KÄ RLEKENS nya hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄ RLEKENS nya hemsida"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD Internetpublicering och webbdesign 1 KÄ RLEKENS nya hemsida Rapport till slutuppgiften i kursen Internetpublicering och webbdesign 1 MIA NORSTEDT VT 2014

2 Innehåll 1. Inledning...s Beskrivning av bandet... s Beskrivning av målgrupp... s Att skapa en hemsida...s Designprocessen... s Användarvänlighet... s Usability engineering... s Contextual design... s Tidigare användarstudier... s Kritiker... s Five Second Test... s Kärlekens hemsida...s Min designprocess... s Användarvänligheten på Kärlekens hemsida... s Det praktiska... s Kritikern... s Five second test... s Click test... s Nav flow test... s Sammanfattning... s Källor... s. 13 2

3 1. Inledning 1.1. Beskrivning av bandet Bandet består av sju stycken anställda på Kommundelsskolan i Småstaden. Några av medlemmarna framträdde första gången på skolans cabaret 1998 med en hip hop-låt om skolan som de skrivit själva. Framträdandet och låten blev mycket omtyckt av kollegor och elever på skolan. Inför skolstarten samma år anordnas en kommundelsfestival med bland annat uppträdanden. Några dagar innan ställde ett av banden in sitt uppträdande och dessa personer i bandet Kärleken bestämde sig för att hjälpa till. De träffades och gjorde hip hopversioner av några av sina favoritlåtar, framför allt progghits. Detta uppträdande blev också mycket populärt och medlemmarna bestämde sig för att fortsätta att spela och utveckla bandet, bland annat genom att skriva egna låtar. I och med den ökande användningen av sociala media och det faktum att det blivit lättare att sprida till exempel videos på Internet har de på senare tid blivit kända även utanför Småstaden och människor från hela Sverige har hört av sig och visat intresse för bandet, deras skivor och produkter, speldatum med mera. För att tillmötesgå dessa fans bestämde sig bandet för att anlita en webbdesigner för att skapa en hemsida. Bandet ville att sidan skulle återspegla deras karaktär och stil och inte vara för allvarlig. Deras texter handlar om rättvisa, alla människors lika värde, HBTQ-frågor och de tar tydligt avstånd från främlingsfientlighet, frågor som de även jobbar med i annat arbete inom kommunen. Enligt kravspecifikationen ville även bandet att följande skulle finnas med: Bilderna från senaste konserten Information om kommande spelningar Kontaktuppgifter till bandets medlemmar En beskrivning av bandet och dess medlemmar En webbshop där man kan beställa bandets produkter Möjlighet för fans att komma i kontakt med varandra 1.2. Beskrivning av målgrupp Antagligen tack vare blandningen av den musikstil och genre som bandet själva beskriver som hip-hop-progg har de ett brett spektrum av fans. Åldersspannet sträcker sig från eleverna på skolan där de jobbar, vilka är mellan sex och sexton år, till boende i kommunen som sett dem spela på festivaler och som är upp till hundra år. Då spridningen är så stor måste man utgå ifrån att informationskompetensen hos målgruppen varierar och därför ska hemsidan 3

4 vara lättnavigerad och enkel att förstå. Framför allt när det gäller eleverna på skolan är det troligt att de kommer att surfa på sidan på sina mobiltelefoner eller surfplattor för att titta tillsammans medan vuxna kanske tittar på laptop hemma och de yngsta barnen kanske på familjens stationära dator. Därför ska hemsidan fungera i olika upplösning på flera olika enheter. 4

5 2. Att skapa en hemsida 2.1. Designprocessen Designprocessen börjar med en vision. Oftast börjar det som något intuitivt, en känsla eller en bild av hur man vill att den färdiga produkten ska se ut. Denna vision utgör grunden för det kommande planeringsarbetet och designen av webbsidan och hjälper till när man ska organisera innehållet och sina idéer. Sedan är det dags att åskådliggöra visionen, både för sig själv och en eventuell kund, genom att skapa en slags bro mellan visionen och den färdiga produkten. När man kommit så här långt kan man utifrån det material och de tankar man har formulera en specifikation som listar det innehåll och de funktioner man vill ha på sidan samt hur man vill att dessa ska se ut (Löwgren och Stolterman, s. 17ff.). När man sätter ihop sin specifikation och sållar bland idéer och innehåll gör man en funktionsanalys och delar upp dem i fyra kategorier. I den första hamnar nödvändiga funktioner, sådant som måste finnas med för att det ska fungera. I den andra kommer det önskvärda, det som man skulle underlätta användningen av sidan men som inte är nödvändigt. I tredje kategorin hamnar det icke önskvärda, sådant som inte ska vara med på sidan. I den sista kategorin hamnar det som man ännu inte vet vilken kategori det tillhör (Löwgren och Stolterman, s. 78 f.). För att åskådliggöra visionen av den färdiga produkten vilket kan användas som mall och för att visa för eventuella kunder hur man tänker sig slutprodukten kan man använda sig av en rad olika verktyg. Ett sätt är att rita bilder över designen. Bilder hjälper till att visualisera produkten. En gränssnittsskiss visar hur det är tänkt att sidan ska se ut för användaren. Man kan också göra en dynamisk pappersprototyp. Då ritar man upp de sidor som ska finnas på siten och visar vad som händer när man interagerar på sidan. Denna illustration kan man också göra digitalt. Ett annat sätt är att beskriva med ord i ett scenario hur sidan ska användas. För att ge en bra överblick kan man kombinera två av dessa kanaler i en storyboard där man kombinerar en gränssnittsskiss med ett skriftligt scenario (Löwgren och Stolterman, s. 78 f.). Ett sätt att säkerställa att man inte missar något väsentligt i designen är att ta på sig de sex hattarna som med sina olika färger representerar olika aspekter av processen. Den vita representerat ett neutralt pappersark som innehåller den data man har och ställer frågor som Vad vill vi ha? Vad har vi? Hur får vi det vi vill ha? Den röda står för känslor och intuition och fokuserar på det estetiska, vad besökarna kommer att tycka om, vad som väcker känslor 5

6 hos dem. Den svarta hatten är kritikerns hatt som påpekar vad som inte fungerar och varför, den gula är optimismen som försöker se en lösning, det skulle kunna gå om... den gröna hatten står för kreativitet och syftar till att komma med nya idéer och den blåa har ett ovanifrånperspektiv som hjälper till när man kört fast genom att få en överblick över hela situationen (Löwgren och Stolterman, s. 97 f.). När designprocessen väl påbörjats kommer man att behöva kompromissa en del. Alla visioner kommer inte att gå att förverkliga och det kanske känns som att sidan inte blir så bra som man först hoppats. Ju mer man jobbar med designen desto längre ifrån sin vision finns det risk att det känns som att man kommer. När man stöter på dessa problem måste man tänka utanför boxen och komma med nya kreativa lösningar. Detta kommer sannolikt att ske under hela designprocessen då skapandet inte är en linjär process och man kommer hela tiden att stöta på nya problem, komma på nya idéer och ändra designen i takt med att man ser hur idéerna ter sig i verkligheten (Löwgren och Stolterman, s. 17 ff.). För att bestämma vilken design som passar bäst och hur denna skapas kan man gå tillväga på lite olika sätt. Det finns i grova drag två vägar att gå man kan titta på det som redan gjorts eller komma på något helt nytt. I det första fallet finns det information att tillgå i form av litteratur eller personer att intervjua eller studera. När det gäller det senare får man när man själv kommit på vad som skulle kunna finnas prova sig fram och se hur det fungerar i verkligheten. I den processen kan man också ta hjälp av andra och använda metoder som till exempel workshops eller brainstorming. Ett bra angreppssätt i båda fallen och egentligen i alla steg är att fråga sig varför? Varför vill jag göra så här? Varför vilket hjälper till att motivera designen och sålla bort idéer som kanske inte är så bra (Löwgren och Stolterman, s. 65 ff.) Användarvänlighet En designers jobb är att utforma webbsidan så att den passar med besökarnas sätt att agera framför datorn. Det finns flera sätt att använda för att ta reda på hur användarna faktiskt agerar framför webbsidan Usability engineering För att få reda på hur användare faktiskt navigerar på en sida har man försökt hitta mätbara metoder som kan användas för att undersöka detta. Det finns en metod som grundar sig på psykologi där man låter användare slutföra uppgifter på sidan medan man mäter hur stor andel 6

7 som slutför uppgiften, hur lång tid det tar samt hur många fel som begåtts. Detta för att se hur användarvänligt sidans gränssnitt är. Genom att genomföra mätningen flera och jämföra antalet fel som begås samt hur lång tid uppgiften tar att genomföra mellan gångerna får man fram hur lätt designen är att lära sig. Man kan också mäta hur flexibel designen är genom att se hur många människor i en heterogen grupp som kan klara uppgiften. För att få fram hur användarna själv upplever designen använder man sig av intervjuer eller enkäter (Löwgren och Stolterman, s. 148). Användarundersökningar där man studerar agerandet framför datorn har fått kritik för att de dels fokuserar på ytliga som rör gränssnittet och som bara rör delar av sidan i en begränsad miljö vilket inte återspeglar hur användarna skulle bete sig i verkligheten. Att göra sådana undersökningar kan också ta tid och fokus från andra saker som är viktiga att fundera över som har betydelse för designens användarvänlighet. (Löwgren och Stolterman, s. 91 ff.) Contextual design Denna typ av undersökning grundar sig i etnografin och genomförs med hjälp av fältstudier. För att få en förståelse för hur användarna faktiskt upplever webbsidan och agerar framför den observerar man hur användarna beter sig framför datorn. (Löwgren och Stolterman, s. 66) Tidigare användarstudier Då det kan vara tidskrävande och kostsamt att göra undersökningar med riktiga användare finns det metoder man kan använda som tagits fram med hjälp av olika användarstudier som gjorts tidigare och som visar hur användare agerar framför datorn vilka man kan använda sig av när man ska bedöma användarvänligheten på sidan (Löwgren och Stolterman, s. 91 ff.) Kritiker Man kan be någon eller några vänner och bekanta att agera kritiker. De får helt enkelt gå igenom sidan med kritiska ögon för att upptäcka vad som skulle kunna förändras, var användarna skulle kunna stöta på problem och liknande. (Löwgren och Stolterman, s. 95) Five second test För att få en bild av hur användarna uppfattar webbsidan kan man låta dem göra ett Five Second Test. Då visas en del av sidan i fem sekunder och sedan får användaren svara på ett antal frågor om vad de såg och tänkte på som Vad tror du att sidan vill förmedla? (Usability hub). 7

8 3. Kärlekens hemsidan 3.1. Min designprocess Jag är en person som har lättare att tänka i ord än i bilder så därför använde jag mig av ett par olika textbaserade listor för att strukturera upp mina tankar och min vision vad gäller hemsidan. Jag började med att skapa ett html-dokument för varje sida jag från början ville ha med på webbplatsen och började med att placera ut innehållet i kravspecifikationen. Därefter la jag till övrigt innehåll jag ville ha med och började koda sidorna och stilmallen. I takt med att sidorna började fyllas med kod skapade jag en att göra-lista i ett separat dokument som hela tiden förändrades under arbetsprocessen i takt med att sidan växte fram och jag kunde se mina tankar ta form. I början följde jag boken Learning Web design och W3schools tutorial men när sidorna började få struktur övergick jag till att söka fram koden för det jag ville fixa till för tillfället. Mot slutet hade jag kommit till det stadium då jag själv experimenterade fram lösningar på problem och för att få saker att se ut som jag ville ha dem. I början följde processen logiska steg men i och med att sidan växte fram och idéerna blev allt fler samt behövde testas fram började skapandet gå mer i cirklar. Idéer dök upp och hamnade på listan medan jag försökte lösa det problem jag för tillfället jobbade med. Olika lösningar prövades, idéer förkastades av olika anledningar, det vanligaste för att det helt enkelt inte såg bra ut och det näst vanligaste för att jag inte hittade något sätt att genomföra den på med de kunskaper jag har, till exempel krävde vissa saker kunskaper i Java eller PHP, vilket jag inte har. När jag hade layouten klar för mig började jag fylla sidorna med innehåll vilket genererade nya problem som behövde lösas och nya idéer att förverkliga. För att inte missa något försökte jag tänka med de olika hattarna några gånger under processens gång, framför allt innan jag strukturerade upp layouten, innan jag fyllde sidan med innehåll och när sidan kändes klar. Min sexårige son som visade mycket intresse för sidans framväxande skötte frågandet av varför vilket fick mig att tänka till flera gånger på varför jag egentligen gjorde saker som jag inte reflekterat över när jag bestämde hur det skulle se ut Användarvänligheten på Kärlekens hemsida För att undersöka användarvänligheten på hemsidan använde jag mig av flera olika kanaler och verktyg och vi testade hemsidan i olika enheter, skärmstorlekar och webbläsare. 8

9 Det praktiska Vi började med att testa sidan i olika webbläsare. Jag hade använt mig av Firefox i min laptop under hela designprocessen och tyckte att sidan såg bra ut. Det visade sig dock att den inte gjorde i Chrome på en dator med annan skärmstorlek. I Explorer fungerade den dock fint. På surfplattan den testades på flyttades allt innehåll också runt och såg konstigt ut men den använde också Chrome som webbläsare så jag drog slutsatsen att problemet låg där. Fortsättningsvis använde jag då Chrome istället för att kontrollera sidan. Det visade sig att problemet var att jag angett all placering i procent istället för pixlar. Efter det fungerade sidan tillfredsställande på alla enheter vi testade den i, datorer, smartphones och surfplattor samt i de tre webbläsarna Explorer, Chrome och Firefox. Jag fick tips om en sida som skulle visa webbsidan som den ser ut i flera webbläsare men den hade tyvärr lagts ner Kritikern Nästa steg var att släppa in kritikern. I det här fallet var det en vän som kan en del om webbdesign och som man alltid kan lita på berättar vad som är dåligt. Han kom med flera användbara tips och besatt dessutom surfplattan som användes för att kolla layouten. Bland annat påpekade han att sidorna inte hade något namn vilket inte är så bra ur användarsynpunkt. Han är dessutom färgblind och kollade därför att mitt färgval inte utgjorde några svårigheter att navigera på sidan, vilket de inte gjorde Five Second Test Jag skapade ett test på Usability Hub som jag annonserade ut på sociala media, vilket var bra eftersom testet var på svenska och jag fick in tio svar. Frågan: Vad tror du att sidan handlar om? fick följande svar: kärlek (2), musikrelaterat (6), en blogg om HBTQ-frågor och livet (1) och Lego (1). Sidan fick ett snittbetyg på 3,3 vad gäller layout. Det mest framträdande med sidan uppgav respondenterna var bilderna (3), färgerna (4), kärlek (1), loggan (1) och lego (1). När det gällde loggan verkade det råda vissa språkliga tvetydigheter om vad som räknas som en sådan vilket resulterade i att två personer uppgav att de lagt märke till den, tre personer att de nog lagt märke till den, fyra personer att de inte sett den och en person passade. För att få fler svarande skapade jag även detta test på engelska. Tre personer svarade, en trodde att sidan handlade om bilddelning och två att det rörde sig om HBTQ-frågor, en person passade. Kvaliteten på sidan fick låga betyg, 1, 25 i snitt. Det mest framträdande på sidan fick fem svar av de fyra personerna tre av svaren sade fotot och två loggan. Tre av personerna uppger att de lade märke till loggan och en gjorde inte det. 9

10 Click Test Jag hade lite svårt att bestämma mig för hur jag skulle göra med bandets diskografi. Eftersom vi inte hade någon musik kändes det onödigt att skapa en egen sida för den men samtidigt ville jag att man skulle hitta den. Därför gjorde jag ett klicktest där man på första sidan skulle klicka på det stället där man trodde att man skulle hitta bandets diskografi. Två personer genomförde testet och båda klickade rätt Nav Flow Test Jag gjorde ett test för att se om man förstod hur man skulle skapa ett konto för att logga in på sidan för Fans. Två personer genomförde testet varav den ena misslyckades och den andra lyckades. Personen som misslyckades hade klickat på bilden av bandet på första sidan, vilket kan ha varit ett felklick. I det andra testet skulle man klicka på de ställen man skulle välja för att genomföra en beställning. Även det testet hade två svarande där den ena lyckades genomföra hela processen medan den andra i det andra steget föll bort då hen klickade på en av produkterna i shopen istället för att välja beställningsformuläret. Kanske tänkte man att det skulle ge mer information om produkten, förstora bilden eller liknande. Jag valde att man bara fick ett klick på sig på båda testen vilket i efterhand kanske inte var så smart då besökaren kanske vill utforska sidan och inte är så målfokuserad som jag var. Anledningen till att de svarande var så få beror sannolikt på att jag valde att göra testerna på svenska eftersom innehållet är på svenska. Det medförde att tänkbara respondenter föll bort och jag fick nöja mig med de länkar jag publicerade på sociala media. Detta skedde väldigt sent i min process och därför hade jag inte tid att rekrytera fler vänner och bekanta. 10

11 4. Sammanfattning Det finns många olika sätt på vilka man kan förenkla sitt arbete med designen och strukturera idéer och innehåll samt presentera dessa för någon annan. Då jag själv är en person som har lättare att tänka i text än i bilder är det här med att göra pappers- eller digitala prototyper, gränssnittsbilder eller på andra sätt rita upp en webbdesign inget för mig, särskilt inte då man inte behöver presentera sina tankar för kunden innan man skapar sidan. Jag vill heller inte påstå att jag gjorde ett direkt scenario utan mer en slags dynamisk tankekarta eller lista som hela tiden utvecklades, förändrades och omstrukturerades. Jag kastades hela tiden mellan detta finns och jag vill ha det, hur gör man? och såhär skulle jag vilja göra, går det?. jag försökte vara kritisk och analyserande genom hela processen men levde i ärlighetens namn inte riktigt upp till det man borde göra, kill your darlings utan hade kvar till exempel färgerna trots kritik om att de var vedervärdiga eftersom de inte förstör sidans funktion i det här fallet. Användarvänligheten testades på många olika sätt. Det jag trodde skulle bli det stora problemet, att få sidan att se bra ut i olika enheter som mobil, surfplatta och dator visade sig istället bli ett webbläsarproblem och jag är lite förvånad över att Chrome inte klarade att visa sidan lika bra som Explorer och Firefox utan krävde mer justeringar. Det jag var orolig med när det gällde färgvalet var att det skulle ställa till det för personer med olika nedsättningar i färgseendet vilket det lyckligtvis inte verkar göra. De olika testmöjligheterna på Usability Hub var väldigt hjälpsamma och det är synd att jag inte nyttjade dessa tidigare så att jag hann lägga ner mer tid och tanke kring testen. Kärleken ville att sidan skulle återspegla de teman som var viktiga för dem samt inte vara för allvarlig. Det var med detta i åtanke som jag valde färgsättningen på sidan. Huruvida det var det man hade i åtanke när 40 % av de som gjorde det svenska femsekunderstestet hade i åtanke eller inte vet jag inte men jag tror knappast att någon tänkte på sidan som allvarlig. En av de sakerna som är viktiga för bandet är HBTQ-frågor och mycket tack vare loggan var det också 21 % som uppgav att de trodde att det var sidans huvudtema, vara 50 % av de som gjorde det engelskspråkiga testet. Ingen av de engelskspråkiga uppfattade att sidan handlade om ett band eller ens musik medan 60 % av de som gjorde det svenska testet uppfattade det. Antagligen hade det framgått tydligare om bilden hade varit en annan. Det testresultat som väcker mer frågor än det besvarar är ratingen som på det engelskspråkiga testet var väldigt lågt, 1,25 % medan det på den svenska var 3,3 %. Kanske beror det på att den första gruppen 11

12 inte förstod texten och att det drog ned betyget, men jag tror inte att det påverkar så mycket. Det skulle kunna vara en kulturell skillnad vad gäller design eller helt enkelt det faktum att de som gjorde det svenska testet är vänner, bekanta eller vänners vänner som helt enkelt ville vara snälla. Jag skulle såklart ha ställt följdfrågan som man ska ställa sig genom hela processen varför? 12

13 5. Källor Litteratur Löwgren, J. och Stolterman, E. (2004). Thoughtful Interaction Design. A Design Perspective on Information Technology, Cambridge, Massachusetts, MIT Press. Niederst Robbins, J. (2012). Learning Web Design. A Beginner s Guide to HTML, CSS, Javascript, and Web Graphics, Sebastopol, O Reilly, 4:e uppl. Webbsidor Kärlekens hemsida. [ ] Usability Hub. https://usabilityhub.com/ [ ] W3School. [ ] 13

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor Projektarbete Solveig Betnér Innehållsförteckning Syfte s. 3 Målgrupp s. 3 Genre s. 3 Funktionalitet s. 4 Prototyper s. 5

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014.

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Nya uppsala.se Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Maria Aulén Thomsson, webbstrateg, Uppsala kommun Nya uppsala.se

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Priskamp En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Abstrakt Detta är en post-mortem slutrapport om mitt projekt "Priskamp" inom ramen för kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt VT 2013. Projektets

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Visuell design Bilder & färger

Visuell design Bilder & färger 1ME321 Webbteknik 1 Lek0on 8 Visuell design Bilder & färger Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Agenda Veckoplanen Vecka 43 Läsanvisningar UpphovsräPslagen Kort sammanfapning

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Strukturering och Planläggning

Strukturering och Planläggning Strukturering och Planläggning 9 November 2005 I början av projektet försökte vi strukturera upp arbetet och få en bättre översikt över vad projektet innebar. Direkt satte vi igång med att producera hemsidan

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Kravspecifika.on, pappersprototyp & CSS

Kravspecifika.on, pappersprototyp & CSS 1ME321 Webbteknik 1 Lek0on 4 Kravspecifika.on, pappersprototyp & CSS Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Agenda Veckoplanen Vecka 39 UppgiI U2 = L4+L5+L6 UppgiI U3 Allmänna

Läs mer

Struktur & Layout med CSS

Struktur & Layout med CSS 1ME321 Webbteknik 1 Lek0on 5 Struktur & Layout med CSS Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Agenda Veckoplanen Vecka 40 Läsanvisningar Exemplet Gretas Blommor GarreKs

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel 2014 UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel UPPLEVA tv, ljudsystem och 3D-glasögon har 5 års kostnadsfri garanti. nyhet BESTÅ/UPPLEVA kombination med tv 55 /2.1 ljudsystem 17 175:B240xD40, H202cm.

Läs mer

Så enkelt byter du Windows mot Zorin

Så enkelt byter du Windows mot Zorin Så enkelt byter du Windows mot Zorin 7 Linux-versionen som liknar Windows 7 7 Kör vissa vanliga Windows-program 7 Lättanvänt och helt gratis. Så installerar du Windows-utmanaren Zorin OS Att använda Linux

Läs mer

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.oakley.com/legionofoakley?cm_mmc=ads-_-apparel_goggles-_-prs_sigseries-_-appa Inspiration Koncept

Läs mer

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1 Responsiv webbplats Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 1 Vad är responsivt? Det betyder att webbplatsen känner av vilken skärmstorlek användaren surfar

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Kom igång med Web Editor

Kom igång med Web Editor Kom igång med Web Editor Index 1. Logga in på Web Editor 2. Välj en mall 3. Skapa din första sida 4. Lägg till fler sidor 5. Redigera en sida eller mall 6. Spara dina ändringar 7. Förhandsgranska och Publicera

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

On-line produktion TDDC61

On-line produktion TDDC61 On-line produktion TDDC61 Förra veckan Kursupplägg HTML FTP Validering Laboration 1. Deadlines Laborationer: 12/10, kl 08 Lämna in efterhand ni blir färdiga Vi rättar inom 4 arbetsdagar Portfolio, tillfälle

Läs mer

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet.

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet. INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Typografiskt i manualen... 4 2 Systemkrav... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.2 Internet... 5 3 Utbildningskortet... 6 3.1 Dagsschema... 6 4 Utbildningskort - Översikt... 10 5 De praktiska

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad. Guide företagskonto HantverksParken TM Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.se www.malerirad.se www.hantverksparken.se 2015 Innehållsförteckning Sida 3: Användningsenheter Sida 4: Rekommenderade

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Del SKAPA DIN WEBBPLATS MED HTML. Öppna ett HTML-dokument... 8 6. HTML grundkod... 9 7. Färger... 0 8. Textformatering... 9. Listor... 0 0. Bilder.... Bakgrundsbilder...

Läs mer

HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Interaction design, industrial design, design management, service design, information design, experience design, graphic design, furniture design, destination design, product design, ergonomics design,

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Twisted Scissors. Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007. Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se. Mats Wedell matwe812@student.liu.

Twisted Scissors. Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007. Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se. Mats Wedell matwe812@student.liu. Twisted Scissors Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007 Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se Mats Wedell matwe812@student.liu.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Bakgrund...3

Läs mer

PROJEKTRAPPORT GRUPP 10

PROJEKTRAPPORT GRUPP 10 PROJEKTRAPPORT GRUPP 10 AD/ID: Oskar Kiviniemi oskarkiviniemi@gmail.com Projektledare: Mikaela Olsson mikaela-olsson@live.se Teknik-/ljud-/bild-ansvarig: Filip Edde Martinsson filipeddemartinsson@gmail.com

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Skapa din egen blog och hemsida:

Skapa din egen blog och hemsida: Skapa din egen blog och hemsida: Följ denna steg-för-steg guide så kommer du i mål Välkommen och grattis! Du är nu endast ca 5 minuter från att ha din egen domän och egen blogg eller hemsida uppe. I den

Läs mer

Att bygga enkla webbsidor

Att bygga enkla webbsidor Nivå 1 Att bygga enkla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt!

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Frågor och svar webb Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Hur många klick kan jag räkna med att få? Omöjligt att svara på, ungefär som hur långt är ett snöre? Styrs helt av annonsens innehåll,

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Akademin för teknik och miljö. Projekt Växbo. Andreas Sundberg & Lars Kraft juni 2010. Examensarbetet, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Akademin för teknik och miljö. Projekt Växbo. Andreas Sundberg & Lars Kraft juni 2010. Examensarbetet, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Beteckning: Akademin för teknik och miljö Projekt Växbo Andreas Sundberg & Lars Kraft juni 2010 Examensarbetet, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Handledare: Carina Pettersson Examinator:

Läs mer

Webbprogrammering 725G54

Webbprogrammering 725G54 Webbprogrammering 725G54 Hej! Jakob Bandelin, gästadjunkt jakob.bandelin@liu.se Interaktionsdesign, webbdesign, apputveckling Agenda Kursmål och -upplägg HTML Teckenkodning Validering Lab 1. Kursmål exemplifiera

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av.

Sioux-ordspråk: När du upptäcker att du rider en död häst, är den bästa strategin att hoppa av. The Workshop i sammanfattning Why Your Returns Are Love I dag konsumeras mer och mer media samtidigt som konsumenter i allt större utsträckning anstränger sig för att undvika traditionell reklam. Fragmenteringen

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

Responsive web design

Responsive web design IT 12 069 Examensarbete 30 hp December 2012 Responsive web design En studie i hur designkonceptet påverkar användbarheten hos en webbplats Sara Ingmar Institutionen för informationsteknologi Department

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Streamingbolaget hjälp!"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9

Streamingbolaget hjälp!#$%&'()*+,%)$ Sida 1 av 9 !"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kontakt 3 Så här kommer du igång (snabbstart) 3 Översikt 4 Verktygsraden 4 Ladda upp en film 4 Mappvyn 5 Skapa mapp 5 Radera mapp 5 Filvyn

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Personlig uppsats - analys av webbplats

Personlig uppsats - analys av webbplats Personlig uppsats - analys av webbplats Grafiska Gränssnitt, IT-universitet ht 2003 Anna Lindvall d00anna@dtek.chalmers.se Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 INTRODUKTION... 3 2.1 KORTA FAKTA OM H&M... 3 2.2

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Anna Jonströmer. Bloggning

Anna Jonströmer. Bloggning Anna Jonströmer Bloggning Del 2 BÖRJA BLOGGA 6. Bloggverktyg... 28 7. Skapa en blogg... 31 8. Publicera... 35 9. Inställningar... 39 10. Ändra design... 42 11. Övriga ändringar och funktioner... 48 12.

Läs mer

TDDC74 - Projektspecifikation

TDDC74 - Projektspecifikation TDDC74 - Projektspecifikation Projektmedlemmar: Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Handledare: Handledare handledare@ida.liu.se eller handledare@student.liu.se

Läs mer

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Annelie Hammar Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Anders Jackson

Läs mer