Manuel Rivas,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manuel Rivas, 1972-12-09"

Transkript

1 Kort presentation Manuel är IT-Arkitekt och systemutvecklare med lång erfarenhet av systemutveckling och applikationsförvaltning. Manuel har arbetat mycket med systemutveckling och systemdesign i Java och Open Source miljöer. Vidare har Manuel lång erfarenhet av egenutvecklade system och standard system såsom M3 (Movex), Visma och Oracle ebs. De senaste åren har Manuel arbetat mycket med tjänsteorienterade arkitekturer (SOA) som metod för att åstadkomma integrationslösningar mellan system som är löst kopplade till varandra och som är återanvändbara. Under dessa år har Manuel förvärvat djup kunskap i integrationsplattformar såsom Sonic ESB/Sonic MQ, Oracle SOA Suite och TIBCO. Branscher som Manuel verkat inom är industri, service och telekommunikation. Under 2007/2008 genomgick Manuel Dataföreningens certifiering till IT-Arkitekt och specialarbetet handlade om en arkitektur för återanvändbara komponenter i en integrationsplattform. Som person är Manuel driven, kreativ och målinriktad. Manuel tycker om att arbeta direkt mot en verksamhet och bryta ned krav från användare till skalbara och driftsmässiga lösningar. Att arbeta i projektform i grupp är något som tilltalar Manuel och han tycker om att delta i hela kedjan från design till driftsättning. Manuel har även en djup erfarenhet kring metoder för automatisk och kontinuerlig testning av IT lösningar. Arbetsområden Systemutveckling med hjälp av Java, JEE, Spring Framework Databaser Oracle, SQL Server, design, prestanda, DBA, parallellisering av högvolymsflöden Systemarkitektur objektorienterad, SOA Systemintegration med hjälp av SOA, XML, XSD, Java, JMS, ESB, XSLT, Web Services Integrationstestning med verktyg för automatisering/återanvändning/rapportering Affärsintegration/SOA med SonicMQ/ESB, Oracle SOA Suite, TIBCO, Corus QuickLink, Open Source produkter Affärssystem M3(Movex), Visma, Oracle ebs. Affärsprocesser för order, fakturering, supply chain, telecom trafik, prissättning och billing. Programspråk/verktyg Java, SQL, PL/SQL, T-SQL, Visual Basic, JSP, XML, XSD, XSLT, Schemas, Sonic MQ/ESB, TIBCO BW, TIBCO EMS, Corus QuickLink, Ant, Maven, SDM, GreenHat Tester, Eclipse, Altova XMLSpy,

2 Altova MapForce, StylusStudio, UNIX, Linux, iseries(as/400), RPG, Accurev. CVS, Subversion, CruiseControl Tidigare uppdrag 2010 Mars - Pågående, ComHem Roller: Senior SOA utvecklare och designer Medlem i Fulfillment teamet hos ComHem med ansvaret över alla SOA tjänster inom applikationsdomänerna Fulfillment och Assurance. Teamet arbetar enligt Scrum. Teknisk miljö: Oracle SOA Suite, Web Services, Java, JEE, Oracle 10g DB, Eclipse, JDeveloper, Maven2, JUnit, SOAP UI, Hermes, JMS, UNIX, PL/SQL, SQL, SQL Developer, Oracle Application Server (oc4j), Guice Dependency Injection, Spring framework, XSLT, Scrum 2009 November Februari, TeliaSonera Roller: Integrationsarkitekt och senior integrationsutvecklare Arbetar med att ta fram återanvändbara tjänster för integrationsplattformen (ManageAppointment, ManageWorkforce, ManageMaterialOrder). Manuel har modellerat tjänsterna avseende operationerna, skrivit tjänstekontrakten, tagit fram de generella businessobjekten, gjort legacy mappningar mot bakomliggande system samt implementerat tjänsterna på IPL plattformen hos TeliaSonera. Teknisk miljö: SOA, TIBCO BW, TIBCO EMS, TIBCO SDK, Java, XML, XSD, XSLT, Ant, Maven, Subversion, Altova XMLSpy, Altova Mapforce, Eclipse, Junit, Web Services, SOAP, OAGIS, GHTester 2009 September tom Oktober, Skatteverket Roller: IT-Arkitekt Konsultuppdrag som granskande arkitekt i en upphandlingsprocess för Kronofogdens räkning. Granskade lösningar var Oracle ebs, Oracle SOA Suite, Oracle Service Bus. Granskade dessa produkter utifrån ett antal kriterier inom Arkitektur, Driftmässighet och Säkerhet. Uppdraget resulterade i en granskningsrapport innehållande en Gapanalys, slutsatser och en reel kostnadsbild för licenserna. Under uppdraget så arbetade Manuel också med att pröva möjligheterna med Oracles produkter genom att ta fram olika scenarion med utgångspunkt i Kronofogdens målarkitektur och hur man löser dessa i Oracles produkter. Teknisk miljö: Oracle ebs, Oracle SOA Suite 2009 Febr tom Juni, TeliaSonera Roller: Integrationsarkitekt och senior integrationsutvecklare Anställd Integrationsarkitekt för pågående projekt hos avdelningen Integration Services på TeliaSonera. Arbetade med lösningsdesign, arkitektur principer och meddelande design. Arbetade också med att bygga java adapters för integrationsplattformen TIBCO. Införde också versionshantering för integrationsprojekten och best practise kring configuration management. Arbetade mycket med modellering av användningsfall för kopplingar mellan olika system bl. a ett stort antal instanser av Oracle ebs. Förfinade också användningen av OAGIS på IS som språk för att realisera den kanoniska modellen för den information som skulle integreras. Blev uppsagd i Juni pga LAS i den omfattande övertalighetsprocessen på bolaget. Teknisk miljö: SOA, TIBCO BW, TIBCO EMS, TIBCO SDK, Java, XML, XSD, XSLT, Ant, Maven, Subversion, Altova XMLSpy, Altova Mapforce, Eclipse, Junit, Web Services, SOAP, OAGIS

3 H&M Roller: Senior Javautvecklare, testansvarig, integrationsutvecklare Arbetade med implementation och införande av ny integrationsplattform baserad på en tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Plattformen är byggd med hjälp av Sonic ESB, Sonic MQ, SQL Server och GreenHat Tester. Aktiviterna i projektet har varit systemdesign, systemutveckling, testledning och kodgranskning. Manuel har bl a varit designansvarig för ett s.k. Information Message Store för lagring av affärsobjekt i kanoniska format samt utvecklat tjänster för att kunna transformera batchflöden till händelser baserat på innehållet i detta Information Message Store. Manuel har även varit arkitekt bakom SOA plattformens subsystem för automatisk och kontinuerlig testning av såväl integrationsplattformens komponenter samt de implementerade integrationerna. Manuel har också arbetat med implementation av integrationslösningar och som teknisk kravställare gentemot plattformsutvecklarna. Manuel har mycket kontakt med H&Ms olika system och verksamheter i sitt dagliga arbete. Manuel ingår i ett SCRUM team som ansvarar för förvaltning av integrationsplattformen. Teknisk miljö: Sonic MQ/Sonic ESB, Java, XML, XSLT, DOM, SAX, SQLServer 2005, T-SQL, Ant, Maven, SDM, GreenHat Tester, CruiseControl, Subversion, Altova XMLSpy, Altova Mapforce, Eclipse, Junit, Spring Framework, Web Services, SOAP, MS Biztalk 2007 Stockholmshem (Sidouppdrag) Roller: Leverantör av integrationslösning Migrering av existerande integrationer av ärendehanteringssystemet Basware och den nya versionen av affärssystemet Movex. Teknisk miljö: Java, SQLServer, SQL 2006 Sodexho Roller: Integrationsarkitekt Förstudie och lösningsdesign kring integrationer mellan SAP-FICO modulen och övriga affärssystem hos Sodexho. Arbetet utmynnade i en design specification som användes som underlag för den efterföljande implementationen Sodexho Roller: Systemarkitekt, integrationsutvecklare Uppdraget gick ut på att implementera en integrationslösning av elektroniska beställningar från SLL:s förskrivareportal till Sodexhos utförarsystem Visma samt design och utveckling av ett webb baserat beställningsarkiv. Integrationslösningen följer en SOA arkitektur och är baserad på Strand ESS ramverket med Sonic ESB/Sonic MQ som integrationsplattform. Teknisk miljö: Sonic MQ/Sonic ESB, Java, XML, XSL, DOM, Oracle 9i, Tomcat, J2EE, AS/400, SQL Strand Interconnect AB Roller: Systemarkitekt Utveckling av Strand Interconnects nya ramverk för integration, Strand ESS (Enterprise Service Solution). Ramverket är baserat på en SOA arkitektur. Teknisk miljö: Sonic MQ/Sonic ESB, Java, XML, XSL, DOM, Tomcat, Spring Framework, J2EE,Oracle 9i, SQL, Ant, Maven 2005 Stockholmshem Roller: Leverantör av integrationslösning

4 Design och utveckling av en java baserad integrationslösning mellan faktura hanterings systemet Basware IP och affärssystemet Movex. Arbetade som underkonsult till WMData. Teknisk miljö: Java, DB2, AS/400, SQLServer, SQL 2005 Sodexho Roller: Integrationsarkitekt Design av en integrationslösning mellan Sodexhos interna system och externa beställar system i syfte att automatisera order processen. Lösningen gick ut på att göra design för en företagsgemensam referensmodell för order informationen och relaterad grunddata Sodexho Roller: Integrationsarkitekt Design och utveckling av en integrationslösning för fakturaunderlag mellan hotell- och konferensbokningssystemet Spectra och affärssystemet Movex. Teknisk miljö: Corus QuickLink, Java, Oracle 9i, PL/SQL, SQL 2005 Allstream (Kanada) Roller: Utvecklingsledare och senior utvecklare Design och utveckling av en integrationslösning av trafikdata från mediationssystem och kund-, nummerplans- och avtals information till billingsystem i samband med införandet av beslutstödssystemet Carrier Cockpit. Teknisk miljö: VB6, COM, Java, Oracle 9i, PL/SQL, SQL Korea Telecom Roller: Utvecklingsledare och senior utvecklare Mentor under ett integrationsprojekt för fyra utvecklare hos LG-CNS, ett konsultföretag i Sydkorea, i samband med införandet av beslutstödssystemet Carrier Cockpit. Teknisk miljö: VB6, COM, Java, Oracle 9i, PL/SQL, SQL, BEA Ascade AB Roller: Produktutvecklare Utveckling av ett webb baserat dataladdningsverktyg för grundladdning av referensdata in i beslutsstödssystemet Carrier Cockpit. Teknisk miljö: VB6, COM, Oracle 9i, PL/SQL, SQL 2004 Wanadoo(France Telecom i Spanien) Design och utveckling av en integrationslösning för att importera CDR:r för internationell trafik från två mediationssystem in i beslutsstödssystemet Carrier Cockpit. Teknisk miljö: VB6, COM, Oracle 9i, PL/SQL, SQL Sodexho Roller: Integrationsutvecklare

5 Design och utveckling av en integrationslösning som syftade till att integrera kundfaktura-underlag från målidsplaneringsystemet Aivo och affärssystemet Visma till affärssystemet Movex. Vidare så bestod arbetsuppgifterna i att stödja Sodexhos integrations- och applikationsförvaltare i arbetet med att leda olika workshops för framtagning av integrationslösningar samt framtagning av drift- och förvaltningsdokumentation. Teknisk miljö: Corus QuickLink, Java, Oracle 9i, PL/SQL, SQL, SQLServer, AS/400, DB Bravida Roller: Integrationsutvecklare Design och utveckling av en integrationslösning som syftade till att integrera kund- och leverantörsinformation samt kund- och leverantörsfakturor mellan Bravidas olika legacy system. Teknisk miljö: Corus QuickLink, Java, Oracle 9i, PL/SQL, SQL, SQLServer, AS/400, DB Sodexho Arbetade med en förstudie kring hur Sodexho använder sig utav kund information inom olika delar av verksamheten samt vilket applikationsstöd som fanns för detta. Arbetet bestod i att intervjua olika medarbetare och applikationsförvaltare inom Sodexhos olika verksamheter samt sammanställa en rapport med resultatet av förstudien och en rekommendation till Sodexho Wallenius Wilhelmsson Lines (WWL) Arbetade med en proof-of-concept som teknisk pre-sale för produkten Corus QuickLink. Arbetet gick ut på att utveckla och demonstrera lösningen och visa hur verktyget fungerade. Teknisk miljö: Corus QuickLink, Java, Oracle 9i, PL/SQL, SQL, UNIX Bombardier Design och utveckling av en integrationslösning mellan ett PDM (Product Data Management) system och olika affärssystem tillsamans med HP Consulting. Teknisk miljö: Corus QuickLink, Java, Oracle 9i, PL/SQL, SQL, UNIX, XML, XSLT 2000 Bombardier Arbetade med en proof-of-concept som teknisk pre-sale för produkten Corus QuickLink genom att designa och utveckla en integrationslösning mellan olika artikel register. Teknisk miljö: Corus QuickLink, Java, Oracle 9i, PL/SQL, SQL, UNIX, UNIX, XML, XSLT 2000 Allgon

6 Arbetade med en proof-of-concept som teknisk pre-sale för produkten Corus QuickLink genom att designa och utveckla en integrationslösning för att integrera artiklar mellan affärssystemet Movex och ett artikelsystem. Teknisk miljö: Corus QuickLink, Java, Oracle 9i, PL/SQL, SQL, SQLServer, AS/400, DB2, Linux 1999 Toga.com Arbetade med utveckling av automatiserad initial laddning av data från Toga:s front-end system till affärssystemet Movex. Teknisk miljö: Java, SQLServer, AS/400, DB2, RPG 1999 Odal Arbetade med att utveckla anpassningar för funktioner mot kund registret i Movex. Teknisk miljö: AS/400, DB2, RPG 1999 Sara Lee Arbetade med att utveckla en ny bonus-och provisions lösning för affärssystemet Movex. Teknisk miljö: AS/400, DB2, RPG 1998 AGA AB Projektanställning. Arbetade med en förlängd studie kring resultatet av examensarbetet AGA AB Examensarbete. Gjorde en teknisk-, ekonomisk- och marknadsmässig bedömning av en ny teknik för att producera vätgas on-site hos slutkunder genom att utnyttja naturgasnätet som källa. I arbetet ingick en detaljerad marknadsstudie med intervjer av potentiella slutkunder i Spanien. Branscher Tillverkning, service, retail och telecom. Språk Svenska, engelska och spanska i både tal och skrift. Utbildningar Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje 1992 Studier civilingenjör Industriell Ekonomi linjen vid KTH Traineeprogram Intentia 1999 Avancerad Javaprogrammering med JSP, Servlets och Java Beans 2001, NFI Sonic Software Bootcamp 2006 Certifierad IT-arkitekt, Dataföreningen 2008

7 Anställningar manrivo AB tom TeliaSonera Networks AB Evitec Unify AB Strand Interconnect AB Ascade AB Corus Technologies AB Intentia Consulting AB 1998 AGA AB

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Rama har jobbat mer än 12 år som IT-konsult och är en mycket skicklig konsult inom sitt område som är systemutvecklingen/arkitektur av affärskritiska system

Läs mer

Christer Holmér. Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Datateknik

Christer Holmér. Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Datateknik Christer Holmér Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Datateknik Christer har erfarenhet från hela systemutevecklingsprocessen, hela vägen från krav och arkitektur till leverans och underhåll. Detta

Läs mer

Peter Monthan. Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik

Peter Monthan. Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik Peter har en lång erfarenhet från IS/IT-industrin och särskilt av mjukvaruutveckling. Peter började som systemutvecklare 1992 och har sedan dess arbetat

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

Curriculum Vitae. Thomas Lundström Mobil: 070-659 75 38. 802 84 GÄVLE Född 1971-04-24 och har AB-körkort.

Curriculum Vitae. Thomas Lundström Mobil: 070-659 75 38. 802 84 GÄVLE Född 1971-04-24 och har AB-körkort. Curriculum Vitae Thomas Lundström Mobil: 070-659 75 38 Första Tvärgatan 13, E-post: thomas@thomaslundstrom.se 802 84 GÄVLE Född 1971-04-24 och har AB-körkort. Vem är jag? Jag bor på Brynäs i Gävle tillsammans

Läs mer

Ove är säker i roller som arkitekt, designer, mentor, utvecklare och teknisk projektledare/teamledare för en grupp Javautvecklare.

Ove är säker i roller som arkitekt, designer, mentor, utvecklare och teknisk projektledare/teamledare för en grupp Javautvecklare. KONSULTPROFIL Personuppgifter Namn: Ove Nordström Född: 1962-10-20 Specialitet Mycket erfaren arkitekt och utvecklare inom området mobilitet, med inriktning på JavaME, Qt/C++, WRT Widgets och JavaEE. Ove

Läs mer

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare Fredrik Tarberg Systemarkitekt och systemutvecklare Fredrik intresserar sig främst för affärskritiska webbapplikationer, arkitekturer för flerlagers distribuerade system, databasdesign, mobila tjänster,

Läs mer

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej!

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej! Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt Hej! Jag är en erfaren konsult som Javautvecklare och arkitekt

Läs mer

Erfarenhet inom branscherna Telekom, Finans, Logistik, Transport, Retail och Spel.

Erfarenhet inom branscherna Telekom, Finans, Logistik, Transport, Retail och Spel. 1 CURRICULUM VITAE Jan Isacsson, IT- PROFIL Erfaren seniorkonsult med över 19 år i IT-branschen. Systemarkitekt inom områdena stora administrativa och tekniska system. Akademisk utbildning med examen Master

Läs mer

Konsultprofil Andreas Lundgren

Konsultprofil Andreas Lundgren Konsultprofil Andreas Lundgren Förväntningar uppfylls bäst genom snabba, säkra leveranser av hög kvalité. Jag lyssnar till dina behov och levererar det du vill ha. Så, varför inte berätta för mig om just

Läs mer

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation Bengt har jobbat med systemutveckling sedan 1990. Utöver Java/JEE har han utvecklat kritiska system i C++, C. Sedan 1997 har Bengt mestadels jobbat med system och arkitekturer i Java/JEE. Mestadels inom

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm 2010-01-21 Namn Per Lundholm Födelseår 1959 Sammanfattning Per är en mycket erfaren utvecklare med 30 år i branschen. Per har djupa tekniska kunskaper inom systemutveckling och är dessutom öppen och utåtriktad

Läs mer

Magnus Hellström. Summary. Skills & Expertise. Javakonsult at Kilviken Consulting AB magnus.nils.hellstrom@gmail.com

Magnus Hellström. Summary. Skills & Expertise. Javakonsult at Kilviken Consulting AB magnus.nils.hellstrom@gmail.com Magnus Hellström Javakonsult at Kilviken Consulting AB magnus.nils.hellstrom@gmail.com Summary Jag är seniorkonsult inom Java och Java EE och har mer än 10 års erfarenhet av systemutveckling inom en mängd

Läs mer

Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Elektroteknik

Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Elektroteknik Anders Håål Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Elektroteknik Anders Håål har arbetat i IT-branschen sedan 1987 i ett stort antal olika roller. Till exempel som utvecklare, säljstöd, konsult, konsultchef,

Läs mer

Senior utvecklare och Scrum Master

Senior utvecklare och Scrum Master Crisp AB Födelseår: 1969 I branschen sedan: 1993 Roller: Systemutvecklare, Scrum Master Utbildning: Filosofie Magister i Datalogi (Uppsala Universitet) Senior utvecklare och Scrum Master magnus.axelqvist@crisp.se

Läs mer

Curriculum Vitae. Lars Hörding (1973-03-30) Generell beskrivning. Certifieringar: Utbildning. lars@acrosource.se 0768-630515.

Curriculum Vitae. Lars Hörding (1973-03-30) Generell beskrivning. Certifieringar: Utbildning. lars@acrosource.se 0768-630515. Curriculum Vitae Lars Hörding (1973-03-30) lars@acrosource.se 0768-630515 Datum: 2011-10-13 Generell beskrivning Systemarkitekt med drygt tio års yrkeserfarenhet av konsulting inom integration och Enterprise

Läs mer

Alf Persson Projektledare Utredare ITSM Dokumenthantering Stockholm, Sverige Strukta Consulting AB

Alf Persson Projektledare Utredare ITSM Dokumenthantering Stockholm, Sverige Strukta Consulting AB Alf Persson 2014-04-13 Page 1(5) alf.persson@strukta.com se.linkedin.com/in/alfpersson/ +46 73 963 0328 Vargövägen 13, 122 47 Enskede Alf Persson Projektledare Utredare ITSM Dokumenthantering Stockholm,

Läs mer

Anders Doms. Sammanfattning. Konsultprofil Anders Doms 2015-06- 22

Anders Doms. Sammanfattning. Konsultprofil Anders Doms 2015-06- 22 Anders Doms Födelseår: 1956 Expertis: Lång erfarenhet från test och testledning Testautomatisering inom de flesta branscher. Mycket bred utvecklarbakgrund Branscherfarenhet: Bank, säkra betalningar, telekom,

Läs mer

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Andreas Fernlund Arkitekt & webbutvecklare Andreas är en skicklig och engagerad IT-arkitekt och webbutvecklare med över 10 års erfarenhet av projekt från bland annat offentlig sektor, energi,

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa Jonas Ivarsson Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa 0735-404299 info@albus.se Presentation Jonas Ivarsson har varit verksam i mjukvarubranschen sedan 1996. Han har erfarenhet från alla delar av

Läs mer

KONSULENT-ID: 2392 KONSULTPROFIL. IIS 7.0 Deepdive (MS E-Learning) 2009 BAKGRUND. Advanced WCF 2009 (Juval Löwy)

KONSULENT-ID: 2392 KONSULTPROFIL. IIS 7.0 Deepdive (MS E-Learning) 2009 BAKGRUND. Advanced WCF 2009 (Juval Löwy) KONSULENT-ID: 2392 KONSULTPROFIL NN har arbetat med systemutveckling av applikationer sedan Aug -98, han började som datakonsult på XX AB i Mars -99 (och stannade där i 3,5år) med bl.a försäkringsbranchen

Läs mer

Squeed AB, Södra Larmgatan 4, 41116 Göteborg

Squeed AB, Södra Larmgatan 4, 41116 Göteborg D RIVKRAFT Att som arkitekt, utvecklare, lärare och mentor stötta och lyfta team och utvecklare till nästa nivå, med kontinuerlig leverans av affärsvärde. Ö VERGRIPANDE Detta säger kunder om Fredrik: «Fredrik

Läs mer

CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT

CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT Stallstigen 14 184 51 Österskär 070 603 33 99 nils.berggren@myconit.se Sammanfattning Jag har under mina 8.5 år som konsult på Oracle fått en stor och blandad

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare cv01s 1999-09-20 Födelseår 1958 Nationalitet Svensk Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare Språk Befattning

Läs mer