Konsultprofil Andreas Lundgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultprofil Andreas Lundgren"

Transkript

1 Konsultprofil Andreas Lundgren Förväntningar uppfylls bäst genom snabba, säkra leveranser av hög kvalité. Jag lyssnar till dina behov och levererar det du vill ha. Så, varför inte berätta för mig om just dina förväntningar? Andreas Lundgren har sammanlagt 13 års erfarenhet av IT utveckling, men har alltsedan elva år framförallt specialiserat sig inom arkitektur, design och systemutveckling av Java EE applikationer samt ramverk. Han har en mycket bred och djup kompetens inom en mängd olika områden, uppdragen har inneburit allt från mentorskap inom objektorientering och Java EE till arkitektur av komplexa integrationslösningar. Ett urval av meriterande uppdrag har varit att ingå i det team som designade och utvecklade den generella Java EE plattform som fortfarande idag tio år senare är huvudkomponenten i SEBs middleware-lösning. Vidare har Andreas bland annat arbetat som applikationsutvecklare och mentor i Tyskland, samt agerat som integrationsarkitekt och implementerat såväl Enterprise Server Bus (ESB) lösningar som en generell process motor som stöd för Business Process Management (BPM). Som person är Andreas tekniskt driven, kvalitetsmedveten, ansvarsfull och antar gärna utmaningar. Han är en arkitekt som mer än gärna även tar design- och implementationsansvar då han har ett passionerat intresse av objektorientering och programmering. Vidare drivs Andreas av att praktisera Agil metodik (exempelvis via ramverken Scrum och Kanban samt inom test driven utveckling) och är aktiv medlem inom flertalet Open Source communityn. Fritiden ägnas gärna åt familjen, resande och idrott.

2 Kompetens Programmering Programmeringspråk: AOP: Java, Groovy, JavaScript, ESQL, Cobol Spring Framework AOP, Aspect J Arkitektur och design Modelleringsverktyg: Plattformar: Applikationsservrar: Webservrar: Databashanterare: Visio, Rational Rose, Enterprise Architect, Together Windows, Unix, Linux IBM WebSphere Application Server, JBoss, Apache Geronimo, Glassfish Apache Tomcat, Apache HTTP Server, IBM HTTP Server MS SQL Server, Oracle, MySQL, DB2, Postgre SQL, db4o, Derby, MongoDB, CouchDB Integration Enterprise Application Integration: Message-oriented middleware: Web services: Remoting: O/R mapping: JBI, Mule, Open Source ESB, IBM WebSphere Message Broker, IBM WebSphere Transformation Extender (WTX) IBM WebSphere MQ, JMS, ActiveMQ SOAP/REST, Spring Web Services, XFire, Apache Axis Hessian, Burlap JPA, Hibernate, IBatis Utveckling Utvecklingsmetoder: Utvecklingsverktyg: Bug tracking tool: Build-ramverk: Continous integration: SCM-verktyg: Scrum, RUP, extreme Programming Eclipse, IBM Rational Application Devloper (RAD), IBM WebSphere Message Broker Toolkit, IBM WebSphere Transformation Extender (WTX) Design Studio, NetBeans, SQL Server Management Studio, Oracle Enterprise Manager Console, SQL *Plus, IBM DB2 Development Center, RFHUtil, IBM WebSphere MQ Administrator Jira, Mercury Quality Center, Trac Ant, Maven, XDoclet Luntbuild, Hudson ClearCase, CVS, Subversion, StarTeam

3 Kompetens Web Web-utveckling: JSP, JSTL, JSF, Servlets, CSS, XHTML HTML5 Web-ramverk: Spring MVC Framework, Spring Web Flow, Struts, Struts 2, Wicket, Webwork, Tiles Test Test-ramverk: JUnit, TestNG, JMock, DBUnit, Cactus Övrigt Java EE API:er: Skedulering: Caching: Loggning: Säkerhet: Query languages: Applikationsramverk: XML Teknologier: XML Data binding: XML Parsing: XML Transformation: XML Messaging: XML Remoting: XML Java Document Models: EJB, JCA, JNDI, JavaMail etc. Quartz, Timer Services EHCache Log4J JAAS, Acegi, SSL SQL, XPath Spring Framework XML, XML Schema, XSL XMLBeans, Castor, JAXB JAXP, Xerces XSLT (Xalan), XSL-FO JAXM JAX-WS JDOM, dom4j

4 Pågående Arkitektur och implementation av ESB lösning samt processmotor Andreas projektroll var att som integrationsarkitekt designa och implementera dels en Enterprise Server Bus (ESB) lösning, dels en generell processmotor för att orkestrera komplexa affärsprocesser inom SEB Securities Services. Arkitekturen för ESB lösningen byggde på en SOA-arkitektur och inkluderade meddelandehantering, validering, transformering samt dirigering av meddelanden både intern och ut mot SWIFTNet. Designen av den generella processmotorn implementerade ett subset av WS-BPEL specifikationen och realiserades liksom ESB lösningen som en IBM WebSphere Message Broker applikation skriven i Java samt ESQL. Underliggande kommunikationsplattform var IBM WebSphere MQ och som databashanterare användes Oracle. Utvecklingen antog en test driven ansats genom automatiserade enhetstester och testfunktionalitet via exempelvis TestNG samt JMock Arkitektur och utveckling av portföljhanteringssystem Andreas projektroll var att lägga arkitekturen och utveckla ett portföljhanteringssystem för Nordic Private Banking inom SEB Enskilda Banken. Portföljhanteringssystemet stödde sig på en SOA-arkitektur där en rik Java klient kommunicerade med en Java EE applikation med hjälp av web services. Utvalda delar av bägge applikationerna baserades på ett flertal olika Open Source implementationer såsom Spring Framework, Quartz och Jasper Report. Målmiljön för server delen var WebSphere Application Server och underliggande databashanterare var Microsoft SQL Server Projektet drev test driven utveckling med användningsfallsbaserad RUP i botten och byggde upp automatiska processer samt verktyg kring kontinuerliga enhetstester, integration samt deployment.

5 Arkitektur, design och implementation av integrationslösning Andreas projektroll var att som Java EE arkitekt skapa en arkitektur, designa och utveckla en systemintegrationslösning åt Fora. Lösningen syftade till att integrera samtliga mainframe system, Java EE applikationer och externa gränssnitt via tjänster på en Enterprise Server Bus (ESB). Detta realiserades med hjälp av en broker lösning baserad på WebSphere Business Integration Message Broker (WBIMB) under regi av BPEL motorn i WebSphere Business Integration Foundation (WBSIF). En viss del av utvecklingsarbetet tillägnades refactoring och prestandaoptimering av befintlig kodbas, bl.a. med LoadRunner som lasttest verktyg Arkitektur, design och utveckling av en multikanalsapplikation Andreas projektroll var att skapa en Java EE arkitektur, designa och utveckla Foras multikanalsapplikation för tjänstepensioner. Multikanalsapplikationen implementerades som en Java EE applikation, varav en av kanalerna innebar design, utveckling och publicering av SSL-säkrade web services tjänster mot en extern portal för att användare skulle kunna administrera sina val av tjänstepensioner. Applikationen byggde bland annat på webmethods GLUE som web services ramverk samt Spring Framework som applikationsramverk Design, mentorskap, utveckling av webapplikation Andreas projektroll var att agera mentor, designer och utvecklare av en Java EE webapplikation vars syfte var att tillhandahålla möjligheten för företag att kunna administrera sina anställdas löneuppgifter via Foras portal. Uppdraget innebar även en migrering av applikationen till Struts samt övergripande ansvar för migreringen av applikationsserver till WebSphere Application Server 5.0 Projektet arbetade enligt RUP och modellering genomfördes med hjälp av Together.

6 Design, implementation av portalapplikation Andreas projektroll var att designa och utveckla en portalprototyp i Java EE för SEB Enskilda Bankens privatrådgivare i Sverige samt Luxemburg. I uppdraget ingick även validering och prestandaverifiering av vald SOA-arkitektur (web services med hjälp av webmethods GLUE ramverk) samt att ta fram generella komponenter och ramverk för framtida utveckling av portalen Mentorskap, design och utveckling av bankkontorsapplikation Andreas projektroll var att agera Java EE mentor samt starta upp och driva utvecklingen av en intern kundapplikation för SEB Germany s bankkontor i Frankfurt. Klienten byggde på Swing, serverapplikationen byggde bl.a. på EJB, timer services och Hibernate Förvaltning samt vidareutveckling av cashmanagement system Andreas roll var att förvalta, designa och vidareutveckla ett cashmanagement system för Merchant Banking inom SEB Enskilda Banken. Huvudkomponenterna var dels en webapplikation, dels en integrationsmotor baserad på en Message Broker arkitektur. Webapplikationen byggde på Struts ramverket, Tiles och integrationen implementerades med hjälp av JMS Design och implementation av ramverkskomponenter Andreas projektroll var att designa och utveckla generella tekniska komponenter på SEBs Java EE plattform. Uppdraget bestod bl.a. i att ta fram en intern JCA komponent och tillhörande ramverks design för access mot SEBs bas-system (MVS på OS-390)

7 Mentorskap inom objektorientering samt Java EE Andreas roll var att agera mentor inom objektorientering samt Java EE både hos SEB IT samt hos SEB Germany i Frankfurt. Uppdraget innebar en roll som ansvarig utbildare för kommande förvaltare av de generella tekniska komponenterna på SEB:s middleware plattform. I uppdraget ingick även att ta fram riktlinjer för automatiska JavaDoc genereringar samt ansvar för utbildning av ClearCase för versionshantering Design, systemutveckling av cashmanagement system Andreas projektroll var att designa och utveckla ett cashmanagement system. Huvudkomponenterna i systemet bestod dels av en webapplikation, dels en integrationsmotor baserad på en Message Broker arkitektur. Webapplikationen byggde på Struts ramverket, och integrationen skedde med hjälp av JMS Design och utveckling av middleware-lösning Andreas projektroll var att designa och utveckla SEBs middleware-lösning som låg till grund för bankens första Java EE plattform. I uppdraget ingick även framtagande av en referensapplikation i Java EE samt konstruktion av proofof-concept applikationer.

Magnus Hellström. Summary. Skills & Expertise. Javakonsult at Kilviken Consulting AB magnus.nils.hellstrom@gmail.com

Magnus Hellström. Summary. Skills & Expertise. Javakonsult at Kilviken Consulting AB magnus.nils.hellstrom@gmail.com Magnus Hellström Javakonsult at Kilviken Consulting AB magnus.nils.hellstrom@gmail.com Summary Jag är seniorkonsult inom Java och Java EE och har mer än 10 års erfarenhet av systemutveckling inom en mängd

Läs mer

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Rama har jobbat mer än 12 år som IT-konsult och är en mycket skicklig konsult inom sitt område som är systemutvecklingen/arkitektur av affärskritiska system

Läs mer

Senior utvecklare och Scrum Master

Senior utvecklare och Scrum Master Crisp AB Födelseår: 1969 I branschen sedan: 1993 Roller: Systemutvecklare, Scrum Master Utbildning: Filosofie Magister i Datalogi (Uppsala Universitet) Senior utvecklare och Scrum Master magnus.axelqvist@crisp.se

Läs mer

Curriculum Vitae. Thomas Lundström Mobil: 070-659 75 38. 802 84 GÄVLE Född 1971-04-24 och har AB-körkort.

Curriculum Vitae. Thomas Lundström Mobil: 070-659 75 38. 802 84 GÄVLE Född 1971-04-24 och har AB-körkort. Curriculum Vitae Thomas Lundström Mobil: 070-659 75 38 Första Tvärgatan 13, E-post: thomas@thomaslundstrom.se 802 84 GÄVLE Född 1971-04-24 och har AB-körkort. Vem är jag? Jag bor på Brynäs i Gävle tillsammans

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

Ove är säker i roller som arkitekt, designer, mentor, utvecklare och teknisk projektledare/teamledare för en grupp Javautvecklare.

Ove är säker i roller som arkitekt, designer, mentor, utvecklare och teknisk projektledare/teamledare för en grupp Javautvecklare. KONSULTPROFIL Personuppgifter Namn: Ove Nordström Född: 1962-10-20 Specialitet Mycket erfaren arkitekt och utvecklare inom området mobilitet, med inriktning på JavaME, Qt/C++, WRT Widgets och JavaEE. Ove

Läs mer

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej!

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej! Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt Hej! Jag är en erfaren konsult som Javautvecklare och arkitekt

Läs mer

Konsultprofil Lennart Boklund

Konsultprofil Lennart Boklund Konsultprofil Lennart Boklund Lennart har lång och gedigen erfarenhet av professionell systemutveckling inom näringslivet. Han visar stort intresse för kundens verksamhet och brinner för att hitta bra

Läs mer

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation Bengt har jobbat med systemutveckling sedan 1990. Utöver Java/JEE har han utvecklat kritiska system i C++, C. Sedan 1997 har Bengt mestadels jobbat med system och arkitekturer i Java/JEE. Mestadels inom

Läs mer

Squeed AB, Södra Larmgatan 4, 41116 Göteborg

Squeed AB, Södra Larmgatan 4, 41116 Göteborg D RIVKRAFT Att som arkitekt, utvecklare, lärare och mentor stötta och lyfta team och utvecklare till nästa nivå, med kontinuerlig leverans av affärsvärde. Ö VERGRIPANDE Detta säger kunder om Fredrik: «Fredrik

Läs mer

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare Fredrik Tarberg Systemarkitekt och systemutvecklare Fredrik intresserar sig främst för affärskritiska webbapplikationer, arkitekturer för flerlagers distribuerade system, databasdesign, mobila tjänster,

Läs mer

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa Jonas Ivarsson Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa 0735-404299 info@albus.se Presentation Jonas Ivarsson har varit verksam i mjukvarubranschen sedan 1996. Han har erfarenhet från alla delar av

Läs mer

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm 2010-01-21 Namn Per Lundholm Födelseår 1959 Sammanfattning Per är en mycket erfaren utvecklare med 30 år i branschen. Per har djupa tekniska kunskaper inom systemutveckling och är dessutom öppen och utåtriktad

Läs mer

KONSULTPROFIL Michael

KONSULTPROFIL Michael KONSULTPROFIL Michael Systemutvecklare.NET/EPiServer Sammanfattning Michael är en skicklig och erfaren systemutvecklare inom.net-teknologin med fokus på EPiServer-baserade webblösningar. Han är utbildad

Läs mer

Christer Holmér. Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Datateknik

Christer Holmér. Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Datateknik Christer Holmér Seniorkonsult och partner Civilingenjör, Datateknik Christer har erfarenhet från hela systemutevecklingsprocessen, hela vägen från krav och arkitektur till leverans och underhåll. Detta

Läs mer

Fredrik Wendt fredrik@wendt.se 0702-778511 Lotsgatan 5C, 414 58 Göteborg

Fredrik Wendt fredrik@wendt.se 0702-778511 Lotsgatan 5C, 414 58 Göteborg P E R S O N U P P G I F T E R Charles Fredrik Lennart Wendt, född 15:e oktober 1980, B-körkort. Samboende med Lisa Limberg (leg. arbetsterapeut), barnen Anton och Leia. J A G, O M M I G S J Ä L V Min första

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Anders Doms. Sammanfattning. Konsultprofil Anders Doms 2015-06- 22

Anders Doms. Sammanfattning. Konsultprofil Anders Doms 2015-06- 22 Anders Doms Födelseår: 1956 Expertis: Lång erfarenhet från test och testledning Testautomatisering inom de flesta branscher. Mycket bred utvecklarbakgrund Branscherfarenhet: Bank, säkra betalningar, telekom,

Läs mer

Konsultprofil. Bild. Lindström IT. Testledare. Patric Lindström Född: 1968. Lindström IT. Sammanfattning. Nationalitet: Svensk. Kontaktinformation

Konsultprofil. Bild. Lindström IT. Testledare. Patric Lindström Född: 1968. Lindström IT. Sammanfattning. Nationalitet: Svensk. Kontaktinformation Testledare Patric Lindström Född: 1968 Nationalitet: Svensk Kontaktinformation Mobil: 072 732 732 5 Bild Porsvägen 3A 146 37 Tullinge patric@lindstromit.se Sammanfattning Jag är en mycket erfaren testledare

Läs mer

070 597 05 41 (vänligen maila först)

070 597 05 41 (vänligen maila först) Curriculum Vitae Björn Lindqvist Födelsedatum 7 december 1982 Nationalitet Svensk medborgare Adress Pargasgatan 4 16473 Kista E-post bjourne@gmail.com Telefon 070 597 05 41 (vänligen maila först) Sammanfattning

Läs mer

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Jobba med it i Sundsvallsregionen! Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Myndighetsnätverket är ett samarbete mellan ett antal myndigheter

Läs mer

KURSKATALOG. Uppgradera din kompetens med Edument! Service Oriented. Architecture. Agil utveckling. Software. Architecture ITIL.

KURSKATALOG. Uppgradera din kompetens med Edument! Service Oriented. Architecture. Agil utveckling. Software. Architecture ITIL. KURSKATALOG 2014 Web Security Modern JavaScript CQRS & Domain Driven Design Service Oriented Software Testmetodik Kravhantering Agil utveckling ITIL HTML5 Git ASP.NET MVC & TDD Project Management C# Master

Läs mer

Konsultprofil Tom Serenander

Konsultprofil Tom Serenander Konsultprofil Tom Serenander Född 1965 Tom är en systemutvecklare med gedigen erfarenhet som konsult inom objektorienterad mjukvaruutveckling, inriktning Microsoft.Net. Han är serviceinriktad, kvalitetsmedveten

Läs mer

Konsultprofil för Mårten Gustafsson

Konsultprofil för Mårten Gustafsson Konsultprofil för Mårten Gustafsson HOLISTICODE SWEDEN AB, BOX 826, 101 36 STOCKHOLM TEL: 08-300978 MOBIL: 0708-300978 E-POST: INFO@HOLISTICODE.SE HEMSIDA: WWW.HOLISTICODE.SE ORGNR: 556521-4532 Sammanfattning

Läs mer

Namn: John Gunnarsson Email: john.gunnarsson@kodkultur.se Telefonnummer: 070-425 32 14

Namn: John Gunnarsson Email: john.gunnarsson@kodkultur.se Telefonnummer: 070-425 32 14 Sida 1 av 7 Konsultprofil Namn: John Gunnarsson Email: john.gunnarsson@kodkultur.se Telefonnummer: 070-425 32 14 Personlig information Jag är en person som sedan tidig ålder alltid varit intresserad av

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Henrik Oscarsson konsultprofil

Henrik Oscarsson konsultprofil Henrik Oscarsson konsultprofil Henrik Oscarsson har mer än fjorton års konsulterfarenhet av systemutveckling och arkitektur för uppdragsgivare inom den finansiella sektorn. Henrik har haft ledande roller

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Avdelning för datavetenskap Samiar Saldjoghi & Niclas Hanold Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Development of simulator for issue tracking system Datavetenskap C-uppsats 15hp Datum/Termin:

Läs mer

Curriculum Vitae. Lars Hörding (1973-03-30) Generell beskrivning. Certifieringar: Utbildning. lars@acrosource.se 0768-630515.

Curriculum Vitae. Lars Hörding (1973-03-30) Generell beskrivning. Certifieringar: Utbildning. lars@acrosource.se 0768-630515. Curriculum Vitae Lars Hörding (1973-03-30) lars@acrosource.se 0768-630515 Datum: 2011-10-13 Generell beskrivning Systemarkitekt med drygt tio års yrkeserfarenhet av konsulting inom integration och Enterprise

Läs mer