Konsultprofil. Bild. Lindström IT. Testledare. Patric Lindström Född: Lindström IT. Sammanfattning. Nationalitet: Svensk. Kontaktinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultprofil. Bild. Lindström IT. Testledare. Patric Lindström Född: 1968. Lindström IT. Sammanfattning. Nationalitet: Svensk. Kontaktinformation"

Transkript

1 Testledare Patric Lindström Född: 1968 Nationalitet: Svensk Kontaktinformation Mobil: Bild Porsvägen 3A Tullinge Sammanfattning Jag är en mycket erfaren testledare med lång erfarenhet från bl.a. ett flertal internationella projekt inom produkt och tjänsteutveckling med bl.a. verifiering samt validering av komplexa system. Jag har även agerat projektledare och har idag en mycket god kännedom om den övergripande projekt och testprocessen. Som person är jag noggrann och jobbar mycket med mål samt uppföljning av dessa. Jag är en social person som leder och vill utveckla mitt team till att alltid prestera det bästa under givna förutsättningar. Jag är övertygad om att kan jag få chansen att utveckla andra personer så kan jag också utveckla mig själv. Som erfaren konsult har jag stor erfarenhet av olika IT-lösningar och mycket lätt att sätta mig in i nya utmaningar och kan därför leverera snabba resultat. Jag har arbetat inom olika branscher, bland annat telekom och offentlig sektor. Sedan 1 år tillbaka driver jag nu mitt eget konsultföretag. Jag har under mer än 10 år deltagit i över 40 projekt som testledare/projektledare och därigenom samlat på mig en gedigen erfarenhet om samtliga aktiviteter som kan förekomma under ett projekt. Under senare år har jag arbetat i några projekt som har tillämpat s.k. agila utvecklingsmetoder vilket jag tycker har varit både spännande och utvecklande. För mig finns inga för små/stora projekt och eventuella utmaningar ser jag som en naturlig del i vardagen. Jag ser därför fram emot att få dela mig av mina kunskaper/erfarenhet även inom andra områden/branscher!

2 Uppdrag Arbetsförmedlingen, Stockholm Testledare, Projektledare Jag har arbetat som konsult med rollen testledare och även som projektledare på Arbetsförmedlingen huvudkontor i Stockholm. Jag var placerad på IT-avdelningen och förvaltningsområdet Ekonomi. Mina ansvarsområden har varit som övergripande testledare med ansvar för all testplanering, resurstillsättning, genomförande samt uppföljning av samtliga testaktiviteter. Jag deltog i projektet IT-Arbetsplats 2009 som hade som mål att migrera samtliga arbetsplatser till Windows 7 med egen personlig bärbar PC. Mitt huvuduppdrag under 7 månader var att kvalitetssäkra kundens samtliga egenutvecklade samt inköpta applikationer mot det nya operativsystemet. När jag kom in i projektet hade det redan hållit på i över 1 år och inget organiserat testarbete fanns uppsatt. Efter några veckor så hade jag dock organiserat upp mitt testteam som bestod av 9 testledare (applikationsägare) som med hjälp från sammanlagt cirka 50 testare inom hela organisationen genomförde testarbetet. Jag rapporterade veckovis till projektledaren samt projektets styrgrupp. Jag var sedan även ansvarig för att upprätta den utrullningsplan inom IT-avdelningen som på 12 veckor skulle byta ut PC till laptops samt hantera migreringen av kontorsservern från SMS till SCCM på samtliga 460 kontor/adresser. Under några veckor agerade jag även vik. projektledare för hela projektet och rapporterade direkt till beställare/styrgrupp. Projektet blev mycket lyckat till och beställaren var särskilt nöjd över att så få tekniska problem hade uppstått under utrullningen och på de rapporter som jag levererade. Nästa projekt blev IBW som jag drev parallellt med ovanstående och målet var att under 5 månader bl.a. utvecklad en ny e-leg inloggning till ekonomiapplikationen Åtgärd som används av externa arbetsgivare för att rekvirera olika former av arbetsmarknadsstöd på sammanlagt 17 Miljarder kr/år. Jag hade här rollen testledare med ett testteam som bestod av 10 testresurser som var geografiskt spridda över landet. Under en period av cirka 6 veckor agerade jag även tekniskt projektledare under dennes frånvaro. Även detta projekt blev mycket och beställaren var mycket tacksam för en helt problemfri driftsättning samt den dokumentation som jag efterlämnade. Jag bidrog även till att bygga upp en fungerande testprocess med rutiner, testfall, uppföljning m.m. hos förvaltningsområdet. Nuvarande projekt (SET) som idag är det mest prioriterade inom myndigheten har som mål att bl.a. ta fram ett nytt ekonomisystem för att stödja regeringens etableringsreform. Vi bygger bl.a. ett nytt IT-stöd för att handlägga ärenden/beslut och utföra beräkningar med dessa som underlag. Kommunikationen går sen via XML:er till Försäkringskassan som betalar ut olika ersättningar till denna nya målgrupp. Hela projektet jobbar idag agilt enligt Scrum och sprintlängden är idag 2 veckor. I min nuvarande roll som testledare så ansvarar jag för all testplanering, resurstillsättning inom testteamet samt alla tillhörande testaktiviteter. Jag och mitt testteam har tills idag utfört både enhetstester, regressionstester, prestandatester, systemtester i 3 olika testmiljöer plus produktionsmiljön samt miljöverifiering av dessa. Dessutom har jag på eget initiativ ansvarat för och utfört systemintegrationstester mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

3 Idag har vi 1 vecka kvar till produktionssättning och hittills har min testplanering hållit både tidplanen och innefattat samtliga testaktiviteter. Jag har idag etablerat ett mycket gott samarbetet med utvecklingsteamet så vi testar både inom sprintarna och utför regressionstester till de olika releasetillfällena. Felrapportering sker via ClearQuest och jag samt produktägaren planerar sedan i vilken release dessa skall rättas. Jag har fått höra från enheten strategisk IT att just vårt projekt skall lyftas fram som ett mönsterprojekt när det gäller just att testa i och under sprintarna. Detta har tydligen varit ett problem i andra tidigare agila projekt. Jag arbetar därför idag också som stöd till strategiskt IT för att ta fram riktlinjer hur test skall arbeta i framtiden. Teknisk miljö: Windows 7, Informix, Oracle, Java, soapui, SMS, SCCM, XML, SHS TeliaSonera Sverige AB Testledare, Projektledare Jag har arbetat som testledare och även som projektledare inom TeliaSonera med produkt och tjänsteutveckling. Mitt ansvarsområde har varit den övergripande totala kvalitén för processerna Sälja, Leverera, Ta betalt, Lösa/Förebygga, Producera samt IT-säkerhet och Design & Usability. I mitt sista projekt agerade jag testledare för ett testteam på 15 personer som satt geografiskt utsprida över Sverige. Projektet hade som mål att migrera en egenutvecklad inköpsapplikation till en standardmodul inom SAP. Jag agerade även teknisk delprojektledare för implementeringsfasen i projektet. Resultatet blev mycket lyckat och projektmålen uppnåddes tidigare än beräknat. Jag har annars deltagit i över 10 långvariga projekt som ansvarig övergripande testledare med produkter som t.ex. Telia- Digital-TV, Bredbandstelefoni, Mobil-TV. Jag har haft ansvaret att själv sätta ihop ett eget testteam av andra testledare, produktspecialister, testresurser m.fl. inom respektive kompetensområde och därefter rapporterat direkt till beställaren/styrgruppen. Minst hälften av projekten har varit ihop med TeliaSonera i Finland, Danmark och/eller Estland. Den sammanlagda projektperioden har varierat ifrån 6 månader till strax över 2 år och jag hanterade alltid flera pågående projekt samtidigt. Antalet testresurser i den aktiva fasen har varit mellan stycken som har varit utspridda geografiskt. Teknisk miljö: Unix, Oracle, HTML, TCP/IP, ADSL, GPRS, SIM, SAP Ericsson Telecom AB Utvecklare, Testledare, Projektledare Mitt examensarbete inom automatiserad testning möjliggjorde att utföra automatiska regressionstester med exakt likadana parametrar i en blandad windows/unix testmiljö inom TCP/IP & ATM mätningar. Detta uppdrag växte och jag blev snart projektledare för vidareutvecklingen/implementeringen av detta egenutvecklade testautomatiseringsverktyg. Som

4 mest arbetade 5 utvecklare med detta verktyg och efter avslutad implementering användes verktyget framgångsrikt i flera kommande projekt inom Ericsson. Jag utvecklade sedan, först helt på egen hand ett webbaserat testverktyg som importerade redan skrivna testspecifikationer och lagrade dessa testfall i en databas. Testresurserna kunde sedan logga in och rapportera statusen på sina testfall. Detta gjorde det nu möjligt att följa testprogressen genom hela projektet vilket blev mycket uppskattat av test/projektledare. Även i detta fall fick jag sedan agera projektledare när uppdraget växte och jag ansvarade själv för rekryteringen av övriga projektdeltagare. Som mest var jag ansvarig för 15 personer och rapporterade direkt till ansvarig linjechef/styrgrupp. Projektet blev mycket lyckat och verktyget användes under många år i flera delar av Ericsson. Jag arbetade sedan som testledare på ett flertal internationella projekt inom Ericsson. Projektens längd varierade från 6 till 18 månader och antalet deltagare mellan personer. Mina egna testteam bestod av cirka 5-15 personer av olika nationaliteter och kompetenser. Teamen var placerade i olika länder/tidszoner så stor vikt fick läggas på samordning och koordination av samtliga testaktiviteter. Mitt ansvar var att säkerställa den tekniska kvalitén på mjukvaruleveranserna och detta gjordes bl.a. med olika testverktyg både egenutvecklade (ovan) samt inköpta. Jag rapporterade sedan testresultaten till projektledare/beställare. Min sista tid på Ericsson arbetade jag som teamledare för ett utvecklingsteam som utvecklade och förvaltade managementmjukvaran i en ADSL-nod. Teknisk miljö: AXE, Unix, Oracle, TCL/TK, Perl, HTML, Erlang, TCP/IP, ATM Kompetenser, tekniker och metoder - Metodik Props, RUP, PPS, TS Promo, AF-IRMA, SCRUM - Verktyg Microsoft Office, Adobe FrameMaker+SGML, Rational Clear Case, SAP Businessobjects XI, Crystal Reports, HP Quality Center, Eclipse, SoapUI - Programmeringsspråk C, C++, Java, Perl, TCL/TK, Erlang, ASP, HTML - Databaser SQL, Oracle, MS Access - Operativsystem Microsoft XP, Vista, 7, 2000 Server, Solaris, Linux - Nätverk Ethernet, TCP/IP, FTP, ADSL, Streaming Utbildning , Högskoleingenjörsexamen-Elektro, 120p, KTH Stockholm Kurser 2010, Projektledarcertifiering - PMP

5 2009, SAP/SRM & MM - 4 dagar 2009, Ledarskap för Projektledare 2 dagar 2009, SAP Overview/R3 4 dagar 2009, Projektledning med TS Promo dagar 2008, Fiberoptisk teknik översikt 2 dagar 2008, Linjenätets uppbyggnad 1 dag 2008, Grundläggande förhandlingsteknik 3 dagar 2008, Using Quality Center dag 2008, Universe Design 3 dagar 2007, WebIntelligence Report Design 2 dagar 2007, SQL frågespråket för databaser 2 dagar 2005, ISTQB Software Testing Foundation Certificate Course 3 dagar 2005, Mobile Telecom Fundamentals 1 dag 2005, Alpha-Oracle - 1 dag 2004, IT-Säkerhet 3 dagar 2002, ASP - skapa dynamiska webbsidor - 2 dagar 2001, WebLOAD Training 1 dag 2001, Java Serverprogrammering 5 dagar 2001, Being a Leader? - Self Assessment (FIRO), 5 dagar 2001, ATM 3 dagar 2001, ClearCase Introduction, Unix 1 dag 2001, Erlang / OTP - 12-dagar 2000, Engelska 20 dagar 2000, TCP/IP Fördjupning 3 dagar 2000, VRTX Development Course 5 dagar 2000, Solaris 7 Systemadministration 1 5 dagar 2000, TCP/IP 5 dagar 2000, ATM 4 dagar 1999, Start Up of AXE 5 dagar 1999, System Testing 1 / AXE 20 dagar 1999, Understanding the New Telecom 5 dagar Certifieringar 2005, ISTQB Software Testing Foundation Certificate Course Anställningar 2010 AB, egen företagare , System Verification AB , TeliaSonera Sverige AB , Ericsson Telecom AB Språk Svenska, modersmål Engelska, flytande i tal och skrift

6 Personligt Jag anser mig själva vara mångsidig tar gärna egna initiativ inför nya utmaningar. Från flertalet utvärderingar har jag fått mycket goda vitsord om min sociala kompetens och förmåga att lyfta andra personers resultat inom uppdraget/projektet. När jag inte arbetar motioner jag en hel del, det blir mycket löpning i skogen med hunden och/eller ett pass i gymet. På senare år har jag även utövat sportskytte på klubbnivå och där erövrat ett flertal medaljer/utmärkelser. Fritiden tillbringar jag gärna med min fru och våra två barn, gärna i fjällen eller på resa till någon spännande plats. Jag bor med min familj i Tullinge söder om Stockholm i ett hus som vi har ritat och byggt själva.

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 CV Curriculum Vitae Björn Trollsfjord Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 Personuppgifter Förnamn Efternamn Björn Arnold Severin Trollsfjord Kön Man Födelsedatum

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter

Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Spännande it-region, modern teknik och goda karrärmöjligheter Jobba med it i Sundsvallsregionen! Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Myndighetsnätverket är ett samarbete mellan ett antal myndigheter

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

Examensarbete+! vid$csc,$kth!

Examensarbete+! vid$csc,$kth! Examensarbete+! vid$csc,$kth! EFFEKTIV MJUKVARUUTVECKLING MED CONTINUOUS INTEGRATION OCH AUTOMATISERING EFFECTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT WITH CONTINUOUS INTEGRATION AND AUTOMATION Nyholm, Tobias E-postadress

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Andreas Fernlund Arkitekt & webbutvecklare Andreas är en skicklig och engagerad IT-arkitekt och webbutvecklare med över 10 års erfarenhet av projekt från bland annat offentlig sektor, energi,

Läs mer

Tomas Örtenberg Projektledare och utredare med stor infrastrukturerfarenhet

Tomas Örtenberg Projektledare och utredare med stor infrastrukturerfarenhet Tomas Örtenberg och utredare med stor infrastrukturerfarenhet Tomas är en erfaren projektledare och utredare med gedigen infrastrukturbakgrund och är certifierad i projektstyrningsmodellen Prince 2 samt

Läs mer

it-projekt och det är projektledarens roll att se helheten, hålla i alla trådar och visa resultat. Den vanligaste ingången i projektledaryrket

it-projekt och det är projektledarens roll att se helheten, hålla i alla trådar och visa resultat. Den vanligaste ingången i projektledaryrket Vi har inte råd att pensionera Det är lättare att komma runt problemen om så många i förtid längre sid 4 man tar det från den lekfulla sidan. sista sid JOBB COMPUTERSWEDEN.SE FREDAGEN DEN 12 OKTOBER 2007

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

Vad gör en dataingenjör?

Vad gör en dataingenjör? 2011-03-09 Siv Söderlund Studievägledningen Tekniska fakultetskansliet Linköpings Universitet Med layout och redigering av Alek Åström Vad gör en dataingenjör? En återblick på kullen -99 2 Vad gör en dataingenjör?

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Annika Dahlgren driftig, driven, drivande ledare och civ.ing., projekt-/ programmeledare och mentor med glimten i ögat

CURRICULUM VITAE. Annika Dahlgren driftig, driven, drivande ledare och civ.ing., projekt-/ programmeledare och mentor med glimten i ögat PROFIL Under drygt 15 år har jag byggt upp gedigen erfarenhet inom projektledning (även ~programledning). Jag är certifierad senior projektledare (GPM/IPMA Nivå B). De senaste åren har jag hjälpt kunderna

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

ACCIGO KONSULTPROGRAM

ACCIGO KONSULTPROGRAM ACCIGO KONSULTPROGRAM Accigos konsultprogram förvandlar spirande talanger till framgångsrika konsulter Talanger växer inte på träd och att hitta dem är en sport i sig. Sedan starten av vårt eftertraktade

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Att söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Kontakta företaget Ta eget initiativ 4 Vid utannonserad

Läs mer

Anders Doms. Sammanfattning. Konsultprofil Anders Doms 2015-06- 22

Anders Doms. Sammanfattning. Konsultprofil Anders Doms 2015-06- 22 Anders Doms Födelseår: 1956 Expertis: Lång erfarenhet från test och testledning Testautomatisering inom de flesta branscher. Mycket bred utvecklarbakgrund Branscherfarenhet: Bank, säkra betalningar, telekom,

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer