Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare"

Transkript

1 Fredrik Tarberg Systemarkitekt och systemutvecklare Fredrik intresserar sig främst för affärskritiska webbapplikationer, arkitekturer för flerlagers distribuerade system, databasdesign, mobila tjänster, Java J2EE, objektorienterad analys, design och utveckling samt agila metoder, framförallt Scrum. Fredrik är Civilingenjör i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Uppdrag i urval september 2012 pågående H&M Webbutveckling i Adobe CQ5 Uppdragsbeskrivning: Förvaltning och vidareutveckling av ett antal av H&Ms webbplatser, t.ex. about.hm.com, byggda på webbplattformen Adobe CQ5. Roll Systemutvecklare Teknik Adobe CQ5, java, jsp, javascript, ajax, maven, subversion, selenium, teamcity, scrum. januari 2012 juli 2012 Sveriges Television (SVT) svt.se Uppdragsbeskrivning: Bygga upp nya, responsiva svt.se på ny webbpubliceringsplattform (Escenic). Teknik Escenic, java, spring, spring mvc, git, maven, mercurial, hudson, scrum. januari 2010 januari 2011 Verket för högskolestudier (VHS) antagning.se Uppdragsbeskrivning: Utveckling av en helt ny lösning för studera.nu, VHS webbplats för ansökan till högskolestudier. Studera.nu har tidigare haft problem med stabilitet och prestanda i samband med ansökan, och projektets uppgift var att ta fram en helt ny lösning som bättre klarar av toppar i trafik men också förenklar för såväl redaktörer och administratörer på VHS samt framför allt ger en bättre upplevelse för slutanvändarna, studenterna. Den nya webbplatsen har vunnit ett antal utmärkelser. Teknik Java, spring mvc, freemarker, REST, xstream, git, maven, hudson, amazon ec2, jquery.

2 Uppdrag september 2012 pågående H&M Webbutveckling i Adobe CQ5 Uppdragsbeskrivning: Förvaltning och vidareutveckling av ett antal av H&Ms webbplatser, t.ex. about.hm.com, byggda på webbplattformen Adobe CQ5. Roll Systemutvecklare Teknik Adobe CQ5, java, jsp, javascript, ajax, maven, subversion, selenium, teamcity, scrum. januari 2012 juli 2012 Sveriges Television (SVT) svt.se Uppdragsbeskrivning: Bygga upp nya, responsiva svt.se på ny webbpubliceringsplattform (Escenic). Teknik Escenic, java, spring, spring mvc, git, maven, mercurial, hudson, scrum. oktober 2011 januari 2012 Ericsson Site Web Shop Uppdragsbeskrivning: Utveckling av en webbshop för Ericssons säljare. Integration med intern Single Sign On-lösning. Installation och konfiguration av mjukvarustacken i Solaris Zones. Teknik Java, play framework, backbone.js, M ysql, git, solaris, REST, json, SSO, SAM L, scrum. januari 2011 oktober 2011 Sony Ericsson Account Services Uppdragsbeskrivning: Utveckling av en central tjänst för användarhantering som används av flera av Sony Ericssons publika webbsajter och mobila applikationer. Hanterar registrering av användare samt inloggning och Single Sign On. Mycket av arbetet kretsade kring uppbyggandet av infrastruktur för hantering av användare samt integration med andra system. Projektet hade långtgående automatisering av allt från bygge och verifiering till driftsättning. Roll Systemutvecklare Teknik Java, Play Framework, M aven, Nexus, Hudson, REST, SOAP, Spring, Hibernate, Axis, SSO januari 2010 januari 2011 Verket för högskolestudier (VHS) antagning.se Uppdragsbeskrivning: Utveckling av en helt ny lösning för studera.nu, VHS webbplats för ansökan till högskolestudier. Studera.nu har tidigare haft problem med stabilitet och prestanda i samband med ansökan, och projektets uppgift var att ta fram en helt ny lösning som bättre klarar av toppar i trafik men också förenklar för såväl redaktörer och administratörer på VHS samt framför allt ger en bättre upplevelse för slutanvändarna, studenterna. Den nya webbplatsen har vunnit ett antal utmärkelser. Teknik Java, spring mvc, freemarker, REST, xstream, git, maven, hudson, amazon ec2, jquery.

3 april 2009 juni 2009 Linnéuniversitetet Publik webbplats Uppdragsbeskrivning: Nyutveckling av publik webbplats för Medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet: Roll Systemarkitekt och systemutvecklare Teknik Java J2EE, Polopoly 9, Pluris, M ysql, ant, HTM L, CSS, JQuery januari 2009 juni 2009 Mälardalens Högskola (MDH) Publik webbplats Uppdragsbeskrivning: Vidareutveckling av MDHs publika webbplats. Förändringar i navigering och utseende samt införande av ny funktionalitet. Integrering mot bakomliggande kurs- och programinformationssystem. Uppgradering av Polopoly och det ramverk som används (Pluris) från till Roll Systemarkitekt och systemutvecklare Teknik Java J2EE, Polopoly, Pluris, Spring, JAXB, M ysql, Subversion, Jira, IntelliJ IDEA augusti 2008 december 2008 TeliaSonera Surfport Uppdragsbeskrivning: Vidareutveckling av TeliaSoneras mobilportal-plattform för alla deras varumärken i Europa. Nyutveckling av gemensam betalningslösning för tjänster som används för att sälja t.ex. mobil-tv och musikprenumerationer. Stort fokus på att använda scrum. Roll Systemarkitekt och systemutvecklare Teknik Java, hibernate, spring mvc, freemarker, rmock, oracle, M ysql, maven, REST, scrum. februari 2008 juli 2008 KGK Autokatalogen 2.0 Uppdragsbeskrivning: Projektledare, scrum master och testkoordinator (gentemot testteamet i Indien) under utvecklingen av version 2 av KGKs extranät Autokatalogen, samt Autoexperten-butikernas webbutiker för försäljning av bilreservdelar. Roll Projektledare, scrum master, testkoordinator Teknik Rally, subversion, Weblogic, SQL Server, CruiseControl, java, spring, junit, struts. december 2007 februari 2007 Assa Abloy Inpasseringssystem Uppdragsbeskrivning: Buggrättning och vidareutveckling av Assa Abloys inpasseringssystem. Systemet innehöll en serverdel med koppling till hårdvara och databas samt två klienter, en rik swing-applikation och en lättare webbklient. Roll Systemutvecklare Teknik Java, Swing, HSQL-databas, IntelliJ, Subversion, JIRA, JUnit, DbUnit

4 mars 2007 januari 2008 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Kurs- och programplaneringssystem (del 2) Uppdragsbeskrivning: Vidareutveckling av ett system för att planera, administrera och publicera kurs- och programinformation på KTH. Scrum-projekt med fokus på automatisk testning och hög kodkvalitet för att förenkla överlämning till kundens driftsorganistation. Applikationen är en intern webbapplikation för administratörer med publicering utåt via Polopoly. Teknik Java, spring, hibernate, junit, dbunit, fitnesse, tapestry 4, Oracle 10, XM L, Solaris september 2006 november 2006 Sony Ericsson Consumer Website Uppdragsbeskrivning: Omdesign och vidareutveckling av supportdelen av Sony Ericssons globala webbsajt. Teknik Oracle, PL/SQL, CVS, Toad augusti 2005 januari 2006 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Kurs- och programplaneringssystem Uppdragsbeskrivning: Utveckling av ett skräddarsytt system för administration och publicering av program och kurser på KTH. Administrationsdelen var en egenutvecklad webbapplikation medan publicering mot slutanvändarna (studenterna) sköttes via Polopoly. Projektet använde Scrum som utvecklingsmetod. Teknik Java, Oracle, Polopoly, spring, hibernate, junit, fitnesse, tapestry 4, spring mvc maj 2005 juni 2005 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) XML- export av studieinformation Uppdragsbeskrivning: Ansvarig för utveckling av en javaapplikation som kontinuerligt exporterar kurs- och programinformation i xml- format till studera.nu från olika datakällor hos KTH. Teknik Java, XM L, Oracle, M S SQL-Server, M imer, IntelliJ, Toad, Solaris, CVS. Ant maj 2004 april 2005 Telia Configuration management och Oracle DBA Uppdragsbeskrivning: Ansvarig för administrationen av Oracle-databaser i integration, staging och produktionsmiljö för Telias mobilportaler. Ansvarig för utveckling av ny databasmodell vid framtagande av en statistikapplikation. Del av CM-team som ansvarade för versionshantering och testning av nya releaser. Roll Databasadministratör och configuration manager Teknik Oracle 9iAS, Toad, CVS, Solaris

5 januari 2003 oktober 2003 Fortum Extranät och publik webb Uppdragsbeskrivning: Utveckling av webbtjänster för Fortums kunder (installatörer, fastighetsägare och privatpersoner) och integrering mot bakomliggande kundtjänstsystem. Teknik Java servlets och JSP, struts, Oracle Application Server, Oracle Portal, JBoss april 2002 december 2002 Pyrosequencing Oracle DBA Uppdragsbeskrivning: Ansvarig för databasmodellering och administration av Oracledatabaser vid utveckling av en DNA-analysprodukt (hårdvara+mjukvara). Ansvarig för kunskapsöverföring till fast anställd personal för databasdelarna av projektet. Roll Databasarkitekt, administratör och utvecklare Teknik Oracle 8i, PL/SQL, Erwin, Java, Windows 2000, Perforce september 2001 februari 2002 Ericsson Internet Applications WISE Portal T1 Uppdragsbeskrivning: Ansvarade för integrering av tredjepartsprodukter i portalplattformen WISE T1 samt driftsättning i referensportal. Utvärdering och utveckling av MMS-tjänster. Ansvarade för uppsättning av MMS-servermiljö. Bollplank vid framtagandet av WISE T3 Teknik Windows 2000, IIS, asp, SQL-server, Java, Solaris, WAP, M M S juli 2001 augusti 2001 Ericsson Research OpenSource-lösning Uppdragsbeskrivning: Ansvarade för utvärdering och portering av WISE-plattformen till OpenSource-produkter för att ta fram en enkel och billig WISE Compact. Teknik Java, Servlets, EJB, WebLogic, JBoss, Oracle, Cloudscape, Tomcat maj 2001 juni 2001 Ericsson Sverige och Aspiro Systemintegration Uppdragsbeskrivning: Integrering av Ericssons WISE T2 med Aspiros plattform för mobila tjänster. Teknik Java, Servlets, Oracle, XM L, XSLT, HTM L, WM L, Solaris

6 januari 2001 april 2001 Ericsson Sverige WISE Portal T2 Uppdragsbeskrivning: Drev utveckling av demo-applikationer för WISE-portalen. Utbildade Ericsson-anställda i applikationsutveckling för WISE. Ansvarade för integrering av tredjepartsapplikationer i en referensportal. Teknik Java, Servlets, WebLogic, Oracle, XM L, XSLT, HTM L, WM L, JBuilder, Solaris juni 2000 december 2000 Ericsson Radio Systems WISE Portal T2 Uppdragsbeskrivning: Analys/design/utveckling/test av en java- och XML/XSLTbaserad portal-plattform för webb- och wap-tjänster. Utvecklade serverkomponenter och ansvarade för att ta fram XML, XSLT och DTD: er för kärnan, samt utredde vad som kunde återanvändas från WISE T1 (framförallt GUI). Strukturerade om all gränssnittskod för drag-n-drop (javascript). Under fyra veckor arbetade Fredrik i Tyskland. Teknik Java servlets, WebLogic, XM L, XSLT, DTD, Javascript, WM L, ClearCase, Solaris december 1999 juni 2000 Jobfinder Rekryteringstjänst Uppdragsbeskrivning: Analys/design/utveckling av webbaserad rekryteringstjänst (www.jobfinder.se). Teknik Java servlets, Oracle, OAS, PL/SQL, JSSI, Javascript, Toad, SQL Navigator, VSS januari 1999 januari 1999 ICA Handlarna Homeshopping Uppdragsbeskrivning: Utveckling av e-handelslösning för matförsäljning över Internet åt ICA Handlarnas medlemsbutiker. Analys, design, utveckling, test. Teknik Sun Solaris, Oracle 8, PL/SQL, Galactica, Netscape Server, HTM L, JavaScript januari 1999 januari 1999 Ericsson Data Y2K-utredning Uppdragsbeskrivning: Utredning, testning och kodgranskning inför år 2000-övergången av två interna Ericsson-applikationer. Roll Utredare, kodgranskare, testare Teknik Sun Solaris, C, stordatorsystem

7 januari 1999 januari 1999 Aftonbladet Migrering Uppdragsbeskrivning: Projektledare vid migrering av applikationer och databas vid införande av ett nytt utstyrnings- och distributions system. Roll Projektledare Teknik Sun Solaris, Oracle 8, PL/SQL, SQL, Delphi, C januari 1999 januari 1999 WAP ProTime Uppdragsbeskrivning: Handledare åt två exjobbare som tog fram fram en WAP-version av tidrapporteringssystemet ProTime. Mentor och testare. Roll Handledare Teknik WAP/WM L, Java Servlets, XM L januari 1998 januari 1998 ICA Handlarna ICA Butik 2000 Uppdragsbeskrivning: Utredning av teknisk plattform för ICAs Internet- och intranetutveckling. Roll Utredare januari 1998 januari 1998 ICA Handlarna ICA Webbhotell Uppdragsbeskrivning: Uppbyggnad av en centraliserad plattform för ICA-butikernas webbtjänster. Teknik Sun Solaris, Oracle 8, PL/SQL, Galactica, Netscape Server, HTM L, JavaScript. januari 1997 januari 1998 Unit AB ProTime Uppdragsbeskrivning: Utveckling av ett webbaserat tidrapporteringssystem i java. Systemet bestod av en serverdel samt tre klientdelar för inrapportering, uppföljning och administration. Analys, design, utveckling, test. Teknik Java Applets, Swing, RM I, Visual Café, JBuilder, Oracle, Visual SourceSafe, SQL, HTM L

8 januari 1996 januari 1996 Resco AB teknisk support Uppdragsbeskrivning: Intern drift och support av Rescos nätverk, servrar och klientdatorer. Roll supporttekniker Teknik Novell Netware, Windows 3.x/95/NT, Unix, skrivare januari 1996 januari 1996 Unilever AB teknisk support Uppdragsbeskrivning: Systemadministration av Unix-servrar och support på PCklienter. Roll supporttekniker Teknik DEC-Unix (OSF/1), Pathworks, Networker, Lotus Notes. januari 1996 januari 1997 ELFA AB diverse olika projekt Uppdragsbeskrivning: Utveckling av ELFAs webbplats med bl.a. online-beställning av produkter. Uppbyggnad av ELFAs Intranet. Utredning, inköp och installation av mailsystem (MS Mail, POP3, SMTP). Utveckling av ett Java- och webbaserat intern-tv system. Support av nätverk och klienter (främst Windows 95). Teknik Frontpage, Corel Photopaint, Photoshop, Netscape Commerce Server, IIS, Tcl/Tk januari 1995 januari 1995 Examensarbete Implementation and Analysis of the Mobile-IP Protocol Uppdragsbeskrivning: Framtagning av en MIB (Management Information Base) för Mobile-IP protokollet och implementering av funktionalitet för att stödja detta. Konvertering av befintlig implementation från SunOS till Solaris och MachOS. Prestandamätningar och analyser. Rapporten bidrog till framtagandet av internetstandarden RFC Roll Examensarbetare Teknik TCP/IP, SunOS, Solaris, M achos, C januari 1994 januari 1994 AKA Kyla AB Uppdragsbeskrivning: Utvecklade ett informationssystem för framtagning av kylanläggningar. Teknik M icrosoft Access

9 januari 1994 januari 1994 Svenska Dagbladet Uppdragsbeskrivning: Projektkurs på KTH för att göra det möjligt att läsa Svenska Dagbladet på en läsplatta (Apple Newton). Skrev serverprogrammet. Teknik M acos, C++, Newtonscript januari 1993 januari 1993 AKA VVS AB Uppdragsbeskrivning: Utvecklade ett beräkningsprogram med grafiskt användargränssnitt för pc. Teknik Borland C

10 Kompetenser Metoder: Scrum, Kanban, Unified Process (RUP) Lean Software Development, Design Patterns Objektorienterad analys och design (OOAD) Extreme Programming (XP) Iterativ systemutveckling Användarcentrerad programutveckling Programspråk: Java, C, C++, Javascript,Pascal Assembler, Basic, Unix script, Tcl/ Tk, SQL PL/ SQL, XML, XSLT, HTML, WML, Eiffel, Erlang Scheme, Smalltalk Utvecklingsverktyg/ ramverk/ produkter: IntelliJ IDEA, git, ant, maven, mercurial subversion, cvs, Visual Café, JBuilder Erwin, Perforce, jboss, Tomcat ClearCase, emacs, vi, FrontPage, Source Safe DbVisualizer, DBA Studio, Toad, SQL Navigator PVCS Tracker, MS Office, Photoshop Paint Shop Pro, Superoffice, Play Framework Spring, Hibernate, Tapestry,Polopoly, Escenic Databaser: Oracle,SQL Server,Microsoft Access MySQL, Cloudscape, hsqldb Operativsystem: Unix (Solaris, SunOS, Linux Irix, HP-UX, DEC-Unix m.m.), Macintosh Windows Vista/XP/2000/NT/98/95 Commodore Amiga

11 Utbildningar & Certifieringar 2012 CQ5 System Administration & Developer WorkShop (5 dagar) 2008 Lean Software Development: Practitioners Course med Mary och Tom Poppendieck 2007 Scrum master certifiering med Jean Tabaka 2006 Polopoly programmeringsutbildning (version 9) 2005 Polopoly programmeringsutbildning (version 8) 2002 Enterprise Connectivity with J2EE (IBM #483), självstudier med certifieringsprov 2001 Unified Process, internkurs, Valtech, Stockholm 2001 Design Patterns, studiecirkel, Valtech, Stockholm 2001 WebLogic 6.0, BEA, Paris 2000 JavaOne, San Francisco 1999 Oracle DBA, Oracle, Kista 1998 IP Multicast, Stanford och KTH 1998 Microsoft Certified Professional, Windows Operating System Architecture (WOSA), självstudier med certifieringsprov 1998 JavaOne, San Francisco 1998 Oracle Application Server (OAS) Administration, Oracle, Kista 1998 Oracle PL/SQL, Oracle, Kista 1997 Objektorienterad systemutveckling, Oopera, Stockholm 1997 Informationsbehandling med SQL Server, Oopera, Stockholm 1997 Praktisk programmering med Java, Informator, Stockholm

12 1997 Introduktion till Informix databaser, Informix, Kista 1996 Civilingenjör Datateknik, KTH 1991 Kompanibefälsutbildning, I1, Kungsängen Naturvetenskaplig linje, Thomasgymnasiet, Strängnäs

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Rama har jobbat mer än 12 år som IT-konsult och är en mycket skicklig konsult inom sitt område som är systemutvecklingen/arkitektur av affärskritiska system

Läs mer

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej!

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej! Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt Hej! Jag är en erfaren konsult som Javautvecklare och arkitekt

Läs mer

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa Jonas Ivarsson Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa 0735-404299 info@albus.se Presentation Jonas Ivarsson har varit verksam i mjukvarubranschen sedan 1996. Han har erfarenhet från alla delar av

Läs mer

Squeed AB, Södra Larmgatan 4, 41116 Göteborg

Squeed AB, Södra Larmgatan 4, 41116 Göteborg D RIVKRAFT Att som arkitekt, utvecklare, lärare och mentor stötta och lyfta team och utvecklare till nästa nivå, med kontinuerlig leverans av affärsvärde. Ö VERGRIPANDE Detta säger kunder om Fredrik: «Fredrik

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Fredrik Wendt fredrik@wendt.se 0702-778511 Lotsgatan 5C, 414 58 Göteborg

Fredrik Wendt fredrik@wendt.se 0702-778511 Lotsgatan 5C, 414 58 Göteborg P E R S O N U P P G I F T E R Charles Fredrik Lennart Wendt, född 15:e oktober 1980, B-körkort. Samboende med Lisa Limberg (leg. arbetsterapeut), barnen Anton och Leia. J A G, O M M I G S J Ä L V Min första

Läs mer

STAFFAN VON ZEIPEL SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET

STAFFAN VON ZEIPEL SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET ERFAREN Staffan är en erfaren systemutvecklare med över 20 år i branschen. Sedan sin tid på Microsoft 1994-1995 har inriktningen varit Windows och systemutveckling.

Läs mer

Tomas Örtenberg Projektledare och utredare med stor infrastrukturerfarenhet

Tomas Örtenberg Projektledare och utredare med stor infrastrukturerfarenhet Tomas Örtenberg och utredare med stor infrastrukturerfarenhet Tomas är en erfaren projektledare och utredare med gedigen infrastrukturbakgrund och är certifierad i projektstyrningsmodellen Prince 2 samt

Läs mer

Curriculum Vitae (CV) Erik Ejvegård

Curriculum Vitae (CV) Erik Ejvegård Curriculum Vitae (CV) Erik Ejvegård Sammanfattning Erik Ejvegård är en erfaren utvecklare som jobbar som systemarkitekt. Erik har mer än 25 års erfarenhet av utveckling av programvara inom telekommunikation,

Läs mer

Johan Sandéns Meriter

Johan Sandéns Meriter Johan Sandéns Meriter Johan Sandén Det här är Johan Sandéns meritlista (CV). Oförändrat får dokumentet kopieras och distribueras. Den är främst till för framtida antällningsansökningar

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

Konsultprofil. Magnus Carlsson. Kompetens. Projektledning

Konsultprofil. Magnus Carlsson. Kompetens. Projektledning Konsultprofil Magnus Carlsson Magnus Carlsson är en erfaren projektledare med stor social kompetens, goda ledaregenskaper, bred teknisk kunskap och fjorton års erfarenhet som konsult inom IT. De områden

Läs mer

Fredrik Pihl, CISSP Konsultprofil

Fredrik Pihl, CISSP Konsultprofil , CISSP Konsultprofil Allmänt Fredrik är utbildad Naturvetare med inriktning mot matematik och datavetenskap och har arbetat sedan 1990. Han har tidigare erfarenhet från olika chefsbefattningar inom IT-branschen

Läs mer

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Jobba med it i Sundsvallsregionen! Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Myndighetsnätverket är ett samarbete mellan ett antal myndigheter

Läs mer

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige.

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige. Konsult : Mikael Perhult (1968) Titel : Lösningsarkitekt, Klient Företag : HeadWorks Placering : Stockholm, Sverige Telefon : 070-699 4960 epost : Mikael.Perhult@Headworks.se Blog: www.sccmx.se Twitter:

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Annika Dahlgren driftig, driven, drivande ledare och civ.ing., projekt-/ programmeledare och mentor med glimten i ögat

CURRICULUM VITAE. Annika Dahlgren driftig, driven, drivande ledare och civ.ing., projekt-/ programmeledare och mentor med glimten i ögat PROFIL Under drygt 15 år har jag byggt upp gedigen erfarenhet inom projektledning (även ~programledning). Jag är certifierad senior projektledare (GPM/IPMA Nivå B). De senaste åren har jag hjälpt kunderna

Läs mer

Affärssystem för Gamersneed Sweden

Affärssystem för Gamersneed Sweden Dnr:922/22-07 Institutionen för teknik Examensarbete 15 högskolepoäng Affärssystem för Gamersneed Sweden Mattias Bertilsson & Johan Lindberg Oktober 2007 Institutionen för Teknik School of Engineering

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare cv01s 1999-09-20 Födelseår 1958 Nationalitet Svensk Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare Språk Befattning

Läs mer

CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT

CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT Stallstigen 14 184 51 Österskär 070 603 33 99 nils.berggren@myconit.se Sammanfattning Jag har under mina 8.5 år som konsult på Oracle fått en stor och blandad

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50. Mars 2003 Nr 152 Årgång 19 Referat och bilder från Integrationsseminariet CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.000 invånare Så implementerade vi CRM Referat från

Läs mer

Peter Astner. Peter Astner Business Intelligence. Utbildning. Vidareutbildning. Grundläggande utbildning

Peter Astner. Peter Astner Business Intelligence. Utbildning. Vidareutbildning. Grundläggande utbildning Peter Astner Business Intelligence Architecture & Development Peter har flera års erfarenhet av Business Intelligence lösningar och är specialiserad inom både Microsoft och Qlikviews plattformar. Han har

Läs mer

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 CV Curriculum Vitae Björn Trollsfjord Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 Personuppgifter Förnamn Efternamn Björn Arnold Severin Trollsfjord Kön Man Födelsedatum

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

CV Anders Hansson RESUMÉ UTBILDNING ANSTÄLLNINGAR ALLMÄNKUNSKAPER/FÄRDIGHETER SPRÅK

CV Anders Hansson RESUMÉ UTBILDNING ANSTÄLLNINGAR ALLMÄNKUNSKAPER/FÄRDIGHETER SPRÅK CV Anders Hansson RESUMÉ Jag är datavetare och programmerare med webbteknik/webbdesign som huvudområde. Det som tilltalar mig med det är att jag får anledning att använda både vänster och höger hjärnhalva.

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer