De lokala postoperatörernas priser och rabatter 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De lokala postoperatörernas priser och rabatter 1999"

Transkript

1 De lokala postoperatörernas priser och rabatter 1999 Juni 1999 Dnr

2 1 De lokala postoperatörernas priser och rabatter 1999 Under våren 1999 har Post- och telestyrelsen (PTS) inhämtat uppgifter om de lokala postoperatörernas priser och rabatter beträffande brevbefordran. Syftet med undersökningen är förutom PTS generella uppgift att övervaka prisutvecklingen också att om möjligt jämföra Postens priser för daglig post inom kommun med lokalt verkande postoperatörers priser. Av totalt 69 tillståndshavare har Posten Sverige AB, City Mail Sweden AB och SDR- Gruppen undantagits från att besvara enkäten. Ytterligare 13 postoperatörer bedriver för närvarande ingen aktiv postverksamhet och ingår därför inte i sammanställningen. Av resterande 53 postoperatörer är det 7 företag (13 %) som inte svarat trots påminnelse. Tjänsteutbud Samtliga 46 postoperatörer som omfattas av undersökningen, utom en, befordrar A-post. Hälften av dem befordrar B-post/ ekonomibrev (inom 2, i något fall 3 dagar). 11 postoperatörer, 24 %, befordrar Föreningsbrev, (3 dagar). En postoperatör tillhandahåller även tjänsten D-post (4 dagar) och ett fåtal tjänsten Värdepost (Rek) och Expressbrev. Många av postföretagen delar också ut reklam och erbjuder andra kringtjänster av mailmanagement - karaktär. 70 % av postföretagen distribuerar A-brev upp till 2 kg. 20 % har 1 kg som viktgräns. 61 % de postföretag som distribuerar B-post delar ut brev upp till 2 kg. 17 % har 1 kg som viktgräns. Av de postoperatörer som befordrar Föreningsbrev har 80 % en högsta viktgräns på 500 gram. Prissättning En sammanställning av postoperatörernas porton samt beräknade genomsnittliga porton för A- och B-brev samt Föreningsbrev finns i bilagorna 1-3. Sammanfattning av det genomsnittliga portot och portovariationen för A- och B-post: A-post: Vikt (gram) Genomsnittligt porto (kr) Lägsta/högsta porto (kr) 20 3,30 2,70-4, ,56 2,70-8, ,78 3,00-16, ,11 3,00-24, ,94 3,00-35, ,07 11,25-49, ,22 11,25-49,00

3 B-post: Vikt (gram) Genomsnittligt porto (kr) Lägsta/högsta porto (kr) ,94 2,50-6, ,90 2,50-7, ,94 2,50-14, ,31 2,50-20, ,96 2,50-32, ,66 15,00-45, ,12 15,00-45,00 Sammanställningen visar att portot för samtliga viktklasser för både A- och B-post varierar kraftigt. De lokala postoperatörernas prissättning skiljer sig dels vad gäller portots storlek dels hur vikttrappan är utformad. Majoriteten av postföretagen tillämpar någon variant av Postens viktklassindelning. Ca 30 % av postoperatörerna tillämpar enhetsporto för A-brev upp till 100 gram. Motsvarande siffra för B-brev är 70 %. Övriga använder sig av Postens modell med dubbelt porto för 100- gramsbrevet, men ofta med en högre första viktgräns, gram i stället för 20 gram. Flera postföretag har samma porto för viktklasserna 250 som 500 gram och för 1500 som 2000 gram. En operatör tillämpar enhetsporto för A- och B- post upp till 1 kg. Minst variation har portot för ett 20- grams A-brev. Från 82 % till 129 % av genomsnittsportot. Portot för övriga viktklasser varierar från 49 % till över 160 % av genomsnittsportot. Portot för B-brev varierar något mer men enligt samma mönster som A-brevet. Föreningsbrev Av antalet postoperatörer som befordrar tjänsten,11stycken, tillämpar 9 postoperatörer enhetsporto för Föreningsbrev upp till 100 gram. Lika många har en högsta viktgräns för Föreningsbrev på 500 gram. Föreningsbrevet har den största portovariationen. Från 87 % till 107 % av det genomsnittliga portot för 20-gramsbrevet och för övriga viktklasser från 35 % till 193 % av genomsnittsportot. Rabatter Drygt 30 %, 11 av 34 postoperatörer, uppger att de tillämpar rabatter i sin prissättning. I de flesta fall rör det sig om mängdrabatter och rabatter för fasta kunder. Rabatterna ligger på ca % av ordinarie porto. Överenskommelser om längre leveranstider än ordinarie utdelningstider påverkar också priset i flera fall. Selektiv utdelning i ett visst delområde inom operatörens verksamhetsområde ger någon procents rabatt hos en postoperatör. Hos en annan operatör ges kunden rabatt om den försorterar och dessutom trycker postoperatörens logotype på breven.

4 Jämförelse med Postens rikspriser 3 Genomsnittsportot för de lokala operatörerna för ett 20-grams A-brev är 3,30 kronor. Posten AB tar 5,00 kronor för motsvarande brev som skickas lokalt inom en kommun. Det lokala genomsnittsportot är 1,70 kronor lägre (34 %). För brev mellan 21 och 100 gram är skillnaden större. Genomsnittsportot för de lokala operatörerna är 5,63 kronor jämfört med Postens porto på 10,00 kronor. Det genomsnittliga lokalportot är 4,37 kronor lägre (44 %). För viktklasserna över 100 gram är det genomsnittliga lokalportot mellan % lägre än Postens porto. Sammanfattningsvis är det lokala genomsnittsportot för varje viktklass för både A- och B-post mellan % lägre än Postens rikspriser. Jämförelse med Postens priser för tjänsten daglig post inom kommun Posten har ett särskilt porto för daglig post där minst 250 försändelser skickas vid samma tillfälle inom kommun. Portot är 3,80 för ett 20-gramsbrev samt 7,60 för brev upp till 100 gram. För viktklasserna över 100 gram har Posten inga särskilda kommunpriser utan ordinarie porto för A-post gäller. Jämfört med Postens porto är det lokala genomsnittliga portot 50 öre (13 %) lägre för brev vägande 20 gram och 1,97 kronor (26 %) lägre för brev vägande 100 gram. Jämförelse med Postens priser för tjänsten sorterad brevsändning inom kommun I de flesta fall går det inte att direkt jämföra de enskilda lokala postoperatörernas priser med Postens priser. Tjänsternas utformning och villkor överensstämmer sällan helt och både Postens och de lokala operatörernas rabatter är ofta individuellt avtalade med kunden. I några fall går det att göra en ungefärlig jämförelse. Exemplen nedan avser B-post: antal pris/ex kr/kg Posten AB: ,00 kr 14,00 kr ,90 kr 13,00 kr Wisby Mail: 200 2,05 kr 11,50 kr Fyrkanten Mail: ,50 kr - Falu Mail: 500 2,50 kr - Postbudet i Kalmar: 500 1,85 kr 8,00 kr ,65 kr 8,00 kr

5 Slutsatser av enkäten 4 Resultaten från enkäten visar att de lokala postoperatörernas prissättning varierar kraftigt. Det gäller både A- och B-post och för alla viktklasser. Det lokala genomsnittsportot per viktklass för både A- och B-post är mellan % lägre än Postens rikspriser för enstaka brev. Jämfört med Postens porto för 20- respektive 100-grams daglig post om minst 250 försändelser, är det lokala genomsnittsportot 13 % respektive 26 % lägre. Trots det relativt Postens porto låga lokala genomsnittsportot uppger knappt en tredjedel av de tillfrågade postoperatörerna att de tillämpar rabatter. Vanligtvis rör det sig om rabatter till större fasta kunder eller mängdrabatter vid enstaka stora utskick. De lokala postoperatörerna är geografiskt spridda över hela Sverige men nästan alla är etablerade i små eller medelstora städer. Cirka hälften av postoperatörerna som svarat på enkäten har en brevvolym som inte överskrider 300 brev per dag. Drygt 40 % av dem har en brevvolym på mellan 600 och 1000 brev per dag. Gemensamt för lokal postverksamhet är att den kräver relativt begränsade fasta investeringar men är desto mer arbetsintensiv. Majoriteten av de lokala postoperatörerna har dock ett fåtal anställda som trots att de arbetar betydligt mer än åtta timmars arbetsdag ändå inte når upp till en normal lön. Det faktum att de flesta av de lokala operatörerna endast har varit verksamma ett eller ett par års tid gör att det finns anledning att vara försiktig med att dra några slutsatser om vare sig de lokala postoperatörernas portostruktur eller lönsamhet. Postverksamhet är fortfarande en nyligen avreglerad marknad och ännu återstår den del oklarheter t ex beträffande tillgången till postal infrastruktur (bl. a postboxar) och därtill hörande kostnader. Resultaten från enkäten får till en del ses som ett uttryck för detta.

6 Genomsnittliga lokalporton inkl moms: A-post 1999 Bilaga 1 Postoperatör Viktgräns Mora Orsa Lokalpost 4,25 8,50 14,50 22,75 25,00 31,25 43,75 Gefle Mail 3,50 7,00 14,00 21,00 35,00 49,00 49,00 Light Mail 50 3,50 7,00 10,50 14,00 21,00 35,00 35,00 Försäljn.AB Legas 25 3,00 6,00 12,00 18,00 Valdemarsviks Lokalpost 3,00 6,00 12,00 18,00 27,00 Sundsvalls Citypost 2 dgr 3,20 3,20 6,40 9,60 19,20 32,00 32,00 Åre Bypost 4,00 8,00 16,00 24,00 32,00 44,00 44,00 Dal Mail HB 4,00 4,00 8,00 12,00 16,00 Lysekils Lokalpost 3,50 7,00 14,00 21,00 28,00 35,00 42,00 Boden Mail 3,75 3,75 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 Söderköpings Lokalpost 3,00 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 Kiruna Mail 3,38 3,38 10,12 10,12 16,88 43,75 43,75 FDS 3,75 7,50 15,00 22,50 30,00 37,50 45,00 Mail Nex, Ljusdal 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Gnosjö Trafik 3,20 3,20 8,00 8,00 12,80 Roine s Distribution 3,50 3,50 7,00 14,00 28,00 35,00 42,00 IBF Tranås 40 3,00 6,00 9,00 12,00 12,00 18,00 18,00 Örebro City Brevservice 3,25 3,25 Bad Box (Patrik Sallnert) 3,20 6,40 12,80 19,20 25,60 32,00 32,00 HB Stadsbrev 3,00 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 BJ Distribution 3,00 6,00 12,00 18,00 27,00 36,00 45,00 Skraborgspost o Expess Delivery 3,00 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 40,00 HK Mail HB ej dagl. post 50 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 18,00 Stadsbrev Postiljonen AB 4,00 8,00 12,00 24,00 32,00 40,00 48,00 Falu Mail HB 2,70 2,70 5,40 8,10 13,50 27,00 27,00 Västerviks Lokalpost HB 3,00 3,00 3,00 6,00 9,00 Novydux HB 3,00 6,00 12,00 18,00 24,00 33,00 33,00 Staffanstorps Mail Service AB 25 3,50 7,00 14,00 21,00 28,00 Magnus Direktreklam 3,00 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 Borlänge Mail AB 3,95 7,90 15,80 23,70 31,60 39,50 47,40 Postbudet i Hörby/Höör 3,50 3,50 14,00 21,00 28,00 35,00 42,00 Fyrkanten Mail i Piteå AB 3,75 3,75 7,50 7,50 11,25 11,25 11,25 Carlshamn Mail 3,00 6,00 12,00 24,00 Bro Mail HB 2,70 5,40 10,80 16,20 Strängnäs Lokalbrev 3,00 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 PostilJohan AB 30 3,56 7,12 14,25 21,38 28,50 35,62 42,75 Postbudet i Kalmar 3,50 3,50 7,00 7,00 10,50 14,00 17,50 Närbrev, B nb Hotell- & Rest.checkar 3,00 6,00 9,00 15,00 18,00 39,00 39,00 Mountain Express Mail & cykelbud 30 3,50 7,00 14,00 25,00 30,00 Mariestads Brev- & paketservice 2,80 5,60 11,20 20,40 20,40 Jösse-Post 3,50 7,00 10,50 14,00 17,50 21,00 24,50 Pajala mail 4,00 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 Borås Mail 30 3,00 6,00 12,00 15,00 21,00 27,00 39,00 Olsson s Cykelbud 30 3,00 6,00 9,00 15,00 21,00 Östersunds Stadspost 3,50 3,50 7,00 10,50 21,00 28,00 28,00 Luleå Mail 3,00 3,00 6,00 6,00 12,00 12,00 12,00 Summa: 152,44 254,65 483,27 719,45 917, , ,90 Antal porton: Genomsnittligt porto: 3,31 5,66 10,74 15,99 21,85 30,72 34,78 Posten AB, riksporto: 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Portoskillnad i kronor: -1,69-4,34-9,26-14,01-18,15-19,28-25,22 Portoskillnad i procent: -0,34-0,43-0,46-0,47-0,45-0,39-0,42

7 Postavd. Malin Wahlquist Bilaga 2 Genomsnittliga lokalporton inkl moms: B-post Postoperatör Vikt Mora Orsa Lokalpost 3,50 7,00 14,00 Gefle Mail 3,25 6,50 13,00 19,00 32,00 45,00 45,00 Light Mail 50 3,00 6,00 9,00 12,00 18,00 29,00 29,00 Dal Mail HB 2,50 2,50 5,00 7,50 10,00 Lysekils Lokalpost 3,00 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 Söderköpings Lokalpost 2,50 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Mail Nex, Ljusdal 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Roine s Distribution 3,00 3,00 6,00 12,00 24,00 30,00 36,00 Örebro City Brevservice 3,00 3,00 Bad Box (Patrik Sallnert) 2,80 5,60 11,20 16,80 22,40 28,00 28,00 HB Stadsbrev 2,80 5,60 11,20 16,80 22,40 28,00 33,60 Skraborgspost o Expess Delivery 2,50 5,00 HK Mail HB 50 2,50 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 15,00 Novydux HB 2,50 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 25,00 Wisby Mail 3,05 6,10 9,15 15,25 24,40 30,50 36,60 Magnus Direktreklam i Karlsborg 2,75 5,50 11,00 16,50 22,00 27,50 33,00 Postbudet i Hörby/Höör 2,50 2,50 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Carlshamn Mail 2,50 5,00 10,00 20,00 PostilJohan AB 3,12 6,25 12,50 18,75 25,00 31,25 37,50 Postbudet i Kalmar 3,00 3,00 6,00 6,00 Mountain Express Mail & cykelbud 30 2,80 5,60 11,20 18,00 25,00 Mariestads Brev & Paketservice 2,50 5,00 10,00 20,00 20,00 Jösse-Post 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 Summa porton: 64,57 kr 112,65 kr 200,25 kr 286,10 kr 359,20 kr 387,25 kr 435,70 kr Antal porton: Genomsnittligt porto: 2,81 4,90 9,54 14,31 19,96 27,66 31,12 Posten AB riksporto: 4,50 9,00 18,00 27,00 36,00 45,00 54,00

8 Bilaga 3 Genomsnittliga lokalporton inkl moms: Föreningsbrev 3 dgr Postoperatör Vikt Mora Orsa Lokalpost 3,00 3,00 6,00 12,00 Light Mail 3,00 3,00 6,00 6,00 Boden Mail 2,70 2,70 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 Örebro City Brevservice 3,00 3,00 BJ Distribution 2,40 2,40 Staffanstorps Mail Service AB 50 3,00 5,00 7,00 14,00 Magnus Direktreklam HB 2,75 2,75 10,00 15,00 Fyrkanten Mail i Piteå AB 2,70 2,70 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 Dal Mail HB 2,50 2,50 8,00 12,00 16,00 Jösse-Post över natt 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 Borås Mail 2,70 2,70 8,10 10,80 13,50 21,60 29,70 Summa porton: 30,75 kr 35,75 kr 64,90 kr 92,60 kr 55,30 kr 50,40 kr 61,50 kr Antal porton: Genomsnittligt porto: 2,80 3,25 7,21 10,29 11,06 12,60 15,38 Posten AB riksporto: 3,50 3,50 14,00 27,00 36,00 45,00 54,00

Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684).

Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684). BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Josefin Grolander Postavdelningen 08-678 56 06 josefin.grolander@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 december 2002 02-10981/39 Till berörda tillståndshavare

Läs mer

Vägledning Postförmedling 2013

Vägledning Postförmedling 2013 Vägledning Postförmedling 2013 Innehållsförteckning Allmänt om Postförmedlingstjänster 2013... 2 Definitioner... 3 A-post... 3 Adresserad direktreklam (ADR)... 3 Avrop... 3 Avropsavtal... 3 Avropsberättigade

Läs mer

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5)

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) 2005-01-25 Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) Så skapas en bättre konkurrens på postmarknaden Den 1 januari 1993 avskaffades Postens

Läs mer

Vägledning Postförmedling 2013-2

Vägledning Postförmedling 2013-2 Vägledning Postförmedling 2013-2 Innehållsförteckning Allmänt om Postförmedlingstjänster 2013... 2 Definitioner... 3 Tjänsteområden... 6 Hur använder du tjänsterna?... 6 Sida 1 av 6 Allmänt om Postförmedlingstjänster

Läs mer

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm

Posten AB, org. nr: 556128-6559 105 00 Stockholm FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens 2010-11-08 Dnr: 10-9595 1 Sida Postavdelningen Joakim Levin 08-678 55 67 joakim.levin@pts.se Posten AB 105 00 Stockholm Föreläggande om rättelse av Posten AB:s kalkylmodell

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men spara

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Konsumentpriser för brev och paket

Konsumentpriser för brev och paket Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Datum 2014-11-25 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse En internationell jämförelse Rapportnummer PTS-ER-2014:3 Diarienummer 14-460 ISSN 1650-9862

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 januari 2016 Var hittar jag närmaste brevlåda? Här. Skicka Riktiga Vykort Vykort skickade från din smartphone eller dator före kl 16:00 en

Läs mer

1:a-klassbrev inrikes

1:a-klassbrev inrikes 1:a-klassbrev inrikes Statligt Ramavtal / Brevförmedling 7501384847 2 2013-01-01, dock tidigast fr o m avtalets ikraftträdande Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms om inget annat anges.

Läs mer

Postnummersystemet i Sverige

Postnummersystemet i Sverige Postnummersystemet i Sverige Gäller fr.o.m mars 2013 1 Postnummerrådet 2013 Postnummerrådet Innehåll 1. Inledning 3 2. Postnummerområden 3 3. Postnumrens användningsområde, 4 olika system 5 4. Administrativa

Läs mer

1:a-klassbrev inrikes

1:a-klassbrev inrikes 1:a-klassbrev inrikes 2 2012-01-01, dock tidigast fr o m avtalets ikraftträdande Prisbilaga Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms om inget annat anges. Ordinarie pris utgår från vid var tid

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

1:a-klassbrev inrikes

1:a-klassbrev inrikes 1:a-klassbrev inrikes 2 2014-04-01, dock tidigast fr o m avtalets ikraftträdande Ordinarie pris utgår från vid var tid gällande prislista, se www.posten.se/priser. Porto betalt Ordinarie pris 1:a-klassbrev

Läs mer

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket.

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. PORTOGUIDE Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. En del av din dag. Alla priser anges i SEK inkl 25% moms. Gäller fr o m 1 januari 2010. POGN Här kommer en liten hjälpreda för dig som

Läs mer

Bilaga 3, Utvärdering

Bilaga 3, Utvärdering Bilaga 3 Datum 2011-10-26 Bilaga 3, Utvärdering Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Utvärdering

Läs mer

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod.

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod. Inrikes försändelser Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se Riksbrev 1,25 lod 2:a VK 2,5 lod 3:e VK 3,75 lod 4:e VK 5 lod 5:e VK 6,25 lod Tyngre brev 01.07.1855 30.06.1858 4 skilling 8 skilling

Läs mer

INFORMATION FRÅN KTH-POST

INFORMATION FRÅN KTH-POST 20120305 INFORMATION FRÅN KTH-POST Fr.o.m. 2012-01-01 har KTH övergått till streckkodskuvert Kuvert med streckkod beställs från Svanströms Det innebär att alla utgående brev ska vara försedda med skolans/avdelningens

Läs mer

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045).

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045). BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-03 Dnr: 11- Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se [Tillståndshavarens namn/firma Tillståndsvillkor för postverksamhet Saken

Läs mer

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009 PRIVATPERSONER er och tjänster Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också

Läs mer

FRII 21 Grams Edita Bobergs Optimera DM/DR utskicken. skicka till fler med samma budget med hjälp av lägre porto och moms.

FRII 21 Grams Edita Bobergs Optimera DM/DR utskicken. skicka till fler med samma budget med hjälp av lägre porto och moms. FRII 21 Grams Edita Bobergs Optimera DM/DR utskicken skicka till fler med samma budget med hjälp av lägre porto och moms. Agenda Kort introduktion 21Grams & Edita Bobergs Bakgrund Nya möjligheter Porto

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik KAMFS 2013:1 om postverksamhet

Läs mer

Postmarknaden i Sverige och. rikstäckande kassaservice. - en beskrivning. Rapport från Post-och telestyrelsen 1995-08-31

Postmarknaden i Sverige och. rikstäckande kassaservice. - en beskrivning. Rapport från Post-och telestyrelsen 1995-08-31 Postmarknaden i Sverige och rikstäckande kassaservice - en beskrivning Rapport från Post-och telestyrelsen 1995-08-31 Postmarknaden i Sverige och rikstäckande kassaservice - en beskrivning Föreliggande

Läs mer

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008.

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008. Tjänster och priser för privatpersoner Portoguide Gäller fr o m 1 juli 2008. Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också köpa frimärken och förfrankerade

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

Portoinköpare. 21 Grams. Emma Fjellström S-115692 2008-10-03. Synovate 2008 1

Portoinköpare. 21 Grams. Emma Fjellström S-115692 2008-10-03. Synovate 2008 1 Portoinköpare 21 Grams Synovate: S-115692 2008-10-03 Helén Nilsson Emma Fjellström Synovate 2008 1 Om undersökningen Syfte: - Syftet med undersökningen är att den ska ge en bild hur portoinköpare ser på

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

Pristak med full kompensation för volymfall i enlighet med PTS remissvar

Pristak med full kompensation för volymfall i enlighet med PTS remissvar PROMEMORIA Datum Sida 2016-09-15 1(7) Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Pristak med full kompensation för volymfall i enlighet med PTS remissvar PostNord argumenterar, i sitt remissvar 1

Läs mer

Sorteringsanvisningar

Sorteringsanvisningar Gäller fr o m 1 januari 2009 AdreSSerad Direktreklam (ADR) och Sändningar Sorteringsanvisningar Här finner du anvisningar för hur Sorterad ADR, och Sorterad Sändning ska vara ordnad när den lämnas in till

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 januari 2017 Skicka vykort direkt från mobilen! Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information

Läs mer

Referat från: Marknadsstudie av företag, verksamma inom print- och kuvertering 2010.

Referat från: Marknadsstudie av företag, verksamma inom print- och kuvertering 2010. Referat från: Marknadsstudie av företag, verksamma inom print- och kuvertering 2010. Följande är ett referat utifrån vissa av de observationer PTS gjort under ovanstående ännu ej avslutade studie. 1. Bakgrund,

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m.

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. 1. Postservicetjänster 1.1 Av de postservicetjänster som definieras under punkt 5 nedan omfattar upphandlingen de tjänster som anges under punkt 7. 1.2

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information finns på posten.se och hos kundservice.

Läs mer

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427)

PTS remissvar på promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (Fi2015/3427) REMISSVAR Postavdelningen Joakim Levin joakim.levin@pts.se Datum Vår referens Sida 2015-08-07 Dnr: 15-7303 1(9) Ert datum Er referens 2015-06-18 Fi2015/3427 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Utförlig information om Postens allmänna villkor (PAV), tjänstevillkor, tjänstebeskrivningar och hur du gör en reklamation hittar

Läs mer

1 Dessa villkor är tillämpliga för samtliga distributionstjänster Mailworld åtar sig för kunders räkning, om annat inte angivits i skriftligt avtal.

1 Dessa villkor är tillämpliga för samtliga distributionstjänster Mailworld åtar sig för kunders räkning, om annat inte angivits i skriftligt avtal. ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE POSTDISTRIBUTION ENLIGT AVTAL MED MAILWORLD AB SAMT MAILWORLD OFFICE AB Dessa allmänna villkor är gällande samt tillämpas från och med 2015-12-01 tillsvidare. 1 Dessa villkor

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt NÄR ÄR FRANKERING RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET DEN ENKLA VÄGEN TILL EN BÄTTRE POSTHANTERING Undrar om det är rätt porto Tänk om jag kunde använda tiden till något annat! Det måste finnas ett bättre sätt

Läs mer

BESLUT 1(1) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-06-11 Dnr: 09-6781/30

BESLUT 1(1) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-06-11 Dnr: 09-6781/30 BESLUT 1(1) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-06-11 Dnr: 09-6781/30 postavdelningen Mathias Henricson 08-678 5624 mathias.henricson@pts.se Berörd tillståndshavare Saken Villkor enligt 5b postlagen (1993:1684)

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden

Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden A2005:013 Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden Underlag och överväganden för Post- och kassaserviceutredningen Björn Falkenhall, Anne Kolmodin Samhällsekonomisk

Läs mer

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19

Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Varför det är bra med konkurrens på postmarknaden! PTS Informationsträff 2010-11-19 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Våra mål Långsiktig konsumentnytta

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority 2015-11-04 Dnr584/2014 1 (5) 21 Grams AB Lumaparksvägen 9 Box 43 121 25 Stockholm Påstått konkurrensproblem - sorteringsprogram för postsändningar Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Konsumentpriser för brev och paket

Konsumentpriser för brev och paket Diarienummer 08-10296/32 Rapportnummer PTS-ER:2008-18 Datum 2008-10-29 Konsumentpriser för brev och paket En internationell jämförelse En internationell jämförelse Författare Joakim Levin Förord Post och

Läs mer

1. Anbudsgivarens namn och organisationsnummer:

1. Anbudsgivarens namn och organisationsnummer: Luleå 97347 Torpslingan 25 A Piteå 94152 Furunäsvägen 100 Boden 96128 Sturegatan 10 1 (8) Ort 26 Ort 27 Ort 28 Ort 29 Ort 30 Ort 31 Ort 32 Ort 33 Ort 34 Ort 35 Ort 36 Ort 37 Ort 38 Ort 39 Ort 40 Ort 41

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Juni 2015 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att ett undantag från mervärdesskatteplikt

Läs mer

Portooptimering en stor besparingsmöjlighet.

Portooptimering en stor besparingsmöjlighet. Portooptimering en stor besparingsmöjlighet. Introduktion. Nedan beskrivs kort hur värdekedjan för utskick av brevsändningar fungerar, vilka utmaningar en portoköpare ställs inför och förslag på områden

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Kommittédirektiv En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle Dir. 2015:87 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över postlagstiftningen

Läs mer

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Mottagare enligt sändlista REMISS Vårt datum: 2010-09-28 Vår referens: SSM 2010/3307 Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden

Läs mer

Den Svenska Postmarknaden

Den Svenska Postmarknaden DATUM RAPPORTNUMMER 13 maj 2004 PTS-ER- 2004:20 ISSN 1650-9862 Den Svenska Postmarknaden - en beskrivning och övergripande analys Förord Förord Post- och kassaserviceutredningen (N 2003:09), som tillsattes

Läs mer

Bring Citymails packinstruktion för osorterad sändning 13/11/2015 1

Bring Citymails packinstruktion för osorterad sändning 13/11/2015 1 Bring Citymails packinstruktion för osorterad sändning 13/11/2015 1 Hela Sverige En Osorterad sändning får innehålla försändelser till hela Sverige, utan något krav på uppdelning eller sortering. Försändelser

Läs mer

De mindre postoperatörernas verksamheter

De mindre postoperatörernas verksamheter Rapportnummer PTS-ER-2009:20 Datum 2009-04-15 De mindre postoperatörernas verksamheter Vilka alternativ finns till Posten i Sverige? - Vilka alternativ finns till Posten i Sverige? Rapportnummer PTS-ER-2009:20

Läs mer

Service och konkurrens 2011

Service och konkurrens 2011 PTS-ER 2011:11 Datum 2011-04-11 Service och konkurrens 2011 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige PTS-ER 2011:11 11-2228 ISSN 1650-9862 Författare Mathias Henricson & Joakim Levin Post- och telestyrelsen

Läs mer

6 En samhällsekonomisk analys av liberaliseringens effekter

6 En samhällsekonomisk analys av liberaliseringens effekter 6 En samhällsekonomisk analys av liberaliseringens effekter I utredningens uppdrag ingår att göra en samhällsekonomisk analys av postmarknadens liberalisering. I detta kapitel redovisas resultatet av denna

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga September 2016 Lars Jagrén Egenföretagarna: Viktiga för ekonomin och tillväxten men alltför ofta osynliga Inledning Egenföretagarna

Läs mer

Lokalt företagsklimat Västernorrland Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg

Lokalt företagsklimat Västernorrland Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Lokalt företagsklimat Västernorrland 2012 Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Information om undersökningen ScandInfo har under perioden september till november 2012 genomfört undersökningen Lokalt

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde Resebyråtjänster 2011-2 Antagna leverantörer i rangordning per Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Resecity i Huddinge AB 5563662997 4 Arvidsjaur kommun Askersunds kommun Resecity

Läs mer

Service och konkurrens 2013

Service och konkurrens 2013 Rapportnummer PTS-ER 2013:6 Datum 2013-04-12 Service och konkurrens 2013 Postmarknaden i Sverige Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER 2013:6 Diarienummer 13-3814 ISSN 1650-9862 Författare Mathias

Läs mer

System för kvalitetssäkring

System för kvalitetssäkring System för kvalitetssäkring Rapport från Post- och telestyrelsen 1996-12-10 Innehållsförteckning Sid nr Utveckling av metoder och system för tillsyn 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 2.1 Postlagsutredningens

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av prisregleringen

Uppföljning och utvärdering av prisregleringen DATUM RAPPORTNUMMER 27 februari 2002 PTS-ER-2002:7 ISSN 1650-9862 Uppföljning och utvärdering av prisregleringen för vissa posttjänster Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Regeringens beslut 2 1.2

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 10 maj 2010

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.01.2014-31.03.2014 Källa 01/14 02/14 03/14 Totalt Vårdfokus 31 32 31 94 Vårdförbundet 12 15 17 44 Dagens Medicin 6 12 9 27 Falu Kuriren 12

Läs mer

Post till alla även i framtiden

Post till alla även i framtiden 25530_post 03-04-14 18.42 Sida 1 Post till alla även i framtiden Facket för Service och Kommunikation SEKOs syn på postpolitiken 2003-03-11 25530_post 03-04-14 18.42 Sida 2 25530_post 03-04-14 18.42 Sida

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Fjärrvärmepriser 2011

Fjärrvärmepriser 2011 Svensk Fjärrvärme AB Sonya Trad 2011-09-13 Fjärrvärmepriser 2011 Volymviktade medelpriser och medelpris per kommun inkl. moms för prisnivå, öre/ kwh, 2009-2011 80,00 70,00 70,27 74,64 72,90 76,42 77,05

Läs mer

Bring Citymails packinstruktion för adresserad brevdistribution 13/11/2015 1

Bring Citymails packinstruktion för adresserad brevdistribution 13/11/2015 1 Bring Citymails packinstruktion för adresserad brevdistribution 13/11/2015 1 Om Bring Citymail och effektivitet Ända sen starten har vår affärsidé varit att sänka portokostnaderna för svenska företag.

Läs mer

2.0 Vilka är användare av tjänsten? 2. 3.0 Vad menas med blindskrift? 3

2.0 Vilka är användare av tjänsten? 2. 3.0 Vad menas med blindskrift? 3 Här hittar du vanliga frågor och svar avseende den av Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlade posttjänsten för portofri befordran av blindskrift. Frågor och svar Sida 1/9 Innehåll 1.0 Bakgrund och syfte

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU15 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i mervärdesskattelagen. De lagändringar

Läs mer