CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng"

Transkript

1 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng

2

3 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng

4 Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till din nya produkt! 3 Hur fungerar det? 4 Avtal 4 Tekniska data 4 1. Installation Systemkrav Programversion i displaykortet Säkerhetsföreskrifter Anslutning till Internet Vanliga inkopplingsalternativ Anslutning till övervakningsenhet Nätanslutning EcoLogic/EcoEl/EcoHeat EcoZenith SMS-larm Inställningar Överordnade system 8 2. Handhavande Inloggning Registrering Navigation Flödesbilder Inställningar värmeanläggning Larmhantering Trender Zoomning och sampling Användarinställningar Garantibestämmelser 17 Table of content ENGLISH Congratulations on your new product! 18 How does it work? 19 Contracts 19 Technical data Installation System Software version of display card Safety Connection to the Internet Common installation options Connecting to the monitoring unit Connecting power EcoLogic/EcoEl/EcoHeat EcoZenith SMS-alert Preferences Supervisory system (SCADA) Operation Login Register Navigation Flow Images Settings Alarm Management Trends Zooming and sampling User settings Declaration of Conformity 32

5 Svenska Grattis till din nya produkt! Du har precis köpt en Internetövervakningsenhet från Enertech som vi hoppas att du ska bli mycket nöjd med. På följande sidor kan du läsa hur du installerar och använder den. Med Enertech Internetövervakning kan man styra och övervaka sitt värmesystem var man än befinner sig, bara man har en internetuppkoppling. Genom en larmfunktion blir man omedelbart informerad om något händer med värmesystemet. Med reservation för tryckfel. Rätten till konstruktionsändringar förbehålles. För ditt eget minne Fyll i uppgifterna nedan, de kan vara bra att ha till hands om något händer. Produkt Installatör Tillverkningsnummer Telefonnummer Installationsdatum Internetövervakning 5

6 Svenska Hur fungerar det? Internetövervakningsenheten, som ansluts dels till värmesystemet och dels till en internetuppkoppling, ansluter automatiskt till en central server hos Enertech. Med hjälp av en dator och en vanlig webbläsare ansluter man sedan till den centrala servern för att styra och övervaka sitt värmesystem. Internetövervakningsenheten skickar kontinuerligt information om värmesystemet till den centrala servern där informationen lagras. På så vis kan kunden både se värmesystemets aktuella temperaturer och hur de ändrats med tiden. Vid larm meddelas kunden omedelbart via e-post och/eller SMS. För att SMS ska skickas krävs att ett GSM-modem ansluts till internetövervakningsenheten. Avtal Genom att ansluta internetövervakningsenheten till den centrala servern erbjuds du som köpare automatiskt tillgång till uppdateringar som görs på tjänsten. Enertech förbinder sig också att spara loggade data i minst 2 år. Enertech förbehåller sig rätten att i service- och utvecklingssyfte ta del av den loggade informationen. Någon information kommer ej att delas med tredje part. Denna produkt innehåller programvara (Programvaran) som ägs av en tredjepartsleverantör och licensgivare. Enertech beviljar dig som köpare av denna produkt en icke-exklusiv, i tid obegränsad rätt att använda Programvaran tillsammans med produkten som den är installerad på eller levererad med. Du får inte genom olika metoder försöka röja källkoden till programvaran. Du får inte heller kopiera programvaran i syfte att distribuera eller sälja den i kommersiellt syfte. Du har alltid rätt att överlåta din licensrätt till programvaran till tredje part, dock endast i samband med en överlåtelse av produkten till samma tredje part. Tekniska data Data Strömförsörjning 230 VAC (alt VDC) Seriell anslutning 2 x RS-232/485 Ethernetanslutning 2 x 100 Mbit Arbetstemperatur C, luftfuktighet 5 95 % RH Lagertemperatur C, luftfuktighet 5 95 % RH Mått (d x b x h) mm 111 x 77 x 26 Vikt 190 g 6 Internetövervakning

7 Svenska 1. Installation 1.1 Systemkrav För att logga in på den centrala servern behövs en dator med internetanslutning. Webbläsaren som används behöver ha stöd för JavaScript och Java. Rekomenderade webbläsare: Mozilla Firefox 3.6 eller senare Internet Explorer 8.0 eller senare Java är gratis och finns att ladda hem på 1.2 Programversion i displaykortet För att internetövervakningen ska fungera behöver displaykortet vara av följande version eller senare. Se meny: Aktuell driftinfo -> prog datum. EcoEl: EcoHeat: EcoLogic: EcoZenith: Om kretsen i produkten har ett tidigare datum måste kretsen ersättas med ny från CTC. 1.3 Säkerhetsföreskrifter På produkterna EcoLogic och EcoZenith ska installation utföras av behörig person i enlighet med gällande bestämmelser. På EcoEl och EcoHeat kan installation göras utan behörighet på grund av att inga delar med starkström öppnas. 1.4 Anslutning till Internet Internetövervakningsenheten ansluter till Internet via nätverksanslutningen ETH0 på enhetens ovansida. Det behövs en nätverksanslutning med åtkomst till Internet. Kontrollera gärna anslutningen genom att ansluta en dator och försöka komma åt Internet. Det är rekommenderat att placera övervakningsenheten bakom en brandvägg. Om du använder en router finns brandvägg ofta inbyggt i denna. Inga särskilda inställningar behöver göras i din brandvägg eller router, eftersom internetövervakningsenheten ansluter till Internet som en vanlig dator. Internetövervakning 7

8 Svenska 1.5 Vanliga inkopplingsalternativ Hur anslutningen till Internet sker beror helt på hur tillgången till Internet ser ut och kan variera från installation till installation. Nedan följer några exempel. Det finns internetanslutning, t.ex. ADSL, och router för att ansluta flera datorer. Det finns internetanslutning, t.ex. ADSL, och trådlös router i annan del av fastigheten. Inställningar för anslutning mellan trådlös router och trådlös brygga görs i regel med hjälp av en dator och finns beskrivet i respektive manual. Mobilt bredband. Inställningar för anslutning till Internet med mobilt bredband görs med hjälp av en dator och och en router, detta beskrivs i routerns manual. 8 Internetövervakning

9 Svenska 1.6 Anslutning till övervakningsenhet Övervakningsenheten ansluts till Internet genom nätverksanslutningen märkt ETH0 och till värmesystemet genom serieanslutningen märkt S0. Se bild Kontakt för anslutning till nätdel. 2. Nätverksanslutning 3. Anslutning till värmesystem Nätanslutning Skruva fast stiften på den bifogade adaptersladden i den gröna kopplingsdosan. Obs! Koppla enligt bipackningens anvisning. Anslut vidare till nätaggregat. 1.8 EcoLogic/EcoEl/EcoHeat På EcoLogic, EcoEl och EcoHeat ansluts den medföljande adapterkabeln till displaykortet enligt bild. 1.9 EcoZenith På EcoZenith ansluts den medföljande kabeln som är märkt med G, B och A till respektive plint på reläkortet. Internetövervakning 9

10 Svenska 1.10 SMS-larm Larmmeddelanden via e-post skickas från Enertechs server. För att få larmmeddelanden via SMS krävs att ett GSM-modem ansluts till internetövervakningsenheten. GSM-modemet ska anslutas via seriell RS-232 och använda ATkommandon. Det är rekommenderat att använda modemet Cinterion TC35iT. Att tänka på: Det är idag vanligt att mobiltelefoner kan ta emot e-post. Vilket gör att SMS överflödigt. Larmmeddelande via e-post skickas då internetövervakningsenheten tappar kontakt med servern, exempelvis vid strömavbrott. Motsvarande funktion finns inte för SMS-larm. Larmmeddelanden via e-post medför ingen extra kostnad eller installation Inställningar Anslut modemet till kontakten S1 på internetövervakningsenheten. SIMkortet ska vara inställt så att PIN-kod ej behöver anges. Logga in lokalt på din internetövervakningsenhet. Gå till: Inställningar -> övrigt -> Messaging -> Services Klicka på edit-knappen för SMS. (Om ingen sms service finns, klicka på add sms service.) Välj inställningarna nedan och klicka sedan på save. Använd serie port: COM2 Baudrate: Lämna fältet Additional AT-command tomt. Gå sedan till: Inställningar -> konton -> Normal -> User 1 -> Meddelandehantering Klicka på skapa ny adress. Klicka sedan på edit-knappen. Skriv i ditt telefonnummer i fältet Adress och välj SMS i fältet Tjänst. Klicka sedan på spara. Genom att klicka på skicka meddelande så skickas ett testmeddelande Överordnade system Produkten har möjlighet att kommunicera med överordnade system, se info på 10 Internetövervakning

11 Svenska 2. Handhavande 2.1 Inloggning Skriv in adressen i adressfältet i din webbläsare, klicka sedan på länken till internetövervakning alternativt skriver du in IP numret i adressfältet. Följande sida kommer då att laddas. Börja med att välja språk. Skriv sedan in det användarnamn och lösenord som du har fått från Enertech, tryck sedan: för inloggning. för att rensa användarnamn- och lösenordsfälten. 2.2 Registrering Vid första inloggningen visas nedanstående formulär som skall fyllas i. Det 21-siffriga serienumret hittar du på din produkt, se bild.!ecologic saknar serienummer. Värmepumpar som är anslutna till Eco- Logic måste dock anges. Internetövervakning 11

12 Svenska 2.3 Navigation När inloggningen är klar kan internetövervakningens olika funktioner lätt nås med hjälp av de fem knapparna i överkant på sidan. Flödesbild över systemet Detta är en översikt av ditt värmesystem. Larmhantering I larmhanteringen kan man se vilka larm som är aktiva och när de inträffade. Man kan se historik över tidigare händelser och det går även att blockera larm. Se kapitel Larmhantering. Trender Trendverktyget används för att se och göra egna grafer över ditt värmesystem. Se kapitel Trender Användarinställningar Under användarinställningar görs inställningar som rör kontot på den centrala servern. Här kan du ställa in vilken e-post som ska ta emot larmmeddelanden samt ändra användarnamn och lösenord. Logga ut När du vill logga ut ur systemet. 12 Internetövervakning

13 Svenska 2.4 Flödesbilder När inloggningen är klar visas en flödesbild av värmesystemet. Flödesbilden visar aktuella temperaturer i systemet. Blå värden är uppmätta temperaturer, gröna värden är börvärden som ändras automatiskt och röda värden är börvärden som går att ändra manuellt. För att ändra ett börvärde klickar man på det, skriver in önskat värde och trycker på skriv. I rutan Driftinformation visas produktens status samt informationstexter. Genom att klicka på inställningar öppnas ett fönster för att göra inställningar på systemet, se kapitel inställningar värmeanläggning. Historiskt driftinfo för systemet. Denna manual behandlar endast internetövervakningens funktioner. För en beskrivning av hur värmesystemet fungerar, se värmesystemets manual. Driftinformation Navigationsknappar Historisk driftinformation Internetövervakning 13

14 Svenska 2.5 Inställningar värmeanläggning Här kan du ändra inställningarna för ditt värmesystem. Notera att vilka inställningar som är relevanta beror på installerat värmesystem, se manual för installerade produkter. 14 Internetövervakning

15 Svenska 3. Larmhantering I larmhanteringen kan man se vilka larm som är aktiva och när de inträffade. Man kan även se historik över tidigare händelser som utlöst larm. Man kan även välja att blockera larm, om man inte vill att just det larmet ska skicka varningsmeddelande. Larmhanteringen har tre undersidor. På den första, larm, visas en lista över aktuella larm. På den andra, händelser, visas historik över larm och händelser och på den tredje, blockering, ställer man in blockering av larm. Larm I larmlistan visas alla larm som är aktuella. De har olika färg beroende på status. Röd: Gul: Grön: Larm aktivt och inte kvitterat Larm aktivt och kvitterat. Larm inaktivt och inte kvitterat. Magenta: Larm aktivt och blockerat När ett nytt larm inträffar indikeras det med röd färg. Man kan välja att kvittera att man sett larmet. För att kvittera ett larm så klickar man på ordet kvittera i samma rad, då ändras färgen på raden till gult. När felet senare blivit åtgärdat och larmet blivit inaktivt försvinner larmet ur listan. Om ett fel åtgärdas innan larmet kvitteras blir det grönt. När man sedan kvitterar larmet försvinner det ur listan. Genom att klicka på länken i kolumnen Dokumentation, längs till höger, så öppnas ett felsökningsschema för det aktuella felet. Händelser Händelseloggen visar ändringar i larmpunkters status, exempelvis när ett larm blir aktivt, inaktivt eller kvitteras. Blockering Med blockeringsfunktionen kan man blockera larm. Ett blockerat larm visas i larmlistan i färgen magenta, men inga varningsmeddelanden skickas. (Varken e-post eller SMS.) Ett larm kan blockeras en viss tid eller tills vidare. Internetövervakning 15

16 Svenska 4. Trender Trendverktyget används för att göra grafer över systemets beteende. Upp till 5 parametrar kan ritas i samma graf. Tidsintervall och skalor är valbara. Det går även att zooma i grafen och all data går att exportera till XLS-format. En vald konfiguration kan sparas så att samma graf kan fås igen Trädvy med lista på valbara parametrar. För att välja en parameter dubbelklicka eller markera och tryck på + -knappen Knappar för att öppna respektive spara valda inställningar och knapparna lägger till respektive tar bort parametrar ur listan av valda parametrar. 4. Lista över valda parametrar. Upp till fem parametrar kan väljas och ritas samtidigt. 5. Knappen väljer om en eller flera vertikala axlar ska visas. Knappen visas bara då fler än en parameter är vald. 6. Början och slut på tidsintervallet som ska ritas. 7. Sätter max- och minvärde på vertikal axel. Om inget väljs sätts värden automatiskt. 8. Hög - och Låg -fälten ritar ut horisontala linjer på vald höjd. 9. Ritar trendgraf baserad på valda inställningar. Skriver ut aktuell trendgraf. Nollställer valda inställningar. Exportera värden i aktuell trendgraf till XLS-format. 10. Namn på de parametrar som är med i grafen. Textfärgen motsvarar färgen i grafen. 11. Vertikal axel. När flera axlar visas har axeln samma färg som den parameter den gäller för. 12. Horisontell axel. 13. Här visas muspekarens position i grafen. 16 Internetövervakning

17 Svenska 4.1 Zoomning och sampling För att titta närmare på ett område av grafen kan man klicka med musen och markera över det intressanta området. En blå prickad linje visar området som kommer att förstoras. För att förstora ännu mera är det bara att upprepa proceduren. För att återgå till tidigare visning så högerklicka i grafen Förutom muspekarens position som visas överst i grafen så kan man genom att hålla muspekaren över ett specifikt sampel i två sekunder, få fram det exakta sampelvärdet. Sampelvärdet visas längst till höger i listan över trender. Se exempel i bild. Internetövervakning 17

18 Svenska 5. Användarinställningar Under användarinställningar görs inställningar som rör kontot på den centrala servern. Här kan du ställa in vilken e-post som ska ta emot larmmeddelanden samt ändra användarnamn och lösenord. 1. Tryck på + tecknet, bredvid Meddelandehantering, och sedan på skapa ny adress. 2. Tryck på redigerasymbolen, för att ange en e-postadress för mottagare av larm och information från värmesystemet. Tryck därefter spara. För att lägga till ytterligare e-post adresser, tryck skapa ny adress. 3. För att radera e-post mottagare, tryck på minustecknet till höger om redigera-symbolen. 4. För att prova larmhanteringen tryck på skicka meddelande. 18 Internetövervakning

19 Svenska Garantibestämmelser Detta är ett utdrag ur våra garantibestämmelser. För fullständiga villkor, se AA VVS 09. Om anvisningarna i denna dokumentation ej följs är Enertechs åtaganden enligt dessa bestämmelser ej bindande. På grund av den snabba utvecklingen förbehålles rätten till ändringar i specifikationer och detaljer. 1. För samtliga produkter som marknadsförs av Enertech lämnas garanti för konstruktionsfabrikations- eller materialfel under 2 år räknat från installationsdagen under förutsättning att produkten är installerad i Sverige. 2. Enertech åtar sig att under denna tid avhjälpa eventuellt uppkomna fel, antingen genom reparationer eller utbyte av produkten. I samband med dessa åtgärder står Enertech även för transportkostnader samt övriga åtaganden enligt AA VVS Om köparen själv önskar åtgärda ett eventuellt fel skall produkten dessförinnan besiktigas 6. av oss Garantibestämmelser eller av oss utsedd person. Särskild överenskommelse ska träffas om reparation och kostnader. 4. Fel utgör, enligt fackmans bedömning, avvikelse från normal standard. Fel eller bristfällighet som uppkommit genom onormal påverkan, såväl mekanisk som miljömässig, är ej att anse som garanti. 5. Enertech ansvarar således inte om felet beror på onormala eller varierande vattenkvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska spänningsvariationer eller andra elektriska störningar. 6. Enertech ansvarar ej heller för fel om installations- och/eller skötselanvisningarna inte har följts. 7. Vid mottagande av produkten ska denna noga undersökas. Om fel upptäcks ska detta reklameras före användandet av produkten. I övrigt ska fel reklameras omedelbart. 8. Enertech ansvarar ej för fel som inte reklamerats inom 2 år från installationsdagen. 9. Enertech ansvarar ej för så kallade indirekta skador, det vill säga skada på annan egendom än produkten, personskada eller förmögenhetsskada, såsom affärsförlust eller förlust på grund av driftsstopp eller dylikt. 10. Enertechs ansvar omfattar ej heller ersättning för eventuell ökad energiförbrukning orsakad av fel i produkten eller installationen. Därför är det viktigt att köparen fortlöpande kontrollerar energiåtgången efter installation. Om något verkar tveksamt skall, i första hand, installatören kontaktas. I övrigt gäller bestämmelserna enligt AA VVS Vid behov av översyn eller service som måste utföras av fackman, rådgör med din installatör. I första hand ansvarar han för att erforderliga justeringar blir gjorda. 12. Vid felanmälan skall installatör/återförsäljare kontaktas. De tar kontakt med Enertech som då behöver uppgifter om problemets art, produktens tillverkningsnummer och installationsdatum. Internetövervakning 19

20 English Congratulations on your new product! You have just bought an Internet monitoring device from Enertech that we hope that you will be very happy with. On the following pages you can learn how to install and operate it. With Enertech Internet Monitoring your heating systems can be controlled and monitored from anywhere that has an internet connection. We reserve the right to make changes without notice. For your own reference Fill out the form below. Product Installer Product Serial Number Telephone Installer Installation Date 20 Remote Access Module

21 English How does it work? The Internet Monitoring Unit, which is connected both to the heating system and partly to an internet connection, automatically connects to a central server at Enertech. With the help of a computer and a standard Web browser the internet monitoring unit connects to the central server to control and monitor the heating system. The Internet Monitoring Unit continuously sends information on the heating system to the central server where it is recorded and stored. In this way the customer can see both the heating system s current temperature and the system performance over time. If an alarm occurs the customer is notified immediately via and / or SMS. For the SMS system to be enabled the unit must be connected to a GSM modem. Contracts By connecting the Enertech internet monitoring device to the central server you the buyer can automatically gain access to service updates. Enertech will save all logged data for a period of 2 years. Enertech reserves the use stored information for maintenance and development purposes. No information will be shared with a third party. This product contains software (Software) owned by third-party suppliers and licensors. You may not copy, distribute the software or sell it for commercial purposes. You have the right to transfer your license rights for the software to third parties, but only in conjunction with a transfer of the product to the same third party. Technical data Data Power 230 VAC (or VDC) Serial port 2 x RS-232/485 Ethernet 2 x 100 Mbit Operating temperature C, humidity 5 95 % RH Storage temperature C, humidity 5 95 % RH Dimensions (d x b x h) mm 111 x 77 x 26 Weight 190 g Remote Access Module 21

22 English 1. Installation 1.1 System To log on to the central server you need a computer connected to the internet. The browser used must support JavaScript and Java. Recommended browsers: Mozilla Firefox 3.6 or later Internet Explorer 8.0 or later Java is free and available for download at 1.2 Software version of display card For Internet surveillance to work correctly require the display card needs to be of the following version or later. See menu: Operational data -> prog date. EcoEl: EcoHeat: EcoLogic: EcoZenith: If the identity of the product has an earlier date, please contact us for a replacement card. 1.3 Safety Installation of EcoLogic and EcoZenith must be carried out by an authorized electrician, and in accordance with current regulations. EcoEl and EcoHeat can be installed by a person with sufficent knowledge. 1.4 Connection to the Internet The Internet monitoring unit connects to the Internet via network connection ETH0 of the face of the unit. You will need a network connection to access the Internet. Try out the connection with a computer first. It is recommended to protect the internet monitoring device with a firewall. No special settings are needed in your firewall or router, the internet monitoring device connects to the Internet as a regular computer. 22 Remote Access Module

23 English 1.5 Common installation options The remote monitoring unit can be connected in the following ways. Via an internet connection, such as ADSL, and router to connect multiple computers. Via an internet connection, such as ADSL, and wireless router in another part of the property. Mobile broadband. The setting for connecting to the Internet via mobile broadband is done with a computer and a router, this is described in the router s manual. Remote Access Module 23

24 English 1.6 Connecting to the monitoring unit The monitoring unit is connected to the Internet through the network terminal ETH0 and the heating system using a serial terminal S0. See picture 1. Connector for connection to power supply 2. Networking Connection to the heating system. 1.7 Connecting power Connect the pins on the attached adapter cord into the green box. NB! Follow the enclosed instructions. 3 Then connect on to the power supply. 1.8 EcoLogic/EcoEl/EcoHeat On EcoLogic, EcoEl and EcoHeat connects the supplied adapter cable to the display card as shown. 1.9 EcoZenith Connect the cables labelled G, B and A respectively on the Relay Card. 24 Remote Access Module

25 English 1.10 SMS-alert Alarm messages is sent via from the Enertech server. To receive alerts via SMS a GSM modem connected to the internet monitoring device is required. The GSM modem should be connected via serial RS-232 and then AT commands should be used. We recommend the use of a Cinterion TC35iT modem. Things to consider: Most modern mobile phones can receive . This makes the SMS function unnecessary. Alarm notification via when Internet monitoring unit loses contact with the server, for example during a power failure. This feature is not available for SMS alerts. Extra cost will be incurred in the purchase and installation of the GSM modem Preferences Connect the modem to the switch S1 on the internet monitoring device. SIM card must be set so that the PIN does not need to be specified. Log into your internet monitoring unit. Go to: Settings -> Other -> Messaging -> Services Click the edit button for SMS. (If no SMS service is added, click on add sms service ). Select the settings below and click save. Use Serial port: COM2 Baudrate: Leave the field Additional AT-command plot. Then go to: Settings -> Accounts -> General -> User 1 -> Messaging Click the Create new address. Then click the edit button. Enter your phone number in the Address and select SMS in the Service. Then click Save. Click the send message to send a test message Supervisory system (SCADA) The product is able to communicate with supervisory system (SCADA), read more at: Remote Access Module 25

26 English 2. Operation 2.1 Login Direct your internet browser to then click the link to Internet surveillance, alternatively, enter the IP number into the address bar. The following page will then be loaded. Start by selecting a language. Then enter the username and password provided by Enertech: to login. to clear the textboxes. 2.2 Register When you login the first time you have to fill in the form shown below. The 21 digit serial number is found on your product, see picture.!ecologic has no serial number. Heat pumps that are connected to EcoLogic must be specified instead. 26 Remote Access Module

27 English 2.3 Navigation When login is complete, different functions are easily accessible using the five buttons at the top of the page. Flow of Image System This is an overview of your heating system. Alarm Management In emergency management, you can see the alarms that are active and when they occurred. You can see the history of past events and You can also block the alarm. See chapter Alarm Management. Trends Trend Tool is used to monitor historical performance of your heating systems. See chapter Trends User Settings The user settings are settings related to your account on the central server. Here you can set the to receive emergency messages, and change the username and password. Sign Out To log out of the system. Remote Access Module 27

28 English 2.4 Flow Images When login is complete, you are presented with a schematic of your heating system. Flow Image shows the current temperatures in the system. Blue values are measured temperatures; Green values are set values that change automatically and red values are set points can be changed manually. To change a set point, click the red value, type the desired value and press enter. The Operating Information shows the status and other information. Clicking the Settings opens a window to alter settings on your system, see chapter Settings plant. Historical operation data of the system. This manual deals with remote monitoring unit functions only. For a description of how the heating system works, see the heating system s user manual. Information Navigation Historical operation 28 Remote Access Module

29 English 2.5 Settings Here you can change your existing heating system settings. Note that the settings that are relevant depend on the installed heating system, see manual for installed products Remote Access Module 29

30 English 3. Alarm Management In alarm management, you can see the alarms that are active and when they occurred. You can also see the history of past events that triggered the alarm. If needed the alarm can be blocked block. Alarm management has three variations. On the first, alarm, the alarm is recorded on current alarms. On the other, events, the history of alarms and events and on the third, blocking, you set the blocking of emergency. Alerts The alarm list displays all alarms that are present. The colours vary depending on the status. Red: Alarm active but not acknowledged Yellow: Green: Alarm active and acknowledged. Alarm inactive but not acknowledged Magenta: Alarm active and blocked When a new alarm occurs, this is indicated in red. You can choose to acknowledge that you have viewed the alarm. To acknowledge an alarm click on the word Acknowledge in the same row as the alarm, then the colour changes to yellow. When the error has been corrected and the alarm changes to inactive the alarm will disappear from the alarm list. If an error is corrected before the alarm is acknowledged, it will appear green. When acknowledged the alarm will disappear from the list. By clicking Documentation, along the right side, a troubleshooting guide for the specific error is generated. Events The event log shows the changes in the alarm point status, such as an alarm is active, inactive or acknowledged. Blocking With blocking, you can block the alarm. Blocked alarms are displayed in the alarm list and are magenta in colour, but no warning messages are sent. (Neither or SMS). An alarm can be blocked for set period of time or indefinitely. 30 Remote Access Module

31 English 4. Trends The trend Tool shows graphs of the system s performance. Up to five parameters can be plotted on the same graph. Time interval and scale are selectable. It is also possible to zoom into the graph and all data can be exported to XLS format if required. A set configuration can be saved so the graph configuration can be recovered if needed Drop down menu with the list of optional parameters. To select a parameter, double click or select and press + button. 2. The folder and diskette buttons allow you to open and save your settings and - buttons allow you to add or remove parameters from the list of selected parameters. 4. List of selected parameters. Up to five parameters can be selected and plotted simultaneously. 5. The button selects one or more menus to be displayed. The button only appears when more than one parameter is selected. 6. The beginning and end of the interval to be plotted. 7. You can set the maximum and minimum value of the vertical axis using the boxes at the bottom of the left hand column. If nothing is selected the values will be selected automatically. 8. High - and Low fields marks horizontal lines at the selected heights. 9. Draws trend graphs based on your settings. Prints the current trend graph. Resets the selected settings. Exports values in the current trend graphs to XLS format. 10. Names of the parameters that are included in the graph. Text color corresponds to the color of the graph. 11. Vertical chart axis. When multiple axes are shown, the axis has the same color as the parameter. 12. Horizontal axis. 13. Shows the value of the mouse cursor position in the graph. Remote Access Module 31

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

162 201 57-1 2015-04 27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installation- and maintenance instruction CTC Internet

162 201 57-1 2015-04 27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installation- and maintenance instruction CTC Internet 162 201 57-1 2015-04 27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installation- and maintenance instruction 162 201 57-1 2015-04 27 Svenska 4 English 8 Svensk Svenska är ett tillbehör som fungerar

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310

162 201 31-1 2014-08-15. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 Installations- och skötselanvisning CTC EcoTank 300/310 162 201 31-1 2014-08-15

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 edge/turbo-3g+ Den snabba vägen till internet 1 Förbered usb-modemet Här är ditt icon 505 usb-modem som du använder

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna 170 011 61 05-05 Installations- och skötselanvisning Parca 300 Kökspanna 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatonsbevis... 4, 5, 6 01. Innan ni börjar elda...7 02. Eldning... 7 med ved med koks med olja eller

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning PlantWatch Temperatur och datalogger Kortfattad installationsanvisning Huvudkontor Filialer Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Stockholm N Stockholm S Sundsvall Västerås Tel 08-598 908 00 Tel 031-49 99

Läs mer

Användargränsnitt inom Processindustrin.

Användargränsnitt inom Processindustrin. Användargränsnitt inom Processindustrin. SESAM Sverige Seminarium 2012-09-20 Tommy Rydén Perstorp Engineering Perstorp Specialty Chemicals AB Agenda Operatörens gränssnitt - Perstorps utveckling fram till

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100. E-series Remote Management Unit. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100. E-series Remote Management Unit. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS EMU-100 E-series Remote Management Unit English design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PC 5. Installation

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Manual för Skapa gästkonton för konferens

Manual för Skapa gästkonton för konferens 1(8) Manual för Dokument beskriver hur man som Gästkontoutlämnare använder verktyget för att skapa många gästkonton på en gång genom att importera en.csv-fil som är skapad med Excel. Obs! Verktyget är

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16

Installationsguide. Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no. Installationsguide för ArchiCAD 16 Installationsguide Vennesla Library & Cultural Center, Norway Helen & Hard www.hha.no Installationsguide för ArchiCAD 16 Innehåll Uppgradering Windows/Mac Uppgradering av ArchiCAD-låset. Nyinstallation

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool

Rev C SE, GB. Manual Gewa Control Tool Rev C SE, GB Manual Gewa Control Tool Innehåll/Contents SE MANUAL GEWA CONTROL TOOL... 3 INLEDNING... 3 KOMPATIBLA PRODUKTER... 3 INSTALLERA GEWA CONTROL TOOL... 4 INKOPPLING AV IR-SÄNDARE TILL DATOR...

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Grattis till ditt köp av ett komplett IP-kamerakit från Gigamedia. Denna guide förklarar hur du använder dig av Gigamedias kostnadsfria DDNS-tjänst för

Läs mer

Installation av webbläsare och Netikka-anslutning. Installation av Netikka.net. Installationsprogrammet förbereder uppdatering av Windows. Vänta.

Installation av webbläsare och Netikka-anslutning. Installation av Netikka.net. Installationsprogrammet förbereder uppdatering av Windows. Vänta. Ibruktagande av Bostadsbolagsanslutningar Anslutningarna för bostadsaktiebolag genomförs antingen med HomePNA- eller Ethernet-teknik. Om du inte vet med vilken teknik din bostadsbolagsanslutning har genomförts,

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Kom igång! Huawei E3531 Usb-modem SV 2 UK 10

Kom igång! Huawei E3531 Usb-modem SV 2 UK 10 Kom igång! Huawei E3531 Usb-modem Te lia Mobilt bredband SV 2 UK 10 Kom igång direkt - surfa överallt! Genom att följa stegen i den här a handboken kommer u du snabbt igång och kan surfa. Telia Mobilt

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

DOTNETNUKE SKOLNING Skapat: den 20 november 2012

DOTNETNUKE SKOLNING Skapat: den 20 november 2012 DOTNETNUKE SKOLNING Skapat: den 20 november 2012 CONTENTS WebbSidans Layout... 3 Inloggning... 3 Kontroller för administrering... 4 Växla visnings läge... 4 View Läge... 4 Edit Läge... 4 Layout Läge...

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation........2 2. Funktion...2 3. Användningsområden...2 4. Tekniska specifikationer...3 5. Komma igång (Snabb-guide)...4,5

Läs mer

Safeline Call Center. Ver: 2.01 SLCC. Ver:2.02 SLCC. Användarmanual.

Safeline Call Center. Ver: 2.01 SLCC. Ver:2.02 SLCC. Användarmanual. Ver: 2.01 SLCC Ver:2.02 Safeline Call Center SLCC Användarmanual. Innehållsförteckning Installera modem för fast telelinje... 3 Installera GSM-modem.....3 Installera mjukvaran på första datorn i systemet...4

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Kom-igång-guide. Huawei E589 Mobil trådlös 4G-router

Kom-igång-guide. Huawei E589 Mobil trådlös 4G-router Kom-igång-guide Huawei E589 Mobil trådlös G-router SV UK 2 12 SV Din egen mobila surfzon 1 Sätt i sim-kortet Kontrollera att du sätter i sim-kortet i rätt riktning (se illustrationen). Följ de enkla stegen

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Övning: Skapa en ny regel

Övning: Skapa en ny regel Övning: Skapa en ny regel Den här övningen förklarar hur man skapar en automatiserad händelse som kallas regel i applikationen. Övningen använder Device management application som finns tillgänglig under

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

2013-06-03. Användarmanual

2013-06-03. Användarmanual 2013-06-03 Användarmanual Inledning Denna användarmanual finns för att du på enklast möjliga sätt skall kunna uppdatera din utövarinformation via ADAMS. Var uppmärksam på att vissa bilder kan se annorlunda

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Malmqvist, Daniel Från: Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Vilket terminal nummer har du upprättat i BranaTime sa du? From:

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Användarhandbok NIBE Uplink

Användarhandbok NIBE Uplink Användarhandbok UHB SE 1217-1 231151 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tjänsteutbud 3 Krav 3 2 Registrera dig för NIBE Uplink 4 3 Hitta på hemsidan 5 Startsidan 5 Mjukvara 8 Kontoinställningar 8 Logga

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Se till att du har din SKY WiFi SmartPen och ditt block framför dig. Gå till Livescribes hemsida (om du skrivit ut denna guide och inte kan klicka på länken så gå till:

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Snabbguide Trådlöst modem

Snabbguide Trådlöst modem Snabbguide Trådlöst modem Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! HEM 2355-Wireless_TE067-1106.indd 1 2011-06-28 11.14 Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Innehållsförteckning Sid Syftet med tjänsten systemaccess för distansåtkomst... 2 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 2 Så

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

WEB KLIENT användarmanual

WEB KLIENT användarmanual WEB KLIENT användarmanual sida 1 av 11 Innehåll ANVÄNDARMANUAL... 3 LOGGA IN PÅ BOOMERANG... 4 SKAPA RAPPORTER... 8 HANTERA AVVIKELSER... 9 SUPPORT, FÖRSÄLJNING OCH INSTALLATION ETC.... 11 sida 2 av 11

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer