Vanliga batterifrågor och förklaringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga batterifrågor och förklaringar"

Transkript

1 Vanliga batterifrågor och förklaringar Vad är ett batteri? I princip så är ett batteri (ackumulator) en anordning som kan lagra energi för senare användning. Det förtjänar att genast sägas att förhållandevis ganska lite energi kan lagras. Ett vanligt bilbatteri på 75 amperetimmar kan inte lagra mer energi än man kan köpa i hushållet för en enda krona (vid 1 kr/kwh)! Batteriet är uppbyggt av galvaniska celler som är en mycket enkel anordning bestående av två elektroder (en anod och en katod) och flytande elektrolyt i en behållare. Batteriet tillverkar inte energi, det lagrar energi. Precis som man lagrar t.ex. bensin i en tank för senare användning. Vid inlagring eller frigörande av energin förändras kemikalierna i batteriet. Detta repeteras många gånger i ett laddningsbart batteri (ackumulator). Batteriets verkningsgrad, dvs. effektivitet är inte hundraprocentig eftersom energi förloras i form av värme och kemikaliska reaktioner då batteriet laddas resp. urladdas. Om man använder t.ex W ur ett batteri så kan det krävas 2400 W eller t.o.m. mera att åter ladda det fullt. Ett batteri klassat som 200 Ah vid 5 timmars urladdning kan klassas som: 260 Ah vid 20 timmars urladdning. 310 Ah vid 48 timmars urladdning. Ett normalt effektivitetsvärde för s.k. fritt ventilerade blybatterier och ventilreglerade blybatterier (VRLA) är % och för alkaliska och NiCad (Nickel/Kadmium) batterier 65 %. Det är viktigt att notera att SAMTLIGA batterier som normalt sett används i traktionära sammanhang är s.k. fritt ventilerade blybatterier och ventilreglerade blybatterier (VRLA). Detta inkluderar 1) vätskebatterier, 2) s.k. Traktionär drift: (traktion=dragning) Framdrift av lokomotiv, spårvagnar, automobiler och motorbåtar (truckar). (Nordisk Familjebok) gelbatterier med syra i gelé/fast form (dryfit) och 3) AGM (Absorbed Glass Mat = moderna batterier med elektrolyten bunden i en glasfibermatta mellan plattorna). Samtliga använder sig av samma kemiska process. Dock kan själva plattornas konstruktion variera signifikativt. NiCad, NI Iron (NiFe) och andra typer kan finnas i vissa system men dessa är inte vanliga pga. det höga priset och låga effektivitet. Hur länge håller ett batteri? Batteriets livslängd varierar kraftigt beroende på hur det används, underhålls, laddas, temperatur och andra faktorer. I extrema fall kan stora variationer förekomma. Vi har sett batterier förstöras på mindre än ett år pga. upprepade överladdningar och vi har hört om stationära telefonbatterier som endast belastats 5 10 ggr/år som hållit 25 år. Vi har sett batterier med elektrolyten i gelé/fast form förstörda redan första dagen då dessa överladdas med laddare av biltyp. Vi har också sett golfbilsbatterier förstörda utan att dessa någonsin använts pga. att dom lämnats oanvända och oladdade i ett varmt garage ett helt år. Även s.k. torrladdade (där man fyller på batterisyra då man tar dom i drift) överlever max. ca 18 månader eftersom dessa inte är helt torra (några är helt torra men dessa är svåra att finna, dom flesta skeppas med fuktiga plattor). Olika batteri typer? Batterierna indelas i två typer. 1. Applikation (vad dom används till) 2. Konstruktion (hur dom är byggda).

2 2 Huvudsakliga applikationer är för fordon, marin och traktionära (deep cycle). De traktionära inkluderar solenergi (PV) reservkraft och RV husbils/båt batterier. De huvudsakliga konstruktionstyperna är vätskefyllda, s.k. gelé med elektrolyten i gelé/fast form och AGM (Absorbed Glass Mat på engelska). AGM batterierna kallas ibland för undernärd elektrolyt eller torra pga. att glasfibermaterialet endast till 95 % är genomdränkt med svavelhaltig syra och att det inte finns någon överflödig vätska. Vätskebatterier är måhända standard, med fråntagbara korkar eller s.k. underhållsfria (dvs. dessa har designats för att tvärdö en vecka efter att garantin gått ut). Alla gelé batterier är slutna medan ett fåtal är ventilreglerade, vilket betyder att en liten ventil håller ett litet övertryck. Nästan alla AGM batterierna är slutna med ventilreglering, vanligtvis kallade VRLA som betyder Valve Regulated Lead Acid. (På svenska Ventil Reglerade Bly Syra). De flesta ventilreglerade batterierna har ett visst tryck, 1 4 PSI på havsnivå. Vad är det för skillnad på start traktionära (deep cycle) och marinbatterier? Startbatteri Startbatterier används för att start och körning av fordon. Principen är att ge så mycket startström som möjligt under en mycket kort tidsintervall. Startbatterierna har därför ett stort antal tunna blyplattor för att ge största möjliga yta för syran att jobba mot. Plattorna har komponerats av ett bly svamp, liknande en skumsvamp till konstruktionen. Detta ger en mycket stor yta men om batteriet djupurladdas så förbrukas denna svamp och faller till botten av kärlet. Startbatterierna förstörs efter djupurladdningar men kan hålla för tusentalts cykler vid användning under normala startförhållanden (2 5 %) urladdning. Traktionära batterier Traktionära batterier har konstruerats för urladdningar ned till 80 % gång på gång och har därför MYCKET TJOCKARE PLATTOR. Den största skillnaden mellan ett riktigt traktionärt batteri och andra är att plattorna är SOLIDA blyplattor (ej svamp som på startbatterier) eller av rörcellstyp dvs. där rören i dom positiva plattorna omsluter det aktiva materialet som omger blyledarna. Tyvärr är det ofta omöjligt att veta vad det är du egentligen köper på lågprisställen som specialiserat sig på startbatterier. Det populära golfbilsbatteriet är generellt sett ett semi traktionärt batteri bättre än ett startbatteri, bättre än ett marinbatteri men inte alls lika bra som ett riktigt traktionärt batteri med solida blyplattor eller plattor av rörcellstyp. Å andra sidan så är golfbilsbatteriet mycket vanliga och därför rätt så ekonomiska för små till mellanstora system. Traktionära industribatterier Ibland kallade truckbatterier, traktionära eller stationära batterier används när energi behövs under en lång tid. Dessa är därför konstruerade för djupurladdningar ned till 80 % eller till 20 % av full laddning. Dessa kallas för det mesta traktionära batterier för deras användning i truckar, golfbilar, sop och skurmaskiner. Traktionära batterier har mycket tjockare plattor än bilbatterier. Marinbatteri Många (de flesta?) marinbatterierna är vanligtvis hybrider och faller mellan start och traktionära batterier, medan några enstaka är av riktig traktionär typ. I hybridbatterierna kan plattorna komponerats av blysvamp men är grovkornigare och tyngre än det som används i startbatterier. Det är ofta svårt att veta vad man får då man köper ett marinbatteri men dom flesta

3 3 är hybrider. Det enda säkra sättet att ta reda på vad man får är att köpa ett och såga itu det knappast ett alternativ. Termerna marin deep cycle, marin traktionär överanvänds ibland i reklamen. Batterier av hybridtyp bör inte urladdas till mera än 50 %. Plattornas tjocklek. Tjockleken på den positiva plattan har stor betydelse p.g.a. faktorn nätgallerkorrosion. Denna rankas bland de tre främsta orsakerna till ett batterihaveri. Den positiva (+) plattan är den som gradvis blir uppäten med tiden och slutligen finns det inget kvar av den. Allt har fallit till botten som slam. Tjockare plattor ger längre livslängd dvs. om de andra faktorerna är lika så har batteriet med dom tjockaste plattorna den längsta livslängden. Bilbatterier har ofta en platttjocklek på ca 1 mm medan truckbatterier kan ha plattor som är tjockare än 7,0 mm, dvs. nästan 7 gånger tjockare än på bilbatterier! Typiska tjocklekar på golfbilsbatterier är 1,8 till 2,7 mm. De flesta traktionära industribatterierna använder Bly Antimon plattor hellre än de Bly Kalcium som används i AGM eller s.k. gelbatterier med elektrolyten i gelé/fast form av traktionär typ. Antimon ökar plattornas livslängd och styrka men ökar gasningen och vattenförlusten. Pga. detta måste de flesta industribatterier kontrolleras ofta avseende vätskenivån om man inte använder s.k. hydrokorkar. Självurladdningen av batterier med Bly Antimon plattor kan vara hög upp till 1 % per dag på ett äldre batteri. Ett nytt AGM batteri har en urladdning på 1 2 % per månad medan ett gammalt har det dubbla. Vilka är de vanligaste batterikonstruktionsmaterialen? Nästan samtliga större laddningsbara batterier i allmän användning är av typ s.k. fritt ventilerade blybatterier och ventilreglerade blybatterier (VRLA). Typisk elektrolyt är till 30 % svavelhaltig och till 70 % vatten vid full laddning. Det finns också några NiCad (Nickel/Kadmium) som används men den höga initialkostnaden och den höga användningskostnaden, rättfärdigar inte dem. NiCad batterierna är dessutom mycket dyra och ineffektiva, ett typiskt mått är 65 %. De flesta AGM batterierna motstår också frysning utan problem även om batteriet kan leverera lite eller ingen ström alls då det är fruset. Vilka ämnen finns i en blyackumulator och hur det fungerar? Den aktiva massan i den positiva plattan är en svartbrun blydioxid (PbO2) d.v.s. en blandning av bly och syre. I den negativa plattan finns en grå porös s.k. blysvamp (Pb) som fungerar som den aktiva massan. Som elektrolyt används en blandning av svavelsyra och destillerat vatten. Då batteriet urladdas förenas den positiva plattans syre (O) och batterisyrans väte (H) och blir till vatten H2O. Den positiva plattans bly och syrarester SO4 förenas samtidigt till blysulfat PbSO4. Den negativa plattans bly och syrarest SO4 förenas och blir till blysulfat. Reaktionerna fortgår så länge som någon strömförbrukare är tillkopplad eller tills batteriet är urladdat. Det urladdade batteriets syrarester är mycket svag. Nästan alla syrarester har förflyttat sig till plattorna och den positiva plattans syre har samtidigt förenat sig med batterisyrans väte och bildat vatten. Batterivätskans specifika vikt har fallit till 1,10 och närmar sig vattnets 1,0. Då batteriet laddas sker processen i omvänd ordning. Batterivätskans syre förenar sig med den positivaplattans bly. Plattornas syrarester förenar sig med batterivätskans väte. Batterivätskans syradensitet ökar upp till 1,285 då batteriet är fulladdat.

4 4 Vad menas med elektrolyt? Elektrolyten, även kallad syran som finns i ett blybatteri är en blandning av i huvudsak destillerat vatten och svavelsyra. Det finns även s.k. gelad elektrolyt i de s.k. dryfit underhållsfria eller rekombinerade systemet som det också kallas. Där har elektrolyten en gelé/fast form. Vad är slutna batterier? S.k. slutna batterier görs med korkar d.v.s. ventiler som inte kan avlägsnas. De s.k. underhållsfria batterierna är också slutna men är inte läckagefria. Slutna batterier är inte helt slutna eftersom dom måste ventilera gasen vid laddning. Om dessa överladdas för många gånger så kan vissa av dessa batterier förlora så mycket vätska att dom dör i förtid. I de flesta mindre traktionära batterierna användes Bly Kalcium plattor för ökad livslängd medan de flesta industri och truckbatteritillverkarna använder Bly Antimon för en högre hållfasthet. Vad är s.k. gelad elektrolyt? S.k. gelbatterier innehåller syra som blivit till en gelé liknade solid massa genom att tillsätta Silika Gel (kiselhaltig gel). Fördelen med dessa batterier är att det är omöjligt att spilla syra även om batteriet skulle spricka. Denna batterityp har några nackdelar, en är dom måste laddas långsammare (C/20) för att förhindra gasen att förstöra cellerna. För det andra så kan dessa inte bli snabbladdade med laddare av biltyp utan att bli permanent förstörda. Detta är normalt sett inget problem när det gäller solcellssystem men om en reservgenerator eller högkapacitetsladdare används så måste strömstyrkan anpassas till tillverkarens specifikationer. Några andra nackdelar med celler av gelé typ är att dessa måste laddas med en lägre spänning (0,2 volt lägre) än vid laddning av vätske eller AGM batterier. Om batteriet överladdas så kan ihåligheter uppstå i gelén vilket inte går att reparera utan påföljden är en sämre kapacitet. I varma klimat så kan vätskeförlusten bli så stor på 2 4 år att vanliga batterier förstörs i förtid. Batterier som bl.a. kallas underhållsfria dryfit, ventilreglerade, slutna och rekombinerade med gelad elektrolyt har dock många fördelar också, bl.a. behövs ingen vattenpåfyllning då den lilla gasmängd som bildas återgår till batteriet i form av vatten tack vare en kemisk process. Ingen vattenpåfyllning behövs. Elektrolyten i gelé/fast form gör att batteriet inte läcker även om det skulle spricka. Inget stänk uppstår heller vid laddning. Gelén gör batteriet mycket tåligt mot skakningar och kyssar, oftast behövs ingen extra dyrbar ventilationsutrustning pga. den obefintliga gasningen vid laddning. Lägg därtill att dom tål djupurladdningar bra och att kringutrustning som ögonduschar och skyddskläder inte behövs så har man en bra totalekonomi. Vad är AGM (Absorbed Glass Mat) batterier? En nyare typ av slutna batterier använder sig utav ABSORBERANDE GLASFIBER eller AGM mellan plattorna. Detta är en mycket fin fibermatta av Boron Silikat. Denna typ utav batterier har alla de fördelar som gelé batterierna, men kan emotta mycket mera våld och misskötsel. AGM batterierna kallas ibland för batterier med undernärd

5 5 elektrolyt eller torra pga. av att glasfibermaterialet endast är till 95 % genomdränkt med svavelhaltig syra och att det inte finns någon överflödig vätska. AGM batterierna har flera fördelar gentemot både s.k. gelé batterier med syran i gelé/fast form och vätskebatterier, i det stora hela till samma kostnad som för s.k. gelbatterier: Eftersom all elektrolyt (syran) är innesluten i glasfibermaterialet så kan dom inte läcka, inte ens om dom skulle spricka. Detta innebär att eftersom dessa batterier inte klassas som farligt gods så blir transportkostnaderna lägre. Ytterligare fördel är att då det inte finns någon vätska som kan frysa eller expandera så kan dom inte frysa sönder. Nästan alla AGM batterier är rekombinerade vilket innebär att syret och vätet återbildas inuti batteriet. Detta system utnyttjar gasfasövergången av syre till den negativa plattan för att återbilda den tillbaka till vatten medan man laddar, vilket förhindrar vattenförlust pga. elektrolys. Återvinningen är +99 % vilket betyder nästan ingen vätskeförlust. De laddningsspänningar som behövs är desamma som vilket annat standardbatteri som helst och därmed har man inte problem med inkompatibla laddare, speciella justeringar eller laddarkontroller. Dessutom är det inre motståndet extremt lågt vilket innebär att det knappt sker någon upphettning trots att man laddar med en stor laddningsström eller har ett stort strömuttag. De flesta AGM batterierna har ingen gräns för strömstyrka vid laddning eller urladdning. Självurladdningen är mycket liten, från 1 3 % per månad är vanligt. Dessa kan m.a.o. lagras längre än standard batterier utan att man behöver ladda dem. AGM batterierna läcker ej vätska. Även under kraftig överladdning så är förlusten långt under 4 % som gäller som max. inom t.ex. för flyg och slutna utrymmen. Plattorna i AGM är tätt packade och stabilt fästa och håller därför bättre för stötar och vibrationer än sedvanliga batterier. Trots alla nämnda fördelar med AGM batterierna så finns det fortfarande utrymme för traktionära s.k. fritt ventilerade blybatterier och ventilreglerade blybatterier (VRLA). AGM batterierna kostar 2 3 gånger mera än traktionära vätskebatterier av samma kapacitet. Många installationer där man inte behöver bry sig speciellt om gasning eller syraspill så är standard eller traktionära vätskebatterier ett mera ekonomiskt alternativ. AGM batteriernas fördelar är: Inget underhåll, helt slutna gentemot gaser, väte eller läckagefria även om skalet spricker. AGM fryser dessutom inte. Trots allt så behöver inte alla dessa fördelar! Vad är temperatureffekten på batterier? Batteriets kapacitet, dvs. hur många amperetimmar det kan lagra, reduceras då temperaturen sjunker och ökar då temperaturen stiger. Av denna anledning är startbatteriet på din bil ibland dött en kall vintermorgon trots att det fungerade fint när du kom hem. Om ditt batteri under en del av året står kallt så måste hänsyn tas till denna reducerade kapacitet då systemet dimensioneras. Standardangivelsen för batteri är en rumstemperatur på +20 grader Celsius. Vid 20 grader Celsius är den strömstyrka man får ut ur batteriet endast 30 %. Vid +50 garder Celsius är kapaciteten 12 % högre. Batteriladdningsspänningen skall också ändras också med temperaturen. Den varierar från ca. 2,74 volt per cell vid 40 grader Celsius till 2,3 volt per cell vid +50 grader Celsius. Pga. detta bör man ha temperaturkompensation på laddaren eller laddregulatorn om

6 6 batterierna står inomhus och/eller utsatta för stora temperaturvariationer. Vissa regulatorer har inbyggd temperaturkompensation vilket fungerar utmärkt om regulatorn har samma temperatur som batterierna. Om batterierna däremot står ute och regulatorn/laddaren inomhus så fungerar det inget vidare. Ett annat problem blir den stora termiska massa som ett batteripaket bygger upp. I och urladdningscykler kontra livslängd? En cykel för ett batteri är en komplett urladdning och en återladdning. Normalt sett kan man säga att batteriet urladdas från 100 % till 20 % och sedan tillbaka till 100 %. Observera dock att det ofta finns andra mått för djupet av urladdningscykeln. De vanligaste är 10 %, 20 % och 50 %. Man måste vara noggrann när man bedömer för hur många cykler batteriet är uppgivet att klara om det inte också framgår hur djupt det blivit urladdat. T.ex. uppges många golfbilsbatterier klara 550 cykler vid 50 % urladdning, vilket ger en livslängd på ca 2 år. Batteriets livslängd är direkt relaterat till hur djupt det urladdas varje gång. Om batteriet urladdas till endast 50 % varje dag så håller det dubbelt så länge som om det hade urladdats till 80 %. Om det urladdas till endast 10 % så håller det ungefär 5 gånger längre än det gjort vid en urladdning till 50 %. Det finns dock en praktisk sida också man vill knappast ha 2 ton batterier staplade i en hög bara för att reducera djupurladdningen. Det mest praktiska är att sikta på 50 % reguljär djupurladdning. Detta innebär inte att man inte ibland kan gå ned till 80 %. Det betyder bara att när man räknar ut hur stora batterier man skall ha och belastningen är känd så skall man sikta på 50 % djupurladdning. Detta ger den bästa lagrings kontra kostnadsfaktorn. Å andra sidan så finns det en gräns även här. Ett batteri som kontinuerligt urladdas 5 % eller mindre håller normalt sett inte lika länge som ett som urladdas till 10 %. Detta beror på att blyoxiden vid väldigt låga urladdningscykler tenderar att klumpa sig på den positiva plattan i stället för att bilda en jämn film. Vad menas med amperetimmar kapacitet? Samtliga djupurladdningsbatterier klassas i Amperetimmar (Ah). En amperetimme är en ampere på en timme, eller 10 ampere för 1/10 timme osv. Det räknas alltså ampere x timmar. Om du t.ex. har något som drar 40 ampere och du använder det i 40 minuter så har du använt 40 (ampere) x =0,667 timmar eller uträknat 26,7 Amperetimmar (Ah). En standard urladdningstid som används för solcellsbatterier, backupsystem och de flesta batterier som djupurladdas är 20 timmar (kallad C20) men även 10 (kallad C10) och speciellt 5 (kallad C5) timmar förekommer. Då 20 timmarsuppgiften anges, så avser man att en urladdning av batteriet till 10,5 volt över en 20 timmars period medan man samtidigt mäter hur många amperetimmar det levererar. C5 används speciellt för industribatterier eftersom detta är en typisk daglig cykel för t.ex. en truck. C100 förekommer speciellt i backup system för där är man intresserad av långtidskapaciteten. Varför uppges amperetimmar vid en viss urladdningstid? Detta beror på den s.k. Peukert effekten. Peukert värdet är direkt relaterad till batteriets inre motstånd. Dess högre inre motstånd, dess högre förluster vid laddning och urladdning, speciellt vid högre strömuttag. Detta innebär att ju snabbare batteriet urladdas dessto lägre kapacitet i amperetimmar (Ah). Följaktligen, om det töms långsammare så är kapaciteten (Ah) högre. Detta är viktigt då vissa tillverkare valt att uppge kapaciteten t.o.m. vid 100 timmar. Detta gör att

7 7 batteriet ser mycket bättre ut än vad det är i verkligheten. Här kan du se några typiska kapaciteter från ledande tillverkares datablad: Batterityp 100 timmars kapacitet 20 timmars kapacitet 8 timmars kapacitet Trojan T Ah 225 Ah Ej uppgivet US Battery 2200 Ej uppgivet 225 Ah 181 Ah Concorde PVX Ah 221 Ah 183 Ah Surette S460 (L 16) 429 Ah 344 Ah 282 Ah Tudor PgB34 5 timmars urladdning, kapacitet 102 Ah 6 timmars urladdning, kapacitet 106 Ah 8 timmars urladdning, kapacitet 111 Ah 10 timmars urladdning, kapacitet 114 Ah Sonnenschein dryfit traction block 6 Volt 5 timmars urladdning, kapacitet 160 Ah 10 timmars urladdning, kapacitet 195 Ah 20 timmars urladdning, kapacitet 220 Ah Ju längre användningstid desto mera Ah får man ur det. Se därför till att jämföra samma urladdningstider vid prisjämförelser mellan olika batterier. Kom även ihåg att jämföra livslängden dvs. s.k. cykler (om det ena har en livslängd på t.ex. 500 cykler och det andra på 1200 cykler vid jämförbar standarduppgivelse och priset är detsamma blir det ett lätt val). Dessutom måste man tyvärr också jämföra standarden för cykler. T.ex. så kan ett batteri uppges ha 1700 cykler enl. IEC 896 2, medan samma batteri enl. IEC har 1000 cykler! Hur mäter man batteriets laddningstillstånd? Laddningstillståndet eller snarare djupet av urladdningen kan mätas genom att mäta spänningen på en voltmeter (helst digital) och/eller batterisyrans specifika vikt med en s.k. hydrometer. Detta ger dock inte något svar på hur bra batteriet är i kapacitet dvs.(amperetimmar=ah). Endast ett belastningsprov kan visa detta. Hur gör man en belastningsprovning? När det är lösa sammankopplade celler med synliga poler/förbindningar (ovanligt numera) så kan man belasta varje cell med en stor strömstyrka (olika beroende på batteriets storlek). Samtidigt mäter man cellens spänning. Vid belastningsprovning av batterier där man inte kommer åt förbindningarna mellan cellerna pga. att dessa är ingjutna så testar man hela batteriet med en speciell mätare. Då man testar ett riktigt dåligt batteri så störtdyker spänningen snabbt nästan till noll. Det enklaste sättet att få en god uppfattning om kvarvarande kapacitet i ett batteri är att utsätta det för en kontrollerad urladdning över natten. Ett batteri på 75 Ah skall lätt klara 5 ampere (60 watt) över natten. När polspänningen har nått ned till 10,5 volt är batteriet tomt och med hjälp av åtgången tid kan man räkna ut kapaciteten. OBS ladda genast batteriet igen, då de kemiska processerna förstör ett urladdat batteri. Falsk kapacitet vad är det?

8 8 Ett batteri kan uppfylla alla krav för ett fulladdat batteri men ändå ha en mycket lägre kapacitet än det hade från början. Varför? Om plattorna är skadade, sulfaterade eller delvis gått länge så kan dessa ge en falsk bild av att vara fulladdade men i realiteten agera som om dessa vore betydligt mindre. Det samma kan ske med gelbatterier med elektrolyten i gelé/fast form om dessa överladdats och springor eller bubblor bildats i gelén. Det som finns kvar av plattorna kan vara fullt funktionsdugliga men med enbart 20 % av plattorna kvar. Batterierna blir oftast dåliga av andra orsaker innan de når denna förslitningsgrad, men det är något man bör veta då testen visar OK, men om kapaciteten sjunker fort eller batteriet dör mycket snabbt under belastning. Vid mätning skall man vara observant på att inte mäta ytladdningen. För att mäta spänningen korrekt så skall batteriet vila några timmar eller så kan man belasta det lite med t.ex. en bilglödlampa under några minuter. Nämnda spänningar stämmer för alla s.k. fritt ventilerade blybatterier och ventilreglerade blybatterier (VRLA) förutom gelbatterier. För dessa skall man minska med avläsningen med 0,2 volt. Observera att spänningarna under laddningsprocessen är helt olika och skall inte användas. Mät alltså INTE under själva laddningsprocessen! Batterispänning i förhållande till laddningsgrad? Laddningstillstånd 12 volts batteri Volt per cell 100 % 12,7 2,12 90 % 12,5 2,08 80 % 12,42 2,07 70 % 12,32 2,05 60 % 12,20 2,03 50 % 12,05 2,01 40 % 11,90 1,98 30 % 11,75 1,96 20 % 11,58 1,93 10 % 11,31 1,89 0 % 10,5 1,75 Tabellen visar typiska spänningar i förhållande till laddningsgraden Utgående från 10,5 volt = helt urladdat och +25 grader Celsius. Spänningen är från ett 12 volts batterisystem. VPC är volt per individuell cell. Om skillnaden mellan respektive cell är mera än 0,2 volt så måste du utjämningsladda. Annars blir batteriet dåligt eller så kan det sulfatera. Angivna spänningar är för batterier som vilat i minst 3 timmar. Notera det stora spänningsfallet för de sista 10%. Kan man blanda nya och gamla batterier? Då flera batterier kopplats i serie, parallellt eller serie/parallellt så skall ersättningsbatterierna vara av samma storlek, typ och av samma tillverkare. Ålder och användningsgrad bör vara det samma som för resterande batterier:

9 9 1) Montera inte ett nytt batteri i ett batteripaket som är mera än 3 månader gammalt eller som använts mera än 75 cykler. 2) Byt antingen samtliga batterier till nya eller använd ett bra begagnat batteri. 3) För batterier med lång livslängd kan man ha batterier med upp till ett års åldersskillnad. Skall korkarna tas bort vid laddning? Nej. Korkarna skall alltid sitta kvar vid laddning. På t.ex. vätskebatterier så förhindras vätskeförlust och stänk som kan uppstå vid laddning. När når nya batterier full kapacitet? Praktiskt taget samtliga batterier når inte full kapacitet förrän dessa urladdats/laddats gånger. Ett splitternytt batteri har en kapacitet som är 5 10 % mindre än dess uppgivna kapacitet. Hur märker man att batteriet åldrats? Då batteriet åldras så förändras dess underhållsbehov. Detta innebär längre laddningstid och/eller högre slutladdningsvärde (högre amperetal på laddaren i slutet av laddningscykeln). Vanligtvis så behöver gamla batterier också mera vattenpåfyllning och slutligen så minskar batteriets kapacitet. Har blybatterier minne? Fritt ventilerade blybatterier och ventilreglerade blybatterier (VRLA) batterier har INTE minne och ryktet att dessa skall urladdas helt för att radera minnet är fullkomligt felaktigt. En sådan urladdning skadar endast batteriet och förminskar dess livslängd. Vad är rätt elektrolytnivå? Efter fullbordad laddning skall elektrolytnivån vara jämnhög i samtliga celler. Normal nivå är 6 13 mm under påfyllningshålets underkant. När skall man fylla på batterivatten, före eller efter laddning? Om blyplattorna syns och är torra skall man fylla destillerat, avjoniserat vatten endast så mycket att dessa täcker plattorna. Batterivatten skall fyllas EFTER laddning. Urladdas batterierna då dessa inte används? Alla batterier självurladdas då dom står. Graden av självurladdning beror på typ av batteri, ålder och av lagringstemperaturen. Det kan variera mellan 1 15 % per månad. Generellt så har AGM batterierna den lägsta urladdningsgraden. Fulladdade fritt ventilerade blybatterier och ventilreglerade blybatterier (VRLA) som lagras i rumstemperatur urladdas till 50 % på tre månader, men om temperaturen skulle varit +40 grader Celsius så skulle batteriet varit helt tomt på samma tid! Å andra sidan, hade det lagrats vid 15 garder Celsius, så skulle urladdningen varit endast ca.10 %. Ett ventilreglerat s.k. dryfit batteri med elektrolyten i gelé/fast form har 65 % av kapaciteten kvar efter 12 månader vid lagring i +20 grader Celsius. Batterier som har kontinuerligt tillkopplade laddare av någon typ t.ex. solcell, 230 Volts laddare eller dylikt så utgör självurladdningen normalt sett inga problem. En av de största batteridödarna är delvis urladdade batterier som lämnas oladdade några månader. En underhållsladdare skall kopplas även om batterierna inte används, eller rättare sagt, speciellt när dessa inte används. Även de flesta torrladdade

10 10 batterier (som säljs utan elektrolyt för att kunna skeppas lättare och där man fyller på elektrolyt senare) förstörs med tiden. Maximal lagringstid för dessa är 1,5 3 år. Batterierna urladdas snabbare vid högre temperaturer. Livslängden kan också minska radikalt vid högre temperaturer. Dom flesta tillverkare verifierar detta som en 50% minskning i livslängd för varje +9 grader Celsius som överstiger 25 grader Celsius cell temperatur. Livslängden ökar med samma mått om temperaturen understiger + 25 grader Celsius, men kapaciteten reduceras dock. Vad menas med att batteriet sulfaterar? Med sulfatering avses formatering eller rester av blysulfat på botten av batteribehållaren och i porerna på det aktiva materialet i batteriets blyplattor. Om sulfateringen blir kraftig och bildar stora kristaller på plattorna, så kommer batteriet inte att fungera effektivt eller kanske inte fungera alls. Vanliga orsaker till batteriets sulfatering är att det står länge oladdat, används i onormala temperaturer och utsätts för långa under eller överladdningar. Spänningar och strömstyrkor vid laddning? De flesta vätskebatterierna skall laddas med max. C/8 normen under en längre period. C/8 är batterikapaciteten vid 20 timmars urladdning (C20) delat med 8. T.ex. skall ett batteri på 220 Ah laddas med en strömstyrka på 220/8=26 Ampere. Gelbatterier skall laddas med max. C/20 normen eller 5 % av amperetimmarkapaciteten. Dock anger t.ex. Batteriunion nedanstående riktmärken för laddning av Sonnenschein (EXIDE) ventilreglerade blybatterier, dryfit traktion block resp. Tudor för sina motsvarande DryPower: Batterikapacitet (C5) Rekommenderad laddningsströmstyrka Av Batteriunion Av Tudor 50 Ah 8 Amp 8 Amp 70 Ah 12 Amp 8 Amp 90, 105, 110 Ah 16 Amp 15 Amp 160, 180 Ah 25 Amp 20 Amp 240 Ah 40 Amp Amp AGM batterierna är ett fall för sig. Dessa kan laddas upp till C4 normen eller 400 % av kapaciteten för laddningscykelns kapacitet. Väldigt få laddare eller laddningskablar tål dock så höga laddningsströmstyrkor och vi rekommenderar varmt att inte pröva detta i hemmamiljö. För att undvika kablarnas överhettning skall du hålla dig till C/4 eller mindre. Om du laddar med 15,5 Volt så erhåller du en 100 %:ig laddning av s.k. fritt ventilerade blybatterier och ventilreglerade blybatterier (VRLA), gäller ej s.k. gelébatterier med elektrolyten i gelé/fast form. Då laddningsspänningen nått 2,583 Volt per cell så skall laddningen avbrytas eller reduceras till en droppande kurva. Observera att vätskebatterier MÅSTE bubbla något för att batteriet skall bli fulladdat och för att blanda elektrolyten. Den flytande spänningen hos fritt ventilerade blybatterier och ventilreglerade blybatterier (VRLA), gäller ej s.k. gelébatterier med elektrolyten i gelé/fast form bör vara ca 2,15 till 2,23 volt per cell eller ca 12,9 13,4 för ett 12 Volts batteri. Vid högre temperaturer (över 30 grader Celsius) skall detta reduceras till ca 2,10 volt per cell.

11 11 Laddningsspänningen för gelbatterier skall vara 0,2 volt lägre än för vätskebatterier. Vätskebatteriernas livslängd kan ökas genom att utföra en utjämnande laddning var 10:de till var 40:de dag. Denna laddning sker till ca.10 % högre spänning än vid normal full laddningsspänning varvid gasbubblorna blandar elektrolyten. Om vätskan i standard vätskebatterier inte blandas så skiktas elektrolyten. Man kan ha en mycket stark blandning av vätska upptill men en mycket svag blandning nedtill. Med en hydrometer kan man testa detta. Om inte utjämningen lyckas skall du låta batteriet stå ett dygn och sedan göra en ny mätning. AGM och gelbatterier skall utjämningsladdas som mest 2 4 gånger per år. Kontrollera dock med tillverkarens anvisningar, speciellt när det gäller gelbatterier. Hur sker batteriladdning? I en modern 230 voltsladdare (och i vissa avancerade marinmotorer) sker laddningen i tre steg; nämligen huvudladdning, efterladdning och underhållsladdning. Huvudladdning Ström matas till batteriet i den maximalt säkra nivå som batteriet accepterar före det att spänningen stiger till nära (80 90) % av nivån för full laddning. Spänningen i detta första steg varierar normalt mellan 10,5 15 volt. Det finns inget korrekt spänningsvärde för denna första laddningsfas men det kan finnas en maximal strömstyrka som batteriet och/eller kablarna klarar. 14,4 14,5 volt brukar de flesta laddare hamna på. Efterladdning Fas två. Spänningen förblir konstant och strömstyrkan minskas gradvis vartefter som det inre motståndet växer under laddning. Det är i detta läge som laddaren levererar den högsta spänningen. Spänningen ligger i detta skede mellan 14,2 till 15,5 volt (ej gelbatterier). Underhållsladdning Efter att batteriet nått full laddning så minskas laddningsspänningen till en lägre nivå (ofta 12,8 13,2 volt). Allt för att reducera gasbildning och förlänga batteriets livslängd. Detta kallas ofta underhålls eller droppande laddning eftersom dess huvudsakliga uppgift är att hindra ett fulladdat batteri från att urladdas. Impuls med modulation hos avancerade laddare avser samma sak. Vid impuls med modulation känner en regulator eller laddaren av små spänningsminskningar i batteriet varvid mycket små laddningsimpulser sändes till batteriet. Detta kan ske hundratals gånger per minut. Detta kallas pulsamplitud eftersom amplituden kan variera från några mikrosekunder till flera sekunder. Laddning av Ventilreglerade Dryfit Traktion block batterier. Detta skall ske med konstantspänningsladdare (IU laddare). Konstantström till 2,4 Volt skall uppnås (dock max. 8 timmars laddningstid), konstant spänning 2,4 V/cell (dock max. 8 timmars laddningstid). Slutligen skall en automatisk avstängning ske efter 8 timmar av konstantspänning. Vad är det för specifikt med fordonsladdare? De flesta garageladdare och konsument (fordons) laddare för batterier har endast huvudladdning och har en liten, om någon spänningsreglering överhuvudtaget. Dessa är lagom för en snabb uppladdning men ingen laddare man lämnar på laddning för en längre period. Det finns naturligtvis också laddare med spänningsreglering som håller batteriet i en konstant och reglerad spänning. Om dessa är ställda för korrekt spänning för just ditt batteri så laddar dom batterierna utan att skada dom. Kallas ibland för Power Charge, taper charge som om

12 12 det skulle vara ett säljargument. Vad dessa laddare egentligen gör är att när batteriet laddas så går spänningen upp och laddarens utgående strömstyrka går ner. Dom laddar helt OK men en laddare som klassas med t.ex. 20Amp. kanske endast ger 5 ampere då batteriet laddats till 80 %. För att komma runt detta problem så finns det smarta eller s.k. flerstegsladdare. Dessa använder sig av en variabel spänning för att hålla laddningsströmmen mera konstant för en snabbare laddning. 230 voltsladdare Många båtägare monterar laddare fast i båten och ansluter den till servicebatterierna. För att laddning skall ske även i hamnar där spänningen kanske ligger på 210 volt i stället för 230, måste man välja en intelligent laddare som kompenserar för detta spänningsfall. Vidare bör den ladda i flera faser som beskrivits ovan under Hur sker batteriladdning? 38. Kan man fylla på vätskebatterier med kranvatten? Nej. Absolut inte! Kranvatten är smutsigt och har en dålig ledningsförmåga. Vattenkvalitetens ledningsförmåga anges i mikro (Siemens us/cm). 1 us=100mohm. Som jämförelse kan nämnas att kommunalt dricksvatten har en ledningsförmåga på us och destillerat vatten 8 20 us. Man skall alltså fylla på med destillerat avjoniserat vatten som kan köpas på bensinmacken. Vid speciellt höga krav så finns det ännu renare batterivatten, t.ex. kvartsglasdestillerade (fråga din batterileverantör). Källa Batteriexpressen

BATTERIKURS. Kursprogram

BATTERIKURS. Kursprogram Kursprogram BATTERIKURS Företagspresentation Nordic Battery och Addtech Batterityper Batterier i Båtar Trojan Fullriver MK batterier Batteriladdning Batteritestning och felsökning Batteriets livslängd

Läs mer

därför behöver båten batterier

därför behöver båten batterier för alla behov därför behöver båten batterier Starteffekt En båt som är utrustad med en motor behöver ett eller flera startbatterier för att motorn ska kunna starta. Ett startbatteri är specialutformat

Läs mer

Company Presentation

Company Presentation Company Presentation E x i d e En av världens största tillverkare av energi lagringssystem (bly-syra batterier) Omsättning 19 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder SEK i Norden. Vi har verksamhet i mer än

Läs mer

Battery management BATTERY MANAGEMENT

Battery management BATTERY MANAGEMENT BATTERY MANAGEMENT Battery management BATTERY MANAGEMENT 1 Innehållsförteckning Vad man bör veta om batterier... 2 Vad är ett batteri?... 2 Batteriets funktion... 2 Urladdning... 2 Laddning... 2 Batterityper...

Läs mer

Hur räknar man energimängden i en batteribank?

Hur räknar man energimängden i en batteribank? 22.4.2012, s. 1 Hur räknar man energimängden i en batteribank? 1) Jämför först med vilken tömningstid (urladdningstid) försäljaren meddelar batterikapaciteten. Det oftast använda värdet är 20-timmarsvärdet,

Läs mer

Skötsel av batterier VARNING!

Skötsel av batterier VARNING! Allmänt om batteriunderhåll Allmänt om batteriunderhåll VARNING! Batterierna innehåller frätande syra som kräver att arbetet utförs med försiktighet och med lämplig skyddsutrustning. Skölj omedelbart med

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Laddning av batterier

Laddning av batterier Laddning av batterier Celltech AB 2012-11-20 Laddning av de olika batterityperna görs enklast och säkrast med de laddare som normalt följer med den utrustning som innehåller batterierna. Ibland kanske

Läs mer

Val av truckbatteri och laddare

Val av truckbatteri och laddare Val av truckbatteri och laddare Batteriet är truckens hjärta Utan bröd inga dåd Hjärna och muskler rätt kombination av laddare och batteri gör vardagen lättare 1 Truckbatterier - allmänt Konstruktion Seriekopplade

Läs mer

El- och GPS- möte mars 2009

El- och GPS- möte mars 2009 Moderna batterier El- och GPS- möte mars 2009 Blybatteriers tekniska uppbyggnad Kategori VLA dvs Valve Liquid Acid som är våta batterier med påfyllning för destillerat vatten - Undertyper VLA Standard

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

OM STRÖMFÖRBRUKNING, BATTERIER OCH GENERATORER I BÅTAR.

OM STRÖMFÖRBRUKNING, BATTERIER OCH GENERATORER I BÅTAR. 1 OM STRÖMFÖRBRUKNING, BATTERIER OCH GENERATORER I BÅTAR. Ett kompendium av Jan Brogren. Något om ellärans grunder För att förstå diskussionerna senare i texten, repeterar jag några av de regler och lagar

Läs mer

Värt att veta om startbatterier

Värt att veta om startbatterier Värt att veta om startbatterier Olika slag av startbatterier Man skiljer idag mellan två olika huvudlinjer av startbatterier, nämligen de öppna och de slutna. Öppna startbatterier Tidigare var startbatterierna

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL INTRODUKTION Tackvare att Odyssey till fullo utnyttjar alla fördelar med AGM-teknologin (Absorbed Glass Mat) så får man två batterier i ett. Batteriet kan djupurladdas i cykliska

Läs mer

Stay in charge rät ddnin rje Ång

Stay in charge rät ddnin rje Ång Stay in charge RÄTT LADDNING VARJE GÅNG En ny generation exideladdare Sköt om dina batterier så håller de längre. Exide Technologies har, som världsledande batteriproducent, all den kunskap som behövs

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ.

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ. BRUKSANVISNING GRATULERAR till köpet av din nya professionella laddare med switchteknik och batterikontrollinstrument. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

THE ULTIMATE POWER SOURCE JORDBRUK ENTREPRENADMASKINER GENERATORER UTRYCKNINGSFORDON

THE ULTIMATE POWER SOURCE JORDBRUK ENTREPRENADMASKINER GENERATORER UTRYCKNINGSFORDON THE ULTIMATE POWER SOURCE JORDBRUK ENTREPRENADMASKINER GENERATORER UTRYCKNINGSFORDON Laddar upp till 3 gånger snabbare Över 15 gånger bättre vibrationstålighet OPTIMA YELLOWTOP BATTERIER MED DUBBLA FUNKTIONER

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Hur mycket vet du om ditt batteri?

Hur mycket vet du om ditt batteri? smart Battery monitors WE MAKE BATTERY TESTING EAS Hur mycket vet du om ditt batteri? Kunskap är kraft. Öka kunskapen om ditt batteri. Förstå ditt batteri och öka dess livslängd. Med en Battery Bug använder

Läs mer

Batteriet - båtens hjärta

Batteriet - båtens hjärta Batteriet - båtens hjärta Batterier spelar en allt större roll i vår vardag och är mer eller mindre en förutsättning för ett bekvämt och bekymmersfritt liv. Många känner säkert igen frustrationen som ett

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för stationära batterier av typen ventilreglerade (AGM) Utgåva TBE 113:2 2 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 1.1

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning.

Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. ANVÄNDARINSTRUKTIONER Universell batteriladdare 150 1500 ma 900011 CE Kära kund Tack för att du köpt denna produkt. Vänligen läs noga igenom dessa instruktioner för korrekt användning. Varning! Viktiga

Läs mer

Laddning av batterier en vetenskap för sig

Laddning av batterier en vetenskap för sig Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Service meddelande Sam4S ER-230 batteri

Service meddelande Sam4S ER-230 batteri Service meddelande Sam4S ER-230 batteri Revision history Date Version Comment Revised by 2012-12-09 1.1 Aktiv Created Datorama AB 2011-12-28 1 (8) Innehåll 1 Tekniska specifikationer batteri Sam4s ER-230...

Läs mer

BATTERILADDARE MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Primärswitchad. för blysyra batterier

BATTERILADDARE MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Primärswitchad. för blysyra batterier Primärswitchad SE BATTERILADDARE för blysyra batterier MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000 Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier INTRODUKTION

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Batterier och Laddning

Batterier och Laddning Batterier och Laddning 1. Allmänt 2. Storlek på batterier 3. Varför krånglar batterier? 4. Batterityper 5. Laddning 6. Storleken på laddare CTEK Sweden AB, 2004-06-29. Eftertryck uppmuntras om källan anges

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Allt du bör veta om startbatterier. Pris 10:-

Allt du bör veta om startbatterier. Pris 10:- Allt du bör veta om startbatterier Pris 10:- Vi har sammanställt denna lilla broschyr för att underlätta skötseln av Ditt TUDOR-batteri. Batteriet är tillverkat inom TUDOR-koncernen av det bästa material

Läs mer

THE ULTIMATE POWER SOURCE

THE ULTIMATE POWER SOURCE THE ULTIMATE POWER SOURCE BILSTEREO TUNING FYRHJULSDRIFT MARIN ANVÄNDNING Låg intern resistens ger bättre ljudkvalitet Inga gaser eller otrevliga lukter, 100% läckagesäkert OPTIMA YELLOWTOP DJUPURLADDNINGSBATTERI

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först...3 Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...5 Varning-viktigt...5 Display-enhet...5 Shunt-och kablage...5

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Allt du bör veta om startbatterier. Beställningsnr. 49310. Pris 10:-

Allt du bör veta om startbatterier. Beställningsnr. 49310. Pris 10:- Allt du bör veta om startbatterier Beställningsnr. 49310 Pris 10:- Innehåll Så här ser ett startbatteri ut inuti!...3 Batteritermer...3 Hur ett batteri fungerar...4 Kapacitet...5 Temperatur...5 Felkällor...5

Läs mer

BRUKSANVISNING SE 39. 1. Anslut laddaren till batteriet. 2. Anslut laddaren till vägguttaget. 3. Välj program för laddning med MODE-knappen.

BRUKSANVISNING SE 39. 1. Anslut laddaren till batteriet. 2. Anslut laddaren till vägguttaget. 3. Välj program för laddning med MODE-knappen. BRUKSANVISNING GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom batteriladdning.

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

Frågor till experten om batteriladdare

Frågor till experten om batteriladdare Frågor till experten om batteriladdare 1. Vad ska man som båtägare tänka på när man väljer batteriladdare till sina batterier? Du ska tänka på 2 saker: 1. Du ska ha en säker laddare, dvs säker för dig

Läs mer

Batteriladdare Invercar 530

Batteriladdare Invercar 530 Batteriladdare Invercar 530 Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder produkten 1 - Instruktioner Gaser Det är troligt att under processen att ladda batteriet observera bildandet av bubblor i

Läs mer

Upprusta elsystemet och gör billiga inköp utomlands.

Upprusta elsystemet och gör billiga inköp utomlands. Upprusta elsystemet och gör billiga inköp utomlands. Här är min lista över de favoriter jag använt under mina inköp till upprustningen av vår Najad. Eftersom jag surfar mycket på Internet, så är det där

Läs mer

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 6

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 6 Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 6 1 Växelström - komponenter Växelström beskrivs enklast i komplex form Kräver kännedom om komplex analys Grund för signalteori Lösningsmetoder

Läs mer

1(6) .$76 %$77(5,(5. Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning. $//0b17

1(6) .$76 %$77(5,(5. Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning. $//0b17 1(6) %.$76 %$77(5,(5 Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning $//0b17 Det finns två huvudtyper av batterier lämpliga för likströmsförsörjningssystem, bly-syra och nickel-kadmiun.

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Småtraktion powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM

Småtraktion powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Småtraktion powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Mer energi för småtraktion Powerbloc Powerbloc dry Hawker XFC TM Powerbloc, powerbloc dry och Hawker XFC är gruppkärlsbatterier för all slags användning

Läs mer

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning MODERNUM SMART batteriladdare som omdefinierar begreppet smart laddning Innehåll Smart laddning - enklare för dig 3 Smart 20, 12V 2A 4 Smart 50, 12V 5A 5 Smart 100, 12V 10A 6 tillbehör 12V-laddare 7 Smart

Läs mer

Högkapacitetsgenerator med flerstegsregulator ww.victronenergy.com

Högkapacitetsgenerator med flerstegsregulator ww.victronenergy.com Högkapacitetsgenerator med flerstegsregulator ww.victronenergy.com Balmar generatorer med mycket kraft Balmar är en välkänd amerikansk tillverkare av proffsiga högeffektsgeneratorer, intelligenta regulatorer

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för V 1.7 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Installations- och bruksanvisning Funktioner... 3 Säkerhetsriktlinjer:... 4 Kopplingsskiss...

Läs mer

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden):

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden): Allmänt om strömförbrukning Allmänt om strömförbrukning VIKTIGT! För att inte batterierna ska ta skada måste generatorns laddningskapacitet vara anpassad till strömförbrukningen. Batterier, generator och

Läs mer

MANUAL. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ.

MANUAL. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ. MX MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

EL OMBORD (och andra tillämpningar där fast elnät saknas) Revision 9 Feb. 2007

EL OMBORD (och andra tillämpningar där fast elnät saknas) Revision 9 Feb. 2007 FRISTÅENDE ELKRAFT FRISTÅENDE ELKRAFT EL OMBORD (och andra tillämpningar där fast elnät saknas) Revision 9 Feb. 2007 Betydelsen av el ombord ökar. Modern navigations- och kommunikationsutrustning är elkrävande

Läs mer

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12)

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12) MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

EL OMBORD ( och andra tillämpningar där fast elnät saknas)

EL OMBORD ( och andra tillämpningar där fast elnät saknas) EL OMBORD ( och andra tillämpningar där fast elnät saknas) Revision 4 Maj 14, 2003 Betydelsen av el ombord ökar. Modern navigations- och kommunikationsutrustning är elkrävande så också den ökande mängd

Läs mer

MANUAL MXS 5.0 12V/5A NÄTKABEL NÄTKONTAKT* CTEK COMFORT CONNECT LADDNINGSKABEL ERROR LAMP. CTEK COMFORT CONNECT clamp. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

MANUAL MXS 5.0 12V/5A NÄTKABEL NÄTKONTAKT* CTEK COMFORT CONNECT LADDNINGSKABEL ERROR LAMP. CTEK COMFORT CONNECT clamp. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 MODE 12V/ MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken

Läs mer

Company Presentation

Company Presentation Company Presentation E x i d e En av världens största tillverkare av energi lagringssystem (bly-syra batterier) Omsättning 19 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder SEK i Norden. Vi har verksamhet i mer än

Läs mer

CTEK XS 800 Batteriladdare

CTEK XS 800 Batteriladdare CTEK XS 800 Batteriladdare För blysyra batterier Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Innehåll Inledning För din säkerhet...

Läs mer

ENERPURE SERIEN TPPL BATTERIER LONGLIFE STANDBY LONGLIFE CYCLE LONGLIFE HIGH TEMP

ENERPURE SERIEN TPPL BATTERIER LONGLIFE STANDBY LONGLIFE CYCLE LONGLIFE HIGH TEMP ENERPURE SERIEN TPPL BATTERIER LONGLIFE STANDBY LONGLIFE CYCLE LONGLIFE HIGH TEMP VAD ÄR ENERPURE? ENERPURE är designade med state-of-the-art Pure Lead- Thin Plate teknologi för att erbjuda extremt lång

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE -nu kan alla ladda batteriet 4A, 6A, 8A, 10A SmartCharge SmartCharge enkel - säker - användarvänlig SmartCharge är en intelligent laddare som gör batteriladdningen enkel

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Batteriboken. Elektriska rullstolar

Batteriboken. Elektriska rullstolar SE Batteriboken Elektriska rullstolar Kontakta Permobil Huvudkontor för Permobilkoncernen Permobil AB Box 120, 861 23 Timrå, Sverige Tel: 060-59 59 00. Fax: 060-57 52 50 E-mail: info@permobil.se Kontor

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

M. Sterky. 100311 M. Sterky

M. Sterky. 100311 M. Sterky M. Sterky www.batteknik.se info@battenik.se Ellära Elektrisk spänning mäts i Volt (V) motsvarar Vattentryck, Elektrisk ström mäts i Ampere (Amp, A), motsvarar Vattenflöde I båten har man oftast 12V likspänning

Läs mer

GPS- och Elmöte 27 maj 2008

GPS- och Elmöte 27 maj 2008 GPS- och Elmöte 27 maj 2008 Teoretiska grunder och definitioner Storhet Beteckning Enhet Beteckning Ström I ampere A Spänning U volt V Resistans R motstånd Ω Effekt P kraft W, kw Energi E utfört arbete

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

www.bannerbatteries.com ENERGY BULL BÄRBAR KRAFT FÖR HOBBY OCH FRITID NEU! Double Top - der doppelt sichere Auslaufschutz!

www.bannerbatteries.com ENERGY BULL BÄRBAR KRAFT FÖR HOBBY OCH FRITID NEU! Double Top - der doppelt sichere Auslaufschutz! www.bannerbatteries.com ENERGY BULL BÄRBAR KRAFT FÖR HOBBY OCH FRITID NEU! Double Top - der doppelt sichere Auslaufschutz! ENERGY BULL_GRÄNSLÖS KRAFTFULL FOLJESLAGARE " MED STOR UTHALLIGHET. SÄKERHETEN

Läs mer

Batteriladdare Invercar 750

Batteriladdare Invercar 750 Batteriladdare Invercar 750 Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder produkten 1 - Instruktioner Gaser Det är troligt att under processen att ladda batteriet observera bildandet av bubblor i

Läs mer

Model 9035 - Battery Charger/UPS

Model 9035 - Battery Charger/UPS Model 9035 - Battery Charger/UPS Introduktion Option 9035, Battery Charger/UPS har följande huvudfunktioner:! Används som reservkraftsystem i EXOflex tillsammans med Main Power PIFA EP1011 och två seriekopplade

Läs mer

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning MODERNUM SMART batteriladdare som omdefinierar begreppet smart laddning Innehåll Smart laddning - enklare för dig 3 Smart 20, 12V 2A 4 Smart 50, 12V 5A 5 Smart 100, 12V 10A 6 tillbehör 12V-laddare 7 SMART

Läs mer

Batterier ~SVENSKA - KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-2 utg 4 2014-08-14

Batterier ~SVENSKA - KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-2 utg 4 2014-08-14 ~SVENSKA - KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrolla/iläggning VAR BETECKNING TR02-09-2 DATUM 2014-08-14 SAMRÄD AFS, DP, NS TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD / 7 Batterier Uppdateringar Utgåva

Läs mer

BRUKSANVISNING D250TS

BRUKSANVISNING D250TS BRUKSANVISNING GRATTIS Vi gratulerar till köpet av nya CTEK professionella 24 V switchade batteriladdare, 12 V-omvandlare och utjämnare. Den ingår i en serie professionella batteriladdare från CTEK SWEDEN

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

BATTMAN III Amperetimräknare

BATTMAN III Amperetimräknare BATTMAN III Amperetimräknare Artnr BA 1224 AHR/W SVENSKA Digitalt kontrollinstrument som mäter: Uttagen respektive återförd kapacitet -Ah Laddningsström -A Urladdningsström -A Batterispänning -V Vi tackar

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

CTEK MXTS 70 MXTS 70 12V/70A 24V/35A PROGRAM. Ca/Ca- fulladdat. (Ah och info) START PAUSE MODE. Ah & info SET. Amp AGM POWER- AGM GEL NORMAL-

CTEK MXTS 70 MXTS 70 12V/70A 24V/35A PROGRAM. Ca/Ca- fulladdat. (Ah och info) START PAUSE MODE. Ah & info SET. Amp AGM POWER- AGM GEL NORMAL- CTEK MXTS 70 MXTS 70 24V/35A POWERLAMPA MODE-knapp FELINDIKERINGSLAMPA TEMPERATURSENSORLAMPA StaRT-/PauSEknapp NORMAL- PROGRAM START PAUSE NORMAL Ca/Ca AGM GEL MODE AGM POWER Amp LÅGSTRÖMSLAMPA supplyprogram

Läs mer

ZAFIR 100 Batteriladdare

ZAFIR 100 Batteriladdare ZAFIR 100 Batteriladdare För blysyra batterier 14 150Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

LTC MPPT-regulator 10Amp. LTC MPPT-regulator 20 Amp. Manual

LTC MPPT-regulator 10Amp. LTC MPPT-regulator 20 Amp. Manual LTC MPPT-regulator 10Amp LTC MPPT-regulator 20 Amp Manual 1. Säkerhetsanvisningar 2. Instruktioner för MPPT-regulatorn 2.1 Översikt 2.2 Översiktsbild 2.3 Funktioner 2.4 MPPT-tekniken 3. Planering av solcellssystem

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

EUROBAT EUROBAT GUIDE FÖR ELFORDONSBATTE- TEKNIK

EUROBAT EUROBAT GUIDE FÖR ELFORDONSBATTE- TEKNIK EUROBAT EUROBAT GUIDE FÖR ELFORDONSBATTE- RIER MED VRLA- TEKNIK EUROBAT, Föreningen för europeiska tillverkare av ackumulatorbatterier, har 36 fasta och associerade medlemsföretag och representerar mer

Läs mer

Egen Sol och Vind. Hybridsolcellssystem med batterilagring. Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem:

Egen Sol och Vind. Hybridsolcellssystem med batterilagring. Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem: Egen Sol och Vind Hybridsolcellssystem med batterilagring Fördelar jämfört med et vanligt solcellssystem: 40% bättre totalekonomi i systemets livslängd 50-70% mer energibesparingar, med betydligt högre

Läs mer

Automatisk batteriladdare

Automatisk batteriladdare Automatisk batteriladdare 12A RMS (8A DC) NOVACAR 14A Lämplig för alla typer av batterier, slutet bly-syra gel extraanställda och mellan 20-150Ah Normal Lämplig för 12V blybatteri, Sealed, fritid eller

Läs mer

M300. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M300. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M300 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

PURE LEAD SERIEN TPPL BATTERIER LONGLIFE STANDBY LONGLIFE CYCLE LONGLIFE HIGH TEMP

PURE LEAD SERIEN TPPL BATTERIER LONGLIFE STANDBY LONGLIFE CYCLE LONGLIFE HIGH TEMP PURE LEAD SERIEN TPPL BATTERIER LONGLIFE STANDBY LONGLIFE CYCLE LONGLIFE HIGH TEMP VAD ÄR PURE LEAD? PURE LEAD är designade med state-of-the-art Pure Lead- Thin Plate teknologi för att erbjuda extremt

Läs mer