J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation"

Transkript

1 Bengt har jobbat med systemutveckling sedan Utöver Java/JEE har han utvecklat kritiska system i C++, C. Sedan 1997 har Bengt mestadels jobbat med system och arkitekturer i Java/JEE. Mestadels inom Bank/finans och spelindustrin. Senaste projektet är en ny internetbankplattform för Sveriges största internetbank. Baserad bl.a. på Websphere, Java 5, JEE, Spring SWF/MVC, portlets. Med integration och vidareutveckling av existerande SOA/komponentlager. Scrum är projektmetodik. J2EE/JEEarkitekt Bengt jobbar oftast som utvecklande arkitekt/systemdesigner/mentor. Erfarenheten är att man är effektivast som designer och arkitekt om man också är involverad i implementation av systemet. Han utvecklar helst i team med agila metoder. Bengt är certifierad ScrumMaster. Bengt jobbar gärna med ramverk och produkter utvecklade som öppen programvara (open source). Ett flertal arkitektur- och systemgranskningar har Bengt gjort under dom senaste åren. Bengt leder utbildningar i Java, J2EE och applikationsservrar åt bl a BEA. Bengt Sandberg Födelseår : 1964 Konsult sedan : 1990 IT-erfarenhet sedan : 1990 Språkfärdigheter : Svenska modersmål Utbildning : Engelska flytande i både tal och skrift : Filkand (120p) i datavetenskap och ekonomi från Uppsala- och Stockholmsuniversitet. Certifieringar : Scrummaster 2008, SCEA (Sun Certified Enterprise Arch)pågår Övrigt : Mindre implementationer till Iphone 3 och Android 2 platformarna. Kontaktinformation Mobil :

2 Projekterfarenhet Swedbank/Föreningssparbanken IT (09- pågående) Arkitekt och utvecklare i projektet TDE NextLevel. Ny plattform för Swedbank gruppens internetbaserade kanaler. En plattform som samexisterar med befintliga internetbaserade applikationer. Plattformen skall kunna användas av alla enheter inom Swedbank förutom Sverige bl.a. i Baltikum. Byggt på Websphere 6 och Java 5. Exempel på andra använda tekniker : - Spring Web Flow, JSF, Spring MVC, Facelets och Portlets. Integration mot befintliga komponent och SOA lager. Scrum används som metodik. Swedbank/Föreningssparbanken IT (04-09) Arkitekt och utvecklare i projektet Bäst för TDE som syftar till att vidareutveckla Swedbanks TDE plattform/arkitektur (bank-/finanstjänster via Internet). Bengt har varit med i projektet sedan Bengt jobbar i och driver uppdrag/projekt där verksamhets-/utvecklingsprojekt, infrastruktur och förvaltningen är mottagare/beställare. Exempel på uppdrag/projekt som Bengt deltagit i på Swedbank: Stöd och mentor till utvecklingen av verksamhetsprojekt. Specificering av åtgärder inför migrering från Websphere 4 till Websphere 5. Felsökningar i plattformen för att förbättra prestanda/tillgänglighet. Vidareutveckling av presentationsramverket. Utredning och implementation av transaktionshantering (XA). Utveckling av byggsystem för TDE applikationer. Maven, Ant mm. Design och implementation av arkitektur för att separera applikationer i flera lager och virtuella maskiner (JVM'er). Utbildning i TDE plattformen för Arkitekt och teknisk projektledare i pilotprojekt för Offshoring med Indien/Bangalore. Arkitekt och tekniskt ansvarig för att migrera TDE plattformen från Websphere 5.1 till Websphere 6.1. Generellt jobbar Bengt som ansvarig arkitekt/utvecklare för uppdragen/projekten och involverar personer inom Föreningssparbanken/Swedbank IT. Utveckling i WSAD 5, J2EE 1.2, 1.3, Websphere 4/5, Oracle 9/10. Ericsson AB (04) Webservices/Weblogic Installation och implementation av en webservices platform. Bengt utförde installation av Weblogic och utveckling av en test applikation. Test applikationen används för att testa att den komplexa miljön är stabil och tillgänglig. Platformen bygger på Weblogic, Oracle och ett Veritas kluster. Operativsystemet är Sun Solaris. Annonsplats (04) Design och implementation. Implementation av en annonsplats för internet. Eftersom siten inte är lanserad så är affärsidén och namnet ännu konfidentiellt. Lanseringen sker i början av September. Referenser finns. Bengt är ansvarig för att bygga siten

3 vilket innebär design/arkitektur och programmering/testning. All kodning görs i Java/J2EE. Metodik: Extreme Programming och viss dokumentation enligt UML. Utvecklingen är testdriven. Utvecklingsmiljö: Windows/Linux, Java/J2EE, Intellij IDEA, JBoss och Tomcat, Junit, Ant, MySQL. Produkter/ramverk: Hibernate, Webworks, Apache Jakarta Commons, Apache Velocity, MockObjects mfl. Produktionsmiljö: Linux, Tomcat (testas även på JBoss), MySQL. KTH (Kungliga Tekniska Högskolan ) (04) Plattform och IT-strategi -plattform. Inriktning på konsolidering av KTH webb-arkitektur. Posten (04) posten.se Import och hantering av följesedlar Design och implementation. Design och implementation av ett Java/XML baserat system för att läsa in följesedlar till Posten logistik. Projektet är levererat till systemtest. Bengt var med i design implementation av systemet. Utveckling i Java, Servlet/JSP/EJB, Weblogic, Oracle. Drift på Weblogic/Solaris. Posten (03) posten.se Betalningssystem Arkitektur och implementation. Design och implementation av betalningssystem till posten.se. Syftet var att på två månader inför julhandeln skapa en ny betalningslösning som är enklare och kräver mindre manuell hantering av kundtjänst. För att klara den korta projekttiden återanvändes delar från ett existerande betalsystem. Projektet är levererat och i drift. Bengt var med i design implementation av systemet. Utveckling i Java, Servlet/JSP, Weblogic, Oracle. Drift på Weblogic/Solaris. MyTravel Northern Europe AB (03) Arkitektur och implementation. Design och implementation av provisionssystem för reseförsäljning för MyTravels agenter och egna resesäljare. Implementationen görs på den nya plattformen (framtagen i tidigare uppdrag). Utveckling i Java och Bea Weblogics applikationsserver 7.1 för NonStop/Osh Server. Integration mot befintliga Tandem/COBOL servrar med bla. WebServices (Weblogic Workshop). Utvecklingsmiljö: Windows och Idea/Java, byggmiljö i Ant. Test och produktionsmiljö Skandia Lifeline (03) Teknisk granskning av Skandia Lifelines J2EE/Websphere baserade system för privatvårdsförsäkring. Uppdraget bestod i att detaljerat gå igenom systemet och ge förslag på förbättringar för att uppnå utvecklingsbarhet och höja prestandan. MyTravel Northern Europe AB (02) Arkitektur och implementation. Uppdraget bestod av två delar. Vara delaktig att ta fram en ny teknisk J2EE plattform på NonStop server (Tandem) bla. val av applikationsserver (Weblogic, IONA/Orbix E2A). Arkitektur/design och pilotutveckling av provisionssystem för reseförsäljning. Integration mot befintliga Tandem/COBOL servrar med bla. WebServices/SOAP. Utvecklingsmiljö: Windows och Idea/Java,

4 OM Group AB (01-02) Arkitektur och implementation. Utveckling av arkitektur för OMs externa webbplatser. Integration mellan webpubliceringsverktyg och befintliga LotusNotes/SQLServer databaser med hjälp av ett integrationslager. Utvecklingsmiljö: Windows och Idea/Java. Test och produktionsmiljö Windows, Tomcat, Cycube, Websphere, LotusNotes, SQLServer. Sensel Software AB (01) Arkitekt och utvecklare. Ansvarig för implementation av den nya arkitekturen, vilken togs fram i designgranskningen (se tidigare referens projekt). Utveckling av affärslogik i CORBA/C++ Weblogic Enterprise Sun/Solaris och presentations delar i Java Weblogic Server. All transport mellan system lagren och anrop till metoder gjordes i XML. Bengt designade/utvecklade i första hand kod för affärslogik/datalagret lagren. Viktig del i projektet att effektivisera utvecklingen/koden genom att använda befintliga design mönster och även utveckla nya. Sensel Software AB (01) Designgranskning av Sensels platform och system, Saccess. Saccess är Sensels system för att hantera intelligenta hem. Sensel stod i fasen att gå från en operatörs verksamhet till att bli mjukvaru företag. Granskningen beskrev problemen i den nuvarande lösningen och konkreta förslag på åtgärder och en ny arkitektur anpassad för produktifiering. Systemets teknik: Presentations delar skrivna i Java/Weblogic Server (Servlet/EJB), Affärslager skrivet i C++/Weblogic Enterprise (CORBA), datalagring i Oracle. Systemet är driftsatt och utvecklat i SUN/Solaris. ForeningsSparbanken AB( 00-01) Konstruktionsansvarig för ny generisk plattform för bankens distribuerade kanaler. Första kanalerna är WWW och WAP. Plattformen innehåller infrastrukturkomponenter som hanterar säkerhet, skalbarhet m.m. och verksamhets-komponenter som är generella för bankens produkter/verksamhet. Bengts roll består i att tillsammans i ett arkitektur team designa lösningens fysiska- och logiska-arkitektur. Bengt programmerar och leder implementations fasen. Fysisk arkitektur består av clustrade HP solaris servrar med IBM/websphere som applikationsserver. Klient servrar bestäms av respektive kanal. Logisk arkitektur dvs komponenter tas fram enligt RUP/UML. All programmering i java och komponenter i EJB. AB Trav och Galopp (ATG) (99/00) Konstruktionsansvarig för nytt system/plattform för trav och galopp spel. Första kanalen var www men komponentlagret skall också kunna nås från andra kanaler. Bengts roll bestod i att designa lösningens fysiska arkitektur och logiska. Fysisk arkitektur består av clustrade HP solaris maskiner med ett webserver lager och ett applikationsserver lager. Webserver Netscape och applikationserver Weblogic (EJB). Logisk arkitektur dvs komponenter togs fram enligt RUP/UML. All programmering i java och komponenter i EJB. RSV Dataservice (98/99) Stöd och utveckling för att införa objekt-/komponentorienterad systemutveckling. Stöd och utveckling av flerskiktade klient server system. Seminarier i OO/C++, Komponentarkitektur.

5 Icon Medialab/Svenska Spel (98) Utveckling av system åt Svenska Spel. Internet baserat system för Svenska Spels spel tex. stryktips, joker. Jobbat med programmering i J++ 6.0, och design OO/UML. Arkitektur var Windows NT och www server IIS. MTS användes i integrationslagret. Sessionshantering gjordes med hjälp av SiteServer. Miljö/verktyg: COM komponenter med J++, MTS2.0, Windows NT Server, SiteServer3.0, ASP/VBScript. Dataservice RSV (98) Framtagning av modell för komponentorienterad systemutveckling inom Riksskatteverket. Process, modell och teknik för att införa komponentorienterad systemutveckling. Leda seminarier i olika komponenttekniker CORBA, COM, EJB. Aftonbladet (98) Arkitektur- och designgranskning. Granskning av nytt marknadssystem för Aftonbladet. Granskningen syftade till att bedöma om leverantören hade tagit fram en lämplig arkitektur och design och om projektets tidplan och kostnader var rimliga. RFV (98) Granskning av RFV:s framtida systemarkitektur och systemutvecklingsmodell. Miljö: Komponentbaserad miljö, C++, Tuxedo, Objektorientering m.m. Posten (98) Ansvarig för design och programmering av Java delarna i Lanthandelsprojektet. Kassasystem för att göra postens transaktioner i lanthandeln. Systemets presentationsdelar kodades i Java JDK 1.16 (Visual Symantec Café 2.5). Servern var Unix och Middleware var Tuxedo. Jolt och Jolt repository används för koppla Java till Tuxedo. Objektorienterade processen bedrevs enligt UML och ROP. Komponentorientering enligt JavaBean och egenutvecklad Tuxedo komponentmodell. Miljö: Java, NT, Tuxedo/Jolt, Tuxedo, HP/Unix, Sybase kopplingar mot IMS system m.m. Enea OSE Systems AB (97/98) Teknisk projektmentor/systemarkitekt/implementatör Enea Data AB. Sekretess belagt projekt. Portering av Javas fönster system AWT till realtids operativsystemet OSE Delta. Bengt var ansvarig vid portering av fönstersystem/awt och kopplingar till LCD drivers.kodning i c/c++ och Java. NT, JDK 1.15 (PERSONAL JAVA), OSE/DELTA, C/C++. Ericsson/ETX Karlstad (97/98) Java/OO mentor/design stöd hos Ericsson. Stöd vid framtagning av Internet/Java baserad AXE produkt. Teknik var bl.a. Java Web Server och kopplingar mot AXE växlar. Posten (97) Pilotprojekt med syftet att utvärdera arkitektur och verktyg i en distribuerad miljö. Bengt var teknisk projektledare och systemarkitekt med uppgiften att ta fram en flexibel och robust design, samt att överföra kunskap relaterad till objektteknik och Java/C++. Projektet hade även som mål att påvisa möjligheterna i komponentbaserad utveckling och återanvändning. Miljö: NT, UML, Java Visual

6 Semantic Café, MS Visual Developer C++ och JDK 1.1, Internet, komponentmodellerna JavaBeans och COM/DCOM. Ericsson/EBC (96/97) Teknisk projektledning och utveckling. Av kollektor system till MD110, Eripax, Backbone. Design, kodning och teknisk projektledning. Miljö: Unix IBM/AIX och HP/UX. Metodik OMT och Kodning i C++ och Rouge Wave klassbibliotek Tools.h++. Versionshantering i Clearcase från Atria. Kommunikation mellan Klient och server med TCP/IP och Tools.h++. FTP gränssnitt mot externa Filservrar. Applikationen faktureringssystem. Svenska Kraftnät (95/96) Design/implementation av balans och avstämningssystem för stamnätet i Sverige. Driftsatt till avregleringen av elmarknaden. Även vidareutveckling av modul för handel av balanskraft. Miljö: Open VMS/Alpha i servrar och klienter. Kommunikation mellan klienter och servrar med DataXpress/TCP/IP. Applikationen är objektorienterad och skrivs i C++. Datalagring i RDB. Utvecklat klassbibliotek för inkapsling av RDB mot C++. Digital (94/95) Databasutvecklingsansvarig vid framtagning av ett produktionshanteringssystem för Ericsson. Systemet är byggt runt Digitals klient/server programvaror Basestar och DMQ. Miljö: Open VMS, Rdb, DMQ, Basestar, C, SQLMOD. Digital (94/95) Design/Implementation av Postscript-processor åt Dagab. Processor för att skriva ut olika etiketter och dokument via MPS system. Miljö: Open VMS/Alpha, C, Postscript. ApironMIT (90/92) (Entra MIT uppköpt) Framtagning av systemspecifikationer med SVEA/Direct (Objekt/datamodeller, rutinskisser). ApironMIT och EC Soft (90/93) Utveckling och kundanpassning av Excelerator.Apiron-MIT/Ecsoft 90/93 Miljö: DOS, Windows, OS/2 KUNSKAP OM KONCEPT/METODER/TEKNIKER Java, C++, C RUP/UML/Objektorienterad utveckling/scrum/xp EJB, J2EE Weblogic, Websphere CORBA, Weblogic Enterprise (C++) Microsoft COM, MTS Unix, Windows, Open VMS, Iphone OS, MacOS Spring SWF, Spring MVC, JSF WEB programmering som Javascript, HTML, JSP, Facelets, XHTML.

7 UTBILDNING Fil.kand., datavetenskap med ämnena företagsekonomi och juridik. Uppsala och Stockholms universitet. Två årig ekonomisk linje på gymnasium kompletterad till 3 årig behörighet på komvux. ANSTÄLLNINGAR Relaysource AB, CTO Systemarkitekt/utvecklare (Delägare) Veratech AB, Systemarkitekt/utvecklare (Delägare) Mind AB, Systemarkitekt/utvecklare Comp Technology (Delägare/Grundare), Systemarkitekt/utvecklare Enea Data ObjektTeknik, Systemarkitekt/utvecklare RKS Data, Systemutvecklare ECSoft Nordic, ansvarig utveckling, försäljning Entra/Apiron MIT, Systemutvecklare och produktutvecklare Lärare Utvecklat och undervisat i utbildningar inom objektorienterad systemutveckling/programmering. Utvecklat/u Undervisat i flertal kurser inom systemutvecklings området tex. datamodellering, systemutvecklings metodik. REFERENSER Ett flertal referenser finns att kontakta. Kontakta Bengt Sandberg eller ansvarig person för namn på personer. EXEMPEL PÅ PUBLIKA PROJEKT (J2EE Weblogic, Solaris) (COM/J++, Windows) (Java, Weblogic, Solaris) (Java, Websphere, Solaris) Beskrivs mer i detalj under erfarenheter. Övriga icke publika system finns beskrivna ovan och via referenser.

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Rama har jobbat mer än 12 år som IT-konsult och är en mycket skicklig konsult inom sitt område som är systemutvecklingen/arkitektur av affärskritiska system

Läs mer

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej!

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej! Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt Hej! Jag är en erfaren konsult som Javautvecklare och arkitekt

Läs mer

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa Jonas Ivarsson Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa 0735-404299 info@albus.se Presentation Jonas Ivarsson har varit verksam i mjukvarubranschen sedan 1996. Han har erfarenhet från alla delar av

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Squeed AB, Södra Larmgatan 4, 41116 Göteborg

Squeed AB, Södra Larmgatan 4, 41116 Göteborg D RIVKRAFT Att som arkitekt, utvecklare, lärare och mentor stötta och lyfta team och utvecklare till nästa nivå, med kontinuerlig leverans av affärsvärde. Ö VERGRIPANDE Detta säger kunder om Fredrik: «Fredrik

Läs mer

Tomas Örtenberg Projektledare och utredare med stor infrastrukturerfarenhet

Tomas Örtenberg Projektledare och utredare med stor infrastrukturerfarenhet Tomas Örtenberg och utredare med stor infrastrukturerfarenhet Tomas är en erfaren projektledare och utredare med gedigen infrastrukturbakgrund och är certifierad i projektstyrningsmodellen Prince 2 samt

Läs mer

Fredrik Wendt fredrik@wendt.se 0702-778511 Lotsgatan 5C, 414 58 Göteborg

Fredrik Wendt fredrik@wendt.se 0702-778511 Lotsgatan 5C, 414 58 Göteborg P E R S O N U P P G I F T E R Charles Fredrik Lennart Wendt, född 15:e oktober 1980, B-körkort. Samboende med Lisa Limberg (leg. arbetsterapeut), barnen Anton och Leia. J A G, O M M I G S J Ä L V Min första

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

Konsultprofil. Magnus Carlsson. Kompetens. Projektledning

Konsultprofil. Magnus Carlsson. Kompetens. Projektledning Konsultprofil Magnus Carlsson Magnus Carlsson är en erfaren projektledare med stor social kompetens, goda ledaregenskaper, bred teknisk kunskap och fjorton års erfarenhet som konsult inom IT. De områden

Läs mer

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Jobba med it i Sundsvallsregionen! Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Myndighetsnätverket är ett samarbete mellan ett antal myndigheter

Läs mer

Affärssystem för Gamersneed Sweden

Affärssystem för Gamersneed Sweden Dnr:922/22-07 Institutionen för teknik Examensarbete 15 högskolepoäng Affärssystem för Gamersneed Sweden Mattias Bertilsson & Johan Lindberg Oktober 2007 Institutionen för Teknik School of Engineering

Läs mer

Johan Sandéns Meriter

Johan Sandéns Meriter Johan Sandéns Meriter Johan Sandén Det här är Johan Sandéns meritlista (CV). Oförändrat får dokumentet kopieras och distribueras. Den är främst till för framtida antällningsansökningar

Läs mer

STAFFAN VON ZEIPEL SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET

STAFFAN VON ZEIPEL SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET ERFAREN Staffan är en erfaren systemutvecklare med över 20 år i branschen. Sedan sin tid på Microsoft 1994-1995 har inriktningen varit Windows och systemutveckling.

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 CV Curriculum Vitae Björn Trollsfjord Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 Personuppgifter Förnamn Efternamn Björn Arnold Severin Trollsfjord Kön Man Födelsedatum

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige.

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige. Konsult : Mikael Perhult (1968) Titel : Lösningsarkitekt, Klient Företag : HeadWorks Placering : Stockholm, Sverige Telefon : 070-699 4960 epost : Mikael.Perhult@Headworks.se Blog: www.sccmx.se Twitter:

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Annika Dahlgren driftig, driven, drivande ledare och civ.ing., projekt-/ programmeledare och mentor med glimten i ögat

CURRICULUM VITAE. Annika Dahlgren driftig, driven, drivande ledare och civ.ing., projekt-/ programmeledare och mentor med glimten i ögat PROFIL Under drygt 15 år har jag byggt upp gedigen erfarenhet inom projektledning (även ~programledning). Jag är certifierad senior projektledare (GPM/IPMA Nivå B). De senaste åren har jag hjälpt kunderna

Läs mer

Curriculum Vitae (CV) Erik Ejvegård

Curriculum Vitae (CV) Erik Ejvegård Curriculum Vitae (CV) Erik Ejvegård Sammanfattning Erik Ejvegård är en erfaren utvecklare som jobbar som systemarkitekt. Erik har mer än 25 års erfarenhet av utveckling av programvara inom telekommunikation,

Läs mer

Teknisk Review av K-samsök. Rapport

Teknisk Review av K-samsök. Rapport Teknisk Review av K-samsök Rapport 1(22) Sammanfattning Riksantikvarieämbetet har genomfört en oberoende utvärdering av systemet K-samsök som syftat till att identifiera styrkor och svagheter i systemet

Läs mer

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.

Referat och bilder från Integrationsseminariet. CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50. Mars 2003 Nr 152 Årgång 19 Referat och bilder från Integrationsseminariet CODE verktyget för den moderne programmeraren! Chatta med iseries Nation 50.000 invånare Så implementerade vi CRM Referat från

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT

CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT Stallstigen 14 184 51 Österskär 070 603 33 99 nils.berggren@myconit.se Sammanfattning Jag har under mina 8.5 år som konsult på Oracle fått en stor och blandad

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson 2001:208 SHU EXAMENSARBETE Från manuell till datoriserad informationsbehandling en aktionsstudie Jan Engberg, Cathrin Pettersson Data- och systemvetenskapliga programmet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer