Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16."

Transkript

1 1(7) Prislista för kartor, geodata, GIS, mättjänster och mätningsteknisk service. Kontoret för samhällsbyggnad, kart- och GIS-enheten Upplands Väsby Tel. växel Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen Moms ingår i priset om inte tjänsten eller produkten är momsbefriad d.v.s. utmynnar i ett myndighetsbeslut. (Mervärdesskattelagen, 4 kap, 7 ) 1. Kartor, geodata och GIS 1.1 Nybyggnadskarta. För ansökan om bygglov gällande nybyggnation av enstaka byggnader, större bostadsområden eller större tillbyggnad på befintlig byggnad krävs ofta en nybyggnadskarta som underlag för den situationsplan som ska redovisa det planerade byggprojektet. Det finns tre olika typer av nybyggnadskarta med lite olika innehåll och noggrannhet. Byggprojektets innehåll styr vilken karta som ska användas och det är kommunens bygglovhandläggare som avgör vilken typ av karta som behövs. Kartan levereras som ett underskrivet original utritad på papper. Som komplement kan kartbilden även fås digitalt på DWG/DXF-fil för användning i CAD-program samt på PDF-fil som kan visas på datorn i programmet Acrobat Reader. Kartskala: 1:500. Prislista Nybyggnadskarta Karttyp > A B C Pris för tomt upp till 2000 kvm Nybyggnadskartan faktureras separat och är befriad från moms. Nybyggnadskarta för tomter större än m 2 prissätts utifrån nedlagd tid och byggprojektets omfattning. Beställning av nybyggnadskarta görs via e-tjänst eller blankett på kommunens hemsida. Bygga, bo och miljö > Kartor och mättjänster > Nybyggnadskarta Tel. växel:

2 1.2 Enkelt kartutdrag (se även 1.3.9) 2(7) För bygglov gällande enklare åtgärder, t.ex. inglasning balkong/uterum, skärmtak, mur eller plank, kan en enklare karta räcka som underlag i bygglovprövningen. Denna enklare karta, som inte är en nybyggnadskarta, tas direkt från befintlig kartdatabas och har ett begränsat innehåll. Den innehåller t.ex. inte planbestämmelser eller höjdpunkter. Kartan levereras som en pappersutskrift och/eller en pdf-fil. Kartskala: 1:500. Enkelt kartutdrag kan även fås som dwg-fil upp till format A3. Om större areal än vad som uppnås i format A3 och i skala 1:500 behövs debiteras enligt taxa för kartutdrag från primärkarta. Se Om dwg-fil beställs tillkommer ingen extra kostnad om även pappersutskrift och/eller pdf-fil önskas. Prislista Enkelt kartutdrag Pappersutskrift och/eller pdf-fil Kartutskrift format A4 A3 A2 Pris utan moms Pris med moms 25% Utskrift inklusive dwg-fil Kartutskrift format A4 A3 Pris utan moms Pris med moms 25% För ytterligare information och beställning av enkelt kartutdrag kontakta:

3 3(7) 1.3 Tillfällig användning av digital geografisk information (geodata) Primärkarta Prissättningen för köp av utdrag ur kommunens primärkartverk grundas på areal och kartans informationsinnehåll. För uttag över 5 hektar tillämpas mängdrabatt. Utdrag ur primärkartan är momspliktigt Prisexempel per hektar (100x100 meter) med all kartinformation. Digital karta i CAD-filformat (DWG, DXF) eller GIS-format Kartskala Pris utan moms Pris med moms 25% 1: För digitalt kartutdrag påverkar kartans informationsinnehåll priset. Om viss information väljs bort reduceras priset. Informationsandelar i procent för olika informationsslag framgår av nedanstående tabell. Kartans informationsinnehåll Informationsandel % Tomtgränser och tomt/fastighetsbeteckningar 30 Byggnader 15 Vägar, järnvägar 15 Höjdkurvor 20 Höjdpunkter 5 Övriga detaljer 10 Adresser 5 Summa 100 % Stompunkter Stompunktsinformation Pris utan moms Pris med moms 25% Första punkten Tillägg per punkt utöver den första

4 1.3.3 Detaljplaneinformation Filformat: DWG,DXF, GIS-format :. Pris 1 ha utan moms. Pris 1 ha med moms 25%. Pris totalt för hela ytan planlagd mark (2013=1950 ha) utan moms 4(7) Pris totalt för hela ytan planlagd mark (2013=1950 ha) med moms 25% Planöversikt 0,89 1, Detaljplaneinformation komplett Övrig GIS-data (ej primärkarta) Filformat: DWG,DXF, GIS-format :. Pris 1 ha utan moms. 4,45 5, Pris 1 ha med moms 25%. Pris totalt för hela kommunens yta (8000 ha) utan moms Pris totalt för hela kommunens yta (8000 ha) med moms 25% 0,45 0, Digital adressinformation med koordinater : 250 SEK Pris utan moms. Pris med moms 25%. Per adresspunkt 0,56 0, Tredimensionell stadsmodell Filformat: DWG,DXF, GIS-format För uttag över 5 hektar tillämpas mängdrabatt. Pris 1 ha utan moms Pris 1 ha med moms 25% Byggnader med takkonstruktion Byggnadskuber Terrängmodell (TIN) ytor Laserdata 45 56

5 1.3.7 Digitalt högupplöst ortofoto i färg Filformat: TIFF, JPG, PNG : 250 SEK Produktionsår Upplösning (meter per pixel) Pris 1 ha utan moms. 5(7) Pris 1 ha med moms 25% ,45 5, ,23 2, ,89 1, Upplands Väsby kommunkarta Specialutförande avsedd att sätta upp på vägg. Originalskala 1: Innehåller kartbild över hela kommunens yta med gatunamn, adresser, gaturegister, teckenförklaring, turistsymboler mm. Hela kartan Pris utan moms Pris med moms 25% Rasterbild eller pdf Pappersutskrift upp till format A Primärkarta och ortofoto på pappersutskrift eller som pdf-fil Oavsett kartinnehåll från primärkartans innehållsmängd. Pappersformat / Pris utan moms Pris med moms 25 % pdf-format A A A A A Specialkartor. Kart- och GIS-enheten kan på beställning producera olika slags specialkartor, digitalt, utskrivna på papper eller för tryckning, över Upplands Väsby kommun.

6 6(7) 2 Mättjänster 2.1 Tidsersättning för kart- mät- och GIS-tjänster. Taxan gäller för externa och interna kunder när annan taxa saknas. Moms tillkommer om inte tjänsten är momsbefriad. Exempel på kart- mät- och GIS-tjänster Påvisning av gränsmarkering Produktion av specialkartor Bearbetning och konvertering av geodata Framtagning och tillhandahållande av underlagsdata och grundmaterial Pris per timme Typ av uppdrag. Pris utan moms Pris med moms 25% Fältarbete 1 person med mätutrustning, fordon. Fältarbete 2 personer med mätutrustning, fordon. Övriga uppdrag, en person

7 7(7) 2.2 Utstakning och lägeskontroll Utstakning och lägeskontroll av byggnad oavsett byggnadens storlek. Utstakning lägeskontroll av 4 hörnpunkter. Pris utan moms Pris med moms 25% Grovutstakning Finutstakning Lägeskontroll Tillägg per punkt utöver 4 vid samma tillfälle Pris utan moms Pris med moms 25% Grovutstakning Finutstakning Lägeskontroll

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2014:229 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2014 Giltig från den 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-09-29, 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa...

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET Gäller från och med 2015-04-01 (antagen i kommunfullmäktige 2015-02-26) Grundbelopp från och med 2014-01-01 = 44,40 kronor 2015-01-01 = 44,50 kronor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN Taxan gäller fr.o.m.

Läs mer

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50.

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. 1 2 Innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter... 5 Allmänna regler

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2011 Nr 8 TAXA ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) Antagen av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 151 Gäller fr.o.m. 2011-07-08 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet Nummer: 20:2 Blad: (1) Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet A Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser Denna taxa gäller för ärenden enligt för beslut och åtgärder inom byggnadsnämndens myndighetsutövning

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2016 Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Bilaga PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Godkänd av miljö och byggnämnden 2011-04-14, 49 Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-31, 46 2 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 309:1 Plan- och bygglovtaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-19 Gäller fr o m 2013-07-01 Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024 KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2011 Dnr: MBN 2011-0024 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätverksamheten

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1(49) ---- -- 'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-06-15 Sammanträdestid: Klockan 09.00-15.55, ajournering 10.20-10.45, 12.30-13.30, 13.55-14.00, 15.00-15.15 Plats:

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010

Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010 Bilaga 8 till Mål & Budget 2008-2010 Taxor och avgifter 2008 1 Innehållsförteckning 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden... 2 1.1 Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionshinder... 2

Läs mer

Vad är en karta? Geografisk Information

Vad är en karta? Geografisk Information Vad är en karta? En karta beskriver "verkligheten" för ett större eller mindre område. Den kan se ut på många olika sätt, både till innehåll och till utförande. Den kan t ex vara en enkel skiss, en skolatlas,

Läs mer

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,?

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? 2013-05-13 Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 29 maj 1995, 38 Antagen av kommunfullmäktige den 4 september 1995, 73 INNEHÅLL Inledning och anvisning för avgiftsberäkning

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

2013-06-19. Administrativ chef, föredragande. Fastställande av avgifter fr.o.m. den 1 juli 2013

2013-06-19. Administrativ chef, föredragande. Fastställande av avgifter fr.o.m. den 1 juli 2013 RIKSARKIVET PROTOKOLL 2013-06-19 Närvarande: Björn Jordell Anna Cedemar Riksarkivarie Administrativ chef, föredragande Fastställande av avgifter fr.o.m. den 1 juli 2013 Beslöts fastställa avgifter enligt

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare Senaste ändring 2015-0 2-25 2012-01-01 Kristina Kallur- Jäderkvist, produktchef 1.6 ANVISNINGAR FÖR VIDAREFÖRÄDLARE Del

Läs mer