Magnus Hellström. Summary. Skills & Expertise. Javakonsult at Kilviken Consulting AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnus Hellström. Summary. Skills & Expertise. Javakonsult at Kilviken Consulting AB magnus.nils.hellstrom@gmail.com"

Transkript

1 Magnus Hellström Javakonsult at Kilviken Consulting AB Summary Jag är seniorkonsult inom Java och Java EE och har mer än 10 års erfarenhet av systemutveckling inom en mängd olika branscher och företag i såväl Sverige som utomlands. Jag har bl.a. utvecklat administrativa IT-system för vårdsektorn och läkemedelsbranschen, applikationer för försäkringsbolag, mobila lösningar m.m. Projekten har inneburit systemutveckling i Java EE med fokus på design, implementation, arkitektur och test men har också innefattat förstudier och analysarbete för att hitta systemlösningar som ger bästa möjliga IT-stöd åt verksamheten. Projekten har varit av varierande storlek från en - eller fåmansprojekt med helhetsansvar till omfattande flerårsprojekt hos stora företag och myndigheter. På nuvarande uppdrag hos en statlig myndighet utvecklar jag ett system för hantering av statistisk information. Fritiden ägnar jag gärna åt att umgås med vänner, spela tennis eller lyssna på musik. Skills & Expertise Applikation/Webserver: JBoss EAP, Websphere, Tomcat, Oracle AS Programmeringsramverk Serverside: EJB3, EJB2, Spring Dataaccess: JPA, JDBC, Hibernate, Toplink Webbramverk: Struts, JSF MyFaces, Coocon XML: HyperJAXB, JAXP, DOM, SAX, XSL(T), JAXB, XML Schema, XPath, Xalan, Xerces Webservices: SOAP, WSDL, SAAJ, JAX-RPC, JAX-WS, Axis, JBoss WS, Oracle WS Web/Rich Internet Applications/Ajax: JSF, JBoss Richfaces Arkitektur och Design: OOP, Aspect Oriented programming, Domain Driven Design. Business Process Management: jbpm Modellering: Enterprise architect, Altova UModel, Rational Rose, Together Versionshantering: SVN, CVS, Visual SourceSafe, ClearCase Byggverktyg: Maven, Ant Continuous Integration: Hudson, Cruise Control Testning: JUnit, Selenium, EasyMock, Cobertura Databaser: Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server 2000/2005 Page1

2 IDE: Eclipse, Netbeans Operativsystem: Windows Vista/XP/NT/2000, Linux, Solaris Certifications Sun Certified Programmer Java 2 Platform Sun Certified Developer Java 2 Platform Sun Certified Business Component Developer (EJB3) Sun Certified Developer for Java Webservices Experience Utveckling av statistiksystem (Javakonsult) at Statlig myndighet September Present (1 year 11 months) Uppdraget är att utveckla ett system för hantering av statistisk information. Systemet skall ersätta gamla system med syfte att göra drift och förvaltning billigare samt öka kvaliteten på den data som behandlas. Systemet utvecklas i Java EE med nytt backend och databas samt användargränssnitt. Uppdraget innefattar tekniska studier, kravanalys, implementation och test. Systemet är byggt kring en process som består av ett antal steg för att ta emot statistik som XML från tredje part, granska och bearbeta informationen och slutligen lagra den i en databas för vidare verksamhetsanalys. Processen modellerades och implementerades med processmotorn jbpm. Processen integrerades mot ett tjänstelager som utvecklades med i EJB3 och JPA/Hibernate. Inläsningen och persistering av XML-data implementerades med ramverket HyperJAXB/JPA. Ett användargränssnitt för granskning och rättning av information byggdes i JSF med Ajax-biblioteket JBoss Richfaces. Enhetstester implementerades med JUnit 4 tillsammans med testdatabas-ramverket DBUnit och dataextraheringsverktyget Jailer. Automatiserade webbtester utvecklades med testramverket Selenium. Systemet byggdes på JBoss 4.3 applikationsserver mot en Oracle 10g-databas. I utvecklingsarbetet användes Continous Integration-servern Hudson med diverse plugins (Cobertura för testtäckning m.fl). Som utvecklingsmiljö användes i Eclipse integrerat med byggverktyget Maven. Page2

3 (JBoss, Eclipse, EJB3, JPA, jbpm, HyperJAXB, Hibernate, Oracle, Hudson, JUnit, DBUnit, Cobertura, Jailer, JSF, Maven, Selenium, Richfaces, Ajax, Rich Internet Applications) 1 recommendation available upon request Javakonsult at Kilviken Consulting AB August Present (2 years) Javakonsult Migrering av försäkringsapplikation till Java EE (Javakonsult) at Folksam March June 2010 (1 year 4 months) Projektet gick ut på att migrera Folksams system för motorförsäkringar till en Java-plattform. Målet var att förenkla handläggning av motorförsäkringar samt att minska driftkostnader genom införandet av ett modernare system. Med det nya systemet skall handläggningspersonal kunna utföra all administration av motorförsäkringar från ett enda system. Arbetet utgjordes av implementation, design och kravanalys tillsammans med verksamhetsansvariga hos Folksam. Som senior utvecklare ingick också teknisk vägledning och mentorskap för andra utvecklare i teamet. Systement implementeras i Java med ramverket SQLJ för JDBC-koppling med stored procedures till en DB2-databas. Systemet integrerades också med flera andra system inom Folksam som t.ex betalystem och kundregister, också här användes SQLJ för integration. Till applikationen byggdes webbgränssnitt i MVC-ramverket Struts med ett internt administrationssystem för handläggare och ett externt system för kunder med möjlighet att teckna motorförsäkring på webben. Projektet utvecklades i iterationer och avslutades med en sista release i maj Online-applikationen publicerades då på (Java/Java EE, Eclipse, Rational Application Developer, SQLJ, MBeans, Websphere Application Server, Clearcase, Struts, JSP) 1 recommendation available upon request Software Consultant at Gnistra AB October June 2010 (9 years 9 months) Javakonsult Utveckling av administrativt vårdsystem (Javakonsult) at Cambio Healthcare Systems December December 2009 (1 year 1 month) Cambio utvecklar systemet Cosmic som är ett administrativt system för hälso- och sjukvården med bl.a. resursplanering, journaler och ordinationer. Kunder är landsting och privata sjukhus. Som utvecklare i kundteamet för Cambios största kund Uppsala Landsting gick uppdraget ut på att Page3

4 implementera kundspecifika ändringsärenden i produkten. I arbetet ingick analys av funktionsspecifikationer tillsammans med verksamhetsansvariga, design, implementation och testning av nya funktioner. Systemet utgörs av en desktop-applikation på klientsidan utvecklad med Java Swing och EJB 2 och MS SQL Server på serversidan. Serverapplikationerna körs på JBoss Application Server. (Java/Java EE, Eclipse, JBoss Application Server, JBoss Webservices, JAX-WS, SOA, EJB2/EJB3, Swing, JProbe, MS SQL Server, JUnit, EasyMock, Altova UModel, Scrum, Test Driven Development, Continuous Integration, Ant) Anpassning av E-wallet (Javakonsult) at 360 Holding September December 2007 (4 months) 360 Holdings spelsite HeyPoker är del av Ongames spelnätverk. 360 Holding utvecklar en s.k E-wallet med integration mot payment service providers (PSP) med stöd för monetära transaktioner från kreditkort. Utförde en teknisk förstudie och tog fram och implementerade ett designförslag för anpassning av E-wallet med stöd för en ny version av Ongame Payment API (OPAPI). Förändringarna i OPAPI gällde betalfunktioner och i implementationen ingick bl.a. justeringar av transaktionshanteringen i E-wallet vid betaloperationer. Systemet är byggt med teknologierna PHP, EJB 3 och MySQL. (Java/Java EE, Eclipse, JBoss, EJB3, Java Persistence API, Hibernate, MySQL) Migrering av PLM-applikation till Java EE (Javakonsult) at Bosch Siemens February September 2007 (8 months) Konsultade åt BSH med deras Product Life Management-system (PLM) som används av bl.a.säljare och utvecklingschefer inom organisationen. Uppdraget var att stabilisera och standardisera den proprietärt utvecklade tekniken i applikationen till Java EE. Detta för att underlätta och snabba upp införandet av den ökande mängden ändringsärenden i produkten. Systemet är webbaserat och utvecklat i Java. Webb - och datalagret är byggda på proprietärt utvecklade ramverk där webbramverket är baserat på designmönstret Model View Controller. Klassmodellen modellerades delvis om och persistens - och transaktionshanteringen migrerades till en implementation i EJB3 och JPA integrerat med Hibernate. Integrationen av systemet med SAP som var utvecklat med stored procedures mellan MS SQL databas-servers byggdes om på applikationsnivå för att utnyttja affärsregelverket i systemet och därmed säkerställa kvaliteten på importerad data. Page4

5 Script utvecklades i Ant för bygg - och konfigurationprocessen för att underlätta utveckling och installation. Omfattande logmekanismer infördes i systemet för att förenkla felanalys och buggfixning. Efter uppdraget beställdes en integration av systemet med Europeiska BSH för export av landsspecifik data. Systemet utvecklades som en webservice-klient byggd med JBoss Webservices. (Java/Java EE, Eclipse, JBoss, EJB3, Java Persistence API, Hibernate, MS SQL Server 2000/2005, JBoss Webservices, SOA, JAXB, JUnit, Ant, JSP) Integrationsarbete med webbtjänst (Javakonsult) at The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry, LIF August December 2006 (5 months) Integrationsarbete av FASS med Danska Läkemedelsindustriföreningens portal för utbyte av katalogtjänster med tablettinformation (Se tjänsten Tablett-identifiering på fass.se). Systemet byggdes kring en tjänstearkitektur baserad på Oracle Webservices. Ett administrationsgränssnitt integrerades i Fass-portalen med Model View Controller ramverket Struts. (Java/J2EE, Eclipse, Oracle Applicationserver/Database/Webservices, Altova UModel, Struts, JAXB, XSL(T), JSP, UML, SOA, Tomcat, Ant) Utveckling av mobilplattform (Javautvecklare) at Mediabilis October June 2006 (9 months) Mediabilis, ett företag i Paris, utvecklar en plattform för WAP - och SMS tjänster för mobilt Internet. Plattformen är byggd i EJB 2 tillsammans med ramverken Spring JDBC Templates och Cocoon på applikationsservern JBoss. I utvecklingsarbetet ingick bl.a. utveckling av meddelandehantering med JMS (JBoss MQ), implementering av algoritmer för anpassning av bilder för olika device, utveckling av webbtjänst med ramverket Axis m.m. (Java/J2EE, JBoss, Eclipse, Spring, MySQL, EJB, JBoss MQ, JMS, Webservices, SOAP, Axis, Cocoon, XML, XDoclet). Utveckling äv PIM-plattform (Javautvecklare) at Voxmobili October June 2005 (9 months) Voxmobili utvecklar en plattform för Personal Information Management (PIM) med webb- och mobilaccess samt synkronisering av PIM-data med mobiltelefoner. Lösningen används av telekomoperatörer och innehåller tjänster för bland annat e-post, kalender och lagring av filer. I jobbet ingick bl.a. utveckling av en WebDAV-lösning för access till Voxmobilis fillagringssytem. Lösningen byggdes med Apache Slide och WebDAV Construction Kit. Page5

6 (Java/J2EE, Tomcat, WebSphere, Eclipse, Oracle, Slide, WebDAV, XML, XSL(T), JSTL). Utveckling av läkemedelsportal (Javakonsult) at The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry, LIF January March 2004 (1 year 3 months) Utveckling av FASS som är en katalog för läkemedel och ges ut av Läkemedels industriföreningen (se Deltog i utvecklingen av ny version av FASS-portalen med nytt användargränssnitt, backend och databas. Utvecklingsarbetet innefattade bl.a. arbete med mappning av XML-schema till Java-klasser med JAXB och Toplink, implementation av automatisk transformering av XML-fragment inför publicering FASS.se samt utveckling av användargränssnitt med ramverket Struts. (Java/J2EE, Oracle Application Server, Oracle JDeveloper, Oracle Databas, Oracle Toplink, JAXB, XML Schema, XSL(T), Struts, JSP) Education Uppsala universitet Master, Computer Science, Page6

7 Magnus Hellström Javakonsult at Kilviken Consulting AB 2 people have recommended Magnus "Jag hade förmånen att få jobba tillsammans med Magnus som är en mycket kompetent, flexibel, prestigelös och resultatinriktad konsult. Magnus anpassar sig väldigt bra efter den rådande situationen och behoven. Han har både lätt för att lära och viljan att lära sig nya saker. Levererar i tid och med hög kvalitét." Mikael Arctaedius, Systemutvecklare (konsult), Brottsförebyggande rådet, worked directly with Magnus at Statlig myndighet "Magnus kan snabbt sätta sig in i olika problemlösningar med mycket gott resultat inom javautveckling. Han har lätt att samarbeta med andra." Anders Renander, was Magnus's client Contact Magnus on LinkedIn Page7

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej!

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej! Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt Hej! Jag är en erfaren konsult som Javautvecklare och arkitekt

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Rama har jobbat mer än 12 år som IT-konsult och är en mycket skicklig konsult inom sitt område som är systemutvecklingen/arkitektur av affärskritiska system

Läs mer

Senior utvecklare och Scrum Master

Senior utvecklare och Scrum Master Crisp AB Födelseår: 1969 I branschen sedan: 1993 Roller: Systemutvecklare, Scrum Master Utbildning: Filosofie Magister i Datalogi (Uppsala Universitet) Senior utvecklare och Scrum Master magnus.axelqvist@crisp.se

Läs mer

Squeed AB, Södra Larmgatan 4, 41116 Göteborg

Squeed AB, Södra Larmgatan 4, 41116 Göteborg D RIVKRAFT Att som arkitekt, utvecklare, lärare och mentor stötta och lyfta team och utvecklare till nästa nivå, med kontinuerlig leverans av affärsvärde. Ö VERGRIPANDE Detta säger kunder om Fredrik: «Fredrik

Läs mer

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare Fredrik Tarberg Systemarkitekt och systemutvecklare Fredrik intresserar sig främst för affärskritiska webbapplikationer, arkitekturer för flerlagers distribuerade system, databasdesign, mobila tjänster,

Läs mer

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa Jonas Ivarsson Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa 0735-404299 info@albus.se Presentation Jonas Ivarsson har varit verksam i mjukvarubranschen sedan 1996. Han har erfarenhet från alla delar av

Läs mer

Fredrik Wendt fredrik@wendt.se 0702-778511 Lotsgatan 5C, 414 58 Göteborg

Fredrik Wendt fredrik@wendt.se 0702-778511 Lotsgatan 5C, 414 58 Göteborg P E R S O N U P P G I F T E R Charles Fredrik Lennart Wendt, född 15:e oktober 1980, B-körkort. Samboende med Lisa Limberg (leg. arbetsterapeut), barnen Anton och Leia. J A G, O M M I G S J Ä L V Min första

Läs mer

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation Bengt har jobbat med systemutveckling sedan 1990. Utöver Java/JEE har han utvecklat kritiska system i C++, C. Sedan 1997 har Bengt mestadels jobbat med system och arkitekturer i Java/JEE. Mestadels inom

Läs mer

Konsultprofil Lennart Boklund

Konsultprofil Lennart Boklund Konsultprofil Lennart Boklund Lennart har lång och gedigen erfarenhet av professionell systemutveckling inom näringslivet. Han visar stort intresse för kundens verksamhet och brinner för att hitta bra

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

Henrik Oscarsson konsultprofil

Henrik Oscarsson konsultprofil Henrik Oscarsson konsultprofil Henrik Oscarsson har mer än fjorton års konsulterfarenhet av systemutveckling och arkitektur för uppdragsgivare inom den finansiella sektorn. Henrik har haft ledande roller

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Jobba med it i Sundsvallsregionen! Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Myndighetsnätverket är ett samarbete mellan ett antal myndigheter

Läs mer

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Andreas Fernlund Arkitekt & webbutvecklare Andreas är en skicklig och engagerad IT-arkitekt och webbutvecklare med över 10 års erfarenhet av projekt från bland annat offentlig sektor, energi,

Läs mer

Peter Monthan. Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik

Peter Monthan. Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik Peter har en lång erfarenhet från IS/IT-industrin och särskilt av mjukvaruutveckling. Peter började som systemutvecklare 1992 och har sedan dess arbetat

Läs mer

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm 2010-01-21 Namn Per Lundholm Födelseår 1959 Sammanfattning Per är en mycket erfaren utvecklare med 30 år i branschen. Per har djupa tekniska kunskaper inom systemutveckling och är dessutom öppen och utåtriktad

Läs mer

KONSULTPROFIL Michael

KONSULTPROFIL Michael KONSULTPROFIL Michael Systemutvecklare.NET/EPiServer Sammanfattning Michael är en skicklig och erfaren systemutvecklare inom.net-teknologin med fokus på EPiServer-baserade webblösningar. Han är utbildad

Läs mer

Namn: Ola Ekberg född 1971 Uppdaterad: 2007-07-29

Namn: Ola Ekberg född 1971 Uppdaterad: 2007-07-29 Namn: Ola Ekberg född 1971 Uppdaterad: 2007-07-29 Roll: /Teknisk Projektledare Beskrivning: /systemerare som är expert på verksamhetskritiska system i komplexa miljöer framförallt inom Telecom, men även

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Avdelning för datavetenskap Samiar Saldjoghi & Niclas Hanold Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Development of simulator for issue tracking system Datavetenskap C-uppsats 15hp Datum/Termin:

Läs mer

Pheit AB Patrik Helenius

Pheit AB Patrik Helenius Pheit AB Patrik Helenius Curriculum vitae Patrik Helenius, född 1965 IT-konsult sedan 1988 Egenföretagare Projektledning Testledning Kravhantering Mobil: 070 263 26 50 E-post: patrik.helenius@pheit.se

Läs mer

CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT

CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT Stallstigen 14 184 51 Österskär 070 603 33 99 nils.berggren@myconit.se Sammanfattning Jag har under mina 8.5 år som konsult på Oracle fått en stor och blandad

Läs mer

Utvärdering av protokollet SOAP

Utvärdering av protokollet SOAP Utvärdering av protokollet SOAP Är SOAP framtidens kommunikationsprotokoll i distribuerade datorsystem över Internet? Evaluation of the SOAP protocol Is SOAP the future communication protocol in distributed

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Skriv ditt examensarbete hos en av våra myndigheter. Ett samarbete mellan

Skriv ditt examensarbete hos en av våra myndigheter. Ett samarbete mellan Skriv ditt examensarbete hos en av våra myndigheter Ett samarbete mellan SPV, CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket, Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska

Läs mer

STAFFAN VON ZEIPEL SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET

STAFFAN VON ZEIPEL SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET SENIOR UTVECKLARE SHAREPOINT OCH.NET ERFAREN Staffan är en erfaren systemutvecklare med över 20 år i branschen. Sedan sin tid på Microsoft 1994-1995 har inriktningen varit Windows och systemutveckling.

Läs mer

Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHN FORS ALEXANDER PERSSON Institutionen för data- och informationsteknik

Läs mer