Senior utvecklare och Scrum Master

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senior utvecklare och Scrum Master"

Transkript

1 Crisp AB Födelseår: 1969 I branschen sedan: 1993 Roller: Systemutvecklare, Scrum Master Utbildning: Filosofie Magister i Datalogi (Uppsala Universitet) Senior utvecklare och Scrum Master Sammanfattning Magnus har 19 års erfarenhet som systemutvecklare, med tyngdpunkt på Java, men även praktisk erfarenhet av språk såsom Erlang, C++ och Prolog. De senaste 6 åren har Magnus intresserat sig för test-driven systemutveckling i synnerhet och agil systemutveckling i allmänhet och har ofta haft rollen som Scrum Master parallellt med utvecklarrollen. Som Scrum Master är Magnus uppskattad både för sin kreativitet och positiva inställning som bidrar till god stämning inom teamet. Han jobbar kontinuerligt med att förbättra hur teamet arbetar, allt för att korta ledtiderna och därmed få snabbare återkoppling från produktägare. Vidare är Magnus speciellt intresserad av testautomatisering samt Continuous Integration/Delivery (CI/CD). Som systemutvecklare har Magnus lång erfarenhet och har arbetat i flertal plattformar och språk, där tyngdpunkten de senare åren har varit JEE och Linux. Projekt Paxport AB, apr 2012 sep 2012, systemutvecklare, Scrum Master Projekt: Utveckling av företagets nästa generation webbshop/plattform för försäljning av extratjänster till charterresenärer. Syftet med projektet var att ersätta de ca 20 webbshopparna med endast en, mer modern, webbshop som kan konfigureras per kund med avseende på utseende och funktionalitet. Roll: Förutom utvecklare och Scrum Master i teamet, tog Magnus tillsammans med produktägaren fram user stories för en första version (eng. Minimum Viable Product, MVP) samt en roadmap för de features som den slutgiltiga produkten ska stödja. Teknik: Wicket, JBoss, Java EE, PostgresSQL, JQuery, CSS, HTML, Maven, Eclipse, Hudson, Subversion, Trac, Fitnesse, WebDriver Metod: Scrum, agil estimering & planering, testdriven utveckling, CI

2 Paxport AB, jan 2012 apr 2012, systemutvecklare, Scrum Master Projekt: Utveckling av en webbapplikation för utskick av personliga nyhetsbrev till befintliga charterresenärer. Syftet med projektet var att ytterligare öka försäljning av extratjänster genom att informera resenärerna, i god tid innan avgång, vilka extraprodukter som finns att tillgå. Kundinformationen hämtas från befinligt egenutvecklat system (se tidigare projekt). Utskicken sker med hälp av en (REST-baserad) webbtjänst från en tredjepartsleverantör. Roll: Utvecklare samt Scrum Master i teamet. Magnus tog även fram, tillsammans med produktägaren, user stories för första versionen (MVP) samt för den slutgiltiga produkten. Teknik: Vaadin, PostgresSQL, Maven, Eclipse, Hudson, Java EE, Subversion, REST, Balsamiq, Trac, Fitnesse, Selenium Metod: Scrum, agil estimering & planering, testdriven utveckling, CI Paxport AB, sep 2011 dec 2011, systemutvecklare Projekt: Kontinuerlig förbättring en backoffice applikation. Syftet med projektet är att minimera onödigt manuellt arbete för användarna av systemet, vilket innefattar ändringar i klient- och serverdelen av systemet. Då detta även innebär ändringar av vitala delar av systemet, läggs stor vikt på acceptans- och regressionstester med hjälp av Fitnesse. Roll: Utvecklare. Teknik: Java Swing, JBoss, Java EE, PostgresSQL, Maven, Eclipse, Hudson, Subversion, Trac, Fitnesse Metod: Kanban, agil estimering & planering, testdriven utveckling, CI Paxport AB, mar 2008 sep 2011, systemutvecklare, Scrum Master Projekt: Utveckling av ett backoffice samt kundanpassade webbapplikationer för försäljning av extratjänster för charterreseärer. Utöver enklare tjänster såsom extra baggage, innefattade uppgiften att samla in säkerhetsinformation för USA-resenärer samt incheckning av passagerare (eng. Internet Check-in). Webbapplikationerna baserades på ramverket Wicket och server-lagret på JBoss/EJB3/JPA. Backoffice utvecklas i Java Swing/Web Start. Systemet byggdes löpande vid varje incheckning med hjälp av Hudson/Maven 2. Under denna tid experimenterade teamen en del med Scrum och införde några Kanban-regler såsom begränsning av antalet pågående arbetsuppgifter samt att sprintens innehåll kunde ändras löpande. Roll: Magnus var både utvecklare och Scrum Master i ett av teamen. Teknik: Java Swing, JBoss, Java EE, PostgresSQL, Maven, Eclipse, Hudson, Subversion, Trac Metod: Scrum/Kanban, agil estimering & planering, testdriven utveckling, CI

3 Visionael AB, sep 2007 feb 2008, systemutvecklare, Scrum Master Projekt: Medlem samt Scrummaster i ett mindre team som vidareutvecklade ett system för att automatisera driftsättning av VPN i större nät. I samband med detta ersattes byggverktyget från ant till Maven. Roll: Utvecklare, Scrum Master Teknik: Java EE, Glassfish, Oracle, Maven, Eclipse, Subversion Metod: Scrum, agil estimering & planering, testdriven utveckling, CI Aftonbladet Nya Medier AB, maj 2007 aug 2007, systemutvecklare Projekt: Arkitekt och utvecklare av den webbapplikation som användes i "Mustaschkampen". Mustaschkampen var en kampanj i samarbete mellan Aftonbladet och Cancerfonden. Svenska folket hade möjlighet att dagligen uppdatera bilden (via MMS) på sin mustasch samt att rösta på andras mustascher (via SMS). Webbapplikationen baserades sig på JSP/Sevlet-utveckling och använde Hibernate/MySQL för att persistera användarinformation samt röster. Utvecklingen skedde i sann Scrum och TDD-anda, där HttpUnit användes för automatiska webb-tester. Applikationen byggdes med Maven 2. Roll: Arkitekt, utvecklare Teknik: JSP/Servlet, Hibernate, MySQL, HttpUnit, Maven, Eclipse, Resin Metod: agil estimering & planering, testdriven utveckling Compound Systems AB, okt 2006 apr 2007, systemutvecklare Projekt: Medlem i ett team som utvecklade ett system för bokning av bland annat flygstolar och specialbagage. Systemet var byggt i java, där servertjänsterna exponerades via EJB3. Systemet inkluderade både tunn och rik klient. Magnus implementerade en EJB3-tjänst för generering av rapporter samt ett bakgrundsjobb som synkroniserade informationen mellan två system. Det äldre systemet var baserat på SQL Server och exponerade informationen via en webbtjänst. Det nya systemet använde PostgreSQL som databashanterare samt JPA som ORM-lösning. Systemet driftsattes i JBoss med SUSE som plattform. Roll: Utvecklare Teknik: JBoss, EJB3, Jasper Reports, SQL Server, PostgresSQL, JPA, Eclipse, CVS Metod: iterativ och testdriven utveckling Trafik i Mälardalen (TiM), sep 2006, systemutvecklare Projekt: Utvecklare av ett system i Java för uppdatering av prisinformation för länsöverskridande månadskort som presenteras på Internet (www.timinfo.se). Arbetet innefattade inläsning av prisinformation från centrala system samt generering av HTML-sidor som användes av befintlig ASP applikation. Roll: Utvecklare Teknik: FreeMarker, Java, Subversion, Maven, Eclipse Metod: XP, iterativ och testdriven utveckling

4 Extenda, jan 2004 sep 2006, arkitekt, systemutvecklare Projekt 1: Arkitekt och utvecklare av en övervakningsprodukt baserat på öppna (de facto) standarder såsom log4j och JMX. Produkten stödjer deklarativ specificering av händelser i XML, ett API för instrumentering av J2SE/J2EE-applikationer, distribution av händelser med hjälp av JMS, fjärrstyrning av applikationer via RMI, persistent lagring av händelser, samt statistik. Övervakningskonsolen var Swing-baserad. Produkten driftsattes i applikationsservern JBoss Application Server, där tjänsterna exponerades via EJB. Databashanteraren som användes var MySQL med Hibernate som ORM-verktyg. Arkitekturen var komponentbaserad, där det egenutvecklade komponentramverket hade likheter med det idag populära ramverket Spring Framework. Utvecklingen skedde i Eclipse integrerat med versionshanteringssystemet Perforce. Projekt 2: Deltog i arbetet med att analysera och förbättra prestandan av en JEE-baserad backoffice-produkt. Speciellt var det fokus på att förbättra implementationen av persistensmekanismen som var baserad på Hibernate och MySQL. Prestandaanalyserna utfördes med hjälp av JProfiler. Senare delen av perioden deltog Magnus som utvecklare i det team som ansvarade för att kvalitetsäkra denna produkt. Roll: Arkitekt, utvecklare Teknik: JBoss, JXM, JMS, JEE, Swing, MySQL, Perforce, Hibernate, JProfiler Metod: iterativ och inkrementell systemutveckling Logic, jun 2004, arkitekt, systemutvecklare Projekt: Utveckling av en MIDP-baserad bluetooth applikation för telefonen SonyEricsson P900. Applikationen lät användaren dynamiskt kontakta andra användare via bluetooth och därefter utbyta textmeddelanden. Roll: Arkitekt, utvecklare Teknik: Eclipse, MIDP Metod: iterativ och inkrementell systemutveckling Befattningar Crisp AB, , konsult Appmind Software AB, , arkitekt, utvecklare Tekniskt kundansvarig för Appminds viktigaste kund, OM Technology. Inte sällan innebar det kundanpassningar av produkten. Bland annat utvecklade Magnus ett XML-verktyg åt OM Technology för att effektivisera visualiseringen av stora, komplexa system i HP Service Navigator. För att reducera den initiala kostnaden för Appminds kunder, utvecklade han också Appminds egna övervakningskonsol i Java/Swing. Positionerade produkten gentemot nya teknologier, såsom log4j, Java Util Logging, JMX/J2EE Management, Web Services, och JCA. Ansvarig för AppMinds Java-API, byggmiljön på UNIX, samt att produktens källkod var skriven med hänsyn till både Windows- och UNIX-miljö. Ansvarig för att ta fram arkitekturplan i relation till produktplaneringen och kommunicera denna inom bolaget och till externa partners och kunder. Stöd för systemingenjörerna i arbetet med lösningsarkitektur för kundprojekt.

5 Twobyfour Software AB, , arkitekt, konsult, utvecklare Deltog i utvecklingen av produkten AMT (Application Management Tool) som senare utmynnade i produkten AppMind. Som konsult arbetade Magnus främst åt Ericsson med att utveckla en så kallad mediaserver som ansvarade för att koppla samtal mellan det publika telefonnätet (PSTN) och H.323- klienter (eng. CTI server). Som konsult kom Magnus också i kontakt med finanssektorn via ABN-AMRO Software, där han utvecklade ett antal program för att hämta börsinformation från bland annat Oslo Börs. Symsoft AB, , konsult Implementerade en VoIP gateway som ingick i produkten PhoneDoubler. Produkten gav slutanvändarna tillgång till det publika telefonnätet under pågående datatrafik via modem. Ansvarade för design och utveckling av en CTI (Call Telephony Integration) server som var en central del i en Call-Center produkt. I detta arbete ingick också design av ett skriptspråk för att specificera IVR-baserade telefonitjänster samt tillhörande tolk för detta skript. Servern implementerades i Erlang. Ansvarade för att anpassa Objectory till utveckling av IN (Intelligenta Nätverk) -tjänster. Var med i utvecklingen av en SCP (Service Control Point) baserad på standardprodukter (Java, ObjectStore, Solaris). Utvecklade vidare ett antal IN-tjänster på denna plattform, bland annat VPN (Virtual Private Network). Utvecklade en Motif-applikation som var en del i ett större dokumenthanteringssystem. Scandface AB, , arkitekt, utvecklare Som förlängning examensarbetet -93, utvecklade Magnus ett verktyg i Windows för att öka kvalitén och produktiviten hos manuella översättare av EU-direktiv. Verktyget implementerades i C++ samt Prolog. Utbildning & kurser Filosofie Magister i Datalogi (Datavetenskapliga linjen, Uppsala Universitet) Test-Driven Development & Refactoring Techniques Crisp/Michael Feathers Test-Driven Development Crisp/Ron Jeffries & Chet Hendrickson Certifierad Scrum Master, Citerus Unified Process, Precipio Developing J2EE Compliant Applications, SUN Java Application Programming, SUN Win32, ComputerGarden Windows NT 3.5 with C, ComputerGarden Advanced C++, Enea Data

6 Teknisk kompetens Java/JEE JMX, JMS, RMI, EJB3, JAXP, JNI, JAX-RS/Jersey, Vaadin, Wicket, Webwork 2, Struts 2, Servlet/JSP, Swing, MIDP, Java APIs for Bluetooth (JSR 82), JBoss, Glassfish, JPA/Hibernate, Spring Framework Webb och XML HTTP, REST, XML, HTML, CSS Datorspråk Java, C/C++, Erlang, SQL, Prolog Metoder/Processer Lean & Agil mjukvaruutveckling, Scrum, XP, TDD, CI,

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm

Namn. Födelseår. Sammanfattning. Exempel på uppdrag 2010-01-21. Per Lundholm 2010-01-21 Namn Per Lundholm Födelseår 1959 Sammanfattning Per är en mycket erfaren utvecklare med 30 år i branschen. Per har djupa tekniska kunskaper inom systemutveckling och är dessutom öppen och utåtriktad

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

Squeed AB, Södra Larmgatan 4, 41116 Göteborg

Squeed AB, Södra Larmgatan 4, 41116 Göteborg D RIVKRAFT Att som arkitekt, utvecklare, lärare och mentor stötta och lyfta team och utvecklare till nästa nivå, med kontinuerlig leverans av affärsvärde. Ö VERGRIPANDE Detta säger kunder om Fredrik: «Fredrik

Läs mer

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Rama har jobbat mer än 12 år som IT-konsult och är en mycket skicklig konsult inom sitt område som är systemutvecklingen/arkitektur av affärskritiska system

Läs mer

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation

J2EE/JEEarkitekt. Bengt Sandberg. Kontaktinformation Bengt har jobbat med systemutveckling sedan 1990. Utöver Java/JEE har han utvecklat kritiska system i C++, C. Sedan 1997 har Bengt mestadels jobbat med system och arkitekturer i Java/JEE. Mestadels inom

Läs mer

Konsultprofil Lennart Boklund

Konsultprofil Lennart Boklund Konsultprofil Lennart Boklund Lennart har lång och gedigen erfarenhet av professionell systemutveckling inom näringslivet. Han visar stort intresse för kundens verksamhet och brinner för att hitta bra

Läs mer

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare

Fredrik Tarberg. Roll Systemarkitekt och utvecklare Fredrik Tarberg Systemarkitekt och systemutvecklare Fredrik intresserar sig främst för affärskritiska webbapplikationer, arkitekturer för flerlagers distribuerade system, databasdesign, mobila tjänster,

Läs mer

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej!

Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej! Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt Hej! Jag är en erfaren konsult som Javautvecklare och arkitekt

Läs mer

Fredrik Wendt fredrik@wendt.se 0702-778511 Lotsgatan 5C, 414 58 Göteborg

Fredrik Wendt fredrik@wendt.se 0702-778511 Lotsgatan 5C, 414 58 Göteborg P E R S O N U P P G I F T E R Charles Fredrik Lennart Wendt, född 15:e oktober 1980, B-körkort. Samboende med Lisa Limberg (leg. arbetsterapeut), barnen Anton och Leia. J A G, O M M I G S J Ä L V Min första

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Henrik Oscarsson konsultprofil

Henrik Oscarsson konsultprofil Henrik Oscarsson konsultprofil Henrik Oscarsson har mer än fjorton års konsulterfarenhet av systemutveckling och arkitektur för uppdragsgivare inom den finansiella sektorn. Henrik har haft ledande roller

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige.

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige. Konsult : Mikael Perhult (1968) Titel : Lösningsarkitekt, Klient Företag : HeadWorks Placering : Stockholm, Sverige Telefon : 070-699 4960 epost : Mikael.Perhult@Headworks.se Blog: www.sccmx.se Twitter:

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Curriculum Vitae. Peter Karlström

Curriculum Vitae. Peter Karlström Curriculum Vitae för, Midrange AB Innehållsförteckning: Sida Kontaktinformation... 2 Inriktning... 2 Konsultuppdrag... 2 Anställningar... 7 Utbildningar... 7 Teknisk kompetens... 8 Personlig presentation...

Läs mer

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Andreas Jönsson Examensarbete för 20 p, Institutionen för datavetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Thesis

Läs mer

Konsultprofil Tom Serenander

Konsultprofil Tom Serenander Konsultprofil Tom Serenander Född 1965 Tom är en systemutvecklare med gedigen erfarenhet som konsult inom objektorienterad mjukvaruutveckling, inriktning Microsoft.Net. Han är serviceinriktad, kvalitetsmedveten

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa Jonas Ivarsson Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa 0735-404299 info@albus.se Presentation Jonas Ivarsson har varit verksam i mjukvarubranschen sedan 1996. Han har erfarenhet från alla delar av

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

1 z. En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd

1 z. En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd 1 z En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd An Agile method for development of a producer support system Albert Fors Arman Jakupovic EXAMENSARBETE 2014 Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

Traditionell projektledning och Scrum

Traditionell projektledning och Scrum Institutionen för informatik Jämförelse av roller inom olika projekt: Traditionell projektledning och Scrum Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: juni 2009 Författare: Johan

Läs mer

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT

CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT CV Nils Berggren Senior IT Consultant, mycon IT Stallstigen 14 184 51 Österskär 070 603 33 99 nils.berggren@myconit.se Sammanfattning Jag har under mina 8.5 år som konsult på Oracle fått en stor och blandad

Läs mer

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Kandidatarbete inom data- och informationsteknik ANDERS HALLGREN CHRISTIAN MEIJNER MARKUS ANDERSSON NORÉN PHILIP EKMAN PONTUS DOVERSTAV SIMON WIDLUND

Läs mer