkstad. Kursen innehåller en blandning av teori och praktik, och behandlar följande kursavsnitt: Företagets affärsidé och utveckling av denna. Företagets marknadsplan och marknadsplan. Företagets konkurrens. Kundrelationer. Ekonomiska begrepp, (täckningsbidrag, likviditet, soliditet, nyckeltal). Investeringar( leasa, hyra, avbetala, kontant). Deltagaren ska efter avslutad kurs: Förstå betydelsen av en god affärsidé. Kunna förstå tillvägagångssättet för en marknadsbedömning. Kunna förstå vikten av affärsutveckling och investeringsbehovet för densamma. Förstå vikten av en god marknadsföring. Kunna upprätta en budget med intäkts- och kostnadskalkyl. 29

30 V Datorn ett verktyg i bilverkstaden Verkstadsägare, mekaniker och andra med viss förkunskap, som vill effektivisera arbetet i verkstaden genom att utnyttja datorns fördelar. Kursen behandlar följande kursavsnitt: Genomgång av datorns hårdvara, skrivare, CD-läsare m.m. Reservdelshantering. Tekniska data. Arbetstider och servicescheman. Motorstyrning och reparationsanvisningar. Fakturering. Kund- och fordonsregister. Deltagaren ska efter avslutad kurs: Ha insikt i fördelarna med att utveckla och effektivisera det dagliga arbetet i verkstaden genom användande av dator. Praktiskt kunna använda datorn för att snabbare kunna ta fram reservdelspriser och arbetstider, boka arbeten och fakturera utfört arbete, vilket ger ökad lönsamhet och nöjda kunder. 30

31 Autoexperten Verkstanet Bas Effektivare arbete och ökad lönsamhet Autoexperten Verkstanet Bas är verktyget som underlättar det dagliga arbetet i verkstaden och som i hög grad bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet, framförallt genom tidsbesparing och vid prissättning av både material och arbete. Kundmottagning Fordonet identifieras via registreringsnumret. I Verkstanet Bas sammanställs och lagras sedan kunduppgifter, material- och arbetskostnad, tidsplanering m.m. för att därefter presentera ett korrekt kostnadsförslag till kunden. All information sparas och kan hämtas upp när kunden återkommer för att beställa det offererade arbetet. Vid återbesök fungerar informationen som historik över tidigare utförda reparationer. Arbetsberedning När arbetet bokats i Verkstanet Bas skrivs en arbetsorder ut för mekanikern. Där ingår alla registrerade uppgifter: reservdelar, tidsåtgång, tidpunkt för leverans och kunddata. Samtidigt skapas ett underlag över reservdelsbehovet som kan skickas elektroniskt via Internet till den lokala Autoexperten. Du får en kvittens på beställningen och reservdelarna levereras på överenskommet sätt. Verkstadsarbete Verkstanet Bas levereras med arbetstidsmodul från Autodata. Så gott som alla inom Autoverkstaden använder sig dessutom av Autodatas kompletta produkt på CD, innehållande servicescheman, monteringsanvisningar, felkodsbeskrivning, komponentplacering m.m. Dessutom finns förberedda kopplingar till andra programvaror, exempelvis Cabas. Ekonomihantering Administrations- och ekonomidelen i Verkstanet Bas är mycket lättanvänd. Det finns flera möjligheter för olika typer av prissättning och betalningssätt för olika kundkategorier. Kontantkunder kan enkelt erbjudas möjlighet till delad betalning genom Autokortet. Fakturakunder bevakas i reskontran med både påminnelse- och räntefaktureringsfunktion. Vagnparksägare hanteras smidigt genom att fler fordon knyts till samma kundnummer. Färdigkonterad kassa-, faktura- och inbetalningsjournal skapas efter dagens arbete för bokning i de flesta förekommande bokföringsprogram. Verkstanet Pro Du kan när som helst uppgradera ditt Verkstanet Bas till Verkstanet Pro, som innehåller fler funktioner för den lite större verksamheten, bl.a. lagerhantering och mekanikerstatistik. Arbetskort i Verkstanet Bas Bild med mått etc. visas i reservdelskatalogen

32 Ditt framgångsrecept Idag finns Autoverkstaden på cirka 300 platser i landet och antalet ökar stadigt. Vill du också kunna erbjuda dina kunder en hög kvalitet, kompetens och personlig service? Tror du på idén: Vi tar hand om din ögonsten som om den vore vår egen? I så fall, ta chansen att bli en Autoverkstad! Som medlem i Autoverkstaden får du tillgång till: Effektivare administration med Autoexperten Verkstanet Bas. Gemensam profilering och marknadsföring. Marknadens kanske smidigaste betalsystem för dina kunder. Möjlighet till merförsäljning genom Shop in workshop. Miljöanpassning av verkstaden. Utbildning via Autoskolan. Information och support om du vill ansluta din verkstad till ett kvalitetskontrollsystem. Leverantörer av högklassig verkstadsutrustning. Förmånliga finansieringsmöjligheter vid investeringar. Assistansförsäkring för dina kunder vid service. Teknisk support och E-utbildningar. Medlemsskap i Hella Service Partner. Profilkläder och PR-material till förmånliga priser. Kontakta Autoexperten på din ort så får du veta mer om fördelarna med Autoverkstaden! Autoexperten i Sverige AB, Sollentuna. Tel , fax

KURSPROGRAM HÖSTEN 2012. Kunskap ger framgång. produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar

KURSPROGRAM HÖSTEN 2012. Kunskap ger framgång. produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar KURSPROGRAM HÖSTEN 2012 produktkurser för verkstadspersonal och säljande personal affärskurser och interaktiva utbildningar Kunskap ger framgång Välkommen till höstens kurser Vad händer på marknaden? Hur

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i

Inbjudan till förvärv av aktier i Den digitala världen när den är som bäst! Inbjudan till förvärv av aktier i Memorandumet upprättat i samband med nyemission av aktier i hösten 2013 DWM verksamhet DWM hjälper företag och organisationer

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer