New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi"

Transkript

1 New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi

2 En modell för varje jobb. Två grundmodeller New Holland erbjuder två modeller av fixkammarpressar, BR6080 och BR6090. Eftersom pressarna producerar balar med samma mått är det dina specifika behov som avgör val av modell. Faktorer som kan vara avgörande är t ex antal balar som ska pressas, bredden på strängen, vilken typ av material som ska pressas och om balen ska plastas in omedelbart efter pressning. Roll-Bar - systemet du kan lita på Oavsett modell och specifikation är fixkammarpressen utrustad med medbringare. Dessa trycks in i balen och bidrar till en säker rotation, vilket gör att önskad baldensitet erhålls oberoende av material och förhållanden. 2

3 Perfekt formade balar En bottenvals gör att rotationen startar snabbt och säkert. Den bär också upp balens vikt efterhand som balen växer i balkammaren, vilket säkerställer en välformad bal som är väderbeständig. Balens kärna är mjukare än ytterskiktet. Oavsett vad du ska pressa New Holland fixkammarpressar kan utrustas för att passa just dina önskemål. Du väljer bredd på pickup, inmatnings- och lindningssystem och om du önskar skära materialet finns CropCutter systemet att tillgå. Dessutom finns BR6090 Combi med integrerad inplastare. 3

4 ett beprövat koncept med fantastiska egenskaper. Hög kapacitet New Hollands fixkammarpress modell BR6090 har en 2,00 m bred pickup med alla de egenskaper som garanterar högsta kapacitet. Två kraftiga stödhjul garanterar utmärkt markföljning och pickupmanövreringen, som sker hydrauliskt från förarplatsen, ökar kapaciteten ytterligare. Kraftfull balformation Välformade balar i alla tänkbara grödor säkerställs av en bottenvals och en startvals i kombination med medbringare som trycks in i balen. Medbringarna är tillverkade av ett speciellt stål med hög hållfasthet. Allt detta bidrar till att ge en tidig start av kärnan och en säker rotation oavsett gröda och förhållanden. 4

5 Balar av högsta kvalitet Då pressningen startar, kommer materialet snabbt i rotation, vilket gör det lätt att rulla upp balen fullständigt vid utfodringen. Snittlängden väljer du genom att koppla in 15, 8 eller 7 knivar. För att producera fler balar mellan varje slipning kan pressen utrustas med ythärdade knivar (tillval). Enkel fördelning och ensilage av toppkvalitet På modell BR6090 med CropCutter systemet kan man ha upp till 15 knivar inkopplade. Att skära det inkommande materialet ökar balens densitet, förbättrar ensilagets kvalitet och underlättar fördelningen av materialet. 5

6 kraftfull inmatning med effektiv skärning och säker rotation. Högsta kapacitet vid stora volymer Böjda pickupfjädrar med kort avstånd, breda luftfyllda stödhjul och en enastående avfjädring av pickupen bidrar till den fantastiska upptagningen. Tillhållargallret som ingår i standardutrustning kan extrautrustas med en inmatningsrulle. Rullen förbättrar materialflödet i volymrika grödor och hjälper till att hålla materiallagret jämntjockt, vilket har en positiv inverkan på pressens totala kapacitet. Klar för lång förvaring Den 2,00 m breda pickupen på modell BR6090 kan hantera de bredaste strängarna vilket förenklar körningen. Detta resulterar i en bättre fyllning med jämnare densitet och ökad stabilitet, även under längre förvaringsperioder. Optimal matning av materialet Det långa tillhållargallret tilsammans med två korta skruvar säkerställer ett jämnt och smidigt flöde av materialet till inmataren. Förbättrad ensilagekvalitet Den 1,40 m breda skärrotorn med 15 knivar säkerställer en effektiv överföring av materialet till balkammaren. Med CropCutter systemet inkopplat, ökar baldensiteten och ensilagets kvalitet förbättras. 6

7 Ingen utväg Medbringarnas och knivarnas konstruktion gör att materialet inte kan passera utan att skäras och om en kniv skulle utlösa indikeras detta i monitorn. Den jämna skärningen garanterar ensilagets kvalitet och underlättar fördelning av materialet. En hydraulisk rotorreversering (tillval på 6090 std) gör att du enkelt kan frigöra en blockering av rotorn inifrån traktorn. Bibehållen hög kapacitet Det höga inställningsvärdet på huvudkopplingen reducerar blockeringar och bidrar till en jämnare inmatning, vilket ökar den dagliga kapaciteten. Användning av separata spännare för elevatormattan eliminerar behovet av att flytta bakgrindens axel. Centralsmörjningen på rotormodellerna smörjer också elevatorkedjan. Inga förluster Balkammaren på modell BR6090 är helt sluten. Den kraftiga avstrykarrullen minskar spillet vid inmatningen och mellanrummet mellan bakluckan och balkammarens fasta del är minimalt. Förlusterna reduceras både under pressning, lindning och avläggning. 7

8 tillförlitlig lindning. Säker start Anknäbben säkerställer en perfekt start av lindningsförloppet. Denna enkla konstruktion för in lindningsmaterialet i balkammaren där det fäster effektivt i balens yta. Balens rotation drar sedan lindningsmaterialet runt den färdiga balen. Kontrollfunktioner Bale Command Plus systemet ger information om flertalet funktioner och kontrollerar viktiga inställningar på pressen, t ex hur balen fylls både på vänster och höger sida, varning om att balen nästan är färdig, status för lindningsaktivatorn, att balen är klar att släppas ut, status för CropCutter kontrollsystem, totalt antal pressade balar med delminne, antal balar lindade med garn resp. med nät, antal skurna balar, osv. Indikator visar balformation För att få optimal densitet och välformade balar även på fält med ojämna strängar, har Bale Command Plus systemet en indikator som löpande visar hur balkammaren fylls. Med hjälp av informationen i displayen kan föraren köra pressen så att han får välformade balar med perfekta kanter. 8

9 Mer än en hel dags lindning Pressar med enbart nätlindning har plats för tre nätrullar. På maskiner som även har garnlindning kan en nätrulle ersättas med upp till sex garnnystan. Ökat balskydd För utomhuslagring kan halmbalarna även lindas med plast. Plastfilmen ger också ett bättre skydd för ensilagebalar och kan reducera mängden plastfilm som åtgår för lindning av ensilage. 9

10 Pressning och inplastning i ett moment. Spar tid och pengar New Holland BR6090 Combi reducerar användandet av traktorer, maskiner och arbetskraft genom att kombinera pressning och inplastning till ett arbetsmoment. Inplastning och avlastning av en bal sker samtidigt som nästa bal pressas. Integrerad elektronik och hydraulik flyttar och plastar in balen automatiskt, med ett minimum av arbete för föraren. Det kombinerade arbetssättet behöver bara ett par sekunder mer per bal jämfört med enbart pressning, vilket motsvaras av den tid som krävs för att transportera balen till inplastaren. Bättre foderkvalitet Att plasta in balarna direkt när de kommer ut ur balkammaren eliminerar risken för nedsmutsning och kvalitetsförluster på grund av onödig väderexponering. Skulle den ena rullen plast ta slut är det möjligt att plasta färdigt balen med bara en rulle och hastigheten på stavelevatorn anpassar sig då automatiskt till att plasten bara lindas från en arm. 10

11 All information i en enda monitor På BR6090 Combi visas pressens alla funktioner och de olika momenten under inplastningen i en och samma monitor, IntelliView II. Monitorn ger kontinuerligt information om hur balen fylls på båda sidor, varnar om att balen nästan är färdig och visar antal pessade balar, osv. Den informerar också om olika arbetsmoment som transport av balen till inplastaren, inplastningen och avlastningen av balen. Snabb förflyttning av balen När bakgrinden öppnas placeras balen i en lyftanordning med kraftiga sidobyglar som förflyttar balen till lindningsbordet. Bakgrinden stängs och nästa bal kan börja pressas inom loppet av några sekunder. Hela inplastningen kan sedan ske helt automatiskt, dvs balen släpps ut, plastas och läggs av utan att föraren behöver göra någonting. Alternativt kan du välja ett annat program där en akustisk och optisk varningssignal informerar föraren att en bal är färdig och klar att släppas ut. En enda knapptryckning startar sedan den automatiska sekvensen. Pålitlig inplastning De dubbla armarna med försträckarenhet för 750 mm plast har inställbar hastighet för snabb lindning och optimal filmanvändning. För att undvika att plasten rycks loss eller rivs sönder, roterar armarna sakta i början av inplastningen och ökar sedan successivt. Lindningsbordets stavelevator håller balen i säker rotation, medan de fyra centreringsrullarna skyddar plasten från att skadas. 11

12 kraftfull och smidig New Holland BR6090 Combi är avsedd och byggd för att arbeta under tuffa förhållanden. En unik, klättrande boggieaxel ger en låg tyngdpunkt och exceptionell stabilitet. Combimaskinen förblir väl balanserad under balförflyttning, inplastning och avlastning, även med en färdig bal i balkammaren. Med en totalbredd på endast 2,75 m och en längd på 6,2 m, klarar BR6090 Combi även smala grindhål och kan lätt backas in i trånga passager. Arbete i sluttningar BR6090 Combi är byggd även med tanke på arbete i sluttningar. Då bakgrinden öppnas placeras balen i en lyftanordning med kraftiga sidobyglar, som håller balen i ett säkert grepp under förflyttningen till lindningsbordet. Flertalet unika detaljer, som ser till att ha full kontroll på balen under hela förflyttningen och inplastningen, gör det möjligt för BR6090 Combi att utan problem arbeta i sluttningar på upp till 15%. En balvändare, som ingår i standardutrustningen på BR6090 Combi, underlättar hanteringen och gör att balarna står stadigt om du önskar lagra dem utomhus. Säker avlastning Två rörligt infästa valsar, baktill på lindningsbordet, ser till att balen inte glider av vid arbete i branta sluttningar. När balen är plastad, tiltar lindningsbordet och valsarna svänger ner och bildar på så sätt en avlastningsramp. En rulle trycker ner stubben där balen ska placeras och på så sätt undviks skador på plastfilmen. Spar tid när fältet avverkas När knivarna har skurit av plastfilmen, kan balen omedelbart lastas av automatiskt, eller så kan föraren bli informerad om att balen är klar att lastas av. Det behövs bara en enda knapptryckning, när som helst innan nästa bal är klar att släppas ut och balen kan på så sätt lastas av var helst föraren önskar. BR6090 Combi kan också användas som uppsamlare för två balar. 12

13 enkel, men samtidigt mångsidig och produktiv. Stabila balar Modell BR6080 kan också förses med en 2,00 m bred pickup med 112 fjäderpinnar på 4 axlar. Två inmatningsskruvar för samman materialet till den 1,40 m breda inmataren, som överför det till balkammaren. Avsmalningen till den 1,20 m breda balkammaren ger bra sidofyllnad och raka kanter på balen. Dubbel lindningshastighet Twin Twine modellerna har ett garnlindningssystem med två separata garn som lindas samtidigt i jämna spiraler, vilket halverar lindningstiden. Välj system, välj täthet Garnlindningssystemet aktiveras antingen genom att man drar i en lina eller trycker på en knapp på en manöverdosa. Det finns tre olika lindningstätheter att välja mellan. Rätt densitet och perfekt form Den stora bottenvalsen tar över materialet från pickupen och gör att rotationen startar snabbt och säkert. Den bär också upp balens vikt efterhand som balen växer i balkammaren. Medbringarna, som trycks in i balen, bidrar till en säker rotation och ger balar som enkelt kan rullas upp ända in till kärnan.

14 New Holland. ett professionellt val. New Holland förstår att kundernas olika behov sträcker sig längre än till bara produkten. BR6000-serien får support av kunniga återförsäljare som känner till de lokala kundernas förutsättningar. Din återförsäljare hjälper dig att utrusta din BR6000 press för dina specifika arbetsuppgifter. Återförsäljaren är din första kontakt för mer information och råd. Hög servicegrad New Holland återförsäljarna har tillgång till ett internet-baserat system för reservdelsbeställningar och står i direktkontakt med Sverigelagret i Staffanstorp. De genomgår också fortlöpande avancerad vidareutbildning i syfte att alltid kunna ge dig bästa möjliga service. Förmånlig finansiering varje kund är unik, med specifika behov både när det gäller tekniska lösningar och finansiella behov. Därför skapade vi 1998 S&H Finans, som kännetecknas av enkel och effektiv administration, snabba besked och ett finansieringsupplägg som är anpassat till lantbrukets förutsättningar. Du löser finansieringen av din investering direkt genom din återförsäljare utan onödigt krångel. Detta i kombination med låg, rörlig ränta och upp till sju års löptid, gör att vi kan erbjuda dig en av branschens bästa lösningar Förutom lån finns även leasingalternativ att tillgå. Gå in på för mer information. Uppdaterade och engagerade återförsäljare New Holland säljs via en noggrant utvald skara av privata återförsäljare som kan ge dig rätt service även efter leveransen. New Holland återförsäljaren är din partner. Han är välutbildad, engagerad och har tillgång till en rad olika informationssystem som underlättar och effektiviserar hans arbete. 14

15 Modell BR6080 BR BR6090 Combi Balstorlek Bredd / Diameter (m) 1.20 / / 1.25 Volym (m 3 ) Pickup Bredd (m) 1.50 / Antal fjäderpinnar / axlar 90 / / / 4 Tillhållare spröt / plåt & spröt plåt & spröt Extra tillhållare i form av inmatningsrulle O Hjul, 15 x ply O / l l Skydd brytbult brytbult Hydraulisk pickupmanövrering O / l l Inmatning Typ /medbringare rotortyp Hydraulisk rotorreversering O / l Antal skruvar 2 2 Inmatningssektionens bredd (m) / CropCutter Antal knivar 15 (max) Knivantal snabbval 15 /8 / 7 / 0 Inkoppling av knivar Bale Command Plus/ IntelliView II Knivskydd fjäder Hydraulisk rotorreversering O / l Balformning Typ Roll-Bar system Roll-Bar system Valsar 1 bottenvals 1 bottenvals & 1 startvals Antal medbringare Lindning Typ Twin Twine System Bale Command Plus/ IntelliView II Manövrering lina elektrisk Antal garn 2 2 Garnlindningsprogram: förprogrammerat 3 3 efter eget val 1 Antal garnnystan 5 5 Nätlindning, startsystem anknäbb Antal lidningsvarv ställbart, 1 / 4 varv Nätförråd 1 aktivt, 2 i lager Inplastare Plastfilm, bredd (mm) 750 Antal armar med försträckare 2 Försträckning 70%, ställbar Hydrauluttag ett enkelverkande med fri retur Hydraulflöde min / max (liter/min) 20 / 30 Balvändare / O Dimensioner Längd inkl balutrullare (m) Höjd (m) Bredd utan pickuphjul (m) 2.37 / Bredd med pickuphjul (m) 2.40 / Vikt (kg) 1978 / / 2800 Dimensioner BR6090 Combi Totalbredd (m) 2.75 (med 15.0/55-17 däck) Totallängd / totalhöjd (m) / 6.20 / 2.80 Vikt (kg) 4580 Däcksalternativ 10.0/75 x ply l / 11.5/80 x ply O l 15.0/55 x ply O 19.0/45 x ply O Övrig utrustning Transportbelysning l l Automatisk kedjesmörjning O l Fjäderbelastad avläggningsramp O O l Standard O Tillval Ej tillgängligt

16 New Holland. Specialisten för din verksamhet. New Holland rekommenderar smörjmedel Box Staffanstorp tel fax Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. För information om modeller, utföranden och utrustningar som säljs i Sverige hänvisas endast till gällande prislista. Publicerad av New Holland Brand Communications. Tryck - Norra Skåne Offset - 11/07 Best.nr. BR73001

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna HK MF 6400/7400 160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

Läs mer

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MASSEY FERGUSON 6400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kombinationer av balpress-förpackare

Kombinationer av balpress-förpackare Kombinationer av balpress-förpackare Ensilageskörd balpressning och förpackning snabbt och tillförlitligt Smartare, snabbare, starkare! Detta är de tre kraftfulla uttryck som exakt beskriver varför Lely:s

Läs mer

Pantera. Pantera 4502. Smartare SPEED. spraying. personbilskomfort även vid växtskyddsbehandlingar. (profi 11/2011)

Pantera. Pantera 4502. Smartare SPEED. spraying. personbilskomfort även vid växtskyddsbehandlingar. (profi 11/2011) Pantera Pantera 4502 Smartare SPEED spraying personbilskomfort även vid växtskyddsbehandlingar (profi 11/2011) 2 3 Med Pantera är du optimalt rustad för att klara av alla behov vid växtskyddsarbetet. I

Läs mer

TANKVAGNAR. - Proffs på Flytgödselspridning 10-11

TANKVAGNAR. - Proffs på Flytgödselspridning 10-11 TANKVAGNAR - Proffs på Flytgödselspridning 10-11 STAR - i jordbrukets tjänst i mer än 50 år! Att investera i en tankvagn är då som nu ett stort beslut. Jordbrukets teknikutveckling går raskt framåt. En

Läs mer

WARATAH / 400-SERIES / FL85 / TIMBERRITE

WARATAH / 400-SERIES / FL85 / TIMBERRITE WARATAH 200-SERIES / 400-SERIES / FL85 / TIMBERRITE Maximera produktiviteten, minimera driftsstoppen. Vad du behöver är utrustning som klarar av de stora uppdragen utrustning som håller dag ut och dag

Läs mer

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Fyr- och femkuttriga hyvlar

Fyr- och femkuttriga hyvlar Fyr- och femkuttriga hyvlar Lönsam förädling från första stund! Du kan tryggt välja Logosol när du ska arbeta med trä. Vi har över 25 års erfarenhet som marknadsledande inom småskalig träförädling. För

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

Inledning Exteriör design Komfort och teknologi Prestanda Säkerhet Bagageutrymme Kombiversion Avantourversion Utrustning och Alternativ

Inledning Exteriör design Komfort och teknologi Prestanda Säkerhet Bagageutrymme Kombiversion Avantourversion Utrustning och Alternativ NISSAN PRIMASTAR SHIFT_ the way you move Everything we touch, we SHIFT_. Och vi förändrar allt till det bättre. Vi konstruerar våra transportbilar för att klara krävande uppgifter genom att hjälpa dig

Läs mer

Quicke dimension. There s no limit

Quicke dimension. There s no limit Quicke dimension There s no limit se Quicke Dimension ARBETAR SOM INGEN ANNAN Hur lämnar man konkurrenterna långt bakom sig? Tillverka en lastarserie som är smartare. Ge användare innovativa tekniska lösningar.

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se Pelletsvärme Pannor & Brännare www.varmebaronen.se tekniktank solfångare pelletspanna luft/vatten värmepump Pellets Bränslepellets är ett biobränsle som oftast är tillverkat av sågspån eller kutterspån.

Läs mer

25år. Generalagent i Sverige för Walker Mowers

25år. Generalagent i Sverige för Walker Mowers Walker Mowers i Sverige 25år 1987 2012 3 ÅRS GARANTI WALKER M OW ERS Generalagent i Sverige för Walker Mowers Över 3.500 sålda Walker på 25 år! Grönytemaskiner i Växjö AB har som generalagent för Walker

Läs mer

Informationssäkerhet i slutet av kedjan. Högkvalitativ informationssäkring

Informationssäkerhet i slutet av kedjan. Högkvalitativ informationssäkring Informationssäkerhet i slutet av kedjan Högkvalitativ informationssäkring Pionjär inom informationssäkring I en värld där information måste kunna nås överallt ifrån och när som helst, har digitala databärare

Läs mer

Atlas Copco Exploration Products. Diamec kärnborrningsrigg

Atlas Copco Exploration Products. Diamec kärnborrningsrigg Atlas Copco Exploration Products Diamec kärnborrningsrigg Diamec kärnborrningsrigg det senaste inom kärnborrning Atlas Copco är förmodligen det mest erfarna företaget inom kärnborrning på marknaden idag.

Läs mer

Perfekt C mfort - varje dag

Perfekt C mfort - varje dag LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Perfekt C mfort - varje dag VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem som t.ex.

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

-kompakt, bred och mångsidig

-kompakt, bred och mångsidig -kompakt, bred och mångsidig - Låg Friktion Maximerad produktion genom minimerad friktion LF står för Låg Friktion och syftar på den mycket låga friktion som uppkommer mellan stam och aggregat i LF serien.

Läs mer

Nyttja tid och resurser smartare

Nyttja tid och resurser smartare Nyttja tid och resurser smartare www.conscriptor.se 1 Jag har ett väldigt roligt jobb, mycket på grund av kontakten med mina kunder och sekreterarlaget, säger Sabine Geiser Kolehmainen. Hon är teamledare

Läs mer

Volvo 9900 Tar dig närmare dina drömmar. Volvo Buses. Driving quality of life

Volvo 9900 Tar dig närmare dina drömmar. Volvo Buses. Driving quality of life Volvo 9900 Tar dig närmare dina drömmar Volvo Buses. Driving quality of life Volvo 9900 en lyxutrustad turistbuss som ger alla ombord en förstklassig upplevelse. Bussens design är ny och välgjord, allt

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

2012/2013 TILLBEHÖRSKATALOG TRANSPORTBILAR

2012/2013 TILLBEHÖRSKATALOG TRANSPORTBILAR 2012/2013 TILLBEHÖRSKATALOG TRANSPORTBILAR drive the change ALLA TILLBEHÖR DU KAN DRÖMMA OM. NÄSTAN Renault är en av världens största biltillverkare och naturligtvis är tillbehörsprogrammet både omfattande

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

Future och Future Plus

Future och Future Plus Future och Future Plus Kvalitetskylar och -frysar Energieffektiva med liten miljöpåverkan Kvalitetskylar och -frysar för professionella livsmedelsdetaljister och kök De mest konkreta kraven för alla användare

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer