Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11"

Transkript

1 Uppdaterad Bilaga 2

2 Uppdaterad (62) Innehåll 1 Produkter, tjänster och priser 3 2 Telefonisystem Produkter Service och underhåll Produktrelaterade leverantörstjänster 39 3 Priser Pris för produkter Pris för tjänster Prismodell 60

3 Uppdaterad (62) 1 Produkter, tjänster och priser 2 Telefonisystem 2.1 Produkter Leverantören kan erbjuda utökningar och uppgraderingar till ett flertal olika produktserier för abonnentväxeländamål Telefonisystemsutrustning Produktområde Business Phone Business Phone ger möjlighet till att ha en växel med anknytningar mellan stycken. Business Phone finns i plattformarna Business Phone Compact, Business Phone 50, Business Phone 128i och Business Phone 250. Följande anknytningstyper kan användas.: Analoga anknytningar Digitala anknytningar Trådlösa anknytningar Mobila anknytningar IP-anknytningar Business Phone ger alla användare tillgång till både röstbrevlåda och e-post i samma system. Röstsystemet i Business Phone heter Voice Messaging Unit och gör att man kan ex. kan lyssna på röstmeddelanden när inloggning sker på datorn. Digitala anknytningar använder Dialog 4000-serien som har 4 modeller. Dialog 4220 Lite, Dialog 4222 Office, Dialog 4223 Professional och Dialog 4224 Operator. Trådlösa anknytningar i Business Phone bygger på DECT- och GAP-standard. Du kan ha upp till 24 handenheter i BP50 och upp till 210 handenheter i BP250. De handenheter som kan användas är DT 190, DT292, DT4x2 och DT590.

4 Uppdaterad (62) Mobila anknytningar kan vara mobiltelefoner från valfri leverantör. Exempel på sådan är Återuppringning vid upptaget/ej svar, förfrågan, pendling, konferens, parkering och transport. Max 100 mobila anknytningar per system. IP anknytningar I Business Phone används en gatekeeper för IP-anknytningar. Lösningen är baserad på H.323-standarden med ett specialanpassat tillägg för Ericssons IP-klienter, Dialog 4422 och Dialog 4425, samt Backstages iclient. Möjlighet finns också att bygga IP-nätverk mellan Business Phone-system och MD110. Backstage är produkten som ger möjlighet till datortelefoni. Det är alltså ett program som innehåller ett antal funktioner såsom automatisk vidarekoppling som baseras på avtalade tider i MS Outlook, avancerad hantering av missade samtal, information om senast uppringda nummer, meddelandeintegrering och uppringning med hjälp av röstkommandon. Produktområde Cisco Communications Manager Ciscos produkter inom Voice and Unified Communications kan delas in i delområdena: IP-telefoni Kundkontakt Unified Communications-applikationer Infrastruktur IP-telefoni Cisco Unified Communications Manager Cisco Communication Manager är en mjukvarubaserad serverapplikation och är den del som sköter samtalshanteringen. Cisco har i sitt sortiment dedikerade Serverplattformar (appliance servers) som tillägg i lösningen och som kapacitetsmässigt varierar beroende på lösningens storlek. Med Cisco Communication Manager kan företag och organisationer erbjudas telefonitjänster och multimedia tillämpningar över ip och mobila nät, där man utnyttjar ip-telefoner, mjukvarutelefoner, mobiltelefoner, wlan-telefoner för sin kommunikation. Detta sker via s.k. gateways ut mot tele- och mobilnät där omvandling av tal till datapaket sker. Plattformen har inbyggt stöd för att ansluta via SIP (Session Initiation Protocol) mot PSTN och andra nät.

5 Uppdaterad (62) Cisco Communication Manager samordnar data, tal och video i tjänster som Unified messaging, Närvarufunktioner, Konferensfunktioner, Videomöten och samverkande Contact centers samt interaktiva svarssystem (IVR plattformar). Cisco Mobile Connect, integrerad funktionalitet i Communications Manager, ger möjlighet till integration av mobiltelefon (eller andra telefoner utanför växeln) med sådana funktioner som att vara nåbar på ett nummer för både fast och mobil/ fjärr - telefon, och att använda växelfunktioner från mobil eller annan fjärrtelefon. Communications Manager stöder både SIP-protokoll och SCCP (Ciscos proprietära protokoll) på telefonsidan. Communications Manager utmärks av hög skalbarhet och hög tillgänglighet genom redundant arkitektur. Telefoner Ett stort antal olika IP-telefonmodeller finns, från enkla till avancerade, för tal, video, konferenstelefoner, WLAN. Flertalet har stöd för XML-baserade tjänster och kan anslutas via SCCP eller SIP. Analoga telefoner kan anslutas via analogadapter eller gateway. Anknytningsform lokalt mobil Dect realiseras med Ascom integrerad Dect. Kundkontakt Cisco Unified Customer Contact Express Contact Center Express är en contact center in a box -lösning som finns i tre olika versioner, för att passa olika grad av behov av avancerade funktioner. Unified Communications-applikationer Nedan beskrivs produkter som Cisco benämner Unified Communicationsapplikationer. Cisco Unified Presence är en plattform som samlar och lagrar presencestatus och information om användarnas aktuella möjliga kommunikationskanaler (som tal, video, instant messaging, Web), och gör informationnen tillgänglig för andra användare och applikationer. Den ger också instant messaging-funktioner till Cisco IP-telefoner i ett Communications Manager-system. Cisco Unified Presence krävs för Cisco Unified Personal Communicator. Integration med Microsoft Outlook Cisco Unified Presence kan integrera Microsoft Outlook kalender- och mötesinformation i presenceinformationen. Användare med IP Phone Messenger

6 Uppdaterad (62) aktiverad kan också se dagens möten, ta emot möteskallelser, och med ett klick koppla upp aktuellt konferenssamtal. Gatewaykoppling till Exchange krävs. Integration med IBM Sametime Denna integration ger möjlighet att använda click-to-call från Sametime för att ringa med sin Cisco IP-telefon. Den ger också möjlighet för Sametimeanvändare att se Cisco IP-telefonstatus för sina kollegor. Gatewaykoppling mot Sametimeserver krävs. Integration med Microsoft Office Communicator Denna integration ger också möjlighet att med click-to-dial styra sin Cisco IP-telefon och att se Cisco IP-telefonstatus för kollegor. Cisco Unified Presence stöder både Live Communications Server 2005 och Office Communications Server 2007 Cisco Unified Personal Communicator är en klient för PC och MAC som integrerar tal, video, instant messaging, konferens, och presenceinformation i samma applikation. Den kräver för sin funktion Cisco Unified Presence. Cisco IP Communicator är en PC-baserad telefonapplikation (Windows) som ger tillgång till IP-telefonens funktioner på PC-n. I kombination med Cisco Unified Video Advantage ges också möjlighet till videosamtal. Cisco Unified Video Advantage består av programvara och en USB-kamera, som kombinerad med vissa IP-telefonmodeller eller PC-telefonen Cisco IP Communicator ger möjlighet till videosamtal. Cisco Telepresence är en produktfamilj för virtuella möten i Full-HD kvalitet som består av flera olika modeller av ändsystem samt centrala resurser så som multipunktbryggor och managementsystem. Alla ändsystem i Cisco Telepresence har Full-HD kvalitet samt skärmar mellan 37" och 65". Cisco Telepresence 500 är gjort för 1-2 deltagare per rum och har en 37" skärm. Cisco Telepresence 1000 är gjort för 2 deltagare per rum och har en 65" skärm. Cisco Telepresence 3000 är gjort för 6 deltagare per rum och har tre stycken 65" skärmar. Cisco Telepresence 3200 är gjort för 18 deltagare per rum och har tre stycken 65" skärmar. Cisco Telepresence 3000 och 3200 inkluderar även bordet för att få en så pass naturlig upplevelse av att sitta runt samma bord. De centrala delarna består av en multipunktswitch som behövs när det är fler än tre stycken rum som deltar i mötet samt ett managementsystem för bokning av mötesrum. Multipunktswitchen kan i dagsläget hantera 48 skärmar/segment samtidigt.

7 Uppdaterad (62) Cisco Unity Connection är ett röstbrevlådesystem med funktioner som ger tillgång till avlyssning och hantering av röstbrevlådemeddelanden via telefon, epostklient, webbklient eller Cisco Unified Personal Communicator. Infrastruktur Cisco 7800 Series Media Convergence Servers En serie servrar i olika storlek som används som plattform för Communications Manager och ett antal andra applikationer, exv Contact Center- och Presencefunktioner. Genom klustring av servrar kan mycket stora system byggas, exv IP-telefoner på samma Communications Manager-system. Servrarna finns i olika storleksklasser. De större har extra hög tillgänglighet genom bl.a. redundanta strömmatningsaggregat med hot swap, redundanta fläktar med hot swap, och RAID1-diskar med hot swap. Routrar/Gateways m.m. Integrated Services Routers i, 2800-, och 3800-serien, kan användas för anslutning mot PSTN. De kan har gränssnitt mot PRI, BRI och analogt. De kan också konfigureras för SRST (survivable remote site telephony), dvs för att upprätthålla telefoninaccessen lokalt även vid eventuellt avbrott i kontakten med Communications Manager-servrarna. VG224 och VG248 är analoga Gateways med 24 respektive 48 analoga portar. ATA186 är en analogadapter med två analoga portar. Catalyst-serien innehåller LAN-switchar som kan strömmata IP-telefoner via LANuttaget. Telefoner som inte strömmatas via LAN-uttaget kräver lokal strömmatning (Power Cube). WLAN Aironet-serien innehåller basstationer, WLAN-kort och antenner för att kunna hantera WLAN telefoner, och persondator med mjukvarutelefon. Övervaknings och säkerhetsprogramvara för att hantera Aironet-serien finns också. Ascom Integrerad Dect Systemet är kompatibelt med flertalet på marknaden förekommande IPtelefonimiljöer och kan dessutom genom sin unika systemuppbyggnad hantera samtidiga anslutningar emot flera IP-telefoni eller traditionella växlar samtidigt. IP-DECT-systemet supporterar DECT-standard samt GAP/CAP vilket ger en full integration av meddelandehantering och tal-funktioner. Systemet bygger på standards för IP-telefoni kombinerat med stabil DECT-teknologi för radioöverföring. Genom att använda Ascom VoIP Gateway kan IP-DECT-systemet också integreras med

8 Uppdaterad (62) olika traditionella växlar. Systemet kan även integreras med externa applikationer såsom larmsystem, produktionssystem, nätverk och e-post. Detta ger funktioner som meddelande till handenhet, interaktiv meddelandehantering, fjärstyrningsfunktioner, larm från handenhet, meddelandehantering, PTT (push-to-talk), positioneringstjänster och frånvarohantering. Ascoms IP-DECT-system är uppbyggt av följande komponenter: DECT Trådlösa handenheter IP-DECT Basstation (IPBS) IP-DECT Gateway (IPBL) fungerar som gateway för anslutning av basstationer till ett IP-DECT system. Ascom VoIP Gateway fungerar som gatekeeper/proxy i systemet och agerar gateway mot en traditionell PBX om direktanslutning till IP-PBX av olika anledningar ej önskas eller är möjlig. Traditionell DECT basstation - Radio Fixed Part (RFP) IP-PBX Integrated Message Server (IMS) Fungerar som meddelandekontroll och interface. Unite System- Unite-plattformen gör innebär möjlighet till verksamhetsapplikationer baserade på avancerade IP-baserade larm och meddelandetjänster samt möjliggör utökad funktionalitet såsom fjärransluten administration och hantering av DECT-telefoner och system. DECT trådlösa handenheter finns tillgängliga i olika versioner. Ifrån handenheter med basfunktionalitet, passande vanliga kontorsmiljöer, till handenheter anpassade till sjukvårds eller industrier. Även handenheter för verksamheter som behöver övervakning, alarmfunktioner eller ATEX-klassificering finns att tillgå. IP-DECT basstationer har tolv kanaler varav åtta används för tal och resterande för larm, synkronisering och meddelandehantering. Separata dedikerade kanaler används till sk broadcast-meddelanden och för mottagning av larm oberoende av pågående taltrafik. IP-DECT Gateway är en gateway mellan tidigare DECT-basstationer och IPnätverket. IMS Integrated Message Server - kan användas för kontroll av meddelandefunktioner, som exempelvis personsökning och larm. IMS fungerar på Unite.plattformen, vilken möjliggör funktioner som centraliserad systemövervakning, systemadministration, fjärruppkoppling, felhantering, meddelandehantering, loggningsfunktioner och broadcast-meddelande. Ascom VoWLAN/VoWiFI Ascoms Voice over Wireless Fidelity (VoWiFi) system ger trådlös IP-telefoni, meddelande- och larmfunktionalitet över företagets trådlösa nätverk. Lösningen består av telefoner och centralutrustning för underhåll och fjärradministration.

9 Uppdaterad (62) VoWiFi-systemet kan även integreras med Unite och andra Ascom-system. Denna beskrivning ger en kort beskrivning av funktioner tillhandahållna av VoWiFisystemet. Ascoms VoWiFi-system är uppbyggd av Ascoms egenutvecklade hård- och mjukvara som kombineras med certifierade tredjepartsprodukter (WLAN/LAN). Fungerande helhetslösning bygger på nyttjande av ett WLAN driftsatt och anpassat för funktionen tal över trådlöstnätverk (Voice over WLAN). Följande komponenter är utvecklade av Ascom och tillhandahåller tal, meddelandehantering och larm-funktionalitet till WLAN; VoWiFi handset i75 Integrated Message Server IMS/IP-WiFi Portable Device Manager (PDM), Windows version PDM, System version VoIP Gateway Laddare och tillbehör Meddelanden och larm kan skickas mellan VoWiFi-systemet och andra Ascom meddelandesystem via IMS IP-WiFi. Ascom i75 är kompatibel med flertalet ledande fabrikat på IP-telefonimiljöer och WLAN infrastruktur. Kommunikation med traditionella telefonisystemet möjliggörs genom VoIP Gateway, ansluten till PBX. Cisco Unified Border Element Cisco Unified Border Element (tidigare Cisco IP-IP Gateway Software) är en integrerad IOS-mjukvara som används för sammankoppling av olika Unified Communications-, voice over IP (VOIP)-, och videonätverk över IP. Den kan installeras på en mängd routerplattformar, bl.a och 3800-serien. Tandberg Telepresence Tandberg Telepresence är en produktfamilj för virtuella möten i Full-HD upplösning. Den består av olika ändsystem samt centrala resurser för multipunktbryggor. T1 består av en 65" LCD-skärm, riktar sig till möten med 2 personer per rum och har en inbyggd MCU för upp till fyra möten i HD-upplösning. T3 består av tre stycken 65" LCD-skärmar och riktar sig till möten med 6 personer per rum. I T3 ingår bord inklusive skärmar för presentationer för att få en så naturlig upplevelse av att sitta runt samma bord. Personal Telepresence 1700 MXP är ett litet system med HD-upplösning för användning på arbetsplatsen. Den har en 20" widescreen LCD-skärm. De centrala resurserna består av Tandberg Telepresenceserver och fungerar som en MCU för T3 och andra videosystem som vill kommunicera i en flerpart med T3 i HD kvalité. Tandberg Telepresenceserver kan i dagsläget hantera upp till 144 samtidiga skärmar/segment i ett chassi. Tandberg Profile Tandberg Profile är en familj av kompletta HD-system med platta skärmar i den absoluta toppen av kvalitet.

10 Uppdaterad (62) Profile 8000 är ett system med två stycken 50" plasmaskärmar och möjlighet till inbyggd MCU för upp till sex parter. Profile 6000 är ett system med en 50" plasmaskärm och möjlighet till inbyggd MCU för upp till sex parter. Profile 3000 är ett system med antingen en 32" eller 42" LCD-skärm och möjlighet till inbyggd MCU för upp till fyra parter. Tandberg Edge Tandberg Edge Series är en familj av HD-system som levereras utan skärmar. Edge 75 MXP är ett system med en HD-kamera och klarar upp till 768kbps för IPvideo. Edge 85 MXP är ett system med en HD-kamera samt möjlighet till inbyggd MCU för upp till fyra parter och klarar upp till 1,1Mbps för IP-video. Edge 95 MXP är ett system med en HD-kamera samt möjlighet till inbyggd MCU för upp till fyra parter och klarar upp till 2Mbps för IP-video. Tandberg Centric Tandberg Centric Series är en familj av kompletta system som är designade för den individuella arbetsplatsen. Tandberg 1700 MXP är ett system med en 20" widescreenskärm samt en HD-kamera samt möjlighet till inbyggd MCU för upp till fyra parter. Tandberg 1000 MXP är ett system med en 12.1" skärm. Tandberg E20 är en videotelefon med en 10.6" skärm. Tandberg Specialized Tandberg Specialized är en serie produkter som är framtagna för specialändamål. Intern MXP är ett system med en 24" skärm och som är placerad på en mobil vagn, detta system lämpar sig i sjukhusmiljöer. Tactical MXP är ett portabel och kompakt system som är gjort för att användas i lite hårdare miljöer. Compass MXP är ett system som lämpar sig i så kallade kioskmiljöer där användaren har en fast lur och en skärm för att kommunicera. Utility MXP är ett lite enklare system än Compass där användaren endast behöver lyfta luren så ringer systemet upp ett fördefinierat nummer. Movi är en PC applikation som körs i ett Internet Explorer fönster med hjälp av Active-X. FieldView är en trådlös kamera gjord för att kunna skicka video i realtid till en centralt placerad expert och där experten kan editera bilden på kameran för att personen med kameran skall kunna ringa in eventuella problem. Tandberg Network Infrastructure Tandberg Network Infrastructure är en portfölj av centrala resurser som alla är gjorda för att få till kommunikation mellan människor inne på eller utanför det egna företaget.

11 Uppdaterad (62) Tandberg Codian MCU 4500 series är en serie MCU's för konferenser i HDupplösning. Den finns med 6, 12, 20, 30 eller 40 portar. Tandberg Codian MCU 4200 series är en serie MCU's för konferenser i SDupplösning. Den finns med 6, 12, 20, 30 eller 40 portar. Tandberg Codian IP VCR 2200 är en inspelningsserver för videokonferenser med upp till 10 inspelningsportar och 20 uppspelningsportar. Tandberg Codian ISDN GW 3241 är en ISDN gateway med stöd för HD-upplösning. Den klarar 4 PRI interface. Tandberg Codian IP GW 3500 series är en serie IP-gateways för att kommunicera med andra företag via IP. Den finns i tre modeller som klarar 10, 20 eller 30 samtidiga samtal. Tandberg Codian MSE 8000 MCU series är ett modulärt chassi för större organisationer alternativt operatörer som man stoppar in resurser så som gateway, MCU och inspelningsmöjligheter. Den kan hantera upp till 180 HD konferensportar, upp till 360 SD konferensportar, upp till 720 ljudkonferensportar, upp till 90 video konferensportar som spelas in och upp till 72 ISDN PRI. Tandberg MPS series är en serie modulära produkter man kan stoppa in olika tjänster som MCU och gateway i. Den finns i två modeller, MPS-200 som kan hantera upp till 40 konferenser samt MPS-800 som kan hantera upp till 160 konferensportar. Tandberg Content Server är en inspelningsserver för 5 samtidiga videokonferenser, live streaming och uppspelning av inspelat material till PC Tandberg Video Communication Server är en plattform som skalar upp till 2500 videokonferensregistreringar med hjälp av SIP eller H.323. Den är den mest centrala delen av lösningen då den kan integreras gentemot andra produkters lösningar, exempelvis Microsoft OCS. Det är även den som hanterar alla policies i nätet och den kommer i två olika uppsättningar: Tandberg VCS Control som sitter på insidan av en brandvägg och hanterar alla interna konferenser. Tandberg VCS Expressway som sitter på utsidan av en brandvägg och som ser till att externa konferenser på ett enkelt och säkert sätt kan kommunicera med de interna systemen. Tandberg Management Suite är det system som används för övervakning, rapportering samt bokning av konferenser. Tandberg Management Suite finns som appliance för upp till 100 registrerade system och som mjukvara för obegränsat antal registrerade system. Produktområde CS1000 Nortel Communication Server 1000 (CS 1000, nedan även kallat systemet ) är ett telefonisystem med såväl traditionell telefoni som nya moderna funktioner såsom IPtelefoni, trådlös kommunikation via IP och DECT, meddelandefunktioner och contact center-funktioner. Systemet kan byggas ut från c:a 50 anknytningar upp till

12 Uppdaterad (62) ca anknytningar i ett och samma system, och i stort sett obegränsat antal anknytningar i nätgrupp. Systemet kan installeras på en eller flera adresser och passar därmed både medelstora eller stora företag/organisationer. Dessutom finns möjlighet att flytta ut växelenheter till andra adresser för t.ex. lokalkontor. Dessa växelenheter kommer att fungera tillsammans med huvudenheten som en enda växel. Vid eventuella kommunikationsfel mellan de utflyttade växelenheterna och huvudenheten kan de utflyttade växelenheterna fungera som självständiga växlar. Nortel CS 1000 innehåller ett antal funktioner som förenklar för användarna. Ett exempel är Free Seating för att med behörighetskod styra alla samtal till en användare till valfri telefon. Det finns även speciella funktioner för exempelvis sekreterare som passar andra kollegors telefoner eller för flera personer som besvarar samma inkommande nummer. Genom att integrera Nortel CS 1000 med den mobila tjänsten Telia Office Extension kan lösningar skapas som gör att användare blir anträffbara utanför företagets lokaler. Basfunktioner som t.ex. hänvisning, medflyttning och vidarekoppling utgör en del av systemet. Nortel CS 1000 har fler än 800 telefoni-funktioner. Dessa är paketerade i två olika mjukvarupaket. Växelns funktioner är beroende av vilket av följande mjukvarupaket som väljs: 1, Enhanced Service Package 2, Premium Service Package Enhanced Service Package innehåller de allra flesta standardtjänsterna, samt även ACD. Premium Service Package innehåller framförallt nätverksfunktioner. Uppgradering kan ske från det lägre programvarupaketet till det högre. Beroende på vilken av dessa två mjukvarupaket som Kund väljer kommer olika funktioner att vara aktiverade eller inaktiverade. Systemets hårdvara finns i två grundutföranden: CS1000E och CS1000M. Systemet kan installeras i en 19 rack i serverhallen (CS1000E) och beroende på konfiguration och val av tilläggsapplikation tillkommer ytterligare servrar. Alternativt kan systemet installeras i speciella Nortelstativ (CS1000M). För lokalkontor finns flera lösningar: En speciell hårdvara, CS1000B, fungerar som en utflyttad växel. I normal drift är CS1000B kopplad mot huvudväxeln, men vid ett eventuellt avbrott i denna kommunikation kan CS1000B fungerar som en självständig växel.

13 Uppdaterad (62) CS1000B kan förses med såväl traditionella som ip-anknytningar, samt ledningar mot överliggande station. Om företagets LAN finns framdraget till den lokala arbetsplatsen kan med fördel iptelefoner användas. Dessa kopplas då in mot LAN:et och konfigureras så att de fungerar som fullvärdiga anknytningar mot huvudväxeln. Någon lokal växel behövs alltså inte med denna lösning. Telefoner För fast telefon kan IP-telefoner, digitala eller analoga telefoner användas. IPtelefoner utnyttjar datanätet för telefonifunktionen vilket gör att samma fastighetsnät används för både telefoni och data. Om inte datanätet är förberett för IP-telefoni kan i stället digitala/analoga telefoner användas, och då används traditionellt fastighetsnät. Telefonapparater finns i ett antal olika modeller och varianter. Anknytningar Nortel CS 1000 har stöd för ett stort antal anknytningsvarianter för att täcka ett företags hela behov av telefonkommunikation. Anknytningarna kombineras i önskat antal. Funktionaliteten för anknytningar är till stor del beroende av vilken modell och variant av telefonapparat som nyttjas. IP-anknytning IP-anknytning kan realiseras på olika sätt: - Fysisk IP-telefonapparat - Mjukvarutelefon vilken installeras som ett program i datorn - Trådlös IP-telefon (WLAN) Beroende på val av telefonapparat kan olika funktioner erbjudas som exempelvis inbyggd telefonbok. Digital anknytning För företag som inte har byggt ut datanät (LAN) för realtidskommunikation eller som av andra skäl inte vill implementera IP-telefoni, finns alternativet Digital Anknytning. Beroende på val av telefonapparat kan olika funktioner erbjudas som exempelvis inbyggd telefonbok. DECT-anknytning Med DECT-system skapas lokala system för bärbar telefoni på ett kontor, en verkstadslokal eller inom ett mindre område. DECT-system kan även kombineras med larm och meddelandefunktioner. Analog anknytning Traditionell analog anknytning kan med fördel användas för faxsystem, enstaka bärbara telefoner eller modem.

14 Uppdaterad (62) Telefonist-anknytning Telefonist-anknytning erbjuder högre funktionalitet än ordinär anknytning exempelvis avseende förmedlingsfunktioner och displayfunktioner Produktområde MX-ONE Telephony Server Telefonisystemet MX-ONE Telephony System är ett komplett serverbaserat växelsystem från Aastra. Det möjliggör en utmärkt mix av ip-telefoni och integrerade mobila anknytningar. Systemet omfattar en kundplacerad server med operativsystemet Linux samt en Media Gateway som innehåller anslutningar mot publikt tele- och mobilnät (MDA-via). En server och Media Gateway (LIM) klarar 700 anknytningar och flera servrar kan samverka till upp till anknytningar. Det är även möjligt att komplettera med en Media Gateway Classic för analoga-, digitala- och DECT anknytningar, vilket är viktigt för MD110-kunder som önskar successiv migration mot IP. De mobila anknytningarna i MX-ONE kan integreras med Office Extension för att skapa en av marknadens bästa mobillösningar. Det gör att användarna bara behöver en mobiltelefon som då ger växelsystemets alla funktioner. Som IP-telefoner kan Ericssons egna Dialog 4400-telefoner eller generella SIPtelefoner användas. Kunder som migrerar från MD110 och önskar fortsätta att använda sina befintliga telefoner för de olika anknytningsformerna kan samtidigt integrera den befintliga växelhårdvaran i MX-ONE. Naturligtvis kan detta kombineras med den nya serverbaserade tekniken för att samtidigt erbjuda Ericsson IP-telefoner, generella SIP-telefioner eller integrerade mobiltelefoner. MX-ONE kan kombineras med olika applikationer via öppna gränssnitt. Förutom tredjepartstillverkare så har Aastra egna specialanpassade applikationer för MX-ONE. MX-ONE kan också integreras med Microsoft Live Communications Server Telefoner För fast telefon kan IP-telefoner eller digitala telefoner användas. IP-telefoner utnyttjar datanätet för telefonifunktionen vilket gör att samma fastighetsnät används för både telefoni och data. Om inte datanätet är förberett för IP-telefoni kan i stället digitala telefoner användas och ger motsvarande funktioner för användarna. Telefonapparater finns i ett antal olika modeller och varianter. Mobiltelefoner kan integreras i MX-ONE Telephony Server med full växelfunktionalitet, vilket innebär att mobila användare endast behöver en mobil telefon för både interna och externa samtal. Anknytningar

15 Uppdaterad (62) MX-ONE Telephony Server har stöd för ett stort antal anknytningsvarianter för att täcka ett företags hela behov av telefonkommunikation. Anknytningarna kombineras i önskat antal. Funktionaliteten för anknytningar är till stor del beroende av vilken modell och variant av telefonapparat som nyttjas. IP Anknytning IP-anknytning kan realiseras i en IP-telefon apparat eller som en mjukvarutelefon vilken installeras som ett program i datorn. Beroende på val av telefonapparat kan olika funktioner erbjudas som exempelvis inbyggd adressbok som kan synkroniseras från MS Outlook. Digital Anknytning För företag som inte har byggt ut datanät (LAN) för realtidskommunikation eller som av andra skäl inte vill implementera IP-telefoni, finns alternativet Digital Anknytning. Mobil Anknytning Mobil Anknytning gör att mobiltelefonen kan användas som anknytning med alla växeltjänster. Det innebär att den mobila användaren endast behöver en telefon. DECT Anknytning Med DECT-system skapas lokala system för bärbar telefoni på ett kontor, en verkstadslokal eller inom ett mindre område. DECT-system kan även kombineras med larm och meddelandefunktioner. Analog Anknytning Traditionell analog anknytning kan med fördel användas för faxsystem, enstaka bärbara telefoner eller modem. Fjärr Anknytning För hemarbetsplatser eller ett mindre lokalkontor kan ett fast telefonabonnemang användas som en integrerad telefon i MX-ONE Telephony Server med tillgång till systemets funktioner. Telefonist Anknytning Telefonist Anknytning erbjuder högre funktionalitet än ordinär anknytning exempelvis avseende förmedlingsfunktioner och displayfunktioner. Beroende på behov kan olika terminalmodeller nyttjas Produktområde MX-ONE Telephony Switch MD110/ MX-ONE Telephony Switch (TSW) är en moduluppbyggd företagsväxel från Aastra. Den är idag Sveriges vanligaste telefonväxel för stora företag och de sista årens utveckling har gjort den mycket lämplig för företag som önskar integrerad mobiltelefoni, IP-telefoni samt traditionell telefoni. Kunderna kan därför nyttja gjorda investeringar maximalt och successivt migrera till den nya IP- och mobila tekniken.

16 Uppdaterad (62) Den modulära uppbyggnaden gör växeln både mångsidig och flexibel. Företag, organisationer och förvaltningar får därmed bättre möjligheter att anpassa sin verksamhet till de snabba förändringarna i näringsliv och samhälle. MD110 / MX-ONE TSW har ett marknadsledande utbud av tjänster och funktioner. Dessutom ger det effektiva LAN-gränssnittet en näst intill obegränsad framtidspotential för IP-baserad kommunikation. Ericssons Mobile Extension, integration av mobiltelefoni, har marknadens i särklass högsta funktionalitet och sammanför på ett enkelt och tryggt sätt fri mobilitet med kontorets alla funktioner på användarens egna villkor. Det gör också att användaren bara behöver en telefon, vilket sparar kostnader för företaget. Den gamla systemversionen BC12 är den sista versionen under namnet MD110. Den nya versionen som finns ute nu innebär att systemet har bytt namn till MX-ONE Telephony Switch (TSW). Förutom en del allmänna funktionsförbättringar så har främst IP-telefonilösningen förbättrats avsevärt. Dessutom kan MX-ONE Telehony Switch installeras i ett 19" rack i kundens serverrum Telefoner För fast telefon kan IP-telefoner eller digitala telefoner användas. IP-telefoner utnyttjar datanätet för telefonifunktionen vilket gör att samma fastighetsnät används för både telefoni och data. Om inte datanätet är förberett för IP-telefoni kan i stället digitala telefoner användas och ger motsvarande funktioner för användarna. Telefonapparater finns i ett antal olika modeller och varianter. Mobiltelefoner kan integreras i MX-ONE Telephony Switch med full växelfunktionalitet, vilket innebär att mobila användare endast behöver en mobil telefon för både interna och externa samtal. Anknytningar MX-ONE Telephony Switch har stöd för ett stort antal anknytningsvarianter för att täcka ett företags hela behov av telefonkommunikation. Anknytningarna kombineras i önskat antal. Funktionaliteten för anknytningar är till stor del beroende av vilken modell och variant av telefonapparat som nyttjas. IP Anknytning IP-anknytning kan realiseras i en IP-telefon apparat eller som en mjukvarutelefon vilken installeras som ett program i datorn. Beroende på val av telefonapparat kan olika funktioner erbjudas som exempelvis inbyggd adressbok som kan synkroniseras från MS Outlook. Digital Anknytning För företag som inte har byggt ut datanät (LAN) för realtidskommunikation eller som av andra skäl inte vill implementera IP-telefoni, finns alternativet Digital Anknytning. Mobil Anknytning

17 Uppdaterad (62) Mobil Anknytning gör att mobiltelefonen kan användas som anknytning med alla växeltjänster. Det innebär att den mobila användaren endast behöver en telefon. DECT Anknytning Med DECT-system skapas lokala system för bärbar telefoni på ett kontor, en verkstadslokal eller inom ett mindre område. DECT-system kan även kombineras med larm och meddelandefunktioner. Analog Anknytning Traditionell analog anknytning kan med fördel användas för faxsystem, enstaka bärbara telefoner eller modem. Fjärr Anknytning För hemarbetsplatser eller ett mindre lokalkontor kan ett fast telefonabonnemang användas som en integrerad telefon i MX-ONE Telephony Switch med tillgång till systemets funktioner. Telefonist Anknytning Telefonist Anknytning erbjuder högre funktionalitet än ordinär anknytning exempelvis avseende förmedlingsfunktioner och displayfunktioner. Beroende på behov kan olika terminalmodeller nyttjas Stödsystemsutrustning Hänvisning CMG 2007 NOW 2007 Telefonistkonsol NOW 2007 ger ett starkt stöd genom ett stort antal integrerade funktioner, som gör att telefonisten kan ge service av hög kvalitet. Den logiska strukturen och utformningen gör det enkelt att komma i gång, och gör det på samma gång enkelt för vana telefonister att hantera stora trafikvolymer och kontinuerligt öka produktiviteten. I NOW har systemen för hantering av samtal, närvaro och tillgänglighet integrerats i en och samma tillämpning. Med denna lösning får telefonisten ett effektivt verktyg för att hantera stora mängder inkommande samtal, både interna och externa, samt dirigera dem till rätt resurs inom organisationen, på ett mycket effektivt sätt. I ett automatiskt popupfönster kan telefonisten se aktiviteten och kontaktprofilen för den anknytning som ringsupp. Eftersom systemet är integrerat med Netwise Contact Management-katalogen (CMG) och den kontinuerligt uppdaterade CMGaktivitetsdatabasen, kan telefonisterna omgående ge korrekt information om: tusentals medarbetare medarbetarnas tillgänglighet

18 Uppdaterad (62) pågående aktiviteter när medarbetarna kan nås vilka organisationer de tillhör det finns en tillgänglig kollega för att ta emot samtalet osv. Med NOW har telefonisterna alltid tillgång till korrekt närvaro- och tillgänglighetsinformation för alla anställda. Detta innebär att telefonisterna: enkelt kan söka efter all kataloginformation har fullständig kontroll över aktiviteter och vidarebefordran för alla som är registrerade i CMG-databasen snabbt kan skicka korta meddelanden till de anställda kan använda sig av alla meddelandesystem som stöds av CMG Server, t.ex. e-post-, SMS- eller personsökarsystem Användargränssnittet och funktionerna i NOW är olika beroende på vilken växelplattform som används. CMG Office Web 2007 Netwise Office Web är ett kraftfullt och tidssparande verktyg som ger medarbetarna möjlighet till effektiv samverkan med kunder och kollegor. Utformningen gör verktyget enkelt att lära sig och ger användaren full kontroll över hantering av inkommande samtal. Via ett webbaserat användargränssnitt hanteras: dirigering av inkommande samtal under t.ex. ett möte eller en tjänsteresa. onlinekatalog med närvaroinformation för kollegorna funktioner för besökarhantering och talsvarshantering röstbrevlåda tillgänglighetshantering, hur användaren vill nås för tillfället möjlighet att ange enstaka eller återkommande aktiviteter och i förväg skicka SMS-meddelande utan att behöva knappa in texten på mobiltelefonen Office Web är ett integrerat och avancerat telefoniadministrationsverktyg för kontorsanvändare. Dess olika sökfunktioner gör det enkelt att hitta personer i organisationen. Sökningar kan göras med bland annat följande begrepp: Namn, e-postadress eller organisation nummer visas med aktuell tillgänglighetsinformation. Via organisationsträdet information om vem som gör vad i olika delar av företaget Fonetisk sökning, avdelningsnamn eller anknytningsnummer

19 Uppdaterad (62) CMG Quick 2007 Netwise Quick är ett litet men mycket effektivt verktyg för personlig närvaro- och tillgänglighetshantering. Närvaroinformation uppdateras med ett snabbt musklick på ikonen i datorns aktivitetsfält där man anger aktuell aktivitetsinformation. Närvaro- och tillgänglighetsinformation kan anges i CMG-databasen på flera olika sätt, t.ex. via den kraftfulla lösningen Netwise Office Web, via det verktyget Netwise Calendar Connection eller via telefonen. Flexibel kontakthantering kan enkelt anpassas till dagliga händelser och behov, och fungerar som en handbroms för telefonen Ökar tillgängligheten uppringarna får alltid den mest aktuella närvaroinformationen Bara två musklick och systemet är uppdaterat CMG Calendar Connection 2007 Med Calendar Connection sker en automatisk samtalsdirigering via den elektroniska kalendern. Information om var de anställda finns överförs automatiskt från servern för den elektroniska kalendern till CMG-systemet, vilket innebär att aktuell närvaroinformation för alla medarbetare finns tillgänglig för telefonisterna. Inställningar och installation görs enkelt via en standardkonfiguration eller via de inledande inställningarna i Netwise Office Web. Calendar Connection har stöd för Microsoft Outlook, Lotus Notes och Novell Groupwise. TRIO ENTERPRISE Present Attendant Client Med telefonistklienten fås en heltäckande vy över företaget, de anställda och alla de kommunikationsverktyg telefonisten behöver för att utföra sitt arbete. Telefonisten arbetar med en telefon vilket innebär free-seating, telefonen kan vara en mobiltelefon eller hemtelefonen även om det oftast är en telefon placerad hos kunden. Inkommande samtal visas i en kölista där telefonisten kan plocka samtal. Samtal kan också direkt distribueras till den längst lediga telefonisten om så önskas. Telefonisten får information om vem som ringt (om denna information finns) och till vem samt information om denne såsom hänvisning och anknytningsinformation. Telefonisten kan utföra telefonifunktioner såsom att parkera, sätta på vänt, koppla och avisera. Telefonisten kan hänvisa anknytningar, både stängande och icke stängande (mjuka), enskilt eller i grupp. Beroende på konfiguration kan telefonisten

20 Uppdaterad (62) skicka meddelanden till abonnenterna som e-post och/eller som sms. Telefonisten kan utföra en mängd sökningar på tex namn, anknytning, mobiltelefon, titel, ärende, kundgrupp, både enskilt och i kombination. Även fonetisksökning är möjlig. Present Directory Manager Present Directory Manager används för att skapa de olika avdelningarna i företaget, övergripande företagsstruktur, tabell över ansvarsområden/färdigheter som behövs i företaget samt för att uppdatera användarregistret. Administratören kan även administrera den talade hänvisningen för abonnenterna, vilken information som ska ges till inringande. T.ex. kan vissa anknytningar inte ha talad hänvisning utan samtalet ska gå direkt till telefonist medan andra ska ha talad hänvisning både externt och internt och information om mobilnummer. Det finns 20 extrafält i systemet som administratören kan konfigurera. Present Secretary Client Present Secretary Client är en Windows-klient som oftast installeras nära receptionen eller i en sekreterardator. Klienten har alla de sökalternativ som finns i telefonistklienten. Klienten kan visa alla typer av information och administrera andra abonnenters hänvisningsinformation. Ingen samtalshantering sker från denna klient. Assistant for Web Assistant for Web är en användarklient som ger interna användare tillgång till företagets kundregister och möjlighet att administrera sin egen frånvaroinformation. Med hjälp av Assistant for Web kan man: Sätta sina hänvisningar, använda snabbknappar för detta eller scheman. Söka i Trio Enterprise-katalogen efter kollegor, avdelningar, ärenden osv Hitta tillgängliga kollegor genom sökningar på namn, titel, avdelning, ärenden osv, eller kombinationer av dessa Administrera sina personuppgifter, tex ändra dina personuppgifter (måste godkännas av administratör), administrera hur sin röstbrevlåda ska fungera, välja hur den talade hänvisningen eller kopplingen (t.ex. till mobiltelefon) ska vara per hänvisningskod och schemalägga sin frånvaro. Komma åt sina Trio-röstmeddelanden och lyssna av samt skicka vidare dessa. Trio Calendar Connections Trio Calendar Connection är en server-till-server-baserad installation, vilket innebär att ingen installation krävs på klientsidan. Genom kalenderprocessen synkroniseras kalenderhändelser och hänvisningsinformation mellan e-postservern och Enterpriseservern automatiskt. Om man lägger till, tar bort eller ändrar en hänvisning i Trios applikationer, återspeglas ändringen i kalendern. Detsamma gäller för ändringar i kalendern, som kopieras till hänvisningsdatabasen. Det fungerar även för återkommande bokningar och för mötesinbjudningar. Bokningarna är synliga för andra Trio-användare liksom för telefonisten. En bokning som ska synkroniseras skrivs in med en bokstavskod i början följd av ett kolon eller ett semikolon, t.ex.

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Bilaga 2 2 (63) Innehåll 1 Produkter, tjänster och priser 3 2 Telefonisystem 3 2.1 Produkter 3 2.2 Service och underhåll 38 2.3 Produktrelaterade leverantörstjänster 39 3 Priser 60 3.1 Pris för produkter

Läs mer

Aastra CMG Applikationssvit Ger företaget nya vägar att kommunicera

Aastra CMG Applikationssvit Ger företaget nya vägar att kommunicera Aastra CMG Applikationssvit Ger företaget nya vägar att kommunicera Varje kontakt är en möjlighet till ett bra bemötande Aastra Contact Management säljs världen över. Över 3 000 kunder och fler än tre

Läs mer

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Mobila Anknytningar i Nortel CS1000 Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Utveckling av företagstelefoni IP IP telefoni Stödsystem och applikationer Mobil telefoni

Läs mer

Aastra CMG Contact Management

Aastra CMG Contact Management Your connection to the world Aastra CMG Contact Management Lars Kjennerud Sales Director Large Enterprise - CMG Suite 2007 - CMG Suite 7.5 nyheter Aastra CMG Suite 2007 CMG suite 2007 En kraftfull och

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Din guide till IP. IP-DECT Behovet växer. Brandväggar Intertex hanterar det mesta. Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje

Din guide till IP. IP-DECT Behovet växer. Brandväggar Intertex hanterar det mesta. Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje for you Nummer 5 2010 Din guide till IP Ur innehållet IP-DECT Behovet växer Brandväggar Intertex hanterar det mesta Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad Ascom IP-DECT Trådlös IP-telefoni baserad på beprövad radioteknologi 2 Ascom IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411

Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411 Vinster med integrerad kommunikation? Internetdagarna 8 oktober 2003 Sven.forsberg@cgey.com 08-5368 5411 Telefoni Arkitektur Ingående komponenter i en Traditionell televäxel jmf med -Telefoni Samtalshantering/

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Din guide till IP. IP-DECT Central Telefonbok i Ascom. VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP. Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk

Din guide till IP. IP-DECT Central Telefonbok i Ascom. VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP. Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk for you Din guide till IP Nummer 2 2011 Ur innehållet IP-DECT Central Telefonbok i Ascom VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel,

Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel, CONNECTING DYNAMIC COMPANIES Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel, 2010-04-28 2 DFS Nätverket Kommunikationsteknik Agenda 1 2 3 Introduktion Om Unified Communications

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet Röstbrevlåda NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet CMG VOICE röstbrevlåda Detta är en röstbrevlåda som är kopplad till ditt telefonnummer i KIs växel, det vill säga 08-54 xxxxx. Det gäller

Läs mer

UC med telefonin i centrum

UC med telefonin i centrum UC med telefonin i centrum Elektroskandias kommunikationslösning med fokus på integration av Aastra CMG (Contact Management) Lars-Gunnar Johansson fd IT Projektledare, ansvarig Kommunikation Numera Pensionär

Läs mer

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik Programsviten Panasonic Communication Assistant (CA) är en intuitiv och enhetlig kommunikationslösning som kombinerar enkel peka och klickatelefoni med närvaro, tillgänglighet, Microsoft Outlook -integrering,

Läs mer

Snabbguide. Kalendersynkronisering

Snabbguide. Kalendersynkronisering Snabbguide Kalendersynkronisering Snabbguide Kalendersynkronisering Allmänt Kalendersynkronisering är en webbaserad applikation som automatiskt synkroniserar kalendern i Microsoft Exchange med växelns

Läs mer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator för BlackBerry Smartphones BRUKSANVISNING Juni 2009 8AL 90819 SWAA ed01 Alcatel-Lucent Med ensamrätt Alcatel-Lucent 2009 Alcatel-Lucent

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

Din guide till IP. Branding. Snom växel IP-PBX för SIP lanserad. Unified Communications - Integrera Cisco med Outlook. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Branding. Snom växel IP-PBX för SIP lanserad. Unified Communications - Integrera Cisco med Outlook. Ur innehållet TALK TELECOM for you Din guide till IP Nummer 6 2010 Ur innehållet Branding Företagets varumärke i Snomtelefonen Snom växel IP-PBX för SIP lanserad Unified Communications - Integrera Cisco med Outlook TALK TELECOM

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

ShoreTel Mobility - Användarguide

ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility är en App för arbetssamtal till Android, iphone, ipad och ipod Touch. Mobility App använder sig av såväl trådlösa WiFi nätverk, mobila datanätverk samt

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Welcome Unified Communication Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Vad ska vi göra idag? En överblick över Unified Communications-platformen Hur kommer jag igång? Förkunskaper Grundläggande kunskaper i

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN for you Nummer 2 2013 SIP är vår arena! Ur innehållet IP-DECT provkör Gigaset PRO Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23 Dokumentation Användarmanual Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5 Konfidentiellt Sida 1 av 23 Versionshantering Version Datum Namn Kommentar 1.0 2006-01-03 JEJ Dokument upprättat

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM for you Nummer 3 2011 Din guide till IP Ur innehållet Interop Snom och Ascom hos Telia WLAN Ascom i62 på lager Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering TALK TELECOM Distribution, Installation, Integration

Läs mer

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning UC och mobilitet i en effektiv förpackning Aastra 700 är det bästa sättet att dra nytta av den produktivitet, effektivitet och oöverträffade

Läs mer

Tips och tricks med CS1000. Markus Kloow TeliaSonera

Tips och tricks med CS1000. Markus Kloow TeliaSonera Tips och tricks med CS1000 Markus Kloow TeliaSonera 1 2008-11-26 Inledning Tipsen kräver att växelinstallationen har rätt tjänstepaket att respektive funktion är konfigurerad Vissa tips hör till grundfunktionerna,

Läs mer

TOUCHPOINT BORDSTELEFON

TOUCHPOINT BORDSTELEFON TOUCHPOINT BORDSTELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Bordstelefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION kan

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för PC

Lync 2013 utbildningsmaterial för PC Lync 2013 utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Lync 2013 för PC Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter

Läs mer

Användarmanual Trio Voice Mail

Användarmanual Trio Voice Mail Användarmanual Trio Voice Mail Trio Enterprise 3.1 Dokumentation: Magnus Eriksson, Lars-Gunnar Fredriksson, bost Ändringsdatum: 2010-11-08 Trio Enterprise AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone:

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Automatisk Telefonist (021-10)3100 ----------------------------------------------------- Användarmanual 1 (1)

Automatisk Telefonist (021-10)3100 ----------------------------------------------------- Användarmanual 1 (1) Automatisk Telefonist (021-10)3100 ----------------------------------------------------- Användarmanual 1 (1) Innehåll Syfte... 3 Tips... 3 Översikt... 4 Att söka någon med Netwise Auto Attendant... 4

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning Kort projektpresentation Ny telefonilösning Enköping den 11/11 2009 Stefan Hedlund Telefonispecialist Enköpings Kommun Lars Lindström Telefonikonsult Caperio AB Varför ny lösning? - 1) Kommunens krav på

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 3.0

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 3.0 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 3.0 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Upplägget av utbildning i Lync för Android 4 Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar

Läs mer

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP for you Nummer 5 2012 Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP Ur innehållet Unified Communications snom och Microsoft Lync Workshops IP-DECT & snom i mars Trådlös IP-telefoni - Nya lurar från Gigaset

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Effektiv och smidig vårdkontakt

Effektiv och smidig vårdkontakt Effektiv och smidig vårdkontakt TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Digitaliseringen av vården är på framfart. Från och med 2016 erbjuder den moderna sjukvården valfrihet inte bara för vem du besöker, utan också

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet Licencia Netx n telefonitjänst i molnet Licencia Netx är en komplett virtuell telefonilösning som möter de krav som fast-, mobiloch IP-ansluten röstkommunikation ställer på en modern kommunikationsplattform.

Läs mer

TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON

TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Fristående telefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni startar den 1 oktober 2013 Östersunds kommun har nu tecknat ett nytt avtal som gäller telefoni. Både fast och mobil telefoni kommer att påverkas

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

# $%& $'( +",& ,& (' 7. november 2007 2

# $%& $'( +,& ,& (' 7. november 2007 2 !" # $%& $'( ) $(' +",& "%,& ('!"- 7. november 2007 2 1 !"!!". / 7. november 2007 3 0 (1&' Från och med 1 januari samlar vi oss under ett och samma varumärke 7. november 2007 4 2 .' 23' 2 & 2 '1 2 45.0-

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Skype For Business TDC Sverige En del av Tele2 1 Innehåll Att välja kommunikationsplattform 4 Skype for business som plattform 4 Användarupplevelsen kräver rätt

Läs mer

Trött på analogt? Byt till IP!

Trött på analogt? Byt till IP! for you Trött på analogt? Byt till IP! Nummer 1 2013 Ur innehållet Porttelefoner Anslut dörren till SIP Fasta IP-telefoner Optimalt ljud med snom och Yealink Headset - Talk distributör åt Jabra TALK TELECOM

Läs mer

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör for you Nummer 4 2010 Din guide till IP Ur innehållet Tema trådlöst IP DECT och WLAN Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör Talk Telecom Distribution,

Läs mer

SundComs kurskatalog för Nortels produkter

SundComs kurskatalog för Nortels produkter Nortel 2008-10-01 SundComs kurskatalog för Nortels produkter SundComs kurskatalog omfattar Nortels mest sålda produkter på den svenska marknaden. Kontakta oss på Sundcom om Du har frågor om vårt kursutbud

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Handbok. Netwise Office Web 2007

Handbok. Netwise Office Web 2007 Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Netwise CMG 2007 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

Tekniska anvisningar. Video- och distansmöte

Tekniska anvisningar. Video- och distansmöte Tekniska anvisningar Video- och distansmöte Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Beskrivning av den tekniska lösningen... 5 2.1. Protokollfamiljer och standarder... 5 2.2. Central gatekeeper... 7

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Upplägget av utbildning i Lync för Mac Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter Lyncsamtal,

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel.

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel. Aastra 67i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Extrautrusta din företagsväxel Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2008-11-11 Integrerad kommunikationslösning för framtiden Mobilintegration:

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Vision 80/20. Kurskatalog 2012. Version: 2012-11-12

Vision 80/20. Kurskatalog 2012. Version: 2012-11-12 Vision 80/20 Kurskatalog 2012 Version: 2012-11-12 Kursöversikt Tider Vår ordinarie kurstid vid heldag är 09.00-16.00, vid halvdag 09.00-12.00 eller 13.00 16.00 Artikelnummer Kurs Vision 80/20 utb-at Attendant

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

Tips och tricks med CS1000

Tips och tricks med CS1000 Tips och tricks med CS1000 Mikael Pöhnert & Erik Morin TeliaSonera 1 2007-10-24/25 Inledning Tipsen kräver att växelinstallationen har rätt tjänstepaket att respektive funktion är konfigurerad Vissa tips

Läs mer

Vi samtalsoptimerar din telefoni

Vi samtalsoptimerar din telefoni Vi samtalsoptimerar din telefoni Kunder som får svar är glada kunder Tellit är en kommunikationslösning som gör dig tillgänglig på dina villkor, var du än befinner dig. Samtal till din verksamhet slussas

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv Lync 2013 för iphone Innehållsförteckning Lync 2013 i iphone... 3 Installera appen... 3 Lyncs huvud-vy... 5 Mer-knappen... 5 Status... 6 Snabbmeddelanden... 7 Skicka snabbmeddelande...

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Extrautrusta din företagsväxel. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Extrautrusta din företagsväxel Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2009-05-26 Växeln på bilden är extrautrustad med

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer