KONSULENT-ID: 2392 KONSULTPROFIL. IIS 7.0 Deepdive (MS E-Learning) 2009 BAKGRUND. Advanced WCF 2009 (Juval Löwy)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSULENT-ID: 2392 KONSULTPROFIL. IIS 7.0 Deepdive (MS E-Learning) 2009 BAKGRUND. Advanced WCF 2009 (Juval Löwy)"

Transkript

1 KONSULENT-ID: 2392 KONSULTPROFIL NN har arbetat med systemutveckling av applikationer sedan Aug -98, han började som datakonsult på XX AB i Mars -99 (och stannade där i 3,5år) med bl.a försäkringsbranchen och Läkarförbundet som kunder. Från Augusti -03 till November -04 har NN arbetat som systemutvecklare åt XX och tagit fram ett system som mäter friskheten på Svenska företag, samtidigt är det ett system som används för att förebygga långtidssjukskrivningar med hänseende på framförallt hjärt- och kärlsjukdomar. December 2004 till Maj 2010 har NN haft uppdrag på XX där han arbetat som system-arkitekt/-utvecklare i.net-miljöer (VB.NET och C#). Från Augusti 2010 till Juni 2012 arbetade NN på XX som är ett nystartat försäkringsbolag, och arbetade som systemarkitekt/utvecklare Arbetade NN med XX och hjälpte till med arkitekturen för e-handelssidan och backend-systemet Utvecklade NN en egen enterprise e-handelsplattform som används av XX, XX och diskussioner pågår med XX för att anpassa den för deras behov. BAKGRUND NAMN Mann, född 1973 UTBILDNING Maskiningenjör (120p), Kalmar högskola Ledarskap organisation, Kalmar 10p Gymnasium 3-årig teknisk, Västervik KURSER Biztalk 2010 Mapping to orchestrations (Nov 2010) Biztalk Server 2010 Applied Architecture Patterns (Sep 2010 Richard Seroter, Ewan Fairweather) Master Architecture Class (Juval Löwy Maj 2010) VS2010 Release, 6dgr i LasVegas Apr 2010 SQL Server 2008 R2 (MS E-Learning) 2009 Windows 2008 R2 (MS E-learning) 2009 IIS 7.0 Deepdive (MS E-Learning) 2009 Advanced WCF 2009 (Juval Löwy) WCF Master Class 2008 (Michele Bustamante) VS2005 Road show 2007 (Michele Bustamante) BIZTALK SERVER 2006, 2006 ASP.NET2005, 2006 SQL2005, 2006.NET (VB.NET), 2002 Implementering UML, 2002 Implementing RUP, 2001 VB-programmering adv., 2000 MS SQL 2000 Server, 2000 ARBETSGIVARE XX (eget bolag) 2005-ff XX (eget bolag) XX AB

2 XX XX AB TEKNIK SPRÅK XAML, LINQ/PLINQ, VB.NET, C#, VB, VBA, ASP, VB script, T-SQL, PL-SQL, DB2, XML, XSL VERKTYG Expression Blend (WPF/Silverlight) VS.NET, Visual Studio, TFS, Flash, Crystal reports, VSS, DB2 Connect DATABASER MS SQL-server 7.0, 2000, 2005, 2008 R2, 2012 Denali, DB2, Access OPERATIVSYSTEM Win 2012 Server, Win 2008 Server (R2), Windows 7, Win2003 server, Vista, XP, NT4.0, Win95, Win98, 2000 Server UPPDRAG IKANO FÖRSÄKRING ( ) NN är med och tar fram arkitektur och implementation av ett extremt komplext försäkringssystem på NN försäkring. Systemet kommer i första hand hantera Livförsäkringar men har tagit höjd för att nyttjas till sakförsäkringar i steg 2. Man använder sig av Stor SOA där samtliga huvudentiteter (Kund, försäkring, skador, fakturering, provision osv.) får sina egna databaser med en ovanliggande provider (EF 4.0 modell) Ingen tjänst får prata med en annan tjänst utan att gå via den egenimplementerade ServiceBussen. Biztalk 2010 implementerades för mappning och flöden mellan externa mäklare/parters entiteter och interna entiteter, men pga kostnader på biztalk Enterrprise har NN varit med och utvecklat en egen workflowmotor som erstätter Biztalk 2010 från Augusti (det är för många brister i WF4.0) Samtliga iterationer utfördes med Scrum som metodik. VONÉ SAMT BEGORGEOUS ( ) NN utvecklar en e-handelsplattform enl SOA (lill-soa där alla huvudentiteter har unika schema i databasen vilket gör det enkelt att bryta ut varje entitet mot egna databaser). NN var ensam utvecklare av hela kedjan från Gränssnitt till Tjänster och via EF ner till DB. Han har lagt stor vikt vid SEO och skalbarhet av plattformen, den är byggd efter liknande systemprinciper som användes vid arkitekturen av XX s försäkringssystem som kan hantera extrema mängder trafik dagligen. Teknik: ASP.NET 4.0(uppgraderad till 4.5) med C# som språk. EF4.0(uppgraderad till 5.0) samt SQL Server 2008 R2. XX (2011) Jonas hjälper XX med arkitektur över hur deras e-handelssystem inkl. backendsystem ska utformas och vad man bör tänka på inom SEO samt hur man ska minimera responsetiden per klick i gränssnittet. (bl.a dedikerade UI tjänster per aspx som aggregerar flera tjänster men som bara anropas 1gång per sida. Så ingen sida laddas med mer än ett tjänsteanrop. XX (2010) XX ska byta DB2 dataprovider från Datadirect/Neon client till en ersättare, XX

3 utreder vilken dataprovider som är bästa ersättaren utifrån användandet av den befintliga providern i ca 50 st av XXs system. NN kommer fram till att det finns två vettiga ersättare (IBM Direct Connect och MS Managed provider). Den bästa ersättaren men som har några defekter är MS Managed DB2 provider och efter diskussion med Manfred Mittenmöller som är med och utvecklar Managed DB2 providern blir NN rekommmenderad att komma med i Biztalk 2009 R2 TAP program. NN börjar samarbeta med det team som utvecklar Biztalk 2009 R2 hos Microsoft. XX FÖRSÄKRING ( ) NN är med i ett projekt på XX som utreder vilka arbetsinsatser som behövs för att lyfta över 140st Windows 2000 servrar till Windows 2008 R2. XX FÖRSÄKRING (2008) NN lyfter en befintlig applikation som hanterar XXs mäklare, säljare och entreprenörer samt deras bestånd från traditionell ASP och XML samt VB6 komponenter till ASP.NET och WCF med C# 3.0. XX FÖRSÄKRING (2008) NN utreder vilken arbetsinsats som krävs för att ändra om så systemen på XX som använder sig av db2 idag börjar gå mot MS SQL 2005/2008 Servrar, NN utreder även hur man kan minimera riskerna vid detta projekt och vad som krävs vid datatypsförändringen XX FÖRSÄKRING (2007) NN har gjort en utredning om hur mycket pengar man kan spara genom att konsolidera Biztalkmiljöerna på XX (ca 30 Servrar) och hur man sköter om behörigheter och deployments vid en eventuell konsolidering. XX FÖRSÄKRING (2007) NN nyutvecklade ett system för inskanning av samtliga skadebrev som kommer till XX och versionshantering av dessa. Skadebreven indexeras upp och skickas till rätt handläggare via en Biztalkserver. NNs roll är systemarkitekt samt utvecklare.teknik: ASP.NET2005, DB2, Biztalk 2006 Server XX FÖRSÄKRING (2006) NN nyutvecklade ett system för underhåll av alla bolag/kontor, säljare, mäklare och entreprenörer som är kopplade till XX. NNs roll var teknisk projektledare, systemarkitekt samt utvecklare. Teknik: ASP.NET, IBM DB2, CDO/MAPI XX FÖRSÄKRING ( ) Nyutvecklat system som underhåller provisionen som säljarnas olika avtal ger säljare beroende på vad för typ av försäkring som sålts mm. Det är ett komplext system som XX tidigare har hyrt av Skandia för 11 Miljoner kr/år. NNs roll var systemarkitekt samt utvecklare. Det är en webbapplikation som går via en webbserver ner mot bassystemen(5st db2 Baser) via DB2 SP som är skrivna i DB2Connect. Teknik: ASP.NET, IBM DB2Connect db2 --> MS SQL).

4 XX FÖRSÄKRING ( ) Underhållit/Nyutvecklat ett flertal av XX skadeförsäkringars system såsom Företagsbestånd, login (För att kunder ska kunna sköta sina försäkringar via Internet), sakbestånd (Underhåll av kunder och försäkringar som xxs mäklare använder sig av) Teknik: ASP.NET, Oracle, ASP, JavaScript XX (2004) Designat och utvecklar ett e-handelssystem åt XX för försäljning av böcker, filmer och utbildningar. Teknik: VB.NET, ADO.NET, SQL 2000 XX KLUBB (2002) XX har utvecklat ett bokningssystem för uthyrning av baner åt XX klubb. Systemet är en client/server lösning utvecklad på Microsofts.Net plattform. Lösning är baserad på SQL2000 (MSDE), ADO.NET, Visual Basic.NET och Crystal Report. Projektet var ett helhetsåtagande där kravspecificering, design/arkitektur, utveckling, test, dokumentation, utbildning, produktionssättning och viss support ingick. Projektet utfördes enligt RUP och som projektstyrningsmetod användes PPS. NNs roll i projektet var systemutvecklare. I rollen ingick: Design och arkitektarbete, systemutveckling, databasutveckling, test, dokumentation Teknik: SQL 2000 (MSDE), ADO.NET, VB.NET XX (2004) Utvecklat en franchiseportal till företag som är franchisetagare åt XX AB Teknik: ASP.NET, VB-Script, SQL 2000 XX ( ) Designat och utvecklade ett program som mäter friskhet i Svenskt näringsliv, det finns redan ca 3000 registrerade personer i databasen och rapporteringen ser med signifikans (T-test) vilka faktorer som påverkats av processen mellan steg1 och steg2 testet Teknik: VB.NET, ADO.NET, ASP.NET, SQL 2000 XX (2003) Projektledare och systemarkitekt/utvecklare för framtagandet av ett intranät till advokatbyrån XX AB. Teknik: ASP, VB-Script, VBA, j-script Processer: PPS, RUP XX (2002) NN var med i ett team och utvecklade färgkoderna/upplösning på pixelnivå till telefonen så att de skulle passa skärmen som telefonen använde sig av. Teknik: C, VB XX FÖRSÄKRING ( ) NN var med i ett team och skapade ny funktionalitet till ett säljstödssystem som används på XX för att samla in persondata/företagsdata från diverse instanser, NNs del var att samordna med kontakterna från systemet mot databasen i Exchangeserver och Outlook via CDO som exponerar funktionerna från MAPI objektet. Teknik: VB, VBA, COM.

5 XX FÖRBUND (1999) Utvecklade en tjänst för autogirodragning till förbundets medlemsregister där medlämmar finns registrerade, var även med och uppdaterade medlemssystemet från VB5 till VB 6. transportörer och tidsuppskatta tillverkning av dessa, samt att hålla i samordning med implementation av dessa mot kund. Samtidigt byggde NN ett offertsystem och kundregister i VB mot Access och fastnade mer och mer i rollen av att vara systemutvecklare. Teknik: VB, SQL, ASP, VB script XX AB ( ) NN arbetade som konstruktör och projektledare i första hand med tyngden mot att skapa detaljritningar till hissar och REFERENSER Referenser lämnas gärna på begäran.