Årsredovisning. Resurs Bank 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Resurs Bank 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Resurs Bank 1

2 Året i korthet MSEK Innehåll Viktiga händelser 2010 Positiv utveckling inom företagets kärnområden Stärkt kapitaltäckningskvot Volymtillväxt inom säljfinans Offensiv satsning på privatlån 2010 i siffror Räntenetto: 872 (672) MSEK Rörelseintäkter: (1 097) MSEK Rörelseresultat: 221 (194) MSEK* Soliditet: 15,7 (12,1) procent MSEK MSEK Året i korthet 2 VD har ordet 4 Kort om Resurs Bank 9 Säljfinans 10 Kundsamarbete Mio 12 Många nya kunder inom factoring Kapitaltäckningskvot: 1,89 (1,78) Kundsamarbete Synoptik 14 Fortsatt tillströmning av nya sparkunder Antal anställda vid årets slut: 194 (226) Privatmarknad Supreme Card 17 Nordisk expansion Privatmarknad Privatlån 18 Söderberg & Partners valde Supreme Card Gold till bästa kreditkort Privatmarknad Inlåning 21 Resurs Bank blev huvudpartner till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj *Jämförelsetal justerat för erhållna utdelningar och realisationsvinst vid försäljning av dotterbolagsaktier Allmänhetens inlåning de tre senaste åren. Företag 23 Kund & kreditavdelningen 24 Personal/HR 27 Våra värderingar 28 Utlåning till allmänheten Primärt kapital En spännande historia Leasing 226 anställda 180 anställda 226 anställda 180 anställda Supplementärt kapital 110 MSEK 110 MSEK 861 MSEK 913 MSEK Sponsring och samarbeten 32 Nyhetsår Resursgruppen 35 Förvaltningsberättelse 36 Fem år i sammandrag anställda 161 anställda 557 MSEK Nyckeltal 41 Resultaträkning 42 Balansräkning Förändring av eget kapital Kassaflödesanalys 46 MSEK MSEK Noter till redovisningen 47 Revisionberättelse 77 Räntenetto de tre senaste åren. Utlåning till allmänheten och leasingverksamhet de tre senaste åren. Kapitalbas de tre senaste åren. Kontakt 78

3 VD har ordet: Ett starkt 2010 skapar växtkraft för framtiden Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank Fortsatt nordisk expansion Att få leda en organisation som Resurs Bank är en stor förmån, vår bank har vuxit år efter år och vi har gjort det med lönsamhet. Vi har dessutom lyckats navigera igenom finanskrisen och kommit stärkta ur den. Jag avslutade förra årets VD-ord med att måla upp att vi har alla förutsättningar att göra 2010 till ännu ett rekordår. Så blev det är bankens bästa år hittills med ett operativt resultat på 221 MSEK. Det är en ökning med 14 % jämfört med föregående års resultat(justerat för erhållna utdelningar och realisationsvinst vid försäljning av dotterbolagsaktier). Volymerna i vår kärnverksamhet, utlåning till konsument, har utvecklats väl under året. Däremot, och som ett resultat av att vi under 2009 valde att avveckla vår leasingverksamhet, har volymerna på företagssidan minskat under året. Hösten 2010 upphörde samarbetet med Konsumentkredit i Sverige AB, ett återfinansieringsupplägg. Nettopåverkan innebär sammantaget en minskning med cirka 1 miljard lägre utlåning jämfört med För bankens kapitalbas betyder de minskade volymerna att vi kunnat amortera förlagslån med 110 MSEK och att vi vid utgången av 2010 redovisar en kapitalbas på 913 MSEK. Det ger en kapitalkvot på 1,89 (1,78) vilket motsvarar en kapitaltäckning på 15,1 % (14,2). Bankens kapitalbas utgörs i sin helhet av primärkapital. Ökad inlåning Utan att vi marknadsfört våra sparformer mer än vad som syns i olika jämförelsetabeller har vi haft en fortsatt tillströmning av såväl nya inlåningskunder, som ökat sparande bland befintliga kunder. Bankens inlåning från allmänheten har ökat med 13 %. Interna satsningar skapar växtkraft Under 2010 genomfördes flera strategiskt viktiga, interna satsningar för att utveckla banken. Till att börja med har vi utvecklat vår IT-struktur, såväl system som arbetsmetoder. Detta genomfördes i samarbete med IT-tjänsteföretaget CSC och har resulterat i en klar målbild där det mesta redan är genomfört. Vidare har vi förändrat bankens administrativa flöden och har samlat administrationen för samtliga affärsområden under en gemensam funktion. Vår kundtjänst bedrivs sedan hösten 2010 i ett gemensamt projekt tillsammans med vårt systerbolag Teleresurs. Arbetet med att stärka banken för att kunna fortsätta vår tillväxtresa omfattar inte bara organisationen utan också förändringar i vår styrelse. Jag är glad att kunna hälsa Anders Dahlvig samt Lars Nordstrand välkomna till vår styrelse. Båda mycket erfarna företagsledare som nu tillför banken stort kunnande. Bankens mångårige styrelseledamot och de senaste årens styrelseordförande, advokaten Claes Peyron, har meddelat att han önskar trappa ned och därmed lämna sitt uppdrag. Jag vill rikta ett alldeles speciellt tack till Claes som varit ett mycket stort stöd för mig och övriga i bankens ledning och styrelse under många år. Ny styrelseordförande i Resurs Bank är Martin Bengtsson. Ovan beskrivna förändringar i styrelsen sker Resurs Bank Resurs Bank 5

4 Ökat tempo i den nordiska expansionen Sedan 1998 har banken varit verksam i Danmark och sedan 2001 också i Norge och Finland. Hittills har dessa verksamheter bedrivits som gränsöverskridande och ledning har skett från bankens huvudkontor i Helsingborg. Vi har under dessa år sett en god utveckling, men tror oss kunna växa ytterligare med en lokal närvaro. Dessa tankar har funnits en längre tid, men dessvärre kom en lågkonjunktur med finanskris emellan och vi valde att inte göra dessa satsningar i tider av finansiell oro. Vår bedömning är att marknaderna i samtliga nordiska länder nu hämtat sig efter lågkonjunkturen samt tagit bra fart. Vi har därför beslutat att verkställa våra planer och med detta etablera filial i Norge och sätta upp ett kontor med lokal ledning. Under 2011 kommer verksamheterna i Danmark och Finland att ändras till filialer och kontor kommer att etableras. Nöjda kunder och en fortsatt satsning på Supreme Card Vårt kortkoncept med MasterCard, Supreme Card, har många nöjda kunder som samlar poäng på sina inköp. Att de är nöjda ser vi inte minst av den kundundersökning vi genomförde Under året graderade vi upp samarbetet med Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj och är med vårt Supreme Card Woman nu huvudpartner. Det betyder att vi bidrar med minst 1 miljon kronor varje år. Under hösten 2010 genomförde vi kampanjer som gav oss nya kortkunder, som varje gång de handlar med sitt Supreme Card Woman, bidrar med 1 krona till Rosa Bandet. För att citera en av många nöjda kunder handla gör man ju alltid, så varför då inte använda ett kort där fler än bara banken tjänar på det. Vi kunde inte sagt det bättre själva. Kundundersökningen som jag nämnde ovan, gjordes tillsammans med företaget Brand Clinic. Undersökningen gick ut till ett brett kundurval samt kontrollgrupper utanför våra egna kundled. Vi fick till svar att mycket av det vi gör är väldigt uppskattat, våra säljfinanskoncept är starkt integrerade i detaljhandeln, och våra konsumentprodukter är uppskattade för sin enkelhet. Visst finns det ett och annat som vi kan bli bättre på och vi är glada för kundernas värdefulla förslag på förbättringar. Att stanna upp och vara nöjda är inget för oss. Ett starkt 2010 lovar gott för kommande år 2010 blev ett bra år, mycket tack vare alla våra kunder, vår duktiga personal samt goda relationer med övriga intressenter. Ett stort tack till er alla har i skrivande stund börjat bra och banken har i sin verksamhetsplan för kommande år en stark tro på fortsatt tillväxt. Det är min starka övertygelse att det blir så, inte minst med tanke på genomförda satsningar, bankens personal och finansiella styrka. Kenneth Nilsson VD Resurs Bank 7

5 Kort om Resurs Bank En annorlunda bank med kunden i fokus ånga öjda under Resurs Bank är en snabbväxande, svensk nischbank. Banken har sedan 80-talet drivit utvecklingen inom delbetalningslösningar för detaljhandeln och var först med att lansera räntefritt i Sverige. Med avstamp i en stor, nordisk kundbas erbjuder idag Resurs Bank ett konkurrenskraftigt utbud av delbetalning, kreditkort, privatlån, företagstjänster och sparkonton. Resurs Bank är Sveriges största leverantör av delbetalningslösningar för detaljhandeln och är specialiserad på lojalitetsbyggande kortlösningar. Dessa används idag av cirka 350 kedjor och deras butiker i Norden. Kortkoncepten utvecklas i nära samarbete med ledande butikskedjor från olika branscher som hemelektronik, möbler, bilar, byggvaror, resor, sport, data och telefoni. Idag har Resurs Bank mer än en miljon profilerade kort på marknaden. Ett nischat och starkt totalerbjudande Oavsett erbjudande har Resurs Bank fokus på att erbjuda värdeskapande produkter och tjänster. Ett attraktivt konsumenterbjudande Till privatpersoner erbjuder Resurs Bank även kreditkort, privatlån och sparkonton. Bankens lån erbjuds från kronor upp till kronor och ledstjärnan är enkelhet och snabbhet. Sparkonton med hög ränta erbjuds och allt fler kunder väljer Resurs Bank för sina besparingar. Varumärket Supreme Card är Resurs Banks familj av kreditkort kopplade till Master- Card. Det handlar om tre särpräglade kort. Med korten erbjuds kortinnehavare räntefri delbetalning på köp över hela världen och tjänar poäng som kan användas till resor, upplevelser och produkter. Flaggskeppet är Supreme Card Gold som sedan 2005 har satt guldkant på kundernas vardag. Med Supreme Card Woman och Supreme Card Green är Resurs Bank en av de första aktörerna som aktivt kombinerar kortbetalning med bidrag till välgörande ändamål. I de här fallen till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj och Naturskyddsföreningens miljöarbete. Företagstjänster på frammarsch Till företag erbjuder Resurs Bank fakturaköp, fakturabelåning, avbetalningslösningar, leasing och sparkonton. Resurs Banks tjänster inom fakturaköp stärker kundernas likviditet och har vunnit erkännande på marknaden under de senaste åren. Med Resurs Banks fakturaköpstjänster kan kunderna göra fler och bättre affärer, snabbare. Resurs Banks betal- och kreditkort Supreme Card Green ingår i 8 Resurs Bank Supreme Card-familjen med korten Gold, Woman och Green. Resurs Bank 9

6 Karina Bengtsson och Daniel Högfeldt, medarbetare på Resurs Bank, i ett avslappnat samtal med Sovas säljare. Sova erbjuder kunderna delbetalning från Resurs Bank. Affärsområde Säljfinans Resurs Banks ursprung och hjärta Resurs Bank är en bank skapad av och för handelsmän Resurs Bank är en bank skapad av och för handelsmän. Resurs har sedan 1983 erbjudit delbetalning som idag erbjuds av 350 kedjor och deras butiker. Efter ett starkt 2010 fortsätter den nordiska expansionen, bland annat genom etableringen av Resurs Banks första egna kontor i Norge. Över en miljon kunder i Norden har ett profilerat kundkort från Resurs Bank. Orsaken är kundvänlig finansiering som Resurs Bank erbjuder tillsammans med partnerföretagen. Själva begreppet räntefritt lanserades av Resurs Bank redan på 80-talet och delbetalningar har kommit att bli ett viktigt och säljdrivande inslag i svensk handel. En utveckling som Resurs Bank fortsätter att driva i nära samarbete med detaljhandeln. Bra för handeln bra för konsumenten Den enkla förklaringen till framgången är att kundfinansieringen är värdefull, både för detaljhandelns aktörer och deras kunder. För detaljhandeln skapar räntefri delbetalning ökad försäljning och återkommande, nöjda kunder. För konsumenterna å andra sidan, skapar finansieringen frihet att snabbare ta rätt beslut om investeringar och stor flexibilitet i betalningen av varorna. Oavsett om kunderna väljer räntefri delbetalning i tolv månader eller att delbetala varan på längre tid med ränta kan kunderna ta genomtänkta köpbeslut. Detaljhandelns behov och möjligheter Kedjornas unika situationer ligger till grund för kundfinansiering från Resurs Bank. I varje enskilt partnerskap baseras erbjudandet på specifika behov, butikspersonalens vardag, öppethållande, lojalitetsprogram etc. I samtliga fall är enkelhet, snabbhet och flexibilitet avgörande faktorer. När en kund ansöker om delbetalning i butiken tar det bara några få sekunder för Resurs Bank att svara på telefon eller hantera en elektronisk ansökan online. Några minuter senare är krediten upplagd och kunden på väg hem med sitt köp. Skapar lojala kunder och långa relationer Med profilerade kund- och betalkort stärker butikerna sitt eget varumärke samtidigt som de ökar försäljningen och bygger värdefulla kundregister via Resurs Bank. Utifrån dessa kan kunderna vårdas med attraktiva erbjudanden, rabatter, lojalitetsprogram etc. Mervärden som skapar varaktiga kundrelationer och där Resurs Banks lösning för databashantering och analys spelar en viktig roll för partnerföretagen. Säljfinans i hela Norden Med fler säljare, nya kontor och fördjupade samarbeten med detaljhandeln har Resurs Bank positionerat sig som ett heltäckande nordiskt alternativ. I flera fall har kedjor tecknat nordiska samarbetsavtal med Resurs Bank. Ofta ett resultat av mångåriga affärsrelationer där kunderna uppskattar Resurs Banks engagemang och förmåga att värna om samarbetet. Med andra ord kundernas framgång blir Resurs Banks framgång. I hela Norden. 10 Resurs Bank Resurs Bank 11

7 KUNDSAMARBETE Oerhört viktigt för Mio Björn Lindblad, försäljnings- och ekonomichef Mio Varje år väljer kunder att betala sina köp hos Mio med Miokortet från Resurs Bank. Samarbetet startade redan 1997 och sedan 2003 levererar Resurs Bank delbetalning i kedjans samtliga butiker. Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning med ett 60-tal butiker runt om i landet. På Mio är man stolt över sin delbetalningslösning och erbjuder den aktivt till kedjans växande skara kunder. Orsak. Det är bra både för Mio och kunderna. Och kunderna gillar Mio. De senaste två åren har kedjan vuxit snabbare än möbelbranschen i övrigt och tar marknadsandelar. Resurs Banks lösning för kundfinansiering är en framgångsfaktor. Vi har lagt ner mycket arbete på att erbjuda vårt betalningserbjudande till alla våra kunder och har gjort det till ett helt naturligt inslag i vår försäljning. Vi kommunicerar enkel och tillgänglig delbetalning så att kunderna inte känner någon tvekan inför att dela upp betalningen med Resurs Bank. Det har vi lyckats med och det märks i försäljningen, säger Björn Lindblad. Enkelt för kunderna Mio erbjuder en flexibel kundfinansiering som stärker Mios erbjudande samtidigt som den underlättar köpbesluten för kunderna. Och delbetalning är idag en helt naturlig del av försäljningen. Det handlar om att göra delbetalningen otroligt enkel för kunderna så att de kan göra smarta val när de ska betala. Tillsammans med Resurs Bank är vi duktiga på att ta bort tvivel och hinder kring att använda krediter. Det är tydligt att allt fler uppskattar den flexibilitet och betalningsfrihet som lösningen erbjuder. Redskap för tillväxt Med Miokortet och Resurs Banks kundfinansiering får kunden uppemot 60 dagar kostnadsfri kredit och när Mio några gånger om året kampanjar kring Tian får kunderna helt kostnadsfri delbetalning på 10 månader. Ett populärt grepp som bidrar till Mios tillväxt och utveckling. Samarbetet med Resurs Bank är ett oerhört viktigt redskap i Mios tillväxtambitioner. För oss är det avgörande att samarbeta med en stark, trovärdig och mycket alert partner. För våra kunder är det en självklarhet att vi kan erbjuda en mycket flexibel finansiering och väldigt många av våra kunder uppskattar en smart finansiering, avslutar Björn Lindblad, försäljnings- och ekonomichef på Mio. Mio bildades 1962 när fria möbelhandlare organiserade i två så kallade inköpsföreningar bestämde sig för att samarbeta. Ambitionen var i första hand att genom stora volymer nå mer fördelaktiga inköpspriser. Men idén om Mio som varumärke väcktes snabbt. 12 Resurs Bank Björn Lindblad, försäljnings- och ekonomichef, Mio. Resurs Bank 13 Resurs Bank 13

8 KUNDSAMARBETE 30 % högre snittköp Roland Olsson, VD Synoptik med delbetalning Roland Olsson, VD Synoptik Sverige Den svenska kedjan Synoptik har 104 butiker i Sverige och erbjuder kunderna räntefri delbetalning. Det betyder att kunderna kan dela upp sina köp av glasögon på 12 månader utan räntor och avgifter. Ett uppskattat erbjudande som gör det enkelt för kunderna att finansiera glasögon och som dessutom stärker Synoptiks affär. Närmare bestämt med hela 30 procent varje gång kunderna väljer delbetalning. Synoptik-kortet är namnet på kedjans uppskattade kund- och lojalitetskort. Kortet är den synliga bäraren av kedjans kundfinansiering som sedan 1997 har hjälpt Synoptik att växa i Sverige. För kedjans butiker är lösningen ett viktigt smörjmedel för tillväxt. För våra kunder är nya glasögon en investering de inte vill kompromissa med. Därför är det mycket bra att kunna erbjuda en finansiering med rak och enkel delbetalning som innebär en låg månadskostnad. För oss blir det enklare att sälja kvalitet, vilket är viktigt inte minst för kunderna, säger Roland Olsson, VD på Synoptik. Med klar blick för delbetalning. Givet samarbete som driver försäljning Målet är att samtliga kunder i kedjans butiker ska informeras om räntefri delbetalning så tidigt i sin köpprocess som möjligt. Något som också lönar sig för Synoptik. I de butiker där säljarna arbetar aktivt med att erbjuda delbetalning är snittförsäljningen minst 30 procent högre i jämförelse med köp som görs utan delbetalning. För Roland Olsson är det helt givet att samarbeta med Resurs Bank. Han har 15 års erfarenhet av kundfinansiering, så han vet vad som krävs av en bra partner. Resurs Bank är bäst på kundfinansiering. De andra bankerna är just banker och har inte fokus på detaljhandelns vardag, därför blir de aldrig lika bra. Det är extremt viktigt för oss att samarbeta med en detaljhandelsexpert som är snabb i huvudet och i fötterna. Som snabbt kan hjälpa till och förstår att kassorna räknas varje dag. Som faktiskt drivs av att hjälpa oss att sälja mer, säger Roland. Kampanj med tydligt fokus För att väcka allmänhetens intresse för Synoptiks räntefria delbetalning görs en gång om året en kampanj där delbetalning är huvudbudskapet. Det är också en ingrediens i årets övriga kampanjer, samtidigt som man varje dag arbetar med att lyfta fram kundnyttan i butikerna. En udda utmaning för Synoptik är att synliggöra erbjudandet på varje separat glasögonbåge. Det är inte lätt att få plats med information på de små, små lapparna på glasögonen. Men å andra sidan. Om det är någonstans där man kan få proffsig hjälp med att se, så är det ju hos Synoptik. Och om det är något Roland uppskattar med Resurs Bank så är det en klar blick för nya möjligheter. Ingenting är omöjligt när det handlar om Resurs Bank. Den inställningen gillar vi inom detaljhandeln, avslutar Roland Olsson, VD på Synoptik Sverige. Med 104 butiker i Sverige är Synoptik en av landets ledande optikerkedjor. Man är en del av världens största optikerkedja Grand Vision som sammanlagt har drygt butiker i 40 länder. Samarbetet med Resurs Bank omfattar även de övriga nordiska länderna Danmark, Norge och Finland. 14 Resurs Bank Resurs Bank 15

9 Fredrik Casta, affärsutvecklare och Dunia Olanderson, försäljningsansvarig Supreme Card diskuterar utvecklingen av bankens rosa kort Supreme Card Woman, som under 2010 bidrog med 1 miljon kronor till svensk bröstcancerforskning. Affärsområde Privatmarknad Kreditkort som ger mer Med Supreme Card erbjuds kreditkort som ger kunderna mer. Bonuspoäng, flexibla delbetalningslösningar, reseförsäkring, banbrytande säkerhetslösningar och dessutom möjlighet till betydande bidrag till välgörande ändamål. Supreme Card har sedan lanseringen av Supreme Card Gold 2005 vuxit till en familj av attraktiva kort med uppemot användare. Med lyhördhet för kundernas önskemål utvecklas Supreme Card löpande för att vara marknadens mest värdefulla betal- och kreditkort. Kort som helt enkelt ger kunderna mer. Betalkort med många goda sidor Supreme Card Woman är ett rosa kort som är särskilt omtänksamt. Både för användaren och för svensk bröstcancerforskning. Sedan 2010 är Resurs Bank tillsammans med bland andra Lindex, Ica och Apoteket huvudpartner till Cancerfondens Rosa Bandetkampanj. Varje gång en kund använder sitt kort går en krona till Rosa Bandet, vilket sammanlagt genererade över en miljon kronor till bröstcancerforskningen Med Supreme-familjens tredje och yngsta medlem, Supreme Card Green, får den miljöengagerade tillgång till ett kort vars avkastning hjälper Naturskyddsföreningen i deras arbete för en bättre miljö. Även detta samarbete fördjupades under 2010 och bidraget till miljön uppgick till en dryg kvarts miljon kronor. Alla korten erbjuder upp till 60 dagars kostnadsfri kredit, sex månaders räntefri delbetalning och en kostnadsfri reseförsäkring. Supreme Card förenar nytta och nöje Banbrytande kortsäkerhet Supreme Card var först i Sverige med att lansera SMS-kvitto. En säkerhetslösning som både ger uppskattad överblick över kortanvändandet och skyddar mot bedrägeriförsök. När kortet används skickas ett SMS kostnadsfritt med uppgifter om varoch var kortet använts. Kortinnehavaren får direkt vetskap om kortet använts av någon annan och kan då enkelt spärra det. Ett exempel på stärkt kortsäkerhet som rönt stor uppmärksamhet. Poängen är poängen med bonusshopen Allt fler kunder tycker att det är poängen som är poängen. Genom att använda Supreme Card till alla inköp tjänar kunderna värdefulla poäng som byts in mot upplevelser och produkter. Supreme Cards bonusprogram är innehållsrikt och drivs i egen regi där valmöjligheterna är många. Oavsett om det rör sig om flygresor, hotell, biobiljetter, märkesprodukter, konserter eller dykning med hajar, så växlar en växande skara kunder in sina bonuspoäng mot upplevelser i poängshopen. Rekommenderas av experter När den finansiella rådgivaren Söderberg & Partners jämförde svenska kreditkort blev Supreme Card Gold deras förstaval. Kortet fick högsta betyg i deras jämförelse med ledande kreditkort på marknaden. Låg årsavgift, SMS-kvitto, delbetalningsmöjligheter och bra bonusprogram var fördelar som fällde avgörandet. Nu rekommenderar de kortet till sina kunder. 16 Resurs Bank Resurs Bank 17

10 Staffan Leksten och Diana Novratidou, medarbetare på privatmarknad, diskuterar utvecklingen av privatlån. Affärsområde Privatmarknad Små och stora lån för små och stora behov konton Resurs Bank erbjuder enkla och konkurrenskraftiga lån till privatpersoner. Lån som erbjuds utan krav på säkerhet. För kunderna betyder det möjligheter till investeringar, konsumtion eller betalningar av andra krediter och lån konton konton Resurs Banks lån erbjuds från kronor upp till kronor. Med enkelhet, hög tillgänglighet och service vinner Resurs Bank allt oftare kundernas förtroende och under 2010 expanderade utlåningen kraftigt. Bland annat lanserades ett helt nytt lån för lite lägre belopp. Vänlig och snabb service Servicenivån har höjts och det har aldrig tidigare varit så enkelt och tryggt att få ett lån hos Resurs Bank. Förväntningarna på en utmanande nischbank är höga och kunderna kan med rätta kräva att Resurs Bank är flexiblare och snabbare än traditionella storbanker. Oavsett om man ansöker om lån på telefon, internet eller via postala utskick är målet att kunderna ska få besked inom 24 timmar Antal privatlånekunder i Resurs Bank. 925 MSEK Lån för olika behov och situationer Resurs Bank erbjuder lån i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Samtliga lån med flexibla återbetalningstider och utan krav på säkerhet. En av många fördelar för kunderna är att en noggrann kreditprövning genomförs och att pengarna betalas ut 1 3 dagar efter ansökan. Betalskydd för ökad trygghet För att stärka konsumentskyddet och göra lånen ännu tryggare erbjuds alla lånekunder en försäkring som täcker lånekostnader vid sjukdom eller arbetslöshet. Ett uppskattat skydd som dessutom har en av marknadens lägsta premier. 640 MSEK 590 MSEK Resurs Banks utlåning till privatpersoner i Sverige. 18 Resurs Bank Resurs Bank 19

11 Maria Knutsson, BMW-försäljare i samtal med bankens marknadsanalytiker Ulf Kohl. BMW Group samarbetar med Resurs Bank i både Sverige och Norge. Affärsområde Privatmarknad Sparkonton med höga räntor och trogna kunder Resurs Bank har under många år erbjudit attraktiva sparräntor. Både till privatpersoner och företag. Resurs Banks mest populära sparformer är Repokontot, ResursSpar och KapitalPlus. Trygga produkter med god avkastning. Eftersom sparräntorna oftast är markant högre än hos storbankerna blir kundernas val enkelt och allt fler väljer att öppna sparkonto hos Resurs Bank. En trend som fortsatte Stabil historia skapar trygghet för kunderna Resurs Bank har genom åren visat att man erbjuder samma trygghet som storbankerna, samtidigt som kunderna får ta del av nischbankens fördelar. Ett vinnande recept för kunderna som lärt sig ställa krav på sina banker och som allt oftare byter eller skaffar en bank till. Sparkundernas pengar omfattas dessutom av den statliga insättningsgarantin som numera uppgår till euro per kund. Erbjuder kunderna en god avkastning Repokontot en unik sparform Repokontot är en numera klassisk sparform hos Resurs Bank som tidigare blivit utsett till Årets sparkonto av Privata Affärer. Ett sparkonto som alltid följer reporäntans utveckling och som ger 0,25 procent högre sparränta än gällande reporänta. Lika mycket eller lite som Riksbanken förändrar reporäntan höjer eller sänker Resurs Bank sparräntan. Här finns inga krav på lägsta sparbelopp eller begränsningar i antalet uttag. En enkel och begriplig sparform för kunder som söker ett tryggt sparande. ResursSpar högre krav, högre ränta ResursSpar erbjuder kunderna chans till ännu högre avkastning på sitt sparkapital. Motkravet är att kunderna sätter in minst kronor MSEK MSEK KapitalPlus högst ränta för pengar som kan vila KapitalPlus är ett av marknadens bästa sparkonton, framtaget för kunder som vill ha en ekonomisk buffert tryggt placerad och samtidigt få bankens högsta ränta. KapitalPlus erbjuder ett kostnadsfritt uttag per år MSEK Allmänhetens sparande på konton i Resurs Bank. 20 Resurs Bank Resurs Bank 21

12 Mirko Paspalj och Anna Birkvig på företagsavdelningen, med fullt fokus på att hjälpa företagskunder med olika factoringtjänster. Affärsområde Företag Fakturaköp på frammarsch Resurs Bank har de senaste åren vuxit inom företagstjänster som fakturaköp och fakturabelåning. Med fortsatt fokus på fakturaköp erbjuder Resurs Bank värdefulla tjänster till företag som snabbt behöver få betalt från sina kunder. Resurs Banks satsningar inom fakturaköp har varit framgångsrika och erbjudandet väcker allt större intresse hos svenska små och medelstora företag. I tillväxttider ger fakturaköp företag större handlingskraft, frihet och flexibilitet. Snabb betalning viktig för företagen Med Resurs Banks fakturaköpstjänster kan kunderna göra fler och bättre affärer, snabbare. Kunderna får förbättrad likviditet och minskade kreditförluster. Med fakturaköp från Resurs Bank får kunden betalt inom 24 timmar, att jämföra med den genomsnittliga betalningstiden för en faktura på dagar. Resurs Bank har lång erfarenhet av fakturaköp och har stor förståelse för företagarens utmaningar och möjligheter. Fakturaköp och fakturabelåning Som alltid hos Resurs Bank är tjänsterna enkla och flexibla. I grunden handlar erbjudandet om att kunderna säljer sina fakturor till Resurs Bank och snabbt frigör kapital. Vid köp av fakturan övertar Resurs Bank hela kreditrisken från kunden, alternativt väljer kunden fakturabelåning vilket innebär att kunden fortsatt äger fakturan men belånar den. Kunden kan dessutom överlåta hela eller delar av sin fakturahantering till Resurs Bank, d v s registrering, betalning, påminnelsehantering, indrivning av fordringar etc. På så sätt frigörs inte bara likviditet utan också värdefull tid som kunden kan ägna åt att utveckla sin egen affärsverksamhet. Fakturaservice Baserat på erfarenheter och kunskaper från fakturahantering erbjuder Resurs Bank även fakturaservicetjänster. Med dessa kan kunderna helt ställa om sina fakturaflöden till Resurs Bank som tar ett helhetsansvar för administration, utskick och avisering. Tjänsten avlastar kundernas administration och skapar en kostnadseffektiv metod för att hantera det ofta krävande och kostsamma flödet av inkommande och utgående fakturor. Ett sätt för kunderna att fokusera mindre på administration och mer på sina affärer fakturaköp fakturaköp fakturaköp fakturaköp fakturaköp Leasing och avbetalning Vid stora investeringar som binder mycket kapital erbjuder Resurs Bank kunderna leasing och avbetalning. Därmed klarar företag av investeringar i exempelvis teknik- och maskinparker, utan att belasta sin likviditet med en stor, enskild utbetalning. Ett erbjudande som ger kunderna större frihet att agera flexibelt fakturaköp Antalet fakturaköp. 22 Resurs Bank Resurs Bank 23

13 Senaste nytt från TV-fronten. Resurs Banks medarbetare Ajdin Talic lyssnar till ONOFFs säljare. ONOFF är en av 350 samarbetspartners till Resurs Bank. Kund & kreditavdelningen kundkontakter per dag året runt Kundservice på tå Över två miljoner människor har någon gång varit kund hos Resurs Bank. Eftersom kunderna mycket sällan möter Resurs Bank direkt ställs extra höga krav på företagets kundtjänst. Korrekt, snabbt och vänligt bemötande är ledstjärnan för bankens kundtjänst. På Resurs Banks kundtjänst möter ett sextiotal medarbetare tusentals kunder, varje dag. Detta oavsett om frågorna rör sig om delbetalning, Supreme Card, privatlån eller företagstjänster. Kundtjänsten är öppen samtliga vardagar och avdelningen för kreditservice för butikspartners är öppen hela 365 dagar per år. Hög, snabb och korrekt service Kundtjänst besvarar frågor om räkningar, ansökningar, betalningar, saldobesked, lån och kreditprövningar. Utöver kortkundernas förfrågningar hanterar kundtjänst även de kreditprövningar som sker på telefon. När butikskedjorna ringer in för att lägga upp en kundkredit måste det gå snabbt och vara korrekt. Några få sekunder efter slaget nummer ska butikerna få svar och en minut senare ska en kundkredit kunna vara klar. Även för allmänna frågor till kundtjänst ska svarstiden vara kort för att ge kunderna hög service. Kundtjänst på nätet För kunder som inte behöver tala med bankens kundtjänstpersonal utökas kontinuerligt kontaktmöjligheterna via Internet. På hemsidan kan kunderna ställa frågor och de kan också logga in på sina konton för att kontrollera aktuella saldon. Ledstjärnor i mötet med kunderna Att kunden är kung ska genomsyra alla kundkontakter. Därför är bemötandet lyssnande, hjälpande och vänligt. Personalen på kundtjänst genomgår regelbundet utbildning, inte minst avseende service och kundbemötande. Kunnig och vänlig personal som sätter kunden i centrum och gör sitt yttersta för att alltid hjälpa till. 24 Resurs Bank Resurs Bank 25

14 Personal/HR En dynamisk arbetsplats med starka värderingar Sedan starten har Resurs Bank utvecklats till en av Helsingborgs största och mest spännande arbetsplatser. Efter att företaget 2001 blev bank ökade attraktionskraften ytterligare för företaget som fyndigt kan kalla sig världens största bank med huvudkontor i Helsingborg. En bank som dessutom fyller 10 år hösten I Resurs Bank lever medarbetarna efter tydliga värderingar. Värderingarna är interna men i vardagen påverkar de mötet med kunder, samarbetspartners, beslutsfattare, medier och andra intressenter i bankens omgivning. Resursandan Värderingarna stöds av Resursandan som sedan 1977 präglat arbetssätt och kundrelationer. Det handlar om en positiv grundsyn där allt är möjligt i kombination med klar blick för att nya idéer driver företaget mot nya mål. Entreprenörsarvet är starkt i bolaget som värdesätter kreativitet och innovationskraft hos medarbetarna. Man får stort förtroende och goda chanser att utvecklas som individ i en kreativ miljö Markus Borbely, systemutvecklare Interna informationskanaler För att ytterligare stärka Resursandan har personaltidningen ResursForum startats och skickas till alla medarbetare fyra gånger om året. Tidningens syfte är att sprida kunskap och stärka Resursandan och gemenskapen inom bolaget. Tidningen produceras av de anställda inom organisationen och blir därmed en levande del av företagskulturen. Ett nytt intranät lanseras under 2011 för att ge alla anställda lättåtkomlig information på daglig basis. Karriärvägar På Resurs Bank är karriärmöjligheterna många. I ett företag där tillväxt är ett normaltillstånd kan ambitiösa medarbetare snabbt utvecklas och få nya, spännande uppdrag. Det finns många exempel på medarbetare som avancerat till höga befattningar på banken. Inom Resursgruppens fem bolag stimuleras även övergångar mellan bolagen. Därmed ökar karriärmöjligheterna ytterligare. 180 anställda 226 anställda 194 anställda Arbetsmiljö och hälsa På en stor och intensiv arbetsplats ställs krav på att arbetsgivaren ställer upp med friskvård och en god arbetsmiljö. Resurs Bank stödjer därför medarbetarna med bidrag till friskvård, subventionerad massage på plats, behandlingar hos naprapat med mera. Arbetsmiljön bevakas och utvecklas regelbundet genom arbetsplatsinspektioner Antal anställda på Resurs Bank. I förgrunden Marielle Käller, i bakgrunden fr v Emil Larsson och David Andersson, 26 Resurs Bank alla medarbetare på Resurs Banks AdminCenter. Resurs Bank 27

15 Våra värderingar För medarbetare på Resurs Bank är värderingarna väl förankrade, tydliga och alltid närvarande. Beroende på situation betyder de olika mycket men sammantaget påverkar de dagliga beslut och är därför personalens rättesnöre i vardagen. Var rädd om pengarna Små utgifter blir snabbt stora summor. Banken investerar gärna för framtiden men är varsam om små, vardagliga kostnader. Kunden är kung Kunden står alltid i centrum för Resurs Bank. Be hellre om förlåtelse än tillåtelse Medarbetarna uppmanas att fatta egna beslut, därför är mod och egen drivkraft viktig. Snabbhet före perfektion Snabbhet är en framgångsfaktor och får gå före total perfektion. Rätt och snabbt duger fint hos Resurs Bank. Kräv kvalitet Resurs Bank ställer alltid krav på kvalitet. Vad som är rätt kvalitet beror på mottagarens förväntningar. Ha kul och trivs på jobbet Att känna glädje och trivsel kommer av engagemang för sitt uppdrag, av att man ger av sig själv och visar respekt. 28 Resurs Bank Resurs Bank 29

16 En spännande historia bakom Resurs Bank Resurs Bank är en del av en klassisk, svensk entreprenörshistoria. Precis som många andra framgångsföretag startade Resursgruppens verksamhet i liten skala för att över åren växa och utvecklas. I centrum för företagsgruppens evolution har en kärna av drivna entreprenörer och ägare verkat. Som Resursgruppens enskilt största företag är idag Resurs Bank mycket av koncernens hjärta. Så har det inte alltid varit. Grundarna fokuserade inledningsvis på handel och finansiering av hemelektronik när de 1977 startade Resurs Radio & TV. En organisation som erbjöd finansiering, inköp, etableringar och leveranser av radio- och TV-produkter. Produkter från minnenas arkiv Tidigt insåg grundarna betydelsen av marknadsföring för de anslutna butikerna. Sverige-TV:n kom att bli Resurs enskilt största produktframgång. Med braskande budskap som Chockpris på färg-tv vann 20-tummaren svenskarnas hjärtan kronor var ett vinnande pris och apparaterna sålde som smör i solsken. Viktig inspiration från väst Marknadsföringsidéer hämtades ofta utanför Sveriges gränser. Idén om nattöppet inom handeln kom från USA. Andra exempel på begrepp var Öppet köp, Lägsta pris garanti, Hyr och häpna och Mellandagsrea var Resurs först i Sverige med att lansera Räntefritt. Inspirationen kom från en amerikansk kampanj där kunderna erbjöds krediter till 2 % ränta. Men Resurs nöjde sig inte med det. Lanseringen av smått chockerande Nollränta blev sedermera en succé. Ett exempel på hur grundarna inte bara inspirerades av en idé, utan också utvecklade den. Viktiga milstolpar i Resurs historia 1989 renodlades verksamheten när Resurs sålde sina butiker till medlemsföretagen SIBA och ONOFF. Resurs valde att fokusera på finansiering och grossistverksamhet bildades försäkringsbolaget Solid och Order Hemelektronik inleddes en expansion ut i de Nordiska länderna blev minnesvärt för Resurs då företaget fick sin bankoktroj, d v s tillstånd att bedriva bankverksamhet. Sedan starten har banken vuxit och samtidigt har erbjudandet breddats. Nu handlar det inte längre om att bara erbjuda finansieringslösningar för detaljhandeln. Istället har produkter som betal- och kreditkortet Supreme Card, lån och företagstjänster tillkommit. Snart tio år efter starten är målen högt ställda och företaget växer stadigt. Eller för att avslutningsvis citera grundaren Thomas Paulson: Det kan egentligen bli hur stort som helst! 1977 Hemelektronikkedjan Resurs Radio & TV bildas Resurs Finans bildas Konceptet Räntefritt lanseras för att erbjuda anslutna butikers kunder räntefri finansiering Radio- och TV-butikerna säljs och Resurs fokuserar på finansiering och grossistverksamhet Etablering av verksamhet i Danmark Resurs Finans blir bank Etablering i Norge och Finland Årets sparkonto i Privata Affärer Lansering av Supreme Card Gold Lansering av Supreme Card Woman Kaupthing Finans förvärvas Lansering av Supreme Card Green och trygghetstjänsten SMS-kvitto Resurs Bank planerar etablering av eget kontor i Norge. 30 Resurs Bank Resurs Bank 31

17 Sponsring och samarbeten Inom idrotten har Resurs Bank tagit en starkt profilerande position Med sponsorsamarbeten visar Resurs Bank sitt engagemang i strategiskt utvalda sammanhang. Under 2010 valde Resurs Bank att bli huvudpartner till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj och dessutom bli guldsponsor till Naturskyddsföreningen. Inom idrotten har Resurs Bank tagit en starkt profilerande position. Främst som huvudsponsor till fotbollslagen Helsingborgs IF och Eskilsminne IF. Dessutom sponsrar Resurs Bank innebandylaget FCH, Helsingborgs Hockey, Rögle och handbollslaget OV Helsingborg. Värdet av satsningarna är stort då Resurs Bank med strategisk placering av varumärket exponeras i både TV och tryckt media. Men lika viktigt är att Resurs Bank med sina samarbeten och sponsorskap aktivt bidrar till föreningarnas utveckling. Med inställningen att hjälpa idrottsföreningar i sitt viktiga arbete för ungdomar valde Resurs Bank att 2010 gå in som treårig huvudsponsor till fotbollsföreningen Eskilsminne IF och ungdomsturneringen Eskilscupen. Eskilscupen är Sveriges näst största ungdomsturnering och slog 2010 rekord med 773 lag och spelare. Välgörande samarbeten för cancerforskning och miljö Under 2010 fördjupades Resurs Banks samarbete med både Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj och Naturskyddsföreningen. Genom att bli huvudpartner till Rosa Bandet stärktes kopplingen till bankens kreditkort Supreme Card Woman och sammanlagt bidrog kunderna och banken med över en miljon kronor till kampen mot bröstcancer. Samarbetet är flerårigt och en satsning på att just stärka Womans särprägel och göra det enkelt att handla med omtanke. Resurs Bank har även stärkt stödet till miljösatsningar genom att Supreme Card Green är guldsponsor till Naturskyddsföreningen. Under året ökades avkastningen från kortet till över kronor och flera gemensamma satsningar genomfördes med Naturskyddsföreningen för att lyfta fram kortet som gör det enkelt att handla för miljön. Resurs Bank är stolt huvudsponsor till HIF som kom tvåa i Allsvenskan Resurs Bank satsar även på ungdomar genom att vara huvudsponsor till Eskilsminne IF och Sveriges näst största ungdomscup Eskilscupen. En miljon kronor till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj 2010 genom Supreme Card Woman kronor till Naturskyddsföreningen 2010 genom Supreme Card Green. 32 Resurs Bank Resurs Bank 33

18 Resurs Banks nyhetsår blev ännu ett nyhetsintensivt år för Resurs Bank. Under året valde företaget att lyfta fram händelseutvecklingen i pressreleaser som publicerades på resurs.se och mynewsdesk.se. Nyheterna följdes upp och kommenterades även på Resurs Banks blogg på resursbank.wordpress.com samt på företagets Facebook-sidor. Januari Resurs Bank ökar satsningen på betalkortet Supreme Card Green. Juli Resurs Banks kunder utnyttjar möjligheten att ta semester från sina lån. Resursgruppen Fem bolag med kunden i fokus Resurs Bank är en av Sveriges mest snabbväxande banker. Företaget är marknadsledande inom finansiering för detaljhandeln och var först med att lansera räntefritt i Sverige redan på 1980-talet. Resurs Bank erbjuder också sparkonton och lån, betalkorten Supreme Card och företagstjänster. Tel: +46(0) Internet: Februari Mars April En månad efter lansering succé för säkerhetslösning för betalkort. Norges största klock- och smyckeskedja väljer Resurs Bank för kundfinansiering. Resurs Bank tecknar nordiskt samarbetsavtal med Bosch Car Service. Resurs Bank blir guldsponsor till Naturskyddsföreningen. Resurs Bank blir huvudsponsor till Snabbväxarna Resurs Bank blir huvudsponsor till Eskilscupen och Eskilsminne IF. BMW väljer Resurs Bank. Resurs Bank ger kortkunder unik säkerhetstjänst som välkomnas av Svensk Handel. Resurs Bank hjälper branschorganisationen Modebutikerna stärka medlemmarnas försäljning. Augusti Resurs Bank satsar grönt på miljömässan Eco Now. September Resurs Bank blir stödföretag till BRIS. Resurs Bank förlänger sponsoravtal med HIF till Resurs Bank blir ny huvudpartner till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Norges snabbast växande sportkedja, XXL Sport & Vildmark, väljer Resurs Bank. Oktober November Bygghandelsföretaget NP Nilsson väljer Resurs Bank för kundfinansiering. Rekordsatsning när Resurs Bank tiodubblar bidraget till Rosa Bandet. Resurs Bank och Golvkedjan inleder samarbete inom kundfinansiering. Resurs Bank expanderar i Norden och planerar filial i Norge. Solid Försäkringar är ett försäkringsbolag som erbjuder ovanligt okrångliga försäkringar. Enbart i Sverige har Solid Försäkringar tre miljoner kunder och över ombud. Solid Försäkringar driver även verksamhet i övriga Norden och delar av Europa. Solid Försäkringar grundades 1993 och har sedan dess haft sitt huvudkontor i Helsingborg. Tel: +46(0) Internet: Order Hemelektronik är en ledande aktör på den svenska marknaden för hemelektronik. Företaget lagerför cirka artiklar för leverans samma dag. Order erbjuder one-stop-shopping, allt under ett tak, tredjepartslogistik, webshop med lagersaldo i realtid, skräddarsydda lösningar för handeln och E-handeln. Order eftersträvar alltid en hög servicegrad för att överträffa kundernas förväntningar. Tel: +46(0) Internet: Maj Supreme Card Green blir ännu grönare. Ahrens Rapid Growth utser Resurs Bank till Sveriges uthålligaste snabbväxande företag. Resurs Bank höjer lånetaket till kronor. December Resurs Bank välkomnar Riksdagens beslut om höjd insättningsgaranti. Bedrägeriförsök stoppas med SMS-kvitto från Resurs Bank. Teleresurs är ett modernt kommunikationsföretag som arbetar med kommunikation på distans. Ny teknik och motiverade medarbetare som kan ge kunden ett oförglömligt bemötande. Service och kvalitet är hörnstenar och genomsyrar alla kunddialoger. Språkkompetensen sträcker sig över Nordens alla språk vilket gör Teleresurs till den kompletta samarbetspartnern. Tel: +46(0) Internet: TELERESURS Juni Bläcket har torkat. Sveriges Registrerade Tatuerare valde Resurs Bank. Glasögonmagasinet inleder samarbete med Resurs Bank om avgifts- och räntefri delbetalning. Allt fler av Resurs Banks kunder väljer att försäkra sina lån. 97 procent av Resurs Banks kunder uppskattar SMS-kvitto. Reda Inkasso är tillsammans med Reda Faktura fullserviceleverantörer när det gäller faktura- och kravhantering. Med tids- och kostnadsbesparande faktura- och inkassosystem, kunniga medarbetare och en kreativ inställning vet Reda vad som ger bäst resultat och lyckas därmed oftare än konkurrenterna. Tel: +46(0) Internet: 34 Resurs Bank Resurs Bank 35

19 Resurs Bank Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (KSEK) om inget annat anges. Information om verksamheten Resurs Bank, med säte i Helsingborg, är ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB ( ), också detta med säte i Helsingborg. Huvudkontoret finns på Väla Norra, strax utanför Helsingborg. Resurs Bank bedriver av Finansinspektionen tillståndspliktig bankverksamhet främst i form av kreditgivning till allmänheten och inlåning från allmänheten i Sverige. I Danmark, Norge och Finland bedriver banken gränsöverskridande bankverksamhet i form av kreditgivning till allmänheten. Väsentliga händelser under året Bolaget redovisar ett rörelseresultat för verksamhetsåret på 221 MSEK (194 MSEK föregående år justerat för erhållna utdelningar och realisationsvinst vid försäljning av dotterbolagsaktier). Året har präglats av fokus på förbättring av interna processer samt en genomlysning av produktutbudet, allt i syfte att skapa goda förutsättningar för fortsatt expansion. Under verksamhetsåret har banken beslutat att inte längre aktivt erbjuda leasing, och som en följd av detta har den portfölj som övertogs från Resurs Finans 2009 satts i run-off. Under verksamhetsåret har utlåningssamarbetet med Konsumentkredit i Sverige AB avvecklats, vilket för banken inneburit en minskning av utlåningsvolymen med cirka MSEK. Banken har genomfört en omorganisation och samlat samtliga administrativa funktioner kring konsumentfinansiering i ett gemensamt administrationscentrum. Huvudsyftet med förändringen är att skapa förutsättningar att på ett effektivare sätt ta hand om större transaktionsflöden. Bankens kapitalbas uppgick vid utgången av år 2010 till 913 MSEK (971 MSEK). Under verksamhetsåret har banken amorterat förlagslån på 110 MSEK, och därefter består hela kapitalbasen av primärt kapital. Under verksamhetsåret har banken implementerat det nya likviditetsriskregelverket (FFFS 2010:7). Per balansdagen har banken 350 MSEK i placerade medel som ingår i likviditetsreserven. Konsumentfinansiering Verksamhetsområdet har haft en positiv utveckling under året. Efter att banker generellt under finanskrisen varit förhållandevis återhållsamma med marknadsaktiviteter samt haft stramare riktlinjer för kreditgivning, har vi under året successivt ökat marknadsaktiviteterna samt återgått till tidigare riktlinjer för kreditgivning. Företag Factoringverksamheten har utvecklats väl under verksamhetsåret. Arbetet med att digitalisera fakturaadministrationen har fortlöpt under året. Sedan sommaren erbjuds kunderna en ny plattform där fakturainformationen överförs digitalt från kunderna till banken. Inlåning Banken har som strategi att fördela sin refinansiering mellan eget kapital, inlåning från allmänheten samt genom kreditfaciliteter hos annan bank. För att uppnå jämnvikt strävar banken efter att inlåningsverksamheten ska följa utvecklingen i utlåningsverksamheten. Under verksamhetsåret avvecklades utlåningssamarbetet med Konsumentkredit i Sverige AB, vilket fick till följd att bankens utlåningsvolym reducerades med cirka MSEK. Av denna anledning har banken inte arbetat aktivt med att bearbeta inlåningsmarknaden under året. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Resurs Bank har en stark kapitalbas och en god likviditet. Utifrån nuvarande konjunkturläge är bedömningen att rörelseresultatet för 2011 kommer att bli bättre än Inom konsumentfinansiering kommer banken att satsa på fortsatt expansion på samtliga delmarknader där banken är verksam. Speciellt fokus kommer det att vara på bankens finansieringstjänster till detaljhandeln i Norge, Danmark och Finland. Under året kommer banken att lansera en uppdaterad e-handelsplattform. Inom verksamhetsområde Företag kommer banken att fokusera på fortsatt renodling av verksamheten kring factoringrelaterade tjänster. Ytterligare säljare har rekryterats för att öka tillväxttakten i affärsområdet. Banken förväntar fortsatt volymtillväxt för kredit- och betalkortet Supreme Card, med sina tre undergrupper, Gold, Woman samt Green. Under hösten fick banken stor uppmärksamhet i media kring det förnyade samarbetet med Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Samarbetet har mottagits väl av bankens kunder. Genom att fortsatt erbjuda attraktiva inlåningsvillkor till den breda allmänheten förväntas inlåningsverksamheten fortsätta utvecklas enligt plan. Händelser efter räkenskapsårets utgång Banken ansökte i slutet på 2010 om tillstånd att få etablera en filial i Norge, för att kunna göra ytterligare satsningar på konsumentfinansiering på plats i Norge. I januari erhöll banken norska Finanstilsynets tillstånd att etablera en filial i Norge. Under våren kommer banken att kartlägga förutsättningarna för att även etablera filialer i Danmark och Finland i syfte att öka takten även på dessa marknader. Styrelsens ordförande Claes Peyron valde vid en extra bolagsstämma i februari 2011, att lämna över ordförandeskapet till styrelseledamot Martin Bengtsson. På samma stämma invaldes Anders Dahlvig som ny styrelseledamot. Riskhantering Riskkontroll, compliance och internrevision Banken har en självständig riskcontroller som är direkt underställd verkställande direktören. Regelefterlevnad (compliancefunktionen) utförs av extern part. Internrevision utförs regelbundet och säkerställer efterlevnad av bolagets egna instruktioner och rutiner. Internrevisionen utförs av extern part. Likviditetsrisk och likviditetsreserv Under verksamhetsåret har banken implementerat det nya likviditetsriskregelverket (FFFS 2010:7). De nya föreskrifterna innebär skärpta krav på att banken har en uttalad risktolerans, samt riktlinjer för sin likviditetshantering. Med detta följer att banken har byggt upp en avskild likviditetsreserv för att säkra bankens korta betalningsförmåga i händelse av bortfall eller försämrad tillgång till normala finansieringskällor. Per balansdagen har banken avsatt 350 MSEK i en likviditetsreserv. Basel II Resurs Bank beräknar kapitalkravet för kreditrisker enligt schablonmetoden och kapitalkravet för operativa risker enligt basmetoden. Under verksamhetsåret har banken utvecklat de administrativa processerna för att löpande kunna genomföra och uppdatera bankens interna kapitalutvärdering. Penningtvätt och bedrägeribevakning Resurs Bank genomför löpande fortbildning av medarbetare och partners för att möta de krav som ställs avseende penningtvättsregelverken. Under verksamhetsåret har banken implementerat ett nytt systemstöd för bedrägeribevakningen i syfte att möjliggöra en ytterligare bättre bevakning av transaktionsflöden. I not 3 beskrivs den finansiella riskhanteringen. Personal Bankens viktigaste resurs för fortsatt expansion är medarbetarna. Under verksamhetsåret har banken gjort en omorganisation som påverkat ett flertal avdelningar och funktioner. Resultatet av förändringsarbetet har blivit över förväntan. Personalomsättningen har varit fortsatt låg, en viktig värdemätare på hur banken lyckas utveckla och behålla medarbetare. Se vidare not 10. Personal i siffror 2010 i siffror 37

20 Förslag till vinstdisposition Belopp i KSEK Till årsstämmans förfogande står Från tidigare år balanserade vinstmedel Årets vinst Disponeras enligt följande Till aktieägare utdelas I ny räkning överföres Förslaget till utdelning, som utgör 13 % av bankens egna kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 Aktiebolagslagen. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att ett företag vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med företagets interna kapitalutvärderingspolicy. Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till KSEK ( KSEK) och slutligt minimikapitalkrav till KSEK ( KSEK). Specifikation av posterna framgår av not 4. Styrelsens bedömning är att företagets egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Fem år i sammandrag Balansräkning* Tillgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och obligationer Aktier och andelar i koncernföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital * Enligt lagbegränsad IFRS och enligt ÅRKL i siffror 2010 i siffror 39

Företagspresentation 2010. www.resurs.se

Företagspresentation 2010. www.resurs.se Företagspresentation 2010 Resurs Bank med kunden i fokus En äkta nischbank Vi är mer kreativa affärsmän än traditionella bankmän. Vår position ska vara topp tre inom de nischer vi väljer att verka i. En

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

RESURSGRUPPEN. www.order.se MEG TELERESURS

RESURSGRUPPEN. www.order.se MEG TELERESURS RESURSGRUPPEN www.order.se MEG p h o n e TELERESURS Resursgruppen Resursgruppen erbjuder omfattande produktoch tjänsteutbud till detaljhandeln. Varje företag har en stabil affärsidé och gruppen expanderar

Läs mer

Viktiga händelser 2009. 2009 i siffror. Året i korthet: Positiv utveckling inom företagets kärnområden

Viktiga händelser 2009. 2009 i siffror. Året i korthet: Positiv utveckling inom företagets kärnområden ÅRSREDOVISNING 2009 Året i korthet: 3 914 MSEK Innehåll Viktiga händelser 2009 Positiv utveckling inom företagets kärnområden Året i korthet 2 Många nya partners inom säljfinans och en fortsatt nordisk

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2011. Året i korthet 2. VD har ordet 4. Kort om Resurs Bank 7. Säljfinans 9. Kundsamarbete Ford 10. Kundsamarbete Ticket 12

Innehåll. Årsredovisning 2011. Året i korthet 2. VD har ordet 4. Kort om Resurs Bank 7. Säljfinans 9. Kundsamarbete Ford 10. Kundsamarbete Ticket 12 Innehåll Året i korthet 2 VD har ordet 4 Kort om Resurs Bank 7 Säljfinans 9 Kundsamarbete Ford 10 Kundsamarbete Ticket 12 Privatmarknad Supreme Card 14 Privatmarknad Privatlån 18 Privatmarknad Inlåning

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

RESURSGRUPPEN KONTAKT: TELERESURS. Tel: 042-38 20 00 E-post: kundservice@resurs.se Hemsida: www.resurs.se

RESURSGRUPPEN KONTAKT: TELERESURS. Tel: 042-38 20 00 E-post: kundservice@resurs.se Hemsida: www.resurs.se RESURSGRUPPEN KONTAKT: www.order.se Tel: 042-38 20 00 E-post: kundservice@resurs.se Hemsida: www.resurs.se Tel: 042-38 21 00 E-post: info@solidab.se Hemsida: www.solidab.se TELERESURS www.order.se Tel:

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Resurs Banks Förvaltningsberättelse

Resurs Banks Förvaltningsberättelse Delårsrapport januari augusti 2013 Delårsrapport 2013-08-31 Resurs Banks Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB (publ.), organisationsnummer 516401-0208, får härmed

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Resurs Banks nyhetsår 2012. Viktiga händelser 2012. 2012 i siffror

Resurs Banks nyhetsår 2012. Viktiga händelser 2012. 2012 i siffror Årsredovisning 2012 Resurs Banks nyhetsår 2012 2012 blev ännu ett nyhetsintensivt år för Resurs Bank. Här är en kort sammanfattning över nyhetsåret i kronologisk ordning: > Resurs Bank lovar sparkunder

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag 2007-12-28 och övertog då den finansiella

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Verksamheten i bolaget består av fakturabelåning, fakturaköp, förfalloköp, kontraktsbelåning, blockbelåning samt kontraktsköp.

Verksamheten i bolaget består av fakturabelåning, fakturaköp, förfalloköp, kontraktsbelåning, blockbelåning samt kontraktsköp. PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2011-09-30 Allmänt PayEx Credit AB Postadress: 621 88 Visby Besöksadress: S:t Hansplan 1 Tel: +46(0)498-20 20 00 Fax: +46(0)498-20 20 01 info@payex.com

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Umeå. Trondheim. Åseda. Helsingborg

Umeå. Trondheim. Åseda. Helsingborg BOKSLUT 2012 Trondheim Umeå Sastamala Hamar Oslo Helsingfors Solna Tallinn Göteborg Köpenhamn Åseda Helsingborg Riga Amsterdam Reeuwijk Karlsruhe Zürich Wiener Neudorf Budapest Belgrad Verksamhet Svea

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer