Anders Thyr. Portfolio. Kontaktuppgifter. Illustratör Konstnär Grafisk designer Webb/Multimedia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Thyr. Portfolio. Kontaktuppgifter. Illustratör Konstnär Grafisk designer Webb/Multimedia"

Transkript

1 Anders Thyr Illustratör Konstnär Grafisk designer Webb/Multimedia CV Portfolio Kontaktuppgifter

2 Illustration 2

3 Portfolio / CV Anders Thyr Dessa bokomslag producerade jag åt Bra Böcker och Bonniers Juniorförlag. Illustrationerna gjorda i akvarell och pastell. I fallet Zetterholms bok tog jag även hand om typografin. 3

4 Voyage Management Illustrationer för en internutbildning åt personal på ett rederi, för att träna dem i att packa transportbåtarna effektivare. Jag arbetade som frilansande underleverantör till en e-learningfirma i Stockholm, och producerade under detta projekt närmare 300 illustrationer av denna typ. Utseendet på illustrationerna följer en mycket specifik grafisk manual som rederiet tillhandahöll. (Ni kan zooma in bilderna på datorn för att ta en närmare titt - de är alla objektbaserade, ritade i Illustrator, så detaljskärpan bibehålls.) Customer Customer Service Pricing Commercial Voyage Management Voyage Management Voyage Management PoA NET CONTRIBUTION NCC PoL: PoD: Deck: BEZEE USBAL Main Measurements Summary Currency Length: 9.00 Summary NetCon 4,595 USD Width: 2.50 NetCon/CBM 68 EURO Height: NetCon 3.00 NetCon/cbm stow 4,5952 GBP Weight: (ton) NetCon/CBM NetCon/sqm stow SEK Square meter: Requirement 120 CAD CBM: NetCon/cbm stow 5237 Tariff rate: NetCon/sqm Use stow Rate for CBM 157 Surcharges Requirement Costs 120 CAF: BAF: 38.0 % Commission Loading cost EURO Unit FAC: 2.5 % Discharge cost 1,050 USD Unit Revenue Use Rate Feeder for CBM lump sum USD Ocean frt net 4,725 Equipment*) 600 Ocean frt include. 6,521 Other***) Costs USD Other Commission USD 118 THC load 300 EURO Total costs 2,417 DATE: THC discharge Loading 128 USDcost 536 EUROPrepared Unitby: Discharge cost 1,050 USDPrincipal: Unit Total gross Freight: 7,012 POA-PFD USDCommodity: Feeder lump sum Equipment*) Other***) 600 USD Exch. Rate Nov-06 T. K. Patrick Mead ZEE-BAL Crate Halifax New York Baltimore Charleston Southampton Gothenburg Bremerhaven Zeebrugge Manzanillo 4

5 Rio Cuchaentza Wapú Santa Rosa Sevilla don Bosco Taisha Portfolio / CV Anders Thyr Tumaco San Lorenzo COLOMBIA P Pan Amerivan Highway Pasto Mocoa Rio Esmeraldas Mira Tulcán Ipiales Puerto Asis Pacific Ocean Manta Chone Prtoviejo Rio Daule PICHINCHA Santo Domingo de los Colorados Quito COTOPAXI Latachunga Quevedo Ambato Puyo Baeza Tena Rio Coca Puerto Misahualli Nueva Loja Puerto Fransisco de Orellana (Coca) Rio Curaray Rio Puturnayo Rio San Miguel NAPO Rio Napo Nuevo Rocafuerte Till vänster och ovan, illustrationer för en interaktiv utbildning. Detta var ett snabbjobb som omfattade sammanlagt ett tiotal bilder och flashanimationer, som jag genomförde på drygt tolv arbetstimmar. Till höger, en karta över ett specifikt område i Ecuador, till en SIDA-avhandling om oljebolagens framfart i Amazonas. (Ni kan zooma in bilderna på datorn för att ta en närmare titt - de är alla objektbaserade, ritade i Illustrator, så detaljskärpan bibehålls.) Salinas Talara Paita Santa Elena Guayaquil Tumbas Posorja Pan American Highway Sullana Plura Puerto Bolivar Rio Chiro Machala AZUAY Pasaje Babahoyo Zaruma Loja Macara Azogues Cuenca Gualaquiza Zamora Riobamba Macas Rio Zamora MORONA- SANTIAGO Rio Canepa Macuma Rio Santiago PERU Borja PASTAZA Rio Pastaza Montalvo Rio Tigre PERU Ecuador International boundary Province boundary National capital Province capital Road 5

6 Portfolio / CV Anders Thyr Blobben i Ringen Här en seriestrip jag skapade när jag bodde och arbetade i Kramfors, som en betraktelse av sakernas tillstånd där. Ringen var en paviljongliknande byggnad mitt på Kramfors torg, där jag placerade denna loja figur. Några av stripparna blev publicerade i Tidningen Ångermanland. Snart händer det nåt, ska du se... A Thyr Blobben i Ringen Måste skriva ner det innan jag glöm... Va? Eureka! jag har det! Frågan till svaret på livet, universum och allting......? Nej, det finns ingen Lidl-butik häromkring... Fan!... A Thyr Blobben i ringen - apropå den avlägsnade silvergranen på Kramfors torg RÖR IN MIN G TE RAN! RÖR IN MIN G TE RAN! RÖR IN MIN G TE RAN! RÖR IN MIN G TE RAN!...? Ja jag vet att den är borta, men jag är långsint, OKEJ? A Thyr 6

7 Här följer på de närmaste sidorna olika uppdrag åt Lantmäteriet, främst för deras kundtidning Gränssnittet, men även bilder för pressmeddelanden, broschyrer, powerpoints etc. 7

8 Till vänster: Illustration till artikel om ortsnamn. Nedan illustration till Lantmäteriets årsberättelse 8

9 Illustrationer till informationsbroschyrer, Lantmäteriet 9

10 Portfolio / CV Anders Thyr Illustrationer till notiser i kundtindningen Gränssnittet, Lantmäteriet 10

11 Grafisk design och multimedia 11

12 Till geodata räknas såväl kartdata som registerinformation. Det som förenar alla geodata är att de beskriver en företeelses geografiska läge. Registrens information kan handla om byggnader, adresser, vägar, sjöar, vegetation och befolkning. Geodatasekretariatet Lantmäteriet Gävle Position Sverige Position Sverige ökad tillgång till geodata skapar nya möjligheter När Sverige och övriga EU-länder nu kraftigt ökar tillgängligheten av offentliga geografiska data (geodata) skapas nya möjligheter till innovation och näringslivsutveckling. Inte minst tack vare att den ökade tillgången sker parallellt med att IT-utvecklingen revolutionerar användningen. Exempel: En av landets största skogsägare räknar med att geodata som beslutsunderlag ger möjlighet att höja värdet på bolagets egendom med 5 procent. Men ska alla få ta del av de positiva effekterna krävs ett samlat krafttag för forskning och innovation. Genom EU:s Inspiredirektiv blir geodata åtkomliga i en ny europeisk infrastruktur. Medborgare och företag ska i framtiden kunna dra nytta av detta genom förbättrat miljöarbete, klokare samhällsplanering, smartare e-tjänster och innovativa applikationer för navigering och annan lägesbunden information. Redan 2004 utnämnde det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet Geografisk IT till ett av de tre viktigaste framväxande områdena, tillsammans med bioteknologi och nanoteknologi. I jämförelse med många europeiska länder riskerar dock Sverige att halka efter när det gäller att integrera forskning med myndigheternas produktion av geodata och företagens innovationskraft. Den nationella infrastrukturen för geodata lägger grunden för att området kan växa i Sverige. Men en stärkt samverkan krävs mellan olika forskningsdisciplinerna för att: möta framtida behov inom e-förvaltning leda metodutvecklingen utveckla de många tillämpningsområdena. Geodataområdets tvärvetenskapliga karaktär ger utmärkta möjligheter för forskningsråden att samfinansiera ett forskningsprogram. Forskning nu och i framtiden, ett axplock Avsiktsförklaringar från en rad universitet och högskolor visar en tydlig riktning. Geodata får en allt starkare roll när det hållbara samhället ska byggas. På KTH utövas forskning inom geodataområdet inom tillämpad geodesi och geomatik. Inom geodesin, läran om jordens uppmätning, görs en kraftsamling inom det som benämns tillämpad geodesi. Centrala forskningsfrågor berör en förstärkning av geodesins bidrag till miljö- och klimatforskningen, vidareutveckling av satellitbaserade positioneringsmetoder för tillämpningar inom kommunikation, trafiksäkerhet, infrastruktur, samhällsbyggnad och de areella näringarna. Geoinformatik behandlar tekniker för insamling, lagring, visualisering, analys och presentation av geografiska data. Forskningen inom ämnet är inriktad mot metodutveckling och applikationer inom områden som hållbar urban/regional planering, miljöövervakning och folkhälsa. Vid Lunds universitet forskar man kring internetbaserade tjänster för visning och beräkningar av klimatdata (geodata). I dag samlar universitet in stora mängder klimatdata från hela Sverige. Integrerad fjärranalys med geodata är ett område som har enorm potential och kan radikalt öka kunskapen om ekosystem och samspelet mellan samhälle och miljö. Sverige ligger långt framme när det gäller dataproduktion, men behöver komma ikapp när det gäller analys och användning av databaserna. På Chalmers och Göteborgs universitet fokuseras forskningen på urbana komplexa system, geovisualisering, samt hållbar utveckling, klimat och miljö med inriktning mot klimatmodellering, fysisk planering med översvämningsscenarier, skred och ras och simuleringar av luftföroreningar. SLU bedriver forskning med utgångspunkt från den nya nationella höjdmodellen som tas fram genom att hela Sverige laserskannas från flygplan. I framtiden kommer skog och vegetation kunna skattas automatiskt i 3D med laserdata. Vid SLU skapas en kompetens som är central för att göra denna teknik praktiskt användbar inom skogsbruk och naturvård. Högskolan i Gävle bedriver forskning om olika former av datafångst. GIS och andra analysverktyg används för att transformera informationen till ny kunskap inom bland annat samhällsplanering och miljömodellering. Uppdrag för Lantmäteriet: Folder och animerad film för säljpitch Jag utgick från Lantmäteriets geodatasekretariats grafiska profil och gjorde illustrationen och ikonerna i foldern nedan, och hela layouten. Tanken med denna pitch var att illustrera utvecklingen av kartdata, från 1600-talet och in i framtiden, och väcka tankar hos kunden om vad de skulle kunna använda Lantmäteriets tjänster till. En bild skulle produceras som illustrerar utvecklingen, och en motsvarande animation skulle inleda säljpresentationen. Som en Forskning och utveckling kan i allra högsta grad stärka näringslivet Men då måste den nå utanför myndighets- och forskningsvärlden. Nedan följer några kommentarer från branschföreträdare: För skogsägare är information om hur skogen ser ut och var den finns mycket viktig. Vi är Sveriges tredje största skogsägare och satsar nu på att inventera hela vårt innehav med laserskanning. Forskning visar att bättre skoglig information ger ett högre värde på skogen, till följd av rätt skötsel vid rätt tidpunkt, om ända upp till 5 procent. Vi ser också goda möjligheter till kostnadsminskning i den operativa verksamheten. För oss är geodata en synnerligen viktig del av verksamheten. Lars Sängstuvall, Bergvik Skog AB Marknaden för geografiska informationssystem har ökat med 15 procent per år och Esri Sverige ser en fortsatt tillväxt inom GIS-området. Nya marknader för information och system är företag som avser att effektivisera verksamheten, skapa mindre miljöpåverkan eller öka säkerheten kring tillgångar. Patrik Ottoson, affärsutvecklare Esri Sverige Geografisk information används i infrastrukturprojekts samtliga faser, både inom investering och för drift- och underhåll. För att upprätthålla effektiva och samhällsnyttiga projekt krävs ständigt förbättrade metoder baserad på ny teknik för datafångst, presentation samt distribution. Helena von Malmborg, WSP Swecos mission är att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället. Vi har bland annat medverkat till att Posten har optimerat hur de kör sina bilar vilket har lett till att de kör mindre och att miljöbelastningen därmed har minskat. Genom att öka kännedomen och kompetensen kring geodata och dess användning är vi övertygade om att vi och andra företag kan effektivisera verksamheter till glädje både för organisationen själv, dess kunder och miljön. Helena Källerman, VD Sweco Position Geografin spelar stor roll inom vård och omsorg, inte minst om man ser till var vårdtagarna bor och vart de söker sin vård. Med geodata går det att skapa mer lättförståeliga presentationer och tydligare beslutsunderlag för vård och omsorg genom att koppla registerinformation (nationell och lokal) till kartmaterial. Fredrik Davidsson, Geoloc AB och Ece Network AB Sverige bygger nu en infrastruktur för geodata. Med infrastruktur för geodata menas det som system som behövs för att vi ska kunna dela med oss och få tillgång till offentliga geodata. Förutom data krävs det tjänster för att söka, hitta och använda informationen. Det fordras också regelverk och system för samverkan. Genom infrastrukturen bidrar också myndigheterna till att förverkliga EU:s miljöinformationsdirektiv Inspire. Så kan geodata utveckla samhället Geodata kan i stor utsträckning bidra till att förverkliga e-delegationens mål: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. I en behovsdriven e-förvaltning är samordningen mellan olika myndigheter och kommuner central. En gemensam nationell infrastruktur för geodata lägger grunden för detta. Forskning och utveckling är dock nödvändig för att hantera de utmaningar som denna effektivisering av offentlig sektor ställer oss inför. I ett speciellt handlingsprogram för FoU inom geodataområdet, bilaga till den Nationella geodatastrategin, beskrivs aktuella forskningsfrågor. Några exempel: Framtidens karta ställer nya krav. Traditionell kartografi ersätts nu av användardriven kartografi och webbkartografi. Det saknas lösningar som kan kombinera data från flera källor för att få läsbarhet och överblick för analys. Forskare bidrar till innovativa lösningar som gör det möjligt för användare att skapa läsbara kartor utifrån all tillgänglig digital geodata. Vi ser också en framväxt av många olika och nya målgrupper för framtidens karta. Hur använder vi all tillgänglig data för att skapa målgruppsanpassade kartor för alla medborgare och för bättre service? Motor inom samhällsbyggnad. Inom samhällsplanering går det att utveckla tjänster och verktyg med geodata, som kan användas inom planering av exempelvis skol- och förskoleverksamhet och bostadsbyggande. Geodata ger tillsammans med befolkningsdata värdefull information som underlättar interaktivitet med medborgarna och utgör underlag för kvalificerade analyser. Stadsomvandlingen av Kiruna är ett exempel. Luleå tekniska universitet, Kiruna kommun och Trafikverket, startar ett gemensamt forskningsprojekt för att se hur 4D-GIS (läge i plan och höjd, samt förändringar över tid) och sociala medier kan användas som stöd vid webbaserade samråd. Geodata beskriver och ökar vår förståelse av hälsa och miljö. Kartor kan användas för att visualisera utvecklingen av olika former av smittspridning. Många samband som rör hälsa och ökat välbefinnande på lokal och regional nivå kräver en förståelse för geografins betydelse. Inom forskning utgör geodata nödvändig information för att beskriva vår närmiljö, till exempel buller- och föroreningsnivåer, vattenkvalité, tillgänglighet av service och samhällsfunktioner. Ett konkret exempel är effektivare planering av hemtjänstverksamhet utifrån de adresser som ska besökas. Detta ger bättre service för vårdtagaren, samtidigt som personalens resor minskar. Att få fram så exakta geodata som möjligt är också viktiga pusselbitar i klimatforskningen och förståelsen och riskhanteringen av naturolyckor med mera. Forskning bidrar här till ökad noggrannhet i lägesbestämning. Satsningen kan positionera Sverige i framkant Det finns goda möjligheter till gynnsam internationell samverkan i framtiden om Sverige gör en tydlig satsning på forskning och innovation inom geodataområdet. Redan i dag är kontakten god med europeiska forskningsnätverk och forskningscentrum, såsom EU:s Joint Research Center. Vid Joint Research Center leder man den vetenskapliga forskningen som är nödvändig för implementeringen av EU-direktivet Inspire. Grunden är alltså lagd för internationell samverkan och med en tydlig satsning kan Sverige positionera sig i framkant. November 2011 extra tvist, valde vi att göra en panorering som leder fram till det kvarter i Stockholm där en av kunderna har sitt kontor. Jag fick tillgång till historiska kartor och satellitbilder, där jag skapade bildövertoningen här intill, och animationen nedan. För att illustrera kartdatas framtid, gjorde jag en 3D-animation där de aktuella kvarteren i slutet reser sig som hologram ur en framtida androidtelefon. Jag gjorde även bakgrundsmusiken i animationen. Uppslaget här intill är högupplöst för inzoomning. Länk till animationen: 12

13 Kartbok Metria Stommätning Metria Portfolio / CV Anders Thyr Stöd för vindkraftsplanering Viktigt geografiskt underlag för alla faser i etableringen av vindkraft Markering med sondstål till fast bergrund. I de olika faserna av ett vindkraftprojekt ska ett stort antal underlag tas fram och ett flertal aktiviteter genomföras innan bygget kan starta. I alla dessa faser kan Metria bidra med stöd i form av geografiska underlag. Vi kan visualisera materialet i 2- eller 3D så att du kan förse myndigheter, allmänhet och intressenter med bästa möjliga beslutsunderlag. Kontrollmätning av GPS-antenner. Uppslag från Hässleholms kartbok i skala 1: metria version 1.1 Metrias erfarenhet och väl beprövade metodik gör oss till marknadsledande inom stommätning. Vi använder moderna metoder och levererar högkvalitativa anslutningsnät och bruksnät. Båda är nödvändiga steg i byggprocessen för de flesta infrastrukturprojekt som till exempel vid väg- och järnvägsbyggen. Statisk GPS-mätning fungerar året om. Vi på Metria arbetar med modern och enhetlig utrustning som kontinuerligt kontrolleras och kalibreras. Dessutom använder vi ett stort antal utrustningar på samma gång. Allt detta bidrar till att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan leverera noggranna och kvalitetssäkrade anslutningsnät. Anslutningsnätet ger rätt koordinatsystem och höjdsystem Anslutningsnätet utgör normalt den direkta kopplingen till Rikets nät. De inbördes punktavstånden i anslutningsnätet är vanligtvis någon till några kilometer, och genom att mäta dem mot de närmaste punkterna i Rikets nät överför vi rätt koordinat- och/eller höjdsystem till det aktuella projektet. Mätning av anslutningsnät i höjd utförs nästan uteslutande med konventionell avvägningsteknik. Vi använder moderna digitalav vägare i kombination med invarstänger vilket är en garanti för att du får ett resultat med stor precision. Idag använder man nästan enbart GNSSteknik när man ska mäta anslutningsnät i plan. Bruksnätet anpassat för detaljmätning I bruksnätet har anslutningsnätet förtätats till ett inbördes punktavstånd av några hundra meter. Brukspunkterna ska framförallt tjäna som utgångspunkter för olika typer av detaljmätning. Vanligtvis skapas bruksnätet genom att man använder konventionella mätmetoder med totalstation och avvägningsinstrument. Vi utför alla arbeten för att upprätta bruksnät från planering, rekognoscering och markering till mätning och beräkning. Med hjälp av modern utrustning och optimal mätmetodik kan vi skapa kvalitetssäkrade bruksnät i både plan och höjd som passar de flesta tillämpningar. Välkommen att kontakta oss så kan vi diskutera hur vi löser just dina behov av stommätning. Vädertålig kartbok med det lämpligaste kartmaterialet över ditt område Ibland behöver du en tålig tryckt karta som hjälper dig att hitta rätt. Kartboken är anpassad efter de behov som finns i verksamheten. Du väljer till exempel själv karttyp, geografiskt område och vilken skala kartan ska ha. Kartorna kan också innehålla specifik egen verksamhetsinformation. Tryckning görs normalt på ett vatten- och rivtåligt papper vilket innebär att böckerna klarar en tuff utomhusanvändning. Markanvändning vid utloppet av Senegal River. Satellitbild av jorden som sätter färg på reklam. Satellitbilder ger övergripande stöd Är du i behov av överblick? Ska du planera och fatta konstruktiva beslut samtidigt som du vill hålla kostnaderna nere? Då är satellit bilder en lönsam investering. Vi bearbetar informationen digitalt och analyserar den så att du får högaktuella underlag för kostnads effektiva beslut. Färdiga dataprodukter Vi på Metria servar dig med färdiga datapro dukter som du kan använda som underlag för planering, projektering och analys. Vi är även distributör och återförsäljare av satellitbilder från ett antal kommersiella satelliter. Och vi hjälper till att förädla data ur satellitbilder. Beroende på vilken satellit som används fram ställs material i skalområden från cirka 1:3000 och lägre. Bild tagen av QuickBird-satelliten över Kiruna. I utsnittet syns några av de kratrar som visar att marken sjunker vid gruvan vilket medför att delar av staden måste flyttas. Skräddarsydd satellitdata Vi förser en rad olika företag, myndigheter och organisationer inom olika områden med satellitbilder: försvar, säkerhetsföretag, skogs bruk, telekomsektorn och miljöorganisationer för att bara nämna några. Quickbird Digitalglobe/Eurimage 2006 Metria 2006 Satellitbilder är ett redskap som dagligen används inom vitt skilda branscher och som kompletterar och i många fall ersätter flygbilder. Det finns knappast en plats på jorden som inte är täckt med satellitbilder se bara på Google Earth. Vi utvecklar färdiga dataprodukter som kan användas som underlag för planering, projektering och analys på just ditt företag. 4.4 metria version 1.1 Aktuell information bearbetad för just din verksamhet Informationen som genereras från satellitbil der används till exempel som underlag i form av bakgrundsbilder till olika kart och positioneringstjänster vid kartering av olika naturtyper för effektiv miljöövervakning och beslut i miljöfrågor, exempelvis när nya naturreservat planeras Användningsområden Kartboken är ett bra komplement. Det kan handla om att du behöver en backup i de fall den normala tekniken inte fungerar eller att du inte har tillgång till digitala kartor i din verksamhet. Den är smidig att ta med sig när du är ute i fält på olika uppdrag och den tål hårda tag och tuffa väder- och vindförhållanden. Idag använder till exempel räddningstjänster, polis, ambulans och hemtjänster kartboken i sin dagliga verksamhet. Metria kartografin är anpassad för att kunna användas tillsammans med egen information. Skala kartmaterialets originalskala eller annan skala. Område. Överlapp mellan kartbladen eller ej. Indexsidor över gatunamn och annan intressant kartnamnstext. Format - Det vanligaste är att boken trycks i format SRA3 (450*320 mm), men mindre format fungerar också bra. Valfritt kartmaterial Kartboken blir unik eftersom den blir anpassad helt efter de behov och krav som du som användare har. Smidig pärm och vädertåligt papper Hela materialet levereras i en pärm med hårda omslagssidor och som första sida finns en översikt som redovisar bladindelningen. Pärmen är utformad så att du enkelt kan ta ut ett blad och ersätta det med ett nytt. På så sätt kan enskilda blad, där det hänt mycket, uppdateras utan att hela boken behöver nyproduceras. Du väljer själv: Kartmaterial - De flesta väljer Lantmäteriets kartmaterial som grund, men i andra fall har även kommunalt material och egna verksamhetsdata lagts in. Inom räddningstjänsten kan det handla om att komplettera kartmaterialet med räddningstjänstrutor, brandposter, vattenskyddsområden och farligt godsvägar. Kartografi - Antingen används kartproduktens originalkartografi eller så nyttjar vi ett manér som är mer lämpat att visa tillsammans med egen information. Metria har sedan tidigare jobbat fram en kartografi som är mer sparsam på information och mildare i färgsättning. Normalt trycks kartboken på ett vatten- och stryktåligt plastpapper, men den går också att få på vanligt papper. För mer information kontakta vår försäljningsgrupp. Staffan Jonstoij e-post Jan-Ola Kruukka e-post Mats Dahlberg e-post Produktblad för Metria Satellitbild över Gävle nedladdad från Saccess. inom skogsbruk för planering av avverkning, plantering och röjning eller att lokalisera pro duktiv skogsmark för uppföljning av förändringar i landskapet, till exempel stranderosion, och visa omfatt ningen av olika naturkatastrofer utveckling av 3D modeller generering av höjdkurvor för att återge höjd förhållanden för att kartera infrastruktur där andra färska kartdata saknas som planeringsunderlag för telekom eller energisektorn. Senaste nytt jorden runt Har du eller dina klienter någon verksamhet i utlandet inom byggsektor, stadsplanering eller liknande? Då behövs säkert aktuella satellitbil der i stället för inaktuella kartor och flygbilder. Vi förädlar data ur satellitbilder från hela värl den och kan dessutom leverera höjdmodeller. Saccess en ny nationell databas som är laddad med historiska och nya satellitbilder från 1970 talet och framåt. Bilderna ger stora möjligheter att följa förändringar i landskapet under 40 år. Vi hjälper er dessutom med till stånd för spridning och publicering samt med analyser och vidareförädling av era nedlad dade bilder. Du finner Saccess på vår hemsida. Materialet i Saccess kan lätt kompletteras med de satellitdata vi distribuerar. När Metria skulle tillämpa sin nya grafiska profil efter bolagiseringen, blev jag inkopplad för att verkställa detta. Med utgångspunkt från Metrias grafiska manual omdesignade jag företagets produktblad, för tryck och web. Här visar jag ett urval av dessa tvåsidiga blad. Totalt omdesignade jag ca 50 produktblad. Zooma in på bilderna för att se dem i läsbar upplösning. Länk till alla produktbladen: Metria AB Gävle Tel E post Mer information hittar du på 13 Översiktligt utreda möjliga lägen Utreda var det finns gynnsamma förutsättningar för att lokalisera vindkraftverk. Sammanställa geografiska underlag, till exempel vägar, elnät, lämpligt avstånd till bebyggelse samt höjd- och vindförhållanden Under miljöprövning (Lokalisering, Översiktsplan) Markägarkontakter, samråd, medborgarinformation, underlag för MKB, uppdatering av översiktsplan, kalkyl och konkurrerande intressen (miljö, allmänhet, försvar, bebyggelse, infrastruktur med mera). Under tillstånds prövning (Detaljplan) Markägarkontakter, samråd, medborgarinformation, underlag för MKB och bullerutredningar, grundkarta med fastighetsförteckning, detaljplan och planering av infrastruktur Har alla tillstånd (Projektering) Högre detaljeringsgrad och lägesnoggrannhet krävs på informationen. Finns framkomlighet för transport av maskiner och vingar både på befintliga och projekterade vägar? Under byggnation Utstakning av projekterade lägen för fundament, vägar, kablar med mera. Lägeskontroller. I drift Markägarförhållanden ändras och avtal behöver uppdateras och nytecknas. Vägar behöver underhållas och plogas, ledningsgator måste underhållas. Underlag som ökar möjligheterna för ett lyckat vindkraftprojekt I alla faser av ett vindkraftverksprojekt behövs omfattande geografisk information för att föra projektet från skiss till verklighet. Ett bra underlag ökar möjligheterna för ett lyckat projekt. På Metria har vi lång och bred erfarenhet av att samla in, bearbeta och analysera geografisk information och kan därför erbjuda stöd i flera faser vid etablering av vindkraftverk. Metria AB Gävle Tel E-post Mer information hittar du på Lantmäteriet. Satellitbilder METEOSAT. ESA/Eurimage Metria SPOT. CNES Metria Metria AB Gävle Tel E-post Mer information hittar du på metria version 1.1 En förutsättning för kostnadseffektivt byggande Utgångspunkt i Riksnätet. Anslutningsnät och bruksnät med stor precision Stommätning behövs för att skapa samband och anslutning till ett överordnat geodetiskt referenssystem i såväl plan som höjd. Vid större byggprojekt krävs normalt två typer av stomnät anslutningsnät och bruksnät. Lenanders Grafiska, Markering av brukspunkt. Bladindelning för Räddningstjänsterna i Skaraborg. 5.4 metria version 1.1 Planering och rekognosering. Metria AB Gävle Tel E-post Mer information hittar du på

14 Portfolio / CV Anders Thyr Metria mäter det mätbara Avtal Projekteringsunderlag Nybyggnadskartor Grundkartor Husutsättningar GIT Kontakta vårt kontor i Tranås för mer information! Tel Adres.se s: Testa vår karttjänst SeSverige gratis i en vecka Faktu Ort: s: Telefon raadre ss: Postn /Mobil: Ifylles av Me tria AB Avtal/Ä rende nr: umme Faktu r: ramärk ning: Ort: Kundnr: Handläg ga re: 1. Met ria AB Startda s åtaga Metria tum: nd AB till handah e framg år åller ge med av av detta av tal och ografisk inf seende ormatio Metria fastställ på nogg n AB kan vis da specifikati rannhet oc s allmänna samt viss fas h sa tig on vil uppkop driftstörning er och beskr aktualitet öv lkor hetsinform ati ere pling ell ar ivn -17. M avbrot etria AB on i enlighe er tillgå förekomma ingar. Tjäns nsstämmer t. t med me. ng till ten är de villko Intern Metria AB ha normalt d GSD-prod upplyser om 2. Kund ettjän r att tjä ukterna åtkom sten. Int r rätt att än nstens som s oc Kunden ens åtagand dra sin lig dygnet e helle runt. Ut h annat mater innehåll a öp e r ansva ansvarar anför rar Metr pettider. ials för att 3. Ers ia AB för Metria AB ordinarie använd ätt kontor ansvarar arident att an Årlig av ning vä itet oc ndninge inte för stid gift pe h lösen n kan r anvä ord int ske ut ndare Starta e komm an, exkl mo vgift, ex er i or ms: kl moms ätta hä : nder Avgiften kr gälland betalas i för 500 kr sko e tillkomm prislista. Ing tt.uttagsa vgift till en lev er sa era under L mt ko everans, i förekomma nsavgift utgå mmer per ut tag en villkor r för nä nde fal lig tle i tjäns l, 4. De ten. Ov tilläggskostn veranser. t leveransvil bit Fraktk lko an angiv ad Kunden eringsbestäm na belop per CD-skiva ostnad för r, minimipris till try. Ex p är be omgåen är betalnings melser räknade akta prisang ckt produkt ämpas enlig an de sva t rig för oc Fakturer då avtalet ive vid tid sa punkten lser anges h CD-skiva enligt ade avgifter underteckna mtliga uttag för avtal rän ts. skall be so ets ing tillställa telagen (19 talas ino Årlig avgift m registrer ående. 75:635) as på ku debitera s m 30 da Metria kunden mi nd till s ga i en de för ns r s AB ss full betalnin från fakturad skott. Uttag identitet. Sta avgiften äger rätt t en månad att sa i atu rta för g vg jus under har erl vg teras vid av den löpan väg. agts. Sk m. Vid förse ifter debitera iften debit för årliga na era s riftlig avgiften längning av de avtalsperi underrä d betalning i efterskott. s od jus abonne meddela de ttelse tera ma om av biteras dröjs s mins giftsänd t en må nget efter priset på ing må vid va åend ring ska lsränta nad i för ll väg. M rje tidpunk e produkter ervärd t gälla i tjä nsten. nd esskatt Den årl tillkomme taxa. Even iga tuella er. prisjus tering ar use one of our wizards Metria Gävle r: tadres w w w.metria Inspire? umme 52 Vill du hitta rätt fastighet? Need help with implementation of Postn Grafi ska, 469 geografisk IT rige E-pos Lena nder s Metria - vi kan SeSve Mellan Metria träffa AB, org ts Metria rörande Se anisationsnu Sv AB sä ljer oc erige, grund mmer h distri buera version. Me -2242, och r digita d nedans la och SeSverige avses tående kund tryckta de Företag ha produ kter, ne n Internettjän r följande /organis avtal dan be st från ation: nämnd vil Tjänsten ken Organis. ations-/ perso nnumme r: Lokalko ntor/a vdelning : Konta ktpers on Namn : Tel E-post metria.se 14 Övrig produktion för Metria Förutom produktbladen, gör jag kontinuerligt annonser för olika tidningar. Jag har designat anteckningsblock, rollups, powerpointbilder och presentationer, och även alla blanketter och avtal för Metrias personalavdelning, och de olika tjänsterna.

15 Virusvarning Under min tid på GronstedtGroup i Stockholm, producerade vi e-learningutbildningar åt flera olika uppdragsgivare. Jag arbetade med gränssnitt, grafik- och ikonproduktion, flashanimationer, regisserade fotosessioner med olika karaktärer, redigerade bilder, läste in röster till olika karaktärer, arbetade med 3D-animation - kort sagt ett mycket diversifierat designarbete. Exempel på arbeten vi gjorde: Virusvarning, en utbildning om IT-säkerhet. Uppdragsgivare Dataföreningen i Sverige. Här designade jag gränssnitt, gjorde bildspel och flashanimationer, läste in röster och annat. För samma uppdragsgivare: ECDL For Kids, ett interaktivt test för barn, så de kunde få sitt datakörkort. Här designade jag hela utseendet: Gränssnitt, själva spelplanen och 3D-animationer. Jag gjorde en 3D-animerad internutbildning åt Länsförsäkringar som hette Livets Berg- och dalbana, medverkade även med Flashanimationer och karaktärsfotografi i en utbildning för Länsförsäkringars personal, för att träna dem i nya arbetsuppgifter när de expanderade sin verksamhet till att även innefatta banktjänster. Vi producerade ett flertal stora utbildningar, däribland även en säljutbildning åt Eriksson, kallad The Maldania Challenge. Jag flyttade över till moderbolaget i USA, där jag bland annat arbetade med liknande arbetsuppgifter för StorageTek, en av världens största leverantörer av storlagringsmedia, där vi producerade flera stora säljutbildningar, och TD Waterhouse, en börsmäklarfirma. ECDL For Kids 15

16 Portfolio / CV Anders Thyr Affisch och flyers jag gjorde för en spelning i England. Jag visar här två olika förslag, det var affischen till vänster som användes, med korresponderande flyers. Jericho Tavern Oxford 8pm July pm July Admission 10 Admission 10 Over 18 years old only! 16 Jericho Tavern Oxford Over 18 years old only!

17 Här ett webdesignjobb jag utfört. När innehåll, visuell renhet och tydlighet är viktigare än interaktivitet och avancerad script, kan jag även ta mig an att producera websidor. För att besöka websidan, klicka på länken nedan: 17

18 Portfolio / CV Anders Thyr PHYSIS ÅSA BERNDTSSON Physis är ett grekiskt ord som till en början hade en filosofisk och medicinsk betydelse. Det var barnets och plantans växkraft, liksom sårets läkkraft. Ordet växkraft uppfattas i regel som något positivt och vackert: Blomman tränger igenom asfalten, barnet utvecklas i livmodern, grödornas växkraft ger oss föda. Men om man med växkraft även menar ett artbestånds förmåga att föröka sig innebär alltid växkraften hos en art, djur eller växt, att andra arters växkraft begränsas. Till och med en så fredlig organism som ett träd tar för sig av solljuset på bekostnad av de växter som hamnat i trädkronans skugga. Om en art växer ohämmat kan det få förödande konsekvenser för andra arter, vilket senare kan slå tillbaka mot den som tagit över. Naturens balans och harmoni skapas alltså till stor del genom en egoistisk kamp där individer och arter konkurrerar om födan och äter upp varandra så att de hämmar varandras tillväxt lagom mycket. Men det finns en art vars växkraft inte längre kan hållas tillbaka av de andra. Människan har överlistat och utnyttjat naturen till den grad att hela planeten nu hotas av en ekologisk kris. När vi tar över jorden gör vi egentligen samma sak som vilken annan art som helst skulle ha gjort om den haft möjlighet - men endast människan kan avkrävas ett moraliskt ansvar. Samtidigt längtar vi tillbaka till den oförstörda natur som vi härstammar ifrån. Ty människan är en del av naturen - det är bara vår civilisation som per definition inte räknas dit. Som natur räknar man allt som människan inte kan skapa. PHYSIS Smultronställe: Kompost (livets början och förgänglighet) HANNU REMES Smultronställe: I gungan under häggen Smultronställe: Gå å gå å gå å gå å gå å gå...å Nå. LINNEA LARSSON Stjärnskäver (2009) Emaljerad plåt, LED-ljus, lin. 170 x 20 x 20 cm. Vi är åtta konstnärer, fyra kvinnliga och fyra manliga, verksamma på olika orter i Sverige. Vår gemensamma nämnare är att vi alla möttes i Gävle i slutet av 80-talet och nu intresserar oss för naturen kontra människan. Vår konstellation lämpar sig också för att belysa tematiken ur ett genusperspektiv. Finns det ett kvinnligt och ett manligt sätt att förhålla sig till naturen? Det har sagts att 1600-talets naturvetenskapliga revolution innebar ett paradigmskifte till en manlig och mekaniserad natursyn. Innan dess ska kvinnan ha stått närmare naturen. Till exempel var kunskaper om läkekonst och medicinalväxter en kvinnlig specialitet sedan urminnes tider. Gamla föreställningar om trollkvinnor och häxor hade ett samband med detta. Vi vill gå bortom den förenklade bilden av god natur kontra destruktiv civilisation. Physis är både naturens och människans växkraft. Men det är också sårets läkkraft. Så snart vi ger den en chans försöker naturen läka sig själv så gott den kan. Har naturen något behov av människan? Har människan tillfört något gott till naturen? Kan människan trösta naturen? Vi vill gärna förverkliga projektet Physis i er regi. Emaljmössa I (2007) Emaljerad plåt, screentryck, inristade ord; gå gå gå... på utsidan och nå på insidan. 21 x 19 x 19 cm. Hon tänker i blåa puffar medan fågeln funderar. 34 x 36 cm Huvudsaken (2007) Linnetyg, lintow, broderade korstygn; orden GÅ GÅ GÅ... i vitt och NÅ i rött, broderad Järvsöros och Delsboros, tryckt karta. 19 x 22 x 17 cm. Ljusorgan, porslin belyst inifrån. H 25 B 15 D 12 cm. Röd textilkabel Ljuskroppar, porslin belyst inifrån. H 18 B 12 D 10 cm. Sladdfodral av gasbinda Kan man ärva en horisont III Brons, betong, järn, tv-monitor med film samt ljud från inbyggda hörlurar i bronsmössan. 60 x 180 x 180 cm. UTBILDNING Konstskolan i Gävle Gerlesborgs målarskola i Stockholm Med vänlig hälsning Hannu Remes Projektledare UTBILDNING Blekholmsterassen / Blekholmstorget, vid trappen. Stockholm Hörnet bakom Stadsteatern, mot hörnet vid Fond. Göteborg Konstskolan i Gävle Keramisk yrkesutbildning Konstnärlig grundutbildning Falun 1987 Konstskolan i Gävle HDK Göteborg MFA varav ett studieår i Bergen (SHKD) BJÖRN DE GEUS En folder jag designade för ett planerat konstprojekt, med en presentation av de medverkande konstnärerna och deras verk. JAKOB DANHARD Smultronställe: Där naturen håller på att återerövra övergivna fabriksområden. ANDERS THYR KONTAKTUPPGIFTER Åsa Berndtsson Keramiker KIF Rödebäcksväg Onsala Margareta Danhard Holmenvägen Färila The early Worm catches the Bird, videoverk 2009 Porslinsnäckros ca 60 diameter. Porslin, rostfritt stål och LED-ljus 2009 Utan titel, Olja på duk, 65x92 cm Technology 2004 Typograferat med morakniv och gräsklippare 5 x 10 meter Utan titel, Olja på duk, 85x100 cm Silus Pastillus Broderi / knappar på tesilar 2007 Porslinshjärta. Videoverk, ljudkomposition, porslin och duschslangar 2008 Utan titel, Olja på duk, 75x94 cm När cirkusen kom till byn Teckning/Collage 70 x 50 cm 2009 Smultronställe: Bland vindpinade enar som med människans dimensioner och trädens långsamhet blir till stillbilder av växandets drama. Smultronställe: Skogsbrynet Linnea Larsson Tuvebergsgatan Alingsås VVS-ros 90x09x70. Stengods, lergods. Järnrör, plexi och LED-ljus 2008 Smultronställe: Tyst tallskog. Vinden visar vägen Objekt med knappar 30 x 16 cm 2007 UTBILDNING UTBILDNING UTBILDNING UTBILDNING Nyckelviksskolan Stockholm Konstskolan i Gävle Serietecknarskolan i Hofors Konstskolan i Gävle Gotlands konstskola Hovedskous målarskola, skulpturavdelningen Konstfack, Fri konst UTBILDNING Konstskolan i Gävle Hovedskous målarskola, Göteborg Konstskolan i Gävle Konstfack, skulpturavdelningen Romantik foto på rosa moln, tryckt på tyg 2,40m x 1,90m, med 9 st (4 tums) träplank ca 4,25 m långa. 6 Flicka med förunderlig frisyr. 19 x 19 cm Smultronställe: Aparta ställen, som hål i den verklighet som omger. Specifikt två stycken. Ett mitt Stockholm och ett i Göteborg. Båda ganska centrala. Gå dit med öronen öppna så får du höra hur smultronställen låter: Så stannar jag en stund 30 x 40 cm Analog bitgrafik. Monotyper i lagerlagd flerfärg 4 UTBILDNING 3 CARINA BODSTRÖM MARGARETA DANHARD Konstskolan i Gävle Konstfack keramik och glas Carina Bodström Skolvägen Ockelbo Hannu Remes Mellanbergsv Hägersten Björn de Geus Backgatan 25 A Simrishamn Jakob Danhard Holmenvägen Färila Anders Thyr Jarlavägen 11B Gävle

19 VIND Arbete för en experimentell festival: Design av logotype, vepa, affisch, annons till Nutida Musik. Jag gjorde även designen av websida för festivalen. VIND Vindöga november Föreningen IDKAs Användare (FIA) arrangerar festivalen Vindöga på Sandvikens Konsthall och Folkbibliotek. Video-, bild- och ljudkonst samt konserter och performance med lokala och nationella artister. Vindöga årsjubileum 2 7 november Sten Hanson Hanna af Kleen The Giant s dream Jonte Nynäs Cia Rinne Slim Vic Anne Pajunen Fredrik Bergström Ear Traffic Controller Jens Hedman Victor Claesson Lisa Oxygen Moneeo T. E. S. Jan Annerborn & Daniel Palmberg Fler artister kan tillkomma. Föreningen IDKAs Användare (FIA) arrangerar för femte året festivalen Vindöga på Sandvikens Konsthall och Folkbibliotek. Video-, bild- och ljudkonst samt konserter och performance med lokala och nationella artister. Utställningar med Magnus och Ulrika Berg, Malin Stattin, Sten Hanson, Cia Rinne och Per Samuelsson. Vernissage tisdag den 2 november kl Fri entré Sponsorer: Musik, Film och Konst Gävleborg, Sandvikens kommun, ABF Gästrikebygden, Lars Buchans Kulturstiftelse, Göranssonska stiftelserna Bild: VERT Videoinstallation 2010 Magnus Berg, Ulrika Berg, Malin Stattin VIND 2 7 nov Vindöga årsjubileum Föreningen IDKAs Användare (FIA) arrangerar för femte året festivalen Vindöga på Sandvikens Konsthall och Folkbibliotek. Video-, bild- och ljudkonst samt konserter och performance med lokala och nationella artister. Sten Hanson Hanna af Kleen The Giant s dream Jonte Nynäs Cia Rinne Slim Vic Anne Pajunen Fredrik Bergström Johan Sundberg & Mikael Larsson Lisa Oxygen Moneeo T. E. S. Jan Annerborn & Daniel Palmberg Fler artister kan tillkomma. Utställningar med Magnus och Ulrika Berg, Malin Stattin, Sten Hanson, Cia Rinne och Per Samuelsson. Vernissage tisdag den 2 november kl Fri entré Sponsorer: Musik, Film och Konst Gävleborg, Sandvikens kommun, ABF Gästrikebygden, Lars Buchans Kulturstiftelse, Göranssonska stiftelserna 19

20 Årets Blad 2010 av Lena Wennberg medlemmar Johan Bergkvist Bertil Bertell Jordi Bota Stina Carlbom Aino Calmeyer Margareta Danhard Bo Simeon Eriksson Pia Elfström Katarina Eriksson Birger Forsberg Erik Fredelius Jini Hedblom Ulla Helenius-Reit Margareta Holmberg Hjördis Johansson-Becker Peter Kautzky Anna-Carin Landelius Bodil Lennartsson Linnea Larsson Lesse Silvia Moscoso Nancy Heino-Nordin Erik Rask Magnus Sandberg Iris Santén Anette Segerberg Lisbeth Sjölin Anna-Carin Stenman Mona Söderberg Pamela Törn Skoglund Riitta Tjörneryd Anders Thyr Christina Wannberg Bessie Dammert -Wilcke Lena Wennberg Malin Wikström grafikkurs Kursen är anpassad till alla kunskapsnivåer, torrnål, mezzotint, etsningar, akvatint och linoleumsnitt m.m. Kursen är på 25 timmar under 10 veckor dvs 2,5 tim/v. Torsdagar kl Pris: 1300:- + material. Anmälan till Jordi Bota, Vi behöver ditt stöd! Välkommen att stödja oss. Som stödmedlem får Du Årets blad ur en numrerad utgåva Sätt in 500 kr på vårt pg.nr och skriv stödmedlem + adress så kommer bladet hem till Dig på posten. Årets blad 2010 av Lena Wennberg Gävle Konstgrafiker Tredje Tvärgatan Gävle Pg.nr: Välkommen till konstgrafikerna Gävle Konstgrafiker är en kollektivägd verkstad. Föreningen bildades 1960 och är en av Sveriges äldsta. I år 2010 firar vi 50-årsjubileum med ett flertal utställningar. I vår verkstad finns arbetsstationer för olika trycktekniker, t ex koppargrafik, linoleum, screentryck och emalj. Vi har en utställningslokal, kontor och övernattningsrum med kök. Medlemmarna arbetar i huvudsak med sitt eget skapande i lokalerna. Vi har även kurser i olika grafiska tekniker. Se vidare under vår hemsida för aktuell information. olika trycktekniker Grafik är en teknik för att kunna mångfaldiga en tryckt bild så att fler kan ta del av den. Det grafiska bladet är ett tryck på papper från en tryckplatta som konstnären utarbetat. Beroende på tryckplattans karaktär och det tryckförfarande konstnären använt, indelas grafiken i tre huvudgrupper: djuptryck, högtryck och plantryck. Djuptryck/ koppartryck innebär att etsade partier i tryckplattan fylls med färg som sedan under stort tryck överförs på papper. Etsning, torrnålsgravyr och kopparstick är exempel på djuptryck. Etsning är en kemisk metod. Fördjupningarna i plåten får man genom frätning. Vid torrnålsgravyr och kopparstick graverar konstnären bilden i plåten med ett vasst skärverktyg. Vid högtryck sker trycket från tryckplattans infärgade yta och nedgraverade partier lämnas orörda, de trycker vitt, som på en stämpel. Exempelvis träsnitt och linoleum. Bilden skissas upp på tryckmaterialet och därefter skärs de partier bort som inte ska ge färg. Plantrycket innebär att såväl tryckplattans infärgade som icke infärgade partier ligger i samma plan. Litografi är exempel på plantryck. Enkelt uttryckt kan man säga att metoden bygger på att fett och vatten stöter bort varandra. screentryck Schablontryck / silkscreen är en tryckteknik som bygger på användning av schabloner eller ett fotooriginal. Färg pressas genom en tunn silkesväv, där mönstret finns i form av täckande partier. Schablonen kan bestå av papper, plast eller av en fotoemulsion som belyses med UV-ljus. Mönstret kan skapas på fri hand eller fotografiskt. Bilden kan tryckas på olika material, ex papper, tyg, plast etc. emalj Emalj har ett förflutet i den Sumeriska kulturen från 3000 år f. Kr. De material och metoder som dagens konstnärer använder sig av bygger på emaljindustrins tekniska landvinningar inom området. Emalj är en glasmassa infärgad med vita, svarta eller kulörta metalloxider, som penslas eller sprutas på järnplåt. Efter torkning bränns emaljen i ugn vid Vår verkstad har utvecklat en ny metod för screentryck med vattenlöslig emaljfärg. Bilder inlånade från Konstcentrums FB-sida Bild inlånad från Konstcentrums FB-sida Portfolio / CV Anders Thyr Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2010 Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2010 Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2010 Gävle Konstgrafiker Årsberättelse juli - 25 juli Grafiska Sällskapet (Grafikstafetten), Stockholm nov - 11 dec Galleri 316 Kubik, Hudiksvall dec -16 jan 2011 Konstcentrum Gävle Inledning 2010 blev ett händelserikt år för Gävle Konstgrafiker, i synnerhet som kollektivverkstaden firade sitt 50-årsjubileum. I steg till ett mer omfattande samarbete som förhoppningsvis tat till GKG) och Konstcentrum i Gävle tagit några första samband med jubiléet arrangerades ett flertal utställningar kan utvecklas ytterligare i framtiden. Ytterligare framtidsplaner har börjat formuleras för att återknyta och utveckla på olika platser i länet och landet, de första ansatserna har gjorts för att skapa en mer samordnad verksamhet i det kulturkvarter som Tredje Tvärgatan har kommit att utvecklas er utomlands. Nedan följer en mer detaljerad redovisning av kontakter och interaktion med kollektivverkstäder i vänort- till. Därtill har Gävle Konstgrafiker (i fortsättningen förkor- den verksamhet som beskrivits i denna inledning. Utställningar och arrangemang maj - 5 juni Konsthallen, Bollnäs Första utställningen under GKG:s jubileumsår ägde rum på Konsthallen i Bollnäs, vilket blev en storslagen inledning. Vid invigningen av utställningen spelade Bollnäs Ungdomsmusikkår ute på entrétrappan. Intendent Johan Kock talade om grafikkonstens återkomst, vilket illustrerades av en stor uppslutning från konstpublikens sida under utställningens öppnande. Många av GKG:s medlemmar närvarade vid öppnandet, och på utställningen deltog ett tjugotal konstnärer från kollektivverkstaden. Det blev ett mycket lyckat arrangemang, där GKG:s spännvidd presenterades på ett välbalanserat sätt - från traditionella etsningar till mer experimentella, rumsliga verk och emaljarbeten. De verk som presenterades var till största delen nyproducerade och visade upp en vital skara medlemmar. Radio Gävleborg fanns på plats och gjorde ett reportage om utställningen. Under sommaren ställde GKG ut som en av tre kollektivverkstäder Vernissaget var välbesökt, med ett sjuttiotal konstintresserade, och under veckorna tittade passerande flanörer in. i Grafikstafetten i Grafiska Sällskapets galleri på Hornsgatan i Stockholm. Det var med gemensamma krafter bland medlemmarna som utställningen gick av stapeln. Man hjälptes helgen då utställningen fick draghjälp av Storvikskonstnären Under helgerna ökade antalet besökare, i synnerhet den sista åt med transport av verk till och från galleriet, och ett vaktschema upprättades där olika medlemmar begav sig till fotoutställning där George Platt Lynes verk visades, på Galleri Lars Rune Larsson och hans partner, som öppnade en välbesökt Stockholm under en eller flera dagar för att ta hand om vaktningen av galleriet, då detta var något som kollektivverkder den helgen rådde febril verksamhet från Gävleborg i den Kontrast som ligger vägg i vägg med Grafiska Sällskapet. Så unstäderna själva fick ta hand om. änden av Hornsgatan. 3 okt - 6 nov 2010 Kroma, Massmanska kvarnen i Falun GKGs emaljister ställde ut tillsammans med Ronneby- och Faluemaljisterna. Här kanske Ulla eller någon annan medverkande kan sätta ihop en text om utställningen? Och kanske bidra med en bild? Lägger utfyllnadstext här så länge: Riaspere stiumque pedipicidi con rem voluptat officia nonseque quis sam et qui aut volorerore, ipsant lati dolorior sus, assecto restisi re, ommolumquas as duciam, voluptur atem iur? Quid quid qui omnistis maionserum fuga. Ut evelent latem. Itate ne et od mos aut dolorem que voles minciatur mo millandignis essit vollore ssequatincia sita venia nullat quaturior suntiberibus arit rem volupta sperchil id mo eum que niendae in reperspediam faccati aliquid ex et faccae volluptatist il inum voluptae modisqui ius recat res nullaccupta a nonempos dolupienis qui omnihil loruptis comnia voles eris dolorrumet in nihit pliquias excepud aestorro cum aspit exceper spedici psumquatur? Ga. Nemolor eptatius que ius vendita dolorem ulla volorup tatiorrum aliquibusa digenient vendia. Hälsingarna tycker om grafik. Precis som utställningen välarrangerad. På denna utställning, såväl som i Stockholm, deltog även hedersmedlemmen och Hudiksvallskonstnären Bertil på Konsthallen i Bollnäs, var vernissaget på 316 Kubik i Hudiksvall välbesökt, och liksom i Bollnäs såldes oväntat Bertell. många verk. Pga galleriets storlek, fick konstnärerna begränsa antalet verk de lämnade in, och även med den begränstina Wannberg och Anders Thyr en generisk affisch och ett I samband med Hudikutställningen framställde Chrisningen så befarades utställningen bli för överlastad, med vernissagekort, som under denna utställning användes, och tanke på antalet deltagare och galleriets ringa utrymme. De även i framtiden skall brukas när GKG ställer ut, för att skapa ett farhågorna kom på skam - utställningen blev mycket luftig och igenkänningstecken. Så kom jubileumsårets grand finale, på Konstcentrum i Gävle. Till denna slutliga utställning, producerade många av konstnärerna helt nya verk, en del så nya att papperet knappt hunnit torka vid utställningens öppnande. I samverkan med GKG:s medlemmar, skapade Konstcentrum en mycket fin utställning. Förutom huvudutställningen med nya verk, upptogs en vägg av nästan samtliga Årets Blad som kollektivverkstadens medlemmar producerat under 50 år, och ett separat Röda Rummet, en historisk svit bestående av grafikverk ur kommunens egna samlingar, producerade av före detta GKG-medlemmar, och konstnärer som gått ur tiden. Under det mycket välbesökta vernissaget bjöd Konstcentrum även på tårta, födelsedagsbarnet till ära Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2010 Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2010 Gävle Konstgrafiker Årsberättelse nov GKG:s galleri: Bertil Bertell retrospektiv utställning och Guldnyckelutdelning Arbetsförmedlingen i Gävle Kurser Ansökan om bidrag Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2010 GKG har beslutat anordna utställningar med kollektivverkstadens hedersmedlemmar. Först ut var Bertil Bertell, med en retrospektiv utställning av hans litografier. Vid vernissaget tilldelades Bertil årets Guldnyckel, med motiveringen att han varit en stor inspiration för många konstnärer i länet, i synnerhet under hans tid som lärare på Gävle Konstskola (f d Konstlinjen, Gävle Folkhögskola). Ett trettiotal gäster närvarade. Under vernissaget och middagen underhöll Bertil med levande musik tillsammans med sin son. Det blev en mycket trevlig tillställning, med god mat och god stämning. Årets Blad presenterades också för besökarna under kvällen, detta år skapat av Lena Wennberg. Arbetsförmedlingen godkände och beslutade den 1 sept att Christina Wannberg skulle beviljas en Fas-3-plats på GKG:s GKG på ett återkommande och enhetligt sätt, utarbetade Christina och Anders en generisk affisch och ett vernissage- verkstad, med början 6/9. För verksamheten på GKG fick kort som kan användas vid alla utställningar där GKG är detta stor betydelse. Christina kunde förutom att övergripande hålla reda på allt pappersarbete, även medverka till Därmed har en grafisk profil och igenkännlighet skapats för vad som representeras, med de aktuella utställarna listade. att utforma inbjudningar till utställningar och evenemang, kollektivverkstaden. förbereda årets utställningar, förmedla kontakter mellan En enklare folder utarbetades av Malin Wikström och medlemmarna och övriga m. m. reviderades av Anders, och finns nu att användas vid presentationer av GKGs verksamhet och medlemmar, och med information om stödmedlemskap etc. Verkstaden En försäljningspärm för presentation och försäljning av medlemmars mindre grafiska blad, utformades i samband GKGs fasta telefon sades upp och en mobiltelefon med kontantkort införskaffades i stället. För att kunna marknadsföra holm. Format med utställningen på Grafiska Sällskapets galleri i Stock- A3. Under året har Jordi Bota hållit öppna kurser i koppargrafik: 20 st á 3 timmar per gång. Konstcentrum har hyrt vår verkstad Sammanträden Inför utställningen på Grafiska Sällskapets galleri i Stockholm, ansöktes om bidrag från Gunvor Göranssons Kulturstiftelse på för att leda en kurs för Polhemsskolans estetelever, under överinseende av Jordi Bota. Hyra för lokalen fastställdes till 1200 kr kr, resor och vaktning. Bidraget beviljades kr för att täcka kostnader för utställningsavgift på 3000 per dygn, och timhyran är 200 kr. Gävle Konstgrafiker och omvärlden Den 22 maj 2010 anordnades en vårmarknad/kulturdag i kvarteret, där flera ateljéföreningar, hantverkare och GKG medverkade. Grafikerna höll öppet hus, där Anders Thyr under dagen arbetade vid koppartryckspressen och demonstrerade tillblivelseprocessen för besökande, och emaljugnen visades med Pamela Törn Skoglund som ciceron. Verkstaden besöktes av många. På kvällen avslutades evenemanget med en fest i en av de angränsande ateljéföreningarna. En dialog har inletts inför framtiden om att upprätta ett slags kulturkvarter på Tredje Tvärgatan, där alla kulturarbetare, ateljéföreningar och Gävle Konstgrafiker inleder någon slags samverkan. Utformningen av detta samarbete kommer att fortsätta under En annan dialog som inletts, är att återknyta kontakter med tidigare vänorter och deras grafiska verkstäder, till exempel Rauma och Jyväskylä i Finland, och Köpenhamn. Anders Thyr, Jordi Bota och Christina Wannberg skall undersöka möjligheter för utställningar och andra utbyten. En första kontakt har tagits med Rauma under året. För att följa med i tiden och lättare nå ut med information till allmänheten, har även GKG upprättat en Facebooksida. Styrelsens sammansättning 2010 Årsmöte Styrelsemöte Medlemsmöte Medlemsmöte Ordf 1 år Anders Thyr Sekr 1 år Bessie Dammert-Wilcke Styrelsemöte Styrelsemöte Styrelsemöte Medlemsmöte Kassör 2 år Jordi Bota Ledamot 2 år Aino Calmeyer Medlemsmöte * Medlemsmöte Medlemsmöte Styrelsemöte Ledamot 2 år Christina Wannberg Suppl 1 år Margareta Danhard Suppl 1 år Nancy H Nordin Suppl 1 år Anna Carin Stenman Höstfest och Guldnyckelutdelning Antal medlemmar i GKG 2010: 35 Omdesign av Gävle Konstgrafikers logotype, design och sammanställning av GKGs årsberättelse

PHYSIS ÅSA BERNDTSSON

PHYSIS ÅSA BERNDTSSON PHYSIS PHYSIS ÅSA BERNDTSSON Kompost (livets början och förgänglighet) Physis är ett grekiskt ord som till en början hade en filosofisk och medicinsk betydelse. Det var barnets och plantans växkraft, liksom

Läs mer

Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2010

Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2010 Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2010 Inledning 2010 blev ett händelserikt år för Gävle Konstgrafiker, i synnerhet som kollektivverkstaden firade sitt 50-årsjubileum. I samband med jubiléet arrangerades

Läs mer

Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2011

Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2011 Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2011 Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2011 Gävle Konstgrafiker Årsberättelse 2011 Inledning 2011 har i kölvattnet av förra årets jubileumsaktiviteter varit något stillsammare

Läs mer

Forskning, utveckling och utbildning i geodatastrategin

Forskning, utveckling och utbildning i geodatastrategin Forskning, utveckling och utbildning i geodatastrategin Infrastrukturen för geodata och geodatastrategin Forskning och Utveckling Utbildning Forsknings- och innovationspolitisk proposition 2012 Position

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Hitta Vindkraften med hjälp av molnet

Hitta Vindkraften med hjälp av molnet Hitta Vindkraften med hjälp av molnet Hur kan kartan och geografiska analyser hjälpa till att ta rätta beslut vid vindkraftsplanering? Metria ger svaren och förklarar hur man smart kan samla all nödvändig

Läs mer

Lantmäteriets arbete med öppna geodata. Bobo Tideström 3 maj 2017

Lantmäteriets arbete med öppna geodata. Bobo Tideström 3 maj 2017 Lantmäteriets arbete med öppna geodata Bobo Tideström 3 maj 2017 Lantmäteriets vision för öppna geodata I ett Sverige med mer öppna geodata; får medborgarna bättre e-tjänster, bättre samhällsservice och

Läs mer

Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99. Förenklad användning av lägesbunden information

Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99. Förenklad användning av lägesbunden information Värmlands kommuner byter referenssystem till SWEREF 99 Förenklad användning av lägesbunden information Ett enhetligt referenssystem förenklar användningen av lägesbunden information. Det säkrar även utbytbarheten

Läs mer

Samhällsmätning i förändring

Samhällsmätning i förändring Samhällsmätning i förändring Förord I kommunerna finns en omfattande mätningsteknisk verksamhet. Denna tillgodoser samhällets behov av detaljerade kartor och annan geografisk information geodata. Informationen

Läs mer

Vad är en karta? Geografisk Information

Vad är en karta? Geografisk Information Vad är en karta? En karta beskriver "verkligheten" för ett större eller mindre område. Den kan se ut på många olika sätt, både till innehåll och till utförande. Den kan t ex vara en enkel skiss, en skolatlas,

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Stockholms stad släpper geodata fritt!

Stockholms stad släpper geodata fritt! Stockholms stad släpper geodata fritt! The Capital of Scandinavia Sida 1 Stadsbyggnadskontorets uppdrag Stadsbyggnadsnämnden möjliggör en växande stad för alla stockholmare i samverkan med övriga nämnder

Läs mer

AFTER WORK SWECO POSITION

AFTER WORK SWECO POSITION Rapport från After work hos Sweco Position, 2015-01-14 På after work-arrangemanget hos Sweco Position den 14 januari 2015 fick deltagarna en inblick i hur man arbetar med IT för samhällsutveckling på Sweco

Läs mer

Fjärranalys för kommuner

Fjärranalys för kommuner Fjärranalys för kommuner Sara Wiman, Metria Kartdagarna och GIT-Mässan, 2012-03-28 Metria FA Stockholm (ca 25 pers) Vår expertis Spetskompetens inom: Fjärranalys Bildbearbetning (satellit och flygbilder)

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Kartritarutbildning Sälen 2011-06-29 2011-07-01 Övningar. Dokumenttyp Instruktion Område Övningar

Kartritarutbildning Sälen 2011-06-29 2011-07-01 Övningar. Dokumenttyp Instruktion Område Övningar Kartritarutbildning Sälen 2011-06-29 2011-07-01 Jerker Boman/+46 (0)+46 (0)26 546321 2011-06-28 1 (22) Innehållsförteckning Övning 1 Installera OL Laser 3 Ladda ner installationsfiler... 3 Installera OL

Läs mer

Tack för att du svarar på ULI Geoforums enkätundersökning om användning av geografisk information och geografisk IT i offentlig sektor.

Tack för att du svarar på ULI Geoforums enkätundersökning om användning av geografisk information och geografisk IT i offentlig sektor. Introduktion Tack för att du svarar på ULI Geoforums enkätundersökning om användning av geografisk information och geografisk IT i offentlig sektor. Tänk på att svara för hela din organisation, inte bara

Läs mer

Adresser i samhället. kommunernas roll. Information från projektet 3-steg i samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet

Adresser i samhället. kommunernas roll. Information från projektet 3-steg i samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet Adresser i samhället kommunernas roll Information från projektet 3-steg i samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet Adressen en allt viktigare nyckel i samhällets olika IT-system Aktuella och korrekta

Läs mer

Lantmäteriets Nationella Höjdmodell

Lantmäteriets Nationella Höjdmodell Lantmäteriets Nationella Höjdmodell Uppbyggnad Produkter Användning Nya tjänster Kristina.kallur.jaderkvist@lm.se Klimat- och sårbarhetsutredningen Utredningen, SOU 2007:60, föreslog att: Lantmäteriet

Läs mer

För att understryka den publika formen av kommunikation, men också för att dra till sig uppmärksamhet, kommer utställningen bestå av affischer.

För att understryka den publika formen av kommunikation, men också för att dra till sig uppmärksamhet, kommer utställningen bestå av affischer. VI VISAR KULTURHUSET. Del 1 Konstfack GDI3. V39-v40. 20120924-20121004 Lärare: Josefine Engström och Tyra von Zweibergk (OBS! Uppgiften kan också lösas med grafisk design) Som illustratör måste man ofta

Läs mer

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping Riktlinje 2017-04-03 3D och visualisering i Norrköping KS 2016/0805-8 Antagen av kommunstyrelsen 2017-02-27 Denna riktlinje syftar till att fungera vägledande för arbetet med visualisering och modellering

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Här redovisas samtliga förord för respektive omnämnt dokument inom Aktuella HMK-dokument.

Här redovisas samtliga förord för respektive omnämnt dokument inom Aktuella HMK-dokument. HMK-Förord Här redovisas samtliga förord för respektive omnämnt dokument inom Aktuella HMK-dokument. Innehållsförteckning 1 HMK-Introduktion... 2 1.1 Förord 2013... 2 1.2 Förord 2012... 2 2 HMK-Bilddata...

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess A. I samverkan tas enhetliga specifikationer och samverkansprocesser fram Pär Hedén, Lantmäteriet Lars Malmestål, Järfälla kommun B. Nationella geodetiska referenssystem

Läs mer

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret.

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Innehållsförteckning Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Hur vill ni ha originalet? Vad är ett original? Vad är DPI? Vad är vektorgrafik? Vad är pixelgrafik?

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Geografi åk 7. Lycka till!

Geografi åk 7. Lycka till! Geografi åk 7 För nästan fem miljoner år sedan bildades planeten Jorden. Sedan dess förändras jordytan ständigt. De flesta förändringar av jordytan sker så långsamt att det knappast märks under en människas

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel

Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 1 Logotyp Grafiskt system Typografi Färger Sankt Erik Tillämpning Exempel 4 6 11 12 13 15 19 2 Grattis, du arbetar med Liljevalchs! I den här manualen berättar vi för dig hur du ska göra för att tillämpa

Läs mer

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16.

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16. 1(7) Prislista för kartor, geodata, GIS, mättjänster och mätningsteknisk service. Kontoret för samhällsbyggnad, kart- och GIS-enheten 194 80 Upplands Väsby Tel. växel 08-590 970 00 2015-05-15 Prislistan

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2015 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN Splittring är vår styrka! Karin Dahlborg, utbildningsledare Björn Kleinhenz Joel Lind Johanna Palmborg Hanna Sjögren Britta Wålstedt KV10 September 2011 Marknadskommunikation

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

Välkommen till. ULI Geoforum. Mikael Tarandi ULI Geoforum

Välkommen till. ULI Geoforum. Mikael Tarandi ULI Geoforum Välkommen till ULI Geoforum Mikael Tarandi ULI Geoforum ULI Geoforum en medlemsorganisation Bildades 1986 200 medlemsorganisationer 1 200 mottagare av nyhetsbrevet Oberoende medlemsstyrd branschförening

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Lantmäteriets framtida bildförsörjning och ajourhållning av nationella höjddata

Lantmäteriets framtida bildförsörjning och ajourhållning av nationella höjddata Lantmäteriets framtida bildförsörjning och ajourhållning av nationella höjddata Skoglig datainsamling för framtiden, Rundabordssamtal 7 februari 2017 Bengt Kjellsson, Lantmäteriet Utvecklad samverkan

Läs mer

GIS inom Polisen. Rikspolisstyrelsen Swedish National Police Board

GIS inom Polisen. Rikspolisstyrelsen Swedish National Police Board GIS inom Polisen Rikspolisstyrelsen Swedish National Police Board Innehåll Svensk Polis Kartor Applikationer KC-Karta Positionering Rakel Polis-Karta Admin-Karta / Masteradressdatabasen Hobit Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Geoinfo 2014

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Geoinfo 2014 Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer Geoinfo 2014 Solgerd Tanzilli Ulrika Johansson Adresser i ambulansen Det tas för givet att ny teknik skall fungera och visa rätt information, speciellt

Läs mer

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1 1 BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR SYFTE Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2014

Kvartalsrapport Q1 2014 Kvartalsrapport Q1 2014 Januari mars (mnkr) 2014 2013 Nettoomsättning 109,1 115,4 Periodens rörelseresultat (EBITA) 2,9 0,5 Periodens rörelseresultat (EBIT) 0,7-1,7 Periodens resultat efter skatt 0,5-1,6

Läs mer

Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder.

Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder. Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder. Rebekka Carlsson Informativ Illustration, 180p Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 15p Examinator:

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten 2012-12-30 Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2012-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad

Läs mer

Yttrande över Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat (M2015/1162/Kl)

Yttrande över Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat (M2015/1162/Kl) 1(5)./. YTTRANDE 2015-06-22 Dnr 102-2015/1455 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Mälarregionens kartdag 28 oktober 2008 Aros Congress Center, Västerås

Mälarregionens kartdag 28 oktober 2008 Aros Congress Center, Västerås Mälarregionens kartdag 28 oktober 2008 Aros Congress Center, Västerås I år är det Kartans år! Runtom i Sverige uppmärksammas firandet på olika sätt med allt från nationella arrangemang till lokala. I Mälarregionen

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2011 1 Innehåll Tabell 2...3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta...4 Tabell 24 Avgift för utstakning...5 Tabell 25 Lägeskontroll...7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

sid 1 och 2 är utvändigt omslag

sid 1 och 2 är utvändigt omslag sid 1 och 2 är utvändigt omslag TRE x RUM 2-24 APRIL 2016 AMANDA ERIXÅN ANNIKA ERIXÅN FREJA ERIXÅN TRE x RUM KONSTHALLEN 2-24 april 2016 AMANDA ERIXÅN ANNIKA ERIXÅN FREJA ERIXÅN PRODUCENT Daniel Palmberg

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

HMK SyostGIS

HMK SyostGIS HMK 2014 SyostGIS 2014-11-11 C Bakgrund HMK HMK Handbok till Mätningskungörelsen gavs ut 1993-1995 Teknikbeskrivningar samt stöd för kvalitetskontroll och upphandling av mättjänster 9 delar HMK-Geodesi,

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2017 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2017-04-24 Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Ansvarig tjänsteman: GIS-strateg 2 Inledning Bakgrund Geografiska

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Laserdata till Orienteringskartor

Laserdata till Orienteringskartor 2011-05-15 Laserdata till Orienteringskartor Jerker Boman, Gävle Orienterings Klubb Sammanfattning Gävle Orienterings Klubb beslutade tidigt att undersöka hur Laserdata från NNH projektet skulle kunna

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

GEOGRAFI. Ämnets syfte

GEOGRAFI. Ämnets syfte GEOGRAFI Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg Högskolan i Gävle Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område Fredrik Ekberg HÖGSKOLAN I GÄVLE AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN MAJ 2008 Vision Högskolan i Gävle har en ledande position

Läs mer

GEOGRAFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GEOGRAFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GEOGRAFI Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

Kan mindre kommuner förtäta? Anders Larsson, SLU Alnarp

Kan mindre kommuner förtäta? Anders Larsson, SLU Alnarp Kan mindre kommuner förtäta? Anders Larsson, SLU Alnarp Rurban planning talks, Mariestad, 16-17/3 2017 Shopping center GLA per 1000 capita http://eeg.tuwien.ac.at/commonenergy/gla-per-capita-shopping-center

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket.

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket. , TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran (HT 2003) består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran är barrved, framför allt

Läs mer

Utbildningsplan. Engineering: Surveying Technology and Geographical IT Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ects. Svenska.

Utbildningsplan. Engineering: Surveying Technology and Geographical IT Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ects. Svenska. Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Programkod: Programmets benämning: TGLIT Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Engineering: Surveying Technology

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Lägesbild GI Sverige. Resultat från undersökning riktad till offentliga sektorn GEOINFO 2010, 11 november Lisa Samuelsson, ULI

Lägesbild GI Sverige. Resultat från undersökning riktad till offentliga sektorn GEOINFO 2010, 11 november Lisa Samuelsson, ULI Lägesbild GI Sverige Resultat från undersökning riktad till offentliga sektorn 2007 GEOINFO 2010, 11 november Lisa Samuelsson, ULI Presentationen Om Lägesbild GI Sverige Resultat från undersökning riktad

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa Varumärkesfrämjande möjligheter Nordens största fastfood- & cafémässa Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen 2 Guldpartner Som Guldpartner har du en unik möjlighet att markera din position på marknaden

Läs mer

Portfolio Bengt Frank

Portfolio Bengt Frank Portfolio Bengt Frank Hej Jag tänker ibland om mig själv som konstnär att jag måste vara barnslig för att hålla det rigida i mig i schack. Min konst kan beskrivas som något naivt, oskuldsfullt. Det är

Läs mer

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande DIGITALA BERÄTTELSER En handbok för digitalt berättande 1 Inledning I alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter AI FPP GI-T IA (%) KPF KVF LAS LK mpbb N NKF NRF RK ORT TNGI UF UKP Adressinformation Flygbild på papper Geografisk informationstyp Informationsandel

Läs mer

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012

Version 1.0. Designmanual Bankgirot 2012 Version 1.0 Designmanual Bankgirot 2012 02 Innehållsförteckning Introduktion...03 Vårt varumärke...04 Visuella byggstenar Logotyp Historia och logotyp vs namn...05 Versioner...06 Friyta...07 Placering...08

Läs mer

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya När vi åkte tillbaka från Kenya i mars 2011, efter den första delen i det här projektet var Mats Wilhelmsson och jag fortfarande övertygade

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Kölingareds Byalag Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Natur-

Läs mer

Guidelines 2016. Rädda världen lite grann varje dag 2016, Svanen

Guidelines 2016. Rädda världen lite grann varje dag 2016, Svanen 1 Guidelines 2016 2 Inledning När Rädda världen lite grann varje dag nu äntligen går av stapeln igen är det önskvärt att vi tillsammans arbetar för att skapa ett så samlat, starkt och helgjutet uttryck

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du 1 Innehåll I din hand håller du De sex sammanhangen - Samhälle - Skola - Trafik - Hälsa - Teknik - Ungdom Idé och syfte Det här har hänt och detta kommer att hända Aktivitetskoncept och genomförda aktiviteter

Läs mer