Konsultprofil för Mårten Gustafsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultprofil för Mårten Gustafsson"

Transkript

1 Konsultprofil för Mårten Gustafsson HOLISTICODE SWEDEN AB, BOX 826, STOCKHOLM TEL: MOBIL: E-POST: HEMSIDA: ORGNR:

2 Sammanfattning Systemarkitektur och design Metodik och modellering Programmering Om vi börjar med det jag har hållit på med under senare tid så vill jag framhålla mitt intresse för och erfarenhet av systemarkitektur och design relaterat till asynkron kommunikation, särskilt då asynkron kommunikation används för integration av heterogena transaktionella system. För att snabbt hoppa till början av min karriär så kom jag direkt i kontakt med metodik och modellering, ämnen som fortfarande intresserar mig. Jag tror mig vara en god metodare. Däremellan har jag huvudsakligen sysslat med programmering, mest med realtidsprogrammering, men under senare tid även Internetlösningar och administrativa system. Jag har ägnat mycket av min tid åt att konstruera applikationsramverk. Teknisk kompetens Programmeringsspråk API:er Produkter Värdmiljöer Målmiljöer C, C++, Java, Delphi, Pascal, EriPascal, Modula-2, Simula-67, PLM-51. JDK 1.1, JSP, Servlets, EJB, p-threads, IBM CLI, Microsoft COM, Microsoft MTS/DTC, Microsoft ADO. IBM VisualAge for Java, IBM WebSphere, Weblogic webserver, IBM MQSeries, TIBCO Rv, TIBCO SDK, Sybase OpenClient, Mimer, Microsoft Developer Studio, GNUWin32, Purify, yacc, QualiWare, MS Developer Studio.net. Windows 2000, Windows NT, Windows 95, DOS, Unix (HPUX, Sun, Linux), OS/9. Solaris, WIN32, HPUX, Linux, DOS, OS/9, O tool, OSE, EriOS, psos, Vertex, Venix, GNUWin32. Processorer Siemens 167, Intel 80x86, Intel 8051, Motorola 68k, APN 167. Utbildning Gymnasium Högskola Försvaret , Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk, Naturvetenskaplig linje. Civilingenjör, Tekniska Högskolan i Stockholm, Elektoteknisk linje, inriktning datorsystemteknik. Grundutbildning vid Norrlands Signalbataljon, S3, i Boden samt Signaltruppernas Kadett och Aspirantskola, SignKAS, i Uppsala. Kadettskola vid SignKAS. Reservofficresutbildning vid Armens Stabs och Sambandsskola i Enköping. 2

3 Kurser IT-arkitekt, 2002 Java programmering 1999 TIBCO Rendezvous 1997 IBM MQSeries 1996 Certifierad IT-arkitekt från Dataföreningens utbildning av IT-arkitekter. Java Programming Language, Sun. Grundkurs i TIBCO Rendezvous. TIBCO University. Grundkurs MQSeries. IBM Hersely. Arbetslivserfarenhet Holisticode Sweden AB, Internt.net ramverk (HAF) 2003 januari.net, MSMQ, COM+, XML, XSLT, c#, SqlServer, Visual Studio.net AMF Pension Arkitektur 2001 oktober 2002 mars AMF Pension Direktägda fonder 2001, januari - september. METAF, MQSeries, C++, COM, MTS, ADO, Developer Studio AMF Pension Pilotprojekt METAF, C++, MQSeries, Borland Delphi WM-Data UKSmart Java, JSP, EJB, MQSeries, IBM VisualAge for Java, IBM WebSphere HAF (Holisticode Application Framework), enerellt ramverk i.net för asynkron kommunikation med MSMQ, samt en exempelapplikation byggd med ramverket. Exempelapplikationen är en modifierad Microsofts Petshop, syftande till att göra den distribuerad och transaktionssäker. En av nackdelarna med.net är att det inte är enkelt att bygga synkrona distribuerade transaktionella system eftersom man är tvungen att använda COM+ explicit. Om MSMQ används i stället för synkrona anrop via COM+, slipper man detta problem. Efter projektet Direktägda fonder ingick jag i AMF Pensions arkitekturgrupp med ansvar för frågor relaterade till systemsamverkan och MQSeries. Projektet Direktägda fonder syftade till att integrera ett standardsystem för fondhandel med AMF Pensions Internettjänst. Fondhandelsystemet är implementerat på NT med Microsoft SQL Server och programmeras med ett COM API. COM-objekten exekverar i MTS. All applikationslogik för Internettjänsten är implementerad i CICS för OS/390. Jag ansvarade för systemering och design av MQSeries kommunikation mellan OS/390 och NT. Jag implementerade applikationerna på NT för att översätta MQSeries meddelanden till COM-anrop. Dessutom ingick jag i arkitekturteamet på AMF Pension. Som ett resultat av arkitektursamarbetet med Metcon påbörjade jag ett pilotprojekt hos AMF Pension för att visa att den arkitektur för systemsamverkan som tagits fram hos Metcon fungerade i praktiken. Projektet avbröts för viktigare arbetsuppgifter. UKSmarts affärsidé är att genom en portal skapa en marknadsplats där e- handelsföretag och användare kan mötas. Portalen skulle genom sitt breda utbud av tjänster till användare, locka dem att bli medlemmar och därigenom skapa ett stort kundunderlag för sina samarbetspartners, e- handelsföretagen. Jag ansvarade för kundstödsapplikationen som programmerades i dels JSP, Java och EJB, och dels i ASP. Jag programmerade de Javarelaterade delarna, samt designade gränssnittet till ASP-delen. Dessutom implementerade jag ett MQSeriesgränssnitt i Java. 3

4 Metcon Metodkonsult Arkitektur för systemsamverkan METAF, C++, IBM DB2, IBM CLI, MQSeries EHPT Sweden AB Jalda Java, JDBC, CORBA TIBCO Inc Telia Validering Middleware, C++, HPUX, TIBCO Rv, Mimer, Purify, Microsoft Developer Studio EssNet AB Spelterminalutveckling Realtidssystem, C, linux, NT, yacc, Vertex Mitt samarbete med Metcon avseende arkitektur resulterade i en generell arkitektur för systemsamverkan. Arkitekuren bygger på MQSeries och XML. Denna kombination ger stora fördelar vad gäller realtidsegenskaper och flexibilitet. Som ett led i arkitekturkonceptet skapade jag ett ramverk för komponentbaserad applikationsprogrammering i C++, kallat METAF (METcon Application Framework). En applikation för replikering av kunddata mellan två separata databaser implementerades med METAF. Jalda är ett system för säkra betalningar via Internet. Projektet syftade till att utveckla en ny arkitektur för administrativa tjänster. Arkitekturen är flerskiktad, med olika lager för affärsobjekt, sessioner, och httpaccess. Servlets används för webaccess, CORBA för kommunikation mellan webserver och applikationsserver och Java JDBC för databasåtkomst. Jag ansvarade för design av ramverket och merparten av applikationsutvecklingen för den första applikationen som använder den nya arkitekturen. TIBCO utvecklar meddelandebaserade ramverk för administrativa system, så kallade middleware. Detta pilotprojekt för Telia Validering syftade till att utvärdera TIBCOs produkter. TIBCO RendezVous användes för att överföra information från Telias kunddatabas, Lokus, i Kalmar till Telia Infomedias katalogdatabas i Alvik. Jag ansvarade för systemdesign och implementering i Alvik. EssNet utvecklar spelterminaler som används i olika sorters spel, toto, krysstips, etc. Hos EssNet utvecklade jag stöd för att hantera olika teckenuppsättningar. Detta innefattade konstruktion av bitmappade typsnitt, konvertering mellan olika standardformat samt en hel del realtidsprogrammering. Svenska EDIT AB, TIBCO Inc C++, Java, Lisp, Sun, TIBCO Rv, Sybase OpenClient, Purify NCC Infoväxeln C, MQSeries, Lotus Notes, NT, HPUX, Microsoft Developer Studio Svenska Edit AB Realtidskurs C, psos, p-threads Uppdraget syftade till att samordna kommunikationen mellan alla databaser hos Telia Nära. Projektet lades ned, dock ej av tekniska eller projektrelaterade orsaker. Jag ansvarade för ett gränssnitt mot en Sybase databas. I kommunikationen med databasen användes Sybase OpenClient. WM-Data hade i uppdrag åt NCC att modernisera ett antal olika verksamhetssystem. I detta projekt ingick ett delprojekt vars uppgift var att bygga en gemensam applikation för filöverföring mellan systemen. Initialt var avsikten att använda MQSeries, men av ekonomiska skäl användes Lotus Notes mail i transportlagret. Jag ansvarade här för design och implementering av de delar som inte hade med Lotus Notes att göra. Som ett led att öka marknadens kännedom om Svenska EDIT AB påbörjades en ambitiös satsning på kursutveckling. Den endags teorikurs som blev det första resultatet av denna satsning utarbetades av mig. En praktisk del och en fortsättningskurs påbörjades. Ett ramverk med stöd för processkommunikation med typkontroll, flödeskontroll och deadlockanalys utvecklades. 4

5 Atlas Copco Tools Förstudie Atlas Copco Tools utvecklar handhållna verktyg, till exempel mutterdragare. Häri ingår utveckling av styr- och mätsystem för sådana verktyg. I konkurrens med ENEA genomförde jag en förstudie som förarbete till en offert. I förstudien ingick en systemarkitektur och en skiss till en utvecklingsmetodik. Som stöd för metodiken föreslogs en design av ett objektorienterat ramverk. ENEA Data AB, Atlas Copco Tunneling and Mining BVX93 C, O tool, Siemens 167 Mydata C++, Venix. Ericsson Telecom MOOSE C++, Unix, OSE Ericsson Business Network Ratatosk Pascal, EriPascal, Unix, EriOS, APN 167 Atlas Copco Tools Tunneling and Mining utvecklar band annat borr-riggar. Projektet BVX93 syftade till att skapa ett antal olika borrutrustningar med gemensamma grundkomponenter. Jag ansvarade för utvecklingen av ett operativsystemskal med inbyggd hantering av flödeskontroll. Mydata utvecklar maskiner för automatisk montering av elekronikkomponenter. Jag utvecklade ett ramverk för syntaxkontroll av operatörskommandon. I slutfasen av det nedlagda SDH-projektet drev ENEA Data och Ericsson Telecom ett gemensamt metodprojekt, MOOSE, i syfte att identifiera problem och möjligheter vid objektorienterad implementering i realtidssystem. Jag ansvarade för metodiken och komponentbiblioteket i detta projekt. Metodiken stöddes i vissa delar av komponentbiblioteket. I projektet Ratatosk (en mytologisk ekorre som sprang med meddelanden i trädet Yggdrasil) infördes i ERIPAX dels ett applikationsramverk, CPSA, dels tjänsten Frame Relay. Jag ansvarade för en modul avsedd som gränssnitt mellan CPSA och det gamla ERIPAX-systemet. Dessutom utvecklade jag en generell testdriver för programvara skriven i EriPascal. Walldén Automation Software, WAS C, DOS, OS/9 Bredängs frärrvärmeverk C, OS/9, DOS WAS var ett ramverk för komponentbaserad programmering av realtidssystem. Under utvecklingen av tredje generationens WAS infördes händelsesstyrning och återanvändning. Första generationen var textbaserad, andra generationen införde ett grafiskt programmeringsgränssnitt. Jag ansvarade för produktutvecklingen. Moderniseringen av fjärrvärmeverket innefattade stryrning av ackumulatortankar. Dessa användes för att minska antalet starter av pannorna. Det centrala styrsystemet implementerades i WAS generation 2. Neotech AB, Kursutveckling C++ Neotech var i slutet på 80-talet mycket framgångsrika avseende metodik för införande av relationsdatabasteknik. Företaget hade ett nära samarbete med Codd & Date. Jag utvecklade en grundkurs i objektorienterad teknik, och hjälpte till med utveckling av kurser i konceptuell modellering. 5

6 Objective Systems AB (ObjectOry), Metodutveckling Ivar Jacobsson startade Objective Systems 1987, och anställde mig för att beskriva metoden ObjectOry (av object och factory). Ivar gav noggranna instruktioner för analysdelen. Objektmodellen utformade jag till stora delar efter eget huvud. Endast gränssnittsmodellen kan jag ta hela äran för, då det var min idé. WETAB, Bredängs fjärrvärmeverk Modula-2, PLM-51, DOS Lars Walldén ledde utveckling av styrsystem för pannstyrning. Kontraktet med Svenska Bostäder innefattade komplett ombyggnad av panncentralen. Från att ha varit styrd helt med analoga regulatorer och reläer skulle hela driften datoriseras. Jag deltog i konstruktionen av det övergripande styrsystemet. 6

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation Bengt har jobbat med systemutveckling sedan 1990. Utöver Java/JEE har han utvecklat kritiska system i C++, C. Sedan 1997 har Bengt mestadels jobbat med system och arkitekturer i Java/JEE. Mestadels inom

Läs mer

Curriculum Vitae. Thomas Lundström Mobil: 070-659 75 38. 802 84 GÄVLE Född 1971-04-24 och har AB-körkort.

Curriculum Vitae. Thomas Lundström Mobil: 070-659 75 38. 802 84 GÄVLE Född 1971-04-24 och har AB-körkort. Curriculum Vitae Thomas Lundström Mobil: 070-659 75 38 Första Tvärgatan 13, E-post: thomas@thomaslundstrom.se 802 84 GÄVLE Född 1971-04-24 och har AB-körkort. Vem är jag? Jag bor på Brynäs i Gävle tillsammans

Läs mer

Ove är säker i roller som arkitekt, designer, mentor, utvecklare och teknisk projektledare/teamledare för en grupp Javautvecklare.

Ove är säker i roller som arkitekt, designer, mentor, utvecklare och teknisk projektledare/teamledare för en grupp Javautvecklare. KONSULTPROFIL Personuppgifter Namn: Ove Nordström Född: 1962-10-20 Specialitet Mycket erfaren arkitekt och utvecklare inom området mobilitet, med inriktning på JavaME, Qt/C++, WRT Widgets och JavaEE. Ove

Läs mer

Affärssystem för Gamersneed Sweden

Affärssystem för Gamersneed Sweden Dnr:922/22-07 Institutionen för teknik Examensarbete 15 högskolepoäng Affärssystem för Gamersneed Sweden Mattias Bertilsson & Johan Lindberg Oktober 2007 Institutionen för Teknik School of Engineering

Läs mer

ENTERPRISE - UR ETT SYSTEMUTVECKLINGSPERSPEKTIV -

ENTERPRISE - UR ETT SYSTEMUTVECKLINGSPERSPEKTIV - ENTERPRISE JavaBeans - UR ETT SYSTEMUTVECKLINGSPERSPEKTIV - Magisteruppsats i informatik, Göteborgs Universitet Jonas Bergqvist j@skip.informatik.gu.se Anders Ericsson anders@skip.informatik.gu.se VT 2001

Läs mer

med nyheter från DATABITEN www.databiten.se Sommar i hängmattan? Knyt ihop det hela med JBuilder 3, Delphi 4, C++ Builder 4 och InterBase!

med nyheter från DATABITEN www.databiten.se Sommar i hängmattan? Knyt ihop det hela med JBuilder 3, Delphi 4, C++ Builder 4 och InterBase! Programmeraren Box 115 www.databiten.se 811 22 Sandviken DATABITEN Programmeraren med nyheter från DATABITEN www.databiten.se juli 1999 Delphi COM C++ Builder JBuilder InterBase CO R BA - MIDAS Sommar

Läs mer

Ricardo Sanchez. Arbetslivserfarenhet i databranschen. ricardo.sanchez@sysability.com. Systemvetenskaplig linje, Göteborgs Universitet

Ricardo Sanchez. Arbetslivserfarenhet i databranschen. ricardo.sanchez@sysability.com. Systemvetenskaplig linje, Göteborgs Universitet Namn Beskrivning Ålder Arbetslivserfarenhet i databranschen E-mail Utbildning Några tekniska och verksamhets- /projektspecifika erfarenheter Ricardo Sanchez Senior systemutvecklare -.NET/Java. Programmering,

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

PROJECT PLANNING DOCUMENT

PROJECT PLANNING DOCUMENT PROJECT PLANNING DOCUMENT NISSE 2000 15 FEBRUARI 2000 Jonas Lindholm Ali Shokri Ronja Yu Simon Josefsson Maria Thunberg

Läs mer

Början på något stort

Början på något stort Början på något stort DET HÄR ÄR BÖRJAN PÅ NÅGOT STORT. Låt oss presentera två helt nya produkter. En för programutveckling och en för databashantering - Visual Studio 2005 och Microsoft SQL Server 2005!

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm 2010-01-21 Namn Per Lundholm Födelseår 1959 Sammanfattning Per är en mycket erfaren utvecklare med 30 år i branschen. Per har djupa tekniska kunskaper inom systemutveckling och är dessutom öppen och utåtriktad

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Erfarenhet inom branscherna Telekom, Finans, Logistik, Transport, Retail och Spel.

Erfarenhet inom branscherna Telekom, Finans, Logistik, Transport, Retail och Spel. 1 CURRICULUM VITAE Jan Isacsson, IT- PROFIL Erfaren seniorkonsult med över 19 år i IT-branschen. Systemarkitekt inom områdena stora administrativa och tekniska system. Akademisk utbildning med examen Master

Läs mer

Nyheter från DATABITEN. En stark trio från Borland! Nya Jbuilder 2, C++ Builder 3 o Delphi 3

Nyheter från DATABITEN. En stark trio från Borland! Nya Jbuilder 2, C++ Builder 3 o Delphi 3 DATABITEN Programmeraren Maj 1998 Nyheter från DATABITEN En stark trio från Borland! Nya Jbuilder 2, C++ Builder 3 o Delphi 3 Jbuilder 2 - premie värd 7000 kr Upptaktsmöten Jbuilder 2 InterBase 5 till

Läs mer

Modernisering av utdata från affärssystem. Modernizing of business-system output

Modernisering av utdata från affärssystem. Modernizing of business-system output KTH Syd Campus Haninge Modernizing of business-system output Av Examensarbetet omfattar 10 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment i högskoleingenjörsexamen, i datateknik med inriktning mot programvaruutveckling,

Läs mer

Ett webservicebaserat bokningssystem

Ett webservicebaserat bokningssystem Datavetenskap Olof Petterson Ett webservicebaserat bokningssystem Examensarbete, C-nivå 2002:21 Ett webservicebaserat bokningssystem Olof Petterson 2002 Olof Petterson och Karlstads universitet Denna

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50. Mars 2003 Nr 152 Årgång 19 Referat och bilder från Integrationsseminariet CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.000 invånare Så implementerade vi CRM Referat från

Läs mer

Tekniker för att bygga en add-in till Outlook 2007

Tekniker för att bygga en add-in till Outlook 2007 Beteckning: Akademin för teknik och miljö Tekniker för att bygga en add-in till Outlook 2007 Matts Jöhncke 2010-06-03 Examensarbete, 15högskolepoäng, B Datavetenskap Ingenjör Online Examinatorer: Per Aspenberg

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL NCL satsar på eliten Kajsa Bergqvist och Ludmila Engqvist, två av NCL:s mentorer i sponsrat idrottsprojekt.

www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL NCL satsar på eliten Kajsa Bergqvist och Ludmila Engqvist, två av NCL:s mentorer i sponsrat idrottsprojekt. ANNONS Denna bilaga är utgiven av NCL ANNONS 1 www.ncl.se Ännu en bra dag med NCL Unik applikation för bättre kvalitet Sid 2 Svenska Kraftnät behövde stabil standard Sid 3 Sid 2 FOTO: HANS GEDDA Tryckeri

Läs mer

Arkitektur och design

Arkitektur och design VERSION 2.1 Arkitektur och design Stockholms stad SOA-plattform 1 (47) Innehållsförteckning 1 Tjänsteorienterad Arkitektur (SOA) 5 1.1 Syftet med Stadens SOA-plattform... 5 1.2 SOA Design... 6 1.2.1 De

Läs mer

Vad gör en dataingenjör?

Vad gör en dataingenjör? 2011-03-09 Siv Söderlund Studievägledningen Tekniska fakultetskansliet Linköpings Universitet Med layout och redigering av Alek Åström Vad gör en dataingenjör? En återblick på kullen -99 2 Vad gör en dataingenjör?

Läs mer

A stock trading system in WPF

A stock trading system in WPF A stock trading system in WPF Master of Science Thesis JENNY PETTERSSON Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY UNIVERSITY OF GOTHENBURG Göteborg, Sweden, May 2009

Läs mer

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Examensarbete 10 poäng C-nivå SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D103/07 Magnus Bilock Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2007 Examinator: Thomas Padron-McCarthy MAIL STORAGE

Läs mer