Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014"

Transkript

1 Kurser i sprängteknik April-Oktober 2014 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, Nora Telefon: Fax: E-post:

2 SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ KLART Thomas Daugaard Kurschef Innehåll Orica Sweden AB började redan 1932 att ge kurser för bergsprängare i syfte att öka kunskapen om och förståelsen för bergsprängningens speciella krav. Nya arbetsmetoder och tillvägagångssätt tillsam mans med produktnyheter har under årens lopp förmedlats till fler än bergsprängare. Vi är stolta över det stora förtroende bergsprängarna visar oss när det gäller sprängteknisk utbildning, men förtroendet förpliktar också. Målsättningen med våra kurser är att sprängarna ska se sprängmedlen som verktyg vilka måste behandlas med den största respekt. Säkerheten står högt i kurs. Men dessa verktyg ska också användas på rätt sätt för att ge bästa möjliga resultat ur såväl teknisk som ekonomisk synvinkel. Detta är av ömsesidigt intresse. Vi har valt att enbart satsa på kurser som har ett direkt samband med vår kärnverksamhet, dvs användning, förvaring och transport av sprängmedel. Det är det vi kan bäst! Värt att veta / Nyheter 3 Kurs för förnyelse av sprängkort OBS! fr o m , 3 dagar 4 Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd 5 Grundkurs i sprängteknik 5 Praktisk grundkurs i sprängteknik 6 Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten 7 Kurs i sprängteknik för under jordsarbeten 8 Kurs i tändplaner för ovanjordssprängning, 1 dag. 8 Dolkurs 8 Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare 9 Repetitionskurs för sprängarbetsledare 9 Grundkurs i sprängteknik för linjearbeten 10 Kurs i sprängning med sprängklämma, SAFE-T-CUT 10 Kurs i linskarvsprängning 10 Repetionskurs i sprängning med sprängklämma och/eller linskarv 10 ADR - kurser (transport av farligt gods) 11 Praktiska upplysningar 12 Utbildningsvägar Sida 10 Sprängkurser för kraftindustrin 9 Sprängarbetsledare Se sida nummer X 9 Repetitionskurs för sprängarbetsledare Här kan Du se hur våra sprängkurser hänger samman. 2 4 Förnyelse av sprängkort Detta prospekt är sammanställt för att ge en överskådlig information om sprängkurserna. 8 Underjordssprängning 5 6 Grundkurs Praktisk grundkurs 7 Ovanjordssprängning Fristående kurser Föreståndare för förråd Dolkurs ADR-kurser Horisontella pilar innebär att det är fråga om uppgraderingskurser, alltså en uppdatering och uppgradering av kunskaper medan de vertikala pilarna påvisar påbyggnadkurser.

3 VÄRT ATT VETA Ett sprängkorts giltighetstid är 10 år. Därefter är det dags för "Kurs för förnyelse av sprängkort". Mer information hittar du på sidan 5. Observera att sprängkortets innehåll kan ändras under giltighetstiden. Om man skaffar erfarenhet från tätort eller andra tillämpningar så behöver man bara skicka in ett kompletterande praktikintyg för att få ett reviderat sprängkort. Sprängarbetsledarens och dennes ersättares behörighet gäller i 10 år. Därefter går man en "Repetitionskurs för sprängarbetsledare" om man inte har gått en "Kurs för förnyelse av sprängkort". Är Ni flera i företaget med samma utbildningsbehov ordnar vi gärna en företagsintern kurs. Den kan vi genomföra när och där det passar Er. Du som har ett giltigt nordiskt sprängkort behöver endast gå "Kurs för förnyelse av sprängkort" för att få ett svenskt sprängkort. Vid transport av sprängmedel i kolli som "värdeberäknad mängd" normalt max 20 eller 50 kg netto krävs sedan 1 januari 2003 ett enklare förarintyg dvs undantag från utbildning för transport av värdeberäknad mängd finns ej längre. Denna utbildning ingår numera i våra Grundkurser, även i "Kurs för förnyelse av sprängkort" och "Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd". Ett särskilt intyg för detta utfärdas. Notera att om syftet är att man skall åka ut och utföra ett sprängarbete så är man undantagen ADR och därmed utbildningskravet (värdeberäknad mängd). NYHETER - Den 1 juli 2011 förlängs Kurs för förnyelse av sprängkort med en dag. Nu är kursen på 3 dagar vilket ger mer tid för att gå igenom alla nyheter och förändringar som har skett sedan föregående kurs för 10 år sedan. Sprängkortet gäller ju i 10 år. Utöver de förändringar som nämns nedan har bl.a. nya föreskrifter, från Arbetsmiljöverket, om Sprängarbete, AFS 2007:1, trätt i kraft. - Den 1 januari 2013 trädde nya föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng i kraft, ADR-S MSBFS 2012:6, vilka ersätter föreskrifterna från För er som endast kör värdeberäknad mängd är det inte mycket i sak som har förändrats. Föreskrivande myndighet är sedan 1 januari 2009 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Statens Räddningsverk, SRV, som tidigare hade hand om detta har upphört. - Den 1 december 2010 trädde författningen AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete i kraft. Den ersatte föreskrifterna om Bergarbete, AFS 2003:2. Innehåller en hel del som även berör sprängare. Föreskrivande myndighet är Arbetsmiljöverket. - Den 15 oktober 2010 trädde författningen MSBFS 2010:5, föreskrifter och allmänna råd om förvaring av explosiva varor, i kraft. Då upphörde Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:10) om förvaring av explosiva varor att gälla. Denna nya författning är föranledd av att vi den 1 september 2010 fått en ny lag (2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. En stor förändring är att kommunerna (räddningstjänsten) övertagit det lokala tillstånds- och tillsynsansvaret från polisen. 3

4 KURS FÖR FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT, 3 dagar OBS! Du måste gå denna kurs innan sprängkortet förfaller. Om Du går kursen inom 12 månader före Ditt sprängkort går ut så kommer ditt nya sprängkort gälla 10 år från utgångsdatum på ditt gamla sprängkort. Saknas giltigt sprängkort blir man inte godkänd av tillstånds myndigheten som sprängarbas och/eller föreståndare för sprängämnesförråd. Nora maj Nora september Kursavgift: kronor exkl. moms. Efter genomgången kurs med godkänt skriftligt prov utfärdas ett nytt sprängkort utifrån den praktik Du har. Ett intyg över sprängpraktik ska uppvisas. Minst ett års praktik de senaste fem åren krävs. Kursen är öppen endast för de som innehar sprängkort. Ett sprängkorts giltighetstid är 10 år. KURSPROGRAM Föreskrifter om Transport av sprängmedel Föreskrifter om Förvaring av sprängmedel Genomgång av övningsfrågor Dag 2 Föreskrifter om Användning av sprängmedel, med fokus på AFS 2007:1 "Sprängarbete" och AFS 2010:1 "Berg och gruvarbete" Genomgång av övningsfrågor Dag 3 Sprängämnen och Tändmedel; nyheter Aktuellt inom Bergsprängning Sprängteknik Skriftligt prov, genomgång av prov, diskussion och avslutning "Kurs för förnyelse av sprängkort" är gemensam för alla som behöver förnya sprängkortet, men har du tidigare gått en "Grundkurs i sprängteknik för sprängning av mindre komplicerat slag", dvs en praktisk kurs såsom t.ex. - Grundkurs i sprängteknik för jord- och skogbruk - Grundkurs i klenhålssprängning - Grundkurs i sprängteknik för linjearbeten erbjuder vi dig möjligheten att avlägga ett skriftligt prov anpassat till din verksamhet. OBS! Vid kursanmälan ange att du tidigare har gått en anpassad grundkurs! 4

5 KURS FÖR FÖRESTÅNDARE FÖR SPRÄNGÄMNESFÖRRÅD, 2 dagar Denna kurs är avsedd för blivande föreståndare och vikarierande föreståndare som inte spränger självständigt som sprängarbasar. En föreståndare ska veta hur sprängmedel förvaras på ett korrekt sätt och ha en viss produktkunskap. Utöver detta så är det bra om föreståndaren har viss kunskap om transport av farligt gods, såsom explosiva varor, bl.a. eftersom föreståndaren ofta Se utbudet av "Kurs för förnyelse av sprängkort Kursavgift : kronor exkl. moms. har avsändaransvaret. Efter genomgången kurs fås även ett enklare förarintyg som innebär att man kan transportera värdeberäknad mängd själv eller åka med en fullvärdig ADR-transport som medhjälpare. Denna utbildning fås genom att delta 2 dagar i Kurs för förnyelse av sprängkort (se ovan). GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK, 5 dagar Alla blivande sprängarbasar och sprängarbetsledare ska gå denna kurs. Även Du som i Din befattning intimt samarbetar med sprängarna, såsom arbetsledare, konsulter, kvalitetsansvariga har nytta av kursen. Kursdeltagare med minst ett års praktisk erfarenhet från sprängning får normalt sprängkort motsvarande praktiken efter genomgången kurs med godkänt skriftligt prov. Stockholm mars - 4 april Nora oktober Kursavgift : kronor exkl. moms. KURSPROGRAM (När kursen genomförs utanför Gyttorp kommer kursprogrammet att modifieras något) Introduktion, Historik, Definitioner och terminologi Sprängämne; uppbyggnad, egenskaper och användningsområden Föreskrifter om Förvaring av explosiva varor Dag 2 Föreskrifter om Transport av sprängmedel Tändmedel; genomgång av olika system Studiebesök vid vår tändmedelsfabrik Övningsuppgifter Dag 3 Föreskrifter om Sprängarbete, m.m. Pallsprängning Övningsuppgifter Dag 4 Rörgravs- och plansprängning Speciella sprängningar Praktiska uteövningar; kopplingsövningar med olika tändsystem m.m. Dag 5 Sprängning i tätort; tillstånd och villkor, markvibrationer, försiktig sprängning m.m. Skriftligt prov, genomgång av prov, diskussion och avslutning Notera! Denna kurs omfattar minst 48 lektionstimmar vilket innebär längre kursdagar än på andra kurser. 5

6 PRAKTISK GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK, 4 dagar Tidigare Grundkurs i sprängteknik för jord- och skogsbruk Tidigare Grundkurs i klenhålssprängning Kursen vänder sig till personer som arbetat minst 2 år i relevant yrke och behöver spränga då och då. Exempel på yrkeskategorier är grävmaskinister, krosspersonal, bönder, lantbruksentreprenörer, kyrkogårdsarbetare, liftskötare, geologer, linjemontörer m.m. Tanken är att de som utför sprängning av mindra komplicerat slag, såsom mindre schaktningsarbeten, stensprängning o.d., Åsbro april Filipstad oktober Kursavgift : kronor exkl. moms. ska kunna få ett begränsat sprängkort. För att få sprängkort krävs 2 års praktisk erfarenhet och genomgången kurs med godkänt resultat. Kursen är framtagen enligt de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Sprängarbete AFS 2007:1. Sprängkortet gäller i 10 år och ska förnyas innan giltighetstiden går ut. Mer information om "Kurs för förnyelse av sprängkort, 3 dagar" finner du på sid 5. Notera att du kan välja mellan 2 olika kurser för förnyelse av sprängkort. KURSPROGRAM Sprängämnen och tändmedel; uppbyggnad, egenskaper och användningsområden Föreskrifter om Sprängarbete, m.m. Dag 2 Föreskrifter om Förvaring om explosiva varor Föreskrifter om Transport av sprängmedel Praktiska uteövningar; kopplingsövningar med olika tändsystem m.m. Dag 3 Praktiska uteövningar; stensprängning Planering av sprängning och laddningsberäkning Genomgång av övningsfrågor Dag 4 Praktiska uteövningar; dikessprängning o.dyl. Skriftligt prov, genomgång av prov, diskussion och avslutning 6

7 KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR OVANJORDSARBETEN, 5 dagar I denna kurs lär Du Dig det mesta om sprängteknik och ekonomi för "tyngre sprängning" ovan jord. Du som sköter planering och eventuellt även det handgripliga i ett bergtag, vägarbete, dagbrott eller liknande har nytta av den här kursen och även Du som jobbar som kalkylerare i ett entreprenadföretag. Kursen är värdefull även för andra som är inblandade i produk tionssprängningar ovan jord såsom konsulter, sakkunniga, kontrollanter, Plats Datum Nora Hösten 2014 Kursavgift : kronor exkl. moms. borr- och krossentreprenörer. Det finns inga krav på förkunskaper men "Grundkurs i sprängteknik" och praktisk erfarenhet är bra att ha. För att få behörighet som sprängarbetsledare krävs bl.a. att Du gått denna kurs. KURSPROGRAM (När kursen genomförs utanför Gyttorp kommer kursprogrammet att modifieras något) Detonik och bergbrytningsteorier Design av en pallsalva; genomgång av tumregler för borrning och laddning. Tändplaner; dess inverkan på styckefall, framkast och markvibrationer. Säkrad upptändning med NONEL. Primerplacering och -antal Dag 2 Styckefall; hur man kan beräkna, utvärdera och påverka styckefallet Modern laddteknik ovan jord Borrhålskvalitet; orsaker, konsekvenser, mätmetoder och åtgärder Övningsuppgifter Dag 3 Ekonomi och optimering; val av pallhöjd och borrhålsdiameter mm gås igenom Kontursprängning; genomgång av olika metoder, bl.a. slätsprängning och förspräckning Genomgång av övningsfrågor Dag 4 Grupparbete Aktuellt inom bergsprängning t.ex. produktnyheter och redovisning av försöken i Vånga/ Bårarp ang. "sprickutbredning i berg" Dag 5 Skriftligt prov, genomgång av prov 7 9

8 KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR UNDER JORDSARBETEN, 2 dagar I denna kurs lär Du Dig det mesta om sprängteknik och ekonomi för sprängning under jord. Du arbetar som sprängarbas, arbetsledare, kalkylerare eller ansvarar för underjordsprojekt och önskar mer teoretisk kunskap. Kursen är värdefull även för andra som är inblandade i sprängning under jord såsom konsulter, kvalitetsan svariga, sakkunniga, kontrollanter och borr-entreprenörer. "Grundkurs i sprängteknik" kan man med fördel ha genomgått men praktisk erfarenhet från underjordsarbete kan vara tillräcklig. KURSPROGRAM Nora maj Kursavgift : kronor exkl. moms. Sprängämnen och tändmedel; olika typer, för- och nackdelar Allmänt om underjords- och tunnelsprängning Kontursprängning och skadezoner Dag 2 Borr- och laddplaner vid tunnelsprängning. Vad är principen då man bestämmer en borrplan? Hur mycket ska man ladda i borrhålet? Tändplaner; Hur bestämms tändarsättning och vilka varianter finns? Övningsuppgifter Försiktig tunnelsprängning. Några sätt att bemästra de problem som kan dyka upp när tunnlar drivs under tätbebyggelse KURS I TÄNDPLANER FÖR OVANJORDSSPRÄNGNING, 1 dag Allmänt och för stötvågssprängkapslar i synnerhet I denna kurs går vi djupare och bredare in i ämnet Tändplaner än vad vi gör på en Grundkurs i sprängteknik, vilket framgår av kursprogrammet. De som planerar och ansvarar för ett sprängarbete ovanjord samt de som handgripligen utför arbetet har nytta av den här kursen. Kursen är värdefull även för andra som är inblandade i produktionssprängningar ovanjord såsom konsulter, sakkunniga, kontrollanter m.m. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs normalt att man tidigare gått Grundkurs i sprängteknik eller liknande. Nora maj Kursavgift: kronor exkl. moms. I priset ingår dokumentation, lunch och kaffe. KURSPROGRAM Primer; placering och antal Fördröjningstid mellan rader och mellan borrhål Kopplingsprinciper för Exel U Det Olika tändplaner, fördelar och nackdelar Säkrad upptändning DOLKURS, 1 dag Ett problem som har lyfts fram i Sprängarbete, AFS 2007:1 och Berg- och Gruvarbete, AFS 2010:1, är odetonerat sprängmedel i den sprängda massan. Problemet har funnits under många år men har synliggjorts under senare år pga att flera incidenter och olyckor har inträffat samtidigt som rapporteringen har förbättrats. De som lastar, krossar, knackar det sprängda berget och de som skrotar slänter och tak utsätts för risker om detonation sker under dessa operationer. Detta gäller även andra som arbetar i anslutning till dessa arbeten. Det är viktigt att de som arbetar under dessa villkor får information om risker, hur man skyddar sig och hur man ska agera när man påträffar odetonerat sprängmedel. Behöver ni hjälp med en informationskurs är ni välkomna att höra av er för ett genomförande på arbetsplatsen. 8

9 KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR SPRÄNGARBETSLEDARE, 5 dagar I denna kurs lär Du Dig det mesta om försiktig spräng ning i tätort. Utöver sprängteknik behandlas även normer, bestämmelser och ansvarsfrågor. För att få behörighet av polisen som sprängarbetsledare krävs bl.a. att Du gått igenom denna kurs och kurserna "Grundkurs i sprängteknik" och "Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten". Du som arbetar med försiktig sprängning ovan eller under jord eller Du som vill veta mera om detta såsom konsulter, sakkunniga, kontrollanter mm har nytta av kursen. Plats Datum Nora Hösten 2014 Kursavgift : kronor exkl. moms. KURSPROGRAM (När kursen genomförs utanför Gyttorp kommer kursprogrammet att modifieras något) Markvibrationer och svensk standard Försiktig sprängning; genomgång av olika metoder och åtgärder som syftar till att minska vibrationer Försiktig pallsprängning Dag 2 Försiktig pall- och rörgravssprängning Gällande bestämmelser Dag 3 Ansvarsfördelning och bestämmelser vid sprängarbete i tätort Genomgång av övningsfrågor Vibrationsmätning, syneförrättning, riskanalys, m.m. Dag 4 Stenkast; orsaker och åtgärder Luftstövåg Sprängämne och tändmedel; nyheter och förändringar Aktuellt inom bergsprängning, t.ex. Elektroniksprängkapseln, resultat av fältförsök Dag 5 Skriftligt prov, genomgång av prov REPETITIONSKURS FÖR SPRÄNGARBETSLEDARE, 3,5 dagar Se utbudet av "Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare". Kursavgift : kronor exkl. moms. I polisens bestämmelser framhävs speciellt att sprängarbetsledaren, och dennes ersättare, bör ha uppdaterat sina kunskaper om mer än 10 år gått efter genomgången utbildning. Är du även sprängarbas ska du veta att polisen godtar "Kurs för förnyelse av sprängkort" som uppdatering av sprängarbetsledarens och dennes ersättares kompetens. Då behöver du inte gå denna kurs. Även för Dig som arbetar som konsult / kontrollant för denna typ av byggnationer eller önskar en allmän kännedom inom detta område passar denna kurs. Denna utbildning fås genom att delta 4 dagar (måndag till torsdag) i "Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare" (se ovan). 9

10 SPRÄNGKURSER FÖR KRAFTINDUSTRIN GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR LINJEARBETEN, 4 dagar Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kompetens. Denna motsvarar de krav som ställs av Arbetsmiljöverket på sprängarbasar som utför "sprängning av mindre komplicerat slag. I denna kurs behandlas även SAFE-T- CUT-systemet och vi går dessutom igenom metodiken för sprängning av linskarvar. Kursdeltagare med 2 års erfarenhet av linjearbete, där sprängning förekommit, får sprängkort för dessa typer av arbeten efter godkända skriftliga och praktiska prov. Åsbro april Filipstad oktober Kursavgift : kronor exkl. moms. KURSER I SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÄMMA, SAFE-T-CUT, 2 dagar Teoretiskt och praktiskt visas hur systemet fungerar så att man efter genomgången kurs självständigt kan arbeta med denna produkt. Kursen riktar sig till linjearbetare m. fl. som inte sysslar med bergsprängning. Kursen tar normalt även upp Linskarvsprängning. Kontakta oss för information. KURS I LINSKARVSPRÄNGNING, 1 dag Specialkurs för linjearbetare som inte ägnar sig åt bergsprängning eller SAFE-T-CUT utan endast behöver kunna handskas med ovannämnda system. Förutom teoretisk genomgång ingår praktiska övningar. Kontakta oss för information. REPETITIONSKURS I SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÄMMA OCH/ELLER LINSKARV Även för dessa produkter krävs att man uppdaterar sina kunskaper. Kontakta oss för information. 10

11 TRANSPORT AV FARLIGT GODS, ADR- kurser ADR GRUNDUTBILDNING FÖR FÖRARINTYG INKL. SPECIALKURS FÖR KLASS 1 (EXPLOSIVA VAROR), 4 dagar Förare av transporter med explosiva varor över "värdeberäknad mängd" ska vara utbildade och kunna visa upp ett förarintyg. Vår ADR-grundkurs ger de kunskaper som krävs enligt de bestämmelser som utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Observera att förarintyget gäller i fem år och därefter måste det förnyas före sitt utgångsdatum. Kontakta oss för information. FÖRNYELSE AV FÖRARINTYG INKL. SPECIALKURS FÖR KLASS 1 (EXPLOSIVA VAROR), 2 dagar I god tid innan Ditt förarintyg går ut får Du en påminnelse från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att det är dags att tänka på förnyelse. OBS! Du kan förnya förarintyget ett år innan det gamla blir ogiltigt och Du måste göra det före intygets utgång för att slippa gå ADR - grundkursen en gång till. Efter repetitionskursen gäller det nya intyget ytterligare fem år från det gamla intygets utgångsdatum så det finns ingen anledning att vänta. Kontakta oss för information. ADR KURS FÖR TRANSPORT AV VÄRDEBERÄKNAD MÄNGD, 1 dag (Populärt Kap.1.3 utbildning) Denna utbildning krävs även för medhjälpare vid fullvärdiga ADR transporter. Läs mer på sid 3 om transport av sprängmedel. Kontakta oss för information. 11

12 PRAKTISKA UPPLYSNINGAR Kursanmälan Du är välkommen med Din kurs an mälan på telefon till Carina Lagemyr , och vi är tacksamma om Du anmäler Dig så tidigt som möjligt, särskilt om Du vill ha hjälp med bokning av hotellrum. Vi skickar bekräftelse och kallelse cirka två veckor innan kursen startar. Carina Lagemyr Training Assistant Återbud/ersättare Lämnar Du återbud till våra kurser i Sverige senare än 2 veckor före kursstart debiterar vi halva kursavgiften. Vid förhinder för anmäld deltagare går det bra att skicka ersättare. Meddela oss bara vem som kommer i stället. Hotell Logi ingår inte i kursavgiften, men i de flesta fall kan vi hjälpa till med bokning av hotellrum. Kompetensbevis Efter genomgången kurs, erhåller deltagaren ett kursintyg. I de fall som kursen avslutas med ett skriftligt prov, krävs godkänt resultat på detta för att erhålla intyg. Förbehåll Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser, begränsa antalet deltagare per kurs, ändra i kursprogram och justera kursavgifterna. Praktiska övningar och studiebesök Om det ingår praktiska övningar eller studiebesök i kurserna ska deltagare medta skyddsskor/-stövlar och hjälm. För de som inte åker bil finns ett begränsat antal för utlåning. Företagsbeställda kurser Alla kurser som beskrivs i denna broschyr kan företagsbeställas för genomförande antingen i Gyttorp eller på annan plats. Orica kan också hålla specialkurser som anpassas till en viss teknik eller arbetsplats. Kontakta Thomas Daugaard på telefon eller e-post orica.com för mera information och kostnadsförslag. Observera Extra sprängkurser och konferenser kan komma att inplaneras under året. För fortlöpande information om detta och mycket annat föreslår vi att Du skaffar SprängNytt. SprängNytt Du får "SPRÄNG NYTT" gratis. För beställning, kontakta Orica Sweden AB på telefon eller På hittar du vårt kursprospekt och mycket annat. Välj först land. Väljer du "Sweden" blir språket engelska. Under rubriken "Sprängkurser, Orica Sweden AB, så klart" till vänster på sidan hittar du vårt kursprospekt som du kan ladda ned. På hemsidan finns även vår kundtidning, SprängNytt, nyheter, produktdatablad, säkerhets-datablad och mycket annat. Bergsprängaren en symbol för svensk bergsprängningsteknik Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, Nora 12 Telefon: Fax: E-post:

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ

Läs mer

Spräng Nytt. Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? Nr. 1 Januari 2014-28 årgång. SprängNytt 1 2014 1

Spräng Nytt. Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? Nr. 1 Januari 2014-28 årgång. SprängNytt 1 2014 1 Nr. 1 Januari 2014-28 årgång Spräng Nytt Vem blir Årets Bergsprängare 2013? 2009 2010 2011 2012 2013? SprängNytt 1 2014 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta

Läs mer

SprängNytt. Nr. 2 December 2010-24. årgång. GLÖM INTE! Skicka ditt förslag på Årets Bergsprängare innan 31. januari 2011... S. 13

SprängNytt. Nr. 2 December 2010-24. årgång. GLÖM INTE! Skicka ditt förslag på Årets Bergsprängare innan 31. januari 2011... S. 13 SprängNytt Nr. 2 December 2010-24. årgång GLÖM INTE! Skicka ditt förslag på Årets Bergsprängare innan 31. januari 2011... S. 13 edev i Norrströmstunneln... s. 52 Exportexpert stämplar ut... s. 10 Årets

Läs mer

Innehållsförteckning. Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5

Innehållsförteckning. Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5 Kursprogram 2015 sförteckning Förord 3 Kursinformation 4 Utbildningsschema 5 Behörighetsutbildning för sprängarbasar och sprängarbetsledare 6 Grundkurs i sprängteknik 7 Kurs för förnyelse av sprängkort

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2009

KURSUTBUD VÅREN 2009 KURSUTBUD VÅREN 2009 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

Nr 2 December 2003 - Årgång 17. Vem blir Årets Bergsprängare 2003?... sida 6. Underjordsseminarium i Sundsvall...sida 11. SprängNytt 2-2003 1

Nr 2 December 2003 - Årgång 17. Vem blir Årets Bergsprängare 2003?... sida 6. Underjordsseminarium i Sundsvall...sida 11. SprängNytt 2-2003 1 Nr 2 December 2003 - Årgång 17 Vem blir Årets Bergsprängare 2003?... sida 6 Underjordsseminarium i Sundsvall...sida 11 SprängNytt 2-2003 1 Innehåll Ledare... Götatunneln... Årets Bergsprängare 2003...

Läs mer

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Om Crux Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 1 2012 mars t RfSU på studiebesök Läs mer på sidorna 32-33 t Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 t Bergsprängardagarna - publikens favorit

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Försäljning av fyrverkerier

Försäljning av fyrverkerier Försäljning av fyrverkerier Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB519 - april 2013 ISBN 978-91-7383-315-8 Innehåll

Läs mer

Vägledning för dig som ansöker om legitimation som djursjukskötare eller godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Vägledning för dig som ansöker om legitimation som djursjukskötare eller godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård 1(9) Februari 2010 Enheten för veterinära frågor Vägledning för dig som ansöker om legitimation som djursjukskötare eller godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård I den här vägledningen

Läs mer

Priser & villkor. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial och kost. Alla priser är exklusive logi, resekostnad och moms.

Priser & villkor. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial och kost. Alla priser är exklusive logi, resekostnad och moms. Kurskatalog 2013 Priser & villkor Aktuell information Besök gärna vår hemsida. Där hittar du alltid aktuell information, kurser som tillkommer eller andra förändringar. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial

Läs mer

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Vi visar dig vägen till CE-märket SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Motorbåtsutbildningar Langbeck.se har sitt ursprung i Sportbåtsskolan som drivs av Sportbåtsklubben, en av landets största racerbåtsklubbar. Sportbåtsskolan har under

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

A B FYRVERKERIKURS KLASS III-IV KRUTHUSET BRAÅS FREDAG 17 APRIL SÖNDAG 19 APRIL 2015

A B FYRVERKERIKURS KLASS III-IV KRUTHUSET BRAÅS FREDAG 17 APRIL SÖNDAG 19 APRIL 2015 1 A B FYRVERKERIKURS KLASS III-IV KRUTHUSET BRAÅS FREDAG 17 APRIL SÖNDAG 19 APRIL 2015 Pyro Smålands Krutbruk AB, Skandinaviens ledande tillverkare av pyrotekniska special effekter har nu i mer än 25 års

Läs mer

Svea Affärsutbildning

Svea Affärsutbildning Svea Affärsutbildning Våren 2013 Kunskap för bättre affärer Välkommen till Svea Affärsutbildning! Svea Affärs utbildning för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer Ett av de snabbaste,

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer