CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng"

Transkript

1 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng

2

3 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng

4 Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till din nya produkt! 3 Hur fungerar det? 4 Avtal 4 Tekniska data 4 1. Installation Systemkrav Programversion i displaykortet Säkerhetsföreskrifter Anslutning till Internet Vanliga inkopplingsalternativ Anslutning till övervakningsenhet Nätanslutning EcoLogic/EcoEl/EcoHeat EcoZenith SMS-larm Inställningar Överordnade system 8 2. Handhavande Inloggning Registrering Navigation Flödesbilder Inställningar värmeanläggning Larmhantering Trender Zoomning och sampling Användarinställningar Garantibestämmelser 17 Table of content ENGLISH Congratulations on your new product! 18 How does it work? 19 Contracts 19 Technical data Installation System Software version of display card Safety Connection to the Internet Common installation options Connecting to the monitoring unit Connecting power EcoLogic/EcoEl/EcoHeat EcoZenith SMS-alert Preferences Supervisory system (SCADA) Operation Login Register Navigation Flow Images Settings Alarm Management Trends Zooming and sampling User settings Declaration of Conformity 32

5 Svenska Grattis till din nya produkt! Du har precis köpt en Internetövervakningsenhet från Enertech som vi hoppas att du ska bli mycket nöjd med. På följande sidor kan du läsa hur du installerar och använder den. Med Enertech Internetövervakning kan man styra och övervaka sitt värmesystem var man än befinner sig, bara man har en internetuppkoppling. Genom en larmfunktion blir man omedelbart informerad om något händer med värmesystemet. Med reservation för tryckfel. Rätten till konstruktionsändringar förbehålles. För ditt eget minne Fyll i uppgifterna nedan, de kan vara bra att ha till hands om något händer. Produkt Installatör Tillverkningsnummer Telefonnummer Installationsdatum Internetövervakning 5

6 Svenska Hur fungerar det? Internetövervakningsenheten, som ansluts dels till värmesystemet och dels till en internetuppkoppling, ansluter automatiskt till en central server hos Enertech. Med hjälp av en dator och en vanlig webbläsare ansluter man sedan till den centrala servern för att styra och övervaka sitt värmesystem. Internetövervakningsenheten skickar kontinuerligt information om värmesystemet till den centrala servern där informationen lagras. På så vis kan kunden både se värmesystemets aktuella temperaturer och hur de ändrats med tiden. Vid larm meddelas kunden omedelbart via e-post och/eller SMS. För att SMS ska skickas krävs att ett GSM-modem ansluts till internetövervakningsenheten. Avtal Genom att ansluta internetövervakningsenheten till den centrala servern erbjuds du som köpare automatiskt tillgång till uppdateringar som görs på tjänsten. Enertech förbinder sig också att spara loggade data i minst 2 år. Enertech förbehåller sig rätten att i service- och utvecklingssyfte ta del av den loggade informationen. Någon information kommer ej att delas med tredje part. Denna produkt innehåller programvara (Programvaran) som ägs av en tredjepartsleverantör och licensgivare. Enertech beviljar dig som köpare av denna produkt en icke-exklusiv, i tid obegränsad rätt att använda Programvaran tillsammans med produkten som den är installerad på eller levererad med. Du får inte genom olika metoder försöka röja källkoden till programvaran. Du får inte heller kopiera programvaran i syfte att distribuera eller sälja den i kommersiellt syfte. Du har alltid rätt att överlåta din licensrätt till programvaran till tredje part, dock endast i samband med en överlåtelse av produkten till samma tredje part. Tekniska data Data Strömförsörjning 230 VAC (alt VDC) Seriell anslutning 2 x RS-232/485 Ethernetanslutning 2 x 100 Mbit Arbetstemperatur C, luftfuktighet 5 95 % RH Lagertemperatur C, luftfuktighet 5 95 % RH Mått (d x b x h) mm 111 x 77 x 26 Vikt 190 g 6 Internetövervakning

7 Svenska 1. Installation 1.1 Systemkrav För att logga in på den centrala servern behövs en dator med internetanslutning. Webbläsaren som används behöver ha stöd för JavaScript och Java. Rekomenderade webbläsare: Mozilla Firefox 3.6 eller senare Internet Explorer 8.0 eller senare Java är gratis och finns att ladda hem på 1.2 Programversion i displaykortet För att internetövervakningen ska fungera behöver displaykortet vara av följande version eller senare. Se meny: Aktuell driftinfo -> prog datum. EcoEl: EcoHeat: EcoLogic: EcoZenith: Om kretsen i produkten har ett tidigare datum måste kretsen ersättas med ny från CTC. 1.3 Säkerhetsföreskrifter På produkterna EcoLogic och EcoZenith ska installation utföras av behörig person i enlighet med gällande bestämmelser. På EcoEl och EcoHeat kan installation göras utan behörighet på grund av att inga delar med starkström öppnas. 1.4 Anslutning till Internet Internetövervakningsenheten ansluter till Internet via nätverksanslutningen ETH0 på enhetens ovansida. Det behövs en nätverksanslutning med åtkomst till Internet. Kontrollera gärna anslutningen genom att ansluta en dator och försöka komma åt Internet. Det är rekommenderat att placera övervakningsenheten bakom en brandvägg. Om du använder en router finns brandvägg ofta inbyggt i denna. Inga särskilda inställningar behöver göras i din brandvägg eller router, eftersom internetövervakningsenheten ansluter till Internet som en vanlig dator. Internetövervakning 7

8 Svenska 1.5 Vanliga inkopplingsalternativ Hur anslutningen till Internet sker beror helt på hur tillgången till Internet ser ut och kan variera från installation till installation. Nedan följer några exempel. Det finns internetanslutning, t.ex. ADSL, och router för att ansluta flera datorer. Det finns internetanslutning, t.ex. ADSL, och trådlös router i annan del av fastigheten. Inställningar för anslutning mellan trådlös router och trådlös brygga görs i regel med hjälp av en dator och finns beskrivet i respektive manual. Mobilt bredband. Inställningar för anslutning till Internet med mobilt bredband görs med hjälp av en dator och och en router, detta beskrivs i routerns manual. 8 Internetövervakning

9 Svenska 1.6 Anslutning till övervakningsenhet Övervakningsenheten ansluts till Internet genom nätverksanslutningen märkt ETH0 och till värmesystemet genom serieanslutningen märkt S0. Se bild Kontakt för anslutning till nätdel. 2. Nätverksanslutning 3. Anslutning till värmesystem Nätanslutning Skruva fast stiften på den bifogade adaptersladden i den gröna kopplingsdosan. Obs! Koppla enligt bipackningens anvisning. Anslut vidare till nätaggregat. 1.8 EcoLogic/EcoEl/EcoHeat På EcoLogic, EcoEl och EcoHeat ansluts den medföljande adapterkabeln till displaykortet enligt bild. 1.9 EcoZenith På EcoZenith ansluts den medföljande kabeln som är märkt med G, B och A till respektive plint på reläkortet. Internetövervakning 9

10 Svenska 1.10 SMS-larm Larmmeddelanden via e-post skickas från Enertechs server. För att få larmmeddelanden via SMS krävs att ett GSM-modem ansluts till internetövervakningsenheten. GSM-modemet ska anslutas via seriell RS-232 och använda ATkommandon. Det är rekommenderat att använda modemet Cinterion TC35iT. Att tänka på: Det är idag vanligt att mobiltelefoner kan ta emot e-post. Vilket gör att SMS överflödigt. Larmmeddelande via e-post skickas då internetövervakningsenheten tappar kontakt med servern, exempelvis vid strömavbrott. Motsvarande funktion finns inte för SMS-larm. Larmmeddelanden via e-post medför ingen extra kostnad eller installation Inställningar Anslut modemet till kontakten S1 på internetövervakningsenheten. SIMkortet ska vara inställt så att PIN-kod ej behöver anges. Logga in lokalt på din internetövervakningsenhet. Gå till: Inställningar -> övrigt -> Messaging -> Services Klicka på edit-knappen för SMS. (Om ingen sms service finns, klicka på add sms service.) Välj inställningarna nedan och klicka sedan på save. Använd serie port: COM2 Baudrate: Lämna fältet Additional AT-command tomt. Gå sedan till: Inställningar -> konton -> Normal -> User 1 -> Meddelandehantering Klicka på skapa ny adress. Klicka sedan på edit-knappen. Skriv i ditt telefonnummer i fältet Adress och välj SMS i fältet Tjänst. Klicka sedan på spara. Genom att klicka på skicka meddelande så skickas ett testmeddelande Överordnade system Produkten har möjlighet att kommunicera med överordnade system, se info på 10 Internetövervakning

11 Svenska 2. Handhavande 2.1 Inloggning Skriv in adressen i adressfältet i din webbläsare, klicka sedan på länken till internetövervakning alternativt skriver du in IP numret i adressfältet. Följande sida kommer då att laddas. Börja med att välja språk. Skriv sedan in det användarnamn och lösenord som du har fått från Enertech, tryck sedan: för inloggning. för att rensa användarnamn- och lösenordsfälten. 2.2 Registrering Vid första inloggningen visas nedanstående formulär som skall fyllas i. Det 21-siffriga serienumret hittar du på din produkt, se bild.!ecologic saknar serienummer. Värmepumpar som är anslutna till Eco- Logic måste dock anges. Internetövervakning 11

12 Svenska 2.3 Navigation När inloggningen är klar kan internetövervakningens olika funktioner lätt nås med hjälp av de fem knapparna i överkant på sidan. Flödesbild över systemet Detta är en översikt av ditt värmesystem. Larmhantering I larmhanteringen kan man se vilka larm som är aktiva och när de inträffade. Man kan se historik över tidigare händelser och det går även att blockera larm. Se kapitel Larmhantering. Trender Trendverktyget används för att se och göra egna grafer över ditt värmesystem. Se kapitel Trender Användarinställningar Under användarinställningar görs inställningar som rör kontot på den centrala servern. Här kan du ställa in vilken e-post som ska ta emot larmmeddelanden samt ändra användarnamn och lösenord. Logga ut När du vill logga ut ur systemet. 12 Internetövervakning

13 Svenska 2.4 Flödesbilder När inloggningen är klar visas en flödesbild av värmesystemet. Flödesbilden visar aktuella temperaturer i systemet. Blå värden är uppmätta temperaturer, gröna värden är börvärden som ändras automatiskt och röda värden är börvärden som går att ändra manuellt. För att ändra ett börvärde klickar man på det, skriver in önskat värde och trycker på skriv. I rutan Driftinformation visas produktens status samt informationstexter. Genom att klicka på inställningar öppnas ett fönster för att göra inställningar på systemet, se kapitel inställningar värmeanläggning. Historiskt driftinfo för systemet. Denna manual behandlar endast internetövervakningens funktioner. För en beskrivning av hur värmesystemet fungerar, se värmesystemets manual. Driftinformation Navigationsknappar Historisk driftinformation Internetövervakning 13

14 Svenska 2.5 Inställningar värmeanläggning Här kan du ändra inställningarna för ditt värmesystem. Notera att vilka inställningar som är relevanta beror på installerat värmesystem, se manual för installerade produkter. 14 Internetövervakning

15 Svenska 3. Larmhantering I larmhanteringen kan man se vilka larm som är aktiva och när de inträffade. Man kan även se historik över tidigare händelser som utlöst larm. Man kan även välja att blockera larm, om man inte vill att just det larmet ska skicka varningsmeddelande. Larmhanteringen har tre undersidor. På den första, larm, visas en lista över aktuella larm. På den andra, händelser, visas historik över larm och händelser och på den tredje, blockering, ställer man in blockering av larm. Larm I larmlistan visas alla larm som är aktuella. De har olika färg beroende på status. Röd: Gul: Grön: Larm aktivt och inte kvitterat Larm aktivt och kvitterat. Larm inaktivt och inte kvitterat. Magenta: Larm aktivt och blockerat När ett nytt larm inträffar indikeras det med röd färg. Man kan välja att kvittera att man sett larmet. För att kvittera ett larm så klickar man på ordet kvittera i samma rad, då ändras färgen på raden till gult. När felet senare blivit åtgärdat och larmet blivit inaktivt försvinner larmet ur listan. Om ett fel åtgärdas innan larmet kvitteras blir det grönt. När man sedan kvitterar larmet försvinner det ur listan. Genom att klicka på länken i kolumnen Dokumentation, längs till höger, så öppnas ett felsökningsschema för det aktuella felet. Händelser Händelseloggen visar ändringar i larmpunkters status, exempelvis när ett larm blir aktivt, inaktivt eller kvitteras. Blockering Med blockeringsfunktionen kan man blockera larm. Ett blockerat larm visas i larmlistan i färgen magenta, men inga varningsmeddelanden skickas. (Varken e-post eller SMS.) Ett larm kan blockeras en viss tid eller tills vidare. Internetövervakning 15

16 Svenska 4. Trender Trendverktyget används för att göra grafer över systemets beteende. Upp till 5 parametrar kan ritas i samma graf. Tidsintervall och skalor är valbara. Det går även att zooma i grafen och all data går att exportera till XLS-format. En vald konfiguration kan sparas så att samma graf kan fås igen Trädvy med lista på valbara parametrar. För att välja en parameter dubbelklicka eller markera och tryck på + -knappen Knappar för att öppna respektive spara valda inställningar och knapparna lägger till respektive tar bort parametrar ur listan av valda parametrar. 4. Lista över valda parametrar. Upp till fem parametrar kan väljas och ritas samtidigt. 5. Knappen väljer om en eller flera vertikala axlar ska visas. Knappen visas bara då fler än en parameter är vald. 6. Början och slut på tidsintervallet som ska ritas. 7. Sätter max- och minvärde på vertikal axel. Om inget väljs sätts värden automatiskt. 8. Hög - och Låg -fälten ritar ut horisontala linjer på vald höjd. 9. Ritar trendgraf baserad på valda inställningar. Skriver ut aktuell trendgraf. Nollställer valda inställningar. Exportera värden i aktuell trendgraf till XLS-format. 10. Namn på de parametrar som är med i grafen. Textfärgen motsvarar färgen i grafen. 11. Vertikal axel. När flera axlar visas har axeln samma färg som den parameter den gäller för. 12. Horisontell axel. 13. Här visas muspekarens position i grafen. 16 Internetövervakning

17 Svenska 4.1 Zoomning och sampling För att titta närmare på ett område av grafen kan man klicka med musen och markera över det intressanta området. En blå prickad linje visar området som kommer att förstoras. För att förstora ännu mera är det bara att upprepa proceduren. För att återgå till tidigare visning så högerklicka i grafen Förutom muspekarens position som visas överst i grafen så kan man genom att hålla muspekaren över ett specifikt sampel i två sekunder, få fram det exakta sampelvärdet. Sampelvärdet visas längst till höger i listan över trender. Se exempel i bild. Internetövervakning 17

18 Svenska 5. Användarinställningar Under användarinställningar görs inställningar som rör kontot på den centrala servern. Här kan du ställa in vilken e-post som ska ta emot larmmeddelanden samt ändra användarnamn och lösenord. 1. Tryck på + tecknet, bredvid Meddelandehantering, och sedan på skapa ny adress. 2. Tryck på redigerasymbolen, för att ange en e-postadress för mottagare av larm och information från värmesystemet. Tryck därefter spara. För att lägga till ytterligare e-post adresser, tryck skapa ny adress. 3. För att radera e-post mottagare, tryck på minustecknet till höger om redigera-symbolen. 4. För att prova larmhanteringen tryck på skicka meddelande. 18 Internetövervakning

19 Svenska Garantibestämmelser Detta är ett utdrag ur våra garantibestämmelser. För fullständiga villkor, se AA VVS 09. Om anvisningarna i denna dokumentation ej följs är Enertechs åtaganden enligt dessa bestämmelser ej bindande. På grund av den snabba utvecklingen förbehålles rätten till ändringar i specifikationer och detaljer. 1. För samtliga produkter som marknadsförs av Enertech lämnas garanti för konstruktionsfabrikations- eller materialfel under 2 år räknat från installationsdagen under förutsättning att produkten är installerad i Sverige. 2. Enertech åtar sig att under denna tid avhjälpa eventuellt uppkomna fel, antingen genom reparationer eller utbyte av produkten. I samband med dessa åtgärder står Enertech även för transportkostnader samt övriga åtaganden enligt AA VVS Om köparen själv önskar åtgärda ett eventuellt fel skall produkten dessförinnan besiktigas 6. av oss Garantibestämmelser eller av oss utsedd person. Särskild överenskommelse ska träffas om reparation och kostnader. 4. Fel utgör, enligt fackmans bedömning, avvikelse från normal standard. Fel eller bristfällighet som uppkommit genom onormal påverkan, såväl mekanisk som miljömässig, är ej att anse som garanti. 5. Enertech ansvarar således inte om felet beror på onormala eller varierande vattenkvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska spänningsvariationer eller andra elektriska störningar. 6. Enertech ansvarar ej heller för fel om installations- och/eller skötselanvisningarna inte har följts. 7. Vid mottagande av produkten ska denna noga undersökas. Om fel upptäcks ska detta reklameras före användandet av produkten. I övrigt ska fel reklameras omedelbart. 8. Enertech ansvarar ej för fel som inte reklamerats inom 2 år från installationsdagen. 9. Enertech ansvarar ej för så kallade indirekta skador, det vill säga skada på annan egendom än produkten, personskada eller förmögenhetsskada, såsom affärsförlust eller förlust på grund av driftsstopp eller dylikt. 10. Enertechs ansvar omfattar ej heller ersättning för eventuell ökad energiförbrukning orsakad av fel i produkten eller installationen. Därför är det viktigt att köparen fortlöpande kontrollerar energiåtgången efter installation. Om något verkar tveksamt skall, i första hand, installatören kontaktas. I övrigt gäller bestämmelserna enligt AA VVS Vid behov av översyn eller service som måste utföras av fackman, rådgör med din installatör. I första hand ansvarar han för att erforderliga justeringar blir gjorda. 12. Vid felanmälan skall installatör/återförsäljare kontaktas. De tar kontakt med Enertech som då behöver uppgifter om problemets art, produktens tillverkningsnummer och installationsdatum. Internetövervakning 19

20 English Congratulations on your new product! You have just bought an Internet monitoring device from Enertech that we hope that you will be very happy with. On the following pages you can learn how to install and operate it. With Enertech Internet Monitoring your heating systems can be controlled and monitored from anywhere that has an internet connection. We reserve the right to make changes without notice. For your own reference Fill out the form below. Product Installer Product Serial Number Telephone Installer Installation Date 20 Remote Access Module

21 English How does it work? The Internet Monitoring Unit, which is connected both to the heating system and partly to an internet connection, automatically connects to a central server at Enertech. With the help of a computer and a standard Web browser the internet monitoring unit connects to the central server to control and monitor the heating system. The Internet Monitoring Unit continuously sends information on the heating system to the central server where it is recorded and stored. In this way the customer can see both the heating system s current temperature and the system performance over time. If an alarm occurs the customer is notified immediately via and / or SMS. For the SMS system to be enabled the unit must be connected to a GSM modem. Contracts By connecting the Enertech internet monitoring device to the central server you the buyer can automatically gain access to service updates. Enertech will save all logged data for a period of 2 years. Enertech reserves the use stored information for maintenance and development purposes. No information will be shared with a third party. This product contains software (Software) owned by third-party suppliers and licensors. You may not copy, distribute the software or sell it for commercial purposes. You have the right to transfer your license rights for the software to third parties, but only in conjunction with a transfer of the product to the same third party. Technical data Data Power 230 VAC (or VDC) Serial port 2 x RS-232/485 Ethernet 2 x 100 Mbit Operating temperature C, humidity 5 95 % RH Storage temperature C, humidity 5 95 % RH Dimensions (d x b x h) mm 111 x 77 x 26 Weight 190 g Remote Access Module 21

22 English 1. Installation 1.1 System To log on to the central server you need a computer connected to the internet. The browser used must support JavaScript and Java. Recommended browsers: Mozilla Firefox 3.6 or later Internet Explorer 8.0 or later Java is free and available for download at 1.2 Software version of display card For Internet surveillance to work correctly require the display card needs to be of the following version or later. See menu: Operational data -> prog date. EcoEl: EcoHeat: EcoLogic: EcoZenith: If the identity of the product has an earlier date, please contact us for a replacement card. 1.3 Safety Installation of EcoLogic and EcoZenith must be carried out by an authorized electrician, and in accordance with current regulations. EcoEl and EcoHeat can be installed by a person with sufficent knowledge. 1.4 Connection to the Internet The Internet monitoring unit connects to the Internet via network connection ETH0 of the face of the unit. You will need a network connection to access the Internet. Try out the connection with a computer first. It is recommended to protect the internet monitoring device with a firewall. No special settings are needed in your firewall or router, the internet monitoring device connects to the Internet as a regular computer. 22 Remote Access Module

23 English 1.5 Common installation options The remote monitoring unit can be connected in the following ways. Via an internet connection, such as ADSL, and router to connect multiple computers. Via an internet connection, such as ADSL, and wireless router in another part of the property. Mobile broadband. The setting for connecting to the Internet via mobile broadband is done with a computer and a router, this is described in the router s manual. Remote Access Module 23

24 English 1.6 Connecting to the monitoring unit The monitoring unit is connected to the Internet through the network terminal ETH0 and the heating system using a serial terminal S0. See picture 1. Connector for connection to power supply 2. Networking Connection to the heating system. 1.7 Connecting power Connect the pins on the attached adapter cord into the green box. NB! Follow the enclosed instructions. 3 Then connect on to the power supply. 1.8 EcoLogic/EcoEl/EcoHeat On EcoLogic, EcoEl and EcoHeat connects the supplied adapter cable to the display card as shown. 1.9 EcoZenith Connect the cables labelled G, B and A respectively on the Relay Card. 24 Remote Access Module

25 English 1.10 SMS-alert Alarm messages is sent via from the Enertech server. To receive alerts via SMS a GSM modem connected to the internet monitoring device is required. The GSM modem should be connected via serial RS-232 and then AT commands should be used. We recommend the use of a Cinterion TC35iT modem. Things to consider: Most modern mobile phones can receive . This makes the SMS function unnecessary. Alarm notification via when Internet monitoring unit loses contact with the server, for example during a power failure. This feature is not available for SMS alerts. Extra cost will be incurred in the purchase and installation of the GSM modem Preferences Connect the modem to the switch S1 on the internet monitoring device. SIM card must be set so that the PIN does not need to be specified. Log into your internet monitoring unit. Go to: Settings -> Other -> Messaging -> Services Click the edit button for SMS. (If no SMS service is added, click on add sms service ). Select the settings below and click save. Use Serial port: COM2 Baudrate: Leave the field Additional AT-command plot. Then go to: Settings -> Accounts -> General -> User 1 -> Messaging Click the Create new address. Then click the edit button. Enter your phone number in the Address and select SMS in the Service. Then click Save. Click the send message to send a test message Supervisory system (SCADA) The product is able to communicate with supervisory system (SCADA), read more at: Remote Access Module 25

26 English 2. Operation 2.1 Login Direct your internet browser to then click the link to Internet surveillance, alternatively, enter the IP number into the address bar. The following page will then be loaded. Start by selecting a language. Then enter the username and password provided by Enertech: to login. to clear the textboxes. 2.2 Register When you login the first time you have to fill in the form shown below. The 21 digit serial number is found on your product, see picture.!ecologic has no serial number. Heat pumps that are connected to EcoLogic must be specified instead. 26 Remote Access Module

27 English 2.3 Navigation When login is complete, different functions are easily accessible using the five buttons at the top of the page. Flow of Image System This is an overview of your heating system. Alarm Management In emergency management, you can see the alarms that are active and when they occurred. You can see the history of past events and You can also block the alarm. See chapter Alarm Management. Trends Trend Tool is used to monitor historical performance of your heating systems. See chapter Trends User Settings The user settings are settings related to your account on the central server. Here you can set the to receive emergency messages, and change the username and password. Sign Out To log out of the system. Remote Access Module 27

28 English 2.4 Flow Images When login is complete, you are presented with a schematic of your heating system. Flow Image shows the current temperatures in the system. Blue values are measured temperatures; Green values are set values that change automatically and red values are set points can be changed manually. To change a set point, click the red value, type the desired value and press enter. The Operating Information shows the status and other information. Clicking the Settings opens a window to alter settings on your system, see chapter Settings plant. Historical operation data of the system. This manual deals with remote monitoring unit functions only. For a description of how the heating system works, see the heating system s user manual. Information Navigation Historical operation 28 Remote Access Module

29 English 2.5 Settings Here you can change your existing heating system settings. Note that the settings that are relevant depend on the installed heating system, see manual for installed products Remote Access Module 29

30 English 3. Alarm Management In alarm management, you can see the alarms that are active and when they occurred. You can also see the history of past events that triggered the alarm. If needed the alarm can be blocked block. Alarm management has three variations. On the first, alarm, the alarm is recorded on current alarms. On the other, events, the history of alarms and events and on the third, blocking, you set the blocking of emergency. Alerts The alarm list displays all alarms that are present. The colours vary depending on the status. Red: Alarm active but not acknowledged Yellow: Green: Alarm active and acknowledged. Alarm inactive but not acknowledged Magenta: Alarm active and blocked When a new alarm occurs, this is indicated in red. You can choose to acknowledge that you have viewed the alarm. To acknowledge an alarm click on the word Acknowledge in the same row as the alarm, then the colour changes to yellow. When the error has been corrected and the alarm changes to inactive the alarm will disappear from the alarm list. If an error is corrected before the alarm is acknowledged, it will appear green. When acknowledged the alarm will disappear from the list. By clicking Documentation, along the right side, a troubleshooting guide for the specific error is generated. Events The event log shows the changes in the alarm point status, such as an alarm is active, inactive or acknowledged. Blocking With blocking, you can block the alarm. Blocked alarms are displayed in the alarm list and are magenta in colour, but no warning messages are sent. (Neither or SMS). An alarm can be blocked for set period of time or indefinitely. 30 Remote Access Module

31 English 4. Trends The trend Tool shows graphs of the system s performance. Up to five parameters can be plotted on the same graph. Time interval and scale are selectable. It is also possible to zoom into the graph and all data can be exported to XLS format if required. A set configuration can be saved so the graph configuration can be recovered if needed Drop down menu with the list of optional parameters. To select a parameter, double click or select and press + button. 2. The folder and diskette buttons allow you to open and save your settings and - buttons allow you to add or remove parameters from the list of selected parameters. 4. List of selected parameters. Up to five parameters can be selected and plotted simultaneously. 5. The button selects one or more menus to be displayed. The button only appears when more than one parameter is selected. 6. The beginning and end of the interval to be plotted. 7. You can set the maximum and minimum value of the vertical axis using the boxes at the bottom of the left hand column. If nothing is selected the values will be selected automatically. 8. High - and Low fields marks horizontal lines at the selected heights. 9. Draws trend graphs based on your settings. Prints the current trend graph. Resets the selected settings. Exports values in the current trend graphs to XLS format. 10. Names of the parameters that are included in the graph. Text color corresponds to the color of the graph. 11. Vertical chart axis. When multiple axes are shown, the axis has the same color as the parameter. 12. Horizontal axis. 13. Shows the value of the mouse cursor position in the graph. Remote Access Module 31

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

CTC EcoPart Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö

CTC EcoPart Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö Installations- och skötselanvisning Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö 161 501 94/4 2009-08-11 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

FusePanel Bildhanteringssystem

FusePanel Bildhanteringssystem Användarhandledning FusePanel Bildhanteringssystem Artikelnummer FSE-055-SV-1.01 Utgiven i juli, 2013. EndoChoice, Inc. 11810 Wills Road Alpharetta, GA 30009, USA Tel: +1 (888) 682-3636 Fax: +1 (866) 567-8218

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech

OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech 08. TILLBEHÖR Art.nr 580638001/2 Dec 2004 161 501 24 Bild 9. Mjukstart Art.nr 912 782 Mjukstart Installations- och skötselanvisning CTC EcoBasic Värmepumpstyrning Inställning Rampstart: kl 11:00 Rampstopp:

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation........2 2. Funktion...2 3. Användningsområden...2 4. Tekniska specifikationer...3 5. Komma igång (Snabb-guide)...4,5

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BRUKSANVISNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig

Läs mer

IDL7000M CCX User Manual

IDL7000M CCX User Manual V041007 d i g i t a l - l a b s Digital Video Recorder En Fi Sv FTA Communication Technologies S.a.r.l 11, rue Pierre Werner, L-6832 Betzdorf, Luxembourg www.inverto.tv, E-mail: info@inverto.tv 7000m CCX

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2015 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer