Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11"

Transkript

1 Uppdaterad Bilaga 2

2 Uppdaterad (62) Innehåll 1 Produkter, tjänster och priser 3 2 Telefonisystem Produkter Service och underhåll Produktrelaterade leverantörstjänster 39 3 Priser Pris för produkter Pris för tjänster Prismodell 60

3 Uppdaterad (62) 1 Produkter, tjänster och priser 2 Telefonisystem 2.1 Produkter Leverantören kan erbjuda utökningar och uppgraderingar till ett flertal olika produktserier för abonnentväxeländamål Telefonisystemsutrustning Produktområde Business Phone Business Phone ger möjlighet till att ha en växel med anknytningar mellan stycken. Business Phone finns i plattformarna Business Phone Compact, Business Phone 50, Business Phone 128i och Business Phone 250. Följande anknytningstyper kan användas.: Analoga anknytningar Digitala anknytningar Trådlösa anknytningar Mobila anknytningar IP-anknytningar Business Phone ger alla användare tillgång till både röstbrevlåda och e-post i samma system. Röstsystemet i Business Phone heter Voice Messaging Unit och gör att man kan ex. kan lyssna på röstmeddelanden när inloggning sker på datorn. Digitala anknytningar använder Dialog 4000-serien som har 4 modeller. Dialog 4220 Lite, Dialog 4222 Office, Dialog 4223 Professional och Dialog 4224 Operator. Trådlösa anknytningar i Business Phone bygger på DECT- och GAP-standard. Du kan ha upp till 24 handenheter i BP50 och upp till 210 handenheter i BP250. De handenheter som kan användas är DT 190, DT292, DT4x2 och DT590.

4 Uppdaterad (62) Mobila anknytningar kan vara mobiltelefoner från valfri leverantör. Exempel på sådan är Återuppringning vid upptaget/ej svar, förfrågan, pendling, konferens, parkering och transport. Max 100 mobila anknytningar per system. IP anknytningar I Business Phone används en gatekeeper för IP-anknytningar. Lösningen är baserad på H.323-standarden med ett specialanpassat tillägg för Ericssons IP-klienter, Dialog 4422 och Dialog 4425, samt Backstages iclient. Möjlighet finns också att bygga IP-nätverk mellan Business Phone-system och MD110. Backstage är produkten som ger möjlighet till datortelefoni. Det är alltså ett program som innehåller ett antal funktioner såsom automatisk vidarekoppling som baseras på avtalade tider i MS Outlook, avancerad hantering av missade samtal, information om senast uppringda nummer, meddelandeintegrering och uppringning med hjälp av röstkommandon. Produktområde Cisco Communications Manager Ciscos produkter inom Voice and Unified Communications kan delas in i delområdena: IP-telefoni Kundkontakt Unified Communications-applikationer Infrastruktur IP-telefoni Cisco Unified Communications Manager Cisco Communication Manager är en mjukvarubaserad serverapplikation och är den del som sköter samtalshanteringen. Cisco har i sitt sortiment dedikerade Serverplattformar (appliance servers) som tillägg i lösningen och som kapacitetsmässigt varierar beroende på lösningens storlek. Med Cisco Communication Manager kan företag och organisationer erbjudas telefonitjänster och multimedia tillämpningar över ip och mobila nät, där man utnyttjar ip-telefoner, mjukvarutelefoner, mobiltelefoner, wlan-telefoner för sin kommunikation. Detta sker via s.k. gateways ut mot tele- och mobilnät där omvandling av tal till datapaket sker. Plattformen har inbyggt stöd för att ansluta via SIP (Session Initiation Protocol) mot PSTN och andra nät.

5 Uppdaterad (62) Cisco Communication Manager samordnar data, tal och video i tjänster som Unified messaging, Närvarufunktioner, Konferensfunktioner, Videomöten och samverkande Contact centers samt interaktiva svarssystem (IVR plattformar). Cisco Mobile Connect, integrerad funktionalitet i Communications Manager, ger möjlighet till integration av mobiltelefon (eller andra telefoner utanför växeln) med sådana funktioner som att vara nåbar på ett nummer för både fast och mobil/ fjärr - telefon, och att använda växelfunktioner från mobil eller annan fjärrtelefon. Communications Manager stöder både SIP-protokoll och SCCP (Ciscos proprietära protokoll) på telefonsidan. Communications Manager utmärks av hög skalbarhet och hög tillgänglighet genom redundant arkitektur. Telefoner Ett stort antal olika IP-telefonmodeller finns, från enkla till avancerade, för tal, video, konferenstelefoner, WLAN. Flertalet har stöd för XML-baserade tjänster och kan anslutas via SCCP eller SIP. Analoga telefoner kan anslutas via analogadapter eller gateway. Anknytningsform lokalt mobil Dect realiseras med Ascom integrerad Dect. Kundkontakt Cisco Unified Customer Contact Express Contact Center Express är en contact center in a box -lösning som finns i tre olika versioner, för att passa olika grad av behov av avancerade funktioner. Unified Communications-applikationer Nedan beskrivs produkter som Cisco benämner Unified Communicationsapplikationer. Cisco Unified Presence är en plattform som samlar och lagrar presencestatus och information om användarnas aktuella möjliga kommunikationskanaler (som tal, video, instant messaging, Web), och gör informationnen tillgänglig för andra användare och applikationer. Den ger också instant messaging-funktioner till Cisco IP-telefoner i ett Communications Manager-system. Cisco Unified Presence krävs för Cisco Unified Personal Communicator. Integration med Microsoft Outlook Cisco Unified Presence kan integrera Microsoft Outlook kalender- och mötesinformation i presenceinformationen. Användare med IP Phone Messenger

6 Uppdaterad (62) aktiverad kan också se dagens möten, ta emot möteskallelser, och med ett klick koppla upp aktuellt konferenssamtal. Gatewaykoppling till Exchange krävs. Integration med IBM Sametime Denna integration ger möjlighet att använda click-to-call från Sametime för att ringa med sin Cisco IP-telefon. Den ger också möjlighet för Sametimeanvändare att se Cisco IP-telefonstatus för sina kollegor. Gatewaykoppling mot Sametimeserver krävs. Integration med Microsoft Office Communicator Denna integration ger också möjlighet att med click-to-dial styra sin Cisco IP-telefon och att se Cisco IP-telefonstatus för kollegor. Cisco Unified Presence stöder både Live Communications Server 2005 och Office Communications Server 2007 Cisco Unified Personal Communicator är en klient för PC och MAC som integrerar tal, video, instant messaging, konferens, och presenceinformation i samma applikation. Den kräver för sin funktion Cisco Unified Presence. Cisco IP Communicator är en PC-baserad telefonapplikation (Windows) som ger tillgång till IP-telefonens funktioner på PC-n. I kombination med Cisco Unified Video Advantage ges också möjlighet till videosamtal. Cisco Unified Video Advantage består av programvara och en USB-kamera, som kombinerad med vissa IP-telefonmodeller eller PC-telefonen Cisco IP Communicator ger möjlighet till videosamtal. Cisco Telepresence är en produktfamilj för virtuella möten i Full-HD kvalitet som består av flera olika modeller av ändsystem samt centrala resurser så som multipunktbryggor och managementsystem. Alla ändsystem i Cisco Telepresence har Full-HD kvalitet samt skärmar mellan 37" och 65". Cisco Telepresence 500 är gjort för 1-2 deltagare per rum och har en 37" skärm. Cisco Telepresence 1000 är gjort för 2 deltagare per rum och har en 65" skärm. Cisco Telepresence 3000 är gjort för 6 deltagare per rum och har tre stycken 65" skärmar. Cisco Telepresence 3200 är gjort för 18 deltagare per rum och har tre stycken 65" skärmar. Cisco Telepresence 3000 och 3200 inkluderar även bordet för att få en så pass naturlig upplevelse av att sitta runt samma bord. De centrala delarna består av en multipunktswitch som behövs när det är fler än tre stycken rum som deltar i mötet samt ett managementsystem för bokning av mötesrum. Multipunktswitchen kan i dagsläget hantera 48 skärmar/segment samtidigt.

7 Uppdaterad (62) Cisco Unity Connection är ett röstbrevlådesystem med funktioner som ger tillgång till avlyssning och hantering av röstbrevlådemeddelanden via telefon, epostklient, webbklient eller Cisco Unified Personal Communicator. Infrastruktur Cisco 7800 Series Media Convergence Servers En serie servrar i olika storlek som används som plattform för Communications Manager och ett antal andra applikationer, exv Contact Center- och Presencefunktioner. Genom klustring av servrar kan mycket stora system byggas, exv IP-telefoner på samma Communications Manager-system. Servrarna finns i olika storleksklasser. De större har extra hög tillgänglighet genom bl.a. redundanta strömmatningsaggregat med hot swap, redundanta fläktar med hot swap, och RAID1-diskar med hot swap. Routrar/Gateways m.m. Integrated Services Routers i, 2800-, och 3800-serien, kan användas för anslutning mot PSTN. De kan har gränssnitt mot PRI, BRI och analogt. De kan också konfigureras för SRST (survivable remote site telephony), dvs för att upprätthålla telefoninaccessen lokalt även vid eventuellt avbrott i kontakten med Communications Manager-servrarna. VG224 och VG248 är analoga Gateways med 24 respektive 48 analoga portar. ATA186 är en analogadapter med två analoga portar. Catalyst-serien innehåller LAN-switchar som kan strömmata IP-telefoner via LANuttaget. Telefoner som inte strömmatas via LAN-uttaget kräver lokal strömmatning (Power Cube). WLAN Aironet-serien innehåller basstationer, WLAN-kort och antenner för att kunna hantera WLAN telefoner, och persondator med mjukvarutelefon. Övervaknings och säkerhetsprogramvara för att hantera Aironet-serien finns också. Ascom Integrerad Dect Systemet är kompatibelt med flertalet på marknaden förekommande IPtelefonimiljöer och kan dessutom genom sin unika systemuppbyggnad hantera samtidiga anslutningar emot flera IP-telefoni eller traditionella växlar samtidigt. IP-DECT-systemet supporterar DECT-standard samt GAP/CAP vilket ger en full integration av meddelandehantering och tal-funktioner. Systemet bygger på standards för IP-telefoni kombinerat med stabil DECT-teknologi för radioöverföring. Genom att använda Ascom VoIP Gateway kan IP-DECT-systemet också integreras med

8 Uppdaterad (62) olika traditionella växlar. Systemet kan även integreras med externa applikationer såsom larmsystem, produktionssystem, nätverk och e-post. Detta ger funktioner som meddelande till handenhet, interaktiv meddelandehantering, fjärstyrningsfunktioner, larm från handenhet, meddelandehantering, PTT (push-to-talk), positioneringstjänster och frånvarohantering. Ascoms IP-DECT-system är uppbyggt av följande komponenter: DECT Trådlösa handenheter IP-DECT Basstation (IPBS) IP-DECT Gateway (IPBL) fungerar som gateway för anslutning av basstationer till ett IP-DECT system. Ascom VoIP Gateway fungerar som gatekeeper/proxy i systemet och agerar gateway mot en traditionell PBX om direktanslutning till IP-PBX av olika anledningar ej önskas eller är möjlig. Traditionell DECT basstation - Radio Fixed Part (RFP) IP-PBX Integrated Message Server (IMS) Fungerar som meddelandekontroll och interface. Unite System- Unite-plattformen gör innebär möjlighet till verksamhetsapplikationer baserade på avancerade IP-baserade larm och meddelandetjänster samt möjliggör utökad funktionalitet såsom fjärransluten administration och hantering av DECT-telefoner och system. DECT trådlösa handenheter finns tillgängliga i olika versioner. Ifrån handenheter med basfunktionalitet, passande vanliga kontorsmiljöer, till handenheter anpassade till sjukvårds eller industrier. Även handenheter för verksamheter som behöver övervakning, alarmfunktioner eller ATEX-klassificering finns att tillgå. IP-DECT basstationer har tolv kanaler varav åtta används för tal och resterande för larm, synkronisering och meddelandehantering. Separata dedikerade kanaler används till sk broadcast-meddelanden och för mottagning av larm oberoende av pågående taltrafik. IP-DECT Gateway är en gateway mellan tidigare DECT-basstationer och IPnätverket. IMS Integrated Message Server - kan användas för kontroll av meddelandefunktioner, som exempelvis personsökning och larm. IMS fungerar på Unite.plattformen, vilken möjliggör funktioner som centraliserad systemövervakning, systemadministration, fjärruppkoppling, felhantering, meddelandehantering, loggningsfunktioner och broadcast-meddelande. Ascom VoWLAN/VoWiFI Ascoms Voice over Wireless Fidelity (VoWiFi) system ger trådlös IP-telefoni, meddelande- och larmfunktionalitet över företagets trådlösa nätverk. Lösningen består av telefoner och centralutrustning för underhåll och fjärradministration.

9 Uppdaterad (62) VoWiFi-systemet kan även integreras med Unite och andra Ascom-system. Denna beskrivning ger en kort beskrivning av funktioner tillhandahållna av VoWiFisystemet. Ascoms VoWiFi-system är uppbyggd av Ascoms egenutvecklade hård- och mjukvara som kombineras med certifierade tredjepartsprodukter (WLAN/LAN). Fungerande helhetslösning bygger på nyttjande av ett WLAN driftsatt och anpassat för funktionen tal över trådlöstnätverk (Voice over WLAN). Följande komponenter är utvecklade av Ascom och tillhandahåller tal, meddelandehantering och larm-funktionalitet till WLAN; VoWiFi handset i75 Integrated Message Server IMS/IP-WiFi Portable Device Manager (PDM), Windows version PDM, System version VoIP Gateway Laddare och tillbehör Meddelanden och larm kan skickas mellan VoWiFi-systemet och andra Ascom meddelandesystem via IMS IP-WiFi. Ascom i75 är kompatibel med flertalet ledande fabrikat på IP-telefonimiljöer och WLAN infrastruktur. Kommunikation med traditionella telefonisystemet möjliggörs genom VoIP Gateway, ansluten till PBX. Cisco Unified Border Element Cisco Unified Border Element (tidigare Cisco IP-IP Gateway Software) är en integrerad IOS-mjukvara som används för sammankoppling av olika Unified Communications-, voice over IP (VOIP)-, och videonätverk över IP. Den kan installeras på en mängd routerplattformar, bl.a och 3800-serien. Tandberg Telepresence Tandberg Telepresence är en produktfamilj för virtuella möten i Full-HD upplösning. Den består av olika ändsystem samt centrala resurser för multipunktbryggor. T1 består av en 65" LCD-skärm, riktar sig till möten med 2 personer per rum och har en inbyggd MCU för upp till fyra möten i HD-upplösning. T3 består av tre stycken 65" LCD-skärmar och riktar sig till möten med 6 personer per rum. I T3 ingår bord inklusive skärmar för presentationer för att få en så naturlig upplevelse av att sitta runt samma bord. Personal Telepresence 1700 MXP är ett litet system med HD-upplösning för användning på arbetsplatsen. Den har en 20" widescreen LCD-skärm. De centrala resurserna består av Tandberg Telepresenceserver och fungerar som en MCU för T3 och andra videosystem som vill kommunicera i en flerpart med T3 i HD kvalité. Tandberg Telepresenceserver kan i dagsläget hantera upp till 144 samtidiga skärmar/segment i ett chassi. Tandberg Profile Tandberg Profile är en familj av kompletta HD-system med platta skärmar i den absoluta toppen av kvalitet.

10 Uppdaterad (62) Profile 8000 är ett system med två stycken 50" plasmaskärmar och möjlighet till inbyggd MCU för upp till sex parter. Profile 6000 är ett system med en 50" plasmaskärm och möjlighet till inbyggd MCU för upp till sex parter. Profile 3000 är ett system med antingen en 32" eller 42" LCD-skärm och möjlighet till inbyggd MCU för upp till fyra parter. Tandberg Edge Tandberg Edge Series är en familj av HD-system som levereras utan skärmar. Edge 75 MXP är ett system med en HD-kamera och klarar upp till 768kbps för IPvideo. Edge 85 MXP är ett system med en HD-kamera samt möjlighet till inbyggd MCU för upp till fyra parter och klarar upp till 1,1Mbps för IP-video. Edge 95 MXP är ett system med en HD-kamera samt möjlighet till inbyggd MCU för upp till fyra parter och klarar upp till 2Mbps för IP-video. Tandberg Centric Tandberg Centric Series är en familj av kompletta system som är designade för den individuella arbetsplatsen. Tandberg 1700 MXP är ett system med en 20" widescreenskärm samt en HD-kamera samt möjlighet till inbyggd MCU för upp till fyra parter. Tandberg 1000 MXP är ett system med en 12.1" skärm. Tandberg E20 är en videotelefon med en 10.6" skärm. Tandberg Specialized Tandberg Specialized är en serie produkter som är framtagna för specialändamål. Intern MXP är ett system med en 24" skärm och som är placerad på en mobil vagn, detta system lämpar sig i sjukhusmiljöer. Tactical MXP är ett portabel och kompakt system som är gjort för att användas i lite hårdare miljöer. Compass MXP är ett system som lämpar sig i så kallade kioskmiljöer där användaren har en fast lur och en skärm för att kommunicera. Utility MXP är ett lite enklare system än Compass där användaren endast behöver lyfta luren så ringer systemet upp ett fördefinierat nummer. Movi är en PC applikation som körs i ett Internet Explorer fönster med hjälp av Active-X. FieldView är en trådlös kamera gjord för att kunna skicka video i realtid till en centralt placerad expert och där experten kan editera bilden på kameran för att personen med kameran skall kunna ringa in eventuella problem. Tandberg Network Infrastructure Tandberg Network Infrastructure är en portfölj av centrala resurser som alla är gjorda för att få till kommunikation mellan människor inne på eller utanför det egna företaget.

11 Uppdaterad (62) Tandberg Codian MCU 4500 series är en serie MCU's för konferenser i HDupplösning. Den finns med 6, 12, 20, 30 eller 40 portar. Tandberg Codian MCU 4200 series är en serie MCU's för konferenser i SDupplösning. Den finns med 6, 12, 20, 30 eller 40 portar. Tandberg Codian IP VCR 2200 är en inspelningsserver för videokonferenser med upp till 10 inspelningsportar och 20 uppspelningsportar. Tandberg Codian ISDN GW 3241 är en ISDN gateway med stöd för HD-upplösning. Den klarar 4 PRI interface. Tandberg Codian IP GW 3500 series är en serie IP-gateways för att kommunicera med andra företag via IP. Den finns i tre modeller som klarar 10, 20 eller 30 samtidiga samtal. Tandberg Codian MSE 8000 MCU series är ett modulärt chassi för större organisationer alternativt operatörer som man stoppar in resurser så som gateway, MCU och inspelningsmöjligheter. Den kan hantera upp till 180 HD konferensportar, upp till 360 SD konferensportar, upp till 720 ljudkonferensportar, upp till 90 video konferensportar som spelas in och upp till 72 ISDN PRI. Tandberg MPS series är en serie modulära produkter man kan stoppa in olika tjänster som MCU och gateway i. Den finns i två modeller, MPS-200 som kan hantera upp till 40 konferenser samt MPS-800 som kan hantera upp till 160 konferensportar. Tandberg Content Server är en inspelningsserver för 5 samtidiga videokonferenser, live streaming och uppspelning av inspelat material till PC Tandberg Video Communication Server är en plattform som skalar upp till 2500 videokonferensregistreringar med hjälp av SIP eller H.323. Den är den mest centrala delen av lösningen då den kan integreras gentemot andra produkters lösningar, exempelvis Microsoft OCS. Det är även den som hanterar alla policies i nätet och den kommer i två olika uppsättningar: Tandberg VCS Control som sitter på insidan av en brandvägg och hanterar alla interna konferenser. Tandberg VCS Expressway som sitter på utsidan av en brandvägg och som ser till att externa konferenser på ett enkelt och säkert sätt kan kommunicera med de interna systemen. Tandberg Management Suite är det system som används för övervakning, rapportering samt bokning av konferenser. Tandberg Management Suite finns som appliance för upp till 100 registrerade system och som mjukvara för obegränsat antal registrerade system. Produktområde CS1000 Nortel Communication Server 1000 (CS 1000, nedan även kallat systemet ) är ett telefonisystem med såväl traditionell telefoni som nya moderna funktioner såsom IPtelefoni, trådlös kommunikation via IP och DECT, meddelandefunktioner och contact center-funktioner. Systemet kan byggas ut från c:a 50 anknytningar upp till

12 Uppdaterad (62) ca anknytningar i ett och samma system, och i stort sett obegränsat antal anknytningar i nätgrupp. Systemet kan installeras på en eller flera adresser och passar därmed både medelstora eller stora företag/organisationer. Dessutom finns möjlighet att flytta ut växelenheter till andra adresser för t.ex. lokalkontor. Dessa växelenheter kommer att fungera tillsammans med huvudenheten som en enda växel. Vid eventuella kommunikationsfel mellan de utflyttade växelenheterna och huvudenheten kan de utflyttade växelenheterna fungera som självständiga växlar. Nortel CS 1000 innehåller ett antal funktioner som förenklar för användarna. Ett exempel är Free Seating för att med behörighetskod styra alla samtal till en användare till valfri telefon. Det finns även speciella funktioner för exempelvis sekreterare som passar andra kollegors telefoner eller för flera personer som besvarar samma inkommande nummer. Genom att integrera Nortel CS 1000 med den mobila tjänsten Telia Office Extension kan lösningar skapas som gör att användare blir anträffbara utanför företagets lokaler. Basfunktioner som t.ex. hänvisning, medflyttning och vidarekoppling utgör en del av systemet. Nortel CS 1000 har fler än 800 telefoni-funktioner. Dessa är paketerade i två olika mjukvarupaket. Växelns funktioner är beroende av vilket av följande mjukvarupaket som väljs: 1, Enhanced Service Package 2, Premium Service Package Enhanced Service Package innehåller de allra flesta standardtjänsterna, samt även ACD. Premium Service Package innehåller framförallt nätverksfunktioner. Uppgradering kan ske från det lägre programvarupaketet till det högre. Beroende på vilken av dessa två mjukvarupaket som Kund väljer kommer olika funktioner att vara aktiverade eller inaktiverade. Systemets hårdvara finns i två grundutföranden: CS1000E och CS1000M. Systemet kan installeras i en 19 rack i serverhallen (CS1000E) och beroende på konfiguration och val av tilläggsapplikation tillkommer ytterligare servrar. Alternativt kan systemet installeras i speciella Nortelstativ (CS1000M). För lokalkontor finns flera lösningar: En speciell hårdvara, CS1000B, fungerar som en utflyttad växel. I normal drift är CS1000B kopplad mot huvudväxeln, men vid ett eventuellt avbrott i denna kommunikation kan CS1000B fungerar som en självständig växel.

13 Uppdaterad (62) CS1000B kan förses med såväl traditionella som ip-anknytningar, samt ledningar mot överliggande station. Om företagets LAN finns framdraget till den lokala arbetsplatsen kan med fördel iptelefoner användas. Dessa kopplas då in mot LAN:et och konfigureras så att de fungerar som fullvärdiga anknytningar mot huvudväxeln. Någon lokal växel behövs alltså inte med denna lösning. Telefoner För fast telefon kan IP-telefoner, digitala eller analoga telefoner användas. IPtelefoner utnyttjar datanätet för telefonifunktionen vilket gör att samma fastighetsnät används för både telefoni och data. Om inte datanätet är förberett för IP-telefoni kan i stället digitala/analoga telefoner användas, och då används traditionellt fastighetsnät. Telefonapparater finns i ett antal olika modeller och varianter. Anknytningar Nortel CS 1000 har stöd för ett stort antal anknytningsvarianter för att täcka ett företags hela behov av telefonkommunikation. Anknytningarna kombineras i önskat antal. Funktionaliteten för anknytningar är till stor del beroende av vilken modell och variant av telefonapparat som nyttjas. IP-anknytning IP-anknytning kan realiseras på olika sätt: - Fysisk IP-telefonapparat - Mjukvarutelefon vilken installeras som ett program i datorn - Trådlös IP-telefon (WLAN) Beroende på val av telefonapparat kan olika funktioner erbjudas som exempelvis inbyggd telefonbok. Digital anknytning För företag som inte har byggt ut datanät (LAN) för realtidskommunikation eller som av andra skäl inte vill implementera IP-telefoni, finns alternativet Digital Anknytning. Beroende på val av telefonapparat kan olika funktioner erbjudas som exempelvis inbyggd telefonbok. DECT-anknytning Med DECT-system skapas lokala system för bärbar telefoni på ett kontor, en verkstadslokal eller inom ett mindre område. DECT-system kan även kombineras med larm och meddelandefunktioner. Analog anknytning Traditionell analog anknytning kan med fördel användas för faxsystem, enstaka bärbara telefoner eller modem.

14 Uppdaterad (62) Telefonist-anknytning Telefonist-anknytning erbjuder högre funktionalitet än ordinär anknytning exempelvis avseende förmedlingsfunktioner och displayfunktioner Produktområde MX-ONE Telephony Server Telefonisystemet MX-ONE Telephony System är ett komplett serverbaserat växelsystem från Aastra. Det möjliggör en utmärkt mix av ip-telefoni och integrerade mobila anknytningar. Systemet omfattar en kundplacerad server med operativsystemet Linux samt en Media Gateway som innehåller anslutningar mot publikt tele- och mobilnät (MDA-via). En server och Media Gateway (LIM) klarar 700 anknytningar och flera servrar kan samverka till upp till anknytningar. Det är även möjligt att komplettera med en Media Gateway Classic för analoga-, digitala- och DECT anknytningar, vilket är viktigt för MD110-kunder som önskar successiv migration mot IP. De mobila anknytningarna i MX-ONE kan integreras med Office Extension för att skapa en av marknadens bästa mobillösningar. Det gör att användarna bara behöver en mobiltelefon som då ger växelsystemets alla funktioner. Som IP-telefoner kan Ericssons egna Dialog 4400-telefoner eller generella SIPtelefoner användas. Kunder som migrerar från MD110 och önskar fortsätta att använda sina befintliga telefoner för de olika anknytningsformerna kan samtidigt integrera den befintliga växelhårdvaran i MX-ONE. Naturligtvis kan detta kombineras med den nya serverbaserade tekniken för att samtidigt erbjuda Ericsson IP-telefoner, generella SIP-telefioner eller integrerade mobiltelefoner. MX-ONE kan kombineras med olika applikationer via öppna gränssnitt. Förutom tredjepartstillverkare så har Aastra egna specialanpassade applikationer för MX-ONE. MX-ONE kan också integreras med Microsoft Live Communications Server Telefoner För fast telefon kan IP-telefoner eller digitala telefoner användas. IP-telefoner utnyttjar datanätet för telefonifunktionen vilket gör att samma fastighetsnät används för både telefoni och data. Om inte datanätet är förberett för IP-telefoni kan i stället digitala telefoner användas och ger motsvarande funktioner för användarna. Telefonapparater finns i ett antal olika modeller och varianter. Mobiltelefoner kan integreras i MX-ONE Telephony Server med full växelfunktionalitet, vilket innebär att mobila användare endast behöver en mobil telefon för både interna och externa samtal. Anknytningar

15 Uppdaterad (62) MX-ONE Telephony Server har stöd för ett stort antal anknytningsvarianter för att täcka ett företags hela behov av telefonkommunikation. Anknytningarna kombineras i önskat antal. Funktionaliteten för anknytningar är till stor del beroende av vilken modell och variant av telefonapparat som nyttjas. IP Anknytning IP-anknytning kan realiseras i en IP-telefon apparat eller som en mjukvarutelefon vilken installeras som ett program i datorn. Beroende på val av telefonapparat kan olika funktioner erbjudas som exempelvis inbyggd adressbok som kan synkroniseras från MS Outlook. Digital Anknytning För företag som inte har byggt ut datanät (LAN) för realtidskommunikation eller som av andra skäl inte vill implementera IP-telefoni, finns alternativet Digital Anknytning. Mobil Anknytning Mobil Anknytning gör att mobiltelefonen kan användas som anknytning med alla växeltjänster. Det innebär att den mobila användaren endast behöver en telefon. DECT Anknytning Med DECT-system skapas lokala system för bärbar telefoni på ett kontor, en verkstadslokal eller inom ett mindre område. DECT-system kan även kombineras med larm och meddelandefunktioner. Analog Anknytning Traditionell analog anknytning kan med fördel användas för faxsystem, enstaka bärbara telefoner eller modem. Fjärr Anknytning För hemarbetsplatser eller ett mindre lokalkontor kan ett fast telefonabonnemang användas som en integrerad telefon i MX-ONE Telephony Server med tillgång till systemets funktioner. Telefonist Anknytning Telefonist Anknytning erbjuder högre funktionalitet än ordinär anknytning exempelvis avseende förmedlingsfunktioner och displayfunktioner. Beroende på behov kan olika terminalmodeller nyttjas Produktområde MX-ONE Telephony Switch MD110/ MX-ONE Telephony Switch (TSW) är en moduluppbyggd företagsväxel från Aastra. Den är idag Sveriges vanligaste telefonväxel för stora företag och de sista årens utveckling har gjort den mycket lämplig för företag som önskar integrerad mobiltelefoni, IP-telefoni samt traditionell telefoni. Kunderna kan därför nyttja gjorda investeringar maximalt och successivt migrera till den nya IP- och mobila tekniken.

16 Uppdaterad (62) Den modulära uppbyggnaden gör växeln både mångsidig och flexibel. Företag, organisationer och förvaltningar får därmed bättre möjligheter att anpassa sin verksamhet till de snabba förändringarna i näringsliv och samhälle. MD110 / MX-ONE TSW har ett marknadsledande utbud av tjänster och funktioner. Dessutom ger det effektiva LAN-gränssnittet en näst intill obegränsad framtidspotential för IP-baserad kommunikation. Ericssons Mobile Extension, integration av mobiltelefoni, har marknadens i särklass högsta funktionalitet och sammanför på ett enkelt och tryggt sätt fri mobilitet med kontorets alla funktioner på användarens egna villkor. Det gör också att användaren bara behöver en telefon, vilket sparar kostnader för företaget. Den gamla systemversionen BC12 är den sista versionen under namnet MD110. Den nya versionen som finns ute nu innebär att systemet har bytt namn till MX-ONE Telephony Switch (TSW). Förutom en del allmänna funktionsförbättringar så har främst IP-telefonilösningen förbättrats avsevärt. Dessutom kan MX-ONE Telehony Switch installeras i ett 19" rack i kundens serverrum Telefoner För fast telefon kan IP-telefoner eller digitala telefoner användas. IP-telefoner utnyttjar datanätet för telefonifunktionen vilket gör att samma fastighetsnät används för både telefoni och data. Om inte datanätet är förberett för IP-telefoni kan i stället digitala telefoner användas och ger motsvarande funktioner för användarna. Telefonapparater finns i ett antal olika modeller och varianter. Mobiltelefoner kan integreras i MX-ONE Telephony Switch med full växelfunktionalitet, vilket innebär att mobila användare endast behöver en mobil telefon för både interna och externa samtal. Anknytningar MX-ONE Telephony Switch har stöd för ett stort antal anknytningsvarianter för att täcka ett företags hela behov av telefonkommunikation. Anknytningarna kombineras i önskat antal. Funktionaliteten för anknytningar är till stor del beroende av vilken modell och variant av telefonapparat som nyttjas. IP Anknytning IP-anknytning kan realiseras i en IP-telefon apparat eller som en mjukvarutelefon vilken installeras som ett program i datorn. Beroende på val av telefonapparat kan olika funktioner erbjudas som exempelvis inbyggd adressbok som kan synkroniseras från MS Outlook. Digital Anknytning För företag som inte har byggt ut datanät (LAN) för realtidskommunikation eller som av andra skäl inte vill implementera IP-telefoni, finns alternativet Digital Anknytning. Mobil Anknytning

17 Uppdaterad (62) Mobil Anknytning gör att mobiltelefonen kan användas som anknytning med alla växeltjänster. Det innebär att den mobila användaren endast behöver en telefon. DECT Anknytning Med DECT-system skapas lokala system för bärbar telefoni på ett kontor, en verkstadslokal eller inom ett mindre område. DECT-system kan även kombineras med larm och meddelandefunktioner. Analog Anknytning Traditionell analog anknytning kan med fördel användas för faxsystem, enstaka bärbara telefoner eller modem. Fjärr Anknytning För hemarbetsplatser eller ett mindre lokalkontor kan ett fast telefonabonnemang användas som en integrerad telefon i MX-ONE Telephony Switch med tillgång till systemets funktioner. Telefonist Anknytning Telefonist Anknytning erbjuder högre funktionalitet än ordinär anknytning exempelvis avseende förmedlingsfunktioner och displayfunktioner. Beroende på behov kan olika terminalmodeller nyttjas Stödsystemsutrustning Hänvisning CMG 2007 NOW 2007 Telefonistkonsol NOW 2007 ger ett starkt stöd genom ett stort antal integrerade funktioner, som gör att telefonisten kan ge service av hög kvalitet. Den logiska strukturen och utformningen gör det enkelt att komma i gång, och gör det på samma gång enkelt för vana telefonister att hantera stora trafikvolymer och kontinuerligt öka produktiviteten. I NOW har systemen för hantering av samtal, närvaro och tillgänglighet integrerats i en och samma tillämpning. Med denna lösning får telefonisten ett effektivt verktyg för att hantera stora mängder inkommande samtal, både interna och externa, samt dirigera dem till rätt resurs inom organisationen, på ett mycket effektivt sätt. I ett automatiskt popupfönster kan telefonisten se aktiviteten och kontaktprofilen för den anknytning som ringsupp. Eftersom systemet är integrerat med Netwise Contact Management-katalogen (CMG) och den kontinuerligt uppdaterade CMGaktivitetsdatabasen, kan telefonisterna omgående ge korrekt information om: tusentals medarbetare medarbetarnas tillgänglighet

18 Uppdaterad (62) pågående aktiviteter när medarbetarna kan nås vilka organisationer de tillhör det finns en tillgänglig kollega för att ta emot samtalet osv. Med NOW har telefonisterna alltid tillgång till korrekt närvaro- och tillgänglighetsinformation för alla anställda. Detta innebär att telefonisterna: enkelt kan söka efter all kataloginformation har fullständig kontroll över aktiviteter och vidarebefordran för alla som är registrerade i CMG-databasen snabbt kan skicka korta meddelanden till de anställda kan använda sig av alla meddelandesystem som stöds av CMG Server, t.ex. e-post-, SMS- eller personsökarsystem Användargränssnittet och funktionerna i NOW är olika beroende på vilken växelplattform som används. CMG Office Web 2007 Netwise Office Web är ett kraftfullt och tidssparande verktyg som ger medarbetarna möjlighet till effektiv samverkan med kunder och kollegor. Utformningen gör verktyget enkelt att lära sig och ger användaren full kontroll över hantering av inkommande samtal. Via ett webbaserat användargränssnitt hanteras: dirigering av inkommande samtal under t.ex. ett möte eller en tjänsteresa. onlinekatalog med närvaroinformation för kollegorna funktioner för besökarhantering och talsvarshantering röstbrevlåda tillgänglighetshantering, hur användaren vill nås för tillfället möjlighet att ange enstaka eller återkommande aktiviteter och i förväg skicka SMS-meddelande utan att behöva knappa in texten på mobiltelefonen Office Web är ett integrerat och avancerat telefoniadministrationsverktyg för kontorsanvändare. Dess olika sökfunktioner gör det enkelt att hitta personer i organisationen. Sökningar kan göras med bland annat följande begrepp: Namn, e-postadress eller organisation nummer visas med aktuell tillgänglighetsinformation. Via organisationsträdet information om vem som gör vad i olika delar av företaget Fonetisk sökning, avdelningsnamn eller anknytningsnummer

19 Uppdaterad (62) CMG Quick 2007 Netwise Quick är ett litet men mycket effektivt verktyg för personlig närvaro- och tillgänglighetshantering. Närvaroinformation uppdateras med ett snabbt musklick på ikonen i datorns aktivitetsfält där man anger aktuell aktivitetsinformation. Närvaro- och tillgänglighetsinformation kan anges i CMG-databasen på flera olika sätt, t.ex. via den kraftfulla lösningen Netwise Office Web, via det verktyget Netwise Calendar Connection eller via telefonen. Flexibel kontakthantering kan enkelt anpassas till dagliga händelser och behov, och fungerar som en handbroms för telefonen Ökar tillgängligheten uppringarna får alltid den mest aktuella närvaroinformationen Bara två musklick och systemet är uppdaterat CMG Calendar Connection 2007 Med Calendar Connection sker en automatisk samtalsdirigering via den elektroniska kalendern. Information om var de anställda finns överförs automatiskt från servern för den elektroniska kalendern till CMG-systemet, vilket innebär att aktuell närvaroinformation för alla medarbetare finns tillgänglig för telefonisterna. Inställningar och installation görs enkelt via en standardkonfiguration eller via de inledande inställningarna i Netwise Office Web. Calendar Connection har stöd för Microsoft Outlook, Lotus Notes och Novell Groupwise. TRIO ENTERPRISE Present Attendant Client Med telefonistklienten fås en heltäckande vy över företaget, de anställda och alla de kommunikationsverktyg telefonisten behöver för att utföra sitt arbete. Telefonisten arbetar med en telefon vilket innebär free-seating, telefonen kan vara en mobiltelefon eller hemtelefonen även om det oftast är en telefon placerad hos kunden. Inkommande samtal visas i en kölista där telefonisten kan plocka samtal. Samtal kan också direkt distribueras till den längst lediga telefonisten om så önskas. Telefonisten får information om vem som ringt (om denna information finns) och till vem samt information om denne såsom hänvisning och anknytningsinformation. Telefonisten kan utföra telefonifunktioner såsom att parkera, sätta på vänt, koppla och avisera. Telefonisten kan hänvisa anknytningar, både stängande och icke stängande (mjuka), enskilt eller i grupp. Beroende på konfiguration kan telefonisten

20 Uppdaterad (62) skicka meddelanden till abonnenterna som e-post och/eller som sms. Telefonisten kan utföra en mängd sökningar på tex namn, anknytning, mobiltelefon, titel, ärende, kundgrupp, både enskilt och i kombination. Även fonetisksökning är möjlig. Present Directory Manager Present Directory Manager används för att skapa de olika avdelningarna i företaget, övergripande företagsstruktur, tabell över ansvarsområden/färdigheter som behövs i företaget samt för att uppdatera användarregistret. Administratören kan även administrera den talade hänvisningen för abonnenterna, vilken information som ska ges till inringande. T.ex. kan vissa anknytningar inte ha talad hänvisning utan samtalet ska gå direkt till telefonist medan andra ska ha talad hänvisning både externt och internt och information om mobilnummer. Det finns 20 extrafält i systemet som administratören kan konfigurera. Present Secretary Client Present Secretary Client är en Windows-klient som oftast installeras nära receptionen eller i en sekreterardator. Klienten har alla de sökalternativ som finns i telefonistklienten. Klienten kan visa alla typer av information och administrera andra abonnenters hänvisningsinformation. Ingen samtalshantering sker från denna klient. Assistant for Web Assistant for Web är en användarklient som ger interna användare tillgång till företagets kundregister och möjlighet att administrera sin egen frånvaroinformation. Med hjälp av Assistant for Web kan man: Sätta sina hänvisningar, använda snabbknappar för detta eller scheman. Söka i Trio Enterprise-katalogen efter kollegor, avdelningar, ärenden osv Hitta tillgängliga kollegor genom sökningar på namn, titel, avdelning, ärenden osv, eller kombinationer av dessa Administrera sina personuppgifter, tex ändra dina personuppgifter (måste godkännas av administratör), administrera hur sin röstbrevlåda ska fungera, välja hur den talade hänvisningen eller kopplingen (t.ex. till mobiltelefon) ska vara per hänvisningskod och schemalägga sin frånvaro. Komma åt sina Trio-röstmeddelanden och lyssna av samt skicka vidare dessa. Trio Calendar Connections Trio Calendar Connection är en server-till-server-baserad installation, vilket innebär att ingen installation krävs på klientsidan. Genom kalenderprocessen synkroniseras kalenderhändelser och hänvisningsinformation mellan e-postservern och Enterpriseservern automatiskt. Om man lägger till, tar bort eller ändrar en hänvisning i Trios applikationer, återspeglas ändringen i kalendern. Detsamma gäller för ändringar i kalendern, som kopieras till hänvisningsdatabasen. Det fungerar även för återkommande bokningar och för mötesinbjudningar. Bokningarna är synliga för andra Trio-användare liksom för telefonisten. En bokning som ska synkroniseras skrivs in med en bokstavskod i början följd av ett kolon eller ett semikolon, t.ex.

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

För smart IP-telefoni

För smart IP-telefoni För smart IP-telefoni Det är dags att uppleva ipecs, en verklig IP-telefoniplattform 2 ipecs från LG-Ericsson är en kommunikationsplattform som är framtagen för att uppfylla de krav som din affärsverksamhet

Läs mer

SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar

SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar Swyx y our business. www.swyx.com Välkommen till Swyx. Hur vi kommunicerar förändras dagligen. Nya sätt, nya teknologier

Läs mer

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon BusinessPhone / MD Evolution BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon Föreställ dig ett enkelt och effektivt verktyg som kopplar ihop företagets telefonfunktioner med alla de vanligaste

Läs mer

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar Q4-2013 Flexibel kommunikation med anpassningsbara funktioner efter både växelsystem, anknytningar och användare

Läs mer

Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia

Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Utforska MX-ONE-lösningen och se alla fördelar Upptäck MX-ONE-lösningen... Med drygt fyrtio års erfarenhet inom avancerad företagskommunikation

Läs mer

MiVoice MX-ONE TM. En helhetslösning från telefoni till multimedia

MiVoice MX-ONE TM. En helhetslösning från telefoni till multimedia MiVoice MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Utforska MX-ONElösningen och se alla fördelar UPPTÄCK MX-ONE-LÖSNINGEN... Med drygt fyrtio års erfarenhet inom avancerad företagskommunikation

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni?

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni? Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons En analytikers bild Anna Bager är välmeriterad Research Manager och Telekom-analytiker på IDC Nordics Sverigekontor. Hon ger oss en ögonblicksbild

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning Tjänstebeskrivning Sonera Kommunikationstjänst VIP 1.1 Tjänstelösning Sonera Kommunikationstjänst VIP är en kommunikationslösning för företag som integrerar kommunikationstjänster samt kundtjänst-, samtalsförmedlings-

Läs mer

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ HANDLEDARE: HÅKAN GULLIKSSON, TFE UTFÖRT AV: ROGER GRANBERG, MIKAEL PETERSON PROGRAM: ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET II FÖRORD Detta examensarbete är del av

Läs mer

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Contact Emil Hall Tel. 031-341 35 35 Emil.Hall@teliasonera.com Reference TS 811091 Innehåll Inledning... 4 Revisionshistorik...

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad Ascom IP-DECT Trådlös IP-telefoni baserad på beprövad radioteknologi 2 Ascom IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

PANASONIC KX-NS1000 NEXTGEN IP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER

PANASONIC KX-NS1000 NEXTGEN IP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER PANASONIC KX-NS1000 NEXTGEN IP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER COMMUNICATION ONE STEP AHEAD ÖVERSIKT AV KX-NS1000 NEXTGEN SIP- och IP-kommunikationsserver Integrerad Unified Messaging med upp till 24 portar

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

innovaphone PBX Version 10 höjdpunkter

innovaphone PBX Version 10 höjdpunkter PBX Version 10 höjdpunkter Svenska 2 En översikt över V.10 uppdateringen Version 10 (V10) uppdateringen kommer att ge ett brett utbud av Unified Communications-funktioner till. Den moderna UC klienten

Läs mer

Co-Location Helrack 42U från 3995:-/mån Exkl. moms och energi

Co-Location Helrack 42U från 3995:-/mån Exkl. moms och energi Hela denna bilaga är en annons från Nortech AB Producerad av www.indevel.se för Nortech Spara katalogen! Vårkatalog 2006 Varuhuset för telekommunikation och IT Högkvalitativa drifttjänster till konkurrenskraftiga

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING

ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING En jämförande studie av mjukvara Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2012 Jonas Bergsten Handledare: Mikael Lebram Examinator:

Läs mer

Aastra Kommunikationssystem

Aastra Kommunikationssystem Aastra Kommunikationssystem Aastra 800 Aastra IntelliGate Aastra IntelliGate OpenCom 100 OpenCom 100 Aastra 800 OpenCom 1000 BusinessPhone BusinessPhone MX-ONE A150 A300 2025 2045 2065 Aastra Mobile Client:

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer