Flödesvariator EMSS, EMSD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flödesvariator EMSS, EMSD"

Transkript

1 Flödesvariator EMSS, EMSD EMSS och EMSD är luftflödesvariatorer för system OPTIVENT och OPTIAB. De används för att styra och reglera tillufts- respektive frånluftsflöden. De kan användas för många olika ändamål till exempel för att reglera temperatur och luftkvalitet i rum. Produktfakta Finns i nio storlekar för kanaldiamter mellan - 6 millimeter åg ljudalstring vid högt tryckfall Stor egendämpning Både för nyinstallation och ROT-projekt VVS AMA 98-kod: Flödesvariator EMSS, EMSD: QJF Vattenbatteri EMOZ-13: QFC.11 Elbatteri EMOZ-12: QFC.13 Produktkod exempel: Flödesvariator tilluft med standardljuddämpare EMOS--1 Eftervärmare, vatten, monterad EMOZ Utloppsdel EMOZ-14-- Fläkt Woods 8462 SE

2 Snabbvalsdiagram EMSS, EMSD för tilluftssystem judtrycksnivå ägsta tillåtna maxluftflöde för EMS(S, D) i rum db(a), Storlek 6 utan ljuddämpare med EMS, l/s Storlek 0 ägsta tillåtna maxluftflöde judtrycksnivå Storlek 0 för EMS(S, D) i rum db(a), med EMB, l/s med ljuddämpare Storlek Storlek 2 Storlek Storlek 25 Storlek uftflöde, l/s EMSS, EMSD för frånluftssystem judtrycksnivå ägsta tillåtna maxluftflöde i rum db(a), för EMS(S, D) Storlek 6 utan ljuddämpare med EMS, l/s Storlek 0 ägsta tillåtna maxluftflöde för EMS(S, D) i rum db(a), judtrycksnivå Storlek 0 med EMB, l/s med ljuddämpare Storlek Storlek 2 25 Storlek 25 Storlek 25 Storlek uftflöde, l/s Rekommenderade luftflödesgränser. De minsta luftflödena motsvarar ett mättryckfall på 5 Pa. Följande förutsättningar gäller för ljudtrycksnivåer i rummet: Tryckfall 2 Pa (över variatorn), statiskt tryck ca 0 Pa (i kanal före variator vid max flöde), luftflöde 5 l/s m 2, rummet storlek varierar med luftflödet men är max 0 m 2, rummet är normalt dämpat (rumsdämpningen varierar med rumsstorleken), tilluftsdon Varimix och anslutningslåda ATTA har använts, ljudtillskottet från tillluftsfläkt och frånluftsystem är ej medräknat. Fläkt Woods 8462 SE

3 Tekniska data Tryckdifferens över flödesvariator med ljuddämpare vid helt öppet spjäll Eftervärmare vatten EMOZ-17 Tryckfall, Pa Storlek uftflöde, l/s 0 Tryckdifferens över flödesvariator med ljud dämpare och vattenbatteri vid helt öppet spjäll Effekt, W uftflöde, l/s Tryckfall, Pa Tryckfall, Pa uftflöde, l/s äckageflöde förbi stängt reglerspjäll i flödesvariatorn 0,3 0, äckageflöde, l/s Spjället klarar täthetsklass 2 enligt VVS AMA 98 (EN 1751:1998). Täthetsklassen motsvarar en läckfaktor på 60 l/(s, m 2 ) vid tryckskillnad Pa Diagrammet ovan gäller under följande förutsättningar: Värmeeffekt i W är angiven vid temperaturdifferens t v = 20 C på vattnet. Ingående vattentemperatur = 55 C Ingående lufttemperatur = 15 C Beräkning av vattenflöde Vattenflödet (q, l/s) beräknas med följande formel: q (l/s) = P (W) / 820 Formeln förutsätter 20 graders temperaturdifferens på vattnet. Värmeeffekten P (W) hämtas från diagrammet ovan. Tabellen nedan ger en indikation på tryckfallet på vattnet genom batteriet med normala driftfall enligt ovan. Storlek Max tryckfall, kpa 0,3 0,3 3,3 6,0 2 2,4 3,4 0 3,7 Noggrann dimensionering för specifika driftfall, görs med Fläkt Woods PC-baserade produktvalsprogram "Coils". Fläkt Woods 8462 SE

4 Tekniska data forts, mått och vikt Tryckdifferens över Flödesvariator med ljuddämpare och elbatteri vid helt öppet spjäll uftflöde, l/s Tryckfall, Pa Diagramexempel 1. Gå in med önskat luftflöde i den vänstra diagramdelen fram till vald storlek på flödesvariator. 2. Välj elbatteri med hänsyn till effektbehov och önskad spänning. Tabellen nedan ger även tryckfallskurva i diagrammets övre högra del. 3. Dra en linje över till högra diagramdelen till vald tryckfallskurva. 4. äs av tryckfallet över batteriet nedtill i diagrammet. 5. äs också av effektvarianten för valt batteri i tabell nedan. Denna kod används vid beställning. Eftervärmare el EMOZ-16 Storlek Spänning Min Tryckfalls- Effektvariant Effekt luftflöde kurva (i beställl/s (i diagram) ningskod) kw 1-fas 2V 0, fas 2V 0, fas 2V 1, fas 2V 0, fas 2V 1, fas 2V 2, fas 2V 1, fas 2V 2, fas 2V 3, fas 2V 2, fas 2V 3, fas 2V 3, Storlek Spänning Min Tryckfalls- Effektvariant Effekt luftflöde kurva (i beställl/s (i diagram) ningskod) kw 2-fas 0V 3, fas 0V 3, fas 0V 3, fas 0V 3, fas 0V 3, fas 0V 6, fas 0V 3, fas 0V 6, fas 0V 6, fas 0V 9, fas 0V 12, Mått och vikt EMSS (utförande utan isolering) Vikt, kg Storlek kort längd normal längd kort längd normal längd ,7 1, ,2 1, ,4 2, ,8 2, ,1 3, ,7 4, ,6 4, ,3 7, ,2 11,5 Fläkt Woods 8462 SE

5 Mått och vikt EMSD (utförande med isolering) Eftervärmare el EMOZ y 377 Storlek Vikt, kg 99 2, , , , , , ,2 Storlek y Vikt,kg , , , , , , , , ,5 juddämpare EMOZ-15 ød a a Utloppsdel EMOZ-14 evereras oisolerad. bbb bbb aaa bbb B Storlek ød a Vikt, kg , , , , , , bbb Eftervärmare vatten EMOZ-17 ød H B C aaa= ØD bbb = Ød B H Vikt, kg , , , , , , , , , , , ,0 G K G Storlek Ød A B C G K Vikt, kg , , , , , , ,5 A Fläkt Woods 8462 SE

6 Beskrivning Beskrivningstext Flödesvariator EMS(S,D) Variatorn kan användas både för variabelt och konstant flöde och eventuell tvångsstyrd avstängning både för till- och frånluft. Variatorn består av mätfläns och spjällblad med oisolerat hölje (EMSS) eller isolerat hölje (EMSD). Integrerande flödesmätning med dubbla mätuttag både för reglering och manuell mätning. Separata mätkretsar för reglering och manuell mätning. Spjället är försett med tätning av EPDM-gummi och har stabila lager av nylon och klarar täthetsklass 2 enligt VVS AMA 98 (EN 1751:1998). EMSS finns även i ett extra kort utförande. Höljet till EMSD har dubbla väggar och mellanliggande glasullsisolering med minimitjocklek på 25 mm och ger en låg ljudutstrålning. Cirkulära anslutningsstosar har tätningsringar av gummi. Anslutningsdimensioner 6 mm. Inställning av givna max. och minflöden görs på fabrik före leverans. De delar som berörs av ventilationsluften klarar korrosivitetsklasserna C2 alt C3 enligt SS-EN-ISO (mot svarar miljöklasserna M2 och M3 i VVS AMA 98). Täthetsklass B enligt VVS AMA 98 (Eurovent 2/2-1996, pren ) uppfylls för läckage mot omgivningen. All reglerutrustning är monterad på apparatens hölje. Manuell mätning av luftflöde kan utföras utan att störa reglerkretsen via separata tryckuttag på flödesvariatorns mätfläns. Samtliga kanalanslutningar har nippeldimension och är försedda med tätningsringar av gummi. juddämpare EMOZ-15 juddämparen är cylinderformad och har mm isolering. Innerytan är täckt med stapel fiberväv och perforerad plåt vilket förhindrar fibermedryckning och medger rensning. Variator och ljuddämpare är testade tillsammans. Mycket viktigt för rätt ljuddata eftersom dämpningen försämras av närheten till spjället och teoretiska beräkningar ger alltför låg ljudalstring. De delar som berörs av ventilationsluften klarar korrosivitetsklasserna C2 alt C3 enligt SS-EN-ISO (mot svarar miljöklasserna M2 och M3 i VVS AMA 98) Cirkulära anslutningsstosar har tätningsringar av gummi. Täthetsklass B enligt VVS AMA 98 (Eurovent 2/2-1996, pren ) uppfylls för läckage mot omgivningen. Vattenbatteri EMOZ-17 Batteriet har två rörraders djup. Batterikroppen består av koppar rör och aluminiumlameller. Höljet är tillverkat av galvaniserad plåt. Cirkulär anslutningsstos har tätningsring av gummi. På batteriets anslutningssida finns en demonterbar lucka för rengöring och inspektion. Täthetsklass B enligt VVS AMA 98 (Eurovent 2/2-1996, pren ) uppfylls för läckage mot omgivningen. Maximalt arbetstryck är 1,0 MPa och maximal vatten temperatur är C. Batteriet är provtryckt vid 2,1 MPa. Elbatteri EMOZ-16 Cylinderformat elbatteri med kopplingslåda. Finns med och utan Triac. Batteriet har ett automatiskt (60 C) återgående överhett ningsskydd och ett som är manuellt (120 C) återställbart. Höljet är tillverkat av galvaniserad plåt och värmeelement i rost fritt material. Batteriet är elsäkerhetstestat och godkänt av SEMKO enligt SEMKO 111 FA-1982 samt EN och EN Det är även godkänt av SEMKO vad gäller EMC och uppfyller Europanormerna EN samt EN Cirkulära anslutningsstosar har tätningsringar av gummi. Täthetsklass B enligt VVS AMA 98 (Eurovent 2/2-1996, pren ) uppfylls för läckage mot omgivningen. Elektriska värmeelement är monterade i luftkanalen. Värmare finns för enfas, tvåfas och trefasström och i ett antal effektvarianter. Utloppsdel EMOZ-14 Prefabricerad oisolerad fördel ningslåda med fyra utlopp vilka har samma dimension som inloppet eller en storlek mindre. Cirkulära anslutningsstosar har tätningsringar av gummi. evereras lös. Utloppsdelen är tillverkad av galvaniserad plåt. Täthetsklass B enligt VVS AMA 98 (Eurovent 2/2-1996, pren ) uppfylls för läckage mot omgivningen. Fläkt Woods 8462 SE

7 Produktkod Produktkod Flödesvariator, rund S = Utan isolering D = Med isolering EMS a-b-ccc-d Eftervärmare, vatten, rund EMOZ-17-aaa Endast korrosivitetsklass C2 (miljöklass M2). Storlek,,,, 2,, 0 ängd 0 = Normal 1 = Kort (bara EMSS) Storlek,,,,2,,0,0, 6 Material 1 = Korrosivitetsklass C2 (miljöklass M2), galvaniserad stålplåt 2 = Korrosivitetsklass C3 (miljöklass M3), (gäller delar som berörs av ventilationsluften) Reglerutrustningar Beställningskoder för el- och reglerutrustning, se separata koder under avsnittet "Reglerutrustningar Optivent". Om el- och reglerutrustning inte ska levereras mon terad från fabrik, behövs normalt en axeladapter (EMOZ-19) som ska beställas separat (se PUSKOD nedan). Pluskod Axeladapter Tillbehör Tillbehören levereras lösa, ej ihopmonterade (muffar ingår inte). juddämpare Storlek,,,, 2,, 0, 0, 6 EMOZ-15-aaa-b 1 = Korrosivitetsklass C2 (miljöklass M2), galvaniserad stålplåt 2 = Korrosivitetsklass C3 (miljöklass M3), (gäller delar som berörs av ventilationsluften) ämpliga detaljer ur Veloducts sortiment EMOZ-19 Eftervärmare, el, rund EMOZ-16-aaa-b-c-d Endast korrosivitetsklass C2 (miljöklass M2). Storlek,,,, 2,, 0 Spänning 1 = 1-fas, 2 V 2 = 2-fas 0, V 3 = 3-fas, 0 V Effektvariant 1 3 (Se tabell nedan.) Storlek Spänning Effektvariant (kw) fas 2V 0,4 1-fas 2V 0,6 1,2 1-fas 2V 0,6 1,2 2,1 1-fas 2V 1,2 2,1 3,0 2 1-fas 2V 2,1 3,0 1-fas 2V 3,0 2-fas 0V 3,0 2 2-fas 0V 3,0 2-fas 0V 3,0 3-fas 0V 3,0 2 3-fas 0V 3,0 6,0 3-fas 0V 3,0 6,0 0 3-fas 0V 6,0 9,0 12,0 Triac 0 = Utan 1 = Med Utloppsdel EMOZ-14-aaa-bbb Oisolerad med fyra luftutlopp. Endast korrosivitetsklass C2 (miljöklass M2). Apparatstorlek 1) - Utloppsdiametrar -, -, -, -, -, -, 2-, 2-2, -2, - 0-, 0-0 1) Inloppsdiameter Storlek EMS T-stycke Renslucka Vikt, kg BDET BDEG ,6 BDET BDEG ,7 BDET BDEG ,0 BDET BDEG ,5 2 BDET BDEG ,2 BDET BDEG ,1 0 BDET XDEG ,9 0 BDET XDEG-3-0 8,0 600 BDET XDEG-3-0 8,9 Beställningsexempel Flödesvariator isolerad juddämpare Eftervärmare, el Utloppsdel EMSD-0--1 EMOZ EMOZ EMOZ-14-- Fläkt Woods 8462 SE

8