Mika Timonen Alfasco AB Mobil Brännkyrkagatan 54B E-post: Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mika Timonen Alfasco AB Mobil +46 735 10 29 23 Brännkyrkagatan 54B E-post: mika.timonen@alfasco.com 118 22 Stockholm Medborgarskap: Svenskt. Hej!"

Transkript

1 Mika Timonen Alfasco AB Mobil Brännkyrkagatan 54B E-post: Stockholm Medborgarskap: Svenskt Hej! Jag är en erfaren konsult som Javautvecklare och arkitekt med bred kunskap med allt från användargränssnitt i olika ramverk, lite ajax och javascript, serverside kodning med affärslogik till databaser. Är van att ta ansvar för delar av eller hela system och miljöer, både i produktion och utveckling. Jobbat med nyutvecklingsprojekt, vidareutveckling och förvaltning av befintliga system. Jag vet vad förvaltningsovänlig kod innebär och strävar efter lämna kod från nyutveckling till förvaltning med samma princip som i tvättstugan dvs. lämna den i minst samma skick som man vill finna den. Har arbetat en hel del med refactoring, enhetstestning (JUnit) och kodgranskning i syfte att sänka framtida förvaltningskostnader det. Mer läsbar och testbar kod brukar ge den effekten i längden. En favoritbok som jag brukar ha som förebild är Clean Code även om inte allt i den är användbart. Jag är nyfiken på nya tekniktrender och följer utveckling genom att följa olika media, läsa böcker, delta i olika konferenser & seminarier. Även på områden som jag inte jobbat direkt med men jag är nyfiken på vad som finns och ska veta vad som passar hos den organisation som jag hjälper för tillfället. Det kan handla om nya versioner av programvaror & ramverk, molnlösningar, hårdvara, arbetssätt & processer. Jag beskrivs av de flesta som hjälpsam, flexibel, noggrann där det behövs, ärlig, prestigelös, pragmatiskt, diplomatisk, humoristisk, social & ger ogärna upp men inser när det är dags att hitta andra lösningar. När jag gick en längre Oracle-utbildning tills DBA och databasutvecklare så föredrog de andra studenterna ofta att fråga mig när de hade problem med övningarna än läraren. Har hållit grundkurs i Java. Har arbetat med projekt med krav på hög tillgänglig och säkerhet som varit affärskritiska i komplexa miljöer då de hanterat personuppgifter, inloggningar, onlinebetalningar, elhandel (optioner, terminer,futures etc.) osv. Jag har jobbat inom många branscher med privata kunder inom telekom, energi, bank, lotteri, outsourcing, biometri samt statliga myndigheter och bolag. 3 av uppdragen varit säkerhetsklassade. Har ofta haft kombinerade roller som arkitekt, designer, utredare, testare men främst som utvecklare. Arbetat både i lite större projekt men även i mindre och ensam, då fått ta helhetsansvar från ax till limpa. I ett migreringsprojekt med plattforms- och teknikbyten som applikationsserver (WLS JBoss5 EAP), driftsmiljö (HP-UX Linux), nya versioner av tekniker som används(ejb 3.1, Java 6, Junit4). Vid projektstart gjorde vi PoCar som vi valde ut som kritiska i den nya den miljön och vi utförde kontroll av prestandan med olika verktyg. Har även arbetat en del med SQL-optimeringar. Våren 2013 avslutade jag ett projekt där vi utvecklade ett system där poliser kan begära sökning på utlandsregistrerade bilar och personal på internationella enheten kan utföra sökningarna och återkoppla. Agerade mentor till ett par juniorer, lead programmer, utvecklingsmiljöansvarig, CM och arkitekt i det projektet. Har gjort en förstudie om ny arkitektur, processer, arbetssätt och verktyg det handlade om bl.a. dokumentera hur man sätter upp utvecklingsmiljö, byggmiljöer med CI, kodgransking, testning, arbeta agilt, TDD. Hos samma gjorde jag i ett mindre utvecklingsprojekt av en biometri-lösning där vi använde JSF2 för GUI med CDI, Java7 med depedency injection, JBoss 7AS och Linux på server samt på de tunna klienterna. För närvarande har jag uppdrag på Skatteverket med deras SSO-lösning samt anpassa den och signering till EID2.0 i rollen som lösningsarkitekt/lead Developer. Systemet har höga prestanda och säkerhetskrav Är delägare och styrelseledamot i Enmanskonsulterna AB, som är ett nätverk av erfarna konsulter med olika profiler där vi hjälper varandra och våra kunder på olika sätt, arrangerar seminarier osv. Med Vänliga Hälsningar, Mika

2 Verktyg/teknik Tekniker och språk: JSE, JEE, Javascript, JSP, Swing, JDBC, SQL, PL/SQL, Hessian, XML, RMI, XSLT, PHP, UML, C, GX (Content Management), VB6, C++, LISP, ADA, PKI Verktyg & programvaror: IntelliJ IDEA, Eclipse, JDeveloper, Netbeans, JBuilder, Subversion, Maven, Ant, CVS, Clearcase, Rational Rose, Apache, Tomcat, Confluence, JIRA, Bugzilla, Nexus, Artefactory, Jenkins, JBoss, Weblogic, Sonar, Eclemma, Jboss Tools, Wireshark, Enterprise Architect, JProfiler, SQL Optimizer, Sonar, HP Quality Center, JProbe, Teamcity, ARS, Nexus, Visual Paradigm. Databaser: Oracle, MySQL, HSQL. OS: Windows, Mac OS X, Solaris, Linux, HP-UX. Ramverk: JSF, JSF2, Spring, Hibernate, Struts, Webworks ( ~= Struts2), Spring MVC, JUnit, TNG Metodiker: SCRUM, Agile, TDD, RUP, PROPS, PPS. Utbildningar Linköpings Tekniska Högskola och KTH Komplettering till 120p teknologie kandidatexamen i datateknik + 19p vidareutbildning på KTH & LiTH bl.a. Oracle Forms, webbdesign, matte Upright education Oracle DBA och Utvecklare (PL/SQL) (certifierad 8.1.7) 10 månader varav 2 praktik på ett företag Linköpings Tekniska Högskola Dataingenjör inriktning programvara 80p + enstaka kurser 20p I4 Linköping Packnings- och reparationsgruppchef på militärt förband Ebersteinska gymnasiet 4-årig teknisk inriktning el-tele. Anställningar Alfasco AB Konsult Java, eget bolag So4It Konsult Java IBS JavaSolutions/Iptor Konsult Java och databaser Addici/Manpower Business Solutions Systemutvecklare Arkinet, en säker lösning för e-arkiv över webben SMHI Internkonsult, utveckling främst med Java och MySQL Askus Konsult Javautveckling Ericsson Business Consulting/Data Internkonsult inom Java och C Ericsson Telecom Test av kretskort, utveckling av testprogram för kretskort Ericsson Telecom Praktik, examensarbete, sommarjobb totalt 2 år varav halvår systemutveckling i C resten mönsterkortsproduktion. Språk Svenska och Finska som modersmål, bra Engelska, grundläggande Tyska. Kurser & konferenser (i fallande tidsordning) JavaScript, JFokus, Devoxx, JBossWorld, JavaOne, Java, UML, RUP etc. Fritidsintressen: Resor, cykla, strategispel både bräd- och datorspel, mecka med datorhårdvara, umgås med vänner, filmer, lyssna på musik, goda viner och god mat.

3 Skatteverket Lösningsarkitekt/Lead developer 2014/02 - pågående Single Sign On Förvaltning av befintlig lösning. Refaktorering, optimering, mer JUnit-tester, felsökning, byta ut API med failover-lösning och socketkommunikation till Webservices för skalbarhet och lösare kopplingar, förbättrad SingleSignout. Bidrar till eid2.0-projektet och framtagande av Javascript-riktlinjer hos Skatteverket. Utredning och POCar av nya lösningar. Java 6, Weblogic , Ant, Clearcase, Eclipse 3.7, JUnit, Linux (SLES11), HP- UX, Jenkins, RSA (UML), Webservices, Javascript, Maven & Tomcat för POCar Skatteverket Systemutvecklare 2012/ /02 Single Sign On Lyftet Migrera från Oracle Access Manager 10g till 11g och nyare OS och WLS-versioner. Utveckling mot ASDK, konfigurering av testmiljöer och lokal utvecklingsmiljö. Förbättra byggprocessen och dokumentationen. Förvaltning av befintlig lösning. Java 6, Weblogic , Ant, Clearcase, Eclipse 3.6, JUnit, Linux (SLES11), HP- UX, Jenkins, RSA (UML). Speed Identity Systemutvecklare/arkitekt 2012/ /09 Estland ARK - Nyutveckling med agilt arbetssätt en ska leverera en lösning för biometriskt matchning av foton. Lägga till ett korkortsskrivningsflöde en kontroll av att skrivaren är samma person som ansökt om körkortet. Görs genom att bild tas av en kamera på den som vill skriva och jämförs biometriskt med den som finns lagrad i databasen. Resultatet lagras i databasen och om värdet är för lågt så för övervakaren en signal om att kontrollera identitetshandlingarna extra noga för personen vid den datorn. Varit med från kravställning från kund, arkitektur, design, utveckling och test. Java 7 (CDI, Coin), JBoss AS7, JSF2, Maven 3, Subversion, Eclipse Juno, Jira, Visual Paradigm (UML), TestNG, Linux (CentOS), Tunna klienter, IP kamera, SQL. Speed Identity Systemutvecklare/arkitekt 2012/ /07 Ny arkitektur och förvaltning/test Utredning om för- och nackdelar med nuvarande arkitektur och vilka krav det skulle finnas för en ny. Dokumentera befintlig arkitektur med UML och skriva rapport om förslag för förändringar både arkitekturellt och arbetssättsmässigt inklusive versionshantering och byggen av leveranser/installationer. Testutveckling för befintlig kod. Java 6, JBoss AS5, Spring, Web services, XML, Maven 2, Jenkins, Subversion, Eclipse, Jira, Visual Paradigm (UML), SoapUI, EJB 2.1, TestNG.

4 RPS Systemutvecklare/arkitekt 2011/ /03 Prümfordon - Nyutveckling med agilt arbetssätt Utveckla ett system för kommunikation med Eucaris (system för sökning av bilregister inom EU) och integrera med befintligt ärendehanteringssystem. Dokumentation bl.a. SAD och teknikansvarig i delprojektet. Val av tekniker inom de organisationens riktlinjer. Agilt arbetssätt med SCRUM. Java 6, JBoss EAP 5.0.1, JMS, Spring 3, Webservices, XML, JSF, säkerhet, PKI, Maven 2, Clearcase, Eclipse, Enterprise Architect 8, JProbe, Sonar, Hudson, JUnit, Soap-UI, Linux (RHEL), EJB-3.1 RPS Systemutvecklare/designer 2010/ /03 Migreringsprojekt Persontjänsten Migrera koden till nya Limboplattformen göra så lite ändringar i koden som möjligt, men det blir en del omstuvningar och omskrivningar pga. teknikbyten. Dokumentation bl.a. SAD och teknikansvarig i delprojektet. I samråd med huvudprojektets arkitekter bestämt ändringar arkitekturen för systemet. Modellering i Enterprise Architect. Förvaltning av systemet efter driftsättningen september 2011 Java 6, Hibernate, EJB 3.1, JBoss EAP 5.0.1, JMS, Oracle, Struts, Webservices, Maven 2, Clearcase, Enterprise Architect 8, JProbe, Hudson, PKI, Linux (RHEL), ITIL RPS Systemutvecklare 2010/ /09 Förvaltningen Persontjänsten Underhålla och ändra efter nya krav i befintlig weblogic-miljö Java 5, Hibernate, EJB 2.1, Weblogic 8.1 JMS, Oracle, Struts, Webservices, Ant, Clearcase, PKI, ITIL Vattenfall Trading Services Systemutvecklare 2010/ /03 Tradingverktyg Vidareutveckla och underhålla verktyg för handla med terminer, optioner etc. Java 6, Swing, JMS, Oracle, Subversion Vattenfall Trading Services Systemutvecklare - helhetsansvar 2009/ /01 Nordpool integration Utveckla system för att hämta senaste prisdata från Nordpool och uppdatera i egna databasen. Java 6, Swing, JMS, Oracle, Subversion

5 Vattenfall Trading Services Systemutvecklare/DBA utv. - helhetsansvar 2009/ /03 Analys av elprispåverkande faktorer Anpassa Excel-program för att anropa en Oracle 10g isf. för SQL-servern samt anpassa Oracle-databasen. Då befintlig lösning saknade i princip databasdesign så fick jag göra en design som skulle hålla både datamässigt som prestandamässigt (optimering och tuning). VB6, SQL-Server, Oracle, PL/SQL, Subversion, SQL Optimizer IBS Javasolutions Utvecklare förvaltare 2009/ /06 CRM-system CRM-system för att hålla reda på kunder, konsulter, underkonsulter, kundmöten och andra händelser. Underhåll och förbättring genom refactoring och mer enhetstester. Java 6, Spring, Hibernate, SQL, MySQL, Junit4, Subversion Bergsäker Utredare 2009/ /03 Prestandaproblemutredning Identifiera prestandaproblemen i en webbapplikation och föreslå åtgärder. JProfiler, Java 5, Netbeans, Tomcat, Object Store Novamedia - PostKodlotteriet Systemutvecklare - förvaltning 2008/ /03 Applikationsdrift Övervaka, ansvarig för vissa processer, rätta buggar, undersöka och lösa problem. B.la. Inläsning av inskannade svarskuponger, uttag av telefonkampanjer. Refactoring av befintlig kod och tillägg av viss ny funktionalitet för att förenkla drift. Utredningar om olika nya tekniker som ev. Kunde användas i projektet. Java 5, Struts, PL/SQL, Spring, EJB (2.1), Subversion Novamedia - PostKodlotteriet Systemutvecklare -utredare 2008/ /06 Extern webb - kortbetalningar - Nyutveckling med agilt arbetssätt Införande av kortbetalningar (återkommande) för externa webben med PBV. Integration mot existerande CRM-system. Utredningar om olika nya tekniker som ev. Kunde användas i projektet. Java 5, Hessian, Spring GX WebManager (CM-system), Subversion, Maven, Ant, Selenium. Novamedia - PostKodlotteriet Systemutvecklare - helhetsansvar 2007/ /01 CRM system med integration med telefonisystem CRM för kundservice (JSP, JavaScript, EJB 2.1, PL/SQL) med integration med telefonhanteringssystem (ClearIT) via RMI. Java 6, Applet, RMI, Subversion, Maven

6 Kund Tidpunkt Novamedia - PostKodlotteriet 2007/ /10 Dragningssystem och import av resultat till CRM-system, - Agilt arbetssätt Lottdragningssystem som används vid vinstdragning där lotteriinspektionen närvarar. Samt import i databasen så att resultaten blir tillgängliga i CRM. Java 6, Swing, Struts, SQL, PL/SQL, Subversion Addici Systemutvecklare i en grupp om /6-2007/08 Arkinet - Delprojekt dokumenthantering Nyutveckling Dokumenthanteringssystem med funktionalitet för ladda upp dokument, återsökning, visning, utvinna och lagra metadata samt ändra av dessa. Dokumenten kan kopplas mot ett arbetsflöde (ärendehantering). JSF-ramverk med jspx-sidor med komponenter från Oracles ADF (myfaces) kopplade mot backing beans d.v.s. Web 2.0 (AJAX) funktionalitet. JavaScript för att komplettera brister i och av befintliga komponenter, Java DAO klasser som anropar via JDBC PL/SQL-kod. Oracle 10g för applikationsserver, databas och JDeveloper (ansvarig för utvecklingsmiljön). Nordea Systemutvecklare i en grupp om / /06 Arkinet delprojekt leverantörsavtalshantering Nyutveckling Godkännandeprocess av leverantörer, lagring av avtal och återsökning av dessa. Samma tekniska lösning som projektet ovan. Manpower Systemutvecklare i en grupp om / /02 Arkinet delprojekt Fakturahantering Nyutveckling Lagring och återsökning av fakturor, integration m.h.a. XML. Samma tekniska lösning som projektet ovan förutom att ur en XML som genereras för varje faktura parsas metadata ut och lagras i databasen. Själva fakturan lagras som en PDF. XMLer levereras från affärssystemet Peoplesoft och PDFer från en printbyrå. JSP, JavaScript, Java, Oracle 8.1.7, ias 9 och JDeveloper Telia Systemutvecklare i en grupp om / /08 Arkinet delprojekt kundavtalshantering Underhåll av befintlig kod samt vidareutveckling Förvaltning av befintlig funktion för lagring avtalshantering bl.a. inskannade, telefonsamtal etc., ärendehantering (workflow), diverse integrationer med andra system. J2EE-lösning på klientsida med JSP, JavaScript. DAO klasser som anropar via JDBC PL/SQL, Importer m.h.a. beskrivningstextfiler som tillsammans med de filer som ska lagras sftp:as till servern. Nya importer läggs enkelt till en importbeskrivning (specificerad i en XML) genom parametersättning. Importer kan även ske via fax (Topcall) eller skanning av fysiska dokument. Oracle DB 8.1.7, Applikationsserver ias 9 och JDeveloper 9 utvecklingsmiljö.

Fredrik Wendt fredrik@wendt.se 0702-778511 Lotsgatan 5C, 414 58 Göteborg

Fredrik Wendt fredrik@wendt.se 0702-778511 Lotsgatan 5C, 414 58 Göteborg P E R S O N U P P G I F T E R Charles Fredrik Lennart Wendt, född 15:e oktober 1980, B-körkort. Samboende med Lisa Limberg (leg. arbetsterapeut), barnen Anton och Leia. J A G, O M M I G S J Ä L V Min första

Läs mer

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa

Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa Jonas Ivarsson Albus Datakonsult Åsa Bäckväg 91A 43954 Åsa 0735-404299 info@albus.se Presentation Jonas Ivarsson har varit verksam i mjukvarubranschen sedan 1996. Han har erfarenhet från alla delar av

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Java, PHP & Ruby - Cloud Hosting

Java, PHP & Ruby - Cloud Hosting Java, PHP & Ruby - Cloud Hosting INGEN INLÅSNING Hos oss så blir du varken inlåst tekniskt eller kommersiellt. Vi tror på öppna standarder och öppen källkod för detta ger dig som kund en valfrihet och

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

REAL-Portal Öppet dygnet runt!

REAL-Portal Öppet dygnet runt! Spar tid med REAL Fastighetssystemets REAL-Portal Öppet dygnet runt! Med REAL-portalen kan medlemmar/hyresgäster och styrelse/ägare enkelt hämta och redigera infor- mation kring den egna bostadsrättsföreningen

Läs mer

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge

Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken. Författare: Viktor Sarge Duger? Det är ett jättebra system! initialtest av koha ett fritt alternativ för biblioteken Författare: Viktor Sarge Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande Ickekommersiell Inga bearbetningar

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt.

Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. KRAVHANTERING ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Utan bra krav blir det inga bra system. Och det gäller att arbeta med kraven under ett helt projekt. 1 BETYDELSEN 2 MÄNNISKORNA 3 HANDGREPPEN Undersökningar visar att

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer