Kurser i sprängteknik April December 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser i sprängteknik April 2015 - December 2015"

Transkript

1 Kurser i sprängteknik April December 2015 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, Nora Telefon: Fax: E-post:

2 SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ KLART 2 Thomas Daugaard Kurschef Innehåll 10 Sprängkurser för kraftindustrin 4 Förnyelse av sprängkort Orica Sweden AB började redan 1932 att ge kurser för bergsprängare i syfte att öka kunskapen om och förståelsen för bergsprängningens speciella krav. Nya arbetsmetoder och tillvägagångssätt tillsam mans med produktnyheter har under årens lopp förmedlats till fler än bergsprängare. Vi är stolta över det stora förtroende bergsprängarna visar oss när det gäller sprängteknisk utbildning, men förtroendet förpliktar också. Målsättningen med våra kurser är att sprängarna ska se sprängmedlen som verktyg vilka måste behandlas med den största respekt. Säkerheten står högt i kurs. Men dessa verktyg ska också användas på rätt sätt för att ge bästa möjliga resultat ur såväl teknisk som ekonomisk synvinkel. Detta är av ömsesidigt intresse. Vi har valt att enbart satsa på kurser som har ett direkt samband med vår kärnverksamhet, dvs användning, förvaring och transport av sprängmedel. Det är det vi kan bäst! Sida Värt att veta / Nyheter 3 Kurs i Betongsprängning, Danmark. 3 Kurs för förnyelse av sprängkort. 3 dagar. 4 Kurs för förnyelse av sprängkort, klass B, 2 dagar Nyhet! 4 Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd 5 Grundkurs i sprängteknik 5 Praktisk grundkurs i sprängteknik 6 Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten 7 Kurs i sprängteknik för under jordsarbeten 8 SHOTPlus 5 Nyhet! 8 Dolkurs 8 Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare 9 Repetitionskurs för sprängarbetsledare 9 Grundkurs i sprängteknik för linjearbeten 10 Kurs i sprängning med sprängklämma, SAFE-T-CUT 10 Kurs i linskarvsprängning 10 Repetionskurs i sprängning med sprängklämma och/eller linskarv 10 ADR - kurser (transport av farligt gods) 11 Praktiska upplysningar 12 Detta prospekt är sammanställt för att ge en överskådlig information om sprängkurserna. 8 Underjordssprängning Sprängarbetsledare Grundkurs Utbildningsvägar Se sida nummer X Praktisk grundkurs 9 Repetitionskurs för sprängarbetsledare 7 Ovanjordssprängning Fristående kurser Föreståndare för förråd Dolkurs ADR-kurser Här kan Du se hur våra sprängkurser hänger samman. Horisontella pilar innebär att det är fråga om uppgraderingskurser, alltså en uppdatering och uppgradering av kunskaper medan de vertikala pilarna påvisar påbyggnadkurser.

3 VÄRT ATT VETA Ett sprängkorts giltighetstid är 10 år. Därefter är det dags för "Kurs för förnyelse av sprängkort". Mer information hittar du på sidan 4. Observera att sprängkortets innehåll kan ändras under giltighetstiden. Om man skaffar erfarenhet från tätort eller andra tillämpningar så behöver man bara skicka in ett kompletterande praktikintyg för att få ett reviderat sprängkort. Sprängarbetsledarens och dennes ersättares behörighet gäller i 10 år. Därefter går man en "Repetitionskurs för sprängarbetsledare" om man inte har gått en "Kurs för förnyelse av sprängkort". Är Ni flera i företaget med samma utbildningsbehov ordnar vi gärna en företagsintern kurs. Den kan vi genomföra när och där det passar Er. Du som har ett giltigt nordiskt sprängkort behöver endast gå "Kurs för förnyelse av sprängkort" för att få ett svenskt sprängkort. Vid transport av sprängmedel i kolli som "värdeberäknad mängd" normalt max 20 eller 50 kg netto krävs sedan 1 januari 2003 ett enklare förarintyg dvs undantag från utbildning för transport av värdeberäknad mängd finns ej längre. Denna utbildning ingår numera i våra Grundkurser, även i "Kurs för förnyelse av sprängkort" och "Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd". Ett särskilt intyg för detta utfärdas. Notera att om syftet är att man skall åka ut och utföra ett sprängarbete så är man undantagen ADR och därmed utbildningskravet (värdeberäknad mängd). NYHETER - Den 1 januari 2015 trädde nya föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng i kraft, ADR-S MSBFS 2015:1, vilka ersätter föreskrifterna från För er som endast kör värdeberäknad mängd är det inte mycket i sak som har förändrats. Föreskrivande myndighet är sedan 1 januari 2009 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. - Den 1 december 2010 trädde författningen AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete i kraft. Den ersatte föreskrifterna om Bergarbete, AFS 2003:2. Innehåller en hel del som även berör sprängare. Föreskrivande myndighet är Arbetsmiljöverket. - Den 15 oktober 2010 trädde författningen MSBFS 2010:5, föreskrifter och allmänna råd om förvaring av explosiva varor, i kraft. Då upphörde Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:10) om förvaring av explosiva varor att gälla. Denna nya författning är föranledd av att vi den 1 september 2010 fått en ny lag (2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. En stor förändring är att kommunerna övertagit det lokala tillstånds- och tillsynsansvaret från polisen. Kurs i Betongsprängning den november i Danmark. För med information kontakta Orica Denmark A/S, telefon epost. 3

4 KURS FÖR FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT, 3 dagar OBS! Du måste gå denna kurs innan sprängkortet förfaller. Om Du går kursen inom 12 månader före Ditt sprängkort går ut så kommer ditt nya sprängkort gälla 10 år från utgångsdatum på ditt gamla sprängkort. Saknas giltigt sprängkort blir man inte godkänd av tillstånds myndigheten som sprängarbas och/eller föreståndare för sprängämnesförråd. Efter genomgången kurs med godkänt skriftligt prov utfärdas ett nytt sprängkort utifrån den praktik Du har. Ett intyg över sprängpraktik ska uppvisas. Minst ett års praktik de senaste tio åren krävs. Kursen är öppen endast för de som innehar sprängkort. Ett sprängkorts giltighetstid är 10 år. KURSPROGRAM Dag 1 Föreskrifter om Transport av sprängmedel Föreskrifter om Förvaring av sprängmedel Genomgång av övningsfrågor Nora juni Nora september Göteborg oktober Stockholm december Kursavgift: kronor exkl. moms. Dag 2 Föreskrifter om Användning av sprängmedel, med fokus på AFS 2007:1 "Sprängarbete" och AFS 2010:1 "Berg och gruvarbete" Genomgång av övningsfrågor Dag 3 Sprängämnen och Tändmedel; nyheter Aktuellt inom Bergsprängning Sprängteknik Skriftligt prov, genomgång av prov, diskussion och avslutning "Kurs för förnyelse av sprängkort", 3 dagar är öppen för alla med sprängkort. Denna kurs är dock anpassad till vanliga bergsprängare (sprängkort, klass A) och innebär att man tar upp saker som kanske är interessanta men inte nödvändiga för sprängarbasar som endast utför sprängning av mindre komplicerat slag. NYHET! KURS FÖR FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT, Klass B, 2 dagar Nu erbjuder vi möjlighet att gå en "Anpassad kurs för förnyelse av sprängkort", 2 dagar som riktar sig till er som tidigare har gått en praktisk grundkurs (sprängkort, klass B), såsom t. ex. - Grundkurs i sprängteknik för jord- och skogbruk - Grundkurs i sprängteknik för linjearbeten - Grundkurs i klenhålssprängning Åsbro april Filipstad oktober Kursavgift: kronor exkl. moms. I priset ingår dokumentation och kaffe. Om ni som har gått en praktisk grundkurs föredrar att gå en vanlig "Kurs för förnyelse av sprängkort", 3 dagar beroende på att kursen kanske ligger bättre till vad avser plats eller tid så glöm inte att ange detta vid kursanmälan. Då kommer vi erbjuda dig möjligheten att avlägga ett skriftligt prov anpassat till din verksamhet. 4

5 KURS FÖR FÖRESTÅNDARE FÖR SPRÄNGÄMNESFÖRRÅD, 2 dagar Denna kurs är avsedd för blivande föreståndare och vikarierande föreståndare som inte spränger självständigt som sprängarbasar. En föreståndare ska veta hur sprängmedel förvaras på ett korrekt sätt och ha en viss produktkunskap. Utöver detta så är det bra om föreståndaren har viss kunskap om transport av farligt gods, såsom explosiva varor, bl.a. eftersom föreståndaren ofta har avsändaransvaret. Efter genomgången kurs fås även ett enklare förarintyg som innebär att man kan transportera värdeberäknad mängd själv eller åka med en fullvärdig ADR-transport som medhjälpare. Denna utbildning fås genom att delta 2 dagar i Kurs för förnyelse av sprängkort. Nora juni Nora september Göteborg oktober Stockholm december Kursavgift : kronor exkl. moms. GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK, 5 dagar 5 Alla blivande sprängarbasar och sprängarbetsledare ska gå denna kurs. Även Du som i Din befattning intimt samarbetar med sprängarna, såsom arbetsledare, konsulter, kvalitetsansvariga har nytta av kursen. Kursdeltagare med minst ett års praktisk erfarenhet från sprängning får normalt sprängkort motsvarande praktiken efter genomgången kurs med godkänt skriftligt prov. KURSPROGRAM (När kursen genomförs utanför Gyttorp kommer kursprogrammet att modifieras något) Dag 1 Introduktion, Historik, Definitioner och terminologi Sprängämne; uppbyggnad, egenskaper och användningsområden Föreskrifter om Förvaring av explosiva varor Dag 2 Föreskrifter om Transport av sprängmedel Tändmedel; genomgång av olika system Studiebesök vid vår tändmedelsfabrik Övningsuppgifter Dag 3 Föreskrifter om Sprängarbete, m.m. Pallsprängning Övningsuppgifter Dag 4 Rörgravs- och plansprängning Speciella sprängningar Praktiska uteövningar; kopplingsövningar med olika tändsystem m.m. Dag 5 Sprängning i tätort; tillstånd och villkor, markvibrationer, försiktig sprängning m.m. Skriftligt prov, genomgång av prov, diskussion och avslutning Notera! Denna kurs omfattar minst 48 lektionstimmar vilket innebär längre kursdagar än på andra kurser. Nora april Nora september- 2 oktober Stockholm november- 4 december Kursavgift : kronor exkl. moms.

6 PRAKTISK GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK, 4 dagar Tidigare Grundkurs i sprängteknik för jord- och skogsbruk Tidigare Grundkurs i klenhålssprängning Kursen vänder sig till personer som arbetat minst 2 år i relevant yrke och behöver spränga då och då. Exempel på yrkeskategorier är grävmaskinister, krosspersonal, bönder, lantbruksentreprenörer, kyrkogårdsarbetare, liftskötare, geologer, linjemontörer m.m. Tanken är att de som utför sprängning av mindra komplicerat slag, såsom mindre schaktningsarbeten, stensprängning o.d., Åsbro april Filipstad oktober Kursavgift : kronor exkl. moms. ska kunna få ett begränsat sprängkort. För att få sprängkort krävs 2 års praktisk erfarenhet och genomgången kurs med godkänt resultat. Kursen är framtagen enligt de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Sprängarbete AFS 2007:1. Sprängkortet gäller i 10 år och ska förnyas innan giltighetstiden går ut. Mer information om "Kurs för förnyelse av sprängkort, 3 dagar" finner du på sid 5. Notera att du kan välja mellan 2 olika kurser för förnyelse av sprängkort. KURSPROGRAM Dag 1 Sprängämnen och tändmedel; uppbyggnad, egenskaper och användningsområden Föreskrifter om Sprängarbete, m.m. Dag 2 Föreskrifter om Förvaring om explosiva varor Föreskrifter om Transport av sprängmedel Praktiska uteövningar; kopplingsövningar med olika tändsystem m.m. Dag 3 Praktiska uteövningar; stensprängning Planering av sprängning och laddningsberäkning Genomgång av övningsfrågor Dag 4 Praktiska uteövningar; dikessprängning o.dyl. Skriftligt prov, genomgång av prov, diskussion och avslutning 6

7 KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR OVANJORDSARBETEN, 5 dagar I denna kurs lär Du Dig det mesta om sprängteknik och ekonomi för "tyngre sprängning" ovan jord. Du som sköter planering och eventuellt även det handgripliga i ett bergtag, vägarbete, dagbrott eller liknande har nytta av den här kursen och även Du som jobbar som kalkylerare i ett entreprenadföretag. Kursen är värdefull även för andra som är inblandade i produk tionssprängningar ovan Nora maj Nora november Kursavgift : kronor exkl. moms. jord såsom konsulter, sakkunniga, kontrollanter, borr- och krossentreprenörer. Det finns inga krav på förkunskaper men "Grundkurs i sprängteknik" och praktisk erfarenhet är bra att ha. För att få behörighet som sprängarbetsledare krävs bl.a. att Du gått denna kurs. KURSPROGRAM (När kursen genomförs utanför Gyttorp kommer kursprogrammet att modifieras något) Dag 1 Detonik och bergbrytningsteorier Design av en pallsalva; genomgång av tumregler för borrning och laddning. Tändplaner; dess inverkan på styckefall, framkast och markvibrationer. Säkrad upptändning med NONEL. Primerplacering och -antal Dag 2 Styckefall; hur man kan beräkna, utvärdera och påverka styckefallet Modern laddteknik ovan jord Borrhålskvalitet; orsaker, konsekvenser, mätmetoder och åtgärder Övningsuppgifter Dag 3 Ekonomi och optimering; val av pallhöjd och borrhålsdiameter mm gås igenom Kontursprängning; genomgång av olika metoder, bl.a. slätsprängning och förspräckning Genomgång av övningsfrågor Dag 4 Grupparbete Aktuellt inom bergsprängning t.ex. produktnyheter och workshop med elektroniska sprängkapslar Dag 5 Skriftligt prov, genomgång av prov OBS!! Deltagare på Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten och Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare får en licens gratis i ett år för programmet SHOTPlus, SP 5, Standard. Enda villkoret är att man deltar i en introduktion till programmet som tar 1,5 till 2 timmar, vilken sker efter ordinarie kurstid. 7 7

8 KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR UNDER JORDSARBETEN, 2 dagar I denna kurs lär Du Dig det mesta om sprängteknik och ekonomi för sprängning under jord. Du arbetar som sprängarbas, arbetsledare, kalkylerare eller ansvarar för underjordsprojekt och önskar mer teoretisk kunskap. Kursen är värdefull även för andra som är inblandade i sprängning under jord såsom konsulter, kvalitetsan svariga, sakkunniga, Stockholm juni Kursavgift : kronor exkl. moms. kontrollanter och borr-entreprenörer. "Grundkurs i sprängteknik" kan man med fördel ha genomgått men praktisk erfarenhet från underjordsarbete kan vara tillräcklig. KURSPROGRAM Dag 1 Sprängämnen och tändmedel; olika typer, för- och nackdelar Allmänt om underjords- och tunnelsprängning Kontursprängning och skadezoner Dag 2 Borr- och laddplaner vid tunnelsprängning. Vad är principen då man bestämmer en borrplan? Hur mycket ska man ladda i borrhålet? Tändplaner; Hur bestämms tändarsättning och vilka varianter finns? Övningsuppgifter Försiktig tunnelsprängning. Några sätt att bemästra de problem som kan dyka upp när tunnlar drivs under tätbebyggelse NYHET! Grundkurs i det sprängtekniska dataprogrammet SHOTPlus, SP5, Standard SP5 Standard är ett flexibelt, användarvänligt program för sprängtekniska och ekonomiska beräkningar. Programmet för dig som arbetar med planering och kalkylering men även vill ha presentabla borr-, ladd- och tändplaner. Förkunskaper? Ja, Grundkurs i sprängteknik och praktisk erfarenhet är bra att ha. Nora september Kursavgift: kronor exkl. moms. Dessutom ingår en licens gratis i ett år för programmet SP5 Standard, vilken förnyas kostnadsfritt om du är kund till Orica Sweden AB. DOLKURS, 1 dag Ett problem som har lyfts fram i Sprängarbete, AFS 2007:1 och Berg- och Gruvarbete, AFS 2010:1, är odetonerat sprängmedel i den sprängda massan. Problemet har funnits under många år men har synliggjorts under senare år pga att flera incidenter och olyckor har inträffat samtidigt som rapporteringen har förbättrats. De som lastar, krossar, knackar det sprängda berget och de som skrotar slänter och tak utsätts för risker om detonation sker under dessa operationer. Detta gäller även andra som arbetar i anslutning till dessa arbeten. Det är viktigt att de som arbetar under dessa villkor får information om risker, hur man skyddar sig och hur man ska agera när man påträffar odetonerat sprängmedel. Behöver ni hjälp med en dolkurs är ni välkomna att höra av er. 8

9 KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR SPRÄNGARBETSLEDARE, 5 dagar I denna kurs lär Du Dig det mesta om försiktig spräng ning i tätort. Utöver sprängteknik behandlas även normer, bestämmelser och ansvarsfrågor. För att få behörighet av polisen som sprängarbetsledare krävs bl.a. att Du gått igenom denna kurs och kurserna "Grundkurs i sprängteknik" och "Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten". Du som arbetar med försiktig sprängning ovan eller under jord eller Du som vill veta mera om detta såsom konsulter, sakkunniga, kontrollanter mm har nytta av kursen. Nora maj Nora november Kursavgift : kronor exkl. moms. KURSPROGRAM (När kursen genomförs utanför Gyttorp kommer kursprogrammet att modifieras något) Dag 1 Markvibrationer och svensk standard Försiktig sprängning; genomgång av olika metoder och åtgärder som syftar till att minska vibrationer Försiktig pallsprängning Dag 2 Försiktig pall- och rörgravssprängning Gällande bestämmelser Dag 3 Ansvarsfördelning och bestämmelser vid sprängarbete i tätort Genomgång av övningsfrågor Vibrationsmätning, syneförrättning, riskanalys, m.m. Dag 4 Stenkast; orsaker och åtgärder Luftstövåg Sprängämne och tändmedel; nyheter och förändringar Aktuellt inom bergsprängning, t.ex. Elektroniksprängkapseln, resultat av fältförsök Dag 5 Skriftligt prov, genomgång av prov REPETITIONSKURS FÖR SPRÄNGARBETSLEDARE, 4 dagar I polisens bestämmelser framhävs speciellt att sprängarbetsledaren, och dennes ersättare, bör ha uppdaterat sina kunskaper om mer än 10 år gått efter genomgången utbildning. Är du även sprängarbas ska du veta att polisen godtar "Kurs för förnyelse av sprängkort" som uppdatering av sprängarbetsledarens och dennes ersättares kompetens. Då behöver du inte gå denna kurs. Nora maj Nora november Kursavgift : kronor exkl. moms. Även för Dig som arbetar som konsult / kontrollant för denna typ av byggnationer eller önskar en allmän kännedom inom detta område passar denna kurs. Denna utbildning fås genom att delta 4 dagar (måndag till torsdag) i "Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare" (se ovan). 9

10 SPRÄNGKURSER FÖR KRAFTINDUSTRIN GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR LINJEARBETEN, 4 dagar Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kompetens. Denna motsvarar de krav som ställs av Arbetsmiljöverket på sprängarbasar som utför "sprängning av mindre komplicerat slag. I denna kurs behandlas även SAFE-T- CUT-systemet och vi går dessutom igenom metodiken för sprängning av linskarvar. Kursdeltagare med 2 års erfarenhet av linjearbete, där sprängning förekommit, får sprängkort för dessa typer av arbeten efter godkända skriftliga och praktiska prov. Åsbro april Filipstad oktober Kursavgift : kronor exkl. moms. KURSER I SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÄMMA, SAFE-T-CUT, 2 dagar Teoretiskt och praktiskt visas hur systemet fungerar så att man efter genomgången kurs självständigt kan arbeta med denna produkt. Kursen riktar sig till linjearbetare m. fl. som inte sysslar med bergsprängning. Kursen tar normalt även upp Linskarvsprängning. Kontakta oss för information. KURS I LINSKARVSPRÄNGNING, 1 dag Specialkurs för linjearbetare som inte ägnar sig åt bergsprängning eller SAFE-T-CUT utan endast behöver kunna handskas med ovannämnda system. Förutom teoretisk genomgång ingår praktiska övningar. Kontakta oss för information. REPETITIONSKURS I SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÄMMA OCH/ELLER LINSKARV Även för dessa produkter krävs att man uppdaterar sina kunskaper. Kontakta oss för information. 10

11 TRANSPORT AV FARLIGT GODS, ADR- kurser ADR GRUNDUTBILDNING FÖR FÖRARINTYG INKL. SPECIALKURS FÖR KLASS 1 (EXPLOSIVA VAROR), 4 dagar Förare av transporter med explosiva varor över "värdeberäknad mängd" ska vara utbildade och kunna visa upp ett förarintyg. Vår ADR-grundkurs ger de kunskaper som krävs enligt de bestämmelser som utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Observera att förarintyget gäller i fem år och därefter måste det förnyas före sitt utgångsdatum. Kontakta oss för information. FÖRNYELSE AV FÖRARINTYG INKL. SPECIALKURS FÖR KLASS 1 (EXPLOSIVA VAROR), 2 dagar I god tid innan Ditt förarintyg går ut får Du en påminnelse från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att det är dags att tänka på förnyelse. OBS! Du kan förnya förarintyget ett år innan det gamla blir ogiltigt och Du måste göra det före intygets utgång för att slippa gå ADR - grundkursen en gång till. Efter repetitionskursen gäller det nya intyget ytterligare fem år från det gamla intygets utgångsdatum så det finns ingen anledning att vänta. Kontakta oss för information. ADR KURS FÖR TRANSPORT AV VÄRDEBERÄKNAD MÄNGD, 1 dag (Populärt Kap.1.3 utbildning) Denna utbildning krävs även för medhjälpare vid fullvärdiga ADR transporter. Läs mer på sid 3 om transport av sprängmedel. Kontakta oss för information. 11

12 PRAKTISKA UPPLYSNINGAR Kursanmälan Du är välkommen med Din kurs an mälan på telefon till Carina Lagemyr , och vi är tacksamma om Du anmäler Dig så tidigt som möjligt, särskilt om Du vill ha hjälp med bokning av hotellrum. Vi skickar bekräftelse och kallelse cirka två veckor innan kursen startar. Carina Lagemyr Training Assistant Återbud/ersättare Lämnar Du återbud till våra kurser i Sverige senare än 2 veckor före kursstart debiterar vi halva kursavgiften. Vid förhinder för anmäld deltagare går det bra att skicka ersättare. Meddela oss bara vem som kommer i stället. Hotell Logi ingår inte i kursavgiften, men i de flesta fall kan vi hjälpa till med bokning av hotellrum. Kompetensbevis Efter genomgången kurs, erhåller deltagaren ett kursintyg. I de fall som kursen avslutas med ett skriftligt prov, krävs godkänt resultat på detta för att erhålla intyg. Förbehåll Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser, begränsa antalet deltagare per kurs, ändra i kursprogram och justera kursavgifterna. Praktiska övningar och studiebesök Om det ingår praktiska övningar eller studiebesök i kurserna ska deltagare medta skyddsskor/-stövlar och hjälm. För de som inte åker bil finns ett begränsat antal för utlåning. Företagsbeställda kurser Alla kurser som beskrivs i denna broschyr kan företagsbeställas för genomförande antingen i Gyttorp eller på annan plats. Orica kan också hålla specialkurser som anpassas till en viss teknik eller arbetsplats. Kontakta Thomas Daugaard på telefon eller e-post för mera information och kostnadsförslag. Observera Extra sprängkurser och konferenser kan komma att inplaneras under året. För fortlöpande information om detta och mycket annat föreslår vi att Du skaffar SprängNytt. SprängNytt Du får "SPRÄNG NYTT" gratis. För beställning, kontakta Orica Sweden AB på telefon eller På hittar du vårt kursprospekt och mycket annat. Under rubriken "Sprängkurser, Orica Sweden AB, så klart" till vänster på sidan hittar du vårt kursprospekt som du kan ladda ned. På hemsidan finns även vår kundtidning, SprängNytt, nyheter, produktdatablad, säkerhetsdatablad och mycket annat. Bergsprängaren en symbol för svensk bergsprängningsteknik Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, Nora 12 Telefon: Fax: E-post:

KURSER I SPRÄNG- TEKNIK

KURSER I SPRÄNG- TEKNIK KURSER I SPRÄNG- TEKNIK Juni - December 2016 Målsättningen med våra kurser är att sprängarna ska se sprängmedlen som verktyg vilka måste behandlas med den största respekt. Säkerheten står högt i kurs.

Läs mer

Kurser i sprängteknik Januari - Juni

Kurser i sprängteknik Januari - Juni Kurser i sprängteknik Januari - Juni 2016 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ KLART 2

Läs mer

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ

Läs mer

Kurser i sprängteknik Våren 2013

Kurser i sprängteknik Våren 2013 Bergsprängaren en symbol för svensk bergsprängningsteknik Kurser i sprängteknik Våren 2013 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com

Läs mer

Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014

Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014 Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ KLART Thomas

Läs mer

Kurser i sprängteknik Hösten 2010/Våren 2011

Kurser i sprängteknik Hösten 2010/Våren 2011 Bergsprängaren en symbol för svensk bergsprängningsteknik Kurser i sprängteknik Hösten 2010/Våren 2011 Orica Mining Services Sprängutbildning Dyno Nobel Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000

Läs mer

Kurser i sprängteknik Hösten 2009/Våren 2010

Kurser i sprängteknik Hösten 2009/Våren 2010 Bergsprängaren en symbol för svensk bergsprängningsteknik Kurser i sprängteknik Hösten 2009/Våren 2010 Sprängutbildning Gyttorp, 713 82 Nora. Telefon 0587-850 00 SPRÄNGKURS - Orica Mining Services, SÅ

Läs mer

Spräng Nytt ÅRETS BERGSPRÄNGARE... SID 8. Nr. 1 April 2016 Årgång 30. SprängNytt 1 2016 1

Spräng Nytt ÅRETS BERGSPRÄNGARE... SID 8. Nr. 1 April 2016 Årgång 30. SprängNytt 1 2016 1 Spräng Nytt Nr. 1 April 2016 Årgång 30 ÅRETS BERGSPRÄNGARE... SID 8 SprängNytt 1 2016 1 KONTAKTER INGEMAR S HÖRNA Regionchefer Norra Sverige Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta

Läs mer

Innehållsförteckning. Välkomna på kompetensutveckling hos BergUtbildarna AB!

Innehållsförteckning. Välkomna på kompetensutveckling hos BergUtbildarna AB! Kursprogram 2015 sförteckning Välkomna på kompetensutveckling hos BergUtbildarna AB! Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5 Behörighetsutbildning för sprängarbasar och sprängarbetsledare 6 Grundkurs

Läs mer

Innehållsförteckning. Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5

Innehållsförteckning. Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5 Kursprogram 2015 sförteckning Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5 Behörighetsutbildning för sprängarbasar och sprängarbetsledare 6 Grundkurs i sprängteknik 7 Kurs för förnyelse av sprängkort

Läs mer

Spräng Nytt. Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? Nr. 1 Januari 2014-28 årgång. SprängNytt 1 2014 1

Spräng Nytt. Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? Nr. 1 Januari 2014-28 årgång. SprängNytt 1 2014 1 Nr. 1 Januari 2014-28 årgång Spräng Nytt Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? SprängNytt 1 2014 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Innehållsförteckning. Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5

Innehållsförteckning. 2 Innehållsförteckning. Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5 Kursprogram 2011 sförteckning Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5 Behörighetsutbildning för sprängarbasar och sprängarbetsledare 6 Grundkurs i sprängteknik 7 Kurs för förnyelse av sprängkort

Läs mer

Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4

Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4 Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4 Sprängarbete Bestämmelser för sprängarbete finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete. Allt sprängarbete ska ledas av en sprängarbas

Läs mer

SprängNytt. Nr. 2 December 2010-24. årgång. GLÖM INTE! Skicka ditt förslag på Årets Bergsprängare innan 31. januari 2011... S. 13

SprängNytt. Nr. 2 December 2010-24. årgång. GLÖM INTE! Skicka ditt förslag på Årets Bergsprängare innan 31. januari 2011... S. 13 SprängNytt Nr. 2 December 2010-24. årgång GLÖM INTE! Skicka ditt förslag på Årets Bergsprängare innan 31. januari 2011... S. 13 edev i Norrströmstunneln... s. 52 Exportexpert stämplar ut... s. 10 Årets

Läs mer

Innehållsförteckning. Förord 3 Företagsinformation 4 Kursinformation 8 Utbildningsschema 9

Innehållsförteckning. Förord 3 Företagsinformation 4 Kursinformation 8 Utbildningsschema 9 Kursprogram 2016 sförteckning Förord 3 Företagsinformation 4 Kursinformation 8 Utbildningsschema 9 Behörighetsutbildning för sprängarbasar och sprängarbetsledare 10 Grundkurs i sprängteknik 11 Kurs för

Läs mer

Innehållsförteckning. Förord 3 Företagsinformation 4 Kursinformation 8 Utbildningsschema 9

Innehållsförteckning. Förord 3 Företagsinformation 4 Kursinformation 8 Utbildningsschema 9 Kursprogram 2016 sförteckning Förord 3 Företagsinformation 4 Kursinformation 8 Utbildningsschema 9 Behörighetsutbildning för sprängarbasar och sprängarbetsledare 10 Grundkurs i sprängteknik 11 Kurs för

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

SAMLING (SRVFS 1992:4) OM TRANSPORT AV

SAMLING (SRVFS 1992:4) OM TRANSPORT AV 1 STATENS RÄDDNINGSVERKS FÖRFATTNINGS- SAMLING (SRVFS 1992:4) OM TRANSPORT AV FARLIGT GODS Föreskriften gäller för hamntransport av farligt gods. Med hamntransport avses sådan transport av farligt gods

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Information om utbildning

Information om utbildning Datum 2014-10-07 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator. Utbildningen

Läs mer

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 SP Borås 23, 24 november 2010 med prov 7 december 2010 NU ENLIGT EUROKOD 5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2010-09-07 2 (6) MÅLGRUPP

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Datum 2013-03-25 rev 3 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig. Utbildningen bygger på de delar,

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG

HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 1 2 KOMPETENSUTVECKLA DIG MED HSB! Välkommen till ett nytt kursår med HSB Umeå! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag.

Läs mer

Att söka tillstånd för gasol på restaurang

Att söka tillstånd för gasol på restaurang Att söka tillstånd för gasol på restaurang Gasol är för många en självklarhet på restaurang på grund av dess goda egenskaper och flexibilitet. Gasol används bland annat till spisar, ugnar, grillar och

Läs mer

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture Utbildningsplaner Fortsättning Viz Render är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få en effektivisering och höja produktiviteten. Detta leder i sin

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

Spräng Nytt PRODUKTNYHETER... SID 7 MYCKET ATT BERÄTTA... SID 8 HOTSPOTS... SID 6. Nr. 2 December 2015 Årgång 29. SprängNytt 2 2015 1

Spräng Nytt PRODUKTNYHETER... SID 7 MYCKET ATT BERÄTTA... SID 8 HOTSPOTS... SID 6. Nr. 2 December 2015 Årgång 29. SprängNytt 2 2015 1 Spräng Nytt Nr. 2 December 2015 Årgång 29 PRODUKTNYHETER... SID 7 MYCKET ATT BERÄTTA... SID 8 HOTSPOTS... SID 6 SprängNytt 2 2015 1 KONTAKTER INGEMAR S HÖRNA Regionchefer Norra Sverige Ola Sällström 070-398

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Kompetens och utbildning

Kompetens och utbildning Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Kompetens och utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten Fastställd

Läs mer

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT.

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT. KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT www.dalamitt.se Räddningstjänstförbundet Dala Mitt tillhandahåller utbildningar för medlemskommunerna Kurser Grundläggandebrandskyddsutbildning SBA utbildning

Läs mer

VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK

VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK 2006-03-02 06/47 VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK BAKGRUND/ SYFTE Biologisk rening för Avloppsverk

Läs mer

Utbildningsplaner Inventor

Utbildningsplaner Inventor Utbildningsplaner Grundkurs Fortsättning Superingenjör Administratör Sheetmetal Visualisering Professional är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Barns säkerhet och stöd i förskolan

Barns säkerhet och stöd i förskolan 2013-09-23 13/48 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till skolledare/förskolechefer, förskolekooperativ Friskolor Barns säkerhet och stöd

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR T R A N S P O R T A V F A R L I G T G O D S KURSKATALOG VÅR 2015 2 SäkerhetsRådgivarnas kursutbud VÅREN 2015 GRUNDKURSER längd pris februari mars april maj juni Vägtransport av farligt gods ADR 2 2 8 950

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

Juridik för nyvalda - PBL och ansvarsfrågor

Juridik för nyvalda - PBL och ansvarsfrågor 2014-12-17 15/15 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Byggnadsnämnden (motsv) Juridik för nyvalda - PBL och ansvarsfrågor BAKGRUND/ SYFTE En genomgång av huvudpunkterna

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroendevald!

Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroendevald! 2014-11-19 15/20 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroendevald! BAKGRUND I en väl fungerande

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah 2014-12-22 15/38 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/företaget Socialnämnden (motsv) Enskilda assistansanordnare LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning

Läs mer

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se.

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se. REGLER FÖR AUKTORISATION OCH LICENSIERING 1 Giltighetsområde Auktorisation och licens omfattar montage av skarvsystem (tätförband, larm och isolering i samband med läggning av fjärrvärmerör) och, i förekommande

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Nyvalda och omvalda 2014

Nyvalda och omvalda 2014 2014-10-31 15/03 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Nyvalda och omvalda 2014! BAKGRUND I en väl fungerande demokrati är valbarheten

Läs mer

UTBILDNING: Arbetsmiljölagstiftning

UTBILDNING: Arbetsmiljölagstiftning UTBILDNING: Arbetsmiljölagstiftning Introduktion Den svenska arbetsmiljölagstiftningen är mycket omfattande och kraven på organisationen är många. För att kunna uppfylla den svenska arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda 2006-06-30 06/83 Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda TEMADAG - ARBETSTIDER BAKGRUND Vi har under

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013.

UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013. UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013. Detta direktiv är Kennelklubbens allmänna. Eventuella specifika direktiv för en viss provform hittas

Läs mer

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Junior o Seniortränarkurs 2 (JS 2) SOLNA - STOCKHOLM Lördag 30 maj Onsdag 3 juni 2015 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Enkel handledning för att komma igång Sid 1

Enkel handledning för att komma igång Sid 1 BLASTEC Enkel handledning för att komma igång Sid 1 Innehåll 1. Installation av programmet 2. Körning av Pallsprängningsdelen 2.1 Borrning/Laddning 2.2 Kostnadsberäkning 2.3 Styckefall 2.4 Skadezon 2.5

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT)

Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Ansökan (sida 1-6) till: Grundläggande psykoterapiutbildning ( steg 1 ), motsvarande 45 HÖGSKOLEPOÄNG med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Start HT 2015 Person- och adressuppgifter Namn Personnummer

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR HÖSTEN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR HÖSTEN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR HÖSTEN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Ny utbildning medicinteknik och mjukvara Lär dig mer om IT i vården. Nordic Medical Advisor

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Att göra mål FORTBILDNING AT T G Ö R A M Å L. Att göra mål. INBJUDAN Kursanmälan. Svenska Ishockeyförbundet. www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1

Att göra mål FORTBILDNING AT T G Ö R A M Å L. Att göra mål. INBJUDAN Kursanmälan. Svenska Ishockeyförbundet. www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1 FORTBILDNING Att göra mål INBJUDAN Kursanmälan Svenska Ishockeyförbundet 2006 www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1 Du står här inför den stimulerande utmaningen att lära dig bli en bättre tränare när

Läs mer

2012-01-25 12/32. Friskolor

2012-01-25 12/32. Friskolor 2012-01-25 12/32 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till skolledare/förskolechefer, elevhälsopersonal och förskolekooperativ Friskolor

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Skolforum 2015 Viking Line

Skolforum 2015 Viking Line Skolforum 2015 Viking Line Kjell Enevoldsen 2015-10-08 making excellence a habit Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved Kjell Enevoldsen HSR Officer Autoliv Europa Autoliv Sverige AB Walletinsvägen

Läs mer

Spräng Nytt CHRISTIAN VOGLER ÅRETS BERGSPRÄNGARE. Nr. 1 April 2015 - Årgång 29. SprängNytt 1 2015 1

Spräng Nytt CHRISTIAN VOGLER ÅRETS BERGSPRÄNGARE. Nr. 1 April 2015 - Årgång 29. SprängNytt 1 2015 1 Spräng Nytt Nr. 1 April 2015 - Årgång 29 CHRISTIAN VOGLER ÅRETS BERGSPRÄNGARE 2014 SprängNytt 1 2015 1 KONTAKTER Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta Sverige

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kompetensbrev för laddare I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om laddare (423/2016): 1 Ansökan om kompetensbrev och utredningar som ska bifogas Ansökan

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 31 maj - 3 juni Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 31 maj - 3 juni Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 31 maj - 3 juni 2017 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49

Läs mer

Bergsprängningsdagarna 2015

Bergsprängningsdagarna 2015 Bergsprängningsdagarna 2015 Vad har blivit bättre? Osanningar och rena lögner Jag deltog som representant för Power Tools Stenspräckning AB på den årliga träffen Bergsprängardagarna som Bergutbildarna

Läs mer

Kurs i omvårdnad vid urininkontinens

Kurs i omvårdnad vid urininkontinens 2012-03-06 12/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/ samtliga sjuksköterskor Socialnämnden (motsv) MAS Kurs i omvårdnad vid urininkontinens BAKGRUND/SYFTE Kursens

Läs mer

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel 2013-01-07 13/15 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Frontdesk English Engelska i reception och telefonväxel BAKGRUND Region Västerbotten inbjuder till en tvådagars

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 1 juni 2011 Myndigheten

Läs mer

Hjälp - tiden räcker inte till!

Hjälp - tiden räcker inte till! 2014-06-24 14/67 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser BAKGRUND Hamnar du ofta i stressade situationer eller upplever du att du inte

Läs mer

Storstockholms brandförsvar utbildar

Storstockholms brandförsvar utbildar Storstockholms brandförsvar utbildar Vi skapar trygghet! 2010-03-31 Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Utbildningen riktar sig till personer som kommer att ingå i en brandskyddsorganisation

Läs mer